LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS"

Transkript

1 Sidantal 23 LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 07A21 HGA BRS BYGGNADSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Upprättad av : Ändringar:

2 Innehållsförteckning 1 (1) Status Innehållsförteckning Denna beskrivning ansluter till AMA 98 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR... 4/1 B HS I K L M NS XB YS ZS FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M...B/1-3 KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS... HS/1 SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS... I/1 SKIKT AV SKIVOR...K/1-2 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M... L/1-3 SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS... M/1-2 KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS... NS/1-4 INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M... XB/1 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS... YS/1-2 KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS...ZS/1 Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\Inneh-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

3 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 4/ 1 (1) 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43.C Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar 43.CB 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) Innerväggar (ej stominnerväggar) skivor och stålregelverk Toleranser Tabell ANY 43/2 ersätter tabell 43.CB/HSB-1. Väggar av skivor och stålregelverk. Tabell ANY 43/2 43.E Innertak Regelverken skall i övrigt lägst uppfylla toleranskraven enligt Stålbyggnadsinstitutets publikation nr 112 Toleranser för stålkonstruktioner. 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 44.B Ytskikt på golv och trappor 44.BB Ytskikt på golv 44.C Ytskikt på väggar Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\Huskap4-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

4 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B/ 1 (3) B BB BBE BBE.2 BE BEC BEC.4 BEC.412 BED BED.4 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTSÄTTNINGAR Utsättning för uppförande av hus Toleransklass för mätband av stål skall vara I enligt SS Toleransklass för mätband av stål skall vara 1 enligt SS FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Demontering av hus Demontering av hus för återmontering Material och varor som skall demonteras för att återmonteras inom entreprenaden framgår av A-ritn och rumsbeskrivning RIVNING Rivning av hus Rivning skall utföras med omfattning enligt A-ritn och rumsbeskrivning. Vid rivning skall begränsningsytor sågas. Avfall skall källsorteras enligt lokala bestämmelser. Befintliga byggnadsdelar och kvarvarande installationer som kan skadas vid rivningsarbeten och transporter, skall inkläs respektive täckas på betryggande sätt. Transportvägar utanför arbetsområdet skall dagligen städas av entreprenören vid nedsmutsning. Efterlagning och igensättning efter rivna byggnadsdelar Efterlagning efter rivning skall utföras så att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Igensättning utförs enligt A-ritn. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

5 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B/ 2 (3) Efterlagning och igensättning efter rivna installationer Igensättning av hål efter rivna installationer samt efterlagning efter rivning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Igensättning av hål samt efterlagning efter rivning utförs så att på ritningar angivna brandklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. BEE BEE.4 BEE.41 HÅLTAGNING Håltagning i hus Föreskrifter under BED.4 gäller. Håltagning i befintligt hus Håltagning skall utföras genom sågning eller borrning. Borrning skall utföras som kärnborrning. Vid borrning skall dammsugare vara monterad på borrutrustningen. Håltagning för byggnadsarbeten Håltagning skall utföras med omfattning enligt A-ritn. Efterlagning efter håltagning skall utföras så att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Håltagning för installationer Håltagning > 30 mm skall utföras av byggnadsentreprenören i den omfattning som erfordras för framdragning av på installationsritningar visade ledningar och kanaler. All efterlagning efter håltagning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Även igensättning av håltagning efter installationsentreprenörens kanalrespektive ledningsdragning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Igensättning av håltagning/sågning samt efterlagning efter håltagning/sågning utförs så att på ritningar angivna brandklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. BEE.42 Håltagning i hus under uppförande Avser håltagning/ursparning i ny stomkomplettering. Håltagning/ursparning > 30 mm skall utföras av byggnadsentreprenören i den omfattning som erfordras för framdragning av på installationsritningar visade ledningar och kanaler. Även igensättning av håltagning/ursparning efter installationsentreprenörens kanal- respektive ledningsdragning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

6 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B/ 3 (3) Igensättning av håltagning/ursparning samt efterlagning efter håltagning utförs så att på ritningar angivna brandklasser respektive ljudklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

7 HS KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS HS/ 1 (1) Status HS HSB HSB.1 KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I HUS Konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Stommar till skivväggar utförs av stålplåtreglar typ Knauf Danogips eller likvärdigt och enligt ritning. Vid väggtyp med ljudklass R w 40 db skall tätningslister av EPDM-gummi användas för ljudisolering mellan väggstomme och anslutande byggnadsdelar. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering skall utföras enligt Knauf Danogips AB Förstärkningsplåtar, i enlighet med Knauf Danogips AB, skall monteras för infästning av installationer och för vägghängda rumskompletteringar. Vid håltagning i skivväggar för nya dörrar och öppningar skall öppningen kompletteras med förstärkningsregel. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapH-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

8 I SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS I/ 1 (1) I IB SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS TERMISK ISOLERING M M I HUS (EJ PLATSBYGGT KYL- ELLER FRYSRUM) MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Text i AMA med hänvisning till SPF Verksnorm 6100 utgår. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Vid tillskärning eller kapning av isolerskiva av mineralull skall rätskiva eller skärbord användas. Montering mellan reglar, balkar och ramar Mineralull Text i AMA om högst en tvärfog i isoleringen i vägg med stående reglar med högst 600 mm centrumavstånd och våningshöjd 2,4 m utgår och ersätts med följande: Antalet fogar vinkelrätt mot reglarna skall minimeras. Passbitar med mindre höjd än 200 mm får inte användas. Vid montering av isolering i flera lag skall lagen anbringas med tvärfogar förskjutna i förhållande till varandra. IG IGI LJUDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR LJUDISOLERING AV INNERVÄGG Isolering till stålregelstomme skall vara Paroc UNS 39, stålregelskiva Omfattning och tjocklek enligt A-ritn. Mineralull skall klämmas mellan reglar. Övrigt utförande enligt IB. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapI-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

9 K SKIKT AV SKIVOR K/ 1 (2) Status K KB SKIKT AV SKIVOR SKIKT AV CEMENT- ELLER GIPSBASERADE SKIVOR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Skivor på vägg Skivor skall monteras till u k bjälklag även där undertak förekommer. Över öppningar i väggar skall skivor skarvas över öppningen. Vid montering i två eller flera lag skall lagen anbringas med fogarna förskjutna i förhållande till varandra och det yttre skivlaget skarvas över öppningen. KBC SKIKT AV GIPSSKIVOR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering skall utföras enligt Knauf Danogips AB KBC.2 Skikt av gipsskivor inomhus Skurna skivkanter som skall spacklas skall fasas av med för ändamålet avsett verktyg. Avfasningen av skivkant skall vara 2 3 mm djup och 2 3 mm bred. Hörnskydd Knauf Danogips hörnskydd HSK eller likvärdigt monteras på synliga utåtgående hörn där spackling ingår i målningen och där smygbräder ej monteras. Gäller även på bef skivor som kapas och bildar hörn. KBC.211 KH Skikt av gipsskivor på reglar i vägg, pelare e d inomhus Gipsskivor skall vara Knauf Danogips Normal DN 13/GKB/900 eller likvärdigt. SKIKT AV GLASSKIVOR Glaspartier av trä skall levereras färdigglasade. Se NSC.1. MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Skivor och rutor generella krav Den i AMA åberopade standarden SS har utgått. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapK-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

10 K SKIKT AV SKIVOR K/ 2 (2) UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering av skivor och rutor tillkommande krav betingade av användningsområde Säkerhetsglas skall monteras enligt MTK 1998 Säkerhet. KHC KHC.1 FLERSKIKTSRUTOR Flerskiktsrutor av lamelltyp Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapK-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

11 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M L/ 1 (3) L LC LCS PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M MÅLNING M M BYGGPLATSMÅLNING AV HUS ALLMÄNT Innan arbetet påbörjas skall till beställaren i två exemplar överlämnas en förteckning över de målningsmaterial som entreprenören har för avsikt att använda. Avvikelse från material- och behandlingsföreskrift skall redovisas separat. Förteckningen skall godkännas av beställaren före det att arbetet sätts igång. MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER De fabrikat och typer av målningsmaterial som anges i detta avsnitt är exempel för att klargöra kvalitetsnivån. Andra fabrikat och typer kan användas. Färger skall uppfylla kriterier för EU-blomman. Lim/klister Till väv Hernia PVP Extra Väv Glasfiberväv Tasso G 100 Spackelmassa Olje-, alkyd- och latexspackelmassa Sandspackelmassa som underlag för färg med stöpplad yta skall ha en största kornstorlek av 0,3 mm. Sandspackelmassa för iläggning av remsa skall ha klistrande egenskaper, vara nyanserad med kulör lika skivmaterial och ha en största kornstorlek av 0,1 mm. Spackelmassa vid materialgräns gipsskivor mot fasadtegel Casco Målarfog Spackelmassa till övriga ytor Beckers Breplasta Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapL-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

12 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M L/ 2 (3) Latexfärg Latexfärg - väggar, pelare o d inomhus Mellanstrykningsfärg: Beckers Scotte Grund Färdigstrykningsfärg: Beckers Scotte 7 Latexfärg - tak, takbalkar o d inomhus Beckers Scotte 3 Latexfärg - radiatorer, rör - inomhus Beckers Elementfärg V Klarlack, olja, bets, lasyrfärg Klarlack Beckers Aqua Klarlack Halvmatt UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Uppstrykningsprov Uppstrykningsprov skall utföras i storlek 600 x mm för brutna kulörer med den färgkvalitet som föreskrivits. Kulörprovet skall målas upp på en provyta som varken är mer eller mindre sugande än den yta som senare skall målas. Kulörprov för samtliga förekommande kulörer skall föreligga vid ett och samma tillfälle. Proverna skall målas upp med hel behandlingstyp på samtliga underlag. Proven skall godkännas av beställaren före det att arbetet påbörjas. Proven skall förvaras av beställaren och vara likare för målningsarbetet. Målning Synliga kapytor på industriellt målade trälister skall målningsbehandlas. Målning skall utföras så att den med avseende på kvalitet och kulör anpassas till den industriella behandlingen. Till väggar skall räknas pelare, nischer, smygar, bröstningar och inklädnader om ej annat anges. Fogar med skurna fasade kanter på gipsskivor skall grundas före spackling med alkydgrundfärg för att förhindra kantresning och inträngning av fukt. Vid iskarvning av glasfiberväv efter rivning skall befintlig glasfiberväv renskäras så att rak kant erhålls mot skarv. All löst sittande glasfiberväv skall skäras bort. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapL-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

13 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M L/ 3 (3) Bef pluggar i skivväggar som ommålas skall slås in i gipsskivan så att pluggen ej sticker ut. Utskjutande delar på befintliga plastpluggar i övriga väggar skall skäras bort innan spackling utförs. Bakom befintliga radiatorer skall synlig väggdel behandlas lika vägg i övrigt. Radiatorer demonteras ej. Alla trä- och stålytor skall penselmålas. KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA FÄRG- OCH LACKSKIKT Kulör. Glans Tabell LCS/1 Hänvisningen i tabell LCS/1 till SS utgår och ersätts av SS-EN ISO LCS.2 LCS.22 LCS.221 LCS.225 LCS.226 Generell byggplatsmålning Invändig målning Målning av golv, väggar och tak inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper och kulörer framgår av rumsbeskrivning. Målning av diverse byggnadsdelar inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper och kulörer framgår av rumsbeskrivning. Målning av installation inomhus LCS.2261 Målning av rörinstallation inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper framgår av rumsbeskrivning. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapL-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

14 M SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS M/ 1 (2) M MF MFF SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS BELÄGGNINGAR AV TEXTIL, KORK, LINOLEUM, GUMMI, PLAST M M OCH TÄTSKIKT AV PLASTMATTA BELÄGGNINGAR AV LINOLEUM MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Linoleummatta skall vara Forbo Marmoleum Real, tjocklek 2,5 mm. Kulörer enligt rumsbeskrivning. Lim skall vara Cascolin Solid 3481 eller likvärdigt lim med låg emission. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Smälttråden ha kulör lika huvudmattans grundkulör om ej annat anges. Fogförslutning av linoleummatta skall även utföras mot befintlig matta. Innan fogtätning utförs skall befintlig linoleummatta renskäras och fogspåras. Linoleum som ej är industriellt installationsbehandlad skall vaxas i anslutning till läggningen. Behandlingen skall utföras enligt materialleverantörens anvisningar. MFF.1 MFF.11 MH MHJ Golvbeläggningar av linoleum Renovering av befintliga linoleummattor med omfattning enligt rumsbeskrivningen skall utföras enligt renoveringsmetod i Forbos Skötselanvisning för linoleum daterad Ytbehandlingen skall utföras med vax. Golvbeläggningar av linoleum på betong Omfattning enligt rumsbeskrivning. BELÄGGNINGAR AV MASSA M M BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Material får utbytas mot annan kvalitetsmässig likvärdig produkt. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rengöring och primning utförs enligt fabrikantens anvisningar. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapM-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

15 M SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS M/ 2 (2) MHJ.1 MHJ.111 Beläggningar av avjämningsmassa som underlag för beläggning Beläggningar av avjämningsmassa utan innehåll av protein för avjämning av underlag för beläggning Omfattning enligt rumsbeskrivning. Avjämning utförs så att toleranser enligt 43.DC innehålls. Avjämning utförs med Maxit ABS 140 Finspackel. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapM-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

16 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 1 (4) Status NS NSC NSC.1 NSC.13 KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d Glaspartier av trä skall levereras färdigglasade. Glasning utförs enligt A-ritn samt enligt KHC.1. Väggpartier Beslagning Diktning Drevning runt glaspartier av trä skall utföras med Paroc drevningsremsa GWY 3 eller likvärdigt. NSC.132 NSC.2 Väggpartier av glas och trä Glaspartier av trä enligt A-ritn. Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d Trösklar Trätröskel skall fästas med försänkt mässingsskruv. Beslagning Lås Under byggtiden skall tillfälliga cylindrar med tillhörande nycklar användas. Permanenta cylindrar tillhandahålls av beställaren. Dessa skall monteras av entreprenören i samråd med beställaren. Trycken, handtag, skyltar Ersättning av bef cylindrar resp trycken till täckbrickor utförs med omfattning enligt rumsbeskrivning. Täckbricka för cylinder: ASSA 4265 eller likv. Täckbricka för trycke: ASSA 992 eller likv. Dörrstoppare, dörrhållare Dörrstoppare med omfattning enligt rumsbeskrivning skall vara ByggBeslag nr 29/30 eller likvärdigt. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

17 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 2 (4) Diktning Drevning runt ljudklassad dörr skall utföras med Paroc drevningsremsa GWY 3 eller likvärdigt. NSC.22 NSC.222 NSC.7 NSC.71 NSC.711 Innerdörrar Innerdörrar av trä Enligt A-ritn. Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m Smyginklädnader och listverk för fönster, dörrar e d Smyginklädnader för fönster, dörrar e d NSC.7112 Smyginklädnader av trä för fönster, dörrar e d Smygbräder med omfattning enligt rumsbeskrivning utförs av planhyvlat virke. Virke skall vara lägst sort II. Breddmått på smygbräder anpassas på plats. Synliga hörn avrundas. Smygbräder klarlackas enligt rumsbeskrivningen. Smygbräder skall ha tjocklek 45 mm. NSC Smyglister av trä för fönster, dörrar e d Omfattning enligt A-ritn. List skall vara sort A enligt SS List skall vara smyglist 27 enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS NSC Foderlister av trä för fönster, dörrar e d Foderlister till flyttade trädörrar framgår av rumsbeskrivning. Foderlister till nya trädörrar och glasparti av trä framgår av A-ritn. List skall vara 12x44 enligt SS List skall vara sort A enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS NSF UNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Undertak utförs enligt A-ritn. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

18 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 3 (4) Nedpendlat bärverk av stål utförs med justerbar pendel enligt fabrikantens standard. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Erforderliga håltagningar skall utföras för installationer enligt VVS- och elritningar. Erforderliga kortlingar och förstärkningar skall utföras för armaturer, ventilationsdon o d. Fixering skall utföras av bärverk där montage av branddetektorer förekommer. Undertaken skall monteras enligt fabrikantens monteringsföreskrifter. Där platta måste delas mindre än halva sin bredd skall undertaket fördelas centriskt över rummet så att delning av plattor blir lika på båda sidor av rummet. NSG NSG.1 NSM NSM.2 NSM.21 NSM.212 SKÄRMVÄGGAR, APPARATINKLÄDNADER M M Skärmväggar av skivor m m Duschväggar framgår av A-ritn Duschväggar monteras på ställbara golvpelare mot golv. Vid komplettering på bef kakelsatta skärmväggar monteras duschvägg dikt mot bef skärmvägg Duschväggar fästs i golv och i tak. Dörr till duschväggar skall ha bredd 600 mm. Kulör på plastlaminat enligt A-ritn. TAKLIST, SOCKELLIST, HÖRNLIST M M Lister av trä Lister av furu eller gran Sockellister av furu eller gran Omfattning enligt rumsbeskrivning. List skall vara av sort A enligt SS Träsockel mot nya skivväggigensättningar i rum 222E mot rum 266 skall vara smyglist 27 enligt SS List i övrigt skall vara 12x70 enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS Sockelkomplettering skall ha en minsta längd av 500 mm. Vid kompletteringar skall befintlig sockel rivas i erforderlig omfattning så att denna längd innehålls. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

19 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 4 (4) Status NSM.214 Täcklister av furu eller gran Täckbräda i underkant vägg som rivs skall utföras med omfattning enligt rumsbeskrivning. Täckbräda utförs av planhyvlat virke med tjocklek 16 mm. Virke skall vara lägst sort II. Synliga hörn avrundas. Breddmått på täckbräda anpassas på plats. Täckbräda klarlackas enligt rumsbeskrivningen. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

20 XB INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M XB/ 1 (1) XB XBD XBD.5 INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M FÖRVARINGSENHETER Hållare, hängare, krokar m m Enligt A-ritn. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapXB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

21 YS MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS YS/ 1 (2) YS YSB YSB.2 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS MÄRKNING, SKYLTNING M M I HUS Skyltning i hus Rumsnummerskyltar Skylt med angivande av rumsnummer enligt planritning uppsätts på nya innerdörrar. Skyltar skall vara ByggBeslag nummerskylt 15x40 mm i vit akrylplast med svart text. Skyltar utförs även med håltagning. Skyltarna placeras på foder på ingångssidan och fästs med mässingsskruv. YSC YSC.3 YSK YSK.2 YSK.21 YSK.3 YSK.31 PROVNING, INJUSTERING M M I HUS Kontrollmätning i hus TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS Bygghandlingar för hus Bygghandlingar för byggande av hus Entreprenören upprättar och bekostar de ytterligare tillverkningsritningar och materialspecifikationer som han anser sig behöva eller som föreskrivits på ritningarna. Tillverkningshandlingar skall utgöras av beskrivningar av ingående material samt ritningar. Tillverkningsritningar skall överlämnas till beställaren i 2 omgångar kopior för granskning. Tiden mellan överlämnandet och påbörjandet av tillverkning skall vara tillräcklig för beställarens prövning, ca 10 arbetsdagar. Efter inarbetning av granskningssynpunkter skall handlingarna av entreprenören påtecknas BYGGHANDLING och datum. 3 omgångar av dessa skall omgående tillställas beställaren. Relationshandlingar för hus Underlag för relationshandlingar för hus Entreprenören skall upprätta underlag för relationshandlingar. Entreprenören skall på senaste gällande handlingar med rödpenna föra in de förändringar som skett under entreprenadtiden. Underlaget skall överlämnas till beställarens representant senast 2 veckor innan slutbesiktning. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapY-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

22 YS MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS YS/ 2 (2) YSK.7 YSK.71 YSL YSL.1 Underhållsinstruktioner för hus Underlag för underhållsinstruktioner för hus Underlaget skall innehålla tillverkarens underhållsinstruktioner MILJÖDOKUMENTATION FÖR HUS Deklaration av miljöpåverkan av varor och material i hus Byggvarudeklarationer skall lämnas till beställaren senast 2 veckor innan slutbesiktning. Byggvarudeklarationer skall uppfylla Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapY-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

23 ZS KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS ZS/ 1 (1) ZS ZSB ZSB.1 ZSB.11 KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS TÄTNING AV FOGAR I HUS Tätning av rörelsefogar m m i hus Tätning med fogmassa MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Angivna material är hämtade ur Casco Fogbok och avser att fastställa kvalitet beträffande egenskaper och funktionsförutsättningar. Materialet får utbytas mot annan kvalitetsmässigt likvärdig produkt. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rengörning av fogytor och primning utförs enligt fabrikantens anvisningar. ZSC ZSC.2 ZSE TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS Brandtätning av genomföringar i hus Runt installationer som passerar brandcellsgränser fogas med Casco Brandfog, kulör vit. FÄSTDON MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Spikar Förzinkning Varmförzinkning Spik skall vara förzinkad och ha skikttjocklek,enligt SS-EN ISO Förzinkning Varmförzinkning Skruv skall vara förzinkad enligt SS-EN ISO 10684:2004. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapZ-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG 2008-02-08 06A42

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG 2008-02-08 06A42 SAF Byggbeskrivning D40-00-508 BB-06A42 2006-09751 1 (23) LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 06A42 HGA Buss BYGGNADSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad 2008-02-08 av

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr BYGGNADSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV:

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr BYGGNADSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV: Kyrkogårdsförvaltningen Tekniska avdelningen SKOGSKYRKOGÅRDEN Dnr 4.1.2-81-2016 BYGGNADSBESKRIVNING DATUM: 2016-03-01 REV: Antal sidor inkl denna, 10 HOS Arkitekter AB Åsögatan 113, 116 24 Stockholm Tel

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-05-16 Upprättad av: TC 1 (23) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Ishallen har en mycket dålig yttertakskonstruktion av trp.plåt med läckage

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG 2008-01-18 07A21

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG 2008-01-18 07A21 SAF RUMSBESKRIVNING D40-00-508 RB-07A21 2006-09751 1 (15) LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad 2008-01-18 av Handläggare:

Läs mer

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV:

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV: Kyrkogårdsförvaltningen Tekniska avdelningen SKOGSKYRKOGÅRDEN Dnr 4.1.2-81-2016 RUMSBESKRIVNING DATUM: 2016-03-01 REV: Antal sidor inkl denna, 8 HOS Arkitekter AB Åsögatan 113, 116 24 Stockholm Tel 08

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

02.4 Rumsbeskrivning

02.4 Rumsbeskrivning Handling 02.4 Sidantal 16 02.4 Rumsbeskrivning 20140613 Byggnadsbyrån AB Innehållsförteckning Generellt 4 Beteckningar 4 Rivning, demontering och lagningar 4 Listverk 4 Golvtyper / vägg och takbeläggning

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14

Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Svenska Kakel Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-14 Vändskivan 5B Sidan 1 av 13 Vändskivan 5B Lokalanpassning 6.6 RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Lars-Göran Hedström Uppdragsansvarig: Lars-Göran Hedström

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04 Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 24 Förfrågningsunderlag : Jenny Carlstedt tel direkt: 010-479 99 15 email: jenny.carlstedt@linkarkitektur.se

Läs mer

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE 1 BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE Totalentreprenad Avseende fasadrenoveringsarbeten RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Björklinge 2011-09-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 0 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR OCH 3 INSTALLATIONSSYSTEM

Läs mer

GENERELLA ANVISNINGAR

GENERELLA ANVISNINGAR 1/23 GENERELLA ANVISNINGAR FÖRKLARINGAR Förkortningar R = Rivning G = Golv S = Sockel V = Vägg T = Tak Ö = Övrigt GENERELLT GÄLLER: Denna beskrivning omfattar i stora drag byggnadsarbeten ytskikt, rumskompletteringar

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

KV BJÖRNEN 10 TROLLHÄTTANS KOMMUN UTVÄNDIG MÅLNING UPPDRAGSNR: 92730050. Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg

KV BJÖRNEN 10 TROLLHÄTTANS KOMMUN UTVÄNDIG MÅLNING UPPDRAGSNR: 92730050. Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg UPPDRAGSNR: Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LINK arkitektur AB / 531 31 Lidköping / T.+46 10 479 99 00 / F.+46 510 659 70 / info@linkarkitektur.se

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-15

Ormen 7 Sidan 1 av 7 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-15 Ormen 7 Sidan 1 av 7 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-01-15 Senast ändrad: 2000-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Ekeredsvägen 30-136

ANBUDSINBJUDAN Målning Ekeredsvägen 30-136 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Ekeredsvägen 30-136 Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET Sid 1(1)

FORTIFIKATIONSVERKET Sid 1(1) FORTIFIKATIONSVERKET Sid 1(1) PM-typ: Teknikfack: Nr: : Ändrings PM KFU 1 E 1 20 Projektidentifikation Etab. beteckn. Milo Objekt K0043.210.03/63.. Projekt Projektledare 10043095 Anpassning för hkp 14o15

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 15 BY 81 HANGAR BYGGNADSBESKRIVNING

HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 15 BY 81 HANGAR BYGGNADSBESKRIVNING Sid 1 (54) A Enligt PM Beskr-1 GG 100301 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST BYGGHANDLING KONSULT HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 15 BY 81 HANGAR BYGGNADSBESKRIVNING UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

Vändskivan 5 B Svenska Kakel

Vändskivan 5 B Svenska Kakel Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 B Svenska Kakel Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad ombyggnad Upprättad av Lars-Göran Hedström Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

6.3 TYPRUMSBESKRIVNING

6.3 TYPRUMSBESKRIVNING 1(24) PROJEKT Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 1 Hus A& A1 6.3 TYPRUMSBESKRIVNING LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Upprättad av Lars Werner/Charlotta Sehlberg 2(24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING - BYGG

RAMBESKRIVNING - BYGG Fasad- och takrenovering av flerbostadshus HANDLING 06.2 avseende totalentreprenad för fasad- och takrenovering av flerbostadshus, Kv Gläntan 9, Gläntstigen 6, Säffle Kommun Beskrivning upprättad enligt

Läs mer

6.4 TYPRUMSBESKRIVNING

6.4 TYPRUMSBESKRIVNING 1(26) PROJEKT Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2 Hus A & A1 6.4 TYPRUMSBESKRIVNING LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Upprättad av Lars Werner/Charlotta Selberg 2(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

481 Servicehall, bussar 06A42 Bussdepå

481 Servicehall, bussar 06A42 Bussdepå 1 (15) Beställare LFV 06A42 Bussdepå FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-05-02 RUMSBESKRIVNING BÖVING & KINNMARK ARKITEKTKONTOR AB Söder Mälarstrand 21. 118 20 Stockholm Telefon 14 07 35 Telefax 643 24 67 Handläggare

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Borås 2013.01.29 ARKCON BYGGKONSULTER AB LC Förfrågningsunderlag 12 122 2013.01.29 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus

Del :Rum Modell: Fritidshus, version 2 Projekt Datum Revdatum Rev Bygghandling 400000 2014-09-12 2015-10-19 D BYGGMAX. 25kvm Attefallshus Sida: 1(8) Del :Rum BYGGMAX 25kvm Attefallshus Modell: Fritidshus. Version 2 Rumsbeskrivning Denna beskrivning ansluter till Hus AMA 11 BYGGHANDLING Upprättad av Griab AB 2014-09-12 Sida: 2(8) Del :Rum

Läs mer

Teknisk beskrivning. Ombyggnad av fasader. Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad

Teknisk beskrivning. Ombyggnad av fasader. Ljungbyheds Idrottshall Totalentreprenad Sida 1(6) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(6) Innehållsförteckning Entreprenaden 3 Marköverbyggnad 5 Rivning, Demontering mm 5 Fasad, baksida 6 Teknisk dokumentation 6 Entreprenaden Sida 3(6)

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Brogårdsvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

AQ ARKITEKTER K0043.015.03/30.951. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY15 TVÄTTHALL. Sida 1(58) BYGGNADSBESKRIVNING HUS GÖRAN GUNNARSSON

AQ ARKITEKTER K0043.015.03/30.951. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY15 TVÄTTHALL. Sida 1(58) BYGGNADSBESKRIVNING HUS GÖRAN GUNNARSSON Sida 1(58) REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST KONSULT AQ ARKITEKTER ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY15 TVÄTTHALL BYGGNADSBESKRIVNING HUS UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM FASTSTÄLLD 0474.18 DATUM G GUNNARSSON

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-03-15 Upprättad av: TC 1 (25) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Fastigheten är en hyresfastighet i tre plan, yttertaket med tillhörande avvattningssytem

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

Kv. Rafinaderiet 1, Lund

Kv. Rafinaderiet 1, Lund Sida 1 av 11 Kv. Rafinaderiet 1, Lund IM, Individuell Människohjälp Lund Ombyggnad lokalanpassning KORTFATTAD RUMSBESKRIVNING mm FÖRHANDSKOPIA 2015-06-26 Generalentreprenad BE = GE = EGB = Beställaren

Läs mer

NORA 2:6, TRÄNGEN 1, HUS 11 & 12, NORA Brandskyddande åtgärder

NORA 2:6, TRÄNGEN 1, HUS 11 & 12, NORA Brandskyddande åtgärder Nora Fastigheter AB Änggatan 11 713 30 NORA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Örebro Upprättad av Sebastian Lundberg ROOF Arkitekter AB 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID ALLMÄNT 3 SAMMANFATTNING AV UPPDRAG

Läs mer

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Beckers måleriombud Beckers finns på ett 60-tal platser över hela landet. Hitta ditt närmaste måleriombud på www.beckers.se/proffs. Där finner du också information

Läs mer

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av 1 (14) Rev. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING Förfrågningsunderlag Uddevalla Beskrivningen är upprättad av Nockpannan Byggledning Tel 0522-518447 2 (14) Rev. Mobil 0708-134895

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

MÄRSTA 1:203 TRIANGELHUSET BIBLIOTEK MÄRSTA NYBYGGNAD 11.2 RUMSBESKRIVNING BYGGHANDLING

MÄRSTA 1:203 TRIANGELHUSET BIBLIOTEK MÄRSTA NYBYGGNAD 11.2 RUMSBESKRIVNING BYGGHANDLING MÄRSTA 1:203 BIBLIOTEK MÄRSTA 11.2 RUMSBESKRIVNING BYGGHANDLING A-PM01: 2012-10-25 Upprättad av: Handläggare: Kristin Bååth efon 08-585 375 32 Sida: 1 Förkortningar R G S V T I Ö FM VA vt = Rivning = Golv

Läs mer

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Alcro måleriombud Alcro måleriombud finns representerade över hela landet. Ring oss, så får du uppgift om närmaste Alcro Måleriombud. Du kan också hitta

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER. Flex undertakssystem används där det önskas

Läs mer

Herrgården, renovering av kök

Herrgården, renovering av kök Datum 2009 05 15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun 11-03-28

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun 11-03-28 BYGGBESKRIVNING HUS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SNYGGATORPSSKOLAN Klippans kommun 11-03-28 A-KONSULT FLORETTGATAN 29B BOX 22223 SE-250 24 HELSINGBORG Org Nr: 556070-9395 Postgiro: 57 97 60-0 Bankgiro: 473-9694

Läs mer

U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING Del av Sundbyberg 2:44 & 2:74

U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING Del av Sundbyberg 2:44 & 2:74 U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING TEKNISK RAMBESKRIVNING DE 4: STOMME RIDHUS, SERVICEDEL, STALL Beskrivningen upprättad av Erik Jarlöv Arkitekt SAR/MSA och Ingemar Hedlund, Byggnadsingenjör REV ÄNDRINGEN

Läs mer

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD

Lunds Kommuns Fastighets AB LINERO 2:1, LUND. Nybyggnad av modulbostäder FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Handling nr 6.2.1 Lunds Kommuns Fastighets AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING HUS OCH MARK 2016-02-15 Östra Tullgatan 3, 211 28 Malmö Tel: 040 59 94 00 Fax: 040 49 62 60 Uppdragsnummer:

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag Projektnr 96849 Objekt 12364 LSS boende, Rödhakevägen, Brittsbo 06.5 RUMSBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD AD ARKITEKTKONTOR Box 96 Tel: 06310 14 10 20110131 Östersunds kommun Teknisk förvaltning Fastighet

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Kv Sykorgen 7. Bromma

RUMSBESKRIVNING. Kv Sykorgen 7. Bromma RUMSBESKRVNN Kv Sykorgen 7 Ombyggnad av lokaler till bostäder Bromma Datum 2014 03 06 1 Rumsbeskrivning allmänt Denna beskrivning omfattar utförande, material samt i vissa fall fabrikat för att säkerställa

Läs mer

AQ ARKITEKTER K0043.014.03/30.952. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1(258) RUMSBESKRIVNING

AQ ARKITEKTER K0043.014.03/30.952. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1(258) RUMSBESKRIVNING Sida 1(258) REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST KONSULT AQ ARKITEKTER ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM FASTSTÄLLD 0474.18 DATUM G GUNNARSSON

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

Guide för målningsbehandlingar. enligt AMA Hus 08

Guide för målningsbehandlingar. enligt AMA Hus 08 Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 08 Generell byggplatsmålning Målningsbehandlingar betecknas med sjusiffrig nummerbeteckning för nymålning och med åttasiffrig nummerbeteckning för ommålning.

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - BYGG

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - BYGG GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - BYGG Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg. Tfn 031-50

Läs mer

Herrgården, renovering av WC

Herrgården, renovering av WC Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.2 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

6.2 RAMBESKRIVNING - HUS

6.2 RAMBESKRIVNING - HUS KV TORSKEN 5, LULEÅ Trygghetsboende Etapp 1 Hus A & A1 6.2 Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 08 LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Uppdragsansvarig: Lars Werner Upprättad av: Roger Johansson

Läs mer

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR BYGGNADSBESKRIVNING. Vårby 44:4

AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR BYGGNADSBESKRIVNING. Vårby 44:4 Vårby 44:4 AB CHRISTIAN FREDRIKSSON VERKSTAD OCH KONTOR BYGGNADSBESKRIVNING E. PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER F. MURVERK G. KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT H. KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I.

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti Ram och Rumsbeskrivning Datum: 2012-02-15 Objekt: Sogeti Proj.nr: Bolag: Galären i Luleå AB Vår ref: Mattias Nilsson Tel: 070-350 69 24 E-post: mattias.nilsson@lulea.galaren.se Dok nr: 6.5 RAM OCH RUMSBESKRIVNING

Läs mer

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386 1 BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING UMAS VB-2386 GG/GG 2007-08-21 Relationshandl. 2008-02-06 GENERELLT 2 Byggnaden levereras i volymelement s.k. sektioner. Dessa

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

Follo Ren IKS, Ski - Norge

Follo Ren IKS, Ski - Norge Antal sidor: 16 sidor Ändringen avser.datum Sign 2 (16). datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 3 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 3 13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV

Läs mer

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T Kv Kopparhammaren nr 7 I N R E D N I N G S E N T R E P R E N A D GARDINER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 0 03 6 Innehåll: Mängdförteckning Beskrivning Rumsförteckning 5

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RUMSBESKRIVNING 2016-05-19

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RUMSBESKRIVNING 2016-05-19 OMBYGGNAD AV BEF. VINDSLÄGENHET KV. OBELISKEN 24 GOTLANDSGATAN 37, PLAN 6 & 7 STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RUMSBESKRIVNING 20160519 Handläggande arkitekt: Scott Danielson Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar

Läs mer

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11 Sida 1(10) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(10) Entreprenaden Byggnadens tegeltak skall bytas till nytt tak av tegelpannor. Ny underlagspapp med tillhörande läkt monteras. Nytt regnvattensystem

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA

MOELVENMETODEN METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA METODEN DÄR DU FÅR MAXIMAL NYTTA MOELVENMETODEN Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat en metod där man får maximal nytta av fördelarna av att bygga industriellt. Genom att förbereda projektering,

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

KYPEGLÄNTAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 11.1 TEKNISK BESKRIVNING BYGGNAD UTFÖRANDEENTREPRENAD

KYPEGLÄNTAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 11.1 TEKNISK BESKRIVNING BYGGNAD UTFÖRANDEENTREPRENAD KYPEGLÄNTAN KV PRÄNTAREN MARGARETAGATAN 5 BORÅS STAD 11.1 UTFÖRANDEENTREPRENAD Upprättad Tengbomgruppen AB Lennart Johansson Uppdragsnummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING MARK 3 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM...

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Savoy Hotell Sidan 1 av 52 Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars-Göran Hedström Savoy Hotell Sidan 2 av 52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning

Läs mer

R UMS B E S K R I V N I N G

R UMS B E S K R I V N I N G BORÅS ELNÄT AB V i n r a n k a n 1 R ö d a S t a t i o n e n B o r å s S t a d Utförandeentreprenad för: ombyggnad av ställverk till möteslokal R UMS B E S K R I V N I N G FRFRÅGNINGSUNERLAG enna tekniska

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED PROTAN SE 1,2 ALT 1,6 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text i AMA utgår. Vid

Läs mer

65 NSC.222. Invändiga dörrar Trädörr. Montering av innerdörrar. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

65 NSC.222. Invändiga dörrar Trädörr. Montering av innerdörrar. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 65 NSC.222 Invändiga dörrar Trädörr Montering av innerdörrar Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning

Läs mer

RUMSBESKRIVNING GENERELLA ANVISNINGAR

RUMSBESKRIVNING GENERELLA ANVISNINGAR 1/16 RUMSBESKRIVNING GENERELLA ANVISNINGAR FÖRKLARINGAR Förkortningar T = Tak V = Vägg F = Fönster FN = Fönsternisch S = Sockel G = Golv Ö = Övrigt GENERELLT GÄLLER: Denna rumsbeskrivning omfattar i stora

Läs mer

Rambeskrivning Bygg. Kv Bonden 1 Vänersborg. Dagcenter, Onsjö Ombyggnad kök Objektnr: 2509 Projektnr: I-7401

Rambeskrivning Bygg. Kv Bonden 1 Vänersborg. Dagcenter, Onsjö Ombyggnad kök Objektnr: 2509 Projektnr: I-7401 Kv Bonden 1 Vänersborg Dagcenter, Onsjö Ombyggnad kök Objektnr: 2509 Projektnr: I-7401 Rambeskrivning Bygg KUA1 2014-09-17 Förfrågningsunderlag 2014-09-05 Kv Bonden 1, Vänersborgs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

6.3 RAMBESKRIVNING - HUS

6.3 RAMBESKRIVNING - HUS TORSKEN 5, LULEÅ Trygghetsboende Etapp 1, Hus B tom. E 6.3 Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 08 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Uppdragsansvarig: Lars Werner Upprättad

Läs mer

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020 Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 4 4 BJÄLKLAG

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Lulsundsgatan 20A 20 B Projekt 405 Galären i Luleå AB

RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Lulsundsgatan 20A 20 B Projekt 405 Galären i Luleå AB 1 Handling 6:5 Sidantal 12 RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Lulsundsgatan 20A 20 B Projekt 405 Galären i Luleå AB PRELIMINÄRHANDLING Ver 1.0 Upprättad av: Uppdragsansvarig: Mattias Nilsson Mattias

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM MONTAGEVÄGLEDNING

FLEX UNDERTAKSSYSTEM MONTAGEVÄGLEDNING MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM Norgips Svenska AB Radiatorvägen 11, 702 27 Örebro Tel.: 019-20 74 50 Epost: kundsupport@norgips.com www.norgips.se 2 NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER.

Läs mer

Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv

Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rambeskrivning Ulf Andersson 2014 01 31 ALLMÄNT Förbesiktning TE förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdena

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

Bilen 25 Sidan 1 av 8 Förfrågningsunderlag Luleå 2014-05-09

Bilen 25 Sidan 1 av 8 Förfrågningsunderlag Luleå 2014-05-09 Bilen 25 Sidan 1 av 8 Bilen 25 6.3. RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-05-09 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Rambeskrivning avseende årsavtal måleriarbeten

Rambeskrivning avseende årsavtal måleriarbeten Rambeskrivning avseende årsavtal måleriarbeten 2011-11-08 Upprättad av HBV Sida: 2 (5) MÅLNINGSBESKRIVNING LÄGENHETER Färgsättning vid lägenhetsmåleri enligt följande: Tak: Väggar: Snickerier: Köksluckor:

Läs mer