Lennart Wilhelmsson SCA TIMBER: Friherre. dvs Pensionär Håller fullständigt med. Arrendator från Umeå! den 13 april kl. 11:42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lennart Wilhelmsson SCA TIMBER: Friherre. dvs Pensionär Håller fullständigt med. Arrendator från Umeå! den 13 april kl. 11:42"

Transkript

1 Publicerad 6 november 2012 Håller med om sommarstugor Torshälla Jag och flera med mig delar Annas åsikter, framförda i hennes insändare den 1/11, och håller fullständigt med om att Ängsholmen bör fortsätta att vara ett sommarstugeområde. Ulla Publicerad 1 november 2012 Ängsholmen ska vara ett stugområde Torshälla Helt rätt av kommunen att låta området Ängsholmen östra förbli ett sommarstugeområde. Alla områden runt Mälaren kan inte bli permanentboende. Det måste finnas områden runt Mälaren som har sommarstugekaraktär med ett enkelt boende till ett rimligt inköpspris. Charmen med en sommarstuga är just att det ska vara ett enkelt boende, att man står ute och diskar och att man har utetoalett/utedusch. Om man inte gillar det hör man inte hemma i ett sommarstugeområde. Sälj stugan och köp en villa i något av alla områden runt Mälaren som tillåter åretruntboende standard. Eller flytta in till stan. Anna Lennart Wilhelmsson SCA TIMBER: Friherre. dvs Pensionär Håller fullständigt med. Arrendator från Umeå! den 13 april kl. 11:42 Publicerad 22 oktober 2012 En räv i hönshuset Eskilstuna Har ni, som jag, noterat att vi har fått in en "räv i hönshuset"? En sån där som yvar sig med att hänga och dingla på sitt utegym i Vilsta. En sån där som yvar sig med att cykla premiärturen på sin cykelbana Hällby-Torshälla. En sån där som yvar sig över ett nytt torg i 70-miljonersklassen, som reser till New York för att titta på torg och få inspiration. En sån där som kör över torghandlare och koloniarrendatorer i Vilsta. En sån där som försämrar livet för folk på landsbygden och dem som vill bo lite avsides. En sån där som vill tvångsförflytta folk, 28 fastigheter i Folkesta, för att bygga ett logistikcentrum. Är det för ånglok, hästkärror och cyklar? En sån där som prompt ska bygga hus på Eskilstuna GK. En sån där som tycker det är rättvist att merparten av kommunens arrendatorer fått friköpa sina tomter. Återstoden av arrendatorerna ska sitta still i båten. Därmed basta! En sån där som är miljöpartist och tycker det är helt ok att skicka ut skit i naturen "Hink in-hink ut". Citat: "För då kan arrendena bara nyttjas en kort tid på sommaren". Se exempel Östra Ängsholmen. När det så kallade Å-stråket (cykelväg från Eskilstuna till Ängsholmen) är färdigställt, då kommer miljöpartisten med sitt följe. Han kommer på cykel med sin yviga svans och maskrosor i sitt hår.

2 Han visar för alla, som vill se, hur mysigt det är med Hink in-hink ut mitt i sommaridyllen. Sen kanske han tar sig ett bad i Skabben mitt bland diskvatten och tvållödder. Arrendatorer, ni som bor på Östra Ängsholmen och visar hur mysigt och snuttigt det är med Hink in-hink ut. Kräv arvode av Eskilstuna kommun för Ert arbete som statister i miljöpartistens paradis. Bevare oss! Vi har en räv i hönshuset. Vid pennan, I Aulén Publicerad 17 oktober 2012 "Hink in hink ut" i Ängsholmen Debatt Magnus Johansson (MP), nu med stöd av Jimmy Jansson (S) bekräftar kommunens svängning vad gäller VA-frågan för området Östra Ängsholmen vilket innebär att arrendatorerna och deras intressen negligeras och Eskilstunabornas något diffusa önskemål i sammanhanget görs till riktmärke. Ett av de bärande argumenten politikerna använder är märkligt och direkt felaktigt. De säger att kommunen gör ingenting i området därför att förändrad planläggning ökar värdet på marken och detta värde ska tillfalla ägaren Eskilstunaborna. Javisst, värdet ökar. Men tomterna skulle ju säljas till arrendatorerna efter planläggning. Då får Eskilstunaborna betalt. Är det något jag missuppfattat? Så har kommunen i alla fall gjort i andra områden. Varför får inte Ängsholmsborna den möjligheten? Alla ska väl behandlas lika? Johansson har dessutom bestämt, om Jansson har något med saken att göra vet jag inte men tydligen är det bestämt, att nu ska arrendatorerna sättas på plats. I området ska i fortsättningen gälla "hink in hink ut", som man kallar det. Bakgrunden är att många arrendatorer kopplat på sina trädgårdsslangar på sommarvattnet och dragit det till en diskbänk inne i huset. Detta strider i och för sig mot arrendeavtalet men tidigare ansvariga i Stadshuset har sett mellan fingrarna, förmodligen för att arrangemanget har en mycket marginell miljöpåverkan. Men nu ska diskbänkarna bort och nåde den som bryter mot det nygamla dekretet. Skyhöga viten kommer att utdömas enligt den information som nyligen skickats ut till arrendatorerna från stadsbyggnadsförvaltningen. "Hink in hink ut?". Man undrar i vilket århundrade vi lever. Nu lämnar herrar Johansson och Jansson i och för sig en öppning i sin artikel (10/10). Man lovar att vi kan påverka den fortsatta processen genom att lämna synpunkter på översiktsplanen som snart ska ställas ut. Jag uppmanar alla goda krafter att tala om för våra valda representanter vad vi tycker så får vi se sen vad löftet är värt. Göran Widergren Eskilstuna Publicerad 17 oktober 2012 Låt folk välja var de vill bo Debatt

3 Ett ärende som ytterligare tagit ett stort steg bakåt i frågan angående vad som kommer att gälla för Ängsholmens östra delar norr om Torshälla, var ska detta sluta? Alla vill inte bo på ett gärde i närhet till trafikerad väg, tätort eller under en kraftledning. Ge människor egen frihet att själva önska och bestämma var man vill slå ner sina rötter, bygga och bo, så långt det är möjligt. Avloppsledningar och vatten finns redan några hundra meter från området och kommunens egenmäktiga och totalt inkompetenta förfarande i frågan avskräcker med råge och på gränsen till ett rent myndighetsmissbruk. Stadsbyggnadsnämndens ordförandebeslut av (MP) och i samklang med (S) och (V) håller inte över tid och verkar vara en önskan om återgång till 30- och 40-talet med hink in och hink ut. Är det så vi vill att Eskilstuna och Torshälla ska växa? Med vilka förtecken vill vi tillbaka till förgångna tider? Då när arbetare i kommunen fick stå och tumma mössan och bara önska och drömma om den lilla, lilla möjlighet som fanns att få hyra en arrendetomt ägd av staden. För att sedan eventuellt i bästa fall uppföra en enkel träbyggnad av mestadels rivningsvirke, detta hör till det förgångna i ett modernt samhälle. Vem vill bygga ett hus med miljö- och energiekonomisk modern totalstandard när det inte ges möjlighet att äga sin egen tomt? Hur tänker man i frågan för att få ihop den totala ekvationen? Det är hög tid för beslutande politiker att kravla sig upp till ytan och se verklighet och behov för människor som vill annat än att bo i stadens centrala delar, den som vill ska kunna bygga eller förskansa sig en bostad utanför stadskärnan om hela kommunen ska kunna få växa sig stark! Detta visar bland annat att stolarna i Stadshuset behöver byta besittare innan det är för sent, låt människor få växa leva och bo där man själv vill. I synnerhet när möjligheten finns. Tommy Ellfolk Ängsholmens Gård Torshälla Publicerad 10 oktober 2012 Östra Ängsholmen förblir fritidshusområde Eskilstuna Svar till Anders Nylén (EK 4/10) Kommunens alla invånare äger marken vid Östra Ängsholmen. Genom arrendeavtal upplåts marken till ett 100-tal personer. Dessa får utifrån vad som anges i arrendeavtalet uppföra fritidshus på marken. I växande kommuner som Eskilstuna ökar trycket på att omvandla fritidshusområden. Även statliga myndigheter uppmuntrar att omvandla fritidshus till permanentboende. I Eskilstuna har vi planlagt för omvandling av många fritidshusbebyggelser och även genomfört det under flera år. Vi anser att det är värt att bevara ett av de traditionella fritidshusområdena. I översiktsplanen beslutar vi gemensamt om hur mark och vatten inom kommunen ska användas. Efter bred dialog med möjlighet för alla invånare, företag, föreningar och myndigheter att framföra sina åsikter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige. I förslaget till ny översiktsplan föreslås att Östra Ängsholmen fortsatt ska vara ett område med fritidshusbebyggelse. Om kommunens mark ska få en förändrad planläggning så förändras även värdet på marken. Exempelvis skulle möjliggörande av permanentboende kraftigt höja värdet på marken. Ett värde som vi anser att ägaren, det vill säga alla kommuninvånarna, då ska ta del av.

4 Om arrendeavtalet förändras och VA-anslutning sker omvandlas området enligt nuvarande lagstiftning successivt till permanentboende, något som då strider mot översiktsplanen. I kontakterna med arrendatorer i Östra Ängsholmen framkommer det att det finns olika åsikter om tanken på VA-anslutning och omvandling. En ytterligare försvårande omständighet är att flera av de som i dag arrenderar sannolikt skulle förhindras att ansluta till VA då Länsstyrelsen har starka invändningar mot nödvändiga grävarbeten. En uppsplittring av området skulle då vara svår att undvika. Den som vill bygga ett modernt hus för permanentboende eller fritidshusändamål kan göra det på flera platser runt om i kommunen. Vid Östra Ängsholmen är inriktningen att nuvarande fritidshusbebyggelse bevaras. Utställningen av översiktsplanen sker i november. För att påverka inriktningen på området kan alla skicka in yttrande till kommunen. Jimmy Jansson (S) Kommunstyrelsens ordförande Magnus Johansson (MP) Stadsbyggnadsnämndens ordförande Publicerad 10 oktober 2012 Arrendatorer har skapat Ängsholmen Undertecknad är arrendator på Ängsholmen Östra sen många år och har med intresse tagit del av meningsutbytet mellan Anders Nylén och Magnus Johansson om kommunens agerande kring VA-frågan för området. Magnus Johansson talar maktspråk och avfärdar arrendatorerna med floskler som att området ägs av Eskilstunas innevånare och kommunfullmäktige har beslutat. Vad vet Magnus Johansson om Eskilstunabornas önskemål beträffande Ängsholmen Östra och hur väl insatta var kommunfullmäktigeledamöterna i historiken när beslutet togs? Faktum är att kommunen i många år planerat för kommunalt VA och utförsäljning av tomterna. Jag har under åren varit på flera informationsmöten om detta. Arbetsgrupper har bildats för att diskutera det praktiska genomförandet. Till och med planförslag har tagits fram och delgetts arrendatorerna i området. Signalerna från kommunen har varit mycket tydliga och förväntningar om friköp har byggts upp. Nu heter det plötsligt att området ägs kollektivt av Eskilstunaborna, och så ska det förbli. Visst, i formell mening äger kommunen marken och makthavarna i Stadshuset bestämmer. Men merparten av områdets värde är skapat av arrendatorerna. Man har byggt husen, skapat trädgårdarna, genom vägföreningen ansvarat för gatorna, skött och bekostat badplatser, festplatser med mera. Dessutom har arrendatorerna i åratal betalat dryga avgifter för att bo där. Ängsholmsborna har gjort området till vad det är i dag. Varför då denna helomvändning från kommunen när Miljöpartiet och Magnus Johansson kommer in i bilden? Jag tror inte ett ögonblick att det är demokratiska värden som ska hävdas eller medborgarintressen som ska skyddas när kommunen lägger locket på. Det är snarare så att kommunen och Magnus Johansson saknar uppslag och kompetens att hantera den ganska komplexa situation som råder i området med blandat stora och små tomter, otillgängliga tomter, fornlämningsområde med mera. Det

5 enklaste tycks vara att fjärma sig från arrendatorerna och gömma sig bakom politisk retorik, bedrövligt i så fall. Göran Widergren Lillemor Nordh Mälardalen University Mycket berättigad fråga Göran Widergren. Många i Ängsholmen känner sig lurade och har köpt stuga på arrendetomt i tron om att planen om friköp ska genomföras. Andra har vistats i sina sommarstugor under många år och i flera generationer. Förslaget som också har varit på bordet; att sommastugeägarna själva skulle bekosta VA-indragningen på kommunägda tomter (som sades skulle höja värdet på tomterna), är rent maktmissbruk. Man kan inte köra över människor hur som helst och dessutom låta enskilda arrendatorer finansiera kommunens värdehöjningar av mark. Kommunen ska ta sitt ansvar hela vägen, det går inte att både äta kakan och ha den kvar. Ett bekymmer idag är också att man hänvisar till att det finns andra platser i kommunen att bygga på, men räkna inte med bygglov på landet. Bygglov ges i Eskilstuna kommun idag endast till dem som bygger utefter busslinjernas sträckningar. Allt enligt S, MP och V:s översiktsplan. /Lillemor Nordh, ledamot för Centerpartiet i Torshälla stads nämnd och boende i Ängsholmen den 10 oktober 2012 kl. 03:03 Publicerad 4 oktober 2012 Förstår inte svaret Magnus Johansson Eskilstuna Svar till Magnus Johansson, Kommunen äger marken (20/9) Tack för ditt svar Magnus men jag förstår inte riktigt. Du säger att ni i kommunstyrelsen tagit beslut att Östra Ängsholmen ska vara ett fritidsområde, men innebär det att man ska förvägra sommarstugeägare att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp fast Eskilstuna Energi och miljö har dragit vatten och avlopp längs Mälarstranden för flera hundra miljoner? På andra ställen i vår kommun längs Mälarstranden har man i detaljplanen begränsat byggrätten för de områden man vill ska vara fritidsområden men där har sommarstugeägarna fått koppla in sig på kommunalt vatten och avlopp. I de områdena är det inte kommunen som äger marken. Vi har en sommarstuga på arrendemark vid Mälaren (men det är inte kommunen som är jordägare). När Eskilstuna Energi och miljö drog kommunalt vatten och avlopp alldeles i närheten av vår stuga anslöt vi oss. För vår del var det ett jättelyft och för miljön borde det ju också vara bra att slippa lastbilar med latrintransporter och att vi slipper släppa disk och tvättvatten i gräsmattan 50 meter från Mälarstranden. Så min tanke var att för miljön vore det väl bra att så många som möjligt ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp när det finns i närheten. Att ni förvägrar sommarstugeägarna inkoppling tycker jag verkar klåfingrigt och att hävda att det görs av hänsyn till övriga kommuninvånare känns väldigt långsökt. Anders Nylén

6 Publicerad 20 september 2012 Kommunen äger marken Eskilstuna: Svar till Anders Nylén EK 15/9 Anders tycker att vi politiker beter oss som klåfingriga godsherrar i frågorna kring Östra Ängsholmen och Vilstakolonin. Dessa markområden ägs av alla Eskilstunas invånare. Den första är beslutad av kommunfullmäktige att fortsätta vara ett småskaligt sommarstugeområde. Kommunen behåller därför marken och arrenderar ut till privatpersoner. Vissa i området tycker det är bra, andra vill hellre köpa loss marken. Vilstakolonin omfattar cirka 90 lotter. Området som kommunen arrenderar ut är nyligen justerat för att möjliggöra en gång- och cykelväg längs ån. Det förbättrar allmänhetens tillgång till Eskilstunaån och stärker kopplingarna mellan Skjulsta och Vilsta. Koloniföreningen har under protest godkänt förändringen av området. Vissa kolonister är besvikna. andra ger uttryck för att de tror det blir bra med en ny gång- och cykelväg. Som politiker har vi ansvar för att värna både den enskildes och allmänhetens intresse. Där uppstår ofta konflikter. Vi försöker att efter bästa förmåga hantera dessa. Vid tvekan låter vi allmänintresset väga tyngst. Magnus Johansson (MP) Christina Hansson Högskolan Örebro Eftersom Eskilstuna kommun har många och angelägna frågor EEeen den 20 september 2012 kl. 00:46 Publicerad 15 september 2012 Kommunalråd nya tidens godsherrar Eskilstuna Magnus Johansson är nöjd när arrendatorerna i Vilsta får en sänkt arrendeavgift med hela 500 kronor/år och samtidigt tvingats till väsentliga försämringar i sitt arrende. Det liknar hur forna tiders godsherrar behandlade sina statare. Jag trodde att upplåtelseformen med arrende var på utdöende. Borde inte de som odlat och skött marken åt kommunen i kanske 50 år få köpa loss marken så att de får en bastrygghet mot klåfingriga politiker. Detta gäller all mark kommunen arrenderar ut även till exempel Östra Ängsholmen så slipper kommunalråden detaljstyra hur arrendatorerna ska ha det. Tydligen vill man att de ska bära in och ut sitt vatten i stugorna (hink in-hink ut) fast Energi o Miljö har dragit fram kommunalt vatten och avlopp alldeles i närheten för flera hundra miljoner kronor. Anders Nylén

7 Publicerad 7 juni 2012 Grattis till alla som bor på rätt ställe Torshälla Ett stort grattis till alla sommarstugeägare på Ängsholmen som arrenderar tomter av Eskilstuna kommun! Ni är undantagna det vi alla andra kring Mälarstranden drabbas av, att betala anslutningsavgiften för kommunalt VA enligt nu gällande Vattentjänstlag. Frågan är om mitt och alla andras disk- och duschvatten sommartid är mera förorenat än det på Ängsholmen? Om så är fallet, vad gör ni på Ängsholmen som vi andra inte gör? Hur gick det här till? Kan Eskilstuna kommun verkligen bestämma att alla andra markägare runt Mälarstranden ska vara med men inte kommunen själv? Janne Josefsson och Uppdrag granskning, välkomna hit för ett riktigt scoop! Same same but different Publicerad 24 februari 2012 Ingen tomtförsäljning i Östra Ängsholmen Eskilstuna I går kom majoritetens svar på vad som ska hända med Östra Ängsholmen. Under kommunfullmäktige i går berättade Magnus Johansson, MP, att majoriteten inte vill förändra Östra Ängsholmen. Inriktningen är att bevara platsen som ett fritidshusområde - och att inga tomter ska få friköpas av de som i dag arrenderar dessa. Därmed kom, efter flera år av långbänk, ett svar till de som i dag arrenderar sina fritidshus i området. Oppositionen i form av moderaternas Kjell-Erik Israelsson menade dock att det borde gå att få köpa loss tomter. Samtidigt var han nöjd med att det slutligen kommit ett svar på frågan om vad den politiska ledningen vill med området. Publicerad 13 april 2011 Skönhet får inte gå före säkerhet Eskilstunas ekonomi är stabil så nu ska satsningar göras på att rusta upp staden och bygga nya cykel- och gångvägar. Så långt allt väl men hur prioriterar de styrande i kommunen egentligen? Den största delen av de 70 miljonerna ska gå till skönhetslyft såsom vattenspel och belysning av vackra träd. Sedan 2002 har vi som bott i Mälby, Ängsholmen och Lisselängen utanför Torshälla kämpat för att få en gång- och cykelväg så att våra barn får en trygg väg för att själva kunna cykla till skolan. Dialogen som under dessa år har förts med Torshälla stads förvaltning har präglats av mycket väntan och förhalande. Efter nio års strävan står vi fortfarande kvar på ruta ett.

8 Säkerheten har varit en viktig faktor i vår kamp för en gång- och cykelväg till Mälby Ängsholmen. Mälbyvägen är smal och har en hastighetsgräns på 70 kilometer i timmen. Förutom bilar, bussar och kommunala servicefordon används vägen flitigt av promenerande föräldrar med barnvagn, hundägare och friskvårdande pensionärer. Området är även ett populärt utflyktsmål för kommunens invånare med möjlighet till en trevlig promenad i vacker miljö. En gång- och cykelväg skulle öka tillgängligheten så att fler kan nyttja detta härliga område för hälsofrämjande aktiviteter. I den investeringssatsning som kommunen nu gör står ingenstans att något tillfaller Torshälla. Detta trots att kommunen anser att Torshälla är ett viktigt område för kommunens expansion. Torshälla Stads förvaltning håller med om att en gång- och cykelväg till Mälby-Ängsholmen är något som borde finnas men pengarna fattas. Om Eskilstuna kommun nu så tydligt visar att ekonomin är stabil och att investeringar ska göras, låt då dessa investeringar användas till det behov som sedan länge varit känt men som tidigare hindrats av ekonomiska argument. Låt behovet av våra barns säkerhet gå före en vackert upplyst fasad i centrala Eskilstuna. Åke Lindmark ordförande Mälby Samfällighetsförening Björn Watz ordförande Ängsholmens Samfällighetsförening Lars Frisk ordförande Lisselängens Samfällighetsförening Roger Lifvergren ordförande Badhusvikens Samfällighetsförening Jens Carlberg ordförnde Mälbynäs Ekstugans Sommarbostadsförening u.p.a Publicerad 7 juli 2010 Bevara de fina stugorna på Ängsholmen Angående Östra Ängsholmens planprogram; Kommunen som jordägare måste se till att länsstyrelsen ger fortsatt tillstånd till de befintliga sommarstugorna på plats 1 29 i Ängsholmen östra som det hela handlar om. Stugorna har stått där nu i cirka 70 år och ingen dramatisk utbyggnad har skett. Se till att bevara stugorna som de är, låt folk bo kvar men ge inga tillstånd till ut- eller ombyggnad, endast nödvändigt underhåll. Hur skulle området se ut om dessa fina fastigheter revs? Det skulle bli helt dött och se för tråkigt ut. Låt göra en gångstig till själva fornborgen och märk ut den så den blir synlig, låt resten av området se ut som det gör i dag. Låt sommarvattnet finnas kvar så länge ledningarna håller, bygg servicehuset för tvätt disk och WC. Det är inte längre att gå dit än det är på en camping, bygg möjligen två servicehus, så blir det kortare att gå. För Västra Ängsholmen kan utbyggnad fortsätta, denna del är ju redan så exploaterad att det inte gör någon skillnad. Stå på er Eskilstuna kommun mot länsstyrelsen!

9 Stuga Nr 4 Publicerad 9 april 2010 Nu ska kommunen förbättra Åstråket Eskilstuna Om några år är det tänkt att du ska kunna följa Eskilstunaån från Skjulsta till Ängsholmen i Torshälla. Det handlar om en sträcka på knappt två mil. Redan i dag kan man till viss del följa ån, men det saknas bra vägavsnitt på vissa ställen och under 2010 utreds var tillbyggen behövs. Projektet kallas Åstråket och redan i år finns det planer på att bygga rastplatser och till exempel en ny entré till Rothoffsparken. Därför ansöker stadsbyggnadsförvaltningen nu om strandskyddsdispens på flera olika platser längs ån för att få möjlighet att schakta och fylla på jord. - Det här projektet håller på mellan 2010 och 2012, säger projektledaren Karin Olsson. Om ett par år ska du alltså kunna gå eller till och med cykla längs ån, även om vägen inte alltid går precis vid vattnet. Publicerad 19 maj 2009 Nu har Mats fått ersättning Mats Ohlin har en sommarstuga på Ängsholmen utanför Torshälla. Men där har han inte vistats särskilt mycket de tre senaste åren. Huset blev obeboeligt när en sprängning för vatten och avlopp gick snett för snart tre år sedan. Först nu har Mats Ohlin startat uppröjningen. Det dröjde nämligen till i höstas innan han fick klart med ersättningsfrågan. Sprängningen utfördes av NCC på uppdrag av Eskilstuna Energi och miljö i samband med att vatten och avlopp skulle dras in i området Sedan dess har inte Mats Ohlin kunnat använt huset.

Synpunkter på förslag till översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun

Synpunkter på förslag till översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun Synpunkter på förslag översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun Arbetsgruppen för Ängsholmen Östra (ÄÖ) vill att översiktsplanen utgör en utgångspunkt för ett fortsatt arbete med detaljplaneläggning av

Läs mer

Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra)

Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra) Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (12) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-05-23 SBN/2004:10130 1.32 Planavdelningen Vanessa Scheffler, 016-710 11 04 Till arrendatorerna av Ängsholmen 1:2

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein 1. Jag har blivit ombedd att kolla upp en del detaljer när det gäller våra vägar och vad kommunen och Lantmäteriet säger. Det ska jag försöka

Läs mer

Anten - Gräfsnäs Järnväg

Anten - Gräfsnäs Järnväg Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg Riktlinjer för upplåtande av föreningens utrymmen och fastigheter Fastställd av styrelsen 2010-06-20 Bakgrund. Vid styrelsemöte den 17 oktober 2009 diskuterades

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Tekniska nämnden 2012 05 24 53 146 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 68 158 Dnr 2012/34.008 Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Erland Nilsson, för Landsbygdspartiet

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun 2013-11-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/601-250 Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun Förslag till beslut Förslagen i medborgarförslaget

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr 2016-06-02 BYGG.2015.6310 Helene Gustavsson helene.gustavsson@varmdo.se 08-570 475 85 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse STORA KOVIK 1:50: Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av sjöbod

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil- och odlingsvägar

Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil- och odlingsvägar Kommunfullmäktige 2007-05-02 106 199 2008-04-28 81 177 Kommunstyrelsen 2008-04-14 77 196 Arbets- och personalutskottet 2008-03-17 56 143 Dnr 07.241-008 majkf28 Medborgarförslag om enskilda vägar samt skogsbil-

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Stockholm 2013-03-18 Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Vår befintliga brunn har saltvatteninträngning och otillräcklig kapacitet. I samband med att vi och alla andra fastighetsägare nu

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar 2011-12-19 274 587 Kommunstyrelsen 2012-08-13 157 389 Arbets- och personalutskottet 2012-06-18 149 312 Dnr 11.775-008 deckf32 Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar Ärendebeskrivning Erland

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping

ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(10) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9. inom Pryssgården i Norrköping 1(10) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Frukten 9 inom Pryssgården i Norrköping den 19 september 2014 reviderad den 22 oktober 2014 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2014-11-11, 221

Läs mer

När förbindelsepunkt för VA anslutning har meddelats och avgift har fakturerats så kan man begära prövning hos Statens VA nämnd om särtaxa.

När förbindelsepunkt för VA anslutning har meddelats och avgift har fakturerats så kan man begära prövning hos Statens VA nämnd om särtaxa. Grupptalan angående särtaxa för VA. Motion till årsmöte 2015 i Föreningen Viareds Sommarstad. När förbindelsepunkt för VA anslutning har meddelats och avgift har fakturerats så kan man begära prövning

Läs mer

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11.

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11. Dag Blomqvist Till Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla Datum 2011-10-09 Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11... Den 2011-04-12 lämnade undertecknad in en anmälan till polisen

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur

Kungariket expanderar. sjönära boende i vacker natur Kungariket expanderar Bygg nytt i Skillinge sjönära boende i vacker natur Nu expanderar Kungariket - byggstart i Skillinge Fortfarande litet och genuint Nu är området Skillingeudd redo att börja bebyggas

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren

Värsta kommunen. Snitt för hela länet. 14 villaägaren Värsta kommunen. Så här fel slår de nya taxeringsvärderna Hur missvisande är taxeringsvärdet där du bor? Här ser du värstingkommunerna län för län. Siffran visar felen i kronor, i genomsnitt för värsta

Läs mer

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

Ägare av kolonistuga. Fastighetskontoret. information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar

Ägare av kolonistuga. Fastighetskontoret.  information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar Fastighetskontoret Ägare av kolonistuga information till dig som är medlem i Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar Vad innebär det att ha en kolonistuga på ett arrenderat området? Vart ska jag som kolonist

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Angående vårt hem i Folkesta

Angående vårt hem i Folkesta Eskilstuna den 14 september 2016 Eskilstuna kommun Att: Jimmy Jansson 631 86 Eskilstuna Angående vårt hem i Folkesta Bakgrund Vi, Else-Brith och Lars Värlander, bor i en villa på Dalhemsvägen 3 A i Folkesta

Läs mer

Var ska det nya reningsverket byggas?

Var ska det nya reningsverket byggas? Var ska det nya reningsverket byggas? PRESENTATION AV LOKALISERINGSUTREDNING APRIL 2016 Resultat av lokaliseringsutredning för nytt reningsverk i Lidköping Här följer en sammanfattning av lokaliseringsutredningen.

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: 2013-07-13 kl.10.00-11.45 Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

Enkät strandnära områden i Koviksudde och Skeviksstrand. Inledning och bakgrund

Enkät strandnära områden i Koviksudde och Skeviksstrand. Inledning och bakgrund Inledning och bakgrund Stora Kovik vägförening innehar och förvaltar områdets vägar och den mark som vägföreningens medlemmar äger tillsammans. En del av denna mark sträcker sig längs områdets strandlinje

Läs mer

Till 2014-11-06 Amber Advokater Johanna Lindén. Yttrande över kommunens handlingar till arrendenämnden, Ärende nr 4554-14 Rotel 3

Till 2014-11-06 Amber Advokater Johanna Lindén. Yttrande över kommunens handlingar till arrendenämnden, Ärende nr 4554-14 Rotel 3 Till 2014-11-06 Amber Advokater Johanna Lindén Yttrande över kommunens handlingar till arrendenämnden, Ärende nr 4554-14 Rotel 3 Föreningen vill här komma med följande kommentarer angående kommunens yttrande

Läs mer

Politiker i Samhällsbyggnadsnämnden

Politiker i Samhällsbyggnadsnämnden Politiker i Samhällsbyggnadsnämnden Under det senaste året har en tydlig bild vuxit fram av att Samhällsbyggnadsnämnden i Huddinge borde byta arbetssätt. Framför allt när det gäller omvandling av befintliga

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden

Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Välkomna till info-träff, VA samt detaljplan för Ekensholm 4:1, Grundby 3:3, Kullersta 1:5 med flera Mälarstranden Anna Ekwall, Petter Skarin och Mari Lundkvist från planavdelningen Detaljplanering Planprocessen

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Beslut om utökat tättbebyggt område i Solvik, Amtorp/Udden/Vikens vägförening, Torshälla

Beslut om utökat tättbebyggt område i Solvik, Amtorp/Udden/Vikens vägförening, Torshälla Torshälla stads nämnd 2016-05-04 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2015:123 Rina Lundh 016-710 73 48 1 (2) Torshälla stads nämnd Beslut om utökat tättbebyggt område i Solvik, Amtorp/Udden/Vikens

Läs mer

BORGHOLM Charmig idyll på Badhusgatan mitt i hjärtat av Borgholm. Med det basta fran Oland!

BORGHOLM Charmig idyll på Badhusgatan mitt i hjärtat av Borgholm. Med det basta fran Oland! BORGHOLM Charmig idyll på Badhusgatan mitt i hjärtat av Borgholm Med det basta fran Oland! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden med fastlandet

Läs mer

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Eriksöre Anläggningen ligger fantastiskt vackert i direkt anslutning till Kalmarsund och dess vackra stränder inbjuder till

Läs mer

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet?

Den nya översiktsplanen föreslår en fördubbling av antalet åretruntboende i Marstrand. Vilka idéer har ditt parti om hur detta skall bli verklighet? Hej! Vi tackar för era översända frågor och har gjort vårt bästa för att besvara dem så tydligt vi kan. Hör gärna av er om ni vill ha kompletteringar eller vill veta mer. Följande frågor skulle vi vilja

Läs mer

frågor & svar Samanställning av frågor och svar från det informationsmöte som hölls om pågående detaljplanearbete för Hermanstorp 2013-11-26.

frågor & svar Samanställning av frågor och svar från det informationsmöte som hölls om pågående detaljplanearbete för Hermanstorp 2013-11-26. frågor & svar Samanställning av frågor och svar från det informationsmöte som hölls om pågående detaljplanearbete för Hermanstorp 2013-11-26. Frågor om detaljplan Går det att avstycka i kuperade områden?

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra)

Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra) Stadsbyggnadsnämnd Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2015-09-22 SBN/2004:10130 0.40 Planavdelningen Vanessa Scheffler, 016-710 11 040 Planprogram för Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2

G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 G R A N S K N I N G S U T L Å T A N D E 2 Detaljplan för Snokebo 1:49, del av, norra sidan av sjön Snesaren, Vimmerby Kommun, Kalmar län 2013-05-02 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har varit utställd

Läs mer

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011, 171 1/7 Strategi för Gislaveds kommuns markförsörjning STRATEGI FÖR MARKFÖRSÖRJNINGEN I GISLAVEDS KOMMUN Rätt mark på rätt plats MARKFÖRSÖRJNING MARKFÖRVÄRV

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15

MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL. Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 2010-10-14 MINNESANTECKNINGAR FRÅN SAMRÅDSMÖTE FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR GÅRÖ 1:69 (ÅVC) I GNOSJÖ TÄTORT Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Tid: Tisdagen den 12 oktober 2010 kl. 18:00-19:15 Närvarande:

Läs mer

Frågor från startmöte för södra etappen,

Frågor från startmöte för södra etappen, Frågor från startmöte för södra etappen, 2015-06-03 Vad är syftet med planläggningen? Borde inte beslutet komma från fastighetsägarna? Kommunen ser ett ökat intresse för att bosätta sig i Norrby permanent.

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Agenda Avgränsning Bakgrund och historik Presentation av föreslagen lösning Presentation av Statistikläget

Läs mer

Ulf vann kampen om avloppspumpen

Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf vann kampen om avloppspumpen Ulf Ermerud på ön Furusund lyckades med Villaägarnas hjälp vinna mot Norrtälje kommun. Nu slipper han stå för underhållsnotan för sin avloppspump:

Läs mer

NÄRLUNDA VÄGFÖRENING INFORMATIONSMÖTE Onsdagen den 3 juni 2015 kl. 19.15 Sånga Säby Hotell & Konferens

NÄRLUNDA VÄGFÖRENING INFORMATIONSMÖTE Onsdagen den 3 juni 2015 kl. 19.15 Sånga Säby Hotell & Konferens NÄRLUNDA VÄGFÖRENING INFORMATIONSMÖTE Onsdagen den 3 juni 2015 kl. 19.15 Sånga Säby Hotell & Konferens Detta är ett informationsmaterial inför den omförrättning som Närlunda vägförening står inför. Ett

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Ängsholmen Östra ARBETSMATERIAL 2012-05-23. Samrådsredogörelse. Inledning. Planprogram för. Mälarstranden Eskilstuna kommun

Ängsholmen Östra ARBETSMATERIAL 2012-05-23. Samrådsredogörelse. Inledning. Planprogram för. Mälarstranden Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (41) Stadsbyggnadsförvaltningen 200x-xx-xx SBN/2004:10130 0.40 Planavdelningen Vanessa Scheffler, 016-710 11 04 Planprogram för Ängsholmen Östra Mälarstranden

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012

Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Sammanfattning av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät 2012 Svarsfrekvens Ålder: Kön Område Totalt 48 svar varav 23 fullständiga Cirka 48% har besvarat hela enkäten 0-18 0% 19-29 4,35% 30-39 13,04%

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Yttrande över nämndinitiativ från Miljöpartiet om att möjliggöra dubbelriktad cykling på enkelriktade gator i Torsälla

Yttrande över nämndinitiativ från Miljöpartiet om att möjliggöra dubbelriktad cykling på enkelriktade gator i Torsälla Torshälla stads nämnd 2016-11-07 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:145 Rina Lundh 016-710 73 48 1 (2) Yttrande över nämndinitiativ från Miljöpartiet om att möjliggöra dubbelriktad

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:97 i Läppe tätort Vingåkers kommun 008-0-0 Planbeskrivning Översiktskarta - del av västra Läppe tätort Planområdet avgränsas av riksvägen i söder, bebyggd fastighet i väster och i öster av småbåtshamn och tilltänkt nytt bebyggelseområde

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark

Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark 2016-02-052016-01- 11 1 (5) Kommunstyrelsen Riktlinjer för stadsodling på kommunägd mark Dessa riktlinjer ska vara ett stöd för kommunens förvaltningar i kontakten med odlingsinitiativ från både privatpersoner

Läs mer

Skidstugan som investering 2016

Skidstugan som investering 2016 Skidstugan som investering 2016 Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB SBAB har undersökt inställningen till att semestra i de svenska fjällen, vill man ens åka och de som vill det, vad vill de göra förutom

Läs mer

REFERAT FRÅN INFORMATIONSMÖTET OM HVB-HEMMET UDDESTEN PÅ GALTARÖ

REFERAT FRÅN INFORMATIONSMÖTET OM HVB-HEMMET UDDESTEN PÅ GALTARÖ REFERAT FRÅN INFORMATIONSMÖTET OM HVB-HEMMET UDDESTEN PÅ GALTARÖ 11 februari 2016 Nösnäsgymnasiet, Aulan Moderator: Ulla-Carin Moberg, Social resursförvaltning Göteborg Närvarande: Peter Galatius, Uddesten

Läs mer

13. Omvandlingsområden

13. Omvandlingsområden 13:1 13. Omvandlingsområden 13.1 Långsiktigt hållbar utveckling Använda mark och vatten så att en ekologiskt god hushållning främjas Säkerställa dricksvattenförsörjning för omvandlingsområden som helhet

Läs mer

Dammkärr-Vattubrinken

Dammkärr-Vattubrinken Samhällsbyggnadskontoret Startpromemoria Dnr 2009-00010 (P09009) Detaljplan för inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-09-15 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ny detaljplan

Läs mer

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret

RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret RÄTTVIKS KOMMUN Miljö- och Plankontoret Handläggare Tommy Ek Tel: 0248-701 61 2003-01 Program Ändring av detaljplan för fastigheten Garvaren 13 Kv Garvaren, norr Rättviks kommun, Dalarnas län INNEHÅLL

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53

(6) Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 NORDANSTIGS KOMMUN Plan- och byggkontoret 2012-01-23 1 (6) Samrådshandling Enkelt planförfarande Detaljplan för Vikarskogen 1:75 och del av Stockviksstranden 1:53 2012-01-23 2 (6) PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer