Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet Idéer om förbättringar av kollektivtrafiken i Storgöteborg. Gunnar Persson 11 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet Idéer om förbättringar av kollektivtrafiken i Storgöteborg. Gunnar Persson 11 mars 2015"

Transkript

1 Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet Idéer om förbättringar av kollektivtrafiken i Storgöteborg Gunnar Persson 11 mars 1 1

2 Innehåll Snabbhet och kapacitet Alternativ 1 Tunnelbana - storsatsning Alternativ Snabbspårvägslinjer på befintligt spår - budgetalternativet Alternativ Snabbspårvagnar och snabbspårvägslänkar - ett kostnadseffektivt mellanalternativ Grundläggande principer Snabbspårvagn Snabbspår Huvudbanorna Angered Bergsjön Tynnered Saltholmen/Majorna Länsmansgården Mölndal Kostnadsuppskattning Chalmers/Sahlgrenska 7 Centrum 7 Högsbohöjd Uppskattade ressvinster - tabell Karta Inget färdigt - slutsatser 10 Noter 10

3 Snabbspårväg ger tunnelbanehastighet av Gunnar Persson 11 mars 1 En förkortad version har publicerats på debatt i GP 11 februari. Snabbhet och kapacitet Snabbhet är en viktig faktor för valet av färdmedel. Järnvägstunneln Västlänken avser att förbättra hastighet och kapacitet för regionala resor. Men storsatsningar måste även göras på de lokala trafiksystemen i Storgöteborg, för att höja kapacitet och hastighet. Här presenteras tre alternativa. Alternativ 1 Tunnelbana - storsatsning En storsatsning skulle kunna innebära anläggandet av en tunnelbana/stadsbana. En sådan har länge diskuterats i Göteborg och de fyra tyngsta spårvägslinjerna - Länsmansgården, Angered, Bergsjön och Tynnered - är ursprungligen avsedda att uppgraderas till tunnelbana. Denna tanke skulle alltså kunna förverkligas och projektet skulle kunna fullföljas genom centrum. Eventuellt kan de kompletteras med en linje Mölndal - Majorna. Stockholms tunnelbana har en ighet av 1- km/h.1 Detta kan jämföras med Göteborgs spårvägar, som på huvudlinjerna har 1- km/h och Angeredsbanan 7 km/h. Tunnelbana är också ojämförbart kapacitetsstarkare. Tågen i Stockholms tunnelbana är 10 m långa och, m breda, vilket kan jämföras med Göteborgs 1 m långa och, m breda spårvagnar. Det går spårvagnar på ett tunnelbanetåg! Det finns dock även nackdelar. Tunnelbana är dyrt. Mycket dyrt. Andra nackdelar är, att den är tråkigare att åka med, de underjordiska miljöerna upplevs som otrygga, och nivåskillnader och långa stationer gör det längre att gå. Mellan ingångarna till T-centralen i Stockholm, i varsin ände av perrongen, är det till exempel 0 meter. Det är lika långt som mellan Brunnsparken och Domkyrkan. Alternativ Snabbspårvägslinjer på befintligt spår - budgetalternativet I budgetalternativet inrättas snabbspårvägslinjer på befintligt spår som hoppar över hållplatser i semicentrala lägen. Snabbvagnen startar före den lokala vagnen och kör sedan ikapp framförvarande lokala vagn. Sådana linjer kan skapas omedelbart och mycket billigt, eventuellt i väntan på något annat. Snabbvagnar kan med fördel särskiljas på något sätt, genom att till exempel ha mmer över 10, randiga skyltar, linjemmer som inleds med "S" eller liknande. Nackdelen med ett sådant system är dock, att det är känsligt för störningar. Snabbvagnar kan inte köra om lokalvagnar som hamnar fel. Och eftersom sträckor måste hållas fria för snabbvagnarna, medför det snarast någon kapacitetssänkning.

4 Alternativ Snabbspårvagnar och snabbspårvägslänkar - ett kostnadseffektivt mellanalternativ Grundläggande principer Genom satsningar på snabbspårvagnar och snabbspårvägslänkar kan samma igheter uppnås som på Stockholms tunnelbana (se tabell på sidan ). Också kapaciteten höjs något, även om det naturligtvis är långt kvar till ett tunnelbanesystem. Här presenteras några idéer till ett sådant system. Snabbspårvagn Göteborgs spårvagnar har en största tillåten hastighet på 0 km/h. Stockholms nya spårvagnar, A och A, får gå i 0 km/h. Det finns ingen anledning till att Göteborg inte också skall ha sådana. Eventuellt kan varande vagnar gå att uppgradera. Stockholms spårvagn A, som har en största tillåtna hastighet på 0 km/h. Bildkälla: Snabbspår Snabbspår finns idag som bekant på Angereds- och Bergsjöbanorna. Ett utbyggt snabbspårssystem kan både sänka resen och öka kapaciteten. 0-sträckor behöver sannolikt signalregleras och utrustas med automatisk tågkontroll (ATC) för att uppnå säkerhet vid denna hastighet. Befintligt spår bör behållas för lokala resor. Det är ofta billigast, och för resenärerna trevligast, att bygga snabbspåren i markplan. Men ibland gör en tunnel bättre nytta. Att bygga tunnel i lera är dyrt och komplicerat. Men Göteborg har också många berg, som kan utnyttjas. Genom att bygga länkar genom berg mellan befintliga hållplatser, kan underjordiska hållplatser ofta undvikas. Chalmerstunneln är en bra början. Det viktiga är inte hur snabbt det går i centrum, utan igheten dit. Nedanstående behöver inte genomföras som en paketlösning, utan varje enskilt kan genomföras enskilt, och ger då en förbättring för kollektivtrafiken i det aktuella området.

5 Huvudbanorna Angered Till Angered finns som sagt redan ett snabbspår. Detta bör rustas upp för att klara 0 km/h. Det gäller även växelkomplexet vid Svingeln. Besparing miter. Angered - Hjällbo,7 Hjällbo - Gamlestaden, Gamlestaden - Centralstationen, Centralstationen - Brunnsparken 0, 1, Endast upprustning 1, res res Bergsjön På Bergsjöbanan kan en tunnel byggas från hållplatsen Runstavsgatan in under gatan med samma namn. Under Gregorianska gatan nås snabbt god bergtäckning och tunneln kan antingen mynna i berget söder om Alelyckan, eller i berget norr om Nylöse kyrka, för att efter att ha passerat under Gamlestadsvägen ansluta till Angeredsbanan. miter snabbare. Det södra alternativet ger lägre lutning och något snabbare resa. Komett. - Runstavsgatan,0 Runstavsg - Gamlest:t, befintlig, Runstavsg - Gamlestadst. (alt. norr söder om Alelyckan) Runstavsg - Gamlestadst. (alt. norr om Nylöse kyrka) Gamlestadst. - Centralstationen, Centralstationen - Brunnsparken 0, 10,,0 11 7,,0, 0, 10,7-11, Tynnered På Tynneredsbanan kan en bergtunnel gå in i berget mellan Slottsskogsvallen och vagnhallen Slottsskogen, och mynna så nära Järntorget som möjligt. Detta torde vara möjligt vid S:t Johannes kyrka, där berget går i dagen. Där kan bergtunneln övergå i betongtunnel under Första Långgatan och gå upp närmare Järntorget. Besparing 7 miter. Om tunneln kan mynna närmare Järntorget, vore det en fördel. En möjlighet är under Oscar Fredriks kyrka vid Plantagegatan. Här kan på samma sätt bergtunneln övergå i en betongtunnel under jord för att sedan stiga till marknivå i Plantagegatan och ansluta till Linnégatan. Plantagegatan är dock ganska smal och jag är tveksam till om det vore lämpligt. Alternativt kan den fortsätta i betongtunnel och ansluta till Allétunneln (se nedan). (Detta kan eventuellt kompletteras med ett snabbspår från Musikvägen längs Marconigatan och vidare på Säröbanans banvall till Marklandsgatan. miter ytterligare sparas. Även om man inte sparar så mycket, kan detta snabbspår löna sig, eftersom det torde vara billigt att bygga, då banvall och viadukter redan är klara. Möjligen måste naturgasledningen flyttas. Däremot blir två snabbspår i följd mer svårtrafikerade, då befolkningen i Högsbo sannolikt också vill åka snabbspår genom Slottsskogen.) Även växelkomplexet vid Änggården bör snabbas upp. Opaltorget - Musikvägen, Musikv - Marklandsg, befintlig, (Musikv - Markl.g., snabbspår) Marklandsg. - Järntorget, bef., Marklandsg. - Järnt., tunnel Järntorget - Brunnsp, Badhuslänk 1,,,, (,) () 10,7 1,,-10, () 1-1 -

6 Saltholmen/Majorna I Majorna kan en bergtunnel byggas från Mariaplan in i Gråberget och på samma sätt mynna vid S:t Johannes kyrka. Besparing hela miter. Trafiktätheten är här inte så stor. Tunneln kan ändå vara värdefull på grund av den stora svinsten och linjens. Linjen skulle gå lika snabbt som Ö-snabben, som alltså kan läggas ner. Tyvärr ligger ett hus lite illa till vid Mariaplan. Man kan eventuellt få plats med spårvägen öster om detta. Saltholmen - Mariaplan, Mariaplan - Järntorget, bef., Mariapl - Järnt., tunnel Järntorget - Brunnsp, Badhuslänk 1, 10,7,, 1,, Länsmansgården På linjen till Länsmansgården kan befintligt spår mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Eketrägatan användas som snabbspår och ett lokalspår istället byggas i Hjalmar Brantingsgatans ytterkörfält. miter snabbare. Om snabbvagnen också hoppar över Sälöfjordsgatan, sparar man miter. Varmfrontsg. - Eketräg., (snabblinjen hoppar över hpl. Sälöfjordsg.), Eketräg. - Hjalmar Br, bef., Eketräg. - Hj Br, snabbspår, Hjalmar Br. - Brunnsparken,,,, 1 0 Mölndal Samma sak kan göras på Mölndalslinjen mellan Krokslätts Torg och Korsvägen. Snabbspåret bör planskiljas med viadukter. miter snabbare. Nu har vi uppnått tunnelbanehastighet på de flesta av huvudlinjerna (se tabell)! Mölndal - Krokslätts Torg, Krokslätts T. - Korsvägen, bef.,7 Kroksl. T. - Korsv, snabbspår,,7 Utan tunnel i Södra Vägen (se nedan) Korsvägen - Brunnsparken 1,,7 1,,7 Med tunnel i Södra Vägen Korsv. - Centralstn. Korsv. - Polhemspl., tunnel 1,,7 1 1,, Kostnadsuppskattning Spåret i Skånegatan kostade med broar i dagens penningvärde 1 milj. kr/km. Chalmerstunneln (dubbel bergtunnel) kostade med spår i dagens penningvärde 1 milj. kr/km. Genomförs alla dessa projekt ( km ovan jord och km bergtunnel) blir kostnaden, miljarder (förutsatt att samma kostnadsnivå kan hållas). Till detta kommer kostnader för snabbspårvagnar.

7 Chalmers/Sahlgrenska Även området kring Chalmers - Sahlgrenska kan snabbas upp. n Marklandsgatan - Korsvägen kan snabbas upp miter. En tunnel kan anläggs mellan Marklandsgatan och Sahlgrenska. Tunneln kan gå in under Dag Hammarskjöldsleden och in i Änggårdsbergen mellan Tulebergsvägen och Hejderidaregatan. Under Sahlgrenska kan en hållplats anläggas. Hållplatsen kan alternativt ligga under varande hållplats eller i Medicinareberget, beroende på markförhållanden. Spårvägen kan sedan gå vidare till hållplatsen Chalmers, genom att mynna under Kolonigatan. En gren från Slottsskogstunneln till Linnéplatsen kan mynna under Naturhistoriska museet. (Tunnelrören kan vid förgreningen gå på olika höjd, så att spåren slipper korsa varandra.) Därifrån kan en tunnel gå in under Annedalskyrkan till hållplatsen under Sahlgrenska., km bergtunnel med underjordisk hållplats kostar en dryg miljard. Nu har vi uppnått tunnelbanehastighet även här. Marklandsg. - Sahlgr., bef. Markl.g. - Sahlgr. tunnel Sahlgr. - Chalmers, bef. Sahlgr. - Chalm. tunnel Chalmers - Korsv., bef. Järnt. - Linnépl., bef. Järnt. - Linnépl. (tunnel) Linnépl. - Sahlgr., bef. Linnépl. Sahlgr. (tunnel),,0 1, 1,, 1 1,1 1 1,0, ,1,1, 1,1 1,, Centrum I centrum har det föreslagits en spårvägstunnel under Allén mellan Polhemsplatsen och Järntorget ( km). Denna skulle eventuellt, för trivselns och ekonomins skull, kunna utföras som ett delvis nedsänkt schakt, korsat av något förhöjda broar. Den kan också kompletteras med en tunnel under Södra vägen till Korsvägen (1 km). Eventuellt kan man ha en hållplats vid Stora Teatern. (Om man inte vill nå denna hållplats, är det bättre att lägga Mölndalstunneln i Sten Sturegatan.) Med en bytespunkt vid Polhemsplatsen kan tågpendlarna nå Järntorget eller Korsvägen på miter. Betongtunnel är lite dyrare, så detta kostar kanske 1 miljard. Det vore förstås även värdefullt att förlänga denna Allébana norrut från Polhemsplatsen på viadukt över bangården till nya Hisingsbron, och i andra änden från Järntorget norrut över eller under älven till den planerade spårvägen i Lindholmen. Centralstn - Järnt. (Badhusg.) 1, Polhemspl. - Järnt. tunnel 1, Centralstn - Korsv., bef. Polhemspl. - Korsv. tunnel,1,1 1, 1, 1, 1,

8 Högsbohöjd Jag vill också passa på att kasta in ett om spårväg till Högsbohöjd. Det hör väl egentligen inte hemma i ett om snabbspårvägslänkar, men jag tar med det för att det är lite bråttom innan det hinner byggas nya hus där den rivna Högsboskolan stod. Med en kort spårvägsstump på 700 meter från Axel Dahlströms Torg in till en underjordisk hållplats under Högsbohöjd kan halva Göteborgs tyngsta busslinje 1 göras överflödig. Fyrkt. - Marklandsg, buss, bef., Högsbohöjd - Marklandsg. spår Marklandsg. - Järntorget, bef. Markl.g. - Järnt., tunnel Järntorget - Brunnsp, Badhuslänk 1,,,7 1,,-, Uppskattade ressvinster tabell Bana Nytt spår Res Medelhast. Betong- Nu1 Förslaget Minskad tunnel res Nu1 Förslaget 7 - Ovan jord Bergtunnel ,-1, Huvudbanorna Angered - Brunnsparken Bergsjön - Brunnsp. Tynnered - Brunnsp. (,) Saltholmen/Majorna - Br.p., 0, ,7 0, Länsmansgården - Brunnsp., 1 Mölndal - Brunnsp., Övriga Markl.g. - Sahlgr. - Korsv. Järnt. - Linnépl. - Sahlgr., 1, Polhemspl. - Järnt. Möln - Polhemspl. via tunnel Högsbohöjd,0 1,0 0,1 0, Stockholms tunnelbana,-7,7 10,7-11,1, 1 "Nu" avser efter öppnandet av Badhuslänken. Om båda projekten förverkligas, blir denna tunnel gemensam. Räknat från anslutningen till Slottsskogstunneln

9 Karta Blått - ovan jord Rött - bergtunnel Grått - betongtunnel Lila - bro Cirkel - ny hållplats Detaljerade kartor Föreslagna sträckor (kilometer) Alla sträckor i beräkningarna (kilometer)

10 Inget färdigt Slutsatser Dessa tankar skall inte ses som något färdigt, utan som en inspiration att tänka vidare i liknande banor. Jag är ingen expert på dessa frågor. De utredningsresurser, som finns inom förvaltningen, kan säkert komma fram till än mer genomtänkta lösningar. Tankarna behöver heller inte genomföras i sin helhet varje enskilt snabbspår är en förbättring i berörd stadsdel och kan utvärderas helt separat. De tre alternativen - tunnelbana, snabbspårvägslinjer och snabbspårslänkar - kan också tänkas i olika kombinationer. Bergsjön och Länsmansgården har redan idag snabba banor på de föreslagna sträckorna och lämpar sig därför för snabblinjer på befintligt spår, medan Tynnered och Saltholmen/Majorna skulle vinna mycket på snabbspårstunnlar. Naturligtvis bör man också fundera över hur fler stadsdelar kan trafikförsörjas enligt samma principer. Backa och Lindholmen/Eriksberg är redan påtänkta. Man bör även överväga till exempel Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen, Partille, Sävedalen, Johanneberg och Åby. Noter 1) Stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp : Bilaga 1 Nulägesbeskrivning. Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen. (Odaterad) [Hämtad från %C%Amnden/1/Febr/Bilaga_1_Underlagsrapport_Nul%C%Agesbeskrivning_1.%B1%D.pdf våren 1. Finns dock ej kvar där.] ) Göteborgsöverenskommelsen, "Göken", utförda objekt Göteborgs stad, Trafikkontoret. Meddelande 10:0. [Hämtad från 1 jaari 1.] 10

Trafikstrategi 2035 för Göteborg, Mölndal och Partille

Trafikstrategi 2035 för Göteborg, Mölndal och Partille Trafikstrategi 2035 för Göteborg, Mölndal och Partille Förslag till stomnätsplan för kollektivtrafiken i Stor-Göteborg Av Olof Franzén Visionen bygger på att dagens spårvägssystem kompletteras där dagens

Läs mer

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27

Säker och estetisk utformning av spårvägssystem. Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 1 Säker och estetisk utformning av spårvägssystem Presentation vid Spårvagnsstädernas konferens 2015-03-27 2 Lars H Ericsson Säkerhetsdirektör Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (också känt

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

- Både bättre och billigare än spårväg

- Både bättre och billigare än spårväg Bus Rapid Transit - Både bättre och billigare än spårväg Lunchseminarium den 21 juni i Oslo, WSP Analys & Strategi BRT-buss i Leeds, Streetcar, Storbritannien Foto: Volvo 2011-06-21 Vad är BRT? Fordonen

Läs mer

Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana

Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana Västlänken och Alternativen del II: Spårvagn, Stadsbana eller Tunnelbana Frågor och kommentarer: VLOCHALT@GMAIL.COM Ingen copyright / Västlänken och Alternativen del II 1 Inledning Västlänkens investering

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage.

Befintlig förbindelse och passage i plan väster om stationshuset ersätts med planskild passage. Etapp 1c Flyttat stationshus och passage (G1c) Utrymmet mellan stationshuset och spår 1 är för smalt för att uppfylla dagens krav på plattform och används därför bara som gångpassage. Om huset flyttas

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo.

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. TWö i9 (x /r FGÖTEBORGS s p å r v ä g a r Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. 5t.a PJE>.Ai Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla.

Lördagsflexlinjen. Mölndal. Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Lördagsflexlinjen Mölndal Flexlinjen är en del av den allmänna kollektivtrafiken och till för alla. Så fungerar flexlinjen För att åka med flexlinjen måste man ringa och boka sin resa. Bussen stannar bara

Läs mer

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck

Inom stadsdelarna Olskroken, Gullbergsvass, Nordstaden Vasastaden, Annedal, Änggården, Johanneberg, Skår och Kallebäck Samrådsredogörelse Datum: 2014-11-25 Diarienummer SBK: 0635/11 Handläggare Filip Siewertz 031-368 15 01 Filip.siewertz@sbk.goteborg.se Diarienummer FK: 6466/12 Handläggare Susanne Calming 0705-563783 susanne.calming@fastighet.goteborg.se

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Kabinbana i Västra Götalands region

Kabinbana i Västra Götalands region H Backa, 28/3 14 MPM Techno.HB/Mem Kabinbana i Västra Götalands region Kabinbana (K bana) under balk mellan Drottningtorget/Gbg C och Lindholmen löser vårt mest akuta transportbehov på ett ytterst miljösmart

Läs mer

Nu genomförs Västsvenska paketet!

Nu genomförs Västsvenska paketet! Nu genomförs Västsvenska paketet! Ökad framkomlighet, bättre miljö och utökade pendlingsmöjligheter Den 1 januari införs trängselskatten en del av Västsvenska paketet sidan 7 Västlänken en del av framtidens

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi

LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM. Rapport. 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi LINJE FYRA, MER KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ETT VÄXANDE STOCKHOLM Rapport 2014-12-22 Upprättad av: WSP Analys och Strategi KUND BILSWEDEN och Sveriges Bussföretag KONSULT WSP Sverige AB 121 88 Stockholm-Globen

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

figur 3.9. Översiktsbild Haga kyrkoplan

figur 3.9. Översiktsbild Haga kyrkoplan figur 3.9. Översiktsbild Haga kyrkoplan 3.4.4 Målpunkter ur barnens perspektiv I de samtal och gåturer som genomförts inom ramen för arbetet med denna konsekvensanalys framgår att Haga kyrkoplan är en

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Nya urbana transportsystem Stockholm 4 dec 2008 PG Andersson Trivector Traffic, Lund Behov av BRT i Sverige? Bus Rapid Transit = tänk tunnelbana

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

k2020 Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen koncept 22 maj 2008

k2020 Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen koncept 22 maj 2008 koncept 22 maj 2008 Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen Detta koncept till kollektivtrafikprogram överlämnades till GRs förbunds styrelse 22 maj 2008. Rapporten kommer att bearbetas innan slutligt

Läs mer

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758

Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation 2013:1. Stockholms Handelskammares rapport ISSN 1654-1758 2013:1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Tågsatsningar riskerar att fastna på Stockholms Centralstation centralen.indd 1 2013-01-29 09.55 Utmaningarna i korthet Stockholms Centralstation

Läs mer

Göteborg Östra, ett koncept för avlastning av Göteborgs Centralstation:

Göteborg Östra, ett koncept för avlastning av Göteborgs Centralstation: Göteborg Östra, ett koncept för avlastning av Göteborgs Centralstation: M Bigert Prel version 140802: Göteborg Ö:a, ett koncept v2 2014 M Bigert 1 Sammanfattning: Sammanfattning Göteborg Östra Koncept

Läs mer

Vision #1138. Kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035.

Vision #1138. Kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035. Vision #38 Kollektivtrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 235. Vem? Lösningsförslaget kommer från Fredrik Stål Utbildning/Bakgrund: Maskinteknik Chalmers Complexa adaptiva system Chalmers By-Wire-system

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Välkommen till projekt Citybanan. 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Välkommen till projekt Citybanan 16 april 2015 Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef 1871 Två spår 1871 10 tåg/dygn 2015 550 tåg/dygn Pendeltågstrafiken Citybanan Två Dubbel nya stationer: kapacitet

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd

Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City en politiska beställning utan expertstöd Spårväg City, i folkmun kallat NK-express, är ett projekt som kantats av brister, oenighet, politiskt prestige och slarv med skattebetalarnas pengar.

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Västlänken och Alternativen

Västlänken och Alternativen Västlänken och Alternativen En jämförelse av nyttan och kostnaden för nio koncept för tågtrafik i Göteborg Presentation -02-25 Frågor och kommentarer: VLOCHALT@GMAIL.COM Ingen copyright / Västlänken och

Läs mer

Tunnelbanan som kom av sig

Tunnelbanan som kom av sig Tunnelbanan som kom av sig Publicerad 9 februari 2014 Uppdaterad 9 februari 2014 Bild: Elisabeth Alvenby Artikelbilder Mark Isitt Bild: Nils Petter Nilsson Göteborg bör bygga tunnelbana. Det slog kommunen

Läs mer

Utbyggnadsplaner för modern Spårväg i Tammerfors, Åbo och Helsingfors

Utbyggnadsplaner för modern Spårväg i Tammerfors, Åbo och Helsingfors 2013-11-22 Utbyggnadsplaner för modern Spårväg i Tammerfors, Åbo och Helsingfors Björn Silfverberg WSP Finland Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015 Oy 2 Förankring av samspel stat / stadsregion Stadsrådets

Läs mer

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (SFS 1993:1617).

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (SFS 1993:1617). Tillbaka 6 Ordningsföreskrifter m m: Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun (H 1995:115, P 1995-06-21, 15, H 1996:76, P 1996-06-13, 15, H 1997:130, P 1997-09-04,

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och

Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och Per Thunstedt bor i Kungsbacka 30 km söder om Göteborg Efter sin examen på Chalmers började Per på Skanska där han bland annat arbetade med bro- och tunnel reparationer. 2001 började Per på Vägverket/

Läs mer

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN

TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN TITTA! EN TILL SOM JUST LÄRT SIG GÅ! KAMPANJEN FÖR ETT VETTIGARE SÄTT ATT RÖRA SIG I GÖTEBORGSTRAFIKEN Det går knappast att öppna en tidning eller sätta på teven utan att larmrapporterna strömmar ut vi

Läs mer

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015

Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08. Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2014 07 08 Plan för busstrafiken i samband med ny Pågatågstrafik från december 2015 Busstrafiken i Trelleborg 2 Innehåll Dagens trafik: 3 6 Ny tågtrafik: 7 9 Regionbuss: 10 27

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Västsvenska paketet. Bättre och säkrare framkomlighet. nu byggs kollektivtrafiken. TrängselskaTTen: så kommer den att fungera.

Västsvenska paketet. Bättre och säkrare framkomlighet. nu byggs kollektivtrafiken. TrängselskaTTen: så kommer den att fungera. Västsvenska paketet Vintern 2012 nu byggs kollektivtrafiken ut TrängselskaTTen: så kommer den att fungera Bättre och säkrare framkomlighet 1 Med sikte på En hållbar paketl Västsvenska paketet är en storsatsning

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015.

Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. TJÄNSTESKRIVELSE 1 [8] Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över Trafikförvaltningens förslag till Trafikförändringar 2014/2015. Förslag till beslut föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta att som

Läs mer

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm

Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus. Vikaholm Villatomter i Vikaholm Praktisk information om kommunala tomter till dig som vill bygga eget hus Vikaholm Ett modernt boende av högsta klass Vikaholm är ett nytt bostadsområde i Växjö. Det ligger söder

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. 2015-01-08 Q&A Skeppsbron Budskap Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven. Just nu Första etappen pågår för fullt med byggandet av ny

Läs mer

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Håkan Ahlström, Stora Project, Specialist byggnadsverk Två spår 1871 10 tåg/dygn 2013 550 tåg/dygn 2 2015-05-08 Kort om Citybanan Färdigställande 2017 6 km lång

Läs mer

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet. 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193. Kommunstyrelsen 2011-11-07 Dnr MSN/2011:1193 Kommunstyrelsen Start-PM Ny detaljplan för infart till Käppalaverket, stadsdelarna Käppala, Killinge och Gåshaga Ärendet Käppalaverket har ansökt om planbesked avseende att

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2

Maria Österlund. Ut i rymden. Mattecirkeln Tid 2 Maria Österlund Ut i rymden Mattecirkeln Tid 2 NAMN: Hur mycket är klockan? fem i åtta 10 över 11 5 över halv 7 20 över 5 10 över 12 kvart i 2 5 över 3 20 i 5 5 i 11 kvart i 6 5 i halv 8 5 över halv 9

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Tillgänglighetsinformation för supportrar med funktionsnedsättning Med stöd av Centrumet för tillgång till fotboll i Europa www.cafefootball.eu

Läs mer

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra

Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra JP Distribution AB UPPDRAGSNUMMER 2125293000 Gång- och cykelpassage från det planerade området inom Rimbo-Viby 1:16 till busshållplats Stora Brosättra Visualisering väg 77 österut. Tunnel under vägen öster

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun

Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun Lokal ordningsstadga för Göteborgs kommun (H 1995:115, P 1995-06-21, 15, H 1996:76, P 1996-06-13, 15, H 1997:130, P 1997-09-04, 17, H 2000:60, P 2000-05-18, 10, kommunstyrelsen 2000-12-13, 629, H 2003:86,

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

NUMMER 4 2008 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 4 2008 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 4 2008 DECEMBER MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 4 2008 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Drift- och funktionsentreprenörer för. Trafikkontorets, Park- och naturförvaltningens samt Västtrafiks anläggningar Obs! Ej Trafikverkets vägar

Drift- och funktionsentreprenörer för. Trafikkontorets, Park- och naturförvaltningens samt Västtrafiks anläggningar Obs! Ej Trafikverkets vägar Mats Larsson Drift- och funktionsentreprenörer för Trafikkontorets, s samt Västtrafiks anläggningar Obs! Ej Trafikverkets vägar Felanmälan ska alltid ske till: Trafikkontorets och s kundtjänst Öppet: vardagar

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15

Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige. Sammanställda 2014-05-15 Utbyggnadsplaner för spårväg i Sverige Sammanställda 2014-05-15 Om Spårvagnsstäderna Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar

Läs mer

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage

Västlänken. Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage Västlänken Erik Lööv Josefin Larking Lennart Dage 2 2015-01-23 Västlänken gör det enklare att resa - och bidrar till ett attraktivt, växande och hållbart Västsverige. 3 2015-01-23 4 2015-01-23 5 2015-01-23

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets?

Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Växlar - Underhålls strategi slipning av växlar - Med eller utan rörlig korsnings spets? Varför Växel slipning? -Växlar genererar en störning i tåg gången => Utmattnings skador, RCF -Dynamisk belastnings

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget

Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Frågor och svar angående om bygget av Stigbergsgaraget Den 15 oktober 2013 hade projektledningen för bygget av Stigbergsgaraget två möten med de boende och företagare som bor och verkar vid Stigberget.

Läs mer