Klimatsmarta idéer för hästnäringen 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatsmarta idéer för hästnäringen 2011"

Transkript

1 Klimatsmarta idéer för hästnäringen 2011 Hästnäringens Nationella Stiftelse

2 1. Förord 2. Klimatsmarta hästföretagare 3. Klimatsmarta ungdomar 4. Klimatpolicy 5. Pressmaterial 6. Studien av tolv hästgårdar Hästnäringens Nationella Stiftelse 10.

3 1. Förord Hästnäringen vill minska sin negativa klimatpåverkan och bidra till en trygg framtid för nästa generations hästar, hästägare och hästvänner. Näringen jobbar för en klimatsmart hästvärld. Under januari och februari 2011 engagerade sig hela hästnäringen aktivt i ett gemensamt kommunikationsprojekt. Riktlinjerna till projektet arbetades fram under en workshop i maj 2010 i Stockholm. I projektet Tänk klimatsmart har följande organisationer deltagit: Hästnäringens Nationella Stiftelse, ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet och Hästnäringens Yrkesnämnd, Hästnäringens Riksanläggningar Strömsholm och Flyinge. Styrgrupp till projektet har Hästnäringens Miljökommitté varit. Under 2010 ingick följande personer i Miljökommittén: Titti Jöngren, ordförande (LRF), Peter Forssberg (Svensk Travsport), Marie Hyllander (ATG), Christina Wahle (Svenska Hästavelsförbundet), Ulf Wilken (Svenska Ridsportförbundet) och Anahita Arai, sekreterare (Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS). Projektet har fi nansierats med medel från HNS. Projektägare vid HNS: Anahita Arai Projektledare: Lena-Maria Trast LRF har ställt upp med expertkunskap genom Hilda Runsten och Jan Eksvärd, samt fi nansierat gårdsstudien som utgjort faktaunderlag till hela kommunikationssatsningen (se fl ik 6). Projektet Tänk klimatsmart har riktat sig till både hästföretagare (se fl ik 2) och ungdomar (se fl ik 3). Inom projektet har fl era olika typer av material tagits fram för att kunna spridas via hästorganisationernas egna hemsidor, Facebook och ungdomsbloggen Det går inte förvänta sig snabba resultat när man arbetar med stora övergripande policyfrågor. Men hästnäringen har kommit en bit på vägen i sitt klimatarbete. I februari 2011 enades organisationerna i Hästnäringens Representationsråd (HRR) om en gemensam klimatpolicy (se fl ik 4). Denna slutrapport är en sammanställning av materialet som tagits fram i projektet. Materialet får användas fritt, men glöm inte att ange HNS som källa. Användbara hemsidor där mer information fi nns är: och com/se/pressroom/haestnaeringens_nationella_stiftelse Hästnäringens Nationella Stiftelse Om du har några frågor får du gärna kontakt HNS och Anahita Arai via e-post eller via telefon

4 PROJEKT- BESKRIVNING Hästnäringens klimatprojekt Hästnäringens Miljökommitté har tillsammans med LRF genomfört en gårdsstudie bland tolv hästföretagare för att ta reda på var och när det går åt mest energi, samt vilka aktiviteter som har störst klimatpåverkan på de olika anläggningarna. Studien ger ett underlag för vad hästnäringen kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Resultaten från gårdsstudien ligger till grund för kommunikationsprojektet Tänk klimatsmart. I projektet har organisationer i Hästnäringens Representations Råd (HRR) samt Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge och Strömsholm deltagit. Organisationerna representerade inom HRR är: Hästnäringens Nationella Stiftelse, ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet och Hästnäringens Yrkesnämnd. Projektet Tänk klimatsmart har finansierats via Hästnäringens Nationella Stiftelse genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Målgrupper Projekt Tänk klimatsmart har varit ett renodlat kommunikationsprojekt. Projektet har riktat sig till företagare inom hästnäringen och till hästintresserade ungdomar via de kanaler som de olika organisationerna inom HRR tillhandahållit. Företag: Hästföretagare som bedriver hästhållning, har stall, ridhus, travslingor eller annan infrastruktur för hästhållning. Till exempel turridningsföretag, travanläggningar, privata stallar, inackorderingsstall, trav- och ridskolor. Ungdomar: Ungdomar som håller på med hästar oavsett ras och gren, egen häst, medryttare, gymnasieelever med hästinriktning, trav- och ridskolor. Material till hästföretag Projektet har fokuserat på hästföretagarens möjlighet att spara pengar samtidigt som de kan driva en klimatsmart anläggning. Till målgruppen hästföretagare har vi tagit fram en bakgrundstext, en checklista för klimatsmarta val och en serie tipslappar som kan sättas upp på platser i stallet där stallägaren/hyresgästen står inför valmöjligheter att påverka klimatet positivt eller negativt. Allt material finns att titta på under flik 2 Klimatsmarta hästföretagare.

5 Material till ungdomar Kommunikationskonceptet för ungdomarna bygger på två tecknade hästar. Konceptet togs fram med hjälp av ungdomar som deltog i en fokusgrupp. Miljösnillet Millan och Klimatsmarta Frazze kunde vi följa under sju veckor på nätet när de pratade om elförbrukning, närproducerat foder samt fördelen med samåkning. Alla serier finns under flik 3. Serierna publicerade via vår egen blogg och i HNS:s pressrum på Mynewsdesk. De flesta organisationerna i HRR samt Hästnäringens Riksanläggning Flyinge publicerade klimatsmarta banner på sina hemsidor med inlänk till faktatexten på En del organisationer har valt att själva lägga upp fullständigt material på sina egna hemsidor. Klimatpolicy Vid sidan av kommunikationsprojektet har hästnäringen arbetat med att ta fram en gemensam klimatpolicy. Arbetet med klimatpolicyn påbörjades under Under arbetets gång förankrades förslaget till klimatpolicy hos organisationer som ingår i HRR. Läs den under flik 4.

6 2. Klimatsmarta hästföretagare Under 2011 tog hästnäringen fram ett informationsmaterial som visar hur näringen påverkar klimatet och hur företagare på ett enkelt sätt kan minska sin klimatpåverkan och samtidigt spara pengar. Texten En klimatsmart hästvärld togs fram som faktatext och bakgrund till projektet. Texten har även skickats till medverkande organisationer för att kunna läggas ut på organisationernas egna hemsidor. En checklista Tänk klimatsmart och spar pengar publicerades för hästföretagare. Checklistan fokuserad på två områden där hästföretagare både kan tänka på klimatet och spara pengar. Sju tipslappar Frazzes klimatsmarta tips publicerades för att enkelt kunna skrivas ut och sättas upp på olika ställen där stallägare/hyresgäster står inför en valmöjlighet att påverka klimatet i en positiv eller en negativ riktning. Hästnäringens Nationella Stiftelse

7 FAKTATEXT! En klimatsmart hästvärld Vill du som hästägare eller hästvän spara pengar och samtidigt bidra till att minska hästnäringens negativa klimatpåverkan? Med enkla medel och förändringar kan hästnäringen minska utsläppen av bland annat koldioxid och öka energieffektiviteten allt för att skapa en klimatsmartare hästvärld. Vi kan alla hjälpas åt Sveriges övergripande klimatmål har beslutats av riksdagen. Enligt det svenska klimatmålet fram till år 2020 ska minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar utsläppen av växthusgaser i Sverige reducerats med 40 procent jämfört med år 1990 energieffektiviteten ökas med 20 procent Hästnäringen vill minska sin negativa klimatpåverkan och bidra till en trygg framtid för nästa generations hästar, hästägare och hästvänner. Som ett led i detta arbete har Hästnäringens Miljökommitté tillsammans med LRF gjort en gårdsstudie bland 12 hästföretagare. Syftet var att ta reda på var och när det går åt mest energi och vilka aktiviteter som har stor klimatpåverkan på olika anläggningar. Studien ger ett underlag för vad hästnäringen kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Resultatet av studien visar att huvuddelen av den negativa klimatpåverkan består av koldioxidutsläpp vid transporter (bensin och diesel) och lustgas och koldioxid vid produktion av foder. Gårdarnas energianvändning, utöver drivmedel, är främst el till belysning. Hur påverkar hästnäringen klimatet? Koldioxid från diesel och bensin Både diesel- och bensinmotorer släpper ut koldioxid som påverkar klimatet negativt. Störst utsläpp av koldioxid inom hästnäringen sker just på transportsidan. Genom att planera körningen kan förbrukningen av diesel och bensin reduceras med 10 till 15 procent per år. Ett annat sätt att få ner diesel- och bensinkonsumtionen är att gå över till bilar som drar mindre eller kan köras på biodrivmedel. Minskad konsumtion av bensin och diesel påverkar inte bara klimatet positivt, du sparar även stora summor pengar. Tips till dig som vill vara klimatsmart: 1. Gör gemensamma inköp av grov- och kraftfoder samt strö till gården. 2. Köp närproducerat grovfoder. 3. Kör ekonomiskt med dina gårdsfordon genom att planera din körning. Du kommer på sikt kunna ersätta fossilt bränsle med biodrivmedel. 4. Använd motorvärmare på vintern. 5. Uppmuntra och underlätta samåkning till och från din hästanläggning. 6. Påverka den kommunala planeringen, kontakta landsbygdstrafiken, se till att det byggs en busshållplats i närheten av din anläggning. I hästnäringens studie visar det sig att det ofta saknas bra kollektivtrafik till ridskolorna och detta medförde att många tar bilen och detta påverkar klimatet negativt. Det är också i visa fall svårt för anläggningarna att själva påverka fodertransporterna till gårdarna.

8 Elförbrukning När det gäller elförbrukningen finns också ett antal möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan genom att spara el och använda el från förnybara källor som vatten- och vindkraft. Tips till dig som vill vara klimatsmart: 1. Byt ut gamla glödlampor till lågenergilampor och gamla lysrör mot moderna med nyare teknik. Läs mer på 2. Byt ut gamla kylskåp, torkskåp och tvättmaskiner till nya med energiklass A+ eller bättre. 3. Sätt in automatiska dörrstängare till uppvärmda utrymmen exempelvis sadelkammare, kontor, omklädningsrum eller andra gemensamhetslokaler. 4. Uppmuntra sparsam användning av varmvatten, installera snålspolande duschmunstycken och vattenkranar. 5. Ta reda på var din el tar vägen genom att mäta och kartlägga elanvändningen på olika enheter, till exempel stall, ridhus, ytterbelysning ridbana och boningshus. 6. Uppmuntra till att släcka lampor. Installera timer eller rörelsesensorer. I hästnäringens studie visar det sig att få anläggningar visste var på anläggningen elförbrukningen var som störst. Stallgödseln Stallgödseln är en direkt källa till klimatgasutsläpp. Det beror på att det från gödseln avgår metan och lustgas. Hur stora utsläppen blir varierar mellan olika djurslag, utfodring och hur gödseln lagras och sprids. Stallgödseln kan också indirekt bidra till ökade klimatgasutsläpp. Det sker till exempel om den sprids på åkrarna vid fel tid på året eller i fel mängd. Tips till dig som vill vara klimatsmart: 1. Se till att din anläggning har en god hantering av stallgödsel. 2. Använd gödselcontainer för enkelt bortforslande. 3. Använd gödseln till biogas då minskar du de direkta utsläppen och gasen kan ersätta fossila drivmedel. Stora utsläpp från det importerade fodret Till den svenska djurhållningen importeras proteinfoder. Produktionen av detta foder påverkar den svenska djurhållningens klimatgasutsläpp. Till exempel avverkas skog i Sydamerika för att odla soja som importeras till Sverige och sedan hamnar i vårt hästfoder. Tips till dig som vill vara klimatsmart: 1. Se över din foderanvändning, grovfoder med hög proteinhalt gör att du kan hålla ner användningen av kraftfoder som bidrar till regnskogsskövling. 2. Köp närproducerat grovfoder.

9 Hästarnas betesmarker binder koldioxid Låt era hästar beta naturligt det är bra för vårt klimat. Genom att hålla marker med bra bete så binder gräset koldioxid i gröda och rötter. Tips till dig som vill vara klimatsmart: 1. Låt hästarna beta, bra tillväxt på betet binder koldioxid. Lästips! Hästnäringens Miljökommittés och LRF:s gårdsstudie Hästnäringens Miljökommitté har tillsammans med LRF gjort en gårdsstudie bland 12 hästföretagare. Syftet var att ta reda på hur stor energianvändning som sker på olika typer av hästanläggningar samt var det största utsläppet av klimatgaser sker. Detta ger underlag för vad hästnäringen kan göra för att minska sin klimatpåverkan. Hela studien finns att läsa på Hästnäringens Miljökommitté är ett nätverk för miljö- och klimatfrågor inom hästnäringen. Följande organisationer ingår i Miljökommittén: ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet och Hästnäringens Nationella Stiftelse. Länktips! Här hittar du tips för hästföretagare som vill spara pengar och samtidigt driva klimatsmarta hästanläggningar. För att beräkna din elkonsumtion, gå in på: Bloggtips! Under januari och februari 2011 kan du följa Miljösnillet Millans klurigheter och hennes vän Klimatsmarta Frazze på

10 CHECKLISTA! Tänk klimatsmart och spar pengar! två områden där dina val gör skillnad Minska din elförbrukning: 1. Byt ut gamla glödlampor till lågenergilampor och gamla lysrör mot moderna med nyare teknik. Läs mer på 2. Byt ut gamla kylskåp, torkskåp, tvättmaskiner till nya med energiklass A+ eller bättre. 3. Sätt in automatiska dörrstängare till uppvärmda utrymmen exempelvis sadelkammare, kontor, omklädningsrum och andra gemensamhetslokaler. 4. Uppmuntra sparsam användning av varmvatten, installera snålspolande duschmunstycken och vattenkranar. 5. Ta reda på var din el tar vägen genom att mäta och kartlägga elanvändningen på olika enheter, till exempel stall, ridhus, ytterbelysning ridbana och boningshus. 6. Uppmuntra till att släcka lampor. Installera timer eller rörelsesensorer. * På finns faktabladet Belysning där den här uträkningen från Energirådgivningen är redovisad. En lågenergilampa brinner 10 gånger längre än en glödlampa. Du spar 600 kr per glödlampa du byter!* Transporter till och från gården: Genom att planera din körning kan du spara 10-15% per år i minskad bränsleförbrukning! 1. Gör gemensamma inköp av grov- och kraftfoder samt strö till gården. 2. Köp närproducerat grovfoder. 3. Kör ekonomiskt med dina gårdsfordon genom att planera din körning. 4. Använd motorvärmare på vintern. 5. Uppmuntra och underlätta samåkning till och från din hästanläggning. 6. Påverka den kommunala planeringen, kontakta landsbygdstrafiken, se till att det byggs en busshållplats i närheten av din anläggning. Fler klimatsmarta tips på Hästnäringens Nationella Stiftelse Tänk klimatsmart är en gemensam satsning inom hästnäringen. I projektet deltar Hästnäringens Nationella Stiftelse, ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet och Hästnäringens Yrkesnämnd, Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge och Strömsholm. Projektet har finansierats via Hästnäringens Nationella Stiftelse genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Mer information hittar du på

11 TIPSLAPPAR! Klipp ut och sätt upp i spolspiltan! Klimatsmarta Frazze ger ett säkert stalltips! Att spola varmvatten 10 minuter kostar 5 kr. Köp1 kg morötter istället det är klimatsmart! HNS. Illustration: Lena Furberg

12 Klipp ut och sätt upp på ditt torkskåp! Klimatsmarta Frazze ger ett säkert stalltips! Att köra ett torkskåp i en timme varje dag kostar 875 kr/år. Fyll skåpet ordentligt det är klimatsmart! HNS. Illustration: Lena Furberg. Förutsatt ett torkskåp med effekten 2000W och elpris 1,30 kr/kwh.

13 Klipp ut och sätt upp på dörren till ditt ridhus! Klimatsmarta Frazze ger ett säkert stalltips! Att glömma släcka i ridhuset en timme varje dag kostar 2040 kr/år. Kom ihåg att släcka efter dig det är klimatsmart! HNS. Illustration: Lena Furberg. Förutsatt ett ridhus med 100 lysrör med effekten 43 W och elpris 1,30 kr/kwh.

14 Klipp ut och sätt upp på anslagstavlan i stallet! Klimatsmarta Frazze ger ett säkert stalltips! Ska du köpa nytt foder? Passa på att fylla bilen ordentligt det är klimatsmart! HNS. Illustration: Lena Furberg.

15 Klipp ut och sätt upp på dörren till sadelkammaren! Klimatsmarta Frazze ger ett säkert stalltips! Sänk värmen i sadelkammaren! Du sparar minst kr/år om du sänker temperaturen till grader det är klimatsmart! HNS. Illustration: Lena Furberg. Källa: Vattenfall HUR HAR VI RÄKNAT? Exemplet är räknat på en 20 m² stor sadelkammare som är placerad i ena änden av stallet. Stallet ligger mitt i Sverige: Uppvärmningskostnaderna Vid 21 grader = 8400 kwh/år * 1.30 = kr Vid 12 grader = 4800 kwh/år * 1.30 = kr Antag ett elpris på 1.30 kr/kwh Genom att sänka värmen i sadelkammaren från 21 grader till 12 grader, sparar du kr per år. Visste du detta? Temperaturen i sadelkammaren behöver inte vara 21 grader. Det räcker med grader för att hålla fukt och mögel borta. Komplettera gärna med en fuktmätare. Fuktigheten bör inte överstiga 72 procent. Källa: Camilla Hjortling, Vattenfall.

16 Klipp ut och sätt upp på anslagstavlan i stallet! Klimatsmarta Frazze ger ett säkert stalltips! Byt till lågenergilampor! Du sparar 600 kr per lågenergilampa du byter det är klimatsmart! HNS. Illustration: Lena Furberg. HUR HAR VI RÄKNAT? Kalkyl för en lågenergilampa: Kalkyl för timmar brinntid och ett elpris på 1,30 kr/kwh (november 2010): Glödlampa Lågenergilampa Inköpspris/st 5 kr 80 kr Livslängd tim tim Effekt 60 Watt 11 Watt Inköpskostnad (10 st) 50 kr (1 st) 80 kr Energikostnad 780 kr 143 kr Summa 830 kr 223 kr Man kan alltså räkna med en besparing på ca 600 kr för varje glödlampa som byts ut. Priset 80 kr för en lågenergilampa är dessutom väl tilltaget, det går att hitta betydligt billigare alternativ. Räkna rätt I äldre belysningsanläggningar står elenergin ofta för 70 % av de totala kostnaderna under anläggningens livslängd. Det är därför viktigt att räkna på belysningsanläggningens livscykelkostnad. Ofta lönar det sig att investera lite mer för att få låga energikostnader. Investering 10% Elkostnad 70% Drift- och underhåll 20% Livscykelkostnad för en belysningsanläggning under 20 år. Källa: Energirådgivningen

17 Klipp ut och sätt upp på anslagstavlan i ditt stall! Frazze manar till upprop bland oss hästägare! Skriv ditt namn på listan här om du vill ha en busshållplats närmare ditt stall. Skicka sedan in namnlistan till kommunpolitikerna i din kommun! En busshållplats åt alla! Vi hästar vill ha ett bra klimat och tycker att ni kommunpolitiker borde ordna en busshållplats närmare stallet! HNS. Illustration: Lena Furberg.

18 Så här har det sett ut Materialet har visats på olika sätt via organisationernas hemsidor, här följer några exempel: LRF valde att göra en egen lansering av materialet. De tog upp en serie på första sidan med länk till en undersida där delar av faktamaterialet presenterades men med länkar till samtligt material. På LRFs Facebook grupp Vi som gillar att rida ut i naturen togs hela kampanjen med.

19 Ridsportförbundet valde att publicera hela faktamaterialet på sin hemsida under Om förbundet / Viktiga frågor / Klimatsmart hästnäring. Den 14 februari lade de även upp veckans klimattips på första sidan. Svensk Travsport lade ut banner under perioden med länk till HNS hemsida.

20 WRAS lade ut bannrar med länkar till HSN hemsida och till Svenska Hästavelsförbundets ungdomssida Avelsbiten skrev om projektet på sin hemsida. Länkade även vidare till andra sidor.

21 ASVH har materialet på sin hemsida under fliken Utbildning. Från projektets start hade de även en banner ute på sin första sida. De som inte skrev om projektet själva länkade in till HNS:s hemsida:

22 ASVH upplät även plats i tidningen Ridsport under tre nummer januari och februari. Materialet som helhet presenterades tillsammans med gårdsstudien, klimatsmarta tips och seriestripparna med Frazze och Millan. Anahita Arai från HNS försåg tidningen Ridsport med färdigskrivet material.

23 3. Klimatsmarta ungdomar I arbetet med att ta fram ett koncept för ungdomar tillsattes en fokusgrupp. I fokusgruppen deltog ungdomar i olika åldrar. Detta arbete mynnade ut i ett kommunikationskoncept med två tecknade hästar; Miljösnillet Millan och Klimatsmarta Frazze. Millan och Frazze har under projektets gång använts på olika sätt men framförallt har de synts i en egen serie som Lena Furberg har ritat. På följande sidor hittar du sju serier med Millan och Frazze. Serierna avslutas med ett konkret och enkelt klimatsmart tips. Under januari och februari publicerades en ny serie varje vecka på bloggen Serien har också spridits via olika Facebook-grupper. Från bloggen Hästnäringens Nationella Stiftelse

24 Material till ungdomar Lena Furberg ritade Millan och Frazze i olika varianter som använts på hemsidor och på Facebook. Illustrationerna och serierna är fria att använda om följande rad läggs till: HNS. Illustration: Lena Furberg.

25 MILJÖSNILLET MILLAN OCH KLIMATSMARTA FRAZZE Millan är mörkrädd Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Följ Millan och Frazzes klimattankar på bloggen miljösnillet-millan.se SERIESTRIPPAR!

26 MILJÖSNILLET MILLAN OCH KLIMATSMARTA FRAZZE Millan är hungrig miljösnillet-millan.se

27 MILJÖSNILLET MILLAN OCH KLIMATSMARTA FRAZZE Millan är alltid ren och fin Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Följ Millan och Frazzes klimattankar på bloggen miljösnillet-millan.se

28 MILJÖSNILLET MILLAN OCH KLIMATSMARTA FRAZZE Millan ska ut och tävla Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Följ Millan och Frazzes klimattankar på bloggen miljösnillet-millan.se

29 MILJÖSNILLET MILLAN OCH KLIMATSMARTA FRAZZE Millan längtar efter våren miljösnillet-millan.se

30 MILJÖSNILLET MILLAN OCH KLIMATSMARTA FRAZZE Millan ääälskar sin matte Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Följ Millan och Frazzes klimattankar på bloggen miljösnillet-millan.se

31 MILJÖSNILLET MILLAN OCH KLIMATSMARTA FRAZZE Millan alltid nybadad Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Följ Millan och Frazzes klimattankar på bloggen miljösnillet-millan.se

32 Så här har det sett ut Materialet till ungdomar kommunicerades ut via bloggen Banners på de olika organisationernas hemsidor länkade besökarna dit. Hästnäringens Riksanläggning Flyinge Ungdomstravet

33 Pressklipp TV4 Skaraborg sände 22 februari 2011, ett inslag om klimatsatsningen. De gjorde ett reportage från Travskolan på Axevalla. Du kan se inslaget dryga 4 minuter in i sändningen: skaraborg?title=tv4nyheterna_skaraborg_18_32&videoid= Saxat från webben och Facebook:

34 4. Klimatpolicy Vid sidan av kommunikationsprojektet har hästnäringen arbetat med att ta fram en gemensam klimatpolicy. Arbetet med klimatpolicyn påbörjades under Under arbetets gång förankrades förslaget till klimatpolicy hos organisationer som ingår i HRR. På HRR-mötet i Göteborg den 25 februari kunde organisationerna enas om en gemensam klimatpolicy. Syftet med policyn är att påvisa hästnäringens vilja att minimera sin negativa klimatpåverkan samt att näringen vill synliggöra och utveckla den positiva klimatpåverkan. Nu tar ett arbete vid för varje organisation att införliva den gemensamma klimatpolicyn ibland sina övriga strategi- och policydokument. Hästnäringens Nationella Stiftelse

35 KLIMATPOLICY Övergripande klimatmål för hästnäringen är att: Utsläpp av växthusgaser kopplade till hästhållning ska minimeras, men utsläppen från naturliga processer kan inte nollas. Åtgärder för att nå klimatmålen måste samspela så att även andra miljö- och samhällsmål nås. Tänkbara mål för minskning av utsläpp ska utformas i samverkan med berörda intressenter. Detta vill hästnäringen: Hästnäringens utsläpp av växthusgaser ska minska. Hästnäringen behöver minska utsläppen av växthusgaser. Detta gäller särskilt koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Vi måste dock alltid se till helheten och inte använda styrmedel som får långtgående negativa konsekvenser för näringen. Betesmarkernas potential som kolsänka ska tas tillvara. Betesmarker och ökad mullhalt i åkerjorden ger möjligheter att binda kol och därmed halten av växthusgaser i atmosfären. Energieffektivitet och konvertering till förnybar energi är grunden för långsiktig hållbarhet. En ökad energieffektivisering ska eftersträvas och stimuleras oavsett vilka energikällor som används. Hästägare och hästföretagare erbjuds information om klimat- och energifrågor. Deras drivkrafter, behov och intressen ska styra detta arbete. För att skynda på omställningen krävs aktiviteter hos den enskilde hästhållaren och hästföretagaren. I dessa processer krävs kunskaps- och beslutsunderlag. Det är en gemensam upp gift bland annat för myndigheter och organisationer inom hästnäringen att i samverkan utarbeta relevanta besluts- och kunskapsunderlag. Den 25 februari 2011 enades medlemsorganisationerna i Hästnäringens Representationsråd (HRR) om att anta denna gemensamma klimatpolicy för att minimera hästnäringens negativa klimatpåverkan, samt att synliggöra och utveckla den positiva klimatpåverkan. HRR består av följande organisationer; ATG, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

36 Hur togs klimatpolicyn emot Pressrelease skickades ut med klimatpolicyn och omtalades bland annat i tidningen Häst och Ryttare, ATL, Hästmagazinet, Hippson samt Tidningen Ridsport.

37 ASVH tog även upp en längre artikel på sina sidor i tidningen ridsport v:13.

38 5. Pressmaterial Huvudfokus har varit att hästorganisationerna själva ska kommunicera ut budskapet. Men från HNS har vi publicerat två pressmeddelande om projektet och ett pressmeddelande hästnäringens gemensamma klimatpolicy. Vi har lagt ut ett antal texter under fl iken nyheter i HNS:s pressrum på Mynewsdesk. Vi har även gjort många inlägg om klimatsatsningen på Twitter (Anahita_HNS) och på Facebook. I februari under Eurohorse i Göteborg anordnade HNS ett frukostmöte. Titti Jöngren som är ordförande i Hästnäringens Miljökommitté deltog på mötet för att berätta om kommunikationsprojektet och om klimatpolicyn. Hästnäringens Nationella Stiftelse

39 PRESS- MEDDELANDEN! Pressmeddelande, Klimatsmarta idéer för hästföretagare Vill du både driva en klimatsmart hästanläggning och spara pengar? Håll då utkik efter hästnäringens klimatsmarta tips till företagare. I januari startar en klimatsmart kommunikationssatsning inom hästnäringen. Tillsammans kan vi minska vår klimatpåverkan genom att få ner elanvändningen och planera transporter till och från våra anläggningar. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har tillsammans med sina samarbetspartners tagit fram ett informationsmaterial om hur hästnäringen påverkar klimatet och hur företagare på ett enkelt sätt kan minska sin klimatpåverkan och samtidigt spara pengar. För HNS är miljö- och klimatfrågor prioriterade. Vi tror att det här sättet att arbeta med informationsprojekt är ett bra sätt att sprida kunskap om hästnäringens klimatpåverkan. Att företagarna också kan spara pengar tror jag är en stark morot för att faktiskt läsa och ta till sig informationen, säger Titti Jöngren som är ordförande i Hästnäringens Miljökommitté, samt styrelseledamot i HNS och LRF. Hästnäringens Miljökommitté bildades av HNS och arbetar med att samordna hästnäringens miljö- och klimatarbete. Här hittar du mer material Tips till företagare och information om Miljökommittén hittar du på Journalister hittar mer information om satsningen på klimatsmarta idéer till hästföretagare på HNS:s pressrum på My Newsdesk Fakta om projektet Klimatsmarta idéer för hästföretagare är en gemensam satsning inom hästnäringen. I projektet deltar Hästnäringens Nationella Stiftelse, ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet och Hästnäringens Yrkesnämnd, Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge och Strömsholm. Projektet har finansierats via Hästnäringens Nationella Stiftelse genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. För ytterligare information: Titti Jöngren, ordförande Miljökommittén Mobil: E-post: Anahita Arai, verksamhetssamordnare HNS Mobil: E-post: Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. Vidare bedrivs hästsjukvård inom det helägda dotterbolaget ATG Hästklinikerna AB. HNS, Hästsportens Hus, Stockholm,

Våga vara klimatsmart!

Våga vara klimatsmart! Våga vara klimatsmart! Tips för dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Innehållsförteckning: Klimatsmart

Läs mer

Ung, ambitiös och framgångsrik

Ung, ambitiös och framgångsrik EQUUS sid 4-5 Gabriella Strandäng vill bidra till att förbättra den svenska aveln Ung, ambitiös och framgångsrik sid 7 Hästar på EU:s agenda sid 10-11 Tre års studier för hippologer sid 15 Succé för brukshästar

Läs mer

DET SMARTA HÄSTFODRET

DET SMARTA HÄSTFODRET DET SMARTA HÄSTFODRET WWW.NSHORSE.SE HÄSTNÄRINGENS NATIONELLA STIFTELSE 2013 SPARA TUSENLAPPAR KALKYLERNA TALAR FÖR VALLFODER Lägre kostnader mindre klimatpåverkan och friskare hästar med bra vallfoder

Läs mer

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun

HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun HÄSTKRAFT Hästens lokala betydelse & utvecklingskraft i Gävle kommun Mariana Femling Jan 2007 Sammanfattning Inom kommunen pågår en utredning om satsning på en ny stor ridsportanläggning. I spåret av denna

Läs mer

MODERNT HÄSTFÖRETAGANDE

MODERNT HÄSTFÖRETAGANDE SLUTRAPPORT MODERNT HÄSTFÖRETAGANDE Med stöd från Jordbruksverkets satsning på Livskraftigt hästföretagande 2009-12-09 Slutrapport Modernt hästföretagande Innehåll SAMMANFATTNING 3 1. BAKGRUND 4 1.2 SYFTE

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG RAPPORT 2009:7 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV ÄGG UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Maria Berglund och Christel Cederberg INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan från äggproduktion

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 414 Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion Martin Melin 1, Anna Rydberg 2, Barbro Sundström 3, Karin Östergren 3, Maria

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

HÄSTEN. i Jönköpings län

HÄSTEN. i Jönköpings län HÄSTEN i Jönköpings län Projektägare LRF i Jönköpings län Samarbetspartners har varit LRF i Jönköpings län, Hushållningssällskapet i Jönköpings län, Vaggeryds kommun och Vaggeryds Näringslivsråd Styrgruppen

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 a YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 Foto Karin Westerberg Kickan Grimstedt 2011 januari YDRE ENERGIPLAN SAMMANFATTNING Ydres nuvarande energiplan är gammal och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar.

eneroi Vi smyger runt om natten på industrierna som Sherlock Holmes i jakten på energibovar. - eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen. Våren 2011 1 Emåmejeriet energieffektiviserar genom projektet Från ord till handling. Vi smyger runt

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING

Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Alliansens arbetsgrupp för ett MILJÖ- OCH KLIMATSMART LANDSTING Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för ett miljö- och klimatsmart landsting

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer