Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatsmart idrott i Skåne. - Goda exempel"

Transkript

1 Klimatsmart idrott i Skåne - Goda exempel

2 Klimatsmart idrott i Skåne Klimatsmart idrott i Skåne var ett projekt som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet var att idrottsföreningar skulle spara minst 15 procent energi i sina anläggningar. Enligt Energimyndighetens bedömningar går det att sänka elanvändningen med % i våra idrottsanläggningar. Ett syfte med projektet var att hitta dessa besparingar. Sänkt energianvändning kan innebära att mer pengar kan läggas på idrottsverksamheten istället för onödiga driftskostnader. Dessutom är det viktigt steg i att minska påverkan på miljö och klimat. Rådgivning I projektets första del som finansierades via Regions Skånes miljövårdsfond, har Energikontoret Skåne erbjudit hjälp till 12 idrottsföreningar, genom att besöka anläggningarna och ge tips och råd om hur man kan spara energi. Arbetet fortsätter Genom det fristående nationella projektet Uthållig idrott som finansieras via Energimyndigheten, fortsätter vi att driva Klimatsmart idrott i Skåne tillsammans med kommunernas energi-och klimatrådgivare. Idrottsföreningarna erbjuds energirundvandringar och rådgivning. I den här foldern presenteras goda exempel på energibesparingar som gjorts av skånska idrottsföreningar. Från Skåneidrottens och Idrottslyftets sida är vi angelägna om att idrottsrörelsen tar sitt ansvar för klimatfrågorna. Det fina med Klimatsmart Idrott är att det också innebär att föreningarna lägger sina resurser på bra idrottsverksamhet istället för onödiga energikostnader. Det gillar vi! Martin Lundgren, Skåneidrotten

3 Kristianstad kommun stöttar idrottsföreningar Kristianstads kommun arbetar aktivt med att stötta idrottsföreningar att göra energieffektiviseringsåtgärder infördes ett tillfälligt miljöbidrag på kronor för åtgärder. Året efter fördes denna pott med pengar in i investeringsbidragspotten där miljö och energieffektivisering var ett prioriterat område. Tyvärr avtog ansökningarna och under 2013 förde man åter igen in ett speciellt energieffektiviseringsbidrag på kronor igen. Dessa pengar tas från investeringsbidragsbudgeten. I år har 13 föreningar sökt energieffektiviseringsbidraget för att till exempel byta värmesystem, fönster, dörrar, belysing samt för att isolera. När en ansökan kommer in från en förening försöker kommunens energi- och klimatrådgivare träffa föreningen för att diskutera tänkta åtgärder. Det är inte ovanligt att man kommer fram till alternativa inriktningar i arbetet när man börjar diskutera. Målet är att hitta den största besparingen till minsta möjliga investering Stödet från kommunen kan kombineras med Idrottslyftet som är Riksidrottsförbundets stöd för energieffektiviseringsåtgärder. Kommunen samarbetar nära Skåneidrotten som administrerar Idrottslyftet i Skåneregion för att idrottsföreningar ska få riktigt bra möjligheter att göra en god investering och spara energi och pengar.

4 Satserups IBF minskade sin uppvärmningskostnad med 60 % Satserups IBF är en bågskytteklubb och byaförening i Hörby kommun i Skåne. Genom att byta ut oljepannan till en pelletspanna lyckades föreningen minska sin uppvärmningskostnad med hela 60 %. Med denna besparing kunde de satsa på utveckling av verksamheten istället för att betala värmekostnader. Dessutom gjorde de en god insats för miljön och klimatet. Satserups IBF deltog under 2012 i projektet Klimatsmart idrott i Skåne som drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Med den gamla oljepannan gick det åt 6,9 kubikmeter olja per år för uppvärmning av byggnaden. Varmvattenberedningen hade stängts av för att spara energi och pengar. Kostnaden för bytet till pelletspanna var kr och finansierades med hjälp av Skåneidrotten och Idrottslyftet, Färs och Frostas Sparbanksstiftelse, Lions i Hörby samt med bidrag från Hörby kommuns fritidskontor. De lade även en liten summa själva. Pelletspannan gav en kraftig minskning av uppvärmningskostnader och koldioxidutsläpp. Kostnaden för oljan uppgick år till kr per år. Kostnaden för pellets beräknas till kr. Det medför en besparing på kr och 20 ton koldioxid per år! Dessutom har föreningen nu tillgång till varmvatten och har utökat öppettiderna. Ideellt arbete med till exempel tillsyn och sotning har tillkommit, men föreningen hade inte haft råd att behålla lokalen om inte kostnaden för uppvärmningen hade minskats. Föreningen har även kunnat starta upp ny verksamhet för barn och ungdomar. Ta råd från flera håll om vilka åtgärder som bör göras. Våra bästa råd fick vi av Energikontoret Skåne som Skåneidrotten samarbetar med. Anders Hellrup, Satserups IBF

5 Kvarnby GK satsar på en golfanläggning för framtiden Kvarnby golfklubb är en golfanläggning i Malmö kommun. Genom att investera i jord eller grundvattenvärmepump och byta ut delar av ventilationssystemet, kan de nu planera för en framtida verksamhet och minskade driftskostnader. Förhoppningen är att energianvändningen till uppvärmning och varmvatten minskar med 70 %. Då gör golfklubben samtidigt en insats för klimatet genom att minska sina koldioxidutsläpp med 50 ton. Kvarnby GK deltog under 2012 i projektet Klimatsmart idrott i Skåne som drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Med den gamla gaspannan är det dyrt att hålla varmt i alla hus som ägs av golfklubben. Kvarnby GK som tagit in flera offerter och kostnadsförslag, har nu bestämt sig för att satsa på jord eller grundvattenvärmepump. Kostnaden för att installera en grundvattenvärmepump är cirka 1,2 miljoner kronor. Finansieringen är inte helt klar, men man räknar med hjälp från Idrottslyftet. Resterande finansieras med banklån. Under hösten gick Kvarnby GK och Sofiedals GK ihop och bildade Malmö City GK. I framtiden har golfklubben planer på att förbättra och uppgradera ventilationssystemet och köpa in nya energieffektiva pumpar till bevattningssystemet. Man funderar också på nyttja de stora takytorna mot söder till solceller. En stor hjälp i arbetet fick vi av Gari Eco Power som bland annat hjälpte oss att projektera investeringen. Jan Ramqvist, Ordförande i Kvarnby GK

6 Båstad Sportcenter satsar på energieffektiv ledbelysning Båstad Sportcenter är en stor tennisanläggning i Båstad kommun. Genom att installera nya ledlysrör på alla sina inomhusbanor, räknar de med att kunna spara 50 % av kostnaden som tidigare gick till belysningen. Förutom en minskad energianvändning som motsvarar 4 villors normalförbrukning, reduceras också koldioxidutsläppen med 5 ton per år. Båstad Sportcenter med Båstad Tennissällskap deltog under 2012 i projektet Klimatsmart idrott i Skåne som drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Med den gamla belysningen var det dyrt och ineffektivt att hålla alla banor upplysta. Belysningen var dessutom för svag för internationell tävlingstennis. Klubben började därför sitt arbete med att hitta en ledleverantör, med erfarenheter av tennishallar. Nu räknar manmed att vara klar med hela installationen. Vårt bästa tips är att ta råd från flera håll om vilka åtgärder som kan göras. Sök referensanläggningar och besök dem gärna. Vi har även haft en mycket god dialog med våra lokala entreprenörer och serviceföretag under processen, vilket gjort att vi fått en anläggning som vi är mycket nöjda med Jan Trolle, Båstad sportcenter Kostnaden för att installera ledbelysningen var 1,2 miljoner kr och finansierades med hjälp av: Skåneidrotten och Idrottslyftet Kommunen Egna medel, cirka 70 % Båstad Sportcenter har arbetat med energibesparande åtgärder i flera år. Bland annat har de investerat i energisnål varmvattenberedning via frånluftsvärmepumpar, takvärmen i tennishallarna är numera utbytt mot luft/luft värmepumpar och tropikfläktar sitter i taket för att få ned värmen mot golvet. Belysningen installeras behovsstyrt. Bättre behovsstyrning kommer även att införas för både värme och ventilation.

7 Häljarps SK gör stor skillnad med små medel Häljarps SK är en innebandyklubb i Landskrona kommun. Genom små medel och mycket ideellt arbete har de lyckats göra klubblokalen Tallstugan som ligger mitt i byn, energisnål och tillgänglig för alla som behöver hyra en lokal. Dessutom gör de en god insats för miljön och klimatet. Häljarps SK deltog under 2012 i projektet Klimatsmart idrott i Skåne som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Genom att installera luft/luftvärmepumpar, byta till energieffektiv belysning och centralstyra värmen, betalar sig verksamheten själv genom att andra föreningar i byn hyr lokalen. Efter investeringen av värmepumparna, som halverade uppvärmningskostnaderna, har Häljarp SK även kunnat satsa på ett nytt FTX-system (till och frånluftsventilation med återvinning), för att spara ytterligare på energianvändningen. I framtiden drömmer föreningen om att kunna investera i ett vattenburet värmesystem som också kan producera varmvatten på ett energieffektivt sätt. Föreningen har gjort en långsiktig plan för hur de vill driva sin förening och vilka investeringar de vill göra, för att få en hållbar verksamhet med låga driftskostnader. På detta sätt har de gjort sin klubb mindre sårbar för höga elpriser och de har möjlighet att planera för framtida investeringar. Det säger Lena Gunnarsson som arbetar som energi- och klimatrådgivare på Energikontoret Skåne. Inom varje förening finns det säkert en hel del kunskap om hur man kan förbättra sin situation inom energianvändningen. Sedan måste det finnas en hel del eldsjälar som kan ta tag i det mesta vad gäller utförande. Tyvärr är det många gånger svårt att engagera folk, men ska föreningslivet överleva så måste alla hjälpas åt om det ska bli något gjort. Kenneth Wiktorin, Ordförande Häljarps SK

8 Örkelljunga FK satsar på energismart uppvärmning Örkelljunga FK är en orienteringsklubb i Örkelljunga kommun i Skåne. Genom att investera i en bergvärmepump, tilläggsisolera och byta till energieffektiva fönster, kan de nu planera för att utöka sin verksamhet utan att få höga driftskostnader. Förhoppningen är att energi-användningen står still, samtidigt som driftstimmarna och aktiviteterna i föreningen ökar. Örkelljunga FK deltog under 2012 i projektet Klimatsmart idrott i Skåne som drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Med den gamla luftvärmepumpen och direktel var det för dyrt att hålla varmt i klubblokalen. Dessutom var den gamla varmvattenberedaren på väg att ta slut. Inomhusklimatet försämrades ytterligare av ett oisolerat golvbjälklag och dåliga tvåglasfönster. Ta råd från flera håll om vilka åtgärder som bör göras. Vi har haft en mycket god dialog med våra lokala entreprenörer, CSAB, Enbergs VVS och HP Borrningar under processen vilket har gjort att vi fått en anläggning som vi är mycket nöjda med. Niklas Welander, ÖFK Kostnaden för att installera bergvärmepump, konvertera till vattenburet system till klubbhuset samt övernattningshuset, tilläggsisolera och byta fönster var kr och finansierades med hjälp av: Skåneidrotten och Idrottslyftet Örkelljunga Kommun Partnerskapspengar Örkelljunga Friluftsklubbs Stödförening Lokala Sponsorer Egna medel och ideellt arbete Föreningen har nu en säker och energieffektiv uppvärmning framförallt under vinterhalvåret och god tillgång till varmvatten vid till exempel träningstillfällen och läger i klubblokalerna.

9 Gislövs IF minskade uppvärmningskostnaden med kr per år Idrottslokaler är den lokaltyp som använder mest energi per kvadratmeter och år i Sverige. Det finns med andra ord all anledning för idrottsföreningar att titta lite närmare på hur mycket energi som den egna anläggningen använder. Det finns möjligheter till bidrag för energieffektivisering för föreningar som äger eller har tio-årigt driftansvar för sina lokaler. Bidraget administreras av Skåneidrotten genom satsningen Idrottslyftet, som har till syfte att öka anläggningsytor för ungdomar. Ofta finns det en stor potential att minska kostnaderna. Enligt Energimyndighetens bedömningar går det att sänka elanvändningen med % i idrottsanläggningar. Sänkt energianvändning kan innebära att mer pengar kan läggas på idrottsverksamheten istället för onödiga driftskostnader. Dessutom är det ett viktigt steg i att minska påverkan på miljö och klimat. När det gäller elenergi är det främst förbättringar och utbyte av belysningsanläggningen som har stor sparpotential. Ett exempel på bra energieffektivisering är Gislövs IF. Föreningen var i stort behov av att byta uppvärmningssystem i klubbstugan. Oljepannan som fanns var gammal och drog väldigt mycket olja, cirka m³per år till en kostnad på kr per år. Förra våren bytte de till en luft-vatten värmepump. De har också isolerat några rör som fanns under byggnaden och som var oisolerade. Drivenergin (el) till värmepumpen uppskattas till kwh per år till en kostnad på cirka 9350 kr per år. Det är en kostnadsbesparing på kr per år. Bytet av uppvärmningssystem har de själva finansierat. De har i dagsläget inga planer på ytterligare energieffektiviseringar, men byggnaden behöver rustas upp och det kommer sannolikt att leda till ytterligare besparingar.

10 Fair Play sparar kwh per år och får en högre elsäkerhet Fair Play Tennisklubb är Sveriges största tennisklubb och har Malmös största träningsverksamhet inom föreningslivet. Klubben äger och driver Sparbanken Öresund Fair Play Stadion och efter att ha installerat Wattguards system i sin befintliga belysning sparar klubben cirka kr under en femårsperiod. Den här typen av satsning ligger helt i linje med den miljöpolicy och det miljöarbete som gäller i klubben. Energiförbrukningen som före installationen låg på 60,2 kw, minskades till 36,2 kw. Tennisklubben gjorde därmed en besparing på kwh per år. Koldioxidutsläppen reducerades med 12,3 ton per år och kostanderna minskade med 39,8 %. Installation av Wattguardsystemet i befintlig belysning på 8 banor gav en energibesparing på 39,8%. Föreningen har ett hyresavtal med Swedish Wattguard, så den initiala kostnaden är 0 kronor. Positiva sidoeffekter är det minskade behovet av lysrörsbyte, Fair Play byter lysrör vartannat år istället för varje år som tidigare. Detta ger ytterligare en besparing på ca /år. Fair Play fick även en minskad belastning i elsystemet, vilket innebär en högre elsäkerhet. Spara pengar och miljö i er belysning med hjälp av Wattguard. Janne Immonen, Fair Play

11 Flyinge AB satsar långsiktigt på ledbelysning Flyinge AB är en stor ridanläggning i Lunds kommun som utbildarhästar och hästtränare. Genom att belysningen succesivt bytts ut till ledbelysning och har energiförbrukningen minskat med 300 MWh. Investeringskostnaden sparas in på 3 år om man räknar normalt underhåll enligt fastighetsägareföreningens kalkyler. Dessutom gör de en god insats för miljön och klimatet genom att minska sitt koldioxidutsläpp med 30 ton. Se till att installationer och lampor är rätt märkta och att de håller föreskriven IP klass. Kontrollera också med ditt försäkringsbolag om de har högre krav än normen. Sune Hagström, Flyinge AB Flyinge AB var under 2012 värd för en av inspirationsträffarna i projektet Klimatsmart idrott i Skåne som drivs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Fastighetschef Sune Hagström ställde upp som föreläsare och visade runt deltagarna på anläggningen, som var extra nyfikna på den nya ledbelysningen i ridhusen. Genom att installera ledbelysning i etapper och testa olika lampor, har ridanläggningen nu en fungerande och energieffektiv belysning. Dessutom har ljuskvaliteten avsevärt förbättrats och ridhallarna har nu ett tillräckligt ljus för att kunna fotografera i med bra resultat. Efter investeringen av ledbelysningen som mer än halverade belysningskostnaderna, har Flyinge planer på att lägga in egen central fjärrvärmeanläggning med eldning av gödsel och flis, samt en kompletterande solcellsanläggning.

12 Klimatsmart idrott i Skåne Klimatsmart idrott i Skåne var ett projekt som drevs av Skåneidrotten i samarbete med Energikontoret Skåne. Många idrottsföreningar har höga räkningar för värme, el och vatten vilket ger mindre pengar över till idrotten. Målet var att idrottsföreningar skulle spara minst 15 procent energi i sina anläggningar.

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

Projekt Sol, vind och vatten

Projekt Sol, vind och vatten Projekt Sol, vind och vatten Rapport juni 2009 Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Bakgrund I Göteborgs Stads budget för 2009 står det att Göteborg Stads

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student) och Caroline Wendel, Energikontoret Skåne Referensgrupp:

Läs mer

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden...

Innehåll. Vad är Energijakten?... 3. Tack!... 3. Ett bekvämare inomhusklimat... 4. Sol och ved i gammal gård... 6. Energisatsning för framtiden... 1 Innehåll Vad är Energijakten?... 3 Tack!... 3 Ett bekvämare inomhusklimat... 4 Sol och ved i gammal gård... 6 Energisatsning för framtiden... 8 Värmen ur berget...10 Kamin på önskelistan...12 Det är

Läs mer

Solenergi Hållbart & gratis!

Solenergi Hållbart & gratis! Solenergi Hållbart & gratis! Redaktion Projektledning: Energikontoret Skåne och Hållbar utveckling Väst. Författare: Lena Gunnarsson, Johan Nyqvist, Thomas Lundberg (LIA-student), Caroline Wendel, Anna

Läs mer

Spara pengar på att välja rätt värmepump

Spara pengar på att välja rätt värmepump Spara pengar på att välja rätt värmepump Vi befinner oss mitt uppe i ett energiskifte. Tusentals svenskar överger direktel och olja för att i stället välja att installera en värmepump. Vad du ska välja

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE

VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE VÄRMEGUIDEN FÖR VILLAÄGARE 10 svar du måste ha INNAN du väljer ny uppvärmning Av: Stefan Nilsson, www.varmahus.se Tack för att du skickat efter Värmeguiden! Eftersom jag jobbat länge med värmefrågor och

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special

[PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special [PROVISA INFORMATION AB] [Helsida] [215x280] [Icakuriren] [24189] special LÅT SOLEN [PROVISA INFORMATION AB] [Uppslag] [430x280] [Icakuriren] [24188] VÄRLDSPREMIÄR! Bli energi- och miljösmart Nu behöver

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus

Energiomställningen. engagerar! Det är lätt att välja rätt belysning SIDAN 22. Så startar du egen elproduktion. Lönsamma lågenergihus ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN ANNONS NOVEMBER 2011 EN ANNONSBILAGA FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I WXYZ-LÄN 24 fullspäckade sidor om energi- och

Läs mer

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC

TEMA Energi. förra året gavs enbart i Stockholm över 90. men föreningarna tilltalas också av lösningar. mats lindbäck är informationschef på SBC TEMA Energi Allt fler väljer men många förra året gavs enbart i Stockholm över 90 tillstånd för stora värmepumpsanläggningar (kyleffekt över 10 kwh). Fram till och med september i år hade 74 ansökningar

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer