PINGIS. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PINGIS. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt..."

Transkript

1 Sep Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt... 7 PINGIS I höst drar Torbjörn Roth igång en pingisgrupp. Se mer info längre fram i tidningen 1(16) Ordförande har ordet Vilken sommar vi har haft. Förhoppningsvis så har alla kunnat njuta av den medelhavsvärme som vi hade i somras. Det är inte ofta som man behöver söka upp skugga här i Sverige men det behövdes i år. I skrivande stund så visar termometern på 21 grader. I mitten av september! Det jag tycker är så bra med att bo i Skarpnäck är att det är nära till så mycket och lätt att ta sig till ännu mer. Vi har t.ex. nära till Flaten med sina bad, nära till grönområden att ströva i, nära till sport på fältet, ett aktivt kulturhus med bibliotek och om man vill så tar man sig lätt in till stan på 17 minuter. Kort sagt så trivs jag väldigt bra här. Vi går in i en höst med många aktiviteter i föreningen som vi skriver mer om i tidningen. Glöm inte bort att ni kan komma ner på våra möten om ni vill fråga något, datum för dessa presenteras längre fram. Vi ses söndagen den 8 oktober på höststädningen Stefan

2 Enhetsmätning el. Som tidigare meddelats så är systemet för mätning av el igångsatt. Alla gamla mätare för el har bytts ut och ersatts av mätare som kan fjärravläsas. De nya mätarna är kontrollerade och kalibrerade innan de monterades. Det finns ett flertal elbolag som använder samma typ av mätare för sin debitering. Infometric, som har levererat systemet, samlar in mätvärdet och skickar in detta till HSB som skickar ut debiteringen via avgiftsavin, som kommer var tredje månad. Då avgiftsavierna skickas ut vart tredje månad så kommer elen att debiteras för en tremånadersperiod. Denna delas upp i tre lika delar och betalas de nästföljande tre månaderna. Detta är viktigt att påpeka, då detta belopp vid en eventuell försäljning ska regleras mellan köpare och säljare. Det finns en tabell i slutet av tidningen som åskådliggör när du betalar för din förbrukade el. Det kommer inga fler räkningar som är på en beräknad förbrukning, utan nu är det den egentliga förbrukningen av el som betalas. Strömförbrukare som man kanske inte tänker på är: gamla kylar och frysar, apparater som står i standby -läge, olika former av laddare t.ex. mobiltelefonladdare. Man kan lätt prova hur mycket man kan påverka sin förbrukning genom att dra ur dessa laddare, stänga av tv och video med knappen istället för fjärrkontrollen och kanske byta till lågenergilampor istället. Prova även att dra fram kyl och frys och dammsug baksidan av dessa. När den gamla elmätaren byttes ut så skickades uppgift om mätarställning in till Fortum Distribution. Nu vet vi att det har förekommit olika datum för slutavläsning ifrån Fortum och i skrivande stund så har vi inte kunnat få fram vad detta beror på. Som alla förmodligen vet så har vi ju råkat ut för ett galopperande elpris på sistone vilket då tyvärr har gett ett högre elpris än vad vi räknade med när detta projekt inleddes. Vi ville ju att alla skulle spara pengar på att införa detta system. På avin specificeras den exakta elförbrukningen för föregående tremånadersperiod. På detta vis kan alla se hur man själv kan påverka den egna förbrukningen genom att spara el på olika sätt. 2(16)

3 Det totala elpriset är 1,55 kronor per kwh som vi får betala. I detta pris ingår alltså: Förbrukad el (energipris) El-certifikat Energiskatt El-överföring Årsavgift Abonnemangsavgift Moms på ovanstående Det pris som styrelsen har räknat fram för elen är gjort med vissa uppskattningar av kostnader. Eftersom vi inte har någon historik av förbrukningen är vi tvungna att göra vissa uppskattningar av kostnader tills vi har tillräckligt med mätvärden. Nedan är en uppställning över de delkostnader som ingår i beräkningen av priset. Kostnad öre/kwh Avskrivning av anläggning 5,30 Administration 2,90 Elnät 41,80 Energipris 61,41 Årsavgifter 7,00 Energiskatt 32,63 Elcertifikat 3,30 154,34 öre/kwh Alla kostnader utom energiskatt och elcertifikat är uppskattade, detta eftersom de är beroende på hur stor elförbrukning vi har samt när vi förbrukar elen. Den enskilt största delen av priset är energipriset, dvs. det pris vi får köpa elen för. Styrelsen har efter offerter från flertalet elleverantörer valt Fortum som leverantör som var det billigaste alternativet. Vi har valt en produkt som heter Balance, som består av 100% vattenkraft och innebär att vi bokar delar av vår framtida förbrukning till ett specificerat pris istället för att låsa all förbrukning till ett visst pris. På detta sätt är det vår förhoppning att hela tiden kunna köpa el till så lågt pris som möjligt. Detta medför att priset kommer att ändras efterhand beroende på hur elmarknaden ser ut. Det är dock betydligt stabilare än att ha ett rörligt spotpris. För perioden fram till årskiftet blir energipriset 61,41 öre/kwh. Vid en jämförelse av el-priset så kan nämnas att på den faktura som Fortum skickade till mig så såg priset ut som följer. Energipris Elcertifikat 3,3 Energiskatt 32,6 Elöverföring 30,9 57,4 öre/kwh Moms 31,05 Summa 155,25 öre/kwh Då tillkommer dessutom Elabonnemang 78 öre/dag Årsavgift El 89,04 öre/dag Summa 167 öre/dag Det är denna del som alla sparar in på. Tar man denna summa gånger 365 dagar så sparar man 609,69 kronor per år. Elpriset kan vi ju tyvärr inte påverka i så stor utsträckning. Vi tittar på olika leverantörer för att ev. kunna skriva ett nytt, billigare avtal när så är möjligt. Stefan och Håkan 3(16)

4 Statistik och avtal Avtal FSS Vår fastighetsskötarefirma FSS har fått det gamla avtalet omförhandlat. Det blev klart i juni. Vi har nu ett nytt treårigt avtal, som löper under åren Det har också fått samma pris för alla tre åren. Årsarvodet är nu lägre, bl.a. beroende på att det åligger den enskilde medlemmen att bekosta vissa delar av underhållet själva. Vilka delar som bostadsrättshavaren har ansvar för att underhålla framgår i de nya föreningsstadgarna som registrerades i november Det nya avtalet är även i övrigt billigare, men kvalitén är densamma. Fjärrvärme Föreningen har anslutit sig till det avtal gällande fjärrvärme som HSB har förhandlat fram med Fortum. Detta ger inte någon stor rabatt men det sparar pengar åt föreningen. Rabatten är på cirka 0,4 %. Infometric AB heter företaget som har levererat det nya el-mätningssystemet. Företaget sköter även om insamling av mätuppgifter (antal kwh) för resp. hushålls elförbrukning. De uppgifterna skickas till HSB för debitering (med aktuella prisuppgifter), som påförs månadsavin. Till att börja med är avtalstiden 1 år + ev. 1 års förlängning. Vi har också ett supportavtal med företaget. HSB Med HSB Stockholm pågår förhandlingar om ett ev. nytt avtal för den administrativa och ekonomiska förvaltningen. Det är tänkt att kunna löpa i tre års tid, dvs. under åren I skrivande stund är inga detaljer alltså klara. Vi återkommer därför senare till dem. OTIS Med OTIS är vi nu inne i det sista året för avtalet med den stora ombyggnaden av hissarna. Det löper ut i februari I november 2006 kommer den sista betalningen att ske för denna ombyggnad. Björn och Stefan 4(16)

5 Teknik Felanmälan dörrar Vi har haft Niklas ifrån Bergs lås här, som har gått igenom alla föreningens dörrar och inventerat dessa. Under denna inventering så har även alla dörrar fått en liten ID-skylt. På denna lilla vita skylt, som sitter i överkant på dörren vid gångjärnen, finns det ett nummer. Om någon dörr krånglar, så ska man använda detta nummer, när man gör en felanmälan. Detta för att vår fastighetsskötare ska veta exakt vilken dörr det är. Man kan via detta nummer utläsa vad det är för typ av dörr, var den sitter och vilken typ av låsning den har. Byggfel i takterrasserna. HUMIDUS AB har genomfört fuktbesiktning av våra takterrasser innan semestrarna. Besiktningen visade att samtliga terrasser är fuktskadade. Fuktighetsnivån låg mellan 95 till 100 %. Det har taget lite tid för styrelsen att besluta hur vi ska gå vidare. Styrelsen har dock beslutat att göra ett prov på en terrass, för att se om den valda metoden fungerar och vad det blir för kostnader per terrass. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara klart vid slutet av september. Metoden för att reparera våra terrasser är följande; Först bygger vi ett temporärt tak för att väderskydda terrassen. Därefter borras ett antal hål i översta betongplattan och sedan via högt avfuktningstryck torkas mineralullen som finns under plattan. När detta är gjort proppas samtliga hål, utan tre stycken vid bakkanten som lämnas för ventilation av mineralullen. Sedan slipas hela plattan och förseglas med en 4 millimeter Epoxi beläggning som är akrylbaserad och godkänd för utvändigt bruk. Detta görs för att förhindra att likadana skador uppstår i framtiden. Epoxi beläggning kommer att läggas i två skikt. På det övre skiktet kommer föreningen att erbjuda medlemmen att välja mellan fyra olika kulörer och halkfritt golv. Dessutom finns det möjlighet att själv bekosta klinkers om man vill. Denna reparations metod är väder och temperatur känslig och därför har vi beslutat att reparationerna kommer att göras i etapper och gårdsvis med en trolig start i maj Kostnaden för reparationerna kommer att belasta föreningen och inte den enskilde bostadsrättshavaren. Trapphusrenovering Trapphusrenoveringar kommer att påbörjas under hösten. Stortopsmåleri har fått uppdrag att renovera och måla ett trapphus för att tar fram kostnader mm. När detta är färdigtställt skall styrelsen utvärdera arbetet, ta in offerter, därefter fatta beslut om vilken entreprenör vi ska anlita. Vår målsättning är att påbörja renoveringar av minst 4 st. trapphus i vinter. I renoveringen ingår målning 5(16)

6 av samtliga väggar, trappräcken och hissfronterna. Dessutom kommer undertaksplattor, anslags- och namntavlor i entréplan att bytas och hissarna kommer få nytt golv. Detta arbete kommer att fortsätta till samtliga trapphus är renoverade. Hörnbalkongerna på gavel till samtliga punkthus saknar hängrännor. Tyvärr har arbetet blivit försenat. Det beräknas nu att påbörjas i oktober. Detta har gjorts för att slippa kalldrag in i tvättstugan när spjället står öppet under vintern. Även om elementet gick varmt var det kallt i tvättstugan. Dessutom kan det vara så att det undertryck som bildas när torktumlarna går, gör att dörren inte går igen ordentligt. Med detta spjäll monterat så ska vi slippa en nerkyld tvättstuga och en onödig kostnad för att värma upp denna. Ny utebelysning Gårdarna Glidflykten och Ballongen är klara. Gårdarna Uppvinden och Segelflygaren beräknas vara klara till slutet av oktober När detta är klart kommer föreningen att nästan halvera sin kostnad för utebelysning och samtidigt får vi en ljusare miljö. Besiktning av samtliga våtrum i våra lägenheter Besiktning av samtliga våtutrymmen i våra lägenheter pågår. De utförs av Dry-IT AB som även sköter samtlig avisering. De beräknas vara klara till slutet av november Alla kommer få en kopia av besiktningen för sin lägenhet. Syftet med besiktningen är att vi bättre kan förutse behov av reparationer och kan lägga upp en långsiktig underhållsplan för våra hus. Nick och Stefan Tvättstugor I tvättstugorna så har det monterats på ett spjäll på det friskluftsintag som sitter i ytterväggen. Garagestädning 4 och 5 oktober Se separat information i trapp och garage. 6(16)

7 Trädgård Höststädning I år kommer föreningens gemensamma höststädning att gå av stapeln Söndag den 8 oktober. Kristina Övrigt Grillning Styrelsen har fått förfrågan vid ett antal tillfällen nu under sommaren, om det inte är förbjudet att grilla på balkongerna. Föreningen har inga sådana regler mot grillning. Här får det sunda förnuftet och hänsyn råda. Om någon vill, så finns det möjlighet att lämna in en motion till årsstämman där vi alla får ta ställning till detta och rösta om saken. Våra gårdar Våra gårdar är till för alla. Det förekommer lek i olika former, människor som träffas och trivs tillsammans. Detta genererar naturligtvis ljud, mer eller mindre högljutt. Vi bor i ett flerbostadsområde och då får man acceptera att det förekommer ljud ifrån gården. Så länge dessa inte förekommer på olämpliga tidpunkter och är väldigt störande så räknas detta som vardagsljud. Alla boende ska ha möjlighet att utnyttja våra gårdar. Parkerade bilar på gatan De står i vägen för handikappfordon, och även många andra som är i behov att komma så nära sin port som möjligt. Dessutom står de i vägen för snöröjningsfordonen. Vi vill ju även få trottoarerna plogade! Vilket underlättar för barn att gå till skolan på trottoaren och inte på gatan. På vissa gator ligger gruset kvar sedan i vintras för att sopmaskinen inte kommer åt, p.g.a felparkerade bilar. Det finns platser kvar i garaget och vi har även en gästparkering, använd den! Står en bil felparkerad på gatan ringer man som är Stockholms stads servicecentral. Ny lokalansvarig Dick-Einar Larsson är nu lokalansvarig. Tel: Vi i styrelsen tackar Spiros Lykakis som flyttar och har lämnat sitt uppdrag i styrelsen, för det arbete han lagt ner. Läxhjälp Du kanske inte är intresserad av att nattvandra, men ändå vill hjälpa ungdomar. Biblioteket anordnar läxhjälp på måndagar mellan för grundskole- och gymnasieelever och har alltid behov av folk som kan hjälpa till med läxläsning. 7(16)

8 Bilder från års festen Inlämning av förhoppningsvis rätt tipssvar En blå hund och en tiger Ansiktsmålning En fjäril 8(16)

9 Matkö till utsökta buffen Trolleri för barnen Glada festdeltagare Stefan Gürtler höll i allsången. Alla åt med god aptit Bandet Bernadottes 9(16)

10 Dansen tar vid Tacktal hölls av Trivselklubbens ordförande Anna-Märta Gustavsson 10(16)

11 Rätt svar på tipspromenaden den 19 augusti Rätt svar är markerat med fetstil och ruta! Tanken med denna tipspromenad var att ge alla en möjlighet att testa sina kunskaper om föreningen i synnerhet och Skarpnäck i allmänhet. Fråga1: Föreningen hette inte Segelflygaren när området uppfördes. Vad var föreningens namn under entreprenadtiden ? 1:) Uppvinden X): Ballongen 2): Piloten Fråga 2: 2003 byggdes ett daghem om till ett gruppboende. Var finns detta? 1): På Glidflyktsgatan X): Ballonggatan 2): Uppvindsgatan Fråga 3: I föreningen finns tre daghem, som heter Albatrossen, Ballongen och vad då? 1): Solstrålen X): Vingen 2): Segelflygaren Fråga 4: På en av byggnadernas fasad på Segelflygsgatan finns ett yttre byggnadskonstverk. Vem har gjort det? 1): Göran Persson X): Sven Lundqvist 2): Stefan Gillback Konstverket som hänger på garaget mot Segelflygsgatan heter Efter skörden. Fråga 5: Föreningen har under 2004 gjort i ordning ett rum, som medlemmarna kan hyra vid behov av tillfälliga sängplatser. Vad kostar det att hyra övernattningsrummet? 1): 125 kr/dygn X): 150 kr/dygn 2): 175 kr/dygn Fråga 6: Föreningens hus byggdes under flera år. Fråga: När färdigställdes de? Under åren 1): X): ): Rätt antal svar på denna fråga var bara 5 stycken. Föreningens olika byggnader färdigställdes i 5 etapper och blev helt klara Fråga 7: Föreningens garage har många skilda plan för parkering. Hur många våningsplan finns det? 1): 6 st X): 7 st 2): 8 st Med dessa svarsalternativ så blev denna fråga kanske lite lätt. 11(16)

12 Fråga 8: Räntekostnaderna är en stor del av årsavgiften. Den styrs av lånestorleken och räntorna för lånen. Hur stora var Segelflygarens totala fastighetsskulder vid årsskiftet ? 1): cirka 150 miljoner X):cirka 175 miljoner 2): cirka 200 miljoner På denna fråga var det 4 stycken rätta svar. Vi håller sakta men säkert på att sänka lånen för föreningen. Detta gör att föreningen höjer sitt värde och alla höjer värdet på sina lägenheter på lång sikt. Fråga 9: Under år 2004 byggdes lokalen på Glidflyktsgatan 1 om från en expedition för HSB-förvaltningen till flera uthyrningsrum. Hur många personer har permanent rum i den numer helt uthyrda lokalen? 1): 2-3 st X): 5-6 st 2): 9-10 st Formuleringen här var inte den bästa. Det vi undrade om var, hur många hyresgäster som har kontor på adressen. Fråga 10: Fastighet betyder enligt Sv. Akademins Ordlista "markområde med byggnader". Fastigheterna inom föreningen ägs av Stockholms Stad. Nyttjanderätten till en fastighet på obestämd tid benämns tomträtt. Föreningen äger alla tomträtter och därtill hörande byggnader. Hur många tomträtter äger föreningen? 1): 3 st, X): 5 st 2): 7 st. Fråga 11: Under 2003 tillkom två nya bostadsrätter, i samband med ombyggnad av ett daghem till ett gruppboende, som nämns under fråga 2. Hur många bostadsrätter har därefter och f.n.? 1): 372 X): 374 2): 364 st. Fråga 12: Föreningen leds av flera personer genom en styrelse. Hur många ordinarie ledamöter har föreningsstyrelsen? 1): 4 st, X): 8 st 2): 14 st. Fråga 13: Föreningen har en bastu på Segelflygsgatan 18. Den kan man själv boka och använda under vissa tider. Under vilken tider kan man en lördag använda bastun? 1): , X): ): Då det bara var 4 stycken som hade rätt svar på detta så betyder väl det att det är dom som utnyttjar bastun. 12(16)

13 Fråga 14: Nattuggla, nattpratare och nattsuddare vet väl alla vad det är. Vad är nattvandrarna? 1): en förening för folk som har svårt att sova, X): ett gäng medmänniskor som går runt i Skarpnäck på helgkvällar och pratar med den som vill 2): ett uttryck för fladdermöss. Nattvandrarna går runt här i Skarpnäck på framförallt fredagskvällar. Vandringarna utgår ifrån kyrkan på Skarpnäcks allé 33 och börjar runt 22:45. Det vi gör är att Se och synas. Detta är ingen form av väktare utan bara en medmänsklig gest mot innevånarna i Skarpnäck. Rekommenderat är att alla som har möjlighet, åtminstone en gång vara med på dessa vandringar och själva se att det inte bara är bus och bråk här i området. Fråga 15: Kan vem som helst vara nattvandrare? 1): Nej, X): vet ej 2): ja. Om man vill och har intresse så finns det inget hinder för att vara med som Nattvandrare. Fråga 16: På Skarpnäcksfältet har det tidigare funnits ett flygfält därav alla gatu- och kvartersnamn med flyganknytning. När invigdes flygfältet? 1): 1930, X): ): Fråga 17: Innan tunnelbanan kom till Skarpnäck så gick det en spårvagnslinje hit. Det var linje 8 som gick mellan Slussen och Skarpnäck. Skarpnäcks tunnelbanestation är den hundrade stationen i SL s tunnelbanenät. Den invigdes när? 1): 1 maj 1993, X): 15 augusti ): 1 maj Fråga 18: Varje trapphus har en tvättstuga. I föreningen finns många tvättstugor. Hur många? 1): 32 st, X): 34 st 2): 36 st Rätt svar är 32 stycken i trapphus plus 2 stycken grovtvättstugor. Det var 41 stycken inlämnade svar. Minst antal rätta svar var på frågorna nummer 6, 8 samt 13. På fråga 14 hade alla inlämnade tipslappar rätt svar. Vann gjorde Birgitta Eriksson, Ballonggatan 1 med 15 rätt. Tre stycken hade 14 rätt. Inger Brandt, Michael Isaksson och Susanne Lindfors Isaksson Vi tackar alla som deltog och vi hoppas att ni hade trevligt. Styrelsen 13(16)

14 Medlemshörna Pingis I höst drar vi igång Pingisgruppen. Pingisgruppen kommer att anordna pingis i föreningslokalen. Ambitionen är att alla som vill ska kunna spela pingis på sin fritid. Genom att gå med i Pingisgruppen så får man möjligheten att boka in sig i lokalen. Vi hoppas kunna hålla en låg avgift (noll kronor). Ni som är intresserade kan höra av er till Torbjörn Roth, Segelflygsgatan 25, Mobiltel: styrelsen som kommer att vara där för din skull. Datum för dessa möten är: 4/10, 6/12, 10/1 Tiden är Varmt välkommna! Solveigs tankar Val, val, val. Varje dag gör vi val. Ibland stora ibland små, men val gör vi. Tack alla ni som valde att vara med på föreningens 20 års fest. Ni gjorde den till en strålande tillställning! Solveig Medlemsinformation För att underlätta för alla medlemmar i föreningen att ta kontakt med styrelsen så kommer vi att ha en medlemskvart innan våra möten. Då kan du som har några frågor komma ner till föreningslokalen på Segelflygsgatan 18 och ställa dom till 14(16)

15 Styrelsen: Ordförande: Stefan Gillback v.ordf: Kristina Romare Sekreterare: Håkan Axberg Uppvindsg. 2 Lokalansvarig: Dick-Einar Larsson Ledamot: Håkan Schildt Uppvindsg. 2 Ledamot: Björn Östman Segelflygsg. 20 Ledamot: Mikael Landin Segelflygsg. 39 Ledamot: Nick Perivolaris Skarpnäcks Allé 35 Ledamot: Dick-Einar Larsson Segelflygsg. 27 Ledamot: Attila Kriss (HSB) Suppleant: Solveig Kotsadam Glidflyktsg. 9 E-post 1: 2: 3 Medlemsrådgivning i juridiska ärenden HSB Vardagar kl Tel: HSB Stockholm Tis. och Tors. Kl Tel: Securitas Störningsjour: Förvaltning: FSS Fastighetsförvaltning Tel: HSB: Administrativ förvaltning Tel: Förvaltningsassistent Tel: Lägenhetsadministration Tel: Hyresredovisning Tel: Nästa ordinarie nummer Kommer i vinter. Till dess hänvisas du till hemsidan (www.segelflygaren.org) där de senaste nyheterna kan inhämtas. Felanmälan: Mån - fredag kl.: övriga tider telefonsvarare Tel: E-post: Övrig tid (journummer) Tel: Hissjour: Otis hiss Mån - Fre 7 16 OBS! Övrig tid endast akuta ärenden. Tel: Lås och nycklar: Bergs lås Tel: Ansvarig utgivare: Redaktörer: Stefan Gillback Kristina Romare Solveig Kotsadam 15(16)

16 Tidsplan för debitering av el Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Förbrukning 1 mars-31 maj 1 juni-31 aug 1 sept - 30 nov 1 dec-28 feb Avläsning 1 mars 1 juni 1 sep 1 dec Betalas 30 mars 30 april 30 maj 30 juni 30 juli 30 aug 30 sep 30 okt 30 nov 30 dec 30 jan 30 feb Belopp 1/3-del av förbrukn från 1 dec till 28 feb 1/3-del av förbrukn från 1 dec till 28 feb 1/3-del av förbrukn från 1 dec till 28 feb 1/3-del av förbrukn från 1 mars till 31 maj 1/3-del av 1/3-del av förbrukn förbrukn från 1 från 1 mars till mars till 31 maj 31 maj 1/3-del av förbrukn från 1 juni till 31 aug 1/3-del av förbrukn från 1 juni till 31 aug 1/3-del av förbrukn från 1 juni till 31 aug 1/3-del av förbrukn från 1 sep från 30 nov 1/3-del av 1/3-del av förbrukn förbrukn från 1 sep från 1 sep till 30 nov till 30 nov 16(16)

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006 HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan, 112 9 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No., 2006 Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris.

Läs mer

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift.

20% Underhåll. 24% Taxekostnader. 4% Reparationer. 7% Skötsel. 12% Administration. 2% Fastighetsskatt. 2% Övrig drift. Sommar 2013 Snart är framtiden här! Hyran, din viktigaste räkning? sid 2 Nyheter om fiber, Noltorp, Sollebrunn... sid 4-5 På väg mot framtiden sid 6-7 Riktad publicering sid 8 Sommartider sid 8 Obs! Detta

Läs mer

Fältposten. God helg. God helg. önskar styrelsen. Höststöket den 27 september. Fältöverstens informationsblad. Nr 5 december 2014

Fältposten. God helg. God helg. önskar styrelsen. Höststöket den 27 september. Fältöverstens informationsblad. Nr 5 december 2014 Brf Fältöverstens informationsblad Nr 5 december 2014 Höststöket den 27 september Foto: Sofia Björkdahl God helg önskar styrelsen God helg s s Höstens styrelsearbete Styrelsen har under hösten arbetat

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter 2011 NR 2 Årsmötet Det blir troligen en extrastämma efter sommaren då det uppstod ett missförstånd med en av dem som föreslagits till nya styrelsen. Ändrade tider på HSB-kontoret Under perioden 1 juli

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

1. ATT BO I BRF SOLHAGA

1. ATT BO I BRF SOLHAGA 1. ATT BO I BRF SOLHAGA 1.1 Bo i bostadsrättsförening Att bo i bostadsrättsförening innebär att alla som är medlem i föreningen gemensamt äger hela bostadsområdet. Du blir medlem i föreningen genom att

Läs mer

BRF STAREN 1. Mycket händer i vår och i sommar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

BRF STAREN 1. Mycket händer i vår och i sommar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 BRF STAREN 1 MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Mycket händer i vår och i sommar Årsstämman är än en gång avklarad och i och med det så är våren på något sätt etablerad även om det ibland kan ske bakslag med snö

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40

VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 VÄLKOMMEN TILL GARVAR LUNDINS GRÄND OCH BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VATTUORMEN 35-40 Kungsholmen som tidigare kallades Munklägret var från början ett centrum för garvarna som sysslade med beredning av skinn.

Läs mer

Kampen om Clas på Hörnet och parken

Kampen om Clas på Hörnet och parken Kampen om Clas på Hörnet och parken När Sellbergs under 60- och 70-talen flyttade sina hästar och sopbilar från kvarteret vidtog en kamp om användningen. Länge var det mest begagnade bilar som dominerade,

Läs mer

Vad är egentligen en bostadsrätt?

Vad är egentligen en bostadsrätt? Huset Birger Jarlsgatan 83/Surbrunnsgatan 19 är ritat av arkitekten M. Lundstedt och blev färdigt 1918. Bilden är troligen tagen under tidigt 50-tal och fotografen har stått utanför Birger Jarlsgatan 92.

Läs mer