Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2012"

Transkript

1 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för

2 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all industrialisering, globalisering och digitalisering runt omkring oss ha skapat en ny, stark längtan efter handgjorda saker. Att allt fler intresserar sig för hållbarhetsfrågor är också en anledning till att Konsthantverkscentrum ser ljust på framtiden. För visst har unika saker, tillverkade för hand i Sverige, bra förutsättningar att hålla både för ögats och handens slitage. Under 2010 och 2011 fick Centrumbildningarna ett tillfälligt extra bidrag på 10 miljoner kronor per år. Pengarna var avsedda att öka sysselsättningen bland kulturskapare och att stärka dynamiken på deras arbetsmarknad. För KHVC innebar det tillfälliga bidraget till exempel att vi kunde fortsätta förnya vår hemsida, förstärka och vidareutveckla verksamheten i Skåne och utveckla såväl det egna arbetet som samarbetet med centrumbildningarna kring Skapande skola. Samtliga långsiktiga investeringar i Konsthantverkscentrums framtid. Under 2012 försvann det tillfälliga bidraget, vilket naturligtvis förändrade förutsättningarna för vårt arbete. Då vi därmed återgick till 2004 års bidragsnivå beslutade styrelsen att avveckla verksamheten i Örebro för att frigöra resurser till den övriga planerade verksamheten. Annica Kvint, styrelseordförande Stiftelsen Konsthantverkscentrum 2

3 STOCKHOLM FURNITURE FAIR HEJ OIVA! FOTO: MIO SCHLEGEL UNIK FORM STAFFANSTORP FOTO: INGRID BÄRNDAL ÅRET I KORTHET KHVC:S VERKSAMHET HAR BEDRIVITS INOM Försäljning och förmedling Utställningar och konstfrämjande projekt Marknadsföring, press och profilering Företagsutveckling, fortbildning och konsultation Verksamhet har främst bedrivits i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro med omnejder. 8 Vid årsskiftet var 825 professionella konsthantverkare anslutna till KHVC. 8 KHVC har från Statens kulturråd beviljats ett verksamhetsbidrag på KHVC har från Kultur Skåne beviljats ett verksamhetsbidrag på KHVC har för kulturstrategiskt uppdrag från VG-region kultur beviljats KHVC har beviljats projektbidrag från Regional utveckling i Skåne, VGR kultur, VGR regional utveckling, Göteborgs stad och Vinnova på sammanlagt KHVC har arrangerat Upmarket, en utomhusmarknad för konsthantverk i Göteborg. 8 KHVC har genomfört Unik Form -12, en inomhusmarknad för konsthantverk i Staffanstorp, Skåne. 8 KHVC har vid två tillfällen deltagit i Formex på Stockholmsmässan. 8 KHVC har deltagit i Stockholm Furniture Fair på Stockholmsmässan. 8 KHVC har i samarbete med övriga centrumbildningar ansvarat för Estetiska torget på Skolforum på Stockholmsmässan. 8 KHVC har varit samarbetspart i genomförandet av JärnJul i Göteborg. 8 KHVC har medverkat till att fem konsthantverkare deltagit i Kunsthåndvækermarked på Frue Plads i Köpenhamn. 8 KHVC har genomfört fyra utställningar i Galleri KHVC i Örebro. 8 KHVC har stöttat det internationella utställningsprojektet Connecting arts and crafts. 8 KHVC har genomfört Exklusiv expo i samarbete med Daniel Berlin krog i Skåne Tranås. 8 KHVC har samarbetat med Pärson Livén Anderson Projects i genomförandet av utställningen Hej Oiva! i Stockholm. 8 KHVC har i samarbete med Sveriges konstföreningar genomfört det webbaserade projektet Konsthantverket flyttar in. 8 KHVC har i samarbete med Sveriges Konstföreningar genomfört en fortbildning på temat kvalitetsbegrepp i konsthantverket i Gustavsberg 8 KHVC har varit medarrangör i seminariet Att definiera en yrkesroll: Vem är konsthantverkaren? på Landskrona konsthall. 8 KHVC har arrangerat en samtalskväll på konsthantverksgalleriet Two little birds i Göteborg. 8 KHVC har arrangerat fortbildning inom e-handel och marknadsföring via sociala medier i Göteborg. 8 KHVC har genomfört Inspirationskick i samarbete med Nordisk E-handel, Malmö. 8 KHVC, Konstfrämjandet och KC syd har på uppdrag av Kultur Skåne genomfört en studie med fokus på Skapande Skola bildkonst och form i Skåne. 8 KHVC har samverkat med KC syd och Konstfrämjandet i seminariet Bild och Form i Skapande skola, Malmö. 8 KHVC har haft kurser i Lund och Göteborg för de anslutna i hur man uppdaterar information på KHVCs hemsida. 8 KHVC, Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Svensk Form Väst och ADA har i samverkan genomfört en förstudie med syfte att utreda möjligheten att skapa ett centrum för slöjd, konsthantverk och design i Göteborg Folk och Form. 8 KHVC har med stöd från Vinnova påbörjat en förstudie, KHVC - shop on line, för att undersöka förutsättningarna för en webshop i khvcs regi. 8 KHVCs webbplats innehåller nu presentationer i text och bild av 569 (69%) av KHVCs anslutna. 8 KHVC har under året publicerat 25 digitala nyhetsbrev. 8 KHVC har i samarbete med Tourism in Skåne utvecklat webbplatsen konsthantverk.skane.com. 8 KHVCs anslutna i Skåne har genom KHVC deltagit i projektet Natur- och Kulturbussen. 8 KHVC har med stöd från VG-region genomfört projektet MER! med syfte att stärka konsthantverket i VG-regionen. 8 KHVC har genom nätverket Folk&Form deltagit i Handelskammardagen i Göteborg. 8 KHVC har i samverkan med KIF arrangerat ett tredagars möte med NNCA Nordic Network of Crafts Associations i Stockholm. 8 KHVC har representerat Sverige i WCC- Internationals General Assembly i Chennai, Indien. 8 KHVC har representerat Sverige i WCC- Europes General Assembly i London, England. 8 KHVC har deltagit i konferensen Culture and Tourism: Realising the Value, England. 3

4 STIFTELSEN STYRELSE Ordförande: Annica Kvint, journalist, Stockholm, vald t.o.m. vt 2013 Vice ordförande: Niklas Ejve, smyckekonstnär, Stockholm, representant för de anslutna, vald t.o.m. vt 2013 Ledamöter: Gun Lindblad, glaskonstnär, Huddinge, vald t.o.m. vt 2013 ersatte Åsa Berndtsson som KIFs 1:e repr. Synnöve Mork, formgivare, Stockholm, vald tom vt 2014 Anders Färdig, VD Design House Stockholm, vald tom vt 2014 Suppleanter: Johan Wingestad, keramiker och ordförande KIF, Stockholm, vald t.o.m. vt 2013 Jonas Rooth, lektor HDK och glaskonstnär, Kivik, representant för de anslutna, vald t.o.m. vt 2013 Anna Sjöberg, konsult, Umeå, vald t.o.m vt 2013 Styrelsemöten: Årets styrelsemöten har hållits på KHVCs kontor i Stockholm den 8 mars, 31 maj, 13 september och november. INVALSJURY Invalsjuryn har till uppgift att en gång per år bedöma ansökningar från de konsthantverkare som inte uppfyller de formella kraven för anslutning. Invalsjuryn består av: Ingrid Bärndal, smyckekonstnär och formgivare, Stockholm. Annika Kvint, ordförande KHVC och journalist inom form och design, Stockholm. Cilla Robach, intendent Nationalmuseum, Stockholm. Årets jurymöte hölls den 13 november. Av 24 sökande antogs 11. ANSTÄLLDA Stockholm: Mio Schlegel, VD Katarina Avander, ekonomiansvarig Agnieszka Knap, förmedlare och projektledare Maria Svensson, förmedlare och projektledare Ingrid Bärndal, grafisk formgivare Göteborg: Bibbi Forsman, information och PR Katarina Karlsson, förmedlare och projektledare Örebro: Catarina Mårtenson, galleriansvarig (tom 15/6) Kristin Rapp, webmaster (tom 15/6) Malmö: Pernilla Norrman, förmedlare och projektledare LÖNER OCH ARVODEN KHVC har haft följande anställda: VD på 100% och ekonomiansvarig på 60 %. Två förmedlare/projektledare med 50% tjänst i vardera Göteborg och Örebro, en med 100 % tjänst och en med 40% tjänst i Stockholm samt en med 75% tjänst i Malmö. En grafisk formgivare med 40% tjänst. Det är totalt 6,15 heltidstjänster fördelat på 10 personer och fyra orter. Till det kommer en 30 % projektanställning i Malmö under tio månader, en projektanställning på 50% under sju månader och en på 30% under 3,5 månader i Göteborg samt timanställd extrapersonal. KHVC har betalat ut löner till 25 personer för en summa av kronor exkl. soc. avg. 11 personer har arvoderats med kronor exkl. soc. avg. för arbete i styrelse och invalsjury. 6 personer har arvoderats med kronor inkl. soc. avg. för andra uppdrag. FINANSIERING Verksamhetsbidrag Statens kulturråd KHVC har från Statens Kulturråd erhållit ett bidrag på avsett för förmedlande verksamhet i syfte att bredda arbetsmarknaden för konsthantverkare. Regionala bidrag Från Region Skåne har KHVC erhållit som verksamhetsbidrag för KHVC syd. Från VGR kultur har KHVC erhållit för kulturstrategiskt uppdrag. Projektbidrag Regional utveckling i Skåne har beviljat i projektbidrag för etableringen av KHVC syd. För genomförandet av projektet MER! har KHVC beviljats i bidrag från VG-Region, regional utveckling och från VG-Region kultur. För genomförandet av förstudien Folk&Form, Göteborg har KHVC erhållit CARINA MARKLUND, GALLERI KHVC, ÖREBRO FOTO: KRISTIN RAPP från VGR kultur och från Göteborg stad kultur. För genomförandet av förstudien KHVC shop on line har KHVC beviljats från Vinnova. Studien på börjades 2012 och slutförs och redovisas under Serviceavgift För att täcka kostnaderna för utskick och övrig service till de anslutna har KHVC debiterat en serviceavgift på moms per ansluten. Nystartsjobb KHVC har erhållit i bidrag för nystartsjobb. Övriga intäkter KHVC:s övriga intäkter består av konsultarvoden, projektledararvode, deltagaravgifter samt försäljning av konsthantverk, böcker mm. DE ANSLUTNA KONSTHANTVERKARNA (siffrorna inom parentes anger förhållandet ) KHVC hade 825 (838) anslutna Av dem är 712=86%(717=86%) kvinnor och 113=14% (121=14%) män. Under året har 39(61) personer nyanslutits. 24(34) personer sökte via invalsjuryn och av dessa antogs 11(13). 28(48) nyanslutna har högskoleexamen inom området eller är medlemmar i KIF, KRO, SD eller SA/SIR vilket ger rätt till omedelbar anslutning. 52(49) personer har strukits ur registret. Material De anslutnas fördelning inom materialen är följande: Glas 16% (16) Keramik 42% (41) Metall 23% (22) Textil 32% (32) Trä 10% (9) Annat 44% (37) Observera att många arbetar med flera material. 4

5 VERKSAMHETEN Konsthantverkscentrum är Sveriges största organisation för yrkesverksamma konsthantverkare. Huvudsyftet med verksamheten är att utveckla konsthantverket som näring, bedriva arbetsförmedlande verksamhet samt att verka för att stärka området som konstform. Organisation Konsthantverkscentrum är en stiftelse med säte i Stockholm där också huvudkontoret ligger. Vi har idag lokalkontor i Göteborg och Malmö(Limhamn). Örebrokontoret avvecklades under På samtliga platser bedrivs regional, förmedlande verksamhet främst genom de olika projekt som genomförs, men även genom direkta kontakter med kunder och uppdragsgivare. KHVC fungerar då som en länk mellan konsthantverkaren och uppdragsgivaren. Stockholm KHVCs huvudkontor ligger i Stockholm. Där finns verksamhetsledning, ekonomifunktion, administration och allmän service och support till de anslut. Internationella kontakter med främst WCC World Crafts Council och NNCA Nordic Network of Craft Associations hanteras också av huvudkontoret. I det regionala arbetet ingår Formexmässan, Stockholm Furniture Fair och Skolforum, samt övriga kontakter med Stock holms - mässan, Sveriges Konstfören ingar, Stockholms auktionsverk, Centrumbildningarna, AF kultur/media, konst hantverks koopera - tiven, SDS svenskt designsamarbete KIF/KRO och andra samarbetspartners. Huvudkontoret arrangerar även kompetensutveckling och seminarier för såväl de anslutna som publiken. Göteborg Göteborgskontoret har huvudansvaret för UPMARKET, KHVCs konsthantverksmarknad, presskontakter, nyhetsbreven samt webbplatsens redaktionella innehåll. KHVC Göteborg arrangerar även seminarier och konferenser. KHVC ingår till - sammans med Slöjd i Väst, ADA och Nätverkstan i nätverket Folk och Form och har ett gott samarbete Kulturkalaset, konsthantverkskooperativen, HDK, Röhsska museet, VG-regionen, kommunen, centrumbildningarna etc. KHVC ingår i AF Kulturs nationella branschråd för konstoch formområdet beviljades KHVC ett treårigt kulturstrategiskt uppdrag där fokus främst ligger på att stärka det regionala konsthantverket som besöksnäring. Malmö Med ett verksamhetsbidrag från Kultur Skåne och ett tillfälligt projektbidrag från Regional utveckling i Skåne etablerades KHVC 2009 verksamhet i Skåne. Till grund för satsningen låg en interregional förstudie finansierad av Kultur Skåne som genomfördes 2007 med syfte att kartlägga förutsättningar och behov i regionen. Våren 2010 etablerades kontoret i Sveriges konstföreningars fastighet i Limhamn. Ett flertal projekt har redan genomförts och KHVC är numera en etablerad företrädare för konsthantverket i södra Sverige. Viktiga samarbetspartners är bl.a. Sveriges Konstföreningar, Hulténs möbelvaruhus, Tourism i Skåne, Kultur Skåne, Landskrona konsthall, hemslöjdskonsulenterna och konsthantverkskooperativen. Örebro KHVCs styrelse beslutade att avveckla Galleri KHVC och övrig verksamhet i Örebro under första halvåret Orsaken var att det tillfälligt ökade bidrag som centrumbildningarna erhöll under 2010 och 2011 inte permanentades. Bidraget avsågs att finansiera etableringen i Skåne och flera andra större satsningar som påbörjades under Med tillbakagång till en bidragsnivå som varit oförändrad sedan 2004 prioriterades övriga regioner där nyttan för de anslutna konsthantverkarna bedöms vara större. KHVCs SERVICE TILL DE ANSLUTNA 8 personlig presentation på KHVCs webbplats med ord och bild 8 tillgång till exklusiv branschinformation om stipendier, kurser, seminarier mm på KHVCs webbplats 8 regelbunden information via digitala nyhetsbrev 8 tillgång till KRO/KIFs arvodesrekommendationer och avtalsmallar 8 möjlighet att söka till jurybedömda utställningar nationellt och internationellt 8 erbjudande om minst tre mässdeltaganden/år 8 erbjudande att delta i UPMARKET, GRANDE FINALE SAMLINGSUTSTÄLLNING GALLERI KHVC, ÖREBRO FOTO: KRISTIN RAPP marknaden i Göteborg 8 erbjudande att delta i Unik Form i Staffanstorp, Skåne 8 möjlighet att delta i seminarier, kurser och konferenser som arrangeras av KHVC Till det kommer service som erbjuds utvalda konsthantverkare. Det kan vara t ex deltagande i utställningar, mässor och enskilda projekt samt förmedling av kontakter och uppdrag. Grundservicen ingår i den årliga serviceavgiften som fn är moms per år. För mässdeltaganden debiteras deltagarna en avgift av mässarrangören, men KHVC står för det övergripande avtalet. För deltagande i marknaderna debiteras deltagarna en avgift som täcker en del av projektens faktiska kostnader. Seminarier är antingen kostnadsfria eller genomförs till självkostnadspris. Konferensdeltaganden är avgiftsbelagda. All övrig service och förmedling ingår i serviceavgiften. NYHETSBREV OCH INTERNINFORMATION I alla enkäter rankas KHVCs nyhetsbrev som en av de mest uppskattade delarna som ingår i servicen till de anslutna konsthantverkarna. Det är en viktig löpande förmedling av uppdrags- och karriärmöjligheter som tävlingar, utställningar, samarbeten, uppdragsutlysningar, kurser, föreläsningar osv. Idag skickas alla nyhetsbrev digitalt via webben vilket ger en stor flexibilitet när det gäller att informera om aktuella projekt och aktiviteter. Under 2012 distribuerades 28 digitala nyhetsbrev. All intern information på hemsidan om KHVCs verksamhet, stipendier, kalendarium, internationella kontakter, kurser mm. uppdateras kontinuerligt och är lätt tillgänglig för de anslutna via personlig kod. KHVC publicerar också ett externt nyhetsbrev som distribueras till intressenter i omvärlden. Det innehåller aktuell information om KHVCs projekt. 5

6 GENOMFÖRDA OCH PÅGÅENDE PROJEKT FÖRSÄLJNING OCH FÖRMEDLING Konsthantverkscentrums anslutna är i huvudsak egna företagare som visar och säljer sina verk/produkter på en rad olika sätt. Genom olika publika projekt och aktiviteter som vi erbjuder dem att delta i skapas förutsättningar för dem att synas och direkt etablera kontakt med kunder och uppdragsgivare. UPMARKET UPMARKET, KHVCs konsthantverksmarknad i Trädgårdsföreningen, Göteborg arrangerades den augusti som en del av Kulturkalaset. I Under de tre dagarna besöktes parken och marknaden av cirka personer. De 40 platserna fördelades på 32 enskilda, 4 kooperativ och 14 studenter från HDK och Steneby - skolan. Trots färre platser än förra året uppskattas den totala försäljningen till mellan och En tendens som vi ser är att kunderna generellt köper dyrare föremål än tidigare. Studenternas avdelning UP/FRESH är ett bra sätt att marknadsföra KHVC mot studenterna och samtidigt vinner marknaden på att ha med det nya unga. Det har också visat sig att UP/FRESH ger mycket publicitet i media. Den jurerade tävlingen om bästa marknadsstånd vanns i år av Maria Brusewitz. Priset består av gratis deltagande på nästa års marknad, bild på affisch och inbjudan samt utställning på valfri plats i Trädgårdsföreningen nästkommande år. Juryn bestod av Claes Boman från We love this product, Christina Nilroth från Blåbär design samt förra årets vinnare Carina Cresta och Lena Åberg. Knätofs fick hedersomnämnande av juryn och inbjuds till samtal med Trädgårdsföreningen för eventuell utställning. UPMARKET I GÖTEBORG FOTO: BIBBI FORSMAN UNIK FORM I STAFFANSTORP FOTO: INGRID BÄRNDAL Unik Form Fjärde upplagan av Unik Form, vår pub - lika inomhusmarknad i samarbete med regionens främsta möbelvaruhus, Hulténs i Staffanstorp, Skåne, genomfördes under allhelgonahelgen den 2-4/11. KHVC disponerade 400 kvm i varuhusets mest exklusiva del där vi arrangerade en avgränsad inomhusmarknad. Totalt fanns det 30 platser med 29 deltagare. KHVC hade en informationsdisk, provrum och kortbetalning. I marknadsföringen satsades extra mycket på att locka dit unga välbärgade familjer. Bland annat arrangerades mycket uppskattade barnaktiviteter med hantverkspyssel, rithörna, filmvisning mm för att man som barnfamilj ska kunna stanna länge. Ett italienskt kafé fanns på plats mitt i varuhuset. Under de två dagarna besöktes Unik Form av drygt personer och försäljningen uppskattas till närmare PR-arbetet resulterade i stora artiklar i Sydsvenskan, Metro och lokalpressen. Tre radiostationer hade det som tips på aktiviteter inför helgen. Formex är med sina besökare Skandinaviens största fackmässa i present- och inredningsbranschen. Formex arrangeras två gånger per år, i januari och augusti och sedan 1994, då KHVC deltog första gången, har drygt 300 anslutna visat sina produkter på mässan. Ett antal av dem har gått vidare och har nu egna montrar på mässan. Genom åren har KHVCs koncept utvecklats och förfinats och arrangeras nu i form av en basarliknande gång där deltagarna kan hyra montrar på 4-10 kvm och på 2012 års mässor deltog 64 personer. Formex är det projekt som enskilt genererar störst intäkter för de anslutna och under senare år har den sammanlagda försäljningen på de båda mässorna uppskattningsvis legat mellan 2,5 och 5 miljoner ex. moms. Eftersom Formex är en fackmässa, där kunderna är återförsäljare, motsvarar det med handelns påslag en försäljning på mellan 6,25 och 12,5 miljoner inkl. moms i konsumentledet. Det betyder att omsättningen för KHVCs anslutna på de båda Formexmässorna årligen kan generera 6

7 INSPIRATIONSUTSTÄLLNING FORMEX FOTO: MIO SCHLEGEL intäkter till statskassan på mellan 1,25 och 2,5 miljoner enbart i moms. Stockholm Furniture Fair Stockholm Furniture Fair, är landets viktigaste mötesplats för nordisk design som lockar närmare besökare varje år. KHVC deltar sedan 2008 med en gemensam monter på 36 kvm med placering i den stora hallen för offentlig miljö. Verk av nio konsthantverkare visades i form av en kombinerad monter/utställning. För att locka besökare till montern genomfördes ett lyckat event för inbjudna gäster. Stockholm Furniture Fair är främst en kontaktmässa som kan ge uppdrag på längre sikt. I många fall kan det ta många år mellan första kontakten till att uppdraget är genomfört. Mässan är därför en utmärkt plattform för att lyfta fram konsthantverket och vad det kan tillföra offentliga och privata miljöer. Genom åren har mässan resulterat i uppdrag för flera av deltagarna. Samtliga av årets deltagare uppger att mässan mer än väl motsvarade förväntningarna. Skolforum, Stockholm Det extra bidrag som Centrumbildningarna hade under 2010 och 2011 var bl. a. öronmärkt för samarbete kring Skapande skola. Vår största satsning var en gemensam medverkan på Skolforum, Nordens största utbildningsmässa där Centrumbildningarna presenterade erbjudanden inom ramen för Skapande skola. Inför 2012 erbjöds Centrumbildningarna att bli en samarbetspartner till Skolforum. I uppdraget ingick att skapa ett Estetiskt torg och ett kompetensutvecklingsprogram för besökarna med Centrumbildningarna som avsändare. Uppgiften var att skapa ett inspirerande område för att sprida nya insikter, kunskaper och förståelse. I programmet ingick tre workshops som pågick mässans alla dagar. Åtta seminarier, som besöktes av över 200 personer, genomfördes på temat Konst och lärande konsten att lära. I vår Helpdesk fanns personal från Centrumbildningarna, Kulturrådet och Skolverket och svarade på frågor från besökarna. FORMEX FOTO: MIO SCHLEGEL Mässan besöktes av totalt personer. På Estetiska torget hade vi betydligt större flöde av besökare i vår roll som arrangör av Estetiska torget än som enskild utställare. KHVC ansvarade för projektledning av hela mässdeltagandet samt utformandet av montern. Skapande skola KHVC har gjort en kartläggning av hur de anslutna kan arbeta inom ramen för Skapande skola. Elva projekt har formulerats och de ingick också i materialet som presenterades på Skolforum och Mötesplats skola. De presenteras också på KHVCs hemsida. EVENT KHVC STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR FOTO: INGRID BÄRNDAL STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR FOTO: MARIA SVENSSON 7

8 ESTETISKA TORGET SKOLFORUM FOTO: ANDERS LORENTZON JILL JOHANSSON, UTSTÄLLARE PÅ JÄRNJUL FOTO: BIBBI FORSMAN JärnJul 15-16/12 JärnJul var samlingsnamnet för en rad aktiviteter på och kring Järntorget i Göteborg under tredje adventshelgen. Idén var att förstärka och marknadsföra den bubblande kreativitet som finns i områdets ateljéer, butiker, gallerier, caféer, organisationer och företag. På Järntorget arrangerades en marknad där platserna ULRIKA SWÄRD, UTSTÄLLARE PÅ KUNSTHÅND - VÆRKERMARKED, KÖPENHAMN FOTO: SONJA EKMAN uppläts kostnadsfritt till konsthantverkare och slöjdare. Många av KHVCs anslutna har verksamheter förlagda till området varför det var naturligt att KHVC gick in som medarrangör tillsammans med Företagarföreningen i Linné och i samarbete med Folk & Form, Haga Företagarförening, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Folkuniversitetet, Bostads AB Poseidon m.fl. Kunsthåndværkermarked på Frue Plads i Köpenhamn Som ett led i samarbetet mellan de nordiska länderna erbjöd Danske Kunsthåndværkere (DK), KHVCs danska systerorganisation, KHVC att välja ut fem svenska konsthantverkare som erbjöds att kostnadsfritt delta i Kunsthåndværkermarked på Frue Plads i Köpenhamn den augusti. Marknaden grundades 1983 och är DKs största årliga evenemang med 140 deltagare och en omsättning på cirka 3 miljoner DKR. UTSTÄLLNINGAR OCH KONSTFRÄMJANDE PROJEKT För att stärka konsthantverket som konstform och höja statusen för området som helhet genomför KHVC en rad konstfrämjande projekt och evenemang. De bidrar också till att långsiktigt stärka arbetsmarknaden för de professionella konsthantverkarna. Projekten genomförs ofta i samarbete med andra parter. ESTETISKA TORGET SKOLFORUM FOTO: INGRID BÄRNDAL Galleri KHVC Sista utställningen i Galleri KHVC var en samlingsutställning där alla, men i första hand de som ställt ut någon gång, var inbjudna att delta. Under de nio år som KHVC drivit galleriet har vi arrangerat 61 utställningar varav 20 samlingsutställningar och vi har visat verk av 673 personer. Många av dem har deltagit i flera utställningar. Vi har haft sammanlagt besökare och försäljningen har uppgått till kronor. Sammanfattningsvis har galleriet varit en stor tillgång i många avseenden. Det har varit en viktig del av kulturlivet i Örebro och det har definitivt satt det samtida konsthantverket på kartan lokalt. Den publika verksamheten gav oss också möjligheter att direkt nå ut till kunder och uppdragsgivare. Vi hade ett gott samarbete med bl. a. övriga utställningsarrangörer i staden. Galleri KHVC var också, förutom kooperativen, ett av de få gallerier i landet som uteslutande visar konsthantverk och för att förstärka galleriverksamheten arrangerades publika föreläsningar på Örebro läns museum. Vi hade också ett gott samarbete med Örebro kommun, Konstfrämjandet, konstkonsulenten, nätverket The Art of Sweden m.fl. Connecting Arts and Crafts Connecting Arts and Crafts var ett internationellt utställnings- och utbytesprojekt med 40 deltagare från fem länder (Tyskland, Danmark, Norge, Finland, Sverige) som KHVC initialt förmedlat och stöttat. Med start i Flensburg, Tyskland i februari 2011 har utställningen visats i Norge och Finland och Danmark. Lördagen den 30 juni öppnade den i Landskrona konsthall som sista stopp på turnén. Connecting har fått mycket god publik respons och även bra press och publicitet. Enligt Landskrona konsthall var den en av de mest välbesökta utställningar som hallen arrangerat det senaste decenniet (närmare 6000 besökare). Spännande bredd samt genomgående hög kvalitet har uppskattats och 19 verk såldes under utställningsperioden. En föredragsserie (7 tillfällen) om konsthantverk, som genomfördes i samarbete mellan Folkuniversite- 8

9 tet, Landskrona konstförening och KHVC, lockade mellan 65 och 24 personer. Utställningen genomfördes med stöd från KHVC, Ars Baltica, Kulturkontakt Nord, Kultur Skåne, Estrid Ericsons stiftelse och Landskrona stad. KHVC medverkade i katalogen och till genomförandet av seminarium samt det publika programmet under sommaren. 30 juni 26 augusti 2012 Nutida konsthantverk från Tyskland, Norge, Finland, Danmark och Sverige Exklusiv expo - Daniel Berlin krog För tredje året i rad öppnade den alltmer internationellt uppmärksammade krögaren Daniel Berlin sin dörr för samtida konsthantverk i samarbete med KHVC. Under 2012 var det keramikern Karin Esbjörnsson som flyttade in sina objekt på hans krog på Österlen, Den är en av Skånes mest välrenommerade restauranger med en köpstark och internationell publik. Verken, som är till salu, presenteras exklusivt i de två matsalarna under ett år. Samarbetet, som startade 2010, har gett åtskillig positiv PR/Press för samtliga involverade parter. Det har också medfört att en av utställarna numera har ett fördjupat samarbete med Daniel Berlin kring presentationen av maten. danielberlin.se/konst.shtml Hej Oiva! Med tanken att profilera Sverige inom ramen för Helsinki - World Design Capital 2012 producerade Pärson Livén Andersson Productions, dvs Anna Livén West, Åsa Pärson och Carina Seth Andersson en utställning med 15 av Sveriges främsta konsthantverkare. Utställningen, som var en hyllning till Oiva Toikka, visades på Hanaholmens kulturcentrum i Helsingfors under september-oktober. Den 8-18 november visades utställningen i KHVCs lokaler på Bellmansgatan där delar av vårt kontor förvandlades till ett popupgalleri. Marknadsföring och PR gjordes gemensamt. Vernissagen var mycket välbesökt och intresset var stort och ett 10-tal av de utställda föremålen såldes. 1 kubik konsthantverk samarbete Sveriges konstföreningar Det tidigare etablerade samarbetet med Sveriges konstföreningar - Konsthantverket flyttar in en webbaserad informationsbank på SKs hemsida har utvecklats vidare. Steg två är en konstpedagogisk turnerande utställning i form av en utställningsbox utformad för att rymma och förmedla kunskap om samtida konsthantverk 1 kubik konsthantverk. Syftet är att möjliggöra en flexibel visning av konsthantverkets olika format i mindre utställningslokaler och på arbetsplatser. Ett bidrag till utvecklingsarbetet av utställningsprototypen har beviljats av Estrid Ericsons stiftelse och projektet kommer att lanseras under LANDSKRONA KONSTHALL Fri entré. Tis 13 17, ons 15 20, tors sön Kvalitetsbegrepp i konsthantverket Sveriges konstföreningar och KHVC genomförde den 10-11/3 en utbildning med fördjupning kring kvalitet med fokus på konsthantverk. Målgruppen var konstföreningarnas styrelser och sammanlagt var sexton olika konstföreningar (totalt 23 personer) representerade. Två var stockholmsbaserade medan de övriga kom från hela landet, från Skåne i söder till Skellefteå i norr. Platsen var Gustavsberg där Gustavsbergs Konsthall var bollplank och samarbetspartner. Programmet innehöll föreläsningar, workshops, ateljébesök och visningar av aktuella utställningar. Målet var att ge en bra introduktion till samtida konsthantverk med kvalitetsbegrepp som en central frågeställning. Utställningen genomförs med stöd från: AFFISCH CONNECTING Att definiera en yrkesroll: Vem är konsthantverkaren? Dagen innan öppnandet av utställningen Connecting på Landskrona konsthall arrangerade KHVC i samarbete med Folkuniversitetet och Landskrona konstförening ett seminarium på temat Att definiera en yrkesroll: Vem är konst - hantverkaren? Seminariet riktade sig främst till utövande konsthantverkare, men andra var givetvis välkomna. Föredrag av Jennie McMillen och Sebastian Schildt visade på olika förhållningssätt till yrkesutövande och identitet följt av en paneldebatt. Cirka 65 personer med olika bakgrund deltog varav drygt hälften var anslutna till KHVC. 9

10 form på ett bra och effektivt sätt blir en tydligare del av Skapande Skola organisationerna i samverkan, med fokus på konstnärernas arbetsmarknad och villkor, genom att tillgängligheten till professionen effektiviseras och underlättas. Rapporten levererades i sin helhet den 29 februari. KARIN ESBJÖRNSSON KERAMIKER, EXKLUSIV EXPO HOS DANIEL BERLIN Bild och Form i Skapande skola, seminarium, Malmö 27/11 På uppdrag av Kultur Skåne arrangerade KC Syd i samverkan med KHVC och Konstfrämjandet ett kostnadsfritt halvdagsseminarium kring Skapande skola. Inbjudna att delta var i första hand bildoch formkonstnärer och representanter för skolor i Skåne. Seminariet innehöll information, diskussion och workshop om Skapande skola med exempel på hur konstnärer kan arbeta i skolans värld. Ett 40-tal personer deltog. "Jag glömde mina vantar" - Kaffe och samtalskväll Den 29/10 stod KHVC för värdskapet under den första av tre diskussionskvällar som nätverket Folk och Form planerat på Two Little Birds, ett café och konsthantverksgalleri, i Göteborg. Ca 35 personer fanns på plats och till kaffet berättade smyckekonstgruppen Kontra om sitt projekt "Jag glömde mina vantar..." som genomfördes i samarbete med Västtrafik, Röhsska museet och BRIS. Tretton smyckekonstnärer skapade smycken med utgångspunkt från föremål som barn glömt kvar på spårvagnen. FÖRETAGS - UTVECKLING FORTBILDNING OCH KONSULTATION I KHVCs uppdrag ingår att arrangera kurser och seminarier. Syftet är att stärka de anslutna konsthantverkarna i deras yrkesroll med utgångspunkt från deras specifika förutsättningar och behov. Internetförsäljning och marknadsföring via sociala medier, fortbildningsdag i Göteborg Det nya medielandskapet öppnar nya möjligheter till marknadsföring och direktförsäljning till kunder och publik över hela världen. För att ge överblick och förståelse för de möjligheter som finns arrangerade KHVC ett heldagsseminarium i Göteborg den 2/4 med konkret information om marknadsföring och försäljning via nätet. Dagen har tidigare genomförts i Hässleholm och Stockholm och totalt har 150 personer deltagit. Urban Lindstedt, en av Sveriges främsta e-handelsexperter, beskrev bl.a. vilka olika tekniska plattformar, vad det kostar och hur det fungerar praktiskt samt hur man löser allt som följer med: betalningssystem, frakter, försäkring, osv. Två av KHVCs anslutna, Elisabeth Dunker och Anna Melkersson/Maria Eld berättade om hur de gjort och hur det fungerar i verkligheten. Maria Gustafsson, från kommunikationsbyrån Miku i Göteborg talade om hur man ökar möjligheten att nå ut till en publik via Facebook, Flickr, Twitter, bloggar mm. Informationskick Nordisk e-handel, Malmö Som en fortsättning på seminarierna om e-handel som vi tidigare arrangerat erbjöd KHVC i samarbete med Nordisk E-handel en inspirationskick för de ansluta som driver eller planerar starta upp e-butik. Med huvudfrågan Hur ökar jag nättrafiken och får besökare till min sida? fick de åtta deltagarna grundläggande tips om annonsering, sökoptimering och andra möjligheter. Det gavs också utrymme för frågor och diskussion för att ge deltagarna ny energi att arbeta med befintliga e-butiker. Skapande skola kartläggning Skåne Kultur Skåne gav KHVC, Konstfrämjandet och Konstnärcentrum syd i uppdrag att genomföra en kartläggning och göra ett organisationsförslag med fokus på Skapande Skola bildkonst och form i Skåne. I uppdraget ingick att ta fram förslag på hur professionell bildkonst och Uppdatera dina uppgifter på KHVCs hemsida kurs för anslutna i Lund och Göteborg. Med support från Folkuniversitetet i form av undervisningslokal arrangerade KHVC kortkurser i Lund och Göteborg för anslutna som önskade mer information om hur uppdatering av personliga uppgifter på KHVCs hemsida fungerar. Totalt deltog 18 personer i kurserna. Folk och form, Göteborg Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland i samarbete med KHVC i Göteborg, Svensk Form Väst, och ADA, genomförde under våren en förstudie med avsikten att utreda förutsättningarna för en gemensam plattform för formområdet i Västra Götaland. Orsaken var det faktum att antalet återförsäljare/visningsytor för slöjd och konsthantverk i Göteborg har minskat drastiskt under de senaste åren. Våren 2010 stängde Bohusslöjd på Avenyn i Göteborg och kooperativet Lerverk har blivit tvungna att flytta sin butik. Butiken Lust & Fägring och kooperativet Konsthantverkshuset är nedlagda. Studien, som fick namnet Folk och Form, visade att den viktigaste funktionen handlar om att skapa en plattform för samordning av resurser samt utveckling och förmedling av kompetens inom formområdet. Studien resulterade i att organisationerna bildade nätverket Folk och Form med syfte att stärka samarbete kring projekt och aktiviteter. Studien genomfördes med bidrag från Nämnden för Hemslöjds - frågor, VG-region och Göteborgs stad. KHVC shop on line, en förstudie Med KHVC som uppdragsgivare genomförde en grupp studenter från IHM i 10

11 Malmö ett projektarbete för att undersöka och formulera om, och i så fall hur, KHVC ska kunna driva en webbshopsportal för de anslutna. Projektet genomfördes under våren och redovisades med examination i maj. Pga av studenternas bristande resurser var studien ofullständig. De rekommenderade oss att göra en fullständig förstudie inklusive enkät för att få ett komplett underlag för beslut om fortsättningen. Med studien som grund ansökte vi om och beviljades medel från Vinnova för att genomföra en komplett förstudie. Studien, som genomförs av Urban Lindstedt, en av Sveriges ledande experter på e-handel, påbörjades i december 2012 och kommer att presenteras i sin helhet under våren MARKNADS - FÖRING PRESS OCH PROFILERING Många projekt som KHVC genomför syftar till att sprida kunskap om och marknadsföra såväl enskilda konsthantverkare som området i stort till en bred publik. Inför våra publika projekt genomförs förutom marknadsföring även ett omfattande press- och PRarbete. Ett utökat samarbete med turismsektorn spelar också en betydande roll för att profilera konsthantverket. KHVCs webbplats fungerar som ett kraftfullt verktyg att använda i marknadsförings- och informationssyfte. Den är attraktiv, innehållsrik och lättnavigerad och den fungerar som ett resurscentrum för svenskt konsthantverk. Den har en tydlig struktur på innehållet och till vem den vänder sig. Hjärtat är den publika delen där fokus ligger på presentationen av de enskilda konsthantverkarna där besökarna på ett enkelt och flexibelt sätt ska kunna hitta vad de söker. Konsthantverkarna ansvarar själva för uppdatering av bilder och presentationer och medverkandegraden är idag 69%. Sidan är välbesökt och många av de kontakter som sker mellan konsthantverkare och kunder har direkt koppling till KHVCs webbplats. Under året har sidan besökts av personer av vilka 56% är nya besökare och 44% är återkommande (77,5%) personer är svenskspråkiga och (14,5%) är engelskspråkiga. Övriga representerar 88 olika språk! I genomsnitt tillbringar de närmare tre minuter på sidan och besöker i snitt 3,45 sidor varje gång. Det totala antalet sidvisningar uppgår till Större delen av KHVCs kommunikation med de anslutna såsom nyhetsbrev, inbjudningar och övrig information hanteras nu via nätet. "Medlemssidor" har en egen sektion, med inloggning. De är endast tillgängliga för den som är ansluten till KHVC och innehåller värdefull information om resurser och möjligheter. Där finns sådant som kan bidra till att utveckla dem såväl konstnärligt och kulturellt men också det som utvecklar och stärker dem som företagare. PR och pressbearbetning KHVC arbetar systematiskt med aktiv pressbearbetning inför genomförandet av alla publika aktiviteter. Vårt viktigaste redskap är idag där aktuella pressmeddelanden tillsammans med högupplösta bilder alltid finns tillgängliga. Inför varje aktivitet skickas ett fylligt pressmeddelande ut via mejl till våra presskontakter samtidigt som det läggs upp på Newsdesk.se. Sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar är också viktiga kanaler som används för att nå ut. KHVCs WEBBPLATS Som komplement till profilbroschyren Skåne det kraftfulla konsthantverket som lanserades 2010, har Tourism in Skåne utvecklat en hemsida som ligger under den officiella sidan skane.com. Konsthantverkscentrum fungerar som redaktör för sidan som uppdateras 3 ggr/år (september, januari och maj) med ett nytt urval aktuella tips, utställningar och evenemang med anknytning till konsthantverksområdet i Skåne och dess kulturarv. Därutöver finns närmare 150 besöksmål som söks direkt via karta, sökord eller sidans olika rubriker. Sidan är länkad till KHVCs webbplats konsthantverk.info. KONSTHANTVERK.SKANE.COM Natur- och kulturbussen är ett kollektivtrafikprojekt som bl. a. drivs av Region Skåne för att förbättra tillgängligheten till spännande natur- och kulturupplevelser i regionen. På presenteras attraktiva besöksmål som kan nås via kollektivtrafiken i regionen. Elva av KHVCs anslutna deltar i projektet. MER! KHVC sökte och erhöll medel från VG-region för att under ett år ingå i olika sammanhang och mötesgrupper för att på olika sätt stärka och stötta konsthantverk, slöjd och design i VG-regionen, helt enkelt MER! Projektet har resulterat i att 11

12 KHVC har representation i flera olika offentliga sammanhang där nya samarbeten resulterat i ökad exponering för konsthantverket. Medverkan i Handelskammardagen och JulForm är två evenemang där vi skapade stor uppmärksamhet. KHVC har representation i följande sammanhang: Styrgruppen för Folk och Formnätverket. Visionsgruppen för Kulturkalaset 20 år framåt Styrgruppen för Göteborgs Stads satsning JULSTADEN. Styrgruppen Natur & Kulturturism - övriga deltagande organisationer är Västkuststiftelsen, Bohusläns Museum, Västsvenska Turistrådet, Kultur i Väst, Botaniska Trädgården. Västsvenska handelskammarens kreativa råd. Handelskammardagen Göteborg 3 oktober Västsvenska handelskammarens årliga näringslivsdag på Svenska Mässan i Göteborg hade huvudtemat Kreativa Västsverige. I evenemanget deltog 1500 representanter för det västsvenska näringslivet. Folk och Form/KHVC erbjöds att delta kostnadsfritt med en informations- och utställningsplats. Folk och Form deltog även i två diskussioner med temat Vad kan kreativitet och utövare kan bidra med i vår region samt Nya samarbetsformer. Folk och Form/KHVC visade inlånade objekt från konsthantverkskooperativet Sintra som placerades tydligt uppmärkta runtom i lokalerna. Det visades dessutom slöjd från Liljevalchs slöjdutställning tillsammans med en slöjdare som demonstrerade sitt hantverk. Montern var mycket välbesökt och flera nya kontaktytor skapades. Ett direkt resultat är att KHVC efter dagen ingår i Västsvenska Handelskammarens kreativa råd. INTERNATIONELLT I KHVC verksamhetsplan ingår att organisationen skall verka för att stärka området även i ett internationellt perspektiv. Det innebär främst att utveckla nätverk och skapa kontakter för att möjliggöra internationella utbyten och samarbeten. WCC World Crafts Council International World Crafts Council (WCC) grundades 1964 och är en Non Government, nonprofit organisation. WCC är världens enda internationella NGO inom konsthantverksområdet som är anslutet till MRS USCHA KRISHNA PRESIDENT WCC INTERNATIONAL, A WORLD CRAFTS SUMMIT I CHENNAI, INDIEN UNESCO med en konsultativ status. Idag omfattar WCC fem regioner - Africa, Asia Pacific, Europe, Latin America och North America och Sverige representeras av KHVC. Genom att arbeta med länder, organisationer och media på olika nivåer har WCC som mål att ge de utövande konsthantverkarna en röst i samhället. Uppdraget är mycket viktigt för området i en tid då industrialisering och modernisering har marginaliserat konsthantverkets roll i samhället. Den 7-10 oktober arrangerade WCC International konferensen Kaivalam the future is handmade - A World Craft Summit i Chennai, Indien. Totalt deltog cirka 500 personer från i stort sett hela världen. Som en del av Kaivalam arrangerades även WCC Internationals 17:e General Assembly där delegater från ett 40-tal länder samlades för att utse en ny president för de kommande fyra åren. Från och med 2013 flyttas verksamheten från Indien till Kina. Under de fyra år som Indien ansvarat för WCC har ett stort arbete bl. a. lagts ner på att påverka politiker och makthavare i hela världen för att lyfta fram konsthantverket och utövarnas villkor. WCC-World Crafts Council Europe är den region där Sverige ingår och representeras av KHVC. Inom ramen för WCC- Europe arrangeras ett årligt General Assembly där delegater från de europeiska medlemsorganisationerna möts för att diskutera och besluta om gemensamma frågor samt utbyta information och erfarenheter. Årets möte arrangerades av Crafts Council i London den juni. Representanter från 13 länder deltog. Crafts Councils Executive Director, Rosy Greenlees, valdes till ny president för WCC-Europe vilket också innebär att sekretariatet kommer att flytta från München till London. Övriga styrelsemedlemmar kommer från Irland, Norge, Danmark och Belgien. Att Crafts Council, som är den mest betydelsefulla organisationen inom området i Europa, nu tar över huvudansvaret för WCC Europe kommer att ha stor betydelse för att stärka det internationella samarbetet. Under de år KHVC varit medlem i WCC har vårt internationella kontaktnät stärkts avsevärt. Vi har medverkat till att Sverige representerats i WCCs gemensamma specialutställningar som genomförts i olika sammanhang. Med support från KHVC har de anslutna haft möjlighet att söka till utställningar arrangerade av WCC eller dess medlemsorganisationer. NNCA Nordic Network of Craft Associations År 2009 bildades NNCA Nordic Network of Craft Associations, ett nätverk bestående av de ledande organisationerna inom området i respektive land, dvs KHVC/KIF, Norske Kunsthåndverkere, Danske Kunsthaandværkere och finska Ornamo. Sedan dess har organisationerna haft möten minst en gång per år. Den 29-12

13 31/8 var mötet förlagt till Stockholm där KHVC stod för värdskapet i samverkan med KIF. För att ge deltagarna en bild av hur konsthantverksområdet presenteras i Stockholm besöktes Nationalmuseum, kooperativen och Gutavsbergs konsthall. Temat för mötet var denna gång affärsmöjligheter där vi bland annat diskuterade vilka projekt som kan vara lämpliga att samarbeta kring och vilka planer som finns. Dagarna avslutades med en genomgång av MU-avtalet i kombination med en workshop. NNCA har bl a resulterat i att norska konsthantverkare har deltagit i Formex och att fem utvalda svenska konsthantverkare fick ställa ut gratis på Danska konsthantverkares marknad i Köpenhamn i augusti. Mötena har hittills finansierats med bidrag från Nordisk Kulturfond. Culture and Tourism: Realising the Value, North Yorkshire, England Våren 2010 besöktes KHVC Göteborg av en delegation från North Yorkshire, England. De hade i uppdrag att kartlägga och knyta kontakter inom konsthantverksområdet i Västra Götaland med fokus på framtida samarbeten och utbyten. Besöket resulterade i en inbjudan till KHVC att medverka i ett seminarium i North Yorkshire, England den 5/3 om hur kultur och turism kan samverka. KHVC tillsammans med en representant för VG-regionen presenterade stukturerna inom konsthantverket i Sverige för ett 100-tal personer. Tillfälle gavs också att diskutera eventuella framtida samarbeten. Övrigt Utöver ovanstående satsningar fungerar KHVC som stödorganisation för anslutna som önskar genomföra internationella projekt. ÖVRIGA SAMARBETEN SKAPANDE SKOLA, FOLDER ILUSTRATION: EMILI SVENSSON Centrumbildningarna 2010 och 2011 deltog Centrumbildningarna i samarbete med gemensamma montrar på Skolforum i Stockholm och Mötesplats skola i Göteborg där avsikten var att gemensamt marknadsföra Centrumbildningarna mot skolvärlden som en länk till de fria kulturutövarna. Insatsen resulterade i att organisationerna i samverkan erbjöds att arrangera det estetiska torget på 2012 års Skolforum. Erfarenheterna visar tydligt att vi har allt att vinna på en gemensam profilering av Centrumbildningarna där vi lyfter fram den breda kompetens inom alla kulturområden som vi representerar. Förutom satsningen på samarbetet kring Skapande skola har regelbundna möten hållits för att diskutera övriga gemensamma frågor. Centrumbildningarna har representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AFkulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper. Möten har hållits med AF-kultur i syfte att öka informationsutbytet och samarbetet. SDS svenskt Designsamarbete Är ett nätverk initierat av Svensk Form där bl.a. Svensk Form, SVID, Konsthantverkscentrum, KIF, Sveriges Designer, Svenska Tecknare, Svenska moderådet och Designers i Skåne DISK ingår. Övriga kontakter och förmedling Av de institutioner och organisationer KHVC haft kontakt med kan särskilt nämnas: Stockholmsmässan, Svenska Mässan, Konsthantverkskooperativen, KIF/KRO, Kulturrådet, Stockholms auktionsverk, Föreningen Svensk Form, Sveriges konstföreningar, Statens konstråd, Österlenskolan för Konst och Design, Högskolan för Design och Konsthantverk, Konstfack, Röhsska museet, Göteborgs stad, Västra Götalands region, Region Skåne, Tourism i Skåne, Örebro kommun, Konstfrämjandet, Örebro läns museum m.fl. Dessutom har kontakter förmedlats till tidningar, tidskrifter, mässarrangörer, gallerier, konstkonsulter, inköpare, arkitekter, butiker och privatpersoner. Stockholm På styrelsens uppdrag Mio Schlegel, VD NNCA- NORDIC NETWORK OF CRAFT ASSOCIATIONS, MÖTE I STOCKHOLM FOTO: MIO SCHLEGEL 13

14 KONSTHANTVERKSCENTRUM Stockholm Bellmansgatan 5, Stockholm Tel: Fax: E-post: Göteborg Kastellgatan 21, Göteborg Tel/fax: E-post: Malmö Tegnérgatan 60A, Limhamn Tel: E-post: 14

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2010

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2010 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2010 1 ÅRET I KORTHET KHVC:s verksamhet har bedrivits inom områdena utställningar, mässor, marknader, förmedling, kunskapsförmedling, information,

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum - verksamhetsberättelse 2014

Stiftelsen Konsthantverkscentrum - verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Konsthantverkscentrum - verksamhetsberättelse 2014 Året i korthet Konsthantverkscentrums verksamhet har bedrivits inom försäljning och förmedling, utställningar och konstfrämjande projekt, marknadsföring,

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum Verksamhetsbeskrivning med handlingsplan för 2015

Stiftelsen Konsthantverkscentrum Verksamhetsbeskrivning med handlingsplan för 2015 Stiftelsen Konsthantverkscentrum Verksamhetsbeskrivning med handlingsplan för 2015 Innehåll: 1. Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Syfte Mål Strategi De anslutna konsthantverkarna uppdragsgivarna 2. Handlingsplan

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2017 1(6) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Konstorganisationer i Skåne

Konstorganisationer i Skåne KulturSkåne Konstorganisationer i Skåne Innehåll Inledning 4 Institutet för konstnärer och konstförmedlare 5 Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare 6 Svenska

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar

ANSÖKAN OM UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING 2017 För konstföreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar Sidan 1 (4) Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. OBS! En kopia på kontraktet ska också skickas med. VÄNLIGEN

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek

Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Resurscentrum Workshop Halmstad 29e april Halmstads stadsbibliotek Vid pennan: Anders Gustavsson KRO/KIF Introduktion Konstkonsulent Anne Lang hälsade alla välkomna. Sven Lundström, museichef Hallands

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019

Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 10 Ansökan om värdskap för UITP:s världskongress och utställning i Stockholm 2019 Ärendebeskrivning Godkännande

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Framtidens lärande är här och nu!

Framtidens lärande är här och nu! Information till utställare Framtidens lärande är här och nu! En arena för skolutveckling, IT och lärande 14+15 16 maj på Factory/Nacka strandsmässan Arrangeras av: Utställarinformation Framtidens Lärande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014

Datum Dnr Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Kulturnämnden Vesna Weber Ekonomicontroller 040-675 37 33 Vesna.Weber@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-28 Dnr 1302588 1 (5) Kulturnämnden Omdisponeringar inom ramen för budget 2014 Ordförandens förslag

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Sölvesborg december 2006 Verksamhetsberättelse 2005-2006 Bakgrund Regionalt Resurscentrum för kvinnor i Blekinge (RRC Blekinge) var ett projekt som drevs av Region Blekinge i samarbete med NUTEK och Länsstyrelsen.

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM

KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM KONSTEN OCH KONSTNÄRSCENTRUM ETT PROJEKT OM KONSTENS ROLLER I KOMMUNALA VERKSAMHETER Genomfört med stöd av Sjuhärads kommunal förbund i Borås-regionen. Under projekttiden 2014 och 2015 var offentlig konst

Läs mer

Konstepidemin utökar!

Konstepidemin utökar! Konstepidemin utökar! Konstepidemin i Göteborg har nu existerat i 20 år. Förutom att vara en arbetsplats för 100-talet konstnärer som verkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, drivs också

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

ANNA OLSSON September 2015

ANNA OLSSON September 2015 ANNA OLSSON September 2015 Anna Olsson är textilkonstnär och arbetar främst med bildvävar där berättandet står i centrum. Hon har genom sitt arbete mött människor som befinner sig i en av de mest utsatta

Läs mer

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling

Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Nordens viktigaste mötesplats om hållbar affärsutveckling Datum: 1 juni 2017 Plats: Sheraton, Stockholm Tid. 09:00 17:00 + mingel Arrangörer: Aktuellt Hållbarhet + medarrangör (Läs mer om möjligheten att

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken.

Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Ansökan; Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå 2014 (21-24/8) Bottenvikens Skärgårdsfest i Piteå en arena och mötesplats för hela Bottenviken. Bakgrund; PiteUnika ekonomisk förening med 36 medlemsföretag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa

Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Livsmedelsforum 2017 Den nationella konferensen om miljö, hållbarhet och hälsa Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2017 tar för andra året

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Fördubbla anslagen Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och

Läs mer

BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI

BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI Välkommen till... 2017 BORÅS FIRST HOTEL GRAND FREDAG 24 FEBRUARI 2017 Ett HR-event på First Hotel Grand Fredagen den 24 februari arrangeras HR-Dagen 2017 på First Hotel Grand i Borås. Då hoppas vi att

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN Innehåll 1. Illustratörcentrums fokus 2015 2. Ordinarie verksamhet 3. Budget 1. Illustratörcentrums fokus 2015 Under 2015 fortgår arbetet med att vidareutveckla

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Upprop för den fria scenkonsten

Upprop för den fria scenkonsten Upprop för den fria scenkonsten inbjudan till dialog Den fria professionella scenkonsten är idag en självklar del av det svenska kulturlivet som bidrar till en dynamisk, högklassig och varierande scenkonst.

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning till konstnärer

Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning till konstnärer Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (7) Datum 2015-06-11 Vår referens Orrit Stahlénius Kultursekreterare orrit.stahlenius@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till förändring av stödet för utställningsersättning

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Innehåll. Inledning 2 Målgrupp 2 Mål, metod och resultat 2 Samarbeten under år 3 5 Sammanfattning 5

Innehåll. Inledning 2 Målgrupp 2 Mål, metod och resultat 2 Samarbeten under år 3 5 Sammanfattning 5 ! Avrapportering av år 3 1 sept 2011-31 aug 2012 Innehåll Inledning 2 Målgrupp 2 Mål, metod och resultat 2 Samarbeten under år 3 5 Sammanfattning 5!1 Inledning Allebarnsrätten grundar sig i en insikt i

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2016 1(5) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider.

Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. Norra Europas största fackmässor för hotell, restaurang, storkök, fast food, vin, öl, sprit och cider. 26 29 april 2016 Erbjudande! Boka plats på Vinordic eller GastroNord senast 31 mars 2015 så får du

Läs mer

Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda

Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda Pressmeddelande Kulturrevolutionen i Boda OPEN - EN SALUHALL FÖR DESIGN OCH KONSTHANTVERK Det hela började i en potatislada i Båstad. I en lada full av sättpotatis formulerades idéen om en sommarbutik

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer