Socialt ansvarstagande baserat på ISO svenskt arbete för trovärdighet och transparens, bakgrund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt ansvarstagande baserat på ISO 26000 svenskt arbete för trovärdighet och transparens, bakgrund"

Transkript

1 Socialt ansvarstagande baserat på ISO svenskt arbete för trovärdighet och transparens, bakgrund Behov av att kunna verifiera en organisations tillämpning av ISO väcktes vid nystarten av TK 478/nätverket i januari 2011 För att utreda behov och möjligheter närmare skapades en arbetsgrupp för detta som leds av en ordförande och rapporterar till kommittén. Gruppen har en mix av flera intressentgrupper Verifieringsgruppen har haft fem möten och tre redovisningar i TK478 TK478 har gett stöd och idéer till fortsatt utveckling

2 Vad tar vi hänsyn till i det svenska arbetet? ISO är inte certifierbar (uttalande från Sekretariat och ISO) Verifieringsgruppens värdering av alternativa vägar: Alternativ 4 = Egendeklaration med möjlighet till ackrediterad verifiering Rio-mötet och dess slutsatser, ex.vis adhoc-grupper PPO:s (Post Publication Organization) områden där det skall identifieras goda exempel på verktyg respektive tillämpning av ISO Andra länder: Brasilien, Holland, Danmark, Frankrike samt Österrike TK478:s uttalanden

3 Vad tar vi hänsyn till i det svenska arbetet forts. TK478 uttalande: Egendeklarationens syfte är att visa organisationens sociala ansvarstagande med utgångspunkt från ISO Punkterna som PPO har angivit som ramar för goda exempel på verktyg och tillämpning av ISO är bra underlag för att sätta ramarna för en egendeklaration Principerna i ISO bör vara centrala i en egendeklaration liksom intressentdialog och intressentmedverkan Koppling till hållbarhetsrapportering enligt GRI bör beaktas Kunna kommunicera och stärka trovärdigheten (kap 7.5 och 7.6)

4 Standarder från andra länder Danmark (DS49001) Är certifierbar, men är också underlag till en egendeklaration. Certifieringen behöver inte ske via ackreditering (4 utan 0 med ackreditering). Det finns också en DS49004 (vägledning). Inga speciella förpliktelser utöver lagkrav och andra krav. Standarden innehåller i princip bara krav som kan granskas objektivt. Samma uppbyggnad som de vanligaste certifieringsstandarderna.

5 Standarder från andra länder Frankrike (XP X30-027) Självdeklaration, intern eller via någon utomstående. Detta kan sedan kompletteras med en, credibility report, som erkänner införandet av samhälleligt ansvarstagande i den övergripande styrningen av organisationen. Bygger på standardens kapitel 7 ihop med 4 konstruktionssteg för trovärdighet: bygga, bedöma, kontrollera och erkänna.

6 Standarder från andra länder Brasilien Påminner om den danska. Är ett komplement till andra certifierbara standarder. Behöver inte uppnå optimalt svar mot intressenternas krav. Ledningssystemet skall visa på socialt ansvarstagande. Kan visa överstämmelse via egendeklaration, parter som har intresse i organisationen, annan andra part eller via certifiering av systemet.

7 Standarder från andra länder Österrike (ONR ) Vägledning för att utforma ledningssystem för social ansvarstagande, ex.vis fördelning av ansvar, mätbara mål och handlingsplaner, utvärdering samt ständiga förbättringar. Hänvisar till alla ISO26000:s principer och huvudområden. Innehåller skall-krav inom alla ISO26000 :s huvudområden, men även kompletterande bör-krav. Kraven är omformulerade men utgångspunkten är tydligt ISO26000:s bör-krav. Syftar till att hjälpa organisationer att ställa adekvata frågor och hitta relevanta svar.

8 Standarder från andra länder Holland (NPR 9026) Handledning för egendeklaration. Kan köpas och säger också vad extern kommunikation skall innehålla. Bygger på 40 frågor, som sammanfattar kapitel 5-7 i ISO steg (framställ, undersök, bedöm resultat, publicera uttalande, bestäm behov av omprövning). Visar enkelhet och inte nivå.

9 Svensk Standard verifiering Socialt ansvarstagande, SS XXXX1:2012 Var är vi nu, hur blir arbetet runt ISO trovärdigt och transparent en titt in i framtiden? Ett smakprov på en tidig, tidig utgåva om vad som skall ingå i en egendeklaration för socialt ansvarstagande i Sverige

10 Socialt ansvarstagande vad ingår i en svensk egendeklaration? 10 steg för beskrivning av egendeklaration: 1.Beskrivning av verksamhetsstyrning 1.1 Hur säkerställs ansvar och befogenheter? 1.2 Hur säkerställs kompetens? 1.3 Hur säkerställs kommunikation 2.Beskrivning av identifiering och prioritering av intressenter samt hantering av denna dialog 3.Beskrivning av intressentintresse och samhällsnytta 4.Identifiering och prioritering av ISO 26000:s områden och principer 5.Relevans och prioritetsutvärdering av mål och handlingsplan(-er)

11 Socialt ansvarstagande vad ingår i en svensk egendeklaration? 6. Beskrivning av genomförda aktiviteter 7. Utvärdering av utvalda mätetal och indikationer (ex.vis GRI) 8. Utvärdering av ledningens åtagande 9. Utvärdering av förbättringsarbetet 10. Beskrivning av kommande aktiviteter Till detta kommer: bärande principer, verifierande dokument samt holländsk och österrikisk standard.

12 Upprop för fler medlemmar i TK 478 och verifieringsgruppen. Ger ökad trovärdighet och transparens Draft klar efter sommaren? Färdiga svenska standarder före årsskiftet (verifiering, verifieringsföretag via ackreditering, vägledning)? Kontakta SIS för att delta i fortsättningen av detta spännande arbete!

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet.

Erfarenheten visar att detta kravelement har lett till flera frågeställningar vid införande och tillämpning i det dagliga arbetet. SWETIC Erfarenhetsdokument 2005-02-02 Teknisk Kommitté: Systemcertifiering Lagar och andra krav Version 1 AG3 Lagar och andra krav Bakgrund För att uppfylla kravelementet 4.3.2 Lagar och andra krav skall

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N

Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Lönen som styrmedel S T Ö D T I L L M Y N D I G H E T S L E D N I N G E N I V E R K S A M H E T S U T V E C K L I N G E N Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2

en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 en granskningsrapport från riksrevisionen Statliga myndigheters skydd mot korruption rir 2013:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Vägen mot ett tillgängligare samhälle

Vägen mot ett tillgängligare samhälle EN RAPPORT FRÅN HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vägen mot ett tillgängligare samhälle Projekt Tillgänglighetsgranskning Handikappförbundens samarbetsorgan 43 handikappförbund i samverkan Handikappförbundens

Läs mer