Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier"

Transkript

1 Upphandlingschefen ger sina bästa råd. Vill du bli öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar? Halmstads upphandlingschef tipsar och förklarar hur du ska tänka. SIDAN 16 EU-förslag: Tillåt längre fordon. EU-kommissionen föreslår längre bilar och högre tillåtna vikter i vissa fall. Målet är effektivare transporter med lägre bränsleförbrukning. SIDAN 4 Ni förtjänar att respekteras, att vara lönsamma och att få verka i en välmående bransch! SIDAN 3 HALLANDSÅKARNA tidning för sveriges åkeriföretag region Halland # Utländska lastbilar Konkurrens som man får räkna med eller? Åkaren som nobbar låga priser Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier håll dig uppdaterad:

2 För vägen framåt Kom upp till 2% längre till samma pris med miles diesel Nu byter vi namn på vår bensin och diesel till miles. Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel där vi sedan tidigare tillsatt ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du redan nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles *I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EUstandard utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%, jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsle förbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.

3 Ni förtjänar en välmående bransch Ärade medlemmar! Vi är inne i sommarmånaden juni. Då brukar förväntningar om en ljusare och varmare tid födas. Vi tror att den här sommaren ska bli bättre än den förra. Men resebyråerna påminner om förra sommarens regn och rusk och vill få oss att resa utomlands. Sannolikt är vårt minne är kort och vår tro lite större. Minnet är kort även hos beslutsfattare, politiker, medier, allmänhet och myndigheter. Vår roll är att fortsätta trumma in våra budskap och inte ge upp när vi inte når fram, när ingen verkar bry sig eller när vi får kritik för att inget görs, som exempelvis i fallet Uppdrag Granskning. Här fick vi berättigad kritik för att vi som organisation inte hördes i samband med programmet. Inför programmet lät vi oss dock intervjuas, vi skickade filmer och vi bjöd in journalisterna till konferenser. Detta borde vi ha berättat för er och det en lärdom för oss alla. En ljus är att allmänhetens kunskap i frågan troligen höjdes väsentligt efter programmet. Denna allmänhet är också transportköpare och kan bilda opinion mot illegala transporter med vidriga sociala villkor. Vi har frågat er medlemmar om vad ni helst vill att vi jobbar med. Utifrån era synpunkter har vi beslutat att fokusera på fyra områden: vi ska sträva efter en lönsam bransch, en stärkt konkurrenskraft, effektiva transporter och trafiksäkerhet. Allt detta kommer att lanseras i en kampanj under namnet Fair Transport under hösten Kampanjen syfte är att lyfta fram den sunda konkurrensen. Du kan läsa mer om det på sidan 4-5. Ni förtjänar att respekteras, att vara lönsamma och att branschens doping försvinner. Ta hand om er i trafiken och ha en skön sommar! NYHETER Fair Transport kampanjen som ska öka kundernas medvetenhet om vad de egentligen betalar för 4-5 Närkefrakt i Örebro blev först i världen med att certifieras enligt ISP 39001, en ny internationell trafiksäkerhetsstandard 5 Viss optimism om ökad efterfrågan. 7 Tack för ett bra årsmöte! 12 Glada pristagare på Stora Åkeridagen. 14 Så skriver man vinnande anbud. Halmstads upphandlingschef tipsar om hur du ska göra för att vinna offentliga upphandlingar. 16 Välkommen till nätverket Framtidens Åkare. 17 Hallandsåkarna gratulerar Kurt Larsson 80 år! Vi hjälper dig att komma ihåg vem du ska gratulera! 18 press & påverkan 7 Hur har åkerinäringens frågor speglats i media den senaste tiden? reportage Åkeriägaren Mike Dahl säger nej när kunderna begär för lågt pris. Som en följd har han förlorat flera kunder men en del har faktiskt kommit tillbaka fråga experten 9 medlemsnytt 8-10 sista biten 18 Rickard Gegö REGIONCHEF opinion 19 HALLANDSÅKARNA Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag, Halland Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Fräsaregatan HALMSTAD tel: fax: Annonser: Rickard Gegö Ansvarig utgivare: Rickard Gegö

4 avtal klart Fackförbundet Byggnads och Maskinentreprenörerna enades om ett nytt avtal. Det rör personer och löper från 1 maj i år till den 30 april (Svensk Åkeritidning) Helt syntetisk diesel testas OKQ8 ska tillsammans Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar testa hur lastbilars prestanda och komponenter påverkas av att köra på produkten "Diesel BioMax" hundra procent syntetisk diesel. Förhoppningen är att initiativet ska kunna reducera koldioxidutsläppet med 90 procent. (Svensk Åkeritidning) En ren och säker tran Att köpa en transport, där åkaren tar ansvar för säkerhet och miljö, kostar mer än en transport där åkaren har tullat på etiken. Det ska uppmärksammas i kampanjen Fair Transport, där målet är att öka kunderna medvetenhet om vad de egentligen betalar för. Kör dina förare utvilade, håller de farten och vet de hur man lastar godset korrekt och säkert? Lyckas ni hålla alla kör- och vilotider och har ditt åkeri minst en kvalitetscertifiering? Grattis! Då kan du pryda dina bilar med en särskild dekal, som visar att ditt åkeri lever upp till vissa etiska kriterier. På sistone har den sämsta sidan av åkerinäringen fått synas för mycket. Nu vill vi visa en bättre sida. Det ska komma våra medlemmar till godo, säger Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Målet är att synliggöra skillnaden mellan en bra och en dålig transport. Kampanjen Fair TransporT vänder sig dels mot viktiga potentiella kunder, som kommuner och stora företag, dels mot politiker och allmänhet. Målet är att synliggöra skillnaden mellan en bra och en dålig transport, där en dålig innebär till exempel att förarna är trötta eller att en del arbete utförs svart. Den som vill gynna åkare som tar ansvar för säkerhet och miljö får också betala för det det kostar nämligen pengar att ta ett sådant ansvar. Vi vill göra detta till en samvetsfråga för dem som köper transporter, säger Tina Thorsell. Hur ska ni nå ut med kampanjens budskap? Vi kommer att lyfta fram det vid möten med politiker, skriva om det i debattartiklar och annonsera. Kampanjen kommer att pågå i större format fram till hösten 2014, säger Tina Thorsell. Åkare som lever upp till kraven kan märka sina fordon med en dekal, som kan beställas från SÅ, som också tar fram informationsbroschyrer att ge till potentiella kunder eller logotyper för att pryda åkarnas hemsidor. Sveriges Åkeri- Så här ser den ut, symbolen för kampanjen Fair Transport. Den finns bland annat som dekal som man kan sätta på sina fordon. så-förslag: tillåt längre modulfordon EU-kommissionen föreslår ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen. Förslaget fokuserar på bättre energieffektivitet och bränsleförbrukning samt lägre koldioxidutsläpp. Detta ska uppnås med aerodynamiska anordningar på upp till 2 meter på fordon. Nyttolasten på fordonen får dock inte öka. Kommissionen föreslår också att trailerlängden får öka 15 cm för intermodal transport med 45 fots container. Medlemsstaterna ska också kontrollera överträdelser genom 4 system i vägbanan eller genom sensorer ombord på fordonen för att mäta bruttovikten och vikten per axel. informationen skall FjärrsTyras till tillsynsmyndigheterna och utbytas mellan medlemsstaterna samt ligga till grund i ett riskvärderingssystem. I förslaget bekräftas också att den gränsöverskridande användningen av längre fordon tillåts för transporter som endast korsar en gräns, om de två berörda medlemsstaterna redan tillåter dessa. Sveriges Åkeriföretag anser att det är bra att tillåta aerodynamiska anordningar, men nyttan är störst för fjärrfordon som framförs med hög medelhastighet. Det är bra att tillåta längre fordonskombinationer som klarar 45 fots container men det bör då gälla alla transporter och inte avgränsas till att utgöra en del av en intermodal transport. På befintliga fordon kan 45 fots container också transporteras med överhäng på ca 75 cm vilket bör tillåtas med lämpliga övergångsregler, utöver de 15 cm längdökning som föreslås. Detta innebär också att modulfordonslängden om 25,25 meter bör ökas. Där infrastrukturen medger bör fordon med större dimensioner och/eller vikter fortsatt kunna användas både nationellt och i gränsöverskridande trafik mellan flera medlemsländer. MårtEn JoHansson

5 På sistone har den sämsta sidan av åkerinäringen fått synas för mycket. Vi vill visa en bättre sida. 22% sms:ar vid ratten Enligt en undersökning gjord på uppdrag av försäkringsbolaget IF så läser tre procent arbetsmaterial och sju procent äter ibland frukost medan de kör. (Svensk Åkeritidning) sport kostar Lindström lämnar Efter 5 år som vd lämnar Johan Lindström posten som vd för Sveriges Åkeriföretag. Under Johan Lindströms ledning har Sveriges Åkeriföretag gått från att ha varit 13 olika organisationer till att enas i en stark organisation. Jag har varit med om att skapa någonting nytt, en enad organisation som jag är stolt över. Nu väntar nya, spännande utmaningar men jag är inte personen att leda den nya processen, säger Johan Lindström. företag kommer dock inte att utföra några kontroller på medlemsföretagen för att försäkra sig om att alla verkligen lever upp till de etiska kraven. Nej, det gör vi inte. Men vi kommer att ta avstånd från medlemmar som inte lever upp till vad de lovar. Om någon avviker kraftigt, och till exempel använder sig av korruption eller svarta löner kan det såklart bli aktuellt med uteslutning men så var det redan innan den här kampanjen, säger Tina Thorsell. Hon Tror att de allra flesta medlemsföretagen redan i dag med gott samvete kan marknadsföra sig som Fair Transportåkare. Från centralt håll kommer det att tas fram checklistor, styrdokument och annat stöd för åkare som vill gå igenom sina rutiner. SÅ kommer också att hjälpa åkare som lever upp till nästan alla krav, men som behöver stöd för att nå ända fram. Utbildningar skräddarsys för ändamålet kanske behöver vissa förare träna på att hålla hastigheter eller så efterfrågas stöd i hur man lastar godset effektivt för att minska onödiga utsläpp. Här vill jag komma i kontakt med medlemmarna. Vilka behov har de och hur kan vi hjälpa dem för att nå ända fram, så att de lever upp till kraven för en Fair Transport? säger Tina Thorsell. annika LUnd Erik Vilhelmsson kliver in som ordförande Mikael Nilsson har, på grund av familjeskäl, tillsvidare klivit av både posten som ordförande och posten som tf vd. Detta innebär att Erik Vilhelmsson Erik automatiskt träder in som Vilhelmsson ordförande. Styrelsen har utsett Michael Bredberg till vice vd, vilket innebär att han arbetar som vd med fullt förtroende och alla befogenheter. Verksamheten på Sveriges Åkeriföretah löper på helt enligt verksamhetsplan. VaD InnEBäR KaMPanjEn FaIR TRansPORT?» En Fair Transport innebär att åkeriföretaget lever upp till vissa etiska krav.» Kraven innebär att förarna kör utvilade och lagligt, att godset är säkert lastat och att åkeriet tar betalt enligt avtal, skyddar sig mot korruption och har minst en kvalitetscertifiering.» sveriges Åkeriföretag kommer fram till hösten 2014 att kommunicera vikten av att köpa en Fair Transport. Ny säker certifiering närkefrakt i Örebro blev först i världen att bli certifierade enligt den nya internationella trafiksäkerhetsstandarden Iso som släpptes i slutet av I maj 2013 finns det redan 25 certifierade företag 25, och Sveriges Åkeriföretags prognos är att ha certifierat 100 åkeriföretag enligt ISO inom ett år. Svensk åkerinäring är redan ett internationellt föredöme i trafiksäkerhetssammanhang. De tre viktigaste trafiksäkerhetsmålen enligt de certifierade företagen är hastigheter, bältesanvändning och att minimera olycksrisker. Trafiksäkerhetsfaktorer som kör- och vilotider, drogfrihet och laglighet är också ofta prioriterade i certifierade företag. Nästan häften av dödsolyckorna med lastbil inblandad sker med mötande trafik. Viktig åtgärder för ökad trafiksäkerhet är därför till exempel mer motorvägar och anordningar som separerar trafiken på befintliga vägar. Andra trafiksäkerhetsrisker som väghållaren bör hantera är till hastighetsbegränsning, underhåll, ytegenskaper och friktion. Alla måste ta ansvar för sitt bidrag till ökad trafiksäkerhet. ISO är en bra vägledning för åkeriföretagen i detta arbete. MårtEn JoHansson Kör säkert! några råd från de certifierade företagen:» använd bälte och kör lugnt.» Respektera alla i trafiken.» Tidsvinsten blir inte så stor om man ökar hastigheten.» Förankra trafiksäkerhetspolicys hos personalen.» Föregå med gott exempel. SÅ svarar på Klimatfärdplan 2050 I remissvar till Miljödepartementet säger Sveriges Åkeriföretag:» Låginblandning av de begränsade resurserna av biobränslen bör reserveras till diesel där efterfrågan kraftigt ökar och inte blandas i bensin som det finns överskott av.» Om effektiva insatser också riktats till andra sektorer än transportsektorn blir klimatnyttan större.» Om infrastrukturavgifter för tunga fordon och lätta fordon införs ska det vara harmoniserat inom EU. Mercedes Truck Tour Sveriges Åkeriföretags nya samarbete med Mercedes har redan märkts av på flera sätt men hamnar riktigt i fokus under hösten. Mercedes genomför sin Truck Tour från norr till söder under hela hösten med början i augusti. Man gör nedslag på över tjugo platser under mer än sextio provkörningsdagar. Passa på du som är medlem att provköra nya bilar och träffa Sveriges Åkeriföretags medarbetare och partners på samma gång. 5

6 press & påverkan Tina Thorsell kommunikationschef Utländsk arbetskraft nu finns det mer information om utländsk arbetskraft på hemsidan. Det finns frågoroch-svar, några typfall och vilka regler som gäller och så viktiga länkar till skatteverket. så satsar extra kraft på en viktig remiss från regeringen om bland annat regelefterlevnad. Trovärdig budbärare Har ni tänkt på att det inte alltid är vad som sägs som spelar roll, utan hur det sägs är lika viktigt. Eller vem som säger det? Det här är också relevant för oss som opinionsbildare. Det är inte alltid vi själva som är den mest trovärdiga budbäraren av ett budskap. Ibland när vi berättar om våra frågor framstår vi som ett särintresse som talar i egen sak. Då är det bättre att få någon annan att lyfta frågan. Inom kort kommer en forskare i Lund, Henrik Sternberg, att presentera sin forskning kring cabotage. Hans slutsatser blir förstås väldigt spännande. Slutsatserna blir ju inte mindre viktiga för att det är denna forskare som presenterar dem utan kanske tvärtom än mer trovärdiga för en utomstående. Det här gäller inte bara Sveriges Åkeriföretag. Det gäller ditt företag också. Om du kan få en kund eller kanske till och med en konkurrent att tala väl om dig, då har du kommit långt. vad är en remiss? en remiss i politiska sammanhang är en fråga där regeringen vill ha in synpunkter. Myndigheter som fått en remiss är skyldiga att svara på remissen. Intresseorganisationer har möjlighet att svara. remissvar är en viktig del i att påverka politiska beslut. Vi har träffat... ett axplock av de personer som så har träffat och informerat om åkerinäringen. Regelefterlevnad inom yrkestrafiken Regeringen har lämnat ut en remiss kring regelefterlevnaden inom yrkestrafiken. Remissen bygger på den rapport Transaportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen tagit fram, och behandlar många viktiga frågor som tillståndsmätningar och riskvärderingssystem. Erika Svanström leder arbetet med att svara på remissen inom Sveriges Åkeriföretag. Erika, beskriv arbetet med remissvaret: Inför just den här remissen har vi startat ett ganska stort arbete där vi involverat både jurister och kommunikatörer. Remissarbetet började med att vi bjöd in Transportstyrelsen för att presentera remissunderlaget. Varför gör ni en så stor insats kring remissen? Den här remissen rör ett ovanligt intressant område. Vårt svar blir ju vägledande för vårt framtida agerande. Hur brukar SÅ arbeta med remissvar? Det beror på remissens omfattning. Ibland dyker det upp remisser där bara någon lite fråga berör oss. Då tar någon expert hand om remissen. Och ibland dyker det upp remiser där vi behöver jobba igenom svaren. Men att vi tar så här stort grepp tillhör inte vanligheterna. transportstyrelsen claes tingvall, trafikverket catharina elmsäter-svärd trafikutskottet Remissen kring regelefterlevnad inom yrkestrafiken är en viktig möjlighet för SÅ att visa att vi har både kunskap och visioner om branschen- Vad ser du som viktigast i remissvaret? Att vi som organisation blir tydlig mot myndigheterna. Vi måste visa både att vi har en djup detaljkunskap, men också att vi har en klar helhetsbild av hur branschen behöver utvecklas. Johan Lindström, Bengt Waldersten, thomas morell och anders falk. patrick magnusson, tina thorsell och Johan Lindström träffade claes tingvall för att diskutera uttalanden från denne i media. tina thorsell och Johan Lindström var på hearing på rosenbad. Där träffade vi bland annat även Bengt svensson, rps och staffan Widlert, transportstyrelsen. frågor på agendan var kontroller och regelefterlevnad. trafikutskottet anders falk, thomas morell och Bengt Waldersten träffade trafikutskottet. 6

7 Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Søgeord: Cyprus 123 Oplag Udgivelsesby Kalmar län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Oskarshamns-Tidningen Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside : Sydöstran, Del 1, side 13 Søgeord: Cyprus 123 Kilde: Sydöstran Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Oplag Udgivelsesby Blekinge län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Sydöstran Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Fax Sossarna vill införa avgift för vägslitage : Piteå-Tidningen, Del 1, side 8 Søgeord: Cyprus 123 Kilde: Piteå-Tidningen Oplag Udgivelsesby Norrbottens län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Piteå-Tidningen Kundenr. Journalnr. Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Oplag Udgivelsesby Kronobergs län Frekvens 5/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Smålänningen Ljungby Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø almedalen så kommer att delta på politikerveckan i almedalen med ett eget arrangemang där vi lyfter fram skillnaden mellan sunda och osunda trasporter. vi kommer också att tillsammans med skogsindustrierna lyfta fram miljövinsterna med tyngre och längre fordon. Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Fråga om lastbilsskatt orsakar politisk strid : Dala-Demokraten - Rättvik Mora Leksand Gagnef Vansbro, Del 1, side 4 Søgeord: Cyprus 123 För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, som bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på Åkerinäringen i media Åkeri kan vinna : Oskarshamns-Tidningen, Del 1, side 8 Kilde: Oskarshamns-Tidningen Kilde: Dala-Demokraten - Rättvik Mora Leksand Infopaq Gagnef Vansbro Oplag Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal Ordrenr. SM Branschbevakning och genomslag för sveriges åkeriföretag Sandahlsbolaget först ut med schysta villkor Udgivelsesby Dalarnas län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Adresse Telefon Hjemmeside Dala-Demokraten - Rättvik Mora Leksand Gagnef Vansbro 2100 København Ø Byggstart för motorväg möjlig nästa år : Smålänningen Ljungby, Del 1, side 4 Søgeord: Cyprus 123 Kilde: Smålänningen Ljungby Optimism om ökad efterfrågan Vart tar dieseln vägen? Mitt i Upplands Väsby (2 april) tog upp problemet med dieselstölder i Stockholmsområdet där cirka liter stjäls varje år. På Truckvägen i Väsby har åtta lastbilar fått sina tankar tömda bara i år. Till tidningen säger polisinspektör Jan Westling att problemet för polis och åklagare är att tjuvarna nästan måste tas på bar gärning för att kunna fällas i domstol. Vi vet inte vart dieseln tar vägen, säger Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig inom Sveriges Åkeriföretag. Någonstans verkar det finnas en svart marknad för stulen diesel. Bättre än väntat Efter tre månader med trängselskatt i Göteborg talade Göteborgs-Posten (25 mars) med Erik Vilhelmsson, ordförande för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. I höstas var han kritisk och befarade att det kunde bli svårt att ta sig fram efter ändringarna i trafiken med bl.a. färre filer på vissa ställen. Men nu låter det annorlunda. De positiva effekterna är större än han hade väntat sig och samma uppfattning har hans chaufförer. Det har blivit väldigt behagligt, säger han. Det är en stor skillnad. Kvinnor kör lugnare Patrick Magnusson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag region Mitt säger till Avesta Tidning (24 april): Fler kvinnor i yrkestrafiken skulle leda till lägre medelhastigheter och färre olyckor. På väg mot sotdöden Norrländska Socialdemokraten (25 april) fick en målande beskrivning av läget för den svenska åkerinäringen inför Sveriges Åkeriföretags riksårsmöte på Dundret i Gällivare. Svenska åkeriföretag är på väg att gå sotdöden till mötes, precis som den svenska varvsindustrin gjorde på 70 talet, sa Per Åke Liljergren, ordförande för Sveriges Åkeriföretag region Norr. Stenhård prispress Avesta Tidning (3 april) skrev om svenska fjärrtransporter som är utsatta för en stenhård prispress. Just fjärrtransporter, som bara handlar om att köra något från A till B, är extra utsatta, säger Patrick Magnusson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Mitt. Inom fem, tio år finns det risk för att det inte finns några svenska förare i den grenen. Saxat sen sist några exempel på var sveriges åkeriföretag har synts i medierna under oktober till december Förväntningar om ökad efterfrågan på vägtransporter är nu starkare än tidigare under året och är på en för säsongen normal nivå. Tydligast markerad hög förväntan kan ses hos bygg- och anläggningstransporter samt kyl- och frystransporter. Även inom miljöservice och renhållning samt närdistribution/kretstrafik är man optimistisk beträffande efterfrågan under det närmast kommande kvartalet. En kraftig majoritet, 80 procent, förutser oförändrade transportpriser medan cirka 12 procent tror på en prishöjning. Cirka 20 procent ser en kommande utökning av personalen medan cirka 9 procent tror på minskning Sveriges Åkeriföretags konjunkturbarometer för andra kvartalet 2013 har värdet + 32,5. En ökning jämfört med första kvartalet då värdet var + 11,8. Värdet är resultatet av att andelen som tror på minskad efterfrågan dras från andelen som tror på ökad efterfrågan. Nästan 30 procent av de svarande förutser att företagets investeringar kommer att öka inom den kommande sexmånadersperioden. 56 procent tror att investeringarna kommer att vara oförändrade. Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom transportsäljande åkeriföretag om sin uppfattning om läget. Den senaste undersökningen är utförd 13 till 26 maj HanS EngStröm Rapporten Åkeribarometern kvartal 2, 2013 kan laddas ned från Sveriges Åkeriföretags webbplats: 7

8 medlemsnytt Våra medlemmar sveriges åkerinäring består av över åkerier. Cirka är medlemmar hos sveriges åkeriföretag. årsmöte norr om polcirkeln med förhandlingar och studiebesök bland jättefordon: Årsmöte i Gällivare 2013 Dryga halvmetern snö låg fortfarande kvar i Gällivare när Sveriges Åkeriföretag genomförde sitt årsmöte den 25 april. Med sina drygt tio mil ovanför polcirkeln så dröjde sig vintern kvar men beträffande ljuset så har man passerat sydligare Sverige med nästan en timme längre dagsljus. Runt tvåhundra årsmötesbesökare hade via en uppfinningsrik logistik med inslag av tåg, flyg och bussar begett sig till denna gruvmetropol där förutom årsmöte även studiebesök i Aitikgruvan erbjöds. Årsmötet inleddes av Gällivares kommunalråd Tom my Nyström (S) som med bred pensel målade upp en bild av en ort som i sin starka tillväxt måste flytta både folk och bostäder i tusentals för att kunna expandera den gruvdrift som på ett märkbart sätt verkar beröra allt och alla i kommunen. LKAB:s VD LArs-Eric Aaro gav samma bild fast ur företagsperspektiv och beskrev en gruvdrift och förädling i världsklass och att man genom tydligt fokus på forskning och utveckling avser behålla sin plats som föregångare. Själva årsmötesförhandlingarna innehöll med några få undantag inga förändringar i varken förtroendevalda för nästa år eller nya beslut. Motion om att årligen förlägga SÅ årsmöte till Stockholm avslogs och nästa år står Sveriges Åkeriföretag SYD för inbjudan och platsen blir Örenäs slott utanför Landskrona. Nästa år står Sveriges Åkeriföretag SYD för inbjudan och platsen blir Örenäs slott utanför Landskrona. Information gavs om att en arbetsgrupp tillsatts för att utreda förutsättningarna för ett samgående mellan SÅ och Biltrafikens Arbetsgivareförbund och ordförande Mikael Nilsson avtackade Johan Lindström som efter fem år som VD för Sveriges Åkeriföretag valt att gå vidare till andra utmaningar utanför SÅ. Årsmötesdagarna avslutades med studiebesöket i Aitikgruvan där de enormt stora maskinerna och gruvtruckarna imponerade på besökarna och sannolikt har många foton med människor uppställda framför gigantiska hjul har spridits i såväl sociala medier som hemsidor. ulric långberg Sveriges Åkeriföretags styrelse. Fr v: Per-Åke Liljergren, Gällivare, Per Göransson, Gustavsberg, Rolf Ågren, Gävle, ordförande Mikael Nilsson, Malmö, vice ordförande Erik Vilhelmsson, Möln dal, Lars Lundstam, Östersund, Per Adolfsson, Spånga, Anna-Maria Olsson, Varberg och Marie H Landegren, Korsberga. sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUdkontor kungsgatan 24, stockholm Post: Box 7248, stockholm tel: Fax: www. akeri.se ABC åkarna Fagerstagatan spånga tel: Fax: GotlAnd skarphällsgatan 20 Box Visby tel: Fax: GäVleBorGsåkArnA Beckasinvägen Gävle tel: Fax: HAllAnd Fräsaregatan Halmstad tel: Fax: mittåkarna Ölandsgatan 6 Box Falun tel: Fax: norr storgatan 28F Umeå tel: Fax: skaraborg norregårdsvägen skövde tel: Fax: smålandslänen kungsvägen Växjö 812

9 ANNONS Försäkring för medlemmar du vet väl att så har riktigt bra överenskommelser med två av marknadens allra bästa aktörer; trygg-hansa och Förenade liv. de erbjuder unika villkor och mycket försäkring för pengarna. Läs mer på: Varning för bluffakturor och oseriösa säljbesök Semestertiderna närmar sig. För många innefattar det några avkopplande veckors ledighet med sol och bad. Men semestertider är också högsäsong för bedragare och bluffakturor. För en oerfaren vikarie kan det vara svårt att skilja en falsk från en äkta faktura. Bengt Waldersten, chefsjurist: Den årliga verksamheten med bluffakturor uppgår till miljardbelopp. Få anmälningar leder till åtal och än färre till fällande dom. Ett tecken på att säljaren är oseriös är att denne talar fort, ställer frågor och talar efter manus. Ingå aldrig något avtal på telefon om du är osäker. Om du överväger att acceptera ett erbjudande, be alltid om en skriftlig offert via e-post eller brev, så att du i lugn och ro kan värdera offerten. Om säljaren förvägrar dig detta så tacka alltid nej till erbjudandet. Lägg på luren och låt dig inte luras in i ett samtal. Det samma gäller vid säljbesök. Läs noga igenom offerten. Skriv in villkor såsom, priset eventuell bindningstid och leveranstid om det inte framgår klart och tydligt. Förhasta dig inte. En oseriös säljare brukar ömsom smickra och ömsom stressa sina tilltänkta kunder under förespegling att erbjudandet är en sistaminuten-chans. Väljer du att skriva på avtalet under besöket så kontrollera att det är noggrant ifyllt och att du inte lämnar tomma rutor som säljaren i efterhand kan förvanska. Behåll alltid en kopia av avtalet. Be att få återkomma om du känner minsta osäkerhet och inte kan fatta ett beslut omgående. FråGA VårA experter Bengt Waldersten. Chefsjurist med mångårig erfarenhet av affärs- och transportjuridik. Thomas Morell. Regionchef i Skaraborg och expert på köroch vilotider och färdskrivare. Mårten Johansson. Teknikchef och representant för SÅ i flera internationella forum. Jeanette Milner. Utbildningschef med stenkoll på YKB. Ulric Långberg. Transportpolitiskt ansvarig FÖRETAGARSKOLAN EN VIP-UTBILDNING Den enda skräddarsydda utbildningen för generationsskiften och ledare i åkerinäringen Vi har bedrivit utbildningsverksamhet specialanpassad för åkerinäringen sedan Vi vågar därför påstå att vi har den längsta erfarenheten och den bredaste kompetensen i branschen. Företagarskolan är vårt absoluta flaggskepp. Målet är att du efter avslutad utbildning har utvecklat din förmåga att leda och utveckla ett åkeriföretag, vuxit i din ledarroll, sett över din affärsverksamhet och skapat ett nätverk för livet. Kursinnehåll: Företagsutveckling Affärsidé och affärsplan Bokslut Analyser och kalkyler Marknadsföring Lagar och avtal Nyckeltal Kostnader och prissättning Styrelsearbete Ledarskap Etik och värderingar Förhandlingar Gruppdynamik Kommunikation Konflikthantering Ledarrollen Organisation Personlig utveckling Kursen är på 27 dagar fördelade på nio avsnitt. tel: Fax: syd Jörgen kocksg. 1B Box malmö tel: Fax: VärmlAndsåkArnA Box 2043 säterivägen karlstad tel: Fax: VästrA GÖtAlAnd importgatan 2A Hisings Backa tel: Fax: Öst transportgatan ÖreBro Vxl Fax Är du en av våra nästa VIP:are? För mer information se eller kontakta: Jeanette Milner: Eva Svanström: NÄSTA KURSSTART ÄR DEN 17 SEPTEMBER ANMÄL DIG DIREKT! 139

10 medlemsnytt Nätverk du vet väl att sveriges åkeriföretag har ett antal nätverk för medlemmar? nätverken är till för att ta vara på kunskaper och synpunkter, utbyta idéer och erfarenheter och säkerställa dina möjligheter att påverka din egen och hela branschens utveckling. Läs mer på: Glada pristagare på Stora Åkeridagen Vinnare av Stora Åkeripriset på kronor blev i år Wibax Logistics AB från Piteå. Priset fick man för sitt framgångsrika arbete inom miljö, ledarskap, trafiksäkerhet, ekonomi och innovation. Glimåkra Åkeri i Glimåkra fick pris för sin positiva resultatutveckling, Tryggve Bengtssons Åkeri i Sölvesborg fick pris för sitt trafiksäkerhetsarbete, ÖMT Åkeri AB i Östra Ljungby för sitt miljöarbete, Schenker Åkeri i Göteborg för företagets personalpolitik samt Evald Karlssons Åkeri i Oskarshamn för sitt innovativa arbete. Priserna delades ut på Stora Åkeridagen den 15 maj som Sveriges Åkeriföretag arrangerar för att uppmärksamma åkerinäringens betydelse för samhället. FeniX inte ett ProJekt UtAn en ProCess En kraftfull organisation som företräder medlemmarnas samlade intressen. med detta mål i sikte har sveriges åkeriföretag, så, och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, fattat beslut om att utreda om en sammanslagning är möjlig. namnet för processen är Fenix och den ska vara slutförd före årsskiftet. det finns flera orsaker till att en sammanslagning inte blivit av tidigare. idag finns dock skäl att åtminstone pröva en sammanslagning. med pröva menas att ta fram underlag till beslut om en eventuell sammanslagning. saker som ska utredas är bland annat avgifter, organisation, inflytanderegler, hur bli medlem mm. Hela processen är tänkt att ske helt öppet där synpunkter tacksamt tas emot. en särskild hemsida (projektfenix. se) kommer att upprättas för ändamålet. i listan här bredvid ser du några av de fördelar som kan skapas vid en eventuell sammanslagning. samla all kraft skapa en stark röst Öka synligheten skapa en effektiv organisation undvika dubbelarbete Påverka branschens villkor samla branschens eulobbying säkra lokal närvaro på lång och kort sikt Öka medlemmens service koordinera och utveckla utbildningsutbudet (tya) Öka branschens attraktionskraft större medlemsnytta för avgiften kvinnor i åkerinäringen i år åker vi till sitges i spanien! Här får årets deltagare chansen att få nya perspektiv på sitt affärsmannaskap genom bland annat föreläsningar och studiebesök. Datum: september Plats: Hotel terramar, sitges, spanien Pris: 3500:- (inkl. moms) i priset ingår 2 dagar helpension, studiebesök, del i dubbelrum, reseledare på plats. tillkommer:» resa t&r Barcelona. Vi har gruppbiljetter reserverade från stockholm, Göteborg och malmö. meddela vid anmälan vilken ort du vill avresa från. Vi hjälper även till med individuella biljetter.» transfer t&r flygplats.» katalonsk turistskatt, 1 euro/person och natt (betalas direkt till hotellet).» ev. enkelrumstillägg. mer information och anmälan: eller kontakta sista anmälningsdag för del i gruppresa: 24 juni Kvinnor i åkerinäringen arrangeras av sveriges åkeriföretag, är årligen återkommande och ger kvinnor inom åkerinäringen möjlighet till nätverkande, erfarenhetsutbyte, utbildning och utveckling. Vänta inte för länge i ytterfilen! kontakta oss om ykb fortbildning. Var befinner du dig? Att välja oss som utbildare i YKB fortbildning ger dig många fördelar: vi är en av de marknadsledande utbildarna vi har gedigen branschkompetens vi är etablerade rikstäckande och givetvis ingår konkurrenskraftiga priser i ditt medlemskap Kontakta SÅ utbildning för mer information:

11 Tanka smart Tanka lokalt starka FÖrDElar med Ps TankkorT Varberg Träslövsläge Derome tanka från Varberg i norr till Helsingborg i söder du får alltid bra priser tanka med kort betala mot faktura vår tjänst fordonsuppföljning ger dig bra koll på förbrukningen på utvalda anläggningar kan du även tanka AdBlue Vi ingår även i ett samarbete med ett antal andra lokala oljeleverantörer med egna dieselanläggningar i södra Sverige. Det innebär att du kan tanka med ditt PS Tankkort på totalt ca 50 anläggningar. Läs mer på Falkenberg Halmstad 4 anläggningar Båstad Förslöv Ängelholm Helsingborg Örkelljunga Klippan Välkommen som kund hos Ps olje ab Telefon:

12 vi är stolta över att kunna erbjuda: Försäkringspaketet som hjälper dig att ligga steget före. snabb skadereglering ingår såklart i försäkringspaketet trygga yrkesförare. Men vad som är ännu viktigare är att se till att skadorna aldrig inträffar. för att göra det möjligt satsar vi stort på förebyggande arbete något som ger tydliga resultat. vi kallar konceptet skadestop, och i det ingår all den erfarenhet och branschkunskap som gör oss till en riktigt trygg partner för dig som yrkestrafikant. skadestop är bara en av många förmåner i försäkringspaketet trygga yrkesförare. kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig! vill du bli en av sveriges säkraste yrkesförare? Ring Redan idag! I samarbete med

13 Foto: cicci jonsson, bilduppdraget Utländska fordon kör ofta helt lagligt cabotage & konkurrens Många åkare plågas av vikande in täkter. En stressande situa tion, som ofta förklaras med hårdnande konkurrens från utländska bilar. Men all utländsk trafik är inte olaglig, säger SÅ:s Ulric Långberg, som har flera förslag på hur svensk kon kurrenskraft kan stärkas utan att priserna dumpas. Den internationella lågkonjunkturen har lett till fler utländska dragbilar på svenska vägar. Utlandsregistrerade dragbilar har blivit vanligare på de svenska vägarna. Ofta skylls dessa för att vara olagligt cabotage men i de flesta fall kör bilarna troligen helt lagligt. John Woxström, jurist vid Sverige Åkeriföretag, räknar på rak arm upp sex exempel då lastbilar med utländsk registreringsskylt kör helt lagligt i Sverige, se faktarutan. Det är omöjligt att vid anblicken av en utländsk registreringsskylt avgöra om en transport är olaglig eller inte, även om man ser samma bil ofta. Man måste veta mycket om bilen för att slå fast att det är en olaglig transport var är den registrerad, var har den lastat och lossat och vilka uppdrag har den haft? säger han. Det finns dock utländska bilar som kör väldigt mycket i Sverige i princip bara i Sverige. Dessa bilar skapar en obalans i systemet och väcker stark irritation hos svenska åkare, oavsett om de är lagliga eller inte. Många av dessa utländska bilar kommer från forna östländer, som Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Tjeckien och Polen. I vissa av dessa länder, som Rumänien, kan förarlönerna ligga på en femtedel av en svensk, avtalsenlig lön. Att dessa bilar nu kör mycket i Sverige beror på den lågkonjunktur som råder i 13 15

14 cabotage & konkurrens Europa, säger Ulric Långberg, transportpolitisk talesman på Sveriges Åkeriföretag. Det är bilar som hellre kör mot låg ersättning här än står stilla på sin hemmamarknad. Om vi skulle ha högkonjunktur i morgon, då skulle majoriteten av dessa bilar troligen börja köra över hela Europa igen. Det finns alltså en stor överkapacitet just nu, säger Ulric Långberg. Sex sätt att köra utländska bilar lagligt i Sverige: 1 en internationell frakt in i sverige får lossa på flera platser. rent juridiskt får den lossa på obegränsat antal platser under obegränsad tid men den får inte lasta något inrikesgods längs vägen. 2 3 när allt är lossat får bilen ta tre inrikesfrakter under en veckas tid. om bilen får en internationell frakt på vägen ut ur landet får den plocka upp gods på flera platser. rent juridiskt får den lasta på obegränsat antal platser under obegränsad tid men den får inte lossa något av detta i sverige. 4 en utländsk bil får passera sverige med gods utan att vare sig lossa eller lasta, till exempel på väg från tyskland till norge. 5 en utländsk bil kan vara anmäld på ett svenskt trafiktillstånd. Då har bilen utländsk registreringsskylten kvar, men kör lagliga inrikestransporter i sverige. Hur många utländska bilar som är svenskregistrerade är okänt och går inte att kontrollera på den ansvariga myndigheten transportstyrelsen. 6 Vid kombitransporter, alltså där en vägtransport kombineras med tåg eller färja, gäller särskilda regler. I praktiken kan en utländsk bil köra i linjetrafik i sverige, förutsatt att godset kommer in i landet med järnväg/färja under vissa omständigheter Vi måste göra valet av åkeri till en samvetsfråga för konsumenterna. Ulric Långberg Hur många dessa bilar är finns inga siffror över. Transportforskaren Henrik Sternberg vid Lunds Tekniska Högskola försöker ge en korrekt bild i sin pågående cabotagestudie, där chaufförer uppmanas att ladda ned en app i sin smartphone och via den rapportera så många utländska bilar som möjligt. Eftersom appen använder sig av gps funktionen går det att kartlägga hur utländska bilarna rör sig. John Woxström är dock skeptisk till vad studien egentligen kan visa. Den kommer att visa hur ett antal bilar har varit på ett antal platser vid ett antal tillfällen. Men det tar inte lång stund att åka över Öresundsbron för att plocka upp en ny internationell frakt och det räcker för att åter köra lagligt i Sverige, säger han. Rent juridiskt är det svårt att komma åt den utländska konkurrensen. En av EU:s grundpelare är fri rörlighet, och i enlighet med den borde utländska bilar egentligen få röra sig helt fritt inom Sverige. Att inrikesfrakterna trots allt är begränsade enligt ett regelverk är alltså en inskränkning av EU:s fria rörlighet, något som har gjorts med hänsyn till enskilda nationers åkerinäring, säger Ulric Långberg. Ja, så är det. Men vi får problem när låglöneländer konkurrerar på samma villkor som övriga länder och slår mot de avtalsenliga lönerna. Här finns en omognad inom EU som institution. Det som är olagligt måste dock bort oavsett härkomst, säger han. Våren 2012 prövades ett fall med misstänkt olagligt cabotage i Svea Hovrätt. Åkeriet fälldes inte, men i domen påpekas att nya EUregler trätt i kraft sedan körningarna utfördes. Det är möjligt att samma körningar hade fällts om de prövats enligt nuvarande regelverk. I så fall hade åkeriet fått ett lågt bötesstraff, några tusenlappar. Knappt kännbart för åkeriet, säger Ulric Långberg, som anser att en ny straffskala behövs. Han vill också att man ska vara skyldig att spara fraktdokumenten i bilen, så att det går att följa rutterna och kontrollera antalet inrikesfrakter, något som numera är praxis i Finland. Annars anser han att konkurrensen bör mötas genom att svenska åkerier lyfter fram andra fördelar gentemot kunden, se faktaruta samt artikel om Fair Transport på sidan 4. Vi måste göra valet av åkeri till en samvetsfråga för konsumenterna. Ett exempel är att många svenska åkerier har stora bilar, vilket innebär mindre bränslekonsumtion för varje ton gods. Det är effektivt och miljövänligt det bör göras tydligt för dem som köper transporter, så att de förstår vad de betalar för, säger Ulric Långberg. AnnikA Lund Jag säger ne Redan prispressat och med mycket tjafsande om ännu lägre priser. Läget är ansträngt, berättar Mike Dahl, vd för åkeriet Blondie Logistic & Henrik Johanssons Transport AB: Jag har ändrat min syn på låga priser och känner mig trött när jag ser reklam för billiga produkter. Vad är vi egentligen beredda att betala för och vad händer om vi pressar priser på allt i alla led? Blondie Logistic kör framför allt livsmedel och styckegods mellan Göteborg, Stockholm och Malmö. De senaste åren har lönsamheten sjunkit, något Mike Dahl kopplar till ökande konkurrens från utländska åkerier som erbjuder lägre priser. Blondie Logistic har tappat flera stora, viktiga kunder men en del har faktiskt kommit tillbaka igen.

15 Mike Dahl, vd för Blondie Logistic, tackar nej till att matcha utländska åkeriers låga priser. Foto: cicci jonsson, bilduppdraget j när kunden ber om lägre pris De har varit missnöjda med kvaliteten hos konkurrenterna och ansett att våra leveranser är säkrare. Till exempel kan godset ha blivit skadat eller inte kommit fram i tid, säger Mike Dahl. Det händer också att trogna kunder ber om lägre pris. De har tagit in offerter från utländska åkerier och ber Blondie Logostic matcha priset. Då säger jag helt enkelt nej tack. Jag kan inte bedriva en verksamhet utan lönsamhet i alla fall inte i längden. Nu har vi haft några år med dåliga siffror, men på sikt är ju det inte möjligt. På företaget jobbar endast svenska chaufförer som får avtalsenliga löner. Och Mike Dahl Jag vill att vi ska konkurrera på lika villkor, på ett sätt som är ärligt och schysst mot alla inblandade. är faktiskt inte frestad att anställa utländska chaufförer till lägre lön. Det finns rumänska chaufförer som tjänar en femtedel av vad vi betalar våra förare. Men om vi anställer dem och i nästa led sänker våra priser då får vi ju lägre omsättning. Och med dålig marginal så blir det mindre pengar i kassan för att klara investeringar och sköta underhållet på bilarna. Så det är ett mycket dåligt sätt att möta konkurrensen, säger han. Hur skulle du vilja att det var? Jag vill att vi alla får rätt betalning för det jobb vi utför. Jag är inte ute efter några överpriset jag vill bara att vi ska ha en god lönsamhet och trygghet i bolaget. Jag vill att vi ska konkurrera på lika villkor, på ett sätt som är ärligt och schysst mot alla inblandade mot kunderna, mot de anställda och mot oss åkare. AnnikA Lund Så kan svensk åkeri näring stärkas» svenska åkerier kan ofta ta tyngre transporter med effektivare frakt. Det ger både ekonomisk och miljömässig nytta och bör lyftas fram. Pågående försök att tillåta transporter upp till 74 ton bör permanentas och utsträckas till 90 ton. eventuellt bör korta fordon beskattas högre.» gör kundernas kunder mer medvetna om vilka frakter de köper. Vad vill de sätta sitt varumärke på? Läs mer om Fair transport på sidan 4.» se över straffskalan för olagliga transporter. Förarna bör kunna redovisa hur de har kört med fraktsedlar i bilen, så att lagligheten lätt går att kontrollera

16 Hur klarar sig Halmstad utan lastbilar? Den 20 maj presenterade SÅ en undersökning om lastbilens centrala roll i samhället, En vecka utan lastbilar i Halmstad. Vid informationsmötet deltog Rickard Gegö och Hans Engström från SÅ samt representanter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), politiker, medier och chefer inom offentlig förvaltning. Några handfasta tips för dig som vill veta mer om hur man vinner offentliga upphandlingar. Hallandsåkare lärde sig LOU Nyligen fick ett antal hallandsåkare en heldags utbildning om LOU, lagen om offentlig upphandling. Här kommer en sammanfattning för dig som inte kunde vara med. För att klara ut frågetecken kring LOU arrangerade SÅ Halland nyligen en utbildningsdag som leddes av upphandlingschefen Lisbeth Johnson, Halmstad kommun. Intresset var stort och många medlemmar deltog. Några av de saker vi pratade om redovisas nedan i punktform: Billigast pris? * I Halmstad kommun vinner inte alltid det anbud som erbjuder lägsta pris. Vanligen vinner det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och i detta upphandlingskriterium ingår fler faktorer än endast ett lågt pris. Fakta/Några siffror om offentlig upphandling Sveriges kommuner upphandlar varor och tjänster för upp till 800 miljarder kronor årligen. I Halmstad är beloppet ungefär 1,5 miljard kronor per år. Upphandling av transporter är en väsentlig del av detta. Miljö och kollektivavtal? * Halmstads kommun följer miljökraven som miljöstyrningsrådet sätter upp. Du kan läsa mer på kommunens hemsida www. halmstad.se, om du söker på godstransporter. * Det utreds om kommunen eventuellt kan ställa krav på att anlitade företag tillämpar kollektivavtal. Sannolikt kommer det bli vanligare att det i kontraktsvillkoren ställs krav på att företaget åtar sig att anställa lärlingar eller arbetslösa. Direktupphandling? * Vid små belopp får kommunerna köpa in utan upphandling. Det finns förslag om att höja denna beloppsgräns. Ett ökat dokumentationskrav vid direktupphandlingar är på gång. Kommande upphandling? * Halmstads kommun annonserar kommande tilldelningsbeslut, alltså upphandlingar som är på gång, på kommunens hemsida, Klicka på Näringsliv & Arbete och sedan på Aktuella upphandlingar. * Tendsign, Mercell, E-avrop är de vanligaste upphandlingsportalerna. Lär dig mer! * Du kan begära ut det vinnande anbudet från kommunen, eftersom det är en offentlig handling. Då kan du lära dig mer om hur man skriver ett anbud och hur man förstår vad kommunen önskar. * Upphandlingsenheten har öppet hus två gånger per år. Besök upphandlarna! * Eventuellt kommer det att starta en upphandlingsstödsmyndighet, men det är oklart. Överklaga? * Antal anbud och antal överklaganden ökar i lågkonjunktur. Överklagandetiden är tio kalenderdagar. Om tionde dagen är en lördag blir måndagen sista dag för överklagande. Var inte rädd att överklaga, det får enligt regelverket inte påverka dina möjligheter vid nästa upphandling. * Kommunen får ha Några ramavtal handfasta med en, tre eller fler leverantörer, som vill veta mer men inte med två (undantag vinner om offentliga det bara finns två leverantörer). * Upphandlingen av snöröjning varit krånglig och ska ändras på. * Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för hur kommunerna sköter LOU. Text: Rickard Gegö Nytt nätverk för oss som gillar logistik Möten med två politiker Ett nytt nätverk, Innovative Logistics, har startats för att gynna hallandsregionen som ett transportlogistiskt nav. Affärer görs inte mellan företag det görs alltid mellan människor. Därför har Halmstads näringslivsbolag, Högskolan i Halmstad och Science Park Halmstad tillsammans med företrädare för flyg, hamn, tåg, väg och IT startat ett nätverk, Innovative Logistics. I dag rankas Halmstadsregionen av tidskriften Intelligent Logistik som topp-tio i Sverige beträffande mest intressanta logistiklägen. Flera medlemmar och representanter från SÅ företräder vägsidan i detta nätverk. Vill ni veta mer - hör av er till regionchefen Rickard Gegö. Text: Rickard Gegö Nyligen har SÅ:s Rickard Gegö och Lars-Erik Johansson träffat en riksdagsledamot och kommunrådet i Halmstad. Den socialdemokratiske riksdagsledamoten Hans Hoff lovade att ta med sig flera viktiga frågor till sina riksdagskollegor, som F-skattefrågan, beställaransvaret, Transportstyrelsens stelbenta tolkning av köroch vilotider, den bristande dialogen från myndighetshåll samt bristen på helhetssyn. Vid mötet med centerpartistiska kommunrådet i Halmstad, Henrik Oretorp, tillika ordförande för samhällsbyggnadsnämnden, lyftes behovet av framkomlighet på våra vägar i länet fram. Text: Rickard Gegö 16

17 Välkommen att delta i ett nätverk för åkeribranschen där nytta kombineras med nöje. Skogskonferens för våra skogåkare 35 personer deltog vid skogstransportörskonferensen i Björkäng den 19 mars. Respresentanter från Vida skog och Träfrakt samt SÅ;s Ulric Långberg och Tomas Morell höll föredrag. Hör du till Framtidens Åkare? Framtidens Åkare är ett nätverk inom åkerinäringen. Du är hjärtligt välkommen att delta! Framtidens Åkare är för dig som vill dela erfarenheter och idéer, utveckla ditt företag och planera inför kommande generationsväxling. Inom nätverket kombineras nytta med nöje, exempelvis genom skidresor med ledarskapsutbildning. Framtidens Åkare har en direkt kanal in i Sveriges Åkeriföretag. Inom varje åkeriförening finns en referensgrupp som driver nätverket. Medlemskap i Framtidens dig Åkare styrs inte av ålder tips för om hur man upphandlingar. utan av att du definierar dig själv som en framtidens åkare. I Hallands referensgrupp ingår: Magnus Bengtsson, Jessica Wigroth, Ann Simonsson, Jörgen Nilsson och Regine Andersson. Sammankallande är Rickard Gegö från SÅ samt Ronny Norberg från Trygg-Hansa. Ta chansen att träffa andra från Framtidens Åkare på vår träff den 20 september. Start klockan på Fräsaregatan 1, Halmstad. Vidaretransport till Koenigsegg för exklusivt studiebesök inkluderande visning, champagne och snittar. Hemresa och avslutning på Fräsaregatan 1 där bland annat lärare från transportutbildningen på Kattegattgymnasiet, Trygg-Hansa samt Ung företagsamhet kommer att delta. Dryck och enklare mat kommer att serveras. Pris per person 1500 kr. Först till kvarn gäller vi har endast 20 platser till studiebesöket. Alla som vill är dock välkomna till Fräsaregatan 1 från kl Anmäl ert deltagande till rickard. eller telefon: , senast den 30 augusti. Text: Rickard Gegö Häng med på Åkarresa Sveriges Åkeriföretag Halland och Länsförsäkringar arrangerar en bussresa till Hildesheim, som ligger söder om Hamburg och Hannover. God mat, kanonboende, shopping, kultur (Autostadt, VW museum av stora mått i Wolfsburg) och trevligt sällskap utlovas. Återkommer med program via hemsidan. När: september. Pris: 3850:- per person i dubbelrum (tillägg enkelrum +850) vid minst 40 deltagare. Välkomna! Vi ses väl? Finansiering på rätt väg. Dags att byta lastbil? Som medlem i Sveriges Åkeriföretag får du fördelaktiga villkor på din finansiering. Jag och mina kollegor på Nordea Finans kan lastbilar. Så kontakta oss när det är dags att investera i ny eller begagnad lastbil. Hos oss är det både enkelt och förmånligt. Ring oss gärna för en offert! Gör det möjligt Johan From Catrin Skoglund Annette Brewitz Nordea Finans - ett helägt dotterbolag till Norda Bank 17

18 Titta gärna ofta på nya hemsidan På SÅ:s nya hemsida publiceras aktuell information om myndighetsbeslut, SÅ i media eller politikerträffar. Titta gärna ofta på den där finns mest och bäst information. Så har kansliet öppet i sommar På SÅ Halland är kansliet stängt under vecka 29 och 30, men vid akuta ärenden kan du nå regionchefen Rickard Gegö på tel Trevlig sommar önskar vi dig! Medlemmar att fira Grattis säger vi till våra jubilarer inom SÅ Halland! juli 12: Tore Karlsson, 70 år 13: Jan-Erik Nilsson, 60 år 21: André Johansson, 70 år 21: Olof Larsson, 60 år 24: Bertil Andersson, 70 år augusti 22: Jan Westerbrand, 60 år 30: Kurt Larsson, 80 år september 7: Osvald Mattssson, 80 år 10: Eva Porsgård, 50 år Grattis, konstklubbens vinnare! 2013 års dragning i konstklubben förrättades vid Sveriges Åkeriföretag Hallands årsmöte i Falkenberg i april. Sex presentkort på tavlor hos galleri Black & White samt en bonustavla lottade ut. Presentkorten gäller i tolv månader. Grattis till alla vinnare! Presentkort 5.000:- Johnny Andersson, Ätran Presentkort 4.500:- Jörgen Nilsson, Laholm Presentkort 4.000:- Gurli Karlsson, Eldsberga Presentkort 3.500:- Valborg Pettersson, Harplinge Presentkort 3.000:- Nicklas Tagesson, Halmstad Presentkort 2.500:- Lars-Erik Johansson, Getinge Bonusvinsten vanns av Svenne Olsson, Skottorp För Hallandsåkarnas konstförening, Ingrid Lundgren Nya medlemmar i Halland Fyllinge Transport AB, Halmstad Familjens Åkeri AB, Veddige Rosdahls Transport AB, Halmstad Carl Fredrik Ehrensvärd, Båstad Så funkar förändringar I mars i år hölls LBC:s styrelsekonferens. Då fick deltagarna lära sig om förändringsprocesser. Konferensen hölls på Hestra Wärdshus. SÅ:s dåvarande vd Johan Lindström talade om vikten av att prioritera. Postens tidigare vd Lennart Grabe berättade om postens resa från bank till logistikföretag och psykologen Jan Rasmuson beskrev ledarens ansvar vid förändringar. Text: Rickard Gegö Årsmöte Så tycker ni om våra möten Efter årsmötet den 6 april beslutade styrelsen i Halland att regionchefen Rickard Gegö skulle följa upp hur medlemmarna ser på våra mötesformer. Här är resultatet Det är svårt att locka er medlemmar till möten - konkurrensen med verksamhet, fritid och familj är oftast för tuff. Samtidigt vet vi att ni är intresserade av vår verksamhet. Rickard Gegö har via en enkät, som redovisas i dess helhet på vår hemsida, tagit reda på hur ni ser på våra möten. Det ni värderar högst är innehållet/nyttan på mötena, men tid och tillgänglighet är också viktiga faktorer. Den viktigaste slutsats av enkäten är att vi inte kan räkna med att nå en majoritet vid ett endaste tillfälle, som exempelvis årsmötet. I stället vill vi erbjuda medlemmarna möjligheten att kunna delta i minst någon aktivitet under året. Det är viktigt att vi rapporterar via hemsida och tidning vad som har hänt på olika möten och aktiviteter, så att även de som inte närvarande får en chans att ta del av innehållet. Så länge vi kan erbjuda ett brett spektrum av möten, innehåll, tidpunkter och genom att kommunicera detta på bästa sätt tror och hoppas vi att de flesta att vara nöjda ändå. Vi lottade ut en gratis YKB-utbildning bland dem som ställde upp i enkäten. Vinnaren blev Ove Makkonen på Haghults Åkeri. Grattis! Text: Rickard Gegö Nästa årsmöte kommer att gå av stapeln den 5-6 april 2014 på Gekås i Ullared. Hela det nybyggda hotellet är uppbokat och det utlovas många intressanta och roliga aktiviteter. Boka redan upp detta i era kalendrar! 18

19 krönika Foriaföretagare mot framtiden Ändrar man något om man byter namn på det? Vår bransch står inför många utmaningar i ett mer och mer integrerat Europa. Dessutom pekar alla prognoser på att vi är en framtidsbransch. Transportarbetet ökar och kommer att fortsätta öka, samtidigt som konkurrensen ökar. Det kommer att krävas ett större mått av professionalism och företagartänk för att klara att konkurrera på marknaden som den ser ut idag. För att inte tala om i framtiden. Den enskilde åkaren blir en allt mindre kugge i maskineriet. Vilken relation kommer det att krävas mellan åkaren och den organisation som köper hans eller hennes tjänster? Det kommer inte längre att duga med gamla ensidiga leverantörsavtal. Vi måste hitta en ny form för vårt samarbete. En relation baserad på en överenskommelse mellan två företag om att gemensamt arbeta på vår marknad. Transportarbetet ökar och kommer att fortsätta öka, samtidigt som konkurrensen ökar. Svaret på den första frågan är att man naturligtvis inte ändrar på något om man byter namn på det. Däremot så finns det en poäng med ett nytt begrepp, när man nu måste tänka nytt. Vi Vill i Foria att våra samarbetspartner skall vara Foriaföretagare. Våra Foriaföretagare är lika viktiga för att vi gemensamt skall lyckas som våra kunder är för oss. Då krävs ett samarbetsavtal mellan Foriaföretagarna och Foria. Ett avtal med helt andra gemensamma ställningstaganden än våra gamla leverantörsavtal. Ett avtal med tydliga och gemensamma mål. Vi har inget val. Framtiden kräver det. Tillsammans är vi oslagbara. Håkan Larsson Styrelseordförande Foria ab att vi fick stopp på månadsrapporteringen som skulle ha inneburit en kraftigt ökad belastning i löneadminstrationen för småföretagen. Förslaget var tänkt att ersätta en rapportering av löner och ersättningar en gång om året till en varje månad, 12 gånger om året. Skatteverkets ambition att komplicera vår vardag fick ett bakslag. De ständigt återkommande dis kussionerna i branschen att minsann ställa alla bilar och stänga gränserna. aktioner av det här slaget har aldrig lyckats nå sina mål utan bara lyckats med att stänga dörren för en konstruktiv dialog. alla känner redan till att om bilarna stannar så kommer inga varor fram. Vi behöver inte bevisa detta faktum. Foria är ett av Sveriges största transport- och maskintjänstföretag som huvudsakligen verkar i östra Sverige. håll Dig uppdaterad:

20 POSTTIDNING B Hallandsåkarna Sveriges Åkeriföretag Halland Fräsaregatan HALMSTAD fe FH FL NYTT MODELLPROGRAM FRÅN VOLVO TRUCKS - FH - FM - FMX - FL - FE Volvo Lastvagnar har introducerat fem nya lastbilsmodeller sedan september Det började i fjol med den spektakulära premiären för nya Volvo FH, som följdes av årets lanseringar av Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FE och Volvo FL. Alla de nya modellerna har innovationer och funktioner som gör förarens jobb lättare och mer effektivt. Mer information på MED FOKUS PÅ FÖRAREN - GÖR VOLVO DET ENKELT FÖR DIG I DITT VAL AV FORDON! Halmstad , Falkenberg hallandsa?karna.qxp:roxx_a Sida 1 FMX Välkommen till kungariket SCANIAS NYA V8-PROGRAM Scanias nya V8-motor på 730 hk utgör på många sätt början på en helt ny epok. Välkommen till oss i Halmstad eller Himle så berättar vi mer om våra V8-motorer.

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Rejäl rapport från årsmötet. Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om årsmötets beslut och diskussioner. SIDAN 12-13 EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre

Läs mer

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Äntligen på nya jobbet!

Äntligen på nya jobbet! Nummer 3 Oktober 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Höstmöte 12/11 på Scandic Backadal. Glöm ej att anmäla ditt deltagande, vi bjuder på lunch. På kvällen blir det supé och show

Läs mer

Trafiksäkerhet i Nymölla

Trafiksäkerhet i Nymölla reportage Trafiksäkerhet i Nymölla Med ljusets hastighet>> Sid 3 Rapport Åkeriföreningen Syds halvårsmöte >> Sid 4-5 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA Medlemstidning för Juni 2012 Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA 1 Ditt medlemsskap i Sveriges Åkeriföretag Halland ger dig följande förmåner:

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha En Snabbväxande liten rubrik här. Värmlandsåkeri Rit laborei En liten Elgiganten rubrik här. satsar Rit laborei hållbart Fyra av de caborem Åkes Fjärr- re conseuassim Lokaltransport volor re i Molkom är

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland Nummer 4 December 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Tunnlar utmärks Regeringen har nu beslutat att ändra i regelverken så att tunnlar kan märkas ut så att trafikanterna kan

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 2 2012 Årsmöte Bärgarmöte Höjdledsskador Nya körkortsregler Säkerhetsparkering volvoservice på väg Volvoservice

Läs mer

Vi är fullastade med trygghet

Vi är fullastade med trygghet 1 Nummer 1 2012 Vi är fullastade med trygghet Vi har i snart 170 år skapat trygghet för skaraborgarna. Hos oss finns människor med gediget kunnande och kunskap som kan göra din vardag lite enklare. Vi

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och Pigg 90-åring Det började med mjölk- Vinterdäcksmyter avlivas Experten Johan Granlund avlivar en hel del myter om dub- En liten rubrik här. Rit laborei En liten rubrik här. Rit laborei och fisktransporter

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2012 Höstens Mässresa Vinterväghållning Åkarsvingen Citylogistik volvoservice på väg Volvoservice På Väg

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2010 Höstens Mariehamnsresa Veteranklubben 40 år Grönt bränsle Åkarsvingen delar dygnet runt www.begagnadelastbilsdelar.se

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi

VÄGEN TILL. Europas bästa. Så påverkar vi VÄGEN TILL Europas bästa företagarklimat Så påverkar vi INNEHÅLL 03. Så påverkar vi Ledare av Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna. 04. FYRA åtgärder toppar vår agenda Vi listar de allra viktigaste

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER

sociala medier SKYLTBUTIKEN Bunta inte samman 429 MILJARDER ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB ANNONS Privat välfärd stark men ansatt Den privata välfärdssektorn har vuxit de senaste 20 åren. Samtidigt ifrågasätts den

Läs mer