Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010"

Transkript

1 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010 Tid: torsdagen den 9 december 2010, klockan :30 Plats: Skutan, Navigatören Närvarande Maria Chergui, ordförande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Annikki Airissalo, boenderepresentant Barbro Karlsson Maryorie Pezoa Frånvarande Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen Uno Karlsson Mohamed Sharif Miguel Velasco, boenderepresentant Masoud Kareme, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant 1. Fastställande av dagordning Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2. Rolf och Rita slutar Ordförande meddela att Rolf och Rita Lundkvist kommer att avsäga sig sitt uppdrag i demokratiforumet. Vi tackar de för ett bra arbete, duktig sekreterare och Vice ordförande. Vi har mycket gott att säga om deras arbete och det samarbetet som de haft med alla i forumet. När och om de har tid är de välkomna att besöka oss på mötena. 3. Föregående mötes protokoll Föregående mötesprotokoll är godkänt med de ändringar som gjorts. 4. Dagens justerare beslut Barbro Karlsson utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte. 5. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Per Johansson föreläser den 12 januari 2011 på Navigatören kl den populära föreläsningen kommer även att ges på Årbyskolan. Vill man gå på föreläsningen måste man beställa biljetter hos Ann Segelborg. 1

2 6. Gäster från Hyresgästföreningen Några hyresförhandlingar är färdiga men det är fortfarande förhandlingar kvar bland annat med Akelius och Graflunds. Hyresgästföreningen har gjort en miljövandring under 3 dagar i Årby där de har tagit 64 foton på allvarliga brister i området. Efter att ha tittat på bilderna står det klart att den miljöpolicy som finns för yttermiljö inte följs av Graflund. Vi märker grova brister på flera brandluckor i fastigheterna. Demokratiforum och (samband med) Hyresgästföreningen har kommit överens om olika förslag som ska tas upp i förhandlingarna med Graflunds. Föreslå bovärd/ar i varje fastighet Hyresgästföreningen ska nämna under mötet med Grafluns att föreningen har haft ett möte med Demokratiforumet där vi har kommit överens om gemensamma lösningar. Anordna stormöte för boende i Årby om utemiljön (att visa för boenden om de brister som hittats, detta endast ifall Graflunds inte är samarbetsvilliga) 7. Rapporter Årby demokraticentrum Margaretha Friedes jobbsökarinsats, projekt hos arbetsmarknadsförvaltningen, avslutas till årsskiftet. Resultatet ska inte ha motsvarat till förväntningarna. För Årbys del vet vi att det är i alla fall en person som deltagit i projektet som fått fast jobb, personen har varit inne i biblioteket och tackat för hjälpen. Cirklarna vi lär oss prata svenska tillsammans! från Vuxenskolan, läraren har varit Louis Faye är avslutad för terminen. Det har varit många deltagare, mellan 6-8 personer har suttit i grupprummet i Navigatören. 23/12 är det sista dagen som Årbyskolans barn äter på Navigatören. Uppsägning av lokalen ska träda i kraft. Karin Zetterberg, Curts chef, har fått kallelse till möte på navigatören den 15/12 kl 8:30 från vuxenförvaltningen. Curt har blivit ombedd att vara närvarande och han hoppas att även någon från forumet kan vara närvarande på mötet. Mötet bestämmer att Maria skall närvara på mötet om Navigatören den 15/12. Samordningsträff fredagen den 17 december 2010 Barbro Karlsson meddelar att hon fått förhinder därför kan hon inte närvara på mötet. Forumet bestämmer att Annikki Airissalo ska representera Årby Demokratiforum på mötet istället. Riksdagsresan planering Ann har skickat ut mejl till forumet idag om att vi ska vänta med vidare planering av Riksdagsresan. Detta p.g.a. att vi inte vet ännu hur situationen kommer att se ut för forumen till nästa år. 2

3 Demokratiforums skrivelse om Årby centrum Maria Chergui meddelar oss att svaret på den skrivelse som vi gjort inte är klar. (har fastnat på vägen) Kommunstyrelsen har skickat tillbaka ärendet till tjänstemännen för ytterligare utredning. (då de ansåg att den var för dåligt skriven.) Remissförslag - Eskilstuna rör sig - idrottspolitik i Eskilstuna synpunkter. Vi går igenom de förslag som finns och de ändringar som vi vill göra. Marjoriet Pezoa sammanställer åsikterna och skickar in de till Ann Segelborg. Skrivelse om avsaknad belysning i Årby Maria Chergui gör en skrivelse som hon skickar ut på mejlen till alla i forumet för åsikter. Barn har lockats med godis i Eskilstuna området åtgärder? Barn och utbildning gick ut i tidningen för att informera allmänheten om (den man)de personer som lockat barn med godis i Eskilstuna. Under mötet får vi reda på att alla skolor/förskolor inte har gått ut med information till föräldrar om vad som hänt. Maria Chergui pratar med ordförande för Barn och utbildningsnämnden för att få mer information om hur saker och ting ska gå till, om vilken information som ska ges ut samt om alla skolor/förskolor inte får samma information. 8. Verksamhetsrapport för 2010 Rita Lundkvist har gjort ett utkast på verksamhetsrapporten. Maria Chergui ska läsa igenom utkastet och denna ska snarast skickas in till Ann Segelborg. 9. Utvärdering av demokratiforumen Mycket hänger på den utvärdering som ska göras. Vi väntar med att planera något inför nästa år då vi har fått ett beslut om forumens framtid. 10. Planering för våren 2011 Vi väntar till januari med att planera något nytt. Det går att planera trots att vi inte har någon budget klar men vi anser att det är bra om vi inväntar utvärderingen som ska göras av forumen. 11. Julkort Forumet bestämmer att vi skickar ut ett julkort till boenden i Årby och Röksta området, endast om den hinner tryckas upp innan jul. På julkortet ska det stå i punktform om de olika saker som forumet gjort under året. Vi ber 4 ungdomar att dela ut korten och för det får de 500kr var. 12. Ekonomi Ekonomin vet vi inget om. Forumet önskar att få veta hur det ser ut, även om vi inte gjort av med mycket vill vi veta. Maria Chergui mejlar ekonomen om ett utdrag som forumet ska få ta del av. 3

4 13. Övriga frågor Eftersom Rita Lundkvist slutar i forumet kommer vi att behöva en ny sekreterare. Forumet förelår Marjoriet Pezoa, ett beslut som vi får ta nästa möte. (Beroende på utvärdering som görs kanske vi måste välja in nya boenderepresentanter till forumet. KD,FP, C och M saknar representation.) Kd och Fp behöver välja in politiska representanter och C och M behöver välja in boenderepresentanter. 14. Nästa möte Nästa möte är tisdagen den 11 januari 2011 klockan på Navigatören, lokal Skutan. Ordförande avslutar mötet. Maria Chergui Ordförande Barbro Karlsson Justerare Marjoriet Pezoa Sekreterare 4

5 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 26 oktober 2010 Tid: tisdagen den 26 oktober 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Annikki Airissalo, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant Mohamed Sharif Uno Karlsson Barbro Karlsson Maryorie Pezoa Miguel Velasco, boenderepresentant Frånvarande Maria Chergui, ordförande Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen Masoud Kareme, boenderepresentant Patrik Kronholm Riitta Paakinaho 1. Fastställande av dagordning Vice ordförande öppnade mötet hälsade alla välkomna. 2. Föregående mötes minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes av samtliga närvarande. 3. Dagens justerare beslut Mohamed Sharif utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte. 4. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Inga brev eller skrivelser inkomna. 5. Rapporter Louis Faye Louis Faye berättade om filmen Den osynliga muren som visades den 28 oktober Det är en film om när livet går snett ibland ungdomar med knark, dödsfall med mera. Filmen visar att man stöter bort de som hamnat snett med det är inget fel på ungdomarna utan miljön det vill säga skolan och föräldra ansvaret. Det finns ett handledningsmaterial att tala kring filmen. 1

6 Ett annat projekt är Rapp i käften en världskulturfestival som handlar om att bry sig om, en medveten rapp utan det amerikanska stuket. Premiär var den 30 oktober Medel till projektet är från Socialstyrelsen. Cykelolyckan Ordförande är vid detta mötes gång på ett möte om olyckan och rapporterar detta vid nästa möte. Besök på Riksdagen Maryorie Pezoa håller i trådarna för besöket i Riksdagen och har några frågor att ta upp. När ska bussen åka? Förslag; klockan 10 från Årby centrum Marknadsföring? Förslag; inbjud elever som har samhällskunskap i Årby skolan Affischering? Vilken tid åker vi hem? Varifrån? Fika? Förslag; Forumet tar med sig fika till alla i bussen Senast anmälningsdatum? Förslag; onsdagen den 17 november via Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen. Uno Karlsson hör med Pär Westberg om han kan säga något till gruppen. Föreslaget är också om vi kan göra besök på slottet eller storkyrkan under samma dag. Rapport ordförandeträff Ordförandeträffen är den 29 oktober och rapporteras vid nästa möte. Nästa möte 16 november klockan i stadshuset Nästa möte hålls i stadshuset klockan vartefter vi går ut och äter på Grappa som en avslutning på året med hela forumet. Årets sista möte blir dock den 7 december klockan på Navigatören, lokal Skutan. 6. Övrigt Synpunkter och förslag på remissen till Länsstyrelsens översikt av Årby naturreservat. Synpunkter; en investering och helhetslösning behövs av ängar, kor och hus. Forumet begär ett yttrande av att det skapas ett samarbete. Att Kommunfastigheter tänker längre än sitt vinstdrivande. Syftet är att bevara området. I Stockholm finns det ett samarbete mellan landstinget och kommunen som fungerar förträffligt och som heter Skärgårdsstiftelsen. Förslag; finns det möjlighet att en förening startar verksamhet där i form av Café att man öppnar upp husen för olika verksamheter. Kan arbetshandikappade starta sommar café? Det behövs en koordinator att sammanorna allt. Förslag till rapport om idrottsplatserna i Årby. Ett system behövs om hur man kan låna ut redskap såsom bandy när med mera. 2

7 Miguel Velasco ska kontakta Curt Lind på biblioteket och de ska planera systemet. Miguel kollar även upp med förslag om koordinator och om eventuellt en fritidsledare kan hjälpa till med att ha översikt över systemet. Det finns även spelinstrument att låna ut. Miguel tar även kontakten tillbaks till Eddie Franzon på Ung fritid. Vice ordförande kollar med Humanitas hur det går för dem och rapporterar tillbaks vid nästa möte. Julfest i Årbystugan lördagen den 11 december 2010, det är Finska föreningen i samarbete med Årbyföreningen som arrangerar detta. Maryorie Pezoa får svar på alla de frågor hon har om Valloppet. Förslag om nytt pulkarace vid Årbystugan med korvgrillning. 7. Mötet avslutas Mötet avslutas av vice ordförande och hälsar oss alla varmt välkomna till nästa möte tisdagen den 16 november klockan i stadshuset. Rolf Lundkvist Vice ordförande Mohamed Sharif Justerare Rita Lundkvist Sekreterare 3

8 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 21 september 2010 Tid: tisdagen den 21 september 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen Annikki Airissalo, boenderepresentant Uno Karlsson Barbro Karlsson Maryorie Pezoa Miguel Velasco, boenderepresentant Frånvarande Maria Chergui, ordförande Masoud Kareme, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant Patrik Kronholm Riitta Paakinaho 1. Fastställande av dagordning Vice ordförande öppnade mötet hälsade alla välkomna. 2. Föregående mötes minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes av samtliga närvarande. 3. Dagens justerare beslut Miguel Velasco utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte. 4. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Inga brev eller skrivelser inkomna. 5. Rapporter Föreläsning av Åsa Lindeborg Det kom cirka 110 personer till förläsningen som var väldigt bra. 1

9 Förtidsröstning och korvgrillning Alla kommunvalda partier var inbjudna i år, det kom några inte alla. En 60 till 70 talet förtidsröster kom in till biblioteket inom tre timmar. Det var många barn som ville ha korv med bröd. Inte så många vuxna ute i minglet bland partierna och forumet. Den enda kritiken var att någon skulle ha stått och serverat drycken hela tiden. Annars var det hela väldigt lyckat i kallt väder. Valloppet 42 personer startade och det var mest politiker från Stadshuset som deltog. Kritiken som vi tar med oss till nästa gång; - Varje ledamot i fullmäktige skulle ha inbjudits - Varför ställde inte fler boende upp? - Större priser som gör att man vill vinna, till exempel en laptop - Flera olika starter eller längder Utvärderings träff med Maryorie Pezoa, torsdagen den 30 september klockan i Stadshuset. Rapport ordförandeträff Uno Karlsson rapporterar att det var mycket tal om Valloppet. Valet Målet var att öka valdeltagandet för vuxna till 5% och för ungdomar till 10%. På kommunvalet blev valdeltagande i Årby 4,5% bättre än i förra valet och i riksdagsvalet 4,0% bättre. Vi kommer att få mer statistik av valsamordnare Sirpa Lindelöf där vi kan se till exempel åldersrelaterat och mer om förtidsröstningen med mera. Övrigt Vice ordförande rapporterade om att det finns möjlighet att gå på Lära sig prata svenska kurs på Årby Bibliotek/Demokraticentrum och han talade om att det nu finns ett kommunalt naturvårdsprojekt som vi väntas få mer information om senare. Angående våra forum så ska en utvärdering ska köpas utifrån och ska vara klart snarast, innan jul. Vi ska fortsätta som planerat till år Ekonomi Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen, rapporterade att vi har god ekonomi och att arvodena är inom ramen. Kvar finns en budgeterad studieresa och föreläsning. Vi kommer att åka till riksdagen på studiebesök som Maryorie Pezoa ordnar, föreslaget är onsdagen den 3 november. Ett annat förslag var att fråga om Per Westberg kunde guida oss. 2

10 8. Övrigt Fotbollsmålen till grusplanen är på gång. Hastighetsskyltar till Årbygatan kollar Ann Segelborg upp, i annat fall skickar vice ordförande in en skrivelse till berörda fastighetsägare, Kommunpolisen och stadsbyggnadskontoret i Eskilstuna kommun. Lysen till spontanidrottsplatsen Kulan fungerar inte. Önskemål finns om att få anslagstavlor med tak utspridda i Årby. Vice ordförande skickar skrivelse om detta till fastighetsägarna och stadsbyggnadskontoret i Eskilstuna kommun. Sekreteraren ska skriva en verksamhetsplan i december 2010, vi kommer att få rubriker att gå efter. Forumet var delarrangörer i Rätt att rösta. Kritik som vi har är att moderatorn tappade greppet och politikerna var inte förberedda för frågor kring Årby. Förslag om en föreläsning med var och ett av alla partier som får svara på samma frågor plus en moderator. Vi lottar i en kruka om vilket parti får börja och annonserar detta i en presskonferens. Önskemål finns om en julfest i bastustugan med Finska föreningen för alla barn i Årby. Forumet kan vara medarrangörer om Hyresgästföreningen samordnar. Vi kan ordna med en tipspromenad om demokratifrågor. Ordförande avslutade mötet och hälsade oss alla välkomna till nästa möte tisdagen den 19 oktober klockan på Navigatören, lokal Skutan. Vice ordförande och sekreteraren kan inte närvara vid detta möte i oktober. Rolf Lundkvist Vice ordförande Miguel Velasco Justerare Rita Lundkvist Sekreterare 3

11 4

12 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 17 augusti 2010 Tid: tisdagen den 17 augusti 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Uno Karlsson Barbro Karlsson Maryorie Pezoa Annikki Airissalo, boenderepresentant Frånvarande Maria Chergui, ordförande Ann Segelborg, områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen Masoud Kareme, boenderepresentant Miguel Velasco, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant Patrik Kronholm Riitta Paakinaho 1. Fastställande av dagordning Vice ordförande öppnade mötet hälsade alla välkomna. 2. Föregående mötes minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes av samtliga närvarande. 3. Dagens justerare beslut Annikki Airissalo utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte. 4. Rätt att Rösta, Årby Möte mellan politiker och landstingspolitiker, Rätt att Rösta, torsdagen den 19 augusti 2010 klockan på Navigatörens matsal i Årby. Vi gick igenom vem som kan göra vad och vilka tider vi ska vara där för att hjälpa till. 5. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Inga brev eller skrivelser inkomna.

13 6. Rapporter; Från Pethra Anderssons C-uppsats En uppsats om 41 sidor som vi uppmanade oss att läsa och begrunda och komma med synpunkter, detta är utskickat på ien. Föreläsningen den 15 september med Gillis Herlitz har strukits istället får vi Åsa Linderborg den 14 september som är Aftonbladets kulturredaktör Vi konstaterade bara faktum och gläds åt att få lyssna till Åsa Linderborg. Föreläsning den 24 november med Per Johansson, ledare för Glada Hudik Vice ordförande berättade lite om Per Johansson och om föreställningen. Rapport från Maryorie Pezoa angående Valloppet Det mesta är ordnat och klart inför loppet. Kontakt är tagen med Eskilstuna Friidrott som hjälper till med avspärrningar, nummerlappar med mera. Masoud och Migo har kontakt med Eskil. Det har organiserats en inköpsgrupp som ska ha hand om muggar, sopsäckar, priser med mera. Karta och diplom ska ordnas. Under loppet finns det tillgång till vatten, frukt och kaffe. Olika politiska förbund kommer att ställa upp med vatten längs vägen. Anmälan av deltagare ska göra till Vice ordförande tar kontakt med Masoud och Migo om killgruppen kan hjälpa till vid loppet. Vi kom överens om att det vore fint om Annikki Airissalo kunde går av stapeln förs i loppet. 7. Grillkväll med förtidsröstning Vi planerade vem som ska göra vad och vilka som kan delta från forumet. Vi beslutade också om att fråga Clownen George Vera om han kunde ställa upp med underhållning för att dra folk till förtidsröstningen. Ytterligare ett beslut togs att välkomna och inbjuda alla partier i kommunfullmäktige till förtidsröstningen. Annikki Airissalo reserverade sig till beslutet om inbjudan. Förfrågan om gasolgrill är mailad till områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen. 8. Ekonomi Förfrågan om ekonomin är mailad till områdesutvecklare kommunstyrelseförvaltningen. 9. Bokning av mötesdagar för resterande tid av året Tisdagen den 21 september klockan på Navigatören, lokal Skutan Tisdagen den 19 oktober klockan på Navigatören, lokal Skutan Tisdagen den 16 november klockan på Navigatören, lokal Skutan December, förslag att äta Julbord med alla forum i Eskilstuna

14 10. Övriga frågor Bara en notis om att vi köpte babykläder till ordförande Maria Cherguis nyfödda son, som hon fick under Årby festivalen. Affischer till Valloppet plus utdelning ordnar Maryorie Pezoa. Vi har biobiljetter som ersättning. Maryorie kollar även om vi kan åka till Riksdagen i höst efter valet i oktober. Curt Lind på biblioteket hade en fråga med till viceordförande om skrivelsen av Navigatören vad som har hänt med den och var den finns nu? Följande ur forumet ska delta på samordningsträffarna; Fredagen den 27 augusti klockan Uno Karlsson Fredagen den 29 oktober klockan Maryorie Pezoa Fredagen den 17 december klockan Barbro Karlsson Annikki Airissalo vill ha hjälp med få till stånd bra belysning mellan Årbygatan 1 och 2, det finns ingen belysning där under kvällstid. Ordförande avslutade mötet och hälsade oss alla välkomna till nästa möte tisdagen den 21 september klockan på Navigatören, lokal Skutan. Rolf Lundkvist Vice ordförande Annikki Airissalo Justerare Rita Lundkvist Sekreterare

15 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 4 maj 2010 Tid: Tisdagen den 4 maj 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande: Maria Chergui, ordförande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Masoud Kareme boenderepresentant Uno Karlsson Barbro Karlsson Maryori Pezoa Miguel Velasco, boenderepresentant Frånvarande: Annikki Airissalo, boenderepresentant Louis Faye, boenderepresentant Patrik Kronholm Riitta Paakinaho 1. Fastställande av dagordning Ordförande öppnade mötet hälsade alla välkomna 2. Föregående minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes efter ändringar av samtliga närvarande 3. Kvällens justerare beslut Masoud Kareme utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte 4. Besök av Robert Larsson från Sörmlands bevakningstjänst Alla kommunala objekt bevakas sedan avtalet slöts med Eskilstuna Kommun Det finns sedan 15 december 2008 också en kommunbil som kör extra bevakning. Deras uppgift är att uppsöka och ha kontakt med ungdomarna i de olika områdena. Kommunväktarna har en bra utbildning som de fick tillsammans med kommunpolis om konflikthantering med ungdomar. Vi fick ta del av en del intressanta rapporter som; Åtgärdsrapporter/larm jämförelse sammanställning 2008 och 2009 och Åtgärdsrapport/larm sammanställning för både år 2008 och Vi fick även ta del av en åtgärdsrapport under en helt vanlig kväll. Åtgärdsrapporterna skickas till kommunfastigheters säkerhetsansvarig och alla förvaltare i kommunfastigheter plus ansvarig i Eskilstuna Kommun. Vi kunde se en väldigt god trend och gott arbete av Sörmlands bevakningstjänst och frågan kom upp om hur vi ska göra för att den goda trenden ska hålla kvar? Svaret var att sysselsätta 1

16 ungdomarna och att de har någonstans att ta vägen. Att ungdomarna har bra saker att göra på fritiden. Vår ungdomsgrupp med två ledarmöten vill ha en träff med Sörmlands bevakningstjänst så de kan träffa ungdomarna i Årby under samma tak över en fika och prata. Det kommer att ske. Robert fortsätter att ha kontakt med forumet och en ny avrapportering kommer att ske i augusti-september Frågor från boende, inkomna brev/skrivelser till forumet Inga inkomna brev/skrivelser till forumet. 6. Rapporter Från Årby bibliotek/demokraticentrum; Frida och AMF arbetar nu med personer vars namn de fick av oss i forumet. Hennes visitkort är snart i våra händer. En Svensk-cirkel är på gång med tio personer som anmälda. Årbyfestivalen är flyttad till den 7 augusti Den 19 augusti kommer landstings- och kommunpolitikerna hit och pratar om demokratifrågor. Studiebesök Stadshuset kommunfullmäktige 29 april Vi har ett förslag till en förbättring av framtida studiebesök i stadshuset. De bör utvecklas mera med bättre innehåll som mer historia, det ska vara spännande. Gärna att guiderna klär ut sig i tidsenliga kläder. Låt t.ex. elever på estetiska programmet på S:t Eskils skola vara de som guidar och lär sig historien och vara pålästa. Att de även lär sig hur guidning ska gå till. Ungdomsgruppen möte med Kultur- och fritid Onsdagen den 5 maj 2010 sker en rundvandrig på grusplanen vid Årbygatan 29 med personal från Kultur-och fritid. De ska dokumentera hur den ser ut och titta på hur man kan utveckla grusplanen. Man ska se över vad som är tillgängligt, enkelt och attraktivt och vilken utrusning som behöver inköpas. En personal från Kultur- och fritid kommer att arbeta med ungdomsgruppen även i andra frågor genom att använda gruppen i olika aktiviteter, då de har visat genuint intresse och engagemang. Resa till Riksdagen Vi väntar på svar om förslag på datum och tider för guidning av Riksdagen. Det finns olika sätt att visa Riksdagen beroende på om man är ungdom eller vuxen. Maryorie har uppdraget att kolla med Riksdagen om tider. Rapport från möte om demokratiloppet Demokratiloppet är ändrat till söndagen den 5 september Projektet var ej väl förankrat i de andra forumen därför har vi ett önskemål om ett planeringsmöte med samtliga forums ordförande, ett möte som ska hållas på samverkansträffen, fredagen den 18 juni Frågan är skickad till ansvarig för sameverkansmötet. Intervjuer kopplade till utredningen av Årby centrum 2

17 Några i forumet fick förfrågan och en deltog i intervjun. Den som deltog påpekade många gånger om hur man kan utveckla de tomma lokalerna i Årby centrum. Samverkansträff i april 2010 Demokratiloppet var som sagt ej väl förankrat i de övriga forumen de har ej heller fått någon kallelse. Detta gör att vi flyttar fram loppet till söndagen den 5 september Det vi måste tänka på i framtiden är att kontakter måste ske tidigt vid gemensamma aktiviteter, så det blir förankrat. De föreläsningar som har arrangerats på de olika demokraticentrumen tyckte en del att det var för mycket fokus på hedersrelaterad våld. Rezan Atto arbetar med att samordna föreläsningar och vill att vi i forumet kommer med nya förslag och att vi samarbetar med alla forumen. Förslag på föreläsningar; Arbetslöshet bland ungdomar Om droger och missbruk Matthias Klum som visar foton på natur- och djur Dallas från Malmö- Boxningstränare Behrang Miri Rappare och ungdomsledare från Malmö Vi mailar gemensamt förslagen till Förslag från samtliga i forumet väntas per mail till Maria Chergui senast vecka Planering Årby bibliotek/demokraticentrum arrangerar föreläsning med Anders Carlberg från Fryshuset, tisdagen den 11 maj klockan Bra om så många som möjligt från forumet är där och lyssnar. Forumträff med alla forum Tema Val 2010 den 18 maj 2010 Anmäl er i forumet så snart som möjligt. Visning av stadshuset och kommunfullmäktige 27 maj Se under punk 6, Studiebesök stadshuset kommunfullmäktige 29 april Årbyfestivalen lördagen den 7 augusti 2010 Festivalen flyttad på grund av att det är Å-fest den 14 augusti De som anmälde sig på mötet behövs i ett tält där vi kan ha olika roliga aktiviteter. Förslaget var ansiktsmålning, klä ut oss, tipspromenad med mera. Flera tips behövs om något oförglömbart! Förtidsrösningsaktivitet den 3 september tillsammans med Årby bibliotek/demokraticentrum, inbjudan till olika politiska partier Frågan tas upp vid nästa möte Demokratiloppet den 5 september Frågan tas upp vid nästa möte 8. Ekonomi 3

18 Vi har inget att rapportera. 9. Inför nästa möte Nästa möte blir tisdagen den 8 juni 2010 klockan Övriga frågor - beslut Ordförande förklarar mötet avslutat. Ordförande Maria Chergui. Justerare Masoud Kareme... Sekreterare Rita Lundkvist 4

19 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby tisdagen den 9 mars 2010 Tid: tisdagen den 9 mars 2010, klockan Plats: Navigatören, lokal Skutan Närvarande Maria Chergui, ordförande Rolf Lundkvist, vice ordförande, boenderepresentant Rita Lundkvist, sekreterare, boenderepresentant Annikki Airissalo, boenderepresentant Uno Karlsson Riitta Paakinaho Miguel Velasco, boenderepresentant Barbro Karlsson Maryorie Pesoa Masoud Kareme, boenderepresentant Frånvarande Louis Faye, boenderepresentant Hazem Hussein Patrik Kronholm 1. Fastställande av dagordning beslut Ordförande hälsade alla välkomna 2. Föregående mötes minnesanteckningar beslut Minnesanteckningarna från det föregående mötet godkändes av samtliga närvarande 3. Kvällens justerare beslut Barbro Karlsson utsågs att justera minnesanteckningarna från kvällens möte 4. Besök av Margaretha Friede, praktiksamordnare SFI M. Friede har hand om ett projekt heter Ambulerande jobbsökar insats som ska hjälpa arbetslösa ut i arbetslivet eller annan aktivitet såsom utbildning, aktivitetsstöd, SFI, Komvux med mera. Kriteriet är att man är arbetslös med försörjningsstöd, eller halvtidsarbetande i behov. Målet är att drivas av att hjälpa till, som till exempel att hjälpa till med att skriva CV och mycket annat. Hon kommer att finnas på Årby bibliotek/demokraticentrum en gång i veckan. Man kan lämna sitt namn och telefonnummer där så kontaktar hon de som behöver hjälp i dessa frågor. Hon hjälper arbetsförmedlingen att nå ut till de olika områdena. 1

20 Den hjälp som forumet kan göra är att nå ut till dem som behöver dessa insatser. Ett förslag var att ge ut ett vykort med information om projektet. Även att inbjudan till en kick-off träff för de berörda. 5. Besök av Kultur- och fritidsnämnden Vi fick besök av ordförande Mona Kaanan, Björn Wetterstrand och Eddy Fransson som lyssnade till de ungdomar som var med på mötet som hade ett förslag till att bygga en friidrottsarena bredvid Årbygatan 29 B i Årby. Förslaget är att bygga om detta område till att kunna spela fotboll, handboll men även att bygga ett utegym och springbana. Förslaget var också att kontakta alla föreningar i Årby för delad delaktighet och om deras åsikter. Sedan arbeta vidare med detta genom att organisera en ungdomsgrupp tillsammans med Eddy Fransson och förverkliga dessa planer. Det sågs positivt till att ungdomarna själva vill vara delaktiga och tillverka de olika redskapen. Kultur- och fritidsnämnden har lyssnat och ser nu över de resurser som finns samtidigt som ungdomsgruppen tillsammans med Eddy Fransson går igenom exakt vad de vill åstadkomma. Gruppen kommer också att ta upp frågor om vad man kan göra på en fritidsgård. Information från Kultur-och fritid och tre frågor från Årby demokratiforum till Kultur-och fritid. Årby kommer att få belysning till spontanidrottsplatsen Kulan. Det behövs nya nät och att vi tar tag i skräphanteringen runt omkring Kulan. En fråga ställdes om en fast grill kan placeras i Årby området och om den tomma stugan i Årbystugan kan användas av ungdomarna i Årby. Vi kan maila in förfrågningar till kultur-och fritid och idéerna prövas. En andra fråga var angående hyra av Pingvingen vid Parken Zoo om hyran kunde reduceras. Detta kan vi i forumet lyfta i en skrivelse till kultur-och fritid. En tredje fråga var om möjligheten att bygga en handikapptoalett på Finska föreningen. Där måste stadsbyggnad eller handikapprådet kopplas in. Vi ska bjuda in en tjänsteman från stadsbyggnadsförvaltningen eller kommunala handikapprådet som kan förklara lagstiftning angående handikapptoaletter, lekplatser med mera. 6. Inkomna brev och skrivelser till Årby demokratiforum Det har inte kommit in några brev. Vi har fått svar på skrivelse, diarienummer 2009:468, och , angående utvecklingen av Årby centrum. 7. Rapporter - Från Årby demokraticentrum Tre föreläsningar som annonseras; 31 mars klockan på Årby M, Monica Dahlström-Lannes om barnsexturism. 11 maj klockan på Navigatören, Anders Carlberg, Generationsklyftan som hotar demokratin. 15 september, Gillis Herlitz, Kultur grammatik 2

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Styrelsemöte 2015-09-14

Styrelsemöte 2015-09-14 Styrelsemöte 2015-09-14 Svalövs Brukshundklubb Närvarande: Ordf. Mats Jarl, v, ordf Björn Stenmark, sekr Christina Andersson, ledamöterna Lennart Fernebro, Linda Lundahl, Sofie Axelberg, Linn Joelsson

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte no X 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte no X 2013/2014, 26 augusti 2013, kl. 17.10 Basgruppsrummet Kotten Närvarande: Märta, Liisa, Anna J, Jonas Lundgren, Anna HE, Fredrik, Albin, Julia FE och Emmy 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand Förkortningar: CK - Centralkommittén GSR - Gruppservicerepresentant SK - Servicekontoret LK - Litteraturkommittén WSO - World Service Organisation Protokoll fört vid CK-mötet den 25:e oktober 2002 i Härnösand

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna

Varför behövs en handbok? Dialogforum vem gör vad? Vem behöver handboken? Vad är dialogforum? Ordföranden. Ledamöterna r ö f k o handb m u r o f g dialo 1 Varför behövs en handbok? Med hjälp av handboken blir du bättre på att genomföra dialoger i dialogforum. Handboken ger dig kunskap om hur du kan arbeta på ett systematiskt

Läs mer

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan

Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist, Veingeskolan 1 MINNESANTECNINGAR Vibesgården i Veinge Ungdomsforum 15-04-21 Dnr: KS 2015- Plats och tid, kl. 16.30 18.00 Ungdomar Amanda Skoog, Veingeskolan Emanuela Haslaris, Veingeskolan Maja Isaksson Blomquist,

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2006-03-02 Fördelning: Handläggare Jan Kovacs 1 (5) PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE Styrelsen, revisorerna, samtliga sektionsledare NÄRVARANDE Peder Johansson Ingvar Wihlborg Erika Weddfelt Svenåke Ericson Sune Pettersson

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20131030 Tid: 15:0017:00 Plats: Luftrummet, Kårallen. Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Onsdagen den 14 november 2007 Plats: Kansliet i Backaryd kl: 18:30 Närvarande Ledamöter: Ulf Nelsén, Laila Myhr, Bennie Erlandsson, Fredrik Einarsson,

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014. Protokoll 1. Mötet öppnas av rektor Jonas Sahlberg 2. Val av justerare Marlena Redhage Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 29:e september 2014 Protokoll 3. Vilka är klassrepresentanterna i årets föräldraråd?presentationsrunda.

Läs mer

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12

Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 Protokoll Kårmöte Teaterhögskolan i Malmö 2014-11-12 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Magdi väljs 3. Godkännande av dagordning 4. Vad gör alla? TTPA: Har börjat två nya kurser, Teaterkritik och Skådespelare

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20

Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20 Styrelseprotokoll för Hjärups byalag 2002-08-20 Plats: Fritidsgården i Hjärup kl:18.30 Närvarande: Kjell Nilsson, Christina Rothman, Kristina Börebäck, Åsa Fridh, Ingegerd Höglund, Heléne Lundborg, Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-)

Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) Plats: Hammenhögs församlingshem Dag: Onsdag 17 februari 2010 Tid: 19.00 Medlemmar bjuds soppa, bröd, kaffe & kaka. (övriga 75:-) DAGORDNING 1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 2. Val av

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-04-02 1. Anders Bernhardsson förälder

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-04-02 1. Anders Bernhardsson förälder Lokala styrelsen Hammargärdet 2014-04-02 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt Helena Ekman Daniel Bohlin Pernilla Olebring Anders Bernhardsson Maud Lundström personal

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017

AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 2017 AKTIVITETSKALENDER HÖSTEN 0 Fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning Kontakt: Yvonne Wallin tfn. 00 0 yvonne.wallin@ludvika.se START dagar för några aktiviteter BAD måndag september SKYTTE

Läs mer

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på

För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på Aktiviteter För er som har tillgång till Internet så finns vår hemsida med det senaste på fub.se/lokalt/fub-i-sodra-roslagen TRÄFFPUNKTEN TÄBY Linbastuvägen 1, måndagar kl 18 21 Träffpunkten erbjuder en

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-01-24, kl. 18.30 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 2004-09-06

MÖTESPROTOKOLL 2004-09-06 Närvarande: Andreas Nilsson Linda Högberg Sandra Pålsson Veronika D Este Ninve Younan Daniel Mallenberg Daniel Hermansson Jonas Bergström Jens Olsson Asim Dedic Jessica Boistrup 1. Mötet öppnades 2. Godkännande

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU

NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-10-27, SITTANDE MÖTE PLATS: LIDKÖPINGSVÄGEN 2, SKARA NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK SAMT LOUISE BUCKAU FRÅNVARANDE:

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Fritidsnytt Augusti-September 2017

Fritidsnytt Augusti-September 2017 Augusti-September 2017 2015-03-24 Länsdans Datum: Plats: Tid: Avresa: Kostnad: : Fredag 25 augusti ABB, Magneten Västerås 19.30-23.00 18.45 från Q8 100 kr inträde och 100 kr buss Senast tisdag 22 augusti

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Vargmötet, kommunhuset, Vallentuna kl 15.30 16.40 ande Margareta Svanström (M), ordförande, Anne-Marie Karlsson (C), vice ordförande, Per-Olof

Läs mer

Stormöte 2013-03-06. Ulf Hansson ordförande i Intresseföreningen hälsade välkomna och berättade om projekt som redan var igångsatta.

Stormöte 2013-03-06. Ulf Hansson ordförande i Intresseföreningen hälsade välkomna och berättade om projekt som redan var igångsatta. Stormöte 2013-03-06 Syftet med mötet var att träffas för att prata om Åsljungas framtid. Hur få vi det mer lockande att bo och leva i Åsljunga? Uppslutningen blev mycket stor. Tydligt var att byborna ville

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012

Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012 Protokoll för Ungdomsfullmäktiges sammanträde 28/11-2012 1. Ordförande David Ohlin öppnade mötet. 2. Sekreterare Josefin Hansen tog närvarorapporteringen. 3. Ordförande David Ohlin redovisade från föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1-10

Sammanträdesprotokoll 1-10 Sammanträdesprotokoll 1-10 Sammanträde med Valnämnden Sammanträdesdatum 27 januari 2010 Plats och tid Stadshuset A491 klockan 17.00-18.40 Närvarande ledamöter Anna Brokås, Marja Ramsin, Lars-Evert Larsson,

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016

INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 INBJUDAN TILL BRANSCHDAGEN 10 FEBRUARI 2016 Företagens stora chans att träffa studenter som snart ska ut i arbetslivet men även knyta kontakter med andra företag inom samma bransch. INFORMATION OM BRANSCHDAGEN

Läs mer

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE TISDAG, 2015-03-28, Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, SUZETTE ELESTEDT, DANIEL ANDERSSON, NICKLAS NULAND,YVONNE LUNDGREN, CAROLINE

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset

Paneldebatt med riksdagsledamöter om LSS! Läns-FUB inbjuder till debatten den 8 maj 18:00-20:30 i ABF-huset Hej alla medlemmar, Trots en tidig vår med mycket sol som vill locka ut oss i naturen har föreningen också viktiga aktiviteter på gång som vi hoppas ni vill delta i även om det vackra vädret fortsätter

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2015

Fritidsnytt. Nr 2/2015 Fritidsnytt Nr 2/2015 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6)

Beslut: Frågan skickas till alla föreningar som är med i rådet. Frågan tas upp på nästa råd, 12 juni. Eskilstuna kommun 2014-03-06 2 (6) Kommunstyrelsen 2014-05-08 1 (6) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Anna-Maarit Tirkkonen, 2428 Närvarande: Mikael Englund (S), ordförande Benny Broberg, Hörselskadegruppen Helena Brobäck, Rörelsehindergruppen

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK

Protokoll fört vid Budget- och Styrelsemöte SBK Skaraborgsdistriktet. Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Datum: 2015-01-17 Tid: Klockan 10.00 Plats: Götene BK Närvarande: Jan-Olof Säll Ulla-Britt Norberg Britta Althorn Arne Våring Maria Lögdlund Barbro Lund Jan Åberg Lalla Hammarström Adjungerade: Ej närvarande:

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15.

Anne-Marie Karlsson (C) Kenneth Bylund (S) Kommunsekreterare Marianne Sarberg. Kommunledningskontoret, Vallentuna Fredag kl 15. Valnämnden 2010-04-14 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Karbyrummet, Kommunalhuset, Vallentuna Onsdagen den 14 april 2010

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 22/7-09 Närvarande: Andreas ( 35-47) Karin ( 35-47) Linnéa ( 35-47) Zolie ( 35-47) 35 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 36 Planering inför hösten v. 36 Carpe

Läs mer

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2015

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2015 Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2015 FRITIDEN Hej! Här kommer Höst - programmet 2015. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel: 0346-88

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2010-08-31, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Olle Eliasson, TM11 Sekreterare: Emelie Gustafsson, TM11 Övriga närvarande:

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26

Protokoll D-Chip styrelsemöte 2014-03-26 Protokoll D-Chip styrelsemöte Närvaro: Sofia Siljeholm Lia Karida Amelia Andersson Elise Eborn Sandra Olsson Sara Lindgren Per Ahlbom Lisa Claesson Ella Eriksson Ordförande Sekreterare Vice Ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 3 2014-11-13 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 13:e november 2014, klockan 12.00. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län

BLCS Styrelsemöte nr 10. Blodcancerföreningen i Stockholms län 1 BLCS Styrelsemöte nr 10 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 10, 2008-12-04, 1800 ca 2010 Mötesplats: Sturegatan 4, 5 tr. Sundbyberg Närvarande Frånvarande Frånvarande Özge Özen

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Föreningsbladet Program höst en 2017

Föreningsbladet Program höst en 2017 Foto: Rudi Zaloga Föreningsbladet Program hösten 2017 I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du ska få en bra och meningsfull fritid. Detta häfte är ett exempel på vad som finns

Läs mer

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten Lidingö stad Fritidsgårdsenkäten 2016 Syfte Fritidsgårdsenkäten ska ge oss kunskap om vad besökarna på våra gårdar anser om fritidsgårdsverksamhet. Genomförande Under två veckor i april genomförde Lidingö

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 1-18

Datum: , kl Paragrafer: 1-18 Datum:, kl. 15.00-16.37 Paragrafer: 1-18 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret

Örnsbergs Scoutkår. Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00. Rotundan. Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret Örnsbergs Scoutkår Styrelsemöte 3 feb, kl 16.00 Rotundan Sammanfattning av beslut Västertorps kårordförande Gillis skall kontaktas angående skulden för Tintinlägret 2011. Styrelsen beslutar att skjuta

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Styrelsemöte 15 juni 2015

Styrelsemöte 15 juni 2015 SANDSBRO SKOLAS FÖRÄLDRAFÖRENING Styrelsemöte 15 juni 2015 Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Jessica Karlsson Christina Björnfot Caroline Högfeldt Coucher Linda Bülow Jana Friberg,Camilla

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Katrineholms kommun. Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 27 januari 2012. 1. Mötets öppnande. 2. Föregående mötesprotokoll. 3.

Katrineholms kommun. Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 27 januari 2012. 1. Mötets öppnande. 2. Föregående mötesprotokoll. 3. Katrineholms kommun 1 (6) Vår handläggare Anna Arvidsson Minnesanteckningar från Pensionärsrådet 27 januari 2012 Plats: Pensionärernas Hus Tid: 09.00-11.45 Närvarande: Ordinarie Ersättare Övriga Marie-Louise

Läs mer

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Valnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl 18.00-18.45 Beslutande Kjell-Åke Johansson, (KD) ordf Hans Dahm, (S) v ordf Ingemar Ryefalk, (FP) Ove Emanuelsson, (M) Torbjörn Andersson, (FP) ersätter

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 23 april 2014 Plats: Bergshyddan Blueshyddan, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Annelie Persson, kassör Anna-Pia

Läs mer

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Sida 1 (5) Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Ledamöter Kerstin Järneberg, ordförande 1 Carita Mandelin Ove Martinsson Lars Jonsson Vakant plats Förhinder Blazena Westerlund, vice ordförande

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren

Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Protokoll 160531: Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Johanna Mäkinen, Oscar Norberg, Ossian Matthiessen, Hanna Riese, Johanna Hemberg, Thérèse Lelli, Kim Larsson, Johanna Löfgren Närvarande:

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00. 2. Johanna M går igenom föregående anteckningar.

Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00. 2. Johanna M går igenom föregående anteckningar. Natur- och friluftsråd 2015-04-10 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Lunne, kl. 13.00 16.00 Närvarande Se bifogad deltagarlista Per N hälsar välkommen och inleder mötet. 1. Dagordningen godkänds. 2. Johanna

Läs mer

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91

Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 Kommunstyrelsen 1 (5) Kommunala pensionärsrådet 2011-12-05 Demokratikansliet Jack Roger Bäckstrand, 710 19 91 MINNESANTECKNINGAR 2011-12-02 Kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2011-12-02 Närvarande:

Läs mer

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen!

Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Medlemsblad 01/15 Nu är det dags att söka sig ut i vårsolen och samla poäng i motionskampanjen! Innehåll Ledare..... s. 3 Cirkus Musikul.........s. 4 Motionskampanj 23.3-22.4...s. 5-7 Kallelse till årsmöte....s.8-9

Läs mer