Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av sammanträdestider 8 Information om förslag på förändringar m.m. av reglemente för Kommunalt handikappråd 9 Handikappolitiskt program 10 Övriga frågor 11 Sida

2 Sammanträdesdatum Sida 2 Plats och tid: Glösa-rummet, Förvaltningshuset, Krokom Måndagen den 21 februari 2011 kl Beslutande: Cristine Persson, ordf. Socialnämnden Carin Carlsson, tj.g. ers Krokomsbostäder Mi Bringsaas Samhällsbyggnadsnämnden Karl-Axel Ledung Synskadades Riksförbund Greta Lindberg Reumatiker Börje Johansson Hjärt- och lungf. Ulla Kivenjuuri Reumatiker Siv Andersson, Elöverkänsliga Robert Lundström Strokeföreningen Övriga deltagande: Kerstin Östlund, sekreterare Övriga deltagande se respektive paragraf Utses att justera: Greta Lindberg Justeringens plats och tid: Socialförvaltningen, Krokom den 28 februari 2011 Underskrifter Sekreterare: Paragrafer: 1-9 Kerstin Östlund Ordförande: Cristine Persson Justerande: Greta Lindberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunala handikapprådet Sammanträdes datum: 21 februari 2011 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande: 1 mars 2011 nedtagande: 22 mars 2011 Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Krokom Underskrift:.. Kerstin Östlund

3 Sammanträdesdatum Sida 3 KHR 1 Presentationsrunda Eftersom en del nya ledamöter har tillkommit i handikapprådet så görs en presentationsrunda.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 KHR 2 Föregående protokoll Handikapprådet beslutar att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna. Cristine Persson går igenom föregående protokoll.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 KHR 3 Information om kommunens arbete med anhörigstöd Handikapprådet tackar Maith Ottosson för informationen. Maith Ottosson, biståndshandläggare deltar för att informera om kommunens arbete med anhörigstöd. Den 1 juli 2009 ändrades lagen så att kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till den som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som har funktionshinder. Det kan till exempel gälla barn, föräldrar, make/maka. Anhörigstödet kan vara i form av stödsamtal, enskilt eller i grupp, cirklar för anhörigvårdare, anhörigbidrag i form av ett skattefritt bidrag till den som behöver hjälpen. Anhöriganställning kan komma ifråga i vissa fall och det är verkställigheten som bestämmer det. Dagverksamhet finns på Polstjärnan i Krokom för målgruppen glömska/dementa, som fått ett biståndsbeslut. En dag i veckan (tisdagar) har Polstjärnan öppet hus för den som vill lämna sin anhörig som man vårdar för att själv få lite avlastning, uträtta lite ärenden eller bara koppla av. Inget biståndsbeslut behövs då, men ring till anhörigsamordnaren. Vistelsen är gratis men man betalar för mat och fika. Kommunen har sammanlagt 7 korttidsplatser som bland annat kan användas till växelvård/avlastning. Just nu är det två korttidsplatser som beläggs med fyra personer som är beviljade växelvård. Krokom deltar i ett regionalt och ett nationellt lärande nätverk för att lära av varandra. Där ingår tjänstemän, politiker och anhöriga. Krokoms kommun deltar även i Action, ett 3-årigt projekt som handlar bland annat om bildtelefoni. Projektet kommer att upphöra i vår kommun den 31 december 2011.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 KHR 4 Information från socialnämnden Cristine Persson informerar från socialnämnden: Socialnämndens bokslut för 2010 visar ett överskott med cirka kronor. Aspåsvägen 42 i Krokom är föreslagen till LSS-boende för ungdomar med planerad byggstart 2011.

7 KHR 5 Tillgänglighet Sammanträdesdatum Sida 7 Mi Bringsaas tar upp fallet med eleven på Nyheden som inte tog sig in på badhuset. Det verkar inte ha fungerat med rutiner för hur en sådan sak anmäls och åtgärdas. Fallet hade inte varit uppe på politisk nivå. Att det saknas pengar får inte vara en anledning att låta bli att åtgärda hindret. Det framkommer att det saknas handikapparkering vid Sånghusvallen. Ett annat problem för tillgängligheten är infarten till en grind. Det är en liten uppförsbacke innan som gör det svårt att ta sig in. Lars Holdo från fastighetsenheten på Samhällsbyggnadsnämnden deltar för att rapportera om arbetet med att åtgärda listan för enkelt avhjälpta hinder. Det finns kronor i budget för det här året. Pengarna kommer i första hand att användas till att installera dörröppnare och att göra kontrasthöjande åtgärder och det blir mest i skolorna. Med anledning av fallet på Nyhedens skola berättar Lars att det i vanliga fall brukar fungera så att skolan i god tid informerar när någon funktionshindrad elev ska börja. Samhällsbyggnadsnämnden kan då åtgärda det som behövs för tillgängligheten. I det här fallet har ingen information lämnats från skolans håll. En inventering av utvändigt lätt avhjälpta hinder har gjorts. Till exempel fungerar inte snöröjningen på den handikapparkering som gjorts i ordning utanför kommunhuset. Det här är något att tänka på vid nästa upphandling av snöröjning. Handikapprådet önskade vid förra mötet information om tillgängligheten vid Aspås förskola. Lars Holdo påpekar att det inte är fråga om vare sig till- eller ombyggnad av förskolan utan det gäller iordningställande av lokaler. Hiss kan sättas in vid behov, utrymme är lämnat för hiss och rullstols-wc. Ulla Kivenjuuri påpekar att hissen vid badhuset i Änge är låst. Det skulle även behövas en lyft för att ta sig upp ur bassängen. Lars Holdo lovar att kolla upp med verksamheten varför hissen är låst och undersöka om det går att sätta in en lyft. Lars önskar hjälp med att upptäcka enkelt avhjälpta hinder. Kontakta Lars via telefon eller mejla till Vad kan man göra vintertid för att märka ut för synskadade? Det kan t.ex. vara fråga om räfflade betongplattor som täcks av snö. Spraya med färg är ett förslag. Ta med frågan till respektive organisationer!

8 Sammanträdesdatum Sida 8 KHR 6 Ändring av sammanträdestider Handikapprådet beslutar att ändra datum för nästa möte till den 9 maj och att pröva att i fortsättningen ha mötet mellan kl och Cristine Persson undrar om det går att ändra datum för nästa handikappråd. Tidpunkt på dagen för handikapprådets möten diskuteras. Det skulle vara bättre att ha mötet i början eller i slutet av dagen. Vi prövar att ha det senare på dagen och ser hur det fungerar, annars får vi ändra.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 KHR 7 Information om förslag på förändringar m.m. av reglemente för Kommunalt handikappråd Cristine Persson informerar om vad Sara Strandberg, Börje Johansson och Cristine kommit överens om vid möte den 20/ Förslaget avser förändringar/vidare frågor och handläggningar av reglemente för Kommunalt handikappråd. Frågan om antal ledamöter får tas upp igen utifrån vad beslutet blir om ersättning till ledamöter i de olika råden. Handikapprådet vill göra tillägget i förslaget till förändring av reglementet att Bygg- och miljönämnden bör vara representerad i rådet.

10 Sammanträdesdatum Sida 10 KHR 8 Handikappolitiskt program Kommunens handikappolitiska program är utformat av socialnämnden i samarbete med Handikappsamverkan i Krokom och antaget av kommunfullmäktige 28 februari Programmet behöver uppdateras utifrån nya FN-konventionen som undertecknades av Sverige 30 mars Vid föregående möte föreslogs att en grupp med representanter från Handikappsamverkan och socialnämnden skulle få uppdraget att göra ett förslag till revidering av programmet. Socialnämnden ska utse två representanter vid nästa möte.

11 Sammanträdesdatum Sida 11 KHR 9 Övriga frågor Cristine Persson informerar om tillgänglighetskonferens den 13 april 2011 i Hörsalen på Östersunds sjukhus. Från tidigare protokoll fick Cristine i uppdrag att ta kontakt med Krokoms turistbyrå. Cristine har haft kontakt med Ulla på Krokoms turistbyrå. Ulla återkommer om hon behöver råd och hjälp i arbetet med att lägga in uppgifter i tillgänglighetsdatabasen av någon i handikapprådet.

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer