Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005"

Transkript

1

2

3 Protokoll fört vid SEKOs årsmöte i Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005

4

5 Onsdagen den 15 september 2005 Årsmötesdeltagarna samlades kl DAGORDNINGENS PUNKT 1 Jan Rudén, förbundsordförande: Årsmötesombud, förbundskamrater! Vi ska ha årsmöte för andra gången under förbundsmötesperioden SEKOs medlemmar representeras på årsmötet av alla er ombud som finns här i salen. Ni är valda för en treårsperiod som når ett avslut nästa år. Ni har medlemmarnas förtroende att under de här tre åren fatta beslut om förbundets verksamhet och sedan också följa upp vad som händer eller har hänt med besluten. Jag har förbundsstyrelsens uppdrag att hälsa er hjärtligt välkomna till Folkets Hus i Stockholm och till SEKOs årsmöte, som jag härmed förklarar öppnat. * Jan Rudén, förbundsordförande: Kamrater! Sedan vi sist samlades till årsmöte har många vänner gått bort och lämnat vår krets för alltid. Det är kamrater som gjort självuppoffrande insatser inom arbetarrörelsen och särskilt inom den fackliga verksamheten. De har arbetat för de värderingar och mål som vi gemensamt står för, de har stått starka och de har främjat sammanhållningen. Calle Bladh avled i december förra året. Calle var en färgstark och kraftfull facklig ledare. Redan som 16-åring blev han fackligt aktiv. När han gick i pension 1973 var han förhandlingschef i det Statsanställdas Förbund som han varit med om att bilda Calle var från början bussförare och kom via SJs bussar med i Järnvägsmannaförbundet, där han snabbt blev en engagerad och stridbar facklig ledare. Calle blev också bas för Statstjänarkartellen, där han aktivt arbetade för införandet av förhandlingsrätt för de statligt anställda 1966 och i förlängningen också för bildandet av Statsanställdas Förbund, SF. Calle är för alltid förknippad med denna milstolpe på den svenska arbetsmarknaden. Han gjorde också stora insatser för förbundets bildande då nio olika viljor och kulturer skulle samsas för den gemensamma styrkan och framgången. Calle var i det arbetet oumbärlig. I boken Tio veteraner skildras också hur han blev erbjuden jobb som generaldirektör på dåvarande Statens Avtalsverk. Hustruns råd karakteriserar i all sin enkelhet Calle. Hon sade: Lille Calle, du är en fackföreningsman och det ska du förbli. Och så blev det livet ut. Calle blev 88 år.

6 En annan kämpe från Statstjänarkartellen var Erik Berglund, som gick bort i januari i år. Som ung akademiker kom Erik som utredningschef till kartellen i mitten av 50-talet. Han hade sedan samma uppdrag i det nybildade SF, och de sista åren före pensioneringen ansvarade han för de internationella frågorna. Erik var kunnig och noggrann och förenade stor saklighet med glimten i ögat. Tack vare sin överblick och långa erfarenhet kunde han förbundets och dess föregångares historia på sina fem fingrar. Erik blev 79 år. Sven Olof Pettersson, Sopen kallad, avled den 18 juli i år. Sven Olof var AST-Ravtalets obestridde kung. Han hade sin bakgrund inom försvarets verkstäder och kom 1970 som förhandlingsombudsman först till Försvarsverkens Civila Personals Förbund, sedan till SF för att bl a förhandla på försvarets verkstäder där AST- R, denna kombination av fast lön och viss ackordsdel, levde kvar mycket länge. Med lugn och humor och med räknedosan i högsta hugg förhandlade han fram nya avtal i parti och minut, och konflikter löstes. I slutet av 70-talet blev Sven Olof en av fem sektionsordförande inom förbundet. Han var bas för sektion 2, som omfattade försvar, civil och vård. Sven Olof var en vänlig och försynt herre, vilket kombinerades med stark målmedvetenhet och samarbetsförmåga. Han var en man utan vare sig stora rubriker eller stora ord, men han var en klassisk fackföreningsman i ordets allra bästa bemärkelse. Sven Olof blev 78 år. Ulf Schyldt avled den 15 april i år i en ålder av 66 år. Ulf hade sin bakgrund inom SJ. Redan i augusti 1971 blev han ombudsman på järnvägssektionen i det då nybildade Statsanställdas Förbund. Efter nästan 20 år med olika frågor inom järnvägsområdet blev han i oktober 1990 chef för A-kassan. Han kom till A-kassan i en turbulent tid, då arbetslösheten steg och många problem tornade upp sig. Hans kunskaper om fackföreningsrörelsen och om medlemmarnas villkor liksom hans organisatoriska talang kom väl till pass i det tuffa värvet att skapa en ny och modern A-kassa. Vid årsskiftet 1996/97 gick Ulf i pension. Dessa fyra kamrater är både inom och utom vårt förbund väl kända SF-profiler. Deras insatser är förbundna med vår styrka och våra gemensamma framgångar. Vi låter dem representera alla de fackliga vänner som gått bort under året, kvinnor och män vars gärningar bidragit till att skapa den styrka och den organisation vi har i dag. Vi hedrar deras minne med en stunds tystnad. * Jan Rudén, förbundsordförande: Kamrater, årsmötesombud! Det har nu gått två år sedan vi antog vårt program Reglera avregleringen. Jag tänkte summera lite av det som hänt sedan dess.

7 När vi startade vårt arbete fanns det en övertro på vad avregleringarna skulle kunna åstadkomma. Den övertron fanns såväl hos politiker och tjänstemän som hos företagsledningarna. Vi var ganska ensamma om att komma med kritiska röster. I dag vågar jag påstå att vindarna har vänt. I dag är det inte många som tycker att Sverige ska springa före och ligga i framkant med avregleringar för att återta positionen bäst i EU-klassen. Visst finns det avregleringskramare kvar vi hittar dem där det är mer naturligt: i de borgerliga partierna, hos Svenskt Näringsliv och naturligtvis hos direktörerna, som ivrigt suktar efter ännu större förmåner. Det börjar också bli tydligt att inställningen till avregleringar är helt beroende av vilken ideologi man står för. När vi i början av sommaren frågade Sveriges kommunalråd om deras åsikter fanns det en tydlig skiljelinje. Resultatet visar på dramatiska skillnader mellan höger och vänster i synen på offentlig kontra privat verksamhet. Vi har svart på vitt: Moderata politiker vill fortsätta privatiseringen av samhällsnyttiga tjänster och verksamheter. Vi vet av erfarenhet att det då är de svaga grupperna i samhället som drabbas och att klassklyftorna kommer att förstärkas ytterligare. Jag är inte alls överraskad. Avregleringar handlar i grund och botten om att flytta makten över våra gemensamma resurser och samhällsfunktioner från politiken till marknaden. Eller som Jan Guillou så målande beskrev det i Aftonbladet för snart två år sedan: Och allt detta är ideologi. Det är en fortsättning på privatiseringsvågen, som är den politiska högerns fundamentalistiska krav. Slå gärna sönder Posten så att ingen jävel längre kan posta ett brev eller betala en räkning huvudsaken är att den sönderslagna Posten är små bolag där det sitter grabbar och leker affär. Så ser den lyckade attacken ut från höger. Det är klart att de borgerliga politikerna tycker att det här är bra. Men det som gör mig ganska mycket fundersam är att så många inom arbetarrörelsen så länge har stämt in i liberaliseringskören. Min slutsats är dock att det skulle se väldigt taskigt ut om barnbarnen om ett antal år frågade oss: Varför diskuterade ni aldrig de här problemen innan det gick överstyr? Skulle vi då nöja oss med att grymta något urskuldande om att tidsandan var sådan att man inte gärna sade någonting? Man kan också fundera på om vi över huvud taget har hängt med i svängarna. Många av er minns säkert grabben som tjackade folkaktier och som numera äger en stor herrgård, förrförre näringsministern Björn Rosengren, och hans uttalande på förbundsmötet år 2000: SEKO är det mest avregleringsvänliga facket. Jag har funderat på det uttalandet. Det är mycket troligt att han hade precis samma syn på oss som på sin politiska bas i Norrbottens partidistrikt. Han lär ju ha yppat, när han kommit in i de riktigt fina salongerna, följande: En fjärdedel av deltagarna var sjukskrivna, en fjärdedel var förtidspensionärer, en fjärdedel var arbetslösa och en fjärdedel begrep inte vad jag sade. Men bättre sent än aldrig! Om en och en halv månad håller socialdemokraterna kongress. Låt oss då ta ett rejält kliv åt vänster i dessa frågor och visa väljarna att vi har både mod och styrka att ompröva genomförda avregleringar.

8 Kamrater! Vårt starkaste krav var att avregleringarna skulle utvärderas. Nu har regelutredningen presenterat sin utvärdering. Vi har i olika sammanhang både risat och rosat den, men en sak står helt klar. Regelutredningen visar med all önskvärd tydlighet att de avregleringar som genomförts är hastverk. Ingen tog reda på hur det egentligen såg ut. Ingen lade ner någon större möda på att undersöka hur det skulle kunna bli. Avregleringarna blev i sig ett självändamål, och när man nu försöker utvärdera dem visar det sig vara i stort sett omöjligt. Några av regelutredningens förslag kan vi i SEKO ställa oss bakom. Jag tänker då framför allt på förslaget om statens ägande och styrning av företag. Att de har ett ägande har vi nog kunnat se, men att de har en styrning har vi inte kunnat se. Vi har många gånger påpekat det orimliga i att staten använder sina företag enbart som mjölkkor, även företag som opererar på marknader där lönsamhet nästan inte existerar. Generella vinstkrav läggs på företagen utan hänsyn till på vilken marknad de verkar eller om det ens är möjligt att generera någon vinst. Jag menar inte att statliga företag ska gå med förlust. Tvärtom är det alldeles förträffligt för våra medlemmar att arbeta i företag som går med vinst. Men nog måste det ändå vara bättre att använda exempelvis Vattenfall som ett instrument för att bedriva energipolitik här hemma i Sverige än att mer eller mindre gräva upp det forna DDR. Men åter till vårt program. Vi krävde stopp på fortsatt avreglering tills systemskiftet utvärderats med avseende på kvalitet, service och de anställdas villkor i syfte att skapa en långsiktig och hållbar verksamhet. Någon sådan utvärdering har vi ännu inte sett, och vi lär aldrig få se någon heller. Några hållbara argument för en fortsatt avreglering har vi heller inte sett. Med andra ord kvarstår vårt krav: Nej till fortsatta avregleringar! Efter drygt tio år med avregleringar börjar det bli mer och mer tydligt att det inte är lämpligt att bara rakt av konkurrensutsätta marknader. Postmarknaden har varit öppen för konkurrens sedan 1993, då monopolet avskaffades. Trots det finns det i dag bara en fungerande konkurrent till Posten. Visserligen finns det ett trettiotal mindre lokala operatörer, men de är så försvinnande små i sammanhanget att dem räknar vi inte med. Av det kan man dra slutsatsen att Posten är utsatt för alldeles för lite konkurrens. Det är en slutsats som både postutredningen och regelutredningen har dragit, låt vara i olika grad. Jag påstår att de är helt fel ute. Jag tror i stället att bristen på konkurrerande operatörer har helt andra orsaker. Ingen hade egentligen förväntat sig att det, med tanke på de begränsningar som förekommer på den svenska postmarknaden i form av geografi och postmängd, skulle finnas mer än en nationell rikstäckande aktör. Sannolikheten minskar nu ytterligare eftersom brevvolymerna minskar. Det är snarare så att mycket talar för att postmarknaden, eller åtminstone stora delar av den, utgör ett naturligt monopol. Posten är i dag utsatt för en mördande konkurrens, men den kommer från andra håll. Trots det påstår jag att vi i dag har en fungerande postservice, och jag påstår att huvudskälet till det är just att vi har en nationell rikstäckande operatör som

9 kan utnyttja marknadens stordriftsfördelar. Vän av ordning frågar sig självfallet: Är det då inte på sin plats att återinföra monopolet? Ja, om vi kunde bestämma det själva här i Sverige, så tror jag faktiskt att det vore det bästa. Men verkligheten ser lite annorlunda ut. EUs medlemsländer är överens om en avreglering av postmarknaden, och det som skett hittills ska utvärderas under nästa år. Att i detta läge slå sönder ett fungerande nationellt företag bara för att kunna sätta några fjädrar till i avregleringshatten är inte bara rent oansvarigt, utan det är rent ut sagt mycket korkat. Man kan lägga till det faktum att de troliga aktörer som skulle komma in på vår postmarknad är andra länders postmonopolföretag. Vårt budskap till beslutsfattarna är tydligt: Rör inte vår postlag! Låt svenska folket behålla en god postservice! När jag ändå är inne på postområdet måste jag beröra dödläget i kassafrågan. Det har nu snart gått ett och ett halvt år sedan postutredaren och karriäristen Susanne Lindh lade sitt delbetänkande om kassaservicen. Vi avvisade med all kraft hennes förslag, som gick ut på att staten skulle handla upp kassaservicen. På en punkt hade hon emellertid rätt, och det var att något måste göras! Många av våra yrkesgrupper har farit illa när den tekniska utvecklingen har forcerats hand i hand med liberaliseringsvågen, men ibland undrar jag om inte postkassörskorna har hamnat i en särskild strykklass, på gränsen till ren kvinnomisshandel. Deras resa har ständigt varit kantad av velighet från både företagets och ägarens sida, från att ena dagen vara bank och sälja så många konton som möjligt för att nästa dag driva en pappershandel, fram till dagens situation, där det mest handlar om att bemanna ett kontor som alltför få besöker. Alla är överens om att det inte går att driva Svensk Kassaservice i dagens omfattning, men eftersom ingen beslutsfattare tar tag i frågan blir det i vanlig ordning de anställda, postkassörskorna, som får ta smällen. När volymerna minskar med i storleksordningen 20 procent tvingar det fram lösningar som innebär att de anställda får gå ned från heltids- till deltidsanställning. Det innebär också att när beslutet kommer och de tvingas ut i arbetslöshet så går de ut i arbetslösheten med en avsevärt lägre A-kasseersättning. Vårt budskap till regeringen är glasklart: Ta tag i kassafrågan! Det andra exempel jag vill belysa är järnvägen. För tio år sedan kunde man på en och samma biljett resa i princip vart som helst i hela Sverige. I dag ser vi en helt annan verklighet för luttrade tågresenärer. Vi har tågtidtabeller som saknar samordning, vi har obegripliga och ogenomskinliga biljettsystem där hundralappar kan skilja mellan din och din medresenärs biljett för precis samma resa. Biljetterna har blivit i genomsnitt 125 procent dyrare. År 1990 kostade en biljett från Luleå till Malmö, om man hade ett Reslustkort, 414 kronor. En likadan resa kostade i december kronor! En annan fråga inom järnvägsområdet som saknar sin lösning är vagnfrågan. Än så länge rullar många av SJs gamla vagnar, men vad händer sedan? Tror politikerna verkligen att en tågoperatör som har fått ett femårskontrakt kommer att investera i ny vagnpark? Nej, så korkad är inte ens en tågoperatör.

10 Ytterligare en fråga gäller avvägningen mellan infrastrukturinvesteringar och trafik. Staten har beslutat om väsentligt större investeringar för järnvägen de senaste åren, bl a i Citytunneln i Malmö, Hallandsåsen, Svealandsbanan, Botniabanan och Blekinge kustbana. Det är bra, men problemet är att det inte finns några garantier vad gäller pengar för att köra tågen på de nya banorna. Lägg därtill en dåligt genomtänkt och underfinansierad bolagisering av SJ. År 2003 kostade det staten nästan 2 miljarder. Då börjar väl fler än jag undra om avregleringarna verkligen har gjort spårtrafiken billigare för staten totalt sett. Nu lurar ytterligare en avreglering runt hörnet. Det är EUs tredje järnvägspaket som, om det antas, kommer att innebära att tågtrafiken öppnas för inrikes cabotage, persontrafik på järnväg. Det betyder t ex att Deutsche Bahn kan bestämma sig för att köra trafik från Hamburg till Stockholm, med rätt att plocka upp och släppa av passagerare på hela sträckan fram till slutdestinationen. Är det någon som tror att de kommer att ta ansvar för våra behov av interregional trafik? Det kommer självfallet att bli så att de plockar de bästa russinen ur kakan. Det är dags att skicka ett nytt glasklart budskap till regeringen: Säg nej till tredje järnvägspaketet i dess nuvarande form! Just nu pågår arbetet med en transportpolitisk proposition. En av knäckfrågorna när det gäller järnvägstrafiken är den interregionala trafiken. Från varsitt håll, från norr och från söder, har Norrtåg respektive Skånetrafiken begärt att man ska få möta regionförstoringen med egen trafikeringsrätt. Jag har full förståelse för att man vill förbättra för de egna regioninvånarna, men problemet är att det skulle innebära ytterligare ett alexanderhugg mot den nationella samordningen. Hur mycket man än förstorar en region kommer det alltid att finnas behov av att resa mellan regionerna. Det måste finnas bättre sätt att lösa den interregionala trafiken än att hacka sönder den rikstäckande trafiken bit för bit. Är det inte hög tid att låta diskussionen ta sin utgångspunkt i det nationella ansvaret och den nationella samordningen av tågtrafiken? Är det inte hög tid att fråga sig om dagens system, med ett SJ som i princip kan bete sig som de vill och med Rikstrafiken som uppenbarligen inte fått styr på en enda operatör, är det bästa. Kan det möjligtvis vara så att vi kan hitta en bättre lösning? Jag tror det. Jag tror att det är dags att återföra den nationella trafiken till SJ, med ett klart och tydligt uppdrag från staten: Trafikeringsrätt kombinerad med trafikeringsplikt! Elmarknaden avreglerades Vi som då var abonnenter är numera kunder. Vi skulle få låga och stabila priser genom att elhandeln och produktionen skulle utsättas för konkurrens. Hur blev det då? Vi fick några år med lite billigare el i början, men i dag åker väl inte mungiporna upp särskilt högt när elräkningen kommer. Det mest alarmerande är att kvaliteten och servicen har gått spikrakt nedåt. De senaste vintrarnas stora strömavbrott, som kulminerade med stormen Gudrun, visar på problemen i all sin nakenhet. Nu sitter man på departementet och funderar över hur konsumenternas ställning ska stärkas. Energimyndigheten lade i våras ett förslag om obligatorisk

11 kompensation vid strömavbrott på mer än tolv timmar. Detta återkommer nu i en proposition. Det skulle stimulera nätbolagen att investera bort det eftersatta underhållet. Jag tror inte på den metoden. För det första är det ju inte kompensation vi vill ha. Vi vill ha ett fungerande system. För det andra är det våra medlemmar som kommer att få ta den allra största smällen, för de kommer att pressas att återställa näten inom tolv timmar och kraftbolagen ger fullständigt tusan i under vilka förhållanden och i vilket väder det ska ske. Våra medlemmar får ta smällen. Det är någonting som vi inte accepterar. Vi har vid flera tillfällen pekat på avsaknaden av en fungerande energipolitik. Vi har påvisat hur avregleringen av elmarknaden gett helt andra effekter än de avsedda. Det finns självfallet vinnare i detta. De största vinnarna är kraftbolagen. I lördagens Göteborgs-Posten fanns en debattartikel om de höga elpriserna, signerad Bo Kjellstrand, VD i Svensk Energi. Kjellstrand påstår att de höga elpriserna inte är kraftindustrins fel. Det är utvecklingen på de internationella energimarknaderna, kombinerad med politiska beslut, som driver upp priserna. Och nu kommer det häpnadsväckande: Att det leder till höga vinster för kraftbolagen kan vi inte rå för, säger Kjellstrand. Och vi kan inte heller sälja elen billigare, för att sälja el under marknadspris är inte förenligt med en fri marknad. Kjellstrand menar att det är lite genant att behöva påpeka detta. Med andra ord: Kraftbolagen påstår sig vara helt oskyldiga! Att man skulle kunna använda vinsterna till ännu mer investeringar, den tanken föresvävar inte Kjellstrand, trots att behoven är väl kända. Det tycker jag är oerhört genant för Kjellstrand. En annan av de stora vinnarna i det här spelet är staten. Vattenfall drar in miljardbelopp, och varje höjning av elpriserna ger klirr i statskassan. Kan det verkligen vara så illa att oviljan att föra en fungerande energipolitik ställs mot de jättevinster som genereras av kraftbolagen? Ibland slås man faktiskt av tanken. Vårt budskap är solklart: Låt Sverige få en fungerande energipolitik som ger medborgare och företag säker el till rimliga priser och där Vattenfall används som ett klart och tydligt instrument! Kamrater, årsmötesombud! Vi har nära nog exakt ett år kvar till valet, ett val som i vanlig ordning handlar om vilket samhälle vi vill leva i och utveckla. Rättvist eller orättvist. Ökade motsättningar eller solidaritet. Ökad välfärd eller nedrustning av det gemensamma. Trygghet eller otrygghet. Det är de frågorna som valet kommer att handla om. Den borgerliga alliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen gör allt för att tona ned de politiska motsättningarna. Moderaterna marknadsför sig numera som Sveriges nya arbetarparti och har på många områden en mjukare framtoning än tidigare. Men bakom den nya framtoningen döljer sig något helt annat. Man har en dold agenda. Vi behöver bara gå till riksdagen för att se vad man egentligen står för. Man föreslår t ex sänkt A-kassa till 65 procent, höjda egenavgifter till A-kassan, slopad avdragsrätt för fackföreningsavgift och A-kassa, sänkt

12 sjukpenningsnivå till 65 procent, fördubblat antal karensdagar i sjukförsäkringen, och så vidare! Reinfeldt kallar moderaterna för det nya arbetarpartiet. De är fortfarande det gamla stora lönesänkarpartiet. Moderaterna vill sänka skatterna med i storleksordningen 55 miljarder kronor. Nu har man i den borgerliga alliansen enats om att sänka dem med lite över 40 miljarder, men principen är i stort sett densamma. I korthet innebär förslaget till besparingar slopad avdragsrätt för fack- och A-kasseavgift och slopat anställningsstöd för långtidsarbetslösa. Besparingarna i A-kassan ska ge nästan 16 miljarder kronor. Kamrater! Moderaterna säger att de gillar den svenska kollektivavtalsmodellen. Men vad skulle hända om deras förslag skulle bli verklighet? Tänk er en SEKO-medlem som betalar en medlemsavgift på 340 kronor i månaden. Med den nuvarande skattereduktionen för fack- och A-kasseavgift betalar hon cirka 250 kronor i månaden för att vara med i facket och A-kassan. Det innebär en årlig avgift på kronor. Det är en hyfsad summa pengar för en vanlig löntagare, men de flesta upplever att det är värt dessa pengar att vara med i facket och i en A-kassa. Vad skulle då denna medlem betala om Fredrik Reinfeldt fick bestämma? Först slopar han avdragsrätten. Det innebär att medlemmen betalar 340 kronor i månaden, drygt kronor om året. Den höjning av egenavgiften som moderaterna föreslår skulle landa på 300 kronor, vilket motsvarar kronor om året. Sammantaget skulle vår SEKO-medlem med moderaternas politik betala kronor om året i fack- och A-kasseavgift, mer än en fördubbling alltså. Nu har Reinfeldt fått backa lite i den borgerliga alliansen. Nu ska egenavgiften till A-kassan höjas med 150 kronor i månaden. Men det blir ändå en fördubblad avgift, alltså kronor för denna SEKO-medlem. Förutom chockhöjningen av egenavgiften till A-kassan vill moderaterna i vanlig ordning straffa dem som är arbetslösa genom att sänka ersättningsnivån. Man pratar om att, förutom att sänka ersättningsnivån, införa en karensdag varannan eller var tredje vecka. Man menar att detta skulle bli en återkommande påminnelse om att det är dags att skaffa sig ett arbete. Nu har man sagt på ett möte i Bankeryd att de långtidsarbetslösa ska svältas. Efter 300 dagars arbetslöshet ska de få kronor i månaden. Vem klarar sig på det? Jag påminns om den nyliberale ekonomen Mariam Radetzki, som i en uppmärksammad TV-intervju för kanske tio år sedan myntade uttrycket hungriga lejon jagar bäst. Han menade att det vore högst rimligt att de arbetslösa fick kronor i månaden. Det skulle enligt honom leda till att de jagade jobb på samma sätt som ett hungrigt lejon jagar mat. Jag trodde aldrig att det skulle finnas ett politiskt parti i Sverige som skulle ta sig an denna föraktfulla politik, men nu finns det helt plötsligt fyra sådana partier! Kamrater! Moderaterna säger att de har sympati för kollektivavtalen. Men

13 vid en granskning kan vi konstatera att de inte har någon sympati för sympatiåtgärder eller för en anständig A-kassenivå. Och vad händer med kollektivavtalen om man inte har sympati för sympatiåtgärder, om man inte har sympati för en anständig A-kassenivå? Jo, så sant som jag står här och detta vet Reinfeldt: Organisationsgraden sjunker. Lägstlönerna sjunker i takt med urholkningen av A-kassenivån. Kollektivavtalens legitimitet minskar. Och när man har nått dit lär det med all säkerhet komma ett dekret från Täby, som väl blir alliansens nästa adress, om en minimilönelagstiftning och allmängiltigförklaring av kollektivavtalen. Våra medlemmars position kommer otvivelaktigt att försvagas. Snacka om att älska kollektivavtal! Vi är inte på samma planet som Reinfeldt när vi talar om värden i kollektivavtalen. För ett år sedan sade jag i denna talarstol att moderaterna genomgått en stor plastikoperation. Jag har nu sett resultatet. Det blev en gigantisk läppförstoring! Reinfeldt är överläppen, Maud är underläppen, Leijonborg är hängläppen och Hägglund står för läpparnas bekännelse. Kamrater! Det är ett hån mot alla vanliga arbetare och alla arbetslösa att högern nu kallar sig för det nya arbetarpartiet. Låt oss tillsammans se till att dessa arbetarfientliga krafter stannar där de befinner sig i opposition! Som tur är har vi stöd hos svenska folket när det gäller synen på kollektivavtal och arbetslöshetsförsäkringar. En SIFO-undersökning som vi gjorde för ett tag sedan visade att en kraftig majoritet av svenskarna tycker att facket ska ha rätt att vidta stridsåtgärder mot företag som vägrar teckna kollektivavtal. I en annan undersökning som vi presenterat i dag och som gäller A-kassan har vi fått samma glädjande besked. Nästan sex av tio svenskar är kritiska till borgaralliansens förslag till försämringar av A-kassan. Bara tre av tio tycker att förslaget är bra. Ännu färre tror att förslaget leder till fler jobb. Kritiken mot alliansens förslag är alltså gigantisk. Nu är det vår uppgift att se till att alla våra medlemmar blir medvetna om konsekvenserna av deras förslag. Kamrater! Inom fackföreningsrörelsen har vi en samverkan med det socialdemokratiska partiet. Tillsammans bildar vi arbetarrörelsen. De här två grenarna den fackliga och den politiska har gemensamt drivit igenom avgörande förändringar för att öka tryggheten och rättvisan i samhället. Samverkan grundar sig på gemensamma värderingar och en gemensam ideologi. Men denna samverkan innebär inte att vi alltid tycker bra om den politik som regeringen bedriver. Det finns mycket övrigt att önska när det gäller regeringens politik på en del områden. Vi har, för att ta ett exempel, en oacceptabelt hög arbetslöshet. I de frågor som jag inledningsvis tog upp när det gäller avregleringar tycker jag att regeringen agerar alldeles för tamt. Det var länge sedan jag hörde någon från regeringen ifrågasätta 90-talets liberaliseringsexperiment ur ett ideologiskt perspektiv. Socialdemokratin har ju alltid varit bra på att fånga upp vanliga människors synpunkter och missnöje. Vi vet att det finns ett utbrett missnöje med de av-

14 regleringar som genomförts. Tydligast är missnöjet på post-, järnvägs- och elområdet. I en SIFO-undersökning som vi genomförde precis före semestrarna konstaterades att en majoritet av de socialdemokratiska kommunalråden vill gå så långt som till att återreglera vissa av dessa verksamheter. Vi vet också att svenska folket och förbundets medlemmar har liknande uppfattningar. Det är nu hög tid att vi inom arbetarrörelsen försöker åstadkomma en gemensam syn på infrastrukturens roll i samhällets tjänst, på ägande, styrning, tillgänglighet och fördelning. Kritiken mot liberaliseringen är tydlig och bred; den måste mötas med handling. I november genomförs en partikongress där dessa frågor måste upp på dagordningen. Förhoppningsvis kan vi sedan gå in i valrörelsen inför valet 2006 med en samlad syn i dessa frågor. Det skulle bli en viktig pusselbit för att vinna valet. För vad skulle hända på dessa områden om vi fick en moderatledd regering, om Reinfeldt fick makt att genomföra sina idéer, när man noterar hur många hundra miljarder man kan få för att sälja Vattenfall, hur mycket pengar man kan få för att sälja Posten. Försäljning av ett antal stora statliga bolag står väldigt högt upp på deras agenda. Kamrater! Valet 2006 är det viktigaste på länge. De politiska alternativen börjar klarna. Det är samma gamla höger nu som då. Bestraffningen av de arbetslösa är tuffare än vanligt, man vill svälta ut de svagaste i samhället. Högern är nu tydlig med att man vill skapa ett A-lag och ett B-lag. De som har arbete ställs mot dem som inte har arbete. Rik ställs mot fattig, man mot kvinna. Vi vet nu att denna politik kommer att genomföras om de får makten de är ju i den borgerliga alliansen helt överens om huvuddragen. Mot bakgrund av detta kommer förbundet att satsa extra resurser fram till valet. Vi kommer att genomföra facklig-politiska konferenser och utbildningar. Vi kommer under hösten också att vara ute under avdelningsveckorna för att diskutera med medlemmarna och agitera. Vi alla, kamrater, har ett gemensamt ansvar i valrörelsen. Vårt uppdrag är att arbeta för medlemmarnas intressen. Nu är det tydligt att vi har en motståndare som inte gillar våra medlemmar och som dessutom föraktar vissa grupper i samhället. Det är vårt uppdrag att försvara våra medlemmar mot dessa attacker. Vi har alla argumenten i ryggmärgen. Det är inte svårt. Det var på grund av orättvisorna i samhället och på arbetsplatserna som vi alla en gång blev fackligt aktiva. När nu hotet mot rättvisan, solidariteten och tryggheten är så påtagligt vet vi alla vad vi ska göra. Kamrater! Vi ses på barrikaderna! Tack! Härefter sjöng årsmötesdeltagarna unisont Arbetets söner. *

15 DAGORDNINGENS PUNKT 2 Yvonne Karlén, förbundssekreterare: Förbundskontoret har i enlighet med 18 mom 6 i förbundets stadgar granskat de till förbundsstyrelsen inkomna fullmakterna. Vid granskningen har inga anmärkningar framkommit, varför jag hemställer att årsmötet godkänner rapporten. Årsmötet beslöt att godkänna rapporten om fullmaktsgranskning. DAGORDNINGENS PUNKT 3 Yvonne Karlén, förbundssekreterare: Ombuden och förbundsstyrelseledamöterna har på sedvanligt sätt registrerats vid inpasseringen. Närvarande är 183 ombud och 13 ledamöter av förbundsstyrelsen. Antalet röstberättigade är därmed 196. Jag hemställer att årsmötet godkänner registreringen som upprop. Årsmötet beslöt att godkänna det sålunda företagna uppropet. Förbundsstyrelsen Abrahamsson, Tomas Aldenmark, Lena Blanco Garcia, José Ericson, Bo Jansson, Eva-Lena Jansson, Karl-Erik Karlén, Yvonne Lindqvist, Hans Lundmark, Peter Mellström, Alf Rudén, Jan Sundman, Arianne Tillman, Tom Ross, Anne-Marie, ersättare

16 Ombud Valkrets 3 Valkrets 3 Valkrets 3 Valkrets 3 Valkrets 3 Valkrets 3 Valkrets 3 Valkrets 5 Valkrets 5 Andersson, Lennart Arfwedson, Annika Berrios Arcaya, Gerardo Billstam, Maud Blom Sjövall, Gunilla Brandt, Ulf Ezdani Khan, Mohibul Flygel, Börje Gömüc Erhan Hammar, Gunnar Jinton, Sven Johansson, Jan Johansson, Pär Johnsson, Christer Konstantis, Ioannis Lindberg, Anna-Carin Markov, Zeljko Miettinen, Paula Nilsson, Mikael Olausson, Owe Palmberg, Jörgen Persson, Dan Salkert, Jan Sigfridsson, Lars Stenberg, Gunnar Sundh, Annica Viksten, Anders Wesa, Anne Wärn, Nils Erland Zetterberg, Pia Åberg, Berit Åhman, Jan-Olof Elvin, Kent Lennart Johansson, Ulf Larsson, Björn Ljungström, Tommy Nilsson, Ove Nyberg, Ronny Rönnqvist, Jan-Eric Backman, Per Franzén, Arne

17 Valkrets 5 Valkrets 5 Valkrets 5 Valkrets 5 Valkrets 5 Valkrets 5 Valkrets 5 Valkrets 5 Valkrets 6 Valkrets 6 Valkrets 6 Valkrets 6 Valkrets 6 Valkrets 7 Valkrets 7 Valkrets 7 Valkrets 7 Valkrets 7 Valkrets 7 Valkrets 7 Valkrets 7 Valkrets 7 Valkrets Karlsson, Lars Karlsson, Lars Lundström, Jörgen Lööf, Mats Pettersson, Göran Redius, Leif Svensson, Elisabeth Österberg, Kjell Andersen, Hans Brehmer, Ursula Brenker, Agneta Stehn, Jörgen Svensson, Bo Hagelberg, Kennerth Hultman, Per-Inge Johansson, Conny Johansson, Mats Karlsson, Erik Karlsson, Ingemar Kjellkvist, Börje Nyström, Kenneth Widerström, Mats Blomgren, Dan Abalo Caldera, Daniel Abrahamsson, Susanne Aldenmark, Lars Göran Johansson, Hans Olof Kjönsberg, Annette Lagerborg, Ingrid Larsson, Jan Nunez Cona, Patricia Persson, Lars-Åke Petersson, Kenneth Rosén, Margretha Salheden, Tommy Stödberg, Bertil Svensson, Patrik Welin, Johan Andersson, Gösta Arnoldsson, Ingvor Bayard, Bo Lundell, Kenneth

18 Valkrets 20 Valkrets 20 Valkrets 20 Valkrets 21 Valkrets 21 Valkrets 21 Valkrets 22 Valkrets 22 Valkrets 22 Valkrets 22 Valkrets 22 Valkrets 22 Medin, Bjarne Willersjö, Birgitta Eriksson, Reidar Falk, Göran Grönlund, Sölve Hallén, Bertil Johansson, Christer Johansson, Thomas Karlsson, Göte Lönnblad, Hans Eric Ståhl, Kerstin Svensson, Kent-Göran Söderling, Claes Tenghede, Anders Theodorsson, Patrick Tolinsson, Johan Åberg, Jane Almér, Anders Alnebratt, Christer Andersson, Kjell Bergqvist, Tomas Hagelin, Bertil Nilsson, Kjell Gunnar Thorsell, Jan Eric Hagsten, Thomas Hvatz, Kristina Strand, Kenth Ström, Jonny Sundström, Christine Zetterlund, Stefan Beyer, Ronny Halvarsson, Björn Ygemar, Björn-Åke Larsson, Anders Larsson, Rolf Skalk, Per-Olof Andersson, Håkan Cedervall, Lennart Halvarsson, Jan Kallin, Annika Lindberg, Jan Nordin, Ing-Marie

19 Valkrets 22 Valkrets 22 Valkrets 23 Valkrets 23 Valkrets 23 Valkrets 24 Valkrets 24 Valkrets 24 Valkrets 24 Valkrets 24 Valkrets 25 Valkrets 25 Valkrets 25 Valkrets 25 Valkrets 25 Valkrets 25 Valkrets 25 Valkrets 25 Valkrets Valkrets 302 Valkrets 302 Valkrets 508 Valkrets 508 Valkrets 508 Valkrets 602 Valkrets 602 Valkrets 602 Valkrets 807 Valkrets 807 Valkrets 807 Valkrets Sjödin, Sune Viklund, Peter Gustafsson, Hans Jansson, Liss-Märit Lindström, Carina Berglund, Mikael Björk, Tage Bäckström, Birgitta Israelsson, Moody Jonsson, Anneli Bohman, Anders Engdal, Lars-Olof Isaksson, Elof Lidberg, Torbjörn Lövgren, Dennis Nilsson, Annica Rosenkvist-Vidmark, Elisabet Sellström, Lars-Erik Tedestrand, Tommy Eriksson, Sixten Spiik, Erland Alfredsson, Åke Wredendahl, Mikael Ekvall, Lars Ove Roland Lundberg, Jimmy Persson, Jan Björn, Gunnar Eriksson, Leif Johansson, Kent Brattström, Magnus Ek, Mats Eriksson, Ulf Karlsson, Tommy Forslund, Leif Lundin, Erling Rodinov, Toivo Thifors, Ulf Jansson, Jan-Erik Storm, Krister Andersson Hjälte, Karl-Axel Dahlman, Göran Forslind, Jonas

20 Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers Ombudsmän Fbk Hansen, Jens Ole Hornung, Erik Jonasson, Björn Larsson, Thomas Lindgren, Christer Lindgren, Ralf Olsson, Mats Sönerud, Åke Troberg, Margareta Westling, Bengt Österlund, Kenneth Andersson, Karl Johan Andersson, Per-Gunnar Carlsson, Ingvar Mertel, Hans-Michael Persson, Ing-Marie Johannesson, Erik Lien, Knut Olsson, Åke Johnson, Sune Andersson, Roger Björnberg, Björn Inge Brännström, Thomas Edlund, Ingela Ekeklint, Mats Falck, Bengt Erik Gille, Helena Grönhagen, Carina Hedin Lindholm, Kerstin Hellman, Sven-Olof Johansson, Lars Johansson, Stig-Evert Larsson, Göran Lavecchia, Gabriella Lindh, Björn Nilssen, Roal Norrhede, Claes Olsson, Göran

Det har nu gått två år sedan vi antog vårt program Reglera avregleringen. Jag tänkte försöka mig på att summera lite av det som hänt sen dess.

Det har nu gått två år sedan vi antog vårt program Reglera avregleringen. Jag tänkte försöka mig på att summera lite av det som hänt sen dess. Folkets Hus, Stockholm, den 15 september 2005 Förbundsordförande, Janne Rudéns inledningstal till SEKOs årsmöte 2005 årsmötesombud, Det har nu gått två år sedan vi antog vårt program Reglera avregleringen.

Läs mer

årsmöte 2008 Förbundsstyrelsen förslag Dag- och arbetsordning Inkomstförsäkring Förbundsavgift Övrigt

årsmöte 2008 Förbundsstyrelsen förslag Dag- och arbetsordning Inkomstförsäkring Förbundsavgift Övrigt årsmöte 2008 Förbundsstyrelsen förslag Dag- och arbetsordning Inkomstförsäkring Förbundsavgift Övrigt Dagordning vid årsmötet den 28 maj 2008 i Sollentuna 1 Årsmötets öppnande 2 Fullmaktsgranskning 3 Upprop

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 1 Dag- och arbetsordning Kongress 2013 Dagordningvidkongressen2013 1. Kongressensöppnande 2. Fullmaktsgranskning 3. Upprop 4. Godkännandeavdagordning 5. Godkännandeavarbetsordning

Läs mer

Valberedningens förslag Valberedningen har i samtliga förslag varit enig.

Valberedningens förslag Valberedningen har i samtliga förslag varit enig. Valberedningens förslag Valberedningen har i samtliga förslag varit enig. Valberedningens förslag till förbundsordförande Valberedningen föreslår att Jan Rudén väljs till förbundsordförande. Valberedningens

Läs mer

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall

PROTOKOLL från ÅRSMÖTE mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2013 21 mars på Metropols Konferenscenter, Sundsvall Närvarande: 80-talet röstberättigade medlemmar. 1 Årsmötets öppnande Ordföranden Sture Henningsohn hälsade alla välkomna. Sture

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Tryckeri: FASAB Stockholm

Tryckeri: FASAB Stockholm 2 Arbetsordning Tryckeri: FASAB Stockholm 2017.03 Arbetsordning vid Sekos kongress 2017 Förslag till arbetsordning på Seko, Service- och kommunikationsfackets kongress i Stockholmden den 25-27 april 2017

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Valberednings förslag 2009

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Valberednings förslag 2009 Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 10 Valberednings förslag 2009 Valberedningens förslag 2009 Valberedningen har i samtliga förslag varit enig. Förslag till VU Förbundsordförande Namn: Jan Rudén

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014

fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för GS arbetslöshetskassa, Barnhusgatan 22, 6 tr, Stockholm den 16 juni 2014 1 Stämmans öppnande Erik Georgii, ordförande i arbetslöshetskassan, öppnade stämman.

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Dusty Road Blues Plats: Vänkretslokal på Tidagatan i Tidaholm Tid: Lördagen den 18 februari 2012, kl. 15.00 Närvarande: Årsmötesordföranden, 6 styrelseledamöter,

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby

Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Konsumentföreningen Coop Medlem Norrort Protokoll fört vid föreningsstämma den 15 maj 2012 i Konsumhuset, Optimusvägen 21, Upplands Väsby Inledning Catharina Andersson, föreningens ordförande, hälsade

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.

STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA. Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18. Bostadsrättsförening Vilbergen i Norrköping Sidan 1 av 6 STÄMMOPROTOKOLL nr 1 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Plats: Hemerycksalen, Louis De Geer, Norrköping Tid: Tisdagen den 18 februari år 2014 kl. 18.30 1

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning

Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning VERKSAMHETSBERÄTTELSE2011 Välkommen till Möja Turistförenings ordinarie årsmöte söndag 29 april 2012 kl 14.00 i Möjahallen, Möja Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande, sekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

BBK: s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn

BBK: s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn Tid: Lördagen den 9 maj 2016. Plats: Närvarande: BBK: s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening Robert Briland, Kustmiljögruppen John Bräutigam,

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1 Protokoll fört vid årsmöte med PRO Kungshamn Datum 2015-03-17 Tid 15.30 Plats Närvarande Folkets Hus, Kungshamn 125 st. medlemmar Dagens värdpar Margareta och Sven Aronsson Nya medlemmar 1 Mötets öppnande

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Protokoll - Förbundsmöte 2007

Protokoll - Förbundsmöte 2007 1 (5) Protokoll - Förbundsmöte 2007 Datum: Fredagen den 27 april 2007 Tid: Kl. 09.30-13.00 Plats: Sätra Brunn, Sala 1 Förbundsmötet öppnas Förbundsmötet öppnas av styrelsens ordförande kommunalrådet Åke

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin

Underskrifter Sekreterare... 1-27 Agneta Lidin sid 1 (9) Plats och tid Scandic Hotel, Luleå, lördagen den 29 mars 2014 kl. 13 00-15 00 Beslutande Närvarande ombud: Enligt särskild upprättad röstlängd Övriga närvarande Från SvRF: Eva Myrgren, styrelseledamot

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Inledning Styrelsens ordförande Olof Degerfeldt hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad. Org.nr. 897002-0221

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2016 IF Friskis&Svettis Norrköping Tid och plats: 2016.03.31, 18.00, Friskis&Svettis Ingelsta 1. Mötets öppnande. Styrelsens ordförande Agneta Westerdahl öppnade mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 19 mars, 2016 Plats: Scandic Järva Krog, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2016 Ordförande Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner,

2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Fredrik Bergvall, representant för AFA Försäkring och Göran Villner, 1(6) Protokoll fört vid årstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 29 april 2008 Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Achrén Thomas

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i Hållbara Havs lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm, den 16 april 2015 1

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset 2016 04 06 1 Öppnande Mötet öppnades av ordförande Richard Nordgård som hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00

Flens Golfklubb. Datum: , 12:00 Bana: Norrtorps Golfbana. Start: Hål: Förnamn: Efternamn: Klubb: HCP: Tee: S-HCP: Klass: ETH 12:00 Datum 04-07-6, 00 Bana Norrtorps Golfbana 00 0 0 Bengt Andersson 8,0 A X Bengt Andersson 9, Gul56 Bibbi Andersson,5 Röd47 Ann-Marie Björck 0,8 A X Ann-Marie Björck 6,0 Röd47 Karl Erik Björck,4 Gul56 Annika

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013.

Protokoll. Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Protokoll Fört vid Jönköpings läns Civilförsvarsförbunds ordinarie distriktsstämma den 3 april 2013. Plats: Vrigstad Värdshus, Vrigstad Närvarande: Se bifogad lista. (Bilaga1) 1 Distriktsordförande David

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Bohus

Civilförsvarsförbundet Bohus Årsredovisning för Civilförsvarsförbundet Bohus Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm.

Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Protokoll fört vid årsmöte i Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) den 21 mars 2010 i Stockholm. Närvarande: Lars U Granberg förbundsordförande Ulrica Sterky vice ordförande Erland Berg Martin Hellmo Pia

Läs mer

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna.

Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bo Nilsson som hälsar alla välkomna. HSB Mitt Protokoll Sundsvall, 2011-04-09 Ordinarie föreningsstämma 1. Öppnande 2. Ordförande 3. Protokollförare 4. Närvarande fullmäktige och röstlängd (bil.) Fullmäktigesammanträdet öppnas av styrelsens

Läs mer

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. BRF Översten inom Kvibergs Terrass. Räkenskapsåret Årsredovisning för BRF Översten inom Kvibergs Terrass 769619-4013 Räkenskapsåret 2009-07-09 2010-12-31 1 769619-4013 Förvaltningsberättelse Styrelsen fi3r Bostadsrättsföreningen Översten inom Kvibergs

Läs mer