Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011"

Transkript

1 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2011 STIFTELSEN KONSTHANTVERKSCENTRUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all industrialisering, globalisering och digitalisering runt omkring oss ha skapat en ny, stark längtan efter handgjorda saker. Att allt fler intresserar sig för hållbarhetsfrågor är också en anledning till att Konsthantverkscentrum ser ljust på framtiden. För visst har unika saker, tillverkade för hand i Sverige, bra förutsättningar att hålla både för ögats och handens slitage. Under 2010 och 2011 fick Centrumbildningarna ett tillfälligt extra bidrag på 10 miljoner kronor per år. Pengarna var avsedda att öka sysselsättningen bland kulturskapare och att stärka dynamiken på deras arbetsmarknad. För KHVC innebar det tillfälliga bidraget till exempel att vi kunde fortsätta förnya vår hemsida, förstärka och vidareutveckla verksamheten i Skåne och utveckla såväl det egna arbetet som samarbetet med centrumbildningarna kring Skapande skola. Samtliga långsiktiga investeringar i Konsthantverkscentrums framtid. Under 2012 försvinner det tillfälliga bidraget, vilket naturligtvis förändrar förutsättningarna för vårt arbete. Vi kommer dock att ta tillvara de erfarenheter vi gjort och fullfölja satsningarna med tillgängliga resurser. Annica Kvint, styrelseordförande Stiftelsen Konsthantverkscentrum 2

3 ÅRET I KORTHET KHVC:s verksamhet har bedrivits inom Försäljning och förmedling Marknadsföring, press och profilering Utställningar och konstfrämjande projekt Företagsutveckling, fortbildning och konsultation Verksamhet har främst bedrivits i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro med omnejder. STOCKHOLM FURNITURE FAIR, KHVC FOTO: PER BJÖRN UPMARKET, GÖTEBORG, MARIANNE HALLBERG FOTO: BIBBI FORSMAN 8 Vid årsskiftet var 838 professionella konsthantverkare anslutna till KHVC. 8 KHVC har från Statens kulturråd erhållit ett verksamhetsbidrag på KHVC har från Kultur Skåne erhållit ett verksamhetsbidrag på KHVC har från Regional utveckling i Skåne erhållit projektbidrag på KHVC har arrangerat Upmarket, en utomhusmarknad för konsthantverk i Göteborg. 8 KHVC har genomfört Unik Form -11, en marknad för konsthantverk i Staffanstorp, Skåne. 8 KHVC har vid två tillfällen deltagit i Formex på Stockholmsmässan. 8 KHVC har deltagit i Stockholm Furniture Fair på Stockholmsmässan. 8 KHVC har varit samarbetspart i genomförandet av Julform på Röhsska museet i Göteborg. 8 KHVC har i samarbete med övriga centrumbildningar genomfört deltagande i Skolforum på Stockholmsmässan. 8 KHVC har i samarbete med andra centrumbildningar deltagit i Mötesplats skola, en mässa i Göteborg. 8 KHVC har i samarbete med övriga centrumbildningar medverkat på Stockholms läns kulturnäts nätverksträff. 8 KHVC har i samarbete med övriga centrumbildningar varit Stockholm stads medarrangör vid träff mellan kultur och skola. 8 KHVC har arrangerat informationsmöten om Skapande skola i Stockholm och Göteborg. 8 KHVC har samarbetat med AF-kultur i genomförandet av European Job Culture, en internationell jobbmässa i Stockholm. 8 KHVC var en av fyra organisationer som med stöd av VG-region gemensamt ägde och drev VSBK - Västsvensk byggkonst. 8 KHVC har utvecklat webbplatsen konsthantverk.skane.com i samarbete med Tourism in Skåne. 8 KHVCs anslutna i Skåne har deltagit i projektet Natur- och Kulturbussen. 8 KHVC har samarbetat med Västsvenska Turistrådet i lanseringen av webportalen Design, konst och konsthantverk. 8 KHVC har genomfört åtta utställningar i Galleri KHVC i Örebro. 8 KHVC har i samarbete med Sveriges konstföreningar genomfört det webbaserade projektet Konsthantverket flyttar in. 8 KHVC har varit medarrangör i Region Skånes publika evenemang Skånedagarna på Bosjökloster. 8 KHVC har genomfört Exklusiv expo i samarbete med Daniel Berlin krog i Skåne Tranås. 8 KHVC har ingått i projektgruppen för Svensk Forms utställning Swedish Love Stories i Milano och på Röhsska museet i Göteborg. 8 KHVC har arrangerat tre publika föreläsningar i Örebro. 8 KHVC har i samverkan med Stockholms auktionsverk och Konsthantverkarna arrangerat ett publikt seminarium på temat Konsthantverk idag - auktionsföremål i morgon. 8 KHVC har i samverkan med Österlenskolan för Konst och Design och med bidrag från EU:s LEADERpogram slutfört POFF en fortbildning för konsthantverkare inom konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. 8 KHVC har arrangerat fortbildning inom e- handel och marknadsföring via sociala medier i Hässleholm och Stockholm. 8 KHVC har genomfört ett informationsmöte i samarbete med nordisk E-handel i Malmö. 8 KHVC har på uppdrag av Helsingborgs stad genomfört en förstudie med syfte att övergripande beskriva möjligheterna för staden att profilera sig som stark publik arena för nutida konsthantverk, design och slöjd. 8 KHVC, Konstfrämjandet och Konstnärcentrum syd har på uppdrag av Kultur Skåne påbörjat en kartläggning och ett organi - sationsförslag med fokus på Skapande Skola, bildkonst och form i Skåne. 8 KHVC, Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Svensk Form Väst och ADA har i samverkan påbörjat en förstudie för att utreda möjligheten att skapa ett centrum för slöjd, konsthantverk och design i Göteborg. 8 KHVC har publicerat 25 digitala nyhetsbrev under året. 8 KHVC är svensk medlemsorganisation i WCC-Europa och WCC International och har deltagit i möten i Irland. 8 KHVC är svensk medlem i NNCA Nordic Network of Craft Associations och har deltagit i möte i Helsingfors. 8 KHVC ingår i nätverket SDS svenskt designsamarbete. 3

4 STIFTELSEN STYRELSE Ordförande: Tom Hedqvist rektor Beckmans designhögskola, Stockholm, vald t.o.m. vt 2011 ersattes av: Annica Kvint, journalist, vald t.o.m. vt Vice ordförande: Eva Skarbäck, keramiker, Stockholm, KIFs 1:e repr. vald t.o.m. vt Ny vice ordförande kommer att väljas under Ledamöter: Åsa Berndtsson, keramiker, Onsala, vald t.o.m. vt 2013 ersatte Eva Skarbäck som KIFs 1:e repr. Synnöve Mork, formgivare, Stockholm, vald tom vt Ida Lindberg, smyckekonstnär, Göteborg, vald tom vt 2012, avgick i sept 2011, platsen är vakant tv. Niklas Ejve, smyckekonstnär, Stockholm, representant för de anslutna, vald t.o.m. vt Suppleanter: Hanna Grill-Lyssarides, glaskonstnär, KIFs andre repr. Stockholm, vald t.o.m. vt 2011 ersattes av: Johan Wingestad, keramiker och ordförande KIF, Stockholm, vald t.o.m. vt Jonas Rooth, glaskonstnär, Kivik, representant för de anslutna, vald t.o.m. vt Anna Sjöberg, konsult, Umeå, vald t.o.m vt Styrelsemöten: Årets styrelsemöten har hållits på KHVCs kontor i Stockholm den 8 mars, 31 maj, 13 september och november. INVALSJURY Invalsjuryn har till uppgift att en gång per år bedöma ansökningar från de konsthantverkare som inte uppfyller de formella kraven för anslutning. Invalsjuryn består av: Ingrid Bärndal, smyckekonstnär och formgivare, Stockholm. Tom Hedqvist, rektor Beckmans designhögskola, Stockholm. Annika Kvint, journalist inom form och design, Stockholm. Årets jurymöte hölls den 15 november. Av 34 sökande antogs 13. ANSTÄLLDA Stockholm: Mio Schlegel, VD. Katarina Avander, ekonomiansvarig. Agnieszka Knap, förmedlare och projektledare. Maria Svensson, förmedlare och projektledare. Ingrid Bärndal, grafisk formgivare. Göteborg: Bibbi Forsman, information och PR. Katarina Karlsson, förmedlare och projektledare. Örebro: Catarina Mårtenson, galleriansvarig. Kristin Rapp, webmaster. Malmö: Pernilla Norrman, förmedlare och projektledare. LÖNER OCH ARVODEN KHVC har haft följande anställda: VD på 100% och ekonomiansvarig på 60 %. Två förmedlare/projektledare med 50% tjänst i vardera Göteborg och Örebro, en med 100 % tjänst och en med 40% tjänst i Stockholm samt en med 75% tjänst i Malmö. En grafisk formgivare med 40% tjänst. Det är totalt 6,15 heltidstjänster fördelat på 10 personer och fyra orter. Till det kommer en 30 % projektanställning i Malmö under tio månader, en projektanställning på 50% under sju månader och en på 30% under 3,5 månader i Göteborg samt timanställd extrapersonal. KHVC har betalat ut löner till 26 personer för en summa av kronor exkl. soc. avg. 13 personer har arvoderats med kronor exkl. soc. avg. för arbete i styrelse och invalsjury. 12 personer har arvoderats med kronor inkl. soc. avg. för andra uppdrag. FINANSIERING Verksamhetsbidrag Statens kulturråd KHVC har från Statens Kulturråd erhållit ett bidrag på avsett för förmedlande verksamhet i syfte att bredda arbetsmarknaden för konsthantverkare. Regionalt bidrag Från Region Skåne har KHVC erhållit som verksamhetsbidrag för KHVC syd. Från VGR kultur har KHVC erhållit för kulturstrategiskt uppdrag. Projektbidrag Regional utveckling i Skåne har beviljat i etableringsstöd för KHVC syd. För genomförandet av Skånedagarna erhöll KHVC i bidrag från Region Skåne. Serviceavgift För att täcka kostnaderna för utskick och övrig service till de anslutna har KHVC debiterat en serviceavgift på moms per ansluten. Lönebidrag KHVC har erhållit i lönebidrag. Övriga intäkter KHVC:s övriga intäkter består av konsultarvoden, projektledararvode, deltagaravgifter samt försäljning av konsthantverk, böcker mm. DE ANSLUTNA KONSTHANTVERKARNA (siffrorna inom parentes anger förhållandet ) KHVC hade 838 (826) anslutna Av dem är 717=86%(708=86%) kvinnor och 121=14% (118=14%) män. Under året har 61(44) personer nyanslutits. 34(30) personer sökte via invalsjuryn och av dessa antogs 13(8). 48(31) nyanslutna har högskoleexamen inom området eller är medlemmar i KIF, KRO, SD eller SA/SIR vilket ger rätt till omedelbar anslutning. 49(30) personer har strukits ur registret. Material De anslutnas fördelning inom materialen är följande: Glas 16% (16) Keramik 41% (42) Metall 22% (21) Textil 31% (32) Trä 9% (9) Annat 37% (29) Observera att många arbetar med flera material. 4

5 VERKSAMHETEN Konsthantverkscentrum (KHVC) är Sveriges största organisation för yrkesverksamma konsthantverkare. Huvudsyftet med verksamheten är att utveckla konsthantverket som näring, bedriva arbetsförmedlande verksamhet samt att verka för att stärka området som konstform. Organisation Konsthantverkscentrum är en stiftelse med säte i Stockholm där också huvudkontoret ligger. Vi har lokalkontor i Göteborg, Malmö och Örebro. På samtliga platser bedrivs regional, förmedlande verksamhet främst genom de olika projekt som genomförs, men även genom direkta kontakter med kunder och uppdragsgivare. KHVC fungerar då som en länk mellan konsthantverkaren och uppdragsgivaren. Stockholm KHVC har huvudkontor i Stockholm. Där finns verksamhetsledning, ekonomifunktion, administration och allmän service till de anslutna inklusive deras presentation på KHVCs webbplats. Internationella kontakter med främst WCC World Craft Council och NNCA Nordic Network of Craft Associations hanteras också av huvudkontoret. I det regionala arbetet ingår Formex - mässan, Stockholm Furniture Fair och Skolforum, samt övriga kontakter med Stockholmsmässan, Sveriges Konstfören - ingar, Centrumbildningarna, AF kultur/ - media, konsthantverkskooperativen, SDS svenskt designsamarbete KIF/KRO och andra samarbetspartners. Huvudkontoret arrangerar även kompetensutveckling och seminarier för de anslutna. Göteborg Göteborgskontoret har huvudansvaret för UPMARKET, KHVCs konsthantverksmarknad, presskontakter, nyhetsbreven samt webbplatsens redaktionella innehåll. KHVC Göteborg arrangerar även seminarier och konferenser. Genom ett flertal projekt har ett gott samarbete etablerats mellan KHVC och Kulturkalaset, konsthantverkskooperativen, HDK, Röhsska museet, ADA, VG-regionen, kommunen, centrumbildningarna etc. KHVC ingår i AF Kulturs nationella branschråd för konstoch formområdet beviljades KHVC ett treårigt kulturstrategiskt uppdrag där fokus främst ligger på att stärka det regionala konsthantverket som besöksnäring. Örebro I Örebro driver vi Galleri KHVC i kommunens utställningslokal i friluftsmuseet Wadköping. Med cirka besökare årligen är Wadköping ett av stadens viktigaste turistmål. Den publika verksamheten ger oss också möjligheter att direkt nå ut till kunder och uppdragsgivare. Vi har ett gott samarbete med bl. a. övriga utställningsarrangörer i staden. Galleri KHVC är, förutom kooperativen, ett av de få gallerier i landet som uteslutande visar konsthantverk. Vi arrangerar minst åtta utställningar per år och för att förstärka galleriverksamheten arrangeras publika föreläsningar på Örebro läns museum. Vi har också ett gott samarbete med Örebro kommun, Konstfrämjandet, konstkonsulenten, nätverket The Art of Sweden m.fl. KHVC Örebro har förutom ansvar för galleriet även huvudansvaret för uppdatering av informationen på KHVCs webbplats. MARIA SKÄRLUND "MYLLERBURKAR", STENGODS GALLERI KHVC FOTO: KRISTIN RAPP Malmö Med ett verksamhetsbidrag från Kultur Skåne och ett tillfälligt projektbidrag från Regional utveckling i Skåne driver KHVC sedan 2009 verksamhet i Skåne. Till grund för satsningen låg en interregional förstudie finansierad av Kultur Skåne som genomfördes av KHVC under 2007 med syfte att kartlägga förutsättningar och behov i regionen. Studien visade att det främst är två områden verksamheten bör fokusera på; att utveckla området som näring samt att stärka området som samtida konstform. Våren 2010 etablerades kontoret i Sveriges konstföreningars fastighet i Limhamn. Ett flertal projekt har redan genomförts och KHVC är numera en etablerad företrädare för konsthantverket i södra Sverige. Viktiga samarbetspartners är bl. a.österlenskolan för Konst och Design, Sveriges Konstföreningar, Hulténs möbelvaruhus, Tourism i Skåne, Kultur Skåne, hemslöjdskonsulenterna, konsthantverkskooperativen och Krapperups konsthall. KHVCs SERVICE TILL DE ANSLUTNA 8 personlig presentation på KHVCs webb - plats med ord och bild 8 tillgång till exklusiv information om stipendier, kurser, seminarier mm på KHVCs webbplats 8 regelbunden information via digitala nyhetsbrev 8 tillgång till KRO/KIFs arvodesrekommendationer och avtalsmallar 8 möjlighet att söka till jurybedömda utställningar nationellt och internationellt 8 möjlighet att delta i temautställningar i Galleri KHVC 8 möjlighet att söka separatutställning i Galleri KHVC Örebro 8 erbjudande om minst fyra mässdeltaganden/år 8 erbjudande att delta i UPMARKET, mar k - naden i Göteborg 8 erbjudande att delta i Unik Form i Staffanstorp, Skåne 8 möjlighet att delta i seminarier, kurser och konferenser som arrangeras av KHVC Till det kommer service som erbjuds utvalda konsthantverkare. Det kan vara t ex specialutställningar och vissa utställningar i Galleri KHVC samt förmedling av kontakter och uppdrag. Grundservicen ingår i den årliga serviceavgiften som fn är moms per år. För mässdeltaganden debiteras deltagarna en avgift av mässarrangören, men KHVC står för det övergripande avtalet. För deltagande i marknaderna debiteras deltagarna en avgift som täcker en del av projektens faktiska kostnader. Seminarier är antingen kostnadsfria eller genomförs till självkostnadspris. Konferensdeltaganden är avgiftsbelagda. All övrig service och förmedling ingår i serviceavgiften. NYHETSBREV OCH INTERNINFORMATION I alla medlemsenkäter rankas KHVCs nyhetsbrev till de anslutna konsthantverkarna som en av de mest uppskattade delarna i medlemsservicen. Det är en viktig löpande förmedling av uppdrags- och karriärmöjligheter som tävlingar, utställningar, samarbeten, uppdragsutlysningar, kurser, föreläsningar osv. I samband med lanseringen av den nya hemsidan gick KHVC över till digitala nyhetsbrev. Den nya ordningen innebär en helt annan flexibilitet när det gäller att informera om aktuella projekt och aktiviteter, så istället för fyra gånger per år distribuerar vi nu information och nyheter med en till två veckors intervaller i en strukturerad och lättillgänglig form. Under 2011 distribuerades 25 digitala nyhetsbrev. All intern information på hemsidan om KHVCs verksamhet, stipendier, kalendarium, internationella kontakter, kurser mm. uppdateras ständigt och är lätt tillgänglig för medlemmarna via personlig kod. 5

6 GENOMFÖRDA PROJEKT FÖRSÄLJNING / FÖRMEDLING Konsthantverkscentrums anslutna är i huvudsak egna företagare som visar och säljer sina verk/produkter på en rad olika sätt. Genom de olika publika projekt och aktiviteter vi erbjuder dem att delta i skapas förutsättningar för dem att synas och direkt etablera relationer till kunder och uppdragsgivare. UPMARKET Unik Form är en publik inomhusmarknad som sedan 2009 genomförs i Staffanstorp, Skåne, under allhelgonahelgen. Unik form är ett nytänkande samarbete med Hulténs i Staffanstorp, ett av Skandinaviens främsta utemöbelvaruhus. Initiativet utgår från Hulténs arkitektritade utställningshall på 500 kvm. Stockholm Furniture Fair är främst en kontaktmässa som kan ge uppdrag på längre sikt och det är en utmärkt plattform för att lyfta fram konsthantverket och vad det kan tillföra offentliga och privata miljöer. En av deltagarna fick ett uppdrag värt som en direkt följd av årets mässa. UNIK FORM 2011 UPMARKET FOTO: BIBBI FORSMAN UPMARKET, KHVCs konsthantverksmarknad i Trädgårdsföreningen, Göteborg arrangerades den augusti som en del av Kulturkalaset. Första dagen ställdes in pga häftigt ihållande regn. De återstående två dagarna avlöpte utan problem och totalt hade vi besökare. Fredagens bortfall verkar inte ha påverkat försäljningsresultatet nämnvärt och omsättningen uppskattas till mellan och En tendens som vi ser är att kunderna generellt köper dyrare föremål än tidigare. Vi hade 53 platser denna gång fördelat på 44 enskilda och tre kooperativ. UP/FRESH, avdelningen för studenter, utökades till fem platser som 20 studenter från HDK och Steneby delade på. UP/FRESH är ett sätt att förnya marknaden och få in nya uttryck. Samtidigt är det ett sätt att marknadsföra KHVC till studenter. Tävlingen om bästa marknadsstånd vanns av Carina Cresta och Lena Åberg. Priset består av gratis deltagande nästa år, bild på affisch och inbjudan samt utställning på valfri plats i parken. I juryn ingick Anders Färdig, designchef och VD, Designhouse Stockholm, Anders Englund, designchef, Offect, Marianne Hallberg, keramiker och Tommy Hansson, smed och vinnare Hulténs tömmer huset och erbjuder sina kunder ett kvalitetsevenemang med ett 40- tal utställare från hela landet som alla är anslutna till KHVC. Förutom ordinarie marknadsföring görs även en social mediakampanj på bl. a. Facebook och Twitter. Unik form attraherar närmare 4000 besökare och årets utvärdering visade på en försäljning på närmare under två dagar. Formex är med sina besökare Skandina - viens största fackmässa i present- och inredningsbranschen. Sedan 1994, då KHVC deltog första gången, har 300 medlemmar visat sina produkter på mässan. Formex arrangeras två gånger per år, i januari och augusti och är det projekt som enskilt genererar störst intäkter för de anslutna. Under 2011 års mässor deltog 76 personer. Under senare år har den sammanlagda försäljningen på de båda mässorna uppskattningsvis legat mellan 3 och 5 miljoner ex. moms. Eftersom Formex är en fackmässa, där kunderna är återförsäljare, motsvarar det med handelns påslag en försäljning på mellan 7,5 och 12,5 miljoner inkl. moms i konsumentledet. Det betyder att omsättningen för KHVCs anslutna på de båda Formexmässorna årligen kan generera intäkter till statskassan på mellan 1,5 och 2,5 miljoner enbart i moms. Stockholm Furniture Fair Stockholm Furniture Fair, är med sina besökare landets viktigaste mötes - plats för nordisk design. KHVC deltar med en gemensam monter på 36 kvm där verk av nio personer visas. Med placering i den nya hallen för offentlig miljö tredubblades antalet kontakter jämfört med förra mässan. Som en del i mässans seminarie - program gjorde sex av deltagarna en utförligare presentation av sina arbeten. STOCKHOLM FURNITURE & LIGHT FAIR FOTO: PER BJÖRN Julform 9-11/12 Är en publik högklassig julmarknad på Röhsska museet i Göteborg som initierades 2010 av en grupp fristående formgivare. Totalt deltog cirka 40 personer och antalet besökare uppskattas till under tre dagar. Från och med 2011 ingår KHVC som en samarbetspartner i projektet. Skolforum, Stockholm SKOLFORUM, CENTRUMBILDNINGARNA FOTO: ANDERS LORENTZON Med anledning av det utökade anslaget och uppdraget att samarbeta inom ramen för Skapande skola medverkade Centrumbildningarna 2010 för första gången tillsammans på skolvärldens egen årliga mässa - Skolforum i Stockholm. Inför 2011 togs beslut om en fortsatt medverkan på Skolforum samt en utökad insats på Mötesplats skola i Göteborg. Skolforum arrangerades på Stockholmsmässan och pågick 31 oktober 2 november. Centrumbildningarna hade en monter på 32 m2 i området för Kultur. I montern förmed- 6

7 lades inspiration och kulturpaket för Skapande skola. Varje dag presenterades minst två olika medlemsaktiviteter tillsammans med olika filmprojekt från skolan i vår filmhörna. På ämnestorget för praktiska ämnen arrangerades fyra workshops med olika medlemmar och i Heta hörnet en före läsning om varför kultur är viktigt i skolan. Vårt mässprogram marknadsfördes genom Centrumbildningarnas uppdaterade hemsida och genom två olika nyhetsbrev under våren och hösten som dessutom innehöll gratis inbjudan till mässan, samt genom respektive Centrumbildnings kanaler. Ett pressmeddelande gick ut i slutet av september. Den gemensamma informationsfoldern paketerades tillsammans med ett erbjudande från varje Centrumbildning och delades ut till besökarna. Skolforums besökarantal uppgick till personer, att jämföra med året innan. Antalet regi strerade kontakter blev därmed också färre än Vårt budskap - att både förmedla utbildnings- och skolpolitik, berätta om Centrumbildningarnas roll och samtidigt presentera tolv olika kulturformer - är omfattande och en tydlig inriktning och målsättning är därför viktig. Det är en styrka att ställa ut tillsammans och visar på en fantastisk konstnärlig bredd. Detta genererar uppdrag och förfrågningar om att komma ut till kommuner och skolor för att berätta vad vi kan göra för dem och kan långsiktigt skapa möjligheter till konkreta medlemsuppdrag. KHVC ansvarade för projektledning av hela mässdeltagandet samt utformandet av montern. Vid sidan om Skolforum har projektet planerat, förberett och medverkat på Stockholms läns kulturnäts nätverksträff den 31/3 och presenterat vår verksamhet. Projektet har också medverkat i Av egen kraft i Karlstad den 31/10-1/11 och informerat om sin förmedlande roll i Skapande skola. Mötesplats skola, Göteborg Under höstlovet, 31/10 1/11 arrangerades för andra gången Mötesplats Skola på Svenska Mässan i Göteborg. På motsvarande sätt som på Skolforum deltog Centrumbildningarna med en gemensam monter. Genomförandet koordinerades med Skolforum i Stockholm och samma form användes för såväl monterutformning som trycksaker. För att locka besökare och förstärka budskapet genomfördes sex olika monteraktiviteter under de två dagarna. På utställarscenen informerade Författarcentrum om Skapande skola följt av korta smakprov på vad det i praktiken kan bestå av. Under de två dagarna bestod Mötes - plats Skolas cirka besökare av lärare - från förskola till gymnasielärare, specialpedagoger, skolledare, rektorer, förvaltnings - chefer, politiker och övrig personal som arbetar inom utbildning. MÖTESPLATS SKOLA, CENTRUMBILDNINGARNA FOTO: BIBBI FORSMAN Skapande skola KHVC gjort en kartläggning av hur de anslutna kan arbeta inom ramen för Skapande skola. Elva projekt har formulerats och de ingick också i materialet som presenterades på Skolforum och Mötesplats skola. De presenteras också på KHVCs hemsida. SKAPANDE SKOLA, CENTRUMBILDNINGARNA Kulan - Stockholms stad Kulan är Stockholms stads mötesplats för kultur och skolan. KHVC och övriga centrumbildningar var medarrangör den 12 september då Kulan genomförde ett inspirationsmöte med 60 kulturombud och 60 kulturaktörer från Stockholm. Syftet denna dag var att möta varandra, att inspireras av genomförda kulturprojekt i skolan och sedan tillsammans diskutera på vilket sätt samarbetet mellan skola och kultur kan fortsätta i den egna verksamheten. European Job Day Culture, Stockholm 17/11 Den 17 november arrangerade Af Kultur Media en jobbmässa på Nalen i Stockholm för kulturarbetsmarknaden i Europa. Målgruppen var kulturarbetare inom alla konst - arter. Dagen innehöll bl. a. seminarier om kulturarbetsmarknaden i olika länder i Europa, information om finansiering av kulturprojekt, auditions och portfoliovisningar. KHVC ingick i arbetsgruppen för bild och form som arrangerade portfoliovisningar för konstnärer/konsthantverkare med inriktning mot konst i offentlig miljö. Av 150 anmälda valdes 25 personer ut som fick 10 minuter vardera att presentera sig på. Panelen bestod av representanter för Stockholms läns landsting, SL och Statens konstråd. Västsvensk byggkonst (VSBK) VSBK var från början ett regionalt initiativ där KHVC initialt var en av fyra ägarorganisationer. Målsättningen är att vidga arbets marknaden för offentlig konst genom att skapa en plattform för samarbete mellan konstnärer, byggherrar och projektörer. Verksamheten finansierades till stor del med bidrag från Västra Götalandsregionen I september övergick ägandet av VSBK till de anställda som driver verksamheten vidare utan regionalt stöd. Under 2011 förmedlades uppdrag för totalt till 11 konstnärer. MARKNADS - FÖRING PRESS OCH PROFILERING Många projekt som KHVC genomför syftar till att sprida kunskap om och marknadsföra såväl enskilda medlemmar som området i stort till en bred publik. Inför våra publika projekt genomförs förutom marknadsföring även ett omfattande press- och PR-arbete. Ett utökat samarbete med turismsektorn spelar också en betydande roll för att profilera konsthantverket. KHVCs webbplats konsthantverk.info har genomgått en omfattande rekonstruktion, ett arbete som påbörjades Sidan fick en ny grafisk profil och en total genomgång och förnyelse av både teknik och innehåll har gjorts. Den fungerar nu som ett kraftfullt verktyg att använda i marknadsförings- och informationssyfte. Ledorden för sidan är att den ska vara attraktiv, innehållsrik och lättnavigerad och målet är att den ska fungera som ett re- 7

8 surscentrum för svenskt konsthantverk. Den har en tydlig struktur på innehållet och till vem den vänder sig. Hjärtat är den publika delen där fokus ligger på presentationen av de enskilda anslutna där besökarna på ett enkelt och flexibelt sätt ska kunna hitta vad de söker. De anslutna själva ansvarar för uppdatering av bilder och presentationer och medverkandegraden är idag 67%. Vi vet också att en hel del kontakter mellan konsthantverkare och kunder sker direkt. Större delen av KHVCs kommunikation med de anslutna såsom nyhetsbrev, inbjudningar och övrig information hanteras nu via nätet. "Medlemssidor" har en egen sektion, med inloggning. De innehåller värdefull information om resurser och möjligheter och omfattar såväl det som kan utveckla de anslutna konstnärligt och kulturellt som det som utvecklar och stärker dem som företagare. Under året har sidan besökts av personer av vilka 56% är nya besökare och 44% är återkommande (77,5%) personer är svenskspråkiga och (14,5%) är engelskspråkiga. Övriga representerar 88 olika språk! I genomsnitt tillbringar de närmare fyra minuter på sidan och besöker i snitt 3,45 sidor varje gång. Det totala antalet sidvisningar uppgår till PR och pressbearbetning KHVC arbetar systematiskt med aktiv pressbearbetning inför genomförandet av alla publika aktiviteter. Vårt viktigaste redskap är idag där aktuella pressmeddelanden tillsammans med högupplösta bilder alltid finns tillgängliga. Inför varje aktivitet skickas ett fylligt pressmeddelande ut via mejl till våra presskontakter samtidigt som det läggs upp på Newsdesk.se. Sociala medier som Facebook, Twitter och bloggar är också viktiga kanaler att använda för att nå ut. KONSTHANTVERK I SKÅNE Som komplement till profilbroschyren Skåne det kraftfulla konsthantverket som lanserades 2010, har Tourism in Skåne utvecklat en hemsida som ligger under den officiella sidan skane.com. KHVC fungerar som redaktör för sidan som uppdateras 3 ggr/år (september, januari och maj) med ett nytt urval aktuella tips, utställningar och evenemang med anknytning till konsthantverksområdet i Skåne och dess kulturarv. Därutöver finns närmare 150 besöksmål som söks direkt via karta, sökord eller sidans olika rubriker. Sidan är länkad till KHVCs webbplats konsthantverk.info. Natur- och kulturbussen är ett kollektivtrafikprojekt som bl. a. drivs av Region Skåne för att förbättra tillgängligheten till spännande natur och kultur i regionen. På presenteras attraktiva besöksmål med koppling till naturområden och som kan nås via kollektivtrafiken i regionen. Elva av KHVCs anslutna valdes ut att delta i projektet. Västsvenska Turistrådet - Design, konst och konsthantverk på nätet Under våren 2011 inledde KHVC och Västra Götalandsregionen ett samarbete med Västsvenska Turistrådet kring en design, konst och konsthantverksportal på nätet. Målet var en sökbar sida där man kan hitta aktuell/uppdaterad information om design, konst och konsthantverk i Västra Götaland. Sidan, som ligger som en undersida till den generella Turistrådssidan lanserades under våren 2011 med en internationell facebooktävling. Priset var en helg i Göteborg under Kulturkalaset i augusti med boende på designhotell, personliga visningar av Röhsska Museet och UPMARKET mm. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt och utvecklas i syfte att belysa Västsveriges design och konsthantverk på den nationella och de internationella marknaderna. UTSTÄLLNINGAR OCH KONST FRÄMJANDE PROJEKT För att stärka konsthantverket som konstform och höja statusen för området som helhet genomför KHVC en rad konstfrämjande projekt och evenemang. De bidrar också till att långsiktigt stärka arbetsmarknaden för de professionella konsthantverkarna. Projekten genomförs ofta i samarbete med andra parter. Galleri KHVC är vårt galleri i friluftsmuseet Wadköping i Örebro. Med sina besökare årligen är Wadköping en stor attraktion. I samarbete med övriga utställningsarrangörer i staden arrangeras gemensamma galleri - rundor för att locka ny publik. Under 2011 arrangerades åtta utställningar varav två var samlingsutställningar. Totalt visades verk av 61 personer och antalet besökare var Galleriet är ett uppskattat inslag i Örebros kulturliv och bland kunderna märks bl. a. Örebro läns landsting. KARIN ÖSTBERG Konsthantverket flyttar in - samarbete med Sveriges konstföreningar x.php/konstbildning/konsthantverkscentrum-flyttar-in/ är KHVCs första samarbete med Sveriges Konst fö reningar. Där lyfter Sveriges Konstföreningar och KHVC frågor kring nutida konsthantverk. Genom att samla konsthantverkskritik, aktualiteter i konsthantverksvärlden och information från KHVC förmedlas kunskap, inspiration och utbildning inom området. Projektet presenterar också aktuella konsthant - verkare med två verk vardera som också är till salu genom Sveriges konstföreningars huvudkansli. Skånedagarna, Bosjökloster 3-4 september FOTO: INGRID BÄRNDAL Region Skåne stod bakom nysatsningen på Skånedagarna i Bosjökloster utanför Höör i Skåne den 3-4/9. Evenemanget, som lockade 8

9 cirka besökare innehöll en bred, publik presentation av olika verksamheter i regionen kultur, näringsliv och forskning. KHVC var inbjudna som medarrangör och lyfte fram konsthantverk och slöjd i en egen paviljong med prova på och shoppingmöjligheter. Vi ansvarade för ett tredelat innehåll i en lokal på 32x8 meter. KHVC och Skåne det kraftfulla konsthantverket presenterades med internetuppkoppling, bilder, och infomaterial. Det kompletterades med demonstrationer och miniutställning av två medlemmar med temat Handen bakom. Under vinjetten Besök ett konsthantverkskooperativ arrangerade två skånekooperativ en minibutik med info och försäljning. Alla kan slöjda! var rubriken för hemslöjdskonsulenternas avdelning där de informerade om och visade kravallslöjd, slöjdkubben för barn, kursprogram mm. KHVC stöttades ekonomiskt av Region Skåne till genomförandet. Exklusiv expo - Daniel Berlin krog HELENA ANDERSSON, KERAMIKER KHVC inledde 2010 ett samarbete med stjärnkrögaren Daniel Berlin. Han driver en av Skånes mest välrenommerade restauranger som riktar sig till en köpstark och internationell publik. KHVCs verksamhet och verk av utvalda medlemmar presenteras exklusivt i de två matsalarna under ett år. Verken är till salu. Under 2010 presenterades Jennifer Forsberg och Lena Willhammar, båda keramiker och under 2011 valdes Helena Andersson också keramiker ut att visa sina verk. Samarbetet har gett åtskillig positiv PR/Press för samtliga involverade parter. danielberlin.se/konst.shtml Swedish Love Stories, Milano april För tredje året i rad anordnade Svensk Form en samlingsutställning under designveckan i prestigefyllda Superstudio Píu mitt i Zona Tortona, Milano. I år var det Västra Götalands tur att presenteras under parollen From Västra Götaland with love. JOSEFINE WIEL FRÉDEN, SWEDISH LOVE STORIES FOTO: KATARINA KARLSSON Utställningen hade över besökare under de sex dagarna. Syftet var att visa samtida svensk design och förmedla berättelser om Sverige, Västra Götaland och samtida svensk livsstil, men för de enskilda utställarna handlade det givetvis om att hitta nya kunder, marknader och öka exporten. KHVC ingick i projektgruppen och bland det tjugotal utställare som valts ut att representera Västra Götaland fanns KHVCs Annika Svensson, Carina Cresta och Josefine Wiel Fridén. Övriga KHVC medlemmar som deltog var David Taylor och Jeanette Lennartsdotter. Delar av utställningen visades på Röhsska museet den maj. Det radikala konsthantverket publik föreläsningsserie i Örebro KERSTIN WICKMAN ÅSA SKOGBERG Vid tre tillfällen under 2011 har KHVC arrangerat publika föreläsningar på Örebro läns museum. 25/9 Kerstin Wickman Det radikala konsthantverket och hur det ser ut idag 30/10 Åsa Skogberg Samtida smycken ett uppror in på bara skinnet 13/11 Surolle Jögge Sundqvist - "Form följer fibrer - berättelser om slöjdform och folkkonst Arrangemangen genomfördes i samarbete med konstkonsulenten i Örebro län och ett drygt 40-tal personer deltog. Konsthantverk idag - auktionsföremål i morgon, publikt seminarium 1/9 I samarbete med Stockholms auktionsverk och Konsthantverkarna arrangerades ett publikt seminarium i Auktionsverkets lokaler på Nybrogatan i Stockholm. Syftet är att bygga upp ett intresse för samtida konsthantverk hos auktionsverkets publik. Kerstin Wickman inledde med en historisk återblick fram till nutid följt av ett samtal mellan Kerstin, Mårten Medbo och Anna Lerinder, båda keramiker. Seminariet för - stärktes med en miniutställning med verk av Mårten och Anna. Evenemanget marknadsfördes via Auktionsverkets, KHVCs och Konsthantverkarnas hemsidor och genom mejlutskick till kunder och medlemmar. Cirka 170 personer anmälde sig och cirka 130 deltog. Seminariet var det första i en serie där olika material och konstnärskap lyfts fram. FÖRETAGS - UTVECKLING FORTBILDNING OCH KONSULTATION I KHVCs uppdrag ingår att arrangera kurser och seminarier. Syftet är att stärka medlemmarna i deras yrkesroll med utgångspunkt från deras specifika förutsättningar och behov. POFF påbyggnadsutbildning för konst - hantverkare inom området konstnärlig gestaltning i privat och offentlig miljö. KHVC och Österlenskolan för Konst och Design har i samverkan beviljats medel inom ramen för EU:s landsbygdsutvecklingsprogram för att genomföra fortbildningsprojektet POFF. Syftet var att ge professionella utövare möjlighet att utveckla och stärka sin roll genom att öka den egna kompetensen, men också genom att utbilda och involvera beställare. POFF startade i december 2009 med kick-off på Ystads konstmuseum och fortsatte med tre öppna heldagsseminarier och en fortbildning. I seminarierna deltog ca 70 personer per tillfälle. Fortbildningen var öppen att söka av alla yrkesverksamma konstnärer men KHVCs anslutna hade företräde till en del av platserna. Av 25 deltagare var 12 9

10 anslutna till KHVC. Deltagarna fick verkliga projekt att arbeta med under 2010 och kursen avslutades och redovisades med katalog och utställning på Skissernas museum i Lund i mars Utbildningen har redan resulterat i att flera uppdrag kommer att genomföras. Internetförsäljning och marknadsföring via sociala medier, fortbildningsdag i Hässleholm 30/5 och Stockholm 10/10 INTERNETSEMINARIUM FÖR MEDLEMMAR Det nya medielandskapet öppnar nya möjligheter till marknadsföring och direktförsäljning till kunder och publik över hela världen. För att ge konkret överblick och förståelse för de möjligheter som finns arrangerade KHVC ett heldagsseminarium i Hässleholm och Stockholm med konkret information om möjligheterna till marknadsföring och försäljning via nätet. Urban Lindstedt, en av Sveriges främsta e- handelsexperter, beskrev bl. a. vilka olika tekniska plattformar, vad det kostar och hur det fungerar praktiskt samt hur man löser allt som följer med: betalningssystem, frakter, försäkring, osv. Daniel Svensson från kommunikationsbyrån Manifesto i Malmö berättade om hur man ökar möjligheten att nå ut till en publik via Facebook, Flickr, Twitter, bloggar. Dagen kompletterades med konkreta exempel från verkligheten presenterade av KHVC-medlemmar som redan driver nätbutiker. Sammanlagt deltog 105 personer i seminarierna och enligt utvärderingen upplevde de dagen som intressant och inspirerande. Flera är intresserade av en uppföljning. Informationsmöte Nordisk e-handel, Malmö Som en uppföljning av seminarierna om e- handel i Hässleholm och Stockholm arrangerade KHVC i samverkan med Nordisk e-handel i Malmö, ett företag som tillhandahåller färdiga e-handelslösningar, ett möte för KHVCs medlemmar. De informerade om sina tjänster och den plattform som bl. a. KHVCs Lisa Tofft använder. I samverkan med KHVC hade de tagit fram ett kom-igång erbjudande exklusivt för våra medlemmar. Av de tjugo personer som deltog i informationen valde sju att tacka ja. Helsingborgs stad - förstudie KHVC har på uppdrag av Helsingborgs stad genomfört en förstudie med syfte att övergripande beskriva möjligheterna för Helsingborgs stad att profilera sig som stark, publik arena för nutida konsthantverk, design och slöjd. Förstudiens målsättning var att som ett första steg kartlägga konkreta evenemang och möjliga strategier som kan komma i fråga för att på sikt få en representation av det främsta inom områdets konstarter - utifrån såväl regionalt som nationellt perspektiv inom Helsingborgs stad. Skapande skola kartläggning Skåne Kultur Skåne har gett KHVC, Konstfrämjandet och Konstnärcentrum syd i uppdrag att tillsammans genomföra en kartläggning och göra ett organisationsförslag med fokus på Skapande Skola bildkonst och form i Skåne. I uppdraget ingår att organisationerna i samverkan, med fokus på konstnärernas arbets marknad och villkor, tar fram förslag på hur professionell bildkonst och form på ett bra och effektivt sätt blir en tydligare del av Skapande Skola genom att tillgängligheten till professionen effektiviseras och underlättas. En delrapport presenterades för Kulturnämnden i Region Skåne den 21 oktober. Rapporten skall i sin helhet vara klar i februari Folk och form, Göteborg Västra Götaland har många utövare och utbildningar inom slöjd, konsthantverk och design. Under senare år har antalet återförsäljare/visningsytor i Göteborg minskat drastiskt. Våren 2010 stängde Bohusslöjd på Avenyn i Göteborg och kooperativet Lerverk har blivit tvungna att flytta sin butik. Butiken Lust & Fägring och kooperativet Konsthantverkshuset är nedlagda. Därför har Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland med projektbidrag från Nämnden för Hemslöjdsfrågor och i samarbete med KHVC i Göteborg, Svensk Form Väst och ADA, påbörjat en förstudie för att diskutera hur vi kan möta situationen. Den 10 maj 2011 genomfördes ett rundabordsamtal där ett 20-tal nyckelpersoner från området diskuterade frågan. En idé som diskuterades var att skapa ett centrum som innehåller både butiker, kooperativ verksamhet, verkstäder, utställningsytor, kurslokaler, mötesplatser och rådgivning till företag inom slöjd, konsthantverk och design. Med målet att under 2012 genomföra och förankra en vidare förstudie och ta fram ett förslag/vision på hur ett sådant centrum kan förverkligas har organisationerna sökt ekonomiskt stöd från Göteborgs kommun och Västra Götalandsregionen. INTERNATIONELLT I KHVC s verksamhetsplan ingår att organisationen skall verka för att stärka området även i ett internationellt perspektiv. Det innebär främst att utveckla nätverk och skapa kontakter för att möjliggöra internationella utbyten och samarbeten. WCC World Crafts Council Sedan 2005 är KHVC svensk medlemsorganisation i WCC World Crafts Council, en världsomspännande NGO-organisation för konsthantverksområdet. WCC-international består av fem regioner som täcker i stort sett hela världen. Delegater från medlemsländerna samlas till ett generalförsamlingsmöte en gång vart fjärde år för att utbyta information, diskutera gemensamma frågor och välja styrelse. Dessemellan sker informationsutbytet via internet. WCC-Europe är den region där Sverige ingår och representeras av KHVC. Inom ramen för WCC- Europe arrangeras ett årligt generalförsamlingsmöte där de europeiska medlemsorganisationerna möts för att diskutera och besluta om gemensamma frågor samt utbyta information och erfarenheter års möte ägde rum i Dublin, Irland den 9-11/6 med anledning av att 2011 utsetts till National Craft Year och i samband med konferensen Craft Conscious: Re-shaping global futures in the innovation age. Vistelsen kompletterades med ett 10

11 omfattande program där delegaterna bl. a. besökte konsthantverksateljéer, utbildningar och utställningar. Möten arrangeras också i samband med internationella evenemang på olika platser i Europa. Mellan mötena distribueras information bla i form av ett digitalt nyhetsbrev som produceras av sekretariatet i Tyskland. Under de år KHVC varit medlem i WCC har vårt internationella kontaktnät stärkts avsevärt. Vi har medverkat till att Sverige representerats i WCCs gemensamma specialutställningar som genomförts i olika sammanhang. Med support från KHVC har de anslutna haft möjlighet att söka till utställningar arrangerade av WCC eller dess medlemsorganisationer. NNCA Nordic Network of Craft Associations På ett möte i Oslo 2009 initierades bildandet av NNCA Nordic Network of Craft Associations, ett nätverk bestående av de ledande organisationerna inom området i respektive land, dvs KHVC, Norske Kunsthåndverkere, Danske Kunsthaandværkere och finska Ornamo. Den gemensamma målsättningen för nätverket lyder: NNCA är ett nätverkssamarbete, en mötesplats och ett pågående samtal mellan konsthantverkets nordiska medlemsorganisationer. NNCA syftar till att stärka organisationerna i deras arbete med att utveckla konsthantverksområdet nationellt såväl som internationellt års möte hölls på Bornholm med forskning och teoribildning som tema där pågående och avslutade forskningsprojekt inom området presenterades. Årets möte ägde rum i Helsingfors den 29/9-1/10 i samband med Ornamos 100- årsjubileum. Huvudfrågan var då att redogöra för det politiska landskapet i de olika länderna. På mötet deltog även representanter för KIF som bl. a. presenterade MUavtalet. KIF ingår nu också som svensk representant i NNCA års möte kommer att äga rum i Stockholm och organiseras av KHVC och KIF i samarbete. Mötena har hittills finansierats med bidrag från Nordisk Kulturfond. Övrigt Utöver ovanstående satsningar fungerar KHVC som stödorganisation för anslutna som önskar genomföra internationella projekt. ÖVRIGA SAMARBETEN Centrumbildningarna SKAPANDE SKOLA, FOLDER ILUSTRATION: EMILI SVENSSON Centrumbildningarna har i samarbete deltagit med gemensamma montrar på Skolforum i Stockholm och Mötesplats skola i Göteborg där avsikten var att gemensamt marknadsföra centrumbildningarna mot skolvärlden som en länk till de fria kultur - utövarna. Vi har också genomfört gemensamma aktiviteter i andra sammanhang med samma syfte. Erfarenheterna visar tydligt att vi har allt att vinna på en gemensam profilering av Centrumbildningarna där vi lyfter fram den breda kompetens inom alla kulturområden som vi representerar. Förutom satsningen på samarbetet kring Skapande skola har regelbundna möten hållits för att diskutera övriga gemensamma frågor. Centrumbildningarna har representation i Rådet för Kulturarbetsmarknaden, AF-kulturs nationella branschråd och regionala samrådsgrupper. Möten har hållits med AFkultur i syfte att öka informationsutbytet och samarbetet. SDS svenskt Designsamarbete Är ett nätverk initierat av Svensk Form där bl. a. Svensk Form, SVID, Konsthantverkscentrum, KIF, Sveriges Designer, Svenska Tecknare, Svenska moderådet och Design - ers i Skåne DISK ingår. Gruppen har regelbundna möten och syftet är att se vilka gemensamma frågor som kan drivas och vilka gemensamma behov som finns men också att informera om aktuella frågor. Övriga kontakter och förmedling Av de institutioner och organisationer KHVC haft kontakt med kan särskilt nämnas: Stockholmsmässan, Svenska Mässan, Konsthantverkskooperativen, Riksutställningar, KIF/KRO, Kulturrådet, Föreningen Svensk Form, Sveriges konstföreningar, Statens konstråd, Österlenskolan för Konst och Design, Högskolan för Design och Konsthantverk, Konstfack, Röhsska museet, Göteborgs stad, Västra Götalands region, Region Skåne, Tourism i Skåne, Örebro kommun, Konstfrämjandet, Örebro läns museum m.fl. Dessutom har kontakter förmedlats till tidningar, tidskrifter, mässarrangörer, gallerier, konstkonsulter, inköpare, arkitekter, butiker och privatpersoner. Stockholm På styrelsens uppdrag Mio Schlegel, VD 11

12 KONSTHANTVERKSCENTRUM Stockholm Bellmansgatan 5, Stockholm Tel: Fax: E-post: Göteborg Kastellgatan 21, Göteborg Tel/fax: E-post: Örebro Skepparegården, Wadköping, Örebro Tel/fax: E-post: Malmö Tegnérgatan 60A, Limhamn Tel: E-post: 12

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2012

Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2012 Stiftelsen Konsthantverkscentrum verksamhetsberättelse för 2012 1 Det finns mycket som talar för konsthantverket just nu. Inte minst tycks all industrialisering, globalisering och digitalisering runt omkring

Läs mer

Stiftelsen Konsthantverkscentrum - verksamhetsberättelse 2014

Stiftelsen Konsthantverkscentrum - verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Konsthantverkscentrum - verksamhetsberättelse 2014 Året i korthet Konsthantverkscentrums verksamhet har bedrivits inom försäljning och förmedling, utställningar och konstfrämjande projekt, marknadsföring,

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06)

Ansökan om utställningsersättning 2015 (2014-10-06) (2014-10-06) Ansökan om utställningsersättning 2015 Ansökan, i original, skickas senast en månad före aktuell utställning till: Sveriges Konstföreningar, Tegnérgatan 60 A, 216 12 Limhamn. För sent inkommen

Läs mer

Konstorganisationer i Skåne

Konstorganisationer i Skåne KulturSkåne Konstorganisationer i Skåne Innehåll Inledning 4 Institutet för konstnärer och konstförmedlare 5 Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare & Industriformgivare 6 Svenska

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN Innehåll 1. Illustratörcentrums fokus 2015 2. Ordinarie verksamhet 3. Budget 1. Illustratörcentrums fokus 2015 Under 2015 fortgår arbetet med att vidareutveckla

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving

FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving FashionDAYS 2015 Projektplan Projektledare: Sarah Norving 1. BAKGRUND FashionDAYS är eventet som syftar till att uppmärksamma och stärka vår region inom mode, textil och design. Ambitionen är att genomföra

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök

Parallella arrangemang. Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök Parallella arrangemang Norra Europas största fackmässa för hotell, restaurang och storkök erbjudande! Mässan du inte vill missa Boka plats på GastroNord eller Vinordic senast 31 maj 2013 så får du Affärspaketet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 2015 KREATIVITET KUNNANDE FÖRETAGANDE - KULTUR INNEHÅLL: 1. Inledning 2. Åtgärder 3. Övrigt 4. Budget 1. INLEDNING Ålands Slöjd och Konsthantverk r.f. grundades 1928. Föreningen

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

UPPLE V FEST OCH BR ÖLLOP

UPPLE V FEST OCH BR ÖLLOP INFORM ATION OM ÅRETS UPPL AGA AV: UPPLE V FEST OCH BR ÖLLOP A r r a ng e r a s o c h Pr e se n t e r a s av C r e opl a n By R e g in a Kungsgatan 1, 702 11 Örebro eller e-post: regina@creoplan.se Bankgiro:

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016

Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Partner till Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg 11 22 april 2016 Om Vetenskapsfestivalen Den internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal

Hur syns vi i Digitala Sociala Medier? Digitala Sociala Medier är idag en oerhört viktig och kostnadseffektiv mediekanal 2013-01-21 13/06 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten

LUND SAMVERKAN 2.0. -turism, event och möten VISNINGSRESA FÖR KONGRESSKÖPARE Beskrivning: Visningsresor av Lund som mötesdestination för kongressköpare vid två tillfällen under året. Digital inbjudan samt telefonbearbetning. Erbjudande om att sedan

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

En undersökning om konstnärskap i Västmanland

En undersökning om konstnärskap i Västmanland Information från Kulturutveckling konst En undersökning om konstnärskap i Västmanland 2014-04-08 Under våren 2014 har tretton konstnärer svarat på frågor kring sitt konstnärskap och arbete som konstnär.

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012

Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 Minälvs Verksamhetsberättelse 2012 1 Verksamhetsberättelse år 2012 Styrelsen för MINÄLV avger härmed årsberättelse för föreningens verksamhet 2012. MINÄLV Marknadsföreningen i Norra Älvsborg, MINÄLV, är

Läs mer

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2012-04-10 12/47. Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2012-04-10 12/47 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Informationsansvariga inom samtliga förvaltningar Marknadsföringsansvariga Kommunala bolag/stiftelser Landstinget

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg.

Pinschersektionen. 27 Fastställande av dagordning Mötet fastslog dagordningen utan tillägg. Pinschersektionen Postadress: Pinschersektionen c/o Carina Jacobsson, Polygonvägen 13, 175 46 Järfälla Protokoll fört vid Styrelsemöte nr 3 16/3 2015 Mötets plats: Free conferencecall Närvarande: Pernilla

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Grafisk profil för Konsthantverkare i Karlstad

Grafisk profil för Konsthantverkare i Karlstad Grafisk profil för Konsthantverkare i Karlstad Kvalificerad Yrkesutbildning Grafisk Mediaproduktion 120p Medieproduktion för web BRobyGrafiska Utbildning Innhåll Inledning 3 Logotyp 4 Logotypens frizone

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret

Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret Verksamhetsplan 2011 1:a halvåret 2011-03-02 -- Verksamhetsplan VK 2015 -- 1 Värt att Se En skärgård i Världsklass Tidningen Båtliv producerar en artikel om projektet "En skärgård i världsklass" som kommer

Läs mer