Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014

2 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi skapar tillväxt. 2 3

3 Per-Ove Jönsson Ordförande för Connect Sverige Ordförande har ordet Regional styrka För att nå resultat i att etablera nya företag och få tillväxtföretag att växa måste man vara nära entreprenörer, partners och investerare. En stark decentral, regional verksamhet är nyckeln i detta arbete. Connect är därför organiserat i sex regioner som bedriver lokala aktiviteter i syfte att stimulera utvecklingen av tillväxtföretag och därigenom öka antalet arbetstillfällen i Sverige. Den bästa samarbetspartnern för näringslivet I denna verksamhetsberättelse beskrivs närmare hur regionerna skapar mötesplatser där entreprenörer sammanförs med organisationer och personer som bidrar med sina kunskaper om affärsmannaskap, och med investerare. Connect bidrar med kontaktnät, kunskap och kapital genom sina partners. Verksamhetsberättelsen innehåller många praktiska exempel på hur entreprenörer, partners och finansiärer värdesätter det arbete som Connect regionalt utför och som leder till konkreta resultat för dessa intressenter. Connects processer ger varaktiga resultat och blir genom detta det bästa samarbetsorganet för näringslivet. Connect Sverige för regionerna Connect Sveriges uppgift är att samordna regionernas arbete genom att vara plattformen för gemensamma projekt som gagnar verksamheten i Sverige. Entreprenörer och investerare verkar mer och mer på en global marknad. Genom Connect Sverige kan det globala arbetet kanaliseras. Connect startade i San Diego 1986 och har sedan spridit sig till ett 20-tal länder. Detta nätverk blir allt viktigare och samarbetet kommer framöver att öka. Under verksamhetsåret har arbetet i Connect Sverige utförts av en projektgrupp bestående av VD i de regionala Connect-organisationerna. Samordningen har skett av VD för Connect Norr. Styrelsen i Connect Sverige, som består av ordförandena i de regionala Connect-föreningarna, har agerat styrgrupp för VD-gruppen och godkänt inriktningen och omfattningen av arbetet. Kanslifunktionen för Connect Sverige har skötts av Connect Väst. Några av årets stora gemensamma initiativ har rört CleanTech och investerarsamarbeten. Speciell satsning på CleanTech Connect erhöll 2013 finansiering från Energimyndigheten för att identifiera och utveckla aktiva nätverk av investerare inom CleanTech. Projektet, Connect Green, har varit väldigt framgångsrikt och finansiering för ytterligare tre år har under 2014 säkrats. Nordiskt investerarnätverk Under 2014 har det nordiska samarbetet inom Connect prioriterats högt. Bland annat har ett projekt för att arbeta fram ett nordiskt investerarnätverk initierats. 4 5

4 Connects resa från San Diego till Sverige Vår historia börjar i San Diego i mitten av 1980-talet. Staden hade nyligen drabbats av stora nedläggningar, bland annat i marinen. Många arbetstillfällen hade försvunnit. Svensk-amerikanskan Mary Walshok insåg att flera olika kompetensområden behövde mötas för att en positiv utveckling skulle kunna skapas. Forskning, entreprenörskap, riskkapital, service providers och storföretag var grunden och det gällde att bygga broar mellan dessa. Detta blev startpunkten för Connect. Connect finns idag i ett 20-tal länder och har verkat i Sverige sedan Den svenska verksamheten bedrivs i sex regioner; Syd, Sydost, Väst, Öst, Uppsala och Norr. Idén är fortsatt densamma att skapa mötesplatser där entreprenörer matchas med kompetens och kapital från näringslivet. Connect är ett privat initiativ utan vinstintresse. Verksamheten finansieras främst av partners enskilda personer och företag med intresse och engagemang för att utveckla och förstärka svenskt näringsliv. Våra samlade insatser skall leda till att fler företag blir framgångsrika. Vi ska säkerställa att de genom välskrivna affärsplaner och prospekt kan presenteras för marknaden och söka kapital för sin utveckling. Då Connect Sverige är en del av ett globalt nätverk kan vi dessutom erbjuda exklusiva gränsöverskridande kontaktvägar. Umeå Uppsala Stockholm Verksamheten i korthet Connect ger entreprenörer och tillväxtföretag professionell coachning, kunskap och råd genom frivilliga insatser från erfarna personer från näringsliv, universitet och högskolor. Verksamheten kretsar i huvudsak kring fyra tjänster; Språngbrädan, FöretagsAcceleratorn, Tillväxtkapital och Mötesplatser. Språngbrädan Språngbrädan vänder sig till dig som driver tillväxtföretag i ett tidigt skede. En engagerad kompetenspanel hjälper dig att utveckla bolagets affärsstrategi och finslipa din affärsplan inför kontakter med investerare, partner, kunder och andra intressenter. FöretagsAcceleratorn FöretagsAcceleratorn är en affärsutvecklingsprocess där vi tillsammans jobbar med de strategiska frågor som krävs för att nå långsiktiga resultat. Med en genomtänkt tillväxtstrategi blir ditt företag rustat för att möta utmaningar. Tillväxtkapital Connect Sverige i siffror Göteborg Kalmar Connect matchar tillväxtföretag med kapital, både genom fysiska träffar och digitala forum. Vårt nätverk av drygt 400 investerare är spridda över hela Sverige och drivkraften är ofta en stark vilja att utveckla företag kombinerat med ekonomisk vinning. Deltagande bolag i Språngbrädan 211 Deltagande bolag i FöretagsAcceleratorn 135 Investerarträffar 47 Bolag som presenterat för Investerare 167 Mentorer/Coacher 369 Partners som engagerar sig i Connect 439 Aktiviteter och evenemang 351 Deltagare vid Connect-aktiviteter Ideella professionella timmar förmedlade Lund Mötesplatser Nätverkande är en framgångsfaktor. Connect runt om i landet erbjuder bästa tänkbara möjligheter till nätverkande och inspiration. För att hålla nätverken à jour i dagsaktuella frågor kring entreprenörskap och företagande, arrangeras många olika mötesplatser tillsammans med Connects partner som har spetskompetens inom en mängd områden. Marcus Holmberg ARD Access 6 7

5 211 Språngbrädan företag har under året deltagit i Språngbrädan Affärsplan, Mentor/affärscoach Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Tillväxtkapital Vad innebär Språngbrädan? Språngbrädan är en unik och beprövad process som syftar till att på ett snabbt och genomtänkt sätt öka företagets tillväxt. Med Språngbrädan får du kostnadsfri tillgång till en behovsanpassad kompetenspanel med lång näringslivserfarenhet, såsom aktörer för tillväxtkapital, affärsoch patentjurister, marknads- och managementkonsulter samt ledare från framgångsrika entreprenörsföretag. Du tränas i att presentera din affärsplan och får hjälp att förpacka ditt erbjudande så att du kan kommunicera mer effektivt med marknadsaktörer och finansiärer. För vem passar Språngbrädan? Språngbrädan vänder sig till tillväxtföretag i tidiga skeden, som vid en personlig intervju bedöms kunna dra nytta av processen utifrån följande kriterier: Anna Urombi Destination Compensation Hög tillväxtpotential Driven entreprenör Genomarbetad affärsplan Hög tillväxtvilja Hög unikitet 8 9

6 Möt några av entreprenörerna från Språngbrädan Hållbar tillväxt för Sidenkompaniet Mi Carlsson är företagaren som prioriterar hållbarhet, kvalitet och öppenhet. År 2006 åkte hon till Kina för att hitta den som kunde ta fram hennes drömtäcke: två kilo rent mullbärssilke, det finaste silket i världen. Den resan blev starten för Sidenkompaniet. Jag hade från början en hållbarhetstanke; jag ville göra kvalitetskläder som håller länge. Siden är en väg mot hållbar konsumtion, eftersom det är en ren naturprodukt med starka trådar och ett bättre alternativ till bomull, säger Mi. Hon inledde redan 2006 samarbeten med kinesiska producenter och jobbar med flera av dem än idag. Under 2011 startades aktiebolaget och i samma veva lyckades de komma in på NK med sina produkter. Det var en betydelsefull kund som gav dem en position i branschen. Men de ville växa mer kom därför Mi i kontakt med Connect, för att förbereda sig inför mötet med investerare. I språngbrädeprocessen fick jag verkligen arbeta igenom min presentation av företaget, berättar Mi. Kontakt med investerare fick hon redan under Språngbrädans kompetenspanel. Det är nu klart att bolaget inom kort får ett tillskott av kapital. Med hjälp av investeringen kan vi äntligen lansera oss på det sätt vi har velat: med fler produkter och en ny serie som kommer i maj. Framöver gäller ett stenhårt arbete med att sälja in vårt koncept, avslutar Mi. " Coachningen från Connect var både engagerad och affärsmässig. Det grundliga genomförandet gav mig respekt för konceptet." TaskRunner skapar marknadsplats för tjänster TaskRunner är en webb- och mobilbaserad marknadsplats för tjänster. Användarna kan outsourca småjobb och ärenden till andra privatpersoner i närområdet, ondemand. Många människor upplever, i dagens stressiga samhälle, att de aldrig har tillräckligt med tid för att uträtta vad de vill få gjort och ändå hinna med det som är roligt. Samtidigt finns ett stort antal människor med mycket tid över och en önskan om en högre inkomst. TaskRunner löser två stora problem genom att koppla ihop människor med varandra. Vi är ett smartare Blocket.se för tjänster, säger bolagets VD Robin Szekely. Med social och positions-baserad mobil teknik omdefinierar vi gemenskap i samhället, och hjälper dig utforska vilka dina grannar är. Robin fortsätter: Connect har varit en otroligt värdefull tillgång och plattform för att förbereda oss inför att skaffa kapital. Vi har fått stöd i form coaching, nätverk och faktiska introduktioner till skarpa investerare. Toontrack över 50 Mkr Toontracks framgångssaga kan sammanfattas med ett ord: trummor. Det började som en vision, utvecklades till ett experiment och slutade med att Umeåföretaget förändrade en en hel bransch i grunden. Med deras Drumkit From Hell satte de fingret på vad som idag är en självklarhet för låtskrivare och producenter att digitalt återgivna trummor kan låta lika bra som riktiga. Vi hade alltid samma problem. Ville vi ha bra trumljud på en låt fick vi åka till en musikstudio. Vi insåg fort att det inte höll, säger Mattias Eklund, en av Toontracks grundare. " Jämfört med många andra alternativ tycker jag att Connect håller en hög nivå och har en förmåga att gå in på djupet och se analytiskt på bolagets strategiska och konceptuella utmaningar." De gjorde världens då mest komplicerade truminspelning. En trummaskin i datormiljö som lät som på riktigt. Det är nu femton år sedan. Istället för att bedriva verksamhet på hobbynivå från ett sovrumskontor på Ersboda i Umeå är de idag världsledande, har anställda i fyra länder och har gjort truminspelningar i många av världens mest kända studios. I år når företaget en ny milstolpe. Vi passerar nu en omsättning på 50 miljoner kronor, säger Peter Knutsson, Toontracks VD. Toontrack deltog tidigt i Språngbrädan och kontakterna med Connect har genom åren varit många. " I uppbyggnadsfasen av ett företag är det otroligt viktigt att omge sig med rätt människor. Connect har spelat en central roll för oss som bollplank." 10 11

7 135 företag har under året deltagit i FöretagsAcceleratorn FöretagsAcceleratorn Analys Åtgärd Tillväxtnäring Tillväxt Affärsplan/ Kompetenspanel Mentor/ Affärscoach Styrelsekompetens/ Kapital Reviderad affärsplan/ Implementation Vad innebär FöretagsAcceleratorn? I FöretagsAcceleratorn startar vi en process där du tillsammans med experter från näringslivet arbetar fram beslutsunderlag, klarlägger strategier och gör upp en handlingsplan. Denna kompetenspanel delar med sig av kunskap och erfarenhet inom olika områden som är avgörande för att utveckla ditt företag framgångsrikt. För att ge extra stöd och energi utser vi även mentorer/ affärscoacher som matchar ditt företags behov. Vår metod för att komma över trösklar och belysa viktiga frågor i verksamheten ger draghjälp i arbetet. Kristoffer Dahlstrom, och Sven-Erick Carlsson Aquipa Partner För vem passar FöretagsAcceleratorn? FöretagsAcceleratorn är ett tillväxtprogram för små och medelstora företag. Den vänder sig till dig som är entreprenör och har en stark ambition och förmåga att växa. Vårt mål är att du ska gå stärkt ur processen med nyvunna insikter, kunskaper och ett handplockat nätverk för fortsatt arbete mot lönsam tillväxt. Utformningen av en tillväxtstrategi kan även vara ett tillfälle att involvera och motivera ledningsgruppen

8 Träffa några av bolagen från FöretagsAcceleratorn Lokalt fokus för Knallebladet Knallebladet är en lokalt förankrad gratistidning som sedan 1980 lyft lokala nyheter i trakten kring Vårgårda, Herrljunga och Vara. Tidningen utkommer varje vecka och har därför ett fokus på redaktionellt material snarare än nyheter. Jörgen Dahlqvist har varit ägare sedan 2007 och kom i kontakt med Connect Då fanns behovet av en tydligare affärsplan. Jörgen är nöjd med processen: "Genom FöretagsAcceleratorn fick jag det stöd som behövdes för att ta fram en tydlig struktur." Arbetet med mentorn var viktigt. Mentorn har fortsatt att stötta företaget även efter att processen avslutats. Knallebladet har sedan arbetet med Connect tagit fasta på den återkoppling de fick av kompetenspanelen. Man har gjort en del organisatoriska förändringar och förbättringar. Under 2014 valde Jörgen att gå i pension. Connect hjälpte honom då att hitta en lämplig köpare för verksamheten. Markbladet, som är en liknande tidskrift, köpte nyligen upp företaget. Jörgen är nöjd med att ha hittat en köpare som delar hans vision om den lokala förankringen och som låter tidningen leva vidare. LUDA satsar på innovation LUDA har historiskt erbjudit de europeiska lantbrukarna trådlösa kameraövervakningssystem för uppsikt över olika processer kopplade till det dagliga arbetet på lantgården. Genom anpassning av befintlig teknologi och en satsning på smarta lösningar har företaget nu blivit en ledande aktör inom segmentet övervakning och säkerhet för lantbruket togs beslutet att genomföra Connects Företags- Accelerator, där LUDAs affärsplan grundligt belystes. Processen ledde fram till ett beslut om hur företagets fördjupade engagemang inom lantbruket ska förverkligas. Företaget ska gå från att endast vara en kameraleverantör inom segmentet, till att bli en problemlösare i lantbrukarens vardag. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster ska företaget bidra till ett mer effektivt, säkert, lönsamt och hållbart lantbruk. "Ett konkret resultat av FöretagsAcceleratorn var att vi, genom en kompetent belysning av vår affärsplan, fick ett kvitto på att vi är på rätt väg i våra ambitioner att skapa ett framgångsrikt och innovativt lantbruksföretag." LUDAs VD Mattias Lachner fortsätter: Dessutom gav processen oss tillgång till ett brett nätverk med möjlighet att ta del av kompetens och erfarenhet från olika samarbetspartners. Nästa steg för Grekiska kolgrillsbaren GK Franchising driver restaurangkonceptet Grekiska kolgrillsbaren. Affärsidén är att erbjuda kolgrillat året runt. Verksamheten drivs genom ett nätverk av franchisetagare. Bolaget vill hjälpa dem att lägga fokus på det viktigaste gästerna genom att underlätta deras administration och leverera produkter som centralt förädlats från noga utvalda råvaror. Visionen är att Grekiska kolgrillsbaren skall vara förstavalet för den som älskar grekisk mat. Om fem år hoppas man på att ha utvecklats från dagens tjugo enheter till omkring femtio stycken. Genom FöretagsAcceleratorn har Connect bidragit med kunskap och kontakter till GK Franchising. Zeki Yalcin, företagets VD säger: Den hjälp som vi har fått från Connect kan enkelt beskrivas som en granskning av oss själva och vårt koncept. "Genom att titta på oss själva och vårt koncept utifrån, med hjälp av Connects kunniga mentorer och affärscoacher, har vi tagit ett stort kliv framåt i vår utveckling. Internt kallar vi det Grekiska kolgrillsbaren 2.0." Klockren mentor for Comintelli Comintelli är ett mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad tjänst för informationsaccess, kallad Intelligence- 2day. Den hjälper kunder hantera sin ostrukturerade information på ett effektivt sätt. Företaget erbjuder framförallt lösningar för omvärldsbevakning och kunskapshantering. Under 2014 genomförde de FöretagsAcceleratorn tillsammans med Connect. VD Jesper Martell säger: "Connect har hjälpt oss med med kunskap och kontakter. Vi hade turen att få en mentor som passade oss klockrent. Han kommer dessutom fortsätta vara med på vår resa genom att ingå i vår styrelse." 14 15

9 Tillväxtkapital Mötesplatser mötesplatser anordnade under året Språngbrädan eller FöretagsAcceleratorn Bedömning Urval Presentation inför investera r e Uppföljning På Connect arbetar vi aktivt för att utveckla vårt investerarnätverk: Det finns regionalt, nationellt och internationellt. Nätverket ger svenska tillväxtföretag unika möjligheter till finansiering, även från andra länder. Tillsammans med våra nordiska systerorganisationer har vi också byggt en digital plattform där investerare och kapitalsökande bolag kan mötas. Connect är också aktiva i European Business Angel Network EBAN. För att underlätta investeringar, även i branscher som är nya för investeraren, har vi tagit fram en mall för syndikeringsavtal. Kombinationen av tidiga investeringar och t.ex. crowdfunding är en annan spännande möjlighet, som vi tillämpat vid många tillfällen. Connect arbetar både med utbildning för investerare och för tillväxtföretag som söker kapital. Vi anordnar möten som ger ypperliga kontakter inför t ex syndikeringar, och vi har dessa träffar över hela landet och i Norden. För våra entreprenörer är tillväxtkapital en fortsättning på någon av Connects processer Språngbrädan eller FöretagsAcceleratorn. Närmare 30 % av de företag i Connects nätverk som söker kapital når investeringen via Connects nätverk. 47 investerarträffar under 2014 " Jag drivs av att se människor och företag utvecklas! Genom Connects nätverk träffar jag många duktiga och inspirerande entreprenörer och får ofta lära mig nya spännande saker. Jag möter även andra med intresse av att engagera sig i spirande tillväxtföretag. Vi söker de som vill, kan och vågar växa till dessa försöker vi bidra med kunskap och kompetens. I bästa fall resulterar några också i framgångsrika och mer långsiktiga investeringar." Sofia Ekström, EM&I i Umeå Connect bjuder varje år in nätverket till ett stort antal mötesplatser. Entreprenörer, investerare och experter från näringslivet träffas ofta hos någon av våra partners. Här kommer några exempel på lyckade aktiviteter under Frukost med chefsekonomerna Sveriges chefsekonomer syns ofta mitt i den politiska hetluften och får flitigt rycka ut i medier för att förklara skuldkriser och svängningar i ekonomin. Med jämna mellanrum bjuder Connect in till frukost med chefsekonomer från våra partnerbanker. Under året vi gästats av både SEB, Nordea och Swedbank. Dessa tillfällen ger nätverket en möjlighet att uppdatera sig på den globala konjunkturutvecklingen, makroekonomiska förutsättningar och hur detta påverkar oss i Sverige. Seminarium om värdering av förhoppningsbolag Vinge var värdar för två seminarier under hösten 2014, där utmaningen att värdera bolag utan historik diskuterades. Lennart Gustafsson, tidigare Industrifonden, delade med sig av sin erfarenhet och berättade om olika vägar att komma till avslut även om man inte är överens om den faktiska värderingen. Ett mycket givande seminarium, där jag kommer få direkt nytta av modellerna för flexibel värdering, säger Anders Haskel, affärsängel och författare. Strategiskt entreprenörskap Nordea och Connect välkomnade sina respektive nätverk till ett gemensamt arrangemang på temat entreprenörskap. Gästerna fick inspireras av framgångsrika entre prenörer och lyssna till hur de gick från idé till succé. På scen stod bl.a. Sebastian Siemiatkowski från Klarna, Lisa Thorén från Prosk8/BabyBjörn och Annika Winsth från Nordea. Jonas Solehav SEB 16 17

10 ideella professionella timmar förmedlade av våra 439 partners under 2014 Partners och experter motorn i vår verksamhet Att vara Connect-partner innebär att bidra till utvecklingen i våra tillväxtföretag och till näringslivet i stort. Nya samarbeten och affärer som du har glädje av skapas, samtidigt som affärsmannaskap och kompetens ökar i ditt företag. Kort sagt ger vi dig en möjlighet att förknippas med aktivt arbete för utveckling av företag och skapande av nya arbetstillfällen. Som partner i Connect är du en del av en organisation där innovationer, entreprenörskap, tillväxtkapital och näringsliv möts under professionella former. Betydelsefulla kontakter Genom Connects regionala, nationella och internationella nätverk ges du möjlighet till nya och utvecklande former av samarbete och affärskontakter mellan ditt och andra företag eller organisationer. Som partner kan du delta i Connect-aktiviteter över hela landet. Ditt företag kan också stå som värd för en av våra aktiviteter. Detta exponerar företagets kompetens inom tillväxtföretagande och skapar förtroende hos framtida potentiella kunder. "Connect är ett viktigt forum för entreprenörskap och verksamheten står för mycket av det som PwC också står för. Tillsammans arbetar vi för att utveckla och stödja företag i regionen." Johan Dahlberg, PwC Viktig ny kunskap Partnerskapet ger även utmärkta tillfällen för engagerade medarbetare att bidra med kompetens i tillväxtfokuserade företag och samtidigt utveckla sin egen kunskap och sitt affärsmannaskap. Ett naturligt sätt att stärka entreprenörskap och engagemang i organisationen. Isabella de Feudis SVCA Ett viktigt samhällsengagemang Som Connect-partner är du en viktig resurs i näringslivets stöd för Sveriges tillväxt. Genom ett samhällsengagemang, där ditt företag visar intresse för tillväxtföretag, skapandet av nya arbetstillfällen och en hållbar utveckling, stärks varumärket. Vi kallar det win-win! 18 19

11 Region Sydost Kalmar VD Anna Frisk Ordförande Lennart "Nicke" Erlandsson Region Syd Lund Malmö Helsingborg Kristianstad VD Eva Ohlstenius Ordförande Ebba Fåhraeus Medarbetare 1 st Medarbetare 6 st " Det finns så många spännande företag med idéer och entreprenörer som kämpar. Sen finns det de som tar marknaden med storm!" " Vi lever i en föränderlig värld. Med ett starkt, enhetligt varumärke i ryggen kan vi än mer möta den nya tidens innovatör och innovation." Anna Frisk VD / Region Sydost Eva Ohlstenius VD / Region Syd Samverkan, att bli ett Connect, har präglat hela Arbetet med vårt nya varumärke samt att gå från Connect Sydost till Connect Sverige har varit omvälvande. Många åsikter och viljor ska paketeras ihop till någonting bra. Men vi har lyckats och är på väg att lansera vårt nya koncept och framför allt gör vi det gemensamt. Allt för att det ska bli lättare för entreprenören att hitta oss och att vi arbetar på liknande sett nationellt. Vi har även ett aktivt nätverk för investerare i vår region, Investerare Sydost. Mellan 2012 och 2014 var den genomsnittliga investeringen 3,8 mkr och totalt 22 mkr. Det känns jättebra. Framöver satsar vi på att synas. Vi ska vara en av aktörerna i tillväxtprocessen i vår region. Hela vår region har ett stort intresse av entreprenörskap och tillväxt samt av att göra affärer, och vi på Connect har beprövade metoder att hjälpa till. Språngbrädan är dessutom helt kostnadsfri! Hur kan man tacka nej till den hjälpen? Sedan november 2014 finns vi också ute på Varvsholmen i Kalmar som har blivit lite av en Innovation Island. Ledord för 2014 har varit samverkan. Vi har påbörjat både ett nationellt varumärkesarbete och ett stort regionalt genomlysningsarbete över vår organisation och våra processer. Ett spännande arbete som krävt sin insats, men som också har börjat ge effekt. Syftet i båda avseendena har varit, och är fortfarande, att stärka Connect som (ett) varumärke. Vi lever i en föränderlig värld. Med ett starkt, enhetligt varumärke i ryggen kan vi än mer möta den nya tidens innovatör och innovation. En del av det interna arbetet har resulterat i att vi hädanefter ska fokusera på att kommunicera våra resultat ännu tydligare. Likaså värdet av vad våra processer skapar. Det är ju inte våra processer som är det viktiga, utan vilken hävstång dessa kan ge ute i företaget. Under året har vi försökt intensifiera vår kontakt med media. Detta har bidragit till att vår synlighet har ökar markant. Även om det fortfarande är i sin linda är det alltid en viss tillfredsställelse med ett resultat på vägen. Slutligen har vi i Syd därutöver fördjupat arbetet med våra affärsänglar ytterligare, kring ämnet syndikering. Det som ett led i det nordiska projekt, vilket drogs i gång under året. Vi vill att ännu fler investeringar kan och ska genomföras, och erbjuder numera därför dels olika administrativa tjänster som avtalsmallar och alternativa värderingsförslag, dels mer tematiserade investerarträffar. Som grädde på moset i investeringssatsningen gavs vi även möjlighet att bedriva opinion kring ämnet tillväxtkapital gentemot Näringsdepartementet. Något som bara är i sin linda och som definitivt ska utvecklas... Region Syd i siffror Region Sydost i siffror Deltagande bolag i Språngbrädan 16 Investerarträffar 3 Bolag som presenterat för Investerare 10 Partners som engagerar sig i Connect 13 Aktiviteter och evenemang 6 Deltagare vid Connect-aktiviteter 310 Ideella professionella timmar förmedlade 1314 Deltagande bolag i Språngbrädan 34 Deltagande bolag i FöretagsAcceleratorn 9 Investerarträffar 8 Bolag som presenterat för Investerare 27 Mentorer/Coacher 142 Partners som engagerar sig i Connect 66 Aktiviteter och evenemang 64 Deltagare vid Connect-aktiviteter 1268 Ideella professionella timmar förmedlade

12 Region Väst Göteborg Trollhättan Uddevalla Skövde Borås Varberg Halmstad Lidköping VD Karl Malmström Ordförande Hans Ljungkvist Medarbetare 17 st Region Öst Stockholms län Mälardalen Östergötland VD Magnus Ingevall Ordförande Henrik Baltscheffsky Medarbetare 6 st " Verksamheten bedrivs över hela Västsverige och under 2014 öppnade vi ett nytt kontor i Lidköping." Karl Malmström VD / Region Väst " Detta har bland annat visat sig i den kraftiga ökning av deltagande vi haft i FöretagsAcceleratorn, att vi ökat antalet partners med 37 % och i att investerare vittnar om kvalitativa investeringscase." Magnus Ingevall VD / Region Öst FöretagsAcceleratorn är ett effektivt program för småoch medelstora tillväxtföretag som vill växa och ta nästa steg i sin utveckling. Under de senaste fem åren har vi i Väst arbetat med drygt 200 företag och gensvaret är mycket stort. Under 2014 var intresset större än någonsin och vi hade nästan 80 företag som påbörjade processen. Året bjöd också på en ny årligen återkommande konferens i form av Connect2Capital som gick av stapeln i februari. Connect2Capital är ett samarbete mellan många organisationer, lokalt i Västsverige och över hela Norden. Målsättningen är att bygga en årlig mötesplats för entreprenörer som söker tillväxtkapital och för investerare. Region Väst i siffror Verksamheten bedrivs över hela Västsverige och under 2014 öppnade vi ett nytt kontor i Lidköping. Detta innebär att vi nu har åtta lokala kontor; Halmstad, Varberg, Göteborg, Borås, Skövde, Lidköping, Uddevalla och Trollhättan. Behovet av kapital i tidiga skeden är stort och för att öka möjligheterna till framgångsrika investeringar driver vi sedan något år en investerarutbildning där framtida (och nuvarande) affärsänglar erhåller utbildning i vad det innebär att investera i denna typ av bolag. Utbildningen pågår under tre halvdagar och är mycket uppskattad bland de snart 150 personer som genomfört den. Connect har i Västsverige ett starkt partnerstöd och under året har vi knutit till oss flera nya partners. Genom regionerna och kommunerna har vi ett starkt grundstöd som sedan effektivt växlas upp av näringslivets insatser. Detta möjlig gör att mer än 120 företag varje år får ta del av kompetens, kontakter och kapital. Det leder till ökad tillväxt, fler jobb och ett dynamiskt Västsverige. Det är roligt och utmanande att under 2014 ha fått möjligheten att ta över rodret för verksamheten i region öst. Jag vill engagera fler företag till nätverket och höja kvalitén i det vi gör ännu mer. Entreprenörernas väg till verkliga resultat kan på så vis kortas och våra partners och in vesterare kan få fler spännande möten, möjligheter och lärdomar var ett förändringens år i Connect nationellt men också regionalt. Tydligare och intensivare nationella projekt å ena sidan. Som att t ex Länsstyrelsen i Stockholm medfinansierade vår nationella satsning på en digital mötesplats för kapitalsökande entreprenörer och investerare. Region Öst i siffror Eller att en treårig förlängning av Connect Green tillsammans med Energimyndigheten kom på plats som ytterligare adresserar ett av Sveriges starkaste bidrag till världen avancerad och värdefull miljöteknik. Regionalt har vi arbetat med ständiga förbättringar i våra mötesplatser, program och processer för att stärka erbjudandet till entreprenörer, investerare och partners. Detta har bland annat visat sig i den kraftiga ökning av deltagande vi haft i FöretagsAcceleratorn, att vi ökat antalet partners med 37 % och i att investerare vittnar om kvalitativa investeringscase. Med den nationella ansats som Connect i Sverige nu har för att bättre fläta samman våra regionala nätverk, arbeta med gemensam kommunikationsstrategi och ytterligare dra nytta av know-how i hela Sverige kommer Connect som organisation att ha ännu bättre möjligheter att skapa nytta och resultat. Jag ser verkligen fram emot att få bidra till regionens och Sveriges tillväxt på detta sätt. Deltagande bolag i Språngbrädan 76 Deltagande bolag i FöretagsAcceleratorn 79 Investerarträffar 14 Bolag som presenterat för Investerare 56 Mentorer/Coacher 150 Partners som engagerar sig i Connect 124 Aktiviteter och evenemang 84 Deltagare vid Connect-aktiviteter 4580 Ideella professionella timmar förmedlade Deltagande bolag i Språngbrädan 39 Deltagande bolag i FöretagsAcceleratorn 25 Investerarträffar 6 Bolag som presenterat för Investerare 31 Mentorer/Coacher 62 Partners som engagerar sig i Connect 121 Aktiviteter och evenemang 89 Deltagare vid Connect-aktiviteter 1924 Ideella professionella timmar förmedlade 4845 Under 2015 kommer vi att implementera den gemensamma kommunikationsplattformen och fortsätta att utveckla aktiviteter och tjänster som konkret hjälper företag och individer att växa. Vill du dela framgångarna med oss? 22 23

13 Region Uppsala VD Virginie Delporte Ordförande Region Norr Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten VD Anders Gothefors Ordförande Michael Palm Åke Elveros Medarbetare Medarbetare 3 st 7 st " Vi har lärt oss mycket och känner oss rika av det nätverk vi förvaltar. Det handlar verkligen om kompetens och kapital!" Virginie Delporte VD / Region Uppsala " Tillsammans ska vi aktivt bidra till att göra norra Norden till ett europeiskt föredöme vad gäller tillväxtföretagande." Anders Gothefors VD / Region Norr Det är lätt att bli hemmablind. Detta gäller för entreprenörer som behöver extern feedback för att utvecklas, för partner som kan vidga sina vyer genom att delta i kompetenspaneler, för investerare som blir rikare av erfarenhetsutbyte. Och sedan gäller det för oss hos Connect. Under 2014 har vi i Uppsala låtit entreprenörer, partner och investerare medverka i vår grundverksamhet. Vi har lärt oss mycket och känner oss rika av det nätverk vi förvaltar. Det handlar verkligen om kompetens och kapital! Vårt nationella projekt Connect Green har attraherat några av regionens entreprenörer i behov av kompetens och kapital. Vi avslutade under hösten projektet Främja kvinnors företagande. Projektet har pågått i fyra år och 139 kvinnor har deltagit i programmen hos Connect i Uppsala län. Våra mötesplatser PUB (Partnership University Business) samlade i år 450 deltagare. Under året har vi förstärkt Uppsalas investerarnätverk och integrerat de aktiviteter som utvecklades inom projektet Kompetens & Kapital i den ordinarie verksamheten. Idag har vi ett aktivt nätverk av privata investerare som tillför både såddkapital, kompetens och ett starkt kontaktnät till våra tillväxtföretag. Tack vare samarbetet med övriga regioner har dessutom möjligheter till syndikering ökat, vilket också gynnar de bolag som söker tillväxtkapital. Alltsedan vår start år 2000 har region norr utvecklat verksamheten för regionens tillväxtföretags bästa. All den kraft, engagemang och Good Citizen-anda som Connects näringslivspartners, medfinansiärer, panelexperter och andra aktiva visar när de i Connects regi kostnadsfritt ställer upp och hjälper entreprenörer, överstiger återigen vida vad vi kunnat förvänta oss. Det rör sig om nästan fem tusen ideella timmar varje år. Det stöd som våra näringslivspartners ger kunskap och/ eller finansiellt möjliggör att vi kan förmedla så avgörande kompetens och nätverkskontakter till norra Sveriges entreprenörer. Vi är mycket riktigt på rätt väg mot vår vision om det europeiska föredömet. Nu är vi mitt inne i en ny spännande era för Connect Norr. Vi står inför en lansering av Connect Norrs framgångsrika modell för nätverk av investerare också i Norge och Finland. Connect Norr leder arbetet med detta världsunika gränsöverskridande samarbete. Region Uppsala i siffror Deltagande bolag i Språngbrädan 24 Investerarträffar 4 Bolag som presenterat för Investerare 16 Mentorer/Coacher 3 Partners som engagerar sig i Connect 60 Aktiviteter och evenemang 36 Deltagare vid Connect-aktiviteter 1230 Ideella professionella timmar förmedlade 2200 Under 15 år har vårt arbete i Uppsala finansierats av det lokala näringslivet. Sedan 2014 stödjer också Regionförbundet i Uppsala län vår grundverksamhet. Vi är tacksamma och stolta för det stödet och det förtroende vi har fått! Region Norr i siffror Deltagande bolag i Språngbrädan 22 Deltagande bolag i FöretagsAcceleratorn 22 Investerarträffar 12 Bolag som presenterat för Investerare 27 Mentorer/Coacher 12 Partners som engagerar sig i Connect 55 Aktiviteter och evenemang 72 Deltagare vid Connect-aktiviteter 1740 Ideella professionella timmar förmedlade

14 Gemensamma initiativ under året Connect2Capital Connect, Almi Företagspartner, Business Region Göteborg, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Almi Invest och Västra Götalandsregionen står gemensamt bakom Connect2Capital. Flera tunga riskkapitalbolag kom till Göteborg i februari för att träffa entreprenörer med idéer som kan växa till stora bolag på en internationell marknad. Därmed har Connect2Capital tagit ytterligare kliv mot målet att göra Göteborg till en naturlig mötesplats för riskkapital i västra Norden. Läs mer på connect2capital.org. Nordic Innovation Exchange Under året har Connect Sverige engagerat sig i ett samnordiskt projekt. Projektet är en del av programmet Nordic High Growth Entrepreneurship Initiative (NHGEI). Connect Norge, Danmark och Sverige är med, samt FiBAN i Finland. Syftet är att inleda arbetet med ett NBAN (Nordic Business Angel Network) och därigenom förbättra finansieringen av lovande tillväxtbolag och hjälpa affärsänglarna till bättre investeringar. Vi gör detta genom att kartlägga, rekrytera, utbilda och engagera affärsänglar, samt genom att tillhandahålla verktyg och stöd för bättre och fler investeringar. En av de viktigaste insatserna är lanseringen av Connects digitala mötesplats mellan investerare och entreprenörer. Denna möjliggör att Sveriges största affärsängelnätverk knyts samman och kan ta del av intressanta investeringserbjudanden i hela landet. Connect Green Under genomfördes Connect Green i hela Sverige. Fokus låg på att förbättra förutsättningarna för svenska miljöteknikföretag att lyckas med att resa privat kapital. En omfattande undersökning av affärsänglar presenterades i mars 2014 och tillsammans med de tydliga resultat som skapades i de bolag som deltog i projektet har vi under 2014 skapat förutsättningar för en fortsättning under ytterligare tre år. Vi ser mycket fram emot det och mot att vidareutveckla Connect Green till en av Sveriges viktigaste mötesplatser för privata investerare och miljöteknikföretag. Varumärkesarbetet Vi har fortsatt vår resa mot ett tydligare och starkare varumärke. Connects regionala varumärken tonas ned och istället verkar vi alla under namnet Connect Sverige. Den transformationen och att vi samordnar vårt arbete ännu mer än tidigare gör att Connect i Sverige stärker sin position som en av landets starkaste och viktigaste resurser i innovationssystemet

15 connectsverige.se

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Affärsängelnätverk och investeringar

Affärsängelnätverk och investeringar Affärsängelnätverk och investeringar Näringslivets forskningsinstitut Av Michel Elmoznino Laufer, Lillemor Svensson, Karl Wennberg och Henrik Berglund Förord Rapporten ingår i projektet Financing of Innovations.

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG

STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG STRATEGISKT STYRELSEARBETE ETT KOMPETENSÖVERFÖRANDE PROJEKT MELLAN STYRELSENÄTVERK OCH MINDRE SVENSKA MODEFÖRETAG Projekt Strategiskt styrelsearbete kompetensutveckling och kunskapsöverföring Projekt

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA

Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA 011 Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA 1 ... 4... 5... 7... 8... 9...10...11......13...13...14...15...15...18........................ 31...... 34... 35 Just Common Sense

Läs mer

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling

tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling tillväxt halland modell för innovations- och företagsutveckling Tillväxt Halland ett av tillväxtens guldägg Tillväxtverkets rapport 0083 Syftet med det treåriga projektet Tillväxt Halland har varit att

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25

Framgångar... sid 3. 5 Genomförande och uppföljning av tema för kunskaps och affärsutveckling... sid 25 Framgångar... sid 3 1 Samordning och utveckling av stödsystem för entreprenörskap... sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet

kvinnors företagande Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden ger tillväxt Serbian Swedish Business Forum Norge annorlunda landet handelskammarens exportmagasin NR 1 2015 Arctic Airlink knyter samman nordligaste Norden Oslo Chamber of Commerce Norge annorlunda landet Tysk-Svenska Handelskammaren så lyckas du med utstationeringen

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation

A C i social innovation och finansiering En publikation från MötEsplAts social innovation ABC i social innovation och finansiering En publikation från Mötesplats Social Innovation 1 Inledning 4 Det här är social innovation 8 När SOCAP kom till Malmö 12 Danska pionjärer som vill göra skillnad

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer