Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12"

Transkript

1 Webhallen AB är ett stabilt e- handelsföretag som år efter år fortsätter att utvecklas, expanderas och skapar nya jobbmöjligheter till bland annat teknikintresserade studenter. Till största del säljer de spel, hemelektronik och datorkomponenter. Vi kommer i denna rapport jämföra Webhallen med några intressanta konkurrenter inom branschen för att peka ut Webhallens för- och nackdelar samt avgöra om de är en bra arbetsgivare. Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12 Andreas Dahlberg (andda584), Max Drougge (maxdr602), Linus Isberg Martinsson (linis160), Conny Jansson (conja385), Johan Ståhl (johst103), EL2

2 Innehållsförteckning Syfte... 2 Metod... 2 Resultat & analys... 2 Företagsbeskriving... 2 Omvärldsanalys... 3 Tillväxt... 4 Lönsamhet... 5 Stabilitet... 5 Jämförelser inom branschen... 6 Webhallen som arbetsgivare... 9 SWOT-analys...10 Slutsatser...12 Källförteckning...13 Elektroniska källor...13 Muntliga källor...13 Appendix...14

3 Syfte Syftet med arbetet är att göra en bedömning av företagets fördelar och nackdelar, samt bedöma om företaget är en bra arbetsgivare. Metod All information och data har tagits fram via internet. Nyckeltal, bolagsordning och årsredovisning har vi tagits fram med hjälp av Affärsdata(ad.se). Företagets historia, vision, mission och affärsidé har hittats via hemsida men även via mailkontakt med Webhallens kundservice. Vår mätning av marknadsandelar mellan några konkurrenter är baserad på företagens omsättning året Det saknas även många företag i diagrammet, anledningen till detta är att vi för enkelhetens skull har vi valt några konkurrenter som liknar Webhallen mest. Till vår jämförelse utav sjukfrånvaro har vi hämtat information om Sveriges genomsnittliga sjukfrånvaro från och jämfört med några konkurrenters årsrapporter. Resultat & analys Företagsbeskriving Webhallen grundades 1999 av Bendik Cavallin, Andreas Camél och Arvid Winqvist, med fokus på postorderförsäljning, vilket också märks av namnet, vilket är ett teleskopord av Webben och Saluhall. I takt med att varumärket byggdes upp har de öppnat allt fler fysiska butiker, då efterfrågan har fortsatt att växa. De strävar kontinuerligt efter att de skall kännas som en personlig återförsäljare - trots att de är en expanderande kedja som sprider sig över Sverige. Det är av yttersta vikt att Webhallen håller örat mot marken och har kontinuerlig kontakt med sina kunder, dels genom events, feedback via sociala medier eller intressanta tävlingar. Att vara jordnära är ett av Webhallens nyckelord, samtidigt som de givetvis vill fokusera på att ständigt söka bättre priser till sina kunder och förbättra sin service i såväl butik som på nätet. Webhallens affärsidé är att sälja spel, film, datorprodukter och hemelektronik till låga priser över internet och i butik. Företaget ska lagerhålla ett brett och djupt sortiment, vilket liksom service och försäljning utvecklas med kunden i direkt fokus.

4 Företaget blev 2005 ett helägt dotterbolag till PIXMANIA S.A.S i Frankrike, som i sin tur i grunden ägs utav Dixon Retail som också är koncernmoder till Elgiganten AB. Webhallens nuvarande verkställande direktör heter Philip Birbeck och Carl Johan Wilhelm Sporrong är extern firmatecknare. Omvärldsanalys Webhallen är i en bransch som ständigt utvecklas och omsätter mycket pengar. Elektronikförsäljningen går mycket bra i Sverige men företagen har svårt att gå med vinst på grund av den hårda konkurrensen på marknaden, detta har gjort att de två av de stora elektronikkedjorna, OnOff och Expert, har gått i konkurs. De företag som inriktar sig främst mot e-handel har fördelen att man minskar kostnader för personal och lokaler vilket leder till att man kan hålla låga priser utan att gå med förlust. De traditionella företagen som till exempel Siba och Elgiganten vilka främst inriktar sig mot butikshandel har svårt att gå med vinst vilket kan bero på de stora butikerna samt all personal som krävs för att hjälpa sina kunder. De olika resultaten mellan företagen kan ses i bilagan. De som har intresse av information om och från företaget: Långivare Konkurrenter Leverantörer Samhället Anställda Aktieägare Kunder

5 Tillväxt De resultat Webhallen har visat de senaste sex åren har varit lite upp och ner, men de har hela tiden visat positivt stabila resultat. Under räkenskapsåret visade de en stark resultatökning. Efterföljande räkenskapsår visar något sämre resultat, detta beror troligen främst på höjda personalkostnader, då man gick detta år från 72 anställda till 124 anställda, vilket medförde en ökad personalkostnad på cirka tio miljoner kronor. Samma år inträffade även finanskrisen, denna påverkade inte Webhallens försäljning nämnvärt men dock fick de betala in en stor leverantörsskuld vilket resulterade i att man fick ett negativt kassaflöde, vilket kan ses i bilagan. Nästa ökning i resultatet kom under räkenskapsåret , Den berodde främst på ett uttag av ca fem miljoner kronor ur periodiseringsfonden. Slutsatsen av detta är att diagrammet är lite missvisande och att resultatet de senaste åren faktiskt varit mer stabilt än vad grafen visar. Webhallens omsättning de senaste sex åren har ökat stadigt, minsta ökningen av omsättningsförändringen har varit ca 10 %. Sammanfattningsvis kan man se att Webhallen är ett företag som har en god tillväxt och bra förutsättningar för fortsatt expansion.

6 Lönsamhet Vinstmarginalen har minskat gradvis under de senaste sex åren. Att vinstmarginalen sjunkit beror antagligen mestadels på investeringar i butiker och anställning av personal, det är kostsamt att ha butiker men fortfarande sälja produkter till samma priser som på hemsidan. En annan faktor som påverkar vinstmarginalen är den hårda konkurrensen som råder på marknaden och prispressningarna som följer av den. Avkastningen på det totala kapitalet har under samma period minskat, detta beror på som tidigare nämnt att vinstmarginalen har sjunkit. Detta kan man utläsa genom att kapitalomsättningshastigheten varit relativt konstant. Även avkastningen på eget kapital har minskat eftersom resultat efter finansnetto blivit lägre och det genomsnittligt justerade kapitalet ökat. Stabilitet Webhallen har en god kassalikviditet, den ligger i nuläget runt 100 % men har tidigare varit något högre, vilket kan ses i tabellen i appendix. Att den inte är högre beror på att Webhallen regelbundet lånat ut pengar till sin koncernmodern de senaste åren. Varför Webhallen lånar ut pengar till sin koncernmoder är svårt att spekulera i då modern är ett franskt bolag och vi inte har tillgång till deras årsredovisningar, men det kan eventuellt bero på att koncernmodern har problem med sin ekonomi. Webhallen har de senaste åren haft en soliditet på ca 50-60%, vilket är mycket bra med tanke på att de ständigt expanderar.

7 Jämförelser inom branschen Som tidigare nämnts i metoden så visar diagrammet nedan hur stor del av marknaden Webhallen har i jämförelse med de största konkurrenterna. Denna jämförelse är något missvisande då några av konkurrenterna har ett mycket bredare utbud och är mer butiksinriktade men den fungerar ändå bra för att få en överblick av Sveriges elektronikhandel. Som synes har Webhallen en väldigt liten del av den totala marknaden, fortsättningsvis kommer jämförelsen ske mot de företag med e-handel som till sortimentet sett mest liknar Webhallen, dessa är Dustin, Komplett och CDON. Diagrammet nedan visar marknaden fördelad på de fyra företagen. Även på denna, lite mer specificerade delen av marknaden, syns det att Webhallen har en ganska liten del. Dustin säljer mer än de andra tre företagen i denna jämförelse tillsammans, detta beror antagligen främst på att de har framgångsrik försäljning till företag.

8 För att se hur företagens tillväxt sett ut de senaste åren har vi jämfört omsättningens utveckling över tid. Webhallens omsättningstillväxt har varit långsam men stabil de senaste åren. Konkurrenter som Dustin och CDON har en mycket högre omsättning samt tillväxt. Jämför man företagens omsättning per anställd ligger Webhallen även här sämre till, detta beror troligtvis till stor del på att de har fysiska butiker samt att de har många deltidsanställningar vilket drar ner siffran. Elgiganten, som också har butiksförsäljning, omsätter ungefär lika mycket per anställd som Webhallen på cirka fem miljoner kronor, när till exempel CDON, som är en renodlad webbutik, har en omsättning på ungefär 16 miljoner kronor per anställd. Även om Webhallen och Elgiganten omsätter ungefär lika mycket per anställd så är skillnaden i vinstmarginal samt avkastning på eget och totalt kapital stor. Här visar Webhallen upp mycket bättre siffror. Detta beror antagligen på att Elgiganten har stora kostsamma lokaler medan Webhallen har små strategiskt lagda butiker där man handlar över disk. Jämför man istället med Dustin och CDON har de förhållandevis låga siffror. Framtiden för e-handel med elektronik ser ut att vara ljus. Komplett är det enda företag av de vi jämfört som visar negativt resultat.

9 I dagsläget visar Webhallen, CDON och Dustin positiva vinstmarginaler mellan två och sex procent. För mer exakta siffror, se appendix. Komplett har under en längre tid legat på andra sidan av nollstrecket, trenden visar att vinstmarginalerna minskar för samtliga företag i jämförelsen. Vinstmarginalen i denna bransch är förhållandevis låg i jämförelse med andra branscher. Som tidigare nämnts är detta på grund av det rådande priskriget. Genom att studera de olika företagens soliditet samt kassalikviditet kan man få en uppfattning om hur stabilt Webhallen är i förhållande till sina konkurrenter. Webhallen har en väldigt hög soliditet jämfört med konkurrenterna och den är även hög för ett företag i allmänhet. Det är svårt att spekulera i varför Webhallen har så mycket högre soliditet än konkurrenterna. Det skulle till exempel kunna vara deras strategi att alltid hålla en hög soliditet för att kunna parera oförutsedda händelser, men även de kanske har någon nysatsning planerad inom en snar framtid. Att ha en lägre soliditet som konkurrenterna har behöver inte vara negativt om man har en stabil koncernmoder bakom sig som kan hjälpa till när konjunkturen faller. En tumregel för kassalikviditeten är att den åtminstone skall vara 100 procent. Detta stämmer dock inte in speciellt bra in på den här branschen där de flesta ligger under denna siffra. Här skiljer sig Webhallen och Komplett, då de båda har en kassalikviditet på över 100 procent.

10 Webhallen som arbetsgivare Bilden ovan visar en jämförelse mellan Webhallen, några konkurrenters och medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv sjukfrånvaro under en femårsperiod. CDON har valt att inte alls visa några uppgifter angående detta och är därför inte med i denna jämförelse. Viss data saknades även för Dustin och Komplett. Som bilden visar följer samtliga företag Sveriges totala sjukfrånvaro relativt bra, vilket kan tyda på bra arbetsförhållanden. Snittlönen per anställd per månad hos Webhallen ligger omkring kronor. Jämför man detta med till exempel Dustin där snittlönen är ungefär kronor per månad per anställd så är skillnaden stor. Det bör tilläggas att snittlönen kan vara missvisande med tanke på att Webhallen är ett företag som har mycket deltidsanställda i form av studenter. Att Dustin inte har några fysiska butiker kan också påverka eftersom de flesta deltidsanställda antas arbeta i butik.

11 SWOT-analys Strengths Fysiska butiker. Ger en trygghet att få känna på varan innan man köper den, får produkten direkt i handen, lätt att returnera defekt eller oönskad vara. Får även möjlighet till personlig service då man kan rådfråga personalen om eventuella frågor vid köp. Marknadsföring. Marknadsför sig på rätt platser för att nå ut på bästa sätt till sin primära målgrupp, till exempel Sweclockers.com, där en stor mängd datorentusiaster vistas. Snabba leveranser. För att överhuvudtaget kunna konkurrera på denna marknad är snabb leverans ett krav, vilket Webhallen har i nuläget. Bra kundservice. Enligt Prisjakt.se och egen erfarenhet har Webhallen mycket bra kundservice, detta är också ett viktigt sätt att utmärka sig på. Har ofta mycket kunnigare personal än andra kedjor i branschen. Weaknesses Försäljning till företag. Försäljning till företag på hemsidan kan göras bättre och tydligare. Det är i nuläget svårt att hitta om man inte vet exakt var man ska klicka. Når man även ut bättre till företag, så lär fler människor som annars inte har hört talas om Webhallen få reda på vilka de är och på så vis få fler kunder. Smal målgrupp. Mest inriktade till datorentusiaster, vilka är en minoritet till den stora massan. Opportunities Bredda målgruppen. I dagsläget har Webhallen som tidigare nämnt en smal målgrupp, för bredda denna skulle de behöva marknadsföra sig utanför sin befintliga målgrupp, till exempel göra reklam i dagstidningar, radio och TV. Förbättra försäljning till företag. Skicka reklamblad till företagen där de visar sina erbjudanden. De skulle även kunna utvidga sitt sortiment av till exempel kontors- och nätverksutrustning.

12 Threats Beroende av snabb leveranstid. Måste skicka varan samma dag som beställningen kommer. Om fraktbolaget försenar leveransen får Webhallen ofta oförtjänt skulden. Beroende av hemsidan. Hemsidan måste alltid vara online och uppdaterad i både design och innehåll för att inte tappa kunder. Fysiska spel och filmer. Många stora speltillverkare säljer nedladdningsbara versioner av sina speltitlar direkt via sina hemsidor. Detta kan leda till att potentiella kunder vänder sig direkt till spelföretagen istället för att köpa via Webhallen.

13 Slutsatser Efter att ha analyserat Webhallen anser vi att det är ett stabilt företag. De har visat positiva resultat de senaste åren och fortsätter att expandera. Webhallens butikssatsing gör att de sticker ut bland de andra e-handelsföretagen inom branschen, även om det bidrar till ökade kostnader i form av hyror och personal. Det som verkar utmärka ett framgångsrikt e-handelsföretag inom branschen är att kunna köpa in stora partier till lägre pris än konkurrenterna samtidigt som de kan behålla samma låga pris till kunden och på så vis öka vinstmarginalen. Tack vare att Webhallen har en koncernmoder inom samma bransch finns det möjlighet att göra gemensamma inköp. Ur anställningssynpunkt verkar Webhallen vara en stabil arbetsgivare då de utökat antalet anställda under de senaste åren i takt med att de öppnat nya butiker. Snittlönen per anställd är inte lika hög som hos konkurrenterna. Detta beror förmodligen på antalet deltidsanställda och kan därför vara något missvisande. Sjukfrånvaron är normal vilket är en indikation på att arbetsmiljön verkar bra.

14 Källförteckning Elektroniska källor Svenskt näringsliv. (2012). Sjukfrånvaro. (HTML) Tillgänglig: <http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/arbetsmarknad/arbetstid/sjukfranvaro/> ( ) Affärsdata. (2012) CDON AB. (HTML) Tillgänglig: <http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport= > ( ) Affärsdata. (2012) Dustin AB. (HTML) Tillgänglig: <http://ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport= > ( ) Affärsdata. (2012) Elgiganten AB. (HTML) Tillgänglig: <http://ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport= > ( ) Affärsdata. (2012) Inetdata i Göteborg AB. (HTML) Tillgänglig: <http://ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport= > ( ) Affärsdata. (2012) Komplett Services Sweden AB. (HTML) Tillgänglig: <http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport= > ( ) Affärsdata. (2012) Misco AB. (HTML) Tillgänglig: <http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport= > ( ) Affärsdata. (2012) NetonNet AB (publ). (HTML) Tillgänglig: <http://ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport= > ( ) Affärsdata. (2012) Webhallen Sverige AB. (HTML) Tillgänglig: <http://www.ad.se/ff/ff_rapport.php?orgnr_rapport= > ( ) Webhallen Sverige AB. (2012) Webhallen. (HTML) Tillgänglig: <http://www.webhallen.com> ( ) Sverker Brundin. (2012) Webhallen trotsar elektronikdöden. (HTML) Tillgänglig: <http://it24.idg.se/2.2275/ /webhallen-trotsar-elektronikdoden> ( ) Muntliga källor H, Carolina. (2012), Kundtjänst Webhallen Sverige AB, Frågor om Webhallens organisatoriska infrastruktur. Mailkonversation utförd av Johan Ståhl. Datum:

15 Appendix Webhallen AB Anställda Omsättning (tkr) Omsättning/anställd (tkr) Resultat/anställd (tkr) Vinstmarginal (%) Soliditet (%) Kassalikviditet (%): Kassaflöde från rörelsen (tkr): Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital(%) Omsättningsförändring (%)

16 2010/2011 Webhallen CDON Dustin Komplett Anställda Omsättning (tkr) Omsättning/anställd (tkr) Resultat/anställd (tkr) Vinstmarginal (%) Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital(%) Omsättningsförändring (%) Elgiganten Misco Inet NetonNet Anställda Omsättning (tkr) Omsättning/anställd (tkr) Resultat/anställd (tkr) Vinstmarginal (%) Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital (%) Omsättningsförändring (%)

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: 2013-01-09 Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson 871101-0176, Jonathan

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109 Marknadsplan Linköpings Universitet IEI Marknadsföring 722G83 Kursansvarig: Mikael Ottosson Grupp A2 Andrija Andrijevic 910208 Oscar Donnerin 901009 Samuel Fernmo 860430 Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Scenarion för e-handelns framtida tillväxt GS1 Sweden i samarbete med HUI Research Förord E-handelns utveckling påverkar framtiden Trots att Sverige har en av världens mest utvecklade infrastrukturer för

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt

Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Marknadsplan Mary Kay Marknadsföring 7,5 hp, 723G04 Linköpings Universitet Författare: Linn Eriksson, Emma Åsvärd, Rand Putrus, Kristina Lingebrandt Sammanfattning När Mary Kay Ash 1963 gick i pension

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen Vi behöver inte ha rea för att ha röda prislappar. Hos oss handlar du nämligen alltid direkt från lagerhyllan. Oavsett om vi ses på nätet eller i någon av våra Lagershopar har vi samma låga priser. Inga

Läs mer

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb.

NIBE Industrier AB 2006-12-19. Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod: NIBEb. NIBE Industrier AB Rekommendation Sälj Nu börjar resan gå mot sitt slut, dags att kliva av tåget SEK 90 Analytiker: Alexandra Fornander, Lars Holgersson, Frida Karlsson och Nicklas Pettersson RIC-kod:

Läs mer

Ryktesspridning eller Reklampelare?

Ryktesspridning eller Reklampelare? Butikschefsprogrammet Institutionen Textilhögskolan Högskolan i Borås B-uppsats, VT 2010 Handledare: Vigo Peterzon Rapportnummer: 2010.11.9 Ryktesspridning eller Reklampelare? - En studie av butikskedjan

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 7 Finansiella mål 1 4 Försäljningskanaler 1 5 Ekonomisk utveckling i sammandrag 1 7 Aktiekapital

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

8 steg. för lyckad e-handel

8 steg. för lyckad e-handel 8 steg för lyckad e-handel 1 2 Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Konkurrensen är emellertid mycket

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Guide för lyckad e-handel

Guide för lyckad e-handel Guide för lyckad e-handel svenskhandel.se Möjligheter och utmaningar Den snabbt växande marknaden på internet utgör en stor möjlighet för alla detaljhandelsföretag runt om i landet. Men konkurrensen är

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 6 Finansiella mål och framtidsutsikter 13 Försäljningskanaler 15 Ekonomisk utveckling i sammandrag

Läs mer