SER Prize delades ut för andra gången

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SER Prize delades ut för andra gången"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ELEKTRO- OCH DATAINGENJÖRERS RIKSFÖRENING NR 2 / MAJ /2014 Detta nummer distribueras endast elektroniskt 1 Prisutdelningen SER Prize 2014 NEF Teknisk Møte 2 Mikael Östlings presentation 3 SER mot framtiden SER sponsrar mentorprogram vid KTH Kista 4 Kort rapport från årsmötet SER 5 Om EUREL 6 Rapport från elektronikmässan S.E.E. 8 Lärandets kreativa kaos 9 Om TFF 1 0 Redaktionen för Elteknik, Einar Lindahl presenterar sig SER Prize delades ut för andra gången SER prisade professor Mikael Östling för hans bidrag till en smart och hållbar samhällsutveckling i samband med SERs årsmöte i Stockholm den 8 april. Motivering löd: För hans världsledande forskning och utveckling av världens första kommersiella högeffekttransistor i Kiselkarbid (SiC). SER Prize 2014, som består av en jordglob i glas och en Från vänster Rickard Klinkert ordförande i SER och pristagaren Mikael Östling samt prischeck på kr, togs Madeleine Bengtsar och Sten Jacobson SER Prize-juryn. emot av Mikael som sedan höll ett föredrag om det vinnande bidraget efter SERs årsmöte vilket därefter avslutades med kanapéer och mingel. Prisceremonin videofilmades och visas på under SERkanalen. SER Prize 2015 Nu är det dags att återhämta sig helt kort men direkt efter semestrarna är det dags att börja kavla upp ärmarna igen och planera inför SER Prize 2015! Sten Jacobson ansvarig för SER Prize, NEF Teknisk møte i Trondheim Under dagarna den mars anordnade SERs systerförening i Norge, Norsk Elektroteknisk Førening (NEF), den vart tredje år återkommande konferensen Teknisk møte. Platsen för årets konferens var i Trondheim. Det verkliga navet för teknik i Norge med såväl NTNU som flera stora teknik- och forskningsföretag i den direkta närheten. SER var på plats med ordförande Rickard Klinkert, för att bevaka evenemanget och ta del av NEFs arbete mot ingenjörerna i Norge. Konferensen innehöll inte mindre än 47 spännande presentationer på temat Strömmen ska fram och fler än 200 representanter från den norska elkraftsbranschen fyllde föreläsningssalen under dagarna. Läs allt om konferensen i kommande nummer av Elteknik.

2 2 Presentation av vinnande bidraget i SER Prize 2014 Professor Mikael Östling och hans team har under 20 års intensiv och målinriktad forskning möjliggjort tillverkning av den första kommersiella bipolära krafttransistorn i kiselkarbid. Kiselkarbid (SiC) är ett material som tål högre temperaturer, spänningar, strömstyrkor och frekvenser än vanligt kisel. Komponenten kan bidra till att minska energiförlusterna i en mängd tillämpningar som fläktar, vattensystem, elektrisk motordrift samt spänningsomvandlare för elektronik i solcellsgenererad energi och vindkraftsaggregat. Företaget TranSiC startades år 2006 som en spinoff från forskningen. Mikael Östling och forskarkollegan Martin Domeij slog sina kloka huvuden ihop med Bo Hammarlund. Hammarlund ledde TranSiC genom den första intensiva utvecklingsperioden. I samband med att företaget gick in i en ny fas lämnade han i maj 2009 över VD-stolen och ansvaret för de nio medarbetarna till Mats Reimark, tidigare vd för Morphic Systems AB. Efter drygt 5 års utvecklingsarbete (mars 2011) blev företaget uppköpt av Silicon Valley halvledarjätten Fairchild Semiconductor (ett av de första halvledarföretagen i USA) som nu kraftfullt fortsätter att driva verksamheten i Kista med ett femtontal anställda. Den fantastiska forskningsmiljön vid KTH i Kista och tillgången till Electrumlaboratoriet har varit mycket väsentliga inslag i den lyckosamma utvecklingen för TranSiC säger Mikael Östling. KTHs Electrumlaboratorium är unikt eftersom man kan förena akademisk grundforskning med kommersiell komponenttillverkningen i liten skala. Enligt Mikael Östling har Sverige en av värdens bästa miljöer för att dra igång riktigt svår teknik. Även entreprenörsandan och tillgång till rådgivning och support via STING (Stockholm Innovation and Growth) har varit till stor hjälp i det tidiga skedet för bildandet av bolaget TranSiC. Sedan 2-3 år tillbaka har Mikael ökat fokus på högtemperaturapplikationer, enhanced geothermal systems, teknik som ska klara temperaturer på upp till 600 Celsius. Några områden som Mikael nämner är inom kraftsystem, styrningar av extrema miljöer, de nya typerna av kärnkraftverk och flyget. Ett annat användningsområde som nämns är att ta upp het ånga ur jordskorpan och göra elektricitet av den, det går att genomföra överallt, det är bara att borra tillräckligt djupt, menar Östling. Detta är dock nya marknader som behöver öppnas upp och värdet av tekniken behöver kommuniceras. Forskningens uppgift är att visa detta går att genomföra, när man sedan kan integrera kretsar i kiselkarbiden öppnas dessutom ytterligare möjligheter. Kostnaden är den stora stötestenen, materialet är så pass mycket dyrare än kisel så man måste kunna visa stora systemvinster. Mikael Östlig förtäljer också att entreprenörstankar finns och kanske dyker upp något i pressen framöver! Mikael Östling berättade också om projektet Working on Venus som har fått ett anslag på nära 23 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projektet är en fortsättning på arbetet inom högtemperaturelektronik. Ett dreamteam med forskare är ihopsatt där också Krister Fuglesang från ESA, The European Space Agency, kommer att medverka som en länk mellan forskningen och rymdindustrin. Venus har en yttemperatur på 460 grader och ett extremt klimat med ständiga jordbävningar, en enorm hetta samt olika gaser. Ryssland försökte på 80-talet studera Venus, men deras utrustning smälte. I projektet Working on Venus kommer forskare arbeta med elektronik som ska klara den extrema miljön. Projektet Working on Venus står inför många intressanta utmaningar, bland annat seismiken för att känna av vad som händer i jordskorpan, en kemisk sensor för att känna av sammansättningen av atmosfären på Venus samt att göra en kamera, en image detector, som klarar grader. Krister Fuglesang har dock meddelat att han inte antar utmaningen att resa till Venus! Madeleine Bengtsar, SERstyrelsen Presentationen videofilmades och finns på SERkanalen

3 Rickard: SER Mot Framtiden 3 Det talas om att det blir svårare och svårare för föreningar att överleva i dagens samhälle. Det finns förmodligen flera anledningar till att så är fallet för många föreningar, inte minst för vår systerförening TFF. Men frågar man mig så spelar det egentligen ingen roll vilka trender man kan tyckas se i samhället. Det kan handla om tidningar som inte klarar av att ställa om till digitalisering eller skivbolag som inte längre har monopol på skivförsäljningen p.g.a. streamade musiktjänster på nätet. Exemplen är många, men gemensamt för de som klarar sig är innovation. Behoven minskar egentligen inte utan minskningen är bara en indikation på att samhället byter fokus. Det handlar i mångt och mycket om att ständigt vara på jakt efter det som medlemmarna önskar sig, och vara beredd att ställa om. Ibland i väldigt hög takt. För SERs del är det inget syfte att finnas bara för att existera passivt. Vi är ett stort antal teknik- och elektronikintresserade människor som vill ta del av information och kunskapsutbyte på flera olika sätt. Föreningen kommer att vända på alla stenar till dess vi hittar det som förväntas av oss. Och det är inget tvivel om att framtiden erbjuder många spännande saker för oss ingenjörer! Efter årsmötet kan den nya styrelsen fortsätta utveckla föreningen. Vi har idag etablerat två nya områden, SER syd och SER väst, där planering av kommande aktiviteter är i full gång. Allt för att ännu fler medlemmar ska kunna ta del av föreningens verksamhet. Vi fortsätter även arbetet med att göra vår hemsida till en informationskanal med lättillgänglig information och intressanta erbjudanden som vi förhandlat fram. Så ta del av SERs aktiviteter och kom gärna med dina åsikter för nu satsar vi mot framtiden! Rickard Klinkert, Ordförande SER sponsrar IN-sektionens mentorprogram vid KTH Kista Den 25 februari medverkade Sara Berglund och Dan Fahrman från SERstyrelsen vid uppstartsträffen för IN-sektionens mentorprogram med efterföljande Alumnipub vid KTH i Kista. Sara har erfarenhet från tidigare mentorprogram som SER drivit vid KTH och presenterade sina erfarenheter för de blivande mentorerna och adepterna. Efter Saras presentation matchades mentorerna ihop med lämpliga adepter genom speed-dejting. Mentorprogrammet i Kista kommer att ha ett antal aktiviteter under året där SER medverkar. Efter uppstartsträffen bjöds det in till efterföljande Alumnipub i IN-sektionens lokaler i Forum. Lokalerna är mycket ändamålsenliga och man har lagt ner mycket arbete på att få den rätta studentikosa miljön i Kista. Det finns ett mycket stort sortiment av öl och andra drycker och det kunde konstateras att priserna ligger på en nivå man inte ser ute på stan. KTH/Akademiska hus bygger för övrigt nya större lokaler i Kista och man kommer att flytta ut ur Forum inom kort. SER hoppas att de nya lokalerna kommer att passa såväl KTH som IN-sektionen i smaken och vi kommer att arrangera ett studiebesök för SERs medlemmar när flytten väl är genomförd. Dan Fahrman och Sara Berglund, SERstyrelsen

4 4 SERs årsmöte Årsmötet ägde i år rum på KTH, Campus Valhallavägen. Föreningens ordförande Rickard Klinkert sammanfattade verksamhetsåret Där framgick att SER firade sitt 125-årsjubileum med fyra föreläsningar i Stockholm, en i Göteborg samt en jubileumsmiddag i samband med höstmötet den 14 november. Första SER Prize och SER Junior Prize delades ut vid årsmötet i april. SER fick nytt kansli och med en ny hemsida och plats på Facebook, Twitter och LinkedIn är nu SER etablerad på nätet. Mentorprogrammet vid Chalmers genomfördes för fjärde året och SER deltog i EUREL International Management Cup samt vid arbetsmarknadsdagen för Elektro vid KTH ELarm. Ekonomiresultatet blev som förväntat negativt för Föreningens revisor Lars Olsson redogjorde för den genomförda revisionen och mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Nya styrelsen och övriga funktionärer Ordförande: omval av Rickard Klinkert. Övriga ledamöter: omval av Sara Berglund, Johannes Nordkvist, Dan Fahrman, Madeleine Bengtsar, Anders Classon, Gunnar Andersson och Hans Nyman. Nyval av Peter Öhman (Ericsson Stockholm) och som suppleant Christian Andersson (Tieto Stockholm) samt nyval av teknologrepresentant Hampus Bäckström (Elektro KTH). Revisorer: omval av Lars Olsson och nyval av ersättare Karsten Larsen. Valnämnd: Karl Erik Olofsson (sammankallande), Henrik Svensson, Mikael Stenelund, Bengt Magnhagen och Adam Hemlin Billström (elektroteknolog KTH). De nya ledamöterna kommer att presenteras närmare i kommande nummer av Elteknik. Ordföranden berättade om kommande aktiviter och program med fortsatt sponsring av mentorprogram samt lokala aktiviteter i främst Stockholm, Göteborg och Lund. Styrelsemedlemmen Gunnar Andersson sammanfattade resultatet av medlemsenkäten som gjordes 2013, vilken redovisas som bilaga till detta nummer av Elteknik.

5 EUREL SER på ElFy 3 5 EUREL är en samarbetsorganisation för elektroingenjörsföreningar i Europa. EUREL bildades 1972 med SER som en av de första föreningarn. Genom EUREL har SER kunnat medverka i flera gemensamma projekt, samt kunnat dra nytta av resultaten av dessa projekt, trots att vår insats kan ha varit liten i tid eller pengar. Ett exempel är EURELrapporten om Europas energiförsörjning fram till 2050 som Margaretha Eriksson, f.d. president för EUREL, redovisade vid SERs 125-årsjubileum. EUREL har för närvarande två arbetsgrupper, en för energiområdet och en för cybersäkerhet. Mera om EUREL och hur organisationen fungerar kommer i ett senare nummer av Elteknik, se även SER har varit mycket aktiv inom ramen för EURELs studentverksamhet genom seminarier och speciellt Young Engineers Seminar samt International Management Cup, vilka arrangeras varje år. Young Engineers Seminar - Inside the EU YES är ett tre dagar långt seminarium i Bryssel som ska ge studenter och yngre ingenjörer en inblick i arbetet inom Europaparlamentet och möjlighet att träffa representanter där. Politik, teknik och ingenjörsfrågor står på agendan. Det är ett uppskattat seminarium inte minst för de kontakter som deltagarna får med studenter och ingenjörer från hela Europa. I år äger YES rum 9-11 juli i Bryssel och SER delar ut två stipendier. Information om YES finner du på EURELs International Management Cup är ett strategiskt simuleringsspel som också används inom Siemens och omfattar företagsledningsfrågor som inköp, tillverkning, HR, R&D, marknadsföring och försäljning. Deltagarna får prova på att fatta beslut i alla möjliga aktuella frågor som en företagsledare ställs inför. Spelet är i en första fas webbaserat och börjar i maj. Årets final går i Berlin september. EUREL bjuder finallagen på 3 dagar i Berlin och SER står för resekostnaderna. Pages/IMC.aspx Margaretha Eriksson SERs representant i EURELs Executive Committee SER på sociala medier SER strävar efter att vara en aktiv förening med aktiva medlemmar. Vi finns därför förutom på även på LinkedIn, facebook och twitter! Utnyttja dessa sociala medier för information debatt och diskussion! Det går bra att retweeta SER på twitter eller dela på facebook. Du kan göra inlägg på twitter, facebook och linkedin. Bli medlem i linkedin-gruppen SER! Bli vän med SER på Facebook! Följ länken Skaffa ett twitterkonto och

6 6 Elektronikmässan S.E.E april hölls Scandinavian Electronics Event i Kistamässan. S.E.E. är Nordens största mötesplats för elektronikbranschen. Den arrangerades nu för tredje gången av Branschorganisationen Svensk Elektronik och Stockholmsmässan. Här möts företag inom områdena komponenter och elektronikproduktion som presenterar produkter och tjänster i nära 200 montrar. Ett flertal presentationer hölls från två fackscener under de tre dagarna, 18 inom området Produktion, test och mät och 23 inom området Komponenter och embedded. Branschöverskridande föredrag hölls på stora scenen med ämnen som Internet of Things, nya generationen inom mobil kommunikation 5G, solceller och energilagring, Graphene Flagship, nanoelektronik m.m. Elteknik var på plats och kunde konstatera att intresse och besökaraktiviteten var ungefär i nivå med de två första S.E.E resp Branschföreträdare uttryckte dock en oro för att intresset är förhållandevis lågt jämfört med förväntningarna. Många efterlyste en breddning av mässan utöver komponenter och produktion till att också locka flera större företag som är kunder till komponentleverantörerna och producenterna. För SERs del är mässan intressant för att följa vad som händer på verkstadsgolvet och i komponentledet. Men det borde bli ännu intressantare för både utställare och besökare om hela kedjan täcks från tillverkning och komponentleveranser till applikationer i användarledet. Under rubriken Smartare elektroniksystem för Sverige beskrev ordföranden i svensk Elektronik, Maria Månsson, hur viktig elektronikbranschen och -industrin är för Sveriges roll som ett framstående tekniskt avancerat land även i framtiden. Hon betonade att det är nödvändigt att ta fram kompetenser som vi inte hade för några år sen, att driva teknikutveckling och säkra kompetensförsörjningen. För detta krävs att det finns ett samband mellan utbildningsinstitutionerna och industrins behov. Branschorganisationen svensk elektronik har bjudit in akademin att bilda en egen sektion av organisationen. Vidare poängterade Maria vikten av att elektronik ska bli ett av de strategiska innovationsområden som VINNOVA kommer att stödja. Ericssons utvecklingschef Sara Mazur gav en introduktion och överblick över utvecklingen inom mobil kommunikation: 5G The Next Frontier. Inför fullt hus presenterade hon utvecklingen på telekomområdet: Det tog 100 år att nå 1 mdr fasta teleanslutningar, 10 år att nå 5 mdr människor och det tar ytterligare 10 år till att nå 50 mdr saker. Och trafiken i telenäten är numera i huvudsak mobil datatrafik, vilken väntas växa 10 gånger fram till 2019 från mobiltelefoner, smartphones och mobila bredbandsnät. Det uppkopplade samhället eller the networked society bygger på att användningen och användarna driver utvecklingen. Detta förändrar hur näten ser ut och anslutna utrustningar. Fyra tekniska utvecklingsområden påverkas: Tjänster och omvandlingen av företagens verksamhet genom ICT, nästa generations radioaccess, nät och moln med höga prestanda som grund för innovation samt analys och användning av big data för att maximera nätens prestanda. Utmaningen för framtida nätet blir alltså den kraftiga trafiktillväxten och den kraftiga ökningen av uppkopplade enheter. Nästa generations nät 5G bygger på fortsatt utvecklingen av dagens standard för mobila telenät LTE/4G som utvecklats från GSM/2G Wi-Fi UMTS/3G och kompletterande helt ny teknik för trådlös kommunikation.

7 Elektronikmässan S.E.E. 2014, forts 7 The Graphene Flagship presenterades av Katarina Boustedt från Chalmers. Flaggskeppet är ett av två gigantiska forsknings- och utvecklingsprogram som EU beslutade om i början av Chalmers som tog initiativ till flaggskeppet grafen har fått förtroendet att leda hela pro grammet. Flaggskeppet är EUs största forskningssatsning genom tiderna och historiens största utmärkelse för excellent forskning enligt EU-kommissionen. Med en budget på en miljard euro är uppgiften för EU:s grafensatsning att på tio år flytta grafen från akademiska laboratorier ut i det europeiska samhället. Och därmed skapa ekonomisk tillväxt, nya jobb och nya möjligheter för européer både som investerare och som anställda. Ombord på EUs flaggskepp grafen finns redan från starten i oktober 2013 forskningsgrupper från 75 olika akademiska institutioner, forskningsinstitut och företag. En videopresentation finns på Se även artikel i Elteknik nr 5/2013. Materialet grafen består enkelt uttryckt av ett enda skikt av kolatomer som binds ihop i hexagoner (hönsnätsform) med en enorm bindkraft. Samtidigt är en elektron i varje atom ledig för att medverka i elektrontransport. Det är starkare än stål men samtidigt ultralätt, böjbart och genomskinligt. Dessutom är de elektriska egenskaperna extremt goda, elektroner rör sig till exempel tusen gånger snabbare i grafen än i kisel. Katarina höll en föreläsning på Chalmers om flaggskeppet som en del i SERs 125årsjubileum i november. Solceller och energilager i framtidens smarta elnät var ämnet för Björn Jernström från Ferroamp Elektronik. De traditionella elbolagen står inför utmaningar som minskade volymer och låga elpriser, lagringskostnader, nätkoder (dvs föreskrifter för att öppna marknaderna för alla nätoperatörer och för att elsystemet ska kunna hantera mer förnybar energi) samt ökade balanskostnader, vem ska betala för det smarta elnätet? Enligt Björn är elkostnaderna för nya solceller 52 öre/kwh jämfört med ny kärnkraft 94 öre/kwh (enligt EDF för Hinkley point C). Ett problem med alternativa energikällor som vindkraft och solceller är som bekant att tillgången är ojämn beroende på vid- resp solförhållanden. Alternativen för egenproducerad el blir att överskott från solceller på dagen lagras i batterier och fastigheten försörjs på natten med egen solel från batteriet. Ett sätt att anpassa förbrukningen t.ex. i ett hus till ojämn tillgång från egen solel är också genom strömutjämning mellan fasledare.

8 8 Lärandets kreativa kaos SER anordnade den 2 april ett seminarium om kreativitet och lärande med professor Per-Olof Nilsson, Chalmers. Per-Olof som är allmänt känd som P-O har skapat Lärandets hus i Göteborg på Chalmers. Han arrangerar också mycket välbesökta populärvetenskapliga föreläsningar varje torsdag i sitt Café-å-lär och tar emot skolklasser i experimentrummet Fysikaliska leksaker. Dessutom utbildar han lärare och pedagoger samt håller kurser för studenter. Mera information om Lärandets hus och dessa aktiviteter finns på Inledningsvis beskrev P-O hur vi som barn är naturligt kreativa och hur vi genom uppväxten och vuxenlivet förlorar den kreativa förmågan. Vi lär oss genom skola och uppfostran att tänka efter mer eller mindre förutbestämda idéer om hur saker och ting är eller ska vara. Det begränsar ofta vår förmåga att hitta lösningar på nya problem eller situationer. P-O illustrerade med ett antal lärorika experiment att det ofta är fråga om att våga tänka tvärtom. Efter en uppskattad föreläsning fick deltagarna själva prova på flera av de mer än 300 olika experimenten i Fysikaliska leksaker och pröva sin kreativa förmågan, att tänka som ett barn. Föreläsningen P-O bjöd på är ett kort sammandrag av kursen i kreativitet och var också årets William Chalmersföreläsning En video från den föreläsningen finns på SERkanalen på William Chalmers-föreläsningen arrangeras årligen sedan 1991 av Chalmers. Det är en populärvetenskaplig föreläsning runt årsdagen av skolans start den 5 november William Chalmers direktör i Ostindiska kompaniet donerade i sitt testamente 1811 medel till den industrie-skola som sedan utvecklades till Chalmers tekniska högskola.

9 Tekniska Fysikers Förening (TFF) i korthet inrättades sektionen för teknisk fysik vid KTH på initiativ av professor Gudmund Borelius. Hösten 1936 anordnades för första gången en sammankomst där de nyintagna får ta del av de äldres erfarenheter av studier och av arbetet efter examen. Den 30 november 1940 samlar Owe Berg 25 fysiker, examinerade och teknologer, till restaurangen Rosengrens Källare på Salviigränd. De närvarande beslutar att bilda en förening och väljer styrelse. Detta är upptakten till TFF. TFF inträder den 1 januari 1942 som en avdelning i Svenska Teknologföreningen (STF) och får därigenom stöd av STFs resurser. Sommaren 1945 ordnar TFF en mätinstrumentutställning på KTH. Detta följs upp under ett antal år med återkommande arrangemang. Efter 1960 övertogs arrangemangen av Sveriges Instrumentimportörers förening. Under en period från slutet av 1950-talet och fram till 1974 organiseras facklig verksamhet i TFF och under de kommande tio åren sätter föreningen upp ett pris på 1000 kr för den artikel i Teknisk Tidskrift eller Ny Teknik, som bäst vidgar och fördjupar det tekniska kunnandet och sprider kännedom om insatser och upptäckter inom fysiken. Föreningen bedriver verksamhet i huvudsak inom Stockholmsområdet trots att föreningen omfattar medlemmar i hela landet. Medlemmarna erbjuds olika program, studiebesök, föredrag och seminarier. Föreningens medlemsblad TFF-info utkommer med tre nummer per år. Förutom att främja teknisk fysik i utbildning och samhälle, har föreningen också utgjort en kamratförening, särskilt för dem som studerat vid KTH eller som bor i Stockholm med omnejd. Det är den funktionen, som kanske har haft störst betydelse för de äldre medlemmarna. Efter att fackföreningsverksamheten upphört 1974 har medlemsantalet påverkats negativt. Denna minskning har påskyndat kontakter med våra systerföreningar Det har resulterat i ett praktiskt samarbete, främst i form av ömsesidig inbjudan till varandras arrangemang arrangerade SER och TFF ett gemensamt föredrag Om världsarvet Grimetons långvågsradiostation och om den ubåtsradiokommunikation som räddade sändaren åt eftervärlden, av Carl-Henrik Walde initierades också kontakter med Fysiksektionen vid KTH, som ledde fram till ett gemensamt arrangerat föredrag i mars 2013 med ämnet: Utredning på hög nivå Kebnekaiseolyckan och andra haveriutredningar, av Sven E Hammarberg (haveriutredare). Vid årsmötet 2013 insåg man att föreningens ekonomi inte skulle kunna klara ytterligare ett helt verksamhetsår och det beslöts förbereda en avveckling till årsmötet 2014, då beslutet också togs att avveckla föreningen till slutet av mars Ett fåtal äldre medlemmar har givit visst uttryck för sorg och saknad, när TFF nu läggs ned. Det får ses som ett uttryck för behovet av kontakt med andra som har liknande bakgrund, erfarenheter och intressen. Det är väl bara att konstatera, att den gamla traditionella föreningstanken passar dåligt in i dagens uppkopplade värld. Det måste till andra intressanta komponenter och helst utan några bindningar i form av medlemsavgifter eller långvariga medlemsengagemang. SER har förvisso levt längre och är större än TFF någonsin varit, men kan gå samma öde tillmötes, om man inte hittar de rätta koncepten som tilltalar den yngre generationen. Ett sådant koncept är en sorts närvaro på högskolorna. Ett annat kan vara närvaro i den offentliga debatten, i media och i medvetandet hos mer än en handfull ingenjörer, kanske som TCO-märkningen av IT-produkter bör ha varit för TCO. Man ska inte heller glömma, att dagens ingenjörstekniska prylar ofta är komplexa och inbegriper flera ingenjörsdiscipliner i ett tätt samarbete. Det bör på sikt kanske också sätta spår hos ingenjörsföreningarna. Einar Lindahl En utförligare presentation av TFFs historia finns på Wikipedia:

10 10 Eltekniks redaktion förstärks Från detta nr av Elteknik har vi nöjet att presentera en förstärkt redaktion för Elteknik. Förutom den tillfördordnade redaktören sedan nr 1/2013, Karl Erik Olofsson, har vi nu förstärkt redaktionen med Einar Lindahl. Einar har tills helt nyligen varit styrelseledamot i SERs systerförening TFF, Tekniska Fysikers Förening. Har också svarat för TFFs medlemsblad TFF-info där han skrivit många intressanta och populärvetenskapliga artiklar. En kort historisk sammanfattning om TFF finns i detta nr av Elteknik. Einar presenterar sig själv nedan. Vi ser fram mot samarbetet och det tillskott av god skrivarkvalitet detta ger Elteknik. Presentation av Einar Lindahl Jag är född 1945 och sedan ett par år således pensionär. Gymnasiet tillbringade jag på Karolinska skolan (reallinjens matematiska gren) i Örebro. Efter militärtjänsten arbetade jag ett år som lärare, för att därefter börja läsa matte, fysik och teoretisk fysik vid Uppsala universitet fortsatte jag med civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik i Uppsala och sedan en forskarutbildning inom materialvetenskap (elektronmikroskopi) med doktorsexamen Under den perioden studerade jag också en kortare tid i Japan. Efter färdig utbildning kom jag att arbeta hos Electrolux med CAD/CAM under drygt tre år, ca tre år med bildbehandling (maskin- och programvara) hos Imtec i Uppsala, några år på Pharmacia med drift av VMS-miljöer, för att slutligen hamna i informations- och finanssektorn, som inneburit arbete med utveckling av börssystem sedan 1999 hos Nasdaq OMX. Under de senaste tio åren har jag varit redaktör för TFF, Tekniska Fysikers Förenings medlemsblad TFF-info, som utkommit med tre åttasidiga nummer per år. Det arbetet har varit ett ensamjobb, med totalt ansvar för allt utom tryckning och distribution. Dessvärre har intresset att skriva i TFF-info varit lågt från medlemmarnas sida och jag har därför ofta funnit mig själv tvungen att fylla på med eget material. Om jag ska karaktärisera mitt sätt att skriva så tror jag att det kan sammanfattas med en strävan att förklara och undervisa, gärna med historiska aspekter, glimten i ögat och i ett helhetsperspektiv. Om jag lyckats med det får andra bedöma, men det är på den vägen som jag blivit tillfrågad att medarbeta i Elteknik och kanske med viss vinkling mot fysik. Det ska också sägas, att för att kunna skriva verkligt initierat om saker och ting, så krävs kunskap eller åtminstone en förmåga att kunna ta till sig tillräckligt mycket av den varan för något man vill behandla, vilket ofta inte är gjort i en handvändning. Medlemsservice c/o Föreningshuset Virkesvägen Stockholm tel ( ) Ansvarig utgivare Rickard Klinkert Sekretariat Redaktion

11 BILAGA TILL NR 2 / APRIL / 2014 Medlemsundersökning 2013 års Enkät I syfte att utveckla SER för att på bästa sätt motsvarar våra medlemmars behov och förväntningar genomförde SERstyrelsen en medlemsenkät under oktober-november Frågorna skulle ge styrelsen feedback på hur SERs organisation och nuvarande verksamhet uppfattas och förslag och idéer till hur den bör utvecklas! Målet är att fortsätta utveckla SERs attraktionskraft, öka antalet medlemmar och bygga en förening med ännu större mervärden för sina medlemmar. Gunnar Andersson i SERstyrelsen redovisade resultatet av enkätundersökningen vid årsmötet. I denna bilaga till Elteknik nr 2/2014 sammanfattar vi resultatet. Fördelning av medlemmar 2013 och svarsfrekvens i undersökningen Fördelningen av SERs ca medlemmar var 2013 ca 65 % seniorer, ca 30 % pensionärer och resten studenter (bild 1). Enkätundersökningen besvarades av 14 % av medlemmarna och i en fördelning som väl motsvarar medlemsfördelningen ovan (bild 2). Detta innebär att resultatet kan anses representativt för synpunkterna i nuvarande medlemskår. Hur bra är föreningen är på att tillgodose medlemmarnas behov? Frågan besvarades av nära hälften med bra eller mycket bra, medan något flera svarade neutral (bild 3). Det finns flera fördelar med att vara medlem i SER. Vilka av dessa känner du till? (bild 4). Här svarade medlemmarna att de fem viktigaste fördelarna med att vara medlem är 1. Elektroniktidningen 2. Medlemsbladet Elteknik 3. Tidningen Telekom idag 4. Föreläsningar 5. Studiebesök Av dessa gavs högsta prioritet till Elektroniktidningen. Vilka aktiviteter vill du att SER ska engagera sig mer i? (bild 5). De mest intressanta aktiviteterna blev 1. Föreläsningar 2. Studiebesök 3. Kompetensutveckling 4. Erfarenhetsutbyte 5. Remissinstans för näringslivet 6. Hållbar samhällsutveckling Sammanfattningsvis (bild 6) har styrelsen tagit beslut om att gå vidare med att Analysera materialet med ett eventuellt rådslag Ha minst en aktivitet per termin och region Regioner som skall prioriteras initialt är SER Syd och SER Väst Försöka identifiera eldsjälar för nya regioner Detta har bl.a. avspeglats sig i följande resultat i verksamheten hittills under 2013/2014 (bild 7) Region Stockholm - 4 föreläsningar som en del av 125-årsjubileet - Höstmöte - Årsmöte med SER Prize-utdelning och föredrag av pristagare - Planerar för seminarium maj Region Väst - En föreläsning Graphene Flagship som en del av 125-årsjubileet - Ett seminarium om Kreativitet 2 april Region Syd - Företagsbesök Axis inplanerat 14 maj Synpunkter och idéer på hur SERs verksamhet kan utvecklas, förslag till programpunkter m.m. är välkomna till

Royne Markhester, Gustav Gottberg, Torbjörn Johnson, Kjell Markström och Sara Lundvall.

Royne Markhester, Gustav Gottberg, Torbjörn Johnson, Kjell Markström och Sara Lundvall. Medlemsblad för Svenska elektro- och dataingenjörers riksförening nr 3 /juni /2010 Detta nummer av Elteknik distribueras endast elektroniskt INNEHÅLL 1 Rapport från Årsmötet 2 TV-marknadens utveckling

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet MEDLEMSBLAD FÖR SVENSKA ELEKTRO- OCH DATAINGENJÖRERS RIKSFÖRENING NR 4 / JUNI /2015 Detta nummer distribueras endast elektroniskt 1 Ordföranden har ordet Årsmötet den 6 maj 2 Vinnarna av SER Prize och

Läs mer

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15.

Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening. POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS. Läs mer på sidan 14-15. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 Juni 2003I HANS-OLOV OLSSON VD, VOLVO CARS Läs mer på sidan 14-15. Ankomst till Grinda. Peter Rhedin, Hans Janlinder med damer,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog

Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande. dialog Framtidsbygd mat, måltid och turism Rapport från en serie symposier och en fortlöpande 2013-01-14 dialog Progrezzum, entreprenörer för hållbar utveckling, ekonomisk förening Urban Laurin En rapport med

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14]

REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] intern REVISION 1-2/07 Internrevisorn som avstängdes [5] Ensamma revisorer [12] Möt Yvonne Palm [14] Internrevisorn en trygghet i företaget TIDSKRIFT OM INTERNREVISION Utgiven av Internrevisorerna MATERIAL

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling

Mistras årsrapport 2004. Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Mistras årsrapport 2004 Forskning med användarvärde för hållbar utveckling Innehåll Mistras Årsrapport 2004 4 5 6 8 10 Mistras vision Att arbeta för framtiden Mistras ordförande: 2004 har bäddat för bra

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse

Innehållsförteckning. Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse År 2009 i korthet sid 3 VD om 2009: Dataföreningen 60 år - Ett kompetentare Sverige sid 4 Ny webb, nya medlemstjänster sid 6 Dataföreningens

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell CIVILINGENJÖR I Teknisk fysik och elektroteknik Teknisk fysik och elektroteknik - internationell Tekniska högskolan vid Linköpings universitet LiU EXPANDING REALITY Det är både KUL & KRÄVANDE att plugga

Läs mer

IFLA faller på plats. KBs plan/skls enkät. Ellen Tise/Tomas Lidman. Biblioteksbladet

IFLA faller på plats. KBs plan/skls enkät. Ellen Tise/Tomas Lidman. Biblioteksbladet Biblioteksbladet KONFERENS: IFLA faller på plats BIBLIOTEKSPOLITIK: KBs plan/skls enkät INTERVJU: Ellen Tise/Tomas Lidman 04:2010 P. V. Supa erbjuder kompletta lösningar till bibliotek Självbetjäningsautomater

Läs mer

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE

NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet Slutrapport 2013-06-17 NYA PENGAR TILL DET NYSKAPANDE en modell för Kulturbryggans mäklarverksamhet INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH

LTH. nytt. Anna vinner pris! Biokraftverk blir skola. Allt om X-jobben LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 FLIP FOR ENGLISH LTH nytt FLIP FOR ENGLISH LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLAS NYHETSMAGASIN NR 2 2013 Biokraftverk blir skola Allt om X-jobben Anna vinner pris! LTH-NYTT NR 2 2013 18 28 24 8 Kronan på verket EXAMENSARBETET HAR ALLTID

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer