A-serien Plotter/ekolod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-serien Plotter/ekolod"

Transkript

1 A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D

2 Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien tillhöriga Raymarine UK Limited. Pathfinder och Raymarine är registrerade varumärken i Storbritannien tillhöriga Raymarine Holdings Limited. 45STV, 60STV, AST, Autoadapt, Auto GST, AutoSeastate, AutoTrim, Bidata, G-Series, HDFI, LifeTag, Marine Intelligence, Maxiview, On Board, Raychart, Raynav, Raypilot, RayTalk, Raystar, ST40, ST60+, Seaclutter, Smart Route, Tridata och Waypoint Navigation är varumärken tillhöriga Raymarine UK Limited. Alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga respektive ägare. Raymarine UK Ltd Dokument nummer Datum: Augusti 2008

3 Innehåll Viktig information... 9 Varningar... 9 Elektroniska sjökort Kapitel 2: Använda skärmen Inledning Systemsammanfattning Grundsystem Utökat system Huvudfunktioner Första användningstillfället Knappar och kontroller Funktion Starta och stänga av instrumentet Markör Panorering och zoomning Belysning och färg Övrig information Inställningsmenyer Dialogrutor Visa huvudfunktioner Välja en siduppsättning Välja en huvudfunktion Delade sidor...26 Larm och varningar Man överbord...27 Larm...27 Kapitel 3: Waypoints Om waypoints Använda waypoints Waypointverktygen...31 Lägga ut waypoint...31 Navigera till waypoint...32 Visa/redigera waypointinfo...33 Flytta waypoint...34 Ta bort en waypoint...35 Waypointgrupper Kapitel 4: Plotterfunktionen Säkerhet och krav Säkerhet...38 Sjökort Din position...40 Panorera sjökortet...40 Autoskala...40 Navigera till en angiven destination

4 Lägga upp en rutt...42 Ruttnavigering...44 Redigera rutter...45 Restid i rutter...46 Kursavvikelseindikator...47 Arbeta med spår...48 Redigera och ta bort spår...48 Mäta bäring och distans...49 Sjökortet...51 Kortlager...51 Vektorer och pilar...51 Bildriktning och rörelseläge...52 Sjökortsinformation...53 Färdplanering...54 Tidvatteninformation...54 Visa undervattensinformation...56 Information om objekt på kortet...56 Information om hamnar och service och företag i hamnarna 57 Lotsinformation...57 Panorama- och flygfoton...58 Plotterinställning...59 Kartreferenssystem...60 Sjökortsförskjutning och sjökortsinställning...60 Skala...62 Larm Kapitel 5: 3-dimensionella sjökort Säkerhet och systemkrav Säkerhet Krav Använda 3-dimensionella kort Knapparna Aktiv navigering och planering Ändra bilden Göra bilden tydligare Använda vanliga kort och 3D-kort kombinerade Vyindikering på 3D-kort Sjökortssynkronisering Flygfotolager Inställning av 3D-kort Kapitel 6: Fiskelodsfunktionen Fiskelodsbilden Så här arbetar ekolod Tolka ekolodsbilden Bottenekon Faktorer som påverkar bilden Förinställda driftlägen Förinställda bildlägen A-serien Handbok

5 Ändra mätområde Byta mätområde Presentation Känslighet och effekt Effektinställning En/två frekvenser Djup och distans till ett eko Ställa in bildrullning och bildhastighet Lägga ut waypoints Fiskelodslarm Inställningsmeny Skärminställningar Givarinställningar Kapitel 7: Sirius-väder (endast i USA) Kapitel 8: Sirius-ljud (endast i USA) Kapitel 9: Navtex Navtexinställningar Välja kategori för larmaktivering Navtex-meddelandefönstret Arbeta med Navtex-meddelanden Sortera meddelandelistan Kapitel 10: AIS Bakgrund Olika typer av AIS-info...96 AIS-inställning Använda AIS AIS-statussymboler...97 AIS-lager...98 AIS-bilden...98 AIS-symboler...99 Visa AIS-information...99 Säkerhetszoner Säkerhetszonslarm...99 AIS-alternativ Visa AIS-vektorer Visa säkerhetsinformation AIS-lista Fullständig AIS-information Funktionsknappen AIS-ALTERNATIV Säkerhetsmeddelanden Säkerhetsmeddelande AIS-larm Lista över aktiva larm Kapitel 11: Data från andra instrument och motor Systemkrav Motorkrav

6 Övervakningsutrustning Infovisning Välja en infosida Förinställda infopaneler Motorövervakning Ställa in motorövervakningen Förinställda motorinfopaneler Enheter för temperatur och bränslemängd Motorlarm Anpassa infofönster Kapitel 12: Systeminställning och anpassning 111 Siduppsättningar Infofält och kompass Kompassinställning GPS-status Differentialkompensering via satellit Kög/fög-vektor Systeminställningar Systeminställningsmeny Larminställningsmeny Kapitel 13: Minneskort och lagring av data Använda minneskort Använda kortläsaren Spara till och läsa från minneskort Hämta data från och skicka data till en dator Lösenordsskydd Lösenordsbekräftelse Avaktiverad data/funktioner Aktivera/avaktivera lösenordsskydd Kapitel 14: Underhåll och felsökning Säkerhet Rutinkontroller Rengöring Systemåterställning Återställning av inställningar Fabriksåterställning Felsökning Installation och skärm Plotterfunktionen Väderfunktionen Kontakta med Raymarine Via webbsidan Kontakta Raymarine i Sverige Kontakta Raymarine i Europa Kontakta Raymarine i USA Överallt i världen Kontakt med Navionics A-serien Handbok

7 Navionics Italien Navionics US Navionics Australien Navionics Storbritannien Kontakt med Sirius Navionics licensavtal Sirius-väder

8 8 A-serien Handbok

9 Viktig information Varningar VARNING! Navigationshjälpmedel Den här skärmen, med tillhörande kringutrustning, är enbart ett navigationshjälpmedel. Sådana funktioner som AIS-lager och olika sjökortsfunktioner är endast avsedda att användas som en hjälp i syfte att höja säkerheten och underlätta beslutsfattandet ombord. Dessa funktioner får inte betraktas som kompletta och helt exakta, eftersom deras funktion och användbarhet kan variera mellan olika områden. Det är alltid befälhavaren ombord som har ansvaret för att sjövett och gott sjömanskap tillämpas, samt att papperssjökorten är uppdaterade och att personalen läst sjöfartsmyndigheternas underrättelser för sjöfaranden och har rätt och tillräcklig navigationskunskap. VARNING! Installation Den här produkten måste installeras och används i enlighet med Raymarines instruktioner. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till bristfällig funktion, personskada och/eller skada på din båt. VARNING! Högspänning Skärmen är ett högspänningsinstrument. Försök inte öppna höljet eller göra service på instrumentet själv. VARNING! Service och underhåll Den här knappsatsen innehåller inga delar som kan servas av användaren. Låt endast auktoriserad Raymarinehandlare utföra underhålls- och reparationsarbeten på knappsatsen. Obehörig reparation kan påverka garantin. OBSERVERA! Minneskort Kontrollera att kortet installeras i rätt riktning och med rätt sida upp. Försök INTE tvinga in kortet på plats, eftersom det då kan skadas permanent. Om du tar ur minneskortet när instrumentet skriver information på det kan kortet skadas och informationen gå förlorad. Använd INTE metallinstrument, såsom t ex en skruvmejsel eller tång, för att försöka ta ur ett kort, eftersom både kortet och skärmen då skulle kunna få irreparabla skador. OBSERVERA! Vattentäthet Kontrollera alltid att kassettluckan är ordentligt stängd, så att vatten inte tränger in i instrumentet och skadar det, vilket bekräftas av ett hörbart klickljud. OBSERVERA! Solskydd Skydda instrumentet så mycket som möjligt mot UV-ljusets skadlig verkan, genom att ta för vana att alltid sätta på solskydden på respektive enhet när den inte används. OBSERVERA! Rengöring Använd inte sura, ammoniakbaserade eller slipande produkter. Tvätta inte med högtryckstvätt eller vattenstråle. Viktig information 9

10 Elektroniska sjökort ETT ELEKTRONISKT SJÖKORT ÄR ETT NAVIGATIONSHJÄLPMEDEL OCH ETT KOMPLEMENT TILL VANLIGA PAPPERSSJÖKORT, INTE EN ERSÄTTNING. Det är endast de officiella papperssjökorten som, i kombination med underrättelser för sjöfaranden, innehåller all den information som behövs för säker navigering. Tänk på att det alltid är du som befälhavare ombord som ansvarar för passagerarnas, besättningens och båtens säkerhet. Den här flerfunktionsskärmen och tillhörande sjökort undantar inte användaren från skyldigheten att medföra officiella papperssjökort och liknande dokument ombord. Raymarine garanterar inte att den här produkten är felfri eller den är kompatibel med produkter tillverkade av annan än Raymarine. Programmet utnyttjar data från digitala sjökort och elektronisk information från GPS-systemet, som alltid kan innehålla fel. Raymarine garanterar inte att sådan information är korrekt, och du informeras därför att fel i sådan information kan leda till att produkten inte fungerar korrekt eller ger dig fel information. Raymarine ansvarar inte för varken person- eller sakskada som uppstår pga av att du använder eller av någon anledning inte kan använda den här produkten, pga samverkan mellan den här produkten och produkter från andra tillverkare eller fel i sjökort eller annan information den här produkten utnyttjar och som kommer från tredje part. Multimediakort Skärmen kan användas sjökort från Navionics. Sätt i så fall in minneskortet från Navionics med det sjökort du vill använda på i kortläsaren. Om skärmen levereras med sjökort installerade kan du komplettera med andra sjökort på minneskort. När du sätter i ett minneskort med sjökort kommer skärmen automatiskt att välja det yngsta sjökort för aktuellt område för användning. På Navionics webbsidor, och finns information om Navionics olika kort och kartor. Kontakta din återförsäljare om du vill köpa Navionics sjökort. Om du befinner dig i Nordamerika kan du ringa telefonnumret På övriga platser kontaktar du din återförsäljare eller Navionics S.p.A. Tel: Fax: Vi rekommenderar att du använder minneskort från SanDisk när du vill spara navigationsdata från instrumentet. Det kan hända att minneskort från andra tillverkare inte fungerar på rätt sätt i det här instrumentet. Elektromagnetisk kompatibilitet All utrustning och alla tillbehör från Raymarine uppfyller de krav som ställs i standarder och bestämmelser på utrustning som skall användas i fritidsfartyg. Raymarine konstruerar och tillverkar alla sina instrument och tillbehör i enlighet med tillämpliga standarder om elektromagnetisk kompatibilitet, men instrumentet bör ändå installeras korrekt för bästa funktion. 10 A-serien Handbok

11 Överensstämmelsedeklaration enligt EU Raymarine Ltd. intygar att flerfunktionsskärmarna i A-serien uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 2004/108/EG, om elektromagnetisk kompatibilitet. På vår webbsida, med adressen kan du läsa överensstämmelsedeklarationen i original. Bortskaffande I direktivet om elavfall krävs att uttjänta elektriska och elektroniska komponenter skall återvinnas. Detta direktiv gäller inte alla våra produkter, men vi stöder ändå denna policy och uppmanar dig därför att tänka på vad du gör med den här produkten när den inte längre är användbar. Den symbol som visas här ovan indikerar att den produkt symbolen sitter på inte skall kastas bland vanliga hushållssopor. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter om du vill veta hur produkten skall bortskaffas. Teknisk noggrannhet Informationen i denna handbok var, såvitt vi kan bedöma, korrekt vid tryckningstillfället. Raymarine kan emellertid inte hållas ansvarigt för eventuella felaktigheter eller brister i handboken. Dessutom strävar vi alltid efter att utveckla produkterna, vilket kan leda till att specifikationerna för instrumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande därom. Raymarine påtar sig därför inget ansvar för eventuella skillnader mellan din produkt och den som beskrivs i handboken. Garanti Vi vill också be dig att du tar dig några minuter och fyller i bifogade garantikort för att registrera ditt inköp av systemet eller gör en sådan registrering på vår webbsida på adressen Det är viktigt att du registrerar din produkt, inte minst ur garantisynpunkt. I förpackningen finns en etikett med streckkod för systemets serienummer. Denna etikett skall sättas fast på garantisedeln. Om handboken Den utrustning som beskrivs i det här dokumentet är avsedd för fritids- och arbetsfartyg som inte omfattas av kraven i IMO:s konvention SOLAS. Viktig information 11

12 12 A-serien Handbok

13 Kapitel 2: Använda skärmen I detta kapitel får du allmän information om hur A-skärmen används. Kapitlets innehåll 2.1 Inledning sidan Systemsammanfattning sidan Huvudfunktioner sidan Första användningstillfället sidan Knappar och kontroller sidan Funktion sidan Övrig information sidan Visa huvudfunktioner sidan Larm och varningar sidan

14 2.1 Inledning Med den här flerfunktionsskärmen får du ett kombinerat instrument med avancerad plotter och lika avancerat digitalt ekolod för fiske, allt i ett mycket kompakt och funktionellt navigationssystem. Skärmen är en TFT-skärm av typen VGA med 640 x 280 pixlar och 256 färger, för avläsning i direkt solljus och med inbyggd GPSantenn. 2.2 Systemsammanfattning Grundsystem A-skärm Strömförsörjning Ekolodsgivare D A-skärmen A50-5-tumsskärm, GPS-plotter A50-5-tumsskärm, GPS-plotter/ekolod A57-5,7-tumsskärm, GPS-plotter/ekolod A70-6,4-tumsskärm, GPS-plotter A70D - 6,4-tumsskärm, GPS-plotter/ekolod 14 A-serien Handbok

15 CANCEL ENTER MENU CANCEL ENTER MENU Utökat system Den här skärmen kan kopplas ihop med andra instrument, t ex för att dela data mellan olika enheter. Exempel på utökat system NMEA0183-enheter A-skärm Exempel AIS-mottagare extern GPS eller SeaTalk-enheter Kontrollenhet autopilot Instrument NMEA/SeaTalkomvandlare NMEA 0183 SeaTalk ng SeaTalk NMEA 0183 Ekolodsgivare Strömförsörjning Protokoll Den här skärmen är kompatibel med: NMEA 0183 (t ex för AIS eller extern GPS-antenn) SeaTalk ng Kapitel 2: Använda skärmen 15 D

16 2.3 Huvudfunktioner A-skärmen är försedd med ett antal huvudfunktioner. Vissa av dessa funktioner finns bara i vissa av modellerna. Plotter Ta reda på din position Läs av omgivningen Övervaka din färd Registrera din faktiska färdväg Navigera till en angiven position (waypoint) Lägga upp och följa en rutt Titta på information om specifika kartobjekt Titta på information om fartyg med AIS Mäta bäring och distans Fiskelod (endast D-modellerna) Kursavvikelseindikator (CDI) Se var fisken befinner sig. Identifiera undervattensobjekt. Visa bottenstrukturen. Visa vattendjupet och vattentemperaturen. Markera intressanta platser, t ex bra fiskeplatser eller vrak Visa en realtidsbild över ditt fartyg på en rörlig, 3-dimensionell vägbild. Informera om nödvändiga kursändringar för att styra fartyget längs en utlagd kurs. Visa info om distans och tid att gå till en angiven position. 16 A-serien Handbok

17 Info Visa information som sammanställts i det här systemet eller externa instrument via NMEA0183, NMEA2000 eller SeaTalk ng. 2.4 Första användningstillfället När du skall använda skärmen för första gången efter idrifttagning, rekommenderar vi att du vidtar följande åtgärder: Slå på skärmen Slå på skärmen Tryck in till/från-knappen och håll den intryckt tills Raymarines logotyp visas. 3D-kort Förutsätter att du kompletterat med sådana sjökort. Visa en tredimensionell bild över land, vatten och objekt Ta reda på din position Läs av omgivningen Övervaka din färd Gå till en waypoint Ruttnavigering Synkronisera med 2D-kort Hitta bra fiskeplatser D Välj en siduppsättning. Första gången systemet startas uppmanas du att välja en siduppsättning. Anm: Du kan när som helst ändra dessa inställningar. Se Visa huvudfunktioner på sidan 25. Välja en siduppsättning första gången skärmen startas 1. Välj önskad siduppsättning i listan med hjälp av upp/ner på pilplattan. Välj önskad siduppsättning... Markera önskad siduppsättning 2. Tryck på OK när du är klar. Kapitel 2: Använda skärmen 17

18 Simulator Den här skärmen har en inbyggd simulatorfunktion, med vars hjälp du kan öva utan tillgång till data från GPS-antenn och ekolodsgivare. Anm: Simulatorn visar inget verkligt scenario. Aven eventuella säkerhetsmeddelanden, t ex från AIS, är simulerade. Gör så här för att öppna/stänga simulatorfunktionen: 1. Tryck på PAGE/MENU och håll den intryckt för att öppna inställningsmenyn. 2. Välj Systeminställning med hjälp av upp-/nerpil. 3. Välj Systeminställning med hjälp av högerpil på pilplattan. 4. Välj alternativet Simulator. 5. Välj TILL eller FRÅN efter behov. 6. Tryck på OK upprepade gånger för att backa tillbaka genom menyerna. 18 A-serien Handbok

19 < 2.5 Knappar och kontroller WPTS/MOB Tryck helt kort för att hämta waypointknapparna. Tryck igen för att lägga ut en waypoint på fartygets position. Tryck in knappen och håll den intryckt för att lägga ut ett manöverbordmärke på aktuell position. Minneskortläsare Öppna luckan för att installera minneskortet. CANCEL Tryck för att avbryta aktuell åtgärd vid redigering av data. Den här knappen används också för att återgå till föregående funktionsknapp eller menynivå. Pilplatta Pilplattan används för att styra markören. Den används också för att bläddra i menyer. Använd pilplattan för att flytta markören horisontellt, vertikalt och diagonalt över bilden. OK Tryck på denna knapp för att välja ett visat alternativ eller gå tillbaka till föregående funktionsknapp eller meny. RANGE Används för att ändra skala. Tryck på för att få ett mindre område på skärmen. Tryck på för att visa ett större område. < PAGE/MENU Tryck för att hämta funktionsknapparna för aktiv sida. Tryck in och håll intryckt för att öppna inställningsmenyn. Funktionsknappar Tryck för att välja den funktion som namnges på respektive skylt i bilden. ACTIVE Till/från Väljer vilket av de två fönstren, vid delat Tryck helt kort för att starta skärmen. fönster, som skall vara aktivt. Valt fönster Tryck på knappen och håll den markeras med röd ram och tillhörande intryckt för att stänga av skärmen. funktionsknappar visas. Kapitel 2: Använda skärmen 19

20 2.6 Funktion Starta och stänga av instrumentet Markör Slå på skärmen Tryck in till/från-knappen och håll den intryckt tills Raymarines logotyp visas. Instrumentet startar i senast använda driftläge. Stänga av skärmen Tryck in till/från-knappen och håll den intryckt tills nedräkningen nått noll. Skärmen är nu avstängd. Avstängningen avbryts om knappen släpps innan nedräkningen är klart. I plotter- och ekolodsfunktionerna används markören för att flytta runt i bilden. Flytta markören Tryck på den pil på pilplattan som är riktad i den riktning du vill flytta markören. Markörens utseende Markören visas som ett vitt kors på skärmen. WPT D7366_3 D7368_2 D Om markören inte används kommer den att byta form till en cirkel med ett kors i, för att göra den lättare att hitta på skärmen. Markören är funktionsberoende. Om du placerar markören på ett objekt, t ex en waypoint eller ett kartobjekt, byter den färg samtidigt som den information som är kopplad till objektet visat När du placerar markören på vissa objekt kommer funktionsknapparna att ändras, så att du får tillgång till de funktioner som är kopplade till det du gör. Panorering och zoomning Bilderna i de olika fönstren kan panoreras och zoomas, t ex om du vill titta på ett annat geografiskt område (panorera) eller ändra skalan på kortet (zooma). Panorera bilden Flytta markören till sjökortets kant med hjälp av pilplattan, så att sjökortsbilden panorerar. 20 A-serien Handbok

21 Zooma in och ut Tryck på knappen RANGE för att ändra skala, t ex för att visa mer kartinformation. När du zoomar in ändras kortskalan så att ett mindre, men mer detaljerat område visas, dvs du får det vi säger är en mindre skala. Tryck på UT för att få ett större område på skärmen, dvs få en mindre skala. Mängden information som visas varierar med skalan och vilket sjökort som används. Inom vissa geografiska områden kan sjökorten innehålla mer detaljerad information vid liten skala än inom andra områden. Om du väljer en skala som inte innehåller detaljinformation för det område du valt kommer plottern att använda den mest detaljerade nivån för omgivande område och anpassa den till vald skala. Detta betyder att du aldrig får tomma områden på skärmen. Mindre positionsfel kan emellertid förekomma kring sjökortsgränserna. Dagtid/nattetid Gör så här för att växla mellan dag- och nattdrift: 1. Tryck på till/från-knappen för att hämta funktionsknapparna för färgpalletten och ljusstyrkan. 2. Tryck på lämplig funktionsknapp för att växla mellan dag- och nattfärger. Anm: Färginställningarna sparas i minnet när instrumentet stängs av. Det kan vara svårt att läsa av skärmen dagtid om den då är inställd för nattljus. Bakgrundsbelysning Justera bakgrundsbelysningen 1. Tryck på till/från-knappen för att hämta funktionen för inställning av bakgrundsbelysningen. 2. Justera belysningen med hjälp av pilplattan. 3. Tryck på OK för att godkänna ljusstyrkan. Belysning och färg Det finns två olika färgpaletter, en för användning dagtid och en för användning nattetid. Du kan också välja att ändra belysningen manuellt. Kapitel 2: Använda skärmen 21

22 2.7 Övrig information Statusfält Applikationsspecifik information Kan inte redigeras eller flyttas Infofält Visar information om båten eller omgivningen Anpassningsbart innehåll Vertikalt eller horisontellt Visa eller dölj Normal eller stor Statussymboler Visar status om ekolod, GPS, AIS och Autopilot Listor Innehåller information du själv lagt in i instrumentets minne, t ex uppgifter om waypoints. Markera en listpost med hjälp av pilplattan eller vridknappen för att visa tillhörande information. Kan redigeras med funktionsknapparna 3nm Nord upp Relat Förflyttn System NAV Waypointlista Namn: Grupp: Position: Popuppmeddelanden Visas vid t ex larm eller när en funktion inte är tillgänglig. Ej redigerbara I vissa fal krävs en åtgärd, t ex en tryckning på KVITTERA för att tysta ett larm. Dialogrutor Informationen i dialogrutorna kan redigeras och läggas in i listor, t ex i funktionen för att ändra waypoints. Symbol: Namn: Grupp: Kommentar: Brg/Dist: Waypointlista Position: AIS-LARM Farligt objekt BEKRÄFTA BRG: DIST: 22 A-serien Handbok

23 Verktygsfält och funktionsknappar När kompasskalan visas ersätter den infofältet och ligger alltid längs bildens ovankant. WAYPOINT VID MARKÖR WAYPOINT VID BÅT WAYPOINT PÅ LAT/LONG... GÅ TILL WPT, ALTERNATIV TITTA PÅ OCH ÄNDRA WAYPOINT Aktiv waypoint Ett verktygsfälten ligger i bildens nedre kant och innehåller ett antal genvägar till olika funktioner. När du trycker på en sådan knapp kan ett nytt verktygsfält, ett nytt alternativfönster eller en lista öppnas. Vissa sådana knapptryckningar innebär en direkt initiering av en funktion, t ex aktivering av en rutt från aktuell position till en vald waypoint. Vissa funktionsknappar är kopplade till skjutreglage eller popuppfönster, där du kan göra inställningar med hjälp av pilplattan. Du kan tänka dig att verktygsfälten ligger i nivåer. För att kunna utföra vissa funktioner måste du gå till andra eller kanske tredje nivån. Om du trycker på fel funktionsknapp kan du backa tillbaka ett steg genom att trycka på knappen CANCEL. Om en funktionsknapp är uppdelad i sådana nivåer avslutas knappnamnet med en ellips (...). Om du t ex trycker på GÅ TILL... i navigationsverktygsfältet öppnas verktygsfältet GÅ TILL, där du får tillgång till ytterligare valmöjligheter. Anm: När vi hänvisar till en funktionsknapp har vi inte tagit med ellipsen i hänvisningen. Kompasskala Kompasskalan ger dig kontinuerlig information om din aktuella kurs över grund (kög), som ligger mitt på skalan. Pilar i ändarna av skalan visar aktuell styrriktning. Bäringmarkör Styrriktning Vid visning av kompasskurs är bäringmarkören röd. Vid visning av kög är bäringmarkören grön. När kompasskalan används med en aktiv waypoint, är bäringmarkören blå och symbolen för den aktiva waypointen indikerar bäringen till waypointen. Kompasskalan hämtas och döljs från infoverktygsfältet. Gör så här för att hämta/ta bort kompasskalan: 1. Tryck på PAGE/MENU och håll den intryckt för att öppna systeminställningsmenyn. 2. Flytta markören till infofältsalternativet. 3. Öppna menyn med hjälp av högerpil på pilplattan. 4. I inställningen Typ och position väljer du Kompass upptill. 5. Tryck på OK för att spara inställningen. Anm: Givarsymbolerna ligger kvar synliga längst upp till höger i bilden även när kompasskalan hämtats. Kapitel 2: Använda skärmen 23

24 Inställningsmenyer Det är i menyerna du gör ändringar som påverkar hela systemet eller en hel applikation. Använda inställningsmenyer 1. Tryck på PAGE/MENU och håll den intryckt för att öppna inställningsmenyn. 2. Bläddra i listan med hjälp av pilplattan. Listan kan vara så lång att hela inte får plats i bilden. Bläddra då ner förbi den post som ligger längst ner i bilden för att se övriga poster. 3. Öppna en undermeny eller en alternativlista med hjälp av högerpil på pilplattan. 4. Tryck på OK för att godkänna ändringarna eller på CANCEL för att backa tillbaka till föregående bild. Inställning Plotterinställning... Sjökortsinställning... GPS-status... Kompassinställning Markera objekt: Pilplatta (upp/ner) 2. Välj objekt: Pliplatta (höger) Sjökortsinställning Sjökortsbild Meridianer Text Kortgränser Djupsiffror Detaljerad TILL TILL TILL TILL Applikationsinställningsmenyerna är funktionsberoende: Om du t ex arbetar i plotterfunktionen har du tillgång till menyn för sjökortsinställningar. Se även Fullständig information om alla inställningar finns i Systeminställning och anpassning på sidan 111. Dialogrutor Det är i dialogrutorna du ändrar eller skriver in nya uppgifter i systemet. Dialogrutorna öppnas automatiskt när så krävs. När du t ex ändrar i en waypointlista, öppnas en dialogruta där du skriver in eller ändrar waypointnamnen. Skriva i en dialogruta 1. Välj fält att skriva i. t ex Symbol Namn Grupp Kommentar Waypoint 1 Mina waypoints Markera det fält som skall ändras, t ex waypoint ÄNDRA NAMN 24 A-serien Handbok

25 2. Skriv in önskade uppgifter. Tryck på OK för att spara ändringarna. t ex 2.8 Visa huvudfunktioner De olika huvudfunktionerna i skärmen ligger i en serie bilder vi kallar siduppsättningar. Symbol Namn Waypoint 1 Grupp Mina waypoints Kommentar Byta tecken eller val:, OK Välja en siduppsättning Välja en siduppsättning 1. Tryck på PAGE/MENU och håll den intryckt för att öppna inställningsmenyn. 2. Öppna bilden Välj sidgrupp. Välj önskad siduppsättning... Flytta till nästa tecken: Du kan skriva med versaler och gemener, men systemet gör ingen skillnad mellan dem: dvs att WAYPOINT 1 är detsamma som Waypoint 1. Om du vill använda specialtecken eller bokstäver med diakritiska tecken, aktiverar du den utökade teckenuppsättningen i systeminställningsmenyn (se Systeminställningsmeny på sidan 115). Välja en huvudfunktion Markera önskad siduppsättning När du valt lämplig siduppsättning (se föregående avsnitt), väljer du den huvudfunktionssida du vill använda: Välja en huvudfunktionssida 1. Tryck på PAGE/MENU för att visa tillgängliga sidor i verktygsfältet. Kapitel 2: Använda skärmen 25

26 2. Välj antingen önskad applikationssida i verktygsfältet eller växla mellan applikationerna i siduppsättningen genom att trycka på PAGE/MENU. 3. Tryck på OK eller CANCEL. Delade sidor När det finns fler än en huvudfunktion på en sida kommer det aktiva fönstret att markeras med röd ram. När du växlar mellan de olika huvudfunktionerna kommer även verktygsfältet att ändras. Aktivt fönster markerat Gör så här för att byta aktivt fönster: 1. Tryck på ACTIVE för att byta aktivt fönster (det nya aktiva fönstret får röd kant). Växla mellan en- och flerfönsterbilder 1. Tryck på ACTIVE i ett multifönster och håll den intryckt för att göra det aktiva fönstret till ett helskärmsfönster. 2. Tryck på ACTIVE för att återgå till multifönstret. Se även Siduppsättningarna kan anpassas så att de innehåller de funktioner och delade fönster du vill skall vara tillgängliga. Se Siduppsättningar på sidan 112. Funktionsknappar kopplade till ett aktivt fönster 26 A-serien Handbok

27 2.9 Larm och varningar På den här skärmen kan du även lägga ut en manöverbordposition och få larm i vissa situationer, t ex när ett visst djup överskrids, en viss tid gått osv. Man överbord Om en person eller föremål faller överbord och du därför vill gå tillbaka till den platsen, kan du använda manöverbordfunktionen (MOB) direkt när olyckan inträffar. Manöverbordfunktionen är alltid tillgänglig, oavsett vilken applikation som är öppen i systemet. Navigationsfunktionerna avbryts. Inga nya ruttfunktioner kan aktiveras, inte heller funktionen Gå till. Plotterfunktionen byter till automatisk skala för att kunna visa största möjliga skala med både båt och manöverbordwaypoint i bilden. Bäringen från båtens aktuella position till MOB-positionen läggs ut på kortet som en punktlinje. Anm: Du måste ha en giltig GPS-position för att kunna få en manöverbordposition. Kvittera ett manöverbordlarm 1. Tryck på WPTS/MOB och håll den intryckt under fyra sekunder. När manöverbordlarmet tystnat: Det tidigare valda rörelseläget återställs. Infofältet återställs. Funktionerna Gå till och ruttnavigering kan åter användas. Gör så här för att aktivera manöverbordfunktionen: 1. Tryck på WPTS/MOB och håll den intryckt under tre sekunder. När en manöverbordwaypoint läggs ut initieras ett antal åtgärder i systemet: En waypoint läggs ut vid fartygets position. Larmet löser ut och avger morsesignalen för bokstaven O (- - -) var 30:e sekund. Positionsinformation bäring, distans och position visas i infofältet. Larm Larmen varnar vid faror eller en specifik situation. När ett larm avges visas ett meddelande om vad som orsakat larmet. Kvittera ett larm Det finns två olika typer av larm: systemlarm och externt larm. Systemlarm utlöses av plotter- eller fiskelodsfunktionen. När ett systemlarm kvitteras gör systemet nödvändiga ändringar i den huvudfunktion som initierat larmet. Om t ex plotterfunktionen initierar ett ankomstlarm kommer systemet att välja nästa waypoint i rutten som nästa position att gå mot. Kapitel 2: Använda skärmen 27

C-skärmen Nya funktioner. Dokument nummer 81298-1 Datum: Januari 2007

C-skärmen Nya funktioner. Dokument nummer 81298-1 Datum: Januari 2007 C-skärmen Nya funktioner Dokument nummer 81298-1 Datum: Januari 2007 Nya funktioner i C-skärmen Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, Raymarine, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D)

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) 1 Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) För att öppna Menyn håller man Page/Menu-knappen intryckt i 3 sekunder. Språk Menu > systeminställningar > språk

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

A-serien Plotter/ekolod

A-serien Plotter/ekolod A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien

Läs mer

Hook-3x. Installations- och driftinstruktioner. Handbok Svenska

Hook-3x. Installations- och driftinstruktioner. Handbok Svenska Hook-3x Installations- och driftinstruktioner Handbok Svenska Upphovsrätten tillhör Navico, 2014 Alla rättigheter förbehålls. Lowrance and Navico är registrerade varumärken tillhöriga Navico. Navico äger

Läs mer

Din manual RAYMARINE A57D

Din manual RAYMARINE A57D Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för RAYMARINE A57D. Du hittar svar på alla dina frågor i RAYMARINE A57D instruktionsbok

Läs mer

Raynav 300 GPS. Handbok. Dokument nummer: 81171_4 Datum: 30 november 2001

Raynav 300 GPS. Handbok. Dokument nummer: 81171_4 Datum: 30 november 2001 Raynav 300 GPS Handbok Dokument nummer: 81171_4 Datum: 30 november 2001 iii Raynav 300 GPS handbok VARNINGAR VARNING: NAVIGATIONSHJÄLPMEDEL Denna apparat är enbart ett navigationshjälpmedel. Instrumentets

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Inledning... 4. Komma igång... 6

Inledning... 4. Komma igång... 6 Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 6 Starta Instrumentet... 6 Pilplatta... 6 Bakgrundsbelysning... 6 Markör... 6 Språk... 6 Menyer... 7 Funktionsknappar... 7

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Grundläggande funktion... 5. Sidor...11

Innehåll. Inledning... 3. Grundläggande funktion... 5. Sidor...11 Innehåll Inledning... 3 Knappar och kontroller...3 Sätta i minneskort...4 Konventionellt ekolod och Downscan... 4 Grundläggande funktion... 5 Inställningshjälp...5 Sidor...5 Välja sidor...5 Sidmenyer...5

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter Den här snabbguiden instruerar om de vanligaste procedurerna vid användning av plottern GP- 1610C. För mer detaljerad information hänvisar vi till orginalmanualen. Exempel

Läs mer

Installations- och driftshandbok

Installations- och driftshandbok Datahelm 8120 Installations- och driftshandbok w w w. n a v m a n. c o m ! CAUTION VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION Läs noga före installation och användning.! WARNING Detta är symbolen för säkerhetsvarning.

Läs mer

TRACKER 5600. Installation and Operation Manual. Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78. www.navman.com NAVMAN

TRACKER 5600. Installation and Operation Manual. Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78. www.navman.com NAVMAN TRACKER 5600 C H A R T P L O T T E R S Installation and Operation Manual Italiano...2 Svenska... 40 Suomi...78 www.navman.com Innehåll 1 Inledning... 43 1-1 Skötsel... 43 1-2 Sjökortskassett... 43 1-3

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok

Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok Dakota 10 och 20 snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Dakota-enheter drivs av två

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Har du saknat ett bra navigationssystem för sjön? Transas, som bl.a. utvecklar navigationssystem och vektoriserade sjökort för yrkessjöfarten,

Läs mer

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st

GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok. Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st GPSMAP 62-serien snabbstartshandbok Kan användas med GPSMAP 62, 62s och 62st Komma igång varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information

Läs mer

NSS evo3 Snabbstartsguide

NSS evo3 Snabbstartsguide NSS evo3 Snabbstartsguide SV Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr Beskrivning 1 Pekskärm. 2 Sidor/Hemknapp tryck för att öppna startsidan och välja sida eller inställningar. WheelKey anpassningsbar

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Sidor...11. Grundläggande funktion... 5. Ekolod... 16. 1 Innehåll Elite-5 och Elite-7

Innehåll. Inledning... 3. Sidor...11. Grundläggande funktion... 5. Ekolod... 16. 1 Innehåll Elite-5 och Elite-7 Innehåll Inledning... 3 Knappar och kontroller...3 Sätta i ett minneskort...4 Grundläggande funktion... 5 Inställningshjälp...5 Välja sidor...5 Sidmenyer...5 Öppna inställningsmeny...6 Välja menypost...7

Läs mer

C-serien flerfunktionsskärm med br edbild

C-serien flerfunktionsskärm med br edbild C-serien flerfunktionsskärm med br edbild Handbok C90W, C120W och C140W Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken

Läs mer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar.

Läs mer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. snabbstartshandbok OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t snabbstartshandbok Varning I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information och produktvarningar. Oregon-enheter

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 500 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 500 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp ZOOM INknapp PAGE-knapp

Läs mer

GMI 20 Användarhandbok

GMI 20 Användarhandbok GMI 20 Användarhandbok Juni 2013 190-01609-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

TRACKFISH 6500 CHARTPLOTTER and FISHFINDER. Installation and Operation Manual. Svenska. www.navman.com NAVMAN

TRACKFISH 6500 CHARTPLOTTER and FISHFINDER. Installation and Operation Manual. Svenska. www.navman.com NAVMAN TRACKFISH 6500 CHARTPLOTTER and FISHFINDER Installation and Operation Manual Svenska www.navman.com NAVMAN Innehåll 1 Introduktion... 7 1-1 Översikt.....................................................................

Läs mer

GO XSE Snabbstartsguide

GO XSE Snabbstartsguide GO XSE Snabbstartsguide SV Frontpanel 1 Nr Knapp Funktion 1 Ström Tryck en gång för att öppna dialogrutan Systemkontroller. Håll intryckt för att slå på/stänga av enheten. Dialogrutan Systemkontroller

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

GMI 10. snabbstartshandbok

GMI 10. snabbstartshandbok GMI 10 snabbstartshandbok Introduktion Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet. Med GMI 10 kan du snabbt

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Raymarine fjärrkontroll S100 Handbok

Raymarine fjärrkontroll S100 Handbok D7637-1 Raymarine fjärrkontroll S100 Handbok Välkommen till fjärrkontrollen S100 Handböcker kan vara hur torra som helst, eller hur? Oroa dig inte, vi har gjort den här boken så enkel det bara går. Handboken

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp Stroppfäste PAGEknapp

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003

TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 TIPS OCH IDÉER för Windows XP och Word 2003 Vi vill ge dig några användbara idéer om hur du kan göra det bekvämt för dig när du arbetar i Windows XP och Word 2003. Det finns en hel del små förändringar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra

SVENSKA. Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM. Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra SVENSKA Snabbstart GPS 100 S MOTTAGARE FÖR GLOBAL POSITIONING SYSTEM Anvisningar så att du kan komma igång! Ingenting går upp mot en Cobra GPS 100 S GLOBAL POSITIONING SYSTEM ZOOM UTknapp PAGEknapp (sida)

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning

SE-LVB. Skillnadsbeskrivning SE-LVB Skillnadsbeskrivning Skillnad mot LGI: 1. Alt Air är automatisk och reglage finns ej i LVB 2. LVB har El-trim. Båda knapparna skall tryckas ned för aktivering. Manuell trim funkar också. 3. DME

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Inmatningsprogrammet EventManager

Inmatningsprogrammet EventManager Inmatningsprogrammet EventManager Inställningar När programmet startas öppnas nedanstående startfönster. Klicka överst i någon av de sk radioknapparna, Track, Long/Triple Jump, High Jump /Pole Vault eller

Läs mer

Hjälp för Timmerweb Mobil 3

Hjälp för Timmerweb Mobil 3 1 (8) 2012-11-20 Hjälp för Timmerweb Mobil 3 (ArcPad 10.0) INNEHÅLL Starta och Avsluta... 2 Välj aktivt objekt... 2 Zooma till aktivt objekt... 3 Redigera attribut... 3 Typ av Bakgrundskarta... 3 Redigera

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Cuda. Produktkatalog 2010. www.eaglenav.se. A Navico brand - Leader in Marine Electronics

Cuda. Produktkatalog 2010. www.eaglenav.se. A Navico brand - Leader in Marine Electronics Cuda Produktkatalog 2010 www.eaglenav.se A Navico brand - Leader in Marine Electronics 1 Cuda Eagle 2010 Eagle har producerat ekolod och GPS/Kartplottrar i flera decennier. Detta har gett ett långsiktigt

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator Har du funderat på att skaffa en PC instället för plotter för presentation av sjökort? De främsta fördelarna är: Extremt snabbt att arbeta med Mer detaljerade sjökort Möjlighet att använda olika program

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

BILAGA GO XSE programversion 2.0

BILAGA GO XSE programversion 2.0 *988-11681-001* BILAGA GO XSE programversion 2.0 Den här bilagan beskriver nya funktioner som ingår i programvaruuppdateringen av GO XSE 2.0 och som varken beskrivs i användarhandboken eller i annan dokumentation.

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

GPS 72H. snabbstartshandbok

GPS 72H. snabbstartshandbok GPS 72H snabbstartshandbok I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer i produktförpackningen, finns det viktig information och produktvarningar. Konventioner för handboken När du

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

GPSMAP 620 GPSMAP 640. Användarhandbok

GPSMAP 620 GPSMAP 640. Användarhandbok GPSMAP 620 GPSMAP 640 Användarhandbok 2008-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd

Bruksanvisning. Knapp- och displayguide. km/ yd Bruksanvisning Mark / lås position, bakgrundsbelysning Knapp- och displayguide Riktning till markerad plats eller Norr-indikator (i kompassläge) På-Av / val lägesikon Satellit låst Lägesikoner Favoritplats,

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Installationsguide data v1.0 MFD8/12/BB

Installationsguide data v1.0 MFD8/12/BB Installationsguide data v1.0 MFD8/12/BB Innehåll 1. Datakatalog... 2 1.1. SystemID... 2 1.2. Minnesplatser... 2 1.3. Datalista... 3 1.3.1. Referens... 3 1.3.2. Status... 3 1.3.3. Utgåva... 3 2. Installera

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 2.0 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Har du saknat ett bra navigationssystem för sjön? Transas, som bl.a. utvecklar navigationssystem och vektoriserade sjökort för yrkessjöfarten,

Läs mer

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt.

Dessa tre fönster kan enbart visas i datavyn, inte i layoutvyn. Det är också möjligt att ha flera fönster öppna samtidigt. Fönstermenyer februari 2010 I ArcMap finns ytterligare tre sätt att visa geografiskt data i din karta: genom ett förstoringsglas, ett visningsfönster och ett översiktsfönster. I fall där du inte vill ändra

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

60CSx GPSMAP. Bärbar navigator. Handbok

60CSx GPSMAP. Bärbar navigator. Handbok GPSMAP Bärbar navigator 60CSx Handbok 2005 Upphovsrätten Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Sportmanship International AB Box 53, 427 22 Billdal Konsumentkontakt: 0200-25 20 20 Ha alltid produktens serienummer

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer