Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi"

Transkript

1 Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Författare Anna Åhlgren Projektledare Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro 2 februari 2011

2 SAMMANFATTNING Under hösten och våren 2011 driver Energikontoret Regionförbundet Örebro projektet Förstudie Idrott, energi och klimat. En av aktiviteterna i projektet är att genomföra en nulägesanalys av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrotten. Undersökningen delades upp i två delar, en enkät för energikontoren och en enkät för energi- och klimatrådgivarna. Frågorna har till största delen varit av öppen karaktär där respondenten har fått svara fritt. Resultatet från enkäterna visar att energikontoren och energi- och klimatrådgivarna har genomfört en del aktiviteter med koppling till idrotten men att det är relativt få initiativ.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 1. INLEDNING Bakgrund och syfte Undersökningens genomförande 4 2. RESULTAT Resultat från enkäten till energi- och klimatrågivarna Har du eller din kommun genomfört några större aktiviteter eller projekt inom området idrott, energi, hållbara transporter och klimat? Känner du till några goda exempel på arbete med hållbara transporter, energi- och klimatfrågor som idrotten själv bedrivit i din/dina kommuner? Resultat från enkäten till energikontoren 8 3. SLUTSATS 10 ENKÄT TILL ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA 11 ENKÄT TILL ENERGIKONTOREN 12

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Syftet med undersökningen är att göra en nulägesanalys av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrotten. Undersökningen ingår i projektet Förstudie Idrott, energi och klimat som Energikontoret Regionförbundet Örebro driver med finansiering från Energimyndigheten. Projektets syfte är att göra en förstudie om hur idrotten, energikontor och andra intressenter kan arbeta tillsammans för att minska idrottsföreningars energianvändning, klimatpåverkan och anläggnings- och transportkostnader. 1.2 Undersökningens genomförande Undersökningen delades upp i två delar, en enkät för energikontoren och en enkät för energi- och klimatrådgivarna (enkätfrågorna finns som bilaga 1 och 2). För att nå samtliga energi- och klimatrådgivare i landet skickades en webbenkät ut till samordnarna för energi- och klimatrådgivarna vid de regionala energikontoren, som sedan distribuerade den vidare i sina nätverk för rådgivarna. Enligt Energimyndigheten finns det totalt 257 energi- och klimatrådgivare i Sverige. Totalt svarade 57 energi- och klimatrådgivare på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 22 procent, under förutsättning att enkäten nådde alla energi- och klimatrådgivare. För att nå energikontoren skickades en webbenkät ut till samtliga verksamhetsledarna för energikontoren. Samtliga 13 energikontor svarade vilket ger en svarsfrekvens på 100 procent. Frågorna har till största delen varit av öppen karaktär där respondenten har fått svara fritt. 4

5 2. RESULTAT Följande sidor redovisar det totala utfallet av undersökningens samtliga frågor. En diskussion av resultatet finns i kapitel tre. 2.1 Resultat från enkäten till energi- och klimatrågivarna Enkäten till energi- och klimatrådgivarna utformades med två öppna frågor för att ta reda på dels vad rådgivarna och kommunen själva har genomfört för aktiviteter eller projekt, dels om de känner till några goda exempel på arbete med hållbara transporter, energi- och klimatfrågor som idrotten själva bedrivit Har du eller din kommun genomfört några större aktiviteter eller projekt inom området idrott, energi, hållbara transporter och klimat? Ja 23 stycken 34 stycken De som svarade ja på frågan har genomfört följande aktiviteter eller projekt. Några av respondenterna har missuppfattat frågan. Dessa svar har därför tagits bort. Tomelilla och Ystad Lindesberg, Nora, Hällefors, Ljusnarsberg Finspång Motala kommun Östersund Kristianstads kommun Vingåkers En satsning på idrottsanläggningar har gjorts där kommunen har gått in och erbjudit räntefria lån för att byta värmesystem till ett miljövänligare alternativ. Tillsammans med kommunerna kommer en genomsyning av alla sportanläggningar att genomföras mellan 2011 och Arrangerat ett solvärmeseminarium för idrottsföreningar. Inom transportområdet har olika aktiviteter under Europeiska trafikantveckan genomförts i kommunen. Med mera... Kommunen har gjort en energiinventering under våren 2010 och beslut om att påbörja ett EPC-projekt tas i KF i oktober. Vätternrundan tillsammans med kommunen är väl annars det projekt som jag känner till involverar de aktiva. Vätternrundan siktar på "30 bilfria mil", har miljöprofil, bilar med alternativa drivmedel, försöker få deltagare att samåka via en webtjänst, ett specialchartrat tåg åker från Göteborg etc. Skall projektera en multiarena (ishockey/gymnastik/evenemang) som bör vara energisnål. Just pågår en omfattande hantering med idrottsklubbarna i Kristianstad. Enkät och besök av energirådgivaren i samband med kommunens bidragstöd. ca 100 klubbar berörs. Energimässa den 4 maj om energi och transporter (främst Cykel). En hel del andra aktiviteter om miljövänliga transporter pågår. Klimatkansli finns i kommunen Jag höll ett föredrag i maj 2010 när SISU idrottsutbildarna hade tema-dagar kring energi- och klimat på Hjälmargården i Vingåker. Min föreläsning inriktade sig mest på energi-och klimat på arbetsplatsen men innnebar ändå en hel del materialinsamling kring idrott och energi/klimat. 5

6 Katrineholm Falkenbergs kommun Strängnäs kommun Karlskoga och Degerfors Katrineholm har byggt om en ishall där kylningen av isen sker med ny teknik och koldioxid används som köldbärare. Pumparbetet minskar därmed kraftigt. Man har tagit fram en ny typ av kopparrör i samarbete med tillverkare som passar tekniken. En fotbollsplan används som solfångare och laddar ett borrhålslager sommartid som används vintertid till uppvärmning med värmepumpar. Fotbollsplanen laddar lagret och värmepumparna utnyttjar överskottsvärmen från sommaren. Sök på CO2+ ishall i Katrineholm(gogla) Vi har gjort några förenklade energikartläggningar på 7 st föreningsägda idrottsplatser (främst fotboll ) Energieffektivsering genom EPC på en ishall i Åker. Håller på med ishallen i Strängnäs nu. Energibesparande åtgärder i de kommunala idrottsanläggningarna såsom återvinning av energi i olika former har genomförts. 6

7 2.1.2 Känner du till några goda exempel på arbete med hållbara transporter, energi- och klimatfrågor som idrotten själv bedrivit i din/dina kommuner? Ja 13 stycken 44 stycken De som svarade ja på frågan har genomfört följande aktiviteter eller projekt. Några av respondenterna har missuppfattat frågan. Dessa svar har därför tagits bort. Landskrona stad Ludvika Finspång Motala kommun Norrköping Hagfors Linköping Kristianstads kommun Köping, Arboga och Kungsör Överkalix Falkenbergs kommun Vilhelmina, Åsele och Dorotea Ja, solenergilösningar har bl.a. implementerats på vissa idrottsanläggningar inom kommunen. Inom kommunen byggs även just nu i Häljarp en ny skola på den nuvarande fotbollsplanen vid Sandåkerskolan. Skolan blir Sveriges första skola som byggs i passivhusteknik och blir en lågenergiskola. Har hört talas om samordning av resor och energibesparingar i ishallar i andra kommuner. Minns inte vilka. Finspångs Kanotklubb Se texten ovan: Vätternrundan tillsammans med kommunen är väl annars det projekt som jag känner till involverar de aktiva. Vätternrundan siktar på "30 bilfria mil", har miljöprofil, bilar med alternativa drivmedel, försöker få deltagare att samåka via en webtjänst, ett specialchartrat tåg åker från Göteborg etc. =SV&fwsite=1 Jessica Hallros är marknadskommunikatör/motsv Norrköpings kommun och Korpens tävling Cykla eller gå till jobbet. Det jag kommer på spontant är att Ekshärads skidförening håller på med att ordna snålare belysning på elljusspåret Linköping hockeyclub LHC anordnar gemensam buss till matcher. Inom idrottsrörelsen är det förvaltningen kultur och fritid som har tagit initiativet och engagerar energirådgivningen som sakkunnig. "Projektet" har precis börjat och någon länk finns ännu inte men stora planer finns om informationsinsatser framöver där energifrågan kommer att spela stor roll. Anläggningarna är gamla och behöver förnyas, det är då energieffektiva utrustningar mm kan diskuteras.vi har redan nu identifierat flera områden t.ex belysning på fotbollsplaner Belysnings/bokningsautomatik i Köpings tennisklubbs lokal! Allmänt sett så håller Överkalix kommun på med att se över energiförbrukningen i kommunala fastigheter, däribland motionshall och ishall. Kontaktperon Dan Eriksson, Efter kartläggning ( enl. ovan ) installerat solvärme för tappvarmvatterberedning. Effektiviserat ishallen i Vilhelmina, Christer Staaf, avdelningschef kultur och fritid 7

8 2.2 Resultat från enkäten till energikontoren Enkäten till energikontoren utformades med två öppna frågor för att ta reda på dels vad energikontoren själva har genomfört, dels om de känner till några goda exempel på arbete med hållbara transporter, energi- och klimatfrågor som idrotten själva bedrivit Vilka projekt, initiativ eller större aktiviteter har ert energikontor genomfört inom energi, hållbara transporter och klimat med anknytning till idrott? Gävle Dala Energikontor Jämtlands Läns Energikontor Energikontor Sydost Har inte arbetat med idrott och klimat. I samband med OFFROT stödet 2005 från Boverket genomfördes informationsaktiviteter mot bland andra idrottsföreningar med specialbyggnader. Inventering av ljuspunkter och ljuskälla för vägar, gångvägar och elljusspår genomfördes i projektet - Ljusare tider på väg. Där berördes bland andra idrottsföreningar. Energikontor Sydost har genomfört ett projekt Energismart Förening tillsammans med Smålandsidrotten. Energikontor Sydost och EKR var med och planerade projektet och var sedan ute och gjorde analyser på plats. Energikontoret gjorde sedan en rapport och presentation inkluderat LCC. Energikontoret i Mälardalen AB Har inte arbetat med idrott och klimat. NENET - Norrbottens Energikontor AB Har inte arbetat med idrott och klimat. Energikontoret Skåne Har inte arbetat med idrott och klimat. Energikontor Värmland Har inte arbetat med idrott och klimat. Västernorrlands Energikontor Genomförde 2001 ett projekt om ishallar och kompetenshöjning för driftpersonal. I övrigt inga projekt de senaste åren. Energikontoret Regionförbundet Örebro Har deltagit på idrottens klimatkonferens Projektledare för projektet Idrott, energi och klimat. Hållbar utveckling Väst Inga projekt med direkt koppling till idrott. Har genomfört projektet Soluppgång i Väst där de arbetat med förstudier och anläggningar med solenergi, varav någon eller några är på idrottsplatser. Det har oftast varit kommunen som ägt anläggningen och hyrt ut till föreningar. Energikontoret Regionförbundet Örebro Har inte arbetat med idrott och klimat. KSL Kommunförbundet Stockholms Län Har inte arbetat med idrott och klimat. Energikontoret Halland Har inte arbetat med idrott och klimat. Energikontoret Östra Götaland AB Har inte genomfört några initiativ inom energi, hållbara transporter och klimat med anknytning till idrott. Har dock tagit ett initiativ till ett idrottsprojekt efter att de blivit kontaktade av Östergötlands Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet (SvFF). SvFF har utsett Östergötland till pilotlän i sitt 8

9 energiarbete så energikontorets kunskap och deltagande passar väl in i detta Känner du till några goda exempel på arbete med energi, hållbara transporter och klimat som idrotten själv bedrivit/bedriver i kommunerna i er region? Gävle Dala Energikontor Jämtlands Läns Energikontor Energikontor Sydost Energikontoret i Mälardalen AB NENET - Norrbottens Energikontor AB Energikontoret Skåne Energikontor Värmland Västernorrlands Energikontor Hållbar utveckling Väst Energikontoret Regionförbundet Örebro KSL Kommunförbundet Stockholms Län Energikontoret Halland Energikontoret Östra Götaland AB Ja, redovisas bland goda exempel i projektet Idrott, energi och klimat Riksidrottsförbundet har nyligen antagit sin första klimatpolicy där de betonar att idrottsrörelsen ska ta sitt ansvar för miljön. Två områden, klimatsmarta transporter och energieffektiva idrottsanläggningar, står i fokus. Vad gäller transporter ska ett mer miljövänligt resande eftersträvas. Stockholm stad har kört en informationskampanj om Klimatsmart uppvärmning på stadens idrottsanläggningar och i kollektivtrafiken. Kampanjen ville uppmuntra alla stockholmare till att värma upp på väg till sin träningsanläggning. Pågående utvecklingsarbete inom projektet Fotbollen som bygdeutvecklare etapp 1 har genomförts av Östergötlands Fotbollförbund. Projektet finansieras av Regionförbundet Östsam (regionala utvecklingsmedel) och EU:s statliga landsbygdsutvecklingsprogram. 9

10 3. SLUTSATS Resultatet från undersökningen visar att energikontoren har arbetat med några få projekt eller aktiviteter riktade mot idrottsrörelsen. Endast Energikontor Sydost har relativt nyligen varit med i ett projekt tillsammans med idrotten. Energikontoret Östra Götaland AB har nyligen tagit ett initiativ till ett idrottsprojekt efter att de blivit kontaktade av Östergötlands Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet (SvFF). Energikontoret Regionförbundet Örebro arbetar med projektet Idrott, energi och klimat. Västernorrlands Energikontor genomförde 2001 ett projekt om ishallar och kompetenshöjning för driftpersonal genomförde Jämtlands Läns Energikontor informationsaktiviteter mot bland andra idrottsföreningar med specialbyggnader i samband med OFFROT-stödet från Boverket. Jämtlands Läns Energikontor har också genomfört inventering av ljuspunkter och ljuskälla för vägar, gångvägar och elljusspår genomfördes i projektet Ljusare tider på väg där bland andra idrottsföreningar berördes. Hållbar utveckling Väst har genomfört ett projekt Soluppgång i Väst där de arbetat med förstudier och anläggningar med solenergi, varav någon eller några var på idrottsplatser. I övrigt har energikontoren enligt resultaten från undersökningen inte arbetat aktivt med projekt, initiativ eller större aktiviteter inom energi, hållbara transporter och klimat med anknytning till idrott. Energi- och klimatrådgivarna har något fler exempel på projekt och aktiviteter. Exempelvis har man anordnat solvärmeseminarium för idrottsföreningar, hållit föredrag, genomfört beräkningar vid nyinstallationer och förenklade energikartläggningar på föreningsägda idrottsplatser. Det finns också exempel på EPC-projekt och exempel där kommunen erbjudit räntefria lån för att byta värmesystem till ett miljövänligare alternativ. Slutsatsen från undersökningen är att energikontoren och energi- och klimatrådgivarna har genomfört en del aktiviteter med koppling till idrotten men att det är relativt få initiativ. 10

11 ENKÄT TILL ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA Bilaga 1 11

12 ENKÄT TILL ENERGIKONTOREN Bilaga 2 En av aktiviteterna inom FSEK:s förstudie - idrott, energi och klimat är att undersöka energi- och klimatrådgivarnas, energikontorens och kommunernas projekt, initiativ och större aktiviteter inom området idrott, energi, hållbara transporter och klimat. Jag vill därför att ni som verksamhetschefer för energikontoren svarar på några korta frågor om detta. En webbenkät kommer också att skickas ut till alla energi- och klimatrådgivare via energikontorens samordnare. 1. Vilka projekt, initiativ eller större aktiviteter har ert energikontor genomfört inom energi, hållbara transporter och klimat med anknytning till idrott? Bifoga gärna projektbeskrivningar, rapporter eller annat om det finns. Projektnamn: Kontaktperson: Kort beskrivning: Eventuell länk till mer information: 2. Känner du till några goda exempel på arbete med energi, hållbara transporter och klimat som idrotten själv bedrivit/bedriver i kommunerna i er region? (exempelvis klimatanpassade arrangemang, samordning av resor, eller att man genomfört energibesparande åtgärder i anläggningar). Bifoga gärna projektbeskrivningar, rapporter eller annat om det finns. Eventuellt projektnamn: Ansvarig organisation: Kontaktperson: Kort beskrivning: Eventuell länk till mer information: 12

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista

Anl äggning. Föreningsutveckling. checklista föreningsutveckling Föreningsutveckling Nr 1 Helhetsgrepp kring miljö och energi på Forsgårdens GK Nr 2 Arbeta med energi- och klimatfrågor i vår idrottsförening Nr 3 Hur får vi råd att spara energi? Anl

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder

Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder Slutrapport för informationskampanjen Värme i Villan Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder Ett samarbetsprojekt mellan Statens Energimyndighet, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor,

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Energieffektiva småföretag. Slutrapport 2014-07-10

Energieffektiva småföretag. Slutrapport 2014-07-10 Energieffektiva småföretag Slutrapport 2014-07-10 Länsstyrelsens Dnr 420-7714-2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning..... 3 Syfte....... 3 Verksamhetsmål... 3 Genomförande... 4 Resultat... 6 Erfarenheter

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

Kommunernas klimatarbete

Kommunernas klimatarbete Svenska Naturskyddsföreningen Klimat Kommunernas klimatarbete Klimatindex för kommuner 2005 Ylva Rylander September, 2005 Kommunernas klimatarbete Klimatindex för kommuner 2005 Författare: Ylva Rylander,

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 1(8) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Projektnamn: Hållbart lärande

Läs mer

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel

Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne - Goda exempel Klimatsmart idrott i Skåne Klimatsmart idrott i Skåne var ett projekt som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

recept för hållbara resor

recept för hållbara resor Klokbok recept för hållbara resor klokbok recept för hållbara resor 1 lästips bilåkning Gröna Bilister www.gronabilister.se Energimyndigheten www.energimyndigheten.se Tidsstyrda motorvärmare sparar energi.

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson

Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014. 2014-02-03 Sabina Nilsson Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2014 2014-02-03 Sabina Nilsson POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer