Kommunstyrelsens sessionssal,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant för kommunstyrelsen Lars-Erik Jonsson (KD), representant för kommunstyrelsen Ingegerd Bennysson (S), representant för socialnämnden Göran Pettersson,(S), representant för barn- och utbildningsnämnden Lasse Sjöberg,(S), representant för kultur- och föreningsnämnden Rune Gillemyr (S), representant för myndighetsnämnden Olov Karlsson (S), representant för samhällsbyggnadsnämnden Anneli Bramvehl (M), representant för folkhälsonämnden Helena Frisk (S), representant för gymnasienämnden Anette Fahlin, representant för De Handikappades Riksförbund Maj-Britt Bråtner, representant för Reumatikerföreningen Lotta Larsdotter Karlsson, representant för föreneningen för barn, ungdom och vuxna med utvecklingsstyrning Jan Broman, representant för Synskadades Förening Rolf Jakobsson, representant för Hörselskadades Förening Peter Bennysson, representant för Hjärt- och lungsjukas Förening Marianne Persson, representant för Hörselskadades Förening Thomas Eriksson, Neurologiskt Handikappades Riksförbund Bengt Eklund, (KD) representant för socialnämnden Linda Brunzell (KD) representant för barn- och utbildningsnämnden Jan Fahlén, sekreterare Elsy Fahlén, personlig assistent Gunilla Palmqvist, kommunalrådssekreterare Utses att justera Anneli Bramvehl Rune Gillemyr Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens Hus 30 september, klockan 15. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jan Fahlén Ordförande Niina Laitila Justerande Anneli Bramvehl Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunala handikapprådet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens Hus Jan Fahlén

2 PLATS OCH TID: Kommunstyrelsens sessionssal, ,30 Tj ersättare Ej tj ersättare ANMÄLDA FÖRHINDER Lonny Andersson Representantför handikappförbunden

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunala handikapprådet Blad KHR 12 Fastställande av föredragningslista 2 KHR 13 Val av justerare 3 KHR 14 Presentation 4 KHR 15 Lokalutredningen 5 KHR 16 Handikapporgnisationernas frågor 6 KHR 17 Information från handikappkonslutenten 10 KHR 18 Inkomna handlingar 10 KHR 19 Övriga frågor 10 KHR 20 Nästa möte 10

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 KHR 12 Faställande av dagordning Kommunala handikapprådet godkänner föredragningslistan.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KHR 13 Val av justerare Kommunala handikapprådet beslutar utse Annlie Bramvehl till att justera dagens protokoll, ersättare Rune Gillemyr.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KHR 14 Presentation Sammanfattning Sammanträdet inleds med en presentationsrunda av alla närvarande.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KHR 15 Lokalutredningen Sammanfattning På inbjudan av handikappskonsultent Jan Fahlen ges information till rådet av av Jukka Tekonen, som getts i uppdrag att leda den lokalutredning som tillsattes Uppdraget är att tillsammans med att samhällsbyggnadsförvaltningen leda arbetet med att innan utgången av 2013 anpassa lokalutnyttjandet i kommunen så att lokalytan reduceras med minst m 2 och driftskostnaderna med 12 mnkr. Utgångspunkten skulle vara innehav och driftskostnader En dialogfas har inletts och den första delrapporten föreligger nu, delrappot 2 ges under 2012 och slutrapport under Information om första delrapporten lämnas av Jukka Tekonen till handikapprådet. Frågor om specifica projekt besvaras. Ett antal objekt som redovisas i rapporten ska utredas vidare och förslag ska lämnas i juni 2012.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 KHR 16 Handikapporganisationernas frågor Sammanfattning Anette Fahlin, representant för Handikappförbundens samarbetsorgan redogör för ett antal frågor som uppkommit vid dess möten - Parkeringstillståndens nya utförande är inte verklighetsanpassade. Tillstånden gäller endast för bilens förare och inte när föraren är passagerare. - Jan Broman tillägger att anvisningar för parkeringstillstånd bör publiceras på webbplatsen för Karlskoga kommun. - I Nobelhallen tillåts rökning vid särskilt anvisad plats, dock är platsen illa vald då cigarettröken sugs in i lokalen och det utrymme där handikappsplatser finns. Lasse Sjöberg tar upp frågan i kultur- och föreningsnämnden. - Tillfälliga serveringar på stan är inte handikappanpassade. - Kvarstår problem vid Coop Forum med cykelställ. Handikappskonsultenten tar uppfrågan igen med Coop Forum. - Skyltar finns inte uppsatta för handikapparkering ICA Maxi Handikappskonsultenten tar uppfrågan igen med ICA Maxi. - Handikappsparkering Lidl är inte placerad på ett bra sätt. Önskemål om att flytta till annan plats på parkeringen. Handikappskonsultenten tar uppfrågan igen med Lidl. - Kvarstående problem vid Skolgärdet med parkering av cyklar, placering av trottoarpratare vilket gör att gående är tvingade ut på parkeringenplatsen. Handikappskonsultenten tar uppfrågan igen med berörda.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KHR 17 Information från handikappskonsultenten Sammanfattning Jan Fahlén, handikappskonsulten, lämnar följande information: - Ny konvention Agenda 50 Påpekas att det är viktigt att ledamöterna tar del av FN konventionen för handikappsfrågor. - Broschyr för handikapprådet är under uppdatering. Justeringar enligt följande: punkt om kommunfulllmäktige tas bort. Logotype för Karlskoga kommun samt telefonnummer till handikapprådets ledamöter uppdateras. Investeringar på förbättringar på ca 1 mkr att ske i följande lokaler: - Bowlingshallen kommer troligen att montera in handikapptoalett. - I Stråhallen kommer bygga om bland annat ska hiss installeras, dörröppnare monteras. Totalt kommer en investering på ca 1 mkr att ske.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KHR 18 Inkomna handlingar Sammanfattning Cirkulation av inkomna handlingar. - Svar på detaljplander - Minnesanteckning från samråd angående Karlskoga lasarett, deltagare: representanter från Karlskoga lasarett, representant för Handikappföreningarnas samarbetsorgan, handikappskonsulent Karlskoga kommun. - Länshandikapprådets protokoll - Tidningen Speciellt utgivare Örebro läns Landstinget

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KHR 19 Övriga frågor Sammanfattning - Handikapprådet har synpunkter på flytt av särskolan till barn- och utbildningsnämnden och lämnar förslag att barn- och utbildningsnämnden tar upp frågan en gång till. Finns mer anpassade lokaler på Sandvikensskola där särskolan skulle kunna verka. Särskolans elever bör finnas ibland övriga elever. - Informeras om att hörselskadades dag hålls den 5 oktober Lokal: Biblioteket, Degerfors.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KHR 20 Nästa möte Kommunala handikapprådets beslut Kommunala handikapprådet beslutar att uppdra till handikappskonsultent Jan Fahlén att ta fram förslag för mötestider under 2012.

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45

Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 2011-09-20 81 Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Kongsvinger kl.13.15-15.45 Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

klockan 13.15 16.00 Beslutande

klockan 13.15 16.00 Beslutande Plats och tid Kommunalhuset, Ljungarummet, torsdagen den 3 oktober 2013 klockan 13.15 16.00 ande Närvarande Stefan Gustafsson, ordförande Anders Åberg, socialchef Therese Rostedt, folkhälsoplanerare Lena

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Valnämnd 2014-08-25 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 25 augusti 2014, klockan 18:00-18:30 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Enligt förteckning. Enligt förteckning 1(25) Plats och tid Folkets Hus, Nynäshamn kl 19.00-21:15 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunstyrelseförvaltningen,

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rose-Marie Isaksson (S) Rolf Edlund (C) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:10 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine

Läs mer