Eskilstuna logistik studiebesök Region Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eskilstuna logistik studiebesök Region Västerbotten 2013-09-03"

Transkript

1 Eskilstuna logistik studiebesök Region Västerbotten

2 2002 H&M etablerar i Eskilstuna Geografiskt läge Kompetensförsörjning Nätverk kommun, näringsliv 2

3 Ex transportflöde

4 Arbetspendling i Mälardalen

5 Logistikutveckling = samhällsutveckling Eskilstuna en stad i utveckling Bra företagsklimat Tar hand om företagen Samarbete över alla gränser Läget unikt Platsen i regionen Järnvägarnas sträckning ELP-området Etablerad kombiterminal 5

6 Styrning/ledning ELP/EKT Utdrag ur Ägardirektiv för 2013 för Eskilstuna Kommunföretag AB Eskilstuna Logistik Eskilstunas logistiksatsning ska präglas av hög miljöprestanda i alla led. Bolaget ska leda arbetet med utveckling av kommunens logistiksatsning inom Eskilstuna Logistikpark i Kjula och kombiterminalen i Folkesta Arbetssätt: styrning/ledning genom Ledningsgrupp (aktivitetslista) Styrgrupp (info/styrning)

7 Affärsplan Utdrag ur Affärsplan

8 Affärsplan Utdrag ur Affärsplan 2013 Syfte: Affärsplanens syfte är att konkret och kortfattat säga vad, till vem samt hur arbetet ska genomföras för att nå uppsatt vision. Affärsplanen är en sanning som kritisk ska revideras och kompletteras fortlöpande. 1. Affärsidé Eskilstuna Logistiks (Eskilstuna Logistikpark och Eskilstuna Kombiterminal) affärside är att erbjuda långsiktigt hållbara och effektiva lösningar för företagsetableringar och intermodala transporter. 2. Vision Eskilstuna Logistik ska vara väl etablerat som ett av Sveriges starkaste varumärken inom logistikområdet år

9 Affärsplan Utdrag ur Affärsplan Omvärldsanalys Eskilstuna Logistikpark Närmare fyra av tio logistikköpare planerar att genomföra nyetableringar de närmaste fem åren. Behov av lokalisering med närhet till Stockholmsområdet/Mälardalen ökar och bedöms fortgå i takt med att befolkningen ökar i hela regionen. Den starka trenden beror inte enbart på utvecklingen av svensk ekonomi utan är mer beroende på utvecklingstendenser inom transport och logistik såsom kostnadsbesparingar i nya anläggningar. Efter som detta är svårt att uppnå i äldre anläggningar så kan trenden med nybyggnation förutses fortgå. En utflyttning av företag från Stockholmsregionen till Mälardalen har påbörjats för att uppnå högre personallojalitet, trygga personalförsörjningen, få lägre kostnadsnivå, kunna expandera mm. Att bevaka: Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 19 kap 1 Eskilstuna Logistik har avtal med Företag & Framtid AB att leverera omvärldsbevakning/rapportera 4 ggr/år. 9

10 Affärsplan Utdrag ur Affärsplan Miljöprofil Eskilstuna logistikpark Syfte och bakgrund Det nya Logistikområdet ska ha en tydlig, trovärdig miljöprofil. Miljöprofilen beskriver planerade egenskaper och karaktärsdrag för de som i framtiden verkar och vistas i området och för de som bor och verkar i övriga Eskilstuna. Miljöprofilen ska visa fram ett attraktivt område med olika kvaliteter som dessutom är miljöanpassade. Miljöprofilen tar stöd i Eskilstuna kommuns styrande dokument inom miljöområdet. Mål Det övergripande målet är att utveckla ELP till ett logistikcentrum med grön profil. Detta innebär: - 10

11 Eskilstuna Kombiterminal, EKT Etapp 4:3 Etapp 4:1 Gamla terminalen, 3 etapper Etapp 4: m m2 Total investering Gamla terminalen 45 (18 Mkr TRV) Nya terminalen Mkr Ytor m2 Kapacitet TEU Etapp 4:2

12

13 Infrastrukturförvaltning, järnväg Eskilstuna kommunfastigheter, affärsområde logistik förvaltar sedan spårområden ägda av Eskilstuna kommun. Ex på arbetsuppgifter upprätta/utveckla avtal och instruktioner (besiktning, ramavtal mm) förvalta och drifta infrastrukturen i Eskilstuna tillhandahålla terminaltjänster ev sälja infrastrukturansvar externt

14 Eskilstuna Kombiterminal, EKT Kunder Eskilstuna Kombiterminal trafikeras närvarande av följande företag: Green Cargo AB Rush Rail AB Tågfrakt AB TX Logistik AB Tågåkeriet i Bergslagen AB (TÅGAB) Hector Rail AB Under vinterperioden ( ) trafikeras terminalen av ca tåg/veckan Terminalen har samarbete och daglig tågpendel med fyra större hamnar i Sverige Göteborg, Trelleborg, Malmö och Halmstad Marknad Förändring av transporter p g a nedläggning av CargoNet i Sverige innebär att volymer har gått över från tåg till bil och vissa terminaler har tappat stora andelar Framtid Utveckla busslinje Södra Sverige Mälardalen Norrland (Umeå) Utveckla koppling Norra Tyskland Helsingborg (båt) Eskilstuna

15 Eskilstuna Kombiterminal, EKT Byggprocessen i slutskede Alternativa transporter på järnväg Veddige- Eskilstuna för vidre transport till Västerås Skalskydd Asfalt, infart terminal, tullager Alvenius Industrier transporterar nu plåtrullar Italien-Eskilstuna på järnväg

16 Eskilstuna kombiterminal, EKT Silverdalen tullager, crossdocking mm Ett av skälen till att V&S valt Eskilstuna kombiterminal är att anläggningen är signalreglerad vilket innebär att man har full kontroll på var tåget befinner sig. Allt enligt Scanlogs VD. Omlastning för ex Schenker. Fastigheten kommer att förses med larmanläggning. Volymer omlastas från tåg/bil bil Norrland

17 17

18 Eskilstuna Logistikpark, ELP Exploateringskalkyl rev Utdrag ur Exploateringskalkyl Kostnadsbärare Totalt Enh Markinköp 70 Mkr VA, El (inkl VA/El-anslutn mot Ärla) 62 Mkr Värme 27 Mkr Plan, Arkeologi, MKB 10 Mkr Gator, proj 192 Mkr Järnväg 90 Mkr Fiber/stadsnät 2 Mkr Dagvattensystem, allm mark exkl gator 13 Mkr Totalt exkl indexuppräkning 466 Mkr Beräknad UMA (utvändig mark area) 306 ha UMA exkl gata/park 15% 285 ha Exploateringskostnad/Exploateringsbar yta 163 Kr/m tekn förs. Kr/m2

19 Eskilstuna Logistikpark, ELP Entreprenad

20 Eskilstuna Logistikpark, ELP Fortsatt arbete Järnväg elektrifiering FÖP, DpN och DpS - pågår, klart 2013 (feb, mar, sep) Massbalansering - förkrossning av berg till vägbyggnation och hårdgörning av ytor start maj 2013 Vägar - projektering pågår, byggstart maj 2013 Massbalansering tomter - ex servicetomt Kunder - A-Förpackning, Logistikkrysset, x6 Servicetomt - säker lastbilsuppställningsplats Kontaktledning monteras, beräknas klar senast v 17, kvm byggnad, kvm tomt Inflyttning mars 2013 Huvudväg i området - förberedelser

21

22 Eskilstuna logistik Intelligent Logistiks lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen Eskilstuna/Strängnäs 78 poäng (77 poäng 2012) Ett av landets bästa demografiska lägen. Kombiterminal med pågående spåranslutning till Svealandsbanan förbättrar anknytningen till järnvägsnätet. Flygplats. Utmärkt infrastruktur med torrhamn i sikte. Närhet till Stockholm och till Södertälje hamn. Samarbetet i Eskilstuna Logistic Network och yrkeshögskoleutbildning i lager- och transportstyrning sedan 2009 är positiva för regionen.

23 Eskilstuna Logistikpark, ELP Situationsplan kunder

24 Eskilstuna logistik Hemsida Uppdatering Uppdatering 1 ggr/v Ansvar Carina Fredriksson, Eskilstuna logistik / Janke Sörbrand, Sentera Kundrelationer AB Nyheter på hemsidan publiceras via Mynewsdesk - gör det snabbare och enklare för företag, journalister, bloggare och opinionsbildare att få träffsäker exponering. Allt material sökmotoroptimeras omedelbart och publiceras automatiskt i sociala medier som Facebook, Twitter, Flickr, WordPress och Slideshare. Övrigt Infobrev boende EKT/ELP finns på hemsidan

25 Marknadsplan Utdrag ur Marknadsplan Innehåll 1. Idé och Vision 2. Mål 3. Marknad 4. Målgrupper 5. Produktion 6. Strategi 7. Marknadsaktiviteter 8. Tidplan 9. Budget 10.Uppföljning

26 Marknadsaktiviteter Aktivitetsplan 2013 / Eskilstuna-Strängnäs logistik Kommunikationsplattform Hemsida Framstegsrapport CRM-register Informationsmaterial, utveckla och producera Personlig försäljning, arenor och mötesplatser Säljstöd PR Transportforum Mipim, Cannes Godsets dag Mässa Transport & Logistik Mässa Logistic, München Mässdagar Future Transport Seminarium Detaljhandeln Logistik Jan-dec Jan Mar Mar Maj Maj Okt Nov Utdrag ur Marknadsplan

27

28 Övriga frågor Mässor

29 Övriga frågor Marknadsföringsmaterial nya broschrer - BAr

30 30

31 Eskilstuna - logistikstaden Mål år 2020 skapa 1000 nya arbetstillfällen 31

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22 RAPPORT Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal 2013-03-22 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

Intelligent Logistik. Han leder branschens bubblare. Molntjänster och säkerhet. IT-special: Med hela konferensprogrammet för Logistik&Transport

Intelligent Logistik. Han leder branschens bubblare. Molntjänster och säkerhet. IT-special: Med hela konferensprogrammet för Logistik&Transport Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 2 3 2011 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER IT-special: Molntjänster och säkerhet Han leder branschens bubblare Med hela konferensprogrammet

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse.

Intelligent Logistik. PLAN-konferensen SVERIGES BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2007. Årets viktigaste logistikhändelse. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2007 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Åsa Torstensson vill skapa ett Logistikforum

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20 Rapport Centrala terminaler Örebro och Jönköping 2011-06-20 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer

Läs mer

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping

Jer Jernhusen nhusen Årsredovisning 2009 Stockholm Norrköping Innehåll 01 Året i korthet 02 Detta är 04 Vd har ordet 06 Omvärld Verksamhet 08 Strategi och styrning 12 Fastighetsinnehav 16 Affärsområden 18 Stationsområden 22 Underhållsdepåer 26 Godsterminaler Hållbarhet

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik NUMMER 4 MAJ 2012 WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Göteborg hetast Göteborg och Oslo är hetast i Europa och de enda regionerna där logistikhyrorna stiger.

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015

Foto: Andreas Sander. Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Foto: Andreas Sander Aktivitetsplan Sveriges Lustgård 2011-2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Vision 2025 3. Varumärkesstrategi 3.1 Varumärket 3.2 Sveriges Lustgård 4. Mål, marknader och målgrupper

Läs mer

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010 I n t e l l i g e n t L o g i s t i k Nummer 1 2008 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS www.intelligentlogistik.se Nummer 3 2010 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Här

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik annons hela denna bilaga är en annons från intelligent logistik annons Intelligent Logistik 19 14 www.intelligentlogistik.se Nummer 1 2008 2009 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Lastbilstransporterna har

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer

Möjligheternas kommun

Möjligheternas kommun Nyhetsbrev för näringslivet Möjligheternas kommun NYHETSBREv NOVEMBER 2011 F rån håbo marknads ab S KÖLDVÄGEN 2 746 50 Bålsta www. habo. se/ marknad Fullt fart på Håbo Mässan Verksamheten har tagit riktig

Läs mer

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013

Näringslivsnytt 02. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Näringslivsnytt 02 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 2 Mars 2013 Aktivt arbete för företagsetableringar Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag från

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 februari 2014 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Heta fastigheter Eva Landén, vd i börsnoterade Corem, om en het logistikfastighetsmarknad. Trendspaning:

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning

Magnolia Bostad Årsredovisning 2013 Magnolia Bostad Årsredovisning Innehåll Kort om Magnolia Bostad 2 Historik 3 2013 i korthet 4 Koncernens nyckeltal 5 VD har ordet 8 Marknaden 12 Verksamhetsbeskrivning 14 Strategisk inriktning 14

Läs mer

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista

Årsredovisning 2011 VICTORIA TOWER Kista Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Nordisk bygg- och anläggningsmarknad 4 Affärsmodellen 9 Peabs sex koncernstrategier 10 Operativa och finansiella mål 12 En ny

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012.

Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. sida 1/14 Näringslivs- och utvecklingsstrategi för Föreningen Marknad Varberg och dess bolag, Marknad Varberg AB, perioden 2007-2012. OBS! Siffror och fakta i dokumentet revideras varje år. För detaljerad

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Kommunikationsutbildning

Kommunikationsutbildning Kommunikationsutbildning Program för dagen 09.45-10.15 Kort introduktion av medverkande VinnVäxt-initiativ Vi går laget runt med en kort presentation av vilket initiativ ni kommer från, din roll i organisationen

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 5 september/oktober 2010 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Raka spåret. Med nya Citybanan växer Mälardalens tågkapacitet. Lean i Södertälje. Alla

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 5 september 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Ljus i tunneln Ingvar Nilsson, vd DB Schenker, om branschen, konjunkturen och nya transportlösningar.

Läs mer