Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB"

Transkript

1 Sida 1(15) Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av de tio främsta symfoniorkestrarna i världen. Göteborgs Symfoniker har länge ansetts vara en av Europas främsta orkestrar. Nu har vi tagit sikte på världstoppen och arbetar metodiskt med att ta oss dit. Som framgångsfaktorer har vi identifierat högsta konstnärliga kvalitet, starkt publikfokus, en ledande barn- och ungdomsverksamhet samt finansiell och organisatorisk styrka. För den finansiella styrkan tackar vi vår ägare Västra Götalandsregionen, VGR, som på senare år bistått med väsentliga ramökningar. Även vår självfinansiering har ökat biljettintäkter, sponsormedel och överskott från restaurang och uthyrning men också våra kostnader. Ännu krävs stora investeringar om visionen ska kunna infrias. Vår höga ambitionsnivå omfattar verksamhetens alla delar, vilket gett positivt resultat såväl konstnärligt som ekonomiskt. Vi ser en mycket positiv utveckling också vad gäller publiktillströmning, extern samverkan och interna processer för produktion och redovisning. Verksamheten är numera också miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Vi kan stolt konstatera att år 2014 kan läggas till handlingarna som ännu ett framgångens år för Göteborgs Symfoniker AB. De senaste årens satsningar av VGR och andra finansiärer jämte vårt systematiska arbete med att positionera Göteborgs Symfoniker internationellt har givit utdelning från 2014 i form av en verksamhet på exceptionellt hög nivå. Med ett konsertutbud värdigt en europeisk storstad, prestigefyllda inspelningsprojekt och flera viktiga turnéer tar vi nu plats bland de riktigt stora orkestrarna. Under 2014 har Göteborgs Symfoniker i större omfattning än någonsin tidigare samarbetat med dirigenter och solister ur det absoluta toppskiktet. Frekventa gäster var bland andra Kent Nagano, Gustavo Dudamel, Neeme Järvi, Herbert Blomstedt, Christian Zacharias och Jukka- Pekka Saraste. Vi har inlett ett samarbete med internationellt välrenommerade Radiokören och vi samverkade i februari med Göteborgs Internationella Filmfestival och Scandinavium kring ett liveuppförande av musiken till filmen Koyaanisquatsi ihop med Philip Glass Ensemble från New York. Vi har fortsatt vår satsning på kvinnliga dirigenter och har givit samtidsmusiken fortsatt stort utrymme i programläggningen. Under 2014 uruppförde vi sex verk, varav två var beställningar av de internationellt mycket efterfrågade tonsättarna Unsuk Chin och Magnus Lindberg. Vår redan omfattande barn- och ungdomsverksamhet förstärktes ytterligare. Konsertutbudet

2 Sida 2(15) blev större med produktioner för skolans alla stadier och fortsatt fri entré för skolelever. Vårt samarbete med El Sistema utvidgades med fler möten mellan barnen och våra musiker, två sida vid sida-konserter och en nationell musikfestival som vi arrangerade tillsammans med Göteborgs Stad och Stiftelsen El Sistema. Vår samverkan med annan musikundervisning fördjupades genom en temavecka kring talangutveckling och ett residens för Caracas Youth Orchestra från Venezuela. I syfte att vidga deltagandet i verksamheten har vi ökat vår regionala närvaro genom konserter i mindre konstellationer. Vara Konserthus är fortsatt Göteborgs Symfonikers andra scen och ger jämte utomhuskonserterna i Slottsskogen och Götaplatsen goda möjligheter att locka ny publik. Genom vår medverkan i VGR:s och Kungälvs kommuns stora fredsfirande på Bohus fästning 4-7 juni nådde vi ut ytterligare. Vårt digitala konserthus, GSO Play, ger oss en närmast osannolik räckvidd. Tittare i mer än 200 länder ser regelbundet de konserter vi lägger ut. Under 2014 ökade vi frekvensen, intensifierade marknadsföringen och lanserade flera nya kanaler för spridning av Göteborgs Symfonikers framträdanden. De digitala konsertbesöken kommer även fortsättningsvis att vara kostnadsfria för tittarna. För att åstadkomma ovan nämnda utveckling krävs fortsatta investeringar i verksamheten, och vi arbetar intensivt med att öka självfinansieringen genom biljettförsäljning, samverkan med näringslivet och vår uthyrnings- och restaurangverksamhet. Samtidigt är vi fortsatt beroende av ägarens långsiktiga bidrag. 2. Verksamheten Uppdrag från Västra Götalandsregionen Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, bidrar till regionens attraktivitet och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen. Orkestern har stark internationell lyskraft och har som ambition att inom tio år positionera sig som en av världens främsta. Kvalitetsutveckling och fördjupad kunskap inom området ska uppnås i internationell konkurrens och genom medvetna satsningar ska nya scener erövras som regelbundet återkommande spelplatser. Som en av regionens framgångsrika musikinstitutioner ska Göteborgs Symfoniker under uppdragsperioden särskilt utveckla barn- och ungdomsverksamheten samt genom nya konsertformer möjliggöra för fler människor att möta den klassiska musiken. Under uppdragsperioden ska nya kontaktytor utvecklas regionalt, nationellt och internationellt. Symfonikerna har till sitt förfogande ett unikt hus med många möjligheter till möten och upplevelser och ska under uppdragsperioden ta initiativ till nyskapande samarbetsprojekt och partnerskap på musikområdet. Målgrupper för samverkan är kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Arbetet med jämställdhet och mångfald inom scenkonstområdet är fortsatt prioriterat. Uppdrag Utveckla Göteborgs Symfonikers konstnärliga kvalitet.

3 Sida 3(15) Utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Initiera digitala utsändningar av Symfonikernas konserter. Initiera sommarverksamhet i Göteborgs Konserthus. Stärka samarbetet med kultur- och musikskolor, konsertarrangörer och det fria musiklivet. Stärka och utveckla kompetensen inom organisationen. Under uppdragsperioden följa upp resultaten av insatserna kring tillgänglighet, regional utveckling och medborgarnas delaktighet. 2.1 Regionfullmäktiges mål Kulturnämnden ska skapa förutsättningar för att deltagandet i kulturlivet vidgas och en kvalitativ kulturutveckling stärks i hela Västra Götaland Göteborgs Symfoniker AB arbetar intensivt med barn och ungdomsverksamhet vilket framgår under punkt 4. Genom vår digitala satsning GSOPlay får medborgare i hela regionen (och världen) tillgång till minst två orkesterkonserter per månad som streamas via internet. Med trailern GSO Roadshow har Göteborgs Symfoniker besökt festivaler och olika arrangemang runt om i regionen under perioden juni-oktober. Där har besökarna kunnat se och höra vår digitala satsning inne i trailern. Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Göteborgs Symfoniker når upp till de indikatorer som fastställts för miljöarbetet. Verksamheten miljödiplomerades hösten 2013 och arbete med att nå våra miljömål pågår kontinuerligt. En omdiplomering kommer att genomföras under första kvartalet Dessutom pågår en utredning om möjligheten att Krav- eller Svanen-märka vår restaurangverksamhet. Regionstyrelsen och Kommittén för rättighetsfrågor ansvarar för att regionens verksamheter ska vara tillgängliga för alla invånare Göteborgs Symfoniker arbetar med tillgängligheten i fastigheten genom att undanröja enkelt avhjälpta hinder. Dessutom pågår en stor översyn av de publika ytorna för att förbättra såväl arbetsmiljö för medarbetarna som tillgänglighet för våra besökare. Renoveringen kommer att genomföras sommartid under perioden enligt plan. Vi använder hörslingor med trådlös IR-överföring i våra konsertsalar. Vår externa webbplats följer till viss del internationell standard för tillgänglighet på webben, WCAG 2.0 nivå AA. På webbplatsen finns information om tillgängligheten i våra publika lokaler för personer med funktionsnedsättning. Genom vår digitala satsning når verksamheten ut även till de som inte har möjlighet att besöka konserthuset. Även GSO Roadshow, då vår trailer åker runt i regionen under sommarmånaderna och visar vårt digitala konserthus, har varit ett sätt att öka tillgängligheten. Genom olika aktiviteter riktade mot barn och unga arbetar vi också för att nå nya publikgrupper och nya musikanter, och på så vis bidra till en mindre segregerad stad och region.

4 Sida 4(15) Regionstyrelsen ska stärka regionen som en attraktiv arbetsgivare Göteborgs Symfoniker genomför under våren 2014 en arbetsmiljöenkät där bland annat delaktighet och arbetsmiljö belyses. Utifrån resultatet sätts nya mål för arbetsmiljöarbetet. Vid våra medarbetarsamtal, som genomförs på hösten med varje medarbetare, görs en plan för vars och ens kompetensutveckling. Vi har en väl fungerande samverkansorganisation mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna. 2.2 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans Vi anser att vi har god kontroll på våra kostnader och har haft en medvetenhet gällande att 2014 års verksamhet planerades på en hög kostnadsnivå. För att nå ett 0-resultat 2014 löstes obeskattade reserver upp till ett värde av drygt 200 tkr. Alla verksamheter ska arbeta för att öka sin produktivitet och effektivitet I allt vi gör strävar vi efter högsta möjliga kvalitet med tillgängliga medel. För oss är detta att arbeta effektivt. 2.3 Verksamhetens övergripande uppdrag och verksamhetens mål I april 2014 lade styrelsen för Göteborgs Symfoniker fast en vision och strategiplan för Göteborgs Symfoniker AB Huvudpunkterna ur denna strategiplan presenteras nedan. Vision för Göteborgs Symfoniker Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Framgångsfaktorer och aktiviteter Högsta konstnärliga kvalitet Historiskt förankrade och först med det nya Samarbete med de främsta dirigenterna och solisterna Optimerad programläggning Inspelningar och utsändningar Turnéer

5 Sida 5(15) Artist- och repertoarutveckling Orkesterutveckling Körutveckling Publikfokus Ett modernt tilltal Ökad dialog Erbjuda bildning Ge bästa bemötande Konserthusets renovering, projekt K2 En ledande barn och ungdomsverksamhet Skolproduktioner av hög relevans Säkra musikeråterväxten Vara ledande i El Sistemas utveckling i Sverige Finansiell och organisatorisk styrka Verksamheten politiskt förankrad Fortsatt stark skattefinansiering av verksamheten Optimera abonnemangsstrukturen Rätt och tillräcklig bemanning Ett utvecklat medarbetarskap Väletablerade processer för produktion och administration Verksamhetens miljöarbete Göteborgs Symfoniker mijödiplomerades i slutet av år 2013, och kommer att omdiplomeras våren Inför diplomeringen togs ett antal styrdokument fram, bland annat en miljöanpassad inköpspolicy och en resepolicy. Miljöfrågor hanteras i företagets samverkansgrupp. Av restaurangens inköp under året var 27,6% ekologiska. Vi avser att klimatkompensera för de flygresor som företas på verksamhetens bekostnad, men inväntar VGRs utredning på området. En utredning pågår kring möjligheterna att krav- eller svanen-

6 Sida 6(15) märka verksamhetens restaurang. 2.6 Prestationer Evenemangsstatistik antal konserter 2014 Antal konserter 2013 Antal besökare 2014 Antal besökare 2013 Orkesterkonsert Populärproduktion orkester Populärproduktion tex popical, världen i Konserthuset Jazzkonsert Barn-, familje-, och skolkonsert Kammarkonsert Fikastråket Föreläsning TOTALT På övriga spelplatser i Västra Götalandsregionen genomfördes 8 konserter med ca åhörare. På turnéer i övriga Sverige och världen genomfördes 11 konserter med hörare. Totalt antal barn och unga som omfattats av vår verksamhet som publik eller utövare uppgår till ca personer. Antal besökare på våra konserter inklusive turnéer och utomhuskonserter uppgår till ca personer. Under året har Sveriges Radio spelat in och sänt ut tio av våra orkesterproduktioner och fyra jazzproduktioner. Unika besökare på webbsidan GSOPlay (fördelat pp 213 länder): Videovisningar på GSOPlay.se: Videovisningar på OperaTV Softwares kanalaer: Besök i vår GSOplay App: visningar på Youtube: Personal I Göteborgs Symfonikers nyligen antagna strategidokumentet för finns följande strategier och mål som relaterar till området personal: Vi ska genomföra minst en gemensam orkesterutvecklingsdag per termin. Stämmor, sektioner och musiker enskilt ska planera och genomföra utvecklingsaktiviteter varje år. Vi ska kontinuerligt utveckla vår kompetens att ge ett gott bemötande till alla medarbetare, kunder och besökare. Vi ska 2014 rekrytera en VD och konstnärlig chef som stödjer vår vision.

7 Sida 7(15) Vi ska slutföra rekryteringar inom administrationen enligt plan fastlagd i januari Vi ska genomföra kompetensväxlingsåtgärder för att möta kommande stora generationsskifte i orkestern. Vi ska formulera oss kring medarbetarskapet vid GSAB. Vi ska utveckla ett introduktionspaket för nyanställda musiker, liknande det som finns för nyanställda administratörer. Vi ska varje år planera och genomföra utvecklingsaktiviteter för medarbetare inom administration, teknik och restaurang. Vi ska säkerställa att antagna policydokument efterlevs. Vi ska vidareutveckla vårt systematiska arbetsmiljö- och likabehandlingsarbete. Beträffande kommande rekryteringsbehov i orkestern med anledning av pensionsavgångar, har organisationen en långsiktig överblick. Behovet möts kontinuerligt upp, i första hand genom att tidigarelägga eller åtminstone planera in provspelningar med god framförhållning. Inom administrationen har vi genomfört de rekryteringar som var planerade, med tonvikt på planerings- och marknadsavdelningarna. Här igenom har vi dels tillfört organisationen ny kompetens inom områdena barn- och familjekonserter samt sociala media. Därtill har vi rekryterat ytterligare en producent på tillsvidareanställning samt en på föräldravikariat, i syfte att stärka upp verksamheten inför kommande pensionsavgångar. Även konserthusets restaurang har under året tillförts kvalificerade resurser i form av tidsbegränsade befattningar som restaurangansvarig och caféansvarig. Ny VD har rekryterats. Rörande medarbetarskap har vi etablerat kontakt med Freddy Hällstén, organisationsforskare och prefekt vid företagsekonomiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, som tillsammans med vår HR-funktion ska ta fram en skräddarsydd modell för att utveckla medarbetarskapet inom GSAB. En översyn av styrdokumenten för HR har genomförts, i syfte att fastställa systematiskt genomförande, uppföljning och uppdatering. I samverkan med våra fackliga företrädare och huvudskyddsombud implementerar vi löpande fastlagda rutiner, och involverar så långt det är möjligt våra medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En översyn av organisationens samtliga styrande dokument är planerad till första halvan av Personalstruktur Vissa strukturförändringar har gjorts på den administrativa sidan av verksamheten, med initiering Q och genomförande under Q Förändringarna är föranledda av tydligare och mer nyanserade verksamhetsbehov. Vårt uppdrag rörande barn och ungdomar har accentuerats, varför tjänsteutrymme avsattes för nyrekrytering av en assistent till vår barn- och ungdomsproducent, med särskilt ansvar för våra skol- och familjekonserter. Vidare har GSO stärkt sin närvaro i sociala media genom att istället för att återbesätta en tjänst som webbutvecklare, använda utrymmet till att anställa en digital kommunikatör på 60%, som kompletteras med köpta IT-tjänster.

8 Sida 8(15) För utveckling av restaurangverksamheten skulle en restaurangansvarig rekryteras för projektanställning under den intensiva perioden september till december, som stöd till vår restaurangchef som genom organisationsförändring har fått utökat verksamhetsansvar. Inledningsvis var det svårt att hitta en lämplig kandidat, men tjänsten tillsattes ändå slutligen och funktionen kommer under Q att upprätthållas med en timanställning. Samtliga strukturförändringar har rymts inom befintlig budget och varit kostnadsneutrala. 3.6 Jämställdhet och mångfald Bevakningen och utvecklingen av bolagets jämställdhet och mångfald, som inom GSAB går under paraplybegreppet likabehandling, ingår i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Under 2014 genomfördes för tredje gången vår interna arbetsmiljöenkät, som ursprungligen är utvecklad i samverkan mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Utfallet av enkäten påvisade i huvudsak ett behov av utveckling rörande den psykosociala arbetsmiljön över lag, och en kontakt har etablerats med Göteborgs universitet för att utreda möjliga handlingsalternativ. Internt pågår även en partsgemensam dialog om lämpliga aktörer att handleda ett utvecklingsarbete. Beträffande den fysiska arbetsmiljön, upplever de kvinnor som har svarat på enkäten färre brister (i genomsnitt 2,0 per respondent) än männen (i genomsnitt 2,3 per resondent). För den psykosociala arbetsmiljön är läget det motsatta (kvinnornas 1,84 jämfört med männens 1,68 i genomsnitt). När det gäller ledarskapet i organisationen anser 79-95% av de kvinnliga och 89-96% av de manliga respondenterna att chefen ofta eller alltid löser sina ledaruppgifter på ett välfungerande sätt. I genomsnitt 77% av de kvinnliga och 92% av de manliga respondenterna anser att man som anställd vid GSO har lika möjligheter oavsett de laga diskrimineringsgrunderna. Mest försvårande för lika möjligheter ansåg kvinnorna att faktorn kön är, medan männen tror att funktionsnedsättning försvårar mest. Dessa värden kommer att ligga till grund för uppdaterade arbetsmiljömål i bolagets Arbetsmiljöplan Därtill har tillgänglighetsfrågan har varit högaktuell under året, utifrån GSAB:s roller både som arbetsgivare och som offentlig kulturinstitution. För att försöka finna gemensamma utvecklingsmål och synergier, utarbetades handlingsplanen för ökad tillgänglighet tillsammans av bolagets fastighetsansvarige och HR-strateg. Ambitionen har varit att tillgodose både Kulturrådets krav på verksamheter som uppbär statligt kulturbidrag samt de krav som följer av både befintlig och kommande lagstiftning som är tillämplig på GSAB som arbetsgivare. Ingen i ledande befattning har genomgått utbildning i genuskompetent ledarskap, utöver vad som eventuellt har ingått som delmoment i andra utbildningar.

9 Sida 9(15) 3.7 Personalvolym Utbildning, kultur och fritid Teknik och hantverk Kök, städ, tvätt Administration Totalt Under rubriken Utbildning, kultur och fritid redovisas timanställda i orkestern, vilket omfattar både vikarier och extramusiker. Antalet kan variera bl.a. beroende på vilka konserter som spelas den aktuella månaden. under rubriken Administration redovisas även foajépersonal och reception. Även dessa varierar i antal beroende på verksamhet, och påverkar resultatet mycket beroende på hur många som varit i tjänst för att täcka bemanningsbehovet under den aktuella månaden. Personalvolymen har under 2014 i stort motsvarat verksamhetens behov utifrån givna förutsättningar i budget och prognoser, bortsett från kompletteringar inom ekonomi och reception (se 3.8. Bemanningsföretag). Bortsett ifrån eventuella önskemål bland våra medarbetare med intermittent arbetstid, som i juridisk mening är tillsvidareanställda, finns i dagsläget inga ofrivilliga deltidsanställningar som är kända i organisationen. 3.8 Bemanningsföretag Kostnader för bemanningsföretag, tkr Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Läkare Sjuksköterskor Övriga Totalt GSAB har under 2014 köpt konsulttjänster från bemanningsföretag för att täcka upp vid arbetstoppar samt partiella och/eller oplanerade men lagstadgade ledigheter, eftersom det är både tidsödande och mycket svårt att hitta tillräckligt kvalificerade kandidater att anställa för oregelbundna behov. Där utöver anlitar vi bemanningsföretag vid tillfälliga och kortvariga behov i vår reception, där vi kontinuerligt analyserar och överväger alternativ rörande schema och arbetstider för att skapa en mer stadigvarande bemanning. Situationen har under 2014 emellertid varit komplex, till följd av föräldraledighet och ohälsa.

10 Sida 10(15) 4. Övrigt Konstnärliga höjdpunkter Möjligheten att samarbeta med högt kvalificerade och inspirerande artister är den enskilt viktigaste faktorn för en symfoniorkesters konstnärliga utveckling och därmed för publikens upplevelse i konsertsalen. Göteborgs Symfoniker anlitar dirigenter och solister i internationell konkurrens, vilket gör glädjen över de fina artister vi har kunnat presentera under 2014 extra stor. Medvetna satsningar har lett till att en förhållandevis stor andel av dem är kvinnor. Säsongen 2013/2014 tillträdde Kent Nagano formellt som Göteborgs Symfonikers förste gästdirigent och har på så sätt satt en mycket stark prägel på året Det har varit många höjdpunkter, men vi måste nämna hans tre konsertprogram med musik av 150-årsjubilaren Richard Strauss. Våra närmsta titeldirigenter Neeme Järvi, Christian Zacharias och Gustavo Dudamel har återigen gästat oss. Den förstnämnde med fortsättningen av inspelningsprojektet av Kurt Atterbergs nio symfonier, den sistnämnde med en turné till Frankrike, Italien och Schweiz där han tillsammans med Göteborgs Symfoniker gav sex konserter. Herbert Blomstedt var hos oss 2 veckor i juni där han fullbordade inspelningen av både den dokumentarfilm och den skivinspelning han påbörjade i Vi genomförde med honom också en kort Sverigeturné med besök i Jönköping och Umeå, Europas Kulturhuvudstad Andra dirigenter att särskilt nämna är David Afkham, Santtu-Mathias Rouvali, Alain Altinoglu, Dmitrij Kitajenko, Joana Carneiro, Jukka-Pekka Saraste, Stanislaw Skrowaczewski, John Storgårds och Marc Minkowski. Bland solisterna vill vi särskilt lyfta fram Martin Fröst, klarinett, och vår Artist-in-Residence 2014/2015, Arabella Steinbacher, violin, Nina Stemme, sopran, Håkan Hardenberger, trumpet, Barbara Hannigan, sopran, Yefim Bronfman, piano och Miah Persson, sopran. Vi vill också nämna att Radiokören har varit med i två av Göteborgs Symfonikers program samt gjort en egen à cappella-konsert. Göteborgs Symfoniker har under året gjort skivinspelningar med Håkan Hardenberger, trumpet och John Storgårds, dirigent, för BIS, Neeme Järvi (med Kurt Atterbergs musik) för Chandos, Kent Nagano (med Richards Strauss musik) för FARAO Classics och Herbert Blomstedt (med Wilhelm Stenhammars musik, label ej bestämd). Vi har gjort världs- eller Sverigepremiärer av tonsättarna Albert Schnelzer, Malin Bång, Hans Abrahamsen, Magnus Lindberg, Unsuk Chin, Jesper Nordin, Mats Larsson Gothe och Brett Dean. Större projekt att uppmärksamma är ett konsertframförande av filmen KOYAANISQATSI av Philip Glass i samarbete med Scandinavium och Göteborg International Film Festival, spelmusikproduktionen SCORE i samarbete med Dreamhack samtframförandet av verket Manyworlds av Rolf Wallin för orkester och 3D-film. Symfonikerna repriserade också sin

11 Sida 11(15) prisbelönade barnföreställning Kom in! med husvagnar på Götaplatsen. En ledande barn- och ungdomsverksamhet Göteborgs Symfonikers barn- och ungdomsverksamhet vänder sig till barn och unga som publik och barn och unga som musikanter. I tillägg genomsyras verksamheten av ett socialt engagemang genom det viktiga och angelägna samarbete med El Sistema. Syftet är i första hand att erbjuda starka musikupplevelser, men också att trygga publikåterväxten, utveckla talanger för framtida rekrytering till orkestern och bidra till vårt samhälles sociala hållbarhet. Målsättningen är att nå både dem som aldrig förr upplevt en symfoniorkester i verkligheten och de som redan har ett starkt intresse för den klassiska musiken. Vår vision är att Västra Götaland om tio år ska vara den region i Sverige där den symfoniska musiken har starkast fäste med publik och utövare i alla åldrar. Barn och unga som publik I syfte att förnya och utveckla konsertutbudet för skolor och familjer hade vi tonsättaren Paula af Malmborg Ward och regissören Svante Grogarn anställda som residenskonstnärer under två år, ett residens som löpte ut i juni Efter att ha reflekterat och utvärderat residensperioden valde vi fortsätta utvecklingsarbete genom att pröva nya samarbetspartners på enskilda projekt då vi inte kände oss redo att ge ett längre uppdrag till någon enskild aktör. Gunilla Johansson, verksam på bland annat Backa Teater bjöds in och fick uppdraget att göra en skolproduktion med fullstor orkester. Resultatet blev Söt, tyst och duktig, en musikdramatisk berättelse om ett fosterbarns liv. Göteborgs Symfoniker fick sällskap på podiet av Fia Adler Sandblad som framförde sin egen självupplevda historia som fosterbarn ackompanjerad av Prokofjevs Romeo och Julia. My Rhapsody in Blue blev resultatet av samarbete med den mångfasetterade artisten och sångerskan Evelyn Jons. Föreställningen tog utgångspunkt i viktiga och aktuella frågor kring nätmobbing. Evelyn utformade föreställningen och framförde den tillsammans med en mindre ensemble ur Göteborgs Symfoniker. Efter flera fruktsamma samarbeten har vi nu landat i att vi önskar fastanställa en person med berättande som sin primära kompetens. På provanställning inom barn och unga finns sålunda nu Mats Kjelbye, dramatiker och dramaturg med erfarenhet av scenkonst för barn och unga från bland annat Backa Teater och Folkteatern i Göteborg, Stockholms stadsteaters scen för barn och unga, Skärholmen och Radioteatern. Samtliga skol- och familjeproduktioner 2014 Dreamhack, en konsert för gymnasiet. Söt, tyst och duktig, sex skolkonserter och en familjekonsert, 9-11 år. My Rhapsody in Blue, åtta skolkonserter, år Manyworlds, en konsert för gymnasiet. En hyllning till Tove Jansson, familjekonsert på Götaplatsen. Kom in!, sju skolkonserter och en familjekonsert, 4-10 år.

12 Sida 12(15) Dollhouse med Martin Fröst, en konsert för gymnasiet. Vid 20 tillfällen har skolklasser kommit till Konserthuset på studiebesök. Kreativa samspel, ett slags utökat studiebesök där barnen själva får skapa musik och röra sig till musik och på så sätt få ett nära möte med musiker ur Göteborgs Symfoniker, har anordnats vid tre tillfällen. Totalt 17 klasser deltog i dessa. Barn och unga som musikanter - för ett socialt hållbart samhälle För fyra år sedan påbörjade vi vårt samarbetearbete med El Sistema. El Sistema är undervisning med musiken som verktyg för mänsklig och social utveckling och drivs av kulturskolan i Göteborgs samtliga stadsdelar. Det finns ett före och ett efter El Sistema i Göteborgs Konserthus. Redan innan El Sistema blev en del av Göteborgs Symfonikers barnoch ungdomsverksamhet hade vi flera inarbetade projekt som riktade sig till spelande barn och unga. Men arbetet med El Sistema kom att bli en egen och väldigt angelägen del av verksamheten. Efter fyra år kan vi nu se att dessa två spår naturligt nog mer och mer går ihop och bildar ett större. Runt El Sistema råder ett engagemang och en vilja att bidra som gör att vi kan satsa starkare på fler projekt för målgruppen barn och unga som spelar. Ett engagemang som vi naturligtvis vill ska komma alla spelande barn och unga till del och inte endast dem som påbörjat sin musicerande bana inom El Sistema. I arbete för musicerande barn och unga där förebildning spelar en central roll försöker vi ta ett helhetsgrepp och skapa inspirerande projekt som riktar sig till alla åldrar och nivåer och där man får möjlighet att möta sina förebilder och musicera med dem. Som ett resultat av vår strävan att vara ledande i utvecklingen av El Sistema i Sverige fick Göteborgs Symfoniker i samarbete med El Sistema i Göteborg för ett år sedan i uppdrag av Göteborgs stad att utröna om det var möjligt att skapa ett musikens Gothia Cup i Göteborg. För att ta reda på detta genomfördes i juni 2014, i samarbete med Stiftelsen El Sistema och Göteborg & Co, Side by Side Music Camp för första gången. Över 600 deltagare representerade ett antal städer i Sverige, Norge och Danmark. I juni 2015 planerar vi för nästa läger då vi hoppas dubblera antalet deltagare och även få en större internationell spridning. Vår samverkan med El Sistema omsätter vi i ytterligare en rad olika aktiviteter. Vid sju tillfällen har musiker ur Göteborgs Symfoniker åkt ut till skolor i Göteborg för att träffa El Sistemas elever på ett så kallat Vänstay. Till konserthuset kom barnen på besök för sin årliga kick-off i september. Kick-offen markerar starten på barnens kulturskoletermin och innebär att barnen får chans att lyssna på repetition med orkestern för att sen få en pratstund med sina förebilder. Vi genomförde också, för tredje året, i rad två stycken Sida vid sida- konserter där barn från El Sistema spelade sida vid sida på podiet i Stora salen med musikerna i Göteborgs Symfoniker. I augusti åkte konceptet på turné då Göteborgs Symfoniker spelade sida vid sida med El Sistema barn från Göteborg, Malmö, Stockholm och Södertälje. Vid denna konsert som ingick i Östersjöfestivalen var orkestern, under ledning av G7stavo Dudamel, något förstärkt av musiker från Radiosymfonikerna och Kungliga Filharmoniska orkestern. En konsert som manifesterade det goda samarbete som El Sistema bidragit till mellan de professionella symfoniorkestrarna i Sverige. Under året har vi genomfört ytterligare en rad aktiviteter riktade till unga musikanter. För att stödja och motiverar de unga som kommit en bit i sin utveckling på sina instrument har vi i

13 Sida 13(15) flera år satsat på att bjuda in gästande unga orkestrar. I november fick vi besök av Youth Orchestra of Caracas. En ung virtuos orkester med sitt ursprung i El Sistema i Venezuela bestående av ca 200 musiker i åldrarna år. Förutom att orkestern spelade en egen konsert fick 150 barn och unga från regionen i åldrarna 6-17 år tillbringa en dag tillsammans med besökarna från Venezulea. Intensiva repetitioner ledde fram till konsert för en entusiastisk publik. På temat gästspel bjöds den lokala orkestern Vägus, Västra Götalands Ungdomssymfoniker in till Konserthuset och fick möjlighet att ge en konsert. I Vägus spelar 70 ungdomar i åldrarna år. Polstjärnepriset är en tävling för unga musiker i regi av Vänersborgs kommun. Finalen gick för andra gången i Göteborgs Konserthus i januari. Samarbetet med tävlingen är så framgångsrikt att vi nu tagit beslutet att involvera hela orkestern i projektet som kommer att ackompanjera nästa års finalister. Sportlovsorkestern samlade ett 50-tal ungdomar i åldrarna år. I april bjöds 200 violinister från Göteborgs samtliga kulturskolor in för en speldag tillsammans med norska Alexander Rybak. Unga musikanter agerade förband till Göteborgs Symfoniker under nationaldagskonserten i Slottsskogen. I Höstlovskören deltog75 sångare i åldrarna år. Publikutveckling Det är ett faktum att detaljkännedomen om klassisk musik minskar och därför måste kommunikationen kring den anpassas så att den tilltalar även dem som inte känner till verk, dirigenter och solister. Arbetet är långsiktigt med ett tydligt fokus på publiken och dess behov. Göteborgs Symfoniker har därför ett i många stycken unikt tilltal i sin marknadskommunikation där stolen, alltså platsen för den inre känsloupplevelsen av en konsert, står i centrum. Den förändring av abonnemangsstrukturen som gjordes inför spelåret 2013/2014 har behållits. Vår publik måste känna igen sig och ha så stort förtroende för våra konserter att de gärna köper abonnemang. Fokus ligger nu på att öka den andel som återtecknar sina abonnemang samt att anpassa marknadskommunikationen så att den lockar nya målgrupper. En ny form av abonnemang som bygger på samarbeten med organisationer som har mycket stora kundregister, till exempel NK och Hifi-klubben, har framgångsrikt lanserats under Under sommaren 2014 har Göteborgs Symfoniker turnerat i Västra Götalandsregionen med ett digitalt, mobilt konserthus i form av en specialinredd husvagn, GSOROADSHOW. Nedslagen har skett i samband med festivaler och andra lokala begivenheter och har varit mycket uppskattade på de 23 orter som har besökts. Vara Konserthus har sedan länge varit en självklar del i Göteborgs Symfonikers gästspelande i regionen. Under 2014 gästades konserthuset där vid fyra tillfällen. Den traditionsenliga nationaldagskonserten i Slottsskogen den 6 juni lockade som alltid en stor publik. Välbesökta var också våra konserter på Götaplatsen i samband med Kulturkalaset i augusti. Under 2015 har Göteborgs Symfoniker turnerat i Frankrike, Schweiz och Italien med Gustavo Dudamel som även dirigerade under ett besök i samband med Östersjöfestivalen i Stockholm. Vidare besöktes Jönköping och Umeå i juni med Herbert Blomstedt som dirigent.

Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs Symfoniker AB

Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(15) Delårsrapport augusti 2014 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning "Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av de tio främsta symfoniorkestrar i världen. Ur vision antagen

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB

Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(7) Delårsrapport augusti 2015 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av världens tio främsta symfoniorkestrar. Verksamhetens utvecklingsstrategi

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Göteborgs Symfoniker AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 1 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Göteborgs Symfoniker AB Org. nr 556313-1027 Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2014 Innehåll Verksamheten 2014 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Verksamheten 2010. Sida 1(42) Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Verksamheten 2010. Sida 1(42) Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(42) Årsredovisning 2010 Göteborgs Symfoniker AB 1. SAMMANFATTNING Verksamheten 2010 2010 blev ett gott år för Göteborgs Symfoniker AB (GSAB) med stora konstnärliga framgångar för Göteborgs Symfoniker

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs Symfoniker AB. 1. Sammanfattning. Sida 1(19)

Detaljbudget 2014 Göteborgs Symfoniker AB. 1. Sammanfattning. Sida 1(19) Sida 1(19) Detaljbudget 2014 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning "År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland den region i

Läs mer

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst

Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst Sida 1(7) Delårsrapport mars 2016 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten Verksamheten på Kultur i Väst ska stödja och utveckla kulturlivet i Västra Götalandsregionen och baseras på ett treårigt uppdrag

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(6) Detaljbudget 2014 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

Årsredovisning 2012 Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2012 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(29) Årsredovisning 2012 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs Symfoniker är helt klart inne i en stor period, konstaterade dirigenten Kent Nagano i en tidningsintervju

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 1 (11) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Regionteater Väst, 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Sammanställning bolagsmål, underbilaga till Verksamhetsplan 2016

Sammanställning bolagsmål, underbilaga till Verksamhetsplan 2016 Stadens mål Bolagsmål Mål nivå 1 Mål nivå 2 Helsingborg ska Bolaget ska erbjuda Konserthuset ska genom HSO: Konserthuset/HSO: vara en öppen ett pulserande, - Erbjuda symfoniska konserter på hög - 75 produktioner

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB

Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 1 (11) Långsiktigt uppdrag till Vara Konserthus AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 176-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 1 ÅRSREDOVISNING 2013 StyrelSEN och verkställande direktören för Göteborgs SymfonikER AB ORG. nr 556313-1027 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2013 Innehåll Verksamheten 2013 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Internationell Körfestival i Göteborg

Internationell Körfestival i Göteborg Internationell Körfestival i Göteborg Marknadsföra Göteborg som kultur- och turiststad En folkrörelse många sångare och lyssnare i hela världen Ett spännande evenemang för alla göteborgare Varför Göteborg

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Verksamhetsplan 2015. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Verksamhetsplan 2015 Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt 1 Ungt Ledarskap... 3 1.1 Ledarskolan... 3 2 Kurser på lovet... 3 2.1 STORK på höstlovet... 3 2.2 Musik vid Ekebyholm på sommarlovet...

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(20) Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning och slutsats "År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG

Avtal 1 LÅNGSIKTIGT UPPDRAG Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ekonomiska föreningen Stockholms Läns Blåsarsymfoniker (SLB), rörande driften av regional musikverksamhet i

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet.

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet. Sida 1(34) Årsredovisning 2011 Göteborgs Symfoniker AB 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Göteborgs Symfoniker är en av Europas främsta orkestrar och dess chefdirigent Gustavo Dudamel en av de mest efterfrågade

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27

VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015. Förslag inför styrelsen 2014-11-27 VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27 Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring

Läs mer

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass

MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN. BBrass MUSIKHÖGSKOL AN I MALMÖ MUSIKERUTBILDNINGEN BBrass MUSIKERUTBILDNINGEN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ Musikerutbildningen brass Musikerutbildningen erbjuder specialiserade utbildningsprogram som förbereder dig

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

SAMMANFATTNING. Göteborg Wind Orchestra. Mikael Fellenius Verkställande Direktör. Projektansökan VGR_GWO sidan 2

SAMMANFATTNING. Göteborg Wind Orchestra. Mikael Fellenius Verkställande Direktör. Projektansökan VGR_GWO sidan 2 THE H EAST A SIDE ESTO ORY PROJEEKTSKOLK KONSERTERFÖRU UNGAUNGDOMAR R GÖTTEBORG GOCHVÄSTRA AGÖTA ALAND ProjektansökkanVGR_GWO O sidan1 SAMMANFATTNING Barn och Ungdom integration skola Barn och ungdomsproduktioner

Läs mer

Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland.

Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Sida 1(8) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Film Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 1 (12) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till GöteborgsOperan AB 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats:

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Music Around 2014. Öresundsfestival. 9-25 oktober. Stravinskij årets tema. Malmö den 24 september 2013

Music Around 2014. Öresundsfestival. 9-25 oktober. Stravinskij årets tema. Malmö den 24 september 2013 den 24 september 2013 Öresundsfestival Music Around 2014 9-25 oktober Till Kulturnämnden Region Skåne Härmed översänder Musik i Syd kompletterande uppgifter till den ansökan för Music Around 2014, som

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer