Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Myrorna Förfrågningsunderlag Luleå 2013-11-13"

Transkript

1 Storheden 1:55 Sidan 1 av 19 Storheden 1:55 Lokalanpassning 2. RUMSBESKRIVNING Datum: Senast ändrad: PRELIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning Lokalanpassning Allmänt gäller att totalentreprenören har att - i samråd med beställaren/byggherren - själv projektera och detaljlösa byggnadsutförande inom ramen för de specificerade föreskrifterna beträffande material och utförande etc. som anges nedan i beskrivningar, i rumsbeskrivning, på ritningar och i övriga handlingar. Beträffande material- och utförandeföreskrifter gäller AMA Hus 08, nedan angivna föreskrifter samt i förekommande fall respektive varufabrikants föreskrifter.

2 Storheden 1:55 Sidan 2 av 19 Lager 112 Material Målning Kulör Golv: Slipad betong Socklar Befintliga. Ny vägg furu 12x56 Vit Väggar: Befintliga/gips Vit Tak: Befintligt Gipsvägg uppförs till befintligt undertak avskiljande mellan lager och butik. Eldrör nedmonteras och utgång genom undertak kompletteras lika befintligt. Eldrör demonteras hel och lyfts ut. Beställaren ombesörjer bortforsling och omhändertagande av eldrör. Spricka/sättning insida befintlig port sågas och gjuts om klass A gjutning förberedande för slipning superfloor ca 12kvm. 2 ståldörrar 10x21 monteras. Hängning samt placering enl ritning. Utrymningsskyltar enl branddok. Väggar/bröstning sprutmålas enl referensyta, samt beskrivning. Referensyta målning befintliga gipsväggar C-12:14 (referensytor målning utgåva 2007). Målning av råsågad träbröstning sker till full täckning har uppnåtts. referensyta ny gips A-12:14.

3 Storheden 1:55 Sidan 3 av 19 Butik 106 Material Målning Kulör Golv: Slipad betong Socklar: Befintliga. Ny vägg furu 12x56 Vit Väggar: Befintliga/gips Vit Tak: Befintliga gipstak behålls. Nya gipstak Synlig bärplåt utbyggd del mot vindfång S0502-Y S0502-Y Kontorskub rivs, komplettering ytskikt lika befintligt. Entresol till bef fläktrum rivs. Komplettering ytskikt lika befintligt. Dörr in till fläktrum demonteras och hål i vägg byggs igen lika befintligt ytskikt. Vägg öppnas för inlastning av aggregat på ny placering. Efter aggregat är monterat byggs vägg igen lika befintligt. Tre massiva släta dörrar vita med tappgångjärn 2st 9X21 samt 1st 10x21 monteras enl ritning till Förråd/UC, personal samt RWC, komplett med beslag, foder och salning. Utrymningsskyltar enl branddok. Hål i betongplatta för tidigare uppgång till radiatorstråk bilas/gjuts igen klass A gjutning förberedande för slipning superfloor. Övrig bilning och igengjutning av sprickor/lösa delar i lokal som skall slipas ca 3kvm. Exakt omfattning av den övriga bilningen fastställs efter grundslipning. Plåtklädd vägg mellan café och utbyggnad entré reglas på samt gipsas. Fönster kläs med nya vitmålade träsmygar samt foder. Väggar/bröstning sprutmålas enl referensyta, samt beskrivning. Målning av råsågad träbröstning sker till full täckning har uppnåtts. Referensyta målning befintliga gipsväggar och tak C-12:14(referensytor målning utgåva 2007). Referensyta ny gips i butik A-12:14. Undertak i utbyggd del sprutmålas A-12:14. Befintligt undertak målas ej.

4 Storheden 1:55 Sidan 4 av 19 Vindfång 101 Material Målning Kulör Golv: Slipad betong Socklar: Granitkeramik Grå Foder: foderlösa plåtsmygar Mörk silvermetallic Väggar: gips S0502-Y Tak: Focus kant A t24 nedpendlat 600x600x20 Vit Väggdel byggs ovan invändiga partier. Invändiga partier höjd och kulör lika utvändiga partier. 2st slagdörrar fritt mått 1000mm inkl. besamöppnare med motorstyrning samt armbågskontakter. Öppning av befintlig vägg till angränsande lokal för dörr. Plåtskrädderier in och utvändigt Plannja PL 15 Mörk silvermetallic. 10mm tjocka foderlösa plåtsmygar. Bröstning inv gipsas. Undertak monteras höjdmässigt ovan partier. Befintlig plåtvägg reglas ut och kläs med gips. Väggar enl referensyta. Referensyta målning gipsväggar A- 11:01(referensytor målning utgåva 2007).

5 Storheden 1:55 Sidan 5 av 19 RWC 111 Material Målning Kulör Golv: Plastmatta enl ök Socklar: Uppvik Foder: furu 12x56 Vit Väggar: Bef/Gips S0502-Y Tak: Focus kant A t24 nedpendlat 600x600x20 Befintlig skiljevägg rivs. Nytt rum skapas enl krav för RWC. Spår/bilning i golv för avlopp/vatten till RWC och diskbänk i lager. Dörr massiv vit slät 10x21med tappgångjärn inkl trycke och rwc vred. Sakvaror som spegel, krokar, toalettpappershållare och handikappanpassning på dörr. Plastmatta med uppvik inkl. eventuell spackling. Undertak i bärverk. Väggar enl referensyta. Referensyta målning gipsväggar A- 21:01 Undertak A-11:01(referensytor målning utgåva 2007).

6 Storheden 1:55 Sidan 6 av 19 Städ 110 Material Målning Kulör Golv: Socklar: Plastmatta Uppvik Foder: furu 12x56 Vit Väggar: Bef/gips S0502-Y Tak: Focus kant A t24 nedpendlat 600x600x20 Vit Vägg rivs. Nytt rum skapas. Undertak i bärverk. Lätt innerdörr slät vit 9x21 inkl. trycke och täckbricka monteras. Spår/bilning i golv för avlopp/vatten till utslagsvask. Plastmatta med uppvik inkl. erforderlig spackling. Gipsväggar spacklas, vävas och målas. Referensyta målning gipsväggar A-21:01 Undertak A-12:01(referensytor målning utgåva 2007).

7 Storheden 1:55 Sidan 7 av 19 Personal 108 Material Målning Kulör Golv: Alloc Berry Honey Oak Socklar: Furu 12x56 Ek laserad Väggar: Gips Tak: Befintligt/kompletteras Vit Dörr till trapp demonteras och väggsår lappas. Nya gipsväggar för soprum och schakt för hiss uppförs. Golv läggs inkl. ev spackling. Referensyta målning gipsväggar och undertak A-11:01 (referensytor målning utgåva 2007).

8 Storheden 1:55 Sidan 8 av 19 Förråd/UC 107 Material Målning Kulör Golv: Plastmatta enl ök Socklar: Uppvik enl ök Väggar: befintliga/kompletteras Tak: Befintligt/kompletteras Vit Vedpanna med tillhörande schakt rivs. Eldrör demonteras hel och lyfts ut. Beställaren ombesörjer bortforsling och omhändertagande av eldrör. Ytskikt lappas igen lika befintligt. Stålkonsoller rivs. Befintlig golvbrunn i gjutjärn bilas upp till närmsta muff och ersätts med ny i plast. Kompletterande flytspackling och plastmatta med uppvik. Referensyta målning gipsväggar och tak A-13:14. (referensytor målning utgåva 2007).

9 Storheden 1:55 Sidan 9 av 19 Hiss Material Målning Kulör Golv: - Socklar: - Foder: - Väggar: - Tak: - Hissgrop djup 50mm skapas i bef golv. Schaktmått samt övriga mått och anpassningar enl. bifogad offert utförs av byggentreprenör i samråd med hissmontör. Lyftkrok monteras av byggentreprenör i schakttopp ovanför maskineri.

10 Storheden 1:55 Sidan 10 av 19 Soprum 109 Material Målning Kulör Golv: Socklar: Plastmatta Uppvik Väggar: Befintligt/kompletteras S0502-Y Tak: Befintligt/kompletteras Vit Väggar uppförs. Plastmatta med uppvik inkl. spackling. Ståldörr utvändig 10x21 monteras komplett inkl trycke. Massiv dörr slät vit 9x21med gummitätning monteras och drevtätas och beslagning komplett inkl. trycke och täckbricka. Referensyta målning gipsväggar och tak A-13:14 (referensytor målning utgåva 2007).

11 Storheden 1:55 Sidan 11 av 19 Trapp 201 Material Målning Kulör Golv: Socklar: Befintliga steg samt vagnstycken Befintliga/kompletteras Omfattning: Trä Vit Väggar: Befintligt S0502-Y Tak: Befintligt Vit Golv vid fot av trapp kompletteras lika angränsande rum 108. Referensyta vägg D-11:01. Tak C-11:03. (referensytor målning utgåva 2007).

12 Storheden 1:55 Sidan 12 av 19 Förråd 203 Material Målning Kulör Golv: Alloc Berry Honey Oak Socklar: Furu 12x56 Eklaserad Väggar: Befintlig/kompletteras S0502-Y Tak: Befintligt S0502-Y Ny gipsvägg mot fläktrum. Lagning i golv där toalett och handfat har suttit. Nytt golv och lister. Befintlig dörr ersätts med ny slät innerdörr 8x21 inkl trycke och täckbricka. Referensyta vägg A13:01,C-13:01 och E-13:01. Tak C- 13:03. (referensytor målning utgåva 2007).

13 Storheden 1:55 Sidan 13 av 19 Installationsutrymme 204 Material Målning Kulör Golv: Plastmatta enl ök Socklar: Uppvik enl ök Väggar: Befintlig/kompletteras S0502-Y Tak: Befintligt/kompletteras Vit Befintligt förråd rivs. Ny vägg. Fönster byggs igen lika befintliga angränsande ytor. Tak kompletteras lika befintligt. Golv öppnas för dragning av avlopp till golvbrunn. Plastmatta med uppvik på golv inkl spackling med fall mot golvbrunn. Massiv innerdörr med gummitätning slät vit 9x21inkl trycke och täckbricka. -

14 Storheden 1:55 Sidan 14 av 19 Korridor/hiss 202 Material Målning Kulör Golv: Alloc berry honey oak Socklar: furu 12x56 eklaserade Väggar: Befintlig/gips S0502-Y Tak: Befintligt/gips Vit Bastu rivs. Ny korridor samt hisschakt skapas. Gipsvägg mot omkläd. Innertak kompletteras med gips Ny öppning mot kontorsdel tas upp. Dörr slät vit 9x21 inkl trycke och täckbricka. Utrymningsskyltar enl branddok. Referensyta vägg A-11:01,D-11:01. Tak C-11:03. (referensytor målning utgåva 2007).

15 Storheden 1:55 Sidan 15 av 19 Omkläd/Dusch/WC 205/206/207 Material Målning Kulör Golv: Plastmatta enl ök Socklar: Uppvik enl ök Väggar: Gips S0502-Y Tak: Befintligt/kompletteras Vit Schakt för eldrör demonteras. Håltagning/spår i golv för nytt avlopp/vatten. Väggar och tak kläs med gips där det saknas. Plastmatta med uppvik på golv samt på vägg i dusch. Flytspackling för fall mot golvbrunn. Nya gipsväggar för WC. lättdörr till WC 9x21 slät vit inkl. trycke och vred. Lätt innerdörr slät vit inkl. trycke och täckbricka 9x21 mot korridor. Sakvaror till toalett. Befintliga/kompletterade tak spacklas med våtrumsspackel samt målas med våtrumsfärg enligt våtrumsprogram. Referensyta väggar och tak A-11:01(referensytor målning utgåva 2007). Taklucka målas.

16 Storheden 1:55 Sidan 16 av 19 Omkläd/Dusch 210/211 Material Målning Kulör Golv: Plastmatta enl ök Socklar: Uppvik enl ök Väggar: Befintliga/Gips S0502-Y Tak: Befintligt/Gips Vit Håltagning/spår i golv för omflyttning av avlopp/vatten. Väggar rivs. Nya väggar uppförs gipsade enl ritning för Omkläd/RWC. Befintliga väggar/tak kläs med ny gips. Plastmatta med uppvik på golv samt på vägg i dusch. Flytspackling för fall mot golvbrunn. Lättdörr 9x21 slät vit inkl. trycke och vred. Befintliga/kompletterade tak spacklas med våtrumsspackel samt målas med våtrumsfärg enligt våtrumsprogram. Referensyta väggar och tak A-11:01(referensytor målning utgåva 2007).

17 Storheden 1:55 Sidan 17 av 19 RWC 209 Material Målning Kulör Golv: Plastmatta enl ök Socklar: Uppvik enl ök Väggar: Gips S0502-Y Tak: Gips Vit Håltagning/spår i golv för omflyttning av avlopp/vatten. Väggar rivs, samt nya uppförs gipsade enl ritning för Omkläd/RWC. Befintliga väggar/tak kläs med ny gips. lättdörr 10x21 slät vit inkl. trycke och vred. Referensyta väggar och tak A-11:01(referensytor målning utgåva 2007).

18 Storheden 1:55 Sidan 18 av 19 Personal/Passage 212,208 Material Målning Kulör Golv: Alloc Berry Honey Oak Socklar: Furu 12x56 Eklaserade Väggar: Befintliga/Gips S0502-Y Tak: Befintliga/Gips Vit Håltagning/spår i golv för omflyttning av avlopp/vatten. Väggar rivs samt avväxlas. Nya väggar gipsade enl. ritning för Rum 212,208. Trapp rivs samt trapphål byggs igen. Befintliga foder och taklister ersätts mot nya. Hålkälslist i takvinkel samt vita 12x56 runt dörrar och fönster. Befintligt kök omplaceras och anpassas enligt planritning. Ny köksfläkt kolfilter. Tak och väggsår lagas i lika befintligt. Utrymningsskyltar enl branddok. Referensyta vägg A-11:01, D-11:01. Tak C-11:03. (referensytor målning utgåva 2007).

19 Storheden 1:55 Sidan 19 av 19 Kontor 213 Material Målning Kulör Golv: Alloc Berry Honey Oak Socklar: Furu 12x56 Eklaserade Väggar: Befintliga/Gips S0502-Y Tak: Skivtak typ Elit Vit Håltagning/spår i golv för omflyttning av avlopp/vatten. Vägg rivs. Dörrhål till klädkammare och hall bygg igen lika befintligt. Befintliga foder och taklister ersätts mot nya. Hålkälslist i takvinkel samt vita 12x56 runt dörrar och fönster. Nytt golv på hela ytan. Väggsår lagas i lika befintligt. Nytt undertak typ Elit eller motsvarande. Referensyta vägg A-11:01, D-11:01. (referensytor målning utgåva 2007).

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23 Ormen 7 Sidan 1 av 10 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.3 RUMSBESKRIVNING - & ILATION Datum: 2014-01-23 Senast ändrad: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och Simon Sundström Uppdragsansvarig:

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

KEVINGESKOLAN, DANDERYD Om- och tillbyggnad FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING 2015-01-25

KEVINGESKOLAN, DANDERYD Om- och tillbyggnad FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING 2015-01-25 KEVINGESKOLAN, DANDERYD Om- och tillbyggnad FÖRDJUPAD PROGRAMHANDLING 2015-01-25 RITNING NR REV RITNINGENS BENÄMNING SKALA DATUM REV.DATUM HANDLINGSFÖRTECKNING LOKALPROGRAM TABELL 2015.01.25 A-01 Rumssamband-Arbetsenhet

Läs mer

Projektnr 1050470. ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25

Projektnr 1050470. ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGNADSPROGRAM BYGGDELSBESKRIVNING. Handling Sidantal 25 Handling Sidantal 25 Projektnr 1050470 ALNARP M0026:003 Agricum M0026:004 Aula Ombyggnad 2011 BYGGDELSBESKRIVNING Lund 2010-03-23 Rev Projekt nr Upprättad av Agneta Ljungberg AGNETA LJUNGBERG ARKITEKTER

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning. Förfrågningsunderlag 2014-03-04 Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 24 Förfrågningsunderlag : Jenny Carlstedt tel direkt: 010-479 99 15 email: jenny.carlstedt@linkarkitektur.se

Läs mer

LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS

LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 508 Brandstation Öst 07A21 HGA BRS Sidantal 23 LUFTFARTSVERKET STOCKHOLM-ARLANDA FLYGPLATS 07A21 HGA BRS BYGGNADSBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING 07-10-26 Upprättad 2007-10-26 av : Ändringar: Innehållsförteckning 1 (1) Status Innehållsförteckning

Läs mer

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning

Konstfack LM Ericssons väg 14 Ombyggnad slöjdsalar. Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Ombyggnad slöjdsalar Rambeskrivning inkl rumsbeskrivning Beskrivningen ansluter till AMA Hus 11 Antal sidor inkl denna: 22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 (22) Rev 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR 01.S Sammansatta byggdelar

Läs mer

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB).

Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). Bilaga 2 2015-02-03 1 (8) Teknisk Beskrivning och Gränsdragning Malmö Stad / Mobila Shopping Center AB genom Atrium Ljungberg AB (ALAB). 1 ALLMÄNT Malmö Stad, förkortas HG i detta dokument. Hyresvärd Mobilia

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Åkervägen 5, 234 34, Lomma Patrik.Lundberg 2015-05-27 Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad, nytt tak,

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum

Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum Brf Borealis Rambeskrivning för ombyggnad av badrum HANDLING FU1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG C5 Gruppen AB Karlbergsvägen 84 113 35 STOCKHOLM Tel 08-690 26 90 Fax 08-690 26 99 Beställare. Lägenhet nr Ort:.. Datum.....

Läs mer

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning

Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning 1(15) Projekteringskrav Bygg Ingående i Gavlefastigheters projekteringsanvisning ALLMÄNNA ANVISNINGAR - Myndighetskrav ska alltid uppfyllas. - Minimikrav enl. Hus AMA 11 ska innehållas * Eventuella avsteg

Läs mer

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

KV RÄVEN 20, LULEÅ OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION OMBYGGNAD AV SAVOY HOTELL Utgåva 3, förfrågningsskede Luleå 2013-11-13 WSP Byggprojektering H:\LULEÅ\CENTRUM\RÄVEN 20 SAVOY\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06.

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se. Plats: Nymansgatan 23. Sammanträdesdatum: 2015-05-06. HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: fastighetsnamnden@halmstad.se Plats: Nymansgatan 23 Sammanträdesdatum: 2015-05-06 Tid:

Läs mer

Offertförfrågan avseende badrumsrenovering

Offertförfrågan avseende badrumsrenovering Offertförfrågan avseende badrumsrenovering Innehåll Offertförfrågan avseende badrumsrenovering...1 Ort och datum:...2 Beställare:...2 Kontaktuppgifter...2 Lägenheten...2 Bostadsrättsföreningen...2 Övrig

Läs mer

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du Bygga nytt badrum? Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du skall bygga om ditt badrum. Under resans gång kommer du att upptäcka att det är

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Handling 6.6 Sidantal 17 KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE BOSTÄDER ETAPP 2 HUS A OCH A1 6.6 RAMBESKRIVNING LUFT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av, Galären Galären i Luleå AB 2(17).dat INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11 LJ Villan Föräljningsvillkor Överenskommelsen mellan L.J villan och beställaren regleras genom särskilt entreprenadkontakt som upprättas i varje enskilt fall. Som

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun

Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Våtrums renovering sida 1 av 2 Anbudsinbjudan avseende renovering av våtutrymme på Dotegården och Smörkullegården i Mölndals Kommun Härmed inbjudes ni till anbudsräkning i enlighet med nedanstående förfrågningsunderlag:

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet, studera

Läs mer

www.arjangsstugan.se Vätten 25 + 12 m2

www.arjangsstugan.se Vätten 25 + 12 m2 www.arjangsstugan.se Vätten 25 + 12 m2 Kunden i centrum Vår policy är att alltid sätta kunden i centrum och att arbeta för att våra kunder ska känna sig trygga med vårt arbete. Vi håller alltid vad vi

Läs mer

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar Skapar livsrum! Ljusstaden Östra Vimpeltorpet i Kalmar Bofakta Etapp 1 Innehåll INFO Så här går det till 3 BESKRIVNINGAR Rumsbeskrivning 4 Teknisk beskrivning 6 Garantier och försäkringar 7 EKONOMI Prislista

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Vitsippan Ekhaga! 1. Läs

Läs mer

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE BYGG UTGÅVA 1: 2014-03-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE BYGG KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen Upplysningar

Läs mer