PINGIS. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PINGIS. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt..."

Transkript

1 Sep Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt... 7 PINGIS I höst drar Torbjörn Roth igång en pingisgrupp. Se mer info längre fram i tidningen 1(16) Ordförande har ordet Vilken sommar vi har haft. Förhoppningsvis så har alla kunnat njuta av den medelhavsvärme som vi hade i somras. Det är inte ofta som man behöver söka upp skugga här i Sverige men det behövdes i år. I skrivande stund så visar termometern på 21 grader. I mitten av september! Det jag tycker är så bra med att bo i Skarpnäck är att det är nära till så mycket och lätt att ta sig till ännu mer. Vi har t.ex. nära till Flaten med sina bad, nära till grönområden att ströva i, nära till sport på fältet, ett aktivt kulturhus med bibliotek och om man vill så tar man sig lätt in till stan på 17 minuter. Kort sagt så trivs jag väldigt bra här. Vi går in i en höst med många aktiviteter i föreningen som vi skriver mer om i tidningen. Glöm inte bort att ni kan komma ner på våra möten om ni vill fråga något, datum för dessa presenteras längre fram. Vi ses söndagen den 8 oktober på höststädningen Stefan

2 Enhetsmätning el. Som tidigare meddelats så är systemet för mätning av el igångsatt. Alla gamla mätare för el har bytts ut och ersatts av mätare som kan fjärravläsas. De nya mätarna är kontrollerade och kalibrerade innan de monterades. Det finns ett flertal elbolag som använder samma typ av mätare för sin debitering. Infometric, som har levererat systemet, samlar in mätvärdet och skickar in detta till HSB som skickar ut debiteringen via avgiftsavin, som kommer var tredje månad. Då avgiftsavierna skickas ut vart tredje månad så kommer elen att debiteras för en tremånadersperiod. Denna delas upp i tre lika delar och betalas de nästföljande tre månaderna. Detta är viktigt att påpeka, då detta belopp vid en eventuell försäljning ska regleras mellan köpare och säljare. Det finns en tabell i slutet av tidningen som åskådliggör när du betalar för din förbrukade el. Det kommer inga fler räkningar som är på en beräknad förbrukning, utan nu är det den egentliga förbrukningen av el som betalas. Strömförbrukare som man kanske inte tänker på är: gamla kylar och frysar, apparater som står i standby -läge, olika former av laddare t.ex. mobiltelefonladdare. Man kan lätt prova hur mycket man kan påverka sin förbrukning genom att dra ur dessa laddare, stänga av tv och video med knappen istället för fjärrkontrollen och kanske byta till lågenergilampor istället. Prova även att dra fram kyl och frys och dammsug baksidan av dessa. När den gamla elmätaren byttes ut så skickades uppgift om mätarställning in till Fortum Distribution. Nu vet vi att det har förekommit olika datum för slutavläsning ifrån Fortum och i skrivande stund så har vi inte kunnat få fram vad detta beror på. Som alla förmodligen vet så har vi ju råkat ut för ett galopperande elpris på sistone vilket då tyvärr har gett ett högre elpris än vad vi räknade med när detta projekt inleddes. Vi ville ju att alla skulle spara pengar på att införa detta system. På avin specificeras den exakta elförbrukningen för föregående tremånadersperiod. På detta vis kan alla se hur man själv kan påverka den egna förbrukningen genom att spara el på olika sätt. 2(16)

3 Det totala elpriset är 1,55 kronor per kwh som vi får betala. I detta pris ingår alltså: Förbrukad el (energipris) El-certifikat Energiskatt El-överföring Årsavgift Abonnemangsavgift Moms på ovanstående Det pris som styrelsen har räknat fram för elen är gjort med vissa uppskattningar av kostnader. Eftersom vi inte har någon historik av förbrukningen är vi tvungna att göra vissa uppskattningar av kostnader tills vi har tillräckligt med mätvärden. Nedan är en uppställning över de delkostnader som ingår i beräkningen av priset. Kostnad öre/kwh Avskrivning av anläggning 5,30 Administration 2,90 Elnät 41,80 Energipris 61,41 Årsavgifter 7,00 Energiskatt 32,63 Elcertifikat 3,30 154,34 öre/kwh Alla kostnader utom energiskatt och elcertifikat är uppskattade, detta eftersom de är beroende på hur stor elförbrukning vi har samt när vi förbrukar elen. Den enskilt största delen av priset är energipriset, dvs. det pris vi får köpa elen för. Styrelsen har efter offerter från flertalet elleverantörer valt Fortum som leverantör som var det billigaste alternativet. Vi har valt en produkt som heter Balance, som består av 100% vattenkraft och innebär att vi bokar delar av vår framtida förbrukning till ett specificerat pris istället för att låsa all förbrukning till ett visst pris. På detta sätt är det vår förhoppning att hela tiden kunna köpa el till så lågt pris som möjligt. Detta medför att priset kommer att ändras efterhand beroende på hur elmarknaden ser ut. Det är dock betydligt stabilare än att ha ett rörligt spotpris. För perioden fram till årskiftet blir energipriset 61,41 öre/kwh. Vid en jämförelse av el-priset så kan nämnas att på den faktura som Fortum skickade till mig så såg priset ut som följer. Energipris Elcertifikat 3,3 Energiskatt 32,6 Elöverföring 30,9 57,4 öre/kwh Moms 31,05 Summa 155,25 öre/kwh Då tillkommer dessutom Elabonnemang 78 öre/dag Årsavgift El 89,04 öre/dag Summa 167 öre/dag Det är denna del som alla sparar in på. Tar man denna summa gånger 365 dagar så sparar man 609,69 kronor per år. Elpriset kan vi ju tyvärr inte påverka i så stor utsträckning. Vi tittar på olika leverantörer för att ev. kunna skriva ett nytt, billigare avtal när så är möjligt. Stefan och Håkan 3(16)

4 Statistik och avtal Avtal FSS Vår fastighetsskötarefirma FSS har fått det gamla avtalet omförhandlat. Det blev klart i juni. Vi har nu ett nytt treårigt avtal, som löper under åren Det har också fått samma pris för alla tre åren. Årsarvodet är nu lägre, bl.a. beroende på att det åligger den enskilde medlemmen att bekosta vissa delar av underhållet själva. Vilka delar som bostadsrättshavaren har ansvar för att underhålla framgår i de nya föreningsstadgarna som registrerades i november Det nya avtalet är även i övrigt billigare, men kvalitén är densamma. Fjärrvärme Föreningen har anslutit sig till det avtal gällande fjärrvärme som HSB har förhandlat fram med Fortum. Detta ger inte någon stor rabatt men det sparar pengar åt föreningen. Rabatten är på cirka 0,4 %. Infometric AB heter företaget som har levererat det nya el-mätningssystemet. Företaget sköter även om insamling av mätuppgifter (antal kwh) för resp. hushålls elförbrukning. De uppgifterna skickas till HSB för debitering (med aktuella prisuppgifter), som påförs månadsavin. Till att börja med är avtalstiden 1 år + ev. 1 års förlängning. Vi har också ett supportavtal med företaget. HSB Med HSB Stockholm pågår förhandlingar om ett ev. nytt avtal för den administrativa och ekonomiska förvaltningen. Det är tänkt att kunna löpa i tre års tid, dvs. under åren I skrivande stund är inga detaljer alltså klara. Vi återkommer därför senare till dem. OTIS Med OTIS är vi nu inne i det sista året för avtalet med den stora ombyggnaden av hissarna. Det löper ut i februari I november 2006 kommer den sista betalningen att ske för denna ombyggnad. Björn och Stefan 4(16)

5 Teknik Felanmälan dörrar Vi har haft Niklas ifrån Bergs lås här, som har gått igenom alla föreningens dörrar och inventerat dessa. Under denna inventering så har även alla dörrar fått en liten ID-skylt. På denna lilla vita skylt, som sitter i överkant på dörren vid gångjärnen, finns det ett nummer. Om någon dörr krånglar, så ska man använda detta nummer, när man gör en felanmälan. Detta för att vår fastighetsskötare ska veta exakt vilken dörr det är. Man kan via detta nummer utläsa vad det är för typ av dörr, var den sitter och vilken typ av låsning den har. Byggfel i takterrasserna. HUMIDUS AB har genomfört fuktbesiktning av våra takterrasser innan semestrarna. Besiktningen visade att samtliga terrasser är fuktskadade. Fuktighetsnivån låg mellan 95 till 100 %. Det har taget lite tid för styrelsen att besluta hur vi ska gå vidare. Styrelsen har dock beslutat att göra ett prov på en terrass, för att se om den valda metoden fungerar och vad det blir för kostnader per terrass. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara klart vid slutet av september. Metoden för att reparera våra terrasser är följande; Först bygger vi ett temporärt tak för att väderskydda terrassen. Därefter borras ett antal hål i översta betongplattan och sedan via högt avfuktningstryck torkas mineralullen som finns under plattan. När detta är gjort proppas samtliga hål, utan tre stycken vid bakkanten som lämnas för ventilation av mineralullen. Sedan slipas hela plattan och förseglas med en 4 millimeter Epoxi beläggning som är akrylbaserad och godkänd för utvändigt bruk. Detta görs för att förhindra att likadana skador uppstår i framtiden. Epoxi beläggning kommer att läggas i två skikt. På det övre skiktet kommer föreningen att erbjuda medlemmen att välja mellan fyra olika kulörer och halkfritt golv. Dessutom finns det möjlighet att själv bekosta klinkers om man vill. Denna reparations metod är väder och temperatur känslig och därför har vi beslutat att reparationerna kommer att göras i etapper och gårdsvis med en trolig start i maj Kostnaden för reparationerna kommer att belasta föreningen och inte den enskilde bostadsrättshavaren. Trapphusrenovering Trapphusrenoveringar kommer att påbörjas under hösten. Stortopsmåleri har fått uppdrag att renovera och måla ett trapphus för att tar fram kostnader mm. När detta är färdigtställt skall styrelsen utvärdera arbetet, ta in offerter, därefter fatta beslut om vilken entreprenör vi ska anlita. Vår målsättning är att påbörja renoveringar av minst 4 st. trapphus i vinter. I renoveringen ingår målning 5(16)

6 av samtliga väggar, trappräcken och hissfronterna. Dessutom kommer undertaksplattor, anslags- och namntavlor i entréplan att bytas och hissarna kommer få nytt golv. Detta arbete kommer att fortsätta till samtliga trapphus är renoverade. Hörnbalkongerna på gavel till samtliga punkthus saknar hängrännor. Tyvärr har arbetet blivit försenat. Det beräknas nu att påbörjas i oktober. Detta har gjorts för att slippa kalldrag in i tvättstugan när spjället står öppet under vintern. Även om elementet gick varmt var det kallt i tvättstugan. Dessutom kan det vara så att det undertryck som bildas när torktumlarna går, gör att dörren inte går igen ordentligt. Med detta spjäll monterat så ska vi slippa en nerkyld tvättstuga och en onödig kostnad för att värma upp denna. Ny utebelysning Gårdarna Glidflykten och Ballongen är klara. Gårdarna Uppvinden och Segelflygaren beräknas vara klara till slutet av oktober När detta är klart kommer föreningen att nästan halvera sin kostnad för utebelysning och samtidigt får vi en ljusare miljö. Besiktning av samtliga våtrum i våra lägenheter Besiktning av samtliga våtutrymmen i våra lägenheter pågår. De utförs av Dry-IT AB som även sköter samtlig avisering. De beräknas vara klara till slutet av november Alla kommer få en kopia av besiktningen för sin lägenhet. Syftet med besiktningen är att vi bättre kan förutse behov av reparationer och kan lägga upp en långsiktig underhållsplan för våra hus. Nick och Stefan Tvättstugor I tvättstugorna så har det monterats på ett spjäll på det friskluftsintag som sitter i ytterväggen. Garagestädning 4 och 5 oktober Se separat information i trapp och garage. 6(16)

7 Trädgård Höststädning I år kommer föreningens gemensamma höststädning att gå av stapeln Söndag den 8 oktober. Kristina Övrigt Grillning Styrelsen har fått förfrågan vid ett antal tillfällen nu under sommaren, om det inte är förbjudet att grilla på balkongerna. Föreningen har inga sådana regler mot grillning. Här får det sunda förnuftet och hänsyn råda. Om någon vill, så finns det möjlighet att lämna in en motion till årsstämman där vi alla får ta ställning till detta och rösta om saken. Våra gårdar Våra gårdar är till för alla. Det förekommer lek i olika former, människor som träffas och trivs tillsammans. Detta genererar naturligtvis ljud, mer eller mindre högljutt. Vi bor i ett flerbostadsområde och då får man acceptera att det förekommer ljud ifrån gården. Så länge dessa inte förekommer på olämpliga tidpunkter och är väldigt störande så räknas detta som vardagsljud. Alla boende ska ha möjlighet att utnyttja våra gårdar. Parkerade bilar på gatan De står i vägen för handikappfordon, och även många andra som är i behov att komma så nära sin port som möjligt. Dessutom står de i vägen för snöröjningsfordonen. Vi vill ju även få trottoarerna plogade! Vilket underlättar för barn att gå till skolan på trottoaren och inte på gatan. På vissa gator ligger gruset kvar sedan i vintras för att sopmaskinen inte kommer åt, p.g.a felparkerade bilar. Det finns platser kvar i garaget och vi har även en gästparkering, använd den! Står en bil felparkerad på gatan ringer man som är Stockholms stads servicecentral. Ny lokalansvarig Dick-Einar Larsson är nu lokalansvarig. Tel: Vi i styrelsen tackar Spiros Lykakis som flyttar och har lämnat sitt uppdrag i styrelsen, för det arbete han lagt ner. Läxhjälp Du kanske inte är intresserad av att nattvandra, men ändå vill hjälpa ungdomar. Biblioteket anordnar läxhjälp på måndagar mellan för grundskole- och gymnasieelever och har alltid behov av folk som kan hjälpa till med läxläsning. 7(16)

8 Bilder från års festen Inlämning av förhoppningsvis rätt tipssvar En blå hund och en tiger Ansiktsmålning En fjäril 8(16)

9 Matkö till utsökta buffen Trolleri för barnen Glada festdeltagare Stefan Gürtler höll i allsången. Alla åt med god aptit Bandet Bernadottes 9(16)

10 Dansen tar vid Tacktal hölls av Trivselklubbens ordförande Anna-Märta Gustavsson 10(16)

11 Rätt svar på tipspromenaden den 19 augusti Rätt svar är markerat med fetstil och ruta! Tanken med denna tipspromenad var att ge alla en möjlighet att testa sina kunskaper om föreningen i synnerhet och Skarpnäck i allmänhet. Fråga1: Föreningen hette inte Segelflygaren när området uppfördes. Vad var föreningens namn under entreprenadtiden ? 1:) Uppvinden X): Ballongen 2): Piloten Fråga 2: 2003 byggdes ett daghem om till ett gruppboende. Var finns detta? 1): På Glidflyktsgatan X): Ballonggatan 2): Uppvindsgatan Fråga 3: I föreningen finns tre daghem, som heter Albatrossen, Ballongen och vad då? 1): Solstrålen X): Vingen 2): Segelflygaren Fråga 4: På en av byggnadernas fasad på Segelflygsgatan finns ett yttre byggnadskonstverk. Vem har gjort det? 1): Göran Persson X): Sven Lundqvist 2): Stefan Gillback Konstverket som hänger på garaget mot Segelflygsgatan heter Efter skörden. Fråga 5: Föreningen har under 2004 gjort i ordning ett rum, som medlemmarna kan hyra vid behov av tillfälliga sängplatser. Vad kostar det att hyra övernattningsrummet? 1): 125 kr/dygn X): 150 kr/dygn 2): 175 kr/dygn Fråga 6: Föreningens hus byggdes under flera år. Fråga: När färdigställdes de? Under åren 1): X): ): Rätt antal svar på denna fråga var bara 5 stycken. Föreningens olika byggnader färdigställdes i 5 etapper och blev helt klara Fråga 7: Föreningens garage har många skilda plan för parkering. Hur många våningsplan finns det? 1): 6 st X): 7 st 2): 8 st Med dessa svarsalternativ så blev denna fråga kanske lite lätt. 11(16)

12 Fråga 8: Räntekostnaderna är en stor del av årsavgiften. Den styrs av lånestorleken och räntorna för lånen. Hur stora var Segelflygarens totala fastighetsskulder vid årsskiftet ? 1): cirka 150 miljoner X):cirka 175 miljoner 2): cirka 200 miljoner På denna fråga var det 4 stycken rätta svar. Vi håller sakta men säkert på att sänka lånen för föreningen. Detta gör att föreningen höjer sitt värde och alla höjer värdet på sina lägenheter på lång sikt. Fråga 9: Under år 2004 byggdes lokalen på Glidflyktsgatan 1 om från en expedition för HSB-förvaltningen till flera uthyrningsrum. Hur många personer har permanent rum i den numer helt uthyrda lokalen? 1): 2-3 st X): 5-6 st 2): 9-10 st Formuleringen här var inte den bästa. Det vi undrade om var, hur många hyresgäster som har kontor på adressen. Fråga 10: Fastighet betyder enligt Sv. Akademins Ordlista "markområde med byggnader". Fastigheterna inom föreningen ägs av Stockholms Stad. Nyttjanderätten till en fastighet på obestämd tid benämns tomträtt. Föreningen äger alla tomträtter och därtill hörande byggnader. Hur många tomträtter äger föreningen? 1): 3 st, X): 5 st 2): 7 st. Fråga 11: Under 2003 tillkom två nya bostadsrätter, i samband med ombyggnad av ett daghem till ett gruppboende, som nämns under fråga 2. Hur många bostadsrätter har därefter och f.n.? 1): 372 X): 374 2): 364 st. Fråga 12: Föreningen leds av flera personer genom en styrelse. Hur många ordinarie ledamöter har föreningsstyrelsen? 1): 4 st, X): 8 st 2): 14 st. Fråga 13: Föreningen har en bastu på Segelflygsgatan 18. Den kan man själv boka och använda under vissa tider. Under vilken tider kan man en lördag använda bastun? 1): , X): ): Då det bara var 4 stycken som hade rätt svar på detta så betyder väl det att det är dom som utnyttjar bastun. 12(16)

13 Fråga 14: Nattuggla, nattpratare och nattsuddare vet väl alla vad det är. Vad är nattvandrarna? 1): en förening för folk som har svårt att sova, X): ett gäng medmänniskor som går runt i Skarpnäck på helgkvällar och pratar med den som vill 2): ett uttryck för fladdermöss. Nattvandrarna går runt här i Skarpnäck på framförallt fredagskvällar. Vandringarna utgår ifrån kyrkan på Skarpnäcks allé 33 och börjar runt 22:45. Det vi gör är att Se och synas. Detta är ingen form av väktare utan bara en medmänsklig gest mot innevånarna i Skarpnäck. Rekommenderat är att alla som har möjlighet, åtminstone en gång vara med på dessa vandringar och själva se att det inte bara är bus och bråk här i området. Fråga 15: Kan vem som helst vara nattvandrare? 1): Nej, X): vet ej 2): ja. Om man vill och har intresse så finns det inget hinder för att vara med som Nattvandrare. Fråga 16: På Skarpnäcksfältet har det tidigare funnits ett flygfält därav alla gatu- och kvartersnamn med flyganknytning. När invigdes flygfältet? 1): 1930, X): ): Fråga 17: Innan tunnelbanan kom till Skarpnäck så gick det en spårvagnslinje hit. Det var linje 8 som gick mellan Slussen och Skarpnäck. Skarpnäcks tunnelbanestation är den hundrade stationen i SL s tunnelbanenät. Den invigdes när? 1): 1 maj 1993, X): 15 augusti ): 1 maj Fråga 18: Varje trapphus har en tvättstuga. I föreningen finns många tvättstugor. Hur många? 1): 32 st, X): 34 st 2): 36 st Rätt svar är 32 stycken i trapphus plus 2 stycken grovtvättstugor. Det var 41 stycken inlämnade svar. Minst antal rätta svar var på frågorna nummer 6, 8 samt 13. På fråga 14 hade alla inlämnade tipslappar rätt svar. Vann gjorde Birgitta Eriksson, Ballonggatan 1 med 15 rätt. Tre stycken hade 14 rätt. Inger Brandt, Michael Isaksson och Susanne Lindfors Isaksson Vi tackar alla som deltog och vi hoppas att ni hade trevligt. Styrelsen 13(16)

14 Medlemshörna Pingis I höst drar vi igång Pingisgruppen. Pingisgruppen kommer att anordna pingis i föreningslokalen. Ambitionen är att alla som vill ska kunna spela pingis på sin fritid. Genom att gå med i Pingisgruppen så får man möjligheten att boka in sig i lokalen. Vi hoppas kunna hålla en låg avgift (noll kronor). Ni som är intresserade kan höra av er till Torbjörn Roth, Segelflygsgatan 25, Mobiltel: styrelsen som kommer att vara där för din skull. Datum för dessa möten är: 4/10, 6/12, 10/1 Tiden är Varmt välkommna! Solveigs tankar Val, val, val. Varje dag gör vi val. Ibland stora ibland små, men val gör vi. Tack alla ni som valde att vara med på föreningens 20 års fest. Ni gjorde den till en strålande tillställning! Solveig Medlemsinformation För att underlätta för alla medlemmar i föreningen att ta kontakt med styrelsen så kommer vi att ha en medlemskvart innan våra möten. Då kan du som har några frågor komma ner till föreningslokalen på Segelflygsgatan 18 och ställa dom till 14(16)

15 Styrelsen: Ordförande: Stefan Gillback v.ordf: Kristina Romare Sekreterare: Håkan Axberg Uppvindsg. 2 Lokalansvarig: Dick-Einar Larsson Ledamot: Håkan Schildt Uppvindsg. 2 Ledamot: Björn Östman Segelflygsg. 20 Ledamot: Mikael Landin Segelflygsg. 39 Ledamot: Nick Perivolaris Skarpnäcks Allé 35 Ledamot: Dick-Einar Larsson Segelflygsg. 27 Ledamot: Attila Kriss (HSB) Suppleant: Solveig Kotsadam Glidflyktsg. 9 E-post 1: 2: 3 Medlemsrådgivning i juridiska ärenden HSB Vardagar kl Tel: HSB Stockholm Tis. och Tors. Kl Tel: Securitas Störningsjour: Förvaltning: FSS Fastighetsförvaltning Tel: HSB: Administrativ förvaltning Tel: Förvaltningsassistent Tel: Lägenhetsadministration Tel: Hyresredovisning Tel: Nästa ordinarie nummer Kommer i vinter. Till dess hänvisas du till hemsidan (www.segelflygaren.org) där de senaste nyheterna kan inhämtas. Felanmälan: Mån - fredag kl.: övriga tider telefonsvarare Tel: E-post: Övrig tid (journummer) Tel: Hissjour: Otis hiss Mån - Fre 7 16 OBS! Övrig tid endast akuta ärenden. Tel: Lås och nycklar: Bergs lås Tel: Ansvarig utgivare: Redaktörer: Stefan Gillback Kristina Romare Solveig Kotsadam 15(16)

16 Tidsplan för debitering av el Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Förbrukning 1 mars-31 maj 1 juni-31 aug 1 sept - 30 nov 1 dec-28 feb Avläsning 1 mars 1 juni 1 sep 1 dec Betalas 30 mars 30 april 30 maj 30 juni 30 juli 30 aug 30 sep 30 okt 30 nov 30 dec 30 jan 30 feb Belopp 1/3-del av förbrukn från 1 dec till 28 feb 1/3-del av förbrukn från 1 dec till 28 feb 1/3-del av förbrukn från 1 dec till 28 feb 1/3-del av förbrukn från 1 mars till 31 maj 1/3-del av 1/3-del av förbrukn förbrukn från 1 från 1 mars till mars till 31 maj 31 maj 1/3-del av förbrukn från 1 juni till 31 aug 1/3-del av förbrukn från 1 juni till 31 aug 1/3-del av förbrukn från 1 juni till 31 aug 1/3-del av förbrukn från 1 sep från 30 nov 1/3-del av 1/3-del av förbrukn förbrukn från 1 sep från 1 sep till 30 nov till 30 nov 16(16)

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse.

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. www.segelflygaren.org Mar - 2007 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Valberedningen... 2 Teknik... 2 Trädgård... 5 Ekonomi... 5 Avtal och strategi... 6 Övrigt... 6 Vill du vara med och påverka

Läs mer

www.segelflygaren.org Juni - 2006 Nummer 2 Ordförande har ordet

www.segelflygaren.org Juni - 2006 Nummer 2 Ordförande har ordet www.segelflygaren.org Juni - 2006 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 4 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Äntligen

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2014 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 150 525 jämfört med 70 894 föregående

Läs mer

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NUMERA PÅ HEMSIDAN EFTER VARJE STYRELSEMÖTE Efter varje styrelsemöte läggs information ut på hemsidan, adress

INFORMATION FRÅN STYRELSEN NUMERA PÅ HEMSIDAN EFTER VARJE STYRELSEMÖTE Efter varje styrelsemöte läggs information ut på hemsidan, adress Medlemsblad i Brf Vingen nr 1/2008 Ordförande har ordet Vi har haft ett mycket lågt pris på el-energin sedan tre år tillbaka. Vi lyckades förhandla fram ett fast pris på 29,6 öre per kwh (exkl nätavgift,

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Rubinen Nytt. Budgetmöte. BRF Rubinen. 2010-09-03 Nr 3 2010

Rubinen Nytt. Budgetmöte. BRF Rubinen. 2010-09-03 Nr 3 2010 BRF Rubinen 2010-09-03 Nr 3 2010 Rubinen Nytt Budgetmöte På styrelsens budgetmöte den 3 juli 2010 arbetade styrelsen fram en vision för föreningen, nämligen att föreningen ska ha väl underhållna byggnader,

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439

Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 2009,10,06 Bostadsföreningen Norrbacka u.p.a. Organisationsnummer: 702001,5439 Postadress: Tomtebogatan 26 A, 113 38 STOCKHOLM Om fastigheten Fastighetsbeteckning: Smältan 12, med tre trappuppgångar: Tomtebogatan

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Styrelsen. Björn Bylund Bengt Fagerström Bertil Nyman Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelsen Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april presenteras nedan. Den största enskilda frågan för styrelsens arbete under året blir att bereda föregående års föreningsstämmans uppdrag

Läs mer

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll

Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll 2011-08-30, Rev L 1(7) Lathund för Bostadsrättsföreningen Häcklefjäll Innehållsförteckning 1 Styrelsen... 2 2 Vad kan jag få hjälp med?... 2 3 Hissar... 3 4 Städning av gemensamma utrymmen... 3 5 Hur skall

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster Informationsblad 2-2011 till medlemmar och hyresgäster 2011-06-20 Foto: Håkan Hedqvist Hej! Ja, då var sommaren här igen! Hoppas så många som möjligt passar på att njuta av den fina gården och att använda

Läs mer

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug

Vi på Berget. Under våren har styrelsen fortsatt arbetet med att förbättra i föreningen. SRV levererar nya sopbehållare: 27 aug Informationsblad nr.2 & 3 Aug 2015 Vi på Berget I detta nummer Första sidan Styrelsen informerar Viktiga datum 2015 Sortering av matavfall Sid 2 Bergets dag Ansvarsområden Sid 3-4 Stämmoprotokoll 2015

Läs mer

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45

Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se. 45:an. Augusti. Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Besök även vår webbsida! www.gbghus45.se 45:an 2013 Augusti Riksbyggen Brf Gbg-hus nr 45 Vi hoppas att du besöker föreningens webbsida! www.gbghus45.se Där finns alltid aktuella nyheter och information

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2008-09-22 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Boendeguide till Brf Björkslingan

Boendeguide till Brf Björkslingan Boendeguide till Brf Björkslingan Denna boendeguide innehåller information om vad Du som bostadsrättsinnehavare och boende i Brf Björkslingan bör känna till. Utöver denna skrift bör Du även ta del av de

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt.

Anmäl till felanmälan om du får stopp i avloppet. Rensa golvbrunn i badrummet ofta så slipper du stopp och dålig lukt. Andra handsuthyrning Bostadsrättinnehavaren får hyra ut lägenheten i andra hand till annan om styrelsen ger sitt samtycke.samtycket begränsas i tid. Se mer informaton i stadgar 42 Avgifter Instats och

Läs mer

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010

MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 www.skogalundsklippan.com MÅNADSINFORMATION JUNI 2010 Sommar sommar sommar... Information från Nya grannar Styrelsen Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas: (om vi missat någon

Läs mer

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår.

Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. ÅRSREDOVISNING 2007 för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KAJPLATSEN (org. nr. 71 64 21-8286) Styrelsen för BRF KAJPLATSEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007, föreningens 16:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas.

Flera nyinflyttade har kommit till vårt hus under våren. Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna och hoppas ni ska trivas. 1 Föreningens webbplats http://www.gbghus45.se Hej! Hoppas ni alla har njutit av den fina sommaren. Nu ser vi fram emot en fin höst. Tillsammans med Riksbyggen är ambitionen alltid att göra vårt bästa

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar?

Medlemsinformation. Innehåll. Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal lägenheter: 65. Historik. Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Medlemsinformation Innehåll Historik Vad säger lagen och HSB:s stadgar? Så fungerar vår bostadsrättsförening Bra att veta Gemensamma insatser Hemförsäkring Trastsångsvägen 2 132 Byggnadsår: 1983 Antal

Läs mer

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32

Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 1(6) Norrköping 2013-02-14 Information till nyinflyttade i brf. Norrköpingshus 32 Välkommen till Ert nya boende i Riksbyggens brf. Norrköpingshus 32, Rambogatan 271-371. Föreningen grundades 1988 och består

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012

MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 www.skogalundsklippan.com Information från Styrelsen MÅNADSINFORMATION MARS-APRIL 2012 Vårdagjjämniing,, sommartiid God fortsättning på det nya året, vi ser fram emot ett år i energisparandets tecken och

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010

MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 www.skogalundsklippan.com Information från Nya grannar MÅNADSINFORMATION AUGUSTI/SEPTEMBER 2010 Sllut på semester,, skollorna börjjar... Vi kan hälsa följande nya grannar välkomna och hoppas ni ska trivas:

Läs mer

Råd och regler för dig som skall flytta ut

Råd och regler för dig som skall flytta ut Råd och regler för dig som skall flytta ut köket varsamt! förrådet nallar Några flyttråd på vägen Passa på och rensa bland dina saker! Packa smidigt, blanda lätta och tunga saker i samma kartong. Märk

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande:

Den nya styrelsen som valdes vid föreningsstämman i april är följande: Det har nu gått ca ett halvt år sedan den nya styrelsen tillträdde vid föreningsstämman. En hel del har skett under denna tid och styrelsen har också planer för framtiden, bl.a. en extra föreningsstämma.

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)

Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 Hyror, lokaler och antennplatser 1 236 Hyror, p-platser

Läs mer

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda

Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Välkommen till Brf Riten på Bjurhovda Att bo i bostadsrätt innebär att vi alla har ett gemensamt ansvar för vår förening. Vi hoppas att Ni skall trivas här och känna er delaktiga. Vad är en bostadsrättsförening?

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren

Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Information för dig som ska sälja en lägenhet i BRF Väduren Föreningen förvaltas av AdEx Fastighetsutveckling. Förvaltare: Daniel Boding Fastighetsadministratör: Cassandra Gustafsson Ekonomi: Lisa Welin

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

Dagordning. 19. Övriga anmälda ärenden samt information 20. Avslut

Dagordning. 19. Övriga anmälda ärenden samt information 20. Avslut Välkommen till Brf Bågens stämma 2008 Dagordning 1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare 3. Godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 1 2013-12-01 1 Ordföranden har ordet: Att informera är viktigt och svårt. Information till medlemmar i Matrosen har främst skett via vår hemsida, www.matrosen.se samt på anslagstavlor

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Styrelsens konstituering

Styrelsens konstituering Styrelsens konstituering Efter val på föreningsstämman och konstituering har styrelsen följande utseende och ledamöterna följande ansvarsområden: Ordförande Vice ordförande Sekreterare Styrelseledamot

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Mäklarinformation för BRF Söderhus

Mäklarinformation för BRF Söderhus Mäklarinformation för BRF Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Välkomna till Brf. Furumossen

Välkomna till Brf. Furumossen Välkomna till Brf. Furumossen En liten lathund för dig som flyttar in i Furumossen. Lägenhetsnycklar och Tv-nyckel har ni övertagit av den eller de ni köpt er bostadsrätt från. Lägenhetsnyckeln går även

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6)

Bostadsrättsföreningen. Dalen. i Järfälla. Trivselregler. Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Bostadsrättsföreningen Dalen i Järfälla Trivselregler Trivselregler 2014-08-18.doc 1(6) Innehåll 1. Kort om Dalen... 2 2. Andrahandsuthyrning... 3 3. Balkong... 3 4. Biltrafik... 3 5. Städdagar... 3 6.

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet Just nu arbetar styrelsen med två saker, en förstudie om bergvärme samt eventuellt byte av fastighetsskötare. Du kan läsa mer om bergvärme längre fram i detta informationsblad. När

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Fogdevreten 4 Kommun Solna Storlek 1 rum / 34 m² Område Karolinska Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Fogdevreten 4 Kommun Solna Storlek 1 rum / 34 m² Område Karolinska Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Solna Storlek 1 rum / 34 m² Område Karolinska Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bra läge med promenadavstånd in till stan. Bra bussförbindelser, galleria och matbutik

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2014 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE Varmt välkommen till Brf Måttbandet i Stockholm! Vi har här samlat information som ni kan tänkas behöva som nyinflyttade i Brf Måttbandet. Om det ändå skulle vara något ni

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2014-3 2014-11-04 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2014-3 Hej alla medlemmar! Sedan sist har vi haft ett informationsmöte angående höjningen

Läs mer

BRF Dalens Ekgård Protokoll 9/2014

BRF Dalens Ekgård Protokoll 9/2014 BRF Dalens Ekgård Protokoll 9/2014 Protokoll från styrelsemöte 2014-09-23 Närvarande ordinarie ledamöter: Anders Jönsson Henrik Virro Johnny Oinonen Närvarande suppleanter: Bengt-Arne Swahn Michel Appelgren

Läs mer

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare

Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Svar på de vanligaste frågorna från mäklare Uppdaterat 2014-05 Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Norrbacken Är föreningen en äkta eller oäkta förening? Om den är oäkta, varför? Finns det några planer

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3 VILL DU HA SJÖSTADSNYTT VIA MAIL? MAILA DIN MAILADRESS TILL STYRELSEN: Lasse.Hallgren@lernia.se Ingen höjning av hyran 2014 Budgeten för 2014 är klar.

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN

Bostadsrättsföreningen SKOGSBACKEN Föreningsmedlemskap Vår bostadsrättsförening är medlem i följande organisationer: Fastighetsägarna (tidigare Stockholms Fastighetsägareförening) Föreningen kan genom medlemskapet få juridisk och annan

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Dina valmöjligheter när det gäller el DU HAR TVÅ AVTAL ELNÄT OCH ELHANDEL Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet

Läs mer

Summa intäkter 31 001 500

Summa intäkter 31 001 500 HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING STORSTUGAN I TÄBY Budget BRF Storstugan 2010 Status: 2009-12-04 Not Budget 2010 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 452 500 Hyror, lokaler 1 129 000

Läs mer

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008 JUNI 2008 Kåpan Nytt Parkering i och kring Kåpan Innehåll: Parkering i och kring Kåpan (sid 1-2) Grovsoprummet (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong (sid 3) Nytt i föreningen (sid

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning) 2012-02-15 Utredning med anledning av motion vid årsstämman 2011 Bakgrund) Lars Wäremark, 8B, lämnade en motion till föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011, som syftade till att spara pengar

Läs mer

Höststädning. Håkan A. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet Teknik & Fastigheter Statistik & Avtal Ekonomi Information

Höststädning. Håkan A. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet Teknik & Fastigheter Statistik & Avtal Ekonomi Information www.segelflygaren.org Sep - 2008 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet Teknik & Fastigheter Statistik & Avtal Ekonomi Information Höststädning Höstens gemensamma städdag sker den 12 oktober. Föreningen

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten

Vindkraftsplanerna lagda på framtiden. Individuell mätning av el i lägenheten Vindkraftsplanerna lagda på framtiden Som styrelsen informerade om på årsstämman 2012 pågick en utredning om föreningen skulle köpa andelar i vindkraftverk och på så sätt få miljövänlig el till ett bra

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror

Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Stoppa onödan! Många bäckar små... Låt inte pengarna rinna iväg. Vad kan du göra åt dyra elräkningar? Här får du råd. om hemelektronik och vitvaror Hur mycket energi som går åt i ditt hushåll beror på

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elanvändning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så gör

Läs mer