Guide till förfrågningsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide till förfrågningsunderlag"

Transkript

1 Guide till förfrågningsunderlag

2 INLEDNING Vi vill hjälpa dig I Guide till förfrågningsunderlag vill vi hjälpa och vägleda dig som arbetar med upphandlingar, offerter och förfrågningar inom livsmedel. Vår ambition är att underlätta för dig inom aktuella områden där vi har en kompetens som vi vill dela med oss av. I guiden belyser vi den lagstiftning och de riktlinjer som finns samt hur vi på Procordia förhåller oss till dessa inom respektive område. Inom vissa produktgrupper och områden är riktlinjerna och lagstiftningen tydlig. Inom andra områden är det mer svårtolkat och otydligt vad som gäller. Vår förhoppning är att guiden ska vara en hjälp att handla upp rätt produkter utifrån de behov och önskemål som din verksamhet har. Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. För oss är det naturligt att ta ansvar för hur vår verksamhet och den mat och dryck vi tillagar påverkar människor och miljö. Det innebär att all vår verksamhet bedrivs med respekt och hänsyn till mänskliga rättigheter, säkerhet och hälsa, affärsetik, miljö och ett hållbart jordbruk. Vår ambition är att vara ledande även inom dessa områden. Karl Vilhelm Beckman, Affärschef Procordia Restaurang & Storhushåll 2 Inledning 6 Tillsatser 8 Miljö och klimat 10 Ekologiskt 11 Vegetabilisk olja 12 Potatis 14 Kött 16 SärNär fritt från 18 Inlagda grönsaker 19 Ketchup 20 Socker och sötningsmedel 22 Drycker 24 Sylt och marmelad 26 Energi 28 Desserter 30 Sensorisk Procordia Food 2011 Produktion: Hilanders Kitchen Illustration: Ulrika Ekberg 2

3 INLEDNING 3

4 INLEDNING Procordia ett modernt matföretag Procordia är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Sverige med kända varumärken såsom Felix, Bob, Ekströms, Risifrutti, Önos och LIVA. Den mat och dryck som tillagas på Procordia når våra konsumenter via offentliga kök, storhushåll och restauranger, samt dagligvaruoch servicehandeln. Vi för en aktiv dialog med storkök, kunder och konsumenter för att utveckla våra produkter och vårt sortiment efter respektive behov och önskemål. Vi lagar mat från grunden med bra råvaror, goda recept och stort engagemang. 4

5 INLEDNING Våra kärnvärden Närhet Vi lever nära naturen, nära råvarorna och framför allt: nära våra arbetskamrater och våra kunder. Vi har lärt oss en sak genom åren den mat vi själva älskar, älskar också våra konsumenter. Kärlek till mat och dryck Kärleken till mat och dryck är grunden för allt vi gör. I detta ingår kvaliteten på råvarorna, passionen för recepten, tryggheten i tillagningen och säkerheten i leveransen. Nyfikenhet Vi arbetar för att utveckla framtidens mat och dryck. Nyfikenheten är vår drivkraft och vi är öppna för nya idéer, synsätt och smaker. Vi vill förnya oss och ta till oss nya recept, smaker och influenser som våra konsumenter och kunder efterfrågar. Vårt ansvar Vi ställer höga krav på den mat vi lagar Vi arbetar aktivt för att kunna garantera produktsäkerhet och kvalitet under produkternas hela hållbarhetstid. Det gör vi genom förebyggande kvalitetssäkring, löpande produktionskontroller och uppföljande produktsäkerhets- och stickprovskontroller. Vi satsar löpande på utbildning i exempelvis livsmedelshygien och allergikunskap. Procordia arbetar enligt Global Food Safety Standards (BRC) och Orkla Foods Matsäkerhetsstandard som båda är baserade på principerna i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) avseende matsäkerhet. Vår syn på ingredienser och hälsa Procordia ska aktivt medverka till konsumenternas hälsa, välbefinnande och matglädje. Vi vill hjälpa våra kunder att välja näringsriktig mat och skapa bra matvanor. Detta gör vi genom att förbättra näringsinnehållet i befintliga produkter, utveckla nya näringsriktiga produkter, samt aktivt delta i forskning. Vi utgår från de Svenska Näringsrekommendationerna, samt vår Näringspolicy. Vi arbetar förebyggande för att minska risken för allergener i våra produkter. Så långt som det är möjligt tar vi bort allergiframkallande ämnen i våra recept i enlighet med Procordias riktlinjer och Orklas Allergipolicy. Procordia fokuserar på att minska användningen av tillsatser. Varje tillsats utvärderas ur konsument- och produktnytta. Vi värnar om miljön Procordias verksamhet ska bedrivas på ett resurssnålt sätt och med minsta möjliga inverkan på miljön. Vi fokuserar på att minska energianvändningen och därmed också klimatpåverkan. Vi lägger stor vikt vid att använda resurssnåla och miljöanpassade förpackningar. Vi har en mycket restriktiv inställning till genmodifierade organismer (GMO) och tillåter inte råvaror eller ingredienser som är producerade genom genmodifiering. Från och med hösten 2011 har vi tagit bort palmolja och använder istället, i huvudsak svensk, rapsolja till all fritering och stekning. 5

6 Tillsatser och råvaror Tillsatser och råvaror Tillsatser i livsmedel används för att öka hållbarheten och påverka smak, färg eller konsistens. Alla E-nummer är godkända av EU. Av lagen framgår vilka tillsatser som får användas i respektive livsmedel. Procordias syn på ingredienser Procordia arbetar med att ta bort konserveringsmedel, smakförstärkare och andra tillsatser. Vi använder endast tillsatser när de behövs för matsäkerhet och kvalitet. Vi använder helst naturliga färgämnen och aromer. Varje tillsats skall kunna motiveras och ha tydlig nytta för konsumenten. Målet är att vi ska minska antalet tillsatser till lägsta möjliga nivå. Följande tillsatser och råvaror får inte förekomma som ingredienser i produkter: industriellt framställda transfetter genmodifierade råvaror (GMO) bestrålade råvaror azo-färgämnen antioxidationsmedlen bha och bht smakförstärkare (glutamat) Alla tillsatser anges i våra ingrediensdeklarationer med ett ord som beskriver funktionen och ett E-nummer eller namnet på tillsatsen. Exempel är färgämne (E 160a) eller färgämne (betakaroten). Fokus även på salt Procordia går regelbundet igenom innehållet i alla produkter. Efter noggranna genomgångar av bland annat mängden socker har vi det senaste året fokuserat på salt. Salt är viktigt för smaken, men eftersom det i för stora mängder kan påverka hälsan har vi minskat saltmängden i en lång rad produkter, t ex ketchup, pizza och andra färdigmatprodukter. Besök gärna för mer information om olika funktionsbeteckningar och vår syn på tillsatser. Alla tillsatser fyller en funktion Vi använder tillsatser för att kunna tillaga säker och tilltalande mat och dryck, som uppfyller konsumenternas krav på smak, utseende, konsistens och hållbarhet. En del av tillsatserna vi använder förekommer även i matlagningen hemma i köket, till exempel natriumbensoat och pektin vid sylt- eller marmeladkoket. Vi använder exempelvis margarin när vi tillagar Felix goda pajer. Allt margarin innehåller en emulgator (ofta E 471 mono- och diglycerider) som finns med i innehållsdeklarationen. 6

7 Tillsatser och råvaror 7

8 Miljö och klimatfrågor Miljö och klimatfrågor Klimatförändringarna är en av de största miljöfrågorna i Sverige. Många strävar efter att minska påverkan på klimatet genom minskade utsläpp av klimatgaser, för en hållbar utveckling. Genom minskad energiförbrukning, smartare transporter, samt resurssnålt jordbruk och livsmedelsproduktion har vi möjlighet att värna om miljön. Det finns många begrepp som används för att beskriva matens påverkan på miljön. Klimatsmart Ordet klimatsmart användes första gången Idag saknas en officiell definition på vad som menas, även om många vet ungefär vad begreppet står för. Det handlar om att hitta en livsföring som orsakar mindre utsläpp av klimatgaser. När det gäller klimatsmart mat innefattas ofta både produktion och transporteffekter. Närodlat Närodlat är ett annat diffust begrepp där det behövs en tydligare förklaring vad det innebär. Frågan är vad som betraktas som nära? Många önskar närodlade råvaror, men EU tillåter inte att begreppet används vid livsmedelsupphandlingar. Enligt dessa regler, kan upphandlingar enbart göras på affärsmässiga grunder. Närproducerat Ett annat begrepp som är svårt att definiera är närproducerat. Här finns inte heller någon bra definition. Enligt Jordbruksverket går det inte heller att ta fram någon enhetlig definition. 8

9 Miljö och klimatfrågor Procordias miljöarbete Procordia värnar om miljön och arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan inom bland annat följande områden: energi, transport, jordbruk och förpackningar. Vår ambition är att vara ett av de ledande livsmedelsföretagen inom miljöområdet. Under de senaste fem åren har vi sparat energi vid våra anläggningar som motsvarar energiförbrukningen hos nästan villor. Matrester, såsom potatisskal, rödbetsblast, och annat organiskt material från vår anläggning i Eslöv värmer fler än 400 villor. I Örebro och Kumla blir restprodukter från våra anläggningar biogas som driver bussarna där. Under 2010 blev sammanlagt ton rester från Procordias anläggningar runt om i Sverige foder åt djur. Dessutom har återvinningen av glas, metall, plast och papper per produktionsvolym ökat. Cirka 75 procent av våra råvaror (mätt i vikt) kommer från Sverige. Vi ställer lika höga krav på odlare och leverantörer i andra länder som i Sverige. Potatis, gurka och rödbetor odlas i Skåne, Blekinge och på Öland. Dessutom ska odlingen av gurka och rödbetor IP-certificeras. IP sigill är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel (ingår i vårt fall i frukt och grönt). IP sigill certifieringen syftar till säkra livsmedel och miljöansvar med utgångspunkt i resurshushållning och klimat. Vi har minskat mängden gödsel och bekämpningsmedel per kg potatis, gurka och rödbetor. Vi har utvecklat en ny gurkburk. Idag kan 429 tomma burkar staplas på en pall i jämförelse med 165 av våra gamla burkar. På så sätt går det åt mindre energi vid transporterna. Hösten 2011 byter vi ut palmoljan mot i huvudsak svensk rapsolja för all fritering och stekning. 50 procent av allt glas vi använder är tillverkat av återvinningsglas. Vi strävar efter att minska avfallet så mycket som det går från våra anläggningar och försöker hitta användningsområden för det avfall som trots allt blir. 9

10 Ekologiskt Allmänt om ekologisk- och KRAVmärkning Ekologisk märkning EU har ett omfattande regelverk för produkter som odlas och förädlas med ekologiska metoder. I kraven anges en miniminivå för vad som gäller för ekologisk produktion. Ekologiska produkter som är certifierade enligt dessa regler kan märkas med EUs ekologiska logga. Hittills har symbolen varit frivillig, men från och med den första juli 2012 blir den obligatorisk på ekologisk mat som produceras inom EU. KRAV-märkning KRAV är en svensk märkning som innebär att produkten uppfyller alla krav som ställs för en ekologisk produkt inom EU, dessutom ska ytterligare ett antal kriterier uppfyllas. Detta gäller främst regler inom djurhållning och klimat, men även för socialt ansvar. Produkter som certifieras enligt dessa regler märks med KRAV-symbolen. De ska även vara märkta med EUs ekologiska logga. Ekologiska produkter från Procordia Procordia värnar om miljön, därför innehåller vårt ekologiska sortiment i huvudsak svenska basråvaror. Alla våra ekologiska produkter är KRAV-märkta. Vår ambition är att lansera fler ekologiska produkter framöver. Förslag till kravspecifikation Finns ekologiska produkter inom respektive produktkategori ska dessa erbjudas som ett av tre alternativ på respektive position. Exempel per positionsrad: Ekologisk Smörgåsgurka 1x9,2 kg Ekologiska Rödbetor 1x9,1 kg Ekologisk Lingonsylt Sentomat 4x2,5 kg Ekologiska Nötköttbullar 1x5,5 kg Ekologiska Potatisbullar 2x3 kg Ekologisk Ketchup Sentomat 6x2,5 kg 10

11 Vegetabilisk olja Allmänt om vegetabilisk olja Olja används i mat av många olika anledningar. Först och främst är olja ett viktigt näringsämne som ger oss energi och är bärare av många fettlösliga vitaminer. Olja är också viktig för både textur och smak. De vegetabiliska oljor som används mest i Sverige är palmolja och rapsolja. Båda kan deklareras som vegetabilisk olja. Palmolja Palmolja är värmetålig och används därför ofta till fritering och stekning. Tillverkningen av palmolja är omdiskuterad, eftersom växande oljeplantager blivit ett hot mot regnskogen i Sydostasien. Därför finns idag två olika alternativ till konventionell palmolja. Palmolja med Green Palm certifikat Man kan köpa certifikat genom RSPO (Round Table on Sustainable Palmoil Production) motsvarande den mängd olja man förbrukar, vilket garanterar att denna mängd blir hållbart producerad. Särhållen certifierad Palmolja Särhållen certifierad palmolja är hållbart producerad och helt åtskild konventionell palmolja. Rapsolja Rapsolja har låg halt av mättade fettsyror och högt innehåll av enkelomättade fettsyror. Rapsolja med hög oljesyrahalt är en relativt nyutvecklad olja som tål värme bättre och fungerar därför bra till fritering och stekning. Procordia använder mindre palmolja Procordia har tidigare använt palmolja med Green Palm certifikat. Under hösten 2011 kommer Procordia att gå över från palmolja till, huvudsakligen svensk, rapsolja vid fritering och stekning. 11

12 Potatis 12

13 Potatis Allmänt om potatis Potatis består till cirka 80 procent av vatten. Resterande andel är främst kolhydrater, men också protein, vitaminer och mineraler. Stärkelse är dominerande kolhydrat. Potatismos Potatismospulver tillverkas genom att potatis först torkas, så att nästan allt vatten försvinner. Därefter tillsätts mjölkpulver, fett och kryddor. Dessutom tillsätts i de flesta fall: Vegetabilisk monoglycerid (E471) som stabiliserar stärkelsen som läckt ur potatiscellerna. Fri stärkelse ger ett klistrigt och segt potatismos. Ju fler celler som gått sönder, desto klistrigare blir moset. Hur mycket stärkelse som läcker ut beror på process och potatissort. Fosfat (E450) påverkar färgen på den torkade potatisprodukten. Uppvärmd och sedan kyld potatis kan få en grå till svart färgton genom att ämnen som finns naturligt i potatisen reagerar med varandra. Detta framträder mer eller mindre på olika sorter, men risken för missfärgningar är stor om inte stabiliseringsmedel används. Askorbinsyra, (E300), sulfit (E223) och askorbylpalmitrat (E304) förhindrar fettoxidation på olika sätt i torkad potatis. Potatis innehåller en liten mängd fett som är mycket känsligt för härskning och ger upphov till både smak- och färgförändringar. Potatis och potatisprodukter från Procordia Procordia har en lång och gedigen tradition av att tillverka olika potatisprodukter. All vår potatis tillagas i vår fabrik i Eslöv. Där har vi bl a Sveriges enda potatismosfabrik. Den grundades redan 1952, så vi har haft många år på oss att bli experter på potatismos. Den största delen potatis som vi använder odlas i Skåne med omnejd. Det innebär att vi inte transporterar råvaran längre än nödvändigt. En stor del av skörden kommer från våra egna kontraktsodlare. Det är mycket viktigt för oss att leverera potatisprodukter av högsta kvalitet. Vi jobbar aktivt för att använda så få tillsatser som möjligt. Under hösten 2011 kommer vi att byta ut palmoljan vid fritering av potatis mot rapsolja. Förslag på kravspecifikation Potatisprodukter skall vara friterade i rapsolja. 13

14 Kött Allmänt om kött Enligt lagen definieras kött som skelettmuskulatur av däggdjurs- och fågelarter, med naturligt ingående eller förenad vävnad. Den totala halten fett och bindväv får inte överstiga: Svin: 30% fett, 25% bindväv Fågel/kanin: 15% fett, 10% bindväv Övriga däggdjur: 25% fett, 25% bindväv Vid tillagning av köttbullar och andra färsrätter, tillsätts mjölk, ströbröd, ägg och kryddor för att smeten ska hålla ihop, få en bra konsistens och bra smak. Om man vill undvika de vanligaste allergenerna, kan man istället använda olika former av potatis, fiber och stärkelse. Kött från Procordia Procordia kräver att alla leverantörer av kött och köttprodukter skall besiktigas och godkännas innan leverans till oss. Ett flertal av våra färsprodukter består uteslutande av svenskt kött. För att minska fetthalten och få en mer oregelbunden form teflonsteks alla färsprodukter i vårt storhushållssortiment istället för att friteras. När Procordia ska godkänna en köttleverantör, finns bland annat följande punkter med i vårt bedömningsunderlag: God djuromsorg enligt svensk och europeisk lagstiftning. Transportförhållanden av djur ska motsvara svenska förhållanden. Godkända slaktmetoder enligt svensk och europeisk lagstiftning. Antibiotika och hormoner får inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. Inga övriga främmande ämnen får förekomma i köttet. Köttet ska hanteras hygieniskt. Köttets smak och utseende skall vara helt utan anmärkning. Köttet ska vara fritt från salmonella. Inget kött från Belgian Blue. Inget galtkött. Inget kött från sanitetsslaktade djur. Vill du veta mer? Gå in på och läs Procordias riktlinjer för köttprodukter, som du hittar under Vår kärlek till mat och dryck, Vårt ansvar. Förslag på kravspecifikation Alla färsprodukter ska vara teflonstekta. Alla färsprodukter ska innehålla minst 60 % kött. Köttet ursprung skall vara spårbart bakåt till leverantör (som i sin tur kan spåra köttets ursprung bakåt i leverantörskedjan.) Exempel per positionsrad: Köttbullar; 14 g, teflonstekta, minst 60 % kött Krögarbiff; 50 g, teflonstekt, minst 70 % kött, spårbart ursprung 14

15 Kött 15

16 Särnär 16

17 Särnär Livsmedel för särskilda näringsändamål - SärNär SärNär är Livsmedelsverkets benämning för livsmedel för särskilda näringsändamål. Reglerna för SärNär omfattar olika livsmedel med sammansättning eller tillverkningsmetod som skiljer sig från övriga livsmedel. De är särskilt lämpliga vid behov av speciell kost. Produkter avsedda för personer med allergi och överkänslighet benämns fri från. För att få ange att en produkt är fri från ett visst allergen måste hela produktionen ske enligt stränga SärNär regler. Säkerheten är alltså mycket högre än om allergenet inte ingår i receptet. Mer om detta finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida, SärNär från Procordia Procordia har ett stort sortiment färsprodukter som uppfyller reglerna för SärNär och är garanterat fria från: gluten laktos mjölkprotein sojaprotein äggprotein För att uppfylla SärNär-reglerna har Procordia bl.a. vidtagit följande åtgärder: allergenet hanteras inte alls i produktionslokalen allt ytteremballage tas av i speciella slussar våra råvaruleverantörer uppfyller speciella krav personalen har extra stränga hygienregler att rätta sig efter ventilationssystemet är separerat från övrig produktion Förslag på kravspecifikation Samtliga färsprodukter ska uppfylla Livsmedelsverkets SärNär-krav, fria från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Exempel per positionsrad: Köttbullar; 14 g, SärNär fri från gluten och laktos, teflonstekta Pannbiff; 40 g, SärNär fri från äggprotein, minst 60 % kött, teflonstekt 17

18 Inlagda grönsaker Allmänt om inlagda grönsaker I Sverige finns en lång tradition att äta tillbehör såsom inlagda gurkor och rödbetor. Detta har varit ett sätt att konservera sommarens och höstens skördar för vintern. Numera finns det andra sätt att konservera och bevara, men smakerna är fortfarande uppskattade och de är därför ett viktigt inslag i vår matkultur. Inlagda grönsaker från Procordia På Procordia har vi en lång tradition av att tillverka inlagda grönsaker. Råvarorna kommer från våra kontraktsodlare i Skåne, Blekinge, Småland och på Öland. Under tio intensiva sommarveckor plockas alla gurkor och läggs in. Rödbetorna skördas längre fram på hösten. Procordia strävar efter att minska belastningen på miljön på många olika sätt. Våra grönsaker packas i lätt koniska burkar som tar mindre plats än de vanliga, cylinderformade burkarna. Därmed minskar behovet av transporter. Genom att använda koniska burkar förenklas hanteringen av tomma förpackningar, eftersom de kan staplas i varandra. Därmed tar de betydligt mindre plats än traditionella konservburkar. Förslag på kravspecifikation Rödbetor och Gurkor ska vara förpackade i koniska burkar. Exempel per positionsrad: Mor Annas smörgåsgurka 1x9,3 kg, konisk konservburk Rödbetor skivade 1x9 kg, stapelbar burk 18

19 Ketchup Allmänt om tomatketchup Tomatketchup är en av våra mest välkända och omtyckta smaksättare. Huvudråvaran i tomatketchup är tomatpuré som är tomatjuice som har koncentrerats genom att ta bort vatten. Torrsubstanshalten (TS) i tomatjuice är 4-6 procent, resten är vatten. Tomatpuré kallas råvaran när den koncentrerats till 13 procent torrsubstans eller mer. När vi deklarerar tomatinnehållet i vår ketchup som procent tomatpuré är all använd tomatpuré omräknad till 13 procent torrsubstans (i enlighet med gällande branschöverenskommelse). Ketchup från Procordia Procordia har mer än 50 års erfarenhet av att tillverka tomatketchup och vi producerar vår tomatketchup i Fågelmara i Blekinge. Våra tomater som blir till tomatpuré odlas i länderna kring Medelhavet där solen gör tomaterna goda och smakrika. Skördesäsongen för tomaterna sker under några intensiva sommarmånader och vi har ett nära samarbete med våra tomatpuréleverantörer. När skörden sker är vi med på deras anläggningar för att välja ut de kvaliteter som krävs till FELIX tomatketchup. Förslag på kravspecifikation Tomatketchup skall innehålla tomatråvara motsvarande minst 140 g färska tomater (= 52 % tomatpuré) /100 gram ketchup. Tomatketchup ska enbart vara sötad med sackaros (vanligt socker). Tomatketchup ska inte innehålla några aromer. Tomatketchup får innehålla högst 2,4 % salt. Exempel per positionsrad: Ketchup Sentomat, 2,5 kg, minst 140 g färska tomater/100 g ketchup Ketchup, 10 kg hink, sötad med sackaros, max 2,4 % salt 19

20 Socker och sötningsmedel Socker och sötningsmedel Sockerarter Sockerarterna är vanligt socker (sackaros; utvinns ur sockerbetor eller sockerrör), fruktsocker (fruktos), druvsocker (glukos), mjölksocker (laktos) och maltsocker (maltos). Socker används för den söta smakens skull och i höga koncentrationer som konserveringsmedel för främst frukt och bär. Sockerarterna betraktas inte som tillsatser, utan som råvaror. Sockeralkoholer Sötningsmedlen sorbitol, mannitol, xylitol, isomalt, laktitol, erytritol och maltitol är inte sockerarter, utan sockeralkoholer. De betraktas alla som livsmedelstillsatser. Sockeralkoholerna är i allmänhet något mindre söta än vanligt socker men ger ungefär lika mycket energi. De är inte, som vanligt socker, skadliga för tänderna och används ofta i tugggummi. Sockeralkoholer i stora mängder är laxerande. Icke energigivande sötningsmedel Aspartam, acesulfam K, sackarin, cyklamat och sukralos är högintensiva sötningsmedel som används när man vill ha ett mycket lågt, eller inget, innehåll av socker eller energi. Av dessa använder Procordia endast aspartam och acesulfam K. Procordias syn på socker och sötningsmedel Procordia strävar efter att ha ett brett sortiment för att tillgodose olika behov och önskemål. För tillfället har vi produkter med följande sötning: Beteckning på förpackning Kan produkten innehålla socker? Ingen Ja Ja* Sockerfri, utan socker Utan tillsatt socker, osockrad Kan produkten innehålla sötningsmedel? Nej** Ja* Fun Light Ja, från råvarorna Ja* Exempel på livsmedel i Procordias sortiment Önos saft, juice, sylt, mos & marmelad. BOB sylt, mos & marmelad. Ekströms kräm & kompott. Önos osockrad fruktdryck. Önos lågkalori sylt och mos. Osötad Ja, från råvarorna Nej Önos osötad fruktdryck. Låg sockerhalt Ja, max 5g/100g eller 2,5 g/100 ml Ja* Minskad sockerhalt, mindre socker, lätt Ja, minst 30 % mindre än motsv. normalprodukt Ja* Önos lättsockrad fruktdryck, sylt, mos & marmelad. BOB lättsockrad sylt, mos & marmelad. Ekströms lättsockrad kräm. Risifrutti lättsockrad. FELIX ketchup mindre socker mindre salt. * Alla produkter som innehåller sötningsmedel skall vara märkta med innehåller sötningsmedel. ** Produkten får innehålla max 0,5 g socker / 100 g (ml) 20

21 Socker och sötningsmedel 21

22 Drycker Allmänt om fruktdrycker Juice och Saft lyder under särskild lagstiftning eller namnskydd. Övrig fruktbaserad dryck benämns ofta fruktdryck, måltidsdryck, eller lättdryck. Juice Arom, färg eller konserveringsmedel får inte tillsättas till juice. Om socker är tillsatt skall det framgå av produktens beteckning ( sötad juice e.d.). Saft Saft får varken innehålla aromer eller färgämnen. Att tänka på vid upphandling av fruktdrycker Det finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till vid upphandling av drycker. Smakpreferenser och färg är många gånger avgörande. Önskemål om energimängd, vilken typ av sötning och behov att anpassa dryckerna vid allergier eller andra sjukdomstillstånd är andra viktiga faktorer. Typ av förpackning är också av betydelse. Ta dessutom hänsyn till följande: Fruktinnehåll: det är stora variationer mellan olika typer av drycker och varumärken. En högre frukthalt ger mer smak av frukt. Spädningsgrad; högre spädningsgrad ger en högre koncentration och innebär i slutändan mindre miljöpåverkan. Sötning; det finns olika typer av sötning; osötad med naturlig sötma från frukt eller bär, sockersötad, osockrad, dvs sötad med sötningsmedel såsom aspartam, sukralos etc. Sockerhalt: mängden socker i drycken. Energiinnehåll: För vissa konsumenter är det viktigt att drycken innehåller en viss energimängd. En dryck med sötningsmedel i stället för socker sänker energiinnehållet. 22

23 Drycker Fruktdrycker från Procordia Procordia har valt att INTE söta sina drycker med glukossirap (undantaget drycker från Liva Energi). Vi erbjuder följande dryckestyper: Önos Juice 100 % fruktjuice med naturlig sötma från fruktråvaran. Önos Saft 6 % fruktråvara, sötad med socker. Önos Fruktdryck lättsockrad 5 % fruktråvara, sötad med socker. Önos Fruktdryck osockrad 15 % fruktråvara, sötad med sötningsmedel (aspartam, acesulfam K). Önos Fruktdryck osötad 30 % fruktråvara, inget tillsatt socker eller sötningsmedel, tillsatt C-vitamin. Fun Light sockerfri dryck med få kalorier. Förslag på kravspecifikation Osötad dryck ska innehålla minst 30 % juice i drickfärdig dryck. Osockrad dryck ska innehålla minst 15 % juice i drickfärdig dryck. Lättsockrad fruktdryck ska innehålla minst 5 % juice i drickfärdig dryck. Exempel per position Blandsaft jordgubb, minst 9 % fruktjuice Fruktdryck, lättsockrad, lingon minst 5 % juice, max 7 g socker/100 g drickfärdig dryck Procordias drycker säljs i följande förpackningar: 1 liters tetraförpackning 5 liters plastdunk 10 liters bag-in-box 0,5 liters och 1 liters plastflaska (enbart Fun Light) Önos Drycker i tetraförpackning är aseptiska och innehåller inga konserveringsmedel. Alla drycker i dunk och bag-in-box innehåller konserveringsmedel för att förhindra jäsning. Önos Apelsindryck i bag-in-box är samma produkt som Önos Apelsinjuice i tetraförpackning med den enda skillnaden att konserveringsmedel är tillsatta i Apelsindryck. Den får därför inte heta juice. 23

24 Sylt och marmelad Allmänt om sylt och marmelad Begreppet sylt är namnskyddat och får enbart användas på produkter som lever upp till kraven enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad (LIVSFS 2003:17) I föreskrifterna står bl.a: Sylt ska innehålla minst 35 procent puré eller pulp (de ätliga delarna) av frukt eller bär. För en del frukter och bär är gränsen lägre, t ex för vinbär, rönnbär, nypon och havtorn. Frukt- och bärjuice kan ingå i sylt och marmelad, men får inte räknas med i dessa 35 procent. Undantaget är citrusmarmelad där juice räknas med. Sylt får inte innehålla aromer (undantag: vanillin). Citrusmarmelad ska innehålla minst 20 g fruktråvara varav minst 7,5 g från fruktköttet. Resten kan t ex vara skal. Gelé ska innehålla minst 35 g frukt- eller bärsaft/100 g färdig vara. Vinbärsgelé ska innehålla minst 25 g bärsaft/100 g färdig vara. Sylt och marmelad från Procordia Procordia har en lång tradition av att koka sylt. Vi tycker att man utöver lagliga krav skall kräva att: Lättsockrad sylt får innehålla högst 30 g socker/100 g sylt. Lättsockrat äppelmos får innehålla högst 20 g socker/100 g mos. Äppelmos ska innehålla minst 45 g äpplen/100 g färdig vara. Lågkalorisylt ska innehålla minst 50 % frukt eller bär. Vi anser att sylt och marmelad inte ska innehålla mer än ett konserveringsmedel och inte heller vara sötad med glukossirap, eftersom många tycker att detta påverkar kvaliteten negativt. Syltkvaliteten skiljer sig mellan olika varumärken. Vid val av sylt rekommenderar vi därför sensoriska tester, se sid 30. Förslag på kravspecifikation Sylt, marmelad och gelé ska inte innehålla glukossirap. Procordias syn på bärplockarnas villkor Procordia har inga bärplockare som är direkt anställda av oss. Men, vi anser att det är vårt ansvar att se till att bärplockare som arbetar för våra leverantörer har det bra. Vi kräver dokumentation från leverantörerna på att allt går rätt till. Vi följer upp hur det ser ut, bland annat vad gäller anställningskontrakt, arbetstider och löner. Vi gör också besök på plats för att kontrollera att det vi har kommit överens om efterlevs och att bärplockarnas arbets- och boendeförhållande är acceptabla. I vår Code of Conduct poängterar vi att det är angeläget att våra leverantörer agerar ansvarsfullt avseende kvalitet, miljö, hälsa, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. 24

25 Sylt och marmelad 25

26 Energi 26

27 Energi Allmänt om energi för sjuka och äldre Undernäring är utbrett både bland patienter på sjukhus och gamla som bor på särskilda boenden. Ju tidigare detta uppmärksammas, desto lättare är det att göra något åt det. Maten som serveras på sjukhus och äldreboenden har olika sammansättning beroende på vilket behov personen har. Kost för friska - SNR-kost Utgår från Svenska näringsrekommendationer (SNR). Passar friska personer med god aptit, utan näringsproblem. Största energikällan är kolhydrater. Allmän kost för sjuka - A-kost Grundkost för de flesta på sjukhus och inom äldreomsorgen. Innehåller mer fett och mindre kolhydrater än SNR-kost. Något mindre portionsstorlek än SNR-kost. Energi och proteinrik kost - E-kost Innehåller högst andel protein och fett, mindre andel kolhydrater. Ska volymmässigt motsvara hälften av en portion A-kost. Ordineras t.ex. vid nedsatt aptit. Maten berikas för att öka energiinnehållet. Källor: Livsmedelsverket: Mat och Näring för sjuka inom vård och omsorg, 2003 Geriatrisk nutrition, Faxén, Karlström, Rothenberg, Energirika produkter från Procordia Konceptet Liva Energi innehåller vanlig mat med extra energi. Varje produkt innehåller minst 30 procent mer energi än motsvarande normalprodukter, samt bibehållen energiprocent protein. Detta gör att produkterna passar bra in i A-kost och i vissa fall i E-kost. Förslag på kravspecifikation Finns produkter inom respektive produktkategori som innehåller minst 30 procent mer energi än motsvarande normalprodukt, med bibehållen energiprocent protein, ska dessa erbjudas. Exempel per positionsrad: Nypondryck minst 420 kj/100 kcal per 100 g Äppeldryck minst 390 kj/90 kcal per 100 g Äppelpaj minst 1300 kj/310 kcal per 100 g Potatismos minst 350 kj/85 kcal per 100 g VANLIG MAT MED EXTRA ENERGI. 30 % MER ENERGI MED BIBEHÅLLEN ENERGI-% PROTEIN. 27

Trygghet i dina beslut

Trygghet i dina beslut Trygghet i dina beslut om kvalitet, innehåll och säkerhet Guide till förfrågningsunderlag Innehåll 4 Inledning 7 Råvaror och ingredienser 8 Miljö och klimat 10 Ekologiskt 11 Vegetabilisk olja 13 Potatis

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR 2011/12 Procordia Food 2012 Form: Fikon Design AB Text Caroline Alesmark Foto Kennet Ruona, sid 2-3, 8, 9, 16, 19, 23, 25, 36, Helén Knutsson, omslagsbild, sid 21,

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

Uppförandekod för Procordia Food

Uppförandekod för Procordia Food Uppförandekod för Procordia Food Vi tar ansvar för våra handlingar Procordia Food (nedan kallad Procordia) är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Sverige med kända varumärken som Felix, Bob, Ekströms,

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Meny och mat kostchefer kökspersonal Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar inom kostverksamhet med exempelvis menyplanering eller matlagning.

Läs mer

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem

Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskola och familjedaghem Bra mat i förskolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskola och familjedaghem BRA MAT I FÖRSKOLAN Förord Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil

Läs mer

Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken. Samtal minskar svinnet i skolan. i örebro kommun. Rätten till god och näringsriktig

Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken. Samtal minskar svinnet i skolan. i örebro kommun. Rätten till god och näringsriktig Rätten till god och näringsriktig mat Rättvis mat, vad är det? i örebro kommun Hemlagat och från grunden Maten i centrum på Junibacken Samtal minskar svinnet i skolan 1 hälften av spannmålen blir foder

Läs mer

Smaklandet. Vårt samlade sortiment för ett godare skolkök! Vi bjuder på hela veckans meny! Över hundra goda produkter som hjälper dig i köket!

Smaklandet. Vårt samlade sortiment för ett godare skolkök! Vi bjuder på hela veckans meny! Över hundra goda produkter som hjälper dig i köket! Smaklandet Vårt samlade sortiment för ett godare skolkök! Vi bjuder på hela veckans meny! Över hundra goda produkter som hjälper dig i köket! Utgiven av Procordia Restaurang & Storhushåll Nr 2 Oktober

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan Förord n Skolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja

Läs mer

mat, klimat och ekologi

mat, klimat och ekologi mat, klimat och ekologi i restaurang & storhushåll Naturligtvis! Innehållsförteckning sid inledning 1 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion 2-3 Matens klimatpåverkan 4-5 Ekologiskt till vilken nytta?

Läs mer

Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen Kostpolitiskt program/strategi för måltider inom Barn- och utbildningsförvaltningen Antaget i Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-24 32 Text: Kostekonom Marie Åkerström, Skolmåltider, i samarbete med

Läs mer

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152

Matens kvaliteter. tidskrift. kungl. skogs- och lantbruksakademiens. Nummer 4 2013 Årgång 152 Matens kvaliteter kungl. skogs- och lantbruksakademiens tidskrift Nummer 4 2013 Årgång 152 Ansvarig utgivare Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA Text Johan Beck-Friis, Åke Bruce,

Läs mer

Livsmedel och näringskunskap

Livsmedel och näringskunskap Livsmedel och näringskunskap för gymnasieskolans restaurang och livsmedelsprogram.! ) e r ck ll lära i y t r n t io t r a ä rm St som info s awww.elevbok.se d n (e Innehåll: Matfett Frukt och bär Baljväxter

Läs mer

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg FJ Ä RD E up pl ag an Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg 1 Mat for aldre ver4.indd 1 2012-12-04 13.17 Äldreförvaltningen Stockholm stad 2012 Citat får göras ur Mat

Läs mer

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas

Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer för bageri & konditori Rekommenderade rutiner för att livsmedelslagstiftningens krav på bagerier och konditorier ska uppfyllas Branschriktlinjer framtagna av Branschorganisationen Sveriges

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET. Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Bra mat i skolan LIVSMEDELS VERKET Råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem Innehåll Förord...3 Inledning...4 Goda skolmåltider...7 Integrerade skolmåltider...9 Trivsamma skolmåltider...

Läs mer

MAT FÖR MEDVETNA NOVEMBER 2006

MAT FÖR MEDVETNA NOVEMBER 2006 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MAT FÖR MEDVETNA NOVEMBER 2006 Nyttig mat från Rosendals Trädgård i Stockholm. FOTO: STEFAN CALLERT MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET NOVEMBER

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror vad får du som konsument när du köper närproducerat? Konsumenter köper närproducerade livsmedel av olika anledningar; närhet, småskalighet, klimathänsyn, kvalitet,

Läs mer

LaRARHANDLEDNING. Instruktioner & bakgrundsmaterial. LaRARHANDLEDNING. Instruktioner & bakgrundsmaterial. Vetenskap & Allmänhet. Vetenskap & Allmänhet

LaRARHANDLEDNING. Instruktioner & bakgrundsmaterial. LaRARHANDLEDNING. Instruktioner & bakgrundsmaterial. Vetenskap & Allmänhet. Vetenskap & Allmänhet .. LaRARHANDLEDNING Instruktioner & bakgrundsmaterial.. LaRARHANDLEDNING Instruktioner & bakgrundsmaterial Vetenskap & Allmänhet Vetenskap & Allmänhet GRÖNSAKSFÖRSÖKET Vad roligt att du och din klass vill

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Utkast till kontrollhandbok för storhushåll och restaurang 1 Inledning: I Livsmedelsverkets vägledningar 1 ges råd och stöd till den som planerar och utför

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN NUTRITIONSPOLICY INOM d Bild: Inge Löök. MATEN ÄR BÄSTA MEDICINEN April 2013 Nutritionspolicy inom äldreomsorgen maten är bästa medicinen Ett hjälpmedel för att uppnå ett gott nutritionsomhändertagande

Läs mer

Abba GoBlue. Fiskerapport 2011

Abba GoBlue. Fiskerapport 2011 Abba GoBlue Fiskerapport 2011 Abba GoBlue Abba Seafoods historia är ett med havets. I 170 år har vi levt i dess absoluta närhet. Därför vet vi att havets villkor ständigt förändras och att vi måste förändras

Läs mer

Ungdomars läskedrycksvanor

Ungdomars läskedrycksvanor GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för mat, hälsa och miljö Ungdomars läskedrycksvanor En studie gjord på två skolor i Göteborg Lisa Gustafsson och Sofia Wilhelmsson Examensarbete 10 poäng Kost och friskvårdsprogrammet

Läs mer

TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror. 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD

TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror. 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD TILLSTÅNDET I VEGE Å NY FRYSANLÄGGNING Våra råvaror 2 000 besökare STÖRRE SKÖRD INNEHÅLL VD BLICKAR VENENATIS FRAMÅT EN MÖTESPLATS FÖR FRAMTIDENS MATINDUSTRI INNEHÅLL: VD BLICKAR FRAMÅT: 3 / CSR-CHEFEN

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel beteckning ingrediens förteckning märkning av allergener mängd av ingredienser nettokvantitet bäst före-dag sista förbrukningsdag Handbok Märkning av färdigförpackade livsmedel nedfrysnings datum företagets

Läs mer

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO!

HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! HÅLLBAR MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL NATURLIGTVIS EKO! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2-3 HÅLLBAR UTVECKLING GENOM HÅLLBAR KONSUMTION 4-5 MATENS PÅVERKAN PÅ KLIMATET 6 KLIMATSMART MAT ÄR MER GRÖNT

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer