Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet Idéer om förbättringar av kollektivtrafiken i Storgöteborg. Gunnar Persson 11 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet Idéer om förbättringar av kollektivtrafiken i Storgöteborg. Gunnar Persson 11 mars 2015"

Transkript

1 Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet Idéer om förbättringar av kollektivtrafiken i Storgöteborg Gunnar Persson 11 mars 1 1

2 Innehåll Snabbhet och kapacitet Alternativ 1 Tunnelbana - storsatsning Alternativ Snabbspårvägslinjer på befintligt spår - budgetalternativet Alternativ Snabbspårvagnar och snabbspårvägslänkar - ett kostnadseffektivt mellanalternativ Grundläggande principer Snabbspårvagn Snabbspår Huvudbanorna Angered Bergsjön Tynnered Saltholmen/Majorna Länsmansgården Mölndal Kostnadsuppskattning Chalmers/Sahlgrenska 7 Centrum 7 Högsbohöjd Uppskattade ressvinster - tabell Karta Inget färdigt - slutsatser 10 Noter 10

3 Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet av Gunnar Persson 11 mars 1 En förkortad version har publicerats på debatt i GP 11 februari. Snabbhet och kapacitet Snabbhet är en viktig faktor för valet av färdmedel. Järnvägstunneln Västlänken avser att förbättra hastighet och kapacitet för regionala resor. Men storsatsningar måste även göras på de lokala trafiksystemen i Storgöteborg, för att höja kapacitet och hastighet. Här presenteras tre alternativa. Alternativ 1 Tunnelbana - storsatsning En storsatsning skulle kunna innebära anläggandet av en tunnelbana/stadsbana. En sådan har länge diskuterats i Göteborg och de fyra tyngsta spårvägslinjerna - Länsmansgården, Angered, Bergsjön och Tynnered - är ursprungligen avsedda att uppgraderas till tunnelbana. Denna tanke skulle alltså kunna förverkligas och projektet skulle kunna fullföljas genom centrum. Eventuellt kan de kompletteras med en linje Mölndal - Majorna. Stockholms tunnelbana har en ighet av 1- km/h.1 Detta kan jämföras med Göteborgs spårvägar, som på huvudlinjerna har 1- km/h och Angeredsbanan 7 km/h. Tunnelbana är också ojämförbart kapacitetsstarkare. Tågen i Stockholms tunnelbana är 10 m långa och, m breda, vilket kan jämföras med Göteborgs 1 m långa och, m breda spårvagnar. Det går spårvagnar på ett tunnelbanetåg! Det finns dock även nackdelar. Tunnelbana är dyrt. Mycket dyrt. Andra nackdelar är, att den är tråkigare att åka med, de underjordiska miljöerna upplevs som otrygga, och nivåskillnader och långa stationer gör det längre att gå. Mellan ingångarna till T-centralen i Stockholm, i varsin ände av perrongen, är det till exempel 0 meter. Det är lika långt som mellan Brunnsparken och Domkyrkan. Alternativ Snabbspårvägslinjer på befintligt spår - budgetalternativet I budgetalternativet inrättas snabbspårvägslinjer på befintligt spår som hoppar över hållplatser i semicentrala lägen. Snabbvagnen startar före den lokala vagnen och kör sedan ikapp framförvarande lokala vagn. Sådana linjer kan skapas omedelbart och mycket billigt, eventuellt i väntan på något annat. Snabbvagnar kan med fördel särskiljas på något sätt, genom att till exempel ha mmer över 10, randiga skyltar, linjemmer som inleds med "S" eller liknande. Nackdelen med ett sådant system är dock, att det är känsligt för störningar. Snabbvagnar kan inte köra om lokalvagnar som hamnar fel. Och eftersom sträckor måste hållas fria för snabbvagnarna, medför det snarast någon kapacitetssänkning.

4 Alternativ Snabbspårvagnar och snabbspårvägslänkar - ett kostnadseffektivt mellanalternativ Grundläggande principer Genom satsningar på snabbspårvagnar och snabbspårvägslänkar kan samma igheter uppnås som på Stockholms tunnelbana (se tabell på sidan ). Också kapaciteten höjs något, även om det naturligtvis är långt kvar till ett tunnelbanesystem. Här presenteras några idéer till ett sådant system. Snabbspårvagn Göteborgs spårvagnar har en största tillåten hastighet på 0 km/h. Stockholms nya spårvagnar, A och A, får gå i 0 km/h. Det finns ingen anledning till att Göteborg inte också skall ha sådana. Eventuellt kan varande vagnar gå att uppgradera. Stockholms spårvagn A, som har en största tillåtna hastighet på 0 km/h. Bildkälla: Snabbspår Snabbspår finns idag som bekant på Angereds- och Bergsjöbanorna. Ett utbyggt snabbspårssystem kan både sänka resen och öka kapaciteten. 0-sträckor behöver sannolikt signalregleras och utrustas med automatisk tågkontroll (ATC) för att uppnå säkerhet vid denna hastighet. Befintligt spår bör behållas för lokala resor. Det är ofta billigast, och för resenärerna trevligast, att bygga snabbspåren i markplan. Men ibland gör en tunnel bättre nytta. Att bygga tunnel i lera är dyrt och komplicerat. Men Göteborg har också många berg, som kan utnyttjas. Genom att bygga länkar genom berg mellan befintliga hållplatser, kan underjordiska hållplatser ofta undvikas. Chalmerstunneln är en bra början. Det viktiga är inte hur snabbt det går i centrum, utan igheten dit. Nedanstående behöver inte genomföras som en paketlösning, utan varje enskilt kan genomföras enskilt, och ger då en förbättring för kollektivtrafiken i det aktuella området.

5 Huvudbanorna Angered Till Angered finns som sagt redan ett snabbspår. Detta bör rustas upp för att klara 0 km/h. Det gäller även växelkomplexet vid Svingeln. Besparing miter. Angered - Hjällbo,7 Hjällbo - Gamlestaden, Gamlestaden - Centralstationen, Centralstationen - Brunnsparken 0, 1, Endast upprustning 1, res res Bergsjön På Bergsjöbanan kan en tunnel byggas från hållplatsen Runstavsgatan in under gatan med samma namn. Under Gregorianska gatan nås snabbt god bergtäckning och tunneln kan antingen mynna i berget söder om Alelyckan, eller i berget norr om Nylöse kyrka, för att efter att ha passerat under Gamlestadsvägen ansluta till Angeredsbanan. miter snabbare. Det södra alternativet ger lägre lutning och något snabbare resa. Komett. - Runstavsgatan,0 Runstavsg - Gamlest:t, befintlig, Runstavsg - Gamlestadst. (alt. norr söder om Alelyckan) Runstavsg - Gamlestadst. (alt. norr om Nylöse kyrka) Gamlestadst. - Centralstationen, Centralstationen - Brunnsparken 0, 10,,0 11 7,,0, 0, 10,7-11, Tynnered På Tynneredsbanan kan en bergtunnel gå in i berget mellan Slottsskogsvallen och vagnhallen Slottsskogen, och mynna så nära Järntorget som möjligt. Detta torde vara möjligt vid S:t Johannes kyrka, där berget går i dagen. Där kan bergtunneln övergå i betongtunnel under Första Långgatan och gå upp närmare Järntorget. Besparing 7 miter. Om tunneln kan mynna närmare Järntorget, vore det en fördel. En möjlighet är under Oscar Fredriks kyrka vid Plantagegatan. Här kan på samma sätt bergtunneln övergå i en betongtunnel under jord för att sedan stiga till marknivå i Plantagegatan och ansluta till Linnégatan. Plantagegatan är dock ganska smal och jag är tveksam till om det vore lämpligt. Alternativt kan den fortsätta i betongtunnel och ansluta till Allétunneln (se nedan). (Detta kan eventuellt kompletteras med ett snabbspår från Musikvägen längs Marconigatan och vidare på Säröbanans banvall till Marklandsgatan. miter ytterligare sparas. Även om man inte sparar så mycket, kan detta snabbspår löna sig, eftersom det torde vara billigt att bygga, då banvall och viadukter redan är klara. Möjligen måste naturgasledningen flyttas. Däremot blir två snabbspår i följd mer svårtrafikerade, då befolkningen i Högsbo sannolikt också vill åka snabbspår genom Slottsskogen.) Även växelkomplexet vid Änggården bör snabbas upp. Opaltorget - Musikvägen, Musikv - Marklandsg, befintlig, (Musikv - Markl.g., snabbspår) Marklandsg. - Järntorget, bef., Marklandsg. - Järnt., tunnel Järntorget - Brunnsp, Badhuslänk 1,,,, (,) () 10,7 1,,-10, () 1-1 -

6 Saltholmen/Majorna I Majorna kan en bergtunnel byggas från Mariaplan in i Gråberget och på samma sätt mynna vid S:t Johannes kyrka. Besparing hela miter. Trafiktätheten är här inte så stor. Tunneln kan ändå vara värdefull på grund av den stora svinsten och linjens. Linjen skulle gå lika snabbt som Ö-snabben, som alltså kan läggas ner. Tyvärr ligger ett hus lite illa till vid Mariaplan. Man kan eventuellt få plats med spårvägen öster om detta. Saltholmen - Mariaplan, Mariaplan - Järntorget, bef., Mariapl - Järnt., tunnel Järntorget - Brunnsp, Badhuslänk 1, 10,7,, 1,, Länsmansgården På linjen till Länsmansgården kan befintligt spår mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Eketrägatan användas som snabbspår och ett lokalspår istället byggas i Hjalmar Brantingsgatans ytterkörfält. miter snabbare. Om snabbvagnen också hoppar över Sälöfjordsgatan, sparar man miter. Varmfrontsg. - Eketräg., (snabblinjen hoppar över hpl. Sälöfjordsg.), Eketräg. - Hjalmar Br, bef., Eketräg. - Hj Br, snabbspår, Hjalmar Br. - Brunnsparken,,,, 1 0 Mölndal Samma sak kan göras på Mölndalslinjen mellan Krokslätts Torg och Korsvägen. Snabbspåret bör planskiljas med viadukter. miter snabbare. Nu har vi uppnått tunnelbanehastighet på de flesta av huvudlinjerna (se tabell)! Mölndal - Krokslätts Torg, Krokslätts T. - Korsvägen, bef.,7 Kroksl. T. - Korsv, snabbspår,,7 Utan tunnel i Södra Vägen (se nedan) Korsvägen - Brunnsparken 1,,7 1,,7 Med tunnel i Södra Vägen Korsv. - Centralstn. Korsv. - Polhemspl., tunnel 1,,7 1 1,, Kostnadsuppskattning Spåret i Skånegatan kostade med broar i dagens penningvärde 1 milj. kr/km. Chalmerstunneln (dubbel bergtunnel) kostade med spår i dagens penningvärde 1 milj. kr/km. Genomförs alla dessa projekt ( km ovan jord och km bergtunnel) blir kostnaden, miljarder (förutsatt att samma kostnadsnivå kan hållas). Till detta kommer kostnader för snabbspårvagnar.

7 Chalmers/Sahlgrenska Även området kring Chalmers - Sahlgrenska kan snabbas upp. n Marklandsgatan - Korsvägen kan snabbas upp miter. En tunnel kan anläggs mellan Marklandsgatan och Sahlgrenska. Tunneln kan gå in under Dag Hammarskjöldsleden och in i Änggårdsbergen mellan Tulebergsvägen och Hejderidaregatan. Under Sahlgrenska kan en hållplats anläggas. Hållplatsen kan alternativt ligga under varande hållplats eller i Medicinareberget, beroende på markförhållanden. Spårvägen kan sedan gå vidare till hållplatsen Chalmers, genom att mynna under Kolonigatan. En gren från Slottsskogstunneln till Linnéplatsen kan mynna under Naturhistoriska museet. (Tunnelrören kan vid förgreningen gå på olika höjd, så att spåren slipper korsa varandra.) Därifrån kan en tunnel gå in under Annedalskyrkan till hållplatsen under Sahlgrenska., km bergtunnel med underjordisk hållplats kostar en dryg miljard. Nu har vi uppnått tunnelbanehastighet även här. Marklandsg. - Sahlgr., bef. Markl.g. - Sahlgr. tunnel Sahlgr. - Chalmers, bef. Sahlgr. - Chalm. tunnel Chalmers - Korsv., bef. Järnt. - Linnépl., bef. Järnt. - Linnépl. (tunnel) Linnépl. - Sahlgr., bef. Linnépl. Sahlgr. (tunnel),,0 1, 1,, 1 1,1 1 1,0, ,1,1, 1,1 1,, Centrum I centrum har det föreslagits en spårvägstunnel under Allén mellan Polhemsplatsen och Järntorget ( km). Denna skulle eventuellt, för trivselns och ekonomins skull, kunna utföras som ett delvis nedsänkt schakt, korsat av något förhöjda broar. Den kan också kompletteras med en tunnel under Södra vägen till Korsvägen (1 km). Eventuellt kan man ha en hållplats vid Stora Teatern. (Om man inte vill nå denna hållplats, är det bättre att lägga Mölndalstunneln i Sten Sturegatan.) Med en bytespunkt vid Polhemsplatsen kan tågpendlarna nå Järntorget eller Korsvägen på miter. Betongtunnel är lite dyrare, så detta kostar kanske 1 miljard. Det vore förstås även värdefullt att förlänga denna Allébana norrut från Polhemsplatsen på viadukt över bangården till nya Hisingsbron, och i andra änden från Järntorget norrut över eller under älven till den planerade spårvägen i Lindholmen. Centralstn - Järnt. (Badhusg.) 1, Polhemspl. - Järnt. tunnel 1, Centralstn - Korsv., bef. Polhemspl. - Korsv. tunnel,1,1 1, 1, 1, 1,

8 Högsbohöjd Jag vill också passa på att kasta in ett om spårväg till Högsbohöjd. Det hör väl egentligen inte hemma i ett om snabbspårvägslänkar, men jag tar med det för att det är lite bråttom innan det hinner byggas nya hus där den rivna Högsboskolan stod. Med en kort spårvägsstump på 700 meter från Axel Dahlströms Torg in till en underjordisk hållplats under Högsbohöjd kan halva Göteborgs tyngsta busslinje 1 göras överflödig. Fyrkt. - Marklandsg, buss, bef., Högsbohöjd - Marklandsg. spår Marklandsg. - Järntorget, bef. Markl.g. - Järnt., tunnel Järntorget - Brunnsp, Badhuslänk 1,,,7 1,,-, Uppskattade ressvinster tabell Bana Nytt spår Res Medelhast. Betong- Nu1 Förslaget Minskad tunnel res Nu1 Förslaget 7 - Ovan jord Bergtunnel ,-1, Huvudbanorna Angered - Brunnsparken Bergsjön - Brunnsp. Tynnered - Brunnsp. (,) Saltholmen/Majorna - Br.p., 0, ,7 0, Länsmansgården - Brunnsp., 1 Mölndal - Brunnsp., Övriga Markl.g. - Sahlgr. - Korsv. Järnt. - Linnépl. - Sahlgr., 1, Polhemspl. - Järnt. Möln - Polhemspl. via tunnel Högsbohöjd,0 1,0 0,1 0, Stockholms tunnelbana,-7,7 10,7-11,1, 1 "Nu" avser efter öppnandet av Badhuslänken. Om båda projekten förverkligas, blir denna tunnel gemensam. Räknat från anslutningen till Slottsskogstunneln

9 Karta Blått - ovan jord Rött - bergtunnel Grått - betongtunnel Lila - bro Cirkel - ny hållplats Detaljerade kartor Föreslagna sträckor (kilometer) Alla sträckor i beräkningarna (kilometer)

10 Inget färdigt Slutsatser Dessa tankar skall inte ses som något färdigt, utan som en inspiration att tänka vidare i liknande banor. Jag är ingen expert på dessa frågor. De utredningsresurser, som finns inom förvaltningen, kan säkert komma fram till än mer genomtänkta lösningar. Tankarna behöver heller inte genomföras i sin helhet varje enskilt snabbspår är en förbättring i berörd stadsdel och kan utvärderas helt separat. De tre alternativen - tunnelbana, snabbspårvägslinjer och snabbspårslänkar - kan också tänkas i olika kombinationer. Bergsjön och Länsmansgården har redan idag snabba banor på de föreslagna sträckorna och lämpar sig därför för snabblinjer på befintligt spår, medan Tynnered och Saltholmen/Majorna skulle vinna mycket på snabbspårstunnlar. Naturligtvis bör man också fundera över hur fler stadsdelar kan trafikförsörjas enligt samma principer. Backa och Lindholmen/Eriksberg är redan påtänkta. Man bör även överväga till exempel Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen, Partille, Sävedalen, Johanneberg och Åby. Noter 1) Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp : Bilaga 1 Nulägesbeskrivning. Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen. (Odaterad) [Hämtad från %C%Amnden/1/Febr/Bilaga_1_Underlagsrapport_Nul%C%Agesbeskrivning_1.%B1%D.pdf våren 1. Finns dock ej kvar där.] ) Göteborgsöverenskommelsen, "Göken", utförda objekt Göteborgs stad, Trafikkontoret. Meddelande 10:0. [Hämtad från 1 jaari 1.] 10

Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana

Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana Frågor och kommentarer: VLOCHALT@GMAIL.COM Ingen copyright / Västlänken och Alternativen del II 1 Inledning Västlänkens investering

Läs mer

Bygg ut tunnelbanan till Nacka

Bygg ut tunnelbanan till Nacka 2010 : 6 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Bygg ut tunnelbanan till Nacka Sammanfattning Tunnelbanan är den billigaste typen av kollektivtrafik vid höga passagerarflöden. Konsultföretaget

Läs mer

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder

Tunnelbaneutbyggnad möjliggör 350 000 nya bostäder 2013:4 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tunnelbana möjliggör Stockholms framtida tunnelbanesystem 350 000 nya bostäder Kårsta Arninge C ARNINGE Österskär Norrviken Viggbyholm Kallhäll

Läs mer

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län

BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län 1(59) Strategisk utveckling Planering Handläggare Namn Telefon E-post BILAGA 1-10 till Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län Samrådsversion

Läs mer

Kollektivtrafik för bilistens behov. Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad

Kollektivtrafik för bilistens behov. Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad Kollektivtrafik för bilistens behov Eie Herlitz och Jan Wiklund Alternativ Stad Förord Massbilismen är globalt sett ohållbar. Den kan upprätthållas i de rika industriländerna så länge dessa rymmer en minoritet

Läs mer

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ

SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ SÄTT INTE TILLVÄXTEN I KÖ 10 förslag för en bättre infrastruktur i Stockholm för fler jobb och en bättre miljö Jessica Rosencrantz INNEHÅLL INLEDNING 3 1. STORSATSA PÅ TUNNELBANAN 5 2. BYGG EN RIKTIG RINGLED

Läs mer

R 2007:08 Hur mycket kostar det att vänta?

R 2007:08 Hur mycket kostar det att vänta? R 2007:08 Hur mycket kostar det att vänta? en kontrafaktisk analys Hur mycket kostar det att vänta? en kontrafaktisk analys R 2007:08 Nutek Upplaga: 250 ex Produktion: Nutek Stockholm 2007 Färgtryck: Elanders

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

Europakorridoren: Kapacitet och restider

Europakorridoren: Kapacitet och restider Europakorridoren: Kapacitet och restider Oskar Fröidh Jennifer Warg TRITA-TSC-RR 13-009 ISBN 978-91-87353-17-8 KTH Arkitektur och samhällsbyggnad Avd för Trafik och Logistik 100 44 Stockholm www.kth.se/abe

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15

Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall. Rapport. Analys & Strategi 2012-02-15 Ekonomiska jämförelser mellan BRT och spårväg i Sundsvall Rapport 2012-02-15 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER

UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER UTBYGGD TUNNELBANA FÖR FLER BOSTÄDER Delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Utbyggd tunnelbana för fler bostäder delrapport från 2013 års Stockholmsförhandling Utredningen

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...1 2. INTRODUKTION...3 3. BAKGRUND...5 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM...7

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Spårfaktorn på spåret

Spårfaktorn på spåret VTI rapport 721 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Spårfaktorn på spåret Förutsättningar för spårväg i svenska städer i ett internationellt perspektiv en förstudie Thomas Johansson Tomas Svensson

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012

Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne. Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Rapport om framtida höghastighetståg genom Skåne Mars 2012 Innehåll Region Skåne Malmö Stad s kommun Helsingborgs stad Skåne Nordost Styrgrupp

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum

Luleå person- och godsbangård samt resecentrum ÅTGÄRDSVALSSTUDIE Luleå person- och godsbangård samt resecentrum Utgåva för synpunkter 2014-06-10 1 Trafikverket Postadress: Box 809, 971 25 Luleå Besöksadress, Sundsbacken 2-4 E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag

RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag RAPPORT Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö Fördjupat underlag Beställning från Näringsdepartementet, Transportenheten 2014-02-28 TMALL 0004 Rapport generell v 1.0 Trafikverket 781 89 Borlänge

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut

Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken. 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Läge för fler funktionsupphandlingar i kollektivtrafiken 2015: Allt fler följer branschens rekommendationer, men dags att ta steget fullt ut Sveriges Bussföretag, 2015-05-06 Innehåll 1. Innehåll...2 2.

Läs mer