Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG A42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG 2008-02-08 06A42"

Transkript

1 SAF Byggbeskrivning D BB-06A (23) LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 06A42 HGA Buss BYGGNADSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av Handläggare: Göran Gunnarsson Ändringar: Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\Fsbeskr-buss.doc

2 SAF Byggbeskrivning D BB-06A (1) Innehållsförteckning Denna beskrivning ansluter till AMA 98 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR... 4/1 B HS I K L M NS XB YS ZS FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M... B/1-3 KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS... HS/1 SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS... I/1 SKIKT AV SKIVOR... K/1-2 PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M... L/1-3 SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS. M/1-2 KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS... NS/1-4 INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M... XB/1 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS... YS/1-2 KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS... ZS/1 Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\Inneh-buss.doc

3 SAF Byggbeskrivning D BB-06A /1 (1) 4 RUMSBILDANDE BYGGDELAR, HUSKOMPLETTERINGAR, YTSKIKT OCH RUMSKOMPLETTERINGAR 43 INRE RUMSBILDANDE BYGGDELAR 43.C Innerväggar (ej stominnerväggar) och öppningskompletteringar 43.CB 43.CB/41 Innerväggar (ej stominnerväggar) Innerväggar (ej stominnerväggar) skivor och stålregelverk Toleranser Tabell ANY 43/2 ersätter tabell 43.CB/HSB-1. Väggar av skivor och stålregelverk. Tabell ANY 43/2 43.E Innertak Regelverken skall i övrigt lägst uppfylla toleranskraven enligt Stålbyggnadsinstitutets publikation nr 112 Toleranser för stålkonstruktioner. 44 INVÄNDIGA YTSKIKT 44.B Ytskikt på golv och trappor 44.BB Ytskikt på golv 44.C Ytskikt på väggar Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\Huskap4-buss.doc

4 SAF Byggbeskrivning D BB-06A B/1 (3) B BB BBE BBE.2 BE BEC BEC.4 BEC.412 BED BED.4 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M FÖRARBETEN UTSÄTTNINGAR Utsättning för uppförande av hus Toleransklass för mätband av stål skall vara I enligt SS Toleransklass för mätband av stål skall vara 1 enligt SS FLYTTNING, DEMONTERING OCH RIVNING DEMONTERING Demontering av hus Demontering av hus för återmontering Material och varor som skall demonteras för att återmonteras inom entreprenaden framgår av A-ritn och rumsbeskrivning RIVNING Rivning av hus Rivning skall utföras med omfattning enligt A-ritn och rumsbeskrivning. Vid rivning skall begränsningsytor sågas. Avfall skall källsorteras enligt lokala bestämmelser. Befintliga byggnadsdelar och kvarvarande installationer som kan skadas vid rivningsarbeten och transporter, skall inkläs respektive täckas på betryggande sätt. Transportvägar utanför arbetsområdet skall dagligen städas av entreprenören vid nedsmutsning. Efterlagning och igensättning efter rivna byggnadsdelar Efterlagning efter rivning skall utföras så att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Igensättning utförs enligt A-ritn. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapB-buss.doc

5 SAF Byggbeskrivning D BB-06A B/2 (3) Efterlagning och igensättning efter rivna installationer Igensättning av hål efter rivna installationer samt efterlagning efter rivning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Igensättning av hål samt efterlagning efter rivning utförs så att på ritningar angivna brandklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. BEE BEE.4 BEE.41 HÅLTAGNING Håltagning i hus Föreskrifter under BED.4 gäller. Håltagning i befintligt hus Håltagning skall utföras genom sågning eller borrning. Borrning skall utföras som kärnborrning. Vid borrning skall dammsugare vara monterad på borrutrustningen. Håltagning för byggnadsarbeten Håltagning skall utföras med omfattning enligt A-ritn. Efterlagning efter håltagning skall utföras så att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Håltagning för installationer Håltagning > 30 mm skall utföras av byggnadsentreprenören i den omfattning som erfordras för framdragning av på installationsritningar visade ledningar och kanaler. All efterlagning efter håltagning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Även igensättning av håltagning efter installationsentreprenörens kanalrespektive ledningsdragning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Igensättning av håltagning/sågning samt efterlagning efter håltagning/sågning utförs så att på ritningar angivna brandklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. BEE.42 Håltagning i hus under uppförande Avser håltagning/ursparning i ny stomkomplettering. Håltagning/ursparning > 30 mm skall utföras av byggnadsentreprenören i den omfattning som erfordras för framdragning av på installationsritningar visade ledningar och kanaler. Även igensättning av håltagning/ursparning efter installationsentreprenörens kanal- respektive ledningsdragning ingår i byggnadsentreprenörens åtagande. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapB-buss.doc

6 SAF Byggbeskrivning D BB-06A B/3 (3) Igensättning av håltagning/ursparning samt efterlagning efter håltagning utförs så att på ritningar angivna brandklasser respektive ljudklasser innehålls samt att ytan överensstämmer i utförande, nivå och utseende med angränsande ytor. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapB-buss.doc

7 SAF Byggbeskrivning D BB-06A HS/1 (1) HS HSB HSB.1 KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I HUS KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR AV METALL I HUS Konstruktioner av längdformvaror av allmänt konstruktionsstål HSB.1121 Väggstommar av stålplåtsreglar för beklädnad MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Stommar till skivväggar utförs av stålplåtreglar typ Knauf Danogips eller likvärdigt och enligt ritning. Vid väggtyp med ljudklass R w 40 db skall tätningslister av EPDM-gummi användas för ljudisolering mellan väggstomme och anslutande byggnadsdelar. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering skall utföras enligt Knauf Danogips AB Förstärkningsplåtar, i enlighet med Knauf Danogips AB, skall monteras för infästning av installationer och för vägghängda rumskompletteringar. Vid håltagning i skivväggar för nya dörrar och öppningar skall öppningen kompletteras med förstärkningsregel. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapH-buss.doc

8 SAF Byggbeskrivning D BB-06A I/1 (1) I IB SKIKT AV TERMOISOLERVAROR M M I HUS OCH I GRUNDKONSTRUKTIONER TILL HUS TERMISK ISOLERING M M I HUS (EJ PLATSBYGGT KYL- ELLER FRYSRUM) MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Text i AMA med hänvisning till SPF Verksnorm 6100 utgår. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Vid tillskärning eller kapning av isolerskiva av mineralull skall rätskiva eller skärbord användas. Montering mellan reglar, balkar och ramar Mineralull Text i AMA om högst en tvärfog i isoleringen i vägg med stående reglar med högst 600 mm centrumavstånd och våningshöjd 2,4 m utgår och ersätts med följande: Antalet fogar vinkelrätt mot reglarna skall minimeras. Passbitar med mindre höjd än 200 mm får inte användas. Vid montering av isolering i flera lag skall lagen anbringas med tvärfogar förskjutna i förhållande till varandra. IG IGI LJUDISOLERING AV BYGGNADSKONSTRUKTIONER MED TERMOISOLERVAROR LJUDISOLERING AV INNERVÄGG Isolering till stålregelstomme skall vara Paroc UNS 39, stålregelskiva Omfattning och tjocklek enligt A-ritn. Mineralull skall klämmas mellan reglar. Övrigt utförande enligt IB. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapI-buss.doc

9 SAF Byggbeskrivning D BB-06A K/1 (2) K KB SKIKT AV SKIVOR SKIKT AV CEMENT- ELLER GIPSBASERADE SKIVOR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Skivor på vägg Skivor skall monteras till u k bjälklag även där undertak förekommer. Över öppningar i väggar skall skivor skarvas över öppningen. Vid montering i två eller flera lag skall lagen anbringas med fogarna förskjutna i förhållande till varandra och det yttre skivlaget skarvas över öppningen. KBC SKIKT AV GIPSSKIVOR UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering skall utföras enligt Knauf Danogips AB KBC.2 Skikt av gipsskivor inomhus Skurna skivkanter som skall spacklas skall fasas av med för ändamålet avsett verktyg. Avfasningen av skivkant skall vara 2 3 mm djup och 2 3 mm bred. Hörnskydd Knauf Danogips hörnskydd HSK eller likvärdigt monteras på synliga utåtgående hörn där spackling ingår i målningen och där smygbräder ej monteras. Gäller även på bef skivor som kapas och bildar hörn. KBC.211 KH Skikt av gipsskivor på reglar i vägg, pelare e d inomhus Gipsskivor skall vara Knauf Danogips Normal DN 13/GKB/900 eller likvärdigt. SKIKT AV GLASSKIVOR Glaspartier av trä skall levereras färdigglasade. Se NSC.1. MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Skivor och rutor generella krav Den i AMA åberopade standarden SS har utgått. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapK-buss.doc

10 SAF Byggbeskrivning D BB-06A K/2 (2) UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Montering av skivor och rutor tillkommande krav betingade av användningsområde Säkerhetsglas skall monteras enligt MTK 1998 Säkerhet. KHC KHC.1 FLERSKIKTSRUTOR Flerskiktsrutor av lamelltyp Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapK-buss.doc

11 SAF Byggbeskrivning D BB-06A L/1 (3) L LC LCS PUTS, MÅLNING, SKYDDSBELÄGGNINGAR, SKYDDSIMPREGNERINGAR M M MÅLNING M M BYGGPLATSMÅLNING AV HUS Innan arbetet påbörjas skall till beställaren i två exemplar överlämnas en förteckning över de målningsmaterial som entreprenören har för avsikt att använda. Avvikelse från material- och behandlingsföreskrift skall redovisas separat. Förteckningen skall godkännas av beställaren före det att arbetet sätts igång. MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER De fabrikat och typer av målningsmaterial som anges i detta avsnitt är exempel för att klargöra kvalitetsnivån. Andra fabrikat och typer kan användas. Färger skall uppfylla kriterier för EU-blomman. Lim/klister Till väv Hernia PVP Extra Väv Glasfiberväv Tasso G 100 Spackelmassa Olje-, alkyd- och latexspackelmassa Sandspackelmassa som underlag för färg med stöpplad yta skall ha en största kornstorlek av 0,3 mm. Sandspackelmassa för iläggning av remsa skall ha klistrande egenskaper, vara nyanserad med kulör lika skivmaterial och ha en största kornstorlek av 0,1 mm. Spackelmassa vid materialgräns gipsskivor mot fasadtegel Casco Målarfog Spackelmassa till övriga ytor Beckers Breplasta Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapL-buss.doc

12 SAF Byggbeskrivning D BB-06A L/2 (3) Latexfärg Latexfärg - väggar, pelare o d inomhus Mellanstrykningsfärg: Beckers Scotte Grund Färdigstrykningsfärg: Beckers Scotte 7 Latexfärg - tak, takbalkar o d inomhus Beckers Scotte 3 Latexfärg - radiatorer, rör - inomhus Beckers Elementfärg V Klarlack, olja, bets, lasyrfärg Klarlack Beckers Aqua Klarlack Halvmatt UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Målning Synliga kapytor på industriellt målade trälister skall målningsbehandlas. Målning skall utföras så att den med avseende på kvalitet och kulör anpassas till den industriella behandlingen. Till väggar skall räknas pelare, nischer, smygar, bröstningar och inklädnader om ej annat anges. Fogar med skurna fasade kanter på gipsskivor skall grundas före spackling med alkydgrundfärg för att förhindra kantresning och inträngning av fukt. Vid iskarvning av glasfiberväv efter rivning skall befintlig glasfiberväv renskäras så att rak kant erhålls mot skarv. All löst sittande glasfiberväv skall skäras bort. Bef pluggar i skivväggar som ommålas skall slås in i gipsskivan så att pluggen ej sticker ut. Utskjutande delar på befintliga plastpluggar i övriga väggar skall skäras bort innan spackling utförs. Bakom befintliga radiatorer skall synlig väggdel behandlas lika vägg i övrigt. Radiatorer demonteras ej. Alla trä- och stålytor skall penselmålas. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapL-buss.doc

13 SAF Byggbeskrivning D BB-06A L/3 (3) KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA FÄRG- OCH LACKSKIKT Kulör. Glans Tabell LCS/1 Hänvisningen i tabell LCS/1 till SS utgår och ersätts av SS-EN ISO LCS.2 LCS.22 LCS.221 LCS.225 LCS.226 Generell byggplatsmålning Invändig målning Målning av golv, väggar och tak inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper och kulörer framgår av rumsbeskrivning. Målning av diverse byggnadsdelar inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper och kulörer framgår av rumsbeskrivning. Målning av installation inomhus LCS.2261 Målning av rörinstallation inomhus Färgmaterial framgår av LCS. Behandlingstyper framgår av rumsbeskrivning. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapL-buss.doc

14 SAF Byggbeskrivning D BB-06A M/1 (2) M MF MFF SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS BELÄGGNINGAR AV TEXTIL, KORK, LINOLEUM, GUMMI, PLAST M M OCH TÄTSKIKT AV PLASTMATTA BELÄGGNINGAR AV LINOLEUM MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Linoleummatta skall vara Forbo Marmoleum Real, tjocklek 2,5 mm. Kulörer enligt rumsbeskrivning. Lim skall vara Cascolin Solid 3481 eller likvärdigt lim med låg emission. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Smälttråden ha kulör lika huvudmattans grundkulör om ej annat anges. Fogförslutning av linoleummatta skall även utföras mot befintlig matta. Innan fogtätning utförs skall befintlig linoleummatta renskäras och fogspåras. Linoleum som ej är industriellt installationsbehandlad skall vaxas i anslutning till läggningen. Behandlingen skall utföras enligt materialleverantörens anvisningar. MFF.1 MFF.11 MH MHJ Golvbeläggningar av linoleum Renovering av befintliga linoleummattor med omfattning enligt rumsbeskrivningen skall utföras enligt renoveringsmetod i Forbos Skötselanvisning för linoleum daterad Ytbehandlingen skall utföras med vax. Golvbeläggningar av linoleum på betong Omfattning enligt rumsbeskrivning. BELÄGGNINGAR AV MASSA M M BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Material får utbytas mot annan kvalitetsmässig likvärdig produkt. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rengöring och primning utförs enligt fabrikantens anvisningar. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapM-buss.doc

15 SAF Byggbeskrivning D BB-06A M/2 (2) MHJ.1 MHJ.111 Beläggningar av avjämningsmassa som underlag för beläggning Beläggningar av avjämningsmassa utan innehåll av protein för avjämning av underlag för beläggning Omfattning enligt rumsbeskrivning. Avjämning utförs så att toleranser enligt 43.DC innehålls. Avjämning utförs med Maxit ABS 140 Finspackel. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapM-buss.doc

16 SAF Byggbeskrivning D BB-06A NS/1 (4) NS NSC NSC.1 NSC.13 KOMPLETTERINGAR AV SAKVAROR M M I HUS KOMPLETTERINGAR TILL VÄGGÖPPNINGAR M M Fönster, fönsterdörrar, fönsterpartier, väggpartier o d Glaspartier av trä skall levereras färdigglasade. Glasning utförs enligt A-ritn samt enligt KHC.1. Väggpartier Beslagning Diktning Drevning runt glaspartier av trä skall utföras med Paroc drevningsremsa GWY 3 eller likvärdigt. NSC.132 NSC.2 Väggpartier av glas och trä Glaspartier av trä enligt A-ritn. Dörrar, dörrpartier, portar, väggluckor o d Trösklar Trätröskel skall fästas med försänkt mässingsskruv. Beslagning Lås Under byggtiden skall tillfälliga cylindrar med tillhörande nycklar användas. Permanenta cylindrar tillhandahålls av beställaren. Dessa skall monteras av entreprenören i samråd med beställaren. Trycken, handtag, skyltar Ersättning av bef cylindrar resp trycken till täckbrickor utförs med omfattning enligt rumsbeskrivning. Täckbricka för cylinder: ASSA 4265 eller likv. Täckbricka för trycke: ASSA 992 eller likv. Dörrstoppare, dörrhållare Dörrstoppare med omfattning enligt rumsbeskrivning skall vara ByggBeslag nr 26/65 eller likvärdigt. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapN-buss.doc

17 SAF Byggbeskrivning D BB-06A NS/2 (4) Diktning Drevning runt ljudklassad dörr skall utföras med Paroc drevningsremsa GWY 3 eller likvärdigt. NSC.22 NSC.222 NSC.7 NSC.71 NSC.711 Innerdörrar Innerdörrar av trä Enligt A-ritn. Kompletteringar till fönster, dörrar, grindar, rörliga väggar m m Smyginklädnader och listverk för fönster, dörrar e d Smyginklädnader för fönster, dörrar e d NSC.7112 Smyginklädnader av trä för fönster, dörrar e d Smygbräder med omfattning enligt rumsbeskrivning utförs av planhyvlat virke. Virke skall vara lägst sort II. Breddmått på smygbräder anpassas på plats. Synliga hörn avrundas. Smygbräder klarlackas enligt rumsbeskrivningen. Smygbräder skall ha tjocklek 45 mm. NSC Smyglister av trä för fönster, dörrar e d Omfattning enligt A-ritn. List skall vara sort A enligt SS List skall vara smyglist 27 enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS NSC Foderlister av trä för fönster, dörrar e d Foderlister till flyttade trädörrar framgår av rumsbeskrivning. Foderlister till nya trädörrar och glasparti av trä framgår av A-ritn. List skall vara 12x44 enligt SS List skall vara sort A enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS NSF UNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Undertak utförs enligt A-ritn. Nedpendlat bärverk av stål utförs med justerbar pendel enligt fabrikantens standard. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapN-buss.doc

18 SAF Byggbeskrivning D BB-06A NS/3 (4) UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Erforderliga håltagningar skall utföras för installationer enligt VVS- och elritningar. Erforderliga kortlingar och förstärkningar skall utföras för armaturer, ventilationsdon o d. Fixering skall utföras av bärverk där montage av branddetektorer förekommer. Undertaken skall monteras enligt fabrikantens monteringsföreskrifter. Där platta måste delas mindre än halva sin bredd skall undertaket fördelas centriskt över rummet så att delning av plattor blir lika på båda sidor av rummet. NSG NSG.1 NSM NSM.2 NSM.21 NSM.212 SKÄRMVÄGGAR, APPARATINKLÄDNADER M M Skärmväggar av skivor m m Duschväggar framgår av A-ritn Duschväggar monteras på ställbara golvpelare mot golv. Vid komplettering på bef kakelsatta skärmväggar monteras duschvägg dikt mot bef skärmvägg Duschväggar fästs i golv och i tak. Dörr till duschväggar skall ha bredd 600 mm. Kulör på plastlaminat enligt A-ritn. TAKLIST, SOCKELLIST, HÖRNLIST M M Lister av trä Lister av furu eller gran Sockellister av furu eller gran Omfattning enligt rumsbeskrivning. List skall vara av sort A enligt SS Träsockel mot nya skivväggigensättningar i rum 222E mot rum 266 skall vara smyglist 27 enligt SS List i övrigt skall vara 12x70 enligt SS List skall vara industriellt klarlackad i klass Kf3-C enligt SS Sockelkomplettering skall ha en minsta längd av 500 mm. Vid kompletteringar skall befintlig sockel rivas i erforderlig omfattning så att denna längd innehålls. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapN-buss.doc

19 SAF Byggbeskrivning D BB-06A NS/4 (4) NSM.214 Täcklister av furu eller gran Täckbräda i underkant vägg som rivs skall utföras med omfattning enligt rumsbeskrivning. Täckbräda utförs av planhyvlat virke med tjocklek 16 mm. Virke skall vara lägst sort II. Synliga hörn avrundas. Breddmått på täckbräda anpassas på plats. Täckbräda klarlackas enligt rumsbeskrivningen. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapN-buss.doc

20 SAF Byggbeskrivning D BB-06A XB/1 (1) XB XBD XBD.5 INREDNINGAR I BOSTÄDER, KONTOR, UNDERVISNINGSLOKALER, VÅRDLOKALER, BUTIKSLOKALER M M FÖRVARINGSENHETER Hållare, hängare, krokar m m Enligt A-ritn. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapXB-buss.doc

21 SAF Byggbeskrivning D BB-06A YS/1 (2) YS YSB YSB.2 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M I HUS MÄRKNING, SKYLTNING M M I HUS Skyltning i hus Rumsnummerskyltar Skylt med angivande av rumsnummer enligt planritning uppsätts på nya innerdörrar resp. flyttad. Skyltar utförs lika bef rumsnummerskyltar. YSC YSC.3 YSK YSK.2 YSK.21 YSK.3 YSK.31 YSK.7 PROVNING, INJUSTERING M M I HUS Kontrollmätning i hus TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUS Bygghandlingar för hus Bygghandlingar för byggande av hus Entreprenören upprättar och bekostar de ytterligare tillverkningsritningar och materialspecifikationer som han anser sig behöva eller som föreskrivits på ritningarna. Tillverkningshandlingar skall utgöras av beskrivningar av ingående material samt ritningar. Tillverkningsritningar skall överlämnas till beställaren i 2 omgångar kopior för granskning. Tiden mellan överlämnandet och påbörjandet av tillverkning skall vara tillräcklig för beställarens prövning, ca 10 arbetsdagar. Efter inarbetning av granskningssynpunkter skall handlingarna av entreprenören påtecknas BYGGHANDLING och datum. 3 omgångar av dessa skall omgående tillställas beställaren. Relationshandlingar för hus Underlag för relationshandlingar för hus Entreprenören skall upprätta underlag för relationshandlingar. Entreprenören skall på senaste gällande handlingar med rödpenna föra in de förändringar som skett under entreprenadtiden. Underlaget skall överlämnas till beställarens representant senast 2 veckor innan slutbesiktning. Underhållsinstruktioner för hus Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapY-buss.doc

22 SAF Byggbeskrivning D BB-06A YS/2 (2) YSK.71 YSL YSL.1 Underlag för underhållsinstruktioner för hus Underlaget skall innehålla tillverkarens underhållsinstruktioner MILJÖDOKUMENTATION FÖR HUS Deklaration av miljöpåverkan av varor och material i hus Byggvarudeklarationer skall lämnas till beställaren senast 2 veckor innan slutbesiktning. Byggvarudeklarationer skall uppfylla Byggsektorns Kretsloppsråds rekommendationer. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapY-buss.doc

23 SAF Byggbeskrivning D BB-06A ZS/1 (1) ZS ZSB ZSB.1 ZSB.11 KONSTRUKTIONER AV DIVERSE MÄNGD-, FORM- ELLER SAKVAROR I HUS TÄTNING AV FOGAR I HUS Tätning av rörelsefogar m m i hus Tätning med fogmassa MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Angivna material är hämtade ur Casco Fogbok och avser att fastställa kvalitet beträffande egenskaper och funktionsförutsättningar. Materialet får utbytas mot annan kvalitetsmässigt likvärdig produkt. UTFÖRANDEFÖRESKRIFTER Rengörning av fogytor och primning utförs enligt fabrikantens anvisningar. ZSC ZSC.2 ZSE TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR I HUS Brandtätning av genomföringar i hus Runt installationer som passerar brandcellsgränser fogas med Casco Brandfog, kulör vit. FÄSTDON MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Spikar Förzinkning Varmförzinkning Spik skall vara förzinkad och ha skikttjocklek,enligt SS-EN ISO Förzinkning Varmförzinkning Skruv skall vara förzinkad enligt SS-EN ISO 10684:2004. Z:\Projekt\LFV\Bussdepå\BH\Bef Brandstation 508\A\Text-HGA BUSS\Beskrivningar\Beskrivningar-word\HuskapZ-buss.doc

LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS

LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS Sidantal 23 LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 07A21 HGA BRS BYGGNADSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING 07-10-26 Upprättad 2007-10-26 av : Ändringar: Innehållsförteckning 1 (1) Status Innehållsförteckning

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG 2008-01-18 07A21

Upprättad av Godkänd Datum Ändringsdatum Ver.Rev/Bet Referens AQ-Arkitekter/GG 2008-01-18 07A21 SAF RUMSBESKRIVNING D40-00-508 RB-07A21 2006-09751 1 (15) LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad 2008-01-18 av Handläggare:

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE

BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE 1 BRF RAMSJÖÅSEN BJÖRKLINGE Totalentreprenad Avseende fasadrenoveringsarbeten RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Björklinge 2011-09-01 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 0 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR OCH 3 INSTALLATIONSSYSTEM

Läs mer

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad

Förskola Hagby Ängar Nora Fastigheter AB Nybyggnad Rambeskrivning BYGG ARCONA Byggprojektering V. Vintergatan 110 Box 5924 700 05 Örebo FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 01.S SAMMANSATTA BYGGDELAR I HUS... 3 1 UNDERGRUND, UNDERBYGGNAD, SKYDDANDE

Läs mer

KV BJÖRNEN 10 TROLLHÄTTANS KOMMUN UTVÄNDIG MÅLNING UPPDRAGSNR: 92730050. Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg

KV BJÖRNEN 10 TROLLHÄTTANS KOMMUN UTVÄNDIG MÅLNING UPPDRAGSNR: 92730050. Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg UPPDRAGSNR: Uppdragsansvarig: Elisabet Lundberg Upprättad av: Elisabet Lundberg FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LINK arkitektur AB / 531 31 Lidköping / T.+46 10 479 99 00 / F.+46 510 659 70 / info@linkarkitektur.se

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG VVS & Kyl t eknik I Eskil st una FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG OMBYGGNAD AV LOKALER FÖR POLISEN KV VIPAN 14, ESKILSTUNA TEKNISK RAMBESKRIVNING BYGG TOTALENTREPRENAD Gällande föreskrifter i Hus AMA -11 Eskilstuna

Läs mer

6.3 TYPRUMSBESKRIVNING

6.3 TYPRUMSBESKRIVNING 1(24) PROJEKT Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 1 Hus A& A1 6.3 TYPRUMSBESKRIVNING LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Upprättad av Lars Werner/Charlotta Sehlberg 2(24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

6.4 TYPRUMSBESKRIVNING

6.4 TYPRUMSBESKRIVNING 1(26) PROJEKT Kv Torsken 5, Luleå Trygghetsboende Etapp 2 Hus A & A1 6.4 TYPRUMSBESKRIVNING LULEÅ TIRSÉN & AILI ARKITEKTER I LULEÅ Upprättad av Lars Werner/Charlotta Selberg 2(26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11

Sida 1(10) Teknisk beskrivning. Ombyggnad av tak. Pilagårdens förskola 2010-06-11. Totalentreprenad. Ombyggnad av tak Pilagårdens förskola 2010-06-11 Sida 1(10) Teknisk beskrivning Totalentreprenad Sida 2(10) Entreprenaden Byggnadens tegeltak skall bytas till nytt tak av tegelpannor. Ny underlagspapp med tillhörande läkt monteras. Nytt regnvattensystem

Läs mer

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14

Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Guide för måleriarbeten enligt AMA Hus 14 Beckers måleriombud Beckers finns på ett 60-tal platser över hela landet. Hitta ditt närmaste måleriombud på www.beckers.se/proffs. Där finner du också information

Läs mer

MÄRSTA 1:203 TRIANGELHUSET BIBLIOTEK MÄRSTA NYBYGGNAD 11.2 RUMSBESKRIVNING BYGGHANDLING

MÄRSTA 1:203 TRIANGELHUSET BIBLIOTEK MÄRSTA NYBYGGNAD 11.2 RUMSBESKRIVNING BYGGHANDLING MÄRSTA 1:203 BIBLIOTEK MÄRSTA 11.2 RUMSBESKRIVNING BYGGHANDLING A-PM01: 2012-10-25 Upprättad av: Handläggare: Kristin Bååth efon 08-585 375 32 Sida: 1 Förkortningar R G S V T I Ö FM VA vt = Rivning = Golv

Läs mer

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386

BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE UMAS VB-2386 1 BYGGNADSBESKRIVNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING UMAS VB-2386 GG/GG 2007-08-21 Relationshandl. 2008-02-06 GENERELLT 2 Byggnaden levereras i volymelement s.k. sektioner. Dessa

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-05-16 Upprättad av: TC 1 (23) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Ishallen har en mycket dålig yttertakskonstruktion av trp.plåt med läckage

Läs mer

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV:

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET. Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr RUMSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV: Kyrkogårdsförvaltningen Tekniska avdelningen SKOGSKYRKOGÅRDEN Dnr 4.1.2-81-2016 RUMSBESKRIVNING DATUM: 2016-03-01 REV: Antal sidor inkl denna, 8 HOS Arkitekter AB Åsögatan 113, 116 24 Stockholm Tel 08

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

RUMSBESKRIVNING. Savoy Hotell Sidan 1 av 52. Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell. Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Savoy Hotell Sidan 1 av 52 Räven 20 OMBYGGNAD AV Savoy Hotell RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-11-13 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars-Göran Hedström Savoy Hotell Sidan 2 av 52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning

Läs mer

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti

RAM OCH RUMSBESKRIVNING Lokal för Sogeti Ram och Rumsbeskrivning Datum: 2012-02-15 Objekt: Sogeti Proj.nr: Bolag: Galären i Luleå AB Vår ref: Mattias Nilsson Tel: 070-350 69 24 E-post: mattias.nilsson@lulea.galaren.se Dok nr: 6.5 RAM OCH RUMSBESKRIVNING

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING Del av Sundbyberg 2:44 & 2:74

U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING Del av Sundbyberg 2:44 & 2:74 U6A01 SUNDBYBERGS RIDANLÄGGNING TEKNISK RAMBESKRIVNING DE 4: STOMME RIDHUS, SERVICEDEL, STALL Beskrivningen upprättad av Erik Jarlöv Arkitekt SAR/MSA och Ingemar Hedlund, Byggnadsingenjör REV ÄNDRINGEN

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Polishus Tierp Stomentreprenad 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer: 10188995 06.03.1 RAMBESKRIVNING STOMME WSP / Tel: +4610-722 50 00 Fax: +4610-722 52 14 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se 2 (9) 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S

Läs mer

K0043.008.04/30.952 A HKPFLJ MALMEN. Sida 1(11) GARNISONSVAKTEN OMBYGGNAD KASERNBYGGNAD BY 008 RUMSBESKRIVNING GÖRAN GUNNARSSON

K0043.008.04/30.952 A HKPFLJ MALMEN. Sida 1(11) GARNISONSVAKTEN OMBYGGNAD KASERNBYGGNAD BY 008 RUMSBESKRIVNING GÖRAN GUNNARSSON Sida 1(11) A Enligt PM 1 GG 060317 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST KONSULT GARNISONSVAKTEN OMBYGGNAD KASERNBYGGNAD BY 008 UPPDRAG NR UPPRÄTTAD AV DATUM FASTSTÄLLD 0474.23 G GUNNARSSON DATUM HANDLÄGGARE

Läs mer

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr BYGGNADSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV:

SKOGSKYRKOGÅRDEN SKOGSKREMATORIET Ombyggnad för nytt arkiv. Dnr BYGGNADSBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG DATUM: REV: Kyrkogårdsförvaltningen Tekniska avdelningen SKOGSKYRKOGÅRDEN Dnr 4.1.2-81-2016 BYGGNADSBESKRIVNING DATUM: 2016-03-01 REV: Antal sidor inkl denna, 10 HOS Arkitekter AB Åsögatan 113, 116 24 Stockholm Tel

Läs mer

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Ackordstidlista rent ackord 2012 för Undertaksmontering mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Gäller fr o m den 1 mars 2012 Ackordsriktpunkt År 2012-03-01 150:- År.. År..

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

RUMSBESKRIVNING GENERELLA ANVISNINGAR

RUMSBESKRIVNING GENERELLA ANVISNINGAR 1/16 RUMSBESKRIVNING GENERELLA ANVISNINGAR FÖRKLARINGAR Förkortningar T = Tak V = Vägg F = Fönster FN = Fönsternisch S = Sockel G = Golv Ö = Övrigt GENERELLT GÄLLER: Denna rumsbeskrivning omfattar i stora

Läs mer

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET

BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET BYGGDELSBESKRIVNING SVÄRDFÄSTET 7, Söderkullag. 68-72, Hus C (2803) SVÄRDFÄSTET 8, Östergårdsplan 1-7, Hus D (2802) SVÄRDFÄSTET 9, Gullbrandsg. 19-23 Hus E (2801) ARMBORSTET 5, Söderkullag. 53-65 (Traktorgarage)(0701)

Läs mer

Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv

Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv Fasadarbeten gällande brandstationen, Svalöv FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rambeskrivning Ulf Andersson 2014 01 31 ALLMÄNT Förbesiktning TE förutsätts före avgivande av anbud ha skaffat sig den kännedom om arbetsområdena

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RUMSBESKRIVNING 2016-05-19

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RUMSBESKRIVNING 2016-05-19 OMBYGGNAD AV BEF. VINDSLÄGENHET KV. OBELISKEN 24 GOTLANDSGATAN 37, PLAN 6 & 7 STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RUMSBESKRIVNING 20160519 Handläggande arkitekt: Scott Danielson Ansvarig arkitekt: Pontus Lomar

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

Bilen 25 Sidan 1 av 8 Förfrågningsunderlag Luleå 2014-05-09

Bilen 25 Sidan 1 av 8 Förfrågningsunderlag Luleå 2014-05-09 Bilen 25 Sidan 1 av 8 Bilen 25 6.3. RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-05-09 Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning

Läs mer

KUNGÄLVS KOMMUN FM-SERVICE GLÄNTAN OM- OCH TILLBYGGNAD. PROJEKT i13078. RAMBESKRIVNING-BYGG Antal sidor: 11 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Göteborg 2014-03-10

KUNGÄLVS KOMMUN FM-SERVICE GLÄNTAN OM- OCH TILLBYGGNAD. PROJEKT i13078. RAMBESKRIVNING-BYGG Antal sidor: 11 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Göteborg 2014-03-10 KUNGÄLVS KOMMUN FM-SERVICE GLÄNTAN OM- OCH TILLBYGGNAD PROJEKT i13078 RAMBESKRIVNING-BYGG Antal sidor: 11 Göteborg 2014-03-10 Tengbom Göteborg Malin Forsberg ALLMÄNT Äldreboendet Gläntan ligger i Kärna,

Läs mer

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020 Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 4 4 BJÄLKLAG

Läs mer

GENERELLA ANVISNINGAR

GENERELLA ANVISNINGAR 1/23 GENERELLA ANVISNINGAR FÖRKLARINGAR Förkortningar R = Rivning G = Golv S = Sockel V = Vägg T = Tak Ö = Övrigt GENERELLT GÄLLER: Denna beskrivning omfattar i stora drag byggnadsarbeten ytskikt, rumskompletteringar

Läs mer

PROJEKTERINGSPROCESSEN

PROJEKTERINGSPROCESSEN PROJEKTERINGSPROCESSEN KAPITEL 6 6.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1 Ge exempel på fel som kan förekomma i projekteringsprocessen. 2 Varför brukar det tidiga skedet

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-04-18 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, ETAPP 2, RADHUS sid 2 (9) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, matplats/allrum, vardagsrum/matplats, förråd, wc/dusch, klädvård

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click 2015-02-03 FÖLJANDE VERKTYG BEHÖVS FÖR LÄGGNING AV NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Hunton Silencio thermo 1 Före läggning Installationsritningar måste vara tillgängliga innan läggningen påbörjas. Rör som monteras i Silencio Thermo ska ha goda

Läs mer

fermacell Ytbehandling Februari 2016

fermacell Ytbehandling Februari 2016 101 fermacell Ytbehandling Februari 2016 102 2 Information Tele 2 Arena, Stockholm, Sverige Byggherre Arkitekt Entreprenör Stockholm Stad White Arkitekter PEAB Sverige Byggår 2010-2013 103 3 5. Ytbehandling

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Danderyds sjukhus Teknisk beskrivning - Bygg Byggdelsbeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 20 Förfrågningsunderlag LINK beskrivning / Lumaparksvägen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Renovering av fönster. Ivar Vidfamnes gata 1-29 samt 2-14

Renovering av fönster. Ivar Vidfamnes gata 1-29 samt 2-14 . Renovering av fönster Ivar Vidfamnes gata 1-29 samt 2-1 Projekt nr: 1319 UTFÖRANDEENTREPRENAD RAMBESKRIVNING FÖNSTERRENOVERING Stockholm Anders Köhler HSB Konsult 2 (1) B GENERELLT 3 FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN,

Läs mer

02.4 Rumsbeskrivning

02.4 Rumsbeskrivning Handling 02.4 Sidantal 16 02.4 Rumsbeskrivning 20140613 Byggnadsbyrån AB Innehållsförteckning Generellt 4 Beteckningar 4 Rivning, demontering och lagningar 4 Listverk 4 Golvtyper / vägg och takbeläggning

Läs mer

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM

0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-12-07 Upprättad av: Thomas 1 (5) 0 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM ÖVERSIKTLIG INFORMATION Renovering av yttertak med tillhörande plåtarbete och snörasskydd, byte

Läs mer

Invändiga dörrar, glaspartier Specialdörrar

Invändiga dörrar, glaspartier Specialdörrar 65 NSC.251 Invändiga dörrar, glaspartier Specialdörrar Montering branddörrar och glaspartier Glasning av partier på särskild ArbetsInstruktion Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, KEDJEHUS sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, hall,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36

MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 1 Före läggning Låt Silencio Thermo-skivorna ligga inomhus på plant underlag i 48 timmar för att anpassa sig till rumstemperatur. Skivorna får inte

Läs mer

Vändskivan 5 C Sidan 1 av 20 Imtech Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-12

Vändskivan 5 C Sidan 1 av 20 Imtech Förfrågningsunderlag Luleå 2014-02-12 Vändskivan 5 C Sidan 1 av 20 Vändskivan 5 C Om och tillbyggnad 2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2014-02-12 Senast ändrad: 2014-02-12 PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Mattias Nilsson Uppdragsansvarig: Mattias

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, VILLOR sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, allrum/kontor/sovrum,

Läs mer

Stomkomplettering innertak Gipsskivor på reglar av trä eller plåt

Stomkomplettering innertak Gipsskivor på reglar av trä eller plåt 64 HSB.1 & KBC.32 Stomkomplettering innertak Gipsskivor på reglar av trä eller plåt Innertak på reglar av trä eller plåt Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 Sid 2 av(9) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att omfatta alla

Läs mer

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG

NORGIPS TAK & BJÄLKLAG NORGIPS TAK & BJÄLKLAG UNDERTAK - INNERTAK tak och bjälklag undertak med norgips gipsskivor Norgips gipsskivor monterade på ett underlag av stålprofiler eller träreglar är en idealisk lösning på de allra

Läs mer

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013

CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 CAPAROL VÅTRUMSSYSTEM 2013 11 Caparol Våtrumssystem Utförandeanvisning Klass VT & VA enligt Måleribranschens regler för våtrum 2013 Obs! detta är endast en utförandeanvisning. Måleribranschens fullständiga

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

L E V E R A N S D E K L A R A T I O N L D 1 5-0 1-01 PC L A D H U S F R Å N A R V E S U N D

L E V E R A N S D E K L A R A T I O N L D 1 5-0 1-01 PC L A D H U S F R Å N A R V E S U N D L E V E R A N S D E K L A R A T I O N L D 1 5-0 1-01 PC L A D H U S F R Å N A R V E S U N D Avser mindre hus; 20-60 kvm. Levereras i byggsats med färdigkapad stomme, PreCut (PC). Bodsjö 25 Bye 25 Dalåsen

Läs mer

11.7 Rumsbeskrivning

11.7 Rumsbeskrivning Handling 11.7 Sidantal 9 OMBYGGNAD AV TOMASLUNDSKOLANS SKOLKÖK 11.7 Rumsbeskrivning Förfrågningshandling Upprättad av Byggnadsbyrån i Vetlanda AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN A Rumsnummer / sockel 20141218

Läs mer

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se

Montageanvisningar. Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud. www.hydropanel.se Montageanvisningar Motståndskraftig mot fukt, brand, slag och ljud www.hydropanel.se utgåva april 2008 1400 2 1400 Innehållsförteckning 1 Produkt 1.1 Produktsammansättning 4 1.2 Användningsområden 5 1.3

Läs mer

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120.

Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. 2004-03 Sid 1 (6) Monteringsanvisning för rörgenomföring med obruten isolering genom brandcellsskiljande byggnadsdel i brandklasser från EI15 - EI120. För att kunna montera genomföringar krävs det ett

Läs mer

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus.

Spackling. Arbetsråd för spackling inomhus. Spackling Arbetsråd för spackling inomhus. En lyckad renovering börjar med ett noggrant spacklingsarbete. Du vet det säkert. Att det är viktigt att vara noggrann. Men när det gäller förarbetet innan målning

Läs mer

RUMSBESKRIVNING. R-13 LB-Hus Optimal 2016 SYSTEM 2012

RUMSBESKRIVNING. R-13 LB-Hus Optimal 2016 SYSTEM 2012 RUMSBESKRIVNING LB-Hus Optimal 2016 SYSTEM 2012 2016-04-01 Sid nr 2 Anm Denna beskrivning är upprättad i anslutning till AMA 98. Beskrivningen, som är gemensam för olika hustyper, gäller i tillämpliga

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

FASAD- OCH RUMSBESKRIVNING BYGGDELSBESKRIVNING HUS-MARK FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FASAD- OCH RUMSBESKRIVNING BYGGDELSBESKRIVNING HUS-MARK FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.2 Sidantal 36 Uppdragsuppgifter: Kv. POSTEN/ TREVNADEN Uppdragsnummer: -02 FASAD- OCH RUMSBESKRIVNING BYGGDELSBESKRIVNING HUS-MARK Utgivare: TM.Konsult Teknik & Arkitektur ohanson BET ÄNDRINGEN

Läs mer

481 Servicehall, bussar 06A42 Bussdepå

481 Servicehall, bussar 06A42 Bussdepå 1 (15) Beställare LFV 06A42 Bussdepå FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2007-05-02 RUMSBESKRIVNING BÖVING & KINNMARK ARKITEKTKONTOR AB Söder Mälarstrand 21. 118 20 Stockholm Telefon 14 07 35 Telefax 643 24 67 Handläggare

Läs mer

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK

RAMBESKRIVNING BYGG OCH MARK Eva Hebbel-Åslin ida 1 (8) Direkttel och mobil: 0490-25 72 25 E-post: eva.hebbel@vastervik.se ästervik 2011-10-21 Kv. juren 2 i ästervik Om-/till-/påbyggnad av Rosavilla rygghetsbostäder. RAMBEKRINING

Läs mer

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning

StoTherm Ecoroc. Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc Arbetsanvisning 1 Arbetsanvisning StoTherm Ecoroc 1. Ställningsrekommendationer Montera ställningen på lämpligt avstånd från befintlig fasad. Bomlaget bör vara minst 5 plank (1 m) brett.

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg

BYGG SÅ HÄR. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. med skivor med Ecoprim Varmvägg Rekv.nr 3040 augusti 2009 STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2009 4 BYGG SÅ HÄR Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor med Ecoprim Varmvägg Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

KV. GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN

KV. GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN Handling 11.3 KV. GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN RUMSBESKRIVNING FRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPRÄTTAD: 2010-12-01 Revideringar markeras med kursiv stil Entreprenadform: Utförandeentreprenad Handläggare: Gunnar

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE BYGGSERVICEARBETEN OCH SKADEREPARATIONER. vid AB Bostäder i Borås under tiden 2014 04 01 2016 03 31

ANBUDSFORMULÄR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE BYGGSERVICEARBETEN OCH SKADEREPARATIONER. vid AB Bostäder i Borås under tiden 2014 04 01 2016 03 31 2013-08-01 1(9) ANBUDSFORMULÄR TOTALENTREPRENAD AVSEENDE BYGGSERVICEARBETEN OCH SKADEREPARATIONER vid AB Bostäder i Borås under tiden 2014 04 01 2016 03 31 Priser Timdebitering och à-priser skall omfatta

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM STADSHUSET PITEÅ 2013-10-01 PRELIMINÄR HANDLING

GESTALTNINGSPROGRAM STADSHUSET PITEÅ 2013-10-01 PRELIMINÄR HANDLING GESTALTNINGSPROGRAM STADSHUSET PITEÅ 0300 PRELIMINÄR HANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING SYFTE HISTORIK GESTALTNINGSIDÉ 3 ÖVERGRIPANDE FÄRGSÄTTNING FLYGEL A 4 FÖRBINDELSEGÅNG KORRIDORER FLYGEL B 6

Läs mer

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management

Entreprenadjuridik och avtal. Construction Management Entreprenadjuridik och avtal Avtal Skriftligt avtal Allmänna bestämmelser AB ABT ABK ABM (Allmänna bestämmelser) (Allmänna bestämmelser totalentreprenad) (Allmänna bestämmelser konsultuppdrag) (Allmänna

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 BESIKTNINGAR BYGGLEDNING KONSTRUKTIONER RAMBESKRIVNING KONSTRUKTION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 ALLHALLEN Rapphönan 7 Örkelljunga kommun Nybyggnad av allhall S:t Clemens gata 45 252 34 Helsingborg

Läs mer

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt

PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR. Elegant, Effektivt och Enkelt PARAFON ROYAL UNDERTAK OCH BAFFLAR Elegant, Effektivt och Enkelt NU LANSERAR VI PARAFON ROYAL ETT EXKLUSIVT, HÖGABSORBERANDE UNDERTAK FÖR DIKTMONTAGE MED ETT HELTÄCKANDE YTSKIKT AV GLASFIBER Vi ser en

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet

Klassade massivdörrar. Hus och Fastighet Klassade massivar Hus och Fastighet Dörrar för fastighetens alla behov Nedan ser du ett urval av våra modeller. Släta ar Gedigen stomme med 110 mm ram, tät fyllning och 4 mm spärrskiva. Fanerad D43 Mönsterlagt

Läs mer

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering

FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O Oorganisk våtrumsskiva Projektering och montering FERMACELL Powerpanel H 2 O:s egenskaper i våtrum: Cementbaserad skiva, kan inte brytas ned av fukt Oorganisk skiva, bidrar därmed

Läs mer

Brf. Parksäter i Habo Teknisk beskrivning - kund

Brf. Parksäter i Habo Teknisk beskrivning - kund Brf. Parksäter i Habo Teknisk beskrivning - kund Jönköping 2014-08-19 1 Innehållsförteckning Byggdel Sidor Allmänt 3 Lägenheter 4-6 2 Allmänt Rumshöjd i lägenheter Tamburdörrar Innerdörrar i lägenheter

Läs mer

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg

Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg Monteringsanvisning Tarkett Aquarelle Våtrumsvägg September 2010 (ers. september 2001) Information SVERIGE Tarkett AB Box 4538 191 24 Sollentuna Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83 info.se@tarkett.com

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER. Flex undertakssystem används där det önskas

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Click Följande verktyg behövs för läggning av NOVILON CLICK Mattkniv med trapetsblad Tumstock / måttband

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete.

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete. 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - skruvade Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

Carl-johan.x.claesson@ericsson.com

Carl-johan.x.claesson@ericsson.com Sidnummer 1 av 11 Datum 2015-03-26 Vår referens Fredrik Karlsson Fastighetsbeteckning Häradsdomaren 6 Kundnummer 1617 Fastighetsadress Badvägen 6 Beställare Carl-johan Claesson Adress Badvägen 6 Postadress

Läs mer

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag

LSS - boende, Rödhakevägen, Brittsbo Nybyggnad 06.5 RUMSBESKRIVNING. TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag Projektnr 96849 Objekt 12364 LSS boende, Rödhakevägen, Brittsbo 06.5 RUMSBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD AD ARKITEKTKONTOR Box 96 Tel: 06310 14 10 20110131 Östersunds kommun Teknisk förvaltning Fastighet

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Akustisk dimensionering

Akustisk dimensionering Akustisk dimensionering 1 Eva Sjödahl, Akustiker, Tyréns AB, Malmö Byggprojektens olika skeden Program-/ Ramhandling Systemhandling / huvudhandling Bygghandlingar / förfrågningsunderlag Byggskedet Färdig

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11

FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 Sidan 1 (6) FÖRSLAG TILL BESKRIVNING MED SIKAPLAN VGWT 1,2 ALT 1,5 MM FÖR EXPONERADE TAK MED MEKANISK INFÄSTNING ENLIGT AMA HUS 11 JSD.2 Glid- och skyddsskikt av filt e d till vattentätt skikt mm Text

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna

Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Santex Rum 35 med Santex Fasta eller Skjutbara tak och med Synlig eller Inbyggd hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex

Läs mer