32-meter långt fordonsprojekt kör genom Halland sid 10 Åkarresa till Dublin sid 5 Varning för vägkontroller och sanktionsavgifter sid 12-13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "32-meter långt fordonsprojekt kör genom Halland sid 10 Åkarresa till Dublin sid 5 Varning för vägkontroller och sanktionsavgifter sid 12-13"

Transkript

1 Medlemstidning för Mars meter långt fordonsprojekt kör genom Halland sid 10 Åkarresa till Dublin sid 5 Varning för vägkontroller och sanktionsavgifter sid HALLANDSÅKARNA 1

2 Ditt medlemsskap i Sveriges Åkeriföretag Halland ger dig följande förmåner: Information - Svensk Åkeritidning, viktig information som rör näringen - Hallandsåkarna, aktuella lokala nyheter - Åkerihandboken, en uppslagsbok för åkaren Myndighetskontakter - rådgivning I byråkratins snårskog hittar vi rätt medan du tjänar pengar bakom ratten. Rådgivning kan du få beträffande lingar, kvalitet och miljö, kontakt med myndigheter och jurister m.m. Kalkyler och priser Vi kan snabbt räkna ut just dina kalkyler och priser. Lättförståeligt, rätt och snyggt. Säkerhetsrådgivare Åkeriföreningen erbjuder er denna tjänst till ett mycket förmånligt pris. Utbildning Vi anordnar kurser anpassade för transportföretag t.ex. Transportekonomi, YKB m.m. Finansiering av fordon och maskiner kan ske till förmånliga villkor hos Nordea Finans Johan From. Försäkringar I medlemsavgiften till Sveriges Åkeriföretag ingår en olycksfallsförsäkring. Den ger ersättning vid invaliditet och dödsfall. Dödsfallskapital kr, medicinsk invaliditet upp till kr. Försäkringen skall ses som ett grundskydd som var och en bör komplettera med tillägg efter egna behov. Mer info på hemsidan. Du kan även teckna gruppliv-, olycksfall- och sjukförsäkring samt sjukvårdsförsäkring förmånligt genom oss (gäller hela familjen samt dina anställda). Nya medlemmar får liv-, olycksfall- och sjukvårdsförsäkring gratis i 3 månader. Tänk på att du som företagare inte automatiskt har det försäkringsskydd som de anställda har. Förmånliga rabatter Du har rabatt för ex inköp av nya personbilar. Vi har även avtal med Dustin, Visma SPCS, Viking Line, The Phonehouse, Telium, Zodiac, Digifob, Swea Energi, Tele2, Vi har mycket förmånliga mobiltelefonavtal med Telia och Tele2 samt på fasta nätet. STYRELSEN Lars-Erik Johansson, Getinge (ordf) Au Hans-Bertil Olsson, Skottorp Arne Lindén, Halmstad Au Magnus Häggblad, Halmstad Gunnemar Henningsson, Åled Kenneth Ebbesson, Halmstad Au Nils-Ola Tjärnmo, Veddige STYRELSESUPPLEANTER Jessica Wigroth, Halmstad Roland Grundén, Kungsbacka Anders Lindegren, Falkenberg LEKMANNAREVISORER Ireen Bergström, Tvååker Jonny Andersson, Ätran LEKMANNAREVISORER SUPPLEANTER Magnus Bengtsson, Kvibille Mårten Pettersson, Harplinge VALBEREDNINGEN Kenneth Persson, Halmstad Dolf-Åke Karlsson, Varberg Roger Axelsson, Vessigebro Mikael Andersson, Frillesås Lars Rolfsson, Laholm Roine Håkansson, Simlångsdalen (suppl) HEDERSMEDLEMMAR Hans Olsson, Fjärås Sven-Ivar Karlsson, Eldsberga Gert Wernersson, Laholm Sivert Pettersson, Harplinge Jack Robertsson, Halmstad Christer Andersson, Långaryd Lennart Bertilsson, Falkenberg REFERENSGRUPP VETERANER Egon Bernström, Kinnared Bert E. Olsson, Ängelholm Harald Eliasson, Halmstad REFERENSGRUPP FRAMTIDENS ÅKARE Magnus Bengtsson, Kvibille Jessica Wigroth, Halmstad Ann Simonsson, Halmstad Jörgen Nilsson, Varberg Regine Andersson, Oskarström HALLANDSÅKARNA

3 LEDAREN Tid är pengar! Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Halland och dess medlemmar Tidningen ges ut 4 ggr/år Adress Fräsaregatan HALMSTAD Telefon Telefax Ansvarig utgivare Arne Lindén Redaktör Arne Lindén Marie Thomasson Produktion & Layout Marie Thomasson Annonser Marie Thomasson Hemsida Öppettider mån-tors fre Vår vision: Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad Tryck Halmstad Tryckeri Omslagsbild 32-meters projektet, se mer sid 10. I en hårt konkurrensutsatt bransch som åkerinäringen är det väldigt svårt att höja transportersättningen. För att öka lönsamheten i ett åkeriföretag har därför ofta fokus lagts på att effektivisera logistiken och att minska transportkostnaderna. Åkerierna utbildar sina förare i sparsamt körsätt och man förhandlar med banker och försäkringsbolag om lägre räntor och premier. Reparations och däckskostnaderna analyseras o.s.v. En studie av kostnadsfördelningen i ett åkeri (se nästa sida) visar att lönekostnaden ofta ligger på ca 50% och bränslekostnaden på ca 25 % av totalkostnaden. Det finns alltså alla själ i världen att satsa på bränslebesparade åtgärder. Störst effekt uppnås genom sparåtgärder på de största kostnadsandelarna. Den överlägset största kostnaden för en åkare är lönekostnaden och det är naturligtvis därför det är så utbrett att anlita billigare arbetskraft från låglöneländer. Men går det att spara i lönekostnaderna utan att ge avkall på avtalsenligt lön? Självklart går det. I en doktorsavhandling vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg visas det att det finns en mycket stor potential att effektivisera arbetstiden. Det vill säga, att göra samma sak på kortare tid. Det handlar om att genom bättre planering minska väntetider och felkörningar, genom bättre samarbete med avsändaren/mottagare minska lastnings- och lossningstider. Annorlunda upplägg kan kanske minska arbetstiden kring reparation och service. En sparad timme på dagen innebär ofta en övertidstimme mindre på kvällen. Att minska bränsleförbrukningen med 10 % minskar din totalkostnad med ca 2,5 %. Att få bort en halvtimmes övertid om dagen minskar din totalkostnad med ca 4% (beräknat på 40 tim/vecka). Ett transportupplägg som får allt större genomslag inom vår näring är dragbil och trailer. Trots ca 6,5 flakmeter mindre lastutrymme och ca 10 ton lägre tilllåten lastvikt än bil och släp så ökar den sina marknadsandelar. Vad beror det på? Är det endast den lägre lönekostnaden som är orsaken eller utnyttjar den även arbetstiden bättre? Jag träffade ett antal svenska dragbilsåkare/förare för en tid sedan och de påstod med bestämdhet att dragbil-trailer var ett betydligt effektivare transportmedel än bil och släp. Med effektivare menade de att den kunde transportera mer betalt gods per timme än bil och släp. De menade att vinsten med att har mer betalt gods på bil och släp äts upp av tidsförlusten, en högre avskrivningskostnad och högre rörliga kostnader. Det komiska är att miljöpartiet och vänstern också propagerar för kortare lastbilar men av helt motsatt skäl, det vill säga de vill göra lastbilstransporterna ineffektivare och dyrare så att godset flyttas över till järnvägen. Vem som har rätt beror naturligtvis på. Vad är det för gods som transporteras, hur lastnings-och lossningsförhållandena ser ut, hur lång transportsträckan är o.s.v. Vi på Sveriges Åkeriföretag argumenterar för modulfordon 25,25 m främst av det skälet att utsläppen av koldioxid per transporterat ton blir lägre ju längre ekipagen är. Oavsett om vi kör med bil och släp, dragbil trailer, distribution eller anläggningsbil så finns det alltid en stor potential att effektivisera tidsåtgången inom lastbilstransporter. Och det kommer att löna sig, för tid är pengar. Arne Lindén HALLANDSÅKARNA 3

4 När vi på SÅ Sparman skriver nya avtal ska de ge dig som medlem möjlighet att spara ordentligt med pengar. Det vet du sedan tidigare. Men även tid är pengar och för många en mycket begränsad resurs. Därför är vi glada att kunna presentera en ny partner där du kan slå två flugor med en smäll. En rejäl medlemsrabatt och en ordentlig tidsbesparing på samma gång. Nyttja alla dina förmåner, Jocke Larsson Bränslebesparing Datorer & Programvaror Drivmedel Energi Finansiering Fordon Hotell Försäkringar Mobiltelefoner Teknik Telefoni Yrkesbutik Spara tid och pengar 0tid är ett tidsredovisnings- och schemaläggningssystem. Det tar hand om hela arbetsflödet från bokning till löneunderlag. Systemet är skapat av folk i branschen för folk i branschen. Systemet är lätt att lära sig, och hjärtat i systemet schemaläggningen, är helt anpassningsbart efter ditt företags rutiner. Spara tid och pengar. Nu får du 20% rabatt på startkostnaden samt 10% på månadsavgiften för användarna. För detaljerade priser, logga in på akeri.se. Mer information/kontakt Logga in på medlemssidorna på akeri.se för ytterligare information. Du kan också vända dig till ditt närmaste regionkontor eller till någon av oss, Marie Mörsin, eller Jocke Larsson, HALLANDSÅKARNA

5 Vi planerar en åkarresa till Dublin, Irland Avresa torsdag 27 september och hemresa 30 september Vi kommer att ha ett välplanerat konferensprogram och guidade studiebesök. Boka in dagen redan nu i din kalender. Vi återkommer med mer utförlig information inom kort. Egenföretagare - snart gäller vägarbetstidslagen även er Regeringen har lämnat förslag till Lagrådet om en ändring i Vägarbetstidslagen. Förslaget innebär att även egenföretagare ska omfattas av lagen, tidigare har reglerna enbart omfattat arbetstagare. Med förare som är egenföretagare avses "person vars huvudsakliga yrkesverksamhet består i att utföra person- eller varutransporter på väg mot ersättning i enlighet med ett gemensamhetstillstånd enligt EG-förordningen 1072/2009, 1073/2009 eller ett yrkestrafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen". Detta innebär att reglerna om bl.a. begränsning av arbetade timmar per vecka och raster kommer gälla även ensamföretagare om verksamheten faller under lagens definition enligt ovan. Några viktiga krav i Vägarbetstidslagen: * Den sammanlagda arbetstiden får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en period av 4 veckor. Den sammanlagda arbetstiden får inte överstiga 60 timmar under en vecka. * Den sammanlagda arbetstiden är all tid för sådant arbete där lagen är till lämplig, oavsett antal kunder. * Utförs nattarbete, d.v.s. arbete förlagt till hela eller del av intervallet mellan 01:00 och 05:00, får arbetstiden inte överstiga 10 timmar. * All arbetstid ska registreras och registren ska bevaras i minst två år. Syftet med de föreslagna ändringarna är att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj Källa: ME HALLANDSÅKARNA 5

6 Avtackning av Arne Lindén 18/4 Sveriges Åkeriföretag Hallands regionchef, Arne Lindén, går i pension den 19/4 efter 12 år på sin post. Onsdagen den 18/4 kl kommer vi att ha avtackning av Arne innan han slutar och lämnar över rodret till nästa regionchef. Det blir ett bra tillfälle för er medlemmar och andra som Sveriges Åkeriföretag samverkar med att träffas och äta en bit tårta. Vänligen anmäl ditt deltagande till eller på Foto: Ryno Quantz Kritik mot ny tillsynsavgift Sedan 1 januari förra året ska alla med tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik på väg betala en årlig tillsynsavgift på kronor. En förändring som inte fallit i alltför god jord hos Sveriges Åkeriföretag. Vi har framförallt två invändningar, förklarar SÅ:s vd Johan Lindström. Dels anser vi att det är i det närmaste omöjligt att veta vad de som betalar in avgiften verkligen får för pengarna. Dels anser SÅ att det är principiellt felaktigt att en myndighet, i det här fallet Transportstyrelsen, ska vara avgiftsfinansierad. Det var i december 2010 riksdagen beslutade att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillstånd, tillsyn och registerhållning skulle avgiftsbeläggas. För de pengar som kommer in ska Transportstyrelsen kontrollera att innehavarna av trafiktillstånd uppfyller kravet på ekonomiska resurser och att innehavarna också är lämpliga. Myndigheten ska se till att det är lika konkurrensvillkor på marknaden genom tillsynen men också verka för att kraven på trafiksäkerhet, trafikmiljö och arbetsmiljö uppfylls. Infrias inte de krav som ställs är det Transportstyrelsen skyldighet att dra in berörda företags trafiktillstånd. Ser ingen koppling Och visst dras trafiktillstånd in, fortsätter Johan Lindström. Men det går ju inte att säga att detta inte gjorts även utan tillsynsavgift. Vi kan inte se någon direkt koppling, får de som betalat valuta för pengarna eller inte..? Sveriges Åkeriföretag har framfört sina synpunkter direkt till Transportstyrelsen. Vi anser inte att Transportstyrelsen gjort vad man ska, bland annat när det gäller EU:s regelverk. Svaret vi fick var dock att myndigheten har fram till nästa år på sig att bygga upp verksamheten och att det därför inte finns något att anmärka på i nuläget. Sveriges Åkeriföretag kommer, enligt Johan Lindström, att jobba och lobba för att frågan åter kommer upp i Trafikutskottet. Vi har stora förväntningar om att lyckas med detta, konstaterar han. Och kommer vi så långt är möjligheterna goda för att beslutet om tillsynsavgift rivs upp. Inte en aning Johan Lindström uppger också att medlemmar hört av sig med synpunkter på avgiften. En av dessa är Arne Eriksson från Sala som förklarar: Jag är upprörd och många av mina kollegor har reagerat på samma sätt. Vad vi framförallt vänder oss emot är att vi inte har en aning om vad vi får för de pengar vi är tvingade att betala in. Det vimlar av åkeriföretag som år efter år redovisar röda siffror i bokslutet och Johan Lindström. Foto: Ryno Quantz därför inte har i branschen att göra. Risken är uppenbar för att seriösa åkare på sikt kommer att slås ut om det inte görs något för att stävja alla mindre nogräknade. Och har jag fattat det hela rätt så var det väl just tillsyn som var syftet med avgiften Det Arne Eriksson främst reagerat mot är att han vill se resultat, han fortsätter: I och för sig har jag inget emot att betala en årlig avgift på kronor men jag vill ha svart på vitt vad pengarna används till. Svårare än så är det inte Som det fungerar nu skulle jag lika gärna kunna gå in i en livsmedelsaffär, betala och sedan gå tomhänt därifrån. Betalar man så vill man veta att man får något i utbyte. Och naturligtvis också vad. Källa: Gävleborgsåkarna 6 HALLANDSÅKARNA

7 Vårt miljöåtagande! Vi föredrar att se dagens miljöfrågor som utmaningar, inte problem. Och då gäller det inte bara lastbilar. Vi var till exempel först med att bygga en koldioxidneutral fabrik. Men vi slår oss inte till ro för det vi vet att du förväntar dig att vi levererar nya lösningar! KÖR BRÄNSLESNÅLT - KÖR VOLVO Halmstad , Falkenberg Amber Advokater har kontor i Halmstad, Hässleholm, Jönköping, Karlskrona, Älmhult och Värnamo. Vi har på varje ort inriktat oss på att ha en stark lokal kompetens för att bistå våra klienter. Vi är 40 jurister. Vi har stor erfarenhet och specialisering inom olika ämnesområden. Vi kan erbjuda affärsjuridisk fullservice. Vi har en obeståndsavdelning med en betydande samlad kunskap och erfarenhet. Vi har jurister verksamma med familjerätt samt brottmål. Kort sagt: Vi har den samlade kompetens och de resurser som erfordras för att ge god juridisk hjälp till såväl företag som privatpersoner. Och vi nns nära Dig. amber advokater HALMSTAD HÄSSLEHOLM JÖNKÖPING KARLSKRONA VÄRNAMO ÄLMHULT HALLANDSÅKARNA 7

8 Ansvar vid lastning 1. Föraren lastar med egen handtruck, inte motordriven, på avsändarens lager: Vad händer om denne skadar avsändarens egendom, skadar godset på avsändarens lager, skadar sig själv under lastningen på lagret? Vad gäller skador på avsändarens egendom som uppstår vid handhavandet av handtrucken, bör det kunna prövas under åkarens rörelseansvarsförsäkring. Vid oaktsamhet/vårdslöshet från förarens sida åligger det åkaren att skadeståndsrättsligt ersätta den uppkomna skadan. Finns en rörelseansvarsförsäkring skulle denna i sådana fall eventuellt ersätta de uppkomna skadorna. För det fall det inte anses föreligga någon vårdslöshet på föraren föreligger inte heller någon skadeståndsskyldighet - i sådana fall kan avsändarens egendom eventuellt ersättas från dennes företagsförsäkring, under förutsättning att skydd finns för detta. Vad gäller skador på gods som finns i avsändarens lager kan skadan eventuellt ersättas av åkeriets rörelseansvarsförsäkring, åkeriets transportöransvarsförsäkring eller i förekommande fall varuägarens varuförsäkring. Det avgörande är om transportuppdraget anses vara påbörjat eller inte och om i sådant fall VTL (Lagen om inrikes vägtransporter) kan vara tillämplig eller inte. Är transportuppdraget påbörjat kan skadorna på godset ersättas från transportöransvarsförsäkringen - är det inte påbörjat kan skadorna antingen eventuellt ersättas från en rörelseansvarsförsäkring, enligt ovanstående resonemang, eller av varuägarens varuförsäkring. Om föraren under lastningen på lagret skadar sig själv kan denne få ersättning från TFA - Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Viss ersättning kan eventuellt också utgå från förarens egen privata olycksfallsförsäkring. 2. Föraren använder avsändarens motordrivna truck: Måste det finnas skriftlig överenskommelse om att han får använda trucken och skiljer det något om det inte finns någon överenskommelse? För övrigt samma frågor som ovan samt vad händer om denne skadar avsändarens truck eller egendom? Flertalet motordrivna truckar är trafikförsäkringspliktiga, vilket innebär att de är i trafik när de brukas. Eventuella skador som uppkommer i trafik med ett trafikförsäkringspliktigt fordon bedöms enligt Trafikskadelagens regler. Det spelar ingen roll om det finns någon överenskommelse om att föraren får använda trucken eller inte. Skadar föraren avsändarens egendom på platsen med trucken kan inte någon ersättning betalas från truckens trafikförsäkring, på grund av att det är samma ägare av trucken och den skadade egendomen. Vi hamnar då i Trafikskadelagens undantag för skada på egen egendom (Trafikskadelagen 11 andra stycket). Istället blir det som i fråga 1, skadan kan prövas gentemot åkeriets rörelseansvarsförsäkring alternativt avsändarens egen företagsförsäkring. Skadas gods som finns på avsändarens lager ska detta ersättas från truckens trafikförsäkring, oavsett om föraren varit vårdslös eller inte då Trafikskadelagen har ett strikt ansvar för den här typen av skador. Detta är under förutsättning att det inte är avsändaren själv som äger godset som skadats. Om så är fallet hamnar vi återigen i reglerna om skada på egen egendom. Skadas trucken regleras skadan i första hand via truckens eventuella vagnskadeförsäkring. Saknas sådan kan skadan prövas under åkeriets ansvarsförsäkring om sådan finns och regleras om föraren orsakat skadan genom vårdslöshet. Föreligger ingen vårdslöshet föreligger ingen skadeståndsskyldighet för åkaren. Om föraren skadar sig själv när han använder trucken i trafik ersätts hans personskador från truckens trafikförsäkring i enlighet med Trafikskadelagen 10 första stycket. I det fall trucken som används inte är trafikförsäkringspliktig blir svaren desamma som under fråga nr Skiljer det något om transporten är internationell och lyder under CMR? Nej, det gör ingen skillnad. Har transportuppdraget påbörjats så att CMR ska gälla istället för VTL, ser reglerna ut på samma sätt. Även om ersättningen ska bedömas enligt Trafikskadelagens regler bedöms detta på samma sätt, under förutsättning att skadan har inträffat i Sverige. Har den inträffat utomlands gäller istället det landets trafiklagstiftning. 8 HALLANDSÅKARNA

9 HALLANDSÅKARNA 9

10 32 meter långt fordonsprojekt Sedan i den första februari i år rullar ett 32 meter långt lastbilsekipage i linjetrafik på sträckan Göteborg och Malmö. Det är ett test där transportören Kallebäcks Transport samverkar med DB Schenker, Volvo och Trafikverket. I maj 2010, när Mikael Carlsson, delägare på Kallebäcks Transport fick frågan om att medverka i Duo 2 -projektet av sin uppdragsgivare Schenker i Göteborg, var svaret utan tvekan positivt. Att arbeta med förbättringsprojekt som bidrar till en bättre miljö är både viktigt och intressant, tycker Mikael. Från maj 2010 till februari 2012 har många möten avlöpt för att utveckla rätt byggnation för ekipaget som kan möta de dispenser som Trafikverket kunde godkänna för testet. Önskemålet om 90 ton bromsades av Trafikverket som godkänner max 80 ton för den färdväg som Duo 2- bilen får köra. Bilen måste ta antingen Göta- eller Lundbytunneln då Trafikverket inte tillåter 80-tonsekipaget att köra förbi Liseberg på grund av bland annat tågtunneln som går under E6an. Allt följs upp och kontrolleras mycket noga. Flera forsknings- och utvecklingsföretag har varit med för att räkna fram rätt förutsättningar och följa testet. Fordonen har provkörts på Volvos testbanor och förarna har fått träna på hur fordonet fungerar vid filbyten, vältrisker med mera. Fordonen är utrustade med ett elektroniskt stabiliseringssystem som ska minska vältrisken. Det finns även ett inbyggt lastindikeringssystem för att kontrollera att bilen är rätt lastad. För säkerhets skull dubbelkollar föraren vikten på polisens vågkontroller. Alla värden och händelser inrapporteras till Transportstyrelsen. Andra förutsättningar Transporterna får bara köras nattetid och har tillstånd att utföras mellan kl 19 och 06, måndag-fredag. Anna Anund, forskare på VTI om bl a trötthet, tyckte att det vore bättre om tidsfönstret för avfart hade kunna tidigareläggas för att då kunna undvika vargtimmen, tiden mellan kl 03 och 05 som är en betydande riskfaktor ur trötthetsaspekt. Andra förarstödsystem som driver-alert-system och lane-crossing-system provas också i bilen. Extra utbildningsinsatser för förarna har uppskattats av dem. Både vikt och längd har beräknats för att klara nuvarande krav på vägslitage och säkerhet. Bromssystemet är elektroniskt styrt och ger till och med kortare bromssträckor än med ett traditionellt 24-metersekipage. Dollyn är specialbyggd för att ge bättre stabilitet. Då ekipaget inkräktar i annat körfält används en saftblandare för att påkalla extra uppmärksamhet. Transporteffektivitet Fördelarna är inte bara ett minskat koldioxidutsläpp per tonkilometer utan även transporteffektivitet med att det blir färre fordon på väg. 32-metersekipagen innebär att fyra sådana ekipage kan transportera lika mycket som fem vanliga bil och släp, berättar Mikael Carlsson. Han hoppas att detta tvååriga projekt ska bevisa och ge de förutsättningar som driver på förändringar i nuvarande förordningar för att denna fordonstyp ska kunna användas. Han tycker också att det är dags för Trafikverket och Transportstyrelsen att se över vägnätet för att anpassa det bättre till dagens och framtidens möjliga fordonstyper. 10 HALLANDSÅKARNA

11 Tanka Biodiesel B100 minska dina koldioxidutsläpp med 44% * Vi förnyar ständigt våra stationer för att möta våra kunders behov och attrahera nya kunder. Vi bygger för framtiden och erbjuder nu Biodiesel B100 på fem strategiskt placerade Truckdieselanläggningar från Malmö i söder till Gävle i norr och fler är på väg**. Läs mer om Biodiesel B100 på statoil.se under drivmedel. Varje liten del räknas för en bättre miljö Gävle, Kryddstigen Stockholm, Spånga Göteborg, Arendal Jönköping, Solåsvägen Malmö, Fosie * I jämförelse med den B5-diesel som idag är standard på alla svenska Statoilstationer. ** Jönköping, Göteborg och Gävle öppnar 1 april. Stockholm säsongsöppnar 1 april. Malmö har öppet året runt. HALLANDSÅKARNA 11

12 AKTUELLT Fore!!! Varning för vägkontroller och sanktionsavgifter! Vägkontroll På golfspråk betyder FORE att man ska se upp (för flygande golfbollar). Ett lika varnande uttryck skulle man behöva använda för sanktionsavgifter som utfärdas som resultat av vägkontroll. Det handlar om en ny arbetsmetodik har sett dagens ljus. När polisen vid vägkontroller av förares kör- och vilotider finner brister, går numera ofta en rapport till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen i sin tur skickar ett litet brev med förslag med sanktionsavgift till arbetsgivaren, om denne inte har gjort vad som har ankommit på honom eller henne för att hindra överträdelsen. Som det verkar fungera just nu så bedömer Transportstyrelsen ganska ofta att denne inte gjort vad som borde gjorts. Man får således under några veckor chansen att bemöta Transportstyrelsens förslag till sanktionsavgift innan de fattar sitt beslut. Sanktionsavgiften har inte de begränsningar i belopp som böter, och därför kan det, när man lägger samman överträdelserna, snabbt rendera i betydande belopp (även för en åkeriägare). Möjligheten att ge arbetsgivare sanktionsavgift på detta sätt kom till, när man förra årsskiftet ändrade lagen 2004:865 för att ge möjlighet till sanktionsavgifter vid företagskontroller. Det tenderar nu att bli som i Danmark, där arbetsgivaren per automatik får betala böter/avgifter för överträdelser som upptäcks i vägkontroller av föraren. Flera åkeriägare har fått brev från Transportstyrelsen där man velat ha in rejäla belopp i sanktionsavgifter. Så de som ännu inte tagit tag i att ordentligt analysera sina färdskrivardata och diagramblad, bör omgående komma igång. Den enda utvägen framöver är att få bort regelöverträdelserna från kör- och vilotider från förarna. Lönsamheten i detta arbete kommer att vara mycket god. Tänk också på att notera på utskriftsremsa eller diagramblad om man tvingas avvika från reglerna, när det finns godtagbara skäl därtill. Företagskontroller Transportstyrelsen har nu äntligen börjat leverera. Efter en lång uppstartsprocess så har de första resultaten från företagskontroller av kör- och vilotidsregler nu landat hos utvalda åkerier. Från Sveriges Åkeriföretag har vi under ganska lång tid ropat Vargen kommer. Även om vargen lät vänta på sig så är han här nu. Det är ett omfattande arbete att utföra företagskontroller och handläggarna på Transportstyrelsen har sannerligen ingen lätt uppgift, och av det material som Sveriges Åkeriföretag fått ta del av så utför de sitt arbete med stor noggrannhet, vilket resulterar i ganska rejäla sanktionsavgifter för kontrollerade åkerier, om inte papperna är i ordning. Sanktionsavgifterna är indelade i tre allvarlighetsnivåer (mindre förseelse 1000 kr, allvarlig förseelse 2000 kr, mycket allvarlig förseelse 4000 kr). Sammanräknat för de överträdelser som hittas i en företagskontroll blir det snabbt betydande belopp. Det finn dock ett tak på kr, eller 10% av åkeriets omsättning per kontrolltillfälle. Åkerier som ännu inte analyserar sina diagramblad eller digitala färdskrivar- och förarkortsfiler i analysprogram, bör omgående tänka om. Är man osäker på vilket system man ska investera i, kontakta Sveriges Åkeriföretag som bistår med råd. De som har lastbilar med analog skrivare (diagramblad) har svårare att se om förarna begår regelöverträdelser. Man kanske ska överväga att byta bort dessa färdskrivare eller fordon, eller investera i en scanner för diagramblad och på så sätt få data från diagramblad digitaliserade. Då kan man analysera alla förare/ fordon tillsammans, oavsett om de är försedda med analoga eller digitala färdskrivare, och få en komplett analys. De företagskontroller som gjorts och kommer att göras framöver är alla riskbaserade. Det innebär att de åkerier som väljs ut, har någon form av brott rörande kör- och vilotider i bagaget. Så småningom kommer alla företag att få en riskklass som kommer att påverka hur ofta man kommer att bli kontrollerad i företagskontroller framöver. 12 HALLANDSÅKARNA

13 Arbetsmetodik i åkeriet Hur går man då tillväga i åkeriet för att ha en god grund att stå på i kommande företagskontroller? Följ nedanstående arbetsmetodik, då är man väl förberedd för företagskontroll. Beskrivningen förutsätter att man scannar in och digitaliserar sina diagramblad. Har man inte tillgång till sådan utrustning måste arbetet med analyser av diagramblad göras manuellt. 1. Skriv ut påminnelselistor för kopiering av förarkort och färdskrivare, så att man inte går över tiden. 2. Kopiera in all data från förar kort senast 28 dagar efter första registrering efter föregående kopiering, och för färdskrivare senast 90 dagar. Se till att få in diagramblad från förare som kör fordon med analoga färdskrivare. Läs in digitala filer i analysprogrammet, och scanna diagrambladen och läs in dessa i analysprogrammet. 3. Kontrollera i analysprogram att filernas digitala signatur är intakt. En kopierad förarkorts- eller färdskrivarfil utan digital signatur har inget värde. Kontrollera att alla uppgifter är ifyllda på diagramblad. 4. Kontrollera att åkeriets fordon framförts av egna förare, och att förarkortsfiler finns för samtliga förare som framför åkeriets fordon. 5. Kontrollera kontinuitet i nerladdade filer och diagramblad, dvs att det inte finns luckor i de data man kopierat från förarkort eller färd skrivare. Finns det luckor i färdskrivardata, måste man göra en ny fullständig ko piering av färdskrivardata och ställa in kopieringsverkty get på fullständig kopiering. Då kopieras data 365 dagar tillbaka, och man får där med åter ett komplett datamaterial på färdskrivaren. Värre kan det vara då det saknas data från förarkort. Om luckorna i data ligger längre tillbaka i tiden än vad förarkortet sträcker sig (normalt ca 8 månader), så kan man inget göra. 6. Styrk färjeöverfarter med ko pior av färjebiljetter, eller fak turakopior. Digitala färdskri vare skall vid färjeöverfarter ställas i färjeläge. Styrk un dantagen körning på verkstäder, vid besiktningar och liknande med dokument. 7. Kontrollera med hjälp av ana lysverktyget alla körningar utan korrekt insatt förarkort. Dessa körningar betraktas som en MAÖ (mycket allvarlig över trädelse) och kostar 4000 kr per gång i sanktionsavgift. Om körningen har sin grund i att den är undantagen från kör- och vilotidsregelverkets omfattning, se till att doku mentera grunderna för dessa körningar. Tänk också på sätt digital färdskrivaren i OUTläge när undantagen körning utförs. 8. Skriv ut överträdelserapporter på förare. Granska överträ delser och undersök överträdelserna mot beaktande av manuella noteringar, som gjorts av förare i syfte att åberopa stöd för att avvika från reglerna under speciella om ständigheter. Vissa analyspro gram medger att man kan registrera godtagbara av vikelser från kör- och vilotids regler i analysprogrammet. Sedan kan man skriva ut överträdelserapporter utan att få med överträdelser som beror på dessa avvikelser. Finns överträdelser i utskrif ter av överträdelserappor ter som inte verkar korek ta, kontrollera hur data regis terats i motsvarande färdskrivarfil och jämför registreringarana på förarkort och färdskrivare. Det händer att det blir fel på färdskrivarutrustningen och då kan uppgifter bli felaktigt registrerade. 9. Kontrollera också med hjälp av analysprogrammet hastig hetsöverträdelser, nästa besikt ning av färdskrivaren och missade noteringar om start AKTUELLT land och slutland. En god regel för att undvika att missa registerar start- och slutland är att alltid ta ut förarkortet ef ter en avslutad arbetsperiod. Då ställer färdskrivaren auto matiskt frågan om att ange slutland när man tar ut kortet. Motsvarande gäller när man sätter i kortet. Tänk bara på att om man negligerar frågan under mer än en minut så tol kar färdskrivaren det som att man inte vill ange start respek tive slutland, och går vidare. 10. Diskutera överträdelser med föraren, och låt både förare och åkare signera överträdelserapporten. 11. Arkivera överträdelserapporten och följ upp nästa månad. Om man inte anser sig ha resurser att utföra ovanstående arbete själv, finns möjlighet att anlita byråer för arbetet. Vilka analysprogram finns då att tillgå? * IDHA från KG Sandström * TX-Archiv och TX-Visio från Dis Transics * TIS-Office och TIS-WEB från KG Knutsson * OPTAC 3 från Stoneridge. Vissa är web-baserade och andra är desktop- eller serverbaserade. En del klarar diagramblad. Vad man ska välja beror på vilka förutsättningar man har. Kontakta Sveriges Åkeriföretag för råd. Text: Anders Falk, Sveriges Åkeriföretag Syd Foto: Ryno Quantz HALLANDSÅKARNA 13

14 REPORTAGE Välordnad informationsträff i tre delar Sveriges Åkeriföretag Halland, Skaraborg, Småland/ Öland och Västra Götaland arrangerade 24 januari ett informationsmöte på i Borås. Ett 60-tal förväntansfulla åhörare anlände för att lyssna till de tre föredragshållarna som höll i var sin lärorik och intressant del. Det är hög tid att börja analysera uppgifterna, säger Thomas Morell. Thomas Morell på Sveriges Åkeriföretag Skaraborg var föredragshållare på kvällens första block om färdskrivare och förarkort och om hur åkarna ska kopiera och analysera informationen. Thomas informerade vad som gäller beträffande att kopiera data från förarkorten, något som de flesta var väl införstådda med men att informationen med jämna mellanrum ska analyseras var alla inte riktigt klara över. Det är hög tid att börja analysera om ni inte redan gör det, sa Thomas. Som arbetsgivare är man skyldig att förutom kopiera även regelbundet följa upp att reglerna efterlevs. Man drabbas visserligen inte av polisens åtgärder om en förare gör en överträdelse men däremot kan man av Transportstyrelsen få en kännbar sanktionsavgift. Det är en förvaltningsrättslig del så det ligger på åkaren att bevisa att man är oskyldig jämfört med när det går under straffrätten, då det är myndighetens sak att bevisa att man är skyldig, sa Thomas och visade hur analysverktyget fungerar och vad man kan utläsa. Spöksignaler Inga av 20-talet olika analysverktyg på marknaden är certifierade. I en dator kan kör- och vilotiderna se bra ut och samma information kan i ett annat program visa på överträdelser. Problemet är att polisen sinsemellan inte alltid använder samma analysverktyg. Överträdelserapporten ger ändå en antydning om vad som är felaktigt. Det är inte bara för att hitta förarens snedsteg och komma till rätta med dessa som informationen ska analyseras. De digitala färdskrivarna är i vissa fall så känsliga att de kan ge körtidsutslag om fordonet gungar vid blåst eller på en färja. En fjärrkontroll till en kran kan ge spöksignaler och en tjälskada i vägen kan informera om att förarkortet har tagits ut under färd. Skrivarfel vanliga Skrivarna är inte alltid tillförlitliga och de dras med en del egenheter p.g.a fel på utrusningen. Därför har IRU upprättat en klagomur dit man ska anmäla alla fel som sker med färdskrivarna. När man upptäcker något konstigt i grafiken på förarkortet måste man jämföra med bilens färdskrivare och vice versa för att balansera uppgifterna och få ett svar på vad som blivit fel, underströk Thomas Morell. Alla avvikelser måste noteras på en utskriftsremsa och sparas i bilen. Diskussioner fortsatte sedan om handhavandefrågor som hur man hanterar olika reglage på skrivarna. Alla brott måste anmälas, säger Per-Arne Nilsson. Organiserad brottslighet Nästa föredragshållare var Per-Arne Nilsson, kriminalkommissarie på Polismyndigheten i Västra Götaland som berättade om det EU-finansierade projektet; Prevention of cargo crime, en plattform för att utveckla transportsäkerheten på väg. I styrgruppen ingår SÅ, Transportarbetare Förbundet, Trafikverket och Polisen som tittar på organiserad brottslighet mot transportbranschen och om vad vi tillsammans kan göra för att motverka detta. Anmäl alla brott Det viktigaste är att alla brott anmäls. Vi har ett system för att identifiera brotten berättade Per-Arne och påpekade att det är allas ansvar att minska kriminell verksamhet. Vad kan åkare, chaufförer och speditörer göra för att försvåra för den organiserade brottsligheten, som upptäckt hur lätt det är att stjäla från lastbilarna? Insiderproblematiken är 70 % och vi läcker information hela tiden, sa Per- Arne och fortsatte: De organiserade kriminella nästlar sig in på terminaler och lyssnar på fiken om vad man har i lasten. Information sprids på bloggar och Facebook om vad man kör och när. Påverka utvecklingen % är oskyddade transporter i kapellförsedda lastbärare eller olåsta skåp och containers. Kapellet är ett regnskydd och plomberingen är ingen säkerhet. Lås med ordentliga lås och parkera på säkrare platser, uppmanade Per-Arne landets förare. Ni åkare är tysta och nöjda. Ni ska ställa krav på fler bevakade uppställningsplatser och på lastbilstillverkarnas lås! Vi ska hjälpa er att komma vidare med det säkerhetsförebyggande arbetet mot gods- och dieselstölder men det är synd att transportköparna aldrig kommer på våra möten, avslutade Per-Arne Nilsson. Osund konkurrens Den sista avdelningen hölls av Sten Bergheden, ledamot i Trafikutskottet och ordförande i utredningsgruppen som har tittat över konkurrenssituationen på vägarna. Sten berättade om 14 HALLANDSÅKARNA

15 REPORTAGE den ännu inte offentliggjorda utredningen. Två möten återstår i gruppen och en del faktagranskning innan den 200-sidiga utredningen släpps och det politiska spelet kan dra igång. Då det kan bli vissa justeringar ville Sten Bergheden inte delge innehållet som utlovades att bli klart under februari efter ett års intensivt arbete i referensgruppen. Viktig grund för beslut Analyserna kommer att vara tungt vägande underlag för framtida beslut. Syftet var att få reda på hur det ser ut i Sverige gentemot de andra länderna och vad som kan göras. Cabotagetransporter, kör- och vilotider, lastsäkring, överlast, böter och hastigheter samt chaufförers arbetsvillkor är några områden de har analyserat. Många brister Ett av problemen som framkommit i utredningen är de otydliga regler vid kontroller som Transportstyrelsen ansvarar för. Dessutom kan endast svenska tillstånd dras in vid brott. Eurovinjettavgifterna betalas inte i tillräckligt hög omfattning av den utländska trafiken. Kommunikationsproblemen är stora, inte bara EU-länder mellan utan även mellan polisen och mellan polis, åklagare och domstol, medgav Sten. Åklagarna får ofta bristande underlag från Polisen. Det är viktigt att en brottsplats undersöks för att få fram en stark bevisning för fällande dom - därför måste vi förstärka polisens verktyg. Gruppen har också sett hur oerhört svårt det är att kontrollera cabotagetrafiken. Där skulle det vara omvänd bevisbörda. Ett beställaransvar skulle eliminera mycket av detta problem, inflikade Lennart Jansson från Sune Janssons Åkeri i Uddevalla. Sten berättade att polis, åklagare och transportstyrelsen börjat vakna till efter åkerinäringens tryck. Vi måste försöka få fram specialiserade åklagare som kan frågorna. Miljöhänsyntagande bransch Utredningen har också visat att lastbilstrafiken är mycket effektivare än tågtrafiken. Med ny lastbilsteknik kan åkeribranschen uppfyllt miljökraven till Att åkeribranschen har stora fördelar har miljö- och energiexperten Per Kågesson kunnat visa, berättade Sten. Det pågår hela tiden flera projekt och tester med exempelvis hybridfordon, elspår och En trave till för totalvikter på 90 ton, vilket tydligt visar att ett stort intresse finns från branschens sida. Beträffande vägskatten så finns det ett tryck men det får inte driva upp kostnaderna som missgynnar åkeribranschen, berättade Sten och fortsatte; Vi från alliansens sida vill vänta in ett fungerande system och inte springa före. Behöver påtryckning Avslutningsvis nämner Sten lite kort om vad som diskuteras i EU. Nya skrivare med fjärrövervakning och nya kombinerade förar- och körkort är något som inom det närmaste ska behandlas. En punkt är att genom skatteväxling harmoniera skatterna i EU så att marknaden ska fungera bättre. Arbetet slutar inte med att utredningen är färdig. Nu behöver jag ett fortsatt tryck från åkerinäringen i vilken riktning man ska förflytta detta, avslutade Sten Bergheden sitt anförande. Text & Foto: Bosse Norvinge Några frågor till en deltagare från Halland: Vad har du för synpunkter kring köroch vilotidsreglerna och de digitala färdskrivarna? Har ni haft problem med gods- och dieselstölder? Vilken fråga skulle du vilja att trafikutskottet tog tag i? fordonsenheter. - Vi på Schenker Åkeri ligger bra till med kunskaperna. Åkare och chaufförer har ett stort ansvar att ta reda på vilka regler som gäller. - För några år sedan blev vi av med en del diesel men idag har vi väktare som cirkulerar på området så problemen har försvunnit. När det gäller godsstölder försöker vi parkera på bevakade områden. - Vi måste ha möjlighet att konkurrera på lika villkor inom EU. Det är idag en osund konkurrensbild. YKB är något som kan gallra ut de värsta förarna. HALLANDSÅKARNA 15

16 KRÖNIKA Hur ser svensk åkerinäring ut om 12 år? När våra framtidsforskare siar om framtiden brukar de samla in statistik från de senast 25 åren, göra ett linjediagram och dra ut kurvan ytterligare ett antal år framåt. Och vips har de gjort en framtidsprognos. Så här ser min hemmasnickrade prognos ut. Ta den för vad den är. Den internationella trafiken De svenska åkerier som är kvar har anpassat sina kostnader till europanivå och erbjuder komplexa logistiktjänster på nischade marknader. Inrikes fjärrtrafik Kaoset har brett ut sig. Stig Center har utvidgats och täcker nu större delen av Backa. Eftersom alla bilar och förare inom området är utländska tycker politikerna att det är diskriminerade att de ska behöva följa svensk lagstiftning. Vänstern och Miljöpartiet har därför i en gemensam proposition föreslagit Riksdagen att utländska bilar och förare ska undantas från svensk lag. De ska inte heller behöva betala någon Vägavgift eftersom det inte finns någon tradition i dessa länder att betala skatter och avgifter. Anläggningstransporter De svenska anläggningsåkarna har genom sin nya centrala transportørførening just tecknat ett nytt slavkontrakt på 15 år med en ömsesidig uppsägningstid på 10 år. Nytt i årets avtal är att det ges möjlighet för åkarens barn att komma ur avtalet om det finns synnerliga skäl. Som exempel på synnerligt skäl anges, om barnet är pensionerat. Distributionstransporter I syfte att få bort de stora lastbilarna från de centrala stadskärnorna har den röd/ gröna regeringen enats om att begränsa distributionsbilarnas lastutrymme. Detta, menar de, ökar konkurrensytan mot järnvägen och kommer därmed att bidra till ett framtida klimatneutralt hållbart transportsystem. Skogstransporter Ett skogsbolag i Södra Sverige har genom en anlitad detektivbyrå upptäckt att några av transportörernas barn har viss övervikt. I bifogade ekonomiska underlag visar skogsföretaget vad detta överuttag av energi kostar och kräver motsvarande sänkning av transportpriserna. Livsmedelstransporter ICA har just tecknat ett nytt avtal med ett indiskt transportföretag. Förare från Bangladesh anställda i ett bemanningsföretag i Azebadjan ska med lastbilar registrerade på Jersey under en tre års period utföra ICA:s inrikestransporter i Sverige. ICA:s transportchef hävdar att eftersom lastbilarna på väg till Sverige kör genom flera andra europeiska länder är transporterna att anses som interna- tionella och faller därmed inte under cabotagereglerna. Sveriges Åkeriföretag har varit i kontakt med åklagarämbetet som lovar att återkomma så fort de fått svar från sina indiska kollegor. Dragbilstransporter Den stenhårda konkurrensen på dragbilsmarknaden har tvingat flera stora utländska dragbilsåkerier att bredda sin verksamhet. De erbjuder nu inte enbart transporter mellan A och B. Transportköparna kan även via deras bokningssystem på internet beställa alltifrån Viagra till Statesman. En av de större speditörerna i Sverige menar att inom några år kommer transportverksamheten endast att svara för en mindre del av speditörens totala omsättning. Vision-transporter Stolta och lönsamma åkeriföretag bedriver sin verksamhet på en sund och attraktiv marknad. Det känns som vi på Sveriges Åkeriföretag har en del att göra de kommande åren. Säkra samspelet med cyklister Olyckor där tungt fordon svänger höger och kör på en oskyddad trafikant är inte så vanliga. Men de leder till mycket lidande och svåra utredningar. För att visa cyklister och andra trafikanter hur man kan göra sig synligare för lastbilsföraren har vi i samarbete med Trygg-Hansa tryckt upp en dekal. Den informerar om farligt område vid lastbilen. Dekalen är avsedd att sättas i ögonhöjd på lastbilens sida till exempel bakom förarhytten. Dekalen beställs utan kostnad av medlemsföretag från Sveriges Åkeriföretag Fax: eller e-post: 16 HALLANDSÅKARNA

17 Sista chansen att följa med till Åland! Bokningen har passerat 800 resenärer och vi har mindre än 150 platser kvar på medlemsresan med M/S Cinderella den april. Nio regioner bjuder in sina medlemmar, tillsammans över 4500 åkeriföretag. Boka du också innan det är för sent! Ring Viking Line: Uppge: ÅKERI vid bokningen. För aktuell info, se OBS! Begränsat antal platser. Du som vill delta som utställare, kontakta Sven-Erik Jungander omgående på tel , eller maila Sveriges Åkeriföretag Öst, Skaraborg, Värmlandsåkarna, Norrland, Halland, Småland-Öland, Mittåkarna, Gotland och Gävleborgsåkarna. Komlär uppdragsutbildning Vi har utbildningar för transportbranschen KOMLÄR - UPPDRAG Truckutbildning: A1 Plocktruck A2 Ledstaplare A3 Låglyftande åktruck A4 Låglyftare B1 Motviktstruck t o m 10 ton B2 Åkstaplare, stående/sittande B3 Skjutstativtruck Kranutbildning: Lastbilsmonterad kran upp till 18 ton/m Lastbilsmonterad kran över 18 ton/m Adr farligt gods: Grundutbildning Repetitionsutbildning för tank och klass 1 Vi anpassar våra utbildningar efter era behov Kontakta oss på telefon: Christina Agerlöv: Ann-Christin Oscarsson: e-post: e-post: HALLANDSÅKARNA 17

18 Jag sitter hellre i bilkö än vårdkö. Utan SÅ Sjukvårdsförsäkring blir det ofta tvärnit när du blir sjuk. Vårdköerna kan vara långa, och goda råd är ofta dyra. Därför erbjuder vi alla våra medlemsföretag en riktigt förmånlig försäkring som ger snabb tillgång till vården du behöver, på tider som passar dig. Kontakta ditt regionkontor för mer information om SÅ Sjukvårdsförsäkring. Vi ses på vägen! 18 HALLANDSÅKARNA

19 Nu är BioLine här! Ökad prestanda och smidigare tippning BioLine, det nya fliskonceptet från Kilafors, är både lätt och stabilt. En integrerad låsmekanism och utvecklade hydraulfunktioner ökar prestanda och smidighet vid tippning. Den moderna designen i kombination med lätta material förbättrar stabiliteten samtidigt som bränsleförbrukningen sänks. Räkna också med lägre underhållskostnader tack vare påbyggnadens modulsystem som underlättar reparation, underhåll och service. För mer information, kontakta din närmaste återförsäljare eller gå in på Flexibelt modul system Modern teknik och lätta material Tvåhastighetshydraulik för jämnare stängning Justerbar armlängd Central smörjning med fördelningsblock HALLANDSÅKARNA 19

20 Aktuella utbildningar Sveriges Åkeriföretag har en vision om en sund marknad med kunniga åkerier. Därför gör vi en bred satsning för att utveckla åkerier inom olika kompetensområden som behövs för att fungera framgångsrikt på marknaden. Utvecklingen går framåt, gör du? Affärsmannaskap - för dig som vill skapa lönsamma affärer och som har ansvar för kundrelationer och att utveckla affärsmannaskapet i verksamheten. Mål God kännedom om dina egna styrkor och utvecklingsområden ger dig förutsättning att bygga och utveckla lönsamma och långsiktiga kundrelationer. Gruppdiskussioner, teorier och arbete med ett eget case ger dig verktyg och träning som kommer att stärka din kompetens i affärsmannaskap. ADR - Styckegods och tank Kursen är en repetition och behöver tas för att förnya sitt intyg på ADR för ytterligare 5 år. Dag 2 är en brandövning. Kursort Datum Halmstad 8/5 Halmstad 9-10/5 ev. Grundkurs Rep Styckegods Kursort Datum Falkenberg, Varberg april OBS! Nytt datum. Förklaring av delkurserna 1. Sparsam körning 2. Godstransporter 3. Lagar och regler 4. Ergonomi och hälsa 5. Trafiksäkerhet och kundfokus YKB - Yrkeskompetensbevis Tänk på att själva hålla koll på vilka delkurser ni gått. YKB för utlandschaufförer i första hand och i andra hand även er andra. Veckodag Datum Plats Delkurs Mån-Fre v. 23 Helsingborg 1-5 Lördag 28/1 Helsingborg 3 Lördag 25/2 Helsingborg 5 Lördag 31/3 Helsingborg 4 Lördag 21/4 Helsingborg 2 Lördag 26/5 Helsingborg 1 Anmälan för YKB utlandschaufförer görs till Carina Strandell, Sveriges Åkeriföretag Syd, telefon: Veckodag Datum Plats Delkurs Lördag 21/4 Halmstad 5 Lördag 21/4 Björkäng 5 Lördag 12/5 Halmstad 5 Lördag 12/5 Björkäng 5 Lördag 9/6 Halmstad 5 Lördag 16/6 Björkäng 5 Har du frågor om ovanstående kurser kontakta din lokala åkeriförening, , Vill du boka dig på någon av våra kurser gör du det lättast via vår hemsida under aktiviteter/utbildningar. 20 HALLANDSÅKARNA

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA Medlemstidning för Juni 2012 Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA 1 Ditt medlemsskap i Sveriges Åkeriföretag Halland ger dig följande förmåner:

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Äntligen på nya jobbet!

Äntligen på nya jobbet! Nummer 3 Oktober 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Höstmöte 12/11 på Scandic Backadal. Glöm ej att anmäla ditt deltagande, vi bjuder på lunch. På kvällen blir det supé och show

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland Nummer 4 December 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Tunnlar utmärks Regeringen har nu beslutat att ändra i regelverken så att tunnlar kan märkas ut så att trafikanterna kan

Läs mer

Trafiksäkerhet i Nymölla

Trafiksäkerhet i Nymölla reportage Trafiksäkerhet i Nymölla Med ljusets hastighet>> Sid 3 Rapport Åkeriföreningen Syds halvårsmöte >> Sid 4-5 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier Upphandlingschefen ger sina bästa råd. Vill du bli öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar? Halmstads upphandlingschef tipsar och förklarar hur du ska tänka. SIDAN 16 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Rejäl rapport från årsmötet. Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om årsmötets beslut och diskussioner. SIDAN 12-13 EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Vi är fullastade med trygghet

Vi är fullastade med trygghet 1 Nummer 1 2012 Vi är fullastade med trygghet Vi har i snart 170 år skapat trygghet för skaraborgarna. Hos oss finns människor med gediget kunnande och kunskap som kan göra din vardag lite enklare. Vi

Läs mer

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn

Så når trafiksäkerheten. förarhytten ÅKARE I VÄST. SÅ:s förslag: Här kan man bygga säkra uppställningsplatser Alkobommar i Göteborgs Hamn Cabotaget under lupp. I juli presenterades cabotagestudien, som vill visa olaglig trafik i Sverige. Nu ska trafik i Norge och Danmark undersökas. SIDORNA 4-5 och 12 Ombyggnader överallt. Det pågår många

Läs mer

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo Utländska bilar slipper undan. Tidigast 1 januari 2015 kan det bli aktuellt med trängselskatt för utlandsregistrerade bilar. Dåligt det ger en snedvriden konkurrens, anser SÅ Västra Götaland. SIDAN 9 Våra

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 2 2012 Årsmöte Bärgarmöte Höjdledsskador Nya körkortsregler Säkerhetsparkering volvoservice på väg Volvoservice

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2011 Höstens Mässresa Åkarsvingen Bärgarmöte YKB www.bokalastbilsservice.se lastbilsservice 22 VERKSTÄDER

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 4 2011 ÅFA:s Tumbabutik Besiktningskväll YKB-utbildning Julböcker volvoservice på väg Volvoservice VolvoservicePå

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2010 Höstens Mariehamnsresa Veteranklubben 40 år Grönt bränsle Åkarsvingen delar dygnet runt www.begagnadelastbilsdelar.se

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras?

Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Småländska åkeriers konkurrenskraft när marknaden avregleras? Kandidatuppsats i företagsekonomi Ekonomistyrning,, VT 2007 Författare: Johan Andersson, 790601 Johan

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha En Snabbväxande liten rubrik här. Värmlandsåkeri Rit laborei En liten Elgiganten rubrik här. satsar Rit laborei hållbart Fyra av de caborem Åkes Fjärr- re conseuassim Lokaltransport volor re i Molkom är

Läs mer

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och Pigg 90-åring Det började med mjölk- Vinterdäcksmyter avlivas Experten Johan Granlund avlivar en hel del myter om dub- En liten rubrik här. Rit laborei En liten rubrik här. Rit laborei och fisktransporter

Läs mer

3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET

3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 30 november 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 3 TUNGA FORDON 3TIPS TILL ÖKAD EFFEKTIVITET & LÖNSAMHET Sparsam

Läs mer