Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser"

Transkript

1 Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre bilar och högre tillåtna vikter i vissa fall. Målet är effektivare transporter med lägre bränsleförbrukning. SIDAN 4 "Vi begär inga bidrag, vi vill bara få konkurrera på lika villkor. Och chaufförer som kommer hit lagligt ska få leva drägligt." SIDAN 3 ÅKARE I VÄST tidning för sveriges åkeriföretag VÄSTRA GÖTALAND # Utländska lastbilar Konkurrens som man får räkna med eller? Åkaren som nobbar låga priser Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier håll dig uppdaterad:

2 För vägen framåt Kom upp till 2% längre till samma pris med miles diesel Nu byter vi namn på vår bensin och diesel till miles. Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel där vi sedan tidigare tillsatt ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du redan nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles *I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EUstandard utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%, jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsle förbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.

3 Är det så här vi vill ha det? Den olagliga inrikestrafiken rullar vidare och myndigheterna står snällt vid sidan och tittar på, som vilka åskådare som helst. Det rullar skattemiljoner helt okontrollerat ut ur landet. Jag vet inte hur finansministern Anders Borg (M) tänker i frågan. Vi fick en bild av detta i Uppdrag Granskning. Men programmet fokuserade mest på de utländska chaufförernas situation, som påvisade stor social dumpning. Är det så vi vill ha det? Åtminstone tycker myndigheterna det. Det pratas om beställaransvar. Och vi kräver att få rättmätigt stöd från våra folkvalda, vilket en näring som omfattar 4 procent av BNP borde ha rätt till. Vi begär inga bidrag, vi begär bara att få konkurrera på lika villkor och att de chaufförer som kommer hit lagligt ska kunna leva på ett drägligt sätt. SÅ:s centrala arbetsutskott för diskussioner med BA, Biltrafikens arbetsgivareförbund. Målet är att få till ett samarbete och i förlängningen ett möjligt samgående. Processen ska vara en öppen dialog utan dolda agendor. Johan Lindström har beslutat sig för att lämna SÅ efter fem år i förarsätet. Som VD har Johan Lindström gjort ett bra arbete med att få ihop det nya SÅ. Vi önskar honom lycka till i framtiden! 1933 bildades det som i dag är Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Det är 80 år sedan och vi vill fira ett rejält 80-årsjubileum. Därför ordnar vi festliga aktiviteter på olika håll den 28 september boka detta datum redan nu! Vi avslutar dagen med fest för oss medlemmar. NYHETER Fair Transport - kampanjen som ska öka kundernas medvetenhet om vad de engentligen betalar för. 4-5 Viss optimism om ökad efterfrågan. 7 Störningar i containerhamnen. 9 Kommunen backar om Stigs Centter. "Glädjande att politiker är lyhörda för argument", anser SÅ:s Annika Persson. 9 Eldriven lastbil - som knappt drar någon ström vid körning i innerstan. Nu pågår ett försök med stadsleveranser. 10 Sveriges Åkeriföretag Väst fyller 80 år - det ska firas med pompa och ståt. Boka lördagen den 28 september redan nu. 19 Välbesökt årsmöte i Stenungsund. 20 Nej till fortsatt utbildning i transportledning. 23 Välkommen på åkarnas golfträff! 24 Åkeri i Nittorp först med att fixa YKB. Läs om de utbildningar vi erbjuder i höst - vi kan komma till er! 25 press & påverkan 6 Hur har åkerinäringens frågor speglats i media den senaste tiden? reportage 15 Cabotage och konkurrens. Åkeriägaren Micke Dahl säger nej när kunderna begär för lågt pris. Som en följd har han förlorat flera kunder - men en del har faktiskt kommit tillbaka medlemsnytt 12 fråga experten 13 opinion 26 Med anledning av jubiléet blir det tyvärr ingen höstkonferensresa i år, men jag hoppas att vi är många som ses på jubileet! Erik Vilhelmsson ORDFÖRANDE ÅKARE I VÄST Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Utkommer med fyra nummer per år Postadress: Importgatan 2 A HISINGS BACKA tel: epost: Annonser: Jenny Albin telefon e-post: akeri.se Ansvarig utgivare: Annika Persson

4 avtal klart Fackförbundet Byggnads och Maskinentreprenörerna enades om ett nytt avtal. Det rör personer och löper från 1 maj i år till den 30 april (Svensk Åkeritidning) Helt syntetisk diesel testas OKQ8 ska tillsammans Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar testa hur lastbilars prestanda och komponenter påverkas av att köra på produkten "Diesel BioMax" hundra procent syntetisk diesel. Förhoppningen är att initiativet ska kunna reducera koldioxidutsläppet med 90 procent. (Svensk Åkeritidning) En ren och säker tran Att köpa en transport, där åkaren tar ansvar för säkerhet och miljö, kostar mer än en transport där åkaren har tullat på etiken. Det ska uppmärksammas i kampanjen Fair Transport, där målet är att öka kunderna medvetenhet om vad de egentligen betalar för. Kör dina förare utvilade, håller de farten och vet de hur man lastar godset korrekt och säkert? Lyckas ni hålla alla kör- och vilotider och har ditt åkeri minst en kvalitetscertifiering? Grattis! Då kan du pryda dina bilar med en särskild dekal, som visar att ditt åkeri lever upp till vissa etiska kriterier. På sistone har den sämsta sidan av åkerinäringen fått synas för mycket. Nu vill vi visa en bättre sida. Det ska komma våra medlemmar till godo, säger Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Målet är att synliggöra skillnaden mellan en bra och en dålig transport. Kampanjen Fair TransporT vänder sig dels mot viktiga potentiella kunder, som kommuner och stora företag, dels mot politiker och allmänhet. Målet är att synliggöra skillnaden mellan en bra och en dålig transport, där en dålig innebär till exempel att förarna är trötta eller att en del arbete utförs svart. Den som vill gynna åkare som tar ansvar för säkerhet och miljö får också betala för det det kostar nämligen pengar att ta ett sådant ansvar. Vi vill göra detta till en samvetsfråga för dem som köper transporter, säger Tina Thorsell. Hur ska ni nå ut med kampanjens budskap? Vi kommer att lyfta fram det vid möten med politiker, skriva om det i debattartiklar och annonsera. Kampanjen kommer att pågå i större format fram till hösten 2014, säger Tina Thorsell. Åkare som lever upp till kraven kan märka sina fordon med en dekal, som kan beställas från SÅ, som också tar fram informationsbroschyrer att ge till potentiella kunder eller logotyper för att pryda åkarnas hemsidor. Sveriges Åkeri- Så här ser den ut, symbolen för kampanjen Fair Transport. Den finns bland annat som dekal som man kan sätta på sina fordon. så-förslag: tillåt längre modulfordon EU-kommissionen föreslår ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen. Förslaget fokuserar på bättre energieffektivitet och bränsleförbrukning samt lägre koldioxidutsläpp. Detta ska uppnås med aerodynamiska anordningar på upp till 2 meter på fordon. Nyttolasten på fordonen får dock inte öka. Kommissionen föreslår också att trailerlängden får öka 15 cm för intermodal transport med 45 fots container. Medlemsstaterna ska också kontrollera överträdelser genom 4 system i vägbanan eller genom sensorer ombord på fordonen för att mäta bruttovikten och vikten per axel. informationen skall FjärrsTyras till tillsynsmyndigheterna och utbytas mellan medlemsstaterna samt ligga till grund i ett riskvärderingssystem. I förslaget bekräftas också att den gränsöverskridande användningen av längre fordon tillåts för transporter som endast korsar en gräns, om de två berörda medlemsstaterna redan tillåter dessa. Sveriges Åkeriföretag anser att det är bra att tillåta aerodynamiska anordningar, men nyttan är störst för fjärrfordon som framförs med hög medelhastighet. Det är bra att tillåta längre fordonskombinationer som klarar 45 fots container men det bör då gälla alla transporter och inte avgränsas till att utgöra en del av en intermodal transport. På befintliga fordon kan 45 fots container också transporteras med överhäng på ca 75 cm vilket bör tillåtas med lämpliga övergångsregler, utöver de 15 cm längdökning som föreslås. Detta innebär också att modulfordonslängden om 25,25 meter bör ökas. Där infrastrukturen medger bör fordon med större dimensioner och/eller vikter fortsatt kunna användas både nationellt och i gränsöverskridande trafik mellan flera medlemsländer. MårtEn JoHansson

5 På sistone har den sämsta sidan av åkerinäringen fått synas för mycket. Vi vill visa en bättre sida. 22% sms:ar vid ratten Enligt en undersökning gjord på uppdrag av försäkringsbolaget IF så läser tre procent arbetsmaterial och sju procent äter ibland frukost medan de kör. (Svensk Åkeritidning) sport kostar Lindström lämnar Efter 5 år som vd lämnar Johan Lindström posten som vd för Sveriges Åkeriföretag. Under Johan Lindströms ledning har Sveriges Åkeriföretag gått från att ha varit 13 olika organisationer till att enas i en stark organisation. Jag har varit med om att skapa någonting nytt, en enad organisation som jag är stolt över. Nu väntar nya, spännande utmaningar men jag är inte personen att leda den nya processen, säger Johan Lindström. företag kommer dock inte att utföra några kontroller på medlemsföretagen för att försäkra sig om att alla verkligen lever upp till de etiska kraven. Nej, det gör vi inte. Men vi kommer att ta avstånd från medlemmar som inte lever upp till vad de lovar. Om någon avviker kraftigt, och till exempel använder sig av korruption eller svarta löner kan det såklart bli aktuellt med uteslutning men så var det redan innan den här kampanjen, säger Tina Thorsell. Hon Tror att de allra flesta medlemsföretagen redan i dag med gott samvete kan marknadsföra sig som Fair Transportåkare. Från centralt håll kommer det att tas fram checklistor, styrdokument och annat stöd för åkare som vill gå igenom sina rutiner. SÅ kommer också att hjälpa åkare som lever upp till nästan alla krav, men som behöver stöd för att nå ända fram. Utbildningar skräddarsys för ändamålet kanske behöver vissa förare träna på att hålla hastigheter eller så efterfrågas stöd i hur man lastar godset effektivt för att minska onödiga utsläpp. Här vill jag komma i kontakt med medlemmarna. Vilka behov har de och hur kan vi hjälpa dem för att nå ända fram, så att de lever upp till kraven för en Fair Transport? säger Tina Thorsell. annika LUnd Erik Vilhelmsson kliver in som ordförande Mikael Nilsson har, på grund av familjeskäl, tillsvidare klivit av både posten som ordförande och posten som tf vd. Detta innebär att Erik Vilhelmsson Erik automatiskt träder in som Vilhelmsson ordförande. Styrelsen har utsett Michael Bredberg till vice vd, vilket innebär att han arbetar som vd med fullt förtroende och alla befogenheter. Verksamheten på Sveriges Åkeriföretah löper på helt enligt verksamhetsplan. VaD InnEBäR KaMPanjEn FaIR TRansPORT?» En Fair Transport innebär att åkeriföretaget lever upp till vissa etiska krav.» Kraven innebär att förarna kör utvilade och lagligt, att godset är säkert lastat och att åkeriet tar betalt enligt avtal, skyddar sig mot korruption och har minst en kvalitetscertifiering.» sveriges Åkeriföretag kommer fram till hösten 2014 att kommunicera vikten av att köpa en Fair Transport. Ny säker certifiering närkefrakt i Örebro blev först i världen att bli certifierade enligt den nya internationella trafiksäkerhetsstandarden Iso som släpptes i slutet av I maj 2013 finns det redan 25 certifierade företag 25, och Sveriges Åkeriföretags prognos är att ha certifierat 100 åkeriföretag enligt ISO inom ett år. Svensk åkerinäring är redan ett internationellt föredöme i trafiksäkerhetssammanhang. De tre viktigaste trafiksäkerhetsmålen enligt de certifierade företagen är hastigheter, bältesanvändning och att minimera olycksrisker. Trafiksäkerhetsfaktorer som kör- och vilotider, drogfrihet och laglighet är också ofta prioriterade i certifierade företag. Nästan häften av dödsolyckorna med lastbil inblandad sker med mötande trafik. Viktig åtgärder för ökad trafiksäkerhet är därför till exempel mer motorvägar och anordningar som separerar trafiken på befintliga vägar. Andra trafiksäkerhetsrisker som väghållaren bör hantera är till hastighetsbegränsning, underhåll, ytegenskaper och friktion. Alla måste ta ansvar för sitt bidrag till ökad trafiksäkerhet. ISO är en bra vägledning för åkeriföretagen i detta arbete. MårtEn JoHansson Kör säkert! några råd från de certifierade företagen:» använd bälte och kör lugnt.» Respektera alla i trafiken.» Tidsvinsten blir inte så stor om man ökar hastigheten.» Förankra trafiksäkerhetspolicys hos personalen.» Föregå med gott exempel. SÅ svarar på Klimatfärdplan 2050 I remissvar till Miljödepartementet säger Sveriges Åkeriföretag:» Låginblandning av de begränsade resurserna av biobränslen bör reserveras till diesel där efterfrågan kraftigt ökar och inte blandas i bensin som det finns överskott av.» Om effektiva insatser också riktats till andra sektorer än transportsektorn blir klimatnyttan större.» Om infrastrukturavgifter för tunga fordon och lätta fordon införs ska det vara harmoniserat inom EU. Mercedes Truck Tour Sveriges Åkeriföretags nya samarbete med Mercedes har redan märkts av på flera sätt men hamnar riktigt i fokus under hösten. Mercedes genomför sin Truck Tour från norr till söder under hela hösten med början i augusti. Man gör nedslag på över tjugo platser under mer än sextio provkörningsdagar. Passa på du som är medlem att provköra nya bilar och träffa Sveriges Åkeriföretags medarbetare och partners på samma gång. 5

6 press & påverkan Tina Thorsell kommunikationschef Utländsk arbetskraft nu finns det mer information om utländsk arbetskraft på hemsidan. Det finns frågoroch-svar, några typfall och vilka regler som gäller och så viktiga länkar till skatteverket. så satsar extra kraft på en viktig remiss från regeringen om bland annat regelefterlevnad. Trovärdig budbärare Har ni tänkt på att det inte alltid är vad som sägs som spelar roll, utan hur det sägs är lika viktigt. Eller vem som säger det? Det här är också relevant för oss som opinionsbildare. Det är inte alltid vi själva som är den mest trovärdiga budbäraren av ett budskap. Ibland när vi berättar om våra frågor framstår vi som ett särintresse som talar i egen sak. Då är det bättre att få någon annan att lyfta frågan. Inom kort kommer en forskare i Lund, Henrik Sternberg, att presentera sin forskning kring cabotage. Hans slutsatser blir förstås väldigt spännande. Slutsatserna blir ju inte mindre viktiga för att det är denna forskare som presenterar dem utan kanske tvärtom än mer trovärdiga för en utomstående. Det här gäller inte bara Sveriges Åkeriföretag. Det gäller ditt företag också. Om du kan få en kund eller kanske till och med en konkurrent att tala väl om dig, då har du kommit långt. vad är en remiss? en remiss i politiska sammanhang är en fråga där regeringen vill ha in synpunkter. Myndigheter som fått en remiss är skyldiga att svara på remissen. Intresseorganisationer har möjlighet att svara. remissvar är en viktig del i att påverka politiska beslut. Vi har träffat... ett axplock av de personer som så har träffat och informerat om åkerinäringen. Regelefterlevnad inom yrkestrafiken Regeringen har lämnat ut en remiss kring regelefterlevnaden inom yrkestrafiken. Remissen bygger på den rapport Transaportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen tagit fram, och behandlar många viktiga frågor som tillståndsmätningar och riskvärderingssystem. Erika Svanström leder arbetet med att svara på remissen inom Sveriges Åkeriföretag. Erika, beskriv arbetet med remissvaret: Inför just den här remissen har vi startat ett ganska stort arbete där vi involverat både jurister och kommunikatörer. Remissarbetet började med att vi bjöd in Transportstyrelsen för att presentera remissunderlaget. Varför gör ni en så stor insats kring remissen? Den här remissen rör ett ovanligt intressant område. Vårt svar blir ju vägledande för vårt framtida agerande. Hur brukar SÅ arbeta med remissvar? Det beror på remissens omfattning. Ibland dyker det upp remisser där bara någon lite fråga berör oss. Då tar någon expert hand om remissen. Och ibland dyker det upp remiser där vi behöver jobba igenom svaren. Men att vi tar så här stort grepp tillhör inte vanligheterna. transportstyrelsen claes tingvall, trafikverket catharina elmsäter-svärd trafikutskottet Remissen kring regelefterlevnad inom yrkestrafiken är en viktig möjlighet för SÅ att visa att vi har både kunskap och visioner om branschen- Vad ser du som viktigast i remissvaret? Att vi som organisation blir tydlig mot myndigheterna. Vi måste visa både att vi har en djup detaljkunskap, men också att vi har en klar helhetsbild av hur branschen behöver utvecklas. Johan Lindström, Bengt Waldersten, thomas morell och anders falk. patrick magnusson, tina thorsell och Johan Lindström träffade claes tingvall för att diskutera uttalanden från denne i media. tina thorsell och Johan Lindström var på hearing på rosenbad. Där träffade vi bland annat även Bengt svensson, rps och staffan Widlert, transportstyrelsen. frågor på agendan var kontroller och regelefterlevnad. trafikutskottet anders falk, thomas morell och Bengt Waldersten träffade trafikutskottet. 6

7 Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Søgeord: Cyprus 123 Oplag Udgivelsesby Kalmar län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Oskarshamns-Tidningen Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside : Sydöstran, Del 1, side 13 Søgeord: Cyprus 123 Kilde: Sydöstran Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Oplag Udgivelsesby Blekinge län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Sydöstran Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Fax Sossarna vill införa avgift för vägslitage : Piteå-Tidningen, Del 1, side 8 Søgeord: Cyprus 123 Kilde: Piteå-Tidningen Oplag Udgivelsesby Norrbottens län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Piteå-Tidningen Kundenr. Journalnr. Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Oplag Udgivelsesby Kronobergs län Frekvens 5/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Smålänningen Ljungby Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø almedalen så kommer att delta på politikerveckan i almedalen med ett eget arrangemang där vi lyfter fram skillnaden mellan sunda och osunda trasporter. vi kommer också att tillsammans med skogsindustrierna lyfta fram miljövinsterna med tyngre och längre fordon. Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Fråga om lastbilsskatt orsakar politisk strid : Dala-Demokraten - Rättvik Mora Leksand Gagnef Vansbro, Del 1, side 4 Søgeord: Cyprus 123 För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, som bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på Åkerinäringen i media Åkeri kan vinna : Oskarshamns-Tidningen, Del 1, side 8 Kilde: Oskarshamns-Tidningen Kilde: Dala-Demokraten - Rättvik Mora Leksand Infopaq Gagnef Vansbro Oplag Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal Ordrenr. SM Branschbevakning och genomslag för sveriges åkeriföretag Sandahlsbolaget först ut med schysta villkor Udgivelsesby Dalarnas län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Adresse Telefon Hjemmeside Dala-Demokraten - Rättvik Mora Leksand Gagnef Vansbro 2100 København Ø Byggstart för motorväg möjlig nästa år : Smålänningen Ljungby, Del 1, side 4 Søgeord: Cyprus 123 Kilde: Smålänningen Ljungby Optimism om ökad efterfrågan Vart tar dieseln vägen? Mitt i Upplands Väsby (2 april) tog upp problemet med dieselstölder i Stockholmsområdet där cirka liter stjäls varje år. På Truckvägen i Väsby har åtta lastbilar fått sina tankar tömda bara i år. Till tidningen säger polisinspektör Jan Westling att problemet för polis och åklagare är att tjuvarna nästan måste tas på bar gärning för att kunna fällas i domstol. Vi vet inte vart dieseln tar vägen, säger Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig inom Sveriges Åkeriföretag. Någonstans verkar det finnas en svart marknad för stulen diesel. Bättre än väntat Efter tre månader med trängselskatt i Göteborg talade Göteborgs-Posten (25 mars) med Erik Vilhelmsson, ordförande för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. I höstas var han kritisk och befarade att det kunde bli svårt att ta sig fram efter ändringarna i trafiken med bl.a. färre filer på vissa ställen. Men nu låter det annorlunda. De positiva effekterna är större än han hade väntat sig och samma uppfattning har hans chaufförer. Det har blivit väldigt behagligt, säger han. Det är en stor skillnad. Kvinnor kör lugnare Patrick Magnusson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag region Mitt säger till Avesta Tidning (24 april): Fler kvinnor i yrkestrafiken skulle leda till lägre medelhastigheter och färre olyckor. På väg mot sotdöden Norrländska Socialdemokraten (25 april) fick en målande beskrivning av läget för den svenska åkerinäringen inför Sveriges Åkeriföretags riksårsmöte på Dundret i Gällivare. Svenska åkeriföretag är på väg att gå sotdöden till mötes, precis som den svenska varvsindustrin gjorde på 70 talet, sa Per Åke Liljergren, ordförande för Sveriges Åkeriföretag region Norr. Stenhård prispress Avesta Tidning (3 april) skrev om svenska fjärrtransporter som är utsatta för en stenhård prispress. Just fjärrtransporter, som bara handlar om att köra något från A till B, är extra utsatta, säger Patrick Magnusson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Mitt. Inom fem, tio år finns det risk för att det inte finns några svenska förare i den grenen. Saxat sen sist några exempel på var sveriges åkeriföretag har synts i medierna under oktober till december Förväntningar om ökad efterfrågan på vägtransporter är nu starkare än tidigare under året och är på en för säsongen normal nivå. Tydligast markerad hög förväntan kan ses hos bygg- och anläggningstransporter samt kyl- och frystransporter. Även inom miljöservice och renhållning samt närdistribution/kretstrafik är man optimistisk beträffande efterfrågan under det närmast kommande kvartalet. En kraftig majoritet, 80 procent, förutser oförändrade transportpriser medan cirka 12 procent tror på en prishöjning. Cirka 20 procent ser en kommande utökning av personalen medan cirka 9 procent tror på minskning Sveriges Åkeriföretags konjunkturbarometer för andra kvartalet 2013 har värdet + 32,5. En ökning jämfört med första kvartalet då värdet var + 11,8. Värdet är resultatet av att andelen som tror på minskad efterfrågan dras från andelen som tror på ökad efterfrågan. Nästan 30 procent av de svarande förutser att företagets investeringar kommer att öka inom den kommande sexmånadersperioden. 56 procent tror att investeringarna kommer att vara oförändrade. Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom transportsäljande åkeriföretag om sin uppfattning om läget. Den senaste undersökningen är utförd 13 till 26 maj HanS EngStröm Rapporten Åkeribarometern kvartal 2, 2013 kan laddas ned från Sveriges Åkeriföretags webbplats: 7

8 beg. lastbil Stort utbud, försäkring och finansiering Volvo Truck Center är Sveriges största leverantör av nya lastbilar. Det gör att vi dagligen får in nya begagnade lastbilar. Via vår sökmotor på får du direkt och utan omvägar snabbt en total överblick över de begagnade lastbilar som är aktuella för dagen. Våra lastbilsförsäljare är lokalt förankrade med stor erfarenhet och hjälper dig med ytterligare information angående de lastbilar du vill veta mer om. Är du på jakt efter någon särskild modell? Låt oss veta det så hjälper vi dig att leta. FaKta 100-tals begagnade lastbilar i lager. leveranser av ca. 600 begagnade lastbilar / år. Även försäkrings- och finansieringslösningar. Göteborg FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR

9 Trängselskatt även för utländska fordon Även utländska fordon ska betala trängselskatt från 2014 och förseningsavgiften sänks till 100 kronor. Det lovade infrastrukturminister Catarina Elmsäter-Svärd (M) i en riksdagsdebatt. Glädjande att våra beslutsfattare lyssnar på goda argument nu får Stigs Center vara kvar. Stora störningar i containerhamnen Upp till fyra timmars väntetid för lastning eller lossning av container i hamnen. Det har drabbat flera av våra medlemmar de senaste veckorna. Störningarna beror på flera saker: Krånglande datasystem, dålig planering vid ombyggnader och markarbeten samt ett kösystem där det råder ett hejdlöst fuskande eftersom det inte kontrolleras. Tillgången på truckar är mycket dålig och anpassas inte när volymerna av gods ökar. Peaktiden med långa väntetider är nu utdragen över i stort sett hela dagen. De effektivitetsförbättringar som har utlovats lyser med sin frånvaro. Situationen är klart ansträngd och frustrationen hög bland många av våra åkare som har transportuppdrag i hamnen. Hamngruppen, som består av representanter från våra medlemsföretag, träffar flera gånger per år den operativa ledningen i containerhamnen för att utbyta synpunkter och information. Tidigare löften om effektivare arbetssätt med nya och bättre truckar samt bättre system har framförts flera gånger. Men än har vi inte sett några förbättringar och tålamodet tryter. Vi framför även synpunkter om situationen för hamntransportörerna i andra sammanhang, till exempel när vi träffar politiker och andra organisationer, eftersom vi befarar att detta påverkar utvecklingen inte bara för åkerinäringen utan för näringslivet i stort. I slutet av april publicerades två artiklar i G-P där operatören APM Terminals fick hård kritik för ouppfyllda effektivitetslöften. Text: Annika Persson Framgång för politiskt fotarbete kring Stigs Center Göteborgs kommun har tänkt om i frågan om nattstängning för lastbilar på Stigs Center på Hisingen. Kommunen har lyssnat på de argument som framförts, bland annat av Sveriges Åkeriföretag Väst. För att råda bot på illegal spritförsäljning till ungdomar meddelade Göteborgs kommun under 2012 att det skulle bli förbjudet att parkera lastbilar nattetid på Stigs Center. Men platsen är en av ett fåtal där det är möjligt att nattetid parkera med lastbil i Göteborgsområdet. Nattförbudet är heltokigt, konstaterade Annika Persson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag och inledde kontakter med kommunens tjänstemän. I en skrivelse till kommunens trafiknämnd i december 2012 påtalade Annika Persson tillsammans med Per Arne Nilsson, tidigare polis och specialist på transportsäkerhet, behovet av trygga uppställningsplatser. Frågan följdes upp med ett möte med trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) i januari. -Det finns i dag inga bättre platser att parkera på nattetid, förklarade Annika och begärde att kommunens planer på nattförbud skulle rivas upp. Nu har vi fått besked att kommunen har tänkt om. En viktig anledning var att Stig Center med hjälp av ett vaktbolag stramat upp kontrollen av illegal verksamhet på området. Att sedan Rasta och Preem avser att bygga ut servicen på Stigs Center gör det hela ännu bättre för lastbilsförare och för åkeribranschen. Att situationen löstes på ett så bra sätt för våra medlemmar är resultatet av en seriös samverkan mellan flera parter, där hållbara argument och konkreta åtgärder fick ett positivt mottagande. Vi är glada för att beslutsfattarna är lyhörda och att vi kan ha en positiv dialog, säger Annika Persson. Text: hans engström Ja, du får fortsätta ställa lastbilen här på natten. Och Rasta och Preem kommer att bygga ut sin service på Stigs Center. 9

10 Martin Gustafsson prisades för snålhet Martin Gustafsson på Hisings Backa Åkeri kom femma i en tävling om bränslesnål körning och fick pris av infrastrukturministern på Stora Åkeridagen. Grattis, Martin! Läs om den eldrivna lastbilen som knappt drar någon ström alls vid körning i innerstan. Försök med eldriven lastbil för stadsleveranser Tyst och smidig och så miljövänlig, förstås. Den eldrivna lastbil som nu testas av Bäckebols Åkeri får fina omdömen av sin förare. Syftet med testkörningen är att ta reda på hur bilen fungerar i stadsmiljö, där människor, cyklister och godsleveranser ska samsas om utrymme och miljö. Lastbilen är en Renault Maxity Elektrisk och den väger totalt 4,5 ton, varav batteriet väger knappt 500 kg. Bilen får lasta cirka 2 ton och har en räckvidd på cirka 6 mil. Foto: Asbjörn Hanssen Fredagen den 3 maj visades bilen upp på Gustav Adolfs Torg. Då berättade Magnus Jäderberg vid Göteborgs Stad Trafikkontoret att försöket skulle utföras under fem dagar. Bilen kördes av Per Johannesson, förare på Bäckebols Åkeri AB. - Den är ypperlig att köra i stadstrafik. Smidig och tystgående, sa Per Johannesson. Vid körning i innerstan går det nästan inte åt någon ström alls. Däremot förbrukas batterikapaciteten märkbart vid körning i uppförsbackar och vid högre hastighet. Bilen saknar lift, vilket behövs för sådana uppdrag som vi kör i innerstan. Men en lift skulle innebära minskad lastförmåga och förmodligen påverka räckvidden. Försöket görs i samverkan Schenker, Bäckebol Åkeri AB, AB Volvo och Göteborgs Stad, som sedan ska utvärdera funktion utifrån såväl stads- som förarmiljösynpunkt. Bilen finns inte ännu på den nordiska marknaden. text:annika persson Så här ser den ut, den eldrivna lastbilen som nu testas i Göteborg. Tanken är att den ska erbjuda ett miljövänligt alternativ vid mindre transporter i innerstäder. Gunnar Johanssons Åkeri i Hamburgsund varslar förare I slutet av april meddelandes att ett av våra större och äldsta medlemsföretag tyvärr måste varsla samtliga sina förare. Gunnar Johanssons Åkeri i Hamburgsund började få problem för över ett år sedan, berättar Bengt-Ove Gunnarsson, delägare på företaget. Nu ser han och hans kollegor ingen annan utväg än att varsla samtliga förare. "Målet är att rädda företaget men det kommer bli tufft." Åkeriet har haft DHL som uppdragsgivare, och för drygt ett år sedan rullade cirka 40 ekipage i uppdrag för post- och 10 logistikjätten. Men uppdragen har minskat successivt. Till tidningen Bohuslänningen säger Bengt-Ove att problemet inte är att godset försvunnit utan att DHL tycker att de är för dyra. - Målet nu är att rädda företaget men det kommer att bli tufft, säger han. I början av maj besökte Lars Tysklind, FP-politiker och ledamot i riksdagens trafikutskott, åkeriet för att sätta sig in i situationen. Lars Tysklind förmedlade att han inte är omedveten om den hårda konkurrensen och att man i trafikutskottet arbetar med problematiken. Varslet hos Gunnar Johanssons Åkeri är ett av flera den senaste tiden. - Jag ser att det ytterligare belyser behovet av ett utökat beställaransvar, menar Annika Persson, SÅ Västra Götaland. Hon "Jag ser att det ytterligare belyser behovet av ett utökat beställaransvar." vill se ett beställaransvar som påminner om det finska, där transportbeställaren måste försäkra sig om att transportören har trafiktillstånd, betalar skatt och uppfyller arbetsgivaransvaret. Om beställaren fattar misstankar om att allt inte stämmer, till exempel genom låga priser, blir det olagligt och straffbart att ingå avtal, enligt den finska modellen. text: annika persson

11 Vår ambition är att skapa en växande medlemsnytta för dig som medlem genom att teckna förmånliga avtal med viktiga leverantörer. Ett arbete som är ständigt pågående. Men vi ska inte glömma bort de avtal vi redan har och som vi vet fungerar väl. Den här gången lyfter vi fram LeanHaulage, SÅ Sjukvårdsförsäkring och SÅ Index som vi har arbetat med under lång tid. Tre helt skilda produkter men med det gemensamt att de skapar medlemsnytta för användarna varje dag. Nyttja alla dina förmåner, Jocke Larsson Åkarnas Förmånsavtal Bränslebesparing LeanHaulage Datorer & Programvaror Dustin, Visma SPCS, 0tid, SÅ Index, SÅ Calc Drivmedel Statoil fuel & retail, Swea Energi Energi Mölndal Energi Finansiering Nordea Finans Fordon Mercedes, Toyota, Volkswagen Försäkringar Förenade Liv, Trygg Hansa Hotell Elite Hotels Inkasso Collector Telefoni The Phone House, Telia, Tele2 Teknik Stoneridge, TomTom, Stacker Stop Euro Yrkesbutiker Swedol, Safedriving 24 Tjänster Svensk Mediabevakning, Vision 2099 Annons Tungviktare ur SÅ Sparmanarsenalen LEAN HAULAGE BY GREATER THAN SÅ Sjukvårdsförsäkring TM LeanHaulage är en modern teknik som mäter förarbränsleeffektivitet. Ett objektivt mått som tydligt beskriver hur bränslesnålt fordonen körs, oavsett bränsleförbrukning eller typ av bil. SÅ Sjukvårdsförsäkring ger dig och dina medarbetare trygg och snabb sjukvård. Ni får omdelbar tillgång till medicinsk rådgivning och tillgång till ett nätverk av hundratals privata specialistläkare. Ett enkelt, tryggt och billigt sätt att bli uppdaterad på vilka kostnadsökningar som har uppkommit. Ett bra hjälpmedel för att bibehålla lönsamheten. Mer information/kontakt Logga in på dina medlemssidor på akeri.se för ytterligare information. Du kan också vända dig till ditt närmaste regionkontor eller till någon av oss, Marie Mörsin, , eller Jocke Larsson, ,

12 medlemsnytt Våra medlemmar sveriges åkerinäring består av över åkerier. Cirka är medlemmar hos sveriges åkeriföretag. årsmöte norr om polcirkeln med förhandlingar och studiebesök bland jättefordon: Årsmöte i Gällivare 2013 Dryga halvmetern snö låg fortfarande kvar i Gällivare när Sveriges Åkeriföretag genomförde sitt årsmöte den 25 april. Med sina drygt tio mil ovanför polcirkeln så dröjde sig vintern kvar men beträffande ljuset så har man passerat sydligare Sverige med nästan en timme längre dagsljus. Runt tvåhundra årsmötesbesökare hade via en uppfinningsrik logistik med inslag av tåg, flyg och bussar begett sig till denna gruvmetropol där förutom årsmöte även studiebesök i Aitikgruvan erbjöds. Årsmötet inleddes av Gällivares kommunalråd Tom my Nyström (S) som med bred pensel målade upp en bild av en ort som i sin starka tillväxt måste flytta både folk och bostäder i tusentals för att kunna expandera den gruvdrift som på ett märkbart sätt verkar beröra allt och alla i kommunen. LKAB:s VD LArs-Eric Aaro gav samma bild fast ur företagsperspektiv och beskrev en gruvdrift och förädling i världsklass och att man genom tydligt fokus på forskning och utveckling avser behålla sin plats som föregångare. Själva årsmötesförhandlingarna innehöll med några få undantag inga förändringar i varken förtroendevalda för nästa år eller nya beslut. Motion om att årligen förlägga SÅ årsmöte till Stockholm avslogs och nästa år står Sveriges Åkeriföretag SYD för inbjudan och platsen blir Örenäs slott utanför Landskrona. Nästa år står Sveriges Åkeriföretag SYD för inbjudan och platsen blir Örenäs slott utanför Landskrona. Information gavs om att en arbetsgrupp tillsatts för att utreda förutsättningarna för ett samgående mellan SÅ och Biltrafikens Arbetsgivareförbund och ordförande Mikael Nilsson avtackade Johan Lindström som efter fem år som VD för Sveriges Åkeriföretag valt att gå vidare till andra utmaningar utanför SÅ. Årsmötesdagarna avslutades med studiebesöket i Aitikgruvan där de enormt stora maskinerna och gruvtruckarna imponerade på besökarna och sannolikt har många foton med människor uppställda framför gigantiska hjul har spridits i såväl sociala medier som hemsidor. ulric långberg Sveriges Åkeriföretags styrelse. Fr v: Per-Åke Liljergren, Gällivare, Per Göransson, Gustavsberg, Rolf Ågren, Gävle, ordförande Mikael Nilsson, Malmö, vice ordförande Erik Vilhelmsson, Möln dal, Lars Lundstam, Östersund, Per Adolfsson, Spånga, Anna-Maria Olsson, Varberg och Marie H Landegren, Korsberga. sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUdkontor kungsgatan 24, stockholm Post: Box 7248, stockholm tel: Fax: www. akeri.se ABC åkarna Fagerstagatan spånga tel: Fax: GotlAnd skarphällsgatan 20 Box Visby tel: Fax: GäVleBorGsåkArnA Beckasinvägen Gävle tel: Fax: HAllAnd Fräsaregatan Halmstad tel: Fax: mittåkarna Ölandsgatan 6 Box Falun tel: Fax: norr storgatan 28F Umeå tel: Fax: skaraborg norregårdsvägen skövde tel: Fax: smålandslänen kungsvägen Växjö 1212

13 ANNONS Försäkring för medlemmar du vet väl att så har riktigt bra överenskommelser med två av marknadens allra bästa aktörer; trygg-hansa och Förenade liv. de erbjuder unika villkor och mycket försäkring för pengarna. Läs mer på: Varning för bluffakturor och oseriösa säljbesök Semestertiderna närmar sig. För många innefattar det några avkopplande veckors ledighet med sol och bad. Men semestertider är också högsäsong för bedragare och bluffakturor. För en oerfaren vikarie kan det vara svårt att skilja en falsk från en äkta faktura. Bengt Waldersten, chefsjurist: Den årliga verksamheten med bluffakturor uppgår till miljardbelopp. Få anmälningar leder till åtal och än färre till fällande dom. Ett tecken på att säljaren är oseriös är att denne talar fort, ställer frågor och talar efter manus. Ingå aldrig något avtal på telefon om du är osäker. Om du överväger att acceptera ett erbjudande, be alltid om en skriftlig offert via e-post eller brev, så att du i lugn och ro kan värdera offerten. Om säljaren förvägrar dig detta så tacka alltid nej till erbjudandet. Lägg på luren och låt dig inte luras in i ett samtal. Det samma gäller vid säljbesök. Läs noga igenom offerten. Skriv in villkor såsom, priset eventuell bindningstid och leveranstid om det inte framgår klart och tydligt. Förhasta dig inte. En oseriös säljare brukar ömsom smickra och ömsom stressa sina tilltänkta kunder under förespegling att erbjudandet är en sistaminuten-chans. Väljer du att skriva på avtalet under besöket så kontrollera att det är noggrant ifyllt och att du inte lämnar tomma rutor som säljaren i efterhand kan förvanska. Behåll alltid en kopia av avtalet. Be att få återkomma om du känner minsta osäkerhet och inte kan fatta ett beslut omgående. FråGA VårA experter Bengt Waldersten. Chefsjurist med mångårig erfarenhet av affärs- och transportjuridik. Thomas Morell. Regionchef i Skaraborg och expert på köroch vilotider och färdskrivare. Mårten Johansson. Teknikchef och representant för SÅ i flera internationella forum. Jeanette Milner. Utbildningschef med stenkoll på YKB. Ulric Långberg. Transportpolitiskt ansvarig FÖRETAGARSKOLAN EN VIP-UTBILDNING Den enda skräddarsydda utbildningen för generationsskiften och ledare i åkerinäringen Vi har bedrivit utbildningsverksamhet specialanpassad för åkerinäringen sedan Vi vågar därför påstå att vi har den längsta erfarenheten och den bredaste kompetensen i branschen. Företagarskolan är vårt absoluta flaggskepp. Målet är att du efter avslutad utbildning har utvecklat din förmåga att leda och utveckla ett åkeriföretag, vuxit i din ledarroll, sett över din affärsverksamhet och skapat ett nätverk för livet. Kursinnehåll: Företagsutveckling Affärsidé och affärsplan Bokslut Analyser och kalkyler Marknadsföring Lagar och avtal Nyckeltal Kostnader och prissättning Styrelsearbete Ledarskap Etik och värderingar Förhandlingar Gruppdynamik Kommunikation Konflikthantering Ledarrollen Organisation Personlig utveckling Kursen är på 27 dagar fördelade på nio avsnitt. tel: Fax: syd Jörgen kocksg. 1B Box malmö tel: Fax: VärmlAndsåkArnA Box 2043 säterivägen karlstad tel: Fax: VästrA GÖtAlAnd importgatan 2A Hisings Backa tel: Fax: Öst transportgatan ÖreBro Vxl Fax Är du en av våra nästa VIP:are? För mer information se eller kontakta: Jeanette Milner: Eva Svanström: NÄSTA KURSSTART ÄR DEN 17 SEPTEMBER ANMÄL DIG DIREKT! 13 13

14 medlemsnytt Nätverk du vet väl att sveriges åkeriföretag har ett antal nätverk för medlemmar? nätverken är till för att ta vara på kunskaper och synpunkter, utbyta idéer och erfarenheter och säkerställa dina möjligheter att påverka din egen och hela branschens utveckling. Läs mer på: Glada pristagare på Stora Åkeridagen Vinnare av Stora Åkeripriset på kronor blev i år Wibax Logistics AB från Piteå. Priset fick man för sitt framgångsrika arbete inom miljö, ledarskap, trafiksäkerhet, ekonomi och innovation. Glimåkra Åkeri i Glimåkra fick pris för sin positiva resultatutveckling, Tryggve Bengtssons Åkeri i Sölvesborg fick pris för sitt trafiksäkerhetsarbete, ÖMT Åkeri AB i Östra Ljungby för sitt miljöarbete, Schenker Åkeri i Göteborg för företagets personalpolitik samt Evald Karlssons Åkeri i Oskarshamn för sitt innovativa arbete. Priserna delades ut på Stora Åkeridagen den 15 maj som Sveriges Åkeriföretag arrangerar för att uppmärksamma åkerinäringens betydelse för samhället. FeniX inte ett ProJekt UtAn en ProCess En kraftfull organisation som företräder medlemmarnas samlade intressen. med detta mål i sikte har sveriges åkeriföretag, så, och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, fattat beslut om att utreda om en sammanslagning är möjlig. namnet för processen är Fenix och den ska vara slutförd före årsskiftet. det finns flera orsaker till att en sammanslagning inte blivit av tidigare. idag finns dock skäl att åtminstone pröva en sammanslagning. med pröva menas att ta fram underlag till beslut om en eventuell sammanslagning. saker som ska utredas är bland annat avgifter, organisation, inflytanderegler, hur bli medlem mm. Hela processen är tänkt att ske helt öppet där synpunkter tacksamt tas emot. en särskild hemsida (projektfenix. se) kommer att upprättas för ändamålet. i listan här bredvid ser du några av de fördelar som kan skapas vid en eventuell sammanslagning. samla all kraft skapa en stark röst Öka synligheten skapa en effektiv organisation undvika dubbelarbete Påverka branschens villkor samla branschens eulobbying säkra lokal närvaro på lång och kort sikt Öka medlemmens service koordinera och utveckla utbildningsutbudet (tya) Öka branschens attraktionskraft större medlemsnytta för avgiften kvinnor i åkerinäringen i år åker vi till sitges i spanien! Här får årets deltagare chansen att få nya perspektiv på sitt affärsmannaskap genom bland annat föreläsningar och studiebesök. Datum: september Plats: Hotel terramar, sitges, spanien Pris: 3500:- (inkl. moms) i priset ingår 2 dagar helpension, studiebesök, del i dubbelrum, reseledare på plats. tillkommer:» resa t&r Barcelona. Vi har gruppbiljetter reserverade från stockholm, Göteborg och malmö. meddela vid anmälan vilken ort du vill avresa från. Vi hjälper även till med individuella biljetter.» transfer t&r flygplats.» katalonsk turistskatt, 1 euro/person och natt (betalas direkt till hotellet).» ev. enkelrumstillägg. mer information och anmälan: eller kontakta sista anmälningsdag för del i gruppresa: 24 juni Kvinnor i åkerinäringen arrangeras av sveriges åkeriföretag, är årligen återkommande och ger kvinnor inom åkerinäringen möjlighet till nätverkande, erfarenhetsutbyte, utbildning och utveckling. Vänta inte för länge i ytterfilen! kontakta oss om ykb fortbildning. Var befinner du dig? Att välja oss som utbildare i YKB fortbildning ger dig många fördelar: vi är en av de marknadsledande utbildarna vi har gedigen branschkompetens vi är etablerade rikstäckande och givetvis ingår konkurrenskraftiga priser i ditt medlemskap Kontakta SÅ utbildning för mer information:

15 Foto: cicci jonsson, bilduppdraget Utländska fordon kör ofta helt lagligt cabotage & konkurrens Många åkare plågas av vikande in täkter. En stressande situa tion, som ofta förklaras med hårdnande konkurrens från utländska bilar. Men all utländsk trafik är inte olaglig, säger SÅ:s Ulric Långberg, som har flera förslag på hur svensk kon kurrenskraft kan stärkas utan att priserna dumpas. Den internationella lågkonjunkturen har lett till fler utländska dragbilar på svenska vägar. Utlandsregistrerade dragbilar har blivit vanligare på de svenska vägarna. Ofta skylls dessa för att vara olagligt cabotage men i de flesta fall kör bilarna troligen helt lagligt. John Woxström, jurist vid Sverige Åkeriföretag, räknar på rak arm upp sex exempel då lastbilar med utländsk registreringsskylt kör helt lagligt i Sverige, se faktarutan. Det är omöjligt att vid anblicken av en utländsk registreringsskylt avgöra om en transport är olaglig eller inte, även om man ser samma bil ofta. Man måste veta mycket om bilen för att slå fast att det är en olaglig transport var är den registrerad, var har den lastat och lossat och vilka uppdrag har den haft? säger han. Det finns dock utländska bilar som kör väldigt mycket i Sverige i princip bara i Sverige. Dessa bilar skapar en obalans i systemet och väcker stark irritation hos svenska åkare, oavsett om de är lagliga eller inte. Många av dessa utländska bilar kommer från forna östländer, som Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Tjeckien och Polen. I vissa av dessa länder, som Rumänien, kan förarlönerna ligga på en femtedel av en svensk, avtalsenlig lön. Att dessa bilar nu kör mycket i Sverige beror på den lågkonjunktur som råder i 15

16 cabotage & konkurrens Europa, säger Ulric Långberg, transportpolitisk talesman på Sveriges Åkeriföretag. Det är bilar som hellre kör mot låg ersättning här än står stilla på sin hemmamarknad. Om vi skulle ha högkonjunktur i morgon, då skulle majoriteten av dessa bilar troligen börja köra över hela Europa igen. Det finns alltså en stor överkapacitet just nu, säger Ulric Långberg. Sex sätt att köra utländska bilar lagligt i Sverige: 1 en internationell frakt in i sverige får lossa på flera platser. rent juridiskt får den lossa på obegränsat antal platser under obegränsad tid men den får inte lasta något inrikesgods längs vägen när allt är lossat får bilen ta tre inrikesfrakter under en veckas tid. om bilen får en internationell frakt på vägen ut ur landet får den plocka upp gods på flera platser. rent juridiskt får den lasta på obegränsat antal platser under obegränsad tid men den får inte lossa något av detta i sverige. 4 en utländsk bil får passera sverige med gods utan att vare sig lossa eller lasta, till exempel på väg från tyskland till norge. 5 en utländsk bil kan vara anmäld på ett svenskt trafiktillstånd. Då har bilen utländsk registreringsskylten kvar, men kör lagliga inrikestransporter i sverige. Hur många utländska bilar som är svenskregistrerade är okänt och går inte att kontrollera på den ansvariga myndigheten transportstyrelsen. 6 Vid kombitransporter, alltså där en vägtransport kombineras med tåg eller färja, gäller särskilda regler. I praktiken kan en utländsk bil köra i linjetrafik i sverige, förutsatt att godset kommer in i landet med järnväg/färja under vissa omständigheter. Vi måste göra valet av åkeri till en samvetsfråga för konsumenterna. Ulric Långberg Hur många dessa bilar är finns inga siffror över. Transportforskaren Henrik Sternberg vid Lunds Tekniska Högskola försöker ge en korrekt bild i sin pågående cabotagestudie, där chaufförer uppmanas att ladda ned en app i sin smartphone och via den rapportera så många utländska bilar som möjligt. Eftersom appen använder sig av gps funktionen går det att kartlägga hur utländska bilarna rör sig. John Woxström är dock skeptisk till vad studien egentligen kan visa. Den kommer att visa hur ett antal bilar har varit på ett antal platser vid ett antal tillfällen. Men det tar inte lång stund att åka över Öresundsbron för att plocka upp en ny internationell frakt och det räcker för att åter köra lagligt i Sverige, säger han. Rent juridiskt är det svårt att komma åt den utländska konkurrensen. En av EU:s grundpelare är fri rörlighet, och i enlighet med den borde utländska bilar egentligen få röra sig helt fritt inom Sverige. Att inrikesfrakterna trots allt är begränsade enligt ett regelverk är alltså en inskränkning av EU:s fria rörlighet, något som har gjorts med hänsyn till enskilda nationers åkerinäring, säger Ulric Långberg. Ja, så är det. Men vi får problem när låglöneländer konkurrerar på samma villkor som övriga länder och slår mot de avtalsenliga lönerna. Här finns en omognad inom EU som institution. Det som är olagligt måste dock bort oavsett härkomst, säger han. Våren 2012 prövades ett fall med misstänkt olagligt cabotage i Svea Hovrätt. Åkeriet fälldes inte, men i domen påpekas att nya EUregler trätt i kraft sedan körningarna utfördes. Det är möjligt att samma körningar hade fällts om de prövats enligt nuvarande regelverk. I så fall hade åkeriet fått ett lågt bötesstraff, några tusenlappar. Knappt kännbart för åkeriet, säger Ulric Långberg, som anser att en ny straffskala behövs. Han vill också att man ska vara skyldig att spara fraktdokumenten i bilen, så att det går att följa rutterna och kontrollera antalet inrikesfrakter, något som numera är praxis i Finland. Annars anser han att konkurrensen bör mötas genom att svenska åkerier lyfter fram andra fördelar gentemot kunden, se faktaruta samt artikel om Fair Transport på sidan 4. Vi måste göra valet av åkeri till en samvetsfråga för konsumenterna. Ett exempel är att många svenska åkerier har stora bilar, vilket innebär mindre bränslekonsumtion för varje ton gods. Det är effektivt och miljövänligt det bör göras tydligt för dem som köper transporter, så att de förstår vad de betalar för, säger Ulric Långberg. AnnikA Lund Jag säger ne Redan prispressat och med mycket tjafsande om ännu lägre priser. Läget är ansträngt, berättar Mike Dahl, vd för åkeriet Blondie Logistic & Henrik Johanssons Transport AB: Jag har ändrat min syn på låga priser och känner mig trött när jag ser reklam för billiga produkter. Vad är vi egentligen beredda att betala för och vad händer om vi pressar priser på allt i alla led? Blondie Logistic kör framför allt livsmedel och styckegods mellan Göteborg, Stockholm och Malmö. De senaste åren har lönsamheten sjunkit, något Mike Dahl kopplar till ökande konkurrens från utländska åkerier som erbjuder lägre priser. Blondie Logistic har tappat flera stora, viktiga kunder men en del har faktiskt kommit tillbaka igen.

17 Mike Dahl, vd för Blondie Logistic, tackar nej till att matcha utländska åkeriers låga priser. Foto: cicci jonsson, bilduppdraget j när kunden ber om lägre pris De har varit missnöjda med kvaliteten hos konkurrenterna och ansett att våra leveranser är säkrare. Till exempel kan godset ha blivit skadat eller inte kommit fram i tid, säger Mike Dahl. Det händer också att trogna kunder ber om lägre pris. De har tagit in offerter från utländska åkerier och ber Blondie Logostic matcha priset. Då säger jag helt enkelt nej tack. Jag kan inte bedriva en verksamhet utan lönsamhet i alla fall inte i längden. Nu har vi haft några år med dåliga siffror, men på sikt är ju det inte möjligt. På företaget jobbar endast svenska chaufförer som får avtalsenliga löner. Och Mike Dahl Jag vill att vi ska konkurrera på lika villkor, på ett sätt som är ärligt och schysst mot alla inblandade. är faktiskt inte frestad att anställa utländska chaufförer till lägre lön. Det finns rumänska chaufförer som tjänar en femtedel av vad vi betalar våra förare. Men om vi anställer dem och i nästa led sänker våra priser då får vi ju lägre omsättning. Och med dålig marginal så blir det mindre pengar i kassan för att klara investeringar och sköta underhållet på bilarna. Så det är ett mycket dåligt sätt att möta konkurrensen, säger han. Hur skulle du vilja att det var? Jag vill att vi alla får rätt betalning för det jobb vi utför. Jag är inte ute efter några överpriset jag vill bara att vi ska ha en god lönsamhet och trygghet i bolaget. Jag vill att vi ska konkurrera på lika villkor, på ett sätt som är ärligt och schysst mot alla inblandade mot kunderna, mot de anställda och mot oss åkare. AnnikA Lund Så kan svensk åkeri näring stärkas» svenska åkerier kan ofta ta tyngre transporter med effektivare frakt. Det ger både ekonomisk och miljömässig nytta och bör lyftas fram. Pågående försök att tillåta transporter upp till 74 ton bör permanentas och utsträckas till 90 ton. eventuellt bör korta fordon beskattas högre.» gör kundernas kunder mer medvetna om vilka frakter de köper. Vad vill de sätta sitt varumärke på? Läs mer om Fair transport på sidan 4.» se över straffskalan för olagliga transporter. Förarna bör kunna redovisa hur de har kört med fraktsedlar i bilen, så att lagligheten lätt går att kontrollera. 17

18 Nya BioLine. Nu med oanade lastmöjligheter. Simma lugnt! Nu lastar BioLine allt mellan himmel och jord inte bara flis. Möjlig heterna är så gott som oändliga. Kontakta din åter försäljare. Repstegen ingår inte, men det finns en fastmonterad längre fram. Annons Mjukare Gott om smörjslang plats för alla möjliga laster Förenklad automatik Förbättrad strölåda Rullvalsad kantlina Ny skyddsplåt OBS! Buren på bilden är extrautrustad. Testa inte detta hemma!

19 Tyskägda Dachser ökar i Sverige Det tyskägda logistikföretaget Dachser ökar för fjärde året i rad omsättning och antalet anställda i Sverige. Det visar svenska årsredovisningen och den nordiska koncernredovisningen för Våra planer är att visa allmänheten åkerinäringens nytta och betydelse för samhället. Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80! Det ska firas med pompa och ståt! Boka in lördag 28 september i kalendern så att du kan vara med och fira vår organisation och ha en trevlig dag och kväll tillsammans med kollegorna. Våra planer är att visa allmänheten åkerinäringens nytta och betydelse för samhället. Det kommer vi att göra på dagen, på tre ställen; i Uddevalla, i Borås och i Göteborg. På eftermiddagen kommer vi att bjuda på minimässa och seminarier för dig som är medlem. Våra SÅ Sparmansamarbetspartners och många andra företag som vi samverkar med kommer att medverka. På kvällen ska vi såklart ha fest med både underhållning och god mat. För spänningens skull avslöjar vi först i inbjudan var vi ska vara (liten ledtråd är att det är i Göteborg). Vi förbereder för 80-års jubileum En jubileumsgrupp, bestående av styrelseledamöterna Dick Sporre, Gabriella Hedenskog, Fredrik Olsson och Torbjörn Olsson samt Jenny Albin och Annika Persson på kontoret med projektledning av Hans Ljungberg håller för fullt på med planerande av arrangemanget. Vi välkomnar dig redan nu och återkommer under sommaren med mer detaljer. Inbjudan till alla medlemmar skickas per post under sommaren! Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland representerar åkeri- och maskinföretag i Västra Götaland. Vi har ca 1100 medlemmar och är en av landets tolv regioner inom Sveriges Åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Importgatan 2A HISINGS BACKA Tfn: Fax: Regionchef: Annika Persson Styrelse Erik Vilhelmsson, Kungsbacka, ordf Lennart Jansson, Uddevalla Stefan Larsson, Svenljunga Torbjörn Olsson, Mölndal Dick Sporre, Surte Gabriella Hedenskog, Göteborg Bengt Davidson, Fritsla Fredrik Olsson, Kungälv

20 Du behövs för att kartlägga cabotage Din hjälp behövs för att kartlägga cabotagetrafiken i Sverige. Ladda ner appen cabotagestudien i din telefon, så kan du enkelt rapportera in bilar. På mötet beslutades om höjning av medlemsavgiften till 350 kronor per år och medlem. Välbesökt årsmöte i Stenungsund Medlemmar, samarbetspartners, föredragshållare och personal. Totalt var vi närmare hundra personer som träffades på årsmötet för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. Årsmötet ägde rum lördagen den 23 mars på Fregatten Konferens i Stenungsund. Vi inledde med härlig frukostbuffé med möjlighet att besöka våra samarbetspartners i en minimässa. Dagens förste föredragshållare, Lars Johansson (S), ledamot i riksdagens trafikutskott, framförde sin syn på åkerinäringens utmaningar i Sverige och i Europa. Därefter öppnades årsmötet av ordförande Erik Vilhelmsson, som efter några inledande mötespunkter lämnade över ordförandeklubban till SÅ:s kommunikationschef Tina Thorsell, som valdes till ordförande för årsmötet. På mötet beslutades bland annat om höjning av medlemsavgiften med 100 kr till 350 kronoer per medlem och år. Beslut togs även om oförändrade ersättningar samt oförändrat antal ledamöter (nio) och suppleanter (fyra) för styrelsen. Mötet valde enligt valberedningens förslag ordinarie ledamöter på två år med omval av Fredrik Olsson, Torbjörn Olsson, Bengt Davidson och nyval av Tony Walter. Erik Vilhelmsson, Lennart Jansson, Dick Sporre och Gabriella Hedenskog kvarstår. Annika Persson har som regionchef en plats som styrelseledamot enligt våra stadgar. Till föreningsordförande på ett år omvaldes Erik Vilhelmsson. Vidare var det omval av Morgan Stahlgård och nyval av Lennart Svensson som suppleanter för två år. Linda Lithander och Ronny Bengtsson kvarstår som suppleanter. Mötet beslutade omval på Mats Eriksson, Håkan Alexandersson, Kenth Möller och Fredrik Ljungdahl för valberedning. Johnie Oskarsson avtackades med blommor då han anmält att han avslutar sitt uppdrag. Efter årsmötesförhandlingarna informerade Annika Persson och Erik Vilhelmsson om "Tillsammans kan vi driva på förbättringar för åkerinäringen i Västra Götaland." aktuella och prioriterade frågor i verksamheten under Efter en paus med mingel bland kollegor och mässutställare berättare Tina Thorsell om en riksövergripande kampanj, läs mer om den på sidorna 4 och 5. Därefter var det dags för två av SÅ:s jurister, John Woxström och Petra Åhlström, att berätta om erfarenheter från ärenden som SÅ driver för medlemsföretag som drabbats av sanktionsavgifter. - Ur ett europaperspektiv har vi en i grunden gemensam lagstiftning kring kör- och vilotider, men nationerna får själva utforma straffoch sanktionssystemen. Detta leder i praktiken till en obalans i bedömning och tolkning, sa John Woxström. Framåt lunchtid tackade vår ordförande Erik Vilhelmsson mötesdeltagarna för visat intresse. Han uppmanade till fortsatt gott samarbete och medlemsengagemang tillsammans kan vi driva på förbättringar för åkerinäringen i Västra Götaland. text och foto: annika persson Veteranerna i Rügen Den 5 maj begav sig våra Älvsborgsveteraner iväg på en femdagars vårresa till härliga Rügen. Där avnjöts mängder med god mat, dryck och sevärdheter, som en resa i tåget Rasande Roland som fått sitt namn på grund av bristen på fart. Man besökte också Usedom, där man kunde se Peenemünde - platsen där Gustav den II Adolf landsteg år 1630 när Sverige inträdde i det 30-åriga kriget. Det blev också en promenad över gränsen till Polen, där man besökte en fantastisk stor marknad med oerhört låga priser. Den 9 maj, efter en sen frukost, begav man sig återigen till färjeläget för avresa hem. text och foto: jenny albin 20