Lennart Wilhelmsson SCA TIMBER: Friherre. dvs Pensionär Håller fullständigt med. Arrendator från Umeå! den 13 april kl. 11:42

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lennart Wilhelmsson SCA TIMBER: Friherre. dvs Pensionär Håller fullständigt med. Arrendator från Umeå! den 13 april kl. 11:42"

Transkript

1 Publicerad 6 november 2012 Håller med om sommarstugor Torshälla Jag och flera med mig delar Annas åsikter, framförda i hennes insändare den 1/11, och håller fullständigt med om att Ängsholmen bör fortsätta att vara ett sommarstugeområde. Ulla Publicerad 1 november 2012 Ängsholmen ska vara ett stugområde Torshälla Helt rätt av kommunen att låta området Ängsholmen östra förbli ett sommarstugeområde. Alla områden runt Mälaren kan inte bli permanentboende. Det måste finnas områden runt Mälaren som har sommarstugekaraktär med ett enkelt boende till ett rimligt inköpspris. Charmen med en sommarstuga är just att det ska vara ett enkelt boende, att man står ute och diskar och att man har utetoalett/utedusch. Om man inte gillar det hör man inte hemma i ett sommarstugeområde. Sälj stugan och köp en villa i något av alla områden runt Mälaren som tillåter åretruntboende standard. Eller flytta in till stan. Anna Lennart Wilhelmsson SCA TIMBER: Friherre. dvs Pensionär Håller fullständigt med. Arrendator från Umeå! den 13 april kl. 11:42 Publicerad 22 oktober 2012 En räv i hönshuset Eskilstuna Har ni, som jag, noterat att vi har fått in en "räv i hönshuset"? En sån där som yvar sig med att hänga och dingla på sitt utegym i Vilsta. En sån där som yvar sig med att cykla premiärturen på sin cykelbana Hällby-Torshälla. En sån där som yvar sig över ett nytt torg i 70-miljonersklassen, som reser till New York för att titta på torg och få inspiration. En sån där som kör över torghandlare och koloniarrendatorer i Vilsta. En sån där som försämrar livet för folk på landsbygden och dem som vill bo lite avsides. En sån där som vill tvångsförflytta folk, 28 fastigheter i Folkesta, för att bygga ett logistikcentrum. Är det för ånglok, hästkärror och cyklar? En sån där som prompt ska bygga hus på Eskilstuna GK. En sån där som tycker det är rättvist att merparten av kommunens arrendatorer fått friköpa sina tomter. Återstoden av arrendatorerna ska sitta still i båten. Därmed basta! En sån där som är miljöpartist och tycker det är helt ok att skicka ut skit i naturen "Hink in-hink ut". Citat: "För då kan arrendena bara nyttjas en kort tid på sommaren". Se exempel Östra Ängsholmen. När det så kallade Å-stråket (cykelväg från Eskilstuna till Ängsholmen) är färdigställt, då kommer miljöpartisten med sitt följe. Han kommer på cykel med sin yviga svans och maskrosor i sitt hår.

2 Han visar för alla, som vill se, hur mysigt det är med Hink in-hink ut mitt i sommaridyllen. Sen kanske han tar sig ett bad i Skabben mitt bland diskvatten och tvållödder. Arrendatorer, ni som bor på Östra Ängsholmen och visar hur mysigt och snuttigt det är med Hink in-hink ut. Kräv arvode av Eskilstuna kommun för Ert arbete som statister i miljöpartistens paradis. Bevare oss! Vi har en räv i hönshuset. Vid pennan, I Aulén Publicerad 17 oktober 2012 "Hink in hink ut" i Ängsholmen Debatt Magnus Johansson (MP), nu med stöd av Jimmy Jansson (S) bekräftar kommunens svängning vad gäller VA-frågan för området Östra Ängsholmen vilket innebär att arrendatorerna och deras intressen negligeras och Eskilstunabornas något diffusa önskemål i sammanhanget görs till riktmärke. Ett av de bärande argumenten politikerna använder är märkligt och direkt felaktigt. De säger att kommunen gör ingenting i området därför att förändrad planläggning ökar värdet på marken och detta värde ska tillfalla ägaren Eskilstunaborna. Javisst, värdet ökar. Men tomterna skulle ju säljas till arrendatorerna efter planläggning. Då får Eskilstunaborna betalt. Är det något jag missuppfattat? Så har kommunen i alla fall gjort i andra områden. Varför får inte Ängsholmsborna den möjligheten? Alla ska väl behandlas lika? Johansson har dessutom bestämt, om Jansson har något med saken att göra vet jag inte men tydligen är det bestämt, att nu ska arrendatorerna sättas på plats. I området ska i fortsättningen gälla "hink in hink ut", som man kallar det. Bakgrunden är att många arrendatorer kopplat på sina trädgårdsslangar på sommarvattnet och dragit det till en diskbänk inne i huset. Detta strider i och för sig mot arrendeavtalet men tidigare ansvariga i Stadshuset har sett mellan fingrarna, förmodligen för att arrangemanget har en mycket marginell miljöpåverkan. Men nu ska diskbänkarna bort och nåde den som bryter mot det nygamla dekretet. Skyhöga viten kommer att utdömas enligt den information som nyligen skickats ut till arrendatorerna från stadsbyggnadsförvaltningen. "Hink in hink ut?". Man undrar i vilket århundrade vi lever. Nu lämnar herrar Johansson och Jansson i och för sig en öppning i sin artikel (10/10). Man lovar att vi kan påverka den fortsatta processen genom att lämna synpunkter på översiktsplanen som snart ska ställas ut. Jag uppmanar alla goda krafter att tala om för våra valda representanter vad vi tycker så får vi se sen vad löftet är värt. Göran Widergren Eskilstuna Publicerad 17 oktober 2012 Låt folk välja var de vill bo Debatt

3 Ett ärende som ytterligare tagit ett stort steg bakåt i frågan angående vad som kommer att gälla för Ängsholmens östra delar norr om Torshälla, var ska detta sluta? Alla vill inte bo på ett gärde i närhet till trafikerad väg, tätort eller under en kraftledning. Ge människor egen frihet att själva önska och bestämma var man vill slå ner sina rötter, bygga och bo, så långt det är möjligt. Avloppsledningar och vatten finns redan några hundra meter från området och kommunens egenmäktiga och totalt inkompetenta förfarande i frågan avskräcker med råge och på gränsen till ett rent myndighetsmissbruk. Stadsbyggnadsnämndens ordförandebeslut av (MP) och i samklang med (S) och (V) håller inte över tid och verkar vara en önskan om återgång till 30- och 40-talet med hink in och hink ut. Är det så vi vill att Eskilstuna och Torshälla ska växa? Med vilka förtecken vill vi tillbaka till förgångna tider? Då när arbetare i kommunen fick stå och tumma mössan och bara önska och drömma om den lilla, lilla möjlighet som fanns att få hyra en arrendetomt ägd av staden. För att sedan eventuellt i bästa fall uppföra en enkel träbyggnad av mestadels rivningsvirke, detta hör till det förgångna i ett modernt samhälle. Vem vill bygga ett hus med miljö- och energiekonomisk modern totalstandard när det inte ges möjlighet att äga sin egen tomt? Hur tänker man i frågan för att få ihop den totala ekvationen? Det är hög tid för beslutande politiker att kravla sig upp till ytan och se verklighet och behov för människor som vill annat än att bo i stadens centrala delar, den som vill ska kunna bygga eller förskansa sig en bostad utanför stadskärnan om hela kommunen ska kunna få växa sig stark! Detta visar bland annat att stolarna i Stadshuset behöver byta besittare innan det är för sent, låt människor få växa leva och bo där man själv vill. I synnerhet när möjligheten finns. Tommy Ellfolk Ängsholmens Gård Torshälla Publicerad 10 oktober 2012 Östra Ängsholmen förblir fritidshusområde Eskilstuna Svar till Anders Nylén (EK 4/10) Kommunens alla invånare äger marken vid Östra Ängsholmen. Genom arrendeavtal upplåts marken till ett 100-tal personer. Dessa får utifrån vad som anges i arrendeavtalet uppföra fritidshus på marken. I växande kommuner som Eskilstuna ökar trycket på att omvandla fritidshusområden. Även statliga myndigheter uppmuntrar att omvandla fritidshus till permanentboende. I Eskilstuna har vi planlagt för omvandling av många fritidshusbebyggelser och även genomfört det under flera år. Vi anser att det är värt att bevara ett av de traditionella fritidshusområdena. I översiktsplanen beslutar vi gemensamt om hur mark och vatten inom kommunen ska användas. Efter bred dialog med möjlighet för alla invånare, företag, föreningar och myndigheter att framföra sina åsikter antas översiktsplanen av kommunfullmäktige. I förslaget till ny översiktsplan föreslås att Östra Ängsholmen fortsatt ska vara ett område med fritidshusbebyggelse. Om kommunens mark ska få en förändrad planläggning så förändras även värdet på marken. Exempelvis skulle möjliggörande av permanentboende kraftigt höja värdet på marken. Ett värde som vi anser att ägaren, det vill säga alla kommuninvånarna, då ska ta del av.

4 Om arrendeavtalet förändras och VA-anslutning sker omvandlas området enligt nuvarande lagstiftning successivt till permanentboende, något som då strider mot översiktsplanen. I kontakterna med arrendatorer i Östra Ängsholmen framkommer det att det finns olika åsikter om tanken på VA-anslutning och omvandling. En ytterligare försvårande omständighet är att flera av de som i dag arrenderar sannolikt skulle förhindras att ansluta till VA då Länsstyrelsen har starka invändningar mot nödvändiga grävarbeten. En uppsplittring av området skulle då vara svår att undvika. Den som vill bygga ett modernt hus för permanentboende eller fritidshusändamål kan göra det på flera platser runt om i kommunen. Vid Östra Ängsholmen är inriktningen att nuvarande fritidshusbebyggelse bevaras. Utställningen av översiktsplanen sker i november. För att påverka inriktningen på området kan alla skicka in yttrande till kommunen. Jimmy Jansson (S) Kommunstyrelsens ordförande Magnus Johansson (MP) Stadsbyggnadsnämndens ordförande Publicerad 10 oktober 2012 Arrendatorer har skapat Ängsholmen Undertecknad är arrendator på Ängsholmen Östra sen många år och har med intresse tagit del av meningsutbytet mellan Anders Nylén och Magnus Johansson om kommunens agerande kring VA-frågan för området. Magnus Johansson talar maktspråk och avfärdar arrendatorerna med floskler som att området ägs av Eskilstunas innevånare och kommunfullmäktige har beslutat. Vad vet Magnus Johansson om Eskilstunabornas önskemål beträffande Ängsholmen Östra och hur väl insatta var kommunfullmäktigeledamöterna i historiken när beslutet togs? Faktum är att kommunen i många år planerat för kommunalt VA och utförsäljning av tomterna. Jag har under åren varit på flera informationsmöten om detta. Arbetsgrupper har bildats för att diskutera det praktiska genomförandet. Till och med planförslag har tagits fram och delgetts arrendatorerna i området. Signalerna från kommunen har varit mycket tydliga och förväntningar om friköp har byggts upp. Nu heter det plötsligt att området ägs kollektivt av Eskilstunaborna, och så ska det förbli. Visst, i formell mening äger kommunen marken och makthavarna i Stadshuset bestämmer. Men merparten av områdets värde är skapat av arrendatorerna. Man har byggt husen, skapat trädgårdarna, genom vägföreningen ansvarat för gatorna, skött och bekostat badplatser, festplatser med mera. Dessutom har arrendatorerna i åratal betalat dryga avgifter för att bo där. Ängsholmsborna har gjort området till vad det är i dag. Varför då denna helomvändning från kommunen när Miljöpartiet och Magnus Johansson kommer in i bilden? Jag tror inte ett ögonblick att det är demokratiska värden som ska hävdas eller medborgarintressen som ska skyddas när kommunen lägger locket på. Det är snarare så att kommunen och Magnus Johansson saknar uppslag och kompetens att hantera den ganska komplexa situation som råder i området med blandat stora och små tomter, otillgängliga tomter, fornlämningsområde med mera. Det

5 enklaste tycks vara att fjärma sig från arrendatorerna och gömma sig bakom politisk retorik, bedrövligt i så fall. Göran Widergren Lillemor Nordh Mälardalen University Mycket berättigad fråga Göran Widergren. Många i Ängsholmen känner sig lurade och har köpt stuga på arrendetomt i tron om att planen om friköp ska genomföras. Andra har vistats i sina sommarstugor under många år och i flera generationer. Förslaget som också har varit på bordet; att sommastugeägarna själva skulle bekosta VA-indragningen på kommunägda tomter (som sades skulle höja värdet på tomterna), är rent maktmissbruk. Man kan inte köra över människor hur som helst och dessutom låta enskilda arrendatorer finansiera kommunens värdehöjningar av mark. Kommunen ska ta sitt ansvar hela vägen, det går inte att både äta kakan och ha den kvar. Ett bekymmer idag är också att man hänvisar till att det finns andra platser i kommunen att bygga på, men räkna inte med bygglov på landet. Bygglov ges i Eskilstuna kommun idag endast till dem som bygger utefter busslinjernas sträckningar. Allt enligt S, MP och V:s översiktsplan. /Lillemor Nordh, ledamot för Centerpartiet i Torshälla stads nämnd och boende i Ängsholmen den 10 oktober 2012 kl. 03:03 Publicerad 4 oktober 2012 Förstår inte svaret Magnus Johansson Eskilstuna Svar till Magnus Johansson, Kommunen äger marken (20/9) Tack för ditt svar Magnus men jag förstår inte riktigt. Du säger att ni i kommunstyrelsen tagit beslut att Östra Ängsholmen ska vara ett fritidsområde, men innebär det att man ska förvägra sommarstugeägare att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp fast Eskilstuna Energi och miljö har dragit vatten och avlopp längs Mälarstranden för flera hundra miljoner? På andra ställen i vår kommun längs Mälarstranden har man i detaljplanen begränsat byggrätten för de områden man vill ska vara fritidsområden men där har sommarstugeägarna fått koppla in sig på kommunalt vatten och avlopp. I de områdena är det inte kommunen som äger marken. Vi har en sommarstuga på arrendemark vid Mälaren (men det är inte kommunen som är jordägare). När Eskilstuna Energi och miljö drog kommunalt vatten och avlopp alldeles i närheten av vår stuga anslöt vi oss. För vår del var det ett jättelyft och för miljön borde det ju också vara bra att slippa lastbilar med latrintransporter och att vi slipper släppa disk och tvättvatten i gräsmattan 50 meter från Mälarstranden. Så min tanke var att för miljön vore det väl bra att så många som möjligt ansluter sig till kommunalt vatten och avlopp när det finns i närheten. Att ni förvägrar sommarstugeägarna inkoppling tycker jag verkar klåfingrigt och att hävda att det görs av hänsyn till övriga kommuninvånare känns väldigt långsökt. Anders Nylén

6 Publicerad 20 september 2012 Kommunen äger marken Eskilstuna: Svar till Anders Nylén EK 15/9 Anders tycker att vi politiker beter oss som klåfingriga godsherrar i frågorna kring Östra Ängsholmen och Vilstakolonin. Dessa markområden ägs av alla Eskilstunas invånare. Den första är beslutad av kommunfullmäktige att fortsätta vara ett småskaligt sommarstugeområde. Kommunen behåller därför marken och arrenderar ut till privatpersoner. Vissa i området tycker det är bra, andra vill hellre köpa loss marken. Vilstakolonin omfattar cirka 90 lotter. Området som kommunen arrenderar ut är nyligen justerat för att möjliggöra en gång- och cykelväg längs ån. Det förbättrar allmänhetens tillgång till Eskilstunaån och stärker kopplingarna mellan Skjulsta och Vilsta. Koloniföreningen har under protest godkänt förändringen av området. Vissa kolonister är besvikna. andra ger uttryck för att de tror det blir bra med en ny gång- och cykelväg. Som politiker har vi ansvar för att värna både den enskildes och allmänhetens intresse. Där uppstår ofta konflikter. Vi försöker att efter bästa förmåga hantera dessa. Vid tvekan låter vi allmänintresset väga tyngst. Magnus Johansson (MP) Christina Hansson Högskolan Örebro Eftersom Eskilstuna kommun har många och angelägna frågor EEeen den 20 september 2012 kl. 00:46 Publicerad 15 september 2012 Kommunalråd nya tidens godsherrar Eskilstuna Magnus Johansson är nöjd när arrendatorerna i Vilsta får en sänkt arrendeavgift med hela 500 kronor/år och samtidigt tvingats till väsentliga försämringar i sitt arrende. Det liknar hur forna tiders godsherrar behandlade sina statare. Jag trodde att upplåtelseformen med arrende var på utdöende. Borde inte de som odlat och skött marken åt kommunen i kanske 50 år få köpa loss marken så att de får en bastrygghet mot klåfingriga politiker. Detta gäller all mark kommunen arrenderar ut även till exempel Östra Ängsholmen så slipper kommunalråden detaljstyra hur arrendatorerna ska ha det. Tydligen vill man att de ska bära in och ut sitt vatten i stugorna (hink in-hink ut) fast Energi o Miljö har dragit fram kommunalt vatten och avlopp alldeles i närheten för flera hundra miljoner kronor. Anders Nylén

7 Publicerad 7 juni 2012 Grattis till alla som bor på rätt ställe Torshälla Ett stort grattis till alla sommarstugeägare på Ängsholmen som arrenderar tomter av Eskilstuna kommun! Ni är undantagna det vi alla andra kring Mälarstranden drabbas av, att betala anslutningsavgiften för kommunalt VA enligt nu gällande Vattentjänstlag. Frågan är om mitt och alla andras disk- och duschvatten sommartid är mera förorenat än det på Ängsholmen? Om så är fallet, vad gör ni på Ängsholmen som vi andra inte gör? Hur gick det här till? Kan Eskilstuna kommun verkligen bestämma att alla andra markägare runt Mälarstranden ska vara med men inte kommunen själv? Janne Josefsson och Uppdrag granskning, välkomna hit för ett riktigt scoop! Same same but different Publicerad 24 februari 2012 Ingen tomtförsäljning i Östra Ängsholmen Eskilstuna I går kom majoritetens svar på vad som ska hända med Östra Ängsholmen. Under kommunfullmäktige i går berättade Magnus Johansson, MP, att majoriteten inte vill förändra Östra Ängsholmen. Inriktningen är att bevara platsen som ett fritidshusområde - och att inga tomter ska få friköpas av de som i dag arrenderar dessa. Därmed kom, efter flera år av långbänk, ett svar till de som i dag arrenderar sina fritidshus i området. Oppositionen i form av moderaternas Kjell-Erik Israelsson menade dock att det borde gå att få köpa loss tomter. Samtidigt var han nöjd med att det slutligen kommit ett svar på frågan om vad den politiska ledningen vill med området. Publicerad 13 april 2011 Skönhet får inte gå före säkerhet Eskilstunas ekonomi är stabil så nu ska satsningar göras på att rusta upp staden och bygga nya cykel- och gångvägar. Så långt allt väl men hur prioriterar de styrande i kommunen egentligen? Den största delen av de 70 miljonerna ska gå till skönhetslyft såsom vattenspel och belysning av vackra träd. Sedan 2002 har vi som bott i Mälby, Ängsholmen och Lisselängen utanför Torshälla kämpat för att få en gång- och cykelväg så att våra barn får en trygg väg för att själva kunna cykla till skolan. Dialogen som under dessa år har förts med Torshälla stads förvaltning har präglats av mycket väntan och förhalande. Efter nio års strävan står vi fortfarande kvar på ruta ett.

8 Säkerheten har varit en viktig faktor i vår kamp för en gång- och cykelväg till Mälby Ängsholmen. Mälbyvägen är smal och har en hastighetsgräns på 70 kilometer i timmen. Förutom bilar, bussar och kommunala servicefordon används vägen flitigt av promenerande föräldrar med barnvagn, hundägare och friskvårdande pensionärer. Området är även ett populärt utflyktsmål för kommunens invånare med möjlighet till en trevlig promenad i vacker miljö. En gång- och cykelväg skulle öka tillgängligheten så att fler kan nyttja detta härliga område för hälsofrämjande aktiviteter. I den investeringssatsning som kommunen nu gör står ingenstans att något tillfaller Torshälla. Detta trots att kommunen anser att Torshälla är ett viktigt område för kommunens expansion. Torshälla Stads förvaltning håller med om att en gång- och cykelväg till Mälby-Ängsholmen är något som borde finnas men pengarna fattas. Om Eskilstuna kommun nu så tydligt visar att ekonomin är stabil och att investeringar ska göras, låt då dessa investeringar användas till det behov som sedan länge varit känt men som tidigare hindrats av ekonomiska argument. Låt behovet av våra barns säkerhet gå före en vackert upplyst fasad i centrala Eskilstuna. Åke Lindmark ordförande Mälby Samfällighetsförening Björn Watz ordförande Ängsholmens Samfällighetsförening Lars Frisk ordförande Lisselängens Samfällighetsförening Roger Lifvergren ordförande Badhusvikens Samfällighetsförening Jens Carlberg ordförnde Mälbynäs Ekstugans Sommarbostadsförening u.p.a Publicerad 7 juli 2010 Bevara de fina stugorna på Ängsholmen Angående Östra Ängsholmens planprogram; Kommunen som jordägare måste se till att länsstyrelsen ger fortsatt tillstånd till de befintliga sommarstugorna på plats 1 29 i Ängsholmen östra som det hela handlar om. Stugorna har stått där nu i cirka 70 år och ingen dramatisk utbyggnad har skett. Se till att bevara stugorna som de är, låt folk bo kvar men ge inga tillstånd till ut- eller ombyggnad, endast nödvändigt underhåll. Hur skulle området se ut om dessa fina fastigheter revs? Det skulle bli helt dött och se för tråkigt ut. Låt göra en gångstig till själva fornborgen och märk ut den så den blir synlig, låt resten av området se ut som det gör i dag. Låt sommarvattnet finnas kvar så länge ledningarna håller, bygg servicehuset för tvätt disk och WC. Det är inte längre att gå dit än det är på en camping, bygg möjligen två servicehus, så blir det kortare att gå. För Västra Ängsholmen kan utbyggnad fortsätta, denna del är ju redan så exploaterad att det inte gör någon skillnad. Stå på er Eskilstuna kommun mot länsstyrelsen!

9 Stuga Nr 4 Publicerad 9 april 2010 Nu ska kommunen förbättra Åstråket Eskilstuna Om några år är det tänkt att du ska kunna följa Eskilstunaån från Skjulsta till Ängsholmen i Torshälla. Det handlar om en sträcka på knappt två mil. Redan i dag kan man till viss del följa ån, men det saknas bra vägavsnitt på vissa ställen och under 2010 utreds var tillbyggen behövs. Projektet kallas Åstråket och redan i år finns det planer på att bygga rastplatser och till exempel en ny entré till Rothoffsparken. Därför ansöker stadsbyggnadsförvaltningen nu om strandskyddsdispens på flera olika platser längs ån för att få möjlighet att schakta och fylla på jord. - Det här projektet håller på mellan 2010 och 2012, säger projektledaren Karin Olsson. Om ett par år ska du alltså kunna gå eller till och med cykla längs ån, även om vägen inte alltid går precis vid vattnet. Publicerad 19 maj 2009 Nu har Mats fått ersättning Mats Ohlin har en sommarstuga på Ängsholmen utanför Torshälla. Men där har han inte vistats särskilt mycket de tre senaste åren. Huset blev obeboeligt när en sprängning för vatten och avlopp gick snett för snart tre år sedan. Först nu har Mats Ohlin startat uppröjningen. Det dröjde nämligen till i höstas innan han fick klart med ersättningsfrågan. Sprängningen utfördes av NCC på uppdrag av Eskilstuna Energi och miljö i samband med att vatten och avlopp skulle dras in i området Sedan dess har inte Mats Ohlin kunnat använt huset.

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning!

Rädda! Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3. Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8. Linjalen en. tidning! Rädda! Linjalen En tidning från Nätverket Rädda Linjalen Nr 1, 2009 Ska vi skrämmas in i en miljardaffär? sid 3 Från grå betong till grön oas hyresgäster berättar på sid 8 Linjalen en Byggarbetsplats?

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. 1/19 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/00588 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-03-06, program om Leksands kommun; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå

Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8. Onödig väntan i Timrå Besked till 4 000 fastighetsägare Sid 2-3 Timrå kommun säger nej Sid 4 Miljöhandläggare för dialog Sid 8 Onödig väntan i Timrå Tidningen en succé! När man står inför en stor satsning, som en tidning till

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Nytt bolag ska spara 25 miljoner

Nytt bolag ska spara 25 miljoner Årgång 18 Nr. 2 2009 Utgiven av Alvesta Alternativet Nytt bolag ska spara 25 miljoner Kommunchefen och förvaltningscheferna har lagt ett förslag till kommunstyrelsen om att lägga över stora delar av servicetjänsterna

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18

Inte visste jag att jag var en egen sektor. En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Inte visste jag att jag var en egen sektor En intervjuundersökning med åtta personer i Örebro län, verksamma inom den kreativa sektorn 2009-06-18 Uppdrag: Intervjuer med åtta kreatörer i Örebro län Beställare:

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer:

KRETSNYTT. Jubileum! www.cjcc.se 070-535 04 85. Läs i detta nummer: KRETSNYTT Nr 4-2014 Medlemstidning för Södertälje-Nykvarnskretsen av Villaägarnas Riksförbund Jubileum! För 10 år sedan kom denna tidning i ny form med nytt namn och ny layout. För första gången i färg!

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

AXPLOGG BOTKYRKAPARTIET

AXPLOGG BOTKYRKAPARTIET AXPLOGG BOTKYRKAPARTIET Valda delar från BP:s bloggar som skrivits under mandatperioden från valåret 2006 och fram till sept. 2009. Smått och stort som hänt! 2 Politiska loggar = plogg! Detta kallar vi

Läs mer

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992

VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG. Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 VÅRA ERFARENHETER AV UTVECKLINGSSTÖRNING OCH OMSORG Rapport från en konferens i Stockholm, 21 september 1992 Mikael Ahlbin, Conny Bergqvist, Elisabeth Broberg, Anders Harnfeldt, Åke Johansson, Anna Strand

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Villaägarnas vägnota: 700 miljoner kronor

Villaägarnas vägnota: 700 miljoner kronor 28 MAJ 2013 ÅRG 24, NR 22 MED HAMMARBY SJÖSTAD Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 Läs även: NVP.se VÄRMDÖ 15 Skolor med lång toakö KULTUR 28 Eldig teater om

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag

Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag Barn och unga med funktionsnedsättning En beskrivning av deras vardag En kvalitativ undersökning genomförd med hjälp av djupintervjuer med barn och deras vårdnadshavare 1 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer