Guide till förfrågningsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guide till förfrågningsunderlag"

Transkript

1 Guide till förfrågningsunderlag

2 INLEDNING Vi vill hjälpa dig I Guide till förfrågningsunderlag vill vi hjälpa och vägleda dig som arbetar med upphandlingar, offerter och förfrågningar inom livsmedel. Vår ambition är att underlätta för dig inom aktuella områden där vi har en kompetens som vi vill dela med oss av. I guiden belyser vi den lagstiftning och de riktlinjer som finns samt hur vi på Procordia förhåller oss till dessa inom respektive område. Inom vissa produktgrupper och områden är riktlinjerna och lagstiftningen tydlig. Inom andra områden är det mer svårtolkat och otydligt vad som gäller. Vår förhoppning är att guiden ska vara en hjälp att handla upp rätt produkter utifrån de behov och önskemål som din verksamhet har. Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. För oss är det naturligt att ta ansvar för hur vår verksamhet och den mat och dryck vi tillagar påverkar människor och miljö. Det innebär att all vår verksamhet bedrivs med respekt och hänsyn till mänskliga rättigheter, säkerhet och hälsa, affärsetik, miljö och ett hållbart jordbruk. Vår ambition är att vara ledande även inom dessa områden. Karl Vilhelm Beckman, Affärschef Procordia Restaurang & Storhushåll 2 Inledning 6 Tillsatser 8 Miljö och klimat 10 Ekologiskt 11 Vegetabilisk olja 12 Potatis 14 Kött 16 SärNär fritt från 18 Inlagda grönsaker 19 Ketchup 20 Socker och sötningsmedel 22 Drycker 24 Sylt och marmelad 26 Energi 28 Desserter 30 Sensorisk Procordia Food 2011 Produktion: Hilanders Kitchen Illustration: Ulrika Ekberg 2

3 INLEDNING 3

4 INLEDNING Procordia ett modernt matföretag Procordia är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Sverige med kända varumärken såsom Felix, Bob, Ekströms, Risifrutti, Önos och LIVA. Den mat och dryck som tillagas på Procordia når våra konsumenter via offentliga kök, storhushåll och restauranger, samt dagligvaruoch servicehandeln. Vi för en aktiv dialog med storkök, kunder och konsumenter för att utveckla våra produkter och vårt sortiment efter respektive behov och önskemål. Vi lagar mat från grunden med bra råvaror, goda recept och stort engagemang. 4

5 INLEDNING Våra kärnvärden Närhet Vi lever nära naturen, nära råvarorna och framför allt: nära våra arbetskamrater och våra kunder. Vi har lärt oss en sak genom åren den mat vi själva älskar, älskar också våra konsumenter. Kärlek till mat och dryck Kärleken till mat och dryck är grunden för allt vi gör. I detta ingår kvaliteten på råvarorna, passionen för recepten, tryggheten i tillagningen och säkerheten i leveransen. Nyfikenhet Vi arbetar för att utveckla framtidens mat och dryck. Nyfikenheten är vår drivkraft och vi är öppna för nya idéer, synsätt och smaker. Vi vill förnya oss och ta till oss nya recept, smaker och influenser som våra konsumenter och kunder efterfrågar. Vårt ansvar Vi ställer höga krav på den mat vi lagar Vi arbetar aktivt för att kunna garantera produktsäkerhet och kvalitet under produkternas hela hållbarhetstid. Det gör vi genom förebyggande kvalitetssäkring, löpande produktionskontroller och uppföljande produktsäkerhets- och stickprovskontroller. Vi satsar löpande på utbildning i exempelvis livsmedelshygien och allergikunskap. Procordia arbetar enligt Global Food Safety Standards (BRC) och Orkla Foods Matsäkerhetsstandard som båda är baserade på principerna i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) avseende matsäkerhet. Vår syn på ingredienser och hälsa Procordia ska aktivt medverka till konsumenternas hälsa, välbefinnande och matglädje. Vi vill hjälpa våra kunder att välja näringsriktig mat och skapa bra matvanor. Detta gör vi genom att förbättra näringsinnehållet i befintliga produkter, utveckla nya näringsriktiga produkter, samt aktivt delta i forskning. Vi utgår från de Svenska Näringsrekommendationerna, samt vår Näringspolicy. Vi arbetar förebyggande för att minska risken för allergener i våra produkter. Så långt som det är möjligt tar vi bort allergiframkallande ämnen i våra recept i enlighet med Procordias riktlinjer och Orklas Allergipolicy. Procordia fokuserar på att minska användningen av tillsatser. Varje tillsats utvärderas ur konsument- och produktnytta. Vi värnar om miljön Procordias verksamhet ska bedrivas på ett resurssnålt sätt och med minsta möjliga inverkan på miljön. Vi fokuserar på att minska energianvändningen och därmed också klimatpåverkan. Vi lägger stor vikt vid att använda resurssnåla och miljöanpassade förpackningar. Vi har en mycket restriktiv inställning till genmodifierade organismer (GMO) och tillåter inte råvaror eller ingredienser som är producerade genom genmodifiering. Från och med hösten 2011 har vi tagit bort palmolja och använder istället, i huvudsak svensk, rapsolja till all fritering och stekning. 5

6 Tillsatser och råvaror Tillsatser och råvaror Tillsatser i livsmedel används för att öka hållbarheten och påverka smak, färg eller konsistens. Alla E-nummer är godkända av EU. Av lagen framgår vilka tillsatser som får användas i respektive livsmedel. Procordias syn på ingredienser Procordia arbetar med att ta bort konserveringsmedel, smakförstärkare och andra tillsatser. Vi använder endast tillsatser när de behövs för matsäkerhet och kvalitet. Vi använder helst naturliga färgämnen och aromer. Varje tillsats skall kunna motiveras och ha tydlig nytta för konsumenten. Målet är att vi ska minska antalet tillsatser till lägsta möjliga nivå. Följande tillsatser och råvaror får inte förekomma som ingredienser i produkter: industriellt framställda transfetter genmodifierade råvaror (GMO) bestrålade råvaror azo-färgämnen antioxidationsmedlen bha och bht smakförstärkare (glutamat) Alla tillsatser anges i våra ingrediensdeklarationer med ett ord som beskriver funktionen och ett E-nummer eller namnet på tillsatsen. Exempel är färgämne (E 160a) eller färgämne (betakaroten). Fokus även på salt Procordia går regelbundet igenom innehållet i alla produkter. Efter noggranna genomgångar av bland annat mängden socker har vi det senaste året fokuserat på salt. Salt är viktigt för smaken, men eftersom det i för stora mängder kan påverka hälsan har vi minskat saltmängden i en lång rad produkter, t ex ketchup, pizza och andra färdigmatprodukter. Besök gärna för mer information om olika funktionsbeteckningar och vår syn på tillsatser. Alla tillsatser fyller en funktion Vi använder tillsatser för att kunna tillaga säker och tilltalande mat och dryck, som uppfyller konsumenternas krav på smak, utseende, konsistens och hållbarhet. En del av tillsatserna vi använder förekommer även i matlagningen hemma i köket, till exempel natriumbensoat och pektin vid sylt- eller marmeladkoket. Vi använder exempelvis margarin när vi tillagar Felix goda pajer. Allt margarin innehåller en emulgator (ofta E 471 mono- och diglycerider) som finns med i innehållsdeklarationen. 6

7 Tillsatser och råvaror 7

8 Miljö och klimatfrågor Miljö och klimatfrågor Klimatförändringarna är en av de största miljöfrågorna i Sverige. Många strävar efter att minska påverkan på klimatet genom minskade utsläpp av klimatgaser, för en hållbar utveckling. Genom minskad energiförbrukning, smartare transporter, samt resurssnålt jordbruk och livsmedelsproduktion har vi möjlighet att värna om miljön. Det finns många begrepp som används för att beskriva matens påverkan på miljön. Klimatsmart Ordet klimatsmart användes första gången Idag saknas en officiell definition på vad som menas, även om många vet ungefär vad begreppet står för. Det handlar om att hitta en livsföring som orsakar mindre utsläpp av klimatgaser. När det gäller klimatsmart mat innefattas ofta både produktion och transporteffekter. Närodlat Närodlat är ett annat diffust begrepp där det behövs en tydligare förklaring vad det innebär. Frågan är vad som betraktas som nära? Många önskar närodlade råvaror, men EU tillåter inte att begreppet används vid livsmedelsupphandlingar. Enligt dessa regler, kan upphandlingar enbart göras på affärsmässiga grunder. Närproducerat Ett annat begrepp som är svårt att definiera är närproducerat. Här finns inte heller någon bra definition. Enligt Jordbruksverket går det inte heller att ta fram någon enhetlig definition. 8

9 Miljö och klimatfrågor Procordias miljöarbete Procordia värnar om miljön och arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan inom bland annat följande områden: energi, transport, jordbruk och förpackningar. Vår ambition är att vara ett av de ledande livsmedelsföretagen inom miljöområdet. Under de senaste fem åren har vi sparat energi vid våra anläggningar som motsvarar energiförbrukningen hos nästan villor. Matrester, såsom potatisskal, rödbetsblast, och annat organiskt material från vår anläggning i Eslöv värmer fler än 400 villor. I Örebro och Kumla blir restprodukter från våra anläggningar biogas som driver bussarna där. Under 2010 blev sammanlagt ton rester från Procordias anläggningar runt om i Sverige foder åt djur. Dessutom har återvinningen av glas, metall, plast och papper per produktionsvolym ökat. Cirka 75 procent av våra råvaror (mätt i vikt) kommer från Sverige. Vi ställer lika höga krav på odlare och leverantörer i andra länder som i Sverige. Potatis, gurka och rödbetor odlas i Skåne, Blekinge och på Öland. Dessutom ska odlingen av gurka och rödbetor IP-certificeras. IP sigill är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel (ingår i vårt fall i frukt och grönt). IP sigill certifieringen syftar till säkra livsmedel och miljöansvar med utgångspunkt i resurshushållning och klimat. Vi har minskat mängden gödsel och bekämpningsmedel per kg potatis, gurka och rödbetor. Vi har utvecklat en ny gurkburk. Idag kan 429 tomma burkar staplas på en pall i jämförelse med 165 av våra gamla burkar. På så sätt går det åt mindre energi vid transporterna. Hösten 2011 byter vi ut palmoljan mot i huvudsak svensk rapsolja för all fritering och stekning. 50 procent av allt glas vi använder är tillverkat av återvinningsglas. Vi strävar efter att minska avfallet så mycket som det går från våra anläggningar och försöker hitta användningsområden för det avfall som trots allt blir. 9

10 Ekologiskt Allmänt om ekologisk- och KRAVmärkning Ekologisk märkning EU har ett omfattande regelverk för produkter som odlas och förädlas med ekologiska metoder. I kraven anges en miniminivå för vad som gäller för ekologisk produktion. Ekologiska produkter som är certifierade enligt dessa regler kan märkas med EUs ekologiska logga. Hittills har symbolen varit frivillig, men från och med den första juli 2012 blir den obligatorisk på ekologisk mat som produceras inom EU. KRAV-märkning KRAV är en svensk märkning som innebär att produkten uppfyller alla krav som ställs för en ekologisk produkt inom EU, dessutom ska ytterligare ett antal kriterier uppfyllas. Detta gäller främst regler inom djurhållning och klimat, men även för socialt ansvar. Produkter som certifieras enligt dessa regler märks med KRAV-symbolen. De ska även vara märkta med EUs ekologiska logga. Ekologiska produkter från Procordia Procordia värnar om miljön, därför innehåller vårt ekologiska sortiment i huvudsak svenska basråvaror. Alla våra ekologiska produkter är KRAV-märkta. Vår ambition är att lansera fler ekologiska produkter framöver. Förslag till kravspecifikation Finns ekologiska produkter inom respektive produktkategori ska dessa erbjudas som ett av tre alternativ på respektive position. Exempel per positionsrad: Ekologisk Smörgåsgurka 1x9,2 kg Ekologiska Rödbetor 1x9,1 kg Ekologisk Lingonsylt Sentomat 4x2,5 kg Ekologiska Nötköttbullar 1x5,5 kg Ekologiska Potatisbullar 2x3 kg Ekologisk Ketchup Sentomat 6x2,5 kg 10

11 Vegetabilisk olja Allmänt om vegetabilisk olja Olja används i mat av många olika anledningar. Först och främst är olja ett viktigt näringsämne som ger oss energi och är bärare av många fettlösliga vitaminer. Olja är också viktig för både textur och smak. De vegetabiliska oljor som används mest i Sverige är palmolja och rapsolja. Båda kan deklareras som vegetabilisk olja. Palmolja Palmolja är värmetålig och används därför ofta till fritering och stekning. Tillverkningen av palmolja är omdiskuterad, eftersom växande oljeplantager blivit ett hot mot regnskogen i Sydostasien. Därför finns idag två olika alternativ till konventionell palmolja. Palmolja med Green Palm certifikat Man kan köpa certifikat genom RSPO (Round Table on Sustainable Palmoil Production) motsvarande den mängd olja man förbrukar, vilket garanterar att denna mängd blir hållbart producerad. Särhållen certifierad Palmolja Särhållen certifierad palmolja är hållbart producerad och helt åtskild konventionell palmolja. Rapsolja Rapsolja har låg halt av mättade fettsyror och högt innehåll av enkelomättade fettsyror. Rapsolja med hög oljesyrahalt är en relativt nyutvecklad olja som tål värme bättre och fungerar därför bra till fritering och stekning. Procordia använder mindre palmolja Procordia har tidigare använt palmolja med Green Palm certifikat. Under hösten 2011 kommer Procordia att gå över från palmolja till, huvudsakligen svensk, rapsolja vid fritering och stekning. 11

12 Potatis 12

13 Potatis Allmänt om potatis Potatis består till cirka 80 procent av vatten. Resterande andel är främst kolhydrater, men också protein, vitaminer och mineraler. Stärkelse är dominerande kolhydrat. Potatismos Potatismospulver tillverkas genom att potatis först torkas, så att nästan allt vatten försvinner. Därefter tillsätts mjölkpulver, fett och kryddor. Dessutom tillsätts i de flesta fall: Vegetabilisk monoglycerid (E471) som stabiliserar stärkelsen som läckt ur potatiscellerna. Fri stärkelse ger ett klistrigt och segt potatismos. Ju fler celler som gått sönder, desto klistrigare blir moset. Hur mycket stärkelse som läcker ut beror på process och potatissort. Fosfat (E450) påverkar färgen på den torkade potatisprodukten. Uppvärmd och sedan kyld potatis kan få en grå till svart färgton genom att ämnen som finns naturligt i potatisen reagerar med varandra. Detta framträder mer eller mindre på olika sorter, men risken för missfärgningar är stor om inte stabiliseringsmedel används. Askorbinsyra, (E300), sulfit (E223) och askorbylpalmitrat (E304) förhindrar fettoxidation på olika sätt i torkad potatis. Potatis innehåller en liten mängd fett som är mycket känsligt för härskning och ger upphov till både smak- och färgförändringar. Potatis och potatisprodukter från Procordia Procordia har en lång och gedigen tradition av att tillverka olika potatisprodukter. All vår potatis tillagas i vår fabrik i Eslöv. Där har vi bl a Sveriges enda potatismosfabrik. Den grundades redan 1952, så vi har haft många år på oss att bli experter på potatismos. Den största delen potatis som vi använder odlas i Skåne med omnejd. Det innebär att vi inte transporterar råvaran längre än nödvändigt. En stor del av skörden kommer från våra egna kontraktsodlare. Det är mycket viktigt för oss att leverera potatisprodukter av högsta kvalitet. Vi jobbar aktivt för att använda så få tillsatser som möjligt. Under hösten 2011 kommer vi att byta ut palmoljan vid fritering av potatis mot rapsolja. Förslag på kravspecifikation Potatisprodukter skall vara friterade i rapsolja. 13

14 Kött Allmänt om kött Enligt lagen definieras kött som skelettmuskulatur av däggdjurs- och fågelarter, med naturligt ingående eller förenad vävnad. Den totala halten fett och bindväv får inte överstiga: Svin: 30% fett, 25% bindväv Fågel/kanin: 15% fett, 10% bindväv Övriga däggdjur: 25% fett, 25% bindväv Vid tillagning av köttbullar och andra färsrätter, tillsätts mjölk, ströbröd, ägg och kryddor för att smeten ska hålla ihop, få en bra konsistens och bra smak. Om man vill undvika de vanligaste allergenerna, kan man istället använda olika former av potatis, fiber och stärkelse. Kött från Procordia Procordia kräver att alla leverantörer av kött och köttprodukter skall besiktigas och godkännas innan leverans till oss. Ett flertal av våra färsprodukter består uteslutande av svenskt kött. För att minska fetthalten och få en mer oregelbunden form teflonsteks alla färsprodukter i vårt storhushållssortiment istället för att friteras. När Procordia ska godkänna en köttleverantör, finns bland annat följande punkter med i vårt bedömningsunderlag: God djuromsorg enligt svensk och europeisk lagstiftning. Transportförhållanden av djur ska motsvara svenska förhållanden. Godkända slaktmetoder enligt svensk och europeisk lagstiftning. Antibiotika och hormoner får inte användas i tillväxtbefrämjande syfte. Inga övriga främmande ämnen får förekomma i köttet. Köttet ska hanteras hygieniskt. Köttets smak och utseende skall vara helt utan anmärkning. Köttet ska vara fritt från salmonella. Inget kött från Belgian Blue. Inget galtkött. Inget kött från sanitetsslaktade djur. Vill du veta mer? Gå in på och läs Procordias riktlinjer för köttprodukter, som du hittar under Vår kärlek till mat och dryck, Vårt ansvar. Förslag på kravspecifikation Alla färsprodukter ska vara teflonstekta. Alla färsprodukter ska innehålla minst 60 % kött. Köttet ursprung skall vara spårbart bakåt till leverantör (som i sin tur kan spåra köttets ursprung bakåt i leverantörskedjan.) Exempel per positionsrad: Köttbullar; 14 g, teflonstekta, minst 60 % kött Krögarbiff; 50 g, teflonstekt, minst 70 % kött, spårbart ursprung 14

15 Kött 15

16 Särnär 16

17 Särnär Livsmedel för särskilda näringsändamål - SärNär SärNär är Livsmedelsverkets benämning för livsmedel för särskilda näringsändamål. Reglerna för SärNär omfattar olika livsmedel med sammansättning eller tillverkningsmetod som skiljer sig från övriga livsmedel. De är särskilt lämpliga vid behov av speciell kost. Produkter avsedda för personer med allergi och överkänslighet benämns fri från. För att få ange att en produkt är fri från ett visst allergen måste hela produktionen ske enligt stränga SärNär regler. Säkerheten är alltså mycket högre än om allergenet inte ingår i receptet. Mer om detta finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida, SärNär från Procordia Procordia har ett stort sortiment färsprodukter som uppfyller reglerna för SärNär och är garanterat fria från: gluten laktos mjölkprotein sojaprotein äggprotein För att uppfylla SärNär-reglerna har Procordia bl.a. vidtagit följande åtgärder: allergenet hanteras inte alls i produktionslokalen allt ytteremballage tas av i speciella slussar våra råvaruleverantörer uppfyller speciella krav personalen har extra stränga hygienregler att rätta sig efter ventilationssystemet är separerat från övrig produktion Förslag på kravspecifikation Samtliga färsprodukter ska uppfylla Livsmedelsverkets SärNär-krav, fria från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Exempel per positionsrad: Köttbullar; 14 g, SärNär fri från gluten och laktos, teflonstekta Pannbiff; 40 g, SärNär fri från äggprotein, minst 60 % kött, teflonstekt 17

18 Inlagda grönsaker Allmänt om inlagda grönsaker I Sverige finns en lång tradition att äta tillbehör såsom inlagda gurkor och rödbetor. Detta har varit ett sätt att konservera sommarens och höstens skördar för vintern. Numera finns det andra sätt att konservera och bevara, men smakerna är fortfarande uppskattade och de är därför ett viktigt inslag i vår matkultur. Inlagda grönsaker från Procordia På Procordia har vi en lång tradition av att tillverka inlagda grönsaker. Råvarorna kommer från våra kontraktsodlare i Skåne, Blekinge, Småland och på Öland. Under tio intensiva sommarveckor plockas alla gurkor och läggs in. Rödbetorna skördas längre fram på hösten. Procordia strävar efter att minska belastningen på miljön på många olika sätt. Våra grönsaker packas i lätt koniska burkar som tar mindre plats än de vanliga, cylinderformade burkarna. Därmed minskar behovet av transporter. Genom att använda koniska burkar förenklas hanteringen av tomma förpackningar, eftersom de kan staplas i varandra. Därmed tar de betydligt mindre plats än traditionella konservburkar. Förslag på kravspecifikation Rödbetor och Gurkor ska vara förpackade i koniska burkar. Exempel per positionsrad: Mor Annas smörgåsgurka 1x9,3 kg, konisk konservburk Rödbetor skivade 1x9 kg, stapelbar burk 18

19 Ketchup Allmänt om tomatketchup Tomatketchup är en av våra mest välkända och omtyckta smaksättare. Huvudråvaran i tomatketchup är tomatpuré som är tomatjuice som har koncentrerats genom att ta bort vatten. Torrsubstanshalten (TS) i tomatjuice är 4-6 procent, resten är vatten. Tomatpuré kallas råvaran när den koncentrerats till 13 procent torrsubstans eller mer. När vi deklarerar tomatinnehållet i vår ketchup som procent tomatpuré är all använd tomatpuré omräknad till 13 procent torrsubstans (i enlighet med gällande branschöverenskommelse). Ketchup från Procordia Procordia har mer än 50 års erfarenhet av att tillverka tomatketchup och vi producerar vår tomatketchup i Fågelmara i Blekinge. Våra tomater som blir till tomatpuré odlas i länderna kring Medelhavet där solen gör tomaterna goda och smakrika. Skördesäsongen för tomaterna sker under några intensiva sommarmånader och vi har ett nära samarbete med våra tomatpuréleverantörer. När skörden sker är vi med på deras anläggningar för att välja ut de kvaliteter som krävs till FELIX tomatketchup. Förslag på kravspecifikation Tomatketchup skall innehålla tomatråvara motsvarande minst 140 g färska tomater (= 52 % tomatpuré) /100 gram ketchup. Tomatketchup ska enbart vara sötad med sackaros (vanligt socker). Tomatketchup ska inte innehålla några aromer. Tomatketchup får innehålla högst 2,4 % salt. Exempel per positionsrad: Ketchup Sentomat, 2,5 kg, minst 140 g färska tomater/100 g ketchup Ketchup, 10 kg hink, sötad med sackaros, max 2,4 % salt 19

20 Socker och sötningsmedel Socker och sötningsmedel Sockerarter Sockerarterna är vanligt socker (sackaros; utvinns ur sockerbetor eller sockerrör), fruktsocker (fruktos), druvsocker (glukos), mjölksocker (laktos) och maltsocker (maltos). Socker används för den söta smakens skull och i höga koncentrationer som konserveringsmedel för främst frukt och bär. Sockerarterna betraktas inte som tillsatser, utan som råvaror. Sockeralkoholer Sötningsmedlen sorbitol, mannitol, xylitol, isomalt, laktitol, erytritol och maltitol är inte sockerarter, utan sockeralkoholer. De betraktas alla som livsmedelstillsatser. Sockeralkoholerna är i allmänhet något mindre söta än vanligt socker men ger ungefär lika mycket energi. De är inte, som vanligt socker, skadliga för tänderna och används ofta i tugggummi. Sockeralkoholer i stora mängder är laxerande. Icke energigivande sötningsmedel Aspartam, acesulfam K, sackarin, cyklamat och sukralos är högintensiva sötningsmedel som används när man vill ha ett mycket lågt, eller inget, innehåll av socker eller energi. Av dessa använder Procordia endast aspartam och acesulfam K. Procordias syn på socker och sötningsmedel Procordia strävar efter att ha ett brett sortiment för att tillgodose olika behov och önskemål. För tillfället har vi produkter med följande sötning: Beteckning på förpackning Kan produkten innehålla socker? Ingen Ja Ja* Sockerfri, utan socker Utan tillsatt socker, osockrad Kan produkten innehålla sötningsmedel? Nej** Ja* Fun Light Ja, från råvarorna Ja* Exempel på livsmedel i Procordias sortiment Önos saft, juice, sylt, mos & marmelad. BOB sylt, mos & marmelad. Ekströms kräm & kompott. Önos osockrad fruktdryck. Önos lågkalori sylt och mos. Osötad Ja, från råvarorna Nej Önos osötad fruktdryck. Låg sockerhalt Ja, max 5g/100g eller 2,5 g/100 ml Ja* Minskad sockerhalt, mindre socker, lätt Ja, minst 30 % mindre än motsv. normalprodukt Ja* Önos lättsockrad fruktdryck, sylt, mos & marmelad. BOB lättsockrad sylt, mos & marmelad. Ekströms lättsockrad kräm. Risifrutti lättsockrad. FELIX ketchup mindre socker mindre salt. * Alla produkter som innehåller sötningsmedel skall vara märkta med innehåller sötningsmedel. ** Produkten får innehålla max 0,5 g socker / 100 g (ml) 20

21 Socker och sötningsmedel 21

22 Drycker Allmänt om fruktdrycker Juice och Saft lyder under särskild lagstiftning eller namnskydd. Övrig fruktbaserad dryck benämns ofta fruktdryck, måltidsdryck, eller lättdryck. Juice Arom, färg eller konserveringsmedel får inte tillsättas till juice. Om socker är tillsatt skall det framgå av produktens beteckning ( sötad juice e.d.). Saft Saft får varken innehålla aromer eller färgämnen. Att tänka på vid upphandling av fruktdrycker Det finns en rad olika faktorer att ta hänsyn till vid upphandling av drycker. Smakpreferenser och färg är många gånger avgörande. Önskemål om energimängd, vilken typ av sötning och behov att anpassa dryckerna vid allergier eller andra sjukdomstillstånd är andra viktiga faktorer. Typ av förpackning är också av betydelse. Ta dessutom hänsyn till följande: Fruktinnehåll: det är stora variationer mellan olika typer av drycker och varumärken. En högre frukthalt ger mer smak av frukt. Spädningsgrad; högre spädningsgrad ger en högre koncentration och innebär i slutändan mindre miljöpåverkan. Sötning; det finns olika typer av sötning; osötad med naturlig sötma från frukt eller bär, sockersötad, osockrad, dvs sötad med sötningsmedel såsom aspartam, sukralos etc. Sockerhalt: mängden socker i drycken. Energiinnehåll: För vissa konsumenter är det viktigt att drycken innehåller en viss energimängd. En dryck med sötningsmedel i stället för socker sänker energiinnehållet. 22

23 Drycker Fruktdrycker från Procordia Procordia har valt att INTE söta sina drycker med glukossirap (undantaget drycker från Liva Energi). Vi erbjuder följande dryckestyper: Önos Juice 100 % fruktjuice med naturlig sötma från fruktråvaran. Önos Saft 6 % fruktråvara, sötad med socker. Önos Fruktdryck lättsockrad 5 % fruktråvara, sötad med socker. Önos Fruktdryck osockrad 15 % fruktråvara, sötad med sötningsmedel (aspartam, acesulfam K). Önos Fruktdryck osötad 30 % fruktråvara, inget tillsatt socker eller sötningsmedel, tillsatt C-vitamin. Fun Light sockerfri dryck med få kalorier. Förslag på kravspecifikation Osötad dryck ska innehålla minst 30 % juice i drickfärdig dryck. Osockrad dryck ska innehålla minst 15 % juice i drickfärdig dryck. Lättsockrad fruktdryck ska innehålla minst 5 % juice i drickfärdig dryck. Exempel per position Blandsaft jordgubb, minst 9 % fruktjuice Fruktdryck, lättsockrad, lingon minst 5 % juice, max 7 g socker/100 g drickfärdig dryck Procordias drycker säljs i följande förpackningar: 1 liters tetraförpackning 5 liters plastdunk 10 liters bag-in-box 0,5 liters och 1 liters plastflaska (enbart Fun Light) Önos Drycker i tetraförpackning är aseptiska och innehåller inga konserveringsmedel. Alla drycker i dunk och bag-in-box innehåller konserveringsmedel för att förhindra jäsning. Önos Apelsindryck i bag-in-box är samma produkt som Önos Apelsinjuice i tetraförpackning med den enda skillnaden att konserveringsmedel är tillsatta i Apelsindryck. Den får därför inte heta juice. 23

24 Sylt och marmelad Allmänt om sylt och marmelad Begreppet sylt är namnskyddat och får enbart användas på produkter som lever upp till kraven enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad (LIVSFS 2003:17) I föreskrifterna står bl.a: Sylt ska innehålla minst 35 procent puré eller pulp (de ätliga delarna) av frukt eller bär. För en del frukter och bär är gränsen lägre, t ex för vinbär, rönnbär, nypon och havtorn. Frukt- och bärjuice kan ingå i sylt och marmelad, men får inte räknas med i dessa 35 procent. Undantaget är citrusmarmelad där juice räknas med. Sylt får inte innehålla aromer (undantag: vanillin). Citrusmarmelad ska innehålla minst 20 g fruktråvara varav minst 7,5 g från fruktköttet. Resten kan t ex vara skal. Gelé ska innehålla minst 35 g frukt- eller bärsaft/100 g färdig vara. Vinbärsgelé ska innehålla minst 25 g bärsaft/100 g färdig vara. Sylt och marmelad från Procordia Procordia har en lång tradition av att koka sylt. Vi tycker att man utöver lagliga krav skall kräva att: Lättsockrad sylt får innehålla högst 30 g socker/100 g sylt. Lättsockrat äppelmos får innehålla högst 20 g socker/100 g mos. Äppelmos ska innehålla minst 45 g äpplen/100 g färdig vara. Lågkalorisylt ska innehålla minst 50 % frukt eller bär. Vi anser att sylt och marmelad inte ska innehålla mer än ett konserveringsmedel och inte heller vara sötad med glukossirap, eftersom många tycker att detta påverkar kvaliteten negativt. Syltkvaliteten skiljer sig mellan olika varumärken. Vid val av sylt rekommenderar vi därför sensoriska tester, se sid 30. Förslag på kravspecifikation Sylt, marmelad och gelé ska inte innehålla glukossirap. Procordias syn på bärplockarnas villkor Procordia har inga bärplockare som är direkt anställda av oss. Men, vi anser att det är vårt ansvar att se till att bärplockare som arbetar för våra leverantörer har det bra. Vi kräver dokumentation från leverantörerna på att allt går rätt till. Vi följer upp hur det ser ut, bland annat vad gäller anställningskontrakt, arbetstider och löner. Vi gör också besök på plats för att kontrollera att det vi har kommit överens om efterlevs och att bärplockarnas arbets- och boendeförhållande är acceptabla. I vår Code of Conduct poängterar vi att det är angeläget att våra leverantörer agerar ansvarsfullt avseende kvalitet, miljö, hälsa, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. 24

25 Sylt och marmelad 25

26 Energi 26

27 Energi Allmänt om energi för sjuka och äldre Undernäring är utbrett både bland patienter på sjukhus och gamla som bor på särskilda boenden. Ju tidigare detta uppmärksammas, desto lättare är det att göra något åt det. Maten som serveras på sjukhus och äldreboenden har olika sammansättning beroende på vilket behov personen har. Kost för friska - SNR-kost Utgår från Svenska näringsrekommendationer (SNR). Passar friska personer med god aptit, utan näringsproblem. Största energikällan är kolhydrater. Allmän kost för sjuka - A-kost Grundkost för de flesta på sjukhus och inom äldreomsorgen. Innehåller mer fett och mindre kolhydrater än SNR-kost. Något mindre portionsstorlek än SNR-kost. Energi och proteinrik kost - E-kost Innehåller högst andel protein och fett, mindre andel kolhydrater. Ska volymmässigt motsvara hälften av en portion A-kost. Ordineras t.ex. vid nedsatt aptit. Maten berikas för att öka energiinnehållet. Källor: Livsmedelsverket: Mat och Näring för sjuka inom vård och omsorg, 2003 Geriatrisk nutrition, Faxén, Karlström, Rothenberg, Energirika produkter från Procordia Konceptet Liva Energi innehåller vanlig mat med extra energi. Varje produkt innehåller minst 30 procent mer energi än motsvarande normalprodukter, samt bibehållen energiprocent protein. Detta gör att produkterna passar bra in i A-kost och i vissa fall i E-kost. Förslag på kravspecifikation Finns produkter inom respektive produktkategori som innehåller minst 30 procent mer energi än motsvarande normalprodukt, med bibehållen energiprocent protein, ska dessa erbjudas. Exempel per positionsrad: Nypondryck minst 420 kj/100 kcal per 100 g Äppeldryck minst 390 kj/90 kcal per 100 g Äppelpaj minst 1300 kj/310 kcal per 100 g Potatismos minst 350 kj/85 kcal per 100 g VANLIG MAT MED EXTRA ENERGI. 30 % MER ENERGI MED BIBEHÅLLEN ENERGI-% PROTEIN. 27

Trygghet i dina beslut

Trygghet i dina beslut Trygghet i dina beslut om kvalitet, innehåll och säkerhet Guide till förfrågningsunderlag Innehåll 4 Inledning 7 Råvaror och ingredienser 8 Miljö och klimat 10 Ekologiskt 11 Vegetabilisk olja 13 Potatis

Läs mer

Vårt löfte: göra som du Hur vi lagar vår mat och vår syn på tillsatser

Vårt löfte: göra som du Hur vi lagar vår mat och vår syn på tillsatser Vårt löfte: göra som du Hur vi lagar vår mat och vår syn på tillsatser Om Felix Idag finns över 150 varor från Felix ute i butikerna, till exempel tomatketchup, dressing, inlagda gurkor och rödbetor, pommes

Läs mer

Lev livet med Liva Energi

Lev livet med Liva Energi Lev livet med Liva Energi Liva Energi: Lätt att servera gott att äta Smaker som äldre uppskattar Extra energi är enklare än du tror Kan motverka undernäring Undernäring är ett stort problem bland många

Läs mer

Nyhet! Ekologisk Nötköttbulle. Helt fri från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Garanterat!

Nyhet! Ekologisk Nötköttbulle. Helt fri från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Garanterat! Nyhet! Ekologisk Nötköttbulle Helt fri från gluten, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och äggprotein. Garanterat! Varför ska inte alla kunna äta samma mat i skolan? Det skulle vara enklare både för mina

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Lund: Rebecka Persson/ Elisabet Johansson Ystad: Helena Pettersson Kristianstad: Therese Skog/ Carin Andersson Helsingborg: Angelica Arvidsson/ Jessica

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN Bilaga till kostpolicyn RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGEN NÄRING MÅLTIDEN Måltiderna ska vara utformade enligt de svenska näringsrekommendationerna för äldre. Måltidernas närings- och energiinnehåll är viktigt

Läs mer

2007-03-09 SOCKERFÄLLAN. Konsumentföreningen Väst. Camilla Holm hälsosekreterare/dietist/sjukgymnast

2007-03-09 SOCKERFÄLLAN. Konsumentföreningen Väst. Camilla Holm hälsosekreterare/dietist/sjukgymnast SOCKERFÄLLAN Camilla Holm hälsosekreterare/dietist/sjukgymnast Socker- boven till allt ont? Övervikt? Diabetes? Hjärtkärlsjukdom? Dålig tandhälsa? Sockerberoende? Cancer? Vad är socker? En slags kolhydrat,

Läs mer

Uppförandekod för Procordia Food

Uppförandekod för Procordia Food Uppförandekod för Procordia Food Vi tar ansvar för våra handlingar Procordia Food (nedan kallad Procordia) är ett av de ledande livsmedelsföretagen i Sverige med kända varumärken som Felix, Bob, Ekströms,

Läs mer

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal

2013-11-26 Bilaga 1. Mellanmål 390 kcal Förskola 1-5 år Frukost 300 kcal SoT, Måltid Näring Samtliga normalkostens matsedlar är näringsbedömda i webbaserade verktyget Skolmat Sverige, såväl lunch som frukost och mellanmål. Måltiderna är också näringsberäknade så att de energimässigt

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

Matbudskapet Diabetes

Matbudskapet Diabetes Matbudskapet Diabetes Checklistan Eller-ramsan Tallriksmodellen Frukt Äppelregeln Glass Mat vid känning Exempel på orsaker till känning Maträtter som behöver kompletteras eller bytas ut Fett och fettkvalitet

Läs mer

Företagspresentation 2013

Företagspresentation 2013 Företagspresentation 2013 Innehåll Sveriges bästa matföretag Här lagar vi vår mat & dryck Korta fakta Ägare - Orkla Vår historia Organisation Vårt ansvar Mat, miljö och människor Kontakt Sveriges bästa

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

KVALITETSKRAV GÄLLANDE HELDYGNSKOST SOM SERVERAS TILL ÄLDRE PÅ VÅRDBOENDE

KVALITETSKRAV GÄLLANDE HELDYGNSKOST SOM SERVERAS TILL ÄLDRE PÅ VÅRDBOENDE 2013-09-10 1 (5) KVALITETSKRAV GÄLLANDE HELDYGNSKOST SOM SERVERAS TILL ÄLDRE PÅ VÅRDBOENDE 1. LAGAR, FÖRESKRIFTER OCH TILLSYN Leverantör/entreprenör av kost skall följa de regelverk som stat och kommun

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Vad betyder uppgifterna Flingor av ris och fullkornsvete, berikade med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C) och järn Nettovikt: BÄST FÖRE-DAG Juni 2008 1 2 Kvantitet Produktens

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen Större andel vegetabilier Kostavdelningen reviderar sina recept samt matsedlar för att få en större mängd vegetabilier. Socialförvaltningen främjar möjligheten att

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1

Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 Maten och måltiden på äldre dar 1 Maten och måltiden på äldre dar.indd 1 2015-02-05 15:51:40 Maten och måltiden är viktig, den ger dig inte bara näring och energi, utan innebär också för många något trevligt

Läs mer

Produktgrupp: Dessert

Produktgrupp: Dessert Art.nr Produkt / Ingredienser produkt Nettovikt kj 7463 7466 7465 7461 7464 Apelsinfromage Socker, gelatin, maltodextrin, apelsinjuice [2 %], syra (citronsyra), apelsinarom, mjölkprotein, färgämne (betakaroten,

Läs mer

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser

Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Vad är det vi egentligen äter? Projekt om tillsatser Inledning Vad är det egentligen vår mat innehåller, är innehållet alltid så oskyldigt som man tror? Hur ofta brukar man inte förbise innehållsförteckning

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat. Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17]

Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat. Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17] Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17] 2004-09-17 1 Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat Vi behöver alla energi och näring i tillräcklig

Läs mer

Innehållsdeklaration för de vanligaste automatprodukterna

Innehållsdeklaration för de vanligaste automatprodukterna Innehållsdeklaration för de vanligaste automatprodukterna Chokladdrycker 2148, Van Houten, Fair Trade Ingredienser: Rättvisemärkt socker (40%), vasslepulver, rättvisemärkt fettreducerat kakaopulver (12%),

Läs mer

Kostpolicy för Gnosjö kommun

Kostpolicy för Gnosjö kommun Kostpolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-25 94 Varför en kostpolicy? För enhetliga riktlinjer för verksamheterna inom äldreomsorg och skolorna Stöd för brukare, anhöriga, elever,

Läs mer

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås.

Frukost och flingor. Behövs mer energi, ta ytterligare en smörgås, behövs mindre, ta bort en smörgås. Flingguide 05.2010 1 Här kan du läsa om innehållet i Kellogg s flingor och bli klokare på vad du äter. Det finns också information till dig som är överkänslig mot vissa ingredienser i flingor. Frukost

Läs mer

Socker och hälsa - fakta och myter

Socker och hälsa - fakta och myter Betodlarnas årsstämma 19 mars 2015, Lund Socker och hälsa - fakta och myter Susanne Bryngelsson, fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation SNF Swedish Nutrition Foundation Sedan 1961 Främjar nutritionsforskning

Läs mer

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den?

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1 Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 2 Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Till dig som handlar ekologiskt Länge

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

SÅ MÄRKS MATEN. KF Konsument och Coop

SÅ MÄRKS MATEN. KF Konsument och Coop SÅ MÄRKS MATEN 1 KF Konsument och Coop Kontrollera först köp sedan! Är det någon skillnad på att köpa mat och tvättmaskin egentligen? Frågan är befogad med tanke på hur mycket mer tid vi lägger ner på

Läs mer

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre.

Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Gott på äldre dar Får vi presentera vår nya hemsida Det här är en receptsamling för dig som lagar mat till våra äldre. Här har vi samlat recept på goda mellanmål och desserter där näringsinnehållet är

Läs mer

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden MATGLÄDJE FÖR ALLA Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning Findus Special Foods Upplev skillnaden Rätt och näringsriktig kost en rättighet Att få i sig näringsriktig och energirik

Läs mer

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen

Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Matkemi Kemin bakom matens näringsämnen Kolhydrater Sockerarter (enkla och sammansatta) Stärkelser Cellulosa Bilden visar strukturformler för några kolhydrater. Druvsocker (glukos) Kolhydrater monosackarider

Läs mer

VÅRD OCH OMSORG NYA SMARTA. receptkort. Sätt upp i pentryt! 8 matiga. Snackisar. 10 söta. Snackisar ALLA RECEPT ÄR NÄRINGSBERÄKNADE

VÅRD OCH OMSORG NYA SMARTA. receptkort. Sätt upp i pentryt! 8 matiga. Snackisar. 10 söta. Snackisar ALLA RECEPT ÄR NÄRINGSBERÄKNADE VÅRD OCH OMSORG NYA SMARTA receptkort Sätt upp i pentryt! 8 matiga Snackisar 10 söta Snackisar ALLA RECEPT ÄR NÄRINGSBERÄKNADE Skapa mellanmålsglädje med Snackisar, de perfekta målen mellan målen. Snackisar

Läs mer

Näringslära, del 1. Näringslära 2. Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2

Näringslära, del 1. Näringslära 2. Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2 Näringslära, del 1. Näringslära 2 Energi 2 Kolhydrater 2 Stärkelse 2 Kostfiber 2 Socker 2 Fetter 3 Omättade fettsyror 3 Mättat fettsyror 3 Transfettsyror 3 Protein 3 Vätska 4 Sötningsmedel 4 Energigivande

Läs mer

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka Syfte med kostbehandlingen: Tillgodose vätske- energi och näringsbehov Minimera risken för felsväljning kopplad till bolusmängd, vätskan

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. däremot är fantastisk för

Läs mer

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276

KOL. Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Kostens betydelse Av Leg. Dietist Paulina N Larsson Tel. 021-174276 KOL Viktförlust Nedsatt lungfunktion Minskad fysisk aktivitet Förlust av fettmassa Förlust av andningsmuskulatur Förlust av annan

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Att upphandla. bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Att upphandla bröd GUIDE TILL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Vi bakar med kärlek. I fem generationer har vi älskat att baka. Det gör vi med omsorgsfullt utvalda råvaror och mjöl från vår egen kvarn. Surdeg är en

Läs mer

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun

Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011

Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 Mat, miljö & människor Vårt ansvar CSR-rapport 2010/2011 inledning Vårt ansvar för mat, miljö och människor Procordia är ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag. Vi säger att vi har Sveriges godaste

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Det goda mellanmålet

Det goda mellanmålet Fruktig bärsmoothie Det goda mellanmålet Ett litet mellanmål kan göra stor skillnad Energirik äppelgröt Krusbärs-och vaniljyoghurt Svartvinbärsshot Våra kostexperter Elin Börjvall, dietist på Procordia:

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby Styrdokument, program Stöd & Process/Specialistenheten 2014-10-28 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 910 88 KS/2010:321 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Läs mer

Livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete MARIE SÖDERQVIST VD LIVSMEDELSFÖRETAGEN

Livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete MARIE SÖDERQVIST VD LIVSMEDELSFÖRETAGEN Livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete MARIE SÖDERQVIST VD LIVSMEDELSFÖRETAGEN VILKA ÄR VI? Livsmedelsföretagen är branschoch arbetsgivarorganisationen för livsmedelsföretag i Sverige. 850 medlemsföretag

Läs mer

Mellanmålsdrinkar. Lätta att göra - goda att dricka

Mellanmålsdrinkar. Lätta att göra - goda att dricka De flesta recept är energirika och innehåller mycket socker. För att göra mellanmålen mer lämpliga för diabetiker, eller personer som inte behöver lika mycket energi, kan de anpassas genom att istället

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi Bra val genom att läsa förpackningar Näringsinnehållstabellen I näringsinnehållstabellen meddelas hur mycket produkten innehåller -näringsämnen per hundra gram eller -beträffande vätskor per hundra milliliter

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor

Mat för hälsa och välbefinnande. Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Mat för hälsa och välbefinnande Livsmedelsföretagens grundinställning i nutritionsfrågor Denna grundinställning har tagits fram av Livsmedelsföretagens (Li) Nutritionsgrupp och fastställts av Li:s styrelse.

Läs mer

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola

Kostpolicy. inom förskola, grundskola och gymnasieskola Kostpolicy inom förskola, grundskola och gymnasieskola Alla matgäster, men även vårdnadshavare, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. CHECKLISTA Nivå 1 Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. Dna checklista innehåller frågor som, berode på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas innan skolan svarar på Nivå 1 på

Läs mer

vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs

vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs vi är matälskare! Färdigskuret för matproffs 2 Cutting Edge - and Salad Med SallaCarte har du tillgång till marknadens bredaste sortiment av färska skurna frukter och grönsaker. Allt för att göra din vardag

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

God mat + Bra miljö = Sant

God mat + Bra miljö = Sant God mat + Bra miljö = Sant Vad vi äter spelar roll - både för hälsan och miljön! Här berättar vi mer om hur vår mat påverkar miljön och hur du själv kan bidra med dina beslut Sju smarta regler för maten

Läs mer

NAMN VIKT PRIS DOSERINGSANVISNING

NAMN VIKT PRIS DOSERINGSANVISNING NAMN VIKT PRIS DOSERINGSANVISNING Renée Voltaire 200 g 69:00 1 burk motsvarar ca 18 buljongtärningar Lantbuljong original 100 % organic vegan and gluten-free Knorr Ekologisk 120 g 16:90 ger 6 l Kung Markatta

Läs mer

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN

Kostchef Sara Ekelund Antagen i Kommunfullmäktige 2013-05-22 26 DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN DEN GODA MÅLTIDEN I DALS-EDS KOMMUN BAKGRUND Den goda måltiden är riktlinjer för en god kvalitet på den mat och de måltider som erbjuds inom de verksamheter Dals-Eds kommun ansvarar för. Den goda måltiden

Läs mer

Nu tar vi nya tag! En bok om barns matvanor (för vuxna)

Nu tar vi nya tag! En bok om barns matvanor (för vuxna) Nu tar vi nya tag! En bok om barns matvanor (för vuxna) D enna lilla skrift är en del i Landstinget Kronobergs hälsosatsning Det goda livet. Den handlar om mat och matvanor hos barn. Något som vi vuxna

Läs mer

Bra mat för skolbarn. Leg dietist Anna Neymark Wolgast Länssjukhuset Ryhov anna.neymark@lj.se

Bra mat för skolbarn. Leg dietist Anna Neymark Wolgast Länssjukhuset Ryhov anna.neymark@lj.se Bra mat för skolbarn Leg dietist Anna Neymark Wolgast Länssjukhuset Ryhov anna.neymark@lj.se Dietister i länet Jönköpings sjukvårdområde: 6,5 Värnamo sjukvårdsområde: 2,5 Höglandets sjukvårdsområde: 3

Läs mer

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas?

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas? Kost vid diabetes och kolhydraträkning Kost vid diabetes VERKSAMHETSOMRÅDE PARAMEDICN, SÖDERSJUKHUSET AGNETA LUNDIN, LEG.DIETIST TEL 08-616 4017 Kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen Barnet får

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd

Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985. Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd 2015-01-31 Livsmedelsverket Rådgivningsavdelningen Rådgivningsenheten Å Brugård Konde Dnr 2014/40985 Remissyttrande: Uppdaterade svenska kostråd SvDH:s synpunkter på remissen: Svensk Dagligvaruhandel har

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion.

I detta hälsobrev koncentererar jag mig på maten, men kommer i kommande hälsobrev också att informera om behovet av rörelse och motion. Om vår kost Måltider skall vara ett tillfälle till avkoppling och njutning. Att samlas till ett vackert dukat bord och äta spännande, god och nyttig mat är en viktig del av livet. All mat är bra mat, det

Läs mer

De viktiga målen mellan målen

De viktiga målen mellan målen De viktiga målen mellan målen Energi- och proteinrika serveringstips från Liva Energi De viktiga målen mellan målen Många äldre har som du vet dålig aptit eller orkar inte äta av andra orsaker. Det kan

Läs mer

INNEHÅLL TIPPA 13 RÄTT SOCKER & ENERGI SOCKER & SÖTNINGSMEDEL SOCKRETS HISTORIA SOCKERTILLVERKNING SOCKERPRODUKTER SENSORIK SOCKRETS EGENSKAPER

INNEHÅLL TIPPA 13 RÄTT SOCKER & ENERGI SOCKER & SÖTNINGSMEDEL SOCKRETS HISTORIA SOCKERTILLVERKNING SOCKERPRODUKTER SENSORIK SOCKRETS EGENSKAPER Allt om SOCKER INNEHÅLL TIPPA 13 RÄTT SOCKER & ENERGI SOCKER & SÖTNINGSMEDEL SOCKRETS HISTORIA SOCKERTILLVERKNING 3 4 8 10 11 SOCKERPRODUKTER SENSORIK SOCKRETS EGENSKAPER 14 16 20 2 TIPPA 13 RÄTT 1 X 2

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012

Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Bra mat 1 Barbro Turesson, nutritionist och biolog Svenska Marfanföreningens friskvårdshelg Malmö 27-28 oktober 2012 Mat ger oss liv men kan också ge men för livet En genomsnittssvensk förbrukar 650 kg

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar Fruktdrycker Det finns många goda skäl att dricka juice och andra fruktdrycker varje dag. I vårt varierade sortiment hittar du naturliga drycker som är garanterat nyttiga och fyller många behov. Här finns

Läs mer

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior

Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior Kostriktlinjer för förskola, skola, fritidshem samt skolcafeterior S.M.A.R.T S.M.A.R.T är ett koncept framtaget av Stockholms läns landsting, centrum för folkhälsa, tillämpad näringslära samt Konsumentverket.

Läs mer

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor?

Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Maten & måltiden, en risk- eller friskfaktor? Birgitta Persson Koststrateg Vad menas med risk? Begreppet risk kan ses som en följd av: sannolikheten för att en viss händelse inträffar och konsekvensen

Läs mer

Recept och måltidsförslag

Recept och måltidsförslag NLL Datum Gäller t.o.m. Ansvarig Reviderad 2015 01 27 2016 01 27 Anna Skogfält Dietistenheten Sunderby sjukhus Anna Skogfält EmmaMaria Wiklund Recept och måltidsförslag efter gastric bypass operation 1

Läs mer

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner

Värt att veta om allergi. Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Värt att veta om allergi Alla våra matkorvar är fria från gluten, laktos, ägg, mjölk-, soja- och ärtproteiner Allergi hur påverkas du? När vi bjuder på fest frågar vi sällan gästerna om det är något de

Läs mer

Kostpolicy på Ängdala Skolor

Kostpolicy på Ängdala Skolor Kostpolicy på Ängdala Skolor Syfte och bakgrund. I en strävan att ge er en insikt i vår verksamhet upprättar vi en kostpolicy. Ett tydligt dokument som man lätt kan följa för att bl.a. säkerställa att

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

CMYK MAGENTA, YELLOW, SVART med skugga Det goda målet. Vårt samlade ekologiska sortiment

CMYK MAGENTA, YELLOW, SVART med skugga Det goda målet. Vårt samlade ekologiska sortiment CMYK MAGENTA, YELLOW, SVART med skugga Det goda målet Vårt samlade ekologiska sortiment 100 % ekologiska recept Alla recept som du hittar i denna broschyr kan lagas med 100 % ekologiska ingredienser. Valet

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar!

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! OBS! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Boka DelikatessKungens

Läs mer

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten I dag fokuseras det ofta på att man inte ska väga för mycket, men det är viktigt att veta att det är hälsosamt att väga

Läs mer