Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik"

Transkript

1 2015 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik

2 Allmänna resevillkor för Helsingforsregionens trafik Resevillkor för Helsingforsregionens trafik (HRT) tillämpas på kollektivtrafikresor och -tjänster ordnade av HRT. Dessa resevillkor är giltiga fr.o.m och ersätter de tidigare resevillkoren. Resevillkor kan fås på serviceställen för resekort, i R-kiosker och andra försäljningsställen som säljer resekort samt på hsl.fi-webbsidor. HRT förbehåller sig rätten att ändra resevillkor. Gällande resevillkor samt mer information om biljetter: Registeransvarig för resekortets kundregister är HRT Helsingforsregionens trafik-samkommun. Kundregistrets ansvariga person är direktör för avdelningen för passagerartjänster. Registerbeskrivning och ansvariga personernas kontaktuppgifter finns till påseende på serviceställen, i HRT:s registratur och på HRT:s webbsidor. Vid eventuella gottgörelser följer HRT bestämmelser om konsumentskydd. Biljetter och användning av dem i HRT-områdets kollektivtrafik Till HRT:s verksamhetsområde tillhör sju kommuner: Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Kervo, Kyrkslätt och Sibbo. Kommunernas interna trafik är buss-, närtågs-, metro- och spårvagnstrafik samt trafiken på Sveaborgsfärjan. Regiontrafik är kommunöverskridande buss- och närtågstrafik samt U-linjernas busstrafik. I HRT-området följs enhetligt biljettsystem vars tekniska genomförande baserar sig huvudsakligen på Helsingforsregionens resekort. På resekortet kan laddas periodbiljetter och pengar, dvs. värde med vilket man kan köpa värdebiljetter laddade på kortet. Olika enkelbiljetter och dygnsbiljetter tillhör också till biljettsystemet. Det finns två slags av resekort: personliga resekort och innehavarkort. Personligt resekort kan användas endast av kortets

3 ägare och kortet får inte överlämnas till en annan person. På kortet lagras kundgrupp som tillsammans med hemkommun definierar hurdana period- och värdebiljetter kan laddas på kortet. Innehavarkort kan användas av vem som helst som tillhör den kundgrupp som har lagrats på kortet (vuxen eller barn). Innehavarkort kan inte omvandlas till ett personligt resekort eller tvärtom. Kunden är förpliktad att ta reda på vilken biljett han/hon behöver för resan. För resor som överskrider zongränser behövs en biljett som omfattar hela resan. Interna biljetter som gäller i två olika zoner kan inte kombineras för en resa. Om man reser utanför HRT-området, gäller Helsingforsregionens biljettsystems biljetter inte som delbetalning. På motsvarande sätt gäller VR:s, Matkahuoltos eller bussföretagens egna biljetter inte som delbetalning för Helsingforsregionens biljettsystems biljetter. Kerava Kervo Sipoo Sibbo Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Kirkkonummi Kyrkslätt Vantaa Vanda Helsinki Helsingfors Regionbiljett Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda

4 Kerava Kervo Sipoo Sibbo Kirkkonummi Kyrkslätt Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Vantaa Vanda Helsinki Helsingfors Närregionbiljett för två zoner Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda, Kervo, Sibbo Kerava Kervo Sipoo Sibbo Espoo Esbo Kauniainen Grankulla Kirkkonummi Kyrkslätt Vantaa Vanda Helsinki Helsingfors Närregionbiljett för tre zoner Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Vanda, Kervo, Sibbo

5 Periodbiljett Periodbiljetten laddas på resekort. Periodbiljetten gäller i dagar och ger obegränsad reserätt inom biljettens giltighetsområde. Resekort med gällande periodbiljett visas för kortläsaren när man stiger på bussen. I närtåg, metro och spårvagnar samt på busslinje 550 behöver man inte visa resekortet. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska periodbiljetten visas vid porten. Värdebiljett Värdebiljetten betalas med pengar, dvs. värde laddat på resekortet. Värdebiljetten sparas på resekortet då kunden väljer zonen i kortläsaren. Med värdebiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under den definierade omstigningstiden men med spårvagnsbiljetten kan resas endast i spårvagnarna. Värdebiljetten ska köpas genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska värdebiljetten visas eller köpas vid porten. Då man byter trafikmedlet visas resekortet med gällande periodbiljett för kortläsaren på bussen. I närtåg, metro och spårvagnar samt på busslinje 550 behöver man inte visa resekortet. Enkelbiljetter Enkelbiljett på papper Enkelbiljett på papper kan köpas i trafikmedel (förare och konduktörer) och i automater. Med enkelbiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under biljettens giltighetstid. Med spårvagnsbiljetten kan endast resas i spårvagnarna. Biljetten ska köpas genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska enkelbiljetten visas vid porten. Mobilbiljett Mobilbiljett är en biljett som beställs till mobiltelefonen och som gäller begränsat i trafikmedel inom Helsingforsregionen.

6 Med mobilbiljetten kan man byta till ett annat trafikmedel under biljettens giltighetstid. Mobilbiljetten är en giltig biljett då den är mottagen i telefonen innan man stiger på trafikmedlet eller kommer till metrons/ Sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska mobilbiljetten visas vid porten. Dygnsbiljetter Dygnsbiljetter som skrivs ut på papper för 1 7 dygn säljs i automater och trafikmedel och deras giltighetstid börjar gälla fr.o.m. köptillfället. Reseområde kan vara antingen Helsingfors eller Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Dygnsbiljetter för 1 7 dygn som laddas på engångskort på förhand finns för alla giltighetsområden. Engångskortet ska aktiveras vid den första resan genom att visa kortet för kortläsaren genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska dygnsbiljetten visas vid porten. Sveaborgsbiljett Sveaborgsbiljetten gäller endast på Sveaborgsfärjan. Biljetten kan köpas endast i biljettautomater i Salutorget och Skatudden och giltighetstiden börjar gälla fr.o.m. köptillfället. Sveaborgsbiljetten gäller i 12 timmar. Sveaborgsbiljett som laddas på engångskort på förhand kan köpas på de flesta försäljningsställen. Engångskortet ska aktiveras innan man stiger ombord på färjan genom att visa det för kortläsaren. Biljetten gäller i 12 timmar fr.o.m. den första stämplingen. Två timmars biljett 2-timmarsbiljetten laddas på ett engångskort på förhand. Den kan köpas på flera försäljningsställen. Engångskortet ska aktiveras vid den första resan genom att visa kortet för kortläsaren genast då man stiger på trafikmedlet eller innan man kommer till metrons/sveaborgsfärjans perrongområde. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska engångskortet visas vid porten.

7 Helsingforskortet Helsingforskortet är ett fjärravläsbart kort som innehåller reserätten antingen inom Helsingfors eller i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda. Helsingforskortet gäller 1, 2 eller 3 dygn fr.o.m. den första stämplingen. Kortet ska aktiveras i början av den första resan genom att visa det för kortläsaren. Om det finns en portkontroll innan man stiger på ett kollektivtrafikmedel, ska Helsingforskortet visas vid porten. Nattaxa I Helsingforsregionens biljettsystem gäller nattaxa i hela regionen från måndag till söndag kl Biljetter enligt natttaxan är enkelbiljetter som köps i förarens och konduktörens försäljningsapparater och i automater samt värdebiljetter som köps i kortläsaren eller förarens försäljningsapparat under natttaxans giltighetstid. Nattaxan kan också betalas med mobiltelefonen inom mobilbiljettens giltighetsområde. När nattaxa gäller betalar alla passagerare oberoende av kundgrupp samma belopp för enkel- och värdebiljetter i enlighet med biljettens giltighetsområde. Periodbiljetter gäller under nattaxan med undantag av elevbiljetter. På förhand köpta biljetter laddade på ett engångskort (dygnsbiljett och 2-timmarsbiljett) samt Helsingforskortet gäller under nattaxan. Biljettens första stämpling kan också göras då. Dygnsbiljetter säljs under nattaxan normalt i trafikmedel och automater. Eventuella förseningar eller andra motsvarande förhållanden påverkar inte biljettpriser utan taxan bestäms enligt debiteringens tidpunkt. Metrons betalningsområde Till metrons betalningsområde tillhör perrongområde samt trappor och rulltrappor dit. Att köpa biljetter Det är kundens skyldighet att se till att han/hon har en giltig biljett godkänd av HRT för den hela resan. I samband med laddningen av rese- eller engångskortet ska kunden kontrollera på kvittot att på kortet har laddats den korrekta biljettprodukten. Köp av värdebiljetter i kortläsaren och användningen av kortet är på kundens ansvar och enstaka värdebiljetter som är köpta av misstag kompenseras inte. Föraren är inte skyldig att ta emot sedlar av större valör än 20 euro som betalning för en biljett.

8 Rätt att resa utan biljett Följande personer får resa utan biljett i trafiken som tillhör till HRT:s biljettsystem (obs. begränsningar på U-linjernas bussar): - barn under 7 år; - person som bär 0 6-årigt barn i barnvagn eller rullstol - person som använder rullstol och hans/hennes ledsagare då den som ledsagas har Rätt till ledsagare-stamkort och - ledsagare då den som ledsagas har Rätt till ledsagare-stamkort och en giltig biljett. Transport av cykel och gods Du kan ta med cykeln avgiftsfritt på Helsingforsregionens närtåg utanför högtrafik om det finns utrymme. Det är förbjudet att ta med cyklarna på närtåg från måndag till fredag kl och kl Det är inte tillåtet att transportera cyklar eller sprakcyklar på bussar eller spårvagnar. Cykel eller trehjuling för barn som är under skolålder får transporteras på bussar och spårvagnar om det finns utrymme på platsen reserverad för barnvagnar och rullstolar. I metron får cyklar tas med avgiftsfritt om det finns utrymme Kunden får ta med sig normalt bagage avgiftsfritt. Biljettkontroll Personligt resekort kan användas endast av kortets ägare som ska pålitligt bevisa sin identitet till kontrollanten på begäran. Den som reser med barnbiljetten ska pålitligt bevisa sin ålder på begäran. Kontrollanterna utreder vid behov personuppgifterna i befolkningsdatasystemet då kunden ska ange sitt namn och sin personbeteckning till kontrollanten. Den som reser utan en lämplig och giltig biljett kan åläggas en kontrollavgift. Dessutom debiteras priset på en kontrollanteller värdebiljett. Om resekortet används i strid mot HRT:s resevillkor, kan en kontrollant eller en annan av HRT eller VR befullmäktigad person ta bort resekortet.

9 Störningar vid köp av biljett Om resekortet/engångskortet inte fungerar Om rese- eller engångskortet inte fungerar i kortläsaren, ska kunden pröva en annan kortläsare. Om kortet är felaktigt, ska kunden köpa biljetten på annat sätt. Ett skadat kort byts till nytt på ett serviceställe. Återstående period och/eller värde på ett skadat rese- eller engångskort kan överföras till det nya kortet. Direkta kostander som uppstått för kunden p.g.a. att kortet har skadats ersätts från fall till fall mot kvitton (enkelbiljetter samt telefon- och portokostnader). Om felet i kortet förorsakats av kunden, uppbärs servicestället en behandlingsoch kortavgift. Fysiskt skadat engångskort kompenseras inte. Om kortläsaren inte fungerar Om kortläsaren inte fungerar, ska kunden vända sig till föraren på bussen för att kontrollera perioden eller omstigningsrätten på kortet eller köpa en värdebiljett. I andra trafikmedel eller vid plattformsport ska kunden pröva andra kortläsare. Om alla kortläsare i trafikmedel eller vid plattformsport är skadade så att kunden inte rimligen kan skaffa sig en lämplig biljett för sin resa, kan den som rest utan biljett befrias från kontrollavgift. Då debiterar kontrollanten ändå priset på en enkelbiljett. Om mobilbiljetten inte fungerar Om kunden inte får den beställda mobilbiljetten p.g.a. fel i biljettsystem eller mobiltelefonoperatör, ska biljetten köpas på annat sätt innan resan inleds. Om felet i systemet är sådant att kunden inte rimligen kan skaffa sig en lämplig biljett för sin resa, kan den som rest utan biljett befrias från kontrollavgift. Då debiterar kontrollanten ändå priset på en enkelbiljett. Borttappat resekort Kunden kan på basis av sin personbeteckning anmäla sitt borttappade personliga resekort på en spärrlista. Ett innehavarkort kan anmälas på spärrlistan om ägarens personbeteckning eller företagets FO-nummer har lagrats på kortet. Resekortet kan anmälas på spärrlistan antingen per telefon eller på ett serviceställe. Kort uppdateras till spärrlistan enligt HRT:s fastställda regler. Resekortet på spärrlistan kan inte användas för resor, resekortet kan inte laddas med period eller värde och det kan inte tas bort från spärrlistan. Kortavgiften för resekort som placerats på spärrlistan gottgörs inte. Återstående period och/eller värde på det resekort som placerats på spärrlistan kan överföras till ett nytt kort. Den återstående perioden laddas fr.o.m. den dag då kunden besöker servi-

10 cestället för att uträtta ärendet. För överföringen debiteras en behandlingsavgift och för ett nytt resekort en kortavgift. Ett resekort som returneras som hittegods förvaras i serviceställets hittekorg i 3 månander innan kortet passiveras. Härefter returnerar HRT inte återstående period/värde på kortet till kunden. Gottgörelse av biljettpris Värdebiljetter, enkelbiljetter, biljetter laddade på ett engångskort och mobilbiljetter varken löses ut eller gottgörs. Gottgörelse av period och värde Utredningar och gottgörelser som gäller resekortet sköts på serviceställen. Serviceställena tar också emot reklamationer. I samband med utredningar ska kunden bevisa sin identitet. Ansökan om gottgörelse och/eller reklamation ska lämnas in inom två månader efter uppkomsten av det fel eller den händelse som gett upphov till kravet på gottgörelse. Då eventuella ersättningar erläggs följs bestämmelserna om konsumentskydd. Gottgörelse kan betalas endast för period och/eller värde på ett personligt resekort eller ett personifierat innehavarkort. Kortavgiften returneras inte. Om ansökan om gottgörelse och/eller reklamation accepteras, omvandlas den återstående perioden till värde eller gottgöras enligt den taxa som gällt vid laddningstidpunkten. För gottgörelser debiteras en behandlingsavgift. Gottgörelse p.g.a. förändrad livssituation Resekortets period kan gottgöras genom att omvandla perioden till värde på kortet. Kunden får gottgörelsen fr.o.m. den dag då kunden besöker servicestället för att uträtta ärendet. Om kundens bonings-, arbets- eller studieort ändras till en kommun utanför HRT-området, kan återstående period och/ eller värde gottgöras också på ett bankkonto. Den återstående perioden omvandlas till värde eller gottgöras enligt den taxa som gällt vid laddningstidpunkten. För gottgörelse debiteras en behandlingsavgift. Om man själv är förhindrad att uträtta sina ärenden på ett serviceställe, kan en annan person göra det. En fullmakt behövs i sådana fall då period och/eller värde gottgöras på ett bankkonto.

11 Gottgörelse p.g.a. sjukhusvård eller dödsfall Gottgörelse kan fås p.g.a. sjukhusvård eller dödsfall. Grunderna för gottgörelsen ska bevisas på ett tillbörligt sätt på servicestället. För en person som vårdats på ett sjukhus gottgörs period på det personligta resekortet för den tid sjukhusvården har varat. Med sjukhusvård avses även hemsjukhusvård. Ansökan om gottgörelse ska lämnas in inom två månader efter att grunden för gottgörelse uppkom. Vid dödsfall gottgörs den återstående perioden på det personliga resekortet fr.o.m. dödsdagen samt det värde som finns på kortet då kortet returneras. Ansökan om gottgörelse kan tas emot inom ett år fr.o.m. dödsdagen. Kortavgiften returneras inte. Gottgörelsen betalas in på kundens/dödsboets bankkonto. Kortet returneras till ett serviceställe. För gottgörelser debiteras en behandlingsavgift. Strejk eller trafikstörning HRT utarbetar separata anvisningar för gottgörelser i fråga om en större strejk eller arbetsnedläggelse från fall till fall. Trafikstörning, t.ex. om en tur bortfaller eller avviker från den planerade tidtabellen berättigar i allmänhet inte till återbetalning av biljetter. Gottgörelse kan betalas enligt prövning från fall till fall på basis av en till HRT adresserad ansökan. Utredning av kortets informationsinnehåll På serviceställen för resekort kan kunden be att få uppgifterna på sitt personliga resekort för det senaste halvåret. Kunden ska bevisa sin identitet med ett officiellt dokument (officiellt identitetskort, pass, körkort, FPA-kort med bild). Kunden behöver inte ha resekortet med sig. Uppgifterna om ett innehavarkort ges till kortets innehavare. Kunden ska ha resekortet med sig, om det inte är personifierat. I tjänsten Mitt resekort kan kunden granska periodens giltighet och värdet som finns kvar på sitt resekort. De som har identifierat sig på tjänsten med bankkoder kan bläddra laddningshistoria, köp av värdebiljetter och egna kunduppgifter på sitt personliga resekort eller personifierat innehavarkort. Kunden kan granska uppgifterna på resekortets giltiga period och återstående värde samt om värdebiljetter också i trafikmedel och vid kortläsare på metrostationerna. Uppgifterna om periodbiljetten och/eller om värde som finns kvar på kortet fås också på alla försäljningsställen för resekort samt i HRT:s flerbiljettautomater.

12 Kortets användningstid Kortets användningstid upphörs då HRT förnyar resekorten. Efter kortbytet har upphörts kan kortet inte längre användas för att betala en resa. Det återstående värdet kan överföras till ett nytt kort på ett serviceställe inom ett år efter kortbytet har upphörts. Kundgruppens giltighetstid kan inte uppdateras och periodbiljetten kan inte laddas för tiden efter kortets användningstid har upphörts. Oanvänd biljett laddad på ett engångskort gäller i kollektivtrafiken ända till zonförnyelsen. Om biljetternas återinlösning meddelas separat. Resekortsystemets kundregister och datasekretess I resekortsystemets kundregister samlas kundens individualiseringsuppgifter och sådana laddnings- och biljettförsäljningstransaktioner som HRT behöver för att sköta systemets kundservice och konsumentskydd. Uppgifterna som samlas i kundregistret är detaljerat uppräknade i registerbeskrivningen som finns på adressen Typiska användningsområden för kundens individualiseringsuppgifter är överlåtelse av personligt resekort, förändringar i kundens adressuppgifter och hemkommun, identifiering av ägare till upphittat resekort, placering av försvunnet resekort på spärrlistan, stängning av kortet efter upphörande av kundförhållande eller arbetsförhållande, utredning av misstag samt granskning av kortets laddnings- och värdeanvändningstransaktioner på kundens begäran. Kunden ansvarar för att HRT har tidsenliga uppgifterna. Om kundgrupp, kundgruppens giltighet eller hemkommun för den som använder personligt resekort ändras, ska kunden besöka ett serviceställe och uppdatera informationen på resekortet. Vid inköpstillfället kan också personuppgifterna för innehavarkortets ägare eller företagets FO-nummer införas i registret på begäran på serviceställen. Innehavarkortet kan inte registreras för en person eller ett företag i efterhand. Personuppgifter lämnas inte till utomstående med undantag av när lagen eller myndighetsbestämmelserna så förpliktar. Tjänstemän på serviceställen för resekort har rätten att uppdatera och kontrollera systemets kunduppgifter och de har tystnadsplikt. Tjänstemän har endast på kundens begäran rätt att i centralsystemet bläddra och skriva ut period- och värdeladdningstransaktioner och värdeanvändningstransaktioner. En förälder eller vårdnadshavare har rätt att få uppgifterna om

13 HRT Kundservice tfn mån-fre 7-19, lör-sön Helsingforsregionens trafik

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna

Helsingforsregionens kollektivtrafik. Biljettpriserna Helsingforsregionens kollektivtrafik Biljettpriserna fr.o.m. 1.1.2014 Periodbiljetter på resekortet Resekortet kan laddas med period. Längden på reseperioden du väljer kan vara minst två veckor och högst

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor

Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Trafikundersökning 2014 Bakgrundsfrågor Ifall undersökningen riktar sig till ett barn i ert hushåll ber vi föräldrarna eller en förmyndare svara för barnet. Är era uppgifter korrekta i följebrevet? Ifall

Läs mer

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län.

Prislista. För resor inom Kalmar län. Gäller från och med 1 januari 2015. Prislista och information för resor inom Kalmar län. För resor inom Kalmar län Gäller från och med 1 januari 2015 och information för resor inom Kalmar län. En del av Landstinget i Kalmar län Allt du behöver är ett Resekort Alla våra produkter läggs på ett

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Resor med buss eller tåg i Västmanland

Resor med buss eller tåg i Västmanland Resor med buss eller tåg i Västmanland Här kan du läsa hur du ska göra när du vill resa med buss och tåg i Västmanland Bolaget du reser med heter VL. Du får veta var du kan köpa biljetter och hur du gör

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE

2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE Registerbeskrivning Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks kundregister Personuppgiftslagen (523/99) 10 och 24 Avfattad den 15.5.2008 1 REGISTRETS NAMN HelMet-bibliotekens kundregister

Läs mer

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER

ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEK. HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER HELMET- BIBLIOTEKENS, dvs ESBO, GRANKULLA, HELSINGFORS OCH VANDA STADSBIBLIOTEKS KUNDREGISTER 15.05.2008 1 REGISTRETS NAMN 2 REGISTERUPPRÄTTHÅLLARE 3 REGISTERANSVARIGA 4 REGISTRETS SYFTE OCH GRUNDEN FÖR

Läs mer

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning Helsingfors Resetjänsts klientanvisning 1 Innehållsförteckning 03 Helsingfors Resetjänst 04 Färdtjänster 06 Att beställa och använda en resa Olika sätt att beställa en resa Att beställa en resa Annat att

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland

Res smart och enkelt med. Resekortet. Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Res smart och enkelt med Resekortet Länstrafiken Kronoberg en del av Regionförbundet södra Småland Det alltid billigare att resa med Resekortet än att betala kontant både för dig som reser ofta eller då

Läs mer

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län.

Prislista. För resor över länsgräns. Gäller från och med 1 januari 2015. Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. För resor över länsgräns Prislista Gäller från och med 1 januari 2015 Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län. En del av Landstinget i Kalmar län Gränslöst resande! Nå hela södra Sverige

Läs mer

Över länsgräns. 1 juni 2013

Över länsgräns. 1 juni 2013 Över länsgräns Information för resor mellan Kalmar län och angränsande län Gäller från och med 1 juni 2013 Innehåller även information samt prislista för Kustpilen på sid. 15 www.klt.se Gränslöst resande!

Läs mer

Användarvillkor - Ladda kort

Användarvillkor - Ladda kort Lingua Fastigheter AB Användarvillkor - Ladda kort Reviderad 2014-08-19 Kort från Lingua fastigheter AB (Café Cupcake, Språkskolan i Umeå), nedan kallat Lingua. Dessa allmänna villkor gäller för Lingua

Läs mer

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK. Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK. Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK allmänna resevillkor. Gäller from 5 april 2013. Reviderad 19 november 2013. Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning För att din resa ska bli så enkel

Läs mer

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort.

Remsans ersättare är här. Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Den 1 september försvinner remsan och ersätts med reskassan som du laddar på ett SL Access-kort. Remsans ersättare är här Du får förlustgaranti. Allt du behöver göra är att registrera

Läs mer

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS

HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS HANDBOK KOMPLETTERINGSTRAFIK JUNI 2010 TAXOR & FÄRDBEVIS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna biljettbestämmelser.................... 2 Barn och skolungdom....................... 2 Studeranderabatt och ungdom

Läs mer

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor

serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor serviceresor Så här reser du med Jojo Serviceresor ofolder.indd 1 2014-12-02 13:43 Detta är Jojo Serviceresor Jojo Serviceresor är ett kort som du använder både för resa med Skånetrafikens bussar och tåg

Läs mer

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK

RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK 1 RESEINFORMATION FÖR RESOR MED DALATRAFIK allmänna resevillkor för linjetrafik och flextrafik reviderade 2015-04-17 Inledning om resevillkorens ändamål och tillämpning För att din resa ska bli så enkel

Läs mer

Att resa med Västtrafik

Att resa med Västtrafik Att resa med Västtrafik Över tjugo? Då får du ta med tre kompisar under tjugo när du åker med periodkort. Utan att det kostar en spänn.* * Gäller på Västtrafiks fordon. Läs mer på vasttrafik.se Vad kul

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1 Prislista Gäller från 5 april 2013 1 Äntligen nytt biljettsystem 2013 Du som brukar betala kontant eller köpa mobilbiljett kan göra det även i fortsättningen. Åker du med något av våra busskort så måste

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR

INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR INSTRUKTION FÖR UNIONSMEDBORGARE OCH DERAS FAMILJEMEDLEMMAR Allmäna instruktioner Ärenden angående en unionsmedborgares vistelse på den Polska Republikens territorium behandlas utan dröjsmål. Ärenden angående

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen

Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen Pendlarkort för dig som reser i Mälardalen 8859_SJPendlarbroschyr_A5.pdf 1 06-11-16 10.46.58 Börja pendla? Med höga bensinpriser, tätare trafik och ökad belastning på miljön så gör du ett bra val som tar

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN Hannele Repo/hr 23.11.2010 1 (7) uppdaterad 12.9.2012 (den ansvariges uppgifter) KYRKSLÄTTS KOMMUN HÄLSOCENTRALEN REGISTERBESKRIVNING Register över patientjournaler: Registeringssystem (programmet MawellCareCC)

Läs mer

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg?

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg? #påväg LsekAort! V TÄ 10 Re assa à 500 kr esk med r Vart är du på väg? #påväg VART ÄR DU PÅ VÄG? Till jobbet. Till skolan. På väg hem eller mot något nytt? Oavsett vart färden går så väljer många buss

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070 Samkommunen 10 25.11.2011 HRT: S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 1508/02/021/211/2010 sht 10 Styrelsen 151 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen,

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning

HEJA. BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning HEJA BUSSEN! Snabbguide för dig som är på väg! Hitta din buss Betala din resa Välkommen ombord Dags för avstigning I den här broschyren får du veta hur du reser med buss i Örebro län, hur du betalar och

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm

- Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Författare: Carina Karlsson 1/5 GoByBus Expressbuss - Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn - Uppsala-Stockholm-Jönköping- Göteborg - Ludvika-Stockholm Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod

Läs mer

Köp resa och ladda kort

Köp resa och ladda kort SJ Regional biljettautomat Köp resa och ladda kort Information English 08:56 Köp resa Köp resa Giltiga betalkort: Biljetterna i automaten gäller för obokat resande med SJ Regionaltåg och InterCity i Mälardalen.

Läs mer

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen

- Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare. - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Författare: Carina Karlsson 1/7 Inlandsbanan - Dagtåg sommartrafik Mora-Östersund och Östersund-Gällivare - Dag- och nattågstrafik med bussanslutning till Vemdalen Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Susanne Jönsson Avd. Försäljning Susanne.jonsson@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-03-03 Dnr 1 (2) Kollektivtrafiknämnden Revidering i resevillkor för kollektivtrafiken

Läs mer

Sommar. Tidtabell LOKALTRAFIKEN I KIRUNA. 16 juni - 22 augusti 2014

Sommar. Tidtabell LOKALTRAFIKEN I KIRUNA. 16 juni - 22 augusti 2014 Sommar 2014 Tidtabell LOKALTRAFIKEN I KIRUNA 16 juni - 22 augusti 2014 BILJETTPRISER OCH UPPLYSNINGAR Enkel T o R 10 resor 20 resor 40 resor Vuxen 26- år 23 kr 44 kr 207 kr 368 kr 552 kr Ungdom 20-25 år

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016

INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA. Läsåret 2015/2016 INFORMATION OM SKOLSKJUTSRUTINER FÖR GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA Läsåret 2015/2016 KOMMUNENS SKYLDIGHETER OCH ANSVAR VID SKOLSKJUTS. Enligt skollagen, 10 kap 32 samt 11 kap 31, har elever i grundskola

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT

FINNAIR Corporate Programme Avtalsvillkor SVERIGE ALLMÄNT ALLMÄNT Dessa avtalsvillkor gäller för företagsprogrammet Finnair Corporate Programme (nedan kallat Programmet). Förutom dessa villkor gäller inga andra regler. Programmet avser hantering av flygresor

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg

- Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Författare: Carina Karlsson 1/5 Blå Tåget - Dagtåg Uppsala-Stockholm-Göteborg Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Beslut Dnr 2009-01-12 786-2008 Kuoni Scandinavia AB Box 454 39 113 47 STOCKHOLM Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av kunduppgifter samt klagomåls- och reklamationshantering Datainspektionens

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN 1 PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN 2 Innehåll 1. ALLMÄNT OM ORDNANDE AV SKOLSKJUTS... 3 2. LAGSTIFTNING... 3 2.1 6 i lagen om grundläggande utbildning: Bestämmande

Läs mer

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012 Vaski-bibliotekens användarregler fr.o.m. 1.5.2012 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation

Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1 (8) Telias policy för utfärdande av företagskort med e-legitimation 1. INLEDNING För att upprätthålla den säkerhetsnivå som utfärdandet av Telias e-legitimationer på företagskort (framgent kallat Företagskort)

Läs mer

Anvisning om civiltjänstgörares resor

Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor Anvisning om civiltjänstgörares resor ANVISNING TEM/327/00.03.05.02/2015 12.2.2015 Gäller från 12.2.2015 och tills vidare Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Beställning av

Läs mer

Guide SJ Regionalkort

Guide SJ Regionalkort Guide SJ Regionalkort Så här fungerar det 2 Ladda kort 5 Skapa reseprofil 7 Köpa/registrera resa 8 Köpvillkor/återköp/förlust/spärra kort 11 Guide SJ Regionalkort 1 Så här fungerar det Det här är SJ Regional

Läs mer

Produktvillkor för Frankeringsmaskin

Produktvillkor för Frankeringsmaskin PRODUKTVILLKOR 1 (6) Produktvillkor för Frankeringsmaskin 1.1.2015 PRODUKTVILLKOR 2 (6) Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Införa tjänsten... 3 2.1. Ansvar vid användning av frankeringsmaskin... 3

Läs mer

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012

Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 Lunchkort Webbtjänst Manual för användning av tjänsten 1.1.2012 1. Inloggning och val av företag... 2 2. Val av företag... 2 3. Val av språk... 3 4. Aktivering och hantering av lunchförmåns beställningar...

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken

Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Kristinehamn upptäck kollektivtrafiken Prova att åka kollektivt! Visste du att Kristinehamn har en bra tätortstrafik och goda pendlingsmöjligheter med både buss och tåg? Upptäck kollektivtrafiken i Kristinehamns

Läs mer

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16

Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 Gäller från 1 juli 2015 Färdtjänst Beställning av resa telefon 046-616 16 2 Innehåll Beviljad färdtjänst... 3 servicenivåer... 3 arbetsresor... 4 flytta från kommunen... 4 förlorat eller skadat färdtjänstkort...

Läs mer

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter

Köpevillkor. Definitioner. Generell information. Personuppgifter i bokningen. Avbokning och ombokning av flygbiljetter Köpevillkor Definitioner Den person som i eget eller annans namn genomför bokning av flygbiljetter på webbplatsen benämns beställaren. Den vars namn anges i bokningen som resenär benämns resenär. I de

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SAUNALAHTIS MOBILA TELETJÄNSTER 1.6.2012 Allmänt och tillämpningsområde Dessa särskilda villkor för tjänsten tillämpas på de mobila teletjänster som Saunalahti tillhandahåller sina

Läs mer

Stadstrafiken. Busstidtabell. Höst-VINTER-VÅR 2011-2012. VISBYOMRÅDET Gotland

Stadstrafiken. Busstidtabell. Höst-VINTER-VÅR 2011-2012. VISBYOMRÅDET Gotland Stadstrafiken Höst-VINTER-VÅR 2011-2012 Busstidtabell VISBYOMRÅDET Gotland Gäller 21 augusti 2011 15 juni 2012 Välkommen till Kollektivtrafiken i Visby! Vi på kollektivtrafiken hoppas att du som resenär

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016

TIDTABELL LOKALTRAFIKEN. 24 augusti 2015 10 juni 2016. Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 TILL HUSHÅLLEN TIDTABELL LOKALTRAFIKEN 24 augusti 2015 10 juni 2016 Gula sidor = Sommartidtabell, gäller tiden 10 juni - 22 Augusti 2016 Trafikinformation 0970-248 00 vx. Pris 5 kr 2 3 Biljettpriser för

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE

POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE POSTENS TJÄNSTEVILLKOR FÖR RIKTIGA VYKORT PÅ POSTEN.SE 1. Allmänt 1.1 Posten Meddelande AB (nedan kallat Posten) erbjuder myndig konsument och företag tjänsten Riktiga vykort (hädanefter kallad tjänsten)

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Allmänna villkor. Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET

LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET LEVERANSVILLKOR FÖR SAUNALAHTIS SERVICEPAKET 1.1.2012 1. Avtalsobjekt Avtalet Saunalahti Servicepaket är ett tidsbundet avtal till paketpris som omfattar ett abonnemang för mobil kommunikation samt utrustning

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning

Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Gör nåt på riktigt! Klimatförändring i Helsingforsregionen begränsning och anpassning Klimatet år 2030 Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och Kervo med sammanlagt över 60 000 arbetstagare har

Läs mer

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk

Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk Användningsvillkor för tjänsterna i Nätverk 30.9.2014 1. Avtalsobjekt och parter 1.1. Genom detta avtal (nedan Användningsvillkor ) avtalar Kunden och Posti Ab (Posti) om användningen av tjänsten Nätverk

Läs mer

Taxehandbok för SL-trafiken

Taxehandbok för SL-trafiken Ändrad senast 2015-05-29 Taxehandbok för SL-trafiken Den här digitala versionen av den tryckta taxehandboken för 2014 är alltid aktuell och uppdaterad med det senaste relevanta taxemeddelandet. (Taxemeddelanden

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård

Sjukresor. Information och regler för dig som behöver resa för att få vård Sjukresor Information och regler för dig som behöver resa för att få vård 1 Sjukresa Du kan få ersättning för din resa till eller från sjukvården inom Kronobergs län. Det gäller all vård som Region Kronoberg

Läs mer

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett

SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett SJ i mobilen Hur du använder mobil.sj.se och mobilbiljett Mobilsajten där du bokar och betalar dina resor mobil.sj.se Med mobil.sj.se blir ditt resande enklare och mycket smidigare. Nu kan du med hjälp

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) REGELVERK OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (7) Ersätter KFS 2013:26 2014:08 REGELVERK OCH TILLÄMPNINGS FÖR FÄRDTJÄNSTEN I HÖGANÄS DEFINITIONER Särskild kollektivtrafik är transporter som avser färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Dataskyddet tryggar dina rättigheter

Dataskyddet tryggar dina rättigheter Dataskyddet tryggar dina rättigheter Vem får samla in uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ I den här

Läs mer