LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS"

Transkript

1 Sidantal 23 LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 07A21 HGA BRS BYGGNADSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Upprättad av : Ändringar:

2 Innehållsförteckning 1 (1) Status Innehållsförteckning Denna beskrivning ansluter till AMA 98 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR... 4/1 B HS I K L M NS XB YS ZS FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M...B/1-3 KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS... HS/1 SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS... I/1 SKIKT AV SKIVOR...K/1-2 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M... L/1-3 SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS... M/1-2 KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS... NS/1-4 INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M... XB/1 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS... YS/1-2 KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS...ZS/1 Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\Inneh-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

3 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 4/ 1 (1) 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43.C Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar 43.CB 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) Innerväggar (ej stominnerväggar) skivor och stålregelverk Toleranser Tabell ANY 43/2 ersätter tabell 43.CB/HSB-1. Väggar av skivor och stålregelverk. Tabell ANY 43/2 43.E Innertak Regelverken skall i övrigt lägst uppfylla toleranskraven enligt Stålbyggnadsinstitutets publikation nr 112 Toleranser för stålkonstruktioner. 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 44.B Ytskikt på golv och trappor 44.BB Ytskikt på golv 44.C Ytskikt på väggar Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\Huskap4-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

4 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B/ 1 (3) B BB BBE BBE.2 BE BEC BEC.4 BEC.412 BED BED.4 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTSÄTTNINGAR Utsättning för uppförande av hus Toleransklass för mätband av stål skall vara I enligt SS Toleransklass för mätband av stål skall vara 1 enligt SS FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Demontering av hus Demontering av hus för återmontering Material och varor som skall demonteras för att återmonteras inom entreprenaden framgår av A-ritn och rumsbeskrivning RIVNING Rivning av hus Rivning skall utföras med omfattning enligt A-ritn och rumsbeskrivning. Vid rivning skall begränsningsytor sågas. Avfall skall källsorteras enligt lokala bestämmelser. Befintliga byggnadsdelar och kvarvarande installationer som kan skadas vid rivningsarbeten och transporter, skall inkläs respektive täckas på betryggande sätt. Transportvägar utanför arbetsområdet skall dagligen städas av entreprenören vid nedsmutsning. Efterlagning och igensättning efter rivna byggnadsdelar Efterlagning efter rivning skall utföras så att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Igensättning utförs enligt A-ritn. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

5 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B/ 2 (3) Efterlagning och igensättning efter rivna installationer Igensättning av hål efter rivna installationer samt efterlagning efter rivning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Igensättning av hål samt efterlagning efter rivning utförs så att på ritningar angivna brandklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. BEE BEE.4 BEE.41 HÅLTAGNING Håltagning i hus Föreskrifter under BED.4 gäller. Håltagning i befintligt hus Håltagning skall utföras genom sågning eller borrning. Borrning skall utföras som kärnborrning. Vid borrning skall dammsugare vara monterad på borrutrustningen. Håltagning för byggnadsarbeten Håltagning skall utföras med omfattning enligt A-ritn. Efterlagning efter håltagning skall utföras så att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Håltagning för installationer Håltagning > 30 mm skall utföras av byggnadsentreprenören i den omfattning som erfordras för framdragning av på installationsritningar visade ledningar och kanaler. All efterlagning efter håltagning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Även igensättning av håltagning efter installationsentreprenörens kanalrespektive ledningsdragning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Igensättning av håltagning/sågning samt efterlagning efter håltagning/sågning utförs så att på ritningar angivna brandklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. BEE.42 Håltagning i hus under uppförande Avser håltagning/ursparning i ny stomkomplettering. Håltagning/ursparning > 30 mm skall utföras av byggnadsentreprenören i den omfattning som erfordras för framdragning av på installationsritningar visade ledningar och kanaler. Även igensättning av håltagning/ursparning efter installationsentreprenörens kanal- respektive ledningsdragning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

6 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M B/ 3 (3) Igensättning av håltagning/ursparning samt efterlagning efter håltagning utförs så att på ritningar angivna brandklasser respektive ljudklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

7 HS KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS HS/ 1 (1) Status HS HSB HSB.1 KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I HUS Konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Stommar till skivväggar utförs av stålplåtreglar typ Knauf Danogips eller likvärdigt och enligt ritning. Vid väggtyp med ljudklass R w 40 db skall tätningslister av EPDM-gummi användas för ljudisolering mellan väggstomme och anslutande byggnadsdelar. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering skall utföras enligt Knauf Danogips AB Förstärkningsplåtar, i enlighet med Knauf Danogips AB, skall monteras för infästning av installationer och för vägghängda rumskompletteringar. Vid håltagning i skivväggar för nya dörrar och öppningar skall öppningen kompletteras med förstärkningsregel. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapH-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

8 I SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS I/ 1 (1) I IB SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS TERMISK ISOLERING M M I HUS (EJ PLATSBYGGT KYL- ELLER FRYSRUM) MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Text i AMA med hänvisning till SPF Verksnorm 6100 utgår. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Vid tillskärning eller kapning av isolerskiva av mineralull skall rätskiva eller skärbord användas. Montering mellan reglar, balkar och ramar Mineralull Text i AMA om högst en tvärfog i isoleringen i vägg med stående reglar med högst 600 mm centrumavstånd och våningshöjd 2,4 m utgår och ersätts med följande: Antalet fogar vinkelrätt mot reglarna skall minimeras. Passbitar med mindre höjd än 200 mm får inte användas. Vid montering av isolering i flera lag skall lagen anbringas med tvärfogar förskjutna i förhållande till varandra. IG IGI LJUDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR LJUDISOLERING AV INNERVÄGG Isolering till stålregelstomme skall vara Paroc UNS 39, stålregelskiva Omfattning och tjocklek enligt A-ritn. Mineralull skall klämmas mellan reglar. Övrigt utförande enligt IB. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapI-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

9 K SKIKT AV SKIVOR K/ 1 (2) Status K KB SKIKT AV SKIVOR SKIKT AV CEMENT- ELLER GIPSBASERADE SKIVOR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Skivor på vägg Skivor skall monteras till u k bjälklag även där undertak förekommer. Över öppningar i väggar skall skivor skarvas över öppningen. Vid montering i två eller flera lag skall lagen anbringas med fogarna förskjutna i förhållande till varandra och det yttre skivlaget skarvas över öppningen. KBC SKIKT AV GIPSSKIVOR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering skall utföras enligt Knauf Danogips AB KBC.2 Skikt av gipsskivor inomhus Skurna skivkanter som skall spacklas skall fasas av med för ändamålet avsett verktyg. Avfasningen av skivkant skall vara 2 3 mm djup och 2 3 mm bred. Hörnskydd Knauf Danogips hörnskydd HSK eller likvärdigt monteras på synliga utåtgående hörn där spackling ingår i målningen och där smygbräder ej monteras. Gäller även på bef skivor som kapas och bildar hörn. KBC.211 KH Skikt av gipsskivor på reglar i vägg, pelare e d inomhus Gipsskivor skall vara Knauf Danogips Normal DN 13/GKB/900 eller likvärdigt. SKIKT AV GLASSKIVOR Glaspartier av trä skall levereras färdigglasade. Se NSC.1. MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Skivor och rutor generella krav Den i AMA åberopade standarden SS har utgått. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapK-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

10 K SKIKT AV SKIVOR K/ 2 (2) UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering av skivor och rutor tillkommande krav betingade av användningsområde Säkerhetsglas skall monteras enligt MTK 1998 Säkerhet. KHC KHC.1 FLERSKIKTSRUTOR Flerskiktsrutor av lamelltyp Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapK-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

11 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M L/ 1 (3) L LC LCS PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M MÅLNING M M BYGGPLATSMÅLNING AV HUS ALLMÄNT Innan arbetet påbörjas skall till beställaren i två exemplar överlämnas en förteckning över de målningsmaterial som entreprenören har för avsikt att använda. Avvikelse från material- och behandlingsföreskrift skall redovisas separat. Förteckningen skall godkännas av beställaren före det att arbetet sätts igång. MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER De fabrikat och typer av målningsmaterial som anges i detta avsnitt är exempel för att klargöra kvalitetsnivån. Andra fabrikat och typer kan användas. Färger skall uppfylla kriterier för EU-blomman. Lim/klister Till väv Hernia PVP Extra Väv Glasfiberväv Tasso G 100 Spackelmassa Olje-, alkyd- och latexspackelmassa Sandspackelmassa som underlag för färg med stöpplad yta skall ha en största kornstorlek av 0,3 mm. Sandspackelmassa för iläggning av remsa skall ha klistrande egenskaper, vara nyanserad med kulör lika skivmaterial och ha en största kornstorlek av 0,1 mm. Spackelmassa vid materialgräns gipsskivor mot fasadtegel Casco Målarfog Spackelmassa till övriga ytor Beckers Breplasta Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapL-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

12 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M L/ 2 (3) Latexfärg Latexfärg - väggar, pelare o d inomhus Mellanstrykningsfärg: Beckers Scotte Grund Färdigstrykningsfärg: Beckers Scotte 7 Latexfärg - tak, takbalkar o d inomhus Beckers Scotte 3 Latexfärg - radiatorer, rör - inomhus Beckers Elementfärg V Klarlack, olja, bets, lasyrfärg Klarlack Beckers Aqua Klarlack Halvmatt UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Uppstrykningsprov Uppstrykningsprov skall utföras i storlek 600 x mm för brutna kulörer med den färgkvalitet som föreskrivits. Kulörprovet skall målas upp på en provyta som varken är mer eller mindre sugande än den yta som senare skall målas. Kulörprov för samtliga förekommande kulörer skall föreligga vid ett och samma tillfälle. Proverna skall målas upp med hel behandlingstyp på samtliga underlag. Proven skall godkännas av beställaren före det att arbetet påbörjas. Proven skall förvaras av beställaren och vara likare för målningsarbetet. Målning Synliga kapytor på industriellt målade trälister skall målningsbehandlas. Målning skall utföras så att den med avseende på kvalitet och kulör anpassas till den industriella behandlingen. Till väggar skall räknas pelare, nischer, smygar, bröstningar och inklädnader om ej annat anges. Fogar med skurna fasade kanter på gipsskivor skall grundas före spackling med alkydgrundfärg för att förhindra kantresning och inträngning av fukt. Vid iskarvning av glasfiberväv efter rivning skall befintlig glasfiberväv renskäras så att rak kant erhålls mot skarv. All löst sittande glasfiberväv skall skäras bort. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapL-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

13 L PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M L/ 3 (3) Bef pluggar i skivväggar som ommålas skall slås in i gipsskivan så att pluggen ej sticker ut. Utskjutande delar på befintliga plastpluggar i övriga väggar skall skäras bort innan spackling utförs. Bakom befintliga radiatorer skall synlig väggdel behandlas lika vägg i övrigt. Radiatorer demonteras ej. Alla trä- och stålytor skall penselmålas. KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA FÄRG- OCH LACKSKIKT Kulör. Glans Tabell LCS/1 Hänvisningen i tabell LCS/1 till SS utgår och ersätts av SS-EN ISO LCS.2 LCS.22 LCS.221 LCS.225 LCS.226 Generell byggplatsmålning Invändig målning Målning av golv, väggar och tak inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper och kulörer framgår av rumsbeskrivning. Målning av diverse byggnadsdelar inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper och kulörer framgår av rumsbeskrivning. Målning av installation inomhus LCS.2261 Målning av rörinstallation inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper framgår av rumsbeskrivning. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapL-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

14 M SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS M/ 1 (2) M MF MFF SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS BELÄGGNINGAR AV TEXTIL, KORK, LINOLEUM, GUMMI, PLAST M M OCH TÄTSKIKT AV PLASTMATTA BELÄGGNINGAR AV LINOLEUM MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Linoleummatta skall vara Forbo Marmoleum Real, tjocklek 2,5 mm. Kulörer enligt rumsbeskrivning. Lim skall vara Cascolin Solid 3481 eller likvärdigt lim med låg emission. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Smälttråden ha kulör lika huvudmattans grundkulör om ej annat anges. Fogförslutning av linoleummatta skall även utföras mot befintlig matta. Innan fogtätning utförs skall befintlig linoleummatta renskäras och fogspåras. Linoleum som ej är industriellt installationsbehandlad skall vaxas i anslutning till läggningen. Behandlingen skall utföras enligt materialleverantörens anvisningar. MFF.1 MFF.11 MH MHJ Golvbeläggningar av linoleum Renovering av befintliga linoleummattor med omfattning enligt rumsbeskrivningen skall utföras enligt renoveringsmetod i Forbos Skötselanvisning för linoleum daterad Ytbehandlingen skall utföras med vax. Golvbeläggningar av linoleum på betong Omfattning enligt rumsbeskrivning. BELÄGGNINGAR AV MASSA M M BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Material får utbytas mot annan kvalitetsmässig likvärdig produkt. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rengöring och primning utförs enligt fabrikantens anvisningar. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapM-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

15 M SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS M/ 2 (2) MHJ.1 MHJ.111 Beläggningar av avjämningsmassa som underlag för beläggning Beläggningar av avjämningsmassa utan innehåll av protein för avjämning av underlag för beläggning Omfattning enligt rumsbeskrivning. Avjämning utförs så att toleranser enligt 43.DC innehålls. Avjämning utförs med Maxit ABS 140 Finspackel. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapM-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

16 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 1 (4) Status NS NSC NSC.1 NSC.13 KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d Glaspartier av trä skall levereras färdigglasade. Glasning utförs enligt A-ritn samt enligt KHC.1. Väggpartier Beslagning Diktning Drevning runt glaspartier av trä skall utföras med Paroc drevningsremsa GWY 3 eller likvärdigt. NSC.132 NSC.2 Väggpartier av glas och trä Glaspartier av trä enligt A-ritn. Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d Trösklar Trätröskel skall fästas med försänkt mässingsskruv. Beslagning Lås Under byggtiden skall tillfälliga cylindrar med tillhörande nycklar användas. Permanenta cylindrar tillhandahålls av beställaren. Dessa skall monteras av entreprenören i samråd med beställaren. Trycken, handtag, skyltar Ersättning av bef cylindrar resp trycken till täckbrickor utförs med omfattning enligt rumsbeskrivning. Täckbricka för cylinder: ASSA 4265 eller likv. Täckbricka för trycke: ASSA 992 eller likv. Dörrstoppare, dörrhållare Dörrstoppare med omfattning enligt rumsbeskrivning skall vara ByggBeslag nr 29/30 eller likvärdigt. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

17 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 2 (4) Diktning Drevning runt ljudklassad dörr skall utföras med Paroc drevningsremsa GWY 3 eller likvärdigt. NSC.22 NSC.222 NSC.7 NSC.71 NSC.711 Innerdörrar Innerdörrar av trä Enligt A-ritn. Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m Smyginklädnader och listverk för fönster, dörrar e d Smyginklädnader för fönster, dörrar e d NSC.7112 Smyginklädnader av trä för fönster, dörrar e d Smygbräder med omfattning enligt rumsbeskrivning utförs av planhyvlat virke. Virke skall vara lägst sort II. Breddmått på smygbräder anpassas på plats. Synliga hörn avrundas. Smygbräder klarlackas enligt rumsbeskrivningen. Smygbräder skall ha tjocklek 45 mm. NSC Smyglister av trä för fönster, dörrar e d Omfattning enligt A-ritn. List skall vara sort A enligt SS List skall vara smyglist 27 enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS NSC Foderlister av trä för fönster, dörrar e d Foderlister till flyttade trädörrar framgår av rumsbeskrivning. Foderlister till nya trädörrar och glasparti av trä framgår av A-ritn. List skall vara 12x44 enligt SS List skall vara sort A enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS NSF UNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Undertak utförs enligt A-ritn. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

18 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 3 (4) Nedpendlat bärverk av stål utförs med justerbar pendel enligt fabrikantens standard. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Erforderliga håltagningar skall utföras för installationer enligt VVS- och elritningar. Erforderliga kortlingar och förstärkningar skall utföras för armaturer, ventilationsdon o d. Fixering skall utföras av bärverk där montage av branddetektorer förekommer. Undertaken skall monteras enligt fabrikantens monteringsföreskrifter. Där platta måste delas mindre än halva sin bredd skall undertaket fördelas centriskt över rummet så att delning av plattor blir lika på båda sidor av rummet. NSG NSG.1 NSM NSM.2 NSM.21 NSM.212 SKÄRMVÄGGAR, APPARATINKLÄDNADER M M Skärmväggar av skivor m m Duschväggar framgår av A-ritn Duschväggar monteras på ställbara golvpelare mot golv. Vid komplettering på bef kakelsatta skärmväggar monteras duschvägg dikt mot bef skärmvägg Duschväggar fästs i golv och i tak. Dörr till duschväggar skall ha bredd 600 mm. Kulör på plastlaminat enligt A-ritn. TAKLIST, SOCKELLIST, HÖRNLIST M M Lister av trä Lister av furu eller gran Sockellister av furu eller gran Omfattning enligt rumsbeskrivning. List skall vara av sort A enligt SS Träsockel mot nya skivväggigensättningar i rum 222E mot rum 266 skall vara smyglist 27 enligt SS List i övrigt skall vara 12x70 enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS Sockelkomplettering skall ha en minsta längd av 500 mm. Vid kompletteringar skall befintlig sockel rivas i erforderlig omfattning så att denna längd innehålls. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

19 NS KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS NS/ 4 (4) Status NSM.214 Täcklister av furu eller gran Täckbräda i underkant vägg som rivs skall utföras med omfattning enligt rumsbeskrivning. Täckbräda utförs av planhyvlat virke med tjocklek 16 mm. Virke skall vara lägst sort II. Synliga hörn avrundas. Breddmått på täckbräda anpassas på plats. Täckbräda klarlackas enligt rumsbeskrivningen. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapN-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

20 XB INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M XB/ 1 (1) XB XBD XBD.5 INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M FÖRVARINGSENHETER Hållare, hängare, krokar m m Enligt A-ritn. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapXB-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

21 YS MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS YS/ 1 (2) YS YSB YSB.2 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS MÄRKNING, SKYLTNING M M I HUS Skyltning i hus Rumsnummerskyltar Skylt med angivande av rumsnummer enligt planritning uppsätts på nya innerdörrar. Skyltar skall vara ByggBeslag nummerskylt 15x40 mm i vit akrylplast med svart text. Skyltar utförs även med håltagning. Skyltarna placeras på foder på ingångssidan och fästs med mässingsskruv. YSC YSC.3 YSK YSK.2 YSK.21 YSK.3 YSK.31 PROVNING, INJUSTERING M M I HUS Kontrollmätning i hus TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS Bygghandlingar för hus Bygghandlingar för byggande av hus Entreprenören upprättar och bekostar de ytterligare tillverkningsritningar och materialspecifikationer som han anser sig behöva eller som föreskrivits på ritningarna. Tillverkningshandlingar skall utgöras av beskrivningar av ingående material samt ritningar. Tillverkningsritningar skall överlämnas till beställaren i 2 omgångar kopior för granskning. Tiden mellan överlämnandet och påbörjandet av tillverkning skall vara tillräcklig för beställarens prövning, ca 10 arbetsdagar. Efter inarbetning av granskningssynpunkter skall handlingarna av entreprenören påtecknas BYGGHANDLING och datum. 3 omgångar av dessa skall omgående tillställas beställaren. Relationshandlingar för hus Underlag för relationshandlingar för hus Entreprenören skall upprätta underlag för relationshandlingar. Entreprenören skall på senaste gällande handlingar med rödpenna föra in de förändringar som skett under entreprenadtiden. Underlaget skall överlämnas till beställarens representant senast 2 veckor innan slutbesiktning. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapY-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

22 YS MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS YS/ 2 (2) YSK.7 YSK.71 YSL YSL.1 Underhållsinstruktioner för hus Underlag för underhållsinstruktioner för hus Underlaget skall innehålla tillverkarens underhållsinstruktioner MILJÖDOKUMENTATION FÖR HUS Deklaration av miljöpåverkan av varor och material i hus Byggvarudeklarationer skall lämnas till beställaren senast 2 veckor innan slutbesiktning. Byggvarudeklarationer skall uppfylla Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapY-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

23 ZS KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS ZS/ 1 (1) ZS ZSB ZSB.1 ZSB.11 KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS TÄTNING AV FOGAR I HUS Tätning av rörelsefogar m m i hus Tätning med fogmassa MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Angivna material är hämtade ur Casco Fogbok och avser att fastställa kvalitet beträffande egenskaper och funktionsförutsättningar. Materialet får utbytas mot annan kvalitetsmässigt likvärdig produkt. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rengörning av fogytor och primning utförs enligt fabrikantens anvisningar. ZSC ZSC.2 ZSE TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS Brandtätning av genomföringar i hus Runt installationer som passerar brandcellsgränser fogas med Casco Brandfog, kulör vit. FÄSTDON MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Spikar Förzinkning Varmförzinkning Spik skall vara förzinkad och ha skikttjocklek,enligt SS-EN ISO Förzinkning Varmförzinkning Skruv skall vara förzinkad enligt SS-EN ISO 10684:2004. Q:\AQ projekt\0834 ARLANDA BRANDSTATION\ Arlanda Brandstation\Beskrivningar\Byggnadsbeskrivning\HuskapZ-buss.doc AB Svensk Byggtjänst 2000

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

AMA Hus 08. AB Svensk Byggtjänst, 1. AMA Hus 08

AMA Hus 08. AB Svensk Byggtjänst, 1. AMA Hus 08 AMA Hus 08 Revideringsarbetet start september 2007 slut november 2008 Mål införa ändringar från AMA-nytt uppdatera standard inarbeta ny teknik etablerad kunskap och beprövade material och metoder BSAB-systemet

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-27 SAMORDNING BYGG / VVS VERSION 2011-09-27 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning SAMORDNING BYGG / VVS Förord... 3 Upphandling enligt branschregler Säker Vattentinstallation...

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV 07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG Teknisk anvisning DRIFT och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE BYGG Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018611 00 00 Fax 01869 58 18 Datum 20110811 Innehållsförteckning 1 DRIFT OCH

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME

NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME NORGIPS MELLANVÄGGSSYSTEM MED STÅLSTOMME ALLMÄNT ALLSIDIGT VÄGGSYSTEM Med Norgips gipsskiva på stomme av stålprofiler, kan alla krav på lätta, ickebärande väggar uppnås. Väggsystemet är utprovat både teoretiskt

Läs mer

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg

Förfrågningsunderlag. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Magnus Bjuhr Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

Momentum Räfsan 3, Luleå

Momentum Räfsan 3, Luleå Handling 6.4 Sidantal 20, Luleå Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - LUFT Totalentreprenad LUFTBEHANDLING Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

EXEMPEL PROJEKTERING BYGGHANDLING OCH PRODUKTION AV DÖRRMILJÖER MED HJÄLP AV DATABAS, NYBYGGNAD

EXEMPEL PROJEKTERING BYGGHANDLING OCH PRODUKTION AV DÖRRMILJÖER MED HJÄLP AV DATABAS, NYBYGGNAD EXEMPEL PROJEKTERING BYGGHANDLING OCH PRODUKTION AV DÖRRMILJÖER MED HJÄLP AV DATABAS, NYBYGGNAD Upphandling av entreprenörer/leverantörer sker i detta exempel i samverkan. Utifrån systemhandlingens uppdaterade

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer