Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige"

Transkript

1 Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse

2 Index Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN Sid 5: Historien om CONNECT Sid 6: CONNECT i Sverige Sid 8: Språngbrädan Ordförande har ordet Affärsplan, kompetenspanel Partneråtgärder, mentor Tankesmedja, partneråtgärder, partnererbjudanden, reviderad affärsplan FÖRETAGSACCELERATORN Sid 9: FöretagsAcceleratorn 12 Sid 10: Affärsänglar 14 Sid 11: CONNECT globalt och i Norden 16 I Sverige finns ett betydande engagemang i näringslivet för att underlätta för nya företag att starta och för unga företag att växa. Det är här CONNECT kommer in i bilden! Vårt uppdrag är att verka som en mötesplats för entreprenörer, det etablerade näringslivet och investerare. Genom detta kan kunskap, erfarenhet och kontakter överföras mellan etablerade och nya företag och finansiering underlättas. Sid 12: CONNECT Sydost 18 Sid 18: CONNECT Öst Sid 14: CONNECT Skåne 20 Sid 20: CONNECT Uppsala Sid 16: CONNECT Väst 22 Sid 22: CONNECT Norr CONNECT är ett väletablerat privat initiativ som främst finansieras av partners i näringslivet och drivs utan vinstintresse. Verksamheten i Sverige består av sex livaktiga regionala föreningar och en gemensam paraplyorganisation, CONNECT Sverige, som drivs som en projektorganisation av regionerna. Den nationella agendan syftar bl a till att stärka det gemensamma varumärket, säkra kvalitetsuppföljning och utveckla en nationell partnerstrategi. Ser man tillbaka på 2012 har det varit ett år med mycket hög aktivitet. CONNECT-föreningarna har arrangerat mer än 300 språng- och acceleratorprogram, attraherat 265 mentorer för att coacha bolag och haft mer än 40 investerarträffar som gett drygt 130 bolag tillfälle att träffa affärsänglar och andra investerare. Starten - Delegationen med 17 deltagare i San Diego april 1996 Claes de Neergaard, Styrelseordförande CONNECT Sverige Till dig som redan tillhör någon CONNECT-förening varmt tack för ditt stöd! Och för dig som vill göra en aktiv insats för företag med tillväxtambitioner, men ännu inte bestämt hur du bäst ska kanalisera ditt engagemang - överväg att gå med i en regional CONNECT-förening! 2 3

3 Från god tanke till globalt nätverk San Diego 1985, CONNECTs födelse. En militär nedläggning gav upphov till stor arbetslöshet i regionen och man insåg att man var tvungen att lägga ihop olika kompetensområden för att skapa en positiv utveckling. Forskning entreprenörskap riskkapital serviceproviders och storföretag var grunden och det gällde att bygga broar mellan dessa. Vi bad Lars Öjefors berätta sin historia kring hur CONNECT kom till Sverige accepterade Lars Öjefors erbjudandet att bli chef för Industrifonden, under förutsättning att fonden även skulle få investera egenkapital i sina portföljbolag och på så sätt kunna fungera som ett vanligt riskkapitalbolag. RISKKAPITAL PÅ RESA I samband med denna förändring erbjöds Lars Öjefors våren 1996 att bli medlem i Riskkapitalföreningens styrelse, en förening som i huvudsak representerade Sveriges då ca 20 riskkapitalbolag. Vid sitt första styrelsemöte föreslog Lars Öjefors en resa till Kalifornien. För att ge denna svenskdelegation viss status kontaktades Kungl Ingenjörsakademien (IVA), i syfte att få resa under IVAs flagg. Den första som tillfrågades därefter var Christer Zetterberg, som omedelbart tackade ja. AMERIKANSK INSPIRATION I samma veva besöktes Lars Öjefors av John Norton, svensk honorärkonsul i San Diego, som vid tillfället presenterade ett initiativ i sin hemstad, CONNECT. Detta var ett ideellt samarbete mellan företrädare från University of California San Diego (UCSD) och det lokala näringslivet. Upprinnelsen var de svårigheter som uppstått i samhället vid den dramatiska neddragningen av USAs Stillahavsflotta, som var en mycket stor arbetsgivare i San Diego. CONNECT var ett sätt att hantera dessa problem. CONNECT I SAN DIEGO På plats i San Diego fick delegationens 17 deltagare möjlighet att ta del av detta arbete. Presentationen av CONNECT och den efterföljande diskussionen gjorde ett starkt positivt intryck. Det här var något som också behövdes i Sverige. Riskkapitalbolagen upplevde att de unga svenska företag som sökte riskkapital hade en förhållandevis låg kvalitet något som borde kunna förbättras om bolagen tidigt fick hjälp av erfarna personer från näringslivet. POSITIVA REAKTIONER Väl i Sverige startades en undersökning under ledning utav Christer Zetterberg, med uppdrag att låta ca 70 personer med anknytning till svenskt näringsliv och forskning, om sin syn på behovet av ett svenskt CONNECT. Resultatet presenterades för en överfylld Wallenbergs-sal på IVA den 20 januari De positiva reaktionerna ledde till beslutet att starta ett CONNECT Sverige-projekt. Ekonomiskt stöd gavs från Riksbankens jubileumsfond och KK-Stiftelsen. LOKAL NÄRVARO Eftersom CONNECT-verksamheten fungerar bäst lokalt var regional etablering ett viktigt mål för projektets styrelse och ledning. Redan 1998 bildades CONNECT och CONNECT Skåne, vilka sedan har följts av CON- NECT Östra Sverige, CONNECT Uppsala, CONNECT Norr och CONNECT Halland. UTANFÖR GRÄNSERNA De svenska framgångarna skapade snart intresse i Sveriges grannländer. Snart bildades CONNECT i Norge, Danmark, Finland, Estland och Lettland. Detta ledde i sin tur till bildande av CONNECT Nordic 2002 och Global CONNECT år ETT FRAMGÅNGSRIKT PROJEKT Denna kraftiga expansion möjliggjordes genom en överenskommelse 1998 mellan Svenskt Näringsliv och Industrifonden, att vardera årligen ge ett bidrag på 3 MSEK till CONNECT Sverige ett stöd som gradvis drogs ned efter år Eftersom IVA, enligt sina stadgar, inte får vara värd för permanenta projekt, ändrades vid årsskiftet 2003/04 den juridiska formen för CONNECT Sverige till Ideell Förening, fristående från IVA. Vid denna tidpunkt ansågs CONNECT vara det mest framgångsrika IVA-projektet någonsin. 4 5 San Diego, Down Town

4 CONNECT SVERIGE CONNECT SVERIGE En naturlig aktör i det svenska innovationssystemet 265 mentorer/coacher 375 partners Umeå deltagande vid aktiviteter och evenemang Uppsala Stockholm Göteborg Kalmar Lund CONNECT är idag en etablerad aktör i det svenska innovationssystemet. Målet med verksamheten är att stimulera utvecklingen av tillväxtföretag och därigenom öka antalet arbetstillfällen i Sverige. Detta görs genom att skapa en mötesplats där entreprenörer sammanförs med kompetens och kapital. Verksamheten drivs i sex regionala nätverk och bygger på frivilliga insatser från såväl företag som privatpersoner och organisationer. CONNECT ger innovatörer och entreprenörer professionell coachning och sammanför dem med de resurser som krävs för att skapa tillväxtföretag: finansiering, juridik, teknik, marknadsföring och ledarskap. behov av naturliga mötesplatser för att skapa tillväxt. Våra samlade insatser skall leda till att fler företag blir framgångsrika samt att de genom välskrivna affärsplaner och prospekt kan presenteras för marknaden och söka kapital för sin utveckling. CONNECT Sverige är dessutom del av ett globalt nätverk och kan därför erbjuda exklusiva gränsöverskridande kontaktvägar. CONNECT är ett privat initiativ utan vinstintresse som främst finansieras av partners i näringslivet - enskilda personer och företag med intresse och engagemang att utveckla och förstärka Sveriges näringsliv. Erfarna personer inom professionella tjänsteföretag, näringsliv, universitet och högskolor deltar och bidrar med kompetens på grundval av ett gemensamt Våra samlade insatser skall leda till att fler företag blir framgångsrika 6 7

5 CONNECT SVERIGE CONNECT SVERIGE Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum Affärsplan, kompetenspanel Partneråtgärder, mentor Tankesmedja, partneråtgärder, partnererbjudanden, reviderad affärsplan SPRÅNGBRÄDAN FÖRETAGSACCELERATORN Språngbrädan Språngbrädan vänder sig till tillväxtföretag i tidiga skeden. Här får entreprenören hjälp att utveckla bolagets affärsstrategi, förbättra affärsplanen och finslipa den inför kontakter med investerare, partners och kunder. I CONNECTs beprövade rådgivningsprocess ingår bl a riskkapitalaktörer, affärs- och patentjurister, marknadsoch managementkonsulter och ledare från framgångsrika entreprenörsföretag samt CONNECTs egna konsulter. Språngbrädeprocessen är en unik process med målet att på ett snabbt och genomtänkt sätt öka företags tillväxt, hitta rätt fokus och paketera idéerna. Vad får entreprenören? Språngbrädan ger entreprenören kostnadsfri tillgång till personer med mycket lång kommersiell erfarenhet som fokuserar och engagerar sig i företagets tillväxt. Språngbrädan förpackar entreprenörens upplägg så att det markant ökar möjligheterna att kommunicera med marknadsaktörer och finansiärer. Språngbrädan ger entreprenören träning i att presentera sitt projekt framför en granskande publik. Vilka passar för Språngbrädeprocessen? Vid en personlig intervju gör CONNECT en bedömning om bolaget kan dra nytta av Språngbrädan. Man vänder sig till tillväxtföretag i tidiga skeden och kriterierna är följande: - Hög tillväxtpotential - Hög tillväxtvilja - Driven entreprenör - Hög unikitet - Genomarbetad affärsplan - AB eller under bildande - Har substans FöretagsAcceleratorn FöretagsAcceleratorn är ett tillväxtprogram för små och medelstora företag. Det lämpar sig främst för företag med skalbar verksamhet och en stark ambition att växa. Programmet passar även affärsområden i större verksamheter där utveckling och tillväxt är fokus. Konkret kunskap I FöretagsAcceleratorn får man, med stöd av erfarna och kunniga personer, avgörande kunskaper i hur man framgångsrikt utvecklar ett företag. I våra processer deltar experter från näringslivet med insikter, erfarenheter och konkret kunskap inom de områden som är viktiga för ett företags utveckling. För att ge extra stöd och energi utser vi även mentorer som matchar företagets behov. Ett årslångt projekt Under ett år jobbar vi med företagets utmaningar. Här startas en process där beslutsunderlag tas fram, strategier klarläggs och en handlingsplan görs upp. Vi belyser frågor och processer av strategisk karaktär som sällan får den uppmärksamhet som behövs för att nå långsiktiga resultat. Vår metod för att komma över trösklar och belysa frågor av vikt i verksamheten ger draghjälp i arbetet. Nya insikter Med en nedtecknad tillväxtstrategi kan företaget möta expansion, export, ägarskifte eller andra utmaningar i utvecklingen. Arbetet kan även vara ett tillfälle att involvera och motivera ledningsgruppen i utformandet av företagets tillväxtstrategi. Man kommer stärkt ur processen med nyvunna insikter, kunskap och ett handplockat nätverk för fortsatt arbete mot sina mål. Två beprövade metoder Som företagare ställs man ständigt inför nya utmaningar och frågeställningar. Det spelar ingen roll om man precis har startat sin karriär som entreprenör eller om man har drivit ett framgångsrikt företag under många år. Alla mår bra av att ha någon utomstående att bolla idéer med och rådfråga inför tuffa beslut. De vanligaste tillväxthindren är brist på kompetens och kapital. I många fall vill man växa men vet inte hur. I CON- NECTs processer blir företagets alla delar granskade för att finna vägar framåt för framgångsrik tillväxt. Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn är registrerade varumärken och CONNECTs två främsta metoder för tillväxt. 8 9

6 CONNECT SVERIGE CONNECT SVERIGE Affärsänglar - en skänk från ovan Riskkapital fungerar som en viktig katalysator i svensk ekonomi och har betydelse för såväl tillväxt som jobbskapande. För att entreprenörsdrivna företag, stora som små, ska kunna utvecklas och växa kan detta vara avgörande då det kan vara svårt att få banklån. connects affärsänglar Affärsänglar är personer som investerar pengar, tid och kompetens i unga tillväxtföretag dessa är mycket viktiga för finansieringen av lovande men tidiga företag. CONNECT har en mycket aktiv affärsängelverksamhet över hela Sverige. CONNECT-processen ger affärsänglarna ett kvalificerat flöde av intressanta företag. Våra änglar bjuds in till investerarträffar, sociala aktiviteter, nätverkande, utbildningar och ges möjligheter att syndikera sina investeringar. Vi ordnar även investerarträffar för bolag som söker nästa finansieringsrunda från riskkapitalbolag som t ex TOP10 Öresund. CONNECT arbetar aktivt med att utveckla och förbättra förutsättningarna för det tidiga riskkapitalet och är en viktig röst i samtalet med politiker och andra beslutsfattare. Nätverk med ömsesidig nytta Oavsett vilken del av näringslivet ett företag verkar inom har CONNECT någonting intressant att erbjuda. Våra unika nätverk och mötesplatser utgörs av ett stort antal aktörer inom näringslivet och akademin som alla har en sak gemensamt; ett brinnande intresse för affärer och entreprenörskap. Nätverkande är en framgångsfaktor och här hittar du både kunskap och inspiration inom det senaste i företagsvärlden. En lönsam satsning för näringslivet Det bästa sättet att växa är att hjälpa andra. Att vara CONNECT-partner ger mervärden som är svåra att uppnå genom andra typer av satsningar. Genom att delta i de skräddarsydda processerna ökar man sin egen kompetens, breddar sitt nätverk samt sprider kunskap om den egna verksamheten och varumärket. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och fler arbetstillfällen. VÄG GENOM ATT HJÄLPA ANDRA Det bästa sättet att själv växa är genom att hjälpa andra. Att vara CONNECT-partner ger inte bara ditt företag intern kompetensutveckling, det ger också mervärden som är svåra att uppnå på annat sätt. Ditt företag hjälper andra till framgång, samtidigt som ni breddar ert nätverk och skapar möjligheter till långsiktiga relationer och affärer. Att vara partner innebär att ditt företags expertkompetenser sprids genom skräddarsydda processer, och hjälper start-ups, små samt medelstora företag att växa. Genom att delta i processerna ökar dina medarbetare sin egen kompetens, breddar sina nätverk samt sprider kunskap om er verksamhet. Oavsett vilka kompetenser ditt företag kan bidra med är er rådgivning mycket värdefull för de entreprenörföretag som får ta del av den. - Väx genom att hjälpa andra att växa - Bidra till en positiv utveckling av näringslivet - Bredda ditt nätverk - Låt dina medarbetare utvecklas - Bidra med kompetens - Sprid kunskap om er verksamhet CONNECT Sverige i siffror Genomförda Språng-/Acceleratorbrädor 310 Företag in i FöretagsAcceleratorn 134 Investerarträffar 42 Företagspresentationer för Affärsänglar 131 Rest kapital > 85 MSEK Mentorer/coacher 265 Partners 375 Aktiviteter/evenemang 444 Deltagare vid aktiviteter och evenemang Ideella professionella timmar förmedlade Språngbrädan i Göteborg som blev vägen ut i världen CityBlis kom till CONNECT Väst med ett behov av att spetsa sin strategi inför mötet med investerare. Panelen var sammansatt utifrån olika bakgrunder och vi upplevde att nivån på kompetensen bland deltagarna var väldigt hög. Vi fick mycket feedback från paneldeltagarna. Man upptäckte snart att Sverige var en alltför begränsad marknad för intäktsmodellen och de finansiella målen. Även om affärsidén är attraktiv för investerare i Sverige kunde vi inte få det kapital vi sökte som skulle täcka en internationell lansering. Destination San Diego Steget över till USA gick via CONNECT San Diego och deras Global Bridge Program. Det har innefattat arbetsplats, ingångar till olika nätverk och tillgång till coaching inom bl a marknadsföring, finans, juridik, PR, varumärke och affärsstrategier. Tack vare CONNECT Sverige och CONNECT USA har såväl företaget som grundarna utvecklats. Vi har lärt oss betydelsen av att förstå marknaden och våra konkurrenter, kunna skapa globala samarbetspartner, hantera omöjliga situationer, förhandla med företag som är mycket större än oss själva och viktigast av allt - att kunna behålla lugnet under tuffa tider. Den teoretiska delen som vi lärde oss hos CON- NECT i kombination med den praktiska delen efteråt t.ex. alla 100-tals möten vi har haft, har bidragit till framgången som vi börjar se idag. San Diego Sverige Samarbete så in i Norden Norge och Danmark är marknader med stor internationaliseringspotential och utgör mycket attraktiva marknader för de flesta små och stora svenska företag inom diverse olika branscher. CONNECT Norge och Danmark har funnits sedan Genom en internationell Språngbräda erbjuder CONNECT svenska företag som vill etablera sig eller växa på de nordiska marknaderna en mötesplats för kontakter med kapital eller ett skräddarsytt nätverk med relevanta affärskontakter. Jag tycker att alla företag vars grundare är dedikerade och engagerade ska genomgå Språngbrädan. CONNECT i Norge: CONNECT i Danmark: CONNECT i Estland: CONNECT i Lettland: Pouria Sanae, CEO Cityblis CONNECT NORDIC connectnorge.org connectdenmark.com connectestonia.net connectlatvia.lv 10 11

7 CONNECT SYDOST CONNECT SYDOST CONNECT sydost Under 2012 genomfördes 16 Språng-/Accelerator brädor hos oss i Sydost. Årets aktiviteter och evenemang rönte stort intresse med bra uppslutning. En viktig aktivitet under året var vårt engagemang i ett projekt för att formera och underlätta för fler investerare i regionen. Nya partners uttalade också ett tydligt intresse genom att bli betalande partners. Under året beslutades att utveckla CONNECTs förutsättningar för att kunna genomföra fler Språngbrädor. Ett projekt genomfördes, med stöd av Länsstyrelsen och Kalmar Science Park, där över 30 potentiella partners intervjuades, för att säkerställa framtida intresse. Under 2013 skall projektet genomföras och utvärderas, innan beslut om fler steg fattas Partners Språng-/ Acceleratorbrädor Anna Frisk Verksamhetsledare, Connect Sydost 337 Professionella timmar förmedlade Erfarna röster från Sydost om att sitta i panelen för Språngbrädan En språngbräda är som ett genrep. Det är vår chans att slipa på de detaljer som behövs. Med lång och bred livserfarenhet, både privat och yrkesmässigt, har jag lätt att identifiera mig med de olika företagen. Jag kan se företagets kunder och vad de kan mötas av ute i verkliga livet. Jag har medverkat vid ett tiotal Språngbrädor och märkt att de företag som ställer upp har ett brinnande intresse och en vision, samt en bra produkt eller tjänst, men ofta underskattar de kostnader och arbetsinsatser som krävs för att lyckas sälja in sitt företag. I dessa lägen kan jag som utomstående agera djävulens advokat i motsats till de personer i företagarens närhet, såsom vänner och familj, som kanske inte kan, vill eller vågar. Panelen ger många olika vinklar. Vi tittar på ekonomisk överlevnad, gör en kritisk granskning, rimlighetsbedömning och naturligtvis försäljning och marknadsföring. Vi identifierar också saker som vi måste göra företagen observant på som de själva kanske inte är medvetna om. Förstår de verkligen vad de ger sig in på? Det är viktigt att även belysa de delar vi bedömer att företaget eller individerna är duktiga på, det skall förhoppningsvis hjälpa till att stärka dem vid motgångar. Connects språngbrädor handlar om att göra företagen klartänkta. Kritiken måste gå in, men inte skrämma. Företaget ska se klart och ha ett stärkt självförtroende när de lämnar sin presentation. När jag lämnar en presentation gläds jag ofta över hur mycket goda idéer och drivkraft för nytt företagande det finns, samt egna aha-upplevelser som jag kan ta med mig i mitt eget arbete och liv! Man måste anpassa kritiken, det handlar mycket om att gå på känsla! Håkan Hellström VD och ägare till Svensk Fastighetsförmedling Sydost Kalmar, Kronoberg, Blekinge och norra Skåne När jag lämnar en presentation gläds jag ofta över hur mycket goda idéer och drivkraft för nytt företagande det finns, samt egna aha-upplevelser som jag kan ta med mig i mitt eget arbete och liv! CONNECT sydost i siffror Genomförda Språng-/Acceleratorbrädor 16 Investerarträffar 4 Företagspresentationer för Affärsänglar 4 Partners 13 Aktiviteter och evenemang 5 Deltagare vid aktiviteter och evenemang 305 Ideella professionella timmar förmedlade 337 Medarbetare i sydost Kalmar Anna Frisk Ordförande Lennart Nicke Erlandson Från 2009 har jag haft glädjen att få sitta med i minst fem Språngbrädor. Alla företag som har presenterat sig har haft olika affärsinriktningar. Det mest spännande med att delta i en panel är att få höra var de står med sitt företagande idag, samt vilka strategier och mål de har för verksamheten. En del har verkligt stora utmaningar framför sig men också många möjligheter. Ibland, när man lyssnat till en presentation, kommer tanken hur tänkte de nu?, för det är inte alltid som presentationerna är helt klartänkta. Då är det viktigt att vi i panelen kan stötta och komma med tips och råd och kanske visa på alternativa vägar och lösningar. Personligen tycker jag också det är viktigt att de som gör sin presentation har en färdig och genomtänkt frågeställning till panelen. Det är ju företaget själva som vet vad de har för problem eller svårigheter. Som medlem i en panel får man också en inblick i de olika världar vi verkar i. Jag, som har arbetat med försäljning och marknadsföring, lyssnar extra noga till just de delarna även om finansiering och mer administrativa frågor givetvis också är mycket viktiga. Sammanfattningsvis tror jag att det är både intressant och utvecklande för oss alla i panelen att få lyssna och bidra med vår erfarenhet och kompetens! Det är spännande att få dela med sig av sina egna erfarenheter! Lars Westman Egen företagare, driver idag företaget Märkestänk 12 13

8 CONNECT SKÅNE CONNECT SKÅNE CONNECT Skåne I snart femton år har det skånska näringslivet och dess samverkansaktörer visat ett helt fantastiskt, outtröttligt engagemang, för de innovativa tillväxtföretag som passerat genom CONNECT Skåne. Nära 500 företag har fått stöd i form av kontakter, kompetens och kapital. Hur stort välstånd och vilken tillväxt dessa företag har skapat, i form av nya arbetstillfällen och skattepengar, kan vi idag bara gissa. Alla CONNECT Skånes partners kan vara stolta över vad deras insats har genererat. Kort om 2012 Under 2012 har vi på CONNECT Skåne växlat upp och tagit våra första steg som opinionsbildare. I ett debattklimat där det pratas allt mer om innovationer och riskkapital är CONNECT en självklar deltagare. Utöver vår satsning på FöretagsAccelerator-programmet fördjupar vi vårt arbete med Finansieringsprogrammet. Liksom tidigare år har vi varit aktiva över hela Skåne, med utgångspunkter från Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg. Totalt har det under året funnits drygt kontaktpersoner i CONNECT Skånes nätverk. Nytt för året var de 14 Minisprångbrädor som genomfördes i samarbete med Media Evolution samt Medon. Likaså vårt medlemskap i EBAN (European Business Angel Network), genom ett samverkansprojekt med Malmö Högskola och MINC kring Tidigt riskkapital. Under 2012 anställdes även Eva Ohlstenius som ny VD. Eva Ohlstenius, VD CONNECT Skåne Kontor i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad Affärsänglar & finansiering CONNECT Skåne har ett av Sveriges största och mest aktiva nätverk av affärsänglar. Förutom ett flertal investerarträffar runt om i Skåne, och det större investerarmötet TOP10 Öresund, har även ett antal utbildningar och seminarium hållts med CONNECTs änglar. Alla bolag som söker kapital genomgår en urvalspitch som ligger som ett nästa steg efter Språngbrädan för att säkerställa att bolagen som söker kapital är investerbara. CONNECT Skåne verkar aktivt för att utveckla ängelnätverket och har under 2012 genomfört benchmarking mot ett par framstående affärsängelnätverk i Europa. Vi har även blivit medlemmar i EBAN, den europeiska samarbetsorganisationen för affärsängelnätverk. Samarbetet med såväl Almi och deras ängelnätverk Delfinerna som med BA Copenhagen har stärkts. CONNECT håller även i Skånskt VC-forum, som syftar till att öka samverkan mellan affärsänglar och VC-bolag för att underlätta nästa steg i finansieringen. Här möts innovatörer och entreprenörer I Entreprenörspoolen samlas personer med kommersiell drivkraft eller andra specialistkompetenser som har möjlighet att arbeta delar av sin tid mot annan ersättning än lön. Man kan säga att Entreprenörspoolen istället för pengar investerar tid, kompetens och arbete i utbyte mot ägande. Syftet är att matcha innovativa företag med personer som kan driva företaget kommersiellt eller hitta en person som kan gå in i t ex ett utvecklingsprojekt och göra en tidsbegränsad insats. Sökning och viss matchning sker via CONNECT Skåne eller från någon av våra skånska innovationsmiljöer som behöver stärka upp något av sina företag. I dagsläget finns nästan 160 personer i Entreprenörspoolen. Entreprenörspoolen gör det möjligt att ta in resurser direkt, utan att gå vägen via riskkapital. Med ett mer komplett team ökar därefter möjligheterna att få tillgång till riskkapital. 159 Mentorer och coacher 45 Språng-/ Acceleratorbrädor 5399 Professionella timmar förmedlade CONNECT Skåne i siffror Genomförda Språng-/Acceleratorbrädor 45 Företag in i FöretagsAcceleratorn 8 Investerarträffar 7 Företagspresentationer för Affärsänglar 22 Mentorer/coacher 159 Partners 89 Aktiviteter/evenemang 18 Medlemmar 425 Deltagare vid aktiviteter och evenemang Ideella professionella timmar förmedlade Rest kapital till bolag hos CONNECT Skåne 25 MSEK Medarbetare i Skåne Lund Eva Ohlstenius Bodil Persson Lars Edström Rikard Malmberg Malmö Jeanette Andersson Helsingborg Anders Janson Kristianstad Anna Mendel Ordförande P-O Jönsson Minisprångbrädor Våren 2012 deltog CONNECT Skåne som en aktör av flera i ett projekt hos Media Evolution som rör företag från Kreativa Näringar. CONNECT Skåne genomförde 10 minisprångbrädor med företag från helt andra branscher än de som vi är vana vid. Mentorerna som användes i projektet hade alla gått CONNECT Skånes mentorsutbildning. Projektet avslutades med ett seminarium om finansiering för projekt/företag från Fotnot minisprångbräda: Kort sammanhållen process med endast 1timme språngbrädetid med en mindre panel - max 6 personer i projektform där vi genomför flera stycken under en kort tid. kreativa sektorn dit både affärsänglar och andra var inbjudna att delta. Vi vet att minst 21 möten bokades mellan investerare och företagen som presenterade sig

9 CONNECT VÄST CONNECT VÄST CONNECT väst Oavsett vilken del av näringslivet ett företag verkar inom har CONNECT Väst någonting intressant att erbjuda. Våra unika nätverk och mötesplatser utgörs av ett stort antal aktörer i det Västsvenska näringslivet som alla har en sak gemensamt: ett brinnande intresse för affärer, tillväxt och entreprenörskap. Genom ett grundstöd från region och kommun och med näringslivets insats av kapital och resurser skapas en fantastisk hävstång som möjliggör tillväxt och expansion. CONNECT Väst är verksamma över hela Västsverige och arbetar lokalt på sex orter med kontor i Halmstad, Varberg, Borås, Skövde, Trollhättan, Uddevalla och Göteborg. Tillsammans med akademin i alla delar av regionen skapar vi Sveriges största mötesplats mellan näringsliv och universiteten och högskolorna. Årligen erbjuder vi ca 120 bolag en plats i Språngbrädan eller FöretagsAcceleratorn. Våra mer än 100 regionala partners skjuter varje år in mer än effektiva timmar i våra framtida och nuvarande 85 Mentorer och coacher 128 Språng-/ Acceleratorbrädor tillväxtbolag vilket ger entreprenörer och företag ett ovärderligt försprång. Genom att tillgängliggöra erfarenheter och lärdomar från framgångsrika individer och expertis i näringslivet kan förutsättningarna för framgång radikalt växlas upp. Välkommen till affärslivets alla mötesplatser på ett och samma ställe. Karl Malmström VD Connect Väst Kontor i Göteborg, Trollhättan, Skövde, Uddevalla, Borås, Varberg och Halmstad Professionella timmar förmedlade Vår omsättning ökade med 24% Danilo Restaurang Bar & Café är en konceptrestaurang som öppnade 2006 i Bergakungens Biosalong, Göteborg. En viktig del av konceptet är att vara en evenemangsrestaurang, inte bara för biobesökare utan också för besökare på Ullevi, Scandinavium, Svenska Mässan m fl. Affärsidén är att servera en upplevelse med härlig känsla och humor. För att starta en utvecklingsprocess och göra det möjligt för företaget att växa strukturerat tog Fredrik Sönne på Danilo hjälp av FöretagsAcceleratorn. Jag vill växa med fler enheter och kunna göra detta organiskt men jag hittade inte formen för att få struktur på företaget. Med arbetet fick företaget verktyg för att styra verksamheten, en ny självkänsla i organisationen och kvitto på att de är på rätt väg. Arbetet har gjort att jag har tagit tag i saker och ting och det har helt klart påskyndat processen. Upplägget är bra och jag har kommit igång ordentligt. Idag har jag nycklarna för att ta företaget vidare och personalen är med mig. Danilo blev Årets FöretagsAccelerator Extra roligt är att Danilo ökade sin omsättning med 24 % efter arbetet med CONNECT. Spontana mötesplatser för investerare CONNECT Väst har sedan starten 2000 drivit nätverk för affärsänglar och sett behovet av en mer spontan mötesplats för riskkapitalbolag och affärsänglar i Västsverige. Sedan hösten 2012 arrangeras en After Work under namnet Venture Friday för att öka dialogen mellan investerare på alla nivåer i Västsverige. I våra övriga mötesplatser för riskkapital erbjuder vi investerarträffar, individuella matchningar, utbildningar för investerare (affärsänglar) och entreprenörer. Syftet är att göra det lättare för onoterade bolag att attrahera riskkapital och att ge investerare en grundläggande förståelse för vad det innebär att investera i onoterade bolag. CONNECT väst i siffror Medarbetare i väst Språngbrädan gav oss utifrånperspektiv Genomförda Språng-/Acceleratorbrädor 128 Företag in i FöretagsAcceleratorn 54 Investerarträffar 12 Företagspresentationer för Affärsänglar 42 Mentorer/coacher 85 Partners 99 Aktiviter och evenemang 95 Deltagare vid aktiviteter och evenemang Ideella professionella timmar förmedlade Göteborg Karl Malmström, Sofia Hjelmberg, Sanna Sundell, Jonas Hultgren, Inger Ljung Business Coacher Göteborg Hans Isacson, Ankie Hvittfeldt, Claes-Göran Lomberg Trollhättan och Uddevalla Dag Stulen, Gunilla Alsvik Skövde Merlina Poljak Käll, Cecilia Axelsson Borås Christine Bjärkby, Joakim Thureson Halmstad och Varberg Anita A son-strandahl, Micha Björck Ordförande Hans Ljungkvist, Hans Ljungkvist AB Finepart tillverkar maskiner för precisionsvattenskärning av finmekaniska komponenter. Med en utvecklad miniatyrprocess erbjuds nya möjligheter till högre produktprestanda och ökad tillverkningsflexibilitet till medicinteknik och mikrokomponenter. Företaget behövde komma i kontakt med riskkapital för sin fortsatta expandering och utveckling. Vi fick en rejäl genomlysning av vårt sätt att presentera företaget samt goda råd kring kompletteringar till affärsplanen. Diskussionen kring vårt företag gav ett mycket intressant utifrånperspektiv som faktiskt förändrade vårt sätt att se på vårt sätt att marknadsföra oss, säger Christian. Språngbrädan blev ett tidseffektivt sätt att ta in erfarenhet och hitta områden med utvecklingspotential. Vi har fått ett enastående stöd från CONNECT Väst. Det har lett till möjlighet att presentera oss på affärsängelsträffar både lokalt och även hos CONNECT Öst i Stockholm. Språngbrädan ger snabbt en genomlysning och tips av oberoende personer med bredare erfarenhet än man kan ha själv kostnadsfritt. Finepart har nu lanserat sina maskiner internationellt med försäljning i Sverige, Tyskland, Frankrike och Ryssland och växer dessutom med nytt affärsområde. Christian Öjmertz VD och medgrundare Finepart Sweden AB 16 17

10 CONNECT ÖST CONNECT ÖST CONNECT Öst Till Grev Turegatan 12 söker sig hundratals entreprenörer varje år. Ingen är den andra lik, de har alla olika affärsidéer, olika drivkrafter och olika planer för sin framtida verksamhet. De har dock en sak gemensamt och det är drömmen om att göra något nytt, något annorlunda. Att skapa något som gör skillnad ibland bara för dem själva, ibland för hela samhället kring dem. Mitt ibland dem finns vi som arbetar på kontoret. Och jag kan lova, varje gång det ringer på vår porttelefon så går jag mot dörren med nyfikenhet vem är det nu som kommer? Vad är det för spännande människa som jag nu ska träffa? Kan detta bolag vara nästa POC eller Tobii? Vilket privilegium! 2012 har inneburit den högsta aktivitetsnivån någonsin på CONNECT Öst, utan att för den skull kompromissa med kvaliteten. Det är ingen tvekan om att fler har fått upp ögonen för vår verksamhet och på olika sätt vill delta, i tillväxtprocesserna, som medlem, partner eller som investerare i något av de aktuella bolagen. Totalt har ideella timmar lagts ner i nätverket under 2012, helt fantastiskt! Vi ser inga tecken på att behovet av det CONNECT erbjuder skulle minska, snarare tvärtom. Entreprenörskap är hetare än någonsin. Fler människor vill och vågar gå sin egen väg. För att möta detta behov arbetar vi aktivt för att utöka CONNECT regionalt, hitta fler spetskompetenser till bolagen och fler engagerade investerare, som med kompetens och kapital vill engagera sig i bolagets tillväxtresa. Lillemor Karlsson VD CONNECT Öst Sverige mötte Östafrika på internationell språngbräda CONNECT Öst genomförde under våren 2012 en internationell Språngbräda, där en skräddarsydd panel med experter från Stockholms näringsliv deltog och mötte ett östafrikanskt tillväxtföretag inom ICT-sektorn. Under tre veckor befann sig 50 entreprenörer och näringlivsfrämjare från Östafrika i Sverige och deltog i ett unikt utbildningsprogram som syftade till att deltagarna skulle utveckla planer som bidrar till bättre företagsklimat, ekonomisk tillväxt, bättre fungerande marknader och ökad integration i världshandeln. En utvald entreprenör från Rwanda, fick möjlighet att genomföra en Språngbräda live, skräddarsydd panel med experter från svenskt näringsliv gav feedback utifrån sina kompetensområden. Syftet var att skapa broar mellan länderna och sprida kunskaper kring Språngbrädan som process och CONNECT som organisation. Jag imponeras av kvaliteten på de bolag som deltar i utbildningsprogrammet, det skapar mycket bra förutsättningar för gränsöverstigande samarbeten, menar Lillemor Karlsson, VD CONNECT Öst. 56 Mentorer och coacher 58 Språng-/ Acceleratorbrädor 5454 Professionella timmar förmedlade Ensam är stark, men med kloka människor runt omkring sig blir man superstark //Renée Voltaire Störst fokus lägger Renée på att utveckla och producera nya matprodukter. Renée Voltaire erbjuder även kurser, kokböcker och hälsoinspirerade resor. Vad har FöretagsAcceleratorn betytt för ditt företags utveckling? En hel del faktiskt. Framför allt har jag förstått att jag inte är ensam om att hamna i turbulenta faser, som man gör när man växer så det knakar och med allt det för med sig. Det är lättare att hantera all uppmärksamhet, nyinvesteringar, nyanställningar och att anpassa både sig själv som person och sin verksamhet till nya förutsättningar, nämner Renée. CONNECT öst i siffror Genomförda Språng-/Acceleratorbrädor 58 Företag i FöretagsAcceleratorn 18 Investerarträffar 6 Företagspresentationer för Affärsänglar 31 Mentorer/coacher 56 Partners* 111 Aktiviteter och evenemang 137 Deltagare vid aktiviteter och evenemang Ideella professionella timmar förmedlade Medarbetare i öst Lillemor Karlsson Maria Rylander Masoumi Magnus Ingevall Krister Samuelsson Martin Johansson Ordförande Elisabeth Werneman Renée Voltaire har genomgått CONNECT Östs Företags- Accelerator under uppbyggnaden av sitt succékoncept. Företaget, personen och varumärket Renée Voltaire har fokus på en hälsosam matkultur och vill med sina produkter ge människor en godare, nyttigare, enklare och roligare matupplevelse. Företaget startades 2005 i Saltsjöbaden, har idag 24 anställda och fortsätter att expandera. Varför valde du att delta i FöretagsAcceleratorn? Det kom så lägligt i en situation när jag kände behov av inspiration och motivation utifrån, företaget hade växtvärk! Och då drabbades även jag som VD, såklart. Hur ser du på framtiden och ert fortsatta strategiska arbete? Framtiden ser ljus ut! Vi jobbar dagligen med vår strategi, det är ett arbete som ständigt pågår så länge företaget utvecklas som det gör. På kontoret jobbas det flitigt med till exempel förpackningsdesign, försäljning, marknadsföring och ekonomi. Även där flödar nya kreativa idéer och storslagna visioner. Skulle du rekommendera andra företag/bolag att söka sig till FöretagsAcceleratorn och varför? Absolut! Det är alltid nyttigt att nätverka och att träffa andra i samma läge som en själv, avslutar Renée Voltaire. *) 10 huvud-, 16 samarbets- och 85 företagspartners Renée är en sann entreprenör och har drivit både caféer, bageri, restaurang och catering. Under FöretagsAcceleratorn arbetade bolaget med organisationsutveckling i stort, men även ett omtag när det gäller det stora antalet produkter och kategoriseringen av dessa. 18 Renée Voltaire 19

11 CONNECT UPPSALA CONNECT UPPSALA CONNECT uppsala Under de senaste åren har CONNECT Uppsala intagit en tydlig position i det regionala innovationssystemet där vi ägnar oss åt tillväxt och kapitalanskaffningsfrågor. Eftersom vårt uppdrag är att verka som mötesplats satsar vi på att skapa starka relationer med andra aktörer i regionen. Vi har idag ett nära samarbete med den företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC). Tillsammans driver CONNECT Uppsala och UIC projektet Kompetens & Kapital med att utveckla en regional modell för kapitalanskaffning i tidig tillväxtfas. CONNECT Uppsala ingår också i ett regionalt partnerskap med Almi Företagspartner Uppsala AB, Almi Innovationsbron AB och Uppsala Innovation Centre för att bistå företag i ansökan om Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar. Under namnet Uppsala Going Global samverkar vi med ett antal aktörer som erbjuder stöd till bolag med internationella ambitioner. Vi är en självklar spelare när det gäller tillväxtkapital. Uppsala investerarnätverk som drivs av CONNECT Uppsala i samarbete med UIC är ett aktivt nätverk av privata investerare som tillför både kompetens och ett starkt kontaktnät till våra Språngbrädeföretag. Våra medlemmar och samarbetspartner är mycket engagerade i verksamheten. Under 2012 medverkade 109 personer i olika expertpaneler under Språngbrädeprocessen. Kärnverksamheten finansieras uteslutande av privata näringslivsaktörer som dessutom bidrar med sin expertis. Vår styrka ligger i det fantastiska nätverket! Virginie Delporte, VD CONNECT Uppsala Kort om CONNECT Uppsala 2012 Under 2012 har CONNECT Uppsala drivit två stora projekt. Med Främja kvinnors företagande nådde CONNECT Uppsala 76 kvinnor som erbjöds att delta i ett så kallat Försprång för bolag i mycket tidig fas eller en K- bräda för bolag med tillväxtpotential. Genom detta projekt har andelen kvinnliga entreprenörer som vänder sig till CONNECT Uppsala ökat kraftigt och vi siktar på att fortsätta att förstärka trenden. Projektet Kompetens & Kapital har stärkt CONNECT Uppsalas roll som den regionala mötesplatsen för privatinvesterare. Uppsalas investerarnätverk formaliserades under året och räknar idag ett trettiotal aktiva investerare. Projektet består av kompetensutvecklingsinsatser för både investerare och entreprenörer med syftet att underlätta matchningen mellan investeringsobjekt och kapital. Samarbetet med UIC innebar bland annat 20 Minisprångbrädor för deltagare i inkubatorn Det ordnades också fyra PUB:ar (Partnership University Business) tillsammans med Uppsala BIO, ICT Uppsala och Uppsala kommun. Till sist har CONNECT Uppsala och SKB Näringslivsutveckling AB startat en dialog kring ett framtida samarbete i Östhammar. Hur gick det för våra Språngbrädebolag 2012? De lyckades kamma hem 33,4 MSEK varav 14,6 MSEK kommer direkt från Uppsalas investerarnätverk. Lysande! 7 Mentorer och coacher CONNECT uppsala i siffror 28 Språng-/ Acceleratorbrädor Genomförda Språng-/Acceleratorbrädor 28 Investerarträffar 5 Företagspresentationer för Affärsänglar 20 Mentorer/coacher 7 Partners 34 Aktiviteter och evenemang 66 Deltagare vid aktiviteter och evenemang Ideella professionella timmar förmedlade Rest kapital till bolag hos CONNECT Uppsala 33,4 MSEK 2090 Professionella timmar förmedlade Medarbetare i uppsala Virginie Delporte Göte Fredriksson Jenny Asp Anders Bergstedt Philip Svanfeldt Ordförande Lars Kylberg Advokatfirman Lindahl inspireras av entreprenörer Advokatfirman Lindahl var en av initiativtagarna till CONNECT i Uppsala och de har sedan starten varit huvudpartner i verksamheten. I språngbrädans expertpanel bidrar de med juridisk kompetens åt tillväxtbolagen. Advokaten Michael Edquist berättar om hur det är att vara huvudpartner i CONNECT Uppsala. CONNECT är en viktig del av innovationssystemet i Uppsalaregionen och en verksamhet vi självklart vill stödja. Utöver detta träffar vi också entreprenörer, rådgivare, innovatörer och investerare genom nätverket, något som även är väldigt värdefullt för oss, säger Michael Edquist. Michael och hans kollegor på Lindahl sitter ofta med som experter i språngbrädans panel och bidrar med juridisk kunskap till entreprenörer, både i tidiga och mer mogna bolag. Det är väldigt roligt att vara med i panelen! Man blir inspirerad av det starka engagemang som entreprenörerna har för sina affärsidéer. Det är också givande att kunna bidra med relevanta råd inom vårt område, säger Michael Edquist. I panelen sitter personer med kompetens inom olika yrkes- och kunskapsområden, något som självklart är givande för entreprenörerna men även för paneldeltagarna själva. När man har varit med ett tag har man snappat upp en del råd inom andra fack, till exempel marknadsföring och revision. Jag har lärt mig mycket av de andra deltagarna och det gör att jag i min tur också blir en bättre rådgivare. Det viktigaste för oss att stödja språngbrädebolagen och regionen med det vi kan. Vi ser inte CONNECT Uppsala som ett affärsgenererande nätverk, även om det ofta är en positiv bieffekt. CONNECT Uppsalas verksamhet är viktig för regionens tillväxt och vi är mycket nöjda med att få vara huvudpartner, avslutar Michael Edquist. Michael Edquist Advokatfirman Lindahl 20 21

12 CONNECT NORR CONNECT NORR CONNECT Norr Sedan starten år 2000 har CONNECT Norr utvecklat verksamheten för regionens tillväxtföretag. All den kraft, engagemang och medborgaranda som CON- NECTs näringslivspartners, medfinansiärer, EUs fonder, panelexperter och andra aktiva visar när de kostnadsfritt ställer upp och hjälper entreprenörer, överstiger vida vad vi kunnat förvänta oss. Det rör sig om tusentals ideella timmar varje år. Det stöd som våra partners, ger gör det möjligt för oss att förmedla avgörande kompetens och nätverkskontakter till norra Sveriges entreprenörer. Nu är vi mitt inne i en ny spännande era för CON- NECT Norr. Nytt är t ex att alla Språngbrädeföretag går igenom FöretagsAcceleratorn och att arbetet sker gränsöverskridande tillsammans med våra nordnorska kollegor från Norge i CONNECT. Vi är på rätt väg mot vår vision om att bli ett europeiskt föredöme. Kort om 2012 Under 2012 startade vi CONNECTs Delfiner vårt nätverk av investerare i Norr- och Västerbotten. Företags-Acceleratorn utvecklades kraftfullt och hade i slutet av året 54 avtal med olika tillväxtbolag. Vårt framgångsrika samarbete med CONNECT i norra Norge utvecklades inom två Interreg-projekt. CONNECT Norr bidrog till att 25 MSEK i nytt riskvilligt kapital tillfördes bolag vi arbetade med. Genom vår försorg medverkade över ideella professionella timmar till att utveckla bolag i norra Sverige. Det motsvarar mer än 5 MSEK. Tillsammans ska vi aktivt bidra till att göra norra Skandinavien till ett europeiskt föredöme vad gäller tillväxtföretagande. Anders Gothefors VD, CONNECT Norr. Omfattar Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Succé på Stora Riskkapitaldagen I syfte att öka riskkapitalinvesteringarna i Norr- och Västerbotten anordnades i oktober en riskkapitaldag på Skellefteå Stadshotell. Över 100 deltagare hade mött upp för en fullspäckad dag med koncentrerad information från affärsänglar, riskkapitalföretag och inofficiell notering Partners Språng-/ Acceleratorbrädor CONNECT norr i siffror Genomförda Språng-/Acceleratorbrädor 35 Företag in i FöretagsAcceleratorn 54 Investerarträffar 6 Företagspresentationer för Affärsänglar 12 Partners 29 Aktiviteter och evenemang 123 Deltagare vid aktiviteter och evenemang Ideella professionella timmar förmedlade Rest kapital till bolag hos CONNECT Norr 25 MSEK 6012 Professionella timmar förmedlade Medarbetare i Norr Anders Gothefors, VD Jämtland ViviAnn Labba Västernorrland Bea Einarsson Västerbotten Ulla Edler Norrbotten Per-Anders Blind Controller Anna-Maria Åström Ordförande Åke Elveros, Sparbanksstiftelsen Företagare med erfarenhet av ägarspridning eller notering delade med sig av sina erfarenheter. CON- NECT Norr genomförde en Språngbräda inför publik med ett kapitalsökande företag från Västerbotten Brännland Cider. Dagen avrundades med en spontan applåd för CON- NECT Norrs arbete med tillväxtföretag i norra Sverige. Det värmde att alla dessa beslutsfattare uppskattar vårt arbete, sade en synligt rörd Anders Gothefors. Det ger oss kraft att fortsätta utveckla vårt arbete. Årets CONNECT Norr-företag 2012 Till Årets CONNECT Norr-företag 2012 utsågs Ramsele Chark och dess VD Anne-Li Blomqvist: "Jag kan inte med ord förklara hur tacksam jag är över att ha fått chansen att göra en Språngbräda inom CONNECT Norr FöretagsAcceleratorn. Det var fantastiskt! Efter Språngbrädan kände jag mig full av energi och starkare som entreprenör." Anne-Li tog fasta på rådgivningen vid Språngbrädan och har därefter kraftfullt utvecklat verksamheten. Luleå lockar tillväxtbolag IT-bolaget Invenia från Tromsö genomförde sin Språngbräda inom FöretagsAcceleratorn på plats i IT-staden Luleå. Även nya etableringar såsom Facebook, lockar allt fler tillväxtbolag till staden. CONNECT Norr kan med sitt unika nätverk på bästa sätt skräddarsy paneler inom området

13 Vi delar med oss av det vi kan och av dem vi känner för att du och ditt företag ska kunna växa CONNECT SVERIGE Marknadskommunikation Eva Ohlstenius Telefon CONNECT Skåne Partnersamarbete Karl Malmström Telefon CONNECT Väst Investerarnätverk Jeanette Andersson Telefon CONNECT Skåne Offentlig finansiering Anders Gothefors Telefon CONNECT Norr Innovationssystem Virginie Delporte Telefon CONNECT Uppsala 24

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag?

STARTA EGET SATSA PÅ EGET DU OCKSÅ. Funderar du på att starta eget företag? 5TIPS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag Uppdaterad version 2015/2016 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa VÄRDE 79 KR I samarbete med: + EXTRAMATERIAL 10 stöd att söka NÄR idéer SKA utvecklas

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag

Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Finansieringsmöjligheter för tillväxtföretag Några råd på vägen Andra, omarbetade utgåvan 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan* En praktisk handledning. Andra, omarbetade

Läs mer

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på

Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 2012 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING Årets utlåning på 208000000 kr beräknas generera investeringar på 1300000000 kr i regionen. Våra 378 kunder har nära 8000 anställda och omsätter över 13000000000

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer