LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS"

Transkript

1 Sidantal 23 LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 07A21 HGA BRS BYGGNADSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Upprättad av : Ändringar:

2 Innehållsförteckning 1 (1) Status Innehållsförteckning Denna beskrivning ansluter till AMA 98 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR... 4/1 B HS I K L M NS XB YS ZS FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M...B/1-3 KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS... HS/1 SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS... I/1 SKIKT AV SKIVOR...K/1-2 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M... L/1-3 SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS... M/1-2 KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS... NS/1-4 INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M... XB/1 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS... YS/1-2 KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS...ZS/1 Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\Inneh-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

3 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 4/ 1 (1) 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43.C Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar 43.CB 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) Innerväggar (ej stominnerväggar) skivor och stålregelverk Toleranser Tabell ANY 43/2 ersätter tabell 43.CB/HSB-1. Väggar av skivor och stålregelverk. Tabell ANY 43/2 43.E Innertak Regelverken skall i övrigt lägst uppfylla toleranskraven enligt Stålbyggnadsinstitutets publikation nr 112 Toleranser för stålkonstruktioner. 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 44.B Ytskikt på golv och trappor 44.BB Ytskikt på golv 44.C Ytskikt på väggar Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\Huskap4-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

4 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B/ 1 (3) B BB BBE BBE.2 BE BEC BEC.4 BEC.412 BED BED.4 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTSÄTTNINGAR Utsättning för uppförande av hus Toleransklass för mätband av stål skall vara I enligt SS Toleransklass för mätband av stål skall vara 1 enligt SS FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Demontering av hus Demontering av hus för återmontering Material och varor som skall demonteras för att återmonteras inom entreprenaden framgår av A-ritn och rumsbeskrivning RIVNING Rivning av hus Rivning skall utföras med omfattning enligt A-ritn och rumsbeskrivning. Vid rivning skall begränsningsytor sågas. Avfall skall källsorteras enligt lokala bestämmelser. Befintliga byggnadsdelar och kvarvarande installationer som kan skadas vid rivningsarbeten och transporter, skall inkläs respektive täckas på betryggande sätt. Transportvägar utanför arbetsområdet skall dagligen städas av entreprenören vid nedsmutsning. Efterlagning och igensättning efter rivna byggnadsdelar Efterlagning efter rivning skall utföras så att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Igensättning utförs enligt A-ritn. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

5 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B/ 2 (3) Efterlagning och igensättning efter rivna installationer Igensättning av hål efter rivna installationer samt efterlagning efter rivning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Igensättning av hål samt efterlagning efter rivning utförs så att på ritningar angivna brandklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. BEE BEE.4 BEE.41 HÅLTAGNING Håltagning i hus Föreskrifter under BED.4 gäller. Håltagning i befintligt hus Håltagning skall utföras genom sågning eller borrning. Borrning skall utföras som kärnborrning. Vid borrning skall dammsugare vara monterad på borrutrustningen. Håltagning för byggnadsarbeten Håltagning skall utföras med omfattning enligt A-ritn. Efterlagning efter håltagning skall utföras så att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Håltagning för installationer Håltagning > 30 mm skall utföras av byggnadsentreprenören i den omfattning som erfordras för framdragning av på installationsritningar visade ledningar och kanaler. All efterlagning efter håltagning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Även igensättning av håltagning efter installationsentreprenörens kanalrespektive ledningsdragning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Igensättning av håltagning/sågning samt efterlagning efter håltagning/sågning utförs så att på ritningar angivna brandklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. BEE.42 Håltagning i hus under uppförande Avser håltagning/ursparning i ny stomkomplettering. Håltagning/ursparning > 30 mm skall utföras av byggnadsentreprenören i den omfattning som erfordras för framdragning av på installationsritningar visade ledningar och kanaler. Även igensättning av håltagning/ursparning efter installationsentreprenörens kanal- respektive ledningsdragning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

6 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B/ 3 (3) Igensättning av håltagning/ursparning samt efterlagning efter håltagning utförs så att på ritningar angivna brandklasser respektive ljudklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

7 HS KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS HS/ 1 (1) Status HS HSB HSB.1 KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I HUS Konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Stommar till skivväggar utförs av stålplåtreglar typ Knauf Danogips eller likvärdigt och enligt ritning. Vid väggtyp med ljudklass R w 40 db skall tätningslister av EPDM-gummi användas för ljudisolering mellan väggstomme och anslutande byggnadsdelar. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering skall utföras enligt Knauf Danogips AB Förstärkningsplåtar, i enlighet med Knauf Danogips AB, skall monteras för infästning av installationer och för vägghängda rumskompletteringar. Vid håltagning i skivväggar för nya dörrar och öppningar skall öppningen kompletteras med förstärkningsregel. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapH-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

8 I SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS I/ 1 (1) I IB SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS TERMISK ISOLERING M M I HUS (EJ PLATSBYGGT KYL- ELLER FRYSRUM) MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Text i AMA med hänvisning till SPF Verksnorm 6100 utgår. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Vid tillskärning eller kapning av isolerskiva av mineralull skall rätskiva eller skärbord användas. Montering mellan reglar, balkar och ramar Mineralull Text i AMA om högst en tvärfog i isoleringen i vägg med stående reglar med högst 600 mm centrumavstånd och våningshöjd 2,4 m utgår och ersätts med följande: Antalet fogar vinkelrätt mot reglarna skall minimeras. Passbitar med mindre höjd än 200 mm får inte användas. Vid montering av isolering i flera lag skall lagen anbringas med tvärfogar förskjutna i förhållande till varandra. IG IGI LJUDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR LJUDISOLERING AV INNERVÄGG Isolering till stålregelstomme skall vara Paroc UNS 39, stålregelskiva Omfattning och tjocklek enligt A-ritn. Mineralull skall klämmas mellan reglar. Övrigt utförande enligt IB. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapI-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

9 K SKIKT AV SKIVOR K/ 1 (2) Status K KB SKIKT AV SKIVOR SKIKT AV CEMENT- ELLER GIPSBASERADE SKIVOR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Skivor på vägg Skivor skall monteras till u k bjälklag även där undertak förekommer. Över öppningar i väggar skall skivor skarvas över öppningen. Vid montering i två eller flera lag skall lagen anbringas med fogarna förskjutna i förhållande till varandra och det yttre skivlaget skarvas över öppningen. KBC SKIKT AV GIPSSKIVOR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering skall utföras enligt Knauf Danogips AB KBC.2 Skikt av gipsskivor inomhus Skurna skivkanter som skall spacklas skall fasas av med för ändamålet avsett verktyg. Avfasningen av skivkant skall vara 2 3 mm djup och 2 3 mm bred. Hörnskydd Knauf Danogips hörnskydd HSK eller likvärdigt monteras på synliga utåtgående hörn där spackling ingår i målningen och där smygbräder ej monteras. Gäller även på bef skivor som kapas och bildar hörn. KBC.211 KH Skikt av gipsskivor på reglar i vägg, pelare e d inomhus Gipsskivor skall vara Knauf Danogips Normal DN 13/GKB/900 eller likvärdigt. SKIKT AV GLASSKIVOR Glaspartier av trä skall levereras färdigglasade. Se NSC.1. MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Skivor och rutor generella krav Den i AMA åberopade standarden SS har utgått. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapK-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

10 K SKIKT AV SKIVOR K/ 2 (2) UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering av skivor och rutor tillkommande krav betingade av användningsområde Säkerhetsglas skall monteras enligt MTK 1998 Säkerhet. KHC KHC.1 FLERSKIKTSRUTOR Flerskiktsrutor av lamelltyp Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapK-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

11 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M L/ 1 (3) L LC LCS PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M MÅLNING M M BYGGPLATSMÅLNING AV HUS ALLMÄNT Innan arbetet påbörjas skall till beställaren i två exemplar överlämnas en förteckning över de målningsmaterial som entreprenören har för avsikt att använda. Avvikelse från material- och behandlingsföreskrift skall redovisas separat. Förteckningen skall godkännas av beställaren före det att arbetet sätts igång. MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER De fabrikat och typer av målningsmaterial som anges i detta avsnitt är exempel för att klargöra kvalitetsnivån. Andra fabrikat och typer kan användas. Färger skall uppfylla kriterier för EU-blomman. Lim/klister Till väv Hernia PVP Extra Väv Glasfiberväv Tasso G 100 Spackelmassa Olje-, alkyd- och latexspackelmassa Sandspackelmassa som underlag för färg med stöpplad yta skall ha en största kornstorlek av 0,3 mm. Sandspackelmassa för iläggning av remsa skall ha klistrande egenskaper, vara nyanserad med kulör lika skivmaterial och ha en största kornstorlek av 0,1 mm. Spackelmassa vid materialgräns gipsskivor mot fasadtegel Casco Målarfog Spackelmassa till övriga ytor Beckers Breplasta Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapL-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

12 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M L/ 2 (3) Latexfärg Latexfärg - väggar, pelare o d inomhus Mellanstrykningsfärg: Beckers Scotte Grund Färdigstrykningsfärg: Beckers Scotte 7 Latexfärg - tak, takbalkar o d inomhus Beckers Scotte 3 Latexfärg - radiatorer, rör - inomhus Beckers Elementfärg V Klarlack, olja, bets, lasyrfärg Klarlack Beckers Aqua Klarlack Halvmatt UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Uppstrykningsprov Uppstrykningsprov skall utföras i storlek 600 x mm för brutna kulörer med den färgkvalitet som föreskrivits. Kulörprovet skall målas upp på en provyta som varken är mer eller mindre sugande än den yta som senare skall målas. Kulörprov för samtliga förekommande kulörer skall föreligga vid ett och samma tillfälle. Proverna skall målas upp med hel behandlingstyp på samtliga underlag. Proven skall godkännas av beställaren före det att arbetet påbörjas. Proven skall förvaras av beställaren och vara likare för målningsarbetet. Målning Synliga kapytor på industriellt målade trälister skall målningsbehandlas. Målning skall utföras så att den med avseende på kvalitet och kulör anpassas till den industriella behandlingen. Till väggar skall räknas pelare, nischer, smygar, bröstningar och inklädnader om ej annat anges. Fogar med skurna fasade kanter på gipsskivor skall grundas före spackling med alkydgrundfärg för att förhindra kantresning och inträngning av fukt. Vid iskarvning av glasfiberväv efter rivning skall befintlig glasfiberväv renskäras så att rak kant erhålls mot skarv. All löst sittande glasfiberväv skall skäras bort. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapL-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

13 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M L/ 3 (3) Bef pluggar i skivväggar som ommålas skall slås in i gipsskivan så att pluggen ej sticker ut. Utskjutande delar på befintliga plastpluggar i övriga väggar skall skäras bort innan spackling utförs. Bakom befintliga radiatorer skall synlig väggdel behandlas lika vägg i övrigt. Radiatorer demonteras ej. Alla trä- och stålytor skall penselmålas. KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA FÄRG- OCH LACKSKIKT Kulör. Glans Tabell LCS/1 Hänvisningen i tabell LCS/1 till SS utgår och ersätts av SS-EN ISO LCS.2 LCS.22 LCS.221 LCS.225 LCS.226 Generell byggplatsmålning Invändig målning Målning av golv, väggar och tak inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper och kulörer framgår av rumsbeskrivning. Målning av diverse byggnadsdelar inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper och kulörer framgår av rumsbeskrivning. Målning av installation inomhus LCS.2261 Målning av rörinstallation inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper framgår av rumsbeskrivning. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapL-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

14 M SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS M/ 1 (2) M MF MFF SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS BELÄGGNINGAR AV TEXTIL, KORK, LINOLEUM, GUMMI, PLAST M M OCH TÄTSKIKT AV PLASTMATTA BELÄGGNINGAR AV LINOLEUM MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Linoleummatta skall vara Forbo Marmoleum Real, tjocklek 2,5 mm. Kulörer enligt rumsbeskrivning. Lim skall vara Cascolin Solid 3481 eller likvärdigt lim med låg emission. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Smälttråden ha kulör lika huvudmattans grundkulör om ej annat anges. Fogförslutning av linoleummatta skall även utföras mot befintlig matta. Innan fogtätning utförs skall befintlig linoleummatta renskäras och fogspåras. Linoleum som ej är industriellt installationsbehandlad skall vaxas i anslutning till läggningen. Behandlingen skall utföras enligt materialleverantörens anvisningar. MFF.1 MFF.11 MH MHJ Golvbeläggningar av linoleum Renovering av befintliga linoleummattor med omfattning enligt rumsbeskrivningen skall utföras enligt renoveringsmetod i Forbos Skötselanvisning för linoleum daterad Ytbehandlingen skall utföras med vax. Golvbeläggningar av linoleum på betong Omfattning enligt rumsbeskrivning. BELÄGGNINGAR AV MASSA M M BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Material får utbytas mot annan kvalitetsmässig likvärdig produkt. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rengöring och primning utförs enligt fabrikantens anvisningar. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapM-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

15 M SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS M/ 2 (2) MHJ.1 MHJ.111 Beläggningar av avjämningsmassa som underlag för beläggning Beläggningar av avjämningsmassa utan innehåll av protein för avjämning av underlag för beläggning Omfattning enligt rumsbeskrivning. Avjämning utförs så att toleranser enligt 43.DC innehålls. Avjämning utförs med Maxit ABS 140 Finspackel. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapM-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

16 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 1 (4) Status NS NSC NSC.1 NSC.13 KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d Glaspartier av trä skall levereras färdigglasade. Glasning utförs enligt A-ritn samt enligt KHC.1. Väggpartier Beslagning Diktning Drevning runt glaspartier av trä skall utföras med Paroc drevningsremsa GWY 3 eller likvärdigt. NSC.132 NSC.2 Väggpartier av glas och trä Glaspartier av trä enligt A-ritn. Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d Trösklar Trätröskel skall fästas med försänkt mässingsskruv. Beslagning Lås Under byggtiden skall tillfälliga cylindrar med tillhörande nycklar användas. Permanenta cylindrar tillhandahålls av beställaren. Dessa skall monteras av entreprenören i samråd med beställaren. Trycken, handtag, skyltar Ersättning av bef cylindrar resp trycken till täckbrickor utförs med omfattning enligt rumsbeskrivning. Täckbricka för cylinder: ASSA 4265 eller likv. Täckbricka för trycke: ASSA 992 eller likv. Dörrstoppare, dörrhållare Dörrstoppare med omfattning enligt rumsbeskrivning skall vara ByggBeslag nr 29/30 eller likvärdigt. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

17 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 2 (4) Diktning Drevning runt ljudklassad dörr skall utföras med Paroc drevningsremsa GWY 3 eller likvärdigt. NSC.22 NSC.222 NSC.7 NSC.71 NSC.711 Innerdörrar Innerdörrar av trä Enligt A-ritn. Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m Smyginklädnader och listverk för fönster, dörrar e d Smyginklädnader för fönster, dörrar e d NSC.7112 Smyginklädnader av trä för fönster, dörrar e d Smygbräder med omfattning enligt rumsbeskrivning utförs av planhyvlat virke. Virke skall vara lägst sort II. Breddmått på smygbräder anpassas på plats. Synliga hörn avrundas. Smygbräder klarlackas enligt rumsbeskrivningen. Smygbräder skall ha tjocklek 45 mm. NSC Smyglister av trä för fönster, dörrar e d Omfattning enligt A-ritn. List skall vara sort A enligt SS List skall vara smyglist 27 enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS NSC Foderlister av trä för fönster, dörrar e d Foderlister till flyttade trädörrar framgår av rumsbeskrivning. Foderlister till nya trädörrar och glasparti av trä framgår av A-ritn. List skall vara 12x44 enligt SS List skall vara sort A enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS NSF UNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Undertak utförs enligt A-ritn. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

18 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 3 (4) Nedpendlat bärverk av stål utförs med justerbar pendel enligt fabrikantens standard. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Erforderliga håltagningar skall utföras för installationer enligt VVS- och elritningar. Erforderliga kortlingar och förstärkningar skall utföras för armaturer, ventilationsdon o d. Fixering skall utföras av bärverk där montage av branddetektorer förekommer. Undertaken skall monteras enligt fabrikantens monteringsföreskrifter. Där platta måste delas mindre än halva sin bredd skall undertaket fördelas centriskt över rummet så att delning av plattor blir lika på båda sidor av rummet. NSG NSG.1 NSM NSM.2 NSM.21 NSM.212 SKÄRMVÄGGAR, APPARATINKLÄDNADER M M Skärmväggar av skivor m m Duschväggar framgår av A-ritn Duschväggar monteras på ställbara golvpelare mot golv. Vid komplettering på bef kakelsatta skärmväggar monteras duschvägg dikt mot bef skärmvägg Duschväggar fästs i golv och i tak. Dörr till duschväggar skall ha bredd 600 mm. Kulör på plastlaminat enligt A-ritn. TAKLIST, SOCKELLIST, HÖRNLIST M M Lister av trä Lister av furu eller gran Sockellister av furu eller gran Omfattning enligt rumsbeskrivning. List skall vara av sort A enligt SS Träsockel mot nya skivväggigensättningar i rum 222E mot rum 266 skall vara smyglist 27 enligt SS List i övrigt skall vara 12x70 enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS Sockelkomplettering skall ha en minsta längd av 500 mm. Vid kompletteringar skall befintlig sockel rivas i erforderlig omfattning så att denna längd innehålls. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

19 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 4 (4) Status NSM.214 Täcklister av furu eller gran Täckbräda i underkant vägg som rivs skall utföras med omfattning enligt rumsbeskrivning. Täckbräda utförs av planhyvlat virke med tjocklek 16 mm. Virke skall vara lägst sort II. Synliga hörn avrundas. Breddmått på täckbräda anpassas på plats. Täckbräda klarlackas enligt rumsbeskrivningen. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

20 XB INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M XB/ 1 (1) XB XBD XBD.5 INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M FÖRVARINGSENHETER Hållare, hängare, krokar m m Enligt A-ritn. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapXB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

21 YS MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS YS/ 1 (2) YS YSB YSB.2 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS MÄRKNING, SKYLTNING M M I HUS Skyltning i hus Rumsnummerskyltar Skylt med angivande av rumsnummer enligt planritning uppsätts på nya innerdörrar. Skyltar skall vara ByggBeslag nummerskylt 15x40 mm i vit akrylplast med svart text. Skyltar utförs även med håltagning. Skyltarna placeras på foder på ingångssidan och fästs med mässingsskruv. YSC YSC.3 YSK YSK.2 YSK.21 YSK.3 YSK.31 PROVNING, INJUSTERING M M I HUS Kontrollmätning i hus TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS Bygghandlingar för hus Bygghandlingar för byggande av hus Entreprenören upprättar och bekostar de ytterligare tillverkningsritningar och materialspecifikationer som han anser sig behöva eller som föreskrivits på ritningarna. Tillverkningshandlingar skall utgöras av beskrivningar av ingående material samt ritningar. Tillverkningsritningar skall överlämnas till beställaren i 2 omgångar kopior för granskning. Tiden mellan överlämnandet och påbörjandet av tillverkning skall vara tillräcklig för beställarens prövning, ca 10 arbetsdagar. Efter inarbetning av granskningssynpunkter skall handlingarna av entreprenören påtecknas BYGGHANDLING och datum. 3 omgångar av dessa skall omgående tillställas beställaren. Relationshandlingar för hus Underlag för relationshandlingar för hus Entreprenören skall upprätta underlag för relationshandlingar. Entreprenören skall på senaste gällande handlingar med rödpenna föra in de förändringar som skett under entreprenadtiden. Underlaget skall överlämnas till beställarens representant senast 2 veckor innan slutbesiktning. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapY-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

22 YS MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS YS/ 2 (2) YSK.7 YSK.71 YSL YSL.1 Underhållsinstruktioner för hus Underlag för underhållsinstruktioner för hus Underlaget skall innehålla tillverkarens underhållsinstruktioner MILJÖDOKUMENTATION FÖR HUS Deklaration av miljöpåverkan av varor och material i hus Byggvarudeklarationer skall lämnas till beställaren senast 2 veckor innan slutbesiktning. Byggvarudeklarationer skall uppfylla Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapY-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

23 ZS KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS ZS/ 1 (1) ZS ZSB ZSB.1 ZSB.11 KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS TÄTNING AV FOGAR I HUS Tätning av rörelsefogar m m i hus Tätning med fogmassa MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Angivna material är hämtade ur Casco Fogbok och avser att fastställa kvalitet beträffande egenskaper och funktionsförutsättningar. Materialet får utbytas mot annan kvalitetsmässigt likvärdig produkt. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rengörning av fogytor och primning utförs enligt fabrikantens anvisningar. ZSC ZSC.2 ZSE TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS Brandtätning av genomföringar i hus Runt installationer som passerar brandcellsgränser fogas med Casco Brandfog, kulör vit. FÄSTDON MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Spikar Förzinkning Varmförzinkning Spik skall vara förzinkad och ha skikttjocklek,enligt SS-EN ISO Förzinkning Varmförzinkning Skruv skall vara förzinkad enligt SS-EN ISO 10684:2004. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapZ-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-05-16 Upprättad av: TC 1 (23) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Ishallen har en mycket dålig yttertakskonstruktion av trp.plåt med läckage

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04 Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 24 Förfrågningsunderlag : Jenny Carlstedt tel direkt: 010-479 99 15 email: jenny.carlstedt@linkarkitektur.se

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB (Allmänna bestämmelser) ABT (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) ABK (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) ABM (Allmänna

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Ekeredsvägen 30-136

ANBUDSINBJUDAN Målning Ekeredsvägen 30-136 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Ekeredsvägen 30-136 Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13

Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 Senast ändrad: 2013-00-00 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BYGGDELSBESKRIVNING BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BYTE AV TAKBELÄGGNING DUVAN 7, LUGNET, BORÅS FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Borås 2013.01.29 ARKCON BYGGKONSULTER AB LC Förfrågningsunderlag 12 122 2013.01.29 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RAMBESKRIVNING - BYGG

RAMBESKRIVNING - BYGG Fasad- och takrenovering av flerbostadshus HANDLING 06.2 avseende totalentreprenad för fasad- och takrenovering av flerbostadshus, Kv Gläntan 9, Gläntstigen 6, Säffle Kommun Beskrivning upprättad enligt

Läs mer

AQ ARKITEKTER K0043.015.03/30.951. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY15 TVÄTTHALL. Sida 1(58) BYGGNADSBESKRIVNING HUS GÖRAN GUNNARSSON

AQ ARKITEKTER K0043.015.03/30.951. HKPFLJ MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY15 TVÄTTHALL. Sida 1(58) BYGGNADSBESKRIVNING HUS GÖRAN GUNNARSSON Sida 1(58) REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST KONSULT AQ ARKITEKTER ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY15 TVÄTTHALL BYGGNADSBESKRIVNING HUS UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM FASTSTÄLLD 0474.18 DATUM G GUNNARSSON

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning:

BP1. Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1. Innehållsförteckning: BP1 Umeå Universitet, TFE Sara Bäckström 2013-02-05 Förfrågningsunderlag för Verkstadsbyggnaden BP1 Innehållsförteckning: 1 Teknisk beskrivning (s 1-7) 2 Ritningsförteckning 3 Ritningar enligt ritn förteckning

Läs mer

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Vändskivan 5 Hus E Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Fasad och skärmtak Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs.

Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Montageinstruktioner Vid infästning av karm och tröskel ställs det höga krav noggrannhet och precision. Detta för att dörrens funktionsmässiga egenskaper säkerställs. Generella anvisningar för dörrar Leveransmottagning

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av

BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING. Förfrågningsunderlag. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan. Uddevalla 2011-09-15. Beskrivningen är upprättad av 1 (14) Rev. Fel: Det gick inte att hitta referenskällan BYGG- OCH RUMSBESKRIVNING Förfrågningsunderlag Uddevalla Beskrivningen är upprättad av Nockpannan Byggledning Tel 0522-518447 2 (14) Rev. Mobil 0708-134895

Läs mer

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011

Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Guide för målningsbehandlingar enligt AMA Hus 2011 Alcro måleriombud Alcro måleriombud finns representerade över hela landet. Ring oss, så får du uppgift om närmaste Alcro Måleriombud. Du kan också hitta

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen

ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen 2007-12-04 Anbudsinbjudan ANBUDSINBJUDAN Målning Rödhake och Trastvägen Härmed inbjuds Ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag: AFA.121 AFA.122 Beställarens ombud under anbudstiden

Läs mer

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - BYGG

GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - BYGG GÖTEBORGS STAD, LOKALSEKRETARIATET NYBYGGNAD AV FÖRSKOLA, STUDIELYCKANS DAGHEM, TUVE 46:1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMBESKRIVNING - BYGG Göteborg 2007-04-13 GF KONSULT AB, Box 8774, 402 76 Göteborg. Tfn 031-50

Läs mer

6.2 RAMBESKRIVNING - HUS

6.2 RAMBESKRIVNING - HUS KV TORSKEN 5, LULEÅ Trygghetsboende Etapp 1 Hus A & A1 6.2 Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 08 LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Uppdragsansvarig: Lars Werner Upprättad av: Roger Johansson

Läs mer

KYPEGLÄNTAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 11.1 TEKNISK BESKRIVNING BYGGNAD UTFÖRANDEENTREPRENAD

KYPEGLÄNTAN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 11.1 TEKNISK BESKRIVNING BYGGNAD UTFÖRANDEENTREPRENAD KYPEGLÄNTAN KV PRÄNTAREN MARGARETAGATAN 5 BORÅS STAD 11.1 UTFÖRANDEENTREPRENAD Upprättad Tengbomgruppen AB Lennart Johansson Uppdragsnummer INNEHÅLLSFÖRTECKNING MARK 3 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM...

Läs mer

Follo Ren IKS, Ski - Norge

Follo Ren IKS, Ski - Norge Antal sidor: 16 sidor Ändringen avser.datum Sign 2 (16). datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sid 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 3 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 3 13 LAGER I MARK FÖR SKYDD AV

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Lulsundsgatan 20A 20 B Projekt 405 Galären i Luleå AB

RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Lulsundsgatan 20A 20 B Projekt 405 Galären i Luleå AB 1 Handling 6:5 Sidantal 12 RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Lulsundsgatan 20A 20 B Projekt 405 Galären i Luleå AB PRELIMINÄRHANDLING Ver 1.0 Upprättad av: Uppdragsansvarig: Mattias Nilsson Mattias

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SARNAFIL TS 77 ER 1,5 ALT 2,0 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

6.3 RAMBESKRIVNING - HUS

6.3 RAMBESKRIVNING - HUS TORSKEN 5, LULEÅ Trygghetsboende Etapp 1, Hus B tom. E 6.3 Denna beskrivning ansluter till AMA Hus 08 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Uppdragsansvarig: Lars Werner Upprättad

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803

Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB GUMMIFABRIKEN BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM SYSTEMHANDLING ETAPP 2. Kv Knekten 16, VÄRNAMO K:N Projekt 0803 BILAGA 1_ SH A BESKRIVNING Sidantal inkl försättsblad 29 Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB BILAGA 1 SH BESKRIVNING TYPRUM Borås M A arkitekter AB P145237A Västerlånggatan 12 503 30 Borås Tel.033-14

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström

Bilen 25. Förfrågningsunderlag. RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad. Handling 6.2 Sidantal 3. Upprättad 2014-05-09 av Simon Sundström Handling 6.2 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 RAMBESKRIVNING- HUS... 3 3(6) 0 RAMBESKRIVNING-HUS

Läs mer

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T

L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T L I N K Ö P I N G S U N I V E R S I T E T Kv Kopparhammaren nr 7 I N R E D N I N G S E N T R E P R E N A D GARDINER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 0 03 6 Innehåll: Mängdförteckning Beskrivning Rumsförteckning 5

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef.

V-F 101 G: Bef. S: Bef. V: Bef väv lagas och målas. T: Bef. Övrigt: byta armatur samt se över tändning. Kopiering/Arkiv 102 G: Bef. V: Bef. Rumsbeskrivning Datum: 2012-11-23 Objekt: BDX Proj.nr: 250 Bolag: Lejontassen fastighets AB Vår ref: Lars-Göran Hedström Tel: 070-5461301 E-post: lars-goran.hedstrom@lulea.galaren.se Förklaringar: G =

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

BYGGHANDLING 2013-04-26

BYGGHANDLING 2013-04-26 HEMsomduvillboi Sverige AB Gävle Kommun SÖDER 16:8 Villa Rektorn / Kv. Södra Varvet 2013-04-26 Ansvarig Konsult: JOHAN SKOOG arkitektkontor ab Johan Skoog / arkitekt SAR-MSA Handläggare A: Emil Aludden;

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING

01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING HEMsomduvillboi Sverige AB Malmö Kommun Tullstorp 180:50 Villa Oxford / Bulltofta Ombyggnad till bostäder BYGGHANDLING 2014-07-22 01-2 FÖRENKLAD BYGGNADSBESKRIVNING ALLMÄNT Orientering Hemsomduvillboi

Läs mer

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm

Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Objekt 2287 Kontorsmoduler i två plan ca 500 kvm Bodbörsen AB Telefon Styrelsens säte TEKNISK BESKRIVNING Objekt 2287 ALLMÄNT Byggnaden är tillverkad och monterad av volymelement enligt Moelven

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål

Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål 65 NSC.2111 Stomkomplettering invändiga dörrar Ytterdörr av stål Montering ytterdörr till lägenhet med dörrsmyg av stålplåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är

Läs mer

Montering av Isover Plastfolie

Montering av Isover Plastfolie Arbetsanvisningar Montering av Isover Plastfolie Isover Plastfolie är en åldringsbeständig, transparent polyetenfolie som fungerar som luft- och ångspärr. För att undvika skador på plastfolien kan det

Läs mer

massiva Massiva innerdörrar

massiva Massiva innerdörrar massiva INNERDörRaR Massiva innerdörrar Dörren till ett rum Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR

Remiss AMA Hus 14 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR Toleranser under 01.S gäller. 40 SAMMANSATTA RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 41

Läs mer

FÖRFRÅGN.UNDERLAG - - - - Vaggeryds kommun Torsbo i Vaggeryd. Tillbyggnad av FÖRSKOLA FÖNSTERSPECIFIKATION BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

FÖRFRÅGN.UNDERLAG - - - - Vaggeryds kommun Torsbo i Vaggeryd. Tillbyggnad av FÖRSKOLA FÖNSTERSPECIFIKATION BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN i1 - - - - BET ANT ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN FÖRFRÅGN.UNDERLAG Vaggeryds kommun Torsbo i Vaggeryd ARBETSNR. DATUM 061201 RITAD/KONSTR. AV POB GODKÄND HANDLING HANDLÄGGES AV POB UPPDRAG NR. Tillbyggnad

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

System Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel System Förstärkningsregel För höga och stabilitetskrävande väggar System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Mars 2013. Ersätter tidigare anvisning från oktober 2002. Laga och spackla ute och inne www.casco.se Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta

Läs mer

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar?

Du som vet använder Sika. Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Du som vet använder Sika Hur gör proffsen när de fogar, tätar & limmar? Foga, täta & limma har alltid varit grunden i vårt företag. Sedan starten 1910 har vi blivit en av världens bästa på specialprodukter

Läs mer

Beskrivning avseende Hus

Beskrivning avseende Hus Beskrivning avseende Hus MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(13) Innehållsföreteckning: Allmänt... 4 2 BÄRVERK... 5 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR... 5 B FÖRARBETEN,

Läs mer

Rumsbeskrivning Ny vindsvåning Solnav. 108

Rumsbeskrivning Ny vindsvåning Solnav. 108 Sida 1 av 6 Datum 2015-04-26 Revidering 1 2015-05-02 Revidering 2 2015-05-10 Revidering 3 2015-05-26 Revidering 4 2015-06-01 Rumsbeskrivning Ny vindsvåning Solnav. 108 Beställare: Samuel Stadell Mobil:

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

UPPDRAGSSPECIFIKATION

UPPDRAGSSPECIFIKATION UPPDRAGSSPECIFIKATION BYGGKONSULTENS UPPDRAG 1. PROGRAMSKEDE Ingår inte i uppdraget. Program har utarbetats av beställaren. 2. FÖRSLAGSHANDLINGAR Förslagshandlingar utgör en översiktlig redovisning av

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Projekt 133 Galären i Luleå AB

RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Projekt 133 Galären i Luleå AB 1 Handling 6:5 Sidantal 12 RAM OCH RUMSBESKRIVNING ROT Vargen 4 Projekt 133 Galären i Luleå AB Hus A: Lulsundsgatan 18 Hus B: Hermelinsgatan 29 A & B Hermelinsgatan 31 Lulsundsgatan 20 Lulsundsgatan 20

Läs mer

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt.

Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Måla Väggar Alcro Sober Grundfärg Vägg, Sober Helmatt, Sober Matt och Tålig Halvmatt. Välj din favoritfärg bland tusentals Alcro väggkulörer. Alcro Sober och Tålig är snabbtorkande latexfärger för målning

Läs mer

MASSIVA INNERDÖRRAR. Massiva innerdörrar

MASSIVA INNERDÖRRAR. Massiva innerdörrar MASSIVA INNERDÖRRAR Massiva innerdörrar Dörren till ett rum Varje dag rör vi oss i många olika rum. Vart och ett med sin uppgift. En del för gemenskap, andra för arbete eller avskildhet. Med dörren kan

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montage av fast karm Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande information:

Läs mer

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16.

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16. Villa Kim Fakta Yta m² Husbredd./. m, huslängd. m Bygghöjd -.0/.0 m Rumshöjd -.0 m Takvinkel / grader - Entré. m² - Sovrum. m² - Sovrum. m² - Kök. m² - Badrum. m² - Sovrum. m² - Vardagsrum. m² - Matplats.

Läs mer

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov

Skillnaden syns på slutresultatet. Målerispackel anpassade för dina behov Skillnaden syns på slutresultatet Målerispackel anpassade för dina behov Några enkla råd för ett bättre slutresultat Välj spackel utifrån metod och underlag. Avsyna ytorna innan du börjar arbetet. Underlaget

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud.

Övriga överenskommelser En förutsättning för beställning är att båda beställarna gemensamt accepterar avgivna anbud. Bilaga 1 till förfrågningsunderlag Utvändig ommålning Fältmarskalksvägen 3 och 5 2015-03-01 1 (1) A Parter 1.1. Beställare Fältmarskalksvägen 3 Namn: Inger Westling Adress: Fältmarskalksvägen 3, 167 32

Läs mer

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING

ANTIKVARISK BYGGNADSBESKRIVNING ANTIKVARISK URSPRUNGLIGA BYGGNADSDELAR / BYGGNADSDETALJER SADELTAK NU MED BETONGPANNOR HÄNG- OCH STUPRÖR DELVIS UTBYTTA TEGELSTENSMURAD SKORSTEN NU PLÅTINKLÄDD FÖNSTER MED RUNDBÅGE- FORMADE BÅGAR TIMMERPANEL

Läs mer

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2

Kontrollera själv ditt inbrottsskydd. Skyddsklass 2 Kontrollera själv ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 2 3 Kontrollera själv att ditt företag uppfyller skyddskraven vid inbrott För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven

Läs mer

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg

OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg OBJEKT 1260 SEMINARIET Åtgärdsprogram Bygg HUS A RUM RUM BYGGDEL ÅTGÄRD 1001 Trappa G Bef stengolv poleras Ö Karmar ytterdörrsparti slipas och ommålas 1002 Passage G Bef linoleummatta rivs, ny linoleummatta

Läs mer

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper

Reglar av tunnplåt Mått Stålkonstruktioner Blanketter för specifikation för konstruktionsdelar och kaptyper 1 Material och produkter Stål och plåt SS 810101 SS 812607 Trä SIS 232713 SIS 232714 SS 232811 SS 232712 SS 232812 SS 232813 SS 232716 SS-EN 390 SS-EN 942 SS-EN 1194 SS-EN 338 SS-EN 14080:2005 Skivor SIS

Läs mer

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder

Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Detaljerad uppdragsbeskrivning med bilder Bygglovshandlingarna ska följas om beställaren inte lämnar andra skriftliga instruktioner Rivningsarbeten och annan demontering Entredörr och innerdörr med karm

Läs mer

Teknos Våtrumssystem

Teknos Våtrumssystem Teknos Våtrumssystem Utförandeanvisning för Teknos Våtrumssystem enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Syfte: Denna utförandeanvisning är upprättad enligt MVK branschregler och syftar till att

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Inredning rumskomplettering

Inredning rumskomplettering 78 NSC.72 & XB Inredning rumskomplettering Fönsterbänkar & inredningar i bostäder Efterbeslagning i bostäder Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för

Läs mer

Rev. 23 oktober 2006. SERPO Fasadsystem EF. Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF. System- och arbetsanvisning

Rev. 23 oktober 2006. SERPO Fasadsystem EF. Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF. System- och arbetsanvisning SERPO Fasadsystem EF Serpomin EF Serpotherm EF Serposol EF System- och arbetsanvisning Innehåll Sid Ställningsrekommendation 3 Stomme/underlag vid nyproduktion och tilläggsisolering 3 Systembeskrivning

Läs mer

Remiss AMA Hus 14 KOD RUBRIK

Remiss AMA Hus 14 KOD RUBRIK KOD RUBRIK 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE LAGER I MARK, GRUNDKONSTRUKTIONER OCH STÖDKONSTRUKTIONER 13 LAGER I MARK FÖR SKYDD

Läs mer

Montage av sidhägda fönster och altandörrar

Montage av sidhägda fönster och altandörrar Montage av sidhägda fönster och altandörrar Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder för kompletterande

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumfönster IF65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumfönster IF65 1 Applicera fogmassa av

Läs mer

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter?

Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? 1 Rättigheter och Skyldigheter Vem svarar för underhåll av Gåshaga Pirar 5s lägenheter? Underhållsskyldighet enligt 32 i bostadsrättsföreningens stadgar. Innebörden av bostadsrättshavarens skyldighet att

Läs mer

Glassäkra miljöer publika lokaler

Glassäkra miljöer publika lokaler Glassäkra miljöer Publika lokaler Mars 21 1 Glassäkra miljöer publika lokaler Denna publikation är nummer tre i en serie utgiven av Glascentrum i Växjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL 1 KLIMATKLART HUS ALLA HUS LEVERERAS OCH MONTERAS KLIMATKLARA. DET INNEBÄR ATT KLIMATSKALETS SAMTLIGA VÄGGBLOCK OCH TAKKASSETTER TILLVERKAS OCH ISOLERAS TILL FULLO UNDER

Läs mer

Inledning. Generellt. Kakelplattan AB Tel +4 -(0) 4 18 81 80 E-post akelplattan.se www.kakelplattan.se

Inledning. Generellt. Kakelplattan AB Tel +4 -(0) 4 18 81 80 E-post akelplattan.se www.kakelplattan.se Information från Byggkeramikrådet om plattsättning INLEDNING GENERELLT Inledning Dessa riktlinjer, utarbetade av Byggkeramikrådet, presenterar de krav som den samlade byggkeramikbranschen anser skall kunna

Läs mer

Laga och spackla ute och inne

Laga och spackla ute och inne Laga och spackla ute och inne Handledning för dig som gör det själv Den här arbetsbeskrivningen har vi tagit fram för att underlätta för dig som ska laga och spackla ute och inne. Det kan till eempel vara

Läs mer

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext.

Ytbehandla före montage Obehandlade produkter skall alltid ytbehandlas på lämpligt sätt före montering, se separat instruktionstext. Montageanvisning Sidhängda fönster och altandörrar HFA 2012/03 Allmänt Allmänt Förutom de anvisningar för montering som lämnas i detta kapitel hänvisas till följande allmänna föreskrifter och svenska standarder

Läs mer

TECH FLOOR. Ett flexibelt och ekonomiskt standardgolv för installationer i kontor, datahallar och liknande utrymmen. golv på högre nivå

TECH FLOOR. Ett flexibelt och ekonomiskt standardgolv för installationer i kontor, datahallar och liknande utrymmen. golv på högre nivå TECH FLOOR Ett flexibelt och ekonomiskt standardgolv för installationer i kontor, datahallar och liknande utrymmen. golv på högre nivå LAMINAT OCH PARKETT BERGVIKS SPECIALITET Ca 2.500 kvm oljad ekparkett.

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

MONTERINGSANVISNING INNERPANEL

MONTERINGSANVISNING INNERPANEL MONTERINGSANVISNING INNERPANEL Läs noga igenom anvisning innan montering påbörjas. Monteringsanvisningen är framtagen av skogsindustrierna i samarbete med trävaruhandeln 1. Att tänka på innan du börjar

Läs mer

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING

UTVÄNDIG MATERIAL- OCH FÄRGBESKRIVNING UPPDRAG Stockholm Lighthouse SH UPPDRAGSNUMMER 3410387300 STATUS BYGGLOVHANDLING UPPDRAGSLEDARE Christina Turesson KUND JM AB TEKNIKOMRÅDE Arkitektur DATUM REVDATUM 2014-11-04 DEL 4, 5 (STORA RADEN) BYGGNADSDEL

Läs mer

Kakel i bad på rätt sätt!

Kakel i bad på rätt sätt! Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 1 Kakelbroschyr-28jan10 10-02-09 07.29 Sida 2 Kakelbranschen informerar Kakel i bad på rätt sätt! Är det dags för kakel och klinker i våtrummet? Renovering eller

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer