Juni Nummer 2 Ordförande har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.segelflygaren.org Juni - 2006 Nummer 2 Ordförande har ordet"

Transkript

1 Juni Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 4 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Äntligen är sommaren här. Nu kan vi börja sitta på balkonger och uteplatser och njuta av solen och värmen. På årsstämman som hölls i maj så kom det 47 stycken röstberättigade. Efter stämman, som röstade in två nya ledamöter, så konstituerade sig styrelsen. Jag fick då förtroendet att leda styrelsearbetet i ytterligare ett år. Under detta år som gått så har ekonomin för föreningen hamnat på plussidan. Nu ska vi se till att föreningen bibehåller det goda resultatet även i framtiden. Även fast det kan vara skönt att ha fönster och dörrar öppna när det är varmt så kan väl alla tänka på att inte ha musik på för högt. Alla uppskattar inte den musik som jag lyssnar på, inte ens min fru, så varför tvinga mina grannar att lyssna på den då? Nu ska det bli skönt med lite vila och avkoppling. Jag hoppas att ni alla får detsamma under sommaren. Stefan 1(10)

2 Enhetsmätning el. Som de flesta kanske har märkt så har el-avstängningarna för att bygga om el-serviserna blivit kraftigt försenade. Fortum Distribution har inte varit särskilt tillmötesgående i detta ärende. Dom måste vara med när ombyggnaden sker och har haft väldigt svårt att bestämma ett passande datum. Den första avläsningen kommer att ske den 20:e augusti och debiteras på avgiftsavierna som skickas ut i september. På dessa avier kommer förbrukningen att specificeras och delas i 3 lika delar för betalning i september, oktober och november. En tabell för avläsning- och debiteringstillfällen finns på vår hemsida Titta under rubriken Aktuellt på vänster sida. Där finns det mer info samt en länk till tabellen. Förfakturering Den aviserade förfaktureringen av elen kommer tyvärr inte att kunna genomföras. Orsaken är att HSBs faktureringssystem inte klarar av att stämma av belopp mot tidigare fakturerat belopp. Detta innebär att föreningen kommer att ligga ute med en del av medlemmarnas elförbrukningskostnad, minst en månad, vilket försämrar föreningens likviditet. Det är inget problem just nu men skulle i framtiden kunna innebära att föreningen saknar likvida tillgångar. För att minska denna risk kommer därför en mindre premie läggas på elpriset så att föreningen efter en tid har återställt likviditeten. Håkan Ekonomi Avgående ekonomiansvariga Torbjörn Lindberg avgick vid årsskiftet som en av de två ordinarie ekonomiansvariga. Håkan Schildt ersatte då honom. Jag, Björn, avgår nu som den andre av oss två, som har verkat sedan förra årets stämma. Finansiellt strukturarbete Mitt initiala arbete med att utforma en affärsmässig plan för hur att sköta finanserna, men ändå göra det som en säker hantering av och god strategi för dem, har pågått sedan Jag kan säga att detta nu har avslutats. Den planen är tänkt att ska rulla vidare, med en del kommande tillägg för tiden efter (10)

3 Finanserna och övrig ekonomi är nu i sitt bästa skick sedan länge. Våra lån har enligt planen kunnat nu såväl som under 2005 få del av de mycket låga räntorna, som har uppstått på räntemarkanden även under Lånen har också en bättre struktur för omsättningar och amorteringar numer. Enligt planen ska amorteringarna för topplånen successivt öka. Bottenlånen ska däremot bli mindre amorterade än förut. Även ska amorteringarna anpassas till det ökade avskrivningsbehovet. Allt det här har också medfört att föreningen fått en solid kassa, som numer alltid räcker till att betala de kostnader som finns att betala. Många vettiga investeringar, t.ex. för att minska kommande års kostnader, kan därför göras även framöver. Jag kan därför med lugn överlåta skötseln av ekonomin till de nya två ekonomiansvariga. Den nya ledamoten, Mikael, som ersätter mig presenterar sig själv längre fram i tidningen. Björn Statistik och avtal Avtal Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget har sänkt sitt pris från och med den 1:a september. Det nya priset blir 275 kronor i månaden. Det finns också ett seniorabonnemang för er som är över 60 år. Detta abonnemang kostar 225 kronor i månaden. För att få seniorrabatten måste man ringa till Bredbandsbolaget och teckna (eller ändra befintligt) abonnemang hos deras kundservice. Telefonnummer dit är Du vet väl att vi nu har möjlighet att få bredband i hastigheten 100/10 Mbit/sek. Statistik Strategiansvarig är en ny stabsfunktion i styrelsen Vid styrelsens konstituerande möte efter årsstämman i maj bestämdes att en ny funktion ska komma till. Den avser att skapa en övergripande strategi för också annat än finanserna. Jag valdes som ansvarig för den här funktionen. 3(10)

4 Det är tänkt att den funktionen ska ge en fortsatt och utökad plan, för hur att strategiskt ordna övriga behövliga åtgärder i föreningen. Den avser att ta fram underlag och åtgärdsplaner för diverse andra viktiga saker och ting. Mest blir det då fråga om tekniska åtgärder, men även om bl.a. vilka avtal som bör slutas. Som en naturlig del ingår i det arbetet att hålla koll på olika viktiga avtal. De är t.ex. de i tiden långa avtalen med entreprenörer. Tanken är också att ge förslag om hur de ev. kan förbättras och vilka nya avtal som bör tillkomma. En särskild del är då att göra prioriteringar, för vilka åtgärder som ska påbörjas först. På så sätt kan en flerårsplanering bli också ekonomiskt bestämd och tas in i Underhållsplanen (UHP). Meningen är att det här ska ge ett bättre utnyttjande av varje förbrukad krona som kostnad. De åtgärder som ger störst avkastning på lite sikt ska prioriteras. Som grund för det fortsätter jag också med att sköta om statistiken, som på ett tidigt stadium ofta visar vad som är mest lönsamt att först göra något åt. Björn Teknik Byggfel i takterrasserna. Fuktmätning av terrasserna genomförs av HUMIDUS AB. Aviseringen är påbörjad och fuktmätningen kommer att göras under juni månad. Efter en utvärdering av fuktmätningen kommer reparationerna att ske i etapper gårdsvis med start i augusti Kostnaden för reparationerna kommer att belasta föreningen och inte den enskilde bostadsrättsinnehavaren. I samband med reparationen ges möjligheten för bostadsinnehavaren att välja färg på akrylbeläggningen. Du kan även i samband med entreprenaden välja att lägga klinker men då på egen bekostnad. Hörnbalkongerna på gavel till samtliga punkthus saknar hängrännor. Fältet Plåtslageri AB har anlitats för att åtgärda detta problem. Arbetet kommer att påbörjas i början av juni. Detta omfattar 7st. balkongtak. Tvättning av mögel och alger på tak. All Remove AB har genomfört den här entreprenaden med gott resultat. Tvätten gjordes på soprums- samt förrådstak. I samband med detta lades algmedel på för att förhindra återväxt av mögel och alger. 4(10)

5 Ny utebelysning Utebelysningsentreprenaden är klar och arbetet har påbörjats. Beställning av armaturerna är gjord och leveranstid är beräknad till mitten av juni. Kv. Glidflykten och Uppvinden är de gårdar som berörs av denna entreprenad i år. Våren 2007 kommer Kv. Ballongen och Segelflygaren att få ny utebelysning. Besiktning av samtliga våtrum i våra lägenheter Föreningen har drabbats av en del vattenskador de sista åren och dessa har varit kostsamma att åtgärda. Vår grann förening Vingen har genomfört en våtrums besiktning. Utfallet blev att över 40 % var i behov av åtgärder. Teknik har varit i kontakt med Dry-IT AB dvs. samma företag som har gjort Vingens besiktning. Dry-IT AB skall sköta samtliga aviseringar och dessa kommer att göras i god tid. Entreprenaden är beställd och besiktningen kommer att ske under juni och augusti. Fönsterrenoveringar Den enkät som gick ut tidigare gav ett stort gensvar. Cirka en tredjedel av alla lägenheter svarade att de hade önskemål med hjälp om en renovering. Det framfördes dessutom önskemål om hjälp med persienner, vädertätning samt dammtätning av fönster. Eftersom en så stor del av medlemmarna ville ha en besiktning så vill styrelsen att en statusbesiktning av samtliga fönster i föreningen görs omgående. Denna besiktning kommer föreningen stå för. I och med att våra fönster är över 20 år gamla är en sådan besiktning nödvändig i dagsläget. Samtliga södervända fönster är i störst behov av renoveringar. Föreningen har idag fönster och 358 altandörrar i våra lägenheter. Efter den här besiktningen kan en åtgärdsplan läggas upp för att genomföra en entreprenad. Entreprenaden kräver mycket noggrann planering. På grund av kostnadsskäl och tidsskäl skall besiktningen planeras in i vår underhållsplan till nästa år. Samtliga lägenhetsinnehavare kommer att ta del av besiktningen och de brister som finns kommer att redovisas till varje lägenhetsinnehavare för vidare åtgärder. 5(10)

6 Tilluftsventiler till trapptvättstugorna byggs om. DJ Vent AB kommer att montera jalusislutare till samtliga tilluftsventiler i tvättstugorna. Tilluftsventilen är den som sitter på ytterväggen med ett manuellt spjäll. Särskilt vintertid kan det bli kallt i tvättstugan om detta spjäll står öppet. Den här entreprenaden kommer att påbörjas i början av juni. Åtgärden görs för att spara på uppvärmingskostnaderna för våra tvättstugor. Det kanske är på sin plats med ett förtydligande gällande våra trapphus I trapphuset får INGENTING förvaras! Inga cyklar, inga barnvagnar, inga pulkor eller kälkar, inga dörrmattor. Undantaget är levande blommor i blomkrukor av lera. Observera att detta är en lag, se därför till att ställa saker på sin rätta plats. Använd dom cykelrum som finns. Har du ingen nyckel dit, ta kontakt med FSS och beställ en. Byte av våra äldsta tvättmaskiner De återstående 7st. gamla maskinerna kommer att bytas ut under årets gång vartefter de går sönder. FSS har uppdraget att genomföra detta. Trädgård Brandkåren påpekar att: Ditt trapphus är DIN utrymningsväg och VÅR angreppsväg! Vårstädning Vädrets makter var med oss denna vårstädningsdag, även om väderprognoserna hade sett mörka ut. Nick Barnvagn skäl för vräkning! I slutet på maj (24 maj SvD, Metro, DN) stod det i flera dagstidningar om att felparkerade barnvagnar är ett skäl för vräkning, sedan länsrätten och nu kammarrätten gett myndigheterna rätt i att barnvagnar är en säkerhetsrisk. Även andra föremål, som cyklar eller tidningsbuntar, som är i vägen eller lättantändliga omfattas av reglerna säger Staffan Malmgren, brandingenjör på Räddningsverket, enligt SvD. Många skottkärror fylldes med jord, innan containern kunde fyllas med trädgårdsavfall. 6(10)

7 Övrigt Nya ledamöter Några ord om mig Dick-Einar Larsson Jag är 68 år. Gift med Kristina har tre vuxna barn, är före detta yrkeslärare i teknik på AMU numera Lernia där var jag även fackets ordförande och representant i lärarförbundet. Jag har även varit ordförande i en brf. i Riksbyggen. Min uppgift i styrelsen är att jobba med teknik tillsammans med Nick Perivolaris. Det ska bli stimulerande och roligt. Här är vi på Segelflygsgatan 27 Mikael Landin Jag är 43 år. Under en lång period hade jag sökt en större lägenhet istället för min trånga tvåa. Sommaren 2005 besökte jag en arbetskollega i Skarpnäck. Detta besök ledde till att jag blev väldigt förtjust i detta område och dess omgivningar. Efter ett visst sökande så bosatte jag mig, december 2005, i Skarpnäck. Vid 12-tiden var det som vanligt korvgrillning utanför föreningslokalen Mina främsta fritidsintressen är resor och fotboll. Dessutom har jag ett visst intresse i matlagning och vin, vilket jag gärna kombinerar med olika resor. Jag har arbetat i 9 år på SEB. Sedan tre år tillbaka arbetar jag som IT projektledare inom SEB's internationella verksamhet. Min bakgrund är dock civilekonom med redovisning som inriktning. Innan jag bytte till IT arbetade jag som På Skarpnäcks Allé 37 passar man på att fika tillsammans som en avslutning på städdagen. Jag vill tacka alla som bidrog till denna trevliga dag. Kristina 7(10)

8 controller inom olika delar av SEB's storföretags affärsområden. Jag ser fram emot detta uppdrag och förhoppningsvis så skall min bakgrund och erfarenhet vara till nytta för denna bostadsrättsförening. Inglasning av balkongerna Det generella bygglovet för inglasning av balkong/loftgång är klart och gäller endast de som har befintligt tak eller överliggande balkong/loftgång. Loftgångar som är genomgående får inte glasas in. Samtliga inglasning av balkong/loftgång skall anmälas till HSB. Ett avtal mellan den boende och BRF Segelflygaren gällande balkong/loftgångsinglasning kan tillhandahållas av Gunilla Karlsson på HSB. Avtalet skall godkännas av styrelsen innan arbetet kan påbörjas och skall dessutom slutbesiktigas av styrelsen. Styrelsen kommer till sommaren att göra en inventering och en besiktning av de befintliga inglasningar som är genomförda i föreningen och uppdatera registret för dessa. Besiktning kommer att göras i beaktande av brandfrågor och eventuella risker. Markisavtal Ett avtal mellan den boende och BRF Segelflygaren gällande markiser kan tillhandahållas av Gunilla Karlsson på HSB. Generellt gäller att den sätts upp fackmanamässigt och att tyget endast består av två färger. Ingen reklam är tillåten. Samtliga avtal skall godkännas av styrelsen innan arbetet kan påbörjas och skall slutbesiktigas av styrelsen. Radonmätning Föreningen har utfört en radonmätning under våren Ett urval av markliggande lägenheter och några kontroll lägenheter högst upp i husen fick under två månader ha varsitt mätinstrument. Vi har nu fått resultatet av mätningen. Vi har mycket låga halter av radon i våra lägenheter. Garaget Ett stort tack till alla er som flyttade ut era fordon under städningen. Tråkigt nog så stod det 20 stycken bilar kvar i garaget när städningen skulle genomföras. Detta får ju till följd att städningen tar längre tid eftersom sopmaskinen måste åka runt fordonen och akta så att dessa inte skadas. Kostnaden blir då högre eftersom arbetet tar längre tid och dessutom så blir det ju inte städat ordentligt överallt. Vi får hoppas att det blir bättre till nästa städning i höst. Inbrott i garaget. Tyvärr så har det varit inbrott i bil i vårat garage. Detta skedde på plan 7. Tillträde till garaget kan ju bara fås med kort så förövarna fick 8(10)

9 förmodligen tillträde dit genom att följa efter någon bil som åkte in. Vi får alla hjälpas åt med att se till att inga obehöriga kommer in i garaget. Stanna gärna och se till så att porten går ner efter inpassering och att inga följer med in. När du går ut, kontrollera gärna att dörren går i lås. Medlemshörna Här saknar vi era bidrag till tidningen! Solveigs tankar Sommarlov - semester... sköna dagars ledighet. Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, skrev Taube. Med vildrosor, blåsippor, lindblom och kamomill. Nu är det äntligen dags att njuta av dem. Underskatta inte värdet av att göra Ingenting: Att bara ströva omkring och bara ha det bra. Trevlig sommar! Medlemsinformation För att underlätta för alla medlemmar i föreningen att ta kontakt med styrelsen så kommer vi att ha en medlemskvart innan våra möten. Då kan du som har några frågor komma ner till föreningslokalen på Segelflygsgatan 18 och ställa dom till styrelsen som kommer att vara där för din skull. Datum för dessa möten är: 9/8, 6/9, 4/10 Solveig Tiden är Varmt välkommna! 9(10)

10 Styrelsen: Ordförande: Stefan Gillback v.ordf: Kristina Romare Sekreterare: Håkan Axberg Uppvindsg. 2 Lokalansvarig: Spiros Lykakis Ledamot: Håkan Schildt Uppvindsg. 2 Ledamot: Björn Östman Segelflygsg. 20 Ledamot: Mikael Landin Segelflygsg. 39 Ledamot: Nick Perivolaris Skarpnäcks Allé 35 Ledamot: Dick-Einar Larsson Segelflygsg. 27 Ledamot: Attila Kriss (HSB) Suppleant: Solveig Kotsadam Glidflyktsg. 9 Medlemsrådgivning i juridiska ärenden HSB Vardagar kl Tel: HSB Stockholm Tis. och Tors. Kl Tel: Securitas Störningsjour: E-post 1: 2: 3 Förvaltning: FSS Fastighetsförvaltning Tel: HSB: Administrativ förvaltning Tel: Förvaltningsassistent Tel: Lägenhetsadministration Tel: Hyresredovisning Tel: Nästa ordinarie nummer Kommer i höst. Till dess hänvisas du till hemsidan (www.segelflygaren.org) där de senaste nyheterna kan inhämtas. Felanmälan: Mån - fredag kl.: övriga tider telefonsvarare Tel: E-post: Övrig tid (journummer) Tel: Hissjour: Otis hiss Mån - Fre 7 16 OBS! Övrig tid endast akuta ärenden. Tel: Lås och nycklar: Bergs lås Tel: Ansvarig utgivare: Redaktörer: Stefan Gillback Kristina Romare Solveig Kotsadam 10(10)

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

PINGIS. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt...

PINGIS. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt... www.segelflygaren.org Sep - 2006 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt... 7 PINGIS I höst drar Torbjörn Roth igång

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... www.segelflygaren.org Juni - 2007 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Teknik... 2 Ekonomi... 4 Avtal och strategi... 5 Trädgård... 6 Övrigt... 7 Ordförande har ordet Elen är en källa till många

Läs mer

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1

Segelflygaren nr 2 Juni -2005 sidan 1 www.segelflygaren. org Juni 2005 Nummer 2 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Statistik och avtal... 3 Teknik... 8 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Ordförande har ordet Ordförandeordet av den nytillträdde

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Ordförande har ordet:

Ordförande har ordet: 1 www.segelflygaren.net December - 2009 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Teknik och fastigheter Avtal, strategi och statistik Trivselregler Om du blir störd. Information Ordförande har ordet:

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

Många ljuspunkter i vintermörkret

Många ljuspunkter i vintermörkret DETTA NUMMER Ekonomi och Förvaltning: - Bra resultat 1999 - Att byta elleverantör - Garagen - Bredband - varför och hur? Ordning och Reda: - Vattenskador - Torktumlare - Stäng ytterdörrarna - Stopp i avloppet?

Läs mer

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008

Kåpan Nytt. Den nya styrelsen APRIL 2008 APRIL 2008 Kåpan Nytt Den nya styrelsen Innehåll: Den nya styrelsen (sid 1) Vårstädning 10 maj klockan 10:00 (sid 2) Efterlysning! Revisor sökes! (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

Brf Finnboda Hage A-Ö

Brf Finnboda Hage A-Ö Brf Finnboda Hage A-Ö A-Ö 2015-01-26 Sida 1 Inledning Andelstal Andrahandsuthyrning Ansvar för bostadsrätten Balkonger / terrasser Besiktning och avhjälpande åtgärder Bostadsrätthavare Brandsäkerhet Bredband

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller

Akallahöjden. Fasadrenovering. Måndagsjouren är stängd under sommaren GARAGET. Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 2 2014 2013 GARAGET Garagerenoveringen är i skrivande stund mer eller mindre avklarad vad gäller de stora konstruktionsförbättrande arbetena. Vid besiktningen upptäcktes

Läs mer

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide!

Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Välkommen till Färjan! En skrift om vad som gäller och vem som ska kontaktas Låt den alltid finnas i din lägenhet, som en guide! Denna version är tryckt 2012 För eventuella ändringar se: www.hsb.se/stockholm/farjan

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Ordningsregler för Brf Dykaren 12

Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Ordningsregler för Brf Dykaren 12 Här följer information om vår bostadsrättsförening. Inledningsvis ges lite allmän information om bostadsrättsföreningar och deras syfte och funktion. Detta följs av ett

Läs mer

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA

INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA INFORMATIONSBREV TILL MEDLEMMARNA 2015-1 2015-02-22 Sida 1 Styrelsen Informerar Informationsbrev till medlemmarna 2015-1 Hej alla medlemmar! Nu är det dags för ett nyhetsbrev igen. Observera speciellt

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006

God Jul och Gott Nytt År! Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris. No.4, 2006 HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan, 112 9 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No., 2006 Nu sänker vi avgiften! Förlängt avtal med Comhem. Höjt elpris.

Läs mer

FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse

FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse o FREDHÄLLSNYTT Information från HSBs Bostadsrättsförening Fredhälls styrelse Oktober 2010 sid 1 Innehåll Tack till Leif Bergflo. Sid 1 Sid 2 Inga motorcyklar på gårdarna. Era cyklar står i vägen Håll

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Glad Sommar önskar Styrelsen

Glad Sommar önskar Styrelsen HSB:s brf. Färjan, Svarvargatan 4, 112 49 Stockholm. Telefon: 08-653 20 65 Orgnr: 702000-6909 E-post: styrelsen.farjan@bredband.net No.2, 2013 Glad Sommar önskar Styrelsen Ordförandespalten Ny styrelse

Läs mer

Kåpan Nytt. Ny webbsida www.brfkapan.se. September 2008

Kåpan Nytt. Ny webbsida www.brfkapan.se. September 2008 September 2008 Kåpan Nytt Ny webbsida www.brfkapan.se Nu har äntligen nya webbsidan dykt upp. Tanken med denna sida är flerdelad. Skulle man försöka skriva ned de tankar som styrelsen och redaktionen har

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

ELDEN ÄR LÖS. Vilket brandskydd måste finnas i huset?

ELDEN ÄR LÖS. Vilket brandskydd måste finnas i huset? Innehåll Brandskyddsarbete i huset Vad händer när en styrelseledamot avgår? Handboken Bättre projekt Gå på Bostadsrättsmässan gratis Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse.

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer