PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE HTM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE HTM2 2010 11 16"

Transkript

1 PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE HTM2 Närvaro: Erik Iveroth, dt05ei7 Talman Daniel Perván, dt08dp1 Sekreterare Felix Aronsson, dt07fa6 Justeringsman, rösträknare Anders Eriksson, dt06ae2 Rösträknare Sofia Mattson, dt07sm5 Olov Petrén, d04op Alexander Nässlander, dt09an2 Mikael Rudner, ss10mr7 t.o.m. 22 Albin Rosberg, ie06ar3 Ida Lillenau, ada10ili Christian Lindgren, dt07cl5 Mattias Jernberg, dt06mj4 t.o.m. 22 Joakim Andersson, ic06ja9 t.o.m. 22 Fredrik Andersson, dt07fa5 Justeringsman Jonny Springare, dt09lk8 Gustav Orest-Sällberg, dt09go2 Jonas Svensson, adi09jsv t.o.m. 22 Niklas Welander, ada09nwe Christina Schmidt, dt08cs6 Robin Ljungström, dt09rl5 Henrik Gyllensvärd, dt09hg3 Jens Elofsson, ic09je3 Hampus Mauritson, ada10hma Ludvig Nyqvist, ada10lny Alexander Theofanous, zba08ath Folke Lindell, ada10fl1 Catarina Sörensen, jur10cso Emma Holmberg Ohlsson, ada10eho Lousie Hauzenberger, ada10lha fr.o.m 22 Tobias Claesson, ada10tcl Per Ahlblom, ada10pah Jonas Hansson, dt05hj4 fr.o.m 22 Caroline Alvtegen, ic09ca4 t.o.m. 22 Miriam Tisander, dt09mt6 t.o.m. 22 Simon Fröjd, dt08sf7 Andrée Persson, dt08ap2 Mattias Eklund, mat10mek Anton Norell, ada10ano t.o.m. 22 Johan Gran Nilsson, ada10jgr Jakob Thomasson, ic09jt7 Edward Linderoth-Olsson, dt06el8 Julia Mauritsson, dt09jm2 fr.o.m 22 Lars Gustafson, ada10lgu Sofie Eliasson, ic08se8 Peter Seimar, ic09ps1 Daniel Lundell, ada10dlu t.o.m. 22 (efter röstning) 1 (9)

2 Oskar Präntare, dt08op1 fr.o.m Gustav Nord, tf06gn6 fr.o.m. 12.5, fr.o.m. 22 Miriam Friberg, td07mf8 fr.o.m. 19 Mazdak Farzone, dt07mf2 fr.o.m 22, t.o.m. 22 Philip Holgersson, dt09ph1 fr.o.m 22 Axel Keskikangas, dt09ak5 fr.o.m 22 Felix Hall, dt05fh0 t.o.m. 22 Martin Richter, adi10mri fr.o.m Talman förklarar mötet öppnat Talman Erik Iveroth förklarade mötet öppnat kl Tid och sätt Tid och sätt godkändes. 3 Adjungeringar Mötet beslöt att adjungera Miriam Friberg. 4 Val av två justeringspersoner 5 Tid för justering av protokoll Mötet beslöt att välja Felix Aronsson och Fredrik Andersson till justeringspersoner. Mötet beslöt att låta tid för justering av protokoll bestämmas av de inblandade sinsemellan inom stadgans ramar. 6 Val av två rösträknare Mötet beslöt att välja Anders Eriksson och Felix Aronsson till rösträknare. 7 Föredragningslista Fredrik Andersson yrkade på att 20 flyttas till Mötet beslöt att godkänna yrkandet. Mötet beslöt att godkänna föredragningslistan med denna ändring. 8 Föregående mötesprotokoll Mötet beslöt att godkänna protokollet för HTM med den redaktionella ändringen att Akesander ska ändras till Alexander. Mötet beslöt att godkänna protokollen för VTM Extra. 9 Meddelanden Fredrik Andersson F-sektionen har sektionsmöte, så om man har tråkigt kan man gå dit efteråt. 10 Verksamhetsrapport från styrelsen 11 Information från Kåren Ordförande Sofia Mattsson berättar om vad styrelsen har hittat på sen förra mötet. Per Ahlblom frågade om var sektionen placerades i SåS. Edward som bara räknade poängen har ingen aning. Kårordförande Erik Iveroth berättar om Kåren och vad de håller på med. Erik berättar om sektionskontakterna och vilka de är. Erik berättar om fullmäktige och vad det är. 2 (9)

3 Erik berättar att om sektionen lyckas öka valdeltagande till fullmäktigevalet med 5 procentenheter jämfört med förra året så får hela sektionen 10 kr rabatt på Pub liten av Kåren. Erik berättar Kåren kommer anordna en sittning tillsammans med medicinska fakulteten. Mer information finns på Kårens hemsida. Erik berättar om att Kåren kommer få en fast tid i STEVE. Erik berättar också att det har varit val på Kåren där en massa nya heltidare har valts. 12 Sektionens ekonomiska status 12.5 Proposition Budget för verksamhetsåret2011 Fredrik Andersson berättar om sektionens ekonomiska status. Inte mycket nytt har hänt sen halvårsrapporten. Mycket mer folk kom på Utedischot. Café har sålt ungefär lika mycket som förra året. Teknikfokus har fått betalt från ST Eriksson som de har bråkat med ett tag. Mötet beslöt att gå tillbaka till punkt 3 för att adjungera Gustav Nord. Fredrik Andersson presenterade propositionen. Olov Petrén kommenterar styrelsens beslut om att kostnaden för livsmedelstillsynen ska flyttas till Källarmästeriet. Han menar att det inte speglar verksamhetens kostnader då det mest är Café och Sex som använder köket. Argumentet för ändringen förklaras med att köket som lokal inte tjänar sitt syfte om livsmedelstillsynen inte betalas, varför det bör läggas på Källarmästeriet. Dessutom är det inte längre bara Sexmästeriet som använder köket, då exempelvis Cafémästeriet använder köket varje lunch till caféverksamheten. Jonny Springare yrkade på att kostnaden för funktionärstack (konto 7601) under Cafémästeriet ökar med ytterligare kr till kr. Argumentet är att antalet jobbare inom Café har exploderat på den senaste tiden. Café har ett dagligt jobb innebärande mycket hårt arbete, och 2000 kr mer är rimligt. Fredrik Andersson påpekar att budgeten redan har höjts. Daniel Perván påpekar att man inte bör basera tackbudgeten för mycket på hur mycket pengar ett mästeri drar in då vissa verksamheter inom sektionen inte drar in några pengar överhuvudtaget. 3 (9)

4 Fredrik Andersson yrkade på att höja tackbudgeten (konto 7601 Funktionärstack till jobbare) från 7000 kr till 8000 kr. Fredrik Anderssons yrkande ställdes mot Jonny Springares yrkande. Mötet beslöt att bifalla Fredriks yrkande. Fredriks yrkande ställdes mot avslag. Mötet beslöt att bifalla Fredriks yrkande. Erik Iveroth och Olov Petrén yrkade på att flytta kostnaden för livsmedelstillsyn (konto 6902 Livsmedelstillsyn) flyttas till Sexmästeriet (75 %) samt Cafémästeriet (25 %). Mötet beslöt att bifalla yrkandet. Mötet beslöt att bifalla propositionen med ändringar ovan. 13 Nya Valspråk Sofia Mattsson presenterade punkten. Mötet beslöt att inte välja något valspråk tills dess att något bättre kan presenteras. 14 Flyttkartonger i stadgarna Sofia Mattsson presenterade punkten. Mötet beslöt att bifalla motionen i sin helhet. 15 Motion Val av Cafémästare Sofia Mattsson presenterade motionen. Mötet beslöt att bifalla motionen i sin helhet. 16 Motion Alumnigrupp Felix Aronsson presenterade motionen. Styrelsen yrkade på att avslå motionen i sin helhet och istället göra ändringar i reglementet. (se bifogade dokument) Felix Aronsson jämkade sig med styrelsens svar. Mötet beslöt att godkänna styrelsens yrkande. 17 Motion Alumnimedlemskap 18 Motion O gamla klang och jubeltid Felix Aronsson presenterade motionen. Styrelsen yrkade på att bordlägga motionen till VTM 2011, då det då förhoppningsvis kommer vara klart hur Kåren kommer att besluta om alumnimedlemskap. Erik Iveroth tycker att styrelsens svar är bra då det inte är bestämt hur Kåren ska göra med alumnimedlemskap och det är bra om vi är konsekventa. Mötet beslöt att bifalla styrelsens svar och därmed bordlägger motionen till VTM Albin Rosberg presenterade motionen. 4 (9)

5 Präntare menar att den inte sjungs på andra sektioner och t.ex. W tycker att vi är dryga. Olov Petrén tycker att det är för mycket micromanagment. Peter Seimar tycker att det är dumt att påtvinga sångförmännen traditioner. Är det ingen som sjunger den så är det kanske bra att den försvinner. Ang. att Nollevisan finns med i reglementet: Pelle menar att nollevisan fyller en helt annat funktion än O gamla klang och jubeltid. Lång och hektisk diskussion fortlöpte. Mötet beslöt att avslå motionen. Följande personer reserverar sig mot beslutet: Fredrik Andersson Christian Lindgren Mattias Jernberg Joakim Andersson Jens Elofsson Mikael Rudner Daniel Perván Carl Christian Arlock Mötet beslöt att ajournera sig kl för mat fram till kl Proposition Tillägg av medaljer i reglementet 21 Entledigande av funktionär 22 Val enligt stadgar och reglemente Sofia Mattsson presenterade propositionen. Anders frågar om styreinsigninerna. Varje fullgjord mandatperiod, finns det inte risk för att vissa får två? Fredrik Andersson svarar att det mest handlar om att det ska vara konsekvent från år till år. Mötet beslöt att bifalla propositionen i sin helhet. Mötet beslöt att gå tillbaka till punkt 3 för att adjungera Miriam Friberg. (Se bilaga 12) Mötet beslöt att entlediga dessa i klump. (Se bilaga 13) Edward yrkar på att talmannen ska sjunga en sång. Mötet beslöt att bifalla yrkandet. Mötet beslöt att talmannen ska sjunga sången nu. Talman meddelar att sången kommer att sjungas i slutet. 5 (9)

6 Valberedningen drar tillbaka förslaget Joakim Mårdh till ölförman. Inspektor Valberedningen föreslog att Jan Eric Larsson ska väljas till inspektor. Mötet beslöt att välja Jan Eric Larsson till inspektor. Revisorer Valberedningen föreslog att Olov Petrén, Erik Iveroth samt Sofia Mattsson ska väljas till revisorer. Fredrik Andersson, Edward Linderoth kandiderar mot Sofia Mattsson, Olov Petrén och Erik Iveroth. Erik Iveroth träder av som talman och Jonny Springare tar över. Fredrik Andersson och Edward Linderoth presenterar sig och svarar sedan på frågor. Fredrik och Edward lämnar lokalen. Erik Iveroth, Sofia Mattsson och Olov Petrén presenterar sig och svarar på frågor. Kandidaterna går ut. Mikael undrar om reglementet ska tolkas som att det ska vara strikt två eller minst två revisorer som ska väljas? Mötet beslöt att dra streck i debatten Mötet beslöt att tolka reglementet som minst två. Kandidaterna diskuteras. Mötet beslöt att välja Fredrik Andersson och Edward Linderoth till revisorer. Erik Iveroth tar över som talman igen. 6 (9)

7 Talman Valberedningens förslag Edward presenterar sig och svarar på frågor. Mötet beslöt att välja Edvard till talman. Sofia M. sparkar in dörren. Ölförman Mötet beslöt att välja Carl Christian Arlock och Christer Andersson till ölförmän. Valberedningsordförande Mötet beslöt att fyllnadsvälja Sofie Eliasson till valberedningsordförande fr.o.m Sofia meddelar att Jan Eric tackar för att har blivit vald. Anu är också glad. Ordförande Alexander Nässlander presenterar sig och svarar på frågor. Valberedningen läser upp sin motivering bestående av en väldigt kreativ dikt. Mötet brister ut i applåder. Mötet beslöt att välja Alexander Nässlander till sektionsordförande. Sekreterare Daniel Perván presenterar sig och svarar på frågor. Mötet beslöt att välja Daniel Perván till sekreterare. 7 (9)

8 Skattmästare Gustav Sällberg presenterar sig och svarar på frågor. Valberedningen presenterar sin sång. Mötet beslöt att välja Gustav Sällberg till skattmästare. Cafémästare Robin Ljungström presenterar sig och svarar på frågor. Jonny Springare presenterar sig och svarar på frågor. Valberedningen läser upp sin dikt. Lång dryg diskussion. Mötet beslöt att välja Robin Ljungström till Cafémästare. Sexmästare Philip Holgersson presenterar sig och svarar på frågor. Talmannen kom ihåg att kalla upp valberedningen den här gången. Valberedningen läser upp sin dikt. Mötet beslöt att välja Philip Holgersson till Sexmästare Överphös Mazdak Farzone presenterar sig och svarar på frågor. Valberedningen läser upp sin dikt. Mötet beslöt att välja Mazdak Frazone till Överphös. Erik Iveroth går hem. Sektionen beslöt att välja Edward till talman. Sångförmän Valberedningen presenterande förslagen. Gustav Sällberg och Ida Lillienau presenterar sig och svarar på frågor. Alexander Theofanous och Per Ahlblom presenterar sig och svarar på frågor. 8 (9)

9 Mötet beslöt att välja Gustav och Ida. Fredrik Andersson yrkar på att resterande vakantsatta poster ska väljas av styrelsen i god tid innan nästa verksamhetsår. Mötet beslöt att bifalla Fredriks yrkande. 23 Övrigt Carl Christian Arlock Carl berättar att det det stod fel i källarmästeriets verksamhetsberättelse och tyvärr har endast 10 mikrovågsugnar installerats i idét på grund av brist på ström. Han meddelade också att det har brunnit i Edekvata som kommer att vara stängt fram till jul. 24 Talman förklarar mötet avslutat Talman Edward Linderoth förklarade mötet avslutat klockan Vid protokollet Justeras Justeras Justeras Daniel Perván Sekreterare Edward Linderoth Talman Felix Aronsson Fredrik Andersson 9 (9)

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19

Protokoll styrelsemöte S05 2011 02 19 Protokoll styrelsemöte S05 Närvaro: Alexander Nässlander Ordförande Daniel Perván Sekreterare Carl Cristian Arlock Källarmästare Mazdak Farzone Överphös Albin Rosberg Studierådsordförande, t.o.m. 13 Fredrik

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK- SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens Höstterminsmöte år 2012. Mötet äger rum den 19e och 20e november, klockan 17.15 i sal K:B på kemicentrum. Protokoll

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Tekniks Budget-SM Torsdag den 15/5 2014, kl 16:17:18 å Osquars Backe 12, Stockholm Sektionsordförande Louise Anderberg öppnar

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare.

Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande. Daniel Bergqvist (IT10) väljs som mötets sekreterare. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2014 02 27, HB3 18:15 1 Mötets öppnande Andreas Rolén (IT11) öppnar mötet 18:15. 2 Val av mötets ordförande Andreas Rolén (IT11) väljs som mötesordförande.

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört tisdagen den 2/4 2014 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Victor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2008-10-16 1(10) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2008-10-16, 17:47 21:57 Plats Lokal Kröken i kårhuset Nymble, KTH Närvarande Sofie Björk

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

F-teknologsektionen. Protokoll fört vid Sektionsmöte 2006-05-02. Fysikteknologsektionen Chalmers studentkår. 2006-05-02 Sektionsmöte

F-teknologsektionen. Protokoll fört vid Sektionsmöte 2006-05-02. Fysikteknologsektionen Chalmers studentkår. 2006-05-02 Sektionsmöte F-teknologsektionen Protokoll fört vid Tid: tisdag Plats: HA4 1. Mötets öppnande Den välsövde sektionsordföranden, Julien, öppnade mötet. 2. Val av justeringsmän tillika rösträknare Jonas Preisz och Philip

Läs mer

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012

Inledning. Augusti 2012 Kårhuset, Lund Dokumentet färdigställdes i augusti 2012 Verksamhetsberättelse 2011/2012 Inledning Denna verksamhetsberättelse är ett försök att i ett dokument sammanfatta det arbete som utförts under verksamhetsåret 2011/2012 på Teknologkåren vid Lunds Tekniska

Läs mer

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola

Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2. /Mattias Brynjell-Rahkola Närvarande medlemmar: 50 st enligt bilaga 1 Övrigt närvarande: 7 st enligt bilaga 2 VID PROTOKOLLET /Johan Östh JUSTERAS /Mattias Brynjell-Rahkola /Joakim Brahed /Johan Forslund 1 Inledande formalia Föredragare:

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll

Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Höstterminsmöte 2014 Sektionsmötesprotokoll Sektionen för Industriell Ekonomi Lunds Tekniska Högskola 9 December 2014 PROTOKOLL Höstterminsmöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: tisdag 9 december,

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte

Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Mötesprotokoll MTS:s Vintermöte Datum: 2012-02-13 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och

Läs mer

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0

Stadgar. Datateknologsektionen. Organisationsnummer 822002-1409 Version: 1.0 Stadgar Datateknologsektionen Organisationsnummer Version: 1.0 Versionshistorik Version Datum Anmärkning Första Andra läsning läsning Ansvarig 0.1 1998-04-07 Första versionen Fredrik Claesson 0.2 1998-04-12

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva.

Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41 av sektionsordförande med en knallpulversalva. Sektionsmöte LP4 14/15 2015-05-06, kl. 17:30, HA4 Firmatecknare Matilda Rosander, 910808-5482 Viktor Runemalm, 910922-3793 Närvarande 54 st sektionsmedlemmar 1 st Övriga 1 Mötets öpnande Mötet öppnas 17.41

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 140319

Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Protokoll fört tisdagen den 19/4 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Carl-Johan Fredman, SRM-Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, M- huset 22042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 22 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-03-22 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-03-22, 17:35 20:17 Plats 1535, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande Andreas Falk,

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer