Kvinnor i staden: INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING INLEDNING EN KOMMENTAR OM METOD. LÄNDERNAS RESULTAT Brasilien Kambodja Etiopien Liberia Nepal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinnor i staden: INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING INLEDNING EN KOMMENTAR OM METOD. LÄNDERNAS RESULTAT Brasilien Kambodja Etiopien Liberia Nepal"

Transkript

1 Kvinnor i staden: en undersökning av våldets och urbaniseringens påverkan på kvinnor som grupp En jämförande studie av Brasilien, Kambodja, Etiopien, Liberia och Nepal Visionen bakom undersökningen är kvinnors rätt att slippa våld och säkerhetsrisker som uppstår när infrastruktur och samhällstjänster brister, och när städernas miljöer är dåligt planerade eller underhållna. Undersökningen utreder hur våld och osäkerhet begränsar kvinnors rörlighet och deras delaktighet i samhället. Akronymer: KRV Könsrelaterat våld FGD Fokusgruppsdiskussion(er) SSA Snabb situationsanalys TACK Den här rapporten skrevs av Alice Taylor. Författaren tackar särskilt Margaret E Greene för hennes engagemang, vägledning och redigering, och även Ramona Vijeyarasa. Hon riktar också ett personligt tack till Katarzyna Balug, Leila Barsted, Henrique Campos, Cybele Cochran, Camila do Espiritu Santo, Camila Fersi, Leona Kaya Deckelbaum, Brian Heilman, Holly Kearl, Diana Medina, Samuel Novacich, Candy Pilar Godoy, Nicole Rosner, Sara Zewde, sin familj, och varje kvinna och man som generöst delade med sig av sina erfarenheter på bussar, runt fabriker, på gatorna och på marknader. Den här publikationen skulle inte existera utan deras tålamod, nyfikenhet och insikt in i de städer där de bor. Även följande personer ska ha tack för sina efterforskningar och kommentarer på tidigare utkast till rapporten: Bizuayehu Andarssa, Luzia de Azevedo Albuquerque, Ana Paula Ferreira, Melat Gezahegn, Catherine Gatundu, Elizabeth Gbah, Anne Jellema, Brian Mier, Zohra Moosa, Rachel Moussié, Putheavy Ol, Livia Salles, Mona Sherpa, Korto Williams och Everjoice Win. Social Development Direct (SD Direct) förberedde verktygslådan för säkerhetsgranskning som användes för undersökningen som analyseras i den här rapporten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING INLEDNING EN KOMMENTAR OM METOD LÄNDERNAS RESULTAT Brasilien Kambodja Etiopien Liberia Nepal KVINNOR OCH STADEN: EN ANALYS AV DE FEM LÄNDERNA TILLSAMMANS REKOMMENDATIONER SLUTSATS REFERENSER

2 När jag måste jobba över på kvällen känner jag mig ofta rädd för rån, våldtäkt och trakasserier eftersom det är väldigt mörkt på vägen hem. Kvinnlig klädfabriksarbetare i närheten av Phnom Penh, Kambodja Jag försöker berätta för mina vänner och min man om gångerna då jag blir trakasserad [i kollektivtrafiken]. Men ibland kan jag inte ens berätta om det för min man eftersom jag är rädd att bli förlöjligad och förebrådd för det. Jag kan inte prata om det inför min familj och samhället av rädsla att bli förebrådd för det. Kvinna med flera barn i Katmandu, Nepal En kväll såg jag en tjej gå in på ett ställe som är känt för att vara ett tillhåll för farliga killar. Jag hade sett henne tidigare i en kort jeanskjol och hon drack alkohol. Senare gav pojkarna henne soppa som var spetsad med droger. När jag kom tillbaka såg jag henne ligga på golvet med bara blusen på, och med spruckna kondomer runt sig. Hon verkade vara medvetslös. Jag antog att hon hade blivit våldtagen. Det här hände precis vid toaletten. Kvinnlig handelsstudent i tidig trettioårsålder på ett universitet i Liberia Vi lever alltid i ett konstant tillstånd av rädsla. Vi oroar oss över att inte ha en plats att sälja på. Vi är rädda för att bli rånade när vi går ut tidigt på morgonen och kommer tillbaka sent på kvällen. De flesta av oss har inget eget hus. Många behandlar oss illa, både i hemmet och i samhället, för att vi är fattiga. Kvinnlig deltagare i fokusgruppsdiskussion i Addis Abeba, Etiopien det värsta är att skulden läggs på kvinnorna, som om de själva drar till sig våldet genom att bära korta kjolar eller för att de går ensamma på gatorna... Det här handlar om individuella friheter, om vilka valmöjligheter man har, och ibland om vad någon måste göra för att hon studerar på kvällen Polis, Brasilien

3 SAMMANFATTNING Varje dag upplever kvinnor över hela världen våld eller rädsla för våld. Internationella avtal om mänskliga rättigheter slår fast att våld mot kvinnor är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, och att detta våld förekommer på både privata och offentliga platser. Den globala rörelsen för säkra städer för kvinnor började ta form under 1970-talet då grupper av kvinnor i olika länder över hela världen började organisera demonstrationer för att ta natten tillbaka. Med tiden började flera organisationer arbeta för kvinnors säkerhet i städer. Dessa organisationer var bland annat Women in Cities International (WICI), Huairou Commission, Jagori, UN-HABITAT och UN Women (tidigare UNIFEM). Även om initiativens geografiska omfattning och fokus har varierat har de lyft fram vikten av stadsplanering och uppmuntrat praktiska initiativ som engagerar kvinnor själva i att skapa tryggare städer. Rätten till staden innebär att stadens alla invånare, särskilt de fattiga, ska ha samma tillgång till allt som en stad har att erbjuda och även rätten att ändra staden på sätt som de tycker är lämpliga (se Harvey 2008, Lefebvre 1967). Denna rättighet har fött fram en social rörelse över hela världen. Ändå misslyckas analyser av situationen ständigt med att ta hänsyn till mångfalden, ojämlikheterna och maktstrukturerna som bestämmer vilka av stadens invånare som har mest tillgång till sina städer och inflytande i formandet av dem. När det kommer till mångfald, ojämlikhet och maktstrukturer i staden är kvinnors upplevelser ett nyckelområde. För att kunna upprätta program och principer som speglar kvinnors verklighet och som främjar kvinnors rätt till staden måste man utgå ifrån kvinnors upplevelser av den. En kvinna kan njuta av sin rätt till staden när hon lever fri från våld och rädslan för våld, och när hennes rättigheter respekteras där hon lever och arbetar. I städer upplever män och kvinnor våld på olika sätt. De upplever och uppfattar även beskydd och säkerhet på olika sätt. Genom att analysera dessa skillnader kan vi börja ta itu med kvinnors säkerhet i städer. I de flesta länder är det mer sannolikt att män dödas av urbant våld än kvinnor, särskilt av personer som är okända för dem. Det är mer sannolikt att kvinnor utsätts för våld av personer de känner, men de utsätts också för våld av främlingar. Kvinnor uppger att de är mer rädda än män och lär sig från en tidig ålder att de inte ska gå ut ensamma (Women and Habitat Network of Latin America, i Rivas, 2010). Kvinnors rädsla för våld inskränker på deras rörlighet. Det här innebär en begränsning av hur de vistas på offentliga platser och även hur de rör sig från sina hem till offentliga eller andra privata platser. Våld mot kvinnor på offentliga platser påverkar de mest marginaliserade särskilt mycket. Kvinnors roller och skillnaderna mellan kvinnor beroende på härkomst, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, civilstatus och föräldraskap och socioekonomisk status har en direkt påverkan på hur kvinnor upplever städer varje dag.

4 ActionAids särskilda arbetssätt: Kvinnor och staden, våld och urbanisering Utifrån andra organisationers arbete i rörelsen för säkra städer tog ActionAid 2011 initiativ till att undersöka kvinnors säkerhet i städer och urbana platser i flera länder där de verkar. Projektets mål var att bygga vidare på tidigare arbete och utveckla nya verktyg och tillvägagångssätt. Dessutom ville man skapa medvetenhet om problemet hos allmänheten och utveckla praktiska strategier för att förbättra kvinnors säkerhet i städer. Visionen bakom undersökningen är kvinnors rätt att slippa våld och säkerhetsrisker som uppstår när infrastruktur och samhällstjänster brister, och när städernas miljöer är dåligt planerade eller underhållna. Undersökningen utreder hur våld och osäkerhet begränsar kvinnors rörlighet och deras delaktighet i samhället. ActionAids särskilda arbetssätt är baserat på delaktighet och mänskliga rättigheter. Att samla in och prioritera kvinnors erfarenheter ger ny information som kan användas i beslutsfattandet om säkerhet och rörlighet. Kvinnor är rädda för och upplever våld som faller in i två huvudkategorier: våld mot kvinnor och våld som uppstår ur otrygghet i städer, särskilt i samband med urbanisering och fattigdom. Kvinnor kan uppleva dessa två typer av våld samtidigt. Till exempel kan en kvinna våldtas av någon hon känner (könsrelaterat våld), få det förminskat eller rationaliserat (en annan form av könsrelaterat våld) och sedan få problem med otillräckliga samhällstjänster då hon söker juridiska åtgärder och tillgång till sjukvård (urban otrygghet). ActionAids undersökning ger insyn i livet för grupper av kvinnor vars kunskap och syn på sin egen verklighet tidigare inte har utnyttjats för att skapa säkrare städer. Dessa är bland annat kvinnliga klädfabriksarbetare från urbana fabriksområden i Kambodja, kvinnor som läser vid universitet i Liberia, och kvinnliga informella försäljare i Etiopien. Den här rapporten presenterar resultat om kvinnors säkerhet och rörlighet i fem länder: Brasilien kvinnor som bor i fattiga områden i tre städer i delstaten Pernambuco: Recife, Cabo de Santo Agosthino och Mirandiba Kambodja kvinnliga klädfabriksarbetare i utkanten av huvudstaden Phnom Penh Etiopien kvinnor som sysslar med informell försäljning i Addis Abeba Liberia kvinnliga universitetsstudenter från tre universitetsområden i Monrovia och Gbarnga Nepal kvinnor som reser med kollektivtrafik i Katmandudalen I vart och ett av de fem länderna identifierade ActionAids arbetsgrupp och lokala samarbetspartners en kvinnlig målgrupp eller fokusområde. Grupperna utrustades med en verktygslåda, och från den valde de metoder och verktyg för att undersöka kvinnors upplevelser av säkerhet. För att få informationen de sökte uppmanades teamen att anpassa verktygen på sätt som var lämpliga sett till kulturen och sammanhanget.

5 Ett urval av ländernas resultat Brasilien Undersökningen i Brasilien gäller några av de mer övergripande samhälleliga frågorna gällande kvinnors säkerhet i tre städer i Pernambuco, en av landets mest våldsamma delstater. Undersökningen fokuserade på kvinnor i några av de fattigaste och mest otrygga områdena i dessa städer. Trafficking fanns i städerna, vilket förstärkte den ständiga rädslan och otryggheten bland kvinnor i samhällena som studerades. För kvinnorna medförde trafficking till exempel begränsad rörlighet och könsrelaterade former av hot och kontroll, och misstro mot polisen. Mödrar oroade sig även över den stadsmiljö som deras barn växte upp i. Brister i infrastruktur och samhällstjänster gjorde det svårt för kvinnor som utsatts för våld att få nödvändig hjälp. Undersökningen inspirerade samarbetande kvinnoorganisationer att planera dialoger på nationell och delstatlig nivå, där kvinnor från samhällena får förmedla sin oro till ämbetsmän. Kambodja Undersökningen i Kambodja undersökte en könsmässigt väldigt obalanserad stadsmiljö där upp till 90 % av klädfabriksarbetarna är kvinnor medan en klar majoritet av våldsförövarna är män. Även en klar majoritet av fabriksägarna och de som är ansvariga för faktorer som påverkar kvinnors säkerhet är män. Undersökningen gick bortom fabriksgolvet och tog även hänsyn till riskerna som arbetarna utsätts för i fabrikernas närområden. Kvinnor var med om våldtäkter och andra former av våld, och dessutom fanns en rad brister i infrastruktur och samhällstjänster. Till exempel var hygienen extremt dålig, belysningen och polisarbetet otillräckligt, och hyresområdena var överbefolkade. De former av våld som kvinnor utsattes för utgjorde hälsorisker, bland annat för den sexuella och reproduktiva hälsan, och orsakade även undernäring och svimningar. Samhällstjänster för att trygga kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och andra hälsobehov blev tillsammans med samhällstjänster för hanteringen av våldtäktsfall identifierade som prioriterade förändringar. Nyckelpersoner som måste hållas ansvariga för kvinnors säkerhet är polisen och fabriksägarna på lokal nivå. Fabriksägare har ett ansvar även på en internationell nivå. Nationellt sett ligger ansvaret hos arbets- och jämställdhetsministerier. Etiopien I likhet med Kambodja fokuserade man i Etiopien på en vanlig anställningsform för kvinnor. I Etiopien var det småskalig försäljning i urbana områden, i och runt huvudstaden Addis Abeba. Undersökningen i stort visade problem i form av att det inte fanns någon säker marknad, transporter var dåliga och bostadssituationen var osäker. Dessutom var riskerna höga för rån, stöld och mord. Undersökningen avslöjar att förövare såg kvinnliga försäljare som lätta mål för rån, mutor, sexuella tjänster, våld och trakasserier. Otryggheten som uppstod begränsade kvinnors inkomster och hållbarheten för deras mindre verksamheter. Därmed krympte även deras självständighet. Rapporten från undersökningen rekommenderade att kooperativ utöver att organisera, utbilda och erbjuda lån till etiopiska kvinnor även skulle arbeta tillsammans med andra organisationer för att prioritera kvinnors säkerhetsfrågor med hänsyn till hur de rör sig från privata till offentliga platser. Försök bör göras för att upprätta en ordentlig marknad med lämplig infrastruktur och för att se till att

6 bostäder och kringliggande områden blir säkrare. Gruppen ville särskilt undersöka möjligheten till grannsamverkan. Liberia I Liberia fokuserade undersökningen på kvinnliga universitetsstudenter (och därmed yngre kvinnor)från tre olika universitet. Kvinnor som genomgår högre utbildning är i minoritet i Liberia. Studenterna som deltog i undersökningen kom från olika bakgrunder, bland annat från fattiga och mer lantliga områden. I efterdyningarna av ett inbördeskrig har kvinnor över hela Liberia upplevt trender i våld och diskriminering. På universiteten speglas detta i ett utbrett sexualiserat våld, inklusive våldtäkter. Kvinnorna beskylls för att själva dra till sig våldet, till exempel genom hur de klär sig, medan män i maktpositioner utan att straffas använder sex i utbyte ( sex för betyg ). Förändringar som krävs och som identifierades på universitetsnivå omfattar bland annat samhällstjänster för sexuell och reproduktiv hälsa, rådgivning, och förbättrad säkerhet på universitetsområdet. Även studentorganisationer och kamratgrupper som ökar medvetenheten om våld och förespråkar en utrotning av våldet behövs. Universitetsmyndigheter och nationella och lokala myndigheter måste hållas ansvariga för att förebygga våld mot kvinnor och garantera kvinnliga studenters säkerhet. Nepal I Nepal gällde undersökningen kvinnors upplevelser i kollektivtrafiken i Katmandudalen. Nepal valde att fokusera på trakasserier, vilket är den vanligaste formen av våld som kvinnor upplever i kollektivtrafik. Trängsel, tidpunkt på dagen och till och med årstider påverkar kvinnors upplevelser. Kulturella normer uppmanar dock kvinnor till att vara tysta, skydda familjens ära och inte anmäla händelser. Oavsett hur akut de behövde resa föredrog eller uppmanades ibland kvinnor i Nepal att resa med äldre släktingar, sina män eller med annat sällskap. Undersökningen avslöjade att kvinnor använde en rad strategier för att skydda sig själva, till exempel att sticka angripare med nålar och bära väskor framför bröstet. Större teman i de fem länderna Som ett resultat av otrygghet i städerna upplever kvinnor stora brott mot sina rättigheter. Ett viktigt resultat från den här undersökningen var att kvinnors rädsla och otrygghet starkt minskar deras rörlighet. Kvinnor anpassar sitt resande på grund av vad de själva och andra kvinnor har varit med om, och undviker att resa på vissa sätt, tider eller vägar. När kvinnor, ibland dagligen, upplever våld eller bristande säkerhet begränsar det deras: rättigheter och friheter som jämlika medborgare att ha tillgång till och njuta av sina omgivningar och städer. rörlighet och frihet eftersom de undviker vissa platser, resvägar och färdsätt. fulla deltagande i det offentliga livet, inklusive i politiken och samhället. psykologiska och psykosociala hälsa och välbefinnande, vilket påverkar deras självförtroende och känsla av egenvärde. Dessa faktorer hindrar sedan kvinnor från att

7 anmäla sina upplevelser till myndigheter och från att söka stöd från familj, vänner och samhällstjänster. strävan efter ekonomiska möjligheter och arbetsmöjligheter. I två länder fokuserades det på kvinnors säkerhet i relation till arbetet (Etiopien, Kambodja). akademiska resultat, och det påverkar även deras deltagande i studentorganisationer utanför föreläsningar (särskilt Liberia). sexuella och reproduktiva hälsa. Till exempel begränsas kvinnors valmöjligheter och samhällstjänster när det kommer till hiv och aids, andra sexuellt överförbara infektioner och oönskade graviditeter (Liberia, Kambodja), samt infektioner på grund av dålig hygien (Kambodja). tillgång till viktiga samhällstjänster som till exempel hälsa, vatten och renhållning. tid och plats att njuta av kultur, konst, socialt liv och fritidsaktiviteter (Brasilien). När kvinnor inte kan utnyttja sina friheter minskar det deras rättigheter. Dessutom förvärrar och upprätthåller det fattigdom i städerna, och det hindrar även framgångar i arbetet jämställdhet. Större teman i de fem länderna var följande: Historisk diskriminering och våldsam behandling av kvinnor, särskilt vid inre konflikter, påverkar kvinnors säkerhet i städer i dag. Det finns få principer, lagar och program på plats för att skydda kvinnor i stadsmiljöer. Eftersom det vanligtvis klassas som en kvinnofråga har kvinnors säkerhet ofta lämnats utanför arbete med städers säkerhet, planering- och principarbete. Det finns ett nära samband mellan farorna som kvinnor upplever i offentliga och i privata miljöer. Till exempel kan manlig kontroll i hemmet göra att kvinnor inte kan röra sig fritt i offentliga miljöer. Våld mot kvinnor och kvinnors säkerhetsrisker i städerna normaliseras genom sociala normer och attityder. Dessa tillåter och till och med rättfärdigar respektlös, diskriminerande och våldsam behandling av kvinnor. Normaliseringen förstärks av att förövarna inte straffas och att de som borde erbjuda skydd inte hålls ansvariga. Kvinnor beskylls och hålls själva ansvariga för våldet och otryggheten som de upplever. Våldsamma incidenter anmäls och övervakas inte på ett konsekvent sätt. Dessutom finns inte kvalitativ information tillgänglig som grund till principer och program för att bekämpa problemet. I alla fem länderna karakteriserades fattiga urbana områden av brister i samhällstjänster och infrastruktur. Samhällstjänsterna är inte utrustade för att hjälpa kvinnor som har utsatts för våld. Brister i infrastrukturen omfattar bland annat dålig belysning,

8 otillräcklig skyltning och dålig kvalitet på vägar och bostäder. Kollektivtrafik skapar flera sorters otrygghet för kvinnor. Polisens beskydd av kvinnor räcker inte till. Män spelar nyckelroller i kvinnors säkerhet. Män identifierades som förövare men även som möjliga bundsförvanter och beslutsfattare. Kvinnors fattigdom och otrygghet i städer påverkas av inflyttning från landsbygd till stad och även av landsbygdens egenskaper. Rekommendationer Rekommendationerna utifrån den här studien kan samlas i sex breda kategorier: 1. Öka medvetenheten om problemet. Till exempel kan man arbeta med samhällets bild av kvinnor och våld mot kvinnor genom media och andra former av påverkansarbete. 2. Öka nationella och lokala (statliga) myndigheters arbete för kvinnors säkerhet i städer. Gör det till en prioritet att upprätta samhällstjänster för kvinnor som lindrar våldets påverkan. Särskild hänsyn måste tas till sexuell och reproduktiv hälsa, samt rådgivning för dem som utsätts för våld och våldtäkt. Sikta på förbättringar av specifika principer och lagar. Bestäm huruvida principer som redan finns ska ändras eller om nya ska skapas. Bestäm också vilken nivå av styrande som arbetet ska riktas mot: lokal nivå (universitetsområden, fabriksområden), stadens nivå (transporttjänster), landets nivå (rättssystem) eller en kombination. Förbättra polisinsatser för kvinnors säkerhet. Det här innebär inte bara att öka närvaron av poliser eller säkerhetsvakter. Man måste även erbjuda särskild utbildning i att hantera våld mot kvinnor, ta itu med kvinnors uppfattningar om och misstro mot polisen, samt arbeta för en minskning av korruptionen. Arbeta med kvinnors trygghets- och säkerhetsfrågor hos verk och organ som är ansvariga för säkerhet, infrastruktur, transport, hälsa och kvinnors frågor eller jämställdhet på alla styrandenivåer. Kvinnors säkerhetsfrågor får absolut inte bara placeras som en symbolisk åtgärd inom andra principer som anses vara mer relevanta, utan måste prioriteras. För samman lokala principer och initiativ med nationella och se över hur kvinnors säkerhet hör ihop med andra urbana frågor och intressen. 3. Förändra sociala normer som förebyggande arbete Ta itu med förebyggande arbete på samhällsnivå. Globalt har många program utvecklats för att trotsa skadliga könsnormer och engagera män och samhällen i att stötta kvinnor och få till en förändring. Att engagera män är avgörande om man ska ta itu med vad som länge har setts som kvinnofrågor (Greene och Levack 2010). Hitta sätt att engagera män som stärker

9 säkerhetsåtgärder som genomförs för kvinnor, i stället för att undergräva dem. 4. Bygg institutionell kapacitet för att ta itu med problemet Erbjud utbildning för relevanta institutioner om kvinnors säkerhet i städerna och våld mot kvinnor. Erbjud kvinnor möjligheten att fungera som experter i säkerhetsfrågor i sina egna liv. Stärk kapaciteten för forskning om kvinnors säkerhet i städer. 5. Stärk nätverk för påverkansarbete Stöd påverkansarbete i samhället. Se ut lokala aktörer som kan hjälpa till med förändringar, bygg lokal kapacitet och hitta lokala lösningar. Upprätta nätverk och samarbeten som binder samman sektorer och skapar ansvarsskyldighet. 6. Bedriv forskning för evidensbaserade program och principer. Aktörer och forskare inom kvinnors säkerhet i städer bör: Utveckla etiska normer för arbetet, inklusive ett konfliktkänsligt arbetssätt och göringen-skada -metoder. Satsa på övervakning och utvärdering för att mäta framgång i kvinnors säkerhet i städer. Fånga upp olika och marginaliserade kvinnors säkerhetserfarenheter för att se till att samhällstjänster och principer är relevanta för alla. Diskussion äger rum om lokalt våld mot kvinnor

10 Inledning Över hela världen upplever kvinnor varje dag våld eller rädsla för våld. Internationella avtal om mänskliga rättigheter slår fast att våld mot kvinnor är ett brott mot kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, och att detta våld förekommer både privat och offentligt. Mäns våld mot kvinnor speglar historiskt ojämställda maktförhållanden mellan män och kvinnor. Det är även något som gör kvinnor underordnade män i olika områden i livet. Länge fokuserade forskning om våld mot kvinnor på våld i hemmet och våld i nära relationer. Det drog nödvändig uppmärksamhet till det faktum att privat våld i hemmet måste förstås som ett allmänt problem. Världen över ser vi dock ett ökat erkännande av samband mellan våld mot kvinnor, stadsplanering och säkerhet, särskilt i fattiga samhällen. Att identifiera kopplingar mellan arbetet med kvinnors rättigheter med urbant arbete medför att man binder samman tre områden: offentliga platser, medborgarsäkerhet och kön. Privata och offentliga platser måste uppfattas som platser för politiska handlingar, socialt liv, ekonomisk utveckling och delad kultur (Vargas, 2008). Vems städer? Kvinnors rätt till staden Rätten till staden innebär att stadens alla invånare, särskilt de fattiga, ska ha samma tillgång till allt som en stad har att erbjuda och även rätten att ändra staden på sätt som de tycker är lämpliga (se Boer och de Vries, 2009). Denna rättighet har fött fram en social rörelse över hela världen. Ändå misslyckas analyser av situationen ständigt med att ta hänsyn till mångfalden, ojämlikheterna och maktstrukturerna som bestämmer vilka av stadens invånare som har mest tillgång till sina städer och inflytande i formandet av dem. Ökande klyftor mellan rika och fattiga gör att det blir någras privilegium att kunna njuta av staden och vad den har att erbjuda medan det är en avlägsen dröm för andra vars rättigheter, värdighet, legitimitet och delaktighet inte är självklara. När det kommer till mångfald, ojämlikhet och maktstrukturer i staden är kvinnors upplevelser ett nyckelområde. För att kunna upprätta program och principer som speglar kvinnors verklighet och som främjar kvinnors rätt till staden måste man utgå ifrån kvinnors upplevelser av den. En kvinna kan njuta av sin rätt till staden när hon lever fri från våld och rädslan för våld, och när hennes rättigheter respekteras där hon lever och arbetar. Urbanisering, fattigdom och ojämlikhet År 2007 bodde 50 % av världens befolkning i urbana områden, och det uppskattas att 61 % av världens befolkning kommer att bo i städer år 2030 (UNH-HABITAT, 2007i WICI o.a., 2008). Den snabbaste urbaniseringen sker i utvecklingsländer. Alla länder förutom Brasilien i den här rapporten har övervägande stor befolkning på landsbygden. År 2010 bodde 87 % av Brasiliens befolkning i städer, mot 48 % i Liberia, 20 % i Kambodja, 19 % i Nepal och 17 % i Etiopien. Till år 2045 förväntas andelen befolkning som bor i städer fördubblas i Kambodja och Etiopien. Till år 2050 förväntas Nepals urbana befolkning utgöra 48 % av dess totala befolkning, en avsevärd ökning jämfört med motsvarande siffra för 2010, som var 19 %. I Liberia och Brasilien

11 förväntas den del befolkningen som bor i städer nå 69 % respektive 94 % till år 2050 (UN Population Division, 2009). Urbanisering kan föra med sig nya möjligheter, särskilt till sysselsättning och deltagande i organiserade grupper. Det för dock också med sig många utmaningar. Städer kämpar för att kunna erbjuda samhällstjänster och infrastruktur som räcker till för att uppfylla behoven, och för att de ska finnas inom räckhåll för den växande befolkningen. Fattiga och kvinnor upplever särskilda hinder. I den här undersökningen var det ofta så att de utmaningar som kvinnor möter, speglade konsekvenserna av folkförflyttning från landsbygd till stad särskilt med tanke på säkerhet och hälsa, möjligheter på marknader och inom fabriksarbete och sämre tillgång till samhällstjänster och otillräckliga transportmöjligheter. Alltför ofta tolkas eller ursäktas utmaningarna som kvinnor möter i städer som kvinnors fel, snarare än som ett resultat av en struktur eller utformning som inte har skett från genussynpunkt. Dessutom känner sig inte kvinnor nödvändigtvis säkrare på formellt planerade offentliga platser eller på platser där det finns polis. (Inforuta) Vad anses som våld eller otrygghet i städer? Vem har makt att fatta beslut om säkerhet och trygghet och vems säkerhet tar beslutsfattarna med i beräkningen? Kvinnor och män flyttar till städer av olika anledningar. Till exempel kan de vara på jakt efter bättre jobb eller tvingas flytta på grund av interna konflikter och klimatförändringar (WICI, 2010b). När de kommer till städerna är de sårbara för olika slags risker. Risker kan vara bland annat: påtvingad avhysning, osäkert uppehälle, föroreringar och föroreningsrelaterade sjukdomar, miljökatastrofer, rasism, främlingsfientlighet, svag infrastruktur och frånvaron av grundläggande bekvämligheter och samhällstjänster. I utvecklingsländer och särskilt i fattiga samhällen sker ofta snabb tillväxt utan formell planering. Upplevelser av våld och säkerhet i städer är könsrelaterade Män och kvinnor i städer upplever våld på olika sätt. De upplever och uppfattar även beskydd och säkerhet på olika sätt. I de flesta länder är det mer sannolikt att män dödas av urbant våld än kvinnor, särskilt av personer som är okända för dem. Det är mer sannolikt att kvinnor utsätts för våld av personer de känner, men de utsätts också för våld från främlingar. Kvinnor uppger att de är mer rädda än män och lär sig från en tidig ålder att de inte ska gå ut ensamma (Women and Habitat Network of Latin America, i Rivas, 2010). Kvinnors rädsla för våld inskränker på deras rörlighet, vilket innebär en begränsning av hur de vistas på offentliga platser och även hur de rör sig från sina hem till offentliga eller andra privata platser. I hela världen är det vanligt att våld normaliseras och att kvinnor skuldbeläggs för sina negativa erfarenheter. Staten lyckas inte erbjuda tjänster för beskydd och förebyggande som tar itu med kvinnors säkerhet. Det här sammanfaller med de samhälleliga tendenserna i stort, där man ofta förbiser eller rationaliserar våld och trakasserier (Bowman, 1993). Män utgör majoriteten av poliser, busschaufförerer, stadsplanerare, fabriksägare och viktiga beslutsfattare, och även majoriteten av våldsförövare. Det gör att mäns fysiska, politiska och ekonomiska makt är oproportionerlig. Män kan alltså antingen avfärda eller rationalisera kvinnors erfarenheter av våld, eller så kan de vidta åtgärder för att ta itu med problemet.

12 Våld mot kvinnor på offentliga platser påverkar särskilt de mest marginaliserade. Kvinnors roller och skillnaderna mellan kvinnor beroende på härkomst, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, civilstatus och föräldraskap och socioekonomisk status har en direkt påverkan på hur kvinnor upplever städer varje dag. De kan promenera eller resa kollektivt för arbete, studier eller för hem- eller familjeärenden. Den globala rörelsen för säkra städer för kvinnor började ta form under 1970-talet, då grupper av kvinnor i olika länder över hela världen började organisera demonstrationer för att ta natten tillbaka. Efterhand började flera organisationer arbeta för kvinnors säkerhet i detta område. Dessa organisationer var bland andra Women in Cities International (WICI), Huairou Commission, Jagori, UN-HABITAT och UN Women (tidigare UNIFEM). Initiativen har varierat i geografisk omfattning och fokus. Det har omfattat kvinnors frihet från våld och rädsla för våld, utformning och användning av platser, ekonomisk självständighet och säkerhet (eftersom inkomst spelar en stor roll i att minska våld i hemmet och i att erbjuda valmöjligheter), infrastruktur, tillgång till tjänster, normer för kvinnors närvaro på offentliga platser, delaktighet i offentligt liv, och kvinnors känsla av egenvärde (WICI o.a., 2008). Kvinnors engagemang har stöttats av olika sorters parter, exempelvis myndigheter, välgörenhetsorganisationer, medborgargrupper och samhället i stort. De olika aktörerna har vågat utföra och genomföra strategier som kan åstadkomma verklig förändring i kvinnors säkerhet och trygghet. UN Women har till exempel genomfört program i Argentina, Colombia, Chile, Peru, El Salvador, Guatemala och Brasilien i Latinamerika. Bland annat har de arbetat med utbildning och övning för myndigheter, civilt samhälle, kvinnor, ungdomar, poliser och stadsplanerare om hur man gör städer säkrare för kvinnor. UN Womens globala program Safe Cities Free of Violence against Women lanserades i november 2010 I Quito (Ecuador), Kairo (Egypten), New Delhi (Indien), Port Moresby (Papua Nya Guinea) och Kigali (Rwanda). En av de viktigaste återstående utmaningarna för alla organisationer i området är att utvärdera alla förändringar i kvinnors liv till följd av arbetet för säkra städer. ActionAids särskilda arbetssätt: Kvinnor och staden, våld och urbanisering Utifrån andra organisationers arbete i rörelsen för säkra städer tog ActionAid år 2011 initiativ till att undersöka kvinnors säkerhet i städer och på urbana platser i flera länder där de verkar. ActionAid har tidigare arbetat i många år för att ta itu med våld mot kvinnor och flickor inom områden som våld i hemmet, hiv och aids, sexuella trakasserier och flickors utbildning. Projektets mål var att bygga vidare på tidigare arbete och utveckla nya verktyg och tillvägagångssätt. Dessutom ville man skapa medvetenhet om problemet hos allmänheten och utveckla praktiska strategier för att förbättra kvinnors säkerhet i städer. Visionen bakom undersökningen är kvinnors rätt att slippa våld och säkerhetsrisker som uppstår när infrastruktur och samhällstjänster brister, och när städernas miljöer är dåligt planerade eller underhållna. Undersökningen utreder hur våld och osäkerhet begränsar kvinnors rörlighet och deras delaktighet i samhället. Kvinnors säkerhet innebär arbete med två överlappande områden Undersökningen drevs av uppfattningen att kvinnor är rädda för och upplever våld som faller in i två huvudkategorier: våld mot kvinnor och våld som uppstår ur otrygghet i städer, särskilt i samband med urbanisering och fattigdom. Kvinnor kan uppleva dessa två typer av våld

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist

MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET. av Maria Sundvall-Taavo och Jessica Sundqvist MEOS2003-2006 MEDVETANDEGÖRA ELEVER OM DET SEXUALISERADE VÅLDET Erfarenheter från projektet och redovisning av undersökning om gymnasieelevers tankar och erfarenheter av jämställdhet och sexualiserat våld

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv

Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Barns rättigheter ur barnens eget perspektiv Denna undersökning har beställts av generaldirektoratet för rättsliga frågor och samordnats av generaldirektoratet för kommunikation. Detta dokument speglar

Läs mer

Handbok Våld i nära relationer

Handbok Våld i nära relationer Handbok Våld i nära relationer -för socialtjänsten i Ljungby, Markaryd och Älmhult 2009-2012 1 Författad av Projekt Familjefrid Sunnerbo 2009 Maria Johansson Syfte Denna handbok är riktad till all personal

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga

Inget att vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga Inget att vänta på Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga Inget att vänta på Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga 1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS

UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Carolina Nissfolk UNICEF HJÄLP FRÅN FINLAND UTOMLANDS Företagsekonomi och turism 2012 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel År 2012 Språk

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Handledningsmaterialet till handboken Jämställdhet är en mänsklig rättighet är producerat av UNIFEM Sverige. www.unifem.se Text: Afamia Maraha Grafisk form: Jenny

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor Mäns våld mot kvinnor 1 2 Mäns våld mot kvinnor Innehåll Förord...3 Inledning...5 fn:s Kvinnokonvention cedaw...7 Flerfaldig diskriminering...9 Gender Budgeting...11 Artikel 2 Skyldighet att avskaffa diskriminering

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Våld. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Våld Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Ungdomar i Timrå åsikter och attityder

Ungdomar i Timrå åsikter och attityder RAPPORT 2013:10 FOU VÄSTERNORRLAND Ungdomar i Timrå åsikter och attityder LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt, Madeleine Blusi FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet

Läs mer

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2014-06-12 nr II:15 Socialdepartementet Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Fatima sitter i rullstol efter en stroke. Hon har

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa.

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. När alla barn är välkomna Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Låt oss tala om flickor

Låt oss tala om flickor Låt oss tala om flickor Låt oss tala om fl ickor Integrationsverkets rapportserie 2000:6 Integrationsverket, 2000 Tryck: Parajett AB, Sverige Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping ISSN 1404-5370

Läs mer

Ett jämställt samhälle fritt från våld

Ett jämställt samhälle fritt från våld Ett jämställt samhälle fritt från våld Utvärdering av regeringens satsningar 2010-2014 DELBETÄNKANDE AV UTREDNINGEN SOM SKA FÖRESLÅ EN NATIONELL STRATEGI MOT MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SOU 2014:71 Ett jämställt

Läs mer

Ensam och utsatt. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Ensam och utsatt. Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund Ensam och utsatt Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer