Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik"

Transkript

1 2015 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

2 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Resevillkor för Helsingforsregionens trafik (HRT) tillämpas på kollektivtrafikresor och -tjänster ordnade av HRT. Dessa resevillkor är giltiga fr.o.m och ersätter de tidigare resevillkoren. Resevillkor kan fås på serviceställen för resekort, i R-kiosker och andra försäljningsställen som säljer resekort samt på hsl.fi-webbsidor. HRT förbehåller sig rätten att ändra resevillkor. Gällande resevillkor samt mer information om biljetter: Registeransvarig för resekortets kundregister är HRT Helsingforsregionens trafik-samkommun. Kundregistrets ansvariga person är direktör för avdelningen för passagerartjänster. Registerbeskrivning och ansvariga personernas kontaktuppgifter finns till påseende på serviceställen, i HRT:s registratur och på HRT:s webbsidor. Vid eventuella gottgörelser följer HRT bestämmelser om konsumentskydd. Biljetter och användning av dem i HRT-områdets kollektivtrafik Till HRT:s verksamhetsområde tillhör sju kommuner: Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo. Kommunernas interna trafik är buss-, närtågs-, metro- och spårvagnstrafik samt trafiken på Sveaborgsfärjan. Regiontrafik är kommunöverskridande buss- och närtågstrafik samt U-linjernas busstrafik. I HRT-området följs enhetligt biljettsystem vars tekniska genomförande baserar sig huvudsakligen på Helsingforsregionens resekort. På resekortet kan laddas periodbiljetter och pengar, dvs. värde med vilket man kan köpa värdebiljetter laddade på kortet. Olika enkelbiljetter och dygnsbiljetter tillhör också till biljettsystemet. Det finns två slags av resekort: personliga resekort och innehavarkort. Personligt resekort kan användas endast av kortets

3 ägare och kortet får inte överlämnas till en annan person. På kortet lagras kundgrupp som tillsammans med hemkommun definierar hurdana period- och värdebiljetter kan laddas på kortet. Innehavarkort kan användas av vem som helst som tillhör den kundgrupp som har lagrats på kortet (vuxen eller barn). Innehavarkort kan inte omvandlas till ett personligt resekort eller tvärtom. Kunden är förpliktad att ta reda på vilken biljett han/hon behöver för resan. För resor som överskrider zongränser behövs en biljett som omfattar hela resan. Interna biljetter som gäller i två olika zoner kan inte kombineras för en resa. Om man reser utanför HRT-området, gäller Helsingforsregionens biljettsystems biljetter inte som delbetalning. På motsvarande sätt gäller VR:s, Matkahuoltos eller bussföretagens egna biljetter inte som delbetalning för Helsingforsregionens biljettsystems biljetter. Kerava Kervo Sipoo Sibbo Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Kirkkonummi Kyrkslätt Vantaa Vanda Helsinki Helsingfors Regionbiljett Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda

4 Kerava Kervo Sipoo Sibbo Kirkkonummi Kyrkslätt Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Vantaa Vanda Helsinki Helsingfors Närregionbiljett för två zoner Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda, Kervo, Sibbo Kerava Kervo Sipoo Sibbo Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Kirkkonummi Kyrkslätt Vantaa Vanda Helsinki Helsingfors Närregionbiljett för tre zoner Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda, Kervo, Sibbo

5 Periodbiljett Periodbiljetten laddas på resekort. Periodbiljetten gäller i dagar och ger obegränsad reserätt inom biljettens giltighetsområde. Resekort med gällande periodbiljett visas för kortläsaren när man stiger på bussen. I närtåg, metro och spårvagnar samt på busslinje 550 behöver man inte visa resekortet. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska periodbiljetten visas vid porten. Värdebiljett Värdebiljetten betalas med pengar, dvs. värde laddat på resekortet. Värdebiljetten sparas på resekortet då kunden väljer zonen i kortläsaren. Med värdebiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under den definierade omstigningstiden men med spårvagnsbiljetten kan resas endast i spårvagnarna. Värdebiljetten ska köpas genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska värdebiljetten visas eller köpas vid porten. Då man byter trafikmedlet visas resekortet med gällande periodbiljett för kortläsaren på bussen. I närtåg, metro och spårvagnar samt på busslinje 550 behöver man inte visa resekortet. Enkelbiljetter Enkelbiljett på papper Enkelbiljett på papper kan köpas i trafikmedel (förare och konduktörer) och i automater. Med enkelbiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under biljettens giltighetstid. Med spårvagnsbiljetten kan endast resas i spårvagnarna. Biljetten ska köpas genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska enkelbiljetten visas vid porten. Mobilbiljett Mobilbiljett är en biljett som beställs till mobiltelefonen och som gäller begränsat i trafikmedel inom Helsingforsregionen.

6 Med mobilbiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under biljettens giltighetstid. Mobilbiljetten är en giltig biljett då den är mottagen i telefonen innan man stiger på trafikmedlet eller kommer till metrons/ Sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska mobilbiljetten visas vid porten. Dygnsbiljetter Dygnsbiljetter som skrivs ut på papper för 1 7 dygn säljs i automater och trafikmedel och deras giltighetstid börjar gälla fr.o.m. köptillfället. Reseområde kan vara antingen Helsingfors eller Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Dygnsbiljetter för 1 7 dygn som laddas på engångskort på förhand finns för alla giltighetsområden. Engångskortet ska aktiveras vid den första resan genom att visa kortet för kortläsaren genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska dygnsbiljetten visas vid porten. Sveaborgsbiljett Sveaborgsbiljetten gäller endast på Sveaborgsfärjan. Biljetten kan köpas endast i biljettautomater i Salutorget och Skatudden och giltighetstiden börjar gälla fr.o.m. köptillfället. Sveaborgsbiljetten gäller i 12 timmar. Sveaborgsbiljett som laddas på engångskort på förhand kan köpas på de flesta försäljningsställen. Engångskortet ska aktiveras innan man stiger ombord på färjan genom att visa det för kortläsaren. Biljetten gäller i 12 timmar fr.o.m. den första stämplingen. Två timmars biljett 2-timmarsbiljetten laddas på ett engångskort på förhand. Den kan köpas på flera försäljningsställen. Engångskortet ska aktiveras vid den första resan genom att visa kortet för kortläsaren genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska engångskortet visas vid porten.

7 Helsingforskortet Helsingforskortet är ett fjärravläsbart kort som innehåller reserätten antingen inom Helsingfors eller i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Helsingforskortet gäller 1, 2 eller 3 dygn fr.o.m. den första stämplingen. Kortet ska aktiveras i början av den första resan genom att visa det för kortläsaren. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska Helsingforskortet visas vid porten. Nattaxa I Helsingforsregionens biljettsystem gäller nattaxa i hela regionen från måndag till söndag kl Biljetter enligt natttaxan är enkelbiljetter som köps i förarens och konduktörens försäljningsapparater och i automater samt värdebiljetter som köps i kortläsaren eller förarens försäljningsapparat under natttaxans giltighetstid. Nattaxan kan också betalas med mobiltelefonen inom mobilbiljettens giltighetsområde. När nattaxa gäller betalar alla passagerare oberoende av kundgrupp samma belopp för enkel- och värdebiljetter i enlighet med biljettens giltighetsområde. Periodbiljetter gäller under nattaxan med undantag av elevbiljetter. På förhand köpta biljetter laddade på ett engångskort (dygnsbiljett och 2-timmarsbiljett) samt Helsingforskortet gäller under nattaxan. Biljettens första stämpling kan också göras då. Dygnsbiljetter säljs under nattaxan normalt i trafikmedel och automater. Eventuella förseningar eller andra motsvarande förhållanden påverkar inte biljettpriser utan taxan bestäms enligt debiteringens tidpunkt. Metrons betalningsområde Till metrons betalningsområde tillhör perrongområde samt trappor och rulltrappor dit. Att köpa biljetter Det är kundens skyldighet att se till att han/hon har en giltig biljett godkänd av HRT för den hela resan. I samband med laddningen av rese- eller engångskortet ska kunden kontrollera på kvittot att på kortet har laddats den korrekta biljettprodukten. Köp av värdebiljetter i kortläsaren och användningen av kortet är på kundens ansvar och enstaka värdebiljetter som är köpta av misstag kompenseras inte. Föraren är inte skyldig att ta emot sedlar av större valör än 20 euro som betalning för en biljett.

8 Rätt att resa utan biljett Följande personer får resa utan biljett i trafiken som tillhör till HRT:s biljettsystem (obs. begränsningar på U-linjernas bussar): - barn under 7 år; - person som bär 0 6-årigt barn i barnvagn eller rullstol - person som använder rullstol och hans/hennes ledsagare då den som ledsagas har Rätt till ledsagare-stamkort och - ledsagare då den som ledsagas har Rätt till ledsagare-stamkort och en giltig biljett. Transport av cykel och gods Du kan ta med cykeln avgiftsfritt på Helsingforsregionens närtåg utanför högtrafik om det finns utrymme. Det är förbjudet att ta med cyklarna på närtåg från måndag till fredag kl och kl Det är inte tillåtet att transportera cyklar eller sprakcyklar på bussar eller spårvagnar. Cykel eller trehjuling för barn som är under skolålder får transporteras på bussar och spårvagnar om det finns utrymme på platsen reserverad för barnvagnar och rullstolar. I metron får cyklar tas med avgiftsfritt om det finns utrymme Kunden får ta med sig normalt bagage avgiftsfritt. Biljettkontroll Personligt resekort kan användas endast av kortets ägare som ska pålitligt bevisa sin identitet till kontrollanten på begäran. Den som reser med barnbiljetten ska pålitligt bevisa sin ålder på begäran. Kontrollanterna utreder vid behov personuppgifterna i befolkningsdatasystemet då kunden ska ange sitt namn och sin personbeteckning till kontrollanten. Den som reser utan en lämplig och giltig biljett kan åläggas en kontrollavgift. Dessutom debiteras priset på en kontrollanteller värdebiljett. Om resekortet används i strid mot HRT:s resevillkor, kan en kontrollant eller en annan av HRT eller VR befullmäktigad person ta bort resekortet.

9 Störningar vid köp av biljett Om resekortet/engångskortet inte fungerar Om rese- eller engångskortet inte fungerar i kortläsaren, ska kunden pröva en annan kortläsare. Om kortet är felaktigt, ska kunden köpa biljetten på annat sätt. Ett skadat kort byts till nytt på ett serviceställe. Återstående period och/eller värde på ett skadat rese- eller engångskort kan överföras till det nya kortet. Direkta kostander som uppstått för kunden p.g.a. att kortet har skadats ersätts från fall till fall mot kvitton (enkelbiljetter samt telefon- och portokostnader). Om felet i kortet förorsakats av kunden, uppbärs servicestället en behandlingsoch kortavgift. Fysiskt skadat engångskort kompenseras inte. Om kortläsaren inte fungerar Om kortläsaren inte fungerar, ska kunden vända sig till föraren på bussen för att kontrollera perioden eller omstigningsrätten på kortet eller köpa en värdebiljett. I andra trafikmedel eller vid plattformsport ska kunden pröva andra kortläsare. Om alla kortläsare i trafikmedel eller vid plattformsport är skadade så att kunden inte rimligen kan skaffa sig en lämplig biljett för sin resa, kan den som rest utan biljett befrias från kontrollavgift. Då debiterar kontrollanten ändå priset på en enkelbiljett. Om mobilbiljetten inte fungerar Om kunden inte får den beställda mobilbiljetten p.g.a. fel i biljettsystem eller mobiltelefonoperatör, ska biljetten köpas på annat sätt innan resan inleds. Om felet i systemet är sådant att kunden inte rimligen kan skaffa sig en lämplig biljett för sin resa, kan den som rest utan biljett befrias från kontrollavgift. Då debiterar kontrollanten ändå priset på en enkelbiljett. Borttappat resekort Kunden kan på basis av sin personbeteckning anmäla sitt borttappade personliga resekort på en spärrlista. Ett innehavarkort kan anmälas på spärrlistan om ägarens personbeteckning eller företagets FO-nummer har lagrats på kortet. Resekortet kan anmälas på spärrlistan antingen per telefon eller på ett serviceställe. Kort uppdateras till spärrlistan enligt HRT:s fastställda regler. Resekortet på spärrlistan kan inte användas för resor, resekortet kan inte laddas med period eller värde och det kan inte tas bort från spärrlistan. Kortavgiften för resekort som placerats på spärrlistan gottgörs inte. Återstående period och/eller värde på det resekort som placerats på spärrlistan kan överföras till ett nytt kort. Den återstående perioden laddas fr.o.m. den dag då kunden besöker servi-

10 cestället för att uträtta ärendet. För överföringen debiteras en behandlingsavgift och för ett nytt resekort en kortavgift. Ett resekort som returneras som hittegods förvaras i serviceställets hittekorg i 3 månander innan kortet passiveras. Härefter returnerar HRT inte återstående period/värde på kortet till kunden. Gottgörelse av biljettpris Värdebiljetter, enkelbiljetter, biljetter laddade på ett engångskort och mobilbiljetter varken löses ut eller gottgörs. Gottgörelse av period och värde Utredningar och gottgörelser som gäller resekortet sköts på serviceställen. Serviceställena tar också emot reklamationer. I samband med utredningar ska kunden bevisa sin identitet. Ansökan om gottgörelse och/eller reklamation ska lämnas in inom två månader efter uppkomsten av det fel eller den händelse som gett upphov till kravet på gottgörelse. Då eventuella ersättningar erläggs följs bestämmelserna om konsumentskydd. Gottgörelse kan betalas endast för period och/eller värde på ett personligt resekort eller ett personifierat innehavarkort. Kortavgiften returneras inte. Om ansökan om gottgörelse och/eller reklamation accepteras, omvandlas den återstående perioden till värde eller gottgöras enligt den taxa som gällt vid laddningstidpunkten. För gottgörelser debiteras en behandlingsavgift. Gottgörelse p.g.a. förändrad livssituation Resekortets period kan gottgöras genom att omvandla perioden till värde på kortet. Kunden får gottgörelsen fr.o.m. den dag då kunden besöker servicestället för att uträtta ärendet. Om kundens bonings-, arbets- eller studieort ändras till en kommun utanför HRT-området, kan återstående period och/ eller värde gottgöras också på ett bankkonto. Den återstående perioden omvandlas till värde eller gottgöras enligt den taxa som gällt vid laddningstidpunkten. För gottgörelse debiteras en behandlingsavgift. Om man själv är förhindrad att uträtta sina ärenden på ett serviceställe, kan en annan person göra det. En fullmakt behövs i sådana fall då period och/eller värde gottgöras på ett bankkonto.

11 Gottgörelse p.g.a. sjukhusvård eller dödsfall Gottgörelse kan fås p.g.a. sjukhusvård eller dödsfall. Grunderna för gottgörelsen ska bevisas på ett tillbörligt sätt på servicestället. För en person som vårdats på ett sjukhus gottgörs period på det personligta resekortet för den tid sjukhusvården har varat. Med sjukhusvård avses även hemsjukhusvård. Ansökan om gottgörelse ska lämnas in inom två månader efter att grunden för gottgörelse uppkom. Vid dödsfall gottgörs den återstående perioden på det personliga resekortet fr.o.m. dödsdagen samt det värde som finns på kortet då kortet returneras. Ansökan om gottgörelse kan tas emot inom ett år fr.o.m. dödsdagen. Kortavgiften returneras inte. Gottgörelsen betalas in på kundens/dödsboets bankkonto. Kortet returneras till ett serviceställe. För gottgörelser debiteras en behandlingsavgift. Strejk eller trafikstörning HRT utarbetar separata anvisningar för gottgörelser i fråga om en större strejk eller arbetsnedläggelse från fall till fall. Trafikstörning, t.ex. om en tur bortfaller eller avviker från den planerade tidtabellen berättigar i allmänhet inte till återbetalning av biljetter. Gottgörelse kan betalas enligt prövning från fall till fall på basis av en till HRT adresserad ansökan. Utredning av kortets informationsinnehåll På serviceställen för resekort kan kunden be att få uppgifterna på sitt personliga resekort för det senaste halvåret. Kunden ska bevisa sin identitet med ett officiellt dokument (officiellt identitetskort, pass, körkort, FPA-kort med bild). Kunden behöver inte ha resekortet med sig. Uppgifterna om ett innehavarkort ges till kortets innehavare. Kunden ska ha resekortet med sig, om det inte är personifierat. I tjänsten Mitt resekort kan kunden granska periodens giltighet och värdet som finns kvar på sitt resekort. De som har identifierat sig på tjänsten med bankkoder kan bläddra laddningshistoria, köp av värdebiljetter och egna kunduppgifter på sitt personliga resekort eller personifierat innehavarkort. Kunden kan granska uppgifterna på resekortets giltiga period och återstående värde samt om värdebiljetter också i trafikmedel och vid kortläsare på metrostationerna. Uppgifterna om periodbiljetten och/eller om värde som finns kvar på kortet fås också på alla försäljningsställen för resekort samt i HRT:s flerbiljettautomater.

12 Kortets användningstid Kortets användningstid upphörs då HRT förnyar resekorten. Efter kortbytet har upphörts kan kortet inte längre användas för att betala en resa. Det återstående värdet kan överföras till ett nytt kort på ett serviceställe inom ett år efter kortbytet har upphörts. Kundgruppens giltighetstid kan inte uppdateras och periodbiljetten kan inte laddas för tiden efter kortets användningstid har upphörts. Oanvänd biljett laddad på ett engångskort gäller i kollektivtrafiken ända till zonförnyelsen. Om biljetternas återinlösning meddelas separat. Resekortsystemets kundregister och datasekretess I resekortsystemets kundregister samlas kundens individualiseringsuppgifter och sådana laddnings- och biljettförsäljningstransaktioner som HRT behöver för att sköta systemets kundservice och konsumentskydd. Uppgifterna som samlas i kundregistret är detaljerat uppräknade i registerbeskrivningen som finns på adressen Typiska användningsområden för kundens individualiseringsuppgifter är överlåtelse av personligt resekort, förändringar i kundens adressuppgifter och hemkommun, identifiering av ägare till upphittat resekort, placering av försvunnet resekort på spärrlistan, stängning av kortet efter upphörande av kundförhållande eller arbetsförhållande, utredning av misstag samt granskning av kortets laddnings- och värdeanvändningstransaktioner på kundens begäran. Kunden ansvarar för att HRT har tidsenliga uppgifterna. Om kundgrupp, kundgruppens giltighet eller hemkommun för den som använder personligt resekort ändras, ska kunden besöka ett serviceställe och uppdatera informationen på resekortet. Vid inköpstillfället kan också personuppgifterna för innehavarkortets ägare eller företagets FO-nummer införas i registret på begäran på serviceställen. Innehavarkortet kan inte registreras för en person eller ett företag i efterhand. Personuppgifter lämnas inte till utomstående med undantag av när lagen eller myndighetsbestämmelserna så förpliktar. Tjänstemän på serviceställen för resekort har rätten att uppdatera och kontrollera systemets kunduppgifter och de har tystnadsplikt. Tjänstemän har endast på kundens begäran rätt att i centralsystemet bläddra och skriva ut period- och värdeladdningstransaktioner och värdeanvändningstransaktioner. En förälder eller vårdnadshavare har rätt att få uppgifterna om

13 HRT Kundservice tfn mån-fre 7-19, lör-sön Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2014 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2014 Dessa resevillkor är giltiga fr.o.m. den 1.1.2014 och gäller användningen av HRT:s

Läs mer

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna Helsingforsregionens kollektivtrafik Biljettpriserna fr.o.m. 1.1.2014 Periodbiljetter på resekortet Resekortet kan laddas med period. Längden på reseperioden du väljer kan vara minst två veckor och högst

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett

Periodbiljetter. Interna biljetter inom en zone. Personligt kort 14 dagar. Innehavarkort*) och allmän periodbiljett Periodbiljetter Resekortet kan laddas med period. Längden på perioden du väljer kan vara minst två veckor och högst ett år (14 366 dagar). Periodbiljettens pris består av ett 14-dagars grundpris och ett

Läs mer

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 2016 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik 1.1.2016 Resevillkor för Helsingforsregionens trafik (HRT) tillämpas på kollektivtrafikresor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RESEKORT OCH RESOR INOM VASA STADS KOLLEKTIVTRAFIK

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RESEKORT OCH RESOR INOM VASA STADS KOLLEKTIVTRAFIK ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RESEKORT OCH RESOR INOM VASA STADS KOLLEKTIVTRAFIK De allmänna villkoren för resekort och resor inom Vasa stads kollektivtrafik är i kraft fr.o.m. 5 september 2016 och gäller Vasa

Läs mer

HRT rör oss alla. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HRT rör oss alla. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HRT rör oss alla Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HRT rör oss alla HRT erbjuder mångsidiga möjligheter att åka kollektivt och skapar förutsättningar för en livskraftig och trivsam Helsingforsregion.

Läs mer

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK 1 RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK allmänna resevillkor för linjetrafik och flextrafik reviderade 2016-04-01 Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning För att din resa ska bli så enkel

Läs mer

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8

Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Allmänna resevillkor för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets Allmänna Resevillkor

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar:

Allmänna köp- och resevillkor Här följer information om våra resevillkor Vårt ansvar: Allmänna köp- och resevillkor Från den 1 januari 2014 är våra resevillkor uppdaterade. Dessa gäller för resor gjorda från den 1 januari 2014 och framåt. Här följer information om våra resevillkor Våra

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Kirkkonummen kunta PTL Perusturva 164 Liite 1 Dno 654/231/2009 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSLAGEN

Kirkkonummen kunta PTL Perusturva 164 Liite 1 Dno 654/231/2009 ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSLAGEN ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får du en bruksanvisning för färdtjänsten till din hjälp. Kommunen ska ordna skälig färdtjänst för en gravt handikappad

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud

1 april 2014. Manual biljettmaskin. ombud april 04 Manual biljettmaskin ombud BETALSÄTT Kontant/Betalkort INLOGGNING Håll ditt säljkort mot biljettmaskinen Tryck på knappen START Ny bild visas med ditt säljarnummer ifyllt och fältet för PIN-kod

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen!

RES. enkelt. Observera att du inte kan använda kontanter på bussen! RES enkelt Med Länstrafiken reser du enkelt med buss och tåg inom Örebro län. Du betalar din resa med Länstrafikens Resekort, ett bankkort eller en smarttelefon. Resekortet kan du skaffa och ladda med

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

GYMNASIEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner

GYMNASIEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner GYMNASIEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner DITT GYMNASIEKORT LÄSÅRET 2016/2017 GYMNASIEKORT FÖR OSS SOM ÄR PÅ VÄG Ditt färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar:

Läs mer

GRUNDSKOLEKORTET. Så funkar det - Regler och instruktioner

GRUNDSKOLEKORTET. Så funkar det - Regler och instruktioner GRUNDSKOLEKORTET Så funkar det - Regler och instruktioner DITT GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2016/2017 Ditt färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar: ett Grundskolekort och ett

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor

Allmänna köp- och resevillkor Allmänna köp- och resevillkor Dessa villkor fastställdes av Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland. De gäller från och med 1 januari 2016. 1.Köp- och resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Bestämmelserna

Läs mer

DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016. Så funkar det -Regler och instruktioner

DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016. Så funkar det -Regler och instruktioner DITT NYA GRUNDSKOLEKORT LÄSÅRET 2015/2016 Så funkar det -Regler och instruktioner GRUNDSKOLEKORT FÖR OSS SOM ÄR PÅ VÄG Ditt nya färdbevis Färdbeviset för resor till och från skolan består av två delar:

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor Klientguide 1 Innehåll 1 Att resa 3 2 Att beställa 7 3 Beställningstidpunkt och uppehåll 10 4 Snabbresor 13 5 Beställningsnummer 14 6 Följeslagare

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDARNA AV FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får du en bruksanvisning för färdtjänsten till din hjälp. Avsikten med färdtjänst enligt socialvårdslagen är att

Läs mer

Så här åker du kollektivt i Helsingforsregionen

Så här åker du kollektivt i Helsingforsregionen Så här åker du kollektivt i Helsingforsregionen Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Sibbo och Kyrkslätt bildar ett område med integrerad kollektivtrafik där det är lätt och förmånligt att resa.

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE

KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 5 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR DESS UPPRÄTTHÅLLANDE KUNDREGISTER FÖR ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS HELMET- BIBLIOTEK 1.5.2014 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 KONTAKTPERSONER I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2016. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2016 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

HRT rör oss alla. Samkommunen Helsingforsregionens trafik

HRT rör oss alla. Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT rör oss alla Samkommunen Helsingforsregionens trafik HRT:s målbild 2025 HRT Från strategi till handling Allt flera använder kollektivtrafiken i arbete och under fritiden. Vi erbjuder kunderna tjänster

Läs mer

FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2016. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2016 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Gäller från den 1 april 2016 I. RESEVILLKORENS TILLÄMPNING 1.1 Dessa Allmänna resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår

Läs mer

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning Helsingfors Resetjänsts klientanvisning 1 Innehållsförteckning 03 Helsingfors Resetjänst 04 Färdtjänster 06 Att beställa och använda en resa Olika sätt att beställa en resa Att beställa en resa Annat att

Läs mer

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag.

Resekortet. Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. Resekortet Varsågod. Välkommen till en enklare vardag. En enklare vardag. Tänk dig att bara behöva ett enda kort för dina eller hela familjens resor. Som fungerar likadant oavsett om du vill resa med tåget

Läs mer

Betalningsrörelse för kollektivtrafiken. Waltti

Betalningsrörelse för kollektivtrafiken. Waltti Betalningsrörelse för kollektivtrafiken Waltti Inkomster i Waltti 1. Resekortsavgift (engångskort)» Avgift av engångskaraktär» Bokföring: Försäljningsintäkter eller Intäkter av affärsverksamhet (affärsverk);

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ilkka Heinänen, tfn 040 533 5330

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och förvaltningsdirektör Ilkka Heinänen, tfn 040 533 5330 Samkommunen 3 17.11.2015 3 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2016-2018 1508/02.021.211/2010 Samkommunen Styrelsen 137 27.10.2015 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomi- och

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR BILAGA 1 TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22,

Läs mer

Reseguiden Priser och regler för resor med buss och tåg i Kronobergs län

Reseguiden Priser och regler för resor med buss och tåg i Kronobergs län Reseguiden Priser och regler för resor med buss och tåg i Kronobergs län Gäller från 14 december 2014 Länstrafiken Kronoberg en del av Region Kronoberg 1 Innehåll Zon- och linjekarta 4 Din resa 6 Biljetter

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst

Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst Användningsvillkor för Vasa stads kollektivtrafiks Waltti-webbtjänst 1. Allmänt Dessa användningsvillkor tillämpas på Waltti-tjänsten (nedan Tjänsten), som produceras av Vasa stads kollektivtrafik (nedan

Läs mer

Manual biljettmaskin. Ombud

Manual biljettmaskin. Ombud Manual biljettmaskin Ombud Ett nytt Värmlandskort är inte aktiverat i biljettsystemet vilket innebär att varje gång ni säljer ett nytt Värmlandskort så ska detta aktiveras genom att trycka på knappen NYTT

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2017 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

RESEVILLKOR. för resor med Arlanda Express

RESEVILLKOR. för resor med Arlanda Express RESEVILLKOR för resor med Arlanda Express Utfärdade den 1 april 2016 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 A-Train AB bedriver tågtrafik mellan Stockholm Central och Stockholm Arlanda flygplats under varumärket

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten

Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten Allmänna avtalsvillkor för Fastighetsdatatjänsten 1. Tjänsten som erbjuds Lantmäteriverket upprätthåller Fastighetsdatatjänsten (nedan tjänsten). En beskrivning av tjänsten och de material och produkter

Läs mer

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01

Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 Färdtjänsten Dalarna GÄLLER FRÅN 2015-06-01 På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Tänk på att notera vilken anställd som får vilket kort (kortnummer). Kortnummer behövs nämligen om kortet skulle försvinna.

Tänk på att notera vilken anställd som får vilket kort (kortnummer). Kortnummer behövs nämligen om kortet skulle försvinna. 1 (8) Hej, Stort tack för att ni valt att resa med UL! Genom att åka kollektivt istället för med bil kommer ni lättare nå era miljömål, kraftigt minska era koldioxidutsläpp och sänka era resekostnader.

Läs mer

Resevillkor för Resplusresa

Resevillkor för Resplusresa Resevillkor för Resplusresa INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Dessa Resevillkor för Resplusresa är gemensamma för de trafikföretag (Resplusföretag) som deltar i Resplussamarbetet samt Resplus och gäller för en

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK. Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK. Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK allmänna resevillkor. Gäller from 5 april 2013. Reviderad 19 november 2013. Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning För att din resa ska bli så enkel

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 7 jan 2008 tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 7 jan 2008 tills vidare Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning. Du kan få färdtjänst på grund av att du har funktionshinder som gör att

Läs mer

Förarcertifiering. Linjetrafik

Förarcertifiering. Linjetrafik Förarcertifiering Linjetrafik Inledning I det nya avtalet som SamBus tecknat med Dalatrafik så finns ett krav på att alla chaufförer som kör bussregistrerade fordon ska certifieras enligt den nationella

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2013-04-01 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för färdtjänstlegitimeringen i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK 1 RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK allmänna resevillkor för linjetrafik och flextrafik reviderade 2015-04-17 Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning För att din resa ska bli så enkel

Läs mer

Eeposbibliotekens användarregler

Eeposbibliotekens användarregler 1 Eeposbibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Eeposbibliotek. Reglerna träder i kraft 1.2.2017. Biblioteket är öppet för alla Eeposbibliotekens samlingar, tjänster och kundutrymmen

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län

Över länsgräns Information för resor till/från Kalmar län Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg - Skåne Gäller för resor över länsgräns till/från Kalmar län Blekinge - Halland - Jönköping - Kronoberg -

Läs mer

Allmänna resevillkor. 1. Resevillkorens ändamål och tillämpning. 2. Säkerhet kring personuppgifter

Allmänna resevillkor. 1. Resevillkorens ändamål och tillämpning. 2. Säkerhet kring personuppgifter Allmänna resevillkor Beslutade vid direktionens sammanträdande den 29 september 2016, 13. 1. Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Nedan resevillkor gäller vid alla buss- och tågresor inom Sörmlands

Läs mer

ÖstgötaTrafikens. Resehandbok för skolelever

ÖstgötaTrafikens. Resehandbok för skolelever ÖstgötaTrafikens Resehandbok för skolelever Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 1 2. FÄRDBEVIS 1 2.1 Läsårsbiljett 1 2.2 Årsbiljett elev 2 2.3 Prao/praktikbiljett 3 2.4 KLASSBILJETT 3 2.5

Läs mer

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1 Prislista Gäller från 5 april 2013 1 Äntligen nytt biljettsystem 2013 Du som brukar betala kontant eller köpa mobilbiljett kan göra det även i fortsättningen. Åker du med något av våra busskort så måste

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från och med

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från och med VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER från och med 1.1.2017 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från den 1. januari 2017. På biblioteket kan

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER från 1.6.2017 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från 1.6.2017. Kommunerna har rätt att skriva användarregler

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR

Författningssamling för Region Gotland TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24, 2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22,

Läs mer

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL

Betala med. autogiro. Få två månader på köpet! För en. vl.se KundCenter VL Betala med Få två månader på köpet! autogiro För en bussigare resa! vl.se KundCenter VL 0771-22 40 00 Enkelt och bekvämt Du som reser ofta tjänar på att köpa ett Resekort laddat med ett pendlarkort eller

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

RP 144/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

RP 144/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2017 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Hitta din resa. Köp din biljett. Kliv ombord. Dags att stiga av. Välkommen ombord En guide för dig som reser inom Västmanland

Hitta din resa. Köp din biljett. Kliv ombord. Dags att stiga av. Välkommen ombord En guide för dig som reser inom Västmanland Köp din biljett Dags att stiga av Hitta din resa Kliv ombord Välkommen ombord En guide för dig som reser inom Västmanland Hej! I den här broschyren får du veta hur du reser med buss eller tåg i Västmanland,

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg?

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg? #påväg LsekAort! V TÄ 10 Re assa à 500 kr esk med r Vart är du på väg? #påväg VART ÄR DU PÅ VÄG? Till jobbet. Till skolan. På väg hem eller mot något nytt? Oavsett vart färden går så väljer många buss

Läs mer

- Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör

- Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör Författare: Carina Karlsson 1/7 Öresundståg - Tåg Göteborg/Kalmar/Karlskrona- Malmö-Köpenhamn-Helsingör Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Försäljningsperiod 2 4 Resor för personer

Läs mer

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK allmänna resevillkor för linjetrafik och flextrafik reviderade

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK allmänna resevillkor för linjetrafik och flextrafik reviderade 1 RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK allmänna resevillkor för linjetrafik och flextrafik reviderade 2017-08-02 Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning För att din resa ska bli så enkel

Läs mer

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN

HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN HELSINGFORS STAD HÄLSOVÅRDSCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registreringssystem (MawellCareCC program) för huvudstadsregionens (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kervo,

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer