Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)"

Transkript

1 UTREDNING 1 (7) Vår handläggare Katarina Hagdahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund Den 5 december 2013 initierade tillförordnade chefen för utföraravdelningen att en utredning enligt 14 kap. 6 Socialtjänstlagen, SoL, (Lex Sarah) ska inledas på grund av inkommen avvikelse. Avvikelsen inkom den 4 december 2013 och gäller en händelse då brukare avvikit från ett korttidsboende i Katrineholms kommun. Metod I utredningen presenteras en sammanfattning av inkommen avvikelse. Vidare återges samtal med aktuell vårdpersonal, sjuksköterska, demenssjuksköterska, berörda enhetschefer (EC för Korttidsboende A och EC för Korttidsboende B), berörda områdeschefer (OC för Korttidsboende A och OC för Korttidsboende B), samt boendesamordnare. Ytterligare presenteras en sammanfattning av inkommen skriftlig dokumentation om händelsen från anhöriga. Sammanfattning av inkommen avvikelse Måndagen den 2 december 2013 när vårdpersonal skulle hämta aktuell vårdtagare (AVT) till middagen cirka kl upptäcks att AVT inte befann sig på Korttidsboende A. Vårdpersonal såg AVT senast vid cirka kl AVT hade varit orolig hela eftermiddagen. Vårdpersonal letade efter AVT utan resultat, och kontaktade därefter sjuksköterska som i sin tur kontaktade anhöriga och polisen. AVT återfanns hemma hos grannen efter att ha liftat dit. Intervjuer och dokumentation Sammanfattning av skriftlig dokumentation inkommet 13 december 2013 av hustru och dotter till AVT om händelsen den 2 december 2013 Måndagen den 2 december 2013 kontaktas hustru till AVT via telefon av sjuksköterska på Korttidsboende A som informerade att AVT är försvunnen och att personalen inte visste var AVT befann sig. Sjuksköterskan uppger till hustrun att AVT är anmäld försvunnen hos polisen. Hustrun är bortrest vid tillfället. Senare under kvällen kontaktas hustrun av en granne som berättade att AVT befann sig hos dem. Grannarna erbjöd sig att köra AVT tillbaka, men hustrun uppger att hon ville avvakta tills hon pratat med personalen på Korttidsboende A. Hustrun kontaktade sjuksköterskan på Korttidsboende A och berättade att AVT var återfunnen samt var AVT befann sig. Hustrun gav sjuksköterskan grannens telefonnummer och berättade att grannen erbju-

2 UTREDNING 2 (7) dit sig att köra AVT tillbaka. AVT hämtades av polis som kör AVT tillbaka till Korttidsboende A. Anhöriga är kritisk till att AVT hämtats av polis och inte av personal från Korttidsboende A. Hustrun uppger att personal inte gav lugnande besked kring hur AVT försvann och hur personal planerade att hitta AVT. I den skriftliga dokumentationen från anhöriga framkommer tidigare händelser som är av betydelse för utredningen. Under hösten 2013 ansökte hustrun om avlastningsplats för AVT. Boendesamordnare erbjöd avlastningsplats för AVT på Korttidsboende B den 9 oktober AVT stannade på Korttidsboende B tills den 21 oktober Hustrun beskriver att vistelsen på Korttidsboende B uppgavs ha fungerat bra av personalen, men problem uppstod när AVT återvände hem. AVT blev ledsen och nedstämd. Fredagen den 22 november 2013 kontaktade dotter till AVT boendesamordnare. Dottern uppger att hon berättade att hemsituationen var för påfrestande för hustrun, som var i akut behov av avlastning för AVT. Med anledning av att AVT efter vistelsen på Korttidsboende B blev mycket orolig för att bli bortförd igen, ville hustrun att AVT skulle få avlastningsplats på Korttidsboende A. Anhöriga hade pratat om andra alternativ med demenssjuksköterska. Demenssjuksköterska hade den 19 oktober 2013 erbjudit sig att ordna ett studiebesök på ett vård- och demensboende. Demenssjuksköterska visade hustrun en plats/lägenhet på Korttidsboende A, samt en avdelning för permanent demensboende med avseende på framtida behov. Boendesamordnaren skulle se över möjligheterna till avlastningsplats och återkoppla till dottern. AVT blev erbjuden avlastningsplats på Korttidsboende A den 25 november 2013 och två veckor framöver. AVT anlände till Korttidsboende A måndagen den 25 november Dottern hjälpte till med inflyttning av AVT. Vid ankomsten gav dottern sjuksköterska på Korttidsboende A hustruns anteckningar om AVT, som inkluderade kort familjehistorik, detaljerad medicinlista samt notering om AVT:s förvirring och bristande orienteringsförmåga. Dottern uppger att hon berättade för vårdpersonal om AVT:s rymningsbenägenhet och frågade personalen hur de säkerställer att AVT inte försvinner från avdelningen. Dottern uppger att hon fick information från vårdpersonal att det hade installerats ett smitlarm vid utgången i byggnaden som ska larma om en brukare passerar. Larmet uppgavs inte ha fungerat under dagen, men skulle komma i bruk inom kort. Dottern beskriver att sjuksköterska hade försäkrat att det inte gick att lämna Korttidsboende A, utan att först passera sjuksköterskekontoret som alltid är bemannat och att personal direkt skulle reagera på om någon gick förbi. Vidare framkommer att anhöriga är kritisk till att vårdpersonal tisdagen den 26 november 2013 kontaktade hustrun åt AVT:s vägnar, då AVT satt bredvid telefonen och vill prata med hustrun. Anhöriga hade uppfattat att vårdpersonalen endast skulle kontakta anhöriga om något akut inträffade gällande AVT.

3 UTREDNING 3 (7) Samtal med sjuksköterska och två aktuell vårdpersonal den 16 december 2013 om händelsen den 2 december 2013 Aktuell vårdpersonal 1 (AVP 1) uppger att AVT den 2 december 2013 hade varit ledsen under dagen. AVT hade varit mycket orolig på eftermiddagen och hade vid cirka kl fått lugnande medicin. Vårdpersonal hade innan AVT:s försvinnande sett AVT gå runt på avdelningen med ytterkläderna på. Vårdpersonal upptäckte att AVT var borta vid cirka kl då personal skulle hämta AVT till middagen. Vårdpersonalen hade senast sett AVT vid cirka kl Vårdpersonalen beskriver att de följde gällande rutin vid en brukares försvinnande då de först letade efter AVT i närområdet, först i byggnaden och sedan utanför byggnaden. När personalen inte hittade AVT kontaktades sjuksköterska om att en brukare avvikit från Korttidsboende A. Sjuksköterskan kontaktade polisen och berättade att en brukare försvunnit från avdelningen. Sjuksköterskan kontaktade därefter hustru till AVT vid cirka kl och berättade att AVT var försvunnen och att polis hade blivit kontaktad. Kl kom polisen till Korttidsboende A och sjuksköterska lämnade signalement och levnadshistoria om AVT. En polis stationerade sig på boendet och fyra poliser i två polisbilar patrullerade i närområdet. Vid kl kontaktade hustrun sjuksköterskan per telefon och uppgav att AVT befann sig hos en granne. Sjuksköterskan för vidare upplysningarna till polisen. Sjuksköterskan uppger att polisen beslutade sig för att hämta AVT och kontaktade grannarna. Cirka kl var AVT åter på Korttidsboende A. Sjuksköterska beskriver att AVT var vid gott mod vid ankomsten. Sjuksköterska uppger att AVT inte kunde redogöra för vad AVT hade gjort de senaste timmarna, utan hade endast svaga minnen. Sjuksköterska kontaktade därefter hustrun för återkoppling och berättade att EC skulle kontaktas dagen efter gällande händelsen. Morgonen efter händelsen informerade sjuksköterska EC för Korttidsboende A, som därpå informerade OC för Korttidsboende A om händelsen. Sjuksköterska hade vid ett flertal tillfällen under kvällen kontakt med hustrun som var mycket orolig över det inträffade. I samtalet framkommer att smitlarmet och dörrlarmet inte fungerade vid tillfället. Firman som har hand om larmet hade blivit informerad om detta, men hade inte ordnat problemet. Dottern hjälpte AVT att flytta in till Korttidsboende A. Vid ankomsten till korttidsboendet gav dottern skriftlig dokumentation till vårdpersonalen med levnadshistoria om AVT. Enligt sjuksköterskan fick de anhöriga information om att Korttidsboende A inte är en låst avdelning. Sjuksköterska uppgav till dottern att det oftast är någon som är i sjuksköterskerummet, men inte alltid. Sjuksköterskan beskriver att det måste ha blivit ett missförstånd mellan anhörig och personal. Gällande händelsen, att vårdpersonal kontaktat hustrun per telefon åt AVT:s vägnar, uppger AVP 1 att denne först enskilt hade kontaktat hustrun och frågat om AVT fick ringa upp hustrun via telefon. Hustrun hade sagt ja och sedan hade AVP 1 ringt upp hustrun åt AVT:s vägnar. Vårdpersonal hade inte uppfattat att personal endast fick kontakta anhöriga om det var något akut gällande AVT. Vårdpersonalen uppger att de bad om ursäkt för det inträffade.

4 UTREDNING 4 (7) Enligt vårdpersonalen deltog AVT under vistelsen på Korttidsboende A på mindre aktiviteter som att hjälpa till med att julpynta, duka etcetera. Sjuksköterska uppger att personalen försökte involvera AVT i olika aktiviteter, men att AVT vandrade mycket och hade svårt att sitta still. Vårdpersonal och sjuksköterska uppger att AVT inte ville vara på Korttidsboende A, vilket yttrade sig i att AVT ofta kunde ta på sig ytterkläderna och packa resväskan. Vårdpersonal stoppade AVT flera gånger under vistelsen på Korttidsboende A från att lämna avdelningen, både med eller utan ytterkläder. I samtalet framkommer att ingen genomförandeplan upprättades för AVT under vistelsen på Korttidsboende A. Det fanns inga rutiner för hur personalen lägger upp dagen för AVT. Samtal med demenssjuksköterska, EC och OC för Korttidsboende A, EC och OC för Korttidsboende B den 16 december 2013 om händelsen den 2 december 2013 AVT hade innan avlastningsplatsen på Korttidsboende A varit på ett annat korttidsboende (Korttidsboende B) under två veckor i oktober Korttidsboende B är ett korttidsboende med inriktning för dementa personer och har kodlås. Korttidsboende A är ett vanligt korttidsboende, som inte är en låst avdelning. EC för Korttidsboende B uppger att vistelsen på Korttidsboende B hade fungerat bra. AVT hade deltagit på olika aktiviteter, samt promenerat utomhus nästan varje dag tillsammans med vårdpersonal. Vårdpersonalen på Korttidsboende B hade inte uppfattat AVT som vandrande eller rymningsbenägen. Enligt EC för Korttidsboende B visade AVT inga tendenser som pekade på att AVT skulle vilja avvika från Korttidsboende B. EC för Korttidsboende B beskriver att de inte har haft någon återkoppling med anhöriga gällande vistelsen på Korttidsboende B. EC hade i efterhand fått veta att anhöriga var missnöjda och att AVT efter hemkomsten blivit orolig för att bli bortförd igen. Den 19 oktober 2013 visade demenssjuksköterska hustrun två avdelningar på ett vård- och demensboende. Demenssjuksköterska beskriver att hustrun fick se en avdelning för permanent demensboende med avseende på framtida behov. Vidare fick hustrun se Korttidsboende A, eftersom det fanns ett ledigt rum vid tillfället. Demenssjuksköterska beskriver att hustrun inte såg Korttidsboende B som ett alternativ och att anhöriga hade uppgett att de inte ville att AVT skulle tillbaka dit. Enhetscheferna och demenssjuksköterska påpekar vikten vid att stämma av med anhörigas förväntningar redan vid ankomsten till ett nytt boende. Det beskrivs som viktigt att tydliggöra vad enheten erbjuder. Demenssjuksköterska besökte AVT den 4 december 2013 och frågade AVT om händelsen den 2 december Enligt demenssjuksköterskan uppfattades AVT inte komma ihåg händelsen och demenssjuksköterskan märkte inte av något speciellt med AVT efter det inträffade. EC för Korttidsboende A beskriver att de har haft problem med larmen. Dörrlarm och smitlarm fungerade inte vid tillfället för händelsen den 2 december. Smitlarm är en

5 UTREDNING 5 (7) tagg i larmklockan som uppfångas vid passage av ytterdörr och avdelningsdörr. Ett smitlarm kan aktiveras om en person är rymningsbenägen, där larmklockan kan kopplas till ytterdörren. Om personen passerar ytterdörren larmar det i telefonen hos personalen. Ett dörrlarm är kopplat till den boendes lägenhet och visar om lägenhetsdörren är stängd. Larmsystemet har även varit ur funktion vid ett par tillfällen sedan hösten En liknande händelse har inträffat efter händelsen den 2 december, då ett annan brukare avvikit från Korttidsboende A. OC för Korttidsboende A beskriver att det inte finns tillräckligt med kunskaper bland vårdpersonal på Korttidsboendet 1 för att ta hand om personer med demens. Vid samtalet framhålls vikten vid att personalen behöver ha rätt kompetens. Samtal med boendesamordnare den 14 januari 2014 om händelsen den 2 december 2013 AVT var på Korttidsboende B för avlastning mellan den 9 oktober 2013 till den 21 oktober Boendesamordnaren hade fått uppgift från personal på Korttidsboende B att det fungerat bra under vistelsen. Fredagen den 22 november 2013 kontaktade hustru och dotter till AVT boendesamordnaren per telefon. Dottern uttryckte att hustrun var i akut behov av avlastning för AVT. Enligt boendesamordnaren var de anhöriga inte nöjda med Korttidsboende B och ville inte att AVT skulle tillbaka dit. De anhöriga uppgav till boendesamordnaren att AVT efter hemkomsten från Korttidsboende B blev mycket orolig och inte ville bli bortförd igen. De anhöriga ville istället att AVT skulle till Korttidsboende A. Boendesamordnaren berättade för anhöriga att Korttidsboende A inte är en låst avdelning och påtalade till anhöriga att AVT kanske inte kommer att trivas där heller. Risken finns att samma sak inträffar som vid hemkomsten från Korttidsboende B. Anhöriga ville ändå prova Korttidsboende A. Boendesamordnaren fick i samtalet med anhöriga inte uppfattningen att AVT var speciellt vandrande eller rymningsbenägen. Boendesamordnaren kunde ordna en avlastningsplats på Korttidsboende A måndagen den 25 november Det fanns vid tidpunkten ingen ledig plats vid Korttidsboende B. Enligt boendesamordnaren ska dementa personer i första hand erbjudas avlastningsplats på Korttidsboende B som har inriktning på dementa personer. Vid full beläggning placeras brukaren oftast vid Korttidsboende A. Innan ankomsten till Korttidsboende A hade boendesamordnaren gett en rapport till sjuksköterska om AVT och dess behov. Det är därefter upp till enhetschef att tillsätta resurser efter brukarens behov. AVT är för tillfället hemma, men har ansökt och blivit beviljad en plats på permanent demensboende. Handläggningsprocessen pågår för tillfället.

6 UTREDNING 6 (7) Sammanfattning av händelsen och bedömning Måndagen den 2 december när vårdpersonal skulle hämta aktuell vårdtagare (AVT) till middagen cirka kl upptäcks att AVT inte befann sig på Korttidsboende A. Vårdpersonal såg AVT senast vid cirka kl AVT uppges av vårdpersonal ha varit orolig hela eftermiddagen. Vårdpersonal letade efter AVT utan resultat och kontaktade därefter sjuksköterska som i sin tur kontaktade anhöriga och polisen. Vid cirka klockan kontaktade hustrun till AVT sjuksköterska på Korttidsboende A och berättade att AVT var återfunnen och befann sig hos en granne. Sjuksköterska kontaktade polisen som beslutade sig för att köra tillbaka AVT till Korttidsboende A. AVT var åter hos Korttidsboende A cirka klockan Utredningen visar att berörd personal har agerat korrekt i samband med händelsen och har följt vård- och omsorgsförvaltningens gällande rutin vid en brukares försvinnande. I utredningen framkommer att AVT innan avlastningsplatsen på Korttidsboende A hade varit på avlastning på Korttidsboende B under två veckor i oktober Vistelsen på Korttidsboende B uppgavs av personal ha fungerat bra. Problem uppstod vid hemkomsten då AVT blev mycket orolig och inte ville bli bortförd igen. Fredagen den 22 november 2013 kontaktade anhöriga till AVT boendesamordnare gällande akut behov av ny avlastningsplats, då hemsituationen var för påfrestande för hustrun. Anhöriga efterfrågade avlastningsplats på Korttidsboende A, men informerades att det inte är en låst avdelning, samt att Korttidsboende A inte har den inriktning på demensvård som finns på Korttidsboende B. Korttidsboende B har kodlås. AVT erbjöds avlastningsplats på Korttidsboende A måndagen den 25 november Utredningen visar att AVT inte var vandrande eller visade tendenser till att vilja avvika från Korttidsboende B. Det sker ingen återkoppling mellan Korttidsboende B och anhöriga för att reda ut vad som har gått fel och hur de kan lösa situationen. Vidare visar utredningen att AVT hade ändrat sitt beteende mellan vistelsen på Korttidsboende B och Korttidsboende A. När AVT var på Korttidsboende A var AVT vandrande och hade svårt att sitta still. Vårdpersonal på Korttidsboende A upplevde att AVT inte ville vara där, vilket yttrade sig i att AVT ofta kunde ta på sig ytterkläderna och packa resväskan. Vårdpersonal stoppade AVT flera gånger under vistelsen på Korttidsboende A från att lämna avdelningen, både med eller utan ytterkläder. AVT är för tillfället hemma, men har ansökt och blivit beviljad en plats på permanent demensboende. Handläggningsprocessen pågår för tillfället. I utredningen framkommer att ingen genomförandeplan upprättades för AVT under vistelsen på Korttidsboende A. Det fanns inga rutiner för hur personalen lägger upp dagen för AVT. Det finns inte tillräckligt med kunskaper bland vårdpersonal på Korttidsboende A för hur de skall ta hand om personer med demens. Utredningen visar att personalen och anhöriga har många olika uppfattningar omkring händelsen. I utredningen framkommer att det vid ett antal gånger har inträffat miss-

7 UTREDNING 7 (7) förstånd mellan personal och anhöriga gällande förväntningar på Korttidsboende A och B, vid AVT:s vistelse på Korttidsboende A samt vid försvinnandet. Åtgärdsplan Enhetschef skall se till att avstämning sker mellan personal och anhöriga vid ankomst till boende och att en genomförandeplan upprättas för brukaren. Personal från två avdelningar på Korttidsboende A har fått utbildning och handledning av demenssjuksköterska, resterande planeras få detta vid ett senare tillfälle. Enhetschef skall säkerställa bemanning efter brukarnas behov. Enhetschef skall se över smitlarm och dörrlarm till Korttidsboende A. Om larmen inte fungerar ska det finnas en rutin för när larmen inte fungerar och hur bemanningen ska se ut för att säkerställa omvårdnaden. Enhetschef ansvarar för, att vid framfört missnöje med korttidsplats skall uppföljning med brukare och anhöriga göras. Enhetschef skall arbeta med trygghetsskapande åtgärder för brukaren och anhöriga, så som samtal, stöd för brukaren, hålla kontakt med anhöriga. Katarina Hagdahl Medicinskt ansvarig sjuksköterska Emma Odén Utredare

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap. 3 SoL (Lex

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 16/2014 UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Emma Odén, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omvårdnad enligt 14 kap 3 SoL (Lex

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS (Lex Sarah) Bakgrund Den 23 januari

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (6) Vår handläggare Katarina Hagdahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS

Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt 24 b LSS Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2014 UTREDNING 1 (6) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i omsorg, brist i tillsyn enligt

Läs mer

Utredning Lex Sarah. Sn/2015:259. SNau 105

Utredning Lex Sarah. Sn/2015:259. SNau 105 Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 17(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:259 SNau 105 Utredning Lex Sarah Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen och

Läs mer

Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL, Lex Sarah, vid Magdalenagården

Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL, Lex Sarah, vid Magdalenagården M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN 2003-12-09 Handläggare: Kicki Elofsson 2004-11-23 DNR 504-518/2004 504-519/2004 504-520/2004 504-521/2004 504-522/2004

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (16) Socialnämndens arbetsutskott 2013-10-08 101 Socialnämndens yttrande gällande klagomål på Väsbygårdens äldreboende (SN 2013.148) Arbetsutskottets beslut Socialnämnden

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterat missförhållande enligt 14 kap 3 SoL (Lex Sarah) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 1/2012 UTREDNING 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Wennerth, utredare Utredning med anledning av rapporterat missförhållande

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Rev sep 15 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg atmosfär i en hemlik

Läs mer

Välkommen till Hesselgrenska

Välkommen till Hesselgrenska Välkommen till Hesselgrenska Hofors kommun 2009Rev juni 2014 Hesselgrenska är ett särskilt boende med inriktning mot demenssjuka. På Hesselgrenska arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn och trygg

Läs mer

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring

Riktlinjer, beställning av insatser samt informationsöverföring Dokumenttyp: Dokumentet gäller för, personalkategori: Fastställt av, befattning och namn: Riktlinjer Biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, chef, vårdpersonal, boendesamordnare,

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL av Skedvikens gruppboende ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-09-10 Handläggare: Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011

Olofströms kommun. Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom demensboende. Revisionsrapport. KPMG AB 31 mars 2011 Granskning av tvångsåtgärder och bemanning inom Revisionsrapport KPMG AB 31 mars 2011 Revrapp Olofström.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig nämnd/styrelse 1 5. Metod 1 6.

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull)

Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) Verksamhetsuppföljning Sankt Olofs Vård- och omsorgsdistrikt (exkl. dagverksamhet och nattpatrull) 2013-04-25 2013-04-29 Malin Rehnstam Vik. Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET

HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET Vänersborgs kommun UPPRÄTTAD 2013-06-17 Barn och ungdomsförvaltningen Norra skolan REVIDERAD HANDLINGSPLAN FÖR TRYGGHET OCH SÄKERHET VID NORRA SKOLAN GÄLLER FÖR LÄSÅRET 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BARN

Läs mer

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende

Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-07-12 Dnr 2015/213 Svar till IVO gällande tillsyn på Tallbohovs äldreboende Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden godkänner förvaltningens redovisning

Läs mer

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården

Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Datum 2012-05-25 Handläggare Datum Beteckning Socialstyrelsen Dnr. 9.2-23687/2012 Yttrande avseende Härbret/Loftet på Norrgården Socialstyrelsen har begärt in yttrande från socialnämnden med anledning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Meddelande 2006:15 Verksamhetstillsyn av demensboenden i tre av länets kommuner. Utgiven av: Ansvarig enhet:

Läs mer

Kan man vara trygg om natten?

Kan man vara trygg om natten? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Kan man vara trygg om natten? Nattlig tillsyn av särskilda boenden för äldre i Kalmar län Meddelande 2004:15 Utgiven av: Kan man vara trygg om natten? Meddelande 2004:15

Läs mer

Nattbemanning trygghet och säkerhet

Nattbemanning trygghet och säkerhet 2016-02-24 1(7) Nattbemanning trygghet och säkerhet Frågorna i detta formulär är ett stöd för inspektörerna vid genomförande vid oanmälda inspektioner avseende bemanning och trygghet/säkerhet för äldre

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta kommun för period 2, maj aug 2012 SN-2012/321 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-10-02 SN-2012/321 Socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom Vård och Omsorg i Knivsta

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Kvalitetsråd inom vård- och omsorgsboende

Kvalitetsråd inom vård- och omsorgsboende HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDREOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE 10 FEBRUARI 2009 SID 1 (5) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 413 Dnr 600-073-2009 Sammanträde 24 mars 2009

Läs mer

Välkommen till Norrevång

Välkommen till Norrevång Välkommen till Norrevång Reviderad 2014-02-18 Norrevångs servicehus består av: Lindängen och Stiernemosse - en boendeenhet för personer med demenssjukdom. Maglehög - tvårumslägenheter. Qvarnen - enrumslägenheter.

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 The Capital of Scandinavia Sarah Wägnert 1997 Syftet med lex Sarah är att komma till rätta med brister

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för person med allvarlig kognitiv svikt

Riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för person med allvarlig kognitiv svikt RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för person med allvarlig kognitiv svikt Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor.

Allmän information. Personal. Bemanning. Utbildning/fortbildning. 1. Enhetens namn. 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor. Allmän information 1. Enhetens namn 2. Antal kunder fördelat på kvinnor och män. Kvinnor Män Personal Bemanning 3. Motsvarar bemanningen av medarbetare den mängd som behövs för att kunden ska få sina insatser

Läs mer

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande

Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande Erfarenheter från utvecklingsarbete med kommunikationsstöd och lågaffektivt bemötande Mot mindre tvång och begränsningar Foto: Robert Churchill, Getty Images 1 Introduktion lärande exempel Det här lärande

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

GPS teknik inom demensvården

GPS teknik inom demensvården ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 108-97/2009 SID 1 (5) 2009-06-30 Handläggare: Ulla Fredriksson, tel. 508 36 216 Birgitta Karlsson, tel. 508 40 610 Till Äldrenämnden 15 september 2009 Svar på skrivelse

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. 2015-06-24 1 Dnr 2015/212 Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Kastanjens korttidsboende den 9 april 2015. Närvarande: Cecilia Bengtsson, verksamhetschef, Inger Brandell, utredare,

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Redovisning av rapporterade lex Sarah och lex Maria 2016

Redovisning av rapporterade lex Sarah och lex Maria 2016 BESLUT 1 (1) Handläggare Ann-Marie Lidberg Christina Sabel Magnus Jungvid Sammanträdesdatum 2017-02-09 2017/SDNO0005 Kommunstyrelsen Redovisning av rapporterade lex Sarah och lex Maria 2016 Nämndens beslut

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Välkommen till Persgården särskilt boende

Välkommen till Persgården särskilt boende Välkommen till Persgården särskilt boende Rev sep -15 Persgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. På Persgården arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmiljö.

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Särskilt boende. Information från Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun. Uppdaterad

Särskilt boende. Information från Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun. Uppdaterad Särskilt boende Information från Omsorgsförvaltningen, Alvesta kommun Uppdaterad 2015 1 Särskilt boende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett särskilt boende.

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

DEMENSTILLSYN - SÄRSKILT BOENDE

DEMENSTILLSYN - SÄRSKILT BOENDE DEMENSTILLSYN - SÄRSKILT BOENDE Det krävs kunskap hos personalen för att äldre med demenssjukdom ska få åldras med värdighet. LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2007:12 Foton på framsidan: Länsstyrelsen,

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Välkommen. till korttidsplats på Glimten

Välkommen. till korttidsplats på Glimten Välkommen till korttidsplats på Glimten Broschyren innehåller information, telefonnummer och praktiska upplysningar till dig som har fått korttidsplats på Glimten. Glimten är beläget på Östergården, våning

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde

Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde 2011-03-23 Omsorgsnämnden Pressinformation inför omsorgsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Linnéa Darell (FP), telefon 013-20 62 51 eller 070-382 47 52

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 8.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2008-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Rapport från tillsyn vid gruppboende Narcissvägen 2,

Rapport från tillsyn vid gruppboende Narcissvägen 2, Rapport Dnr VON16/48 Nämndansvarig tjänsteman Datum Marie Johnsson Vård- och omsorgsnämnden Rapport från tillsyn vid gruppboende Narcissvägen 2, Boendet Narcissvägen 2 är ett gruppboende beläget i Bryngelstorp.

Läs mer

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Catharina Johansson Fastställelsedatum: 20121107 Dokumentansvarig:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan

Verksamhetsuppföljning Oxelgatan Verksamhetsuppföljning Oxelgatan 2012-01-18 2012-01-19 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 Närvarande vid besöket Från Oxelgatan:

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

ABCDE. Tillsyn av Blackebergs sjukhem i Bromma Yttrande till Länsstyrelsen. Bromma stadsdelsnämnd

ABCDE. Tillsyn av Blackebergs sjukhem i Bromma Yttrande till Länsstyrelsen. Bromma stadsdelsnämnd Äldreomsorgens utföraravdelning Bromma stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (6) 2006-01-11 Dnr 649-05-504 sdn 2005-01-24 Handläggare: Monica Mårdén Tfn: 508 06 322 Bromma stadsdelsnämnd Tillsyn

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Bilaga 1 Första datum: Enhetschef: Utredare: Kl Vad görs i ärendet Bilaga 2 Underskrift information personal Jag har tagit del av Lex

Läs mer

GPS-larm ökar tryggheten

GPS-larm ökar tryggheten GPS-larm ökar tryggheten för bärare, anhöriga och samhälle Ett larm kan bli till accessoar Vad är GPS-larm för något? Mobila larm kallas även GPS-larm. GPS är en förkortning för Global Positioning System.

Läs mer

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka

värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier för dig som har stöd av äldreomsorgen i Botkyrka värdighetsgarantier Från och med 2014 gäller värdighetsgarantier i Botkyrkas äldreomsorg. Garantierna är äldreomsorgens löften till

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Utredning med anledning av rapport om missförhållande och risk för missförhållande enligt lex Sarah vid myndighetsutövning inom sociala avdelningen

Utredning med anledning av rapport om missförhållande och risk för missförhållande enligt lex Sarah vid myndighetsutövning inom sociala avdelningen SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALA AVDELNINGEN UTREDNING SID 1 (5) 2012-05-25 Handläggare: Helena Örnevall och Kerstin Larsson Telefon: 08-508 12 000 Till Stadsdelsnämnd Södermalm 2012-06-14 Utredning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Omsorg nattetid. Tillsyn nattetid på 29 särskilda boenden för äldre i Malmö stad. Sociala frågor. Helén Andersson Linus Nygren

Omsorg nattetid. Tillsyn nattetid på 29 särskilda boenden för äldre i Malmö stad. Sociala frågor. Helén Andersson Linus Nygren Omsorg nattetid Tillsyn nattetid på 29 särskilda boenden för äldre i Malmö stad Sociala frågor Helén Andersson Linus Nygren Titel: Omsorg nattetid Utgiven av: Länsstyrelsen i Skåne län Författare: Helén

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten

Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Löpande dokumentation i Lex Sarah ärendet Barn- och familjeenheten Bilaga 1 Första datum: Enhetschef: Utredare: Datum Kl Vad görs i ärendet Bilaga 2 Underskrift information personal Jag har tagit del av

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen

Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen Välkommen till korttidsboende på Blomstervägen KORTTIDSBOENDE FÖR PERSONER MED DEMENSSJUKDOM Riktar sig till de personer som har en demenssjukdom eller till personer med demensliknande tillstånd under

Läs mer

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun

Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Samtalsguide för att tydliggöra värdegrunden i planering av genomförandeplanen i Alingsås kommun Det här är en samtalsguide som är tänkt att vara ett stöd till dig som kontaktperson vid planeringsamtal.

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson NHO

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson NHO KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Charlotta Larsson 2014-02-28 NHO-2013-0175.31 Oanmäld avtalsuppföljning av Ringgatan 6D Nämnden för hälsa och omsorg Förslag till

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet)

Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) Verksamhetsuppföljning Aleris (Lillevångshemmet) 2012-01-25 2012-01-26 Johanna Bendtsen Verksamhetsuppföljare Sofia Spetz vik. avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus

Möte om hemtjänsten. Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare. Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17. Hallunda Folkets Hus 1 [6] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 17 oktober 2013 kl. 15 17 Plats Hallunda Folkets Hus Mahria Persson-Lövkvist, verksamhetschef för äldreomsorgen

Läs mer

Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande

Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande 1 (5) Oskarshamns kommun Socialnämnden 572 28 Oskarshamn Tillsynsärende angående socialtjänstens ansvar och agerande Bakgrund Socialtjänsten i Oskarshamn har anmält till Länsstyrelsen att man önskar att

Läs mer

Välkommen till. Lindhagens korttidsvistelse. Villagatan 17, 774 40 Avesta

Välkommen till. Lindhagens korttidsvistelse. Villagatan 17, 774 40 Avesta Välkommen till Lindhagens korttidsvistelse Villagatan 17, 774 40 Avesta Lindhagen Avdelningstelefon; 0226-64 54 27 Patienttelefon tom kl: 20.00 0226-197 84 Sjuksköterska; vardagar kl: 09.00 11.00 0226-64

Läs mer

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN

KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN KIRUNA KOMMUN Socialförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN I KIRUNA KOMMUN Vård- och omsorgsboende i Kiruna I Kiruna Kommun finns idag 320 lägenheter på vård- och omsorgsboenden för personer med beslut

Läs mer