Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT Hur fungerar Krockkuddar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620 2004-10-08 Hur fungerar Krockkuddar?"

Transkript

1 Hur fungerar Krockkuddar? Kurs: Vetenskapsmetodik inom teknikområdet CT3620 Arbete utfört av: Misagh Moghadasi Handledare: Gordana Dodig Crnkovic 1

2 Sammanfattning Hur fungerar Krockkuddar i bilar? Krockkudde eller Airbag som det heter på Engelska är en uppblåsbar säkerhetesanordning som monteras i bilar. Det ska främst skydda föraren och passageraren i framsätet men på vissa bilar monteras det även krockkuddar till passagerarna som sitter bak i bilen. Krockkuddar skyddar vid frontalkollisioner och fungerar bäst om man använder det tillsammans med bilbältet. Krockkudden placeras vanligen i rattstången eller i instrumentbrädan. Krockkuddesystemet består av en uppbuppblåsbar kudde (nylonkudde), anordningen som blåser upp kudden med nitrogengas och små sensorer som kan känna av plötsliga hastighetsmiskningar. Dessa sensorer är accelerometrar i mikorsensorformat som används för att detektera de kraftiga hastighetsändringarna som uppstår vid en krock. Vid en frontalkrock känner en sensor av kollisionen och om det överstiger det värde som krävs för att utlösa krockkudden sänder sensorn en elektrisk signal till en kapsel som är fylld med natriumsyrapulver, denna pulver förvandlas genast till nitrogengas som fyller nylon- -kudden på 30 millisekunder och utlöser kudden som skyddar huvudet, nacken och axlarna. Inom en sekund efter utlösandet börjar krockkudden att minska i volym. Krockkudde tillsammans med användning av bilbälte minskar uppemot 40-55% av skador på förare och passagerare. Skador som kan leda till döden. 2

3 Innehållsförteckningar Sammanfattning... 2 Innehållsförteckningar Inledning Historia Tidiga Krockkuddar Krockkuddens princip Accelerometrar Teknisk förklaring Tids perpektiv vid krockkuddens utlösning Problem med krockkuddar Krockkuddens säkerhet Utveckling och framtida Krockkuddar Nyaste teknologin inom Krockkuddar Slutsatser Referenscer Böcker Artiklar Internet Bilaga

4 1 Inledning Innan krockkudden kom var bilbältet den väsentliga orsaken till minskade skador vid kollisioner mellan bilar. Det har räddat hundratusentals liv under åren. Tanken på att slå emot en mjuk kudde vid kollision var väldigt attraktiv och tester började göras. Användning av bilbälte och krockkuddar medförde noggranna säkerhetsmätningar i form av avstånd och människors fysik. krockkudden började konstrueras och den väsentliga delen i hela anordningen skulle visa sig vara mikrosensorer. 2 Historia Själva ide en med en uppblåsbar kudde hade en lång utvecklingshistoria bakom sig, från att under andra världskriget användas som en kraschlandningssanordning som skulle ge skydd till piloterna tills den amerikanska kommunikationsdepartmentet påkallade att anordningen skulle anpassas till bilar under 1980-talet. Det var under denna årtionde som den första kommersiella krockkudden monterades i bilar. De krockkuddar som togs fram då var bara avsedda att skydda vid frontalkollistioner. 2.1 Tidiga krockkuddar De tidiga försöken med krockkuddar i bilar hade två stora problem: Kostnad Teknisk kunskap Konstruktörernas största problem var den tekniska kunskapen angående förvaring och frigörandet av den komprimerade (ihoppressade) gasen. Fyra stora delmoment i detta område var: Fanns det plats nog för gaslådan i bilen? Hur kudden skulle utformas för att snabbt kunna expandera. Kuddens temperaturkänslighet. Hur man skulle utforma kudden för att den inte skulle explodera och ge av sig ett örönbedövande ljud. 4

5 3 Krockkuddens princip När en bil färdas har den en s.k. momentanhastighet 1. Om inte en utomstående kraft hindrar denna hastighet bibehåller bilen och dess innehåll (passagerare) denna strävan att gå framåt. När då en bil krockar så upphör bilens momentanhastighet men inte passagerarnas. Det krävs en stor kraft för att stoppa en bil som färdas och det är denna kraft som påverkar passagerarna. I den korta tiden som finns att jobba för passagerarnas säkerhet vill en krockkudde sakta ner en passagerares hastighet till nästan obefintlig nivå utan att skada passageraren. 3.1 Accelerometrar Accelerometern används främst för att mäta acceleration men den kan även mäta vinklar och rörelsen. Alla accelerometrar består av en seismisk massa och en tröghets massa som är upphängd i en fjäder och har en dämpning. En kraft (F) kommer att påverka massan (m) då sensorn accelereras med en acceleration (a) enligt Newtons andra lag (F = ma). Accelerometern som sensor mäter (a) genom att mäta kraften som verkar på massan (m), kraften (F) mäts på olika sätt (piezoresistivt, kapacitivit, optiskt., osv). 4 Teknisk förklaring Krockkudden består av tre huvuddelar: Kudden som är av nylonmaterial och monteras i rattstången eller i instrumentbrädan eller som på senare tid i dörrar (sidokrockkuddar). Sensorn som signalerar åt kudden att expandera. Expanderingen sker då kollisionskraften är över km/h. Det är en mekanisk switch som slår om och skickar en signal till sensorerna att en kollision har uppstått. Sensorerna får denna information från en accelerometer inbyggt i en mikrochip. Accelerometrarna som utlöser dagens krockkuddar kommer förmodligen även att kompletteras med gyron som känner av en rullning, vid t.ex avåkning [Andersson och Winkler 2000]. Sensorerna som fått information från accelerometrarna skickar vidare en signal till den s.k expanderarsystemet. Det är denna mekaniskm som får kudden att blåsa upp eller expandera. 1 Momentanhastighet är produkten av massan och hastigheten av en objekt 5

6 Figur 1. Översiktbild över krockkuddesystemet När nitrogengasen skickas in i kudden expanderar den på 30 millisekunder för att sedan nästan lika snabbt minska i volym för att passageraren skall kunna komma loss. Figur 2. Översiktbild av vad som händer vid en kollistion 6

7 Expanderingssystemet låter natriumsyra reagera med kaliumnitrat för att producera nitrogengas. Denna reaktion skapar heta gnistor som får kudden att expandera i volym. Krockkuddesystemet antänder en fast bränsle som bränns snabbt och bildar en stor mängd gas som tränger in i kudden. Kudden blåses då upp i 322 km/h. Efter cirka en sekund sjunker kuddens volym då gasen försvinner genom små hål i kudden. Figur 3. Krockkuddens expanderingssystem 5 Tidsperpektiv vid krockkuddens utlösning Inom ms efter kollisionen bestämmer kraschsensorerna om krockkudden skall utlösas eller ej. Inom 25 ms börjar krockkudden att utlösas och expandera snabbt. Inom 45 ms har airbagen expanderat till sin fulla volym medan passageraren fortfarande rör sig framåt. Inom 60 ms har passageraren stött mot krockkudden som genast börjar sjunka för passagerarens säkerhet. Inom 100 ms fortsätter passageraren att sjunka in mot kudden medan den samtidigt som den sjunker ger ett skydd mot huvudet, bröstkorgen och axlarna 7

8 6 Problem med krockkuddar Krockkuddar kan ibland utlösas när de inte är nödvändiga och detta kan skapa enorma problem för föraren att bibehålla kontroll, med stora skador som följd! Barnen kan råka illa ut eftersom de inte når upp längdmässigt till den minimumnivå som krävs för att krockkudden skall utlösas säkert, en 4-5 åring kan få allvarliga skallskador om han/hon utsätts för krockkuddens expandering. 7 Krockkuddens säkerhet Det finns en säkerhetsavstånd för krockkuddar. Denna avstånd är mellan föraren/passageraren och själva ratten och är på 5-8 cm. En förare/passagerare sitter vanligtsvis 25 cm ifrån ratten/instrumentbrädan och denna avstånd är altså en mycket säker avstånd. Denna avstånd kan nås på 3 olika sätt: Flytta förarsätet så långt bakåt som det går och samtidigt nå pedalerna (gas, kopling, broms) Flytta endast rygg och huvuddelen av förarsätet,på så vis kan underdelen av sätet vara långt fram. Om sikten blir dåligt kan man på vissa bilar använda säteshöjnings- -systemet för att kunna se bättre eller använda en extra kudde ovanför den befintliga nack och huvudstödet. På moderna bilar kan man flytta ratten upp eller ner, på så sätt kan man rikta airbagen mot bröstkorgen istället för huvudet. Barnens säkerhetsregler skiljer sig ifrån vuxnas och det finns 3 viktiga punkter för det: Barn under 12 år skall använda bilbältet i en korrekt installerad åldersbaserad framsäte. Barn under 1 år eller mindre än 9 kg skall aldrig sitta i bilbarnstol som är monterad på instrumentbrädan för passagerarsätet. Barn under 1 år kan sitta i bilbarnstol i passagerarsätet endast om stolen är riktad mot instrumentbrädan och flyttad så långt bak som möjligt. I början av 1998 fick verkstäder och bilåterförsäljare tillståndet att installera on/off switchar på krockkudden så att dem som av olika skäl ville, kunde avinstallera krockkudden tillfälligt. Detta kan endast göras för de personer som stämmer in enligt NHTA 2 :s krav. Bilproducenter får inte montera on/off switchar enligt NHTA. 2 NHTA = National highway traffic safety administraion (Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten) 8

9 8 Utveckling och framtida krockkuddar Sedan 1998 är alla bilar försedda med krockkuddar på både förar och passagerarsätena. Eftersom 40% av alla allvarliga skador som uppstår vid kollissioner är resultatet av sidokrock och 30% av alla kollistioner sker från sidan har många biltillverkare börjat producera bilar med s.k. sidokrockkuddar. Effektiva Sidokrockkuddesystem är mycket svåra att konstruera jämfört med vanliga krockkuddar. Vid en kollision mellan bilar upptas den mesta av kraften av bilens framdel och motorn och det tar ca ms innan kraften når passageraren. Vid en kollission ifrån sidan är det endast dörren som står i vägen. Detta betyder att sidokrockkuddar måste utlösas inom 5-6 ms. Detta är ett område som ingenjörerna på de stora bilföretagen jobbar hårt på och i väntan på bästa lösningen har BMW tagit fram en modell där sidokudden är mycket större än den kudde som sitter i ratten, detta för att ge större avstånd mellan passagerare och kolliderande bil. Inom några år kommer bilarna att gå ifrån att ha två krockkuddar till att ha 6-9 krockkuddar! Figur 4. Sidokrockkudde Figur 5. Sidokrockkudde och frontkudde vid utlösning tillsammans 8.1 Nyaste teknologin inom krockkuddar Svenska Autoliv har ett krockkuddesystem med sensorer i sätena, dessa sensorer avgör hur stor personen är och ger därefter en signal till hur kraftigt kudden skall utlösas. Om personen uppfattas vara ett barn utlöses inte krockkudden. Säkerhetsföretaget Key safety systems i Detroit har tagit fram en airbag som kallas TickerTape airbag. Denna nya krockkudde har inbyggda sensorer som skyddar passagerare som antigen är för små för vanliga krockkuddar eller folk som inte alltid sitter rakt i bilsätena. Ide en är att sensorerna skall sitta som tejpremsor i kudden. Denna kudde hinner tack vare sensortejpen anpassa sig till just den person som sitter i stolen och dess position och kan på mindre än 10 ms avgöra vilken kraft som skall användas när kudden löses ut. Ticker tape airbag kallas systemet för att ide en med dessa sensorer som tejpremsor kommer från punktförsedda tejpremsor som används för att upptäcka rörelse vid fysiska instrument. Många Amerikanska biltillverkare har visat intresse för kudden eftersom man då slipper investera i dyra sensorer i framsätena. 9

10 9. Slutsatser Införandet av krockkuddar i bilar har haft ett fundamentalt betydelse för människors säkerhet vid bilfärd. Bilbältet har alltid varit det skydd som främst räddat liv och användningen av bilbälte tillsammans med airbag är det ultimata säkerhetslösningen för bilfärder. Krockkuddens utveckling har sedan andra världskriget gått enormt mycket framåt och de nya s.k. smarta-krockkuddarna är ett brett område som kan utvecklas ännu mer. Men det krävs enorma säkerhetsåtgärder från både passagerare och tillverkare för att airbagen skall hjälpa istället för att stjälpa! Passagerare måste ta hänsyn till de lagar som krockkuddestillverkare har och inte utsätta sig själva eller andra för fara. Allt eftersom den relativt nya teknologin med mikrosensorer går framåt så tror jag att vi inom några år kommer att ha väldigt smarta airbags i våra bilar. Krockkuddar som själva med hjälp av specialdesignade sensorer kan känna av när, med vilken kraft och i vilken riktning de skall utlösas. 10

11 10 Referenscer 10.1 Böcker [Andersson och Winkler 2000] G.Andersson och D.Winkler, Mikrosystem-möjligheternas teknik, Sveriges verkstadsindusterier, sidorna 20-24, Artiklar Yang, J. C., Grosshandler, W. L.(1995) Solid Propellant Gas Generators: An Overview and Their Application to Fire Suppression. National Institute of Standards and Technology (NIST) and Society of Fire Protection Engineers (SFPE) International Conference on Fire Research and Engineering (ICFRE).september <http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire95/pdf/f95128.pdf> 10.3 Internet

12 11 Bilaga Krockkuddnes jämförelsetest Några populära stora passagerarfordon från kända bilmärken testades både med och utan krockkuddar, resultatet var enligt nedan: En krockkudde minskar risken att råka ut för en allvarlig huvudskada. Bland de fordon som testades utan krockkuddar var Mitsubishi Magna den säkraste, även om tillförandet av en krockkkude i det fordonet minskade risken att råka ut för en allvarlig huvudskada med fyra gånger. Ford Falcon har en standard sidokrockkudde ämnad för föraren och är efter Mitsubishi Magna näst bästa säkerhet utan krockkuddeinstallation. Bilmodell Risken för huvudskada (%) Med krockkudde Utan krockkudde Holden Commodore Toyota Camry Mitsubishi Magna 6 27 Ford Falcon 14 Näst bäst efter Mitsubishi Magna 12

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och i baksätet.

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och i baksätet. Bild 1 Bilbälte Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kollisioner i låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Ta kontrollen över dina tankar

Ta kontrollen över dina tankar Ta kontrollen över dina tankar Vi vill alla må bra, känna lycka och nå våra mål. Men vi lägger ofta krokben för oss själva genom skuldkänslor, självförakt, oro eller svartsjuka. Genom att ändra ditt sätt

Läs mer

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av

Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av KAPITEL 1 Två berömda tankeexperiment Vad menas med ett tankeexperiment? Är det en form av önsketänkande? Kanske något slags psykologiskt test? Handlar det om att påverka vanliga experiment med tanken,

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin

Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Preferenser, inte Behov En nyckelfaktor i utvecklingen av FIRO-teorin Ethan Schutz Syftet med att använda Element B: Beteende och andra självskattningsinstrument är att hjälpa människor att öka sin medvetenhet

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

efter idéer av Arne Trageton

efter idéer av Arne Trageton Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Skriva sig till läsning på datorn efter idéer av Arne Trageton ASFDJKÖA SDFJLSSLIR IRJWMV AS OFOEIRGOMW WPO- TRIMWO MFLOLQW

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH

Tid vad är det? Clas Blomberg. Teoretisk fysik KTH Tid vad är det? Clas Blomberg Teoretisk fysik KTH Det finns här i världen en stor och ändå mycket vardaglig hemlighet. Alla människor har del i den, alla känner till den, men mycket få tänker någonsin

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer