PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02"

Transkript

1 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson DG2 Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson DG2 Examinator: Kjell Bengtsson Utskriftsdatum:

2 Sammanfattning Sammanfattning MOWE är ett fiktivt företag till för att praktisera kunskap och metoder utlärda i kursen Företags ekonomi och affärsplan. Denna rapport innehåller en beskrivning av hur detta arbete har gått till samt redovisning av samtliga moment i krusen. 1

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Mål Planering och genomförande Resultat Företagspresentation Affärsidé Vision och mål Nyckeltal Produkt marknad Verksamhetsprocesser Organisation Nulägesanalys Budget Priskalkyl / offert Budget Bokslut årsredovisning Årsredovisning Verksamhetsutveckling saker att förbättra Bilagor

4 Mål 1 Mål Målet för denna uppgift är att i praktiken pröva på att göra en affärsplan för ett fiktivt eget företag. Detta för att bli bekvämare i situationen att starta ett företag och att lära sig hur olika moment i företagets organisation och utveckling kan se ut. 3

5 Planering och genomförande 2 Planering och genomförande Arbetet som utfördes i projektform bestod av projektledare Jacob Rudenstam samt projektmedlemmarna Fredrik Olsson, Jonathan Olsson och Rasmus Pettersson. Projektmöten tog plats både fysiskt på Tekniska Högskolan samt med telekonferenser via chat- och ip-telefoniprogrammet Skype. Gruppens gemensamma dokument delades i en gemensam mapp hos dropbox.com där man kan dela dokument och där flera personer samtidigt kan arbeta med ett och samma dokument. På det första mötet så strukturerades arbetet upp i form av delegeringar av arbetsuppgifter till projektmedlemmarna och där deadlines för varje delmoment sattes upp. 4

6 Referenser 3 Resultat Nedan följer beskrivning av samtliga delmoment. 3.1 Företagspresentation MOWE är en webbyrå. Vår primära specialitet är att anpassa befintliga webbplatser till mobila enheter. Det finns idag en stark trend att surfa från mobiler och andra enheter som har en begränsad skärmyta. För bara några få år sedan så var internet något som man bara använde via en dator. Med undantaget från mobiltekninken WAP, med vilken man kunde surfa på särskilda sidor med vissa mobiler. På de senaste 2-3 åren så har försäljningen av s.k. smartphones exploderat. Dessa telefoner är särskilt gjorda för att smidigt kunna navigera på internet. I samband med detta förflyttas stora delar av det totala internet surfandet från datorer till mobiler. Trots att smartphones är relativt lätta att använda på vanliga hemsidor så finns det krav för att internetanvändningen ska bli smidig. Dessa krav är dåligt tillgodosedda idag. På många hemsidor finns det ingen som helst hänsyn till vilken enhet besökaren använder. Vi tror att det finns ett stort behov av att ändra på detta. 3.2 Affärsidé Vi ska anpassa och utveckla webbplatser för mobila enheter, åt företag som har en webbplats som saknar mobilkompabilitet. Så lyder vår affärsidé. De fyra ingredienser som krävs för att en affärsidé ska vara komplett, har vi täckt upp på följande sätt. Tjänsten vi erbjuder framgår tydligt, utveckla webbplatser för mobila enheter. Också målgruppen är angiven. Genom formuleringen företag som har en webbplats och dessutom avgränsad till saknar mobilkompabilitet. Unikiteten är helt enkelt att det saknas företag på marknaden som täcker upp detta stora behov. Dessutom att vi väljer att specialisera sig på mobil webb är en unikitet. En framgångsfaktor är helt klart trenden att fler och fler surfat från mobiler. Bara genom att belysa statistik på hur många mobilbesökare en webbplats har, tror vi att vi har starka argument för vår tjänst. 3.3 Vision och mål Vår vision: - År 2015 ska majoriteten av vår bransch känna till vår profilering och vilka vi är. Samt att 50 % av våra kunder ska vara stora företag med omsättning på över 1 miljard. Våra mål ska vi ha en omsättning på 3 miljoner samt en lönsamhet på minst 5 %. Vi ska också ha som mål att avsätta 10 % av vår omsättning (varje år) på marknadsföring. Varje år ska vår omsättning öka med 10 %. 3.4 Nyckeltal Se årsredovisning

7 3.5 Produkt marknad Referenser Huvudscenariot för MOWE är att hjälpa företag att uppdatera deras befintliga webbplats med mobilkompibalitet. Det är där vi ser det största behovet. Vi har därför angivit att de viktigaste marknadssegmenten för oss är just att utöka en webbplats med mobilkompibalitet för små och stora företag. Se bilaga 1 och Verksamhetsprocesser Marknadsföring: MOWE marknadsför sig genom Tjänsteutveckling: Vi på MOWE utvecklar våra tjänster gemensamt. Den tekniska utvecklingen på webbapplikationerna står främst programmeringsansvarige för, men den övergripande affärsutvecklingen sker gemensamt med allas samtycke. Försäljning: Vi säljer våra tjänster genom kundbesök i första hand. Genom att besöka vår kund på plats och vara väl förberedda med en åtgärdsplan utformad efter just deras behov tror vi att vi kommer vinna kundernas förtroende och få uppdraget i fråga. Produktion: Produktionen sker på vårat kontor på Science park. Vi jobbar alla med produktionen men har olika ansvarsområden för att uppnå en effektiv arbetssituation. Kvalitetskontroll: Genom att ha ett nära samarbete med våra kunder ser vi till att den levererade produkten lever upp till kundens förväntningar. Fakturering: Eftersom försäljningen endast riktar sig till företag sker betalningen uteslutande via faktura. Service & Support: Vi har räknat med att ca 5% av vår totala arbetstid kommer att upptas av telefonsupport. 3.7 Organisation Vi har tänkt ha en traditionell funktionsindelad linjeorganisation. Se bilaga 3 under bilagor. VD: Fredrik Olsson Försäljning/marknadsföring: Jonatan Olsson Utveckling/programmering: Jacob Rudenstam Design/implementering: Rasmus Pettersson 3.8 Nulägesanalys Se bilaga 4 under bilagor. Som nystartat företag är det viktigare än någonsin att behålla en positiv framgångssyn, men för att veta vart man är på väg måste man veta vart utgångspunkten är. För just detta ändamål är en nulägesanalys i form av en SWOT-analys mycket användbart. SWOT-analysen ger en bra överblick över vad ett företags Styrkor, svagheter, möjligheter och hot är, och delar in dessa som interna och externa egenskaper. 6

8 Referenser Det viktigaste för ett företag är att fokusera på sina styrkor och göra dessa så bra som möjligt. Som ett ungt och effektivt företag med höga ambitioner kommer vi inte till en början kunna ta lika mycket betalt som de mer etablerade webbyråerna, vilket blir ett sätt att locka kunder. Innan vi hunnit utveckla vår expertis tills att vi är marknadsledande inom något segment, kan vi marknadsföra oss med låga priser. Vi är en välstrukturerad grupp som redan innan företaget startades visste vilken roll vi har. Vi har alltid gemensamma mål men samtidigt individuella åsikter vilket leder till korta beslutsvägar. Svagheter har alla företag och att identifiera dessa är ett steg på vägen till att förbättra dem. Gruppen förstår vikten i varumärken och vilket otroligt stort arbete som krävs att bygga detta. I början är det ofta en svaghet för ett företag men små steg varje år kan förbättra det. En välstrukturerad grafisk profil och ansikten utåt hjälper en bra bit på vägen. Ett annat ord för skadliga externa faktorer är hot. Hot är egenskaper och omständigheter vi inte kan kontrollera, men som kan påverka oss negativt. Ett bra exempel är höga surfpriser som kan skrämma bort, för oss, andrahandskunder från att använda våra kunders hemsida, vilket sänker efterfrågan för oss. Smartphones är fortfarande relativt nytt, även om man har kunnat surfa på mobilen under många år. Vår generations mobilvanor har utvecklats i takt med utvecklingen av telefoner, detta stämmer inte alltid för generationerna före oss och därför kan det bli svårt för dem att se värdet i vår produkt. Ett av våra mål är att kunna utnyttja de senaste utvecklingarna för internetanvändning på mobila enheter. Ett sätt att knyta in ny kunskap är att ta in ambitiösa praktikanter från skolor som har utbildningar inom detta område. En annan möjlighet vi har är att erbjuda ett brett kunnande inom bl.a. grafisk design, fotografi och 3D animering. 3.9 Budget Priskalkyl / offert Direkt lön: Vi strävar efter en månadslön på kr per person. Och att vi ska kunna hålla en debiteringsgrad (DG) på 80 %. Detta ger en direkt lön på 250 kr per timme. Direkt lön kr Projekt omkostnad kr 25 % Av direkt lön Särskilda direkta kostnader kr Projektkostnad kr Affärsomkostnader kr 8 % Av projektkostnad Vinstpålägg kr 10 % Av självkostnadspris Total kr Avrundad total kr Arbetet beräknas ta 640 timmar. Detta ger en DL på kr. PjO på 25 % blir således kr. Därtill lägger vi särskilda direkta kostnader på kr. Vi får då en Pjk på kr. 7

9 Referenser Affärsomkostnader blir då kr. Självkostnadspriset är alltså kr. Det offererade priset med 10 % vinstpålägg blir kr vilket vi avrundar till kr Budget 2011 Vi siktar på en debiteringsgrad på 80%, vilket blir 1440 timmar per person (totalt på fyra personer 5760 debiterbara timmar). Utifrån offertexemplet vi gjorde (se föregående sida), har vi utgått från att ett medelprojekt är 360 timmar. Det innebär att vi måste sälja 16 projekt under ett år för att uppnå den målsatta debiteringsgraden. Vi siktar på en omsättning på kr per projekt, alltså kr. Självkostnadspriset blir totalt på ett år kr. Det innebär att vår lönsamhet är 11% (resultatet delat på omsättningen; kr delat på kr) Bokslut årsredovisning Årsredovisning 2009 Resultaträkning: Balansräkning: Rörelsens intäkter: Nettoomsättning: kr (12 st. uppdrag a kr) Rörelsens kostnader: Självkostnad projekt: kr Övriga investeringar: kr Resultat efter investeringar (årets vinst): kr Lönsamhet: 5,8 % ( aktiekapital investerades utöver kr) Investerat kapital: kr Investeringar: kr Rörelsens kassa: Summa eget kapital (kassa): kr Årets vinst: kr Kassa: kr Rörelsens kortfristiga skulder: Kortfristiga skulder: kr (lön), kr (övrigt) Total: kr Kortfristiga fodringar: kr (en offert) Likviditet: kr kr / kr = 1,98 (198 %) Soliditet: 100 % 8

10 Referenser 3.11 Verksamhetsutveckling saker att förbättra Vi planerar det kommande året att satsa på stora uppdrag som har bra prestige. Detta för att snabbt erövra marknaden och ligga ett steg före konkurrenterna och täcka behovet av mobila sidor på internet. Trenderna inom webbutveckling pekar på att surfande på mobila enheter blir vanligare och vanligare, och man kan förutsätta att mer och mer företag kommer inse vikten av att ha en mobilanpassad hemsida. Vi kommer behöva satsa mycket på marknadsföring för att nå ut till både de företag som inser denna trenden och vill uppgradera sin hemsida, och få det företag som inte ser vikten av en mobilanpassad hemsida, att förstå hur viktigt det är. Vi kommer antagligen få mycket att göra desto längre tid det går, och kommer få fundera på att anställa fler medarbetare, eller ta in studenter som praktikanter. 9

11 Bilagor 4 Bilagor Bilaga 1 Priskurva 10

12 Bilaga 2 P/M-matris Bilagor Bilaga 3 Organisationsform 11

13 Bilaga 4 Nulägesanalys (SWOT) Bilagor 12

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET

Marknadsplan LINKÖPINGS UNIVERSITET LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Företagsekonomi 1 HT2012 Marknadsföring 722G83 Datum: 2013-01-09 Marknadsplan Grupp B4, Rickard Ericson 871101-0176, Jonathan

Läs mer

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1

Marknadsanalys. Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04. Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren. Sida 1 Marknadsanalys Ett moment i kursen Marknadsföring, 723G04 Skrivet av Jesper Petersson och Johan Blomgren Sida 1 1 Sammanfattning!... 3 2 Bakgrund och syfte!... 4 3 Genomförande och metod!... 5 4 Nulägesanalys!...

Läs mer

Social Marketing Agency UF Affärsplan

Social Marketing Agency UF Affärsplan Social Marketing Agency UF Affärsplan Period 2012-2013 2012-11-20 Styrelsemedlemmar: Sebastian Ahlbäck Ida Nordin Kent Berglund Johannes Runeson Län: Dalarna Kommun: Vansbro Skola: VUC Handledare: Cayenne

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 7: Bonus: En färdig affärsplan för ett eventföretag att utgå ifrån Holger Wästlund 1 Denna affärsplan är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Årsredovisning. Studiecoachen UF. Lars Cedergren Henrik Nilsson. Räkenskapsåret 1/9-2012 - 31/5-2013

Årsredovisning. Studiecoachen UF. Lars Cedergren Henrik Nilsson. Räkenskapsåret 1/9-2012 - 31/5-2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 1/9-2012 - 31/5-2013 Studiecoachen UF Region... Skåne län Verksamhetsår... 1 sep 2012-31 maj 2013 Rådgivare... Helena Connée Lars Cedergren Henrik Nilsson UF - Coach... Chris

Läs mer

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se

Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Samtliga våra produkter får du en överskådlig bild av på vårt företags hemsida. Adressen dit är: www.dwm.se Här kommer en kort Introduktion av våra produkter i olika faser och på vilka aktuella marknader:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning

Starta eget företag. En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag. Innehållsförteckning Starta eget företag En kortfattad överblick över det mesta man bör känna till när man startar eget företag En god idé lönar sig bättre än hårt arbete, en god idé lönar sig inte utan hårt arbete. Leif Malmborg

Läs mer

Bästa UF-företag. 2006-2007 Västmanland. Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt

Bästa UF-företag. 2006-2007 Västmanland. Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman. Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt Bästa UF-företag 2006-2007 Västmanland Rådgivare: Mattias Hammar Lärare: Mikael Lenneman Sebastian Nilsson Tim Samuelsson Mikael Brandt ABB Industrigymnasium Innehållsförteckning 1 VD-rapport... 3 1.1

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Företagande inom trädgårdsdesign

Företagande inom trädgårdsdesign Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Företagande inom trädgårdsdesign viktiga komponenter för att lyckas The key components to start and run a business in garden design

Läs mer

Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Bläckhornets Arkitektbyrå AB Bläckhornets Arkitektbyrå AB - En arkitektlösning i Kiruna - Författare Stefan Gewers, Nicklas Larsson, Gustaf Sjödin, Robin Söderlund & Patrik Östrand Innehållsförteckning Bläckhornets Arkitektbyrå AB

Läs mer

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut

Rebeca Hultman Dorothy Tse Marknadsplan-Pizza strut Marknadsplan-Pizza strut Innehå ll Inledning och bakgrund... 3 Marknadsanalys... 3 Marknadsmix... 4 Problembakgrund... 7 SWOT-analys... 8 Styrkor... 8 Svagheter... 8 Möjligheter... 8 Hot... 9 PEST-analys...

Läs mer

BAMBOO. Företagsrapport 2012/2013. Org.nr. 012561-8561 Skåne Län, Bronsgatan 19, 25361 HELSINGBORG

BAMBOO. Företagsrapport 2012/2013. Org.nr. 012561-8561 Skåne Län, Bronsgatan 19, 25361 HELSINGBORG Skåne Län, Bronsgatan 19, 25361 HELSINGBORG BAMBOO Företagsrapport 2012/2013 Rådgivare: Bo Jansson, Marcus Gunnarsson, Anneli Gunnarsson Coach: Chris Hansson VD-rapport 2 Innehållsförteckning VD-rapport

Läs mer

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige

E-handel. Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige E-handel Jämförelse av användning & utveckling av e-handel mellan Iran och Sverige Kandidatuppsats i informationssystem Författare: Ariga Amirian Handledare: Torsten Palm HT 2011 1 Förord Det här är en

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer