A-serien Plotter/ekolod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A-serien Plotter/ekolod"

Transkript

1 A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D

2 Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien tillhöriga Raymarine UK Limited. Pathfinder och Raymarine är registrerade varumärken i Storbritannien tillhöriga Raymarine Holdings Limited. 45STV, 60STV, AST, Autoadapt, Auto GST, AutoSeastate, AutoTrim, Bidata, G-Series, HDFI, LifeTag, Marine Intelligence, Maxiview, On Board, Raychart, Raynav, Raypilot, RayTalk, Raystar, ST40, ST60+, Seaclutter, Smart Route, Tridata och Waypoint Navigation är varumärken tillhöriga Raymarine UK Limited. Alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken tillhöriga respektive ägare. Raymarine UK Ltd Dokument nummer Datum: Augusti 2008

3 Innehåll Viktig information... 9 Varningar... 9 Elektroniska sjökort Kapitel 2: Använda skärmen Inledning Systemsammanfattning Grundsystem Utökat system Huvudfunktioner Första användningstillfället Knappar och kontroller Funktion Starta och stänga av instrumentet Markör Panorering och zoomning Belysning och färg Övrig information Inställningsmenyer Dialogrutor Visa huvudfunktioner Välja en siduppsättning Välja en huvudfunktion Delade sidor...26 Larm och varningar Man överbord...27 Larm...27 Kapitel 3: Waypoints Om waypoints Använda waypoints Waypointverktygen...31 Lägga ut waypoint...31 Navigera till waypoint...32 Visa/redigera waypointinfo...33 Flytta waypoint...34 Ta bort en waypoint...35 Waypointgrupper Kapitel 4: Plotterfunktionen Säkerhet och krav Säkerhet...38 Sjökort Din position...40 Panorera sjökortet...40 Autoskala...40 Navigera till en angiven destination

4 Lägga upp en rutt...42 Ruttnavigering...44 Redigera rutter...45 Restid i rutter...46 Kursavvikelseindikator...47 Arbeta med spår...48 Redigera och ta bort spår...48 Mäta bäring och distans...49 Sjökortet...51 Kortlager...51 Vektorer och pilar...51 Bildriktning och rörelseläge...52 Sjökortsinformation...53 Färdplanering...54 Tidvatteninformation...54 Visa undervattensinformation...56 Information om objekt på kortet...56 Information om hamnar och service och företag i hamnarna 57 Lotsinformation...57 Panorama- och flygfoton...58 Plotterinställning...59 Kartreferenssystem...60 Sjökortsförskjutning och sjökortsinställning...60 Skala...62 Larm Kapitel 5: 3-dimensionella sjökort Säkerhet och systemkrav Säkerhet Krav Använda 3-dimensionella kort Knapparna Aktiv navigering och planering Ändra bilden Göra bilden tydligare Använda vanliga kort och 3D-kort kombinerade Vyindikering på 3D-kort Sjökortssynkronisering Flygfotolager Inställning av 3D-kort Kapitel 6: Fiskelodsfunktionen Fiskelodsbilden Så här arbetar ekolod Tolka ekolodsbilden Bottenekon Faktorer som påverkar bilden Förinställda driftlägen Förinställda bildlägen A-serien Handbok

5 Ändra mätområde Byta mätområde Presentation Känslighet och effekt Effektinställning En/två frekvenser Djup och distans till ett eko Ställa in bildrullning och bildhastighet Lägga ut waypoints Fiskelodslarm Inställningsmeny Skärminställningar Givarinställningar Kapitel 7: Sirius-väder (endast i USA) Kapitel 8: Sirius-ljud (endast i USA) Kapitel 9: Navtex Navtexinställningar Välja kategori för larmaktivering Navtex-meddelandefönstret Arbeta med Navtex-meddelanden Sortera meddelandelistan Kapitel 10: AIS Bakgrund Olika typer av AIS-info...96 AIS-inställning Använda AIS AIS-statussymboler...97 AIS-lager...98 AIS-bilden...98 AIS-symboler...99 Visa AIS-information...99 Säkerhetszoner Säkerhetszonslarm...99 AIS-alternativ Visa AIS-vektorer Visa säkerhetsinformation AIS-lista Fullständig AIS-information Funktionsknappen AIS-ALTERNATIV Säkerhetsmeddelanden Säkerhetsmeddelande AIS-larm Lista över aktiva larm Kapitel 11: Data från andra instrument och motor Systemkrav Motorkrav

6 Övervakningsutrustning Infovisning Välja en infosida Förinställda infopaneler Motorövervakning Ställa in motorövervakningen Förinställda motorinfopaneler Enheter för temperatur och bränslemängd Motorlarm Anpassa infofönster Kapitel 12: Systeminställning och anpassning 111 Siduppsättningar Infofält och kompass Kompassinställning GPS-status Differentialkompensering via satellit Kög/fög-vektor Systeminställningar Systeminställningsmeny Larminställningsmeny Kapitel 13: Minneskort och lagring av data Använda minneskort Använda kortläsaren Spara till och läsa från minneskort Hämta data från och skicka data till en dator Lösenordsskydd Lösenordsbekräftelse Avaktiverad data/funktioner Aktivera/avaktivera lösenordsskydd Kapitel 14: Underhåll och felsökning Säkerhet Rutinkontroller Rengöring Systemåterställning Återställning av inställningar Fabriksåterställning Felsökning Installation och skärm Plotterfunktionen Väderfunktionen Kontakta med Raymarine Via webbsidan Kontakta Raymarine i Sverige Kontakta Raymarine i Europa Kontakta Raymarine i USA Överallt i världen Kontakt med Navionics A-serien Handbok

7 Navionics Italien Navionics US Navionics Australien Navionics Storbritannien Kontakt med Sirius Navionics licensavtal Sirius-väder

8 8 A-serien Handbok

9 Viktig information Varningar VARNING! Navigationshjälpmedel Den här skärmen, med tillhörande kringutrustning, är enbart ett navigationshjälpmedel. Sådana funktioner som AIS-lager och olika sjökortsfunktioner är endast avsedda att användas som en hjälp i syfte att höja säkerheten och underlätta beslutsfattandet ombord. Dessa funktioner får inte betraktas som kompletta och helt exakta, eftersom deras funktion och användbarhet kan variera mellan olika områden. Det är alltid befälhavaren ombord som har ansvaret för att sjövett och gott sjömanskap tillämpas, samt att papperssjökorten är uppdaterade och att personalen läst sjöfartsmyndigheternas underrättelser för sjöfaranden och har rätt och tillräcklig navigationskunskap. VARNING! Installation Den här produkten måste installeras och används i enlighet med Raymarines instruktioner. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till bristfällig funktion, personskada och/eller skada på din båt. VARNING! Högspänning Skärmen är ett högspänningsinstrument. Försök inte öppna höljet eller göra service på instrumentet själv. VARNING! Service och underhåll Den här knappsatsen innehåller inga delar som kan servas av användaren. Låt endast auktoriserad Raymarinehandlare utföra underhålls- och reparationsarbeten på knappsatsen. Obehörig reparation kan påverka garantin. OBSERVERA! Minneskort Kontrollera att kortet installeras i rätt riktning och med rätt sida upp. Försök INTE tvinga in kortet på plats, eftersom det då kan skadas permanent. Om du tar ur minneskortet när instrumentet skriver information på det kan kortet skadas och informationen gå förlorad. Använd INTE metallinstrument, såsom t ex en skruvmejsel eller tång, för att försöka ta ur ett kort, eftersom både kortet och skärmen då skulle kunna få irreparabla skador. OBSERVERA! Vattentäthet Kontrollera alltid att kassettluckan är ordentligt stängd, så att vatten inte tränger in i instrumentet och skadar det, vilket bekräftas av ett hörbart klickljud. OBSERVERA! Solskydd Skydda instrumentet så mycket som möjligt mot UV-ljusets skadlig verkan, genom att ta för vana att alltid sätta på solskydden på respektive enhet när den inte används. OBSERVERA! Rengöring Använd inte sura, ammoniakbaserade eller slipande produkter. Tvätta inte med högtryckstvätt eller vattenstråle. Viktig information 9

10 Elektroniska sjökort ETT ELEKTRONISKT SJÖKORT ÄR ETT NAVIGATIONSHJÄLPMEDEL OCH ETT KOMPLEMENT TILL VANLIGA PAPPERSSJÖKORT, INTE EN ERSÄTTNING. Det är endast de officiella papperssjökorten som, i kombination med underrättelser för sjöfaranden, innehåller all den information som behövs för säker navigering. Tänk på att det alltid är du som befälhavare ombord som ansvarar för passagerarnas, besättningens och båtens säkerhet. Den här flerfunktionsskärmen och tillhörande sjökort undantar inte användaren från skyldigheten att medföra officiella papperssjökort och liknande dokument ombord. Raymarine garanterar inte att den här produkten är felfri eller den är kompatibel med produkter tillverkade av annan än Raymarine. Programmet utnyttjar data från digitala sjökort och elektronisk information från GPS-systemet, som alltid kan innehålla fel. Raymarine garanterar inte att sådan information är korrekt, och du informeras därför att fel i sådan information kan leda till att produkten inte fungerar korrekt eller ger dig fel information. Raymarine ansvarar inte för varken person- eller sakskada som uppstår pga av att du använder eller av någon anledning inte kan använda den här produkten, pga samverkan mellan den här produkten och produkter från andra tillverkare eller fel i sjökort eller annan information den här produkten utnyttjar och som kommer från tredje part. Multimediakort Skärmen kan användas sjökort från Navionics. Sätt i så fall in minneskortet från Navionics med det sjökort du vill använda på i kortläsaren. Om skärmen levereras med sjökort installerade kan du komplettera med andra sjökort på minneskort. När du sätter i ett minneskort med sjökort kommer skärmen automatiskt att välja det yngsta sjökort för aktuellt område för användning. På Navionics webbsidor, och finns information om Navionics olika kort och kartor. Kontakta din återförsäljare om du vill köpa Navionics sjökort. Om du befinner dig i Nordamerika kan du ringa telefonnumret På övriga platser kontaktar du din återförsäljare eller Navionics S.p.A. Tel: Fax: Vi rekommenderar att du använder minneskort från SanDisk när du vill spara navigationsdata från instrumentet. Det kan hända att minneskort från andra tillverkare inte fungerar på rätt sätt i det här instrumentet. Elektromagnetisk kompatibilitet All utrustning och alla tillbehör från Raymarine uppfyller de krav som ställs i standarder och bestämmelser på utrustning som skall användas i fritidsfartyg. Raymarine konstruerar och tillverkar alla sina instrument och tillbehör i enlighet med tillämpliga standarder om elektromagnetisk kompatibilitet, men instrumentet bör ändå installeras korrekt för bästa funktion. 10 A-serien Handbok

11 Överensstämmelsedeklaration enligt EU Raymarine Ltd. intygar att flerfunktionsskärmarna i A-serien uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 2004/108/EG, om elektromagnetisk kompatibilitet. På vår webbsida, med adressen kan du läsa överensstämmelsedeklarationen i original. Bortskaffande I direktivet om elavfall krävs att uttjänta elektriska och elektroniska komponenter skall återvinnas. Detta direktiv gäller inte alla våra produkter, men vi stöder ändå denna policy och uppmanar dig därför att tänka på vad du gör med den här produkten när den inte längre är användbar. Den symbol som visas här ovan indikerar att den produkt symbolen sitter på inte skall kastas bland vanliga hushållssopor. Kontakta din återförsäljare eller lokala myndigheter om du vill veta hur produkten skall bortskaffas. Teknisk noggrannhet Informationen i denna handbok var, såvitt vi kan bedöma, korrekt vid tryckningstillfället. Raymarine kan emellertid inte hållas ansvarigt för eventuella felaktigheter eller brister i handboken. Dessutom strävar vi alltid efter att utveckla produkterna, vilket kan leda till att specifikationerna för instrumentet kan komma att ändras utan föregående meddelande därom. Raymarine påtar sig därför inget ansvar för eventuella skillnader mellan din produkt och den som beskrivs i handboken. Garanti Vi vill också be dig att du tar dig några minuter och fyller i bifogade garantikort för att registrera ditt inköp av systemet eller gör en sådan registrering på vår webbsida på adressen Det är viktigt att du registrerar din produkt, inte minst ur garantisynpunkt. I förpackningen finns en etikett med streckkod för systemets serienummer. Denna etikett skall sättas fast på garantisedeln. Om handboken Den utrustning som beskrivs i det här dokumentet är avsedd för fritids- och arbetsfartyg som inte omfattas av kraven i IMO:s konvention SOLAS. Viktig information 11

12 12 A-serien Handbok

13 Kapitel 2: Använda skärmen I detta kapitel får du allmän information om hur A-skärmen används. Kapitlets innehåll 2.1 Inledning sidan Systemsammanfattning sidan Huvudfunktioner sidan Första användningstillfället sidan Knappar och kontroller sidan Funktion sidan Övrig information sidan Visa huvudfunktioner sidan Larm och varningar sidan

14 2.1 Inledning Med den här flerfunktionsskärmen får du ett kombinerat instrument med avancerad plotter och lika avancerat digitalt ekolod för fiske, allt i ett mycket kompakt och funktionellt navigationssystem. Skärmen är en TFT-skärm av typen VGA med 640 x 280 pixlar och 256 färger, för avläsning i direkt solljus och med inbyggd GPSantenn. 2.2 Systemsammanfattning Grundsystem A-skärm Strömförsörjning Ekolodsgivare D A-skärmen A50-5-tumsskärm, GPS-plotter A50-5-tumsskärm, GPS-plotter/ekolod A57-5,7-tumsskärm, GPS-plotter/ekolod A70-6,4-tumsskärm, GPS-plotter A70D - 6,4-tumsskärm, GPS-plotter/ekolod 14 A-serien Handbok

15 CANCEL ENTER MENU CANCEL ENTER MENU Utökat system Den här skärmen kan kopplas ihop med andra instrument, t ex för att dela data mellan olika enheter. Exempel på utökat system NMEA0183-enheter A-skärm Exempel AIS-mottagare extern GPS eller SeaTalk-enheter Kontrollenhet autopilot Instrument NMEA/SeaTalkomvandlare NMEA 0183 SeaTalk ng SeaTalk NMEA 0183 Ekolodsgivare Strömförsörjning Protokoll Den här skärmen är kompatibel med: NMEA 0183 (t ex för AIS eller extern GPS-antenn) SeaTalk ng Kapitel 2: Använda skärmen 15 D

16 2.3 Huvudfunktioner A-skärmen är försedd med ett antal huvudfunktioner. Vissa av dessa funktioner finns bara i vissa av modellerna. Plotter Ta reda på din position Läs av omgivningen Övervaka din färd Registrera din faktiska färdväg Navigera till en angiven position (waypoint) Lägga upp och följa en rutt Titta på information om specifika kartobjekt Titta på information om fartyg med AIS Mäta bäring och distans Fiskelod (endast D-modellerna) Kursavvikelseindikator (CDI) Se var fisken befinner sig. Identifiera undervattensobjekt. Visa bottenstrukturen. Visa vattendjupet och vattentemperaturen. Markera intressanta platser, t ex bra fiskeplatser eller vrak Visa en realtidsbild över ditt fartyg på en rörlig, 3-dimensionell vägbild. Informera om nödvändiga kursändringar för att styra fartyget längs en utlagd kurs. Visa info om distans och tid att gå till en angiven position. 16 A-serien Handbok

17 Info Visa information som sammanställts i det här systemet eller externa instrument via NMEA0183, NMEA2000 eller SeaTalk ng. 2.4 Första användningstillfället När du skall använda skärmen för första gången efter idrifttagning, rekommenderar vi att du vidtar följande åtgärder: Slå på skärmen Slå på skärmen Tryck in till/från-knappen och håll den intryckt tills Raymarines logotyp visas. 3D-kort Förutsätter att du kompletterat med sådana sjökort. Visa en tredimensionell bild över land, vatten och objekt Ta reda på din position Läs av omgivningen Övervaka din färd Gå till en waypoint Ruttnavigering Synkronisera med 2D-kort Hitta bra fiskeplatser D Välj en siduppsättning. Första gången systemet startas uppmanas du att välja en siduppsättning. Anm: Du kan när som helst ändra dessa inställningar. Se Visa huvudfunktioner på sidan 25. Välja en siduppsättning första gången skärmen startas 1. Välj önskad siduppsättning i listan med hjälp av upp/ner på pilplattan. Välj önskad siduppsättning... Markera önskad siduppsättning 2. Tryck på OK när du är klar. Kapitel 2: Använda skärmen 17

18 Simulator Den här skärmen har en inbyggd simulatorfunktion, med vars hjälp du kan öva utan tillgång till data från GPS-antenn och ekolodsgivare. Anm: Simulatorn visar inget verkligt scenario. Aven eventuella säkerhetsmeddelanden, t ex från AIS, är simulerade. Gör så här för att öppna/stänga simulatorfunktionen: 1. Tryck på PAGE/MENU och håll den intryckt för att öppna inställningsmenyn. 2. Välj Systeminställning med hjälp av upp-/nerpil. 3. Välj Systeminställning med hjälp av högerpil på pilplattan. 4. Välj alternativet Simulator. 5. Välj TILL eller FRÅN efter behov. 6. Tryck på OK upprepade gånger för att backa tillbaka genom menyerna. 18 A-serien Handbok

19 < 2.5 Knappar och kontroller WPTS/MOB Tryck helt kort för att hämta waypointknapparna. Tryck igen för att lägga ut en waypoint på fartygets position. Tryck in knappen och håll den intryckt för att lägga ut ett manöverbordmärke på aktuell position. Minneskortläsare Öppna luckan för att installera minneskortet. CANCEL Tryck för att avbryta aktuell åtgärd vid redigering av data. Den här knappen används också för att återgå till föregående funktionsknapp eller menynivå. Pilplatta Pilplattan används för att styra markören. Den används också för att bläddra i menyer. Använd pilplattan för att flytta markören horisontellt, vertikalt och diagonalt över bilden. OK Tryck på denna knapp för att välja ett visat alternativ eller gå tillbaka till föregående funktionsknapp eller meny. RANGE Används för att ändra skala. Tryck på för att få ett mindre område på skärmen. Tryck på för att visa ett större område. < PAGE/MENU Tryck för att hämta funktionsknapparna för aktiv sida. Tryck in och håll intryckt för att öppna inställningsmenyn. Funktionsknappar Tryck för att välja den funktion som namnges på respektive skylt i bilden. ACTIVE Till/från Väljer vilket av de två fönstren, vid delat Tryck helt kort för att starta skärmen. fönster, som skall vara aktivt. Valt fönster Tryck på knappen och håll den markeras med röd ram och tillhörande intryckt för att stänga av skärmen. funktionsknappar visas. Kapitel 2: Använda skärmen 19

20 2.6 Funktion Starta och stänga av instrumentet Markör Slå på skärmen Tryck in till/från-knappen och håll den intryckt tills Raymarines logotyp visas. Instrumentet startar i senast använda driftläge. Stänga av skärmen Tryck in till/från-knappen och håll den intryckt tills nedräkningen nått noll. Skärmen är nu avstängd. Avstängningen avbryts om knappen släpps innan nedräkningen är klart. I plotter- och ekolodsfunktionerna används markören för att flytta runt i bilden. Flytta markören Tryck på den pil på pilplattan som är riktad i den riktning du vill flytta markören. Markörens utseende Markören visas som ett vitt kors på skärmen. WPT D7366_3 D7368_2 D Om markören inte används kommer den att byta form till en cirkel med ett kors i, för att göra den lättare att hitta på skärmen. Markören är funktionsberoende. Om du placerar markören på ett objekt, t ex en waypoint eller ett kartobjekt, byter den färg samtidigt som den information som är kopplad till objektet visat När du placerar markören på vissa objekt kommer funktionsknapparna att ändras, så att du får tillgång till de funktioner som är kopplade till det du gör. Panorering och zoomning Bilderna i de olika fönstren kan panoreras och zoomas, t ex om du vill titta på ett annat geografiskt område (panorera) eller ändra skalan på kortet (zooma). Panorera bilden Flytta markören till sjökortets kant med hjälp av pilplattan, så att sjökortsbilden panorerar. 20 A-serien Handbok

21 Zooma in och ut Tryck på knappen RANGE för att ändra skala, t ex för att visa mer kartinformation. När du zoomar in ändras kortskalan så att ett mindre, men mer detaljerat område visas, dvs du får det vi säger är en mindre skala. Tryck på UT för att få ett större område på skärmen, dvs få en mindre skala. Mängden information som visas varierar med skalan och vilket sjökort som används. Inom vissa geografiska områden kan sjökorten innehålla mer detaljerad information vid liten skala än inom andra områden. Om du väljer en skala som inte innehåller detaljinformation för det område du valt kommer plottern att använda den mest detaljerade nivån för omgivande område och anpassa den till vald skala. Detta betyder att du aldrig får tomma områden på skärmen. Mindre positionsfel kan emellertid förekomma kring sjökortsgränserna. Dagtid/nattetid Gör så här för att växla mellan dag- och nattdrift: 1. Tryck på till/från-knappen för att hämta funktionsknapparna för färgpalletten och ljusstyrkan. 2. Tryck på lämplig funktionsknapp för att växla mellan dag- och nattfärger. Anm: Färginställningarna sparas i minnet när instrumentet stängs av. Det kan vara svårt att läsa av skärmen dagtid om den då är inställd för nattljus. Bakgrundsbelysning Justera bakgrundsbelysningen 1. Tryck på till/från-knappen för att hämta funktionen för inställning av bakgrundsbelysningen. 2. Justera belysningen med hjälp av pilplattan. 3. Tryck på OK för att godkänna ljusstyrkan. Belysning och färg Det finns två olika färgpaletter, en för användning dagtid och en för användning nattetid. Du kan också välja att ändra belysningen manuellt. Kapitel 2: Använda skärmen 21

22 2.7 Övrig information Statusfält Applikationsspecifik information Kan inte redigeras eller flyttas Infofält Visar information om båten eller omgivningen Anpassningsbart innehåll Vertikalt eller horisontellt Visa eller dölj Normal eller stor Statussymboler Visar status om ekolod, GPS, AIS och Autopilot Listor Innehåller information du själv lagt in i instrumentets minne, t ex uppgifter om waypoints. Markera en listpost med hjälp av pilplattan eller vridknappen för att visa tillhörande information. Kan redigeras med funktionsknapparna 3nm Nord upp Relat Förflyttn System NAV Waypointlista Namn: Grupp: Position: Popuppmeddelanden Visas vid t ex larm eller när en funktion inte är tillgänglig. Ej redigerbara I vissa fal krävs en åtgärd, t ex en tryckning på KVITTERA för att tysta ett larm. Dialogrutor Informationen i dialogrutorna kan redigeras och läggas in i listor, t ex i funktionen för att ändra waypoints. Symbol: Namn: Grupp: Kommentar: Brg/Dist: Waypointlista Position: AIS-LARM Farligt objekt BEKRÄFTA BRG: DIST: 22 A-serien Handbok

23 Verktygsfält och funktionsknappar När kompasskalan visas ersätter den infofältet och ligger alltid längs bildens ovankant. WAYPOINT VID MARKÖR WAYPOINT VID BÅT WAYPOINT PÅ LAT/LONG... GÅ TILL WPT, ALTERNATIV TITTA PÅ OCH ÄNDRA WAYPOINT Aktiv waypoint Ett verktygsfälten ligger i bildens nedre kant och innehåller ett antal genvägar till olika funktioner. När du trycker på en sådan knapp kan ett nytt verktygsfält, ett nytt alternativfönster eller en lista öppnas. Vissa sådana knapptryckningar innebär en direkt initiering av en funktion, t ex aktivering av en rutt från aktuell position till en vald waypoint. Vissa funktionsknappar är kopplade till skjutreglage eller popuppfönster, där du kan göra inställningar med hjälp av pilplattan. Du kan tänka dig att verktygsfälten ligger i nivåer. För att kunna utföra vissa funktioner måste du gå till andra eller kanske tredje nivån. Om du trycker på fel funktionsknapp kan du backa tillbaka ett steg genom att trycka på knappen CANCEL. Om en funktionsknapp är uppdelad i sådana nivåer avslutas knappnamnet med en ellips (...). Om du t ex trycker på GÅ TILL... i navigationsverktygsfältet öppnas verktygsfältet GÅ TILL, där du får tillgång till ytterligare valmöjligheter. Anm: När vi hänvisar till en funktionsknapp har vi inte tagit med ellipsen i hänvisningen. Kompasskala Kompasskalan ger dig kontinuerlig information om din aktuella kurs över grund (kög), som ligger mitt på skalan. Pilar i ändarna av skalan visar aktuell styrriktning. Bäringmarkör Styrriktning Vid visning av kompasskurs är bäringmarkören röd. Vid visning av kög är bäringmarkören grön. När kompasskalan används med en aktiv waypoint, är bäringmarkören blå och symbolen för den aktiva waypointen indikerar bäringen till waypointen. Kompasskalan hämtas och döljs från infoverktygsfältet. Gör så här för att hämta/ta bort kompasskalan: 1. Tryck på PAGE/MENU och håll den intryckt för att öppna systeminställningsmenyn. 2. Flytta markören till infofältsalternativet. 3. Öppna menyn med hjälp av högerpil på pilplattan. 4. I inställningen Typ och position väljer du Kompass upptill. 5. Tryck på OK för att spara inställningen. Anm: Givarsymbolerna ligger kvar synliga längst upp till höger i bilden även när kompasskalan hämtats. Kapitel 2: Använda skärmen 23

24 Inställningsmenyer Det är i menyerna du gör ändringar som påverkar hela systemet eller en hel applikation. Använda inställningsmenyer 1. Tryck på PAGE/MENU och håll den intryckt för att öppna inställningsmenyn. 2. Bläddra i listan med hjälp av pilplattan. Listan kan vara så lång att hela inte får plats i bilden. Bläddra då ner förbi den post som ligger längst ner i bilden för att se övriga poster. 3. Öppna en undermeny eller en alternativlista med hjälp av högerpil på pilplattan. 4. Tryck på OK för att godkänna ändringarna eller på CANCEL för att backa tillbaka till föregående bild. Inställning Plotterinställning... Sjökortsinställning... GPS-status... Kompassinställning Markera objekt: Pilplatta (upp/ner) 2. Välj objekt: Pliplatta (höger) Sjökortsinställning Sjökortsbild Meridianer Text Kortgränser Djupsiffror Detaljerad TILL TILL TILL TILL Applikationsinställningsmenyerna är funktionsberoende: Om du t ex arbetar i plotterfunktionen har du tillgång till menyn för sjökortsinställningar. Se även Fullständig information om alla inställningar finns i Systeminställning och anpassning på sidan 111. Dialogrutor Det är i dialogrutorna du ändrar eller skriver in nya uppgifter i systemet. Dialogrutorna öppnas automatiskt när så krävs. När du t ex ändrar i en waypointlista, öppnas en dialogruta där du skriver in eller ändrar waypointnamnen. Skriva i en dialogruta 1. Välj fält att skriva i. t ex Symbol Namn Grupp Kommentar Waypoint 1 Mina waypoints Markera det fält som skall ändras, t ex waypoint ÄNDRA NAMN 24 A-serien Handbok

25 2. Skriv in önskade uppgifter. Tryck på OK för att spara ändringarna. t ex 2.8 Visa huvudfunktioner De olika huvudfunktionerna i skärmen ligger i en serie bilder vi kallar siduppsättningar. Symbol Namn Waypoint 1 Grupp Mina waypoints Kommentar Byta tecken eller val:, OK Välja en siduppsättning Välja en siduppsättning 1. Tryck på PAGE/MENU och håll den intryckt för att öppna inställningsmenyn. 2. Öppna bilden Välj sidgrupp. Välj önskad siduppsättning... Flytta till nästa tecken: Du kan skriva med versaler och gemener, men systemet gör ingen skillnad mellan dem: dvs att WAYPOINT 1 är detsamma som Waypoint 1. Om du vill använda specialtecken eller bokstäver med diakritiska tecken, aktiverar du den utökade teckenuppsättningen i systeminställningsmenyn (se Systeminställningsmeny på sidan 115). Välja en huvudfunktion Markera önskad siduppsättning När du valt lämplig siduppsättning (se föregående avsnitt), väljer du den huvudfunktionssida du vill använda: Välja en huvudfunktionssida 1. Tryck på PAGE/MENU för att visa tillgängliga sidor i verktygsfältet. Kapitel 2: Använda skärmen 25

26 2. Välj antingen önskad applikationssida i verktygsfältet eller växla mellan applikationerna i siduppsättningen genom att trycka på PAGE/MENU. 3. Tryck på OK eller CANCEL. Delade sidor När det finns fler än en huvudfunktion på en sida kommer det aktiva fönstret att markeras med röd ram. När du växlar mellan de olika huvudfunktionerna kommer även verktygsfältet att ändras. Aktivt fönster markerat Gör så här för att byta aktivt fönster: 1. Tryck på ACTIVE för att byta aktivt fönster (det nya aktiva fönstret får röd kant). Växla mellan en- och flerfönsterbilder 1. Tryck på ACTIVE i ett multifönster och håll den intryckt för att göra det aktiva fönstret till ett helskärmsfönster. 2. Tryck på ACTIVE för att återgå till multifönstret. Se även Siduppsättningarna kan anpassas så att de innehåller de funktioner och delade fönster du vill skall vara tillgängliga. Se Siduppsättningar på sidan 112. Funktionsknappar kopplade till ett aktivt fönster 26 A-serien Handbok

27 2.9 Larm och varningar På den här skärmen kan du även lägga ut en manöverbordposition och få larm i vissa situationer, t ex när ett visst djup överskrids, en viss tid gått osv. Man överbord Om en person eller föremål faller överbord och du därför vill gå tillbaka till den platsen, kan du använda manöverbordfunktionen (MOB) direkt när olyckan inträffar. Manöverbordfunktionen är alltid tillgänglig, oavsett vilken applikation som är öppen i systemet. Navigationsfunktionerna avbryts. Inga nya ruttfunktioner kan aktiveras, inte heller funktionen Gå till. Plotterfunktionen byter till automatisk skala för att kunna visa största möjliga skala med både båt och manöverbordwaypoint i bilden. Bäringen från båtens aktuella position till MOB-positionen läggs ut på kortet som en punktlinje. Anm: Du måste ha en giltig GPS-position för att kunna få en manöverbordposition. Kvittera ett manöverbordlarm 1. Tryck på WPTS/MOB och håll den intryckt under fyra sekunder. När manöverbordlarmet tystnat: Det tidigare valda rörelseläget återställs. Infofältet återställs. Funktionerna Gå till och ruttnavigering kan åter användas. Gör så här för att aktivera manöverbordfunktionen: 1. Tryck på WPTS/MOB och håll den intryckt under tre sekunder. När en manöverbordwaypoint läggs ut initieras ett antal åtgärder i systemet: En waypoint läggs ut vid fartygets position. Larmet löser ut och avger morsesignalen för bokstaven O (- - -) var 30:e sekund. Positionsinformation bäring, distans och position visas i infofältet. Larm Larmen varnar vid faror eller en specifik situation. När ett larm avges visas ett meddelande om vad som orsakat larmet. Kvittera ett larm Det finns två olika typer av larm: systemlarm och externt larm. Systemlarm utlöses av plotter- eller fiskelodsfunktionen. När ett systemlarm kvitteras gör systemet nödvändiga ändringar i den huvudfunktion som initierat larmet. Om t ex plotterfunktionen initierar ett ankomstlarm kommer systemet att välja nästa waypoint i rutten som nästa position att gå mot. Kapitel 2: Använda skärmen 27

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installation och drift instruktion. Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installation och drift instruktion Svenska Datum: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-SV 2013 Raymarine UK Limited Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001

ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok. Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult Handbok Dokument nummer 81131-6 Datum: Augusti 2001 ii ST4000+ Autopiloter för ratt och rorkult - Handbok Autohelm, HSB (High Speed Bus), SailPilot, SeaTalk och

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

GPSMAP 400-serien. användarhandbok

GPSMAP 400-serien. användarhandbok GPSMAP 400-serien användarhandbok 2007 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax +1

Läs mer

GPSMAP 700-serien Användarhandbok

GPSMAP 700-serien Användarhandbok GPSMAP 700-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

GPSMAP 620. Användarhandbok

GPSMAP 620. Användarhandbok GPSMAP 620 Användarhandbok 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel.: +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax: +1 913 397

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0

AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 AIS 3 5 0 / AIS 6 5 0 Installation Svenska Svens Dokumentnummer: ka 87140-2-SV Dokumentnummer: Date: 05-2011 87140-2 Date: 05-2011 Varumärke och patentmeddelande Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96)

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Innehållsförteckning 1 Till läsaren... 5 Transas Navigator en presentation... 6 Dator, GPS-givare & andra in/utenheter...

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

GEOWELL HUNTER. Användarhandbok. Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006

GEOWELL HUNTER. Användarhandbok. Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006 GEOWELL HUNTER Användarhandbok Publikationsnummer: YZ3152 Med ensamrätt Benefon Oyj och Geowell Oy 2006 Telefonen är konstruerad för användning i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-nät. Du kan använda

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1

HP Jornada 540 Series Pocket PC. Användarhandbok. Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 HP Jornada 540 Series Pocket PC Användarhandbok Artikelnummer F1824-90003 Tryckt i Singapore Utgåva 1 Upphovsrätt Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell på grund av ändringar införda

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer