Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik"

Transkript

1 2015 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

2 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Resevillkor för Helsingforsregionens trafik (HRT) tillämpas på kollektivtrafikresor och -tjänster ordnade av HRT. Dessa resevillkor är giltiga fr.o.m och ersätter de tidigare resevillkoren. Resevillkor kan fås på serviceställen för resekort, i R-kiosker och andra försäljningsställen som säljer resekort samt på hsl.fi-webbsidor. HRT förbehåller sig rätten att ändra resevillkor. Gällande resevillkor samt mer information om biljetter: Registeransvarig för resekortets kundregister är HRT Helsingforsregionens trafik-samkommun. Kundregistrets ansvariga person är direktör för avdelningen för passagerartjänster. Registerbeskrivning och ansvariga personernas kontaktuppgifter finns till påseende på serviceställen, i HRT:s registratur och på HRT:s webbsidor. Vid eventuella gottgörelser följer HRT bestämmelser om konsumentskydd. Biljetter och användning av dem i HRT-områdets kollektivtrafik Till HRT:s verksamhetsområde tillhör sju kommuner: Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo. Kommunernas interna trafik är buss-, närtågs-, metro- och spårvagnstrafik samt trafiken på Sveaborgsfärjan. Regiontrafik är kommunöverskridande buss- och närtågstrafik samt U-linjernas busstrafik. I HRT-området följs enhetligt biljettsystem vars tekniska genomförande baserar sig huvudsakligen på Helsingforsregionens resekort. På resekortet kan laddas periodbiljetter och pengar, dvs. värde med vilket man kan köpa värdebiljetter laddade på kortet. Olika enkelbiljetter och dygnsbiljetter tillhör också till biljettsystemet. Det finns två slags av resekort: personliga resekort och innehavarkort. Personligt resekort kan användas endast av kortets

3 ägare och kortet får inte överlämnas till en annan person. På kortet lagras kundgrupp som tillsammans med hemkommun definierar hurdana period- och värdebiljetter kan laddas på kortet. Innehavarkort kan användas av vem som helst som tillhör den kundgrupp som har lagrats på kortet (vuxen eller barn). Innehavarkort kan inte omvandlas till ett personligt resekort eller tvärtom. Kunden är förpliktad att ta reda på vilken biljett han/hon behöver för resan. För resor som överskrider zongränser behövs en biljett som omfattar hela resan. Interna biljetter som gäller i två olika zoner kan inte kombineras för en resa. Om man reser utanför HRT-området, gäller Helsingforsregionens biljettsystems biljetter inte som delbetalning. På motsvarande sätt gäller VR:s, Matkahuoltos eller bussföretagens egna biljetter inte som delbetalning för Helsingforsregionens biljettsystems biljetter. Kerava Kervo Sipoo Sibbo Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Kirkkonummi Kyrkslätt Vantaa Vanda Helsinki Helsingfors Regionbiljett Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda

4 Kerava Kervo Sipoo Sibbo Kirkkonummi Kyrkslätt Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Vantaa Vanda Helsinki Helsingfors Närregionbiljett för två zoner Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda, Kervo, Sibbo Kerava Kervo Sipoo Sibbo Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Kirkkonummi Kyrkslätt Vantaa Vanda Helsinki Helsingfors Närregionbiljett för tre zoner Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda, Kervo, Sibbo

5 Periodbiljett Periodbiljetten laddas på resekort. Periodbiljetten gäller i dagar och ger obegränsad reserätt inom biljettens giltighetsområde. Resekort med gällande periodbiljett visas för kortläsaren när man stiger på bussen. I närtåg, metro och spårvagnar samt på busslinje 550 behöver man inte visa resekortet. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska periodbiljetten visas vid porten. Värdebiljett Värdebiljetten betalas med pengar, dvs. värde laddat på resekortet. Värdebiljetten sparas på resekortet då kunden väljer zonen i kortläsaren. Med värdebiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under den definierade omstigningstiden men med spårvagnsbiljetten kan resas endast i spårvagnarna. Värdebiljetten ska köpas genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska värdebiljetten visas eller köpas vid porten. Då man byter trafikmedlet visas resekortet med gällande periodbiljett för kortläsaren på bussen. I närtåg, metro och spårvagnar samt på busslinje 550 behöver man inte visa resekortet. Enkelbiljetter Enkelbiljett på papper Enkelbiljett på papper kan köpas i trafikmedel (förare och konduktörer) och i automater. Med enkelbiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under biljettens giltighetstid. Med spårvagnsbiljetten kan endast resas i spårvagnarna. Biljetten ska köpas genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska enkelbiljetten visas vid porten. Mobilbiljett Mobilbiljett är en biljett som beställs till mobiltelefonen och som gäller begränsat i trafikmedel inom Helsingforsregionen.

6 Med mobilbiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under biljettens giltighetstid. Mobilbiljetten är en giltig biljett då den är mottagen i telefonen innan man stiger på trafikmedlet eller kommer till metrons/ Sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska mobilbiljetten visas vid porten. Dygnsbiljetter Dygnsbiljetter som skrivs ut på papper för 1 7 dygn säljs i automater och trafikmedel och deras giltighetstid börjar gälla fr.o.m. köptillfället. Reseområde kan vara antingen Helsingfors eller Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Dygnsbiljetter för 1 7 dygn som laddas på engångskort på förhand finns för alla giltighetsområden. Engångskortet ska aktiveras vid den första resan genom att visa kortet för kortläsaren genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska dygnsbiljetten visas vid porten. Sveaborgsbiljett Sveaborgsbiljetten gäller endast på Sveaborgsfärjan. Biljetten kan köpas endast i biljettautomater i Salutorget och Skatudden och giltighetstiden börjar gälla fr.o.m. köptillfället. Sveaborgsbiljetten gäller i 12 timmar. Sveaborgsbiljett som laddas på engångskort på förhand kan köpas på de flesta försäljningsställen. Engångskortet ska aktiveras innan man stiger ombord på färjan genom att visa det för kortläsaren. Biljetten gäller i 12 timmar fr.o.m. den första stämplingen. Två timmars biljett 2-timmarsbiljetten laddas på ett engångskort på förhand. Den kan köpas på flera försäljningsställen. Engångskortet ska aktiveras vid den första resan genom att visa kortet för kortläsaren genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska engångskortet visas vid porten.

7 Helsingforskortet Helsingforskortet är ett fjärravläsbart kort som innehåller reserätten antingen inom Helsingfors eller i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Helsingforskortet gäller 1, 2 eller 3 dygn fr.o.m. den första stämplingen. Kortet ska aktiveras i början av den första resan genom att visa det för kortläsaren. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska Helsingforskortet visas vid porten. Nattaxa I Helsingforsregionens biljettsystem gäller nattaxa i hela regionen från måndag till söndag kl Biljetter enligt natttaxan är enkelbiljetter som köps i förarens och konduktörens försäljningsapparater och i automater samt värdebiljetter som köps i kortläsaren eller förarens försäljningsapparat under natttaxans giltighetstid. Nattaxan kan också betalas med mobiltelefonen inom mobilbiljettens giltighetsområde. När nattaxa gäller betalar alla passagerare oberoende av kundgrupp samma belopp för enkel- och värdebiljetter i enlighet med biljettens giltighetsområde. Periodbiljetter gäller under nattaxan med undantag av elevbiljetter. På förhand köpta biljetter laddade på ett engångskort (dygnsbiljett och 2-timmarsbiljett) samt Helsingforskortet gäller under nattaxan. Biljettens första stämpling kan också göras då. Dygnsbiljetter säljs under nattaxan normalt i trafikmedel och automater. Eventuella förseningar eller andra motsvarande förhållanden påverkar inte biljettpriser utan taxan bestäms enligt debiteringens tidpunkt. Metrons betalningsområde Till metrons betalningsområde tillhör perrongområde samt trappor och rulltrappor dit. Att köpa biljetter Det är kundens skyldighet att se till att han/hon har en giltig biljett godkänd av HRT för den hela resan. I samband med laddningen av rese- eller engångskortet ska kunden kontrollera på kvittot att på kortet har laddats den korrekta biljettprodukten. Köp av värdebiljetter i kortläsaren och användningen av kortet är på kundens ansvar och enstaka värdebiljetter som är köpta av misstag kompenseras inte. Föraren är inte skyldig att ta emot sedlar av större valör än 20 euro som betalning för en biljett.

8 Rätt att resa utan biljett Följande personer får resa utan biljett i trafiken som tillhör till HRT:s biljettsystem (obs. begränsningar på U-linjernas bussar): - barn under 7 år; - person som bär 0 6-årigt barn i barnvagn eller rullstol - person som använder rullstol och hans/hennes ledsagare då den som ledsagas har Rätt till ledsagare-stamkort och - ledsagare då den som ledsagas har Rätt till ledsagare-stamkort och en giltig biljett. Transport av cykel och gods Du kan ta med cykeln avgiftsfritt på Helsingforsregionens närtåg utanför högtrafik om det finns utrymme. Det är förbjudet att ta med cyklarna på närtåg från måndag till fredag kl och kl Det är inte tillåtet att transportera cyklar eller sprakcyklar på bussar eller spårvagnar. Cykel eller trehjuling för barn som är under skolålder får transporteras på bussar och spårvagnar om det finns utrymme på platsen reserverad för barnvagnar och rullstolar. I metron får cyklar tas med avgiftsfritt om det finns utrymme Kunden får ta med sig normalt bagage avgiftsfritt. Biljettkontroll Personligt resekort kan användas endast av kortets ägare som ska pålitligt bevisa sin identitet till kontrollanten på begäran. Den som reser med barnbiljetten ska pålitligt bevisa sin ålder på begäran. Kontrollanterna utreder vid behov personuppgifterna i befolkningsdatasystemet då kunden ska ange sitt namn och sin personbeteckning till kontrollanten. Den som reser utan en lämplig och giltig biljett kan åläggas en kontrollavgift. Dessutom debiteras priset på en kontrollanteller värdebiljett. Om resekortet används i strid mot HRT:s resevillkor, kan en kontrollant eller en annan av HRT eller VR befullmäktigad person ta bort resekortet.

9 Störningar vid köp av biljett Om resekortet/engångskortet inte fungerar Om rese- eller engångskortet inte fungerar i kortläsaren, ska kunden pröva en annan kortläsare. Om kortet är felaktigt, ska kunden köpa biljetten på annat sätt. Ett skadat kort byts till nytt på ett serviceställe. Återstående period och/eller värde på ett skadat rese- eller engångskort kan överföras till det nya kortet. Direkta kostander som uppstått för kunden p.g.a. att kortet har skadats ersätts från fall till fall mot kvitton (enkelbiljetter samt telefon- och portokostnader). Om felet i kortet förorsakats av kunden, uppbärs servicestället en behandlingsoch kortavgift. Fysiskt skadat engångskort kompenseras inte. Om kortläsaren inte fungerar Om kortläsaren inte fungerar, ska kunden vända sig till föraren på bussen för att kontrollera perioden eller omstigningsrätten på kortet eller köpa en värdebiljett. I andra trafikmedel eller vid plattformsport ska kunden pröva andra kortläsare. Om alla kortläsare i trafikmedel eller vid plattformsport är skadade så att kunden inte rimligen kan skaffa sig en lämplig biljett för sin resa, kan den som rest utan biljett befrias från kontrollavgift. Då debiterar kontrollanten ändå priset på en enkelbiljett. Om mobilbiljetten inte fungerar Om kunden inte får den beställda mobilbiljetten p.g.a. fel i biljettsystem eller mobiltelefonoperatör, ska biljetten köpas på annat sätt innan resan inleds. Om felet i systemet är sådant att kunden inte rimligen kan skaffa sig en lämplig biljett för sin resa, kan den som rest utan biljett befrias från kontrollavgift. Då debiterar kontrollanten ändå priset på en enkelbiljett. Borttappat resekort Kunden kan på basis av sin personbeteckning anmäla sitt borttappade personliga resekort på en spärrlista. Ett innehavarkort kan anmälas på spärrlistan om ägarens personbeteckning eller företagets FO-nummer har lagrats på kortet. Resekortet kan anmälas på spärrlistan antingen per telefon eller på ett serviceställe. Kort uppdateras till spärrlistan enligt HRT:s fastställda regler. Resekortet på spärrlistan kan inte användas för resor, resekortet kan inte laddas med period eller värde och det kan inte tas bort från spärrlistan. Kortavgiften för resekort som placerats på spärrlistan gottgörs inte. Återstående period och/eller värde på det resekort som placerats på spärrlistan kan överföras till ett nytt kort. Den återstående perioden laddas fr.o.m. den dag då kunden besöker servi-

10 cestället för att uträtta ärendet. För överföringen debiteras en behandlingsavgift och för ett nytt resekort en kortavgift. Ett resekort som returneras som hittegods förvaras i serviceställets hittekorg i 3 månander innan kortet passiveras. Härefter returnerar HRT inte återstående period/värde på kortet till kunden. Gottgörelse av biljettpris Värdebiljetter, enkelbiljetter, biljetter laddade på ett engångskort och mobilbiljetter varken löses ut eller gottgörs. Gottgörelse av period och värde Utredningar och gottgörelser som gäller resekortet sköts på serviceställen. Serviceställena tar också emot reklamationer. I samband med utredningar ska kunden bevisa sin identitet. Ansökan om gottgörelse och/eller reklamation ska lämnas in inom två månader efter uppkomsten av det fel eller den händelse som gett upphov till kravet på gottgörelse. Då eventuella ersättningar erläggs följs bestämmelserna om konsumentskydd. Gottgörelse kan betalas endast för period och/eller värde på ett personligt resekort eller ett personifierat innehavarkort. Kortavgiften returneras inte. Om ansökan om gottgörelse och/eller reklamation accepteras, omvandlas den återstående perioden till värde eller gottgöras enligt den taxa som gällt vid laddningstidpunkten. För gottgörelser debiteras en behandlingsavgift. Gottgörelse p.g.a. förändrad livssituation Resekortets period kan gottgöras genom att omvandla perioden till värde på kortet. Kunden får gottgörelsen fr.o.m. den dag då kunden besöker servicestället för att uträtta ärendet. Om kundens bonings-, arbets- eller studieort ändras till en kommun utanför HRT-området, kan återstående period och/ eller värde gottgöras också på ett bankkonto. Den återstående perioden omvandlas till värde eller gottgöras enligt den taxa som gällt vid laddningstidpunkten. För gottgörelse debiteras en behandlingsavgift. Om man själv är förhindrad att uträtta sina ärenden på ett serviceställe, kan en annan person göra det. En fullmakt behövs i sådana fall då period och/eller värde gottgöras på ett bankkonto.

11 Gottgörelse p.g.a. sjukhusvård eller dödsfall Gottgörelse kan fås p.g.a. sjukhusvård eller dödsfall. Grunderna för gottgörelsen ska bevisas på ett tillbörligt sätt på servicestället. För en person som vårdats på ett sjukhus gottgörs period på det personligta resekortet för den tid sjukhusvården har varat. Med sjukhusvård avses även hemsjukhusvård. Ansökan om gottgörelse ska lämnas in inom två månader efter att grunden för gottgörelse uppkom. Vid dödsfall gottgörs den återstående perioden på det personliga resekortet fr.o.m. dödsdagen samt det värde som finns på kortet då kortet returneras. Ansökan om gottgörelse kan tas emot inom ett år fr.o.m. dödsdagen. Kortavgiften returneras inte. Gottgörelsen betalas in på kundens/dödsboets bankkonto. Kortet returneras till ett serviceställe. För gottgörelser debiteras en behandlingsavgift. Strejk eller trafikstörning HRT utarbetar separata anvisningar för gottgörelser i fråga om en större strejk eller arbetsnedläggelse från fall till fall. Trafikstörning, t.ex. om en tur bortfaller eller avviker från den planerade tidtabellen berättigar i allmänhet inte till återbetalning av biljetter. Gottgörelse kan betalas enligt prövning från fall till fall på basis av en till HRT adresserad ansökan. Utredning av kortets informationsinnehåll På serviceställen för resekort kan kunden be att få uppgifterna på sitt personliga resekort för det senaste halvåret. Kunden ska bevisa sin identitet med ett officiellt dokument (officiellt identitetskort, pass, körkort, FPA-kort med bild). Kunden behöver inte ha resekortet med sig. Uppgifterna om ett innehavarkort ges till kortets innehavare. Kunden ska ha resekortet med sig, om det inte är personifierat. I tjänsten Mitt resekort kan kunden granska periodens giltighet och värdet som finns kvar på sitt resekort. De som har identifierat sig på tjänsten med bankkoder kan bläddra laddningshistoria, köp av värdebiljetter och egna kunduppgifter på sitt personliga resekort eller personifierat innehavarkort. Kunden kan granska uppgifterna på resekortets giltiga period och återstående värde samt om värdebiljetter också i trafikmedel och vid kortläsare på metrostationerna. Uppgifterna om periodbiljetten och/eller om värde som finns kvar på kortet fås också på alla försäljningsställen för resekort samt i HRT:s flerbiljettautomater.

12 Kortets användningstid Kortets användningstid upphörs då HRT förnyar resekorten. Efter kortbytet har upphörts kan kortet inte längre användas för att betala en resa. Det återstående värdet kan överföras till ett nytt kort på ett serviceställe inom ett år efter kortbytet har upphörts. Kundgruppens giltighetstid kan inte uppdateras och periodbiljetten kan inte laddas för tiden efter kortets användningstid har upphörts. Oanvänd biljett laddad på ett engångskort gäller i kollektivtrafiken ända till zonförnyelsen. Om biljetternas återinlösning meddelas separat. Resekortsystemets kundregister och datasekretess I resekortsystemets kundregister samlas kundens individualiseringsuppgifter och sådana laddnings- och biljettförsäljningstransaktioner som HRT behöver för att sköta systemets kundservice och konsumentskydd. Uppgifterna som samlas i kundregistret är detaljerat uppräknade i registerbeskrivningen som finns på adressen Typiska användningsområden för kundens individualiseringsuppgifter är överlåtelse av personligt resekort, förändringar i kundens adressuppgifter och hemkommun, identifiering av ägare till upphittat resekort, placering av försvunnet resekort på spärrlistan, stängning av kortet efter upphörande av kundförhållande eller arbetsförhållande, utredning av misstag samt granskning av kortets laddnings- och värdeanvändningstransaktioner på kundens begäran. Kunden ansvarar för att HRT har tidsenliga uppgifterna. Om kundgrupp, kundgruppens giltighet eller hemkommun för den som använder personligt resekort ändras, ska kunden besöka ett serviceställe och uppdatera informationen på resekortet. Vid inköpstillfället kan också personuppgifterna för innehavarkortets ägare eller företagets FO-nummer införas i registret på begäran på serviceställen. Innehavarkortet kan inte registreras för en person eller ett företag i efterhand. Personuppgifter lämnas inte till utomstående med undantag av när lagen eller myndighetsbestämmelserna så förpliktar. Tjänstemän på serviceställen för resekort har rätten att uppdatera och kontrollera systemets kunduppgifter och de har tystnadsplikt. Tjänstemän har endast på kundens begäran rätt att i centralsystemet bläddra och skriva ut period- och värdeladdningstransaktioner och värdeanvändningstransaktioner. En förälder eller vårdnadshavare har rätt att få uppgifterna om

13 HRT Kundservice tfn mån-fre 7-19, lör-sön Helsingforsregionens trafik

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1 Prislista Gäller från 5 april 2013 1 Äntligen nytt biljettsystem 2013 Du som brukar betala kontant eller köpa mobilbiljett kan göra det även i fortsättningen. Åker du med något av våra busskort så måste

Läs mer

Taxehandbok för SL-trafiken

Taxehandbok för SL-trafiken Ändrad senast 2015-05-29 Taxehandbok för SL-trafiken Den här digitala versionen av den tryckta taxehandboken för 2014 är alltid aktuell och uppdaterad med det senaste relevanta taxemeddelandet. (Taxemeddelanden

Läs mer

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige

Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige Gäller från den 1 januari 2015 I. RESEVILLKORENS TILLÄMPNING 1.1 Dessa Allmänna resevillkor, tillsammans med gällande taxor, gäller, om inte annat framgår

Läs mer

Anvisning om civiltjänstgörares resor

Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor ANVISNING TEM/327/00.03.05.02/2015 12.2.2015 Gäller från 12.2.2015 och tills vidare Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Beställning av

Läs mer

Handelsbankens allmänna kortvillkor

Handelsbankens allmänna kortvillkor Innehåll 1. Tillämpningsområde 1 2. Definitioner 1 3. Kommunikation mellan Handelsbanken och kontohavaren 3 3.1. Rätten till information om villkoren och förhandsinformation under avtalsförhållandet 3

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22

Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22 Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22 1(6) Storstockholms Lokaltrafik (SL) ingår i Stockholms läns landsting och har det övergripande uppdraget att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län. SL ansvarar

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor 2014-03-14

Allmänna köp- och resevillkor 2014-03-14 Allmänna köp- och resevillkor 2014-03-14 1(6) Storstockholms Lokaltrafik (SL) ingår i Stockholms läns landsting och har det övergripande uppdraget att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län. SL ansvarar

Läs mer

Handbok för biljetter, regler och kort

Handbok för biljetter, regler och kort Handbok för biljetter, regler och kort Version januari 2014. 1 Vi är stolta över dig. Hej! Som förare eller tågvärd är du den person som våra kunder möter varje dag. Du är därför den allra viktigaste personen

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Villkor för kreditkonto St1 Visa

Villkor för kreditkonto St1 Visa Villkor för kreditkonto St1 Visa 1. DEFINITIONER Kreditgivare: IKANO Banken AB, IKANO Card (IKANO Card). Ikano Rahoitus: IKANO Card kommer att överföra alla sina kreditkontofordringar som grundar sig på

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRMEDLING AV EUROBETALNINGAR INOM EUROBETALNINGSOMRÅDET 1. Villkorens tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas, såvida inget annat har avtalats, på gireringar och i villkoren

Läs mer

Allmänna kortvillkor för privatkunder

Allmänna kortvillkor för privatkunder Allmänna kortvillkor för privatkunder Från och med den 25.3.2008 1 Tillämpningsområde och definitioner Dessa villkor tillämpas på de kort (kort) som Sampo Bank Abp (bank), beviljar sina kunder. Förutom

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor

Senast ändrade: 2014-06-02. Allmänna Kundvillkor Allmänna Kundvillkor Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Omfattning och avgränsningar...3 1.2 Kontaktinformation...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2. Allmänt... 5 2.1 Tillstånd och tillsyn...5 2.2 Åldersgränser...5

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Sid 1 (5) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVGÅENDE OCH ANKOMMANDE VALUTABETALNINGAR Dessa allmänna villkor utgår från de mallvillkor som utarbetats av Finansbranschens Centralförbund (FC). 1. Villkorens tillämpningsområde

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år.

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år. OPODOS RESEVILLKOR Vi förbehåller oss rätten att återkomma inom 24 timmar vid eventuella tekniska fel eller prisfel. Vid bokning under helg samt helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag.

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort

Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort Villkor för användning av YkkösBonus MasterCard-kreditkort från och med 1.2.2010 1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på det YkkösBonus MasterCard-kreditkort ( kort ) och kreditkonton som Sampo

Läs mer