Rubinen Nytt. Budgetmöte. BRF Rubinen Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rubinen Nytt. Budgetmöte. BRF Rubinen. 2010-09-03 Nr 3 2010"

Transkript

1 BRF Rubinen Nr Rubinen Nytt Budgetmöte På styrelsens budgetmöte den 3 juli 2010 arbetade styrelsen fram en vision för föreningen, nämligen att föreningen ska ha väl underhållna byggnader, gårdar, uteplatser, uppfart och parkeringsplatser ska vara vackra, funktionella samt lättskötta, föreningens ekonomi ska vara stabil samt välskött och medlemmarna ska regelbundet ges en bra och tydlig information om hur verksamheten i föreningen utvecklas. I det här numret Nya gästparkeringsplatser 2 Mata inte småfåglarna 2 Motioner till föreningsstämman..2 På mötet konstaterades att intäkterna från uthyrningen av Föreningslokalen ökat något. På utgiftssidan noterades att kostnaderna för fjärrvärme och vatten stigit med 12 respektive 20 % jämfört med föregående år. Det slogs fast att föreningen under det kommande budgetåret kommer att ha kostnader för bl.a. renovering av taken, fortsatt energieffektiviseringsarbete samt utvändig målning av väggarna till Föreningslokalen. Historik..3 OVK-besiktning.4 Besiktning av balkonger.4 Frakta bort dina vitvaror själv 4 Höststädning..5 Felanmälan och övriga ärenden 5 För att föreningen ska få full täckning för det elpris som föreningen betalar till Boo Energi bestämdes att elpriset för bostadsrättshavarna höjs från 1 kr/kwh till 1,25 kr/kwh fr.o.m. den 1 januari Vidare kalkylerades i budgeten med en höjning av årsavgifterna med 2 % fr.o.m. den 1 januari 2011 för att bygga upp en bättre buffert för underhåll och för att snabbare kunna amortera av föreningens lån.

2 Nya gästparkeringsplatser Nya gästparkeringsplatser kommer att anordnas. Fyra gästparkeringsplatser har tillkommit på föreningens uppfart och två gästparkeringsplatser planeras vid källsorteringshuset (markerade med blått på bilden). Efter denna förändring kommer det att finnas 72 fasta parkeringsplatser för första bilen, 15 parkeringsplatser för andra bilen, 29 parkeringsplatser med motorvärmare och 6 gästparkeringsplatser. De förutvarande parkeringsplatserna för funktionshindrade omvandlas till fasta platser eller till gästparkeringsplatser och de tidigare gästparkeringsplatserna till platser för andra bilen. Tänk på att grannarna inte vill ha fågelspillning på sina balkonger Mata inte småfåglarna Familjer i föreningen har under året framfört till styrelsen att de besväras av fågelspillning på sina balkonger. Småfåglar, som t.ex. sädesärlorna på bilden, kan vara trevliga men mata dem inte på balkongerna, fönsterbrädena eller gårdarna. Var aktsamma om möblerna i lekstugan Möblerna i lekstugan är föremål för ständig reparation. Styrelsen vill be föräldrar till barn som leker eller uppehåller sig i lekstugan att se till att barnen är aktsamma om möblerna. Motioner till föreningsstämman 2 Årets föreningsstämma hålls den 10 november 2010 kl. 19.oo i Föreningslokalen. Motioner till föreningsstämman ska vara inlämnade senast den 30 september 2010.

3 Byggnationen av Rubinen. Översta bilden visar fabriken i Orminge, som tillverkade stomelementen. De nedre bilderna visar byggnationen. (Foto: Janco Kjellberg, Carl Montgomery och Bo Vading). Hus 39 Anno 1969 Historik 1282 Magnus Ladulås skänker den mark, som i dag ägs av föreningen, till stockholmborgaren Tideman Fries 1) talet Marken köps av Boo kommun2) Jöran Curman Arkitektkontor AB får i uppdrag av Boo kommun att göra en dispositionsplan för marken3) Boo kommun antar dispositionsplanen. Den s.k. S 66-utredningen gör en programutredning beträffande stadsplan och hustyper med dispositionsplanen som underlag 4) Boo kommun antar utredningen som program för fortsatt projektering3) Stadsplan5) 1967 Registrering av föreningen Byggnation. Inflyttning. 1) E. Alfred Jansson, Boo sockens historia 1946 s ) Arne Björner, Ormingeområdets tillkomsthistoria, Nackaboken 1983 s ) Jöran Curman och Ulf Gillberg, En elementbyggd låghusstad, augusti 1969 s ) Ulf Gillberg, Västra Orminge Planeringsgången, Plan, Tidskrift för planering av landsbygd och tätorter 4:67 s ) Arne Björner, Ormingeområdets tillkomsthistoria, Nackaboken 1983 s

4 Regelverk 1991 tillkom regler om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK. Det är byggnadernas ägare, dvs. föreningen, som ska leva upp till lagstiftningen. Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen. Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll och redovisa resultat av kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska han/hon sända till kommunens byggnadsnämnd. Ett särskilt intyg ska utfärdas av funktionskontrollanten om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, t.ex. i trapphus eller entréer. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet. (Källa: Boverket) OVK-besiktning En certifierad funktionskontrollant har fört protokoll över besiktningen och redovisat resultatet av kontrollen. Kontrollantens redovisning talar för att vissa tilläggsarbeten av DJVent AB eventuellt måste ske. Nya fastighets- och markavtal Styrelsen har sagt upp de fastighets- och markavtal som gäller t.o.m. den 31 december 2010 och håller på att ta in anbud på nya sådana avtal. Besiktning av balkonger och fasader En inventering av statusen på balkongerna och fasaderna gjordes av HSB:s konsulter En del balkongplattors kanter har vissa skador som bör åtgärdas inom fem år. Styrelsen utreder hur omfattande reparationer som behöver göras av kanterna och återkommer senare med information angående detta. Fasaderna på några hus hade några få mindre skador som bör lagas. Styrelsen kommer under kommande år att ta in anbud vad gäller fasadreparationerna. Frakta bort dina vitvaror själv Kyl, frys, spis, tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och andra vitvaror tas fr.o.m. den 20 september 2010 inte längre emot i föreningens grovsoprum. Om du köper t.ex. en ny diskmaskin kan du själv transportera den gamla diskmaskinen till Nacka kommuns återvinningscentraler i Skuru eller Östervik alternativt köpa den tjänsten av den som levererar den nya maskinen. Hämtning av uttjänta kylar och frysar är enligt Nacka kommuns hemsida avgiftsfri för hushåll. Sådan hämtning kan beställas från kommunens kundservice. 4

5 Höststädning Höststädningen äger i år rum lördagen den 23 oktober Vid dåligt väder flyttas den till söndagen den 24 oktober. Felanmälan och övriga ärenden HSB Stockholm sköter föreningens ekonomiska och merparten av föreningens tekniska förvaltning. Om du vill göra en felanmälan eller har frågor om försäljning av bostadsrätt, pantsättning, hyra av extra förråd, hyra av motorcykelförråd eller parkeringsplats så kan du ringa till ServiceCenter på tel. nr eller mejla till Flyttfåglar Om du ska flytta från BRF Rubinen... Glöm inte att säga upp parkeringsplatser och extra förråd i god tid, att samtliga nycklar ska lämnas till köpare, även nyckel och bokningscylinder till tvättstuga och bastu samt två stycken blå tags" (elektroniska nycklar), att digitalboxarna tillhör lägenheten och ska lämnas kvar, att överlåta ansvaret för underhåll av balkong inglasning samt de eventuella skador/olyckor som kan uppkomma på grund av inglasningen till köparen genom att se till att köparen fyller i ett ansvarsintyg, samt att boka tid med fastighetsskötaren för lägenhetssyn före flytten. att läsa av elförbrukningen och reglera kostnaden med köparen (elen debiteras ju tre månader i efterskott), att lämna över lösenord så att köparen kan komma in och läsa av sin elförbrukning på webben, 5

6 BRF Rubinen BRF Rubinen är en bostadsrättsförening i Västra Orminge. Föreningen är en ekonomisk förening och har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt åt medlemmarna och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att stärka gemenskapen mellan bostadsrättshavarna, att tillgodose gemensamma intressen och behov samt att främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Styrelsen Ordförande Liz Rauge Carlbom, tel. nr , samarbetskommittén, fastighet Vice ordförande Susanne Kéri, tel. nr , ekonomi Sekreterare Britt Haglund, tel. nr , administration Vice sekreterare Eva Bäckström, tel. nr , administration, information Styrelseledamot Dick Jansson, tel. nr , samarbetskommittén, fastighet, nycklar Styrelseledamot Susanne Jonsson, tel. nr , mark, föreningslokal, bastu, sopsortering Styrelsesuppleant Javier Gallegos Pacheco, tel. nr , extra förråd, cykelförvaring, parkering, information Styrelsesuppleant Magnus Everitt, tel. nr , samarbetskommittén, fastighet HSB-ledamot Walter Tryggvason, tel. nr o BRF Rubinen HSB BRF Rubinen i Nacka Ormingeringen Saltsjö-Boo Hemsida: brfrubinen.se E-post:

Rubinen Nytt. Utbyte av liggande avloppsrör i krypgrunder och källare. Nytt elavtal. Avtalet gällande kabel-tv. BRF Rubinen. 2012-03-12 Nr 1 2012

Rubinen Nytt. Utbyte av liggande avloppsrör i krypgrunder och källare. Nytt elavtal. Avtalet gällande kabel-tv. BRF Rubinen. 2012-03-12 Nr 1 2012 BRF Rubinen 2012-03-12 Nr 1 2012 Rubinen Nytt Utbyte av liggande avloppsrör i krypgrunder och källare Under våren kommer de liggande avloppsrören i krypgrunder och källare att bytas ut. Arbetet kommer

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen!

Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! 1 Brf Kvannen Februari 2014 Denna uppdaterade och delvis omarbetade upplaga av informationshäfte till medlemmarna ersätter tidigare informationspärm. Välkommen till bostadsrättsföreningen Kvannen! Vi som

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

PINGIS. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt...

PINGIS. Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt... www.segelflygaren.org Sep - 2006 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el... 2 Statistik och avtal... 4 Teknik... 5 Trädgård... 7 Övrigt... 7 PINGIS I höst drar Torbjörn Roth igång

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt 2008-10-14 BRF Informationsblad 08:1 Ekensberg 2 Artiklar av särskilt intresse: Håller du på att, eller ska börja, renovera? Läs då artiklarna om byggnadsregler. Läs gärna den korta informationen angående

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen

VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen VÄLKOMMEN TILL Brf Konvojen Välkommen som ny medlem i Brf Konvojen! Vi hoppas du skall trivas i din nya bostad och i vårt härliga bostadsområde med trevliga grannar och en av de vackraste gårdarna i Hammarby

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till.

BRF Inspektoren. Informationsbroschyr. I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. i Informationsbroschyr BRF Inspektoren I denna folder finner du praktisk information som kan vara bra för dig att känna till. Spara den den kan ge dig svar på frågor som kan dyka upp. Vi är delägare!

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

Brf Stjärnhusen Stockholm

Brf Stjärnhusen Stockholm Till dig som bor i BRF Stjärnhusen Vi i styrelsen hoppas att du trivs i din bostad och i vår förening. Här hittar du grundläggande information om vår bostadsrättsförening. Kompletterande och mer detaljerad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014

ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 ÅRSREDOVISNING HSB:s Brf. Kantdiket 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3-8 Övrig information... 9 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 11-12 Kassaflödesanalys... 13 Redovisnings- och

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE. BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE

INFORMATION TILL NYINFLYTTADE. BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE INFORMATION TILL NYINFLYTTADE BRF Loke WWW.BRFLOKE.SE Innehåll Områdeskarta... 3 Presentation av BRF Loke... 4 Storlek och byggnader... 4 Närområdet... 4 Vi tillsammans är BRF Loke... 5 Du har inflytande

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7

Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7 Regelhäfte Brf Kogaren 1 Sidan 1 av 7 Reviderad september 2013 Introduktion 2 Bostadsrätter 2 Andrahandsuthyrning 2 Pantförskrivning 2 Ombyggnad 2 Underhåll 2 Försäkring 3 Överlåtelse 3 Hyreslägenheter

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Först av allt vill vi hälsa dig välkommen till föreningen! Vi hoppas att du kommer trivas med din lägenhet, föreningen och våra omgivningar. Den här informationen

Läs mer

VAD GÄLLER I HSB Växtriket?

VAD GÄLLER I HSB Växtriket? VAD GÄLLER I HSB Växtriket? Organisationsnummer 716401-3703 Styrelsen i HSB Växtriket, Uppsala, har upprättat denna sammanställning av ordningsregler, allmän information, bestämmelser gällande reparationer,

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas.

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Föreningen har funnits sedan 1984 men har ej haft några fastigheter förrän 12 sep

Läs mer

BRF Stockholmshus nr 3

BRF Stockholmshus nr 3 BRF Stockholmshus nr 3 Information till bostadsrättsföreningens medlemmar Med detta informationshäfte vill vi i Styrelsen ge dig information om brf Stockholmshus nr 3! Här finner du en mängd praktisk information

Läs mer