Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010"

Transkript

1 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010 Tid: torsdagen den 9 december 2010, klockan :30 Plats: Skutan, Navigatören Närvarande Maria Chergui, ordförande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Annikki Airissalo, boenderepresentant Barbro Karlsson Maryorie Pezoa Frånvarande Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen Uno Karlsson Mohamed Sharif Miguel Velasco, boenderepresentant Masoud Kareme, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant 1. Fastställande av dagordning Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Rolf och Rita slutar Ordförande meddela att Rolf och Rita Lundkvist kommer att avsäga sig sitt uppdrag i demokratiforumet. Vi tackar de för ett bra arbete, duktig sekreterare och Vice ordförande. Vi har mycket gott att säga om deras arbete och det samarbetet som de haft med alla i forumet. När och om de har tid är de välkomna att besöka oss på mötena. 3. Föregående mötes protokoll Föregående mötesprotokoll är godkänt med de ändringar som gjorts. 4. Dagens justerare beslut Barbro Karlsson utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte. 5. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Per Johansson föreläser den 12 januari 2011 på Navigatören kl den populära föreläsningen kommer även att ges på Årbyskolan. Vill man gå på föreläsningen måste man beställa biljetter hos Ann Segelborg. 1

2 6. Gäster från Hyresgästföreningen Några hyresförhandlingar är färdiga men det är fortfarande förhandlingar kvar bland annat med Akelius och Graflunds. Hyresgästföreningen har gjort en miljövandring under 3 dagar i Årby där de har tagit 64 foton på allvarliga brister i området. Efter att ha tittat på bilderna står det klart att den miljöpolicy som finns för yttermiljö inte följs av Graflund. Vi märker grova brister på flera brandluckor i fastigheterna. Demokratiforum och (samband med) Hyresgästföreningen har kommit överens om olika förslag som ska tas upp i förhandlingarna med Graflunds. Föreslå bovärd/ar i varje fastighet Hyresgästföreningen ska nämna under mötet med Grafluns att föreningen har haft ett möte med Demokratiforumet där vi har kommit överens om gemensamma lösningar. Anordna stormöte för boende i Årby om utemiljön (att visa för boenden om de brister som hittats, detta endast ifall Graflunds inte är samarbetsvilliga) 7. Rapporter Årby demokraticentrum Margaretha Friedes jobbsökarinsats, projekt hos arbetsmarknadsförvaltningen, avslutas till årsskiftet. Resultatet ska inte ha motsvarat till förväntningarna. För Årbys del vet vi att det är i alla fall en person som deltagit i projektet som fått fast jobb, personen har varit inne i biblioteket och tackat för hjälpen. Cirklarna vi lär oss prata svenska tillsammans! från Vuxenskolan, läraren har varit Louis Faye är avslutad för terminen. Det har varit många deltagare, mellan 6-8 personer har suttit i grupprummet i Navigatören. 23/12 är det sista dagen som Årbyskolans barn äter på Navigatören. Uppsägning av lokalen ska träda i kraft. Karin Zetterberg, Curts chef, har fått kallelse till möte på navigatören den 15/12 kl 8:30 från vuxenförvaltningen. Curt har blivit ombedd att vara närvarande och han hoppas att även någon från forumet kan vara närvarande på mötet. Mötet bestämmer att Maria skall närvara på mötet om Navigatören den 15/12. Samordningsträff fredagen den 17 december 2010 Barbro Karlsson meddelar att hon fått förhinder därför kan hon inte närvara på mötet. Forumet bestämmer att Annikki Airissalo ska representera Årby Demokratiforum på mötet istället. Riksdagsresan planering Ann har skickat ut mejl till forumet idag om att vi ska vänta med vidare planering av Riksdagsresan. Detta p.g.a. att vi inte vet ännu hur situationen kommer att se ut för forumen till nästa år. 2

3 Demokratiforums skrivelse om Årby centrum Maria Chergui meddelar oss att svaret på den skrivelse som vi gjort inte är klar. (har fastnat på vägen) Kommunstyrelsen har skickat tillbaka ärendet till tjänstemännen för ytterligare utredning. (då de ansåg att den var för dåligt skriven.) Remissförslag - Eskilstuna rör sig - idrottspolitik i Eskilstuna synpunkter. Vi går igenom de förslag som finns och de ändringar som vi vill göra. Marjoriet Pezoa sammanställer åsikterna och skickar in de till Ann Segelborg. Skrivelse om avsaknad belysning i Årby Maria Chergui gör en skrivelse som hon skickar ut på mejlen till alla i forumet för åsikter. Barn har lockats med godis i Eskilstuna området åtgärder? Barn och utbildning gick ut i tidningen för att informera allmänheten om (den man)de personer som lockat barn med godis i Eskilstuna. Under mötet får vi reda på att alla skolor/förskolor inte har gått ut med information till föräldrar om vad som hänt. Maria Chergui pratar med ordförande för Barn och utbildningsnämnden för att få mer information om hur saker och ting ska gå till, om vilken information som ska ges ut samt om alla skolor/förskolor inte får samma information. 8. Verksamhetsrapport för 2010 Rita Lundkvist har gjort ett utkast på verksamhetsrapporten. Maria Chergui ska läsa igenom utkastet och denna ska snarast skickas in till Ann Segelborg. 9. Utvärdering av demokratiforumen Mycket hänger på den utvärdering som ska göras. Vi väntar med att planera något inför nästa år då vi har fått ett beslut om forumens framtid. 10. Planering för våren 2011 Vi väntar till januari med att planera något nytt. Det går att planera trots att vi inte har någon budget klar men vi anser att det är bra om vi inväntar utvärderingen som ska göras av forumen. 11. Julkort Forumet bestämmer att vi skickar ut ett julkort till boenden i Årby och Röksta området, endast om den hinner tryckas upp innan jul. På julkortet ska det stå i punktform om de olika saker som forumet gjort under året. Vi ber 4 ungdomar att dela ut korten och för det får de 500kr var. 12. Ekonomi Ekonomin vet vi inget om. Forumet önskar att få veta hur det ser ut, även om vi inte gjort av med mycket vill vi veta. Maria Chergui mejlar ekonomen om ett utdrag som forumet ska få ta del av. 3

4 13. Övriga frågor Eftersom Rita Lundkvist slutar i forumet kommer vi att behöva en ny sekreterare. Forumet förelår Marjoriet Pezoa, ett beslut som vi får ta nästa möte. (Beroende på utvärdering som görs kanske vi måste välja in nya boenderepresentanter till forumet. KD,FP, C och M saknar representation.) Kd och Fp behöver välja in politiska representanter och C och M behöver välja in boenderepresentanter. 14. Nästa möte Nästa möte är tisdagen den 11 januari 2011 klockan på Navigatören, lokal Skutan. Ordförande avslutar mötet. Maria Chergui Ordförande Barbro Karlsson Justerare Marjoriet Pezoa Sekreterare 4

5 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 26 oktober 2010 Tid: tisdagen den 26 oktober 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Annikki Airissalo, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant Mohamed Sharif Uno Karlsson Barbro Karlsson Maryorie Pezoa Miguel Velasco, boenderepresentant Frånvarande Maria Chergui, ordförande Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen Masoud Kareme, boenderepresentant Patrik Kronholm Riitta Paakinaho 1. Fastställande av dagordning Vice ordförande öppnade mötet hälsade alla välkomna. 2. Föregående mötes minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes av samtliga närvarande. 3. Dagens justerare beslut Mohamed Sharif utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte. 4. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Inga brev eller skrivelser inkomna. 5. Rapporter Louis Faye Louis Faye berättade om filmen Den osynliga muren som visades den 28 oktober Det är en film om när livet går snett ibland ungdomar med knark, dödsfall med mera. Filmen visar att man stöter bort de som hamnat snett med det är inget fel på ungdomarna utan miljön det vill säga skolan och föräldra ansvaret. Det finns ett handledningsmaterial att tala kring filmen. 1

6 Ett annat projekt är Rapp i käften en världskulturfestival som handlar om att bry sig om, en medveten rapp utan det amerikanska stuket. Premiär var den 30 oktober Medel till projektet är från Socialstyrelsen. Cykelolyckan Ordförande är vid detta mötes gång på ett möte om olyckan och rapporterar detta vid nästa möte. Besök på Riksdagen Maryorie Pezoa håller i trådarna för besöket i Riksdagen och har några frågor att ta upp. När ska bussen åka? Förslag; klockan 10 från Årby centrum Marknadsföring? Förslag; inbjud elever som har samhällskunskap i Årby skolan Affischering? Vilken tid åker vi hem? Varifrån? Fika? Förslag; Forumet tar med sig fika till alla i bussen Senast anmälningsdatum? Förslag; onsdagen den 17 november via Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen. Uno Karlsson hör med Pär Westberg om han kan säga något till gruppen. Föreslaget är också om vi kan göra besök på slottet eller storkyrkan under samma dag. Rapport ordförandeträff Ordförandeträffen är den 29 oktober och rapporteras vid nästa möte. Nästa möte 16 november klockan i stadshuset Nästa möte hålls i stadshuset klockan vartefter vi går ut och äter på Grappa som en avslutning på året med hela forumet. Årets sista möte blir dock den 7 december klockan på Navigatören, lokal Skutan. 6. Övrigt Synpunkter och förslag på remissen till Länsstyrelsens översikt av Årby naturreservat. Synpunkter; en investering och helhetslösning behövs av ängar, kor och hus. Forumet begär ett yttrande av att det skapas ett samarbete. Att Kommunfastigheter tänker längre än sitt vinstdrivande. Syftet är att bevara området. I Stockholm finns det ett samarbete mellan landstinget och kommunen som fungerar förträffligt och som heter Skärgårdsstiftelsen. Förslag; finns det möjlighet att en förening startar verksamhet där i form av Café att man öppnar upp husen för olika verksamheter. Kan arbetshandikappade starta sommar café? Det behövs en koordinator att sammanorna allt. Förslag till rapport om idrottsplatserna i Årby. Ett system behövs om hur man kan låna ut redskap såsom bandy när med mera. 2

7 Miguel Velasco ska kontakta Curt Lind på biblioteket och de ska planera systemet. Miguel kollar även upp med förslag om koordinator och om eventuellt en fritidsledare kan hjälpa till med att ha översikt över systemet. Det finns även spelinstrument att låna ut. Miguel tar även kontakten tillbaks till Eddie Franzon på Ung fritid. Vice ordförande kollar med Humanitas hur det går för dem och rapporterar tillbaks vid nästa möte. Julfest i Årbystugan lördagen den 11 december 2010, det är Finska föreningen i samarbete med Årbyföreningen som arrangerar detta. Maryorie Pezoa får svar på alla de frågor hon har om Valloppet. Förslag om nytt pulkarace vid Årbystugan med korvgrillning. 7. Mötet avslutas Mötet avslutas av vice ordförande och hälsar oss alla varmt välkomna till nästa möte tisdagen den 16 november klockan i stadshuset. Rolf Lundkvist Vice ordförande Mohamed Sharif Justerare Rita Lundkvist Sekreterare 3

8 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 21 september 2010 Tid: tisdagen den 21 september 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen Annikki Airissalo, boenderepresentant Uno Karlsson Barbro Karlsson Maryorie Pezoa Miguel Velasco, boenderepresentant Frånvarande Maria Chergui, ordförande Masoud Kareme, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant Patrik Kronholm Riitta Paakinaho 1. Fastställande av dagordning Vice ordförande öppnade mötet hälsade alla välkomna. 2. Föregående mötes minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes av samtliga närvarande. 3. Dagens justerare beslut Miguel Velasco utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte. 4. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Inga brev eller skrivelser inkomna. 5. Rapporter Föreläsning av Åsa Lindeborg Det kom cirka 110 personer till förläsningen som var väldigt bra. 1

9 Förtidsröstning och korvgrillning Alla kommunvalda partier var inbjudna i år, det kom några inte alla. En 60 till 70 talet förtidsröster kom in till biblioteket inom tre timmar. Det var många barn som ville ha korv med bröd. Inte så många vuxna ute i minglet bland partierna och forumet. Den enda kritiken var att någon skulle ha stått och serverat drycken hela tiden. Annars var det hela väldigt lyckat i kallt väder. Valloppet 42 personer startade och det var mest politiker från Stadshuset som deltog. Kritiken som vi tar med oss till nästa gång; - Varje ledamot i fullmäktige skulle ha inbjudits - Varför ställde inte fler boende upp? - Större priser som gör att man vill vinna, till exempel en laptop - Flera olika starter eller längder Utvärderings träff med Maryorie Pezoa, torsdagen den 30 september klockan i Stadshuset. Rapport ordförandeträff Uno Karlsson rapporterar att det var mycket tal om Valloppet. Valet Målet var att öka valdeltagandet för vuxna till 5% och för ungdomar till 10%. På kommunvalet blev valdeltagande i Årby 4,5% bättre än i förra valet och i riksdagsvalet 4,0% bättre. Vi kommer att få mer statistik av valsamordnare Sirpa Lindelöf där vi kan se till exempel åldersrelaterat och mer om förtidsröstningen med mera. Övrigt Vice ordförande rapporterade om att det finns möjlighet att gå på Lära sig prata svenska kurs på Årby Bibliotek/Demokraticentrum och han talade om att det nu finns ett kommunalt naturvårdsprojekt som vi väntas få mer information om senare. Angående våra forum så ska en utvärdering ska köpas utifrån och ska vara klart snarast, innan jul. Vi ska fortsätta som planerat till år Ekonomi Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen, rapporterade att vi har god ekonomi och att arvodena är inom ramen. Kvar finns en budgeterad studieresa och föreläsning. Vi kommer att åka till riksdagen på studiebesök som Maryorie Pezoa ordnar, föreslaget är onsdagen den 3 november. Ett annat förslag var att fråga om Per Westberg kunde guida oss. 2

10 8. Övrigt Fotbollsmålen till grusplanen är på gång. Hastighetsskyltar till Årbygatan kollar Ann Segelborg upp, i annat fall skickar vice ordförande in en skrivelse till berörda fastighetsägare, Kommunpolisen och stadsbyggnadskontoret i Eskilstuna kommun. Lysen till spontanidrottsplatsen Kulan fungerar inte. Önskemål finns om att få anslagstavlor med tak utspridda i Årby. Vice ordförande skickar skrivelse om detta till fastighetsägarna och stadsbyggnadskontoret i Eskilstuna kommun. Sekreteraren ska skriva en verksamhetsplan i december 2010, vi kommer att få rubriker att gå efter. Forumet var delarrangörer i Rätt att rösta. Kritik som vi har är att moderatorn tappade greppet och politikerna var inte förberedda för frågor kring Årby. Förslag om en föreläsning med var och ett av alla partier som får svara på samma frågor plus en moderator. Vi lottar i en kruka om vilket parti får börja och annonserar detta i en presskonferens. Önskemål finns om en julfest i bastustugan med Finska föreningen för alla barn i Årby. Forumet kan vara medarrangörer om Hyresgästföreningen samordnar. Vi kan ordna med en tipspromenad om demokratifrågor. Ordförande avslutade mötet och hälsade oss alla välkomna till nästa möte tisdagen den 19 oktober klockan på Navigatören, lokal Skutan. Vice ordförande och sekreteraren kan inte närvara vid detta möte i oktober. Rolf Lundkvist Vice ordförande Miguel Velasco Justerare Rita Lundkvist Sekreterare 3

11 4

12 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 17 augusti 2010 Tid: tisdagen den 17 augusti 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Uno Karlsson Barbro Karlsson Maryorie Pezoa Annikki Airissalo, boenderepresentant Frånvarande Maria Chergui, ordförande Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen Masoud Kareme, boenderepresentant Miguel Velasco, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant Patrik Kronholm Riitta Paakinaho 1. Fastställande av dagordning Vice ordförande öppnade mötet hälsade alla välkomna. 2. Föregående mötes minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes av samtliga närvarande. 3. Dagens justerare beslut Annikki Airissalo utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte. 4. Rätt att Rösta, Årby Möte mellan politiker och landstingspolitiker, Rätt att Rösta, torsdagen den 19 augusti 2010 klockan på Navigatörens matsal i Årby. Vi gick igenom vem som kan göra vad och vilka tider vi ska vara där för att hjälpa till. 5. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Inga brev eller skrivelser inkomna.

13 6. Rapporter; Från Pethra Anderssons C-uppsats En uppsats om 41 sidor som vi uppmanade oss att läsa och begrunda och komma med synpunkter, detta är utskickat på ien. Föreläsningen den 15 september med Gillis Herlitz har strukits istället får vi Åsa Linderborg den 14 september som är Aftonbladets kulturredaktör Vi konstaterade bara faktum och gläds åt att få lyssna till Åsa Linderborg. Föreläsning den 24 november med Per Johansson, ledare för Glada Hudik Vice ordförande berättade lite om Per Johansson och om föreställningen. Rapport från Maryorie Pezoa angående Valloppet Det mesta är ordnat och klart inför loppet. Kontakt är tagen med Eskilstuna Friidrott som hjälper till med avspärrningar, nummerlappar med mera. Masoud och Migo har kontakt med Eskil. Det har organiserats en inköpsgrupp som ska ha hand om muggar, sopsäckar, priser med mera. Karta och diplom ska ordnas. Under loppet finns det tillgång till vatten, frukt och kaffe. Olika politiska förbund kommer att ställa upp med vatten längs vägen. Anmälan av deltagare ska göra till Vice ordförande tar kontakt med Masoud och Migo om killgruppen kan hjälpa till vid loppet. Vi kom överens om att det vore fint om Annikki Airissalo kunde går av stapeln förs i loppet. 7. Grillkväll med förtidsröstning Vi planerade vem som ska göra vad och vilka som kan delta från forumet. Vi beslutade också om att fråga Clownen George Vera om han kunde ställa upp med underhållning för att dra folk till förtidsröstningen. Ytterligare ett beslut togs att välkomna och inbjuda alla partier i kommunfullmäktige till förtidsröstningen. Annikki Airissalo reserverade sig till beslutet om inbjudan. Förfrågan om gasolgrill är mailad till områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen. 8. Ekonomi Förfrågan om ekonomin är mailad till områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen. 9. Bokning av mötesdagar för resterande tid av året Tisdagen den 21 september klockan på Navigatören, lokal Skutan Tisdagen den 19 oktober klockan på Navigatören, lokal Skutan Tisdagen den 16 november klockan på Navigatören, lokal Skutan December, förslag att äta Julbord med alla forum i Eskilstuna

14 10. Övriga frågor Bara en notis om att vi köpte babykläder till ordförande Maria Cherguis nyfödda son, som hon fick under Årby festivalen. Affischer till Valloppet plus utdelning ordnar Maryorie Pezoa. Vi har biobiljetter som ersättning. Maryorie kollar även om vi kan åka till Riksdagen i höst efter valet i oktober. Curt Lind på biblioteket hade en fråga med till viceordförande om skrivelsen av Navigatören vad som har hänt med den och var den finns nu? Följande ur forumet ska delta på samordningsträffarna; Fredagen den 27 augusti klockan Uno Karlsson Fredagen den 29 oktober klockan Maryorie Pezoa Fredagen den 17 december klockan Barbro Karlsson Annikki Airissalo vill ha hjälp med få till stånd bra belysning mellan Årbygatan 1 och 2, det finns ingen belysning där under kvällstid. Ordförande avslutade mötet och hälsade oss alla välkomna till nästa möte tisdagen den 21 september klockan på Navigatören, lokal Skutan. Rolf Lundkvist Vice ordförande Annikki Airissalo Justerare Rita Lundkvist Sekreterare

15 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 4 maj 2010 Tid: Tisdagen den 4 maj 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande: Maria Chergui, ordförande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Masoud Kareme boenderepresentant Uno Karlsson Barbro Karlsson Maryori Pezoa Miguel Velasco, boenderepresentant Frånvarande: Annikki Airissalo, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant Patrik Kronholm Riitta Paakinaho 1. Fastställande av dagordning Ordförande öppnade mötet hälsade alla välkomna 2. Föregående minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes efter ändringar av samtliga närvarande 3. Kvällens justerare beslut Masoud Kareme utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte 4. Besök av Robert Larsson från Sörmlands bevakningstjänst Alla kommunala objekt bevakas sedan avtalet slöts med Eskilstuna Kommun Det finns sedan 15 december 2008 också en kommunbil som kör extra bevakning. Deras uppgift är att uppsöka och ha kontakt med ungdomarna i de olika områdena. Kommunväktarna har en bra utbildning som de fick tillsammans med kommunpolis om konflikthantering med ungdomar. Vi fick ta del av en del intressanta rapporter som; Åtgärdsrapporter/larm jämförelse sammanställning 2008 och 2009 och Åtgärdsrapport/larm sammanställning för både år 2008 och Vi fick även ta del av en åtgärdsrapport under en helt vanlig kväll. Åtgärdsrapporterna skickas till kommunfastigheters säkerhetsansvarig och alla förvaltare i kommunfastigheter plus ansvarig i Eskilstuna Kommun. Vi kunde se en väldigt god trend och gott arbete av Sörmlands bevakningstjänst och frågan kom upp om hur vi ska göra för att den goda trenden ska hålla kvar? Svaret var att sysselsätta 1

16 ungdomarna och att de har någonstans att ta vägen. Att ungdomarna har bra saker att göra på fritiden. Vår ungdomsgrupp med två ledarmöten vill ha en träff med Sörmlands bevakningstjänst så de kan träffa ungdomarna i Årby under samma tak över en fika och prata. Det kommer att ske. Robert fortsätter att ha kontakt med forumet och en ny avrapportering kommer att ske i augusti-september Frågor från boende, inkomna brev/skrivelser till forumet Inga inkomna brev/skrivelser till forumet. 6. Rapporter Från Årby bibliotek/demokraticentrum; Frida och AMF arbetar nu med personer vars namn de fick av oss i forumet. Hennes visitkort är snart i våra händer. En Svensk-cirkel är på gång med tio personer som anmälda. Årbyfestivalen är flyttad till den 7 augusti Den 19 augusti kommer landstings- och kommunpolitikerna hit och pratar om demokratifrågor. Studiebesök Stadshuset kommunfullmäktige 29 april Vi har ett förslag till en förbättring av framtida studiebesök i stadshuset. De bör utvecklas mera med bättre innehåll som mer historia, det ska vara spännande. Gärna att guiderna klär ut sig i tidsenliga kläder. Låt t.ex. elever på estetiska programmet på S:t Eskils skola vara de som guidar och lär sig historien och vara pålästa. Att de även lär sig hur guidning ska gå till. Ungdomsgruppen möte med Kultur- och fritid Onsdagen den 5 maj 2010 sker en rundvandrig på grusplanen vid Årbygatan 29 med personal från Kultur-och fritid. De ska dokumentera hur den ser ut och titta på hur man kan utveckla grusplanen. Man ska se över vad som är tillgängligt, enkelt och attraktivt och vilken utrusning som behöver inköpas. En personal från Kultur- och fritid kommer att arbeta med ungdomsgruppen även i andra frågor genom att använda gruppen i olika aktiviteter, då de har visat genuint intresse och engagemang. Resa till Riksdagen Vi väntar på svar om förslag på datum och tider för guidning av Riksdagen. Det finns olika sätt att visa Riksdagen beroende på om man är ungdom eller vuxen. Maryorie har uppdraget att kolla med Riksdagen om tider. Rapport från möte om demokratiloppet Demokratiloppet är ändrat till söndagen den 5 september Projektet var ej väl förankrat i de andra forumen därför har vi ett önskemål om ett planeringsmöte med samtliga forums ordförande, ett möte som ska hållas på samverkansträffen, fredagen den 18 juni Frågan är skickad till ansvarig för sameverkansmötet. Intervjuer kopplade till utredningen av Årby centrum 2

17 Några i forumet fick förfrågan och en deltog i intervjun. Den som deltog påpekade många gånger om hur man kan utveckla de tomma lokalerna i Årby centrum. Samverkansträff i april 2010 Demokratiloppet var som sagt ej väl förankrat i de övriga forumen de har ej heller fått någon kallelse. Detta gör att vi flyttar fram loppet till söndagen den 5 september Det vi måste tänka på i framtiden är att kontakter måste ske tidigt vid gemensamma aktiviteter, så det blir förankrat. De föreläsningar som har arrangerats på de olika demokraticentrumen tyckte en del att det var för mycket fokus på hedersrelaterad våld. Rezan Atto arbetar med att samordna föreläsningar och vill att vi i forumet kommer med nya förslag och att vi samarbetar med alla forumen. Förslag på föreläsningar; Arbetslöshet bland ungdomar Om droger och missbruk Matthias Klum som visar foton på natur- och djur Dallas från Malmö- Boxningstränare Behrang Miri Rappare och ungdomsledare från Malmö Vi mailar gemensamt förslagen till Förslag från samtliga i forumet väntas per mail till Maria Chergui senast vecka Planering Årby bibliotek/demokraticentrum arrangerar föreläsning med Anders Carlberg från Fryshuset, tisdagen den 11 maj klockan Bra om så många som möjligt från forumet är där och lyssnar. Forumträff med alla forum Tema Val 2010 den 18 maj 2010 Anmäl er i forumet så snart som möjligt. Visning av stadshuset och kommunfullmäktige 27 maj Se under punk 6, Studiebesök stadshuset kommunfullmäktige 29 april Årbyfestivalen lördagen den 7 augusti 2010 Festivalen flyttad på grund av att det är Å-fest den 14 augusti De som anmälde sig på mötet behövs i ett tält där vi kan ha olika roliga aktiviteter. Förslaget var ansiktsmålning, klä ut oss, tipspromenad med mera. Flera tips behövs om något oförglömbart! Förtidsrösningsaktivitet den 3 september tillsammans med Årby bibliotek/demokraticentrum, inbjudan till olika politiska partier Frågan tas upp vid nästa möte Demokratiloppet den 5 september Frågan tas upp vid nästa möte 8. Ekonomi 3

18 Vi har inget att rapportera. 9. Inför nästa möte Nästa möte blir tisdagen den 8 juni 2010 klockan Övriga frågor - beslut Ordförande förklarar mötet avslutat. Ordförande Maria Chergui. Justerare Masoud Kareme... Sekreterare Rita Lundkvist 4

19 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 9 mars 2010 Tid: tisdagen den 9 mars 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande Maria Chergui, ordförande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Annikki Airissalo, boenderepresentant Uno Karlsson Riitta Paakinaho Miguel Velasco, boenderepresentant Barbro Karlsson Maryorie Pesoa Masoud Kareme, boenderepresentant Frånvarande Louis Faye, boenderepresentant Hazem Hussein Patrik Kronholm 1. Fastställande av dagordning beslut Ordförande hälsade alla välkomna 2. Föregående mötes minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes av samtliga närvarande 3. Kvällens justerare beslut Barbro Karlsson utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte 4. Besök av Margaretha Friede, praktiksamordnare SFI M. Friede har hand om ett projekt heter Ambulerande jobbsökar insats som ska hjälpa arbetslösa ut i arbetslivet eller annan aktivitet såsom utbildning, aktivitetsstöd, SFI, Komvux med mera. Kriteriet är att man är arbetslös med försörjningsstöd, eller halvtidsarbetande i behov. Målet är att drivas av att hjälpa till, som till exempel att hjälpa till med att skriva CV och mycket annat. Hon kommer att finnas på Årby bibliotek/demokraticentrum en gång i veckan. Man kan lämna sitt namn och telefonnummer där så kontaktar hon de som behöver hjälp i dessa frågor. Hon hjälper arbetsförmedlingen att nå ut till de olika områdena. 1

20 Den hjälp som forumet kan göra är att nå ut till dem som behöver dessa insatser. Ett förslag var att ge ut ett vykort med information om projektet. Även att inbjudan till en kick-off träff för de berörda. 5. Besök av Kultur- och fritidsnämnden Vi fick besök av ordförande Mona Kaanan, Björn Wetterstrand och Eddy Fransson som lyssnade till de ungdomar som var med på mötet som hade ett förslag till att bygga en friidrottsarena bredvid Årbygatan 29 B i Årby. Förslaget är att bygga om detta område till att kunna spela fotboll, handboll men även att bygga ett utegym och springbana. Förslaget var också att kontakta alla föreningar i Årby för delad delaktighet och om deras åsikter. Sedan arbeta vidare med detta genom att organisera en ungdomsgrupp tillsammans med Eddy Fransson och förverkliga dessa planer. Det sågs positivt till att ungdomarna själva vill vara delaktiga och tillverka de olika redskapen. Kultur- och fritidsnämnden har lyssnat och ser nu över de resurser som finns samtidigt som ungdomsgruppen tillsammans med Eddy Fransson går igenom exakt vad de vill åstadkomma. Gruppen kommer också att ta upp frågor om vad man kan göra på en fritidsgård. Information från Kultur-och fritid och tre frågor från Årby demokratiforum till Kultur-och fritid. Årby kommer att få belysning till spontanidrottsplatsen Kulan. Det behövs nya nät och att vi tar tag i skräphanteringen runt omkring Kulan. En fråga ställdes om en fast grill kan placeras i Årby området och om den tomma stugan i Årbystugan kan användas av ungdomarna i Årby. Vi kan maila in förfrågningar till kultur-och fritid och idéerna prövas. En andra fråga var angående hyra av Pingvingen vid Parken Zoo om hyran kunde reduceras. Detta kan vi i forumet lyfta i en skrivelse till kultur-och fritid. En tredje fråga var om möjligheten att bygga en handikapptoalett på Finska föreningen. Där måste stadsbyggnad eller handikapprådet kopplas in. Vi ska bjuda in en tjänsteman från stadsbyggnadsförvaltningen eller kommunala handikapprådet som kan förklara lagstiftning angående handikapptoaletter, lekplatser med mera. 6. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Det har inte kommit in några brev. Vi har fått svar på skrivelse, diarienummer 2009:468, och , angående utvecklingen av Årby centrum. 7. Rapporter - Från Årby demokraticentrum Tre föreläsningar som annonseras; 31 mars klockan på Årby M, Monica Dahlström-Lannes om barnsexturism. 11 maj klockan på Navigatören, Anders Carlberg, Generationsklyftan som hotar demokratin. 15 september, Gillis Herlitz, Kultur grammatik 2

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE

TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE TILL PUNKT OCH PRICKA EN HANDBOK I PLANERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE 1 VAD ÄR ETT INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE? Ett ungdomsutbyte är en metod att arbeta med ungdomar en utmaning för ungdomar

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12

Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Halvårsrapport Föreningsstämma 2011-12-12 Ordförande, HT 2011 Löpande verksamhet Styrelsen har under höstterminen 2011 haft möten varannan måndag. Utöver det löpande arbetet i föreningen och i utskotten

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli

tel. 011-16 99 97 eller norrkoping@neuroforbundet.se Sid 14 Färdtjänsten har blivit en total kata strof efter 1 juli Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 6 Cirklar Finspång Sid 10 Ordförande HFF Träffar Sid 11 Föreningsträffar i Finspång Söderköping Sid 12 Rapport från Söderköping Sid 13

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer