Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser"

Transkript

1 Rejäl rapport från årsmötet. Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om årsmötets beslut och diskussioner. SIDAN EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre bilar och högre tillåtna vikter i vissa fall. Målet är effektivare transporter med lägre bränsleförbrukning. SIDAN 4 Transportköparna ska utan tvekan välja en "Fair Transport" - och jag tror ni åkare gärna säljer en sådan transport. SIDAN 3 TRANSPORTPROFFS Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Öst # Utländska lastbilar Konkurrens som man får räkna med eller? Åkaren som nobbar låga priser Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier håll dig uppdaterad:

2 För vägen framåt Kom upp till 2% längre till samma pris med miles diesel Nu byter vi namn på vår bensin och diesel till miles. Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel där vi sedan tidigare tillsatt ett multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.* Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet så drar du redan nu nytta av miles diesels goda egenskaper. miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna. Läs mer på statoil.se/miles *I tester utförda av tredje part enligt EU körcykelstandard NEDC för mätning av bränsleförbrukning har miles diesel jämförts med referensbränsle av EUstandard utan tillsatt additiv. Testerna visar att regelbunden användning av miles diesel kan ge en lägre genomsnittlig bränsleförbrukning med upp till 2%, jämfört med förbrukningen av referensbränsle av EU-standard utan tillsatt additiv på samma körsträcka. Vilken faktisk påverkan på bränsle förbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet är dock beroende av bland annat fordonets ålder och typ av motor, körstil och körförhållanden. Priset generellt varierar med världsmarknadsprisets svängningar och olika marknadsfaktorer. Lokala avvikelser från det rekommenderade listpriset kan förekomma.

3 Hur blir åkerinäringen en lönsam bransch? Det är svårt att inte prata om konkurrens på lika villkor. Vi på Sveriges Åkeriföretag har skrivit till Trafikutskottet och lämnat flera förslag på hur regelefterlevnaden kan bli bättre. Genom den så kallade Cabotagestudien växer en bild över problematiken fram. När vi snart kan sätta siffror på omfattningen kommer det att lyfta diskussionerna ytterligare en nivå med våra politiker, där förvisso flera redan har den uppfattningen att problemet är omfattande. Regeringen gav också alldeles nyligen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda cabotaget och dess omfattning. Vid Sveriges Åkeriföretags årsmöte i Gällivare fick jag för första gången höra om kampanjen Fair Transport, som du kan läsa mer om på sidorna 4-5. Kampanjen kommer att lanseras under hösten 2013 och jag tror på allvar att detta kan vara ett bra sätt för oss inom åkerinäringen att på allvar börja särskilja bra och dåliga transporter. Transportköparna ska utan tvekan välja en Fair Transport och ni måste vilja sälja en sådan transport. Under början på hösten 2013 kommer vi på allvar att köra igång projektet med Regionförbundet som syftar till att upphandlare ska kunna ställa relevanta miljökrav vid upphandling och att ert arbete med miljöfrågor ska löna sig. Vi gör reklam för projektet i denna nummer och jag hoppas få se några av er medlemmar vid dessa möten. Tillsammans kan vi göra en skillnad och jag vill ställa krav på er åkerier att sluta upp på de aktiviteter som nu Sveriges Åkeriföretag tar sig för. Det är först då vi kan åstadkomma en seriös åkerinäring med bättre lönsamhet. Kom ihåg att detta är er organisation! NYHETER Fair Transport - kampanjen som ska äka kundernas medvetenhet om vad de egentligen betalar för. 4-5 Närkefrakt i Örebro blev först i världen med att certifieras enligt ISP 39001, en ny internationell trafiksäkerhetsstandard. 5 Viss optimism om ökad efterfrågan. 7 Hur känns det i hytten på en vält lastbil? På Trafiksäkerhetsdagen fick transportelever träna sitt säkerhetstänkande. 9 Vi har träffat Tunga Gruppen - trafikpolisen som arbetar med yrkestrafik. 10 Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om beslut och diskussioner från årsmötet i april Pengar att söka! Elever som går sista året på transportgymnasium kan få ta del av ett nyinrättat stipendium på 3000 kronor deltog på lyckad mässa till havs.14 Thord Andersson, f.d. ombudsman i Åkeriföreningen Öst, har gått bort. Han var ett föredöme och en visionär, skriver Jocke Larsson. 30 Bli klokare - och tjäna pengar! SÅ:s Mats Andersson berättar hur du kan spara pengar på olika utbildningar. 25 SÅ jobbar internationellt i viktiga frågor. 26 Arbete rörande DFKOV. 27 press & påverkan 6 Hur har åkerinäringens frågor speglats i media den senaste tiden? reportage 21 Cabotage och konkurrens. Åkeriägaren Mike Dahl säger nej när kunderna begär för lågt pris. Som en följd har han förlorat flera kunder - men en del har faktiskt kommit tillbaka medlemsnytt 16 fråga experten 17 MEDLEMSFÖRMÅNER 31 Ingemar Resare REGIONCHEF gästkrönika 32 opinion 34 TRANSPORTPROFFS Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Öst Transportgatan 4, Örebro Tel: Ansvarig utgivare: Ingemar Resare Tryck: JMS Mediasystem Produktion: Jonas Holmqvist, SÅ Öst Form: Erika Jonés Layout: Åsa Sköld Omslagsfoto: Personal: Ingemar Resare Ulrica Israelsson Jonas Holmqvist,vik. Malin Carlsson, tjl. Johan Gustafsson Regionchef: Ingemar Resare Annonser: Jonas Holmqvist akeri.se 3

4 avtal klart Fackförbundet Byggnads och Maskinentreprenörerna enades om ett nytt avtal. Det rör personer och löper från 1 maj i år till den 30 april (Svensk Åkeritidning) Helt syntetisk diesel testas OKQ8 ska tillsammans Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar testa hur lastbilars prestanda och komponenter påverkas av att köra på produkten "Diesel BioMax" hundra procent syntetisk diesel. Förhoppningen är att initiativet ska kunna reducera koldioxidutsläppet med 90 procent. (Svensk Åkeritidning) En ren och säker tran Att köpa en transport, där åkaren tar ansvar för säkerhet och miljö, kostar mer än en transport där åkaren har tullat på etiken. Det ska uppmärksammas i kampanjen Fair Transport, där målet är att öka kunderna medvetenhet om vad de egentligen betalar för. Kör dina förare utvilade, håller de farten och vet de hur man lastar godset korrekt och säkert? Lyckas ni hålla alla kör- och vilotider och har ditt åkeri minst en kvalitetscertifiering? Grattis! Då kan du pryda dina bilar med en särskild dekal, som visar att ditt åkeri lever upp till vissa etiska kriterier. På sistone har den sämsta sidan av åkerinäringen fått synas för mycket. Nu vill vi visa en bättre sida. Det ska komma våra medlemmar till godo, säger Tina Thorsell, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag. Målet är att synliggöra skillnaden mellan en bra och en dålig transport. Kampanjen Fair TransporT vänder sig dels mot viktiga potentiella kunder, som kommuner och stora företag, dels mot politiker och allmänhet. Målet är att synliggöra skillnaden mellan en bra och en dålig transport, där en dålig innebär till exempel att förarna är trötta eller att en del arbete utförs svart. Den som vill gynna åkare som tar ansvar för säkerhet och miljö får också betala för det det kostar nämligen pengar att ta ett sådant ansvar. Vi vill göra detta till en samvetsfråga för dem som köper transporter, säger Tina Thorsell. Hur ska ni nå ut med kampanjens budskap? Vi kommer att lyfta fram det vid möten med politiker, skriva om det i debattartiklar och annonsera. Kampanjen kommer att pågå i större format fram till hösten 2014, säger Tina Thorsell. Åkare som lever upp till kraven kan märka sina fordon med en dekal, som kan beställas från SÅ, som också tar fram informationsbroschyrer att ge till potentiella kunder eller logotyper för att pryda åkarnas hemsidor. Sveriges Åkeri- Så här ser den ut, symbolen för kampanjen Fair Transport. Den finns bland annat som dekal som man kan sätta på sina fordon. så-förslag: tillåt längre modulfordon EU-kommissionen föreslår ändringar i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/53/EG om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen. Förslaget fokuserar på bättre energieffektivitet och bränsleförbrukning samt lägre koldioxidutsläpp. Detta ska uppnås med aerodynamiska anordningar på upp till 2 meter på fordon. Nyttolasten på fordonen får dock inte öka. Kommissionen föreslår också att trailerlängden får öka 15 cm för intermodal transport med 45 fots container. Medlemsstaterna ska också kontrollera överträdelser genom 4 system i vägbanan eller genom sensorer ombord på fordonen för att mäta bruttovikten och vikten per axel. informationen skall FjärrsTyras till tillsynsmyndigheterna och utbytas mellan medlemsstaterna samt ligga till grund i ett riskvärderingssystem. I förslaget bekräftas också att den gränsöverskridande användningen av längre fordon tillåts för transporter som endast korsar en gräns, om de två berörda medlemsstaterna redan tillåter dessa. Sveriges Åkeriföretag anser att det är bra att tillåta aerodynamiska anordningar, men nyttan är störst för fjärrfordon som framförs med hög medelhastighet. Det är bra att tillåta längre fordonskombinationer som klarar 45 fots container men det bör då gälla alla transporter och inte avgränsas till att utgöra en del av en intermodal transport. På befintliga fordon kan 45 fots container också transporteras med överhäng på ca 75 cm vilket bör tillåtas med lämpliga övergångsregler, utöver de 15 cm längdökning som föreslås. Detta innebär också att modulfordonslängden om 25,25 meter bör ökas. Där infrastrukturen medger bör fordon med större dimensioner och/eller vikter fortsatt kunna användas både nationellt och i gränsöverskridande trafik mellan flera medlemsländer. MårtEn JoHansson

5 På sistone har den sämsta sidan av åkerinäringen fått synas för mycket. Vi vill visa en bättre sida. 22% sms:ar vid ratten Enligt en undersökning gjord på uppdrag av försäkringsbolaget IF så läser tre procent arbetsmaterial och sju procent äter ibland frukost medan de kör. (Svensk Åkeritidning) sport kostar Lindström lämnar Efter 5 år som vd lämnar Johan Lindström posten som vd för Sveriges Åkeriföretag. Under Johan Lindströms ledning har Sveriges Åkeriföretag gått från att ha varit 13 olika organisationer till att enas i en stark organisation. Jag har varit med om att skapa någonting nytt, en enad organisation som jag är stolt över. Nu väntar nya, spännande utmaningar men jag är inte personen att leda den nya processen, säger Johan Lindström. företag kommer dock inte att utföra några kontroller på medlemsföretagen för att försäkra sig om att alla verkligen lever upp till de etiska kraven. Nej, det gör vi inte. Men vi kommer att ta avstånd från medlemmar som inte lever upp till vad de lovar. Om någon avviker kraftigt, och till exempel använder sig av korruption eller svarta löner kan det såklart bli aktuellt med uteslutning men så var det redan innan den här kampanjen, säger Tina Thorsell. Hon Tror att de allra flesta medlemsföretagen redan i dag med gott samvete kan marknadsföra sig som Fair Transportåkare. Från centralt håll kommer det att tas fram checklistor, styrdokument och annat stöd för åkare som vill gå igenom sina rutiner. SÅ kommer också att hjälpa åkare som lever upp till nästan alla krav, men som behöver stöd för att nå ända fram. Utbildningar skräddarsys för ändamålet kanske behöver vissa förare träna på att hålla hastigheter eller så efterfrågas stöd i hur man lastar godset effektivt för att minska onödiga utsläpp. Här vill jag komma i kontakt med medlemmarna. Vilka behov har de och hur kan vi hjälpa dem för att nå ända fram, så att de lever upp till kraven för en Fair Transport? säger Tina Thorsell. annika LUnd Erik Vilhelmsson kliver in som ordförande Mikael Nilsson har, på grund av familjeskäl, tillsvidare klivit av både posten som ordförande och posten som tf vd. Detta innebär att Erik Vilhelmsson Erik automatiskt träder in som Vilhelmsson ordförande. Styrelsen har utsett Michael Bredberg till vice vd, vilket innebär att han arbetar som vd med fullt förtroende och alla befogenheter. Verksamheten på Sveriges Åkeriföretah löper på helt enligt verksamhetsplan. VaD InnEBäR KaMPanjEn FaIR TRansPORT?» En Fair Transport innebär att åkeriföretaget lever upp till vissa etiska krav.» Kraven innebär att förarna kör utvilade och lagligt, att godset är säkert lastat och att åkeriet tar betalt enligt avtal, skyddar sig mot korruption och har minst en kvalitetscertifiering.» sveriges Åkeriföretag kommer fram till hösten 2014 att kommunicera vikten av att köpa en Fair Transport. Ny säker certifiering närkefrakt i Örebro blev först i världen att bli certifierade enligt den nya internationella trafiksäkerhetsstandarden Iso som släpptes i slutet av I maj 2013 finns det redan 25 certifierade företag 25, och Sveriges Åkeriföretags prognos är att ha certifierat 100 åkeriföretag enligt ISO inom ett år. Svensk åkerinäring är redan ett internationellt föredöme i trafiksäkerhetssammanhang. De tre viktigaste trafiksäkerhetsmålen enligt de certifierade företagen är hastigheter, bältesanvändning och att minimera olycksrisker. Trafiksäkerhetsfaktorer som kör- och vilotider, drogfrihet och laglighet är också ofta prioriterade i certifierade företag. Nästan häften av dödsolyckorna med lastbil inblandad sker med mötande trafik. Viktig åtgärder för ökad trafiksäkerhet är därför till exempel mer motorvägar och anordningar som separerar trafiken på befintliga vägar. Andra trafiksäkerhetsrisker som väghållaren bör hantera är till hastighetsbegränsning, underhåll, ytegenskaper och friktion. Alla måste ta ansvar för sitt bidrag till ökad trafiksäkerhet. ISO är en bra vägledning för åkeriföretagen i detta arbete. MårtEn JoHansson Kör säkert! några råd från de certifierade företagen:» använd bälte och kör lugnt.» Respektera alla i trafiken.» Tidsvinsten blir inte så stor om man ökar hastigheten.» Förankra trafiksäkerhetspolicys hos personalen.» Föregå med gott exempel. SÅ svarar på Klimatfärdplan 2050 I remissvar till Miljödepartementet säger Sveriges Åkeriföretag:» Låginblandning av de begränsade resurserna av biobränslen bör reserveras till diesel där efterfrågan kraftigt ökar och inte blandas i bensin som det finns överskott av.» Om effektiva insatser också riktats till andra sektorer än transportsektorn blir klimatnyttan större.» Om infrastrukturavgifter för tunga fordon och lätta fordon införs ska det vara harmoniserat inom EU. Mercedes Truck Tour Sveriges Åkeriföretags nya samarbete med Mercedes har redan märkts av på flera sätt men hamnar riktigt i fokus under hösten. Mercedes genomför sin Truck Tour från norr till söder under hela hösten med början i augusti. Man gör nedslag på över tjugo platser under mer än sextio provkörningsdagar. Passa på du som är medlem att provköra nya bilar och träffa Sveriges Åkeriföretags medarbetare och partners på samma gång. 5

6 press & påverkan Tina Thorsell kommunikationschef Utländsk arbetskraft nu finns det mer information om utländsk arbetskraft på hemsidan. Det finns frågoroch-svar, några typfall och vilka regler som gäller och så viktiga länkar till skatteverket. så satsar extra kraft på en viktig remiss från regeringen om bland annat regelefterlevnad. Trovärdig budbärare Har ni tänkt på att det inte alltid är vad som sägs som spelar roll, utan hur det sägs är lika viktigt. Eller vem som säger det? Det här är också relevant för oss som opinionsbildare. Det är inte alltid vi själva som är den mest trovärdiga budbäraren av ett budskap. Ibland när vi berättar om våra frågor framstår vi som ett särintresse som talar i egen sak. Då är det bättre att få någon annan att lyfta frågan. Inom kort kommer en forskare i Lund, Henrik Sternberg, att presentera sin forskning kring cabotage. Hans slutsatser blir förstås väldigt spännande. Slutsatserna blir ju inte mindre viktiga för att det är denna forskare som presenterar dem utan kanske tvärtom än mer trovärdiga för en utomstående. Det här gäller inte bara Sveriges Åkeriföretag. Det gäller ditt företag också. Om du kan få en kund eller kanske till och med en konkurrent att tala väl om dig, då har du kommit långt. vad är en remiss? en remiss i politiska sammanhang är en fråga där regeringen vill ha in synpunkter. Myndigheter som fått en remiss är skyldiga att svara på remissen. Intresseorganisationer har möjlighet att svara. remissvar är en viktig del i att påverka politiska beslut. Vi har träffat... ett axplock av de personer som så har träffat och informerat om åkerinäringen. Regelefterlevnad inom yrkestrafiken Regeringen har lämnat ut en remiss kring regelefterlevnaden inom yrkestrafiken. Remissen bygger på den rapport Transaportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen tagit fram, och behandlar många viktiga frågor som tillståndsmätningar och riskvärderingssystem. Erika Svanström leder arbetet med att svara på remissen inom Sveriges Åkeriföretag. Erika, beskriv arbetet med remissvaret: Inför just den här remissen har vi startat ett ganska stort arbete där vi involverat både jurister och kommunikatörer. Remissarbetet började med att vi bjöd in Transportstyrelsen för att presentera remissunderlaget. Varför gör ni en så stor insats kring remissen? Den här remissen rör ett ovanligt intressant område. Vårt svar blir ju vägledande för vårt framtida agerande. Hur brukar SÅ arbeta med remissvar? Det beror på remissens omfattning. Ibland dyker det upp remisser där bara någon lite fråga berör oss. Då tar någon expert hand om remissen. Och ibland dyker det upp remiser där vi behöver jobba igenom svaren. Men att vi tar så här stort grepp tillhör inte vanligheterna. transportstyrelsen claes tingvall, trafikverket catharina elmsäter-svärd trafikutskottet Remissen kring regelefterlevnad inom yrkestrafiken är en viktig möjlighet för SÅ att visa att vi har både kunskap och visioner om branschen- Vad ser du som viktigast i remissvaret? Att vi som organisation blir tydlig mot myndigheterna. Vi måste visa både att vi har en djup detaljkunskap, men också att vi har en klar helhetsbild av hur branschen behöver utvecklas. Johan Lindström, Bengt Waldersten, thomas morell och anders falk. patrick magnusson, tina thorsell och Johan Lindström träffade claes tingvall för att diskutera uttalanden från denne i media. tina thorsell och Johan Lindström var på hearing på rosenbad. Där träffade vi bland annat även Bengt svensson, rps och staffan Widlert, transportstyrelsen. frågor på agendan var kontroller och regelefterlevnad. trafikutskottet anders falk, thomas morell och Bengt Waldersten träffade trafikutskottet. 6

7 Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Søgeord: Cyprus 123 Oplag Udgivelsesby Kalmar län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Oskarshamns-Tidningen Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside : Sydöstran, Del 1, side 13 Søgeord: Cyprus 123 Kilde: Sydöstran Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Oplag Udgivelsesby Blekinge län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Sydöstran Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Fax Sossarna vill införa avgift för vägslitage : Piteå-Tidningen, Del 1, side 8 Søgeord: Cyprus 123 Kilde: Piteå-Tidningen Oplag Udgivelsesby Norrbottens län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Piteå-Tidningen Kundenr. Journalnr. Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø Oplag Udgivelsesby Kronobergs län Frekvens 5/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Smålänningen Ljungby Infopaq Adresse Telefon Fax Hjemmeside Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal 2100 København Ø almedalen så kommer att delta på politikerveckan i almedalen med ett eget arrangemang där vi lyfter fram skillnaden mellan sunda och osunda trasporter. vi kommer också att tillsammans med skogsindustrierna lyfta fram miljövinsterna med tyngre och längre fordon. Ordrenr. SM Kundenr Journalnr Fråga om lastbilsskatt orsakar politisk strid : Dala-Demokraten - Rättvik Mora Leksand Gagnef Vansbro, Del 1, side 4 Søgeord: Cyprus 123 För att få en uppfattning om konjunkturläget inom åkerinäringen tillfrågar vi fyra gånger per år chefer i åkeri företag, som bedömer situationen för det egna företaget tre månader bakåt och tre till sex månader framåt beroende på fråga. Här publiceras en sammanfattning. Hela Barometern hittar du på Åkerinäringen i media Åkeri kan vinna : Oskarshamns-Tidningen, Del 1, side 8 Kilde: Oskarshamns-Tidningen Kilde: Dala-Demokraten - Rättvik Mora Leksand Infopaq Gagnef Vansbro Oplag Per Henrik Lings Allé 4, 5. sal Ordrenr. SM Branschbevakning och genomslag för sveriges åkeriföretag Sandahlsbolaget först ut med schysta villkor Udgivelsesby Dalarnas län Frekvens 6/vecka Telefon Fax Hjemmeside Copyright Adresse Telefon Hjemmeside Dala-Demokraten - Rättvik Mora Leksand Gagnef Vansbro 2100 København Ø Byggstart för motorväg möjlig nästa år : Smålänningen Ljungby, Del 1, side 4 Søgeord: Cyprus 123 Kilde: Smålänningen Ljungby Optimism om ökad efterfrågan Vart tar dieseln vägen? Mitt i Upplands Väsby (2 april) tog upp problemet med dieselstölder i Stockholmsområdet där cirka liter stjäls varje år. På Truckvägen i Väsby har åtta lastbilar fått sina tankar tömda bara i år. Till tidningen säger polisinspektör Jan Westling att problemet för polis och åklagare är att tjuvarna nästan måste tas på bar gärning för att kunna fällas i domstol. Vi vet inte vart dieseln tar vägen, säger Ulric Långberg, transportpolitiskt ansvarig inom Sveriges Åkeriföretag. Någonstans verkar det finnas en svart marknad för stulen diesel. Bättre än väntat Efter tre månader med trängselskatt i Göteborg talade Göteborgs-Posten (25 mars) med Erik Vilhelmsson, ordförande för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland. I höstas var han kritisk och befarade att det kunde bli svårt att ta sig fram efter ändringarna i trafiken med bl.a. färre filer på vissa ställen. Men nu låter det annorlunda. De positiva effekterna är större än han hade väntat sig och samma uppfattning har hans chaufförer. Det har blivit väldigt behagligt, säger han. Det är en stor skillnad. Kvinnor kör lugnare Patrick Magnusson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag region Mitt säger till Avesta Tidning (24 april): Fler kvinnor i yrkestrafiken skulle leda till lägre medelhastigheter och färre olyckor. På väg mot sotdöden Norrländska Socialdemokraten (25 april) fick en målande beskrivning av läget för den svenska åkerinäringen inför Sveriges Åkeriföretags riksårsmöte på Dundret i Gällivare. Svenska åkeriföretag är på väg att gå sotdöden till mötes, precis som den svenska varvsindustrin gjorde på 70 talet, sa Per Åke Liljergren, ordförande för Sveriges Åkeriföretag region Norr. Stenhård prispress Avesta Tidning (3 april) skrev om svenska fjärrtransporter som är utsatta för en stenhård prispress. Just fjärrtransporter, som bara handlar om att köra något från A till B, är extra utsatta, säger Patrick Magnusson, regionchef för Sveriges Åkeriföretag Mitt. Inom fem, tio år finns det risk för att det inte finns några svenska förare i den grenen. Saxat sen sist några exempel på var sveriges åkeriföretag har synts i medierna under oktober till december Förväntningar om ökad efterfrågan på vägtransporter är nu starkare än tidigare under året och är på en för säsongen normal nivå. Tydligast markerad hög förväntan kan ses hos bygg- och anläggningstransporter samt kyl- och frystransporter. Även inom miljöservice och renhållning samt närdistribution/kretstrafik är man optimistisk beträffande efterfrågan under det närmast kommande kvartalet. En kraftig majoritet, 80 procent, förutser oförändrade transportpriser medan cirka 12 procent tror på en prishöjning. Cirka 20 procent ser en kommande utökning av personalen medan cirka 9 procent tror på minskning Sveriges Åkeriföretags konjunkturbarometer för andra kvartalet 2013 har värdet + 32,5. En ökning jämfört med första kvartalet då värdet var + 11,8. Värdet är resultatet av att andelen som tror på minskad efterfrågan dras från andelen som tror på ökad efterfrågan. Nästan 30 procent av de svarande förutser att företagets investeringar kommer att öka inom den kommande sexmånadersperioden. 56 procent tror att investeringarna kommer att vara oförändrade. Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas personer inom transportsäljande åkeriföretag om sin uppfattning om läget. Den senaste undersökningen är utförd 13 till 26 maj HanS EngStröm Rapporten Åkeribarometern kvartal 2, 2013 kan laddas ned från Sveriges Åkeriföretags webbplats: 7

8 Att välja oss som utbildare i YKB fortbildning ger dig många fördelar: vi är en av de marknadsledande utbildarna vi har gedigen branschkompetens vi är etablerade rikstäckande och givetvis ingår konkurrenskraftiga priser i ditt medlemskap Kontakta SÅ utbildning för mer information. Telefon: , mail: eller: ABC , Gotland , Gävleborg , Halland , Mitt , Norr , Skaraborg , Småland-Öland , Syd , Värmland , Västra Götaland , Öst

9 Bättre miljö vid sophämtning TYA har fått pengar avsatta för att på allvar kunna lyfta arbetsmiljöfrågan för de som är involverade i sophämtning, vilket cirka 2000 personer runt om i Sverige är. Ta ansvar för din körning! Var inte ute och åk med ditt fordon - utan kör ditt fordon aktivt Framtidens åkare övade sitt säkerhetstänkade Här frågade polisen eleverna hur mycket axeltrycken får vara på vägar och broar av bärighetsklass 1. Hur känns det att vara i hytten på en vält lastbil? Eller att sladda med ett tungt fordon? Detta, och mycket annat, fick eleverna på transportgymnasiet i Östergötland pröva under den välbesökta Trafiksäkerhetsdagen. Arrangemanget som syftar till att öka kunskaper inom trafiksäkerhetsområdet, är sponsrat av bland andra Sveriges Åkeriföretag. Målet är att höja medvetenheten på de förare som snart ska ge sig ut i arbetslivet, så att de unga förarna får insikt i hur viktigt det är att de tar trafiksäkerhetsfrågorna på allvar. Under dagen fick eleverna gå runt och pröva olika saker på olika stationer. Vid den första fick de lära sig om vad man ska tänka på vid valet av däck olika uppdrag fordrar olika däck. Det är också viktigt att kontrollera att man har rätt däckstryck. På nästa station fanns Tunga Gruppen från Östergötland, som har hand om tillsynen av den tunga trafiken. Polisen Mats Åkerblom leder Tunga Gruppen i Östergötland, och han fanns på plats med delar ur sin styrka för att berätta hur kontrollerna går till längs vägarna. Han berättade också hur viktigt det är att göra rätt med skrivaren och att alltid anteckna avvikelser som föraren inte kunnat förutse. En annan viktigt punkt som kom upp var detta med mobiltelefoner, datorer och annat som distraherar föraren. Polisen ser fler och fler konstiga händelser där lastbilar hamnar i diket och där förare tycks göra annat än att köra sitt fordon. Mats Åkerblom gav eleverna ett viktigt tips: - Ta ansvar för din körning! Var inte ute och åk med ditt fordon - utan kör ditt fordon aktivt och ta ansvar. Fakta/Vad gäller saken? Den april genomfördes trafiksäkerhetsdagar på Linköpings Motorstadion. Detta gjordes för de elever som går ut transportgymnasiet i Östergötland. Syftet med Trafiksäkerhetsdagarna är att öka kunskaperna inom trafiksäkerhetsområdet. De som står bakom samarbetet runt Trafiksäkerhetsdagen är bland annat Länsförsäkringar, TYA, Sveriges Åkeriföretag, STR och Polisen. Ett stort tack till Robert Narbrink på Länsförsäkringar som är den som håller ihop hela arrangemanget. Efter dessa teoretiska delar fick eleverna göra en praktisk övning de fick testa halkkörning med tungt fordon. Det var kanske en av de viktigaste sakerna under dagen, eftersom det tyvärr inte är obligatoriskt när man tar sitt tunga körkort. En tanke från oss är att det nog borde vara det. På ännu en station fick eleverna ta sig in i en välthytt för att känna hur det är att vara inne i en stor hytt om den skulle hamna upp och ner. Text och foto: ingemar resare 9

10 Färre men noggrannare kontroller Polisen i Örebro har ett EU-mål att kontrollera kör- och vilotider hos cirka 835 förare och göra 280 ADR-kontroller under Tidigare kontrollerade polisen specifika områden hos många bilar. Numera kontrolleras ett större antal punkter, som kör- och vilotider, lastsäkring, utrustning, vinterdäck och belysning på färre bilar. Det är de systematiska syndarna som de är ute efter På besök hos Tunga Gruppen Jodå, vinterdäcken är på plats på alla bilar och de är i tillräckligt gott skick. Värre är det med körbeteendet, säger trafikpolisen från Tunga Gruppen: - Måste du tvärbromsa så spelar det ingen roll om du har vinterdäck. Det smäller om du inte sänkt farten till en hastighet som går att behärska. Vi möts upp av trafikpolisen Lars-Göran Hagman, som med ett glatt leende hälsar oss välkomna till verkligheten. Just den dag vi besöker Tunga Gruppen är truppen något mindre än vanligt, eftersom en av deras arbetsbussar är på service. Lars-Göran Hagman har arbetat inom trafikpolisen sedan 1980-talet. Han anser att det som fungerar och följs bäst är ADR-trafiken, där förare transporterar farligt gods. Dessa chaufförer brukar alltid ha koll och kunna visa upp rätt utrustning och rätt papper. Värre är det med kör- och vilotiderna, som hör till det som fungerar sämst på vägarna, enligt Lars-Göran Hagmans erfarenhet. Han säger att polisen är ute efter de systematiska syndarna. Att någon gör ett enstaka misstag är begripligt eller kanske rent fakta/vad gäller saken? av troligt. Vi bjuds in i kontrollbussen och där sitter poliserna Micke Walan och Tomas Ingvarsson och kontrollerar just kör- och vilotider från en chaufför de precis har vinkat in. Hur det går får vi inte veta, för plötsligt blir vi ombedda att lämna bussen. Polisen har då med sig en chaufför som ska få en lektion om några saker som inte fungerat. Hur den går till och vad som egentligen händer lämnas vi ovetande om, men visst är vi nyfikna. I stället passar vi på att gå ut och fotografera lite. Strax rullar en dansk tanktransport in för kontroll. Den är på väg norrut med motorolja till ett företag. Det sitter två personer i hytten. Lars-Göran Hagman stoppar ner sin flash-nyckel i fickan, för här var utrustningen analog med färdskrivarblad. Däcken är korrekta med M+S-symbol, liksom alla bilar som kontrollerats i dag. Den delen av lagstiftningen följs väldigt bra, säger Lars- Göran, som dock ondgör sig över vissa förares körbeteende: - Man måste köra utifrån rådande omständigheter anpassa sin hastighet vid vinterväglag, säger han och vi förstår att så inte alltid är fallet. Denna dag utfördes inga kontrollvägningar, men Lars-Göran Hagman visar oss en robust mobil våg som i sig väger 18 kilo med en våg för varje hjul. I framtiden hoppas polisen få en lättare modell "Hur det går får vi inte veta, för plötsligt blir vi ombedda att lämna bussen." i form av en matta som kan rullas ut. Trafikpolisen Pekka Kirisjärvi sköter om länets mobila hastighetsenhet. Det är en fartkamera på vagn. Enheten hade som mål att vara ute minst 100 timmar under 2012 och i år är det målet justerat till 400 timmar. Vi åker en runda och Pekka Kirisjärvi demon strerar hur hastighetskontroller med går till med denna teknik. Alla kontrollerade fordon håller sig inom hastighetsbegränsningen. Förståeligt, menar Pekka Kirisjärvi, eftersom vi åker i en målad bil. De flesta större överträdelser upptäcks när polisen patrullerar i civilbil. När vi kommer tillbaka till kontrollplatsen håller gruppen på att packa ihop för dagen. Den 12 februari 2013 träffade Jonas Holmqvist och Ingemar Resare Tunga Gruppen i Örebro vid Bergslagporten R50 i höjd med Järle, strax söder om avtagsvägen till Nora. Den här kontrollen har fokus på kör- och vilotider och den görs samtidigt inom olika länder i hela EU. Ett stort tack för ett trevligt studiebesök hälsar redaktionen på SÅ Öst det var en intressant träff med Tunga Gruppen i Örebro. text och foto: jonas holmqvist 10

11 Tack för en trevlig resa! Sveriges Åkeriföretags mässkryssning 2013 Tack alla medlemmar som kom och kryssade med oss! Tack alla utställare som gjorde mässan möjlig! - bara bättre lösningar FÖRSÄKRINGS AKADEMIN JW Medverkande åkeriföreningar: Öst, Skaraborg, Värmland, Norr, Halland, Småland-Öland, Mitt, Gotland och Gävleborg. För mer info se:

12 Nya stadgar beslutade på mötet I korthet går förändringen ut på att halvårsmötena upphör, så att beslut om budget och avgifter i stället tas på årsmöten, att medlemmar numera endast kan företräda sig själva och en till på mötena, att stödjande medlemskap upphör samt att mer än en tredjedel av styrelsen måste vara närvarande för styrelsebeslut. Årsmöte med diskussi Vet du vad BA är för något? Det är Bilbranschens Arbetsgivarorganisation, och en del medlemmar vill att Sveriges Åkeriföretag ska gå samman med dem. Detta var en av många viktiga frågor som diskuterades på SÅ Östs årsmöte. För dig som inte kunde vara med kommer här en utförlig sammanfattning. I nya fräscha lokaler, närmare bestämt i The Saab Wing, hälsade SÅ Östs ordförande Anders Talén ett 30-tal medlemmar välkomna. Han inledde sedan med några ord om att transportbranschen förekommit mycket i media senaste tiden, bland annat i och med olyckan på Tranarpsbron och i SVT:s Uppdrag Granskning. Efter detta förklarades mötet öppnat. 12 fakta/vad gäller saken? Årsmöte för SÅ ÖST hölls vid Linköpings Flygvapenmuseum den 27/4. Kampanjen Fair Transport presenterades, cabotagestudien beskrevs och ett eventuellt samgående med BA diskuterades. För att hedra minnet av Thord Andersson, som nyligen gått bort hölls, en tyst minut. Thord Andersson grundade SÅ Öst, som vid starten hette Åkeriföreningen ÖST, och du kan läsa mer om honom på sidan 30. Efter godkännandet av kallelsen valdes Ulric Långberg till ordförande och Liselotte Eriksson-Dahl till sekreterare. Håkan Larsson och Kjell Johansson valdes till justeringsmän samt rösträknare. Ulric Långberg tackade för förtroendet och fortsatte som mötesordförande med att fastställa dagordningen. Han efterfrågade eventuella kupper eller andra förslag som inte fanns med i den tryckta dagordningen - men inga sådana infall presenterades, varpå den i förväg utskickade dagordning fastställdes. Ingemar Resare drog styrelsens och revisorernas berättelse, och då berättade han att en del av kapitalet som finns kvar i servicebolaget kommer att delas ut som stipendier till yrkesförarelever, läs mer i notis ovan. Ingemar Resare berättade sedan om de politikerträffar som gjorts under hösten och vintern. SÅ Öst har träffat cirka 35 politiker i Örebro, Eskilstuna, Linköping och Norrköping och av dem var ett tiotal riksdagspolitiker. Det har varit intressanta och uppskattade möten och politikerna har visat sig vara bra pålästa och insatta i många frågor, men det har också gått upp hel del ljus vid dessa möten. Vid samtliga möten har delar av SÅ Östs styrelse samt åkerimedlemmar deltagit för att ge politikerna en riktig bild av en åkares vardag. Balans- och resultaträkning klubbades som godkända och styrelsen gavs ansvarsfrihet. Därefter fastställdes diverse ersättningar samt omval av personal i styrelsen, bland annat omval av suppleanter, revisorer och ordförande. I efterhand godkändes styrelsens beslut att åka på SÅ:s kongress i Gällivare. De förändringar av stadgarna som togs upp redan på halvårsmötet och som måste godkännas på två efterföljande möten godkändes återigen och därmed är stadgeförändringarna beslutna, läs mer om dem i notis här ovan.

13 SÅ + BA = är inte alls sant! Det är långt ifrån klart att vi ska gå samman med bilbranschen! Framtidens åkare kan få stipendium Pengar som blev över när servicebolaget avvecklades ska delas ut som stipendier till elever som går sista året på något Transportgymnasium. Varje stipendium uppgår till 3000 kronor och det ska uppmuntra eleverna och välkomna dem in i arbetslivet. Flera skolor är tillfrågade, men tyvärr har inte alla svarat. oner och beslut Under inkomna motioner diskuterades ett eventuellt samgående mellan SÅ och BA, som betyder Bilbranschens Arbetsgivarorganisation. En del medlemmar hade läst en tidningsartikel med rubriken SÅ + BA = sant, vilket fått dem att tro att saken redan är klar, vilket inte är fallet. Endast drygt hälften av mötesdeltagarna kände dock till vad BA är, något som visade sig efter en handuppräckning. Frågan togs upp som en informationspunkt på SÅ:s möte i Gällivare, men där lyftes främst positiva sidor av ett samgående fram. Nu efterfrågades de eventuellt negativa. Frågan engagerade många. Stämman beslutade att SÅ Öst:s styrelse ska begära ett gediget underlag från arbetsgruppen som hanterar BA-frågan. Informationen ska ut till medlemmarna innan eventuellt beslut i frågan om samgående. Ingemar Resare informerade om den så kallade Cabotagestudien, en vetenskaplig undersökning startad av Lunds Tekniska Högskola. Studien går ut på att kartlägga cabotaget i Sverige genom att förare uppmanas att via en app registrera registreringsnummer från utländska bilar. På så sätt kan "SÅ:s kommunikation ska stödja SÅ:s vision: Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad. man visa hur vissa fordon rör sig i landet. Studien har fått ett enormt genomslag - redan efter en månad hade det gjorts taggningar, eller platsangivelser, och i skrivande stund är siffran upp i nära Du kan läsa mer om detta på sidan 24 i denna tidning samt på SÅ Öst fick i uppgift att hålla ett vakande öga på framtida gatuplaneringar, i synnerhet när det gäller rondeller. Alltför snäva rondeller kan förstöra däck och lastbilar måste hålla ut i båda filerna. Det kom också synpunkter om skyltning och växter som stör synfältet. Vidare diskuterades bland annat regelefterlevnad och de utländska chaufförernas situation. Tina Thorsell fick ordet och berättade om sin bakgrund på bransch- och arbetsgivarorganisationen Målarmästarna. Hon ville sedan få oss att fundera kring frågan Vad är kommunikation?. Hon berättade att det i dag finns väldigt många olika sätt för att synas och höras, och om man ska slå igenom i bruset måste man verkligen ha något att säga. SÅ:s kommunikation ska stödja SÅ:s vision, som tål att upprepas även här: Stolta och lönsamma åkeriföretag på en sund och attraktiv marknad. Tina Thorsell betonade att oavsett om SÅ kommunicerar via lobbying eller opinionsbildning så måste vi vara pålästa. Vi ska komma med fakta och hålla oss till våra kärnfrågor för att uppfattas som trovärdiga och som en tung aktör. Vi ska tycka samma sak över en längre tid och oavsett vem vi pratar med, alltså oavsett om det är politiker, allmänheten eller kunder. Vi måste därför välja ut ett fåtal frågor som vi ska satsa på. Genom "För att stå oss i konkurrensen måste vi skilja oss från mängden." en stor medlemsundersökning, där över 800 deltagare ingick, har de här frågorna ringats in som de mest prioriterade: 1. Företagande. 2. Konkurrens på lika villkor. 3. Effektiva transporter (miljöfrågor). 4. Trafiksäkerhet Men kommunikation år 2013 handlar inte bara om att säga vad man vill utan också om att göra det, att leva upp till vad man säger att leva som man lär. Så avslutade Tina Thorsell och lämnade ordet vidare till Ulrik Långberg. Han betonade att det är inte bara är genom politiska beslut vi kommer framåt, utan vi är själva ansvariga för våra verksamheter och affärer. För att stå oss i konkurrensen måste vi skilja oss från mängden och därför lanseras nu en kampanj. Kampanjen ska stödja SÅ:s vision, vara trovärdig och ge resultat. Kampanjen går ut på att medlemmarna ska märka sina transporter med Fair Transport, som betyder att åkeriet står för ärliga och seriösa villkor. Du kan läsa mer om kampanjen på sidorna 4-5. Mötet avslutades med en fundering kring varför vi är så få på våra möten har det varit alltför många andra aktiviteter inom SÅ på sista tiden? Nästa år ska årsmötet ligga tidigare i kalendern för att locka fler deltagare. Därefter bjöds det på lunch bland flygplanen i den gamla flyghangaren, följt av en guidad tur med fokus på Kalla kriget. Där vi bland annat fick en intressant visning av DC3:an som sköts ner över Östersjön under ett spaningsuppdrag den 13 juni Läs mer om detta på Tack alla medlemmar och SÅ-personal som deltog på årsmötet! text och foto: Jonas holmqvist 13

14 Marie Johansson vann New York-resa SÅ Öst ordnade tipspromenad under mässkryssningen. Marie Johansson från Samuelssons åkeri vann första pris: En resa till New York. Mattias Hult från Hults Åkeri vann en Parisresa och Sören Sognefur från Hagéns åkeri får åka till London. Grattis! Komikern David Batra funderar kring olika sätt att städa toaletterna på en bensinmack. Lyckad mässa till havs Transportstyrelsen satte käppar i hjulet men trots det blev mässkryssningen i april mycket lyckad. Vi fyllde fjorton rum med montrar och utställningsmaterial, och medlemmarna hängde på låset när vi slog upp dörrarna. Arbetet med att planera Mässkryssningen började redan i slutet på förra sommaren. I samband med lastbilsmässan ELMIA passade jag och Ingemar Resare på att träffa företag som tidigare varit med för att kontrollera deras intresse. Intresset var glädjande nog högt och av de företag vi fick kontakt med ville majoriteten följa med igen. Även några företag som inte varit med tidigare var sugna. Det var bråda dagar innan mässresan, med många trådar som skulle knytas ihop: transporter, utställarmaterial och information till er medlemmar. Arbetsgruppen med Hans-Åke Johansson från HÅJ Transporter, Pia Gustafsson, Margaretha Tångeskog båda från Viking Line och jag själv var ombord på Cinderella för att kontrollera mässytorna på bildäck och gå igenom körschemat med Viking Lines personal. Det hela kändes riktigt bra. Men då, som en blixt från klar himmel, kom beskedet att Transportstyrelsen 14 Fakta/Vad gäller saken? Cirka 600 personer följde med på SÅ:s mässkryssning den april. Det var väldigt lyckat tack alla! med omedelbar verkan stoppar all verksamhet på Cinderellas bildäck på grund av lagtolkningar om brand och evakueringsmöjligheter. Detta blev en smärre chock för oss arrangörer. Vi höll krismöte med rederiet och lirkade med Transportstyrelsen, men nej. Beslutet stod fast. Det resulterade i att vi tyvärr tappade sju utställare, där ungefär hälften hade planer att ta med fordon vilket nu inte längre var ett alternativ. "Vi höll krismöte med rederiet och lirkade med Transportstyrelsen, men nej." Dagen innan mässkryssningen åkte arbetsgruppen för att göra i ordning alla lokaler, montrar och skyltar på mässan. De fick god hjälp av Johan Gustafsson från SÅ Öst, Lars Runesson från SÅ Halland och Lennart Carlsson från SÅ Skaraborg tack! På mässdagen lördag, efter ombordstigning så höll vår nu avgångne vd Johan Lindström tal och hälsade alla välkomna innan det var dagsför komikern David Batra att dra igång resenärernas skrattmuskler. David Batra höll låda om allt från att man ska tacka vid omkörningar till hur man kan städa toaletter på bensinstationer. När vi skrattat oss trötta drog coverbandet Bad Influense igång sin rockshow. "De enkäter vi samlat in från både resenärer och utställare vittnar om en lyckad resa." På grund av sällskapets storlek var middagen uppdelad mellan de båda restaurangerna Food Garden och Buffématsalen. Det serverades sikromstoppad skagenröra på åländskt svartbröd till förrätt, helstekt oxfilé med rostad jordärtskocka till huvudrätt och chokladmousse med syltad kumquat och myntasirap till efterrätt. Efter middagen fanns det flera möjligheter att fortsätta roa sig i till exempel FunClub. Mässan öppnade 9.30 på söndagen. Alla utställare var på plats. Det var bra, för vissa medlemmar hängde på låset. Vi hade fyllt fjorton konferensrum men öppnat väggarna där det var möjligt, vilket skapade en mässsarena med åtta stora rum. Tipspromenadsblanketterna började gå åt som smör i solsken, kanske på grund av de fina resepriser till London, Paris och New York. Nära 300 deltog i tipspromenaden och vilka som vann kan du läsa i notisen här ovan. De enkäter vi samlat in från både resenärer och utställare vittnar om en lyckad resa. Det gläder alla oss som har arbetat med resan. Tack för att ni reste med oss! text och foto: Jonas holmqvist

15 ANNONS KURSEN FÖR BLIVANDE ÅKARE I GODSTRAFIK GÅ DEN HOS OSS Vi är den största utbildaren i Sverige av blivande åkare och vi är den enda utbildaren som är ackrediterad av IRU*. Kursen behandlar EU-kraven på yrkeskunnande och de krav Transportstyrelsen ställer. Kursinnehåll: Kalkylering Budgetering, bokföring och bokslut Beskattning Finansiering Företagsformer Försäkringsfrågor Yrkestrafiklagstiftning Internationella transporter Arbetsgivarfrågor Tekniska normer, trafiksäkerhetsarbete och driftsförhållanden Kursen genomförs i tre utföranden; två alternativa lärarledda former och en distansutbildning online: 9 dagar: mån fre vecka 1 + mån tor vecka 2. 8 dagar: tor sön, i två omgångar. Distansutbildning online. * Efter kurs och godkänd skrivning hos Trafikverket, kan du beställa ett diplom från IRU Academy för 508 kronor. Kursdagar Kursort Kod 26 30/8+2 5/9 Stockholm / /9 Malmö / /9 Göteborg /9+3 6/10 Växjö /9+30/9 3/10 Sundsvall / /10 Gävle / /10 Stockholm / /10 Örebro / /11 Umeå / /11 Växjö / /11 Malmö / /11 Göteborg / /12 Stockholm 26 Anmälan senast sex veckor före kursstart eftersom du behöver hinna läsa in förstudiematerialet. Anmälan är bindande. Kostnad: kronor + moms. Fakturan ska vara betald fem veckor före kurs start. När betalningen finns hos oss skickar vi kurslitteraturen du behöver läsa innan kursstarten. (Fördröjning kan ske i samband med semestertider.) Eventuell logi ordnar du själv. Under kursen finns mat och kaffe tillgängligt till självkostnad. För ytterligare information eller anmälan, kontakta Eva Svanström: Efter kursen ska du genomföra examensprov hos Trafikverket. Boka tid för skrivning så snart du anmält dig till kursen:

16 medlemsnytt Våra medlemmar sveriges åkerinäring består av över åkerier. Cirka är medlemmar hos sveriges åkeriföretag. årsmöte norr om polcirkeln med förhandlingar och studiebesök bland jättefordon: Årsmöte i Gällivare 2013 Dryga halvmetern snö låg fortfarande kvar i Gällivare när Sveriges Åkeriföretag genomförde sitt årsmöte den 25 april. Med sina drygt tio mil ovanför polcirkeln så dröjde sig vintern kvar men beträffande ljuset så har man passerat sydligare Sverige med nästan en timme längre dagsljus. Runt tvåhundra årsmötesbesökare hade via en uppfinningsrik logistik med inslag av tåg, flyg och bussar begett sig till denna gruvmetropol där förutom årsmöte även studiebesök i Aitikgruvan erbjöds. Årsmötet inleddes av Gällivares kommunalråd Tom my Nyström (S) som med bred pensel målade upp en bild av en ort som i sin starka tillväxt måste flytta både folk och bostäder i tusentals för att kunna expandera den gruvdrift som på ett märkbart sätt verkar beröra allt och alla i kommunen. LKAB:s VD LArs-Eric Aaro gav samma bild fast ur företagsperspektiv och beskrev en gruvdrift och förädling i världsklass och att man genom tydligt fokus på forskning och utveckling avser behålla sin plats som föregångare. Själva årsmötesförhandlingarna innehöll med några få undantag inga förändringar i varken förtroendevalda för nästa år eller nya beslut. Motion om att årligen förlägga SÅ årsmöte till Stockholm avslogs och nästa år står Sveriges Åkeriföretag SYD för inbjudan och platsen blir Örenäs slott utanför Landskrona. Nästa år står Sveriges Åkeriföretag SYD för inbjudan och platsen blir Örenäs slott utanför Landskrona. Information gavs om att en arbetsgrupp tillsatts för att utreda förutsättningarna för ett samgående mellan SÅ och Biltrafikens Arbetsgivareförbund och ordförande Mikael Nilsson avtackade Johan Lindström som efter fem år som VD för Sveriges Åkeriföretag valt att gå vidare till andra utmaningar utanför SÅ. Årsmötesdagarna avslutades med studiebesöket i Aitikgruvan där de enormt stora maskinerna och gruvtruckarna imponerade på besökarna och sannolikt har många foton med människor uppställda framför gigantiska hjul har spridits i såväl sociala medier som hemsidor. ulric långberg Sveriges Åkeriföretags styrelse. Fr v: Per-Åke Liljergren, Gällivare, Per Göransson, Gustavsberg, Rolf Ågren, Gävle, ordförande Mikael Nilsson, Malmö, vice ordförande Erik Vilhelmsson, Möln dal, Lars Lundstam, Östersund, Per Adolfsson, Spånga, Anna-Maria Olsson, Varberg och Marie H Landegren, Korsberga. sveriges åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vår organisation består av ett huvudkontor och tolv regionkontor. HUVUdkontor kungsgatan 24, stockholm Post: Box 7248, stockholm tel: Fax: www. akeri.se ABC åkarna Fagerstagatan spånga tel: Fax: GotlAnd skarphällsgatan 20 Box Visby tel: Fax: GäVleBorGsåkArnA Beckasinvägen Gävle tel: Fax: HAllAnd Fräsaregatan Halmstad tel: Fax: mittåkarna Ölandsgatan 6 Box Falun tel: Fax: norr storgatan 28F Umeå tel: Fax: skaraborg norregårdsvägen skövde tel: Fax: smålandslänen kungsvägen Växjö 12 16

17 ANNONS Försäkring för medlemmar du vet väl att så har riktigt bra överenskommelser med två av marknadens allra bästa aktörer; trygg-hansa och Förenade liv. de erbjuder unika villkor och mycket försäkring för pengarna. Läs mer på: Varning för bluffakturor och oseriösa säljbesök Semestertiderna närmar sig. För många innefattar det några avkopplande veckors ledighet med sol och bad. Men semestertider är också högsäsong för bedragare och bluffakturor. För en oerfaren vikarie kan det vara svårt att skilja en falsk från en äkta faktura. Bengt Waldersten, chefsjurist: Den årliga verksamheten med bluffakturor uppgår till miljardbelopp. Få anmälningar leder till åtal och än färre till fällande dom. Ett tecken på att säljaren är oseriös är att denne talar fort, ställer frågor och talar efter manus. Ingå aldrig något avtal på telefon om du är osäker. Om du överväger att acceptera ett erbjudande, be alltid om en skriftlig offert via e-post eller brev, så att du i lugn och ro kan värdera offerten. Om säljaren förvägrar dig detta så tacka alltid nej till erbjudandet. Lägg på luren och låt dig inte luras in i ett samtal. Det samma gäller vid säljbesök. Läs noga igenom offerten. Skriv in villkor såsom, priset eventuell bindningstid och leveranstid om det inte framgår klart och tydligt. Förhasta dig inte. En oseriös säljare brukar ömsom smickra och ömsom stressa sina tilltänkta kunder under förespegling att erbjudandet är en sistaminuten-chans. Väljer du att skriva på avtalet under besöket så kontrollera att det är noggrant ifyllt och att du inte lämnar tomma rutor som säljaren i efterhand kan förvanska. Behåll alltid en kopia av avtalet. Be att få återkomma om du känner minsta osäkerhet och inte kan fatta ett beslut omgående. FråGA VårA experter Bengt Waldersten. Chefsjurist med mångårig erfarenhet av affärs- och transportjuridik. Thomas Morell. Regionchef i Skaraborg och expert på köroch vilotider och färdskrivare. Mårten Johansson. Teknikchef och representant för SÅ i flera internationella forum. Jeanette Milner. Utbildningschef med stenkoll på YKB. Ulric Långberg. Transportpolitiskt ansvarig FÖRETAGARSKOLAN EN VIP-UTBILDNING Den enda skräddarsydda utbildningen för generationsskiften och ledare i åkerinäringen Vi har bedrivit utbildningsverksamhet specialanpassad för åkerinäringen sedan Vi vågar därför påstå att vi har den längsta erfarenheten och den bredaste kompetensen i branschen. Företagarskolan är vårt absoluta flaggskepp. Målet är att du efter avslutad utbildning har utvecklat din förmåga att leda och utveckla ett åkeriföretag, vuxit i din ledarroll, sett över din affärsverksamhet och skapat ett nätverk för livet. Kursinnehåll: Företagsutveckling Affärsidé och affärsplan Bokslut Analyser och kalkyler Marknadsföring Lagar och avtal Nyckeltal Kostnader och prissättning Styrelsearbete Ledarskap Etik och värderingar Förhandlingar Gruppdynamik Kommunikation Konflikthantering Ledarrollen Organisation Personlig utveckling Kursen är på 27 dagar fördelade på nio avsnitt. tel: Fax: syd Jörgen kocksg. 1B Box malmö tel: Fax: VärmlAndsåkArnA Box 2043 säterivägen karlstad tel: Fax: VästrA GÖtAlAnd importgatan 2A Hisings Backa tel: Fax: Öst transportgatan ÖreBro Vxl Fax Är du en av våra nästa VIP:are? För mer information se eller kontakta: Jeanette Milner: Eva Svanström: NÄSTA KURSSTART ÄR DEN 17 SEPTEMBER ANMÄL DIG DIREKT! 13

18 medlemsnytt Nätverk du vet väl att sveriges åkeriföretag har ett antal nätverk för medlemmar? nätverken är till för att ta vara på kunskaper och synpunkter, utbyta idéer och erfarenheter och säkerställa dina möjligheter att påverka din egen och hela branschens utveckling. Läs mer på: Glada pristagare på Stora Åkeridagen Vinnare av Stora Åkeripriset på kronor blev i år Wibax Logistics AB från Piteå. Priset fick man för sitt framgångsrika arbete inom miljö, ledarskap, trafiksäkerhet, ekonomi och innovation. Glimåkra Åkeri i Glimåkra fick pris för sin positiva resultatutveckling, Tryggve Bengtssons Åkeri i Sölvesborg fick pris för sitt trafiksäkerhetsarbete, ÖMT Åkeri AB i Östra Ljungby för sitt miljöarbete, Schenker Åkeri i Göteborg för företagets personalpolitik samt Evald Karlssons Åkeri i Oskarshamn för sitt innovativa arbete. Priserna delades ut på Stora Åkeridagen den 15 maj som Sveriges Åkeriföretag arrangerar för att uppmärksamma åkerinäringens betydelse för samhället. FeniX inte ett ProJekt UtAn en ProCess En kraftfull organisation som företräder medlemmarnas samlade intressen. med detta mål i sikte har sveriges åkeriföretag, så, och Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, fattat beslut om att utreda om en sammanslagning är möjlig. namnet för processen är Fenix och den ska vara slutförd före årsskiftet. det finns flera orsaker till att en sammanslagning inte blivit av tidigare. idag finns dock skäl att åtminstone pröva en sammanslagning. med pröva menas att ta fram underlag till beslut om en eventuell sammanslagning. saker som ska utredas är bland annat avgifter, organisation, inflytanderegler, hur bli medlem mm. Hela processen är tänkt att ske helt öppet där synpunkter tacksamt tas emot. en särskild hemsida (projektfenix. se) kommer att upprättas för ändamålet. i listan här bredvid ser du några av de fördelar som kan skapas vid en eventuell sammanslagning. samla all kraft skapa en stark röst Öka synligheten skapa en effektiv organisation undvika dubbelarbete Påverka branschens villkor samla branschens eulobbying säkra lokal närvaro på lång och kort sikt Öka medlemmens service koordinera och utveckla utbildningsutbudet (tya) Öka branschens attraktionskraft större medlemsnytta för avgiften kvinnor i åkerinäringen i år åker vi till sitges i spanien! Här får årets deltagare chansen att få nya perspektiv på sitt affärsmannaskap genom bland annat föreläsningar och studiebesök. Datum: september Plats: Hotel terramar, sitges, spanien Pris: 3500:- (inkl. moms) i priset ingår 2 dagar helpension, studiebesök, del i dubbelrum, reseledare på plats. tillkommer:» resa t&r Barcelona. Vi har gruppbiljetter reserverade från stockholm, Göteborg och malmö. meddela vid anmälan vilken ort du vill avresa från. Vi hjälper även till med individuella biljetter.» transfer t&r flygplats.» katalonsk turistskatt, 1 euro/person och natt (betalas direkt till hotellet).» ev. enkelrumstillägg. mer information och anmälan: eller kontakta sista anmälningsdag för del i gruppresa: 24 juni Kvinnor i åkerinäringen arrangeras av sveriges åkeriföretag, är årligen återkommande och ger kvinnor inom åkerinäringen möjlighet till nätverkande, erfarenhetsutbyte, utbildning och utveckling. Vänta inte för länge i ytterfilen! kontakta oss om ykb fortbildning. Var befinner du dig? Att välja oss som utbildare i YKB fortbildning ger dig många fördelar: vi är en av de marknadsledande utbildarna vi har gedigen branschkompetens vi är etablerade rikstäckande och givetvis ingår konkurrenskraftiga priser i ditt medlemskap Kontakta SÅ utbildning för mer information:

19 UTVECKLING AV GRÖNARE LOGISTIKTJÄNSTER INGEN AVGIFT! 20 företag inom transport- och logistikbranschen i Örebroregionen har nu chansen att utveckla grönare logistiktjänster. PROJEKTETS SYFTE Nu startar projektet, Utveckling av grönare logistiktjänster. Projektet syftar till är att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och klimatsmarta godstransporter. Genom dialog mellan transportköpare och transportutförare, om verktyg och metoder för miljökrav vid inköp av godstransporter, ska drivkrafterna för mer klimateffektiva transporter stärkas. Projektet handlar om hur transportköpare kan ställa miljökrav vid upphandling av transporter och följa upp kraven så att transportutförare som erbjuder mer klimateffektiva och miljövänliga transporter gynnas. Det handlar även om hur företag som tar klimat- och miljöhänsyn i sin verksamhet kan kommunicera och verifiera miljöprestanda så att det leder till fler affärer. Projektet erbjuder: Kunskap och dialog om olika verktyg för miljökrav vid inköp av transporter. Kunskap och dialog om system för uppföljning av miljökraven. Möjlighet för 8-10 företag att få prova på upphandlingsverktyg utan kostnad under projekttiden. Möjlighet för minst sex företag att erhålla 15 timmar coachning för att genomföra gröna affärsutvecklingsprojekt. Föreläsningar och goda exempel. Erfarenhetsutbyte och kontakter. MÅLGRUPPER Transportköpare Projektet riktar sig till transportköpare som vill börja ställa miljökrav vid upphandling eller till de som redan gör det men som vill utveckla miljökraven och rutiner för uppföljning. Transportutförare Projektet riktar sig också till transportutförare som vill utveckla tjänster och produkter som minskar miljöbelastningen och som vill förbättra sin kommunikation om miljöprestanda i upphandlingssituationer och i marknadsföring. UPPLÄGG PÅ PROJEKTET Projektet som löper under drygt ett år för företagen som deltar innehåller en kickoff 4 september, Sedan följer fem dialogforum under oktober 2013 maj 2014, där föreläsningar om bland annat upphandlingsverktyg och goda exempel blandas med dialog om miljökrav mellan transportköpare och transportutförare. INTRESSEANMÄLAN OCH VIDARE INFORMATION Kontakta Susanne Rosendahl, projektledare PROJEKTET SAMARBETAR MED: Sveriges Åkeriföretag Öst, Örebro Universitet, Örebro kommun, Hallsberg kommun, ALMI, Business Region Örebro, Handelskammaren Mälardalen, Inkubera, Miljöstyrningsrådet, NTM - nätverket för transporter och miljön, Q3 - forum för hållbara transporter, Silf - Sveriges inköps- och logistikförbund, Örebro Science Park och Örebro Terminal

20 Dags att gå en ADR-kurs? Spara pengar genom E-learning Sveriges Åkeriföretag erbjuder repetitionskurser i ADR grund styckegods som du läser delvis hemifrån via så kallad e-learning. Du sitter en dag på valfri plats och får via datorn instuderingsuppgifter som tar dig genom kursen. Dag två får du lärarledda kompletteringslektioner och genomföra praktiska moment. Därefter avslutas kursen med MSB:s examinationsprov. För specialkurserna (klass 1, 7 och tank) krävs ytterligare lärarledd utbildning. Naturligtvis fortsätter vi även att erbjuda våra helt lärarledda utbildningar i ADR, både grund- och repetitionskurser. För mer info eller bokning: kontakta Johan Gustafsson, eller maila 20 20

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland Nummer 4 December 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Tunnlar utmärks Regeringen har nu beslutat att ändra i regelverken så att tunnlar kan märkas ut så att trafikanterna kan

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2012 Höstens Mässresa Vinterväghållning Åkarsvingen Citylogistik volvoservice på väg Volvoservice På Väg

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2010 Höstens Mariehamnsresa Veteranklubben 40 år Grönt bränsle Åkarsvingen delar dygnet runt www.begagnadelastbilsdelar.se

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och

caborem re consequassim volor re TIDNINGSNAMN HÄR Nr 5 2014 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Vinn upphandlingen! Vi ses på vägen! Åkarträffar i Gävle och Pigg 90-åring Det började med mjölk- Vinterdäcksmyter avlivas Experten Johan Granlund avlivar en hel del myter om dub- En liten rubrik här. Rit laborei En liten rubrik här. Rit laborei och fisktransporter

Läs mer

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS

& Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ GO ON BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - SVERIGES BÄSTA I KARLSKRONA FINNS BRANSCHTIDNINGEN FÖR TRAFIKBUTIKER OCH SERVICEHANDEL & Nr 7 2009 HIMMELSKT FIN MACK I TÄRNSJÖ NYTT OLJEBOLAG I DANMARK - GO ON I KARLSKRONA FINNS SVERIGES BÄSTA BENSINSTATION BILTVÄTT & BILVÅRD Ledare

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden

insamling nu Större effekt på agendan Stark insats gör EFS till Årets Insamlare SID 10 InsamlingsForum 2011 Snabb start för att kunna sprida leenden FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 125 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi drygt fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ &

DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.2 / November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS DRIVA FÖRETAG 4TIPS TA STEGET MED DIN AFFÄRSIDÉ & FOTO: MIDDAGSFRID

Läs mer

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr

De flesta får någon gång ekonomiska problem. Nr 7 2010 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner:

Vi har hela lönelistan för grafi sk bransch. Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening. 2005 års löner: Utges av Grafiska Mediaförbundet Nr 1 2006 Förbered ditt lönesamtal Medieledarna nu egen förening P-A Bäcklund med hjärtat hos arbetsledare Medieledarna drar igång som egen förening den första april. 2005

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer