Trygghet i dina beslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet i dina beslut"

Transkript

1 Trygghet i dina beslut om kvalitet, innehåll och säkerhet Guide till förfrågningsunderlag

2 Innehåll 4 Inledning 7 Råvaror och ingredienser 8 Miljö och klimat 10 Ekologiskt 11 Vegetabilisk olja 13 Potatis 14 Kött 16 Smart Mat 17 SärNär fritt från 18 Fisk 20 Inlagda grönsaker 21 Ketchup 23 Socker och sötningsmedel 25 Drycker 27 Sylt och marmelad 29 Energi och näring 30 Mellanmål och desserter 31 Sensorisk 32 Sensoriskt test 2 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

3 Underlätta och skapa trygghet i ditt arbete Du som köper våra produkter måste veta vad det är du beställer och serverar dina matgäster. Det handlar till stor del om säkerhet. Men också om att kunna uppfylla dina matgästers olika krav, önskemål och behov, inte minst inom vård och skola. Dessutom har vi en allt skarpare debatt om den mat vi äter. Upphandling och inköp av livsmedel har blivit allt mer komplicerad och tidskrävande. Den här guiden är till för att underlätta ditt arbete. Förhoppningsvis kan den också skapa trygghet i dina beslut. Procordia är ett av Sveriges största matföretag. Med det följer också ett stort ansvar som sträcker sig från det lilla till det stora. Från valet av en enskild råvara i en maträtt till insikt och kunskap om djurhantering, hållbart jordbruk och uthålligt fiske. Procordia är din förlängda arm bakåt i kedjan. Det vi tillagar ska alltid utgå från människan och miljön. Vi måste vara tydliga med innehåll, ursprung och hälsoeffekter. Helt enkelt därför att det bidrar till att göra ditt arbete enklare och bättre. Givetvis är vår ambition också att göra mat som är god och omtyckt av så många som möjligt. Sammantaget betyder detta att vi tillagar mat och dryck med kärlek och omtanke om människor och miljö i hav och på land. Henrik Eriksson, Affärschef Restaurang & Storhushåll procordia guide till förfrågningsunderlag 3

4 CMYK Vi kokar sylt i Tollarp, bakar paj i Vansbro och lägger in sill i Kungshamn Sedan lång tid tillbaka arbetar vi med ambitionen att utveckla vår matlagning så att maten ska smaka som den i hemmet så mycket som möjligt. I Eslöv lagar vi köttbullar och lägger in grönsaker. I Tollarp kokar vi sylt och marmelad. I vårt bageri i Vansbro bakar vi pizzor och pajer. Och i Kungshamn lägger vi in sill. För att nämna något. Vi lagar mat från grunden med bra råvaror, goda recept och stort engagemang. All mat testlagas och bedöms i vårt provkök. Tillsammans med våra kunder försöker vi alltid utveckla och förbättra det vi gör. Det gäller både maten som sådan och hur vi arbetar tillsammans med dig och våra andra kunder. Hos oss hittar du några av Sveriges mest kända varumärken: MAGENTA, YELLOW, SVART med skugga inledning 4 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

5 Våra kärnvärden Närhet Vi lever nära naturen, nära råvarorna och framför allt: nära våra arbetskamrater och våra kunder. Vi har lärt oss en sak genom åren den mat vi själva älskar, älskar också våra kunder och matgäster. Nyfikenhet Vi arbetar för att utveckla framtidens mat och dryck. Nyfikenheten är vår drivkraft och vi är öppna för nya idéer och synsätt. Vi vill förnya oss och ta till oss nya recept, smaker och influenser som våra konsumenter och kunder efterfrågar. Kärlek till mat och dryck Kärleken till mat och dryck är grunden för allt vi gör. I detta ingår kvaliteten på råvarorna, passionen för recepten, tryggheten i tillagningen och säkerheten i leveransen. God och ärlig mat Procordia står för god och ärlig mat. Det goda tar vi hand om genom att jobba hårt i vårt provkök med att utveckla nya, spännande smaker och recept som ligger i tiden och är efterfrågade. Medverka till människors hälsa och välbefinnande Det ärliga innebär att vi aktivt vill medverka till människors hälsa och välbefinnande. Det gör vi genom att förbättra näringsinnehållet i befintliga produkter, utveckla nya näringsriktiga produkter och aktivt delta i forskning, bland annat genom samarbete med universitet och högskolor. Vi har egna näringsexperter och dietister som tillsammans med kockar arbetar med att systematiskt se över näringsvärden och innehåll i vår mat. De arbetar dessutom med att utveckla ny näringsriktig mat. Exempel på det är Liva Energi och Felix Smart Mat, som utvecklats tillsammans med Igelösa forskningsgård utanför Lund. Läs gärna mer på Produktsäkerhet och kvalitet Vi arbetar aktivt för att kunna garantera säkerhet och kvalitet under produkternas hela hållbarhetstid. Det gör vi genom förebyggande kvalitetssäkring, löpande produktionskontroller och uppföljande produkt-, säkerhets- och stickprovskontroller. Vi satsar löpande på utbildning i exempelvis livsmedelshygien och allergikunskap. I begreppet produktsäkerhet ingår ett förebyggande arbete för att minska risken för allergener i vår mat. Så långt det är möjligt tar vi bort allergiframkallande ämnen i enlighet med Procordias riktlinjer och Orklas allergipolicy. Vi strävar också efter att använda tillsatser enbart när det är nödvändigt. Varje tillsats ska kunna motiveras och ha en tydlig nytta för konsumenterna. Miljön och våra barnbarn Med vår typ av verksamhet måste vi tänka i generationer framåt. Och ta ansvar för vad vi gör här och nu. Procordias verksamhet ska därför bedrivas med minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vi strävar efter att arbeta energieffektivt och lägger stor vikt vid att använda resurssnåla och miljöanpassade förpackningar. Vi har en mycket restriktiv inställning till genmodifierade organismer (GMO) och tillåter inte råvaror eller ingredienser som är producerade genom genmodifiering. Från och med hösten 2011 har vi ersatt palmolja med i huvudsak svensk rapsolja till all fritering och stekning. Vi ställer krav på våra odlare och jobbar för ett hållbart jordbruk. Vi vill säkerställa ett ekologiskt hav och verkar för att havets råvaror är fångade på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. Policys Vi utgår från de svenska näringsrekommendationerna, samt vår näringspolicy. Vi arbetar enligt Global Standard for Food Safety (BRC) och Orkla Foods Matsäkerhetsstandard som båda är baserade på principerna i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) avseende matsäkerhet. Inledning procordia guide till förfrågningsunderlag 5

6 Råvaror och ingredienser 6 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

7 Råvaror och ingredienser Matsäkerhet och kvalitet styr Procordia har som mål att i största möjliga mån ta bort konserveringsmedel, smakförstärkare och andra tillsatser i vår mat och dryck. Tillsatser används endast när de behövs för matsäkerhet och kvalitet. Vi använder i första hand naturliga färgämnen och aromer. Varje tillsats ska kunna motiveras och ha tydlig nytta för konsumenten. Som hemma i köken Ibland krävs tillsatser för att kunna tillaga säker och tilltalande mat och dryck, som uppfyller konsumenternas krav på smak, utseende, konsistens och hållbarhet. En del tillsatser är de samma som används i matlagningen hemma i köket, till exempel natriumbensoat, citronsyra och pektin vid sylt- eller marmeladkoket. Vanligt margarin, som används när vi tillagar Felix goda pajer, innehåller en nödvändig emulgator (ofta E 471 mono- och diglycerider) som finns med i innehållsdeklarationen. Alla tillsatser anges i våra ingrediensdeklarationer med ett ord som beskriver funktionen och ett E-nummer eller namnet på tillsatsen. Exempel är färgämne (E 160a) eller färgämne (betakaroten). I huvudsak joderat salt Vi går regelbundet igenom innehållet i all mat och dryck. Efter noggranna genomgångar av bland annat mängden socker har fokus flyttats till saltet. Salt är viktigt för smaken, men för stora mängder kan påverka hälsan negativt. Därför har vi minskat saltmängden i en lång rad produkter, t.ex. i ketchup, pizza och annan färdigmat. Det salt vi använder är i huvudsak joderat. Tillsatser och råvaror som inte får förekomma i vår mat eller i våra drycker: Industriellt framställda transfetter Genmodifierade råvaror (GMO) Bestrålade råvaror Azo-färgämnen Kinolingul Antioxidationsmedlen bha och bht Natriumglutamat och andra smakförstärkare Sukralos Besök gärna för mer information om olika funktionsbeteckningar och vår syn på tillsatser. Råvaror och ingredienser procordia guide till förfrågningsunderlag 7

8 Miljö och klimatfrågor ambition och vilja Klimatförändringarna är en av de största miljöfrågorna i vår tid. Genom minskad energiförbrukning, smartare transporter samt resurssnålt jordbruk och effektivare livsmedelsproduktion har vi möjlighet att värna om miljön och en hållbar utveckling. Det finns många begrepp som används för att beskriva matens påverkan på miljön. Gemensamt är dock att de inte har någon officiell definition. För oss är begreppen riktlinjer och uttrycker en ambition och en vilja att alltid tänka ett steg längre. Miljö och klimatfrågor Klimatsmart Ordet klimatsmart användes första gången Idag saknas en officiell definition på vad som menas, även om många vet ungefär vad begreppet står för. Det handlar om att hitta en livsföring som orsakar mindre utsläpp av klimatgaser. När det gäller klimatsmart mat innefattas ofta både produktion och transporteffekter. Närodlat Närodlat är ett annat diffust begrepp där det behövs en tydligare förklaring vad det innebär. Frågan är vad som betraktas som nära? Många önskar närodlade råvaror, men EU tillåter inte att begreppet används vid upphandlingar av livsmedel. Enligt dessa regler kan upphandlingar enbart göras på affärsmässiga grunder. Närproducerat Ett annat begrepp som är svårt att definiera är närproducerat. Här finns inte heller någon bra definition. Enligt Jordbruksverket går det inte heller att ta fram någon enhetlig definition. Ledande inom miljöområdet Procordias ambition är att vara en tydlig aktör i och för det hållbara samhället. Det innebär att vi aktivt arbetar för att minska den negativa påverkan på miljö och klimat. Fokus riktas på bland annat följande områden: energi, transport, jordbruk och förpackningar. Vår ambition är att vara ett av de ledande matföretagen inom miljöområdet. Att hushålla med resurser (egna och andras) är styrande för allt vi gör. Det gäller för råvaror, förpackningar, energi och vatten, tillsammans med krav på jordbruket och fisket. Viktigast för att minska energiförbrukningen är att hushålla med resurser på alla plan: Investera i ny energieffektiv teknik. Utnyttja råvarorna maximalt. Minska svinnet. Ta hand om restprodukter. Miljö och ekonomi går hand i hand. Energibesparing och resurstänkande sänker kostnaderna och ger utrymme till produktutveckling vilket kommer våra kunder och deras matgäster tillgodo. I samklang med de 16 nationella miljömålen (www.miljomal.se) I Sverige finns 16 nationella miljömål definierade. Vårt arbete på Procordia strävar efter att bidra till vart och ett av dessa mål. För att styra arbetet har vi ett internt miljöledningssystem och nära samarbeten med kommuner och myndigheter, kunder och leverantörer. Vi ska, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, välja råvaror, förpackningslösningar, produktionsmetoder, energiformer och distributionssätt som har lägsta möjliga inverkan på miljön. Matrester och annat organiskt material från vår anläggning i Eslöv värmer fler än 400 villor. Restprodukter från våra anläggningar blir till biogas som driver bussar på flera orter. Cirka 75 procent av våra råvaror (mätt i vikt) kommer från Sverige. Idag är alla våra gurk- och rödbetsodlare IPcertifierade respektive KRAV-certifierade. IP-certifiering av potatis kan ske inom en snar framtid. Vi använder aldrig fisk och skaldjur från bestånd som vi inte bedömt som uthålliga och fiskade i ekologiskt hållbara områden. 8 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

9 procordia guide till förfrågningsunderlag 9 Miljö och klimatfrågor

10 Allmänt om ekologisk märkning och KRAV-märkning Att tillgodose önskemålen om KRAV-märkt och ekologisk mat är oerhört viktigt för oss. Efterfrågan på den här typen av produkter ökar. Vårt mål är att tillgodose de önskningarna genom att utveckla mer KRAV-märkt och ekologisk mat. Ekologisk märkning EU har ett omfattande regelverk för produkter som odlas och förädlas med ekologiska metoder. I kraven anges en miniminivå för vad som gäller för ekologisk produktion. Ekologiska produkter som är certifierade enligt dessa regler kan märkas med EU:s ekologiska logga. Hittills har symbolen varit frivillig, men från och med 2012 är den obligatorisk på ekologisk mat som produceras inom EU. Ekologiskt KRAV-märkning KRAV är en svensk märkning som innebär att produkten uppfyller alla krav som ställs för en ekologisk produkt inom EU, dessutom ska ytterligare ett antal kriterier uppfyllas. Detta gäller främst regler inom djurhållning och klimat, men även för socialt ansvar. Produkter som certifieras enligt dessa regler märks med KRAV-symbolen. De ska även vara märkta med EU:s ekologiska logga. Ekologiska produkter från Procordia Övervägande delen av våra ekologiska produkter är KRAV-märkta. Procordia värnar om miljön, därför innehåller vårt ekologiska sortiment i huvudsak svenska basråvaror. Vår ambition är att lansera fler ekologiska produkter framöver. Förslag till kravspecifikation Om ni efterfrågar ekologiska produkter måste ni ange ekologiskt på varje positionsrad alternativt i den övergripande texten om krav på uppdraget. Exempel per positionsrad Ekologisk Lingonsylt, påse för serveringssystem 2-4 kg. Ekologiska Potatisbullar, 2-3 kg. Ekologisk Nötfärsbiff, 5-6 kg. 10 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

11 Allmänt om vegetabilisk olja Olja används i mat av många olika anledningar. Först och främst är olja ett viktigt näringsämne som ger oss energi och är bärare av många fettlösliga vitaminer. Olja är också viktig för både textur och smak. vegetabilisk olja De vegetabiliska oljor som används mest i Sverige är palmolja och rapsolja. Båda kan deklareras som vegetabilisk olja. Från och med december 2014 är ursprungsmärkning enligt lag obligatorisk för vegetabilisk olja. Palmolja Palmolja är värmetålig och används därför ofta till fritering och stekning. Tillverkningen av palmolja är omdiskuterad, eftersom växande oljeplantager blivit ett hot mot regnskogen i Sydostasien. Därför finns idag två olika alternativ till konventionell palmolja. Palmolja med Green Palm-certifikat Man kan köpa certifikat genom RSPO (Round Table on Sustainable Palmoil Production) motsvarande den mängd olja man förbrukar, vilket garanterar att denna mängd blir hållbart producerad. För att främja utvecklingen av uthålligt producerad palmolja är Procordia medlem i RSPO. Rapsolja Rapsolja har låg andel mättade fettsyror och hög andel enkel- och fleromättade fettsyror. Oljan är framför allt en mycket god källa till omega-3-fettsyror. Rapsolja med hög oljesyrahalt är en relativt nyutvecklad olja som tål värme bättre och fungerar därför bra till fritering och stekning. Procordia använder mindre palmolja Procordia har tidigare använt palmolja med Green Palm-certifikat. Under hösten 2011 gick Procordia över från palmolja till huvudsakligen svensk rapsolja vid fritering och stekning. Särhållen certifierad palmolja Särhållen certifierad palmolja är hållbart producerad och helt åtskild konventionell palmolja. procordia guide till förfrågningsunderlag 11

12 Potatis 12 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

13 Allmänt om potatis Potatis består till cirka 80 procent av vatten. Resterande andel är främst kolhydrater, men också protein, vitaminer och mineraler. Stärkelse är dominerande kolhydrat. Potatismos Potatismospulver framställs genom att potatis först torkas, så att nästan allt vatten försvinner. Därefter tillsätts mjölkpulver, fett och kryddor. Dessutom tillsätts i de flesta fall: Vegetabilisk monoglycerid (E471) som stabiliserar stärkelsen som läckt ur potatiscellerna. Fri stärkelse ger ett klistrigt och segt potatismos. Ju fler celler som gått sönder, desto klistrigare blir moset. Hur mycket stärkelse som läcker ut beror på process och potatissort. Fosfat (E450) påverkar färgen på den torkade po- tatisprodukten. Uppvärmd och sedan kyld potatis kan få en grå till svart färgton genom att ämnen som finns naturligt i potatisen reagerar med varandra. Detta framträder mer eller mindre på olika sorter, men risken för missfärgningar är stor om inte stabiliseringsmedel används. Askorbinsyra, (E300), sulfit (E223) och askorbylpalmitrat (E304) förhindrar fettoxidation på olika sätt i torkad potatis. Potatis innehåller en liten mängd fett som är mycket känsligt för härskning och ger upphov till både smak- och färgförändringar. Potatis och potatisprodukter från Procordia Procordia har en lång och gedigen tradition av att tillaga olika potatisrätter. All vår potatis tillagas i Eslöv. Där har vi bl.a. Sveriges enda anläggning för tillagning av potatismos. Här har vi tillagat mos sedan 1952, så vi har haft många år på oss att bli experter. Den största delen potatis som vi använder odlas i Skåne med omnejd. Det innebär att vi inte transporterar råvaran längre än nödvändigt. En stor del av skörden kommer från våra egna kontraktsodlare. Det är mycket viktigt för oss att leverera potatisprodukter av högsta kvalitet. Vi jobbar aktivt för att använda så få tillsatser som möjligt. Vi friterar all potatis i rapsolja utom vår ekologiska potatisbulle som friteras i en ekologisk solrosolja. Förslag på kravspecifikation Potatisprodukter ska inte vara friterade i palmolja. Ekologisk potatisbulle ska vara friterad i solrosolja. Exempel per positionsrad Potatisbullar, 2-3 kg, friterade i rapsolja. Potatismos komplett, 6-7 kg, transfettfri. Potatis procordia guide till förfrågningsunderlag 13

14 Allmänt om kött Enligt lagen definieras kött som skelettmuskulatur av däggdjursoch fågelarter, med naturligt ingående eller förenad vävnad. Den totala halten fett och bindväv får inte överstiga: Svin: 30 % fett, 25 % bindväv Fågel/kanin: 15 % fett, 10 % bindväv Övriga däggdjur: 25 % fett, 25 % bindväv Vid tillagning av köttbullar och andra färsrätter tillsätts mjölk, ströbröd, ägg och kryddor för att smeten ska hålla ihop, få en bra konsistens och bra smak. Om man vill undvika de vanligaste allergenerna, kan man istället använda olika former av potatis, fibrer och stärkelse. Kött 14 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

15 Kött från Procordia Krav på god djuromsorg I våra riktlinjer för kött och köttråvaror ställer vi krav på god djuromsorg. Köttet ska ha hög kvalitet och komma från djur som skötts om och som mått bra. Alla leverantörer av kött och köttprodukter måste uppfylla våra krav innan de godkänns som leverantör till Procordia. Procordia kräver att alla leverantörer av kött och köttprodukter ska besiktigas och godkännas före leverans till oss. Ett flertal av våra färsprodukter består uteslutande av svenskt kött. För att minska fetthalten och få en mer oregelbunden form teflonsteks alla färsprodukter i vårt storhushållssortiment istället för att friteras. När Procordia ska godkänna en köttleverantör finns bland annat följande punkter med i vårt bedömningsunderlag: All köttråvara köps direkt från slakterier och styckningsföretag. Köttet är spårbart hela vägen tillbaka till slakterierna. God djuromsorg enligt svensk och europeisk lagstiftning. Transportförhållanden av djur ska motsvara svenska förhållanden. Godkända slaktmetoder enligt svensk och europeisk lagstiftning. Våra färsprodukter med svenskt ursprung uppfyller Miljöstyrningsrådets kriterier för animaliska produkter. Antibiotika och hormoner får inte användas i tillväxtfrämjande syfte. Inga övriga främmande ämnen får förekomma i köttet. Köttet ska hanteras hygieniskt. Köttets smak och utseende ska vara helt utan anmärkning. Köttet ska vara fritt från salmonella. Inget kött från Belgian Blue eller korsningar med Belgian Blue. Inget galtkött. Inget kött från sanitetsslaktade djur. Vill du veta mer? Gå in på och läs Procordias riktlinjer för köttprodukter, som du hittar under Vår kärlek till mat och dryck, Vårt ansvar. Förslag på kravspecifikation Alla färsprodukter ska vara teflonstekta. Alla färsprodukter ska innehålla minst 60 % kött. För kravspecifikation gällande FELIX Smart Mat biffar, se istället sidan 16. Köttets ursprung ska vara spårbart bakåt till leverantör (som i sin tur kan spåra köttets ursprung bakåt i leverantörskedjan). Exempel per positionsrad Köttbullar 14 g, teflonstekta, minst 60 % kött. Krögarbiff 50 g, teflonstekt, minst 70 % kött. kött procordia guide till förfrågningsunderlag 15

16 FELIX Smart Mat FELIX Smart Mat är ett banbrytande sortiment av nya färsprodukter som är fyllda med hälsosamma mervärden och dessutom skonsamma för klimatet. Biffarna innehåller mindre mängd kött (45 %) än vanliga biffar och de innehåller mer fullkorn i form av hel hirs, hela havrekärnor och hela gröna linser. Biffarna är proteinrika och har en hälsosam fettsammansättning och sist men inte minst så är de väldigt goda och uppskattade av matgästerna. I sortimentet finns det idag en kalkonbiff och en nötfärsbiff. Biffarna är ett utmärkt alternativ för den som vill servera mat som är bättre för klimatet och bättre för hälsan. Dubbelt smart! smart mat Förslag på kravspecifikation Nötfärsbiff Kalkonbiff Proteinet får ej komma från soja. Exempel per positionsrad Nötfärsbiff, kötthalt %, proteinhalt >= 14 %, hela/klippta havrekärnor >= 10 %, hela hirsfrö > = 10 %. Kalkonbiff, kötthalt %, proteinhalt >= 14 %, hela/klippta havrekärnor >= 10 %, hela hirsfrö >= 10 %. 16 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

17 Allmänt om livsmedel för särskilda näringsändamål SärNär SärNär är Livsmedelsverkets benämning för livsmedel för särskilda näringsändamål. Reglerna för SärNär omfattar olika livsmedel med sammansättning eller tillverkningsmetod som skiljer sig från övriga livsmedel. De är särskilt lämpliga vid behov av speciell kost. Produkter avsedda för personer med allergi och överkänslighet benämns fri från. För att få ange att en produkt är fri från ett visst allergen måste hela produktionen ske enligt stränga SärNär-regler. Säkerheten är alltså mycket högre än om allergenet inte ingår i receptet. Mer om detta finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida, SärNär från Procordia Procordia har ett stort sortiment färsprodukter som uppfyller reglerna för SärNär och är garanterat fria från: Gluten Laktos Mjölkprotein Sojaprotein Äggprotein SÄRNär För att uppfylla SärNär-reglerna har Procordia bl.a. vidtagit följande åtgärder: Allergenet hanteras inte alls i produktionslokalen. Allt ytteremballage tas av i speciella slussar. Våra råvaruleverantörer uppfyller speciella krav. Personalen har extra stränga hygienregler att rätta sig efter. Ventilationssystemet är separerat från övrig produktion. Förslag på kravspecifikation Samtliga färsprodukter ska uppfylla Livsmedelsverkets SärNär-krav, fria från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Exempel per positionsrad Köttbullar 14 g, SärNär, fri från gluten och laktos, teflonstekta. Pannbiff 40 g, SärNär, fri från äggprotein, minst 60 % kött, teflonstekt. procordia guide till förfrågningsunderlag 17

18 Allmänt om fisk och skaldjur Ett av fem svenska kostråd handlar om fisk; Ät fisk ofta gärna 2-3 gånger i veckan. Att fisk är nyttig mat råder det inga tvivel om. Fisk är i allmänhet mager mat med högt proteininnehåll, rik på vitaminer och mineralämnen. Den feta fisken, som lax, sill, skarpsill och makrill innehåller mycket av de fina omega-3-fettsyrorna, som kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Omega-3-fettsyrorna kan kroppen inte själv bilda utan måste komma från den mat vi äter. Tre bitar sill täcker cirka 50 % av det dagliga behovet av Omega-3. Fisk är också näringstät mat, vilket betyder att den innehåller mycket näring per kalori. Fisk och skaldjur 18 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

19 Fisk och skaldjur från Procordia Abba har varit synonymt med fisk och fiske i mer än 175 år. Från början var det ett familjeföretag i norska Bergen, som sedan generationer sysslat med salt- och fiskhandel och sjöfart. Den kunskap om fisk, fiske och fiskets förutsättningar som finns nedärvt i varumärket Abba är smått unik. På dryga 175 år händer det dock en hel del. Havets villkor förändras ständigt och vi måste förändras med havet. Vi måste värna och vårda havet ansvarsfullt och med respekt för framtiden. Omsorg om råvaran utgör därför en stor del av produkternas kvalitet. Ekologiskt hållbart fiske För att långsiktigt kunna tillhandahålla god och nyttig mat från havet är vi beroende av ett ekologiskt hållbart hav. Åren har lärt oss att aktivt verka för en långsiktig hållbar förvaltning av havets resurser. Vi använder endast fisk och andra råvaror från havet som är fiskade, landade, odlade och processade i enlighet med nationell och internationell lagstiftning. Egen fiskepolicy Men vi vill dock gå längre än lagstiftningen. Därför har vi utarbetat tydliga riktlinjer för ekologiskt hållbart fiske i en särskild fiskepolicy. Det är ett dokument som tydligt beskriver våra ställningstaganden i enskilda frågor, som direkt eller indirekt rör vår verksamhet. I valet av fångstområden och fångstmetoder grundar vi våra beslut på en så bred nationell och internationell expertis som möjligt kunskap inhämtad från myndigheter, organisationer och forskare. MSR (Miljöstyrningsrådet), MSC (Marine Stewardship Council), ICES (International Council for the Exploration of the Sea) och KRAV är några av dem. Förslag på kravspecifikation och positionsrad Sill (Clupea harengus), MSC-märkt PET-burk. Ansjovis (Sprattus sprattus). Sill, matjes (Clupea harengus), MSC-märkt PET-burk. Kaviar, rområvara minimum 45 % rom, tub. Kaviar, rområvara minimum 52%, PET-burk. Fiskbullar, MSC-märkt, minimum 55 % fiskkött. Tonfisk (Thunnus tonggol) från delfinsäkert fiske, max 15 % flakes. Makrill (Scomber scombrus). Räkor (Pandalus borealis), MSC-märkt. Fisk och skaldjur Fångst och fångstmetoder Vi strävar efter en ökad användning av fiskeredskap och metoder som i största möjliga mån förebygger onödig så kallad bifångst. Redskapen ska helt enkelt inte fånga fisk av fel storlek eller fiskar av andra arter än de godkända. Vi använder endast fisk eller andra marina råvaror från fångstområden som av myndigheter, ICES, NAFO och av FAO:s övriga regionala fiskeriorganisationer bedöms som ekologiskt hållbara. Råvarorna i våra produkter är fullt spårbara till båt eller grupp av båtar. Alla partier av råvaror har ett unikt nummer som dokumenteras i vår databas och kan spåras från leverantör, fångstområde, till färdig produkt. procordia guide till förfrågningsunderlag 19

20 Allmänt om inlagda grönsaker I Sverige finns en lång tradition att äta tillbehör såsom inlagda gurkor och rödbetor. Detta har varit ett sätt att konservera sommarens och höstens skördar för vintern. Numera finns det andra sätt att konservera och bevara, men smakerna är fortfarande uppskattade och de är därför ett viktigt inslag i vår matkultur. inlagda grönsaker Inlagda grönsaker från Procordia På Procordia har vi en lång tradition av att lägga in grönsaker. Råvarorna kommer från våra IP-certifierade kontraktsodlare i Skåne, Blekinge, Småland och på Öland. Under tio intensiva sommarveckor plockas alla gurkor och läggs in. Rödbetorna skördas längre fram på hösten. Procordia strävar efter att minska belastningen på miljön på många olika sätt. Våra grönsaker packas i koniska burkar. Genom att använda koniska burkar förenklas hanteringen av tomma förpackningar eftersom de kan staplas i varandra och detta leder i sin tur till ett minskat behov av transporter. Förslag på kravspecifikation Rödbetor och gurkor ska vara förpackade i koniska burkar. Exempel per positionsrad Smörgåsgurka legymskivad ca 9 kg, konisk konservburk. Rödbetor skivade ca 9 kg, stapelbar burk. 2 0 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

21 Allmänt om tomatketchup Tomatketchup är en av våra mest välkända och omtyckta smaksättare. Huvudråvaran i tomatketchup är tomatpuré som är tomatjuice som har koncentrerats genom att ta bort vatten. Torrsubstanshalten (TS) i tomatjuice är 4-6 procent, resten är vatten. Tomatpuré kallas råvaran när den koncentrerats till 13 procent torrsubstans eller mer. När vi deklarerar tomatinnehållet i vår ketchup som procent tomatpuré är all använd tomatpuré omräknad till 13 procent torrsubstans (i enlighet med gällande branschöverenskommelse). Ketchup från Procordia Procordia har mer än 50 års erfarenhet av tomatketchup; all ketchup görs i Fågelmara i Blekinge. Grunden är tomatpuré från solmogna tomater, skördade under några intensiva sommarmånader. Vi har ett nära samarbete med våra tomatpuréleverantörer. När skörden sker är vi med på deras anläggningar för att välja ut de kvaliteter som krävs för Felix tomatketchup. Ketchup Förslag på kravspecifikation Tomatketchup ska innehålla tomatråvara motsvarande minst 140 g färska tomater (= 52 % tomatpuré)/100 gram ketchup. Tomatketchup ska enbart vara sötad med sackaros (vanligt socker). Tomatketchup ska inte innehålla några aromer. Tomatketchup får innehålla högst 2,4 % salt. Exempel per positionsrad Ketchuppåse till serveringssystem 2-4 kg, minst 140 g färska tomater/100 g ketchup. Ketchup 10 kg hink, sötad med sackaros, max 2,4 % salt. procordia guide till förfrågningsunderlag 21

22 socker och sötningsmedel 2 2 pro co r d i a g u i d e t i l l f ö r f r åg n i n g su n d e r l ag

23 Allmänt om socker och sötningsmedel Sockerarter Socker används för den söta smakens skull och i höga koncentrationer som konserveringsmedel för främst frukt och bär. Sockerarterna betraktas inte som tillsatser, utan som råvaror. Sockerarter Vanligt socker (sackaros utvinns ur sockerbetor eller sockerrör.) Fruktsocker (fruktos utvinns ur jordärtskocka, dahlia eller rotcikoria, men huvudsakligen sker framställningen ur sackaros eller genom enzymatisk omvandling av glukos.) Druvsocker (druvsocker är ett annat namn på glukos och finns som byggsten i polysackariderna stärkelse och cellulosa. Industriellt framställs glukos främst genom syra- eller enzymhydrolys av stärkelse. Glukos förekommer rikligt i vindruvor.) Mjölksocker (mjölksocker är ett annat namn på laktos och kan utvinnas ur vassle som fås som biprodukt vid osttillverkning.) Maltsocker (maltsocker är ett annat namn på maltos och bildas då sädeskorn gror. Sockerarten framställs genom enzymatisk hydrolys av stärkelse.) Glukossirap (Framställs genom en mer eller mindre fullständig hydrolys av stärkelse från främst majs, vete och potatis.) Sockeralkoholer Sötningsmedlen sorbitol, mannitol, xylitol, isomalt, laktitol, erytritol och maltitol är inte sockerarter, utan sockeralkoholer. De betraktas alla som livsmedelstillsatser. Sockeralkoholerna är i allmänhet något mindre söta än vanligt socker men ger ungefär lika mycket energi. De är inte, som vanligt socker, skadliga för tänderna och används ofta i tuggummi. Sockeralkoholer i stora mängder är laxerande. Icke energigivande sötningsmedel Stevioglykosider, aspartam, acesulfam K, sackarin, cyklamat och sukralos är högintensiva sötningsmedel som används när man vill ha ett mycket lågt, eller inget, innehåll av socker eller energi. Procordias syn på socker och sötningsmedel socker och sötningsmedel Procordia använder många olika sockerarter för sötning av olika produkter. Sockerarterna är inga tillsatser utan råvaror. Av sötningsmedel som inte är energigivande använder Procordia endast stevioglykosider, aspartam och acesulfam K. För tillfället har vi produkter med följande sötning: Exempel på livsmedel i Procordias sortiment Märkning på förpackning Innehåller produkten socker? Innehåller produkten sötningsmedel? Önos saft, juice, sylt, mos & marmelad. BOB sylt, mos & marmelad. Ekströms kräm & kompott. Ingen Ja Nej Önos lättsockrad fruktdryck, sylt, mos & marmelad. BOB lättsockrad sylt, mos & marmelad. Ekströms lättsockrad kräm. Risifrutti lättsockrad. FELIX ketchup mindre socker mindre salt. Lättsockrad mindre socker Ja, minst 30 % mindre än motsv. normalprodukt Nej Fun Light Sockerfri, utan socker Nej Ja Önos osockrad fruktdryck. Önos lågkalori sylt och mos. Osockrad utan tillsatt socker, lågkalori Ja, från råvarorna Ja Önos osötad fruktdryck. Osötad Ja, från råvarorna Nej procordia guide till förfrågningsunderlag 2 3

Guide till förfrågningsunderlag

Guide till förfrågningsunderlag Guide till förfrågningsunderlag INLEDNING Vi vill hjälpa dig I Guide till förfrågningsunderlag vill vi hjälpa och vägleda dig som arbetar med upphandlingar, offerter och förfrågningar inom livsmedel. Vår

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Lev livet med Liva Energi

Lev livet med Liva Energi Lev livet med Liva Energi Liva Energi: Lätt att servera gott att äta Smaker som äldre uppskattar Extra energi är enklare än du tror Kan motverka undernäring Undernäring är ett stort problem bland många

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Nyhet! Ekologisk Nötköttbulle. Helt fri från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Garanterat!

Nyhet! Ekologisk Nötköttbulle. Helt fri från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Garanterat! Nyhet! Ekologisk Nötköttbulle Helt fri från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Garanterat! Varför ska inte alla kunna äta samma mat i skolan? Det skulle vara enklare både för mina

Läs mer

Vårt löfte: göra som du Hur vi lagar vår mat och vår syn på tillsatser

Vårt löfte: göra som du Hur vi lagar vår mat och vår syn på tillsatser Vårt löfte: göra som du Hur vi lagar vår mat och vår syn på tillsatser Om Felix Idag finns över 150 varor från Felix ute i butikerna, till exempel tomatketchup, dressing, inlagda gurkor och rödbetor, pommes

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar Fruktdrycker Det finns många goda skäl att dricka juice och andra fruktdrycker varje dag. I vårt varierade sortiment hittar du naturliga drycker som är garanterat nyttiga och fyller många behov. Här finns

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. däremot är fantastisk för

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Företagspresentation 2013

Företagspresentation 2013 Företagspresentation 2013 Innehåll Sveriges bästa matföretag Här lagar vi vår mat & dryck Korta fakta Ägare - Orkla Vår historia Organisation Vårt ansvar Mat, miljö och människor Kontakt Sveriges bästa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Lund: Rebecka Persson/ Elisabet Johansson Ystad: Helena Pettersson Kristianstad: Therese Skog/ Carin Andersson Helsingborg: Angelica Arvidsson/ Jessica

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

2007-03-09 SOCKERFÄLLAN. Konsumentföreningen Väst. Camilla Holm hälsosekreterare/dietist/sjukgymnast

2007-03-09 SOCKERFÄLLAN. Konsumentföreningen Väst. Camilla Holm hälsosekreterare/dietist/sjukgymnast SOCKERFÄLLAN Camilla Holm hälsosekreterare/dietist/sjukgymnast Socker- boven till allt ont? Övervikt? Diabetes? Hjärtkärlsjukdom? Dålig tandhälsa? Sockerberoende? Cancer? Vad är socker? En slags kolhydrat,

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Produktgrupp: Dessert

Produktgrupp: Dessert Art.nr Produkt / Ingredienser produkt Nettovikt kj 7463 7466 7465 7461 7464 Apelsinfromage Socker, gelatin, maltodextrin, apelsinjuice [2 %], syra (citronsyra), apelsinarom, mjölkprotein, färgämne (betakaroten,

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Det goda mellanmålet

Det goda mellanmålet Fruktig bärsmoothie Det goda mellanmålet Ett litet mellanmål kan göra stor skillnad Energirik äppelgröt Krusbärs-och vaniljyoghurt Svartvinbärsshot Våra kostexperter Elin Börjvall, dietist på Procordia:

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Vad betyder uppgifterna Flingor av ris och fullkornsvete, berikade med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C) och järn Nettovikt: BÄST FÖRE-DAG Juni 2008 1 2 Kvantitet Produktens

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

FRAMTIDENS KÖTTBULLE RULLAR IN PÅ DE SVENSKA SKOLORNA Nyhet! Kycklingköttbulle God, hälsosam och klimatsmart

FRAMTIDENS KÖTTBULLE RULLAR IN PÅ DE SVENSKA SKOLORNA Nyhet! Kycklingköttbulle God, hälsosam och klimatsmart s r ä F FRAMTIDENS KÖTTBULLE RULLAR IN PÅ DE SVENSKA SKOLORNA Nyhet! Kycklingköttbulle God, hälsosam och klimatsmart t med lat i enlighe Mat är ut veck er na on ti da en FELIX Smart m ingsrekom är N a

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG NYA SMARTA. receptkort. Sätt upp i pentryt! 8 matiga. Snackisar. 10 söta. Snackisar ALLA RECEPT ÄR NÄRINGSBERÄKNADE

VÅRD OCH OMSORG NYA SMARTA. receptkort. Sätt upp i pentryt! 8 matiga. Snackisar. 10 söta. Snackisar ALLA RECEPT ÄR NÄRINGSBERÄKNADE VÅRD OCH OMSORG NYA SMARTA receptkort Sätt upp i pentryt! 8 matiga Snackisar 10 söta Snackisar ALLA RECEPT ÄR NÄRINGSBERÄKNADE Skapa mellanmålsglädje med Snackisar, de perfekta målen mellan målen. Snackisar

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

Innehållsdeklaration för de vanligaste automatprodukterna

Innehållsdeklaration för de vanligaste automatprodukterna Innehållsdeklaration för de vanligaste automatprodukterna Chokladdrycker 2148, Van Houten, Fair Trade Ingredienser: Rättvisemärkt socker (40%), vasslepulver, rättvisemärkt fettreducerat kakaopulver (12%),

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Matbudskapet Diabetes

Matbudskapet Diabetes Matbudskapet Diabetes Checklistan Eller-ramsan Tallriksmodellen Frukt Äppelregeln Glass Mat vid känning Exempel på orsaker till känning Maträtter som behöver kompletteras eller bytas ut Fett och fettkvalitet

Läs mer

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06

Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Miljöanpassade kostråd - varför då? Och vad innebär de för offentlig verksamhet? Anna-Karin Quetel 2015-05-06 Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg De offentliga måltidernas

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. CHECKLISTA Nivå 1 Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. Dna checklista innehåller frågor som, berode på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas innan skolan svarar på Nivå 1 på

Läs mer

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur

ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur ASC-, MSC- & KRAV-märkta fiskar och skaldjur Martin & Servera erbjuder fiskar och skaldjur märkta med certifieringarna ASC, MSC och KRAV. Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre.

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Gott på äldre dar Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Här har vi samlat recept på goda mellanmål och desserter där näringsinnehållet är

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi Bra val genom att läsa förpackningar Näringsinnehållstabellen I näringsinnehållstabellen meddelas hur mycket produkten innehåller -näringsämnen per hundra gram eller -beträffande vätskor per hundra milliliter

Läs mer

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson

HÄLSOSAMMA MATVANOR. Leg Dietist Ebba Carlsson HÄLSOSAMMA MATVANOR Leg Dietist Ebba Carlsson 2013 Beskrivning av samtalskorten Dessa kort är framtagna för att fungera som ett verktyg vid ett motiverande samtal om hälsosamma matvanor. Inom MI-metodiken

Läs mer

Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat. Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17]

Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat. Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17] Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17] 2004-09-17 1 Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat Vi behöver alla energi och näring i tillräcklig

Läs mer

KVALITETSKRAV GÄLLANDE HELDYGNSKOST SOM SERVERAS TILL ÄLDRE PÅ VÅRDBOENDE

KVALITETSKRAV GÄLLANDE HELDYGNSKOST SOM SERVERAS TILL ÄLDRE PÅ VÅRDBOENDE 2013-09-10 1 (5) KVALITETSKRAV GÄLLANDE HELDYGNSKOST SOM SERVERAS TILL ÄLDRE PÅ VÅRDBOENDE 1. LAGAR, FÖRESKRIFTER OCH TILLSYN Leverantör/entreprenör av kost skall följa de regelverk som stat och kommun

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen Större andel vegetabilier Kostavdelningen reviderar sina recept samt matsedlar för att få en större mängd vegetabilier. Socialförvaltningen främjar möjligheten att

Läs mer

Kostpolicy för Gnosjö kommun

Kostpolicy för Gnosjö kommun Kostpolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-25 94 Varför en kostpolicy? För enhetliga riktlinjer för verksamheterna inom äldreomsorg och skolorna Stöd för brukare, anhöriga, elever,

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron

Fruktyoghurt. Fruktyoghurt. Lättyoghurt Solfrukt. Lättyoghurt Jordgubb. Lättyoghurt Björnbär Hallon. Lättyoghurt Päron Citron Vårt sortiment av fruktyoghurt passar människor med smak för livets goda, som också är måna om att få i sig något nyttigt. Här bjuds på smakupplevelser av både kända och mera exotiska frukter, ibland i

Läs mer

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den?

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1 Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 2 Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Till dig som handlar ekologiskt Länge

Läs mer

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar!

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! OBS! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Boka DelikatessKungens

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

De viktiga målen mellan målen

De viktiga målen mellan målen De viktiga målen mellan målen Energi- och proteinrika serveringstips från Liva Energi De viktiga målen mellan målen Många äldre har som du vet dålig aptit eller orkar inte äta av andra orsaker. Det kan

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas?

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas? Kost vid diabetes och kolhydraträkning Kost vid diabetes VERKSAMHETSOMRÅDE PARAMEDICN, SÖDERSJUKHUSET AGNETA LUNDIN, LEG.DIETIST TEL 08-616 4017 Kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen Barnet får

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Socker och hälsa - fakta och myter

Socker och hälsa - fakta och myter Betodlarnas årsstämma 19 mars 2015, Lund Socker och hälsa - fakta och myter Susanne Bryngelsson, fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation SNF Swedish Nutrition Foundation Sedan 1961 Främjar nutritionsforskning

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT

MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT MÄRKNINGAR SOM GÖR DET LÄTTARE ATT VÄLJA RÄTT För dig som bryr dig om schysst produktion Axfood bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Anders Strålman, vd Axfood AB Vår

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Näringslära, del 1. Näringslära 2. Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2

Näringslära, del 1. Näringslära 2. Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2 Näringslära, del 1. Näringslära 2 Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2 Fetter 3 Omättade fettsyror 3 Mättat fettsyror 3 Transfettsyror 3 Protein 3 Vätska 4 Sötningsmedel 4 Energigivande

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås.

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås. Flingguide 05.2010 1 Här kan du läsa om innehållet i Kellogg s flingor och bli klokare på vad du äter. Det finns också information till dig som är överkänslig mot vissa ingredienser i flingor. Frukost

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd 2015-01-31 Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985 Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd SvDH:s synpunkter på remissen: Svensk Dagligvaruhandel har

Läs mer

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Att upphandla bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Vi bakar med kärlek. I fem generationer har vi älskat att baka. Det gör vi med omsorgsfullt utvalda råvaror och mjöl från vår egen kvarn. Surdeg är en

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

Nästa steg mot framtidens mat

Nästa steg mot framtidens mat Grönt Nästa steg mot framtidens mat Nyhet! Vegetariska Hirsbiffar och Hirsnuggets Goda, hälsosamma och klimatsmarta Samarbete med forskningen Trenden går mot mer grönt Våra produkter är utvecklade i enlighet

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

Aktuella kostrekommendationer för barn

Aktuella kostrekommendationer för barn Aktuella kostrekommendationer för barn Leg. Dietist Julia Backlund Centrala Barnhälsovården 2007-05-23 Vad baseras kostrekommendationerna på? NNR = Nordiska Näringsrekommendationer 2004 SNR = Svenska Näringsrekommendationer

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera.

Allmänt. Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. KOST Allmänt Kroppen är som en maskin. Den måste ha bränsle för att fungera. Det du äter består av ungefär samma beståndsdelar som du själv vatten, kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer, mineraler.

Läs mer

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten I dag fokuseras det ofta på att man inte ska väga för mycket, men det är viktigt att veta att det är hälsosamt att väga

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Viktförlust Nedsatt lungfunktion Minskad fysisk aktivitet Förlust av fettmassa Förlust av andningsmuskulatur Förlust av annan

Läs mer

Mellanmål. Gott och enkelt

Mellanmål. Gott och enkelt Mellanmål Gott och enkelt Innehåll Denna broschyr är tänkt som inspiration för att göra och att äta mellanmål. Recept och tips vänder sig till den som är äldre och har behov av näringsrika mellanmål. Rekommendationen

Läs mer

SÅ MÄRKS MATEN. KF Konsument och Coop

SÅ MÄRKS MATEN. KF Konsument och Coop SÅ MÄRKS MATEN 1 KF Konsument och Coop Kontrollera först köp sedan! Är det någon skillnad på att köpa mat och tvättmaskin egentligen? Frågan är befogad med tanke på hur mycket mer tid vi lägger ner på

Läs mer

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka Syfte med kostbehandlingen: Tillgodose vätske- energi och näringsbehov Minimera risken för felsväljning kopplad till bolusmängd, vätskan

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Kostpolicy på Ängdala Skolor

Kostpolicy på Ängdala Skolor Kostpolicy på Ängdala Skolor Syfte och bakgrund. I en strävan att ge er en insikt i vår verksamhet upprättar vi en kostpolicy. Ett tydligt dokument som man lätt kan följa för att bl.a. säkerställa att

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:19) om märkning och presentation av livsmedel; (H 130:4) Utkom från trycket den

Läs mer