Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet medborgare (Å) Förtroendevalda: Per-Olof Lindgren (PL) Fp, ordförande i Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Björn Jönsson, S Lars-Owe Edberg, S Tjänstemän: Johanna Andersson (JA), Planeringsingenjör Tord Larsson (TL), Gatu- parkchef Katarina Bergh, sekreterare Program: Per-Olof Lindgren Fp, ordförande i Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt hälsar välkomna Johanna Andersson presenterar förslaget till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja Gruppdiskussion Summering

2 FRÅGOR/DISKUSSION Å- Har ni gjort några mätningar av hastigheten i Klågerup? Ja- Vi har haft mätningar med slangar utlagda. Resultatet visade mest låga hastigheter: Stensminnevägen Antal fordon 1:a tillfället=900/dygn, medelhastighet=38 km/h 85% höll 46 km/h eller lägre. Antal fordon 2:a tillfället=800/dygn, medelhastighet=40 km/h 85% höll 47 km/h eller lägre. Bangårdsvägen 400 fordon/dygn, medelhastighet=37 km/h 85% höll 46 km/h eller lägre. Å- Hur har ni kommit fram till de föreslagna hastigheterna? JA- Vi följer riktlinjerna i Rätt fart i staden, det vill säga på villagator: 30 km/h, matargator: 40 km/h (en matargata har inga utfarter från fastigheter), huvudgator/större gator med separerad gång- och cykeltrafik: 60 km/h. Förslaget är att nationellt införa jämna hastighetsgränser, samma hastighetsgränser som redan finns i delar av Europa. Å- Kan ni inte bara bygga om guppen på Stensminnevägen så att de blir mer anpassade till hastigheten eller ta bort dem helt? JA- Vi vill ändra beteendet/körvägen till skolan sa att de som bor på villagatorna runt omkring skolan slipper kaos vid hämtningar och lämningar. Bilar parkerar och blockerar utfarter för de boende. Å- Tänker ni överhuvudtaget på barnens säkerhet? Stensminnevägen är enda skolvägen för många barn samt har en del utfarter. Å- Håller med, många barn går eller leker längs med vägen. Det måste gå att ändra eller anpassa ert förslag! Å- Om ni frågar oss som bor i Klågerup är det ingen som vill höja hastigheten. En och samma hastighet räcker gott och är lättare att hålla sig till. Dessutom är tidsvinsten marginell. Å- Det ger helt fel signaler att höja hastigheten! Ingen kommer att ändra sitt körmönster bara för att hastigheten höjs. JA- Vi tror att det blir bättre efterföljande med dessa nya hastigheter.

3 Å- Kommer ombyggnaden att bekostas med skattepengar? JA- Ja, det kommer den. Å- Har jag förstått det rätt, ni höjer till 60 km i timmen hela vägen fram till parkeringen? JA- Det stämmer, 60 km fram till parkeringen, inom parkeringen gäller gångfart. Å- I alla andra kommuner gäller 30 km vid alla skolor. JA- 30 km gäller förbi skolor. Men detta gäller vägen till en skola. Å- Är beslutet redan taget? JA- Nej, vi är här ikväll för att höra era åsikter och diskutera förslaget. Å- Ni måste förstå att vi föräldrar är oroliga inför detta beslut. JA- Vi hör vad ni säger och förstår, men förslaget följer rekommendationerna i Rätt fart i staden. Hade 40 km varit ett bättre alternativ? Å- Ja, 40 km känns betydligt bättre än 60 km. Men 30 är ändå bäst. Å- Fixa bara till guppen så det verkligen går att köra i 30 km över dem. De är alldeles för tvära som de är idag. TL- Nuvarande gupp byggdes för minst 15 år sedan. Numera bygger man hellre förhöjda korsningar och övergångar. Gupp ska kännas behagligt vid rätt hastighet. Känns det för mycket håller man antagligen för hög hastighet. Vi bygger inte heller upprepade gupp utan bygger bara vid korsningar eller där de behövs. Å- Var finns detta kaos ni pratar om? Jag har bara sett någon enstaka dubbelparkering och endast under en begränsad tid på dygnet. Å- Malmö har ju infört 40 km i hela staden. Varför kan inte ni göra samma här? JA- Malmö har gjort ett undantag från rekommendationerna vilket förvånar mig. Å- Jag har förståelse för de som bor på villagatorna, men jag tror inte att höjd hastighet förändrar körvanorna. Det behövs andra insatser, t ex fler parkeringsvakter. PL- Bilister är primitiva. Det stämmer som ni säger att det inte sparar många sekunder med höjd hastighet, men kanske hjälper ändrad hastighet till att styra över någon från villagatorna till matargatan.

4 Å- Bilisterna kommer inte att hålla 60 km! Snarare km istället. Å- Finns det några parkeringsvakter i Klågerup över huvudtaget? JA- Kommunen har 16 timmars parkeringsövervakning i månaden, vilka sätts in i problemområden. Å- Hoppas att ni politiker förstår och kan ändra er. Kan ni inte bara åtgärda guppen istället? PL- Hur menar du, åtgärda guppen? Å- Låt hastigheten förbli 30 km men gör vid guppen så att man kan köra i jämn hastighet över dem. TL- Vi bygger olika sorters gupp, en sort som passar vid 40 km och ett annat som passar till 60 km t ex. Å- Kan ni inte använda er av polisen och skicka dem istället för parkeringsvakter? JA- Vi styr inte över polisen. Givetvis samarbetar vi med polisen, bl a har vi en gemensam Trafiksäkerhetsgrupp där vi tar upp frågor som denna. Å- Vi får inte glömma Bangårdsvägen. Vid fotbollsmatcher och dylikt är det många som går eller cyklar på denna väg. Behåll 30 km! JA- Vi anser att det är acceptabelt då gång- och cykelvägen är skild från körbanan. Å- Det är bättre med 30 km överallt i byn. PL- Vi anser att tillämpade hastigheter blir enklare att följa. Det är ytterst svårt att köra längre sträckor i 30 km i timmen. Å- Ni politiker måste väl beakta klågerupbornas åsikter? PL- Vi är här för att vi vill veta era åsikter och pejla inställningen. Beredningen för samhällsbyggnad och tillväxt (Bst) kommer att lägga sitt förslag till kommunstyrelsen som i sin tur lämnar ärendet till kommunfullmäktige. Protokoll från Bst kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Inte förrän någon gång efter nyår kommer beslut att fattas i kommunfullmäktige. TL- Efter ett liknande medborgarmöte i Svedala justerades hastigheten på flera gator. Vi är lyhörda för era åsikter. JA- Svedala kommun kan bara besluta om gator inom tättbebyggt område.

5 Å- Befängt med 60 km/h på Möllebergavägen i Bara. Visserligen är där avskild gång- och cykelväg men vägen är trång och flera dagis i närheten. Samma sak gäller för Värbyvägen. JA- Det är en fin, bred väg och inga utfarter. Tunnel finns för övergång, därför anser vi att hastigheten kan vara 60 km/h. Å- Där ska självklart bara vara 40 km/h. Det är ingen bred väg dessutom är det ingen som använder tunneln utan man går över gatan istället. JA- Vi ska se över var det är lämna företräde. Införa väjningsplikt istället för högerregeln vilket är betydligt säkrare. Lämna företräde ska gälla ut från alla gång- och cykelvägar på grund av olycksrisken med högerregeln. Det ökar cyklistsäkerheten. TL- Bilar hörs och har ljus, cyklar hörs ej och ca 50% har inget lyse. Det är ur ett säkerhetsperspektiv vi gör denna förändring. Å- Det är viktigare att prioritera cyklar, svårt att lära barnen vad som gäller. Sedan är det väldigt svårt att se skillnad var det är gång/cykelväg. Det finns ju inga räcken och det är väldigt smalt mellan cykelvägen och gatan. JA- Det stämmer att Värbyvägen var bredare tidigare men då fanns cyklar på samma vägbana. Nu är detta separerat. Å- Var hittar jag förslaget till ändringar? Kommer de att finnas på hemsidan? JA- Förslaget och minnesanteckningarna kommer att läggas ut på vår hemsida inom kort. Å- Samordnar ni ändringarna med Länsstyrelsen och Trafikverket? JA- Vi bestämmer bara inom tättbebyggt område. TL- Trafikverket ser över sträckan mellan Bara och Malmö just nu. Sträckan mellan Bara och Klågerup anses inte vara något problem i nuläget. Det finns ett gemensamt åtgärdsprogram där vi tillsammans ser över läget med övriga aktörer. Å- Är det lönt att ändra från 30 till 40 km/h? TL- Vi vill uppnå rätt hastighet för gatan. Bygga refuger eller förhöjda övergångar istället för gupp. Bilen måste också få fungera.

6 JA- Förr byggdes cykelvägar på mindre och mer avskilda gator. Detta har svängt. Nu bygger man utmed större vägar utifrån en större känsla av trygghet som finns där istället för på mörka cykelvägar. Å- Det inte tydligt vilket som är cykel och gångväg. Tunneln ligger inte där folk går. Å- Hur blir det med trottoar på norra sidan av Malmövägen genom Bara? TL- Där är vi inte överens med Trafikverket ännu, diskussioner pågår. PL- Vi ska gå igenom anteckningarna och era åsikter från ikväll, se över förslaget och eventuellt justera det. SUMMERING och AVSLUT Deltagarna tackas för visat intresse och god diskussion.