KDC Guide Anmälan. Betalningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KDC Guide Anmälan. Betalningar"

Transkript

1 KDC Guide Anmälan När du anmäler dig accepterar du samtidigt KDC:s regler. Anmälan är bindande efter att räkningen för kursen är betald. Alla anmälningar görs via KDC:s hemsida Då du fyllt i en blankett är du anmäld och räkningen fungerar som bekräftelse för anmälningen. Var noga med att uppgifterna är korrekta. För alla deltagare under 18 år behöver vi en vårdnadshavares kontaktuppgifter. Det är vårdnadshavarens eget ansvar att se till att e- postadressen och telefonnumret som anges är korrekta och att meddela till KDC via e-post ifall de ändrar. Ifall kontaktuppgifterna är fel står KDC inte för de problem som kan uppstå på grund av detta. Till vårterminen 2021 har de dansare som dansat på KDC under höstterminen 2020 förkörsrätt till vårens kurser under de 24 första timmarna efter att anmälan öppnat. Betalningar Danslektionerna är prissatta enligt hur många timmar i veckan deltagaren dansar på KDC. Ju fler timmar i veckan man dansar desto förmånligare blir danslektionerna. Alla priser hittas på En räkning för kursen skickas efter att deltagaren anmälts via hemsidan. Räkningen skickas från Holvi, var noga med att skriva kontonummer och referensnummer korrekt. Skriv ingenting i meddelanderutan! Betala räkningen före förfallodatumet för att undvika ränta. Om betalningen är försenad skickas en påminnelse via e-post. Om fakturan inte är betald trots upprepade påminnelser skickas fakturan för indrivning. Nödvändiga uppgifter (namn, e-post, telefonnummer och hemadress) överlämnas då till en indrivingsfirma. Man får alltid testa på danslektionen före man betalar räkningen ifall man är osäker på om kursens nivå passar en. Betalningen för terminen är bindande, KDC betalar inte tillbaka kursavgiften ifall dansaren bestämmer sig för att sluta i mitten av terminen. På KDC kan du få studierabatt och syskonrabatt på 10%. Studierabatten gäller endast tredje stadiets utbildning! Man kan inte få både studie- och syskonrabatt. Syskonrabatten gäller personer som bor i samma hushåll, t.ex. syskon och föräldrar. De dansare som dansat på KDC under våren 2020 får rabatt på 5% på kurserna under hösten 2020 p.g.a. onlinelektionerna som hölls till följd av Covid-19-pandemin.

2 Bekräftelse av plats och avbokningar Grupperna fylls i den ordning som vi får in anmälan via hemsidan. Vi tar inte in anmälan via e-post, Facebook eller liknande. Ifall kurserna fylls hamnar man på en reservplats. Vi försöker ändå se till så att alla som vill dansa ska få en plats i någon grupp. Man kan inte avboka sin plats muntligt utan KDC behöver alltid avbokningen i skriftligt format via e-post till KDC betalar inte tillbaka kursavgifter eller delar av avgifterna på grund av sjukdomsfall eller skador. Ifall dansaren är borta i mera än fyra veckor på grund av långvarig skada eller allvarlig sjukdom kan eventuell kompensation diskuteras med KDC:s personal. Alla fall behandlas individuellt. Om ledaren för gruppen är sjuk så försöker KDC alltid hitta en vikarie för timmen eller flytta timmen till en bättre tidpunkt. Danslektionerna KDC:s minimiantal deltagare per kurs är 10 personer. I vissa fall ordnas kurserna även för färre dansare. Ifall kursen inte ordnas på grund av för få deltagare så betalas kursavgiften tillbaka till dansarna eller så kan dansaren byta till en annan grupp. På danslektionerna respekterar man ledarna och de andra eleverna och beter sig sakligt. Ledaren har rätt att föra ut en elev som beter sig dåligt på timmen. Alla på KDC tar varandra i beaktande och vi beter oss snällt mot varandra på danslektionerna, i omklädningsrummet samt på uppvisningar och tävlingar. Mobbning och elakheter accepteras inte och vi lämnar inte någon utanför. Till danslektionerna har man på sig passande danskläder (mjuka kläder som det är lätt att röra på sig i). Vi vill att barnen har håret fast så att det inte blir ivägen då man rör på sig. Ifall man använder inneskor skall dessa putsas så att salarna hålls i snyggt skick. Dansarna bör ha med egen vattenflaska till danslektionerna och vi påminner alla om att dricka tillräckligt med vatten under lektionerna. Vi accepterar inte att man dricker läsk eller energidricka under danslektionerna. Under danslektionerna tuggar man inte tuggummi eller äter snacks. Telefonerna skall vara på ljudlöst och får inte användas under lektionstid. Man får inte ta med sig kompisar till danslektionerna ifall kompisen inte deltar på lektionen för att testa på. Kontrollera alltid med läraren att detta är okej på förhand. Under danslektionerna väntar föräldrarna på utsidan av danssalen, så att dansgruppen får arbetsro. KDC Dance Studio har rätten att ändra på ledaren för kursen och rätten till andra förändringar.

3 Frånvaron Frånvaro från en danslektion bör meddelas direkt till ledaren för lektionen per telefon eller e-post. För att kompensera för en utebliven lektion kan man gå på en annan lektion ämnad för samma ålder som den egna lektionen. Detta gäller dock inte fyra veckor före dansshowerna eftersom det då är full fokus på show-koreografierna. För att kompensera en timme behöver man endast meddela gruppens ledare. Försäkringar och ansvarsfördelning Notera att deltagarna inte är försäkrade från KDC:s sida! Kom därför ihåg att ha den egna försäkringen i skick. Ledarna är ansvariga för eleverna endast under lektionstid. Ha koll på dina egna saker (telefon, plånbok osv.). KDC är inte ansvariga för saker som deltagarna tappar bort på studion. Upphovsrätt De koreografier som lärs ut under danslektionerna skyddas av upphovsrättslagen. Ifall någon vill uppträda med en koreografi utanför KDC, måste man be om lov om detta av koreografen i god tid. Det bild- och videomaterial som tas under danslektionerna kan användas i KDC:s marknadsföring, social media eller på hemsidan. I anmälan kan man meddela om man inte önskar att KDC använder bilder där man syns. Då man deltar i dansshowerna så accepterar man samtidigt att det tas bilder och videon från föreställningen. Ifall en dansare inte vill synas på en viss bild eller video så kan man kontakta KDC så tar vi itu med saken. Dataskydd KDC samlar in personuppgifter för kontakt, information samt fakturering för KDC:s verksamhet. Bilder och filmklipp tagna i verksamheten där deltagare medverkar används i samtycke med deltagarna och deras målsmän genom elektronisk eller muntlig överenskommelse. Uppgifter ur registret lämnas inte ut till utomstående. Uppgifter för kontakt, kommunikation och fakturering lämnas endast till KDC:s personal. Vid obetalda fakturor lämnas uppgifterna över för indrivning (namn, telefonnummer, hemadress, e- postadress).

4 Covid-19 KDC jobbar för att minska risken för smittospridning av Covid-19 på studion. Vi uppmanar alla att vara väldigt noga med handhygien och att ingen kommer sjuk på träning. Inte heller lärare kommer sjuka till en lektion. Våra egna utrymmen kommer vi se till att städas ofta och decificeras, i de utrymmen vi hyr t.ex. i Pargas kan vi inte påverka städningen, men vi kontrollerar att städningen är tillräcklig. Vi uppmanar folk att inte komma långt på förhand på träningar eller bli länge efteråt och hänga på studion eftersom det samlar mycket folk på ett ställe. Vi hoppas att även föräldrar kan försöka undvika att vänta på studion eller använda ansiktsmask om man är tvungen att vänta på studion. Under lektionerna undviker vi närkontakt. Grupperna kommer vara mindre än tidigare för att vi skall kunna se till att det finns tillräckligt med utrymme och att man inte behöver vara så nära varandra. Vi hoppas att alla som reser håller sig till regeringens rekommendationer om karantän! Om man åker på resor bör man vara beredd på att avstå från lektioner under två veckors tid efter hemkomst utan kompensation samt att inte kunna delta i showerna p.g.a. frånvaro från lektionerna eller karantän. Det är oundvikligt att det finns en smittorisk när man samlar flera människor på ett ställe och KDC kan inte garantera att ingen smittas på lektionerna. Vi hoppas vi kan jobba tillsammans och ta vårt eget personliga ansvar för att minska riskerna! Om läget kräver kommer KDC att övergå till online-undervisning. Online-undervisningen utvecklas från våren 2020 för att passa alla elever bättre. Om förändringar i undervisningsformen sker återbetalas inte kursavgiften. Genom att betala kursavgiften godkänner du att eventuella förändringar kan ske utan återbetalning av avgiften. Allmänt Ifall någon deltagare skadar KDC Dance Studios fastighet eller egendom så är denne skyldig att ersätta skadan fullständigt. Man lämnar ytterkläder och skor i omklädningsrummen och går inte med skor in till salarna. Man får inte ta in djur till KDC Dance Studio.

5 Kontaktuppgifter Allmänt: Frida Lassus: , Lärare: Karin Eklund: , Emilia Törnblom: , Erath Chairaksa: Freja Murray Netta Kulmala: Liisa Vasemägi: Terhi Raitio: Anna Juslin: Freja Murray: Hanna Södergård: Cecilia Björkman:

6 KDC Opas Ilmoittautuminen Ilmoittautuessa hyväksyt samalla KDC:n säännöt. Ilmoittautuminen on sitova kun kurssimaksu on maksettu. Kaikki ilmoittautumiset toteutetaan KDC:n kotisivun kautta osoitteessa Kaikilta alle 18-vuotiailta tarvitaan huoltajan yhteystiedot. Huoltaja vastaa siitä että annettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat oikeat ja mikäli tiedot muuttuvat, tulee ne ilmoittaa KDC:lle sähköpostitse. KDC ei vastaa mahdollisista ongelmista jotka voivat koitua vääristä yhteystiedoista. Syksyllä 2020 tanssineilla on etuoikeus kevään 2021 ilmoittautumisissa. Maksut Kurssimaksu on hinnoiteltu viikoittaisen tuntimäärän mukaan. Mitä enemmän tunteja on viikossa, sitä edullisemmaksi yksittäiset kurssit tulevat. Hinnasto löytyy osoitteesta Kurssimaksun lasku lähetetään osallistujalle kun ilmoittautuminen on tehty kotisivun kautta. Lasku tulee Holvista. Ole tarkka ja kirjoita tilinumero ja viitenumero oikein, älä kirjoita mitään viestiruutuun! Maksattehan laskun ennen eräpäivää välttyäksenne viivästyskorolta. Jos lasku jää maksamatta lähetetään muistutus sähköpostitse, jos useammasta muistutuksesta huolimatta lasku jää maksamatta lähetetään lasku perintään. Yhteystiedot (nimi, sählöposti, puhelinnumero ja kotiosoite) annetaan siinä tapakusessa perintään. Jokaista tanssituntia saa kokeilla kerran ennen laskun maksamista, mikäli kurssiin osallistuminen on epävarmaa. Kurssimaksu on sitova. KDC ei korvaa maksettua kurssia mikäli osallistuja keskeyttää kurssin. KDC:llä on mahdollista saada opikelijaalennus tai sisarusalennus 10%. Opiskelija-alennus koskee vain kolmannen asteen opiskelut. Sekä opiskelija- että sisarusalennusta ei ole mahdollista saada samaan aikaan. Sisarusalennus koskee samassa taloudessa asuvia, esim. sisarukset tai vanhemmat. Tanssijat ketkä kävivät KDC:n kursseilla keväällä 2020 saa syksyllä 5% alennus etäopetuksen takia.

7 Miten kurssille pääsee sekä peruutukset? Kurssit täyttyvät siinä järjestyksessä miten ilmoittautumisia tulee kotisivun kautta. Emme hyväksy ilmoittautumisia sähköpostin, Facebookin tai muun kanavan kautta. Mikäli kurssi on täynnä, osallistuja siirtyy varasijalle. Yritämme kuitenkin mahdollistaa kaikille halukkaille paikka joltain kurssilta. Kurssia ei voi peruuttaa suullisesti vaan KDC vaatii aina kirjallisen peruutuksen sähköpostin kautta, osoitteeseen KDC ei korvaa kurssimaksua kokonaisuudessaan tai osittain sairastapauksen tai loukkaantumisen takia. Mikäli osallistuja joutuu olemaan poissa enemmän kuin 4 viikkoa sairastapauksen tai loukkaantumisen takia, mahdollisesta korvauksesta voidaan keskustella. Korvauksia käsitellään tapauskohtaisesti. KDC pyrkii aina löytämään sijaisen tunnille mikäli kurssin opettaja on estynyt. Muuten tunti siirretään paremmalle ajankohdalle. Tanssitunnit KDC:n minimi osallistujamäärä kurssille on 10 henkeä. Joissain tapauksissa kurssi voi olla myös pienempi. Mikäli kurssi ei toteudu pienen osallistujamäärän vuoksi, KDC korvaa kurssimaksun ilmoittautuneelle. Tanssitunneilla tulee kunnioittaa ohjaajaa sekä muita oppilaita ja käyttäytyä asiallisesti. Ohjaajalla on oikeus poistaa asiattomasti käyttäytyvä oppilas tunnilta. KDC:llä kaikki otetaan huomioon ja tanssitunneilla, pukuhuoneissa, esityksissä sekä kilpailuissa käyttäydytään ystävällisesti muita kohtaan. KDC ei hyväksy kiusaamista eikä syrjintää. Tanssitunneilla käytetään tunneille sopivia liikuntavaatteita (pehmeitä vaatteita joissa on helppo liikkua). Pitkien hiusten tulisi olla kiinni. Mikäli osallistuja käyttää sisäkenkiä, tulisi näitten olla puhtaat jotta salit pysyisivät kunnossa. Tanssijoilla tulisi tunneilla olla oma vesipullo mukana. Muistutamme myös kaikkia nesteyttämään itseään tarpeeksi tunneilla. Tanssitunneilla ei tule juoda sokeripitoisia juomia, kuten mehua, limsaa taikka energiajuomia. Tunneilla ei myöskään syödä purkkaa tai naposteltavaa. Puhelinten tulee olla äänettömällä ja niitä ei tule käyttää tuntien aikana. Tunneille ei saa ottaa mukaan kavereita mikäli kaveri ei osallistu tunnille tai ole kokeilemassa. Kysy aina opettajalta etukäteen mikäli tuot jonkun tuttavan tunnille kokeilemaan. Vanhemmat odottavat tunnin ajan salin ulkopuolella jotta tunneille saadaan työrauha. KDC Dance Studio pitää oikeuden muutoksiin koskien kurssin ohjaajaa sekä muihin muutoksiin mitä kurssille saattaa tulla. Mikäli tunnille ei voi osallistua, tulee siitä ilmoittaa ohjaajalle sähköpostin, puhelimen tai facebookin kautta.

8 Poissaolot Mikäli tunnille ei voi osallistua, tulee siitä ilmoittaa suoraan ohjaajalle sähköpostin tai puhelimen kautta. Kaikki tunnit voi korvata muulla samanikäisellä ryhmällä (esim. KDC Sparkle tunti voidaan korvata Hip-Hop 10-13v.- tunnilla), muista vaan ilmoittaa asiasta opettajalle. Tämä ei kuitenkaan koske 4:ä viimeistä viikkoa ennen tanssinäytöstä sillä tällöin tunnit keskittyvät ainoastaan esitykseen. Mikäli tunnin haluaa korvata, tulee ryhmän ohjaajaan olla yhteydessä. Kurssimaksua ei korvata mikäli ohjaaja vaihtuu kesken kauden. Vakuutukset ja vastuut Huomioithan että osallistujat eivät ole vakuutettuja KDC:n puolesta. Varmistathan että omat vakuutukset ovat kunnossa ennen osallistumista. Ohjaajat ovat vastuussa osallistujista ainoastaan tunnin aikana. KDC ei vastaa tiloihin jätetyistä arvotavaroista (puhelin, lompakko jne.) joten pidäthän huolta omista tavaroistasi. Tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa tunnilla tehtyjä koreografioita. Ohjaajalta pitää hyvissä ajoin pyytää lupa, mikäli koreografioita haluaa käyttää KDC:n ulkopuolella. Tunneilla otettuja kuvia sekä videoita voidaan käyttää KDC:n markkinointiin, sosialisessa mediassa sekä kotisivulla. Ilmoittautumisen yhetydessä voit päättää jos hyväksut että KDC käyttää kuvia missä olet mukana. Mikäli osallistut tanssinäytökseen, hyväksyt samalla kuvien ja videoiden otot. Mikäli osallistuja ei halua näkyä julkaistussa kuvassa tai videossa, pitää KDC:hen olla yhteydessä. Tietosuoja KDC kerää henkilötietoja yhteydenoton, tiedon ja laskutuksen takia. Kuvat ja videot missä toiminnan osallistujat ovat mukana käytetään osallistujien ja heidän huoltajien luvalla. Tästä sovitaan sähköisellä tai suullisella sopimuksella. Rekisterin tiedot ei luovuteta ulkopuoliselle. Henkilötiedot annetaan pelkästään KDCn henkilökunnalle yhteydenoton, tiedon ja laskutuksen käyttöön. Jos laskuja jää maksamatta tiedot annetaan perintään (nimi, puh.numero, kotiosoite, sähköpostiosoite). Covid-19 KDC on ottanut käyttöön toimenpiteitä pienentääkseen Covid-19 leviämisen riskiä studiolla. Kannustamme kaikkia noudattamaan tarkasti hyvää käsihygienaa sekä pysymään kotona

9 mikäli kokee hengitystieinfektion oireita. Opettajat eivät myöskään osallistu tunneille samoissa olosuhteissa. KDC varmistaa, että tiloja siivotaan sekä desinfioidaan usein. Paraisten tiloissa emme vastaa siivouksesta mutta valvomme että siivous on tehostettua. Kannustamme että tiloihin ei tulla tai jäädä oleskelemaan turhaan ennen tai jälkeen treenien. Toivomme myös että vanhemmat pyrkivät odottamaan lastaan muualla kuin studion sisätiloissa tai käyttämään hengityssuojaa jos joutuu odottamaan studiolla. Tunneilla pyrimme myös välttämään lähikontaktia. Ryhmien kokoa on pienennetty, jotta tiloissa olisi tarpeeksi tilaa liikkua ilman lähikontaktia. Toivomme myös että ulkomaanmatkailijat noudattavat hallituksen antamia suosituksia karanteenista. Mikäli tiedossa on matka ulkomaille, on myös oltava valmis olemaan poissa treeneistä kahden viikon ajan ilman kompensaatiota. Tämä koskee myös näytöksiä ja voi myös vaikuttaa näytöksiin osallistumisen, mikäli poissaolot vaikuttavat näytökseen valmistautumista. Emme voi taata että studiolla ei olisi tartunnat mahdollisuutta sillä tartunnan riski on aina olemassa, varsikin ryhmäkokoontumisissa. Toivomme että voisimme tehdä yhteistyötä siten että kaikki kannamme oman vastuumme riskien pienentämisessä! KDC palaa takaisin online-opetukseen, mikäli tilanne niin vaatii. Online-opetusta on kehitetty kevään 2020 jälkeen jotta se sopisi paremmin oppilaille. Tämän sattuessa lukukausimaksua ei makseta takaisin. Maksamalla syksyn lukukausimaksun sitoudut siihen että lukukausimaksua ei makseta takaisin muutosten tapahtuessa. Yleistä Mikäli vahingoitat tai hajoitat KDC:n omaisuutta tulee me myös korvata kokonaisuudessaan. Ulkovaatteet tulee jättää pukuhuoneisiin ja saleissa ei saa käyttää ulkokenkiä. Eläimiä ei saa ottaa mukaan KDC:n tiloihin.

10 Yhteystiedot Yleistä: Frida Lassus: , Ohjaajat: Karin Eklund: , Emilia Törnblom: , Erath Chairaksa: Freja Murray Netta Kulmala: Liisa Vasemägi: Terhi Raitio: Anna Juslin: Freja Murray: Hanna Södergård: Cecilia Björkman:

Till vårterminen 2019 har de dansare som dansat på KDC under höstterminen 2018 förkörsrätt till vårens kurser under 24 h då anmälningen startar.

Till vårterminen 2019 har de dansare som dansat på KDC under höstterminen 2018 förkörsrätt till vårens kurser under 24 h då anmälningen startar. KDC Guide 2018-2019 Anmälan När du anmäler dig accepterar du samtidigt KDC:s regler. Anmälan är bindande efter att räkningen för kursen är betald. Alla anmälningar görs via KDC:s hemsida www.kdc.fi. Då

Läs mer

Obs! Karolinas lektioner startar vecka 5 pga att hon är på Jamaica för studier i Dancehall.

Obs! Karolinas lektioner startar vecka 5 pga att hon är på Jamaica för studier i Dancehall. Gilla oss på facebook! DF Studio Danza Bryggaregatan 18-20 50338 Borås info@studiodanza.nu Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 4, dvs måndag den 25

Läs mer

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning Dataskyddsbeskrivning Dataskyddsbeskrivning enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/67 1. Personuppgiftsansvarig Aalto-universitets studentkår (AUS) PL 69 02151 Espoo tfn. +358 50 520 9400 2. Kontaktperson

Läs mer

Gilla oss på facebook!

Gilla oss på facebook! Gilla oss på facebook! Hej och välkommen till en ny danstermin hos oss på DF Studio Danza! Terminen startar vecka 36, dvs måndag till söndag. Innan du gör din anmälan är det viktigt att du läser igenom

Läs mer

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten!

Bruksanvisning. Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! Bruksanvisning Välkommen till att använda klamydia- och gonorrétjänsten! För att använda tjänsten, behöver du internetanslutning till exempel via mobiltelefon och ett medel att identifiera dig elektroniskt

Läs mer

Uusi Aallon yhteinen tenttiohje voimaan Perustieteiden korkeakoulu

Uusi Aallon yhteinen tenttiohje voimaan Perustieteiden korkeakoulu Uusi Aallon yhteinen tenttiohje voimaan 1.8.2017 Perustieteiden korkeakoulu Tenttiohjeen keskeiset kohdat Aalto-yliopiston yhteinen tenttiohje tulee voimaan 1.8.2017. Tenttiohje korvaa koulujen omat tenttiohjesäännöt.

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

Vi ser fram emot ett aktivt år och hoppas att få se just dig med i verksamheten!

Vi ser fram emot ett aktivt år och hoppas att få se just dig med i verksamheten! Hej på er! Ett nytt år med många olika evenemang inplanerade i verksamhetsplanen står framför oss. Det finns olika program för alla och en var. Vi önskar att ni bästa läsare aktivt tar del i det som arrangeras

Läs mer

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014

TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO 1.1. 31.12.2014 THL 1852/5.09.00/2014 LIITE THL /Tietopalvelut-osasto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 30 Nimenselvennys 00271 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2015 mennessä TOIMEENTULOTUEN MENOTILASTO

Läs mer

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING

ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING ANVISNING FÖR BESTÄLLNING AV HJÄRNANS, HALS- OCH RYGGRADENS, LUNGORNAS OCH MEDIASTINUM, CT-UROGRAFI, AORTA OCH EXTREMITETERNAS CT-UNDERSÖKNING Krea tas senast 1 vecka före undersökningen och får vara högst

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote.

PAKKAUSSELOSTE. Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. PAKKAUSSELOSTE Stellamune Mycoplasma vet injektioneste, emulsio Inaktivoitu, adjuvanttia sisältävä Mycoplasma hyopneumoniae -rokote. 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN

Läs mer

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA PAPPISJÄSENTEN VAALISSA STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING VID VAL AV PRÄSTMEDLEMMAR

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA PAPPISJÄSENTEN VAALISSA STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING VID VAL AV PRÄSTMEDLEMMAR VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA PAPPISJÄSENTEN VAALISSA Allekirjoittaneet, jotka vakuuttavat olevansa kirkkolain 23 luvun 14 :n 1 momentin nojalla äänivaltaisia, ovat perustaneet helmikuun 9 päivänä

Läs mer

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA MAALLIKKOJÄSENTEN VAALISSA STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING VID VAL AV LEKMANNAMEDLEMMAR

VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA MAALLIKKOJÄSENTEN VAALISSA STIFTELSEURKUND FÖR VALMANSFÖRENING VID VAL AV LEKMANNAMEDLEMMAR VALITSIJAYHDISTYKSEN PERUSTAMISASIAKIRJA MAALLIKKOJÄSENTEN VAALISSA Allekirjoittaneet, jotka vakuuttavat olevansa kirkkolain 23 luvun 14 :n 2 momentin nojalla äänivaltaisia, ovat perustaneet helmikuun

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tärkeää tietoa Twinhip Vet.- pastasta. Lue se huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Jos olet epävarma valmisteen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä eläinlääkäriisi

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

Villkor Ekerö Kulturskola

Villkor Ekerö Kulturskola Ekerö Kulturskola Innehåll 1. Registrering av användarkonto... 2 2. Personintegritet och behandling av personuppgifter... 2 3. Cookies... 2 4. Utbud och villkor för undervisning... 3 4.1. Prova-på-året,

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. Norra Sibbo Ungdomsförening rf. www.norrasibbouf.fi Hej! Då senaste Byablad skrevs var vi mitt uppe i förberedelserna för den 22:a Höstdansen. Nu kan vi konstatera att vi har dansen bakom oss och att den

Läs mer

VAD HAR DU PÅ DIG? Klädesplagg Kläder i olika kulturer

VAD HAR DU PÅ DIG? Klädesplagg Kläder i olika kulturer VAD HAR DU PÅ DIG? Klädesplagg Kläder i olika kulturer Eleverna lär sig att berätta om sina kläder: hurdana kläder de har på sig och hurdana kläder de gillar. Nyttiga länkar Bildteman Kläder och smycken

Läs mer

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN:

OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: OHJE VATSAN CT-TUTKIMUKSEN TILAAJALLE TUTKIMUKSEN TILAAMINEN: Lähete kirjoitettava RADI-lehdelle ennen ajan tilaamista. Varaa aika tutkimuspyyntöjen kautta. Lähetteessä on oltava korkeintaan kuukauden

Läs mer

Tonttijohdot Tomtledningar - Mitä ne ovat Vad är det - Missä kunnossa ne ovat I vilket skick är de Porvoo/Borgå Matti Ojala/Sujutek Oy

Tonttijohdot Tomtledningar - Mitä ne ovat Vad är det - Missä kunnossa ne ovat I vilket skick är de Porvoo/Borgå Matti Ojala/Sujutek Oy Tonttijohdot - Mitä ne ovat - Missä kunnossa ne ovat Tomtledningar - Vad är det - I vilket skick är de Porvoo/Borgå 25.10.2018 Matti Ojala/Sujutek Oy Tonttijohdot / Tomtledningar (1) Porvoon veden vesijohdon/viemärin

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:3 Nr 3 Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln av riksgränsen mellan

Läs mer

ändringar efter 1.1. 2015

ändringar efter 1.1. 2015 www.slc. Stödrätter och arrendekontrakt ändringar efter 1.1. 2015 Mikaela Strömberg-Schalin /SLC 1 www.slc. Rättsliga utgångsläget, begrepp FAST EGENDOM = fastigheter, mark - Lantbruksarrenden - Köp av

Läs mer

Villkor Ekerö Kulturskola

Villkor Ekerö Kulturskola Ekerö Kulturskola Innehåll 1. Registrering av användarkonto... 2 2. Personintegritet och behandling av personuppgifter... 2 3. Cookies... 2 4. Utbud och villkor för undervisning... 3 4.1. Prova-på-året,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

HUR LÅNGT KAN DU RÄKNA?

HUR LÅNGT KAN DU RÄKNA? HUR LÅNGT KAN DU RÄKNA? Räkneord Räkna på svenska Valuta i nordiska länder Eleverna lär sig räkneord och att räkna på svenska. Nyttiga länkar Räkneramsor: www.sagokistan.se/rakneramsor.htm Övningsuppgifter

Läs mer

Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5

Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5 Lantmäteriförrättning, fastighetsbestämning (FBL 283 ) Kallelse/Kutsu MMLm/1841/33/2016 1 (5 Obs! Kallelsen skickas ut på nytt eftersom den kallelse som gått ut 30-31.1 har innehållit felaktigheter. En

Läs mer

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA

HAUDANHOITOMAKSUT - GRAVSKÖTSELAVGIFTERNA. haudan leveys ja/tai m 2 gravens bredd och/eller m 2 HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA HAUTAOHOITORAHASTO GRAVVÅRDSFONDEN HINNASTO 2014 PRISLISTA HAUTAKUMPUALUEET - GRAVKULLEOMRÅDENA Hoito nurmella ja kukilla - Skötsel med gräs och blommor 1 v/år 1 2,5 m 2 102 105 2 5,0 m 2 136 138 3 7,5

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013

ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 ANBUDSFÖRFRÅGAN PÅ KLIPPNING AV GRÄSMATTOR, ÄNGAR OCH VÄGRENAR 2013 Beställare Kontaktperson Kimitoöns kommun Vretavägen 19 25700 KIMITO Planeringsingenjör Frida Vuorio frida.vuorio@kimitoon.fi Tel 02

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Tila Lommö 257-440-1-10

Tila Lommö 257-440-1-10 EMÄTILATARKASTELU SEKÄ RANTAVIIVAMITTAUS JA -MUUNTO Tila Lommö 257-440-1-10 Emätilatarkastelu, rantaviivamittaus ja muunto Kirkkonummen kunnassa rakennusoikeuksien mitoituksen emätila-ajankohtana käytetään

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016

1 (4) Tekninen ja ympäristövirasto. Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1. Astuu voimaan: 1.1.2016 Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto Asemakaavan ja tonttijaonmuutoksista perittävät maksut 1 (4) Ympäristölautakunta hyväksynyt: xx.xx.xxxx LIITE 1 Astuu voimaan: 1.1.2016 1. Asemakaavamuutoksista

Läs mer

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg 1 Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg Motivera din åsikt i ett sakligt debattinlägg eller i argumenterande uppsats. Skriv drygt 150 ord (max. 200) och lämna in texten i Turnitin.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten

PAKKAUSSELOSTE. Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten PAKKAUSSELOSTE Mamyzin vet 10 g injektiokuiva-aine ja liuotin suspensiota varten 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ

RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ 27.9.2018 Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

Läs mer

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti

StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti joulukuu 2008 StakesTieto Kunta Ari Virtanen Tiedot antoi PL 220 Nimen selvennys 00531 HELSINKI Puhelin Sähköposti Lomake palautetaan 13.2.2009 mennessä TOIMEENTULOTUEN ENNAKKOTILASTO 1.1. 31.12.2008 Tällä

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille PAKKAUSSELOSTE DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

Massmedias roll i en krissituation. RFV, Tammerfors Klas Backholm

Massmedias roll i en krissituation. RFV, Tammerfors Klas Backholm Massmedias roll i en krissituation RFV, Tammerfors 6.3.2018 Klas Backholm Den onödiga journalisten? Journalisterna trillar i vägen, stör räddningspersonal, gör det hela värre... Vad har de där att göra?

Läs mer

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg 1 Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg Motivera din åsikt i ett sakligt debattinlägg eller i saklig argumenterande uppsats. Skriv drygt 150 ord (max. 200) och lämna in texten

Läs mer

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE

SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE SELKÄTUKISIDE RYGGBANDAGE pro comfort PR-1273 Käyttöohje Tämä tuote vastaa terveydenhuollon laitteista annetun direktiivin 93/42/ETY vaatimuksia. 2 Käyttöohje Toimituksen sisältö 4 Tekniset tiedot 4 Käytetyt

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI

PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI PRONOMINIT 1. KÄYTETÄÄN SUBST. TILALLA 2. MÄÄRITTÄVÄT SUBSTANTIIVEJA 3. VOIVAT OLLA SUBSTANTIIVIN EDESSÄ TAI ITSENÄISESTI INTERROGATIVA PRONOMEN =KYSYVÄT PRONOMINIT Voivat aloittaa suoran- tai epäsuoran

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille

PAKKAUSSELOSTE. Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille PAKKAUSSELOSTE Ventipulmin vet 16 mikrog/g, rakeet hevosille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

HUR MÅNGA TAGGAR HAR IGELKOTTEN?

HUR MÅNGA TAGGAR HAR IGELKOTTEN? HUR MÅNGA TAGGAR HAR IGELKOTTEN? Djur Husdjur Djur i Norden Eleverna lär sig att berätta om djur, t.ex. om sina egna husdjur eller om djur som de är intresserade av eller skulle vilja ha. Temat är meningsfullt

Läs mer

Nikkilän sydämen laajennus - Nickby hjärtas utvidgning

Nikkilän sydämen laajennus - Nickby hjärtas utvidgning Nikkilän sydämen laajennus - Nickby hjärtas utvidgning Koulujen oppilaskuntien kannanotot vaihtoehtoihin. Skolornas elevkårers ställningstaganden till de olika alternativen. Vaihtoehto 1/Alternativ 1 -

Läs mer

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Jakobstad/Pietarsaari EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 5 1 Tid/aika: Må/Ma 8.12.2014 kl./klo 11.00 Plats/Paikka: Old Boy, Stadshuset/Kaupungintalo, Närvarande/Läsnä: Peter Boström, ordf./pj. Carola

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Tardak vet 10 mg/ml injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ (11) Vägsektionen

Kyrkslätts kommun Protokoll 6/ (11) Vägsektionen Kyrkslätts kommun Protokoll 6/2018 1 (11) Mötesdatum Mötesplats 03.05.2018, klo 16:00-16:28 Kokoushuone Apila 2. kerros Behandlade ärenden 27 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 28 Justering av protokollet

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen

Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Move!-mittaustulosten hyödyntäminen Oppilas ja perhe: Oppilas saa tietoa ja palautetta omasta fyysisestä toimintakyvystään sekä kannustusta ja vinkkejä sen kehittämiseen Move!-sivuilta. https://www.edu.fi/move/move_palaute

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning

Kulutukseen luovuttajat. apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat. Överlåtarna för förbrukning Erityisluvat Kulutukseen luovuttajat apteekit sairaala-apteekit lääketukkukaupat lääketehtaat Specialtillstånd Överlåtarna för förbrukning apoteken sjukhusapoteken läkemedelspartiaffärerna läkemedelsfabrikerna

Läs mer

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen.

Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Eskilstuna december 2012 Hej alla elever och föräldrar! Lucia. Vi firar lucia på skolan onsdagen den 12/12 kl. 9.00. Alla föräldrar är välkomna att delta. Vi bjuder på luciafika i klassrummen. Stängningsdagar.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Gleptosil vet. 200 mg Fe 3+ /ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Yksityistieilta Utbildningskväll för enskilda vägar

Yksityistieilta Utbildningskväll för enskilda vägar Yksityistieilta Utbildningskväll för enskilda vägar Y K S I T Y I S T E I D E N AV U S T U K S E T J A N E U V O N TA B I D R A G O C H R Å D G I V N I N G F Ö R E N S K I L D A V Ä G A R tiemestari ja

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3

Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3 1(5) Inlämningsuppgift 3: Argumenterande uppsats eller debattinlägg till 17.3 INSTRUKTIONER (se ordlistan nedan) Skriv ett sakligt debattinlägg (mielipidekirjoitus) eller en saklig argumenterande uppsats.

Läs mer

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011)

KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) KÄYTTÖOHJE (AUTOSUOJA 65011) HYVÄ ASIAKAS Asennukseen tarvitaan useampi kuin yksi henkilö. Käytä suojakäsineitä, kun kokoat tämän yksikön metallirunko-osaa. Tuotteen metalliosat on käsitelty ruosteenestoaineella,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni PAKKAUSSELOSTE Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ

RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ RUOTSI, KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ 22.9.2017 Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

Läs mer

Norra Sibbo Ungdomsförening rf.

Norra Sibbo Ungdomsförening rf. Norra Sibbo Ungdomsförening rf. www.norrasibbouf.fi 2 / 2017 Hej på er alla! Vintern har gått över till vår och det är dags för årets andra Byablad! Nu tar vi sikte på vårens program, det blir en del bekant

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE LEVOCALCIUM VET injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

PALLIATIVA POLIKLINIKEN

PALLIATIVA POLIKLINIKEN PALLIATIVA POLIKLINIKEN Palliativa poliklinikens verksamhet har som avsikt att ge hjälp med en symtomatisk samt heltäckande vård då när sjukdomen ej mera går att bota. Detta betyder smärt- samt symtomlindring,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Furovet vet. 20 mg ja 40 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10.

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10. 50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki Printed in Germany 647G161 16 10.03/1 OBIntern 1 2 3 4 Svenska 1 Användningsområde Rhizo Forsa Plus tumortos

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 250 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

Kallelse/Kutsu MMLm/1840/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5

Kallelse/Kutsu MMLm/1840/33/2016 Förrättningsnummer/ Toimitusnumero (5 Lantmäteriförrättning, fastighetsbestämning (FBL 283 ) 1 (5 Objekt Kauhajärvi fristående tillandning 599-872-3-2 Kommun: Pedersöre Sammanträde Inledande sammanträde hålls Torsdagen den 23 februari 2017

Läs mer

KUTSU PALOKUNTANAIS- JA NUORISOTYÖN SYYSOPINTOPÄIVILLE 26.-27.10.2013 VUOKATTIIN

KUTSU PALOKUNTANAIS- JA NUORISOTYÖN SYYSOPINTOPÄIVILLE 26.-27.10.2013 VUOKATTIIN KUTSU PALOKUNTANAIS- JA NUORISOTYÖN SYYSOPINTOPÄIVILLE 26.-27.10.2013 VUOKATTIIN Tervetuloa palokuntanais- ja nuorisotyön syysopintopäiville Vuokattiin. Opintopäivät ovat avoimet kaikille nais- ja nuorisotyön

Läs mer

Avgifter för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Styrdokument Avgifter för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 168 Giltighetstid från 2017-01-01

Läs mer

Grundläggande Psykoterapiutbildning med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Grundläggande Psykoterapiutbildning med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi (KBT) Ansökan Grundläggande Psykoterapiutbildning med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi (KBT) 4 terminer KBT e-learning ANSÖKAN 1 Namn: Personnummer: Adress, postnummer, postadress: Telefonnummer: Utbildningsbakgrund:

Läs mer