Lennart Wilhelmsson SCA TIMBER: Friherre. dvs Pensionär Håller fullständigt med. Arrendator från Umeå! den 13 april kl. 11:42

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lennart Wilhelmsson SCA TIMBER: Friherre. dvs Pensionär Håller fullständigt med. Arrendator från Umeå! den 13 april kl. 11:42"

Transkript

1 Publicerad 6 november 2012 Håller med om sommarstugor Torshälla Jag och flera med mig delar Annas åsikter, framförda i hennes insändare den 1/11, och håller fullständigt med om att Ängsholmen bör fortsätta att vara ett sommarstugeområde. Ulla Publicerad 1 november 2012 Ängsholmen ska vara ett stugområde Torshälla Helt rätt av kommunen att låta området Ängsholmen östra förbli ett sommarstugeområde. Alla områden runt Mälaren kan inte bli permanentboende. Det måste finnas områden runt Mälaren som har sommarstugekaraktär med ett enkelt boende till ett rimligt inköpspris. Charmen med en sommarstuga är just att det ska vara ett enkelt boende, att man står ute och diskar och att man har utetoalett/utedusch. Om man inte gillar det hör man inte hemma i ett sommarstugeområde. Sälj stugan och köp en villa i något av alla områden runt Mälaren som tillåter åretruntboende standard. Eller flytta in till stan. Anna Lennart Wilhelmsson SCA TIMBER: Friherre. dvs Pensionär Håller fullständigt med. Arrendator från Umeå! den 13 april kl. 11:42 Publicerad 22 oktober 2012 En räv i hönshuset Eskilstuna Har ni, som jag, noterat att vi har fått in en "räv i hönshuset"? En sån där som yvar sig med att hänga och dingla på sitt utegym i Vilsta. En sån där som yvar sig med att cykla premiärturen på sin cykelbana Hällby-Torshälla. En sån där som yvar sig över ett nytt torg i 70-miljonersklassen, som reser till New York för att titta på torg och få inspiration. En sån där som kör över torghandlare och koloniarrendatorer i Vilsta. En sån där som försämrar livet för folk på landsbygden och dem som vill bo lite avsides. En sån där som vill tvångsförflytta folk, 28 fastigheter i Folkesta, för att bygga ett logistikcentrum. Är det för ånglok, hästkärror och cyklar? En sån där som prompt ska bygga hus på Eskilstuna GK. En sån där som tycker det är rättvist att merparten av kommunens arrendatorer fått friköpa sina tomter. Återstoden av arrendatorerna ska sitta still i båten. Därmed basta! En sån där som är miljöpartist och tycker det är helt ok att skicka ut skit i naturen "Hink in-hink ut". Citat: "För då kan arrendena bara nyttjas en kort tid på sommaren". Se exempel Östra Ängsholmen. När det så kallade Å-stråket (cykelväg från Eskilstuna till Ängsholmen) är färdigställt, då kommer miljöpartisten med sitt följe. Han kommer på cykel med sin yviga svans och maskrosor i sitt hår.

2 Han visar för alla, som vill se, hur mysigt det är med Hink in-hink ut mitt i sommaridyllen. Sen kanske han tar sig ett bad i Skabben mitt bland diskvatten och tvållödder. Arrendatorer, ni som bor på Östra Ängsholmen och visar hur mysigt och snuttigt det är med Hink in-hink ut. Kräv arvode av Eskilstuna kommun för Ert arbete som statister i miljöpartistens paradis. Bevare oss! Vi har en räv i hönshuset. Vid pennan, I Aulén Publicerad 17 oktober 2012 "Hink in hink ut" i Ängsholmen Debatt Magnus Johansson (MP), nu med stöd av Jimmy Jansson (S) bekräftar kommunens svängning vad gäller VA-frågan för området Östra Ängsholmen vilket innebär att arrendatorerna och deras intressen negligeras och Eskilstunabornas något diffusa önskemål i sammanhanget görs till riktmärke. Ett av de bärande argumenten politikerna använder är märkligt och direkt felaktigt. De säger att kommunen gör ingenting i området därför att förändrad planläggning ökar värdet på marken och detta värde ska tillfalla ägaren Eskilstunaborna. Javisst, värdet ökar. Men tomterna skulle ju säljas till arrendatorerna efter planläggning. Då får Eskilstunaborna betalt. Är det något jag missuppfattat? Så har kommunen i alla fall gjort i andra områden. Varför får inte Ängsholmsborna den möjligheten? Alla ska väl behandlas lika? Johansson har dessutom bestämt, om Jansson har något med saken att göra vet jag inte men tydligen är det bestämt, att nu ska arrendatorerna sättas på plats. I området ska i fortsättningen gälla "hink in hink ut", som man kallar det. Bakgrunden är att många arrendatorer kopplat på sina trädgårdsslangar på sommarvattnet och dragit det till en diskbänk inne i huset. Detta strider i och för sig mot arrendeavtalet men tidigare ansvariga i Stadshuset har sett mellan fingrarna, förmodligen för att arrangemanget har en mycket marginell miljöpåverkan. Men nu ska diskbänkarna bort och nåde den som bryter mot det nygamla dekretet. Skyhöga viten kommer att utdömas enligt den information som nyligen skickats ut till arrendatorerna från stadsbyggnadsförvaltningen. "Hink in hink ut?". Man undrar i vilket århundrade vi lever. Nu lämnar herrar Johansson och Jansson i och för sig en öppning i sin artikel (10/10). Man lovar att vi kan påverka den fortsatta processen genom att lämna synpunkter på översiktsplanen som snart ska ställas ut. Jag uppmanar alla goda krafter att tala om för våra valda representanter vad vi tycker så får vi se sen vad löftet är värt. Göran Widergren Eskilstuna Publicerad 17 oktober 2012 Låt folk välja var de vill bo Debatt

3 Ett ärende som ytterligare tagit ett stort steg bakåt i frågan angående vad som kommer att gälla för Ängsholmens östra delar norr om Torshälla, var ska detta sluta? Alla vill inte bo på ett gärde i närhet till trafikerad väg, tätort eller under en kraftledning. Ge människor egen frihet att själva önska och bestämma var man vill slå ner sina rötter, bygga och bo, så långt det är möjligt. Avloppsledningar och vatten finns redan några hundra meter från området och kommunens egenmäktiga och totalt inkompetenta förfarande i frågan avskräcker med råge och på gränsen till ett rent myndighetsmissbruk. Stadsbyggnadsnämndens ordförandebeslut av (MP) och i samklang med (S) och (V) håller inte över tid och verkar vara en önskan om återgång till 30- och 40-talet med hink in och hink ut. Är det så vi vill att Eskilstuna och Torshälla ska växa? Med vilka förtecken vill vi tillbaka till förgångna tider? Då när arbetare i kommunen fick stå och tumma mössan och bara önska och drömma om den lilla, lilla möjlighet som fanns att få hyra en arrendetomt ägd av staden. För att sedan eventuellt i bästa fall uppföra en enkel träbyggnad av mestadels rivningsvirke, detta hör till det förgångna i ett modernt samhälle. Vem vill bygga ett hus med miljö- och energiekonomisk modern totalstandard när det inte ges möjlighet att äga sin egen tomt? Hur tänker man i frågan för att få ihop den totala ekvationen? Det är hög tid för beslutande politiker att kravla sig upp till ytan och se verklighet och behov för människor som vill annat än att bo i stadens centrala delar, den som vill ska kunna bygga eller förskansa sig en bostad utanför stadskärnan om hela kommunen ska kunna få växa sig stark! Detta visar bland annat att stolarna i Stadshuset behöver byta besittare innan det är för sent, låt människor få växa leva och bo där man själv vill. I synnerhet när möjligheten finns. Tommy Ellfolk Ängsholmens Gård Torshälla Publicerad 10 oktober 2012 Östra Ängsholmen förblir fritidshusområde Eskilstuna Svar till Anders Nylén (EK 4/10) Kommunens alla invånare äger marken vid Östra Ängsholmen. Genom arrendeavtal upplåts marken till ett 100-tal personer. Dessa får utifrån vad som anges i arrendeavtalet uppföra fritidshus på marken. I växande kommuner som Eskilstuna ökar trycket på att omvandla fritidshusområden. Även statliga myndigheter uppmuntrar att omvandla fritidshus till permanentboende. I Eskilstuna har vi planlagt för omvandling av många fritidshusbebyggelser och även genomfört det under flera år. Vi anser att det är värt att bevara ett av de traditionella fritidshusområdena. I översiktsplanen beslutar vi gemensamt om hur mark och vatten inom kommunen ska användas. Efter bred dialog med möjlighet för alla invånare, företag, föreningar och myndigheter att framföra sina åsikter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige. I förslaget till ny översiktsplan föreslås att Östra Ängsholmen fortsatt ska vara ett område med fritidshusbebyggelse. Om kommunens mark ska få en förändrad planläggning så förändras även värdet på marken. Exempelvis skulle möjliggörande av permanentboende kraftigt höja värdet på marken. Ett värde som vi anser att ägaren, det vill säga alla kommuninvånarna, då ska ta del av.

4 Om arrendeavtalet förändras och VA-anslutning sker omvandlas området enligt nuvarande lagstiftning successivt till permanentboende, något som då strider mot översiktsplanen. I kontakterna med arrendatorer i Östra Ängsholmen framkommer det att det finns olika åsikter om tanken på VA-anslutning och omvandling. En ytterligare försvårande omständighet är att flera av de som i dag arrenderar sannolikt skulle förhindras att ansluta till VA då Länsstyrelsen har starka invändningar mot nödvändiga grävarbeten. En uppsplittring av området skulle då vara svår att undvika. Den som vill bygga ett modernt hus för permanentboende eller fritidshusändamål kan göra det på flera platser runt om i kommunen. Vid Östra Ängsholmen är inriktningen att nuvarande fritidshusbebyggelse bevaras. Utställningen av översiktsplanen sker i november. För att påverka inriktningen på området kan alla skicka in yttrande till kommunen. Jimmy Jansson (S) Kommunstyrelsens ordförande Magnus Johansson (MP) Stadsbyggnadsnämndens ordförande Publicerad 10 oktober 2012 Arrendatorer har skapat Ängsholmen Undertecknad är arrendator på Ängsholmen Östra sen många år och har med intresse tagit del av meningsutbytet mellan Anders Nylén och Magnus Johansson om kommunens agerande kring VA-frågan för området. Magnus Johansson talar maktspråk och avfärdar arrendatorerna med floskler som att området ägs av Eskilstunas innevånare och kommunfullmäktige har beslutat. Vad vet Magnus Johansson om Eskilstunabornas önskemål beträffande Ängsholmen Östra och hur väl insatta var kommunfullmäktigeledamöterna i historiken när beslutet togs? Faktum är att kommunen i många år planerat för kommunalt VA och utförsäljning av tomterna. Jag har under åren varit på flera informationsmöten om detta. Arbetsgrupper har bildats för att diskutera det praktiska genomförandet. Till och med planförslag har tagits fram och delgetts arrendatorerna i området. Signalerna från kommunen har varit mycket tydliga och förväntningar om friköp har byggts upp. Nu heter det plötsligt att området ägs kollektivt av Eskilstunaborna, och så ska det förbli. Visst, i formell mening äger kommunen marken och makthavarna i Stadshuset bestämmer. Men merparten av områdets värde är skapat av arrendatorerna. Man har byggt husen, skapat trädgårdarna, genom vägföreningen ansvarat för gatorna, skött och bekostat badplatser, festplatser med mera. Dessutom har arrendatorerna i åratal betalat dryga avgifter för att bo där. Ängsholmsborna har gjort området till vad det är i dag. Varför då denna helomvändning från kommunen när Miljöpartiet och Magnus Johansson kommer in i bilden? Jag tror inte ett ögonblick att det är demokratiska värden som ska hävdas eller medborgarintressen som ska skyddas när kommunen lägger locket på. Det är snarare så att kommunen och Magnus Johansson saknar uppslag och kompetens att hantera den ganska komplexa situation som råder i området med blandat stora och små tomter, otillgängliga tomter, fornlämningsområde med mera. Det

5 enklaste tycks vara att fjärma sig från arrendatorerna och gömma sig bakom politisk retorik, bedrövligt i så fall. Göran Widergren Lillemor Nordh Mälardalen University Mycket berättigad fråga Göran Widergren. Många i Ängsholmen känner sig lurade och har köpt stuga på arrendetomt i tron om att planen om friköp ska genomföras. Andra har vistats i sina sommarstugor under många år och i flera generationer. Förslaget som också har varit på bordet; att sommastugeägarna själva skulle bekosta VA-indragningen på kommunägda tomter (som sades skulle höja värdet på tomterna), är rent maktmissbruk. Man kan inte köra över människor hur som helst och dessutom låta enskilda arrendatorer finansiera kommunens värdehöjningar av mark. Kommunen ska ta sitt ansvar hela vägen, det går inte att både äta kakan och ha den kvar. Ett bekymmer idag är också att man hänvisar till att det finns andra platser i kommunen att bygga på, men räkna inte med bygglov på landet. Bygglov ges i Eskilstuna kommun idag endast till dem som bygger utefter busslinjernas sträckningar. Allt enligt S, MP och V:s översiktsplan. /Lillemor Nordh, ledamot för Centerpartiet i Torshälla stads nämnd och boende i Ängsholmen den 10 oktober 2012 kl. 03:03 Publicerad 4 oktober 2012 Förstår inte svaret Magnus Johansson Eskilstuna Svar till Magnus Johansson, Kommunen äger marken (20/9) Tack för ditt svar Magnus men jag förstår inte riktigt. Du säger att ni i kommunstyrelsen tagit beslut att Östra Ängsholmen ska vara ett fritidsområde, men innebär det att man ska förvägra sommarstugeägare att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp fast Eskilstuna Energi och miljö har dragit vatten och avlopp längs Mälarstranden för flera hundra miljoner? På andra ställen i vår kommun längs Mälarstranden har man i detaljplanen begränsat byggrätten för de områden man vill ska vara fritidsområden men där har sommarstugeägarna fått koppla in sig på kommunalt vatten och avlopp. I de områdena är det inte kommunen som äger marken. Vi har en sommarstuga på arrendemark vid Mälaren (men det är inte kommunen som är jordägare). När Eskilstuna Energi och miljö drog kommunalt vatten och avlopp alldeles i närheten av vår stuga anslöt vi oss. För vår del var det ett jättelyft och för miljön borde det ju också vara bra att slippa lastbilar med latrintransporter och att vi slipper släppa disk och tvättvatten i gräsmattan 50 meter från Mälarstranden. Så min tanke var att för miljön vore det väl bra att så många som möjligt ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp när det finns i närheten. Att ni förvägrar sommarstugeägarna inkoppling tycker jag verkar klåfingrigt och att hävda att det görs av hänsyn till övriga kommuninvånare känns väldigt långsökt. Anders Nylén

6 Publicerad 20 september 2012 Kommunen äger marken Eskilstuna: Svar till Anders Nylén EK 15/9 Anders tycker att vi politiker beter oss som klåfingriga godsherrar i frågorna kring Östra Ängsholmen och Vilstakolonin. Dessa markområden ägs av alla Eskilstunas invånare. Den första är beslutad av kommunfullmäktige att fortsätta vara ett småskaligt sommarstugeområde. Kommunen behåller därför marken och arrenderar ut till privatpersoner. Vissa i området tycker det är bra, andra vill hellre köpa loss marken. Vilstakolonin omfattar cirka 90 lotter. Området som kommunen arrenderar ut är nyligen justerat för att möjliggöra en gång- och cykelväg längs ån. Det förbättrar allmänhetens tillgång till Eskilstunaån och stärker kopplingarna mellan Skjulsta och Vilsta. Koloniföreningen har under protest godkänt förändringen av området. Vissa kolonister är besvikna. andra ger uttryck för att de tror det blir bra med en ny gång- och cykelväg. Som politiker har vi ansvar för att värna både den enskildes och allmänhetens intresse. Där uppstår ofta konflikter. Vi försöker att efter bästa förmåga hantera dessa. Vid tvekan låter vi allmänintresset väga tyngst. Magnus Johansson (MP) Christina Hansson Högskolan Örebro Eftersom Eskilstuna kommun har många och angelägna frågor EEeen den 20 september 2012 kl. 00:46 Publicerad 15 september 2012 Kommunalråd nya tidens godsherrar Eskilstuna Magnus Johansson är nöjd när arrendatorerna i Vilsta får en sänkt arrendeavgift med hela 500 kronor/år och samtidigt tvingats till väsentliga försämringar i sitt arrende. Det liknar hur forna tiders godsherrar behandlade sina statare. Jag trodde att upplåtelseformen med arrende var på utdöende. Borde inte de som odlat och skött marken åt kommunen i kanske 50 år få köpa loss marken så att de får en bastrygghet mot klåfingriga politiker. Detta gäller all mark kommunen arrenderar ut även till exempel Östra Ängsholmen så slipper kommunalråden detaljstyra hur arrendatorerna ska ha det. Tydligen vill man att de ska bära in och ut sitt vatten i stugorna (hink in-hink ut) fast Energi o Miljö har dragit fram kommunalt vatten och avlopp alldeles i närheten för flera hundra miljoner kronor. Anders Nylén

7 Publicerad 7 juni 2012 Grattis till alla som bor på rätt ställe Torshälla Ett stort grattis till alla sommarstugeägare på Ängsholmen som arrenderar tomter av Eskilstuna kommun! Ni är undantagna det vi alla andra kring Mälarstranden drabbas av, att betala anslutningsavgiften för kommunalt VA enligt nu gällande Vattentjänstlag. Frågan är om mitt och alla andras disk- och duschvatten sommartid är mera förorenat än det på Ängsholmen? Om så är fallet, vad gör ni på Ängsholmen som vi andra inte gör? Hur gick det här till? Kan Eskilstuna kommun verkligen bestämma att alla andra markägare runt Mälarstranden ska vara med men inte kommunen själv? Janne Josefsson och Uppdrag granskning, välkomna hit för ett riktigt scoop! Same same but different Publicerad 24 februari 2012 Ingen tomtförsäljning i Östra Ängsholmen Eskilstuna I går kom majoritetens svar på vad som ska hända med Östra Ängsholmen. Under kommunfullmäktige i går berättade Magnus Johansson, MP, att majoriteten inte vill förändra Östra Ängsholmen. Inriktningen är att bevara platsen som ett fritidshusområde - och att inga tomter ska få friköpas av de som i dag arrenderar dessa. Därmed kom, efter flera år av långbänk, ett svar till de som i dag arrenderar sina fritidshus i området. Oppositionen i form av moderaternas Kjell-Erik Israelsson menade dock att det borde gå att få köpa loss tomter. Samtidigt var han nöjd med att det slutligen kommit ett svar på frågan om vad den politiska ledningen vill med området. Publicerad 13 april 2011 Skönhet får inte gå före säkerhet Eskilstunas ekonomi är stabil så nu ska satsningar göras på att rusta upp staden och bygga nya cykel- och gångvägar. Så långt allt väl men hur prioriterar de styrande i kommunen egentligen? Den största delen av de 70 miljonerna ska gå till skönhetslyft såsom vattenspel och belysning av vackra träd. Sedan 2002 har vi som bott i Mälby, Ängsholmen och Lisselängen utanför Torshälla kämpat för att få en gång- och cykelväg så att våra barn får en trygg väg för att själva kunna cykla till skolan. Dialogen som under dessa år har förts med Torshälla stads förvaltning har präglats av mycket väntan och förhalande. Efter nio års strävan står vi fortfarande kvar på ruta ett.

8 Säkerheten har varit en viktig faktor i vår kamp för en gång- och cykelväg till Mälby Ängsholmen. Mälbyvägen är smal och har en hastighetsgräns på 70 kilometer i timmen. Förutom bilar, bussar och kommunala servicefordon används vägen flitigt av promenerande föräldrar med barnvagn, hundägare och friskvårdande pensionärer. Området är även ett populärt utflyktsmål för kommunens invånare med möjlighet till en trevlig promenad i vacker miljö. En gång- och cykelväg skulle öka tillgängligheten så att fler kan nyttja detta härliga område för hälsofrämjande aktiviteter. I den investeringssatsning som kommunen nu gör står ingenstans att något tillfaller Torshälla. Detta trots att kommunen anser att Torshälla är ett viktigt område för kommunens expansion. Torshälla Stads förvaltning håller med om att en gång- och cykelväg till Mälby-Ängsholmen är något som borde finnas men pengarna fattas. Om Eskilstuna kommun nu så tydligt visar att ekonomin är stabil och att investeringar ska göras, låt då dessa investeringar användas till det behov som sedan länge varit känt men som tidigare hindrats av ekonomiska argument. Låt behovet av våra barns säkerhet gå före en vackert upplyst fasad i centrala Eskilstuna. Åke Lindmark ordförande Mälby Samfällighetsförening Björn Watz ordförande Ängsholmens Samfällighetsförening Lars Frisk ordförande Lisselängens Samfällighetsförening Roger Lifvergren ordförande Badhusvikens Samfällighetsförening Jens Carlberg ordförnde Mälbynäs Ekstugans Sommarbostadsförening u.p.a Publicerad 7 juli 2010 Bevara de fina stugorna på Ängsholmen Angående Östra Ängsholmens planprogram; Kommunen som jordägare måste se till att länsstyrelsen ger fortsatt tillstånd till de befintliga sommarstugorna på plats 1 29 i Ängsholmen östra som det hela handlar om. Stugorna har stått där nu i cirka 70 år och ingen dramatisk utbyggnad har skett. Se till att bevara stugorna som de är, låt folk bo kvar men ge inga tillstånd till ut- eller ombyggnad, endast nödvändigt underhåll. Hur skulle området se ut om dessa fina fastigheter revs? Det skulle bli helt dött och se för tråkigt ut. Låt göra en gångstig till själva fornborgen och märk ut den så den blir synlig, låt resten av området se ut som det gör i dag. Låt sommarvattnet finnas kvar så länge ledningarna håller, bygg servicehuset för tvätt disk och WC. Det är inte längre att gå dit än det är på en camping, bygg möjligen två servicehus, så blir det kortare att gå. För Västra Ängsholmen kan utbyggnad fortsätta, denna del är ju redan så exploaterad att det inte gör någon skillnad. Stå på er Eskilstuna kommun mot länsstyrelsen!

9 Stuga Nr 4 Publicerad 9 april 2010 Nu ska kommunen förbättra Åstråket Eskilstuna Om några år är det tänkt att du ska kunna följa Eskilstunaån från Skjulsta till Ängsholmen i Torshälla. Det handlar om en sträcka på knappt två mil. Redan i dag kan man till viss del följa ån, men det saknas bra vägavsnitt på vissa ställen och under 2010 utreds var tillbyggen behövs. Projektet kallas Åstråket och redan i år finns det planer på att bygga rastplatser och till exempel en ny entré till Rothoffsparken. Därför ansöker stadsbyggnadsförvaltningen nu om strandskyddsdispens på flera olika platser längs ån för att få möjlighet att schakta och fylla på jord. - Det här projektet håller på mellan 2010 och 2012, säger projektledaren Karin Olsson. Om ett par år ska du alltså kunna gå eller till och med cykla längs ån, även om vägen inte alltid går precis vid vattnet. Publicerad 19 maj 2009 Nu har Mats fått ersättning Mats Ohlin har en sommarstuga på Ängsholmen utanför Torshälla. Men där har han inte vistats särskilt mycket de tre senaste åren. Huset blev obeboeligt när en sprängning för vatten och avlopp gick snett för snart tre år sedan. Först nu har Mats Ohlin startat uppröjningen. Det dröjde nämligen till i höstas innan han fick klart med ersättningsfrågan. Sprängningen utfördes av NCC på uppdrag av Eskilstuna Energi och miljö i samband med att vatten och avlopp skulle dras in i området Sedan dess har inte Mats Ohlin kunnat använt huset.

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: 2013-07-13 kl.10.00-11.45 Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Till 2014-11-06 Amber Advokater Johanna Lindén. Yttrande över kommunens handlingar till arrendenämnden, Ärende nr 4554-14 Rotel 3

Till 2014-11-06 Amber Advokater Johanna Lindén. Yttrande över kommunens handlingar till arrendenämnden, Ärende nr 4554-14 Rotel 3 Till 2014-11-06 Amber Advokater Johanna Lindén Yttrande över kommunens handlingar till arrendenämnden, Ärende nr 4554-14 Rotel 3 Föreningen vill här komma med följande kommentarer angående kommunens yttrande

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein 1. Jag har blivit ombedd att kolla upp en del detaljer när det gäller våra vägar och vad kommunen och Lantmäteriet säger. Det ska jag försöka

Läs mer

Anten - Gräfsnäs Järnväg

Anten - Gräfsnäs Järnväg Museiföreningen Anten - Gräfsnäs Järnväg Riktlinjer för upplåtande av föreningens utrymmen och fastigheter Fastställd av styrelsen 2010-06-20 Bakgrund. Vid styrelsemöte den 17 oktober 2009 diskuterades

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Villatomter på Dalbostrand

Villatomter på Dalbostrand Villatomter på Dalbostrand Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus hagavik Ett modernt boende av högsta klass Hagavik är ett område i Växjö stads norra utkant. Området

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås

Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Vitbok runt Örebro flygplats och TNT:s flytt till Västerås Flygplatsens framtid riskeras... 2 1. Kritiken från TNT... 2 2. Flygplatsens nedprioritering... 2 3. Översiktsplan utan utveckling för flygplatsen...

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01

Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Gemensamhetsanläggningar för Vatten, Avlopp och Bredband i Sönnerbergen (SVAB) Informationsmöte 2015-10-01 Agenda Avgränsning Bakgrund och historik Presentation av föreslagen lösning Presentation av Statistikläget

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

BESLUT 2012-10-31 Stockholm

BESLUT 2012-10-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 BESLUT 2012-10-31 Stockholm Mål nr F 1057-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämnden i Stockholms beslut 2012-01-13 i mål nr 6332-10, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. G E 2.

Läs mer

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare

Markus Svensson, näringslivschef 27 Monica Bergne, sekreterare Samhällsutvecklingsförvaltningen Margareta Östberg, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, KS-salen, 15 00 18.10 Beslutande Ledamöter Tomas Grundell (FP), ordförande Britt-Marie Essell (S), vice ordförande Hans Furn (C) Bertil Ryss (C) Christina Gustafsson

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Johan Granehult och Bo Hansson Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 4291 203 14 Malmö KLANDRAT

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun

Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av ÄDP 35 Kärsby 1:7, Motala kommun Denna handling har utarbetats av kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet genom: Gustav Hellund, planeringsarkitekt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Grödinge Dialogforum Botkyrka kommuns nya Översiktsplan (ÖP)

Grödinge Dialogforum Botkyrka kommuns nya Översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Grödinge Dialogforum Botkyrka kommuns nya Översiktsplan (ÖP) Dag och tid 18 April, kl. 19-21 Plats Malmsjöskolans matsal Närvarande Ledamöter i dialogforum

Läs mer

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan.

AVTALSVILLKOR. 2 För områdets uppdelning i lotter, gångar m m skall gälla den av Helsingborgs stads parkkontor upprättade översiktskartan. AVTALSVILLKOR Arrendeområdet får av Föreningen upplåtas till lotter för koloniträdgård och därmed sammanhängande ändamål till enskilda personer, vilka är medlemmar i Föreningen. ORDNINGSREGLER 1 Föreningen

Läs mer

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013

Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 RIKTLINJER FÖR BYGGANDE I NACKA Om bryggor och andra anordningar i vattnet antagna av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 11 november 2009, reviderade den 20 mars 2013 Syftet med riktlinjerna är att bidra

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Dnr 2014/6908 Ert dnr Ju2014/4181/L1 Ju.L1@regeringskansliet.se Yttrande över Jordbruks- och bostadsarrende några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32) Lantbrukarnas

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

BESLUT 2011-07-01 Stockholm

BESLUT 2011-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060106 BESLUT 2011-07-01 Stockholm Ärende nr F 1061-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås beslut 2010-01-15 i ärendena 109-09, 110-09, 111-09, 112-09, 113-09, 114-09,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Med det basta fran Oland! BÖDA. Attraktiv tomt i centrala Böda 800 m från stranden, pris inkl kommunalt V/A!

Med det basta fran Oland! BÖDA. Attraktiv tomt i centrala Böda 800 m från stranden, pris inkl kommunalt V/A! Med det basta fran Oland! BÖDA Attraktiv tomt i centrala Böda 800 m från stranden, pris inkl kommunalt V/A! OM ÖLAND Öland är Sveriges näst största ö och dess minsta landskap. Ön är sedan 1972 förbunden

Läs mer

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013

Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Vitemölle Lejeförening den 17 november 2013 30 av Lejeföreningens medlemmar hade den 17 november samlats i Badhotellets Annex. Det extra medlemsmötet handlade om

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL

VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL VERKSAMHETSBESKRIVNING & KRAVPROFIL ORGANISATION: Värmdö kommun UPPDRAG: Projektledare VA SOURCE Upplandsgatan 14, Tel: 08 410 441 00 info@source-executive.se 111 23 STOCKHOLM www.source-executive.se VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11.

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11. Dag Blomqvist Till Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla Datum 2011-10-09 Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11... Den 2011-04-12 lämnade undertecknad in en anmälan till polisen

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA

SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA SERVICE ATT ARRENDERA ELLER KÖPA MARK FÖR GOLFBANA Att arrendera eller köpa mark för golfbana En handledning om för- och nackdelar med att arrendera mark respektive köpa mark för en golfanläggning I Sverige

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

MARKANVISNINGSPOLICY

MARKANVISNINGSPOLICY MARKANVISNINGSPOLICY UDDEVALLA VÄXER! Uddevalla är en expansiv kommun. Precis som i övriga delar av landet är trenden att människor söker sig mot det urbana samhället. Goda kommunikationer, tillgång till

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4

9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 UTBYGGNADS-PM 9309 Tollare Detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 2014-08-25 Hannah Linngård KFKS 2009/625-251 KFKS 2010/536-251 KFKS 2011/352-251 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2008-10-28 1-13 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo tisdagen den 28 oktober 2008 kl 14.00 17.00 Beslutande Anders Palmengren, ordf tom 73 Rolf Söderberg Örjan Wilhelmsson Eva Kabanda

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun

Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Arrenden och försäljningspriser i Söderhamns Kommun Den genomsnittliga arealen på s.k. bostadsarrenden i Söderhamns kommun är ca 1000 m2. Söderhamns kommun har 313 arrenden 217 av dessa har anknytning

Läs mer

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Datum 2010-08-24 Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Frågor som har ställts vid Öppet-Hus i samband med utställning av översiktsplan för Norrlandet under maj och juni 2010. Gästrike Vatten

Läs mer

Sammanfattning av synpunkter på förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp på Hemlunda-Vitsand

Sammanfattning av synpunkter på förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp på Hemlunda-Vitsand Sammanfattning av synpunkter på förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp på Hemlunda-Vitsand Förslag och bakomliggande projektrapport har publicerats på Piteå kommuns hemsida. Inbjudan

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Nissafors med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i Nissafors församlingshem

Läs mer

Pamflett av Stefan Olof Lundgren

Pamflett av Stefan Olof Lundgren Pamflett av Stefan Olof Lundgren Sen 1979 är jag sommarölänning, sen 2007 permanentboende i Alvarsdal. Under mina 30 års verksamhet i Basel och München har jag alltid varit stolt och tacksam att kunna

Läs mer