Exempel. Vinterväghållning vad gäller?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel. Vinterväghållning vad gäller?"

Transkript

1 Vinterväghållning vad gäller? November 2013 Här hittar du aktuell information om hur lagar och regleringar styr vinterväghållningen, inklusive alla undantag. Sveriges Åkeriföretag har analyserat hur regelverken om kör- och vilotider, färdskrivare och vägarbetstidslag ska tolkas och användas i samband med vinterväghållning i Sverige. Undantag från förarkort Vinterväghållningen är undantaget från kravet på förarkort Sätt färdskrivaren i OUT-läge när du snöröjer Om du kör andra typer av verksamhet parallellt, se då exempel nedan vad som gäller Föraren måste följa vägarbetstidslagen EU-förordningen säger att det finns transporter/fordon som undantas från krav på förarkort. Exempelvis: Vinterväghållning, underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar. En förare som enbart under hela 24-timmarsperioden och hela veckan (6x24 timmar=144 timmar) utför transporter som omfattas av undantagen, som exempelvis vinterväghållning finns listade i fördjupningen på sid 6. Däremot måste föraren följa vägarbetstidslagen (se nedan). En sådan förare kan arbeta med vinterväghållning utan krav på dygns- eller veckovila. Om föraren någon gång under den 144 timmarsperiod som infaller efter en godkänd veckovila har kört transporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna och krav på färdskrivare, så uppkommer ett krav på veckovila. Senast 144 timmar efter att första passet efter veckovila, som innefattar undantagen transport, började. Exempel En vecka med blandad körning Lördag-söndag: veckovila Måndag: snöröjning Tisdag några lass grus på eftermiddagen efter att ha snöröjt på förmiddagen från Onsdag- fredag snöröjning Krav på veckovila Tisdagen: krav på veckovila 144 timmar i samband med tisdagens gruskörning, alltså från Snöröjningen från fram till att gruskörningen startar betraktas som annat arbete i tisdagens 24-timmarsperiod. Körning som kräver färdskrivare Om föraren under innevarande 24-timmarsperiod - som påbörjas efter godkänd dygnseller veckovila utfört transporter som omfattas av kör- och vilotidsreglerna och krav på färdskrivare, så uppkommer ett krav på dygnsvila.

2 Dygnsvilan ska omfatta minst 11 timmar (eller 9 timmar om reducering/minskning tillåts) och inrymmas inom en 24-timmarsperiod. Den startar när föraren påbörjade sin arbetsperiod. Dygnsvilan får minskas till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två perioder av veckovila. Undantagen körning i kombination med färdskrivarpliktig körning Den undantagna körningen inom den dagliga arbetsperioden betraktas som annat arbete. Det begränsar oftast möjligheten att efter en normal daglig färdskrivarpliktig körning, under kvällen och natten utföra vinterväghållning eftersom vinterväghållningen då blir annat arbete och inkräktar på 24-timmasperioden inom vilken dygnsvilan ska tas ut. Och motsatsen Det motsatta kan också gälla att föraren börjar sin dagliga arbetsperiod tidigt på morgonen med undantagen körning, och sedan fortsätter med körning som styrs av kör- och vilotidsregler. 24 timmarsperioden påbörjas då när föraren påbörjar den undantagna körningen. Vid blandad körning startar alltså arbetsperioden när föraren börjar sin arbetsperiod. Oavsett om det gäller undantagen körning, eller körning som omfattas av kör- och vilotidsreglerna. Ett annat exempel Veckovila under lördag-söndag Måndag kl kör föraren vinterväghållning (undantagen körning) fram till kl Från körs transporter som omfattas av reglerna om kör- och vilotider Kl körs vinterväghållning igen Föraren har påbörjat en 24-timmarsperiod kl , eftersom vinterväghållningen mellan och räkas som annat arbete och ingår därmed i 24-timmarsperioden. Då föraren nyligen haft en godkänd veckovila kan föraren använda sig av en reducerad dygnsvila. För att klara av att få ut sin dygnsvila inom 24-timmarsperioden som startade 07.00, måste han senast avsluta sin vinterväghållning. Föraren kör sedan vinterväghållning utan krav på att följa regler om kör- och vilotider under resten av veckan fram till söndag morgon klockan Veckovilans villkor i exemplet Då inträder kravet på veckovila eftersom det då förflutit 144 timmar sedan senaste veckovila avlutade. Efter uttagen godkänd veckovila har föraren inte lägre krav på sig att följa några köroch vilotidsregler. Det innebär att så länge föraren fortsätter att köra undantagen körning så finns inga krav på dygns eller veckovila. Innan föraren återgår till att utföra transportuppdrag som omfattas av köroch vilotidsreglerna och krav på färdskrivare, måste föraren ta ut en godkänd dygnsvila.

3 Hantering av färdskrivaren Utför man undantagen vinterväghållning finns inga krav på att man har färdskrivare monterad i fordonet. Finns färdskrivare monterad finns inget krav på att man använder sitt förarkort vid undantagen transport. Transportstyrelsens rekommendation är att man har förarkortet i färdskrivaren och väljer att sätta färdskrivaren i OUT-läge (OUT=Out of Scope, på svenska ej omfattad tid). Färdskrivaren kan sättas i OUT-läge utan att det finns ett förarkort i färdskrivaren. Det finns inget lagkrav på att färdskrivaren ska sättas i OUT-läge vid undantagen körning. OUT är endast en upplysning om att undantagen transport pågår. Vid en företagskontroll måste man kunna styrka undantagen körning med dokument. Det är alltså upp till varje åkeri att själv välja om man vill, eller inte vill, ha sitt förarkort i färdskrivaren vid undantagen körning. Om man väljer att inte ha förarkortet i färdskrivaren finns det inte heller några krav på att gör utskrifter från färdskrivaren. Det gör det inte heller med förarkort isatt. Den tid som man utför undantagna transporter ska registerars som annat arbete i färdskrivaren genom manuell inmatning av uppgifter i färdskrivaren. Företagskontroller Transportstyrelsen uppger att det inte finns några möjlighetet att lämna rapporteftergift vid företagskontroller. En för kort dygnsvila innebär sanktionsavgift För kort eller utebliven veckovila innebär sanktionsavgift Dokumentera all undantagen körning på rätt sätt I verksamhet med regelbunden vinterväghållning i blandad körning kan detta skapa utmaningar. Se till att dokumentera stöd för all undantagen körning. Vid en företagskontroll måste föraren kunna uppvisa dokument som styrker den undantagna körningen. Oavsett om den skett med eller utan förarkort i färdskrivaren. Om Transportstyrelsen finner brister kan det leda till sanktionsavgifter. Avgiften kan bli så hög som 10 procent av ett företags årsomsättning eller högst kr Det kan i förlängningen också leda till att den transportansvarige för godstrafiktillståndet i åkeriet förlorar sitt goda anseende och måste bytas ut Om något åkeri belastas med sanktionsavgift vid vinterväghållningsuppdrag finns möjlighet att i förvaltningsdomstol får prövat om domstolen delar Transportstyrelsens uppfattning. Åkerier som är bundna av vinterväghållningsavtal måste ta reglerna i beaktande. Företaget måste ordna med extraförare som kan köra när den ordinarie förarens körtid är slut. Sannolikt innebär de flesta vinteväghållningsavtal att företaget är bunden att kunna utföra uppdrag 24

4 timmar om dygnet, 7 dagar per vecka. Det kan vara klokt att så snart möjligt ta en diskussion med sin uppdragsgivare för att gemensamt försöka finna lösningar så att lagen kan följas. Vägarbetstidslag vid vinterväghållning Grundreglerna i vägarbetstidslagen är max 60 timmars arbete för enskild vecka Max 48 timmar per vecka i snitt under en 17-veckorsperiod (4 månader för icke kollektivavtals-anställda) Minst 30 minuters rast under eller omedelbart efter en 6 timmars arbetsperiod (fördelat i minst 15 minutersperioder) Högst 10 timmars arbetstid om någon del av arbetspasset infaller under nattfönstret (normalt mellan 01-05) Egenföretagare har genom Transportstyrelsens föreskrift Arbetstid vid visst vägtransportarbete (TSFS 2013:76) medgetts vissa undantag, se bilaga nedan. Nattarbete En begränsande regel i vägarbetstidslagen är nattarbete. Om en arbetsperiod till någon del infaller under nattfönstret (normalt mellan 01-05), så begränsas arbetstiden till 10 timmar för den 24-timmarsperiod som följer efter en avslutad godkänd dygnsvila (enligt kör- och vilotidsreglerna). För företag som tillämpar kollektivavtal kan avtal om annat nattidsfönster och längre nattarbete tecknas efter överenskommelse i lokal facklig förhandling. För anställda utanför kollektivavtal kan dispens hos Transportstyrelsen sökas (kostar 1400 kr), om särskilda skäl finns. Egenföretagare har genom Transportstyrelsens föreskrift Arbetstid vid visst vägtransportarbete (TSFS 2013:76) medgetts vissa undantag, se bilaga nedan. Kollektivavtal och kör- och vilotidsregler För anställda som omfattas av kollektivavtal finns genom kollektivavtal krav på dygnsvila om 11/9 timmar enligt kör- och vilotidsreglerna. För egenföretagare - eller anställda som inte omfattas av kollektivavtal - finns genom vägarbetstidslagen inget krav på dygnsvila. Egenföretagare och icke kollektivavtalsanslutna Egenföretagare kan under en 24-timmarsperiod arbeta totalt 20 timmar om uppehåll i arbetet görs under perioden av natt det vill säga om inte annan period av natt angivits. Anställda utan kollektivavtal kan arbeta med vinterväghållning från på morgonen fram till på natten utan att bryta mot vägarbetstidslagens regler. Detta är naturligtvis inte lämpligt då föraren inte får vara trött när denne framför ett fordon i trafiken. Vägarbetstidslagens övriga regler gäller.

5 Bilaga Egenföretagare Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete; TSFS 2013:76 beslutade den 6 september Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (2005:399) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Inledande bestämmelser 1 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om undantag för egenföretagare i fråga om sammanlagd arbetstid och nattarbete enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. 2 De beteckningar som används i föreskrifterna har samma betydelse som i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete. Sammanlagd arbetstid 3 Trots vad som sägs i 12 första stycket lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete får den sammanlagda arbetstiden för en egenföretagare uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst sex månader. 4 Den sammanlagda arbetstiden för en egenföretagare får trots vad som sägs i 12 andra stycket lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete överstiga 60 timmar per vecka. Undantaget gäller under förutsättning att den maximala veckoarbetstiden inklusive raster inte överstiger 84 timmar. Nattarbete 5 En egenföretagare får vid nattarbete enligt lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete tillämpa annan fyratimmarsperiod mellan kl än den som anges i 14 samma lag. 6 Bestämmelserna om begränsning av arbetstiden vid nattarbete enligt 15 första stycket lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransport-arbete gäller inte egenföretagare.

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

Så får barn och ungdomar arbeta

Så får barn och ungdomar arbeta Så får barn och ungdomar arbeta INNEHÅLL Allmän information Arbetsuppgifter Arbetstider och ledighet ALLMÄN INFORMATION FÖR BÅDE MINDERÅRIGA och vuxna som arbetar gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv

Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv 2 Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva reglera vår arbetstid, vilket många kan

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

Teknikavtalet IF Metall

Teknikavtalet IF Metall Gemensamma avtalskommentarer Teknikavtalet IF Metall 1 april 2010 31 januari 2012 TEKNIKAVTALET IF METALL 1 april 2010 31 januari 2012 PRODUKTION Tagg, Stockholm TRYCK Ljungbergs Tryckeri AB, 2010 Teknikavtalet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen

KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen KOLLEKTIVAVTAL Revisions- och konsultföretagen Avtal om allmänna villkor, arbetstid och kompetensutveckling 2013 2015 Giltighetstid: 2013-01-01 2015-12-31 Akademikerförbunden har i förhandlingarna företrätts

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser

I lydelse fr.o.m. 2014-10-01. Allmänna bestämmelser AB I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 Allmänna bestämmelser Innehåll Förkortningar... 5 Kap. 1 Inledande bestämmelser... 7 1 Inledning... 7 2 Tillämpningsområde... 7 Kap. 2 Anställningen... 9 3 Intyg om arbetsförmåga...

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet

Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Industriavtalet Sinf Svensk Industriförening IF Metall Industriavtalet Svensk Industriförening IF Metall avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 avtal nr21 gäller t.o.m. 31 maj 2016 Din företagsresurs INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer