ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011"

Transkript

1 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 HAGFORS KOMMUN

2 1 (6) Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes den 1 juli 2002 och regleras enligt Socialtjänstlagen, kapitel Taxan är indexreglerad och följer prisbasbeloppet som bestäms den 1 januari varje år. Maxtaxan anger den högsta avgift som kommunen enligt lag får ta ut för hjälp i hemmet, hälso- och sjukvård, rehabilitering, vård- och omsorg i särskilt boende samt korttidsvård. Avgifterna är justerade och antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2008 och gäller från och med den 1 juli samma år. Insatser enligt 9 LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är i princip avgiftsfria för den enskilde förutom personliga utgifter i samband med insats. Det kan vara egna kostnader för mat, hushållsavgifter, fritidsaktiviteter, resor och utflykter. I den här foldern förklarar vi vad maxtaxan innebär och vad som ingår i avgiften. För vem gäller taxan? Taxan gäller dig som fått en insats beviljad enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. Det kan vara hemtjänst-, hemsjukvårds-, och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt boende. Taxan gäller i vissa delar även LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Taxan används även vid anhöriganställning. Avgift- och inkomstförfrågan Du får en inkomstförfrågan som ska fyllas i. Avgiften beräknas utifrån aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen. Till exempel SPV (statlig tjänstepension), KPA (pensionsbolag i kommun och landsting), änkepension, privat pensions- eller kapitalförsäkring, utländsk pension med mera. Uppgift om föregående års ränteinkomster och eventuella utdelningar ska också lämnas in. Om du får bostadstillägg behöver du även skicka med det senaste beslutet som beviljar dig tillägg. Om du sökt bostadstillägg men fått avslag behöver du även skicka med det beslutet. Detsamma gäller beviljade beslut eller avslag för bidrag från Försäkringskassan. Det är viktigt att du söker bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. De uppgifter som vi kan inhämta från Försäkringskassan är endast för ålders- eller sjukpensioner. Om du är gift ska även din make/maka lämna sina inkomstuppgifter eftersom makars gemensamma inkomster läggs ihop och fördelas lika. Du får ett skriftligt beslut om din aktuella avgift. Under första kvartalet varje år görs en ny beräkning av avgifterna och du får ett nytt avgiftsbeslut.

3 Att överklaga Du har rätt att överklaga beslutet om hur mycket du ska betala. Överklagandet måste skickas in senast tre veckor efter det senaste beslutet. Den ska skickas skriftligen och ska ställas till Förvaltningsrätten i Karlstad, men skickas till: 2 (6) Socialnämnden Hagfors När ska avgiften betalas? Faktura på din avgift kommer månaden efter det att den beviljade insatsen getts. Fakturan ska betalas senast det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodatum tas påminnelseavgift ut enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen enligt räntelagen (1975:635). Avgifter för hemtjänst - hjälp i hemmet Endast städinsatser 300 kr/besök Varuhemsändning (inköp av dagligvaror samt leverans) 25 kr/tillfälle Omsorg/omvårdnad, insatser av servicekaraktär och ledsagning 278 kr/besök Råd av kommunens syninstruktör Avgiftsfritt Trygghetslarm, speciallarm, nödsändare (besök vid utryckning räknas inte in) 278 kr/månad Trygghetslarm eller klocka som kommit bort, debiteras med den faktiska kostnaden. Trygghetsringning (enbart denna insats) 50 kr/månad Tillfällig hemtjänst, till exempel följeslagare till läkarbesök Max 3 tillfällen/månad 90 kr/tillfälle Avlastning i hemmet Max 10 timmar/månad Avgiftsfritt Avgifterna kan tillsammans aldrig bli mer än kr/månad.

4 3 (6) Avgifter särskilt boende Omsorg/omvårdnad, städ, tvätt, sjukvård/rehabilitering/hjälpmedel kr/månad Kostnader tillkommer för mat, hyra, hemförsäkring och telefonabonnemang. I särskilt boende får du avdrag för matkostnaden från och med dag 2 om du anmält en dag i förväg. Vid sjukhusvistelse görs avdrag från dag 1. OBS! TV-licens ingår om du bor i särskilt boende. Avgifterna kan tillsammans aldrig bli mer än kr/månad. Avgifter för hälso- och sjukvård/rehabilitering Hälso- och sjukvård/rehabilitering i hemmet eller på kommunens dagrehab/bedömning av hjälpmedelsbehov/aktivitets- och funktionsbedömning inför bostadsanpassning Max 5 besök/månad 100 kr/besök 500 kr/månad Uthyrning av hjälpmedel för personer som vistas tillfälligt i kommunen, till exempel sommargäster: Enklare hjälpmedel, till exempel toalettförhöjning eller duschpall 200 kr/månad Identitetsmärkta hjälpmedel, till exempel rullstol 400 kr/månad Max kr/månad Säng och personlyft 600 kr/påbörjad 4-veckors period Max kr/påbörjad 4-veckorsperiod Utkörning, hämtning och service av hjälpmedel (ingår ej i maxbeloppet) 400 kr/timme

5 4 (6) Avgifter för dagverksamhet Dagverksamhet (behovsprövad) enligt SoL och HSL 50 kr/dag I vistelse på daglig verksamhet tillkommer kostnader för mat, kaffe samt resa tur och retur till dagverksamheten. 500 kr/månad Max 10 besök/månad Mat Kaffe Resor 44 kr/dag 10 kr/gång 25 kr/ tur och retur Daglig verksamhet enligt LSS och SoL för personer i arbetsför ålder är kostnadsfri. Kostnader för mat, kaffe samt resor tillkommer. Mat Kaffe 44 kr/dag 5 kr/arbetstillfälle Ansök om resor hos färdtjänst/värmlandstrafik, Avgifter korttidsvård Omsorg/omvårdnad (kostnader för mat tillkommer). 55 kr/dygn Avgifter som tillkommer utanför maxtaxan: Kost i särskilt boende och korttidsboende Normal-, flytande och specialkost, sondmat samt näringsdryck (självkostnadspris 2008). Förbrukningsartiklar inom särskilt boende Toalett- och hushållspapper, tvätt- och sköljmedel, haklappar, tvättlappar, soppåsar och rengöringsmedel Kost i ordinärt boende, samt leverans Portion om 400 gram Portion om 450 gram (självkostnadspris 2008) Larmklocka Borttappad larmklocka, tillhörande trygghetslarm eller nödsändare. 105 kr/dygn 130 kr/månad 44 kr/portion 45 kr/portion Faktisk kostnad Boendekostnad Hyra betalas till hyresvärden enligt upprättat hyresavtal.

6 5 (6) Förbehållsbelopp/minimibelopp Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet som för år 2011 är kronor. För 2011 gäller följande belopp för avgifter för hemtjänst enligt socialtjänstlagen: Minimibeloppet för ensamboende äldre Minimibeloppet per person för makar och sammanboende kr kr För yngre funktionshindrade, 60 år och yngre, är förbehållsbeloppet 10% högre än för äldre omsorgstagare. Även förbehållsbeloppet är knutet till prisbasbeloppet och ändras när prisbasbeloppet ändras. Förbehållsbeloppet ska täcka dina hushållskostnader för mat, kläder, hygienartiklar, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hemförsäkring, hushållsel och liknande. Förbehållsbeloppet höjs med 26 kr/dag när du har matdistribution eller äter i kommunens dagverksamhet. I särskilt boende där du får tillagad mat, höjs förbehållsbeloppet med kr/månad. Individuell höjning av förbehållsbeloppet Återkommande extra fördyrande kostnader kan öka förbehållsbeloppet, till exempel kostnader för god man eller till trossamfund. Kostnaden måste uppgå till 200 kr/månad, ha varaktig karaktär och återkomma regelbundet under minst sex månader. Dessa kostnader måste prövas i det enskilda fallet och ansökan görs hos avgiftshandläggaren. Avgiftsutrymme Avgiftsutrymme är det belopp som återstår när hyra, skatt och förbehållsbelopp avräknats från dina bruttoinkomster. Så här beräknas avgiften: Nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) Eventuellt bostadsbidrag - Förbehållsbelopp = Avgiftsutrymme Är nettoinkomsten högre än förbehållsbeloppet betalar du avgift, dock högst kr/månad. Är den lägre betalar du ingen avgift. Det är viktigt att du anmäler ekonomiska förändringar som påverkar din avgift så fort som möjligt.

7 6 (6) Kontakta någon av nedanstående personer för information: Biståndshandläggare: Distriktssköterska: Hemtjänstgrupp: Enhetschef: Avgiftshandläggare: (frågor om avgifter och avgiftsbeslut)

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2013. Antagna av kommunfullmäktige 2012-11-26 76

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2013. Antagna av kommunfullmäktige 2012-11-26 76 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2013 Antagna av kommunfullmäktige 2012-11-26 76 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes 2002-07-01 och regleras enligt

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN Information om regler, rutiner och avgifter Besöksadress: Köpmangatan 14 Postadress: 861 82 Timrå Telefon: 060-16 31 00 E-mail: sociala@timra.se Fastställd

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter inom Vård och Omsorg

Avgifter inom Vård och Omsorg FÖRFATTNING 4.6.5 Antagen av kommunfullmäktige 126/05, 132/06, 153/07, 43/09, 44/09, 64/10, 74/11, 75/11 Redaktionella ändringar samt uppdatering av avgiftsbelopp 2014-01-01, 2015-01-01 Avgifter inom Vård

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2015 (1/3 2015 29/2 2016) 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2015 s.

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer