3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning."

Transkript

1 Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda programvaran går du med på samtliga villkor och samtycker till överföring av vissa uppgifter under aktivering och för Internetbaserade funktioner i programvaran. Observera att du inte måste använda programvaran och att du kan avinstallera den om du vill. Allmän information 1. Licensgivning. Programvaran på denna Enhet licensieras och säljs inte. Med detta licensavtal för slutanvändare ger Toshiba dig rätt att använda en kopia av den Programvara som finns på denna Enhet. Rätten är inte exklusiv och kan inte överlåtas. Vad gäller Programvara som inte kommer från Toshiba överför Toshiba enbart licensrättigheter som kan beviljas av ägaren eller licensgivaren av Programvaran och Toshiba upplåter inte dessa licensrättigheter separat till dig. Varje kopia av programvaran ägs av Toshiba och/eller dess leverantörer. Du samtycker till att inte kopiera Programvaran annat än för att kunna använda den på ett enskilt maskinvaruproduktsystem på en plats. Du samtycker till att du inte får kopiera det skrivna material som medföljer Programvaran. Modifiering, översättning, uthyrning, kopiering, distribution, överlåtelse eller tilldelning av hela eller delar av Programvaran, eller rättigheter som beviljats i enlighet härmed, till andra personer samt borttagning av äganderättsmeddelanden, -etiketter eller - märken från Programvaran är förbjudet. Dessutom samtycker du härmed till att inte skapa egna produkter med utgångspunkt från Programvaran. Du kan permanent överlåta alla dina rättigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare under förutsättning att du inte sparar några kopior, överlåter samtliga kopior av Programvaran och att mottagaren samtycker till villkoren i detta licensavtal för slutanvändare. Om Programvaran är en uppgradering måste alla överlåtelser omfatta alla tidigare versioner av Programvaran och samtliga kopior därav. 2. Upphovsrätt. Du godkänner att ingen äganderätt till upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter för Programvaran överlåts till dig. Du godkänner vidare att anspråk på och full äganderätt till Programvaran och samtliga kopior därav förblir i Toshibas och/eller dess leverantörers ägo och att du genom detta licensavtal för slutanvändare inte erhåller några rättigheter till Programvaran eller kopior därav, med undantag av den licens som uttryckligen beskrivs ovan. Samtliga kopior av Programvaran innehåller samma äganderättsmeddelanden som finns i eller på Programvaran. 3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Allt material (inklusive, men inte begränsat till, något och samtliga verk enligt upphovsmannarätt) som används eller lagras på denna maskinvaruprodukt eller kopieras på eller av denna maskinvaruprodukt kan ägas av tredje part och omfattas av en eller flera upphovsrätter från USA eller utlandet, eller andra immateriella rättigheter. Användning, lagring, kopiering, modifiering, distribution, utförande eller visning av sådant material på denna maskinvaruprodukt eller genom eller med denna maskinvaruprodukt, eller överföring, delning eller annan sändning av kopior av sådant material till andra maskinvaruprodukter eller andra personer, kan innebära överträdelse av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter för sådan tredje part och kan för dig medföra ersättningsansvar och/eller straffrättsligt ansvar. Du ska kompensera och hålla Toshiba skadeslösa när det gäller eventuella och samtliga skador, ansvar, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden och belopp utbetalda i reglering med tredje part eller statliga fordringar, som Toshiba ådrar sig som ett resultat av talan om överträdelse av tredje parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter med utgångspunkt från (a) användning, lagring, kopiering, modifiering, distribution, utförande eller visning av tredje parts material på denna maskinvaruprodukt eller genom eller med denna maskinvaruprodukt, eller överföring, delning eller annan sändning av kopior av

2 sådant material till andra maskinvaruprodukter eller andra personer eller (b) din underlåtelse att följa detta licensavtal för slutanvändare. 4. Begränsningar beträffande baklängeskonstruktion, bakåtkompilering och demontering. Du får inte baklängeskonstruera, bakåtkompilera eller demontera Programvaran, med undantag av och enbart i den utsträckning att sådan verksamhet utgör god affärssed enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning eller uppvisar legitima affärssyften med att använda information som inte omfattas av immaterialrättsligt skydd eller som på annat sätt tillåts av tillämpliga lagar trots denna begränsning. 5. Garantifriskrivning och begränsad garanti. MASKINVARUPRODUKTENS BEGRÄNSADE GARANTI BESKRIVS I TOSHIBAS NORMALA BEGRÄNSADE GARANTI SOM MEDFÖLJER MASKINVARUPRODUKTEN. TOSHIBAS ENDA ÅTAGANDEN VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN TOSHIBA BESKRIVS I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. OM INGET ANNAT ANGES SKRIFTLIGEN TILLHANDAHÅLLS ALL PROGRAMVARA FRÅN TOSHIBA OCH PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG FRÅN TOSHIBA. OM INTE TILLVERKARE, LEVERANTÖRER ELLER UTGIVARE AV PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA SKRIFTLIGEN OCH UTTRYCKLIGEN ERBJUDER SINA EGNA GARANTIER BETRÄFFANDE DIN ANVÄNDNING AV DERAS PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA, TILLHANDAHÅLLS SÅDAN PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG FRÅN TILLVERKAREN, LEVERANTÖREN ELLER UTGIVAREN AV SÅDAN PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA. I DEN STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING FRISKRIVER SIG TOSHIBA OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅN ALLA GARANTIER RÖRANDE PROGRAMVARAN, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI OM FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER SAMT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. DU STÅR FÖR HELA RISKEN AVSEENDE PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA. VARKEN TOSHIBA ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN GARANTERA ATT DE FUNKTIONER SOM INGÅR I PROGRAMVARAN MOTSVARAR DINA KRAV ELLER ATT PROGRAMVARAN KAN ANVÄNDAS UTAN AVBROTT OCH FEL. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM GES AV TOSHIBA ELLER EN AUKTORISERAD TOSHIBA-PARTNER GER UPPHOV TILL GARANTI ELLER UTÖKAR DENNA GARANTIS OMFATTNING PÅ NÅGOT SÄTT. I VISSA RÄTTSSYSTEM ÄR UNDANTAG FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INTE TILLÅTNA, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. 6. Begränsad ansvarighet. TOSHIBA OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA SKYLDIGHET OCH DIN ENDA PÅFÖLJD ENLIGT DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE SKA BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU SEPARAT HAR BETALAT FÖR PROGRAMVARAN ELLER 10 USD, BEROENDE PÅ VILKET BELOPP SOM ÄR LÄGST. TOSHIBA ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER BÄRA ANSVAR FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖR PERSONSKADOR, FÖRLUST AV INTÄKTER, AVBROTT I VERKSAMHET, FÖRLUST AV VERKSAMHETSINFORMATION/-UPPGIFTER, INTRÅNG I

3 PRIVATLIVET SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR RELATERADE TILL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARUPRODUKTEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT I SAMBAND MED NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE, ÄVEN OM TOSHIBA ELLER NÅGON LEVERANTÖR HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR SKULLE KUNNA UPPSTÅ OCH ÄVEN OM PÅFÖLJDENS HUVUDSAKLIGA SYFTE INTE UPPFYLLS. TOSHIBA ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER BÄRA ANSVAR FÖR ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART. I VISSA LÄNDER/RÄTTSSYSTEM TILLÅTS INTE UNDANTAG FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI KAN VARA GILTIG, ELLER UNDANTAG FÖR ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SÄRSKILDA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM SKILJER SIG ÅT MELLAN LÄNDER/RÄTTSSYSTEM. 7. Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta licensavtal för slutanvändare bedöms vara ogiltig, lagstridig eller omöjlig att verkställa, ska inte de återstående bestämmelsernas giltighet, laglighet och verkställighet påverkas eller försvagas. TOSHIBA eco Utility TOSHIBA eco Utility är ett bra hjälpmedel när du vill spara energi. Information om energischemat: I TOSHIBA eco-läget används energischemat "eco". Om du ändrar standardinställningarna kan även effekter för eco-läget ändras. Om du redan använder lågenergiinställningarna kanske du inte upplever några skillnader när du väljer eco-läget. I TOSHIBA eco Utility görs en uppskattning av energibesparingen genom att beräkna skillnaden på datorns förbrukning när eco-läget är aktiverat och när det är avstängt. Om du ändrar inställningarna för ett vanligt Windows-energischema, till exempel balanserad, till en lägre energiförbrukning, eller om du ändrar inställningarna i Power Saver till en lägre förbrukning, kanske du inte märker någon skillnad när du använder eco-läget. Information om prestanda: När du använder program som kräver hög prestanda som exempelvis för TV eller strömmande videofilmer, till exempel inspelade TV-program, rekommenderar vi att du använder ett annat energischema är "eco". Om du anser att skärmen inte är tillräckligt skarp bör du ändra ljusstyrkan till en nivå som känns bekväm för att undvika att överanstränga ögonen. Information om energiförbrukning: Med eco-verktyget visas en approximering för aktuell energiförbrukning och ackumulerad energiförbrukning. Dessa energiförbrukningsapproximeringar har ett marginellt fel som varierar mellan olika datorer beroende på design, komponenter och miljö. Visa energiförbrukning i fönstret [eco-läge]

4 När nätadaptern är isatt inkluderar den aktuella energiförbrukningen i fönstret "eco-läge" INTE den elektricitet som krävs för att ladda batteriet.(*1) Beroende på det program som körs är det möjligt att energiförbrukningen kan vara hög trots att eco-läget är aktiverat. Detta inträffa när till exempel en viruseller filsökning sker i bakgrunden. Även i dessa situationer kommer energibesparingen i eco-läget att vara aktivt. Visar energiförbrukning i fönstren [Start] och [Bidrag] I fönstret [Start] visas ungefär hur mycket energiförbrukningen gått ned med eco-läget den dag då datorn senast användes. Energibesparingen beräknas genom kontrollera skillnaden mellan energiförbrukningen när eco-läget är aktiverat och inaktiverat. Den sammanslagna energiförbrukningen i start- och bidragsfönstren inkluderar inte energiförbrukningen i viloläge, vänteläge, när datorn är avstängd eller när den stängs av eller sätts på. Den inkluderar inte själva nätadaptern och den naturliga urladdningen av batteriet (*1), den är därför inte fullständig när det gäller att uppskatta de minskade energikostnaderna. Visar CO2-utsläpp i fönstret [Start] I fönstret [Start] visas ungefär hur mycket CO2-utsläppen gått ned med eco-läget den dag då datorn senast användes. Minskade CO2-utsläpp beräknas med CO2-konverteringsdata (*2) enligt GHGprotokollet(*3). Sammanslagna CO2-utsläpp inkluderar INTE energiförbrukning i viloläge, vänteläge, vid start och avstängning eller när datorn är avslagen. Dessutom exkluderas CO2-utsläpp som har att göra med nätadaptern och batteriets naturliga urladdning. (*1) Kommentarer angående Peak Shift (*4) När du aktiverar Peak Shift-funktionen laddas batteriet upp och ur upprepade gånger. Detta kommer så småningom att medföra att batteriet inte kan användas lika länge på varje enskild laddning och att batteriet kan behövas bytas ut snabbare. Hur länge ett batteri kan användas under Peak Shift-perioder varierar mellan olika modeller och hur funktionen används. "Om något av följande inträffar när datorn är avstängd, kan Peak Shift-funktionen avbrytas och den normala laddningsmetoden återtas. Datorn stängs inte av på normalt sätt. Batteriet och nätadaptern tas bort medan datorn är avslagen. Elnätet kopplas in sedan batteriet fullständigt laddats ur medan datorn är avslagen. Kommentarer för eco-laddningsläget (*5) Om du aktiverar detta läge måste du ladda ur batteriet till cirka 50 % en gång utan att ansluta nätadaptern. Du måste göra detta för att det ekonomiska laddningsläget ska aktiveras och batteriets livslängd förlängas. Om något av följande inträffar kan eco-laddningsläget avbrytas.

5 Batteriet och nätadaptern tas bort medan datorn är avslagen. Elnätet kopplas in sedan batteriet fullständigt laddats ur medan datorn är avslagen. *1: Endast i modeller med batteri *2: Information från "International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2" (Augusti 2012) *3: The Greenhouse Gas Protocol *4: Endast modeller med stöd för Peak Shift-funktionen *5: Endast modeller med stöd för eco-laddningsläget Läs igenom informationen ovan innan du aktiverar ekoläget. TOSHIBA PC HEALTH MONITOR Slutanvändaravtal (Bärbar dator) Programmet PC Health Monitor meddelande om och godkännande av villkor Välkommen till Toshibas PC Health Monitor. Programmet används för att kontrollera vissa systemfunktioner såsom energiförbrukning, batteristatus och kylning för att du ska få information om förhållanden i datorn. I programmet noteras systemets och enskilda komponenters serienummer och hur de har använts. Uppgifterna angående informationsövervakning, upplysningar, spårning och insamling kan skilja sig åt mellan olika produktkonfigurationer. Information om systemet, komponenter och användning kontrolleras och samlas in. Det är framför allt följande information som lagras på hårddisken i datorn; grundläggande datorinformation (t.ex. produktnamn, modellnummer, artikelnummer, serienummer, BIOS-version, FW-version), grundläggande komponentinformation (t.ex. videoenhet, ljudenhet, nätverksenhet, hårddisk, SSD-enhet, optisk enhet), operativsystemsinformation (t.ex. OS-version, OS-installationsdatum, Direct X-version, Internet Explorerversion, installerade uppdateringsprogram och drivrutinslistor, inställningar (strömknappsaktivitet, skärmstängningsaktivitet, aktivitetsfältsegenskaper, filtilläggsinställningar, användarprofilnummer), felinformation (BSoD, programfel)), komponentoperationstid/antal/inställningar (t.ex. för strömbrytare, nätadapter, batteri, LCD-skärm, fläkt, ljudvolym, omkopplare för trådlöst nätverk, webbkamera, nätverksadapter, trådlös nätverksadapter, Bluetooth, TouchPad, dockning, USB, Express Card, bildskärmsport, esata-port, ljudport, SD-kort), användning av medföljande TOSHIBA-funktioner/program (t.ex. inställningar, drift, installationsläge, starttider, bakgrund), datum för första systemstart och användning av system och komponenter (t.ex. tangentbord (antal FN-tangenttryckningar), knappar, energiinställningar, energiläge, batteri (temperatur, laddnings- och urladdningskapacitet), CPU, minne, bakljus (aktiv tid), temperatur för termisk modul). Den mängd som lagras på hårddisken är mycket liten, endast cirka 20 MB eller mindre för varje år som du använder datorn. Detta program samlar inte heller in information som kan identifiera en enskild person. Den insamlade informationen används för att övervaka hur datorn fungerar, meddela dig om systemförhållanden och, om det skulle behövas, hjälpa dig att diagnostisera problem om datorn skulle kräva service. Toshiba kan även använda informationen för det interna kvalitetsarbetet. I enlighet med villkoren ovan kan lagrad information göras tillgänglig för företag utanför det land där du är bosatt och dessa länders dataskyddslagstiftning eller nivåer behöver inte överensstämma med den i ditt land eller region.

6 Överföring av samlade data utförs när TOSHIBA Service Station är installerat på datorn och när knappen Information om PC Health-anslutning och funktionen är aktiverad. Den överförda informationen analyseras statistiskt och kommer att användas för bättre produktplanering och utveckling, till exempel för programvaruförbättringar. Mer information om Meddelande och godkännande för överföring av information med PC Health Monitor för TOSHIBA Service Station kan du se om du klickar på knappen Information om PC Health-anslutning. PC Health Monitor eller användning därav påverkar på intet sätt Toshibas skyldigheter enligt den sedvanliga begränsade garantin. Det är villkoren i Toshibas begränsade garanti som gäller. Vi rekommenderar att du aktiverar PC Health Monitor nu. Du kan även välja att inte göra det eller att göra det vid ett senare tillfälle. När det väl är aktiverat kan du välja att inaktivera systemövervakningen och avinstallera programmet genom att välja "Avinstallera ett program" i Kontrollpanelen. När du avinstallerar PC Health Monitor tas alla tidigare insamlade och lagrade data bort automatiskt. Produktförbättringsprogram Slutanvändaravtal (surfplatta) Produktförbättringsprogram meddelande och godkännande Välkommen till Toshibas produktförbättringsprogram. I programmet noteras systemets och enskilda komponenters serienummer och hur de har använts. Uppgifterna angående informationsspårning och insamling kan skilja sig åt mellan olika produktkonfigurationer. Information om systemet, komponenter och användning kontrolleras och samlas in. Det är framför allt följande information som lagras på hårddisken i datorn; grundläggande datorinformation (t.ex. produktnamn, modellnummer, artikelnummer, serienummer, BIOS-version, FW-version), grundläggande komponentinformation (t.ex. videoenhet, ljudenhet, nätverksenhet, hårddisk, SSD-enhet, optisk enhet), operativsystemsinformation (t.ex. OS-version, OS-installationsdatum, Direct X-version, Internet Explorerversion, installerade uppdateringsprogram och drivrutinslistor, inställningar (strömknappsaktivitet, skärmstängningsaktivitet, aktivitetsfältsegenskaper, filtilläggsinställningar, användarprofilnummer), felinformation (BSoD, programfel)), komponentoperationstid/antal/inställningar (t.ex. för strömbrytare, nätadapter, batteri, LCD-skärm, fläkt, ljudvolym, omkopplare för trådlöst nätverk, webbkamera, nätverksadapter, trådlös nätverksadapter, Bluetooth, TouchPad, dockning, USB, Express Card, bildskärmsport, esata-port, ljudport, SD-kort), användning av medföljande TOSHIBA-funktioner/program (t.ex. inställningar, drift, installationsläge, starttider, bakgrund), datum för första systemstart och användning av system och komponenter (t.ex. tangentbord (antal FN-tangenttryckningar), knappar, energiinställningar, energiläge, batteri (temperatur, laddnings- och urladdningskapacitet), CPU, minne, bakljus (aktiv tid), temperatur för termisk modul). Den mängd som lagras på hårddisken är mycket liten, endast cirka 20 MB eller mindre för varje år som du använder datorn. Detta program samlar inte heller in information som kan identifiera en enskild person. I enlighet med villkoren ovan kan lagrad information göras tillgänglig för företag utanför det land där du är bosatt och dessa länders dataskyddslagstiftning eller nivåer behöver inte överensstämma med den i ditt land eller region. Överföring av insamlade data utförs när TOSHIBA Service Station är installerat på datorn och när knappen Produktförbättringsprogram och funktionen Anslutning till produktförbättringsprogram är aktiverad. Den överförda informationen analyseras statistiskt och kommer att användas för bättre produktplanering och utveckling, till exempel för programvaruförbättringar. Mer information

7 om Information om dataöverföring med produktförbättringsprogram meddelande och godkännande för TOSHIBA Service Station kan du se om du klickar på knappen Produktförbättringsprogram. Produktförbättringsprogrammet eller användning därav påverkar på intet sätt Toshibas skyldigheter enligt den sedvanliga begränsade garantin. Det är villkoren i Toshibas begränsade garanti som gäller. När det väl är aktiverat kan du välja att inaktivera systemövervakningen och avinstallera programmet genom att välja "Avinstallera ett program" i Kontrollpanelen. När du avinstallerar produktförbättringsprogrammet tas alla tidigare insamlade och lagrade data bort automatiskt. TOSHIBA TEMPRO INLEDNING För TOSHIBA Europe GmbH (TEG) är användarens integritet mycket viktig. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbplatser och använder våra program. Vi har tagit på oss ansvaret att skydda din integritet och vi kommer endast att använda den information som vi samlar in i enlighet med gällande lagar om uppgiftsskydd i Tyskland och övriga Europa. I denna policyförklaring beskrivs vilken information som vi samlar in, vilket syfte vi har för att samla in och använda data om våra användare och vad du ska göra om du vill att informationen om dig ska raderas. Vi samlar in information om dig av endast en anledning: för att ge dig bästa tänkbara service. Läs noga igenom informationen om TEMPRO. Om du inte godkänner detta slutanvändarlicensavtal för TEMPRO avbryts tjänsten och programmet kommer inte att köras när du loggar in. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OCH I VILKET SYFTE? För att TEMPRO-tjänsten ska fungera måste data samlas in vid behov. TEG kommer inte att samla in personidentifierande uppgifter som ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress ("personliga uppgifter") via denna tjänst om du inte medvetet förser oss med dem. Personliga uppgifter som skickas till oss kan vara: (i) ditt namn, postadress, telefonnummer, vilka produkter du köper; (ii) din e-postadress så att vi kan skicka information till dig på din begäran eller registrera dig som användare så att du kan få tillgång till viss information. Om du inte vill att vi ska samla in några personliga uppgifter om dig ska du inte skicka dem till oss. TEMPRO skickar ibland en förfrågan från våra servrar för att hämta information åt dig. Förfrågningarna innehåller serie- och modellnummer, datorns språk- och landsinställningar, landskod, typ av begäran och kategori (undertyp) samt TEMPRO programversion. Alla ovanstående uppgifter är inte personliga, men de är väsentliga för att hantera din begäran. Dessutom används informationen för att visa dig innehåll enligt dina inställningar och innehåll som vi tror att du kan vara intresserad av; vi skickar dig information om dina tjänster; vi skickar e-post i olika ärenden, t.ex. teknisk support, och information hur du använder tjänsten samt vi kontaktar dig när vi behöver lösa ett supportärende. Om du vill avbryta tjänsten TEMPRO väljer du alternativet Inaktivera i programmets meny. DELAR VI DINA UPPGIFTER MED NÅGON ANNAN?

8 Vi kan även förse våra agenter, som agerar på vårt uppdrag, med denna information för de aktiviteter som beskrivs ovan. Dessa agenter är skyldiga att agera enligt TEG:s policy om uppgiftsskydd. TEG kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt avsiktligt blottlägga dina personliga uppgifter som du förser oss med på denna webbplats till någon utomstående (förutom agenter som agerar på vårt uppdrag enligt ovan). Information som samlas in av oss varken försäljs eller delas med tredje part. Vi varken säljer eller delar denna information med samarbetspartners för reklam eller marknadsföring. SÄKERHET TEG är fast beslutsam att skydda informationen om dig. För att förhindra otillbörlig åtkomst eller yppande, bibehålla exakta data och garantera rätt användning av informationen, har vi vidtagit adekvata fysiska, elektroniska och ledningsmässiga åtgärder för att skydda och hålla informationen vi samlar in hemlig. KONTAKTINFORMATION Om du har några frågor, känner oro över vår sekretesspolicy eller om du vill uppdatera, radera och/eller korrigera de personliga uppgifter som vi har om dig ska du ringa Toshibas servicecenter. Mer information om TEG sekretesspolicy hittar du på TOSHIBA Service Station Slutanvändaravtal Det här programmet används i din dator för att automatiskt söka efter TOSHIBA-uppdateringar och meddelanden som är speciellt anpassade för ditt datorsystem och dess program (under en inledande 30- dagars period kan det förekomma meddelanden mer eller mindre ofta på grund av internatavbrott, nya anrop, direkta användaråtgärder eller ändringar i frågepolicyn på TOSHIBAs servrar). När programmet är aktiverat sänds periodiskt till våra servrar en begränsad mängd systeminformation (t.ex. modell, artikelnummer, UUID, önskat språk, serienummer, datum för första start, meddelande- eller uppdateringsvisning, nedladdning av uppdateringar och installation, operativsystemsversion och programstatus). Om ovannämnda överförda systeminformation till TOSHIBA tolkas som personlig information i din region ber vi dig notera att informationen kommer att hanteras helt i enlighet med de lagar och förordningar som anges i detta meddelande samt enligt tillämpliga lagar om datasäkerhet. TOSHIBA kan behålla informationen i sju (7) år, använda den för teknisk support och marknadsföring och dela den med TOSHIBAs World Wide Support-organisation, med dotterbolag till TOSHIBA eller med tredje part, som samarbetar med TOSHIBA, i syfte att erhålla supporttjänster från dem med avseende på systemet. När din dator söker efter uppdateringar eller meddelanden på våra servrar kommer vi automatiskt att ge dig möjlighet att uppdatera datorn eller att överföra uppdateringen direkt till din dator. Vi kommer dessutom att administrera en logg med uppdateringar och meddelanden som finns installerade på våra servrar. Vi rekommenderar att du aktiverar verktyget TOSHIBA Service Station nu, men du kan även välja att göra det senare eller välja att inte använda funktionen. Även om du väljer att aktivera den senare så kommer

9 systeminformation att samlas in i systemet för att överföras vid ett senare tillfälle, såvida du väljer att inte använda funktionen. När det är aktiverat kommer systemet även fortsättningsvis att tillhandahålla aviseringar om uppdateringar och varningar tills du inaktiverar verktyget. Detta kan du göra när som helst genom att avinstallera verktyget. När det är avinstallerat kommer du inte att erhålla några aviseringar om uppdateringar eller meddelanden. Om du väljer att aktivera verktyget TOSHIBA Service Station nu eller senare genom att klicka på knappen Acceptera innebär det att du godkänner dessa villkor samt informationsdelningen. Om du väljer att inte använda programmet och/eller inte godkänner dessa villkor ska du klicka på knappen Acceptera inte för att inte aktivera programmet. För bärbara datorer köpta i USA eller Latinamerika kommer trots detta en begränsad mängd systeminformation fortfarande att samlas in och överföras i enlighet med gällande användaraviseringar i samband med andra TOSHIBA-program. Genom att godkänna villkoren ger du även ditt samtycke till att informationen överförs till företag utanför ditt hemland, nämligen Japan och USA, och att du är medveten om det i dessa länder kan förekomma andra lagar för datasäkerhet än vad som gäller för ditt land. TOSHIBA Quality Application För TOSHIBAs interna kvalitetssäkringsprogram samlar TOSHIBA automatiskt in viss information på din enhet första gången du ansluter till internet. Det är information om, men inte begränsat till, utrustningens namn, artikelnummer, serienummer och/eller datum för första start av maskinvaran. Denna överföring sker helt anonymt eftersom inga personidentifierabara uppgifter samlas in. Överföringen är inte densamma som produktregistrering. Detta licensavtal för slutanvändare finns även på Toshibas webbplats. Licensavtal för Intel Security Tack för att du använder programvaran och tjänsterna Intel Security ( Programvaran ) från McAfee, ett helägt dotterbolag till Intel Corporation. När du installerar eller använder Programvaran godkänner du automatiskt villkoren, så läs noga igenom dem först. Detta är ett bindande juridiskt avtal oss emellan. Detta Licensavtal för Intel Security ( Avtalet ) reglerar dina rättigheter i samband med användning av Programvaran, eventuella begränsningar i användningen, vår rätt att automatiskt förnya prenumerationer och fakturera dig för betalversioner av Programvaran eller olika funktioner däri, samt dina möjligheter till tvistlösning genom skiljeförfarande. Vi har också inkluderat länkar till tilläggsvillkor som ingår i detta juridiskt bindande avtal, till exempel vårt sekretessmeddelande (http://www.mcafee.com/common/privacy/sweden/index.htm). Landsspecifika villkor finns i Avtalets sista avsnitt. Om du är under 18 år får du inte använda Programvaran eller lämna ut dina personuppgifter till oss utan målsmans tillstånd. Din målsman måste godkänna och administrera Programvaran åt dig.

10 1. Godkännande av Avtalet och ändringarna Genom att klicka på knappen Godkänn eller genom att installera Programvaran godkänner du reservationslöst att vara bunden av villkoren i detta avtal och samtycker till att de äger laga kraft som ett skriftligt avtal undertecknat av dig. Om du inte godtar samtliga villkor får du inte installera, använda eller ha tillgång till Programvaran. Om en översatt version av Avtalet avviker från ordalydelsen i den engelska versionen ska den engelska versionen äga företräde. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT EFTER EGET GOTTFINNANDE GÖRA ÄNDRINGAR I AVTALET, OAVSETT ANLEDNING OCH TIDPUNKT. DETTA INKLUDERAR BESTÄMMELSERNA OM KONFIDENTIELLT SKILJEFÖRFARANDE OCH TVISTLÖSNING. Vi kan till exempel behöva göra justeringar på grund av ändrade lagkrav eller uppdateringar av Programvarans funktioner. Om vi gör betydande ändringar i Avtalet kommer de inte att träda i kraft förrän vi har meddelat dig om detta via de kontaktuppgifter som du har uppgett (eller på annat sätt), så att du får tillfälle att granska villkoren och godkänna eller avvisa det uppdaterade Avtalet inom en period av 30 dagar. Alla övriga ändringar av Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan. Det är viktigt att du ser till att din kontoinformation alltid är aktuell, inklusive e-postadress och annan kontaktinformation. Om du inte kan godkänna ändringarna i Avtalet får du fortsätta använda den nuvarande förbetalda versionen av Programvaran under Avtalets hela giltighetstid, men du äger inte rätt att uppdatera Programvaran eller förnya Avtalet. Om du helt avvisar Avtalet måste du snarast avinstallera och sluta använda Programvaran. Om du bryter mot villkoren i Avtalet kan vi välja att återkalla din åtkomstbehörighet och rätten att använda Programvaran. 2. Användarlicens Vi ger dig en icke-exklusiv begränsad licens för installation av Programvaran för personligt bruk i enlighet med villkoren i Avtalet. Licensen begränsas till det antal enheter som din prenumeration gäller. Licensen får ej överlåtas och kan fritt återkallas i enlighet med villkoren i Avtalet. Vi, våra leverantörer och våra partners behåller äganderätten till våra respektive programvaror och alla andra rättigheter till Programvaran, inklusive immateriella rättigheter. De enda rättigheter du åtnjuter beviljas uttryckligen i Avtalet. Om du förser oss med kommentarer, information, åsikter eller förslag som vi klassar som feedback förbehåller vi oss rätten att använda denna feedback utan begränsningar och efter eget gottfinnande utan att behöva kompensera dig på något sätt. Användningen av Programvaran är begränsad till de enheter och operativsystem som vi stödjer och kan komma att påverkas av prestanda och kompatibilitetsproblem som har samband med maskinvara, annan programvara och Internet-uppkoppling. Du bär själv kostnaderna för din utrustning och ansvaret för att säkerställa att utrustningen uppfyller systemkraven, inklusive att med jämna mellanrum införskaffa uppdateringar eller uppgraderingar för att kunna fortsätta använda Programvaran. Systemkraven finns angivna på vår webbplats. 3. Avtalsperiod Avtalet äger laga kraft under hela den prenumerationsperiod som du betalar för, om den inte avslutas i förtid i enlighet med villkoren nedan. Beträffande betalversioner av Programversionen är Avtalsperioden ett år från inköpsdatum för Programvaran, om ingen annan löptid angetts. Beträffande kostnadsfria versioner av Programvaran är Avtalet giltigt så länge som vi väljer att tillhandahålla Programvaran till dig. Detta inkluderar funktioner som tillhandahålls i form av provversion, kostnadsfri version eller version för utvärdering med märkningen Förhandsversion ( Pre- Release ), Begränsad version ( Limited Release ) eller Betaversion eller som på annat sätt är på försöksstadiet, otestade eller ännu inte helt funktionsdugliga ( Kostnadsfri programvara ). Vi kan välja att förse dig med Kostnadsfri programvara under eller efter din betalda prenumeration och all användning av denna programvara ska vara underkastad villkoren i Avtalet under hela användningstiden. Vi kan när som helst välja att säga upp Avtalet med dig om vi finner att du bryter mot villkoren och bestämmelserna. Även du äger rätten att säga upp Avtalet före dess utgångsdatum, förutsatt att du raderar Programvaran permanent från dina enheter och säger upp kontot hos oss. När detta Licensavtal har sagts upp måste du sluta använda Programvaran och förstöra alla kopior av den (om du inte redan har gjort det).

11 Om Avtalet sägs upp eller löper ut mister du nyttjanderätten och åtkomsten till Programvaran, inklusive eventuellt lagringsutrymme online och säkerhetskopieringstjänster. Vi kan också komma att säga upp och/eller stänga ditt konto. Efter uppsägnings- eller löptidens utgångsdatum följer vi vår standardpolicy för radering av information, text, filer, länkar, bilder eller annat material som du försett oss med ( Innehållet ) för lagring online eller säkerhetskopiering. Du ansvarar själv för att lagra eller säkerhetskopiera Innehållet på annan plats innan Avtalet löper ut eller sägs upp. Vi är inte skyldiga att tillhandahålla kopior av Innehållet. All användning av Programvaran vid alla tidpunkter regleras av villkoren i Avtalet. 4. AUTOMATISK FÖRNYELSE, UPPSÄGNING OCH ÅTERBETALNING DU GODKÄNNER HÄRMED ATT VI FÅR FÖRNYA DIN BETALDA PRENUMERATION AUTOMATISKT. INNAN PRENUMERATIONEN LÖPER UT KOMMER VI ATT SKICKA ETT MEDDELANDE OM ATT DIN PRENUMERATION SNART FÖRLÄNGS TILL DEN E-POSTADRESS DU UPPGAV NÄR DU TECKNADE PRENUMERATIONEN. PÅ FÖRNYELSEDATUMET DEBITERAS DU DET AKTUELLA DETALJHANDELSPRISET FÖR PROGRAMVARAN (ANGES PÅ VÅR WEBBPLATS), MED AVDRAG FÖR EVENTUELLA KAMPANJERBJUDANDEN ELLER RABATTER. ETT KVITTO MED FÖRNYELSEDATUM, PRIS, LÖPTID OCH EVENTUELL MOMS SKICKAS TILL DIG VIA E-POST. OM PROGRAMVARAN VID FÖRNYELSEDATUMET HAR BYTT NAMN, UPPGRADERATS ELLER ERSATTS MED EN NY PRODUKT MED LIKVÄRDIGA FUNKTIONER ( ERSÄTTNINGSPRODUKTEN ) KAN VI EFTER EGET GOTTFINNANDE AUTOMATISKT FÖRLÄNGA PRENUMERATIONEN FÖR ERSÄTTNINGSPRODUKTEN. DU BETALAR DOCK ALDRIG MER ÄN DET FULLA DETALJHANDELSPRISET FÖR DEN URSPRUNGLIGA PRENUMERATIONEN, PLUS EVENTUELL MOMS. DEN NYA PERIODEN HAR SAMMA LÄNGD SOM DEN UTGÅNGNA OM VI INTE ANGER NÅGOT ANNAT VID FÖRNYELSEN. FÖR PRENUMERATIONER SOM GÄLLER I ETT ÅR ELLER LÄNGRE BEARBETAS FÖRNYELSEN OCH BETALNINGEN INOM 30 DAGAR EFTER UTGÅNGSDATUM FÖR DEN INNEVARANDE PRENUMERATIONSPERIODEN OCH SAMMA DATUM VARJE ÅR DÄREFTER. VI INFORMERAR DIG OM DIN KONTOSTATUS OCH EVENTUELLA ÄNDRINGAR AV VILLKOREN FÖR DIN PRENUMERATION. NÄR DU HAR KÖPT EN PRENUMERATION KAN DU KAN NÄR SOM HELST ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA FÖR AUTOMATISK FÖRNYELSE GENOM ATT GÅ TILL DITT ONLINEKONTO ELLER KONTAKTA KUNDTJÄNST. OM DU INTE VILL FÅ PRENUMERATIONEN AUTOMATISKT FÖRNYAD MÅSTE DU STÄNGA AV ELLER SÄGA UPP FÖRNYELSEN MINST 30 DAGAR FÖRE DET DATUM DÅ PRENUMERATIONEN LÖPER UT. OM DU INTE STÄNGER AV AUTOMATISK FÖRNYELSE KOMMER DIN PRENUMERATION ATT FORTSÄTTA LÖPA TILLS DEN SÄGS UPP AV DIG (ELLER AV MCAFEE I ENLIGHET MED DET SOM FÖRESKRIVS I DETTA AVTAL). Om du säger upp din månadsprenumeration återbetalas inga prenumerationsavgifter retroaktivt, och tidigare debiterade prenumerationsavgifter kan inte återbetalas i proportion till uppsägningsdatumet. Om du säger upp en månadsprenumeration debiteras ingen mer månatlig avgift, och du har åtkomst till prenumerationen ända fram till den sista dagen i den månad i vilken du skickade uppsägningen till McAfee. När det gäller prenumerationer som debiteras på annat än på månadsbasis kan du när som helst säga upp prenumerationen och få en återbetalning (för den aktuella återstående perioden), förutsatt att du kontaktar kundtjänst med en sådan begäran inom 60 dagar från inköpsdatumet eller 60 dagar före förnyelsedatumet. Om du underlåter att göra detta inom föreskriven tid förlorar du rätten till återbetalning av eventuella förskottsbetalningar för innevarande period. Du blir också betalningsskyldig för alla eventuella avgifter som uppstår genom din användning under innevarande period.

12 Du ansvarar för att se till att din faktureringsinformation är aktuell, fullständig och korrekt.om vi får problem med att behandla betalningen med den information som du uppgett kan vi eventuellt försöka slutföra transaktionen genom att kontakta din bank och direktdebitera ditt kredit- eller betalkortskonto för att undvika avbrott i tjänsten. Du ansvarar för alla mobiloperatörskostnader som uppstår som en följd av din användning av Programvaran, inklusive eventuella avgifter och böter för överskridandet av mobilabonnemangets begränsningar för samtalsminuter, datamängder och SMS (både internationellt och inrikes). 5. Sekretess Vi har ett stort engagemang när det gäller sekretess och säkerhet och din onlinesäkerhet är en viktig del av vår huvudsakliga verksamhet. Under tillhandahållandet av tjänster kan vi behöva samla in och behandla information om dig som person och de enheter du använder. Detta kan innefatta känslig information (t.ex. biometriska data, hälsorelaterad information, ekonomisk information/faktureringsinformation och geografisk platsinformation) och utförs i enlighet med de rutiner som beskrivs i vårt sekretesspolicy (http://www.mcafee.com/common/privacy/sweden/index.htm). Vi kan komma att överföra och bearbeta sådana data i USA och andra länder där vi eller våra tjänsteleverantörer bedriver verksamhet. Du godkänner härmed att din användning av Programvaran och all insamling, bearbetning och delning av information via Programvaran underkastas vår sekretesspolicy i den version som var aktuell under din användning. Med jämna mellanrum skickar vi ut meddelanden från företagen i Intel-koncernen (via e-post, SMS och meddelandefunktionen i Programvaran). Alla meddelanden innehåller viktig information angående Programvaran, såsom kontostatus, prenumerationsärenden eller programvaruuppdateringar som ingår i prenumerationen. Med ditt underförstådda eller uttryckliga tillstånd skickar vi även ut meddelanden av kommersiell natur, såsom specialerbjudanden, kampanjer, tävlingar/utlottningar och evenemang från oss eller utvalda tredjepartsleverantörer. Du kan när som helst välja att säga upp prenumerationen på kommersiella meddelanden. 6. Begränsad användning Vår målsättning är att Programvaran ska vara säker och tillgänglig för alla. Vi har därför varit tvungna att införa begränsningar för vad du får och inte får göra med den. Programvaran säljs inte utan licensieras endast till dig, med skydd av internationella överenskommelser i USA och andra länder. Kopiering och distribution av Programvaran utan tillstånd beivras och kan leda till böter eller fängelse beroende på lagstiftningen i ditt land. Du får inte: bakåtkompilera eller på annat sätt försöka återskapa Programvarans källkod (med undantag för vad som tillåts av lag), anpassa eller skapa produkter baserade på Programvaran, publicera, kopiera (med undantag för de säkerhetskopior som kan medges av prenumerationen), sälja, låna ut, hyra ut, underlicensiera, tilldela eller på annat sätt överlåta Programvaran till någon annan part, utnyttja Programvaran i kommersiella syften, försöka kringgå tekniska säkerhetsåtgärder i Programvaran, använda Programvaran för kriminella ändamål eller aktiviteter som syftar till att hindra någon annan från att använda Programvaran. Om du har installerat Programvaran på en mobil enhet och överför ägandet av enheten till någon annan, måste du säkerställa att all Programvara tas bort från den enheten och att enhetsinformationen tas bort från ditt konto hos oss. Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande säga upp eller inaktivera Avtalet, ditt konto och/eller din åtkomst till programvaran om vi anser att du har brutit mot avtalsvillkoren. Programvaran kan innehålla tillämpningsteknik som begränsar storleken på lagrat innehåll, förbrukningen av bandbredd eller antalet enheter på vilka Programvaran kan installeras, eller som gör det möjligt för oss att inaktivera din åtkomst till Programvaran om du har brutit mot avtalsvillkoren eller om prenumerationen har löpt ut. 7. Support, uppdateringar och produktens livscykel Slutanvändare med giltiga, betalda prenumerationer har rätt till teknisk support i enlighet med våra aktuella standarderbjudanden för support, policyer och förfaranden som beskrivs på vår webbplats. Våra standarderbjudanden för support, policyer

13 och förfaranden kan ändras nu och då efter vårt eget gottfinnande, och kan variera enligt land.alla skyldigheter som vi eventuellt har för att stödja den tidigare versionen av Programvaran upphör när en uppgradering (modifiering eller ny version) eller annan uppdatering ( Uppdatering ) blir tillgänglig. Som ett led i vår strävan efter god kundservice och för att säkerställa att Programvaran använder alla de nya funktionerna som vi utvecklat, har Programvaran utrustats med en uppdateringsfunktion som automatiskt installerar alla nya Uppdateringar när de blir tillgängliga. Genom att godkänna Avtalet ger du oss tillåtelse att utföra sådana installationer, i den utsträckning det är möjligt för oss att köra sådana installationer i bakgrunden på dina enheter. Alla Uppdateringar och slutanvändarsupport för Kostnadsfri programvara tillhandahålls av oss på frivillig basis och kan när som helst upphöra. Vi kan då och då välja att efter eget gottfinnande upphöra med vissa Programvaror eller särskilda funktioner i Programvaran. Med Sista supportdatum avses det datum då vi inte längre tillhandahåller automatiska korrigeringar, uppdateringar eller teknisk assistans för vissa Programvaror. Om en förlängd prenumerationsperiod upphör efter Sista supportdatum kan du eventuellt inte förnya prenumerationen annat än i enlighet med det som medges i avsnitt 4 i Avtalet. Mer information finns på sidan för McAfeeproduktlivscykeln. 8. Villkor för särskilda erbjudanden, produkter eller funktioner Familjesäkerhets- och fleranvändarprodukter: För att få använda familjesäkerhets- och fleranvändarprodukter måste du vara minst 18 år eller ha din förälders eller målsmans tillstånd att använda Programvaran. Din förälder eller målsman måste först ha installerat Programvaran och godkänt Avtalet å dina vägnar. Om du är vuxen, förälder eller målsman får du endast använda Programvaran för att spåra dina egna barn, barn som du är förmyndare för eller andra barn som du har tillåtelse att spåra och övervaka. Kostnadsfria versioner, provversioner, utvärderingsversioner, förhandsversioner och betaversioner av programvara: Om Programvaran som du hämtat eller på annat sätt tagit emot är Kostnadsfri programvara ska detta avsnitt i Avtalet tillämpas även på dessa versioner. I den händelse att något villkor i detta avsnitt strider mot andra villkor i detta Avtal, skall detta avsnitt äga företräde över andra villkor med avseende på Kostnadsfri programvara, men endast i den utsträckning som erfordras för att undanröja motstridigheterna. All Kostnadsfri programvara tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst uttrycklig eller underförstådd garanti, skadeståndsansvar, underhåll eller support (med undantag för de fall där lokal konsumentlagstiftning förbjuder friskrivningar). Du är införstådd med att Kostnadsfri programvara kan innehålla buggar, fel och andra problem som kan orsaka systemfel, andra fel eller dataförluster. Du bekräftar att vi inte har lovat eller garanterat dig att Kostnadsfri programvara kommer att utges eller göras tillgänglig till någon i framtiden, att vi inte har någon uttryckt eller underförstådd skyldighet inför dig att utge eller lansera Kostnadsfri programvara och att vi inte äger någon skyldighet att lansera en produkt som liknar eller är kompatibel med Kostnadsfri programvara eller några som helst uppdateringar till Kostnadsfri programvara. Sammanfattningsvis är du införstådd med att all användning av Kostnadsfri programvara sker på egen risk. Prenumerationen för din (enhet)s livslängd : McAfees prenumeration för hela livslängden för din enhet kan användas på en Windows-dator eller mobil Android-enhet ( Din Enhet ) om det ingick när du köpte Din Enhet, eller på högst tre enheter om du har köpt McAfees prenumeration för hela livslängden för din enhet separat. När den väl har installerats på Din Enhet kommer McAfee-prenumerationen för din (enhet)s livslängd att förbli aktiv under återstoden av Din Enhets användbara livslängd, och du har rätt till telefon- och webbaserad teknisk support på engelska under normala arbetstider under ett år samt webbaserad teknisk support på engelska för Din Enhets användbara livslängd enligt branschstandard (den användbara livslängden för en PC är som branschstandard 5 7 år, och 3 år för en surfplatta eller

14 smartphone), förutsatt att det operativsystem som för tillfället är installerat på Din Enhet inte är mer än två versioner äldre än den senaste versionen (t.ex. Windows 8.x eller Android 4.x ). McAfeeprenumerationen för din (enhet)s livslängd kan inte överlåtas eller flyttas till en annan person, PC eller enhet under några som helst omständigheter. Om du säljer eller på annat sätt överlåter Din Enhet till en annan person innan Din Enhets användbara livslängd har löpt ut, blir din McAfee-prenumeration för din (enhet)s livslängd ogiltig och sägs upp, och den efterföljande ägaren till Din Enhet har inte rätt att installera, använda eller inneha McAfee-prenumerationen för din (enhet)s livslängd. Alla försök att överlåta, flytta eller ominstallera McAfee-prenumerationen för din (enhet)s livslängd på en annan PC eller enhet, eller att installera prenumerationen på fler än den ursprungliga PC:n eller enheten, eller de ursprungliga tre PC:arna eller enheterna, leder till att din rätt att installera, använda eller inneha McAfeeprenumerationen för din (enhet)s livslängd blir ogiltig och sägs upp. För att förbli uppdaterad och få support måste du periodvis uppdatera din McAfee-programvara för din (enhet)s livslängd och uppgradera till den senaste versionen på samma McAfee-produktnivå. Om du vid något tillfälle beslutar dig för att uppgradera till en annan McAfee-produkt än McAfee-prenumerationen för din (enhet)s livslängd, kommer den produktuppgraderingen att (1) omfattas av betalning av prenumerations- /licensavgiften för den produkten, (2) INTE vara en licens för din (enhet)s livslängd och (3) din prenumeration på och licens för McAfee-prenumerationen för din (enhet)s livslängd kommer automatiskt att sägas upp utan meddelande eller återbetalning av pengar som redan har betalats. McAfee SECURE: Tjänsten McAfee SECURE är en avgiftsbelagd tjänst för webbplatsägare som på daglig basis undersöker webbplatsens sårbarhet inför potentiella hot. Om inga sårbarheter hittas visas säkerhetssymbolen McAfee SECURE på webbplatsen. På McAfeeSECURE.com finns fler specifika villkor för tjänsten McAfee SECURE, se: Lösenords- och identitetshantering: Du ansvarar för att ditt lösenord förvaras på ett säkert sätt och att du använder kontot på ett ansvarsfullt sätt. Utan ditt lösenord och/eller krypteringsnyckel till kontot går det inte att komma åt dina data, så förvara dem på ett säkert ställe. Du är ensam ansvarig för all aktivitet som äger rum under ditt användarnamn, även om någon annan skulle använda ditt konto. Om någon obehörig använder eller går in på ditt konto måste du underrätta oss omedelbart. Vi ansvarar inte för eventuella förluster till följd av obehörigas användning eller intrång på ditt konto, däremot kan du komma att hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer hos oss eller andra på grund av denna användning. VI HAR INTE TILLGÅNG TILL NÅGRA HUVUDLÖSENORD OCH KAN INTE ÅTERSTÄLLA DINA KRYPTERADE DATA OM DU GLÖMMER BORT HUVUDLÖSENORDET TILL NÅGON LÖSENORDSHANTERINGSFUNKTION ELLER PRODUKT. Vi erbjuder både kostnadsfria och premiumversioner av vår Programvara för lösenords- och identitetshantering. De kostnadsfria versionerna har en begränsning i hur många unika konton (t.ex. inloggning på webbplats eller i program) som får lagras. Om du har hämtat en premiumversion av Programvaran utan kostnad i samband med ett kampanjerbjudande kommer du inte längre att kunna lägga till fler unika konton (utöver högsta tillåtna antalet konton i den kostnadsfria versionen) när kampanjperioden är slut. PROGRAMVARA ELLER TJÄNST SOM URSPRUNGLIGEN HÄMTADES FRÅN PASSWORDBOX SOM EN DEL I DERAS LIVSTIDSMEDLEMSKAP ELLER LIKNANDE KAMPANJ ELLER ERBJUDANDE BETRAKTAS SOM OGILTIG UNDER DETTA AVTAL OCH FÖRMÅNERNA KAN EJ ÖVERFÖRAS TILL PROGRAMVARAN. Om du hämtar valfri programvara för lösenords- eller identitetshantering från Intel Security är hämtningen underkastad en prenumerationsavgift samt övriga villkor och bestämmelser i Avtalet. SiteAdvisor: SiteAdvisor är ett program och en webbplats som utvärderar webbplatser och ger användarna råd om vilka eventuella risker de utsätter sig för när de besöker olika webbplatser. SiteAdvisor visar färgkodade symboler bredvid länkarna i de populäraste sökmotorerna, och det finns även mer information på webbplatsen SiteAdvisor.com om de olika faktorerna som kan påverka

15 riskbedömningen av en webbplats. Bedömningarna hos SiteAdvisor görs med hjälp av automatiserade metoder. Det är omöjligt för programmet att identifiera och undersöka varje liten del av webbplatsens utformning eller att gissa sig till webbplatsägarens avsikter. En del webbplatser från tredje part kan innehålla material som du finner olämpligt eller anstötligt, men McAfee styr inte över innehållet på tredje parts webbplats och kan heller inte ta något ansvar för dem. RISKBEDÖMNINGARNA FRÅN SITEADVISOR ÄR INTE AVSEDD SOM NÅGON GARANTI FÖR EN WEBBPLATS SPECIELLA TILLÄMPNINGAR ELLER TILLFÖRLITLIGHET, OCH UTGÖR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ETT GODKÄNNANDE FRÅN MCAFEE AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL, ÄMNE, KVALITET ELLER ANVÄNDBARHET. 9. Bindande skiljeförfarande och avstående från grupptalan Avtal om tvistlösning genom skiljeförfarande: Alla anspråk, tvister eller kontroverser ( Yrkanden ) som riktas från dig eller oss till den andra parten gällande Avtalet, Programvaran eller annan utrustning, produkt eller tjänst som vi tillhandahåller (eller reklammaterial för dessa) ska på endera partens initiativ lösas genom konfidentiellt, bindande skiljeförfarande. Skiljeförfarande ska också tillämpas vid alla yrkanden gällande giltigheten och tolkningen av denna skiljeklausul. Vi kommer dock inte att insistera på skiljeförfarande om du väcker individuell talan i din delstats eller kommuns domstol för småmålsförfaranden (small claims court) förutsatt att talan enbart väcks i denna domstol och på individuell basis (ej grupptalan eller genom representant). Skiljeförfarande ska tillämpas på alla kontroverser och anspråk, oavsett typ, underliggande juridisk princip eller sökt gottgörelse (skadestånd, föreläggande eller fastställelse). Tvistlösning i form av skiljeförfarande gäller inte enbart yrkanden från dig personligen utan även sådana som görs å dina vägnar eller av någon med koppling till dig, till exempel anställd, representant, agent, föregångare, efterföljare, arvinge, bemyndigade representanter eller konkursförvaltare. Tvistlösning i form av skiljeförfarande gäller inte enbart yrkanden kopplade direkt till oss utan även till vårt moderbolag, efterträdare, samarbetspartners, bemyndigade representanter, anställda och agenter. Genom att godkänna detta avtal om skiljeförfarande avstår du från möjligheterna till yrkanden i form av grupptalan, allmän talan med privat ombud eller annan representanttalan, då denna överenskommelse uttryckligen föreskriver att alla yrkanden måste göras på individuell basis (ej som grupp eller genom representant) och att skiljedomaren utdömer eventuell kompensation på individuell basis. DU OCH VI KOMMER GEMENSAMT ÖVERENS OM ATT AVSTÅ FRÅN GRUPPTALAN, ALLMÄN TALAN MED PRIVAT OMBUD ELLER ANNAN REPRESENTANTTALAN I FORM AV ETT SKILJEFÖRFARANDE. SÅDANA YRKANDEN FÅR HELLER INTE FRAMSTÄLLAS I DOMSTOL OM ENDERA PARTEN ISTÄLLET INSISTERAR PÅ TVISTLÖSNING GENOM SKILJEFÖRFARANDE. GENOM ATT GODKÄNNA DETTA AVTAL AVSTÅR DU FRÅN RÄTTEN ATT INLEDA ELLER DELTA I GRUPPTALAN, REPRESENTANTTALAN, ALLMÄN TALAN MED PRIVAT OMBUD ELLER GRUPPSKILJEFÖRFARANDE AVSEENDE NÅGOT OMRÅDE SOM OMFATTAS AV DENNA SKILJEKLAUSUL. Meddelande om tvist: Om någon av oss avser söka skiljedom måste den part som söker skiljedom först underrätta den andra parten skriftligen minst 30 dagar innan skiljeförfarandet inleds. Meddelandet skickas till McAfee, Inc., 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, USA, Attention: Legal Department. Meddelandet måste innehålla ditt namn, adress och kontaktuppgifter, bakgrund till tvisten och yrkande. Under en period av 60 dagar från poststämplat datum på Meddelande om tvist görs ett försök att lösa tvisten genom en förhandling mellan dig och McAfee. Efter 60 dagar är du eller McAfee fria att inleda ett skiljeförfarande. Administration av skiljeförfarandet: Om du och McAfee inte lyckas lösa en tvist genom informella förhandlingar eller domstol för småmålsförfarande kommer alla anspråk, tvister eller kontroverser

16 uteslutande att lösas genom bindande skiljeförfarande i enlighet med Federal Arbitration Act ( FAA ). Delstatlig lag kan ej tillämpas på detta förfarande. DU AVSÄGER DIG HÄRMED RÄTTEN ATT DRIVA MÅL I DOMSTOL MED DOMARE ELLER JURY. DU AVSÄGER DIG OCKSÅ RÄTTEN AV DELTA I EN GRUPPTALAN ELLER LIKNANDE. Alla tvister ska istället lösas konfidentiellt på individuell basis inför en neutral skiljedomare. Skiljedomaren ska antingen vara en jurist med minst tio års erfarenhet eller en före detta domare som väljs ut i enlighet med riktlinjerna i AAA. Skiljedomaren är bunden av villkoren i Avtalet och skiljeförfarandet ska dessutom drivas i enlighet med Commercial Arbitration Rules och Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes som fastställts av AAA och modifierats genom det här Avtalet ( Skiljedomsreglerna ). Om du vill veta mer kan du besöka adr.org eller ringa För alla yrkanden och motyrkanden som överstiger USD ska skiljedomaren utfärda ett skriftligt beslut med ett resonemang som förklarar de viktigaste rön och slutsatser som en eventuell skiljedom är baserad på. Alla förhandlingar ska hållas på engelska och det amerikanska regelverket FAA ska tillämpas på Avtalet och det bindande skiljeförfarandet. Eventuell tilldömd kompensation ska vara konfidentiell och får endast röjas i de fall det erfordras för att fastslå domen eller om lagen kräver så. Om skiljedomaren med stöd av tillämplig lag finner det lämpligt kan denne inkludera advokatkostnader och andra utgifter i denna kompensation. Domen fastställer endast parternas rättigheter och skyldigheter i det specifika fall skiljeförfarandet behandlar och ska inte ha någon betydelse för eventuella andra tvister. Kostnader: Parten som tar initiativet till skiljeförfarandet betalar registreringsavgiften. Om du tagit initiativet till skiljeförfarandet och om skiljedomare dömer till din fördel, kommer McAfee att ersätta dig med ett belopp som motsvarar registreringsavgiften. Om det blir en förhandling betalar vi avgifterna och kostnaderna för den första dagen. Alla övriga avgifter och kostnader fördelas i enlighet med gällande skiljedomsregler. Vi kan dock acceptera att betala ut ett förskott eller betala registreringsavgiften åt dig om skiljedomaren gör bedömningen att du inte kan betala, eller om du ber oss om detta och vi anser att det finns goda skäl för att tillmötesgå din begäran. Parterna bär själva sina kostnader för advokater, sakkunnigvittnen och andra vittnen, oavsett vilken part som vinner. Dock kan den ena parten begära att den andra parten kompenserar dem för någon del eller samtliga kostnader om skiljedomaren med stöd av tillämplig lag finner detta lämpligt. Rätten att vidta interimistiska åtgärder: Inget häri ska anses begränsa vår rätt att vidta egna korrigerande åtgärder, uppfylla krav under pågående rättsprocess eller vidta interimistiska åtgärder såsom att i behörig domstol ansöka om förbudsföreläggande, beslag eller utmätning. Du eller vi kan välja att söka skiljeförfarande för en tvist relaterad till sådana intermistiska åtgärder. Konflikt mellan villkor: Om konflikt skulle uppstå mellan detta avtal om skiljeförfarande och någon annan skiljedomsregel ska detta avtal äga företräde. Om någon del av detta avtal om skiljeförfarande bedöms vara ogiltig eller omöjlig att verkställa äger resten av skiljedomsreglerna fortsatt giltighet. Särskilda omständigheter kan dock gälla: (a) om förbudet mot gruppskiljeförfarande bedöms vara ogiltigt blir hela avtalet om skiljeförfarande ogiltigt, men (b) om förbudet mot representanttalan i form av allmän talan med privat ombud bedöms vara ogiltigt blir endast delarna i avtalet om just sådana yrkanden ogiltiga medan resten av avtalet äger fortsatt giltighet. Avtalet om skiljeförfarande fortsätter att gälla också efter att det här Avtalet har upphört att gälla. Om konflikt skulle uppstå mellan detta avtal om skiljeförfarande och någon annan skiljedomsregel ska detta avtal äga företräde.

17 AVSÄGELSE OF JURYRÄTTEGÅNG: OM ETT YRKANDE AV NÅGOT SKÄL AVGÖRS I DOMSTOL ISTÄLLET FÖR GENOM SKILJEFÖRFARANDE SAMTYCKER DU OCH MCAFEE TILL ATT INGEN JURYRÄTTEGÅNG KOMMER ATT GENOMFÖRAS. DU OCH MCAFEE FRÅNSÄGER ER OVILLKORLIGEN ALL RÄTT TILL JURYRÄTTEGÅNG I NÅGON SOM HELST TVIST SOM PÅ NÅGOT VIS HAR SAMBAND MED ELLER UPPSTÅR TILL FÖLJD AV AVTALET, UTRUSTNING, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM DU MOTTAR FRÅN OSS (ELLER REKLAM FÖR SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER). VID EN EVENTUELL RÄTTSTVIST KAN DENNA PARAGRAF KOMMA ATT INGES FÖR ATT VISA PÅ SKRIFTLIGT SAMTYCKE TILL RÄTTEGÅNG AV DOMSTOLEN. 10. Tillämplig lagstiftning Med undantag för vad som anges i avsnitt 20 nedan är Avtalet, all användning av programvaran, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade lagstiftningen i delstaten New York utan hänsyn till bestämmelser om lagval. Alla villkor för skiljeförfarande är undantagna och styrs istället av FAA:s principer. Om lagarna i delstaten New York av någon anledning inte kan tillämpas ska med undantag för vad som anges i avsnitt 20 nedan Avtalet, all användning av programvaran, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade lagstiftningen i delstaten Texas utan hänsyn till bestämmelser om lagval. Alla villkor för skiljeförfarande är undantagna och styrs istället av FAA:s principer. Förenta Nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor och den amerikanska lagen Uniform Computer Information Transactions Act gäller inte för Avtalet. 11. Begränsad garanti och ansvarsfriskrivning från övriga garantier I 30 dagar efter inköpsdatumet garanterar vi att betalversioner av Programvaran som licensieras under det här Avtalet (inklusive uppdateringar som tillhandahålls under garantiperioden, dock endast tills garantiperioden löper ut) huvudsakligen kommer att fungera i enlighet med dokumentationen som tillhandahölls vid inköpstillfället, och att alla fysiska medier (t.ex. CD-ROM-skivor, dock ej enheter som tillverkas av andra företag) som innehåller Programvaran och som levereras till dig kommer att vara fria från brister i material och utförande. Vi garanterar inte att en viss mobil enhet eller dator kommer att vara kompatibel med eller fungera tillsammans med Programvaran, och vi garanterar eller accepterar heller ingen ansvarsskyldighet för funktionaliteten hos din personliga utrustning som används för att komma åt Programvaran. Din enda gottgörelse, och vår och våra leverantörers enda ansvarsskyldighet, i händelse av brott mot den begränsade garantin är att vi, efter eget gottfinnande, återbetalar dig beloppet som du betalat för licensen, ersätter det felaktiga mediet som innehåller Programvaran eller tillhandahåller en alternativ ersättning i enlighet med lokal konsumentlagstiftning i din jurisdiktion. Dessa ersättningar är eventuellt inte tillgängliga i vissa länder i den utsträckning att vi omfattas av begränsningar enligt tillämpliga lagar och bestämmelser för exportkontroll. Om det fysiska mediet är felaktigt ska du på egen bekostnad returnera det till inköpsstället och tillhandahålla en kopia av ditt kvitto. Eventuella utbytesmedier omfattas av garantin under återstoden av den ursprungliga garantiperioden.garantierna OVAN ÄR DINA ENDA GARANTIER.DE ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, FRAMSTÄLLNINGAR ELLER VILLKOR, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, PRESTANDA, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.MED UNDANTAG AV DEN BEGRÄNSADE GARANTIN I DETTA AVSNITT TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK. DU ANSVARAR FÖR ATT VÄLJA EN SÅDAN PROGRAMVARA SOM MOTSVARAR DINA TILLTÄNKTA MÅLSÄTTNINGAR, FÖR ATT INSTALLERA OCH ANVÄNDA PROGRAMVARAN OCH FÖR RESULTATEN DU FÅR.VI GARANTERAR INTE PROGRAMVARANS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA.VI GARANTERAR INTE ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA FELSÄKER, AVBROTTSFRI ELLER FELFRI, ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT SKYDDA MOT ALLA MÖJLIGA HOT (INKLUSIVE AVSIKTLIGT MISSBRUK AV TREDJE PART) ELLER ATT INGA BRISTER ELLER FEL I PROGRAMVARAN

18 KOMMER ATT UPPSTÅ PÅ GRUND AV VIRUS, INFEKTIONER, MASKAR ELLER LIKNANDE SKADLIG KOD SOM INTE HÄRSTAMMAR FRÅN OSS ELLER HAR UTVECKLATS AV OSS, ELLER ATT PROGRAMVARAN KOMMER ATT MOTSVARA DINA BEHOV. VI ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELLA DRIFTSTOPP ELLER AVBROTT I TJÄNSTEN, FÖR EVENTUELLA FÖRSVUNNA ELLER STULNA DATA ELLER SYSTEM, ELLER FÖR NÅGON ANNAN TYP AV SKADA SOM UPPSTÅR FRÅN ELLER HÖR SAMMAN MED NÅGRA HANDLINGAR ELLER INTRÅNG. Programvaran är inte feltolerant och inte utformad eller avsedd för högriskaktiviteter såsom användning i farliga miljöer som kräver felsäker prestanda, däribland användning i kraftverk, för kommunikationssystem för flygtrafik, vapensystem, livsuppehållande maskiner eller någon annan användning där ett fel i Programvaran direkt kan leda till död, personskador eller allvarliga fysiska skador eller egendomsskador. Vi frånsäger oss uttryckligen alla uttryckliga eller indirekta garantier för lämplighet för högriskaktiviteter. 12. Begränsad skadeståndsskyldighet INGEN SKADESTÅNDSSKYLDIGHET FÖR INDIREKTA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÄR VI ELLER VÅRA LEVERANTÖRER, LICENSGIVARE ELLER ANDRA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV TJÄNSTER SKADESTÅNDSSKYLDIGA INFÖR DIG FÖR (A) INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, (B) STÖLD AV PERSONIDENTIFIERANDE UPPGIFTER ELLER KOSTNADER FÖR ANSKAFFNING AV ERSÄTTANDE PROGRAMVAROR ELLER TJÄNSTER OCH (C) SKADOR FRÅN FÖRLORADE INKOMSTER, FÖRLORAD GOODWILL, FÖRLORADE PERSONALLÖNER, DRIFTSTOPP, DATORFEL ELLER DATORKRÅNGEL, FÖRLORADE DATA ELLER FÖRSUMMELSE I NÅGON FORM ELLER FÖR NÅGON ANNAN INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VÅR, VÅRA SAMARBETSPARTNERS, LEVERANTÖRERS, LICENSGIVARES ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖRERS TOTALA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET INFÖR DIG FÖR DIREKTA SKADOR ENLIGT AVTALET ÖVERSKRIDA PRISET SOM DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN IFRÅGA, ELLER 100 USD (ELLER MOTSVARANDE BELOPP I NATIONELL VALUTA) OM DU ANVÄNT KOSTNADSFRI PROGRAMVARA. Du samtycker till den begränsade skadeståndsskyldigheten i detta avsnitt 12 och tillstår att, utan ditt samtycke till denna bestämmelse, den avgift som tas ut för Programvaran skulle vara högre. Inget i det här Avtalet begränsar eventuella rättigheter som du har enligt gällande konsumentskyddslagar eller andra tillämpliga lagar som eventuellt inte kan åsidosättas genom avtal i din jurisdiktion. 13. Regeringsslutanvändare och exportrestriktioner Programvaran är en kommersiell datorprogramvara enligt DFARS, Defense Federal Acquisition Regulations Supplement, avsnitt (kodad i kapitel 2, punkt 48 i Code of Federal Regulations). Eventuell medföljande dokumentation är kommersiell dokumentation för programvara enligt FAR, Federal Acquisition Regulations, avsnitt (kodad i punkt 48 i United States Code of Federal Regulations). All användning, ändring, återgivning, publicering, visning, uppförande eller avslöjande av Programvaran och den tillhörande dokumentationen från USA:s statsmakt regleras uteslutande av villkoren i det här Avtalet och är förbjuden, förutom i den omfattning som uttryckligen tillåts i Avtalets villkor. Din användning av Programvaran och tillhörande dokumentation, inklusive tekniska data, får inte exporteras eller återexporteras på ett sätt som strider mot U.S. Export Administration Act, lagar och bestämmelser för dess verkställande, lagar och bestämmelser från andra amerikanska myndigheter eller export- och importlagarna i den jurisdiktion där Programvaran anskaffades. Export till en viss individ, enhet eller ett visst land kan vara förbjudet enligt lag.information om importbegränsningar finns på följande webbplatser: and 14. Program från tredje part Visst material från tredje part som medföljer Programvaran kan vara underkastat andra villkor, vilka normalt återfinns i en Viktigt-fil (ReadMe) eller Om-fil (About) i

19 Programvaran. Sådant material från tredje part kan innehålla källkod som används under en eller flera licenser för öppen källkod eller fri programvara, inklusive GNU General Public License (GPL), som klassas som Programvara med öppen källkod. Programvara med öppen källkod licensieras under andra villkor än det här Avtalet och kan i vissa fall strida mot villkoren i det här Avtalet. I sådana fall äger de andra villkoren företräde över villkoren i Avtalet. Om en licens för Programvara med öppen källkod kräver att vi distribuerar källkod som eventuellt har samband med Programvaran eller Programvaran i modifierad version, kommer vi att göra källkoden tillgänglig först på begäran. 15. Inget avsägande av rättigheter Vi avsäger oss inga rättigheter i det här Avtalet såvida vi inte avsäger oss dem i ett undertecknat skriftligt meddelande. 16. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet Om någon del av Avtalet bedöms vara omöjlig att genomdriva ska denna del uteslutas medan resten av Avtalet äger sin fulla giltighet. SKILJEFÖRFARANDE SKA INTE TILLÄMPAS PÅ NÅGRA YRKANDEN DÄR BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIVT SKILJEFÖRFARANDE FÖRBJUDS AV TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING. 17. Det fullständiga Avtalets omfattning Avtalet, inklusive McAfees införlivade sekretesspolicy, utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss och reglerar användningen av Programvaran. Det här Avtalet ersätter i sin helhet alla tidigare avtal mellan dig och oss gällande Programvaran samt alla andra meddelanden, utfästelser eller reklammaterial som har med Programvaran och att göra. Avtalet äger sin fulla giltighet i den omfattning lagen tillåter. 18. Licensgivare Programvaran licensieras från en av följande McAfee-företag: Om Programvaran hämtats i USA, Mexiko, Centralamerika, Sydamerika eller Karibien: McAfee, Inc., ett företag registrerat i den amerikanska delstaten Delaware och med kontor på adressen 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA. Om Programvaran hämtats i Kanada, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien eller Stillahavsområdet: McAfee Security S.A.R.L. med kontor på adressen 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg. Om Programvaran hämtats i Japan: McAfee Co., Ltd. med kontor på adressen Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chrome, Shibuya-ku, Tokyo , Japan. 19. Hur kontaktar jag Intel Security/McAfee? Kundtjänst och teknisk support: Sekretess: 20. Lokal lagstiftning Underavsnitten nedan innehåller information om vilken lokal lagstiftning som tillämpas på Avtalet och som kan komma att äga företräde över standardvillkoren. Australien För konsumenter i Australien: Dina rättigheter enligt den begränsade garantin i avsnitt 11 i Avtalet tillkommer utöver andra rättigheter och ersättningar som du eventuellt har rätt till enligt lagstiftningen för de varor eller tjänster som garantin gäller. Våra produkter levereras med garantier som inte kan åsidosättas på grund av avsnitt 2 i 2010 års Competition and Consumer Act (Cth) ( Australian Consumer Law ). Du har rätt till ersättning eller återbetalning för ett betydande fel och kompensation för alla andra typer av rimligen förutsebara förluster eller skador.du har även rätt att få varorna reparerade eller ersatta om varorna inte håller acceptabel

20 kvalitet och felet inte kan anses som ett betydande fel. Den här garantin utfärdas av McAfee Security S.a.r.l., med kontor på adressen 26, Boulevard Royal, 2440 Luxemburg, Luxemburg, men du kan ringa om du har frågor om vår garanti för kunder i Australien.Alla anspråk du gör enligt denna garanti ska skickas till följande adress på din bekostnad: Juridiska avdelningen McAfee Australia Pty Ltd Level Miller Street North Sydney NSW 2060, Australien Om du är en kund bosatt i Australien ska du returnera det felaktiga mediet (om ett sådant medföljde) till McAfee på egen bekostnad tillsammans med en kopia av ditt kvitto inom 14 dagar efter att du upptäckt felet. McAfee kommer att meddela dig att de har tagit emot mediet inom 14 dagar efter att de har fått det. FRISKRIVNINGARNA I AVSNITT 11 GÄLLER INTE I AUSTRALIEN EFTERSOM AUSTRALISK LAG INTE TILLÅTER ATT EVENTUELLA TILLÄMPLIGA LAGSTADGADE GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIER, VILLKOR ELLER UTFÄSTELSER UTESLUTS. I SÅDANA FALL BEGRÄNSAS DE UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA GARANTIERNA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANSVARSBEGRÄNSNINGARNA SOM BESKRIVS I AVSNITT 12(C) GÄLLER INTE KONSUMENTER I AUSTRALIEN. INGET I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR EVENTUELLA RÄTTIGHETER SOM DU HAR ENLIGT AKTUELLA KONSUMENTSKYDDSLAGAR ELLER ANDRA TILLÄMPLIGA LAGAR, INKLUSIVE AUSTRALIENS KONSUMENTLAGSTIFTNING, SOM EVENTUELLT INTE KAN ÅSIDOSÄTTAS GENOM AVTAL I DIN JURISDIKTION. Kanada Om du hämtade Programvaran i Kanada är Avtalet, all användning av programvaran, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade lagstiftningen i Ontario, Kanada, om inget annat föreskrivs av lokal lagstiftning. Europeiska Unionen, Island, Norge eller Schweiz Om du förvärvade Programvaran i Europeiska Unionen, Island, Norge eller Schweiz gäller den nationella lagstiftningen i det land du befann dig i när du hämtade Programvaran. Japan Om du hämtade Programvaran i Japan är all användning av programvaran, förhållandet mellan parterna och eventuella tvister som kan uppstå i relation till Avtalet (inklusive tvister mellan dig och oss) underkastade japansk lag utan hänsyn till bestämmelser om lagval. Nederländerna För kunder i Nederländerna gäller automatisk förnyelse av en prenumeration tills vidare utan slutdatum och debiteras i enlighet med villkoren i prenumerationen. Du kan när som helst säga upp din förnyade prenumeration genom att kontakta kundtjänst minst 30 dagar före önskat slutdatum. Om dessa villkor uppfylls kommer vi att erbjuda en återbetalning i proportion till uppsägningsdatum i enlighet med lokal lagstiftning. Om du inte vill att prenumerationen ska förnyas automatiskt måste du stänga av

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

ANVÄNDARAVTAL PARTER AVTALSTID ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN ANVÄNDARAVTAL PARTER I avtalstexten nedan kallas Du/Ditt företag för Användaren och Apptech 24 AB, 556870-0230, Sjötullsgatan 16, 82450 Hudiksvall, för Apptech. De tjänster som Du faktureras för kallas

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören.

2.1 Reflectus AB, org nr , nedan kallad Reflectus eller Leverantören. 1(5) Allmänna villkor Anido provkonto 1 Inledning 1.1 Dessa Allmänna villkor beskriver rättigheter och skyldigheter avseende nyttjande av Anido projektstyrning efter registrering av provkonto på https://system.anido.se/signup.

Läs mer

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor ("tjänstevillkor") noggrant innan du använder tjänsterna.

VILLKOR FÖR TJÄNSTER. Läs dessa villkor (tjänstevillkor) noggrant innan du använder tjänsterna. GLOBAL VERSION 7 November 2014 VILLKOR FÖR TJÄNSTER 1. INLEDNING Volvo vill erbjuda dig bästa möjliga tjänster (anges nedan i detta avsnitt 1) för att göra det så säkert, bekvämt och trevligt som möjligt

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING VERSION 1 PROFESSIONELL LICENS PROMETHEAN LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA: PROFESSIONELL LICENS ( Licens ) V1.5 (december 2010) För ActivInspire ( Programvaran ) LAND: Landet där Du huvudsakligen vistas (om

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs följande licensavtal noggrant innan du börjar använda det här programmet. Genom att acceptera detta avtal godkänner du att bli licensinnehavare och accepterar till fullo

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder Integritetspolicy I denna integritetspolicy ( policyn ) ger vi, Qualcomm Incorporated, och våra filialer (gemensamt benämnda vi, oss eller vår/vårt/våra ), information om hur vi samlar in, använder, behandlar

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS

TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS TILLÄGGSVILLKOR FÖR BBM CHANNELS Välkommen till BBM Channels. Detta är en social nätverksfunktion inom BBM som utökar ditt nätverk utanför din släkt och bekantskapskrets och ger dig möjlighet att hålla

Läs mer

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning)

Licensavtal. Villkor för användning: (lokal användning) Licensavtal Villkor för användning: (lokal användning) Läs igenom följande villkor för användning noga. Dessa bestämmelser och villkor ('Villkor för användning') är ett juridiskt bindande avtal mellan

Läs mer

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE PC-DMIS PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LÄS DESSA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER INNAN DU INSTALLERAR OCH/ELLER ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARUPRODUKT FRÅN WILCOX ASSOCIATES, INC. PROGRAMVARULICENSEN ÄR

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Integritetspolicy - SoftOne

Integritetspolicy - SoftOne Integritetspolicy - SoftOne Omfattning och syfte Denna policy gäller för SoftOne-koncernens (kallad SoftOne eller Vi vid behandling av kunders personuppgifter. Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande,

Läs mer

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen

Användningsvillkor. Begränsad licens. Upphovsrätt/varumärken. Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen Användningsvillkor Läs våra användningsvillkor innan du använder webbplatsen När det gäller den här webbplatsen [clp.partners.axa/se] ( webbplatsen ) avser AXA Financial Insurance Company Limited, Financial

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA)

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR SPELET THE SIMS 3 (DISTRIBUERAT PÅ FYSISKT MEDIA) Denna slutanvändarlicens ("Licens") är ett avtal mellan dig och Electronic Arts Inc. och dess dotterbolag ("EA").

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28

Familjehemsbanken Uppdaterat 2013-11-28 Uppdaterat 2013-11-28 Allmänna villkor Familjehemsbanken Familjehemsbanken är en mötesplats för personer/familjer som är eller vill bli familjehem, jourhem och/ eller kontaktfamilj/person och personer

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER

GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER GOOGLE FÖRETAGSFOTON TJÄNSTEAVTAL FÖR FOTOGRAFER FOTOGRAFERING TJÄNSTELEVERANTÖR: Adress: E-post: Telefon: FÖRETAGSNAMN: Företagets adress: E-post: Telefon: Bokat datum: Bokad tid: Tjänsteleverantören

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller

(A) klicka på lämplig ikon för att acceptera Villkoren, när Precodia gör detta val tillgängligt i användargränssnittet; eller Användningsvillkor 1. Din relation med Precodia 1.1 Din användning av Precodia är föremål för ett juridiskt bindande avtal mellan Dig som har tecknat en 1-årig licens att använda läsverktyget Precodia

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows

Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Version 1.5 2015-08-10 Ansvarsförbindelse för lån av elevdator, Mac/Windows Ektorpsskolan erbjuder dig som elev att låna en personlig dator under den tid du går på skolan. Genom att skriva under det här

Läs mer

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement

Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement Allmänna villkor (mytaxi ramavtal om förmedlande av taxitjänster) för taxibolag Sverige/mytaxi Sweden AB/B2B/Procurement Framework Agreement mytaxi Sweden AB, org. nr 559060-2933, Tulegatan 39, 113 53

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Allmänna villkor för tjänsten GP+

Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänna villkor för tjänsten GP+ Allmänt Dessa allmänna villkor gäller för ditt köp och nyttjande av tjänsten GP+. Genom att du betalar för GP+ accepterar du Stampen Local Media Aktiebolags (kallas nedan

Läs mer

Allmänna villkor 2013 01 01:1

Allmänna villkor 2013 01 01:1 Allmänna villkor Version 2013 01 01:1 Villkor för avtal om nyttjande av Streamio AB:s internetbaserade tjänster för uppladdning, administration, publicering och distribution av digitalt innehåll på webbplatser,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare

BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Dokumenttyp Datum. Sida Vår referens D-nr: 07-6365 2015-04-14 1 (5) Version C BILAGA 1 Användarvillkor för ledningsägare Användarvillkor för Ledningskollen.se Ledningskollen.se är en webbtjänst som syftar

Läs mer

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET )

TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) TILLÄGG TILL LICENSAVTALET FÖR BLACKBERRY-LÖSNINGEN FÖR BLACKBERRY BUSINESS CLOUD-TJÄNSTER FÖR MICROSOFT OFFICE 365 ( TILLÄGGET ) VIKTIG INFORMATION: För att tillgå och/eller använda denna Cloud-tjänst

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer