Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist"

Transkript

1 Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist

2 Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under 2013 haft stor tillväxt i detaljhandeln, försäljningen av livsmedel gick på 203 miljarder kronor. Samma år ökade även ekologiska livsmedel i försäljning med 15 %, från 6,8 miljarder till 7,8 miljarder kronor. På marknaden finns det en tydlig dominans av aktörerna ICA och Coop. 0,5 0,0 Övriga ICA Coop Siffror anges i miljader kronor om inget annat anges Axfood 0,3 Bergendahls Medan den ekologiska livsmedelsbranschen är bred har författarna tagit fram fyra varumärken som konkurrerar speciellt med Renée Voltaire: Risenta, Paulúns och Kung Markatta.

3 Renée Voltaire Presentation Grundaren är affärskvinnan och företagets namn Renée Voltaire som har en lång erfarenhet inom restaurangoch livsmedelsbranschen. Hennes intresse för hälsa och innovation kopplat till matprodukter har legat till grund för företagets verksamhet och utveckling. Både kvinnan och företaget är engagerade i annan verksamhet såsom inspirationsföreläsningar, välgörenhet (med stöd till bland annat Barncancerfonden och Rosa bandet) samt kokböcker. Renée Voltaire är idag ett mångfacetterat företag som säljer både livsmedelsprodukter och köksredskap i egen webshop samt hos andra återförsäljare (Renée Voltaire, 2014ba). Produkterna är en kombination av egenproducerade livsmedelsprodukter och noga utvalda varor som ligger i linje med företagets nisch mot miljö- och hälsoinriktade produkter.

4 Renée Voltaire Vision Renée Voltaire ska skapa hälsosamma och innovativa livsmedelsprodukter. De ska fungera som en glad rebell och inspirera till en hälsosammare livsstil och välmående. För oss är miljövänlighet och välgörenhet viktigt. reneevoltaire.se, 2014

5 Renée Voltaire Marknadsföring Renée Voltaire har som policy att inte marknadföra sig genom annonsering i tidningar och dylikt, men kommunicerar utåt genom bland annat sociala medier och en personlig blogg i vilken grundaren skriver om råvaror, produkter, recept och en hälsosam livsstil reneevoltaire.se, 2014

6 Om företaget Marknadssegment Människor som är hälsointresserande, som vill prova något nytt, som vill ha balans i livet Rapport Renée Voltaire, 2015

7 Historien om Renée Voltaire Historisk Utveckling Slutet av maj År 2013 Mars 2014 Våren 2015 Renée Voltaire fick en panikattack som ändrade hennes syn på livet. Grundades vaumärket Reneé Voltaire som en hobbyverksamhet i Reneés kök. Öppnade Renée Voltaire restaurang Voltaire i varuhuset PUB tillsammans med sina systrar. Hade Renée Voltaire 22 anställda samt en omsättning på 46,7 miljoner kronor. Öppnar Renée Voltaire ett nytt butikskoncept i centrala stockholm. Renée Voltaire sålde företaget hon drev tillsammans med sin syster och öppnade en mindre restaurang, Stationshuset i Saltsjöbaden, som låg nära hennes hem. Reneé Voltaire fick Business Swedens livsmedelsstipendium. Det gemensamma målet för livsmedelsstipendiaterna är att fördubbla sin export inom fem år. Vann årets hälsokoncept på restauranggalan för restaurang Voltaire. Avslutades allt samarbete mellan Reneé Voltaire och Systrarna Voltaire (gällande butik och restauranger) Lotta Voltaire tog över butiken och hennes döttrar tog över restaurangen.

8 SWOT-Analys Styrkor Miljömedvetna Innovativa produkter Egenproduktion Har en webshop som tillåter direkt försäljning utan mellanhänder Har en omsättning som är på den positiva skalan Svagheter Företaget är väldigt bundet till Reneé Voltaires personliga image, kan lätt förstöras vid snedsteg Saknar fysisk butik Höga priser på grund av dyra råvaror Liten verksamhet begränsar råvaruutbud (Råvaror säljs i stora mängder, container-lass, enligt Voltaire) Möjligheter Växer i resten av Norden Bygger på en redan etablerad image och varumärke Stark marknadsföring genom produkter och förpackningar Ökande trend inom hälsosamma och miljömevetna livsmedel Hot Litet marknadsegment Förlitar sig på trend - kan avta Förlitar sig på att andra säljer varorna (varuhus m.m.) Tagit avstånd från de flesta former av marknadsföring

9 Ekonomisk Analys EBIT-diagram 5000 tkr tkr 3000 tkr 2000 tkr tkr tkr År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Siffror anges i tkr (tusen kronor) om inget annat anges 1960 År År 2013 Rörelesresultat eller EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) är ett mått för ett företags lönsamhet/ vinst (intäkter minus kostnader) före räntor och skatt. Alltså resultatet efter avskrivningar men innan räntor. Som vi ser ökar lönsamheten för Renée Voltaire på en ganska jämn nivå Efter detta har lönsamheten både ökat och varit svajig. Detta kan bero på att företaget expanderar och har investerat mycket i företaget har lönsamheten dock st igit till högre än tidigare.

10 Ekonomisk Analys Soliditet Soliditet är ett begrepp för att avgöra hur mycket av företagets tillgångar som är deras egna och hur mycket som är lånat. Riktvärde för soliditet är 30% eller högre, och Renée Voltaire har legat på gränsen eller strax över sedan företagets start. Det senaste året (2014, 49.66%) kan man dock se att det egna kapitalet ökat och annat kapital (ex lån) har minskat, vilket är en positivt År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Siffror anges i % procent om inget annat anges År 2012 År 2013 Idag: hög soliditet De har alltid hållt sig över riktvärdet Men liknande många av de andra nyckeltalen finns det ingen tydlig riktning upp eller ner.

11 Ekonomisk Analys Likviditet Likviditet innebär vilken omedelbar betalningsförmåga ett företag har. Riktvärdet för kassalikviditet är 100%, och utifrån Renée Voltaires nyckeltal kan man se att de inte har lyckats nå det värdet sedan företagsstart. Kapital som är lätta att få loss till ex betalningar/investeringar, dvs liggandes på bankkonton el liknande, har alltså varit ostabilt och inte funnits tillräckligt År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Siffror anges i % procent om inget annat anges År 2012 År 2013 Når inte upp över riktvärdet 100% Ser en positiv utveckling uppåt efter finanskrisen även om den gått ner lite det senaste året. Renée Voltaire har ett stort varulager som har ökat för varje år vilket påverkar likviditeten.

12 Ekonomisk Analys Antal anställda Antalet anställda på företaget Renée Voltaire har sedan 2007 ökat gradvis i jämn takt med att företaget ökar och enligt Renée Voltaire ökar fortfarande antalet anställda. Ökar gradvis i jämn takt med att företaget ökar. Enligt Renée Voltaire kommer denna ökning fortsätta uppåt då företaget fortsätter att expandera. 0 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Siffror anges i antal om inget annat anges

13 Ekonomisk Analys Vinstmarginal 15 % 12 % 9 % % Vinstmarginal visar på hur stor vinsten per omsättningskrona är, alltså hur mycket av försäljningen som ett företag behåller som vinst. Vinstmarginalen visas i procent och ett högt procentantal indikerar ett mer lönsamt företag som jämfört med sina konkurrenter har bättre kontroll över sina kostnader. Som mest användbar är vinstmarginalen när man vill analysera konkurrenter eller mäta vinsten av en hel marknad. Renée Voltaires vinstmarginal är räknad i brutto. 3 % % År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Siffror anges i procent (%) om inget annat anges År 2012 År 2013 Paulúns har betydligt högre vinstmarginal men ligger numera på samma nivå som Renée Voltaire. Risenta, Kung Markatta och andra konkurrenter ligger runt samma siffror som Renée Voltaire. Där RV:s höga siffror tenderar att ligga något bättre än konkurrenter.

14 Ekonomisk Analys Omsättning tkr tkr tkr Omsättning avser ett företags sammanlagda intäkter, såväl kontanta som fakturerade, från sålda varor och utförda tjänster under en viss period, vanligen ett år. Siffrorna visar att företagets verksamhet stadigt växer tkr tkr tkr År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013

15 Ekonomisk Analys Avkastning på eget kapital 120 % % % 60 % % 20 % Avkastning på eget kapital mäter företagets avkastning under året på det kapital ägarna satt in i verksamheten och därmed hur lönsamt ett företag är för dess aktieägare. Detta nyckeltal kan därför hjälpa investerare att avgöra om det är värt att investera i företaget eller inte, och är även ett användbart verktyg för att jämföra lönsamheten mellan företag i samma bransch. 0 % År 2007 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Siffror anges i procent (%) om inget annat anges År 2012 År 2013 Avkastningen ligger över 20% vilket ses som en god avkastning Pauluns har extremt mycket högre avkastning på eget kapital över 100% på väg upp mot 200% Kung markatta har en stadig avkastning på 109,37% 3 år i rad nu.

16 Slutsatser Risker/fördelar med investering Risker Bundet till personen Renée Voltaires image Höga priser på produkter Hälso- och miljötänket är en trend som kan avta Marknadsför inte med t.ex. annonser eller liknande. Når kanske inte hela målgruppen Fördelar Omsättningen ökar Vinstmarg. + rörelseresult. ser ut att öka på längre sikt Hälso/miljö har varit en trend länge och ser inte ut att avta Särskiljande produkter och etablerad varumärkesbild Enkel marknadsföring genom förpackingarna

17 Slutsatser Sammanfattning Själva siffrorna är något svajiga, men påväg i rätt riktning. Ett relativt nystartat bolag med stadig tillväxt uppåt sedan de startade Förutom Pauluns ser vi RV i täten av de andra konkurrenterna Stor utvecklingspotential och en USP som särskiljer från konkurrenterna, ger en större ekonomisk vinning på längre sikt

18 Slutsatser Investera eller inte? JA!

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12

Ekonomisk analys av Webhallen AB TEAE01, HT12 Webhallen AB är ett stabilt e- handelsföretag som år efter år fortsätter att utvecklas, expanderas och skapar nya jobbmöjligheter till bland annat teknikintresserade studenter. Till största del säljer

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377

GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 GRUPP 5 JOSEFIN LIDH - JOSLI700 LISA APPELQVIST - LISAP999 VIKTORIA ERIKSSON - VIKER433 HANNA NORDENÖ - HANNO178 HELENA SJUNNESSON - HELSJ377 Innehåll VISION & AFFÄRSIDÈ OM FÖRETAGET FÖRETAGETS HISTORIA

Läs mer

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg

Analytiker: Andreas Lergård John Olsson Hampus Sundberg -Sedan 1994, då Securitas och finska Wärtisilä slog ihop sina låsdivisioner, ASSA och Abloy, har ASSA ABLOY klättrat uppåt genom en viss organisk tillväxt och större förvärv. Genom förvärv penetrerar ASSA

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Olle Hynén Ulfsjöö SSAB är i skrivande stund Nordens största tillverkare av handelsstål. Under Januari månad 2014 har SSAB sammanslagits med det finska stålbolaget Rautaruukki. Sammanslagningen har skapat stora rubriker

Läs mer

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer.

Glasscompagniet. Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Spelet om lönsamma affärer. Glasscompagniet - Glasscompagniet hör till den grupp av företag som börjat utmana marknadsledaren på allvar. Dessa företag har alla mellan 5 och 10% marknadsandel.

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Andmotion AB. Marknadsplan grupp C5 Marknadsföring (7,5 hp) 722G83. Andreas Lindahl. Mattias Wilzén. Lydia Tolliner. Linn Andersson.

Andmotion AB. Marknadsplan grupp C5 Marknadsföring (7,5 hp) 722G83. Andreas Lindahl. Mattias Wilzén. Lydia Tolliner. Linn Andersson. Andmotion AB Marknadsplan grupp C5 Marknadsföring (7,5 hp) 722G83 Andreas Lindahl Mattias Wilzén Lydia Tolliner Linn Andersson Jimmie Niklasson 2013-01-09 Andmotion AB. Sammanfattning I denna marknadsplan

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Anförande av Hans Stråberg på bolagsstämma. (ELUX) Ärade aktieägare, ärade gäster,

PRESSMEDDELANDE. Anförande av Hans Stråberg på bolagsstämma. (ELUX) Ärade aktieägare, ärade gäster, PRESSMEDDELANDE Stockholm, onsdagen den 21 april, 2004 Sida 1 av 7 Anförande av Hans Stråberg på bolagsstämma (ELUX) Ärade aktieägare, ärade gäster, Under de senaste veckorna har jag rest runt för att

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson

Fördelning av total omsättning i procent. Analytiker: Andreas Lergård John Olsson - Sjunkande aktie men höga utdelningar kommande åren, så kan man sammanfatta Axfood. För den som är ute efter en kassako med potential på långsikt är detta ett bra investeringsalternativ. Axfood bedriver

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson

BAHNHOF AB. Analytiker: Erik Sidén Axel Petersson BAHNHOF AB Det tredje kvartalet 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. På detta sätt inleder Bahnhof in Q3 rapport, vilket väl speglar utvecklingen för både bolaget och aktiekursen de senaste

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen

SJR in Scandinavia. Aställda inom koncernen SJR in Scandinavia På en vikande marknad går vi fortsatt framåt, så inledde SJR in Scandinavia sin årsredovisning 2013. SJR in Scandinavia lyckades ta nya marknadsandelar, trots som beskrivet, ett lugnt

Läs mer

Bildtext lektion 6: Analysera

Bildtext lektion 6: Analysera Bildtext lektion 6: Analysera Resultaträkning i sammandrag (Bild 3) I resultaträkningen räknas först företagets intäkter ihop, sedan dras alla kostnader av i tur och ordning. Till sist ser vi resultatet.

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN

ATT DELA MED SIG AV KAKAN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN ATT DELA MED SIG AV KAKAN En RAppORT OM LÖNSAMHETEN i HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN 1 LÖNSAMHET I HOTELL- OCH RESTAURANGBRANSCHEN Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011

Glasscompagniet. Affärsekonomi för chefer. Råd och tips till seminarieledare. För upplaga 5 maj 2011 Glasscompagniet Affärsekonomi för chefer Råd och tips till seminarieledare För upplaga 5 maj 2011 ASPEGREN IDÉ Neglinge Center 133 33 Saltsjöbaden Tel 08-717 49 30 www.aspegren-ide.se Handledning Glasscompagniet

Läs mer

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109

Marknadsplan. Linköpings Universitet Andrija Andrijevic 910208. Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi 910109 Marknadsplan Linköpings Universitet IEI Marknadsföring 722G83 Kursansvarig: Mikael Ottosson Grupp A2 Andrija Andrijevic 910208 Oscar Donnerin 901009 Samuel Fernmo 860430 Jacob Hellman 900828 Adham Mouafi

Läs mer

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB

Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi. Viking Telecom AB Karlstads Universitet Institutionen för ekonomi Viking Telecom AB Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Metod 2 Avgränsningar 2 Affärsidé 3 Affärshändelser 4 Börsvärde 4 Lönsamhetsmätning 4-6 Kassaflödesanalys

Läs mer

Demonbolaget i Sverige AB

Demonbolaget i Sverige AB Demonbolaget i Sverige AB 556959-6666 Företagsvärdering per bokslutsår 2009-12-31 Member of Innehåll Innehåll Sammanfattning...3 Introduktion...5 Värderingsmodell... 6 Värdering... 7 Känslighet... 7 Förutsättningar...

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer