599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan"

Transkript

1 mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL sid.6 Kä tio åteväde ll Flus sid Mojje o på scee i mj sid 4 Föst besöket fö populä S Nielse sid 24 FINNS I HERR & DAM 599:- MÅNGA FÄRGER Stol Stmpt 36 Tel Vd Löd bekväm sko

2 2 FLUNSÅSPARKEN 2011 iehåll Mo Mojje Johsso udehålle de yst...sid 4 Flusåsfesvl med ds och hiphop...sid 6 Bjö Skifs äst Ukulelefesvl...sid 8 Sowstom llbk på hemmpl...sid 10 Folkyktehetes d...sid 11 Skäcke fotsäe med Spökli...sid 12 Dsbdet Bhous udehålle...sid 13 Hel pommet fö Flusåspke och ll pkskt ifomo...sid ki Tuckes li couty...sid 16 Je Lucs Pesso med yskiv låt...sid 17 Joh Klue med stk esemble v käd ste...sid 18 Hylliskoset fö Soy Hedeb...sid 20 Fmiljekväll...sid 22 S Nielse et Flusscee...sid 24 Publikfvoite Nikls Adesso...sid 25 Bbo, Siw & A-Louise llbk i Flus!...sid Fö ll di medibehov Fle sto ste ll åets säso i Flus Våsäsoe kude ite böjt bäe! Dses d blev som vlit e succé med ite mide ä 1500 b, både på och ut scee, som dsde stfedse i stålde sol. Ext tevlit ä ll b och vux duk upp si medhvd mtsäck i solskeet. Spökli spelde och stämie v på topp! Vädet h vit med oss hitlls och u hopps vi det fotsäe så hä hel säsoe. säe Sve-Eik Swicky Ktz, emssvi fö Flusåspke. på Peb bye hem som hålle fö vekli liv. Bkom de ode s eem och kuskp. Våt mål ä di hem sk v både pisvät och fukoellt hållbt. Me också det sk håll fö olik livssituoe och det liv du vill lev. Både u och i fmde. Poslisfbike Sevise Gö A llvekdes i Götebos Poslisfbik. : Det bli mycket skoj fö b och udom ude Flusåsvåe. De 10 mj komme Mojje, e v bes fvoite. E sto publikde på udomssid ä Flusfesvle de 14 mj. Det ä på fidsåde lls udom som e, och det lock tusetls u få hel Västsveie som vill se och hö si fvoitste. I å ä temt hiphop vilket iebä både livemusik och dsshowe öve hel pke. Åets sto yllsko ä Sommdisco på Flusåspkes sce, och pecis som med Flusfesvle ä det lls e udom och pesol som stå bkom de stsie. De 17 mj ä det pemiä fö fmiljekväll. Då komme Je Lucs med fle. De 31 mj ö Sowstom e Hisis-stopp på si åli sommtué vilket lä bli e ik Somm-höjde. Bjö Skifs st ll de 28 mj fö t emot lädjespidpiset på Ukulelefetsivle och kske spel e su på ukke, och pecis som die å h fle Hisisskolo vlt h si skolvsluti i Flusåspke, och det tycke vi ä jäeolit, E ds komme och e ds å. Sommdiscot llkomme me tyvä k vi ite bjud på moeds i å. Det ä olvet som ite kl klck och kumspåe ut måste eoves. hopps moedse st ä llbk. Näst å bli det e hejdudde 30-åsjubileum, me i dess sk vi jut v e hel, lå och skö Flussäso, fylld med häli ste. Till höstsäsoe, de 9 uus, bli det Soy Hedeb-kväll. De 23:e smm måd ö S Nielse si eftelätde Flusåpkspemiä, och 30 uus komme Siw Mlmkvist, Lill-Bbs och A-Louise hit. Fö slå pkes publikekod ie? få se. Aste ä edo. Nu vät vi b på de tevli publike. Vd vi vet ä Flus Sveies ed folkpk med levde musik och fi eté! Välkom ll de 29:e sommsäsoe i Flusåspke. som poducede Flusåspkes di hjälpe E ä med E äst kuddi elle diekteklm - llt få idé ll tycksk ll utdeli. HEM SOM HÅLLER FÖR VERKLIGA LIV. CITY LIVING I PORSLINSFABRIKEN SISTA DELEN. Nä m bo i city få m me d öve fö det vik i livet. PRISVÄRDA LÄGENHETER I CITY. FÖRSÄLJNINGEN HAR BÖRJAT. NU BYGGER VI BRF DREJAREN SISTA DELEN AV PORSLINSFABRIKEN. VÄLJ PRIS PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD PRISEXEMPEL LGH 924, 2 ROK, 63 KVM BRF DREJAREN GRUNDPRIS: KR MÅNADSAVGIFT: LÄGRE PRIS: 934, 944, KRLÄGENHET 924, KR HÖGRE PRIS: KR MÅNADSAVGIFT: KR 2 um & kök 63 m² Rymlit sovum med föste mot de lu ieåde I klädkmme få säsoes ll kläde plts Med ee tvämski och toktumle k du lömm tvästueköe mm Askims Idustiv. 1A, Askim Sed bystte 2008 h Poslisfbike blivit e v de mest kv kvtee i city. Med Bf Deje bli u omådet komple. Hä bo du tä ill iests ll upplevelse me h smdit ä ll Hisies ll pke, fidskvitete och sevice. De vslutde etppe komme ymm 80 välplede ljus läehete med 1-4 um och kök i stolek kvm. All med blko, tess elle uteplts. Ovse vilke läehet du välje få du e y hem i e helt fädit bostdsomåde. Hä s llt ed på plts, få de lu ådes skö sipltse ll e och ä pled ll föst kvtlet Götebos Djukliik, di djukliik i Hisis Bck sed ä fy veteiäe, å djusjukvåde och e ecepoist. Två veteiäe med specilistkompetes i hudes och kes sjukdom, e med semibehöihet fö hud och e med säskilt itesse fö e. 100% bioloisk medel Hos oss k hud, ke, kie och småe få kvlificed sjukvåd och föebyde våd v kompetet pesol med stot pesolit eem. Thobjö Öppetde måd, osd sd, tosd (v ) fed Dop i vccio Välkom! Bck Stdt 10, HISINGS BACKA telefo VÄLJ PRIS PÅVERKA DIN MÅNADSKOSTNAD PRISEXEMPEL LGH 1022, 4 ROK, 94 KVM GRUNDPRIS: MÅNADSAVGIFT: LÄGENHET 1022, 1032, 1042, KR KR 4 um & kök 94 m² Med två blkoe Med ee tvämski och toktumle k du lömm tvästueköe 0 LÄGRE PRIS: KR N 5m hus 9 kyl & fys kombied tvä/tumle HÖGRE PRIS: tvämski lieskåp KR deob fys toktumle städskåp spis klädkmme MÅNADSAVGIFT: kyl KR hus 11 hus 10 FÖRSÄLJNING PÅGÅR skl 1:100 cke ille bä BRF DREJAREN kv DJURKLINIK AB E tulit vl i de e-mil: hemsid: biomkb.se Bodlsväe 1D, Plle Tel Aemssvi GÖTEBORGS PROFFS PÅ BIOLOGISK TVÄTT AV LÖSA MATTOR Skosmt, Effekvt & Ekoloiskt Fi hämt- och åtelämissevice vid 5m2 elle me. Välutustt kök med diskmski och lshällspis Bjud i ll fest, hä s o om plts fö väe BRF DREJAREN, PORSLINSFABRIKEN CITY LIVING. cykelställ. Du köpe ll fst pis, ut budivi. Iflyie Biom tvä de flest på mkde föekommde mo. Sve-Eik Swicky Ktz MÅNADSAVGIFT: KR hus 8 MÅNADSAVGIFT: KR pebbostd.se Gäsole Sovum, ästum, koto elle bibliotek hä s må möjlihete Bjud i väe ll fest hä s o om plts umås h du sol både moo och kväll skl 1:100 kv ille b äc ke 0 N hus 11 Col Rhem, mobil Aik Ue, mobil mm Flusåspkes di es ut v SDN Ludby i smbete med Medi-Kosult.Uppl: ex. Tyck: JMS Distibuo: Medi-Kosult Poduced v Askims Idustivä 1A, ASKIM, tel: , e-post: Aosfösälji: Mikel Robetsso, tel , Joh Dhlqvist, tel , Jöe Adesso Poduko/AD: Cecili Lee Johsso, tel Fotof omslsbild få Dses D: Sve-Eik Ktz Svesk Fshetsfömedli Välutustt kök med diskmski och lshällspis De läehetsbld tycktes i ll detlje v slutiltlit fstställd. Avvikelse k föekomm. FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: Suse Svesso, mobil diskmski mm mulmediskåp kvillet läehetes plcei i huse INFLYTTNING: FRÅN FÖRSTA KVARTALET m kyl & fys kombied tvä/tumle deob kyl tvämski lieskåp fys toktumle städskåp spis klädkmme

3 4 FLUNSÅSPARKEN 2011 Tjbb, tje, hllå Mojje! 10:e mj H komme ll Flusåspke de 10 mj fö udehåll ll b och udom som älsk hs musik, me det ä väl lik b böj med met. Eetlie hete h Mo Johsso, ä uppvuxe i Tvååke utfö Vbe och h hållit på med musik i hel si liv. Och så bukde h spel med e kompis som klls Nicke. pt om Mojje. A Mojje böjde spel fö b k vi tck Mo Täsk fö. Nicls Whle och j v på e ställe dä Mo Täsk skulle spelt, me de fick föhide så vi spelde ll bviso vi kude komm på. Publike bestod v 1400 pesoe, och det ick b. Veck efte TRÖTTNAT PÅ VUXNA Nu bo Mojje i bble på Gotld och Möt våe h e med bok på å, om Möt si bdom. våe med Ibld häde det Mojje bli llfåd sju äve fö vux. Nä j v lite sov j med bdmöss Me j h jot det dä och j på fö j ville ite v kullhåi. Me j tivdes ite med det livet, så j to o lömde t v möss ä Husqv i di Husqv j ick ll skol. Det tyckte mi kompis v väldit j fotsäe spel fö b. i Fö di om j ite h olit ä j sjue så to j ite det olit, säe Mojje. fuk, vslut Mojje och å och böje e E å skulle Mojje se hu e b. tädåd. motoäsklippe så ut udell, me h Möt våe Möt våe med med Husqv tädåd. i di Husqv i di i di tädåd. tädåd. Husqv Rides pesetede vi vå bshow fö TV 4 och fick jobbet diekt. Botse få b låt, vd kävs fö å hem hos b? M få h det i si på åot sä, och m behöve ite v fj. J ä o väldit mycket b själv, fude Mojje. I vilke ålde slut be v så dä fokusede de ite å lu ud m ju. Husqv Rides d elv-, tolvåsålde ä det köt. Då slut de lyss på mi och å öve ll vuxemusik, me Mojje. BÖJDA BANANER I slutet v 90-tlet skev Mojje låte V lie ldet dä de böje be ll e eklmpojekt. Nä j v lite todde j åo s och böjde be, det v däfö de v koki. J blev hyfst mobbd fö det, säe Mojje. Tillsmms med Tjbb, tje, hllå och Vfö pu mos ä de hs stöst hits hitlls. Själv dide h Tz och Be ä h växte upp. J tycke fotfde det ä b svä, det ä o det som lie mi ämst om hjätt bld bidole. Som vuxe h j lysst på Bjö Skifs, Ss och Lsse Koé. Bld ye ste tycke j Eik Hssles pl ä b, det ä melodiöst och syt. städe ite v de i och de otede, vss kive sk hoom öve lået. Möt få :- våe med få :- Husqv i di tädåd. :- :- :- h få b espos få må sto bokföl, säe Mojje. Tck fö det Foto: Pete Kutsso MOJJE Mojje bo ume i bble på Gotld. H h medvekt i sex säsoe v TV-seie Mimmi och Mojje i TV4 (med Mimmi Sdé) v h tävlisdelte i TV-pommet Let s Dce me dbbdes v e hjäfkt ude diektsädi och fick vbyt tävlie. Mojje tuede med Diiloo-äet ude somme 2009 och v kölede i TV4:s Köslet (käll: Wikipedi.se) VÄGEN TILL DEN NYA STADEN Götebo ä e oslipd dimt, e supetl som komme väx ll stjä så fot st böj utyj si stöst llå ähete ll vet. Vå uppift ä ö veklihet v visioe. h efehete och e vä som fue ä må sk jobb mot e emesmt mål. Husqv Rides få :- Husqv obotäsklippe få :- Bilde vis e Husqv Automowe 220 AC. Husqv obotäsklippe få :- Bilde vis e Husqv Automowe 220 AC. Husqv Husqv Husqv obotäsklippe obotäsklippe Husqv obotäsklippe obotäsklippe få få : :- få :- Bilde vis e Husqv Bilde vis e Husqv Automowe 220 AC. Bilde vis e Husqv Automowe Välkomme i ll oss fö me ifomo! Välkomme i ll oss fö me ifomo! 220 AC. Automowe 220 AC. ll du v med och lä äs i blöt? Besök Älvummet vid Göteboshjulet. Copyiht 2011 Husqv AB (publ). All ihts eseved. Välkomme i ll oss fö me ifomo! Riöt 16 (ift 14) Copyiht 2011 Husqv AB (publ). All ihts eseved. Copyiht 2011 Husqv AB (publ). All ihts eseved. SÄLJER SERVAR HYR UT älvstde.com

4 6 FLUNSÅSPARKEN 2011 LUNCH 73:- ikl. sto slldsbuffe, kffe och dick kl NYA FRÄSCHA LUNCHSALLADER VECKANS SPECIAL ikl. dyck 119:- Må-tos 11-23, fe lö 12-24, sö Wieselespltse Ds och hiphop på åets fesvl 14:e mj Ds och hiphop ä temt på Åets Flusfesvl som bk loss de 14 mj. Tidie å h de flest musiksl vit epesetede på udoms ee musikfesvl i Flusåpke, me efte e utvädei h öe följt udoms öskemål. Så som m buk på ll. kom fm ll vi bode isch oss, och då öskdes hiphop som tem. Näst å kske det bli ee, säe Cis Odi, e v pojektled fö Flusfesvle, och ll vds veksm som fidslede i Udomes Hus ll, och som smode på Kultu och Fid i Ludby Stdsdelsfövlti. På fesvle bli det me ä b musik få scee. Det komme bli bekdce och llt möjlit t som iå i hiphopkultue, säe Chis. INTERNATIONELL RUTIN Bld ste som äst fesvle mäks J-so (uls Jyso) få Ludby. H ä ite så lokl som m k to ut ä iteoellt käd. Bld t h h vit i Eld och Tyskld och tuet med si show. Dessutom komme Skoob. Det ä Uddevlls hiphopku, fökl Chis. Ulmte B-Boys ä e bekdceupp få Hmmkulle som också komme ll Flusfesvle. Udom bestämme Det speciell med Flusfesvle ä det, pecis som die å, ä udom själv som e, de udom som h fidsåde ll bkom Flusåspke som si os. Udom lede betet llsmms med oss lede och övi pesol. Få vi lede oddt väldit mycket själv få böj, så ö vi mest dmiistv ske ume, och udom sköte övit. Ude själv fesvlde ä de svi, beä Chis. säe i äse. h ste få Uddevll och soloste, dse och bd få både Hmmkulle och Flkebe Chis Odi ALLA INITIATIV VÄLKOMNA Må v udom h vit med så mycket de ställs på mvode de de. E posiv följd v udomsiflytde lltså. All iiv som udom t ä välkom. De få ö llt de vill i betet med själv koceptet, temt och loiske ut fesvle. Chis e e exempel på udomsiflytdet i stdsdele. E kille böjde som 14-åi i åo v mtuppe ude fesvle. Nu ä h DJ/discjockey och svi på vå mellstdiedisco, och dessutom svi fö de öpp scee ude fesvle. I det sto öjesutbudet som päl det svesk dio- och TV-utbudet ä kske ite hiphop de stöst ee, äve om det dyke upp då och då äve i melodifesvlsmmh uföde. I veklihete se det olud ut. Fmföllt bld udom med ivdbkud ä hiphop jäestot, ity Chis. Det bli me ds ude Flusfesvle. Det ä ll och Kultuskols dsvsluti som i å es smdit med fesvle. De dsuppvisie buk d stopublik, dy tusetlet. Flusfesvle buk lock mist lik må besöke. Dessutom buk Defie pefect få Flkebe och Scoop, med fle bd, h ee publik med si, så smmtet ude de föväts det bli ikt tåt och tevlit. INGA GRÄNSER Flusfesvles upptisomåde ä stot, oädlit om m så vill. säe i äse. h ste få Uddevll och soloste, dse och bd få både Hmmkulle och Flkebe, säe Chis Odi. Däemot buk öe fösök se ll det fis plts fö de mest lokl isle. vill ä de som hålle ll hä på ll få v med, fökl Chis. På fesvlomådet komme äve fis e öppe sce. Komme du omäld elle ite fick plts i odiie spelschem, då k du komm med di CD och så få du e mikofo och så kö du di låt, elle ds. De hde vi fö ået också och det spot som häde dä v äst det bäst fö ået, tycke j, säe Chis. STORT INTRESSE Itesset bld u bd fö få speli ä stot och det fis udel fö ku kö fle fesvle. Bld t h Flusfesvles svi få i uppd od fy sommdisco i Flusåspke. De som ite få plts på Flusfesvle ebjuds spel då. Det komme bli llt ude e scetk. Ds, publik och ste. Fe ä b fömet!, säe Cis Odi. ÅRETS ARTISTER Foto: Pivt Medvekde ste på åets Flusfesvle14 mj 2011: J-so - iteoell hiphopku llbks på hemmpl Skoob - Uddevlls stolthet på fibesök Exclusive - Ludbys hiphopku Ulmte B-boys- Götebos fetste bekdce Defie Pefect - Flkebe Dizzste - Yst, me fömodlie kxist i Ludby just u. Alexish - lokl hiphop Khm - De lill tjeje med de sto öste - Ludby OpeSte - ll få v med! E sce stå öppe fö ll de som vill fmtäd live ifö publik Sto sotei jcko & skjoto Sto Öppet: sotei v jcko! Måd-Fed, kl Löd, kl Wieselespltse Wieselespltse 17 Tel Må - Fe Tel Löd Somm- Skjot 299:- Shots 299:- Jcko f. 598:- Rppso Aold Plme Seve Ses Blutpool Rppso Aold Plme Seve Ses Lpidus P.S Du vet väl vi äve h sto stolek! Nä Du söke det lill ext... Skjoto f. 249:- MODABUTIKEN Nu fis sommes kolleko i buk! Hdl äve på ätet WIESELGRENSPLATSEN 23 Tel Jck 799:- Jes 999:- PERSONLIG SERVICE PÅ KÖPET Alld fukt och öt v bäst kvlitet Pessos Tohdel Wieselespltse STOR SORTERING AV SNITTBLOMMOR Blomstehlle Wieselespltse 17 Tel skick blommo öve hel välde Öppet: Vd Löd Ce Tissot Seiko Csio Rymod Weil Ce Tissot Seiko Csio Rymod Weil All epeoe utfös i All epeoe utfös i buk v umkmäste buk v umkmäste Sbb beibyte Sbb Ieh Gesäll- och beibyte Mästbev Ce Tissot Seiko Csio Rymod Weil Ieh Gesäll- och Mästbev Gstos Gstos U U All epeoe utfös i buk v umkmäste Sbb beibyte Ieh Gesäll- och Mästbev

5 8 FLUNSÅSPARKEN 2011 Bjö Skifs ll Ukulelefesvl Ukuleleklubbe bilddes i jui 1997, Fy måde see v det pemiä fö Ukulelefesvle. Det v skt mschet, och vtt å i slutet v mj e klubbe si fesvl som i å lis fö åode åe. 28:e mj Sed dess h fesvle stdit vuxit och ä u e åli folkfest med åskåde, beä Nimod de Boe, som fö övit to iiv ll stt Ukuleleklubbe som u h fle ä 300 medlemm. Ude fesvle ä det som vlit fi eté ll Flus och publike få v med och spel. Fesvle tjuvstt ed på fede med ukulelepd på Avey följt v koset med Ukulele All Sts på Pustevikstete, beä Nimod. Både oell och iteoell ste medvek ude fesvld: Ady Estwood Eld, Elof &Wmbe, Dmk, Hethe Elliso, USA smt ivetvis Ukuleleklubbes e skickli ste. Ny musikuppe stts städit tck ve Ukuleleklubbe. Hitlls h m vskt fm UkuleleBdet, Ukulele Ldies, BB4, Hot i Hts och Ukulele 4 U. Nu spel svesk mest ukulele i välde, och e v de pådivde kfte h vit Ukuleleklubbe, säe Nimod de Boe Ukuleleklubbe del dessutom ut e pis ude fesvle ll e folkkä st med ukulelekyti. I å å piset ll Bjö Skifs. Det ä med oehöd lädje och stolthet j utses ll Åets Glädjespide v Ukuleleklubbe. J se mycket fm emot det hel, me måste påpek yktet om mi ukulelspelde ä åot övedivet. Me vi älsk ju ll de ljuv och modest kle hos e ukulele!, säe Bjö Skifs som komme t emot piset ude e ceemoi i Flusåspke de 28 mj på eftemidde. Då komme ikt må v på plts i Flus. Kske fle ä fytuse ukulelespele. Bjö Skifs äst fesvle fö t emot piset få Ukuleleklubbe ll e folkkä s med ukulelekyti. Foto: Mts Bäcke Välkomme i ll oss på Bckpl! Hllå dä Bjö Skifs... Som st sk ehåll piset som Åets lädjespide v Ukuleleklubbe de 28 mj. Vd ö di själv ld? Mi b, mi väe, o musiksvä, muk med fläsk, med me, säe lädjespide få Vsbo. Bjö spelde ukulele ed som oåi ä h upptädde som Rock-Nlle vid lokl llställi hemm i Vsbo. Me j h tyvä ldi lyckts bli åo heje på istumetet, me säkelie dyke det upp llfälle fmöve då det pss med e skvä ukulele, me Bjö. Hs di kotkt med musike jode h st ick vide. Det speldes och sjös mycket i mi bdomshem och vi kommul musikskol hmde j i Vsbo Gossmusikkå. Däifå v ite steet låt ll stt e bd, åot j då dömt om läe. A spel llsmms ä åot v det bäst och oliste som fis! På Flus h det däemot ite blivit så mycket lit fö Bjö, äu. J h höt tls om Flusåspke me, vd j komme ihå, ldi vit dä die. Det se j fm emot, säe Bjö Skifs. också! Fkt: Ukuleleklubbe/Nimod de Boe Kuse fö ll! E v GötEboGs bäst kosetsl Bild: BeweBild AB u k du hy ludby ymsiums ul ie. vi hy ut de ll föet, föei, pivtpesoe och d itessede. Hä k du e kosete, teteföeställi, semiie, föeisevet, föed och mycket me. bild: bewe bild b HYR LUNDBYSbäst FINAkosEtsl AULA! E v GötEboGs - E vgötebogs Götebos bäst kosetsl Hy fi ul! E vludbys bäst kosetsl ul lie på blckeväe 1 och h plts fö 828 side. det fis äve e ekel ljudläi i lokle. Pojekto fis hy. u k du hy ludby ymsiums ul ie. vi hy ut de ll föet, föei, pivtpesoe och d itessede. Hä ul k du e kosete, teteföeställi, Nu k du hy Ludby ymsiums u k du hy ludby ymsiums ul ie. vi hy ut de ll föet, föei, semiie, föeisevet, föed och mycket me. vill du vet me? ie. hy ut de ll föet, föei, pivtpesoe och d itessede. Hä k du e kosete, teteföeställi, kotkt ecepoe, ludby stdsdelsfövlti ul lie på blckeväe 1 itessede. och h plts fö 828 side. pivtpesoe och d semiie, föeisevet, föed och mycket me. telefo: det fis e ekel ljudläi Hä käve du e kosete, i lokle. Pojekto fis hy. E v GötEboGs bäst kosetsl ul lie på blckeväe 1 och h plts fö 828 side. lokle boks vi idos-teteföeställi, och föeisfövltie semiie, det fis äve e ekel ljudläi i lokle. Pojekto fis hy. telefo: föeisevet, föed och mycket me. du hy ludby ymsiums ul ie. vi hy ut de ll föet, föei, villu duk vet me? pivtpesoe och d itessede. Hä k du e kosete, teteföeställi, Aul på Blckeväe 1 och h plts kotkt ecepoe, ludby stdsdelsfövlti vill du lie vet me? semiie, föeisevet, föed och mycket me. telefo: fö 828 side. Det fis äve e ekel ljudkotkt ecepoe, ludby stdsdelsfövlti ul lie på blckeväe 1 och h plts fö 828 side. telefo: Pojekto läi i lokle. fis hy. lokle boks och föeisfövltie det fis ävevi eidosekel ljudläi i lokle. Pojekto fis hy. Rätefi upp ll 24 måde! ebjude leves, istllo och botfosli! telefo: 20idos00 och föeisfövltie lokle boks vi telefo: vill du vet me? Väst Hisies kultuskol kotkt ecepoe, ludby stdsdelsfövlti h våvsluti i ul. bild: Joh Wibo telefo: BACKAPLAN LINNÉGATAN FRÖLUNDA SÄVEDALEN Åpe. 2, BACKAPLAN Tel Måd-Fed: Löd: Sö: Liét 11 Tel Måd-Fed: Löd: Sö: stät Kotbst 12 Tel Måd-Fed: Löd: stät Sö: stät Götebosväe Tel Måd-Fed: Löd: Sö: stät BACKAPLAN lokle boks vi idos- och föeisfövltie telefo: Väst Hisies kultuskol Väst Hisies kultuskol h våvsluti h våvsluti i ul.i ul. bild: Joh Wibo bild: Joh Wibo Väst Hisies kultuskol h våvsluti i ul.

6 FLUNSÅSPARKEN FLUNSÅSPARKEN 2011 SNOWSTORM ÅTER PÅ HEMMAPLAN Nä Sowstom komme ll Flusåspke de 31 mj k det kppst bli me hemmpl fö e v 80-tlets mest käd ötebos- och hisisbd. J h få v med i Sowstom i 35 å me det käs ädå som det hä bli åo sls pemiä. h spelt i mäde v folkpke. A få komm ll Hisies ed folkpk käs väldit olit, säe Tobe Fem, e v ud ll ockbdet Sowstom. FULL FART PÅ FOLKNYKTRA FLUNSAN! 31:e mj På Folkyktehetes d häde det msso v tevli eje i Flusåspke. Det bli udehålli fö b i fom v de spökädd spöke i Spökli och ite mide ä io 2: jui föei ä på plts, som med e ykte sy på smde spide kuskp bld besök. Dessutom spel Bhous okeste och mycket me. Sed 2003 fis Folkyktehetes veck v olik oisoe iom Sveies ldsåd fö lkohol- och kokfåo (SLAN). A Folkyktehete fis i Flusåspke ä helt i lije med tdioe. Få beyelse fö st hud å sed smldes yktehetsloe utomhus i det ö. Av både utymmes- och ekoomisk skäl få m fömod. Folkyktehetes d som e fmiljetäff i det lummi Flusåspke ä plce de hä de i si uspuli tmosfä. FOLKNYKTERHETENS DAG Folkyktehetes d, ä e temd som sed 1925 fis på Kis himmelsfäds d ut om i Sveie, bld t på Skse i Stockholm. Sed 2003 fis Folkyktehetes veck v olik yktehetsoisoe iom SLAN (Sveies ldsåd fö lkohol- och kokfåo). M h lltså utvidt de uspuli tdioe ll e hel veck fylld med em öve hel ldet smmföll Folkyktehetes d, fö föst åe åosi, med Föst mj. DETTA ÄR SLAN SLAN, Sveies ldsåd fö lkohol- och kokfåo, ä e pplyoiso fö olik yktehetsoisoe och d öelse som vill vek fö estikv lkoholpolik och e kokfi smhälle. Oisoe bilddes 1921, bl.. fö smod fidet v folkyktehetes d. SLAN bet fö e väl utbyd missbukvåd, fö opiiosbildi, foski och e smodi v medlemsoisoes emesmm lobbyveksmhet. L u e oo u evälkomme LEGENDE Msl Msl Loue MslLoue Loue Msl Loue Msl Loue Msl Loue Allt iom mobiltelefoi oss hi du på Ny och bede mobile Opetösupplåsi Sevice Idisk Restut Displybyte Sklbyte Tillbehö ACte L Cte A L Måd - Fed Edst 69 Sek Edst 69 Sek A L Cte Tke wy Tke wy Löd - Söd Ctei Ctei A L Cte l m is B t is 1 73, 4 1Göt 7 0eb 6 o Göt H j l m H jb t t 3, t4 06 eb o T e l- : T e l : Måd - Fed : www Måd - Fed Måd - Fed ACte L Cte A L Löd - Söd Löd - Söd : www Hjlm bst Måd - Fed Edst Edst 69 Sek69 Sek A L Cte A L Cte Tke wy Tke wy LödCtei - Söd A L Cte Ctei A L Cte T el : Tke wy Ctei Edst 69 Sek H j l m B t is t 3, Göt eb o T e l : Tel: H j l m B t it s , G ö t e b o m B t i s 3, t 4 6 G ö t e b o T e l : Löd - Söd H j l m B t is t 3,3, Göt eb o Hjlm Bst 067 Götebo : www : www : www s t u t u t : www Som det se ut u bli Flusspelie de ed ötebospelie fö Sowstom, som komme bjud publike på e föeställi med si ll bäst låt Idisk Restut Idisk Restut Idisk Restut Idisk Restut Idisk Restut M L M L M L M L M L Msl Loue ebjude di e utsökt smli v det tdiofå 1970-, 80-, 90-, 00och 2010-tlet. V y x V x V y x V y x V y x y ell idisk köket. föbeede sällsyt exosk äe med Och det ä e ä spelsu vetee de fiste Öppetde åvo få hel de idisk subkoete. Du Öppetde Öppetde Öppetde Öppetde fie smke v vje ä uik och olud få d. som komme ll Flusåspke 31 mj. M L Hem V y x kö Hlsbd, Ambd luchbuffé Luc hbuffé Eds t 69 Sek chbuffé Eds t 69 Sek i v h spelt dä föut, me det v i: T k e w y e w y 8 äe vv 2 ve Ct ei ei desset & Ri & Pesete kffe iå må å sed, kske på 80-tlet. Öppetde - Fed edst 74 k Måd måd fed tycke det sk bli ikt kul spel i Ee llveki Edst 69 Sek A L Cte luchbuffé Tke wy Löd Söd TYGER & TILLBEHÖR l -cte Ctei Flus och få möt y och ml siktke wy A L Cte Sowstoms medlemm id ä Tobe Fem, tummo, Joh Heloso, it, Micel Seeb, bs och Mts Behdsso, så TYGER & TILLBEHÖR löd - söd te, säe Tobe, vs Sowstom äve sk ctei l cte AlltAllt i sömd! Hjlm Bst 7 Telefo: i sömd! spel i Hlld och Västeötld på de Hjlm Bs. 3, Götebo, Tel musike, fökl Tobe. Hjlm Bst Tel: hä tué. SLÄPPTA ALBUM Stkste fästet i ldet fö itock tycke det sk bli ä Västsveie, ut Väe. Me äve i Sowstoms lbum eom åe GAMLA HISINGSBORG ikt kul spel i Nold, Dl, Vämld och Småld Fle v bdets medlemm ä hisisbo, Swedish Tcks 79 h Sowstom e speciell plts i fses Flus och få möte y elle h vit. (1979: smli med olik ste) hjät, och de ä lld lite ext välkom Allt i sömd! och ml sikte. J själv ä få Hisie och bo hä Somm (1980) ll det sveskspåki Fild. Det fis Just u ebjude fotfde, i Tosld. Micel (Seeb) Nlivstye (1981) vi våes yhete lltså e stot omåde med Sowstom-fs sälje sesuell udekläde, 40 speli v fö mycket mäkte h bo hä med Mts (Behdsso) Klippi Dm f. 120:Just med u ebjude ext fömå U e i i yie (1982) däute. vi, så vi beslutde oss fö 25 fick v msseoljo, eosk podukoch Joh (Heloso) ä å v de få li pise. sy vi våes yhete Klippi He f. 99: Rocki i (1984) lom, me Tobe. te, skämtske m.m. äve di die som ite bo på Hisie, säe Tobe med ext fömåslio f. 300:GITARRSTÄMMORNAS MÄSTARE Udeb (1991) efte öskemål ä h äk upp medlemm i des li pise. sy h äve e vdeli med Me få ä om de ite ä ll hetst Fäi f. 300:och ö hembesök SPELAR I HELA SKANDINAVIEN Best of Sowstom (1992) Sowstom. äve di die efte behov. just på Hisie. Det få vi se ä de vi och essese, fö E som vill Pemet f. 450: Nä e hjät slå (1992) Me ite o med det. Bdets Hisis- På see å h Sowstom eodlt si sä- komme dit fö spel ml hits och efte öskemål so ll äll sommhlvået. te sä Et eet od vi, elle Msse, hlvkopp 250: The evivl lbum (1999: Sowstom, kyti k fkskt bli äu tydlie. och ö hembesök si låt få de seste pl 1000 bli dhämti fö bdet som buk Fotvåd 270:behöve e esses ll E fvoitfctoy och Mum Boum) på sömde vid h skivit fle låt b om eftejust behov. d. Och de som ill bdets sium, t e pus mell Luci och påsk. Nu ä u ebjude tyköp i buke Asiktsbehdli 420:Hisie, hu m u k ö det? säe dik. utfö äve vxi d (2006) Hjlm Bst 17 itstämmo! h åot ikt o se lltså des säso som hetst och vill m Gälleyhete hel mj vi våes Tobe, med limte i öt. fm emot. utfö äve elföläi hö des ml mostehit Somm... OCH SINGLAR med ext fömåoch miky. hopps föstås det låte bäe sk m lltså pss på så hä ås. Och ll LUGNARE TEMPO li pise. sy Fuzzy/Hisi Isld (1978) och me utvecklt, id. Me udidé helst i Flus föstås. Det v på 80-tlet som m hde si fis på Somm/Våstämi äve di die ä desmm; ock med svesk texte och E v ledi ll säsosupplähjlm Bst 17 ÖPPETTIDER stöst hit Somm. Me det ä Hjlm Bst 7 itstämmo. Och vi låte lld Sow te/julstämi (1989) efte öskemål et h med bsiste Micel Seeb Måd Fed kl full ft på Sowstom ä id. Fö ået d mtllei, kotkt pesole stom! lov Tobe Fem Löd - Söd kl Somm och ö hembesök jode de 40 speli och i å ä 25 fm- ö. H bo delvis i Spie sed o å. Dä iå h i e duo, med vi övi (Techovesio)/Re (1998) efte behov. tädde föbokde. Miskie v e medlemm h vli jobb vid sid v medvetet vl v bdet själv. Tel: Leede Hjlm Bst 3, Götebo Tel: TYGER & TILLBEHÖR Sp i c e i h T ii SSppiiccee h h TT SALONG PARIS Tke Awy 50% Tel Hjätlit välkom Ee llveki Öst Eiksbest Slo Weche ä med på de seste fisömässo och visi. Få oss ä om åd. Aet Weche Vmt välkom! Nsest 2 (Ros Huset) Tel Må,Tos,Fe kl. 9-18, Tis, Os kl (vid dsbest.) Löd 9-13 Ebjudde! T spote i Götebo på llv ISA S PIZZERIA Blck T Godemst 1 Mlli Hdtvä Tillveki v bå Impeei Repoe Nyllveki Omklädsel Tillveki v skum ll dyo Byte v dkedjo, uto, kpp och öljee Fösäkisfåo. "T med kupoe 10% vdes vid föst besöket Klippi, slio, fä, pemet BÅTKAPELL BÅTDYNOR MARKISER PIZZA KEBAB SALLAD LASAGNE LUNCH vd Allt på mey 65:Slld, dick, kffe iå ÖPPET ALLA DAGAR ÖPPETTIDER Måd - Fed kl Löd - Söd kl Solium Ny Rö Nelföläi 690:10-kot få 249:- THAIRATH MASSAGE U di e skö och vslppde thimsse Bok i od d på Hjlm Bst Vmt välkomme! tel Hjlm Bst 13 Gml B&P h öppt ie! Sts billiste tobk och sus på Hisie Hjlm Bst 11 tel:

7 12 FLUNSÅSPARKEN 2011 FLUNSÅSPARKEN Elv ås folkskäck fotsäe... BHONUS ÅTERVÄNDER 2: jui Tuffis och Busis i Spökli skämme sl på be med si musikshow. Elle ö de det? Det vek v sk säll spöke det hä. All äddst buk de själv v. Spökli tycke ämlie det ä lite läskit med spöke... Nä Spökli upptäde buk publike bli me uppymd ä ädd. All som komme ll Flus de 2 jui få upplev e ld och ftfylld föeställi fö både vux och b, med musike i cetum. E show som bestå v både spot och välepetede isl. Föst välje vi vilk låt vi sk kö. Och spel vi låte Pizzei Mi så ivolve vi föstås publike och pt mt och pizz med be, beä Busis, elle Ades Kiel som h hete pivt, e v Spöklis spelde och sjude medlemm. Me Spökli sjue säll esmm. Be sjue med och de ö öelse, och så buk vi sck om låte llsmms. Och vi spie oft ut i publike, både fö pt med be, elle ö bot e mmm elle mof, beä Ades. Och må fåo buk det bli få publike sid. M få fösök v kot i scket. Me det ä ite lä. De ä ju så må, och det ä lä hm i e mycket lå koveso med e ptld femåi s, säe Busis med e leede. SNÄLLA SPÖKEN Spökli ä visselie sk sjysst spöke. Me ibld bli publike skämd. J det häde. Me oftst ä det hdl om lite ye b och fmföllt ä vi kö iomhusshowe. Då ä det lite läski ök och ljuseffekte, säe Ades. Me vid det hä let vet Spökli hu m skämme, och ite skämme, publike. Bdet h spelt llsmms elv å u och h huit ö te plo. Och i d släpps e DVD som iehålle låt få ll des die skivo. De ä föst åe li släppe filmt mteil. Filmispeli buk t lå d. Det ä mycket som sk klff med bilde ljud i smkl. Me Spökli hide e väldit effekvt kocept. De filmde ude 24 mm i stäck! ut söm. Det sk v spöke ll det. Få löd moo ll söd moo. Kulisse v byd i fövä ude e vecks slit och lltsmms esultede i e smli miiockvideos, ispelde hemm i Tuffis ld. ä väldit öjd med esulttet. Ji Lkso filmde, klippte och ediede och jode e ftsskt jobb. Spökli spel på Folkyktehetes d i Flusåspke. d det hä let h spökli jot me ä 50 e låt. h lät oss vilk låt be ill bäst och kö de mest öskde. Bld t Pizzei Mi, B b, och Moste. K m ite se Spökli i Flus 2 jui, så fis det o om möjlihete i Västsveie ude våe. Spöklis tuépl buk v lik späckd som skäckd. Foto: Ev Rehbe SPÖKLIGAN Så hä skive di om Spökli som spel i Flusåspke de 2 jui: Tllde spöke med limte i öt! (Götebos-Poste) Spökli få be! (GT) Dispop som fue! (Hllds Nyhete) Det vek med d od v oflit t med be ä Spökli fmtäde med si skämmde oli ockshow. TILL FLUNSÅSPARKEN Bhous h spelt å åe de buk vi ep ext i e kosetkväll, beä Hs. 2: Bhous epeto bestå s v bldde låt få 50-tlet och fmåt, smt i Flusåspke jui och de 2 jui, på ye musik och ktuell hitlåt. A skiv folkyktehetes e stk låt ä också vikt fö bdet. d, sk det populä dsbdet spel dä ie, fö side publik. Det bli e kosetspeli! h e bed epeto med låt som pss b fö såd hä llfälle, bld t e Bech Boys-show som vi komme kö å låt få. Hs Östh! Såe i Bhous Me de tdioell dskväll ä fotfde vlie ä kosete 90 pocet v vå speli ä dskväll. Me i och med vå Bech Boysimito i TV 4:s Sikt mot stjäo, så häde det ä oft öe bok oss som Bech Boys- och 60-tlsbd. J to vi ä ä esmm om kö Bech Boys låt eftesom de bye så mycket på stämså, som t d ep i. T e låt som Good vibos. De kö vi ite ude vli dskväll. Så LYCKAD START VIKTIG Flest fs h Bhous i Götebo, Tollhä och Boås med omejd. Dä vet folk vilk vi ä. Dessutom h vi lld vit poppis i Dl, beä Hs Östh, och fökl vfö e bd slå såpss b e bit hemifå. M kske lycks ö å b jobb i böj v si kiä dä, och så vill öe h e ie, och då vill öe också h dit oss, och så vide. Me vi å b i Stockholmsomådet och på d håll i ldet också. Tots Bhous h dit e på tlet jobb bli det fotfde låt må fle ä ockbde i iket buk mäkt med. vill ö de oli jobbe me vi ö ite fle ä vi ok med. Det bli kske jobb pe å. Det ä ä mycket det också. I böj vill m uppå e posio, vill ite miss åot, me llt efte m å e posio och få bäe e, så k m t speli så m kl si. Det fis e isk s m k bä ut si och böj tyck det ä tåkit, och det vill m ite. Hs Östh h spelt med Bhous sed Hu h bsche föädts på de hä åe? Det pts om det å väldit b fö dsbde id, me smdit som det blivit fle bd h det också blivit fäe ställe spel på. Fö lycks id, så måste m sys. Det t fö lå d s, och y bd ie och be om få spel fö lå e i de sto bdes puse. Så å det ll, om m ite k slå vi TV elle Svesktoppe. Och ä det u komme y bd få TV:s Dsbdskmpe, så vill öe föstås test de bde. Då bli de sbbt fullbokde och de etblede bde k få fäe speli. Det posiv ä bschfolket i Stockholm och melodifesvle h ise dsbd sk v med. Avi, Bbdos, Chiste Sjöe, Tholeifs ä å v de dsbd som vit med die å, och i å v Lsse Stefz och Plytoes med i melodifesvle som ä äu e b skyltföste fö dsbd, beä Hs Östh. + 5% + 3% + 0,2% + 3% + 2% Kosumetådivi E Rik + 4% + 8% + 12% + 6% + 4% Eei- och klimtådivi Ptbk + 9% Budet- och skuldådivi t llv kosumetes itesse och e kostdsfi ådivi. Tel , må fe , Söd Hm.23 må fe 10 18, lö ( Hä med ä vädet på di bostd äds! Med vå smt tjäst Vädebevke k du följ hu vädet på di bostd äds. Ovse om du vill få koll på vädet ifö e fösälji elle b vill följ utvecklie så se Vädebevke ll du hålle di uppdted. Du k få ifomoe både vi sms och e-post. Tjäste ä kostdsfi och stt med e vädei v di bostd. Du beställe tjäste på fshetsby.se elle eom kotkt oss. Välkomme! Fshetsbyå Bckpl Hisie

8 14 FLUNSÅSPARKEN 2011 FLUNSÅSPARKEN Pommet fö Flusåspke - säso Mj Tisd 10/5 Kl: Fidshemmes D Mojje kl: Mojje. Foto: Pete Kutso Löd 14/5 Flusfesvl Kl: Få Sce: J-so Moll Skoob Ulmte B boys Exclusive Dizzste-Alexich-Khm Defie Pefect Ope ste-ö di ee ej om du vå West Cost DJ-Cew Kultuskol och lls dse Replme,Utställi, Wokshops Hisies Udomsbibliotek Uppvisi Sevei ki Tuckes Tisd 17/5 Pemiä Fmiljekväll Je Lucs Pesso ki Tuckes Hsse Adesso Tezz Tosd 19/5 Kl: Föskols D Söd 22/5 Kl: Flusås Schcket Aö: Götvekes Schckklubb Tisd 24/5 Fmiljekväll Eik Lihm Sölve Belud Jöe Olusso Teese Olsso Dell Tezz Osd 25/5 Sommdisco Live fmtädde DJ:s Sevei Löd 28/5 Ukulele Fesvl Kl: Ady Estwood Ui d he ukulele Elof & Wmbe Bjö Skifs Elvi Bi Tobbes Okeste Tvååkes bupp Ukulele Ldies UkuleleBdet BB4 Ukulele 4 U Öppe Sce Kofeecie Stef Ljuqvist Sowstom Tisd 31/5 Fmiljekväll Sowstom Molly Rudbo Eik Gullbsso Mts Bylud Spökli Bhous Jui Tosd 2/6 Folkyktehetes D Kl: Få Sce: Eddie Oliv Bhous Spökli Bosse Clso Föeisifo,loeie, siktsmåli,kläevä m.m. Tisd 7/6 Fmiljekväll Stef Ljuqvist Ev-Lo Ohlsso Joel Almoth Bäö Pojk Osd 8/6 Skolvsluti Kl: Lelyckeskol Osd 8/6 Sommdisco Live fmtädde DJ:s Sevei Tosd 9/6 Kl: Skolvsluti Bäckeskol Bjuslässkol Sowstom Tisd 14/6 Fmiljekväll Mjos 3dje ote Gu Juupe Pe Adesso Roy Olsso Tosd 16/ Squedce Aö: Yellow Rockes Tisd 21/6 Fmiljekväll Joh Klue Divi Sky Joh Steåd Bed Mtcki Teese Olsso Dell Rickd Åstöms ok Joh Klue. Foto Ades Bestedt Juli Söd 10/7 Kl:18.00 Filuftsudstjäst med Mås Chistese Bjö Hedstöm A: Ludby Fösmli Tosd 14/7 KL: Squedce Aö: Yellow Rockes Auus Tisd 9/8 Fmiljekväll Hylliskoset ll Soy Hedeb Eik Gullbsso Jessic Wibe A-Mi Bwe Sve-Eik Dhlbes ok Je Johzo Tosd 11/ Squedce Aö: Yellow Rockes Tisd 16/8 Fmiljekväll Kl:19.00 Jvie Chous Hsse Adesso Rikd Åstöms ok Osd 17/8 Sommdisco Live fmtädde DJ:s Sevei Tisd 23/8 Fmiljekväll S Nielse Helee Josso UC electic dsshow Bosse Clso Mts Byluds ok Tisd 30/8 FINAL Fmiljekväll Kl Bbo Lillbbs Svesso Siw Mlmqvist A-Louise Hsso Joth Felud Mij Qee Nikls Adesso Je Johzo Rickd Åstöms bd Fyvekei Osd 31/8 Sommdisco Live fmtädde DJ:s Sevei Söd 4/9 Miljöfesvl Pojekt Sve the Eth Kl: På Sce: Joth Felud Mij Qee Affe Pffe (tollei) Leod Wolf Så hi du ll Flusåspke Flus lie på Sockeväe, cetlt på Hisie och med åvståd få exempelvis Wieselespltse. Spåv 5, 6 och 10 st vid Rmbesvlle. Buss 31 och 17 st vid Wieselespltse. Komme du med bil pke du eklst på Rmbesvlle, Bjusläsple elle Ludby Gymsium. Täk på v ute i od d, då det k komm väldit mycket folk viss kväll. Vät vet om pke Om pke: Flusåspke ä Sveies ed folkpk med fi eté. Flus lie på Sockeväe, cetlt på Hisie och med åvståd få exempelvis Wieselespltse. Hi dit: Spåv 5, 6 och 10 st vid Rmbesvlle. Buss 31 och 33 st vid Bjuslässkol och buss 17 st vid Wieselespltse. Komme du med bil pke du eklst på Rmbesvlle, Bjusläsple elle Ludby ml ymsium. Tck fö: mycket ideellt bete och må eeös sposoe ö vi k lld k pesete e fullspäckt pom. Hjätlit välkom! Kotkt: Swicky Ktz, tel , e-post:

9 16 FLUNSÅSPARKEN 2011 FLUNSÅSPARKEN MILJONSÄLJARNA VIKING TRUCKERS 2: jui De svesk ste som sålt me ä e miljo skivo ä sk lääkde. Abb, Roxee, Ace of Bse, Ulf Ludell och å ll. A Götebosbdet ki Tuckes skulle v e v de svesk miljobde låte ju äst ite klokt, me så ä det. ki Tuckes ä e uet ä musike som li couty med de ä. Nå v medlemm komme fö övit få det käd och kultföklde ötebosbdet Spoticks. Lite speciellt to j det ä, de vi vit sto ute i Euop me ite ä speciellt käd hemm i Götebo och Sveie. ä ite diekt pofete i vå ee hemstd, säe Stef Eicso, som beskive uppes musik som tuckdivilåt. hopps på mycket livespeli i Sveie, Noe och övi Euop efte lseie. Stef Eicso FÖRBESTÄLLD I EXEMPLAR Som om det ite äckte med ki Tuckes ed sålt äme e miljo skivo så ä uppe kommde pl, som släpps de 15 jui, e stosälje i de släppts. De ä ed såld i exempl, säe Stef, äst lite usäktde. Det v e schweiziskt bol som iså potele hos det stosäljde ötebosbdet. På koete sälje plo som smö. Me totlt oym ä ite ki Tuckes hä hemm. spelde på Scdivium, ä de sto coutylo höll på. Me s h det hä mest vit e Euopej, säe Stef. Nä ki Tuckes u e ut si y skiv bli det smdit e ypemiä fö ki Tuckes h sålt äme e miljo skivo och de 15 jui släpps uppes y pl. I å hopps de på livespeli utom i Euop me föst äst de Flusåspke de 2: jui. bdet. Pl släpps föstås äve i Noe dä couty ä eomt populät. hopps på mycket livespeli i Sveie, Noe och övi Euop efte lseie, säe Stef, som ä fotkille och de i bdet som ä kv sed stte. MYCKET GEMENSAMT Stef beskive det lld fuits e Spoticks-päel ki bdet. Spoticks v som bekt ötebosuppe som to välde med stom på 60-tlet med si speciell, istumetl itsoud. h mycket emesmt. Både Bob Lde och j h vit med i båd uppe, och båd bde h spelt i si plo på Tl och to, och mycket t, fökl Stef, som ume lltså by Spoticks ymdsoud mot couty. NY MUSIK OCH ETT PAR KLASSIKER Tucki dives skive e hel del y musik ll si lbum. Me fö skms skull h vi med låt som Six dys of the od liksom Estboud d dow få filme Nu blåse vi sute. M få h med, lite så låt också, me Stef Eicso och å i i studio ute på Hisie fö li i yelie å succélåt ll kommde plo, tots det ä e v de soliste och vmste våd dä utfö. Det kost li på topp. Nyskivet få Je Lucs 2: jui Je Lucs Pesso komme ll Flusåspke på pemiäkvälle fö väm publike med yskiv låt och å ml säk kot som Växel hllå. Je Lucs stöst hit som u släpps i e y discovit. Det lä bli tyck i Flus ä de låte bk loss. I övit låte pl Lucsiskt, me Je, i e fösök beskiv hu y skiv låte. De flest v oss vet hu h låte vid det hä let. H h ju hållit på å å. Må käe också ie Je som piiste som s vid piot i femto å i TV:s i femm, få 1973 ll -90. BÄST I SVERIGE REDAN 1967 Det ä hel 44 å sed h v med och v Sveies Rdios popbdstävli med bdet Lucs, met som sed fick bli hs stm. Det kske e och också käde ll. Däemot få det väl ses som e öveski e popmusike e ut Mozts 40:e symfoi på e skiv som i övit iehålle booie-wooie och ocklåt. Ny skiv iehålle också e yskive coutyockså, e smäktde blld och e ikt tu ock oll-låt, om m få to he piiste själv. De ä lite åt Stoeshållet, jäklit fäck. Och så h j jot e piolåt ll mi fu Suse, beä Je stolt. JÄMTLÄNDSKA TONER Pl ä ispeld i Östesud, dä Je v fö e t sed och spelde. Husbdet dä v så b! och e mml kompis ll mi dive hotellet dä, så j åkte dit och spelde i, säe Je Pesso. Je hde fm ll y skiv ite släppt åot y på å å. Me ä det väl komme åot få Lucs fi och stämbd så bli det odetlit lltet. Ite mide ä 17 låt få plts på pl som å köp i Flus ude kosetkvälle. Je Lucs soud h lld pälts v hs polde piospel och h ä välutbildd på istumetet. Je ick musikhöskol i Götebo, me hde dessföi spelt klssiskt sed h v fem å. Det h påvekt spelet, m bli flike i fi. M bli sbb v spel klssisk musik. Föutom si e Svesktoppslåt skev h äve fö d ste. Bld t e ll Jey Willims som lå e på ml fi diopommet Euoptoppe e å i de. GILLAR DET GRÖNA Det ä sju å sed Je Lucs spelde i Flusåspke sest, och h ill utomhusscee. Det ä skitbllt å ll e pk och lyss på musik, det ä me mysit på åot vis. Det ä helt olud ä i e kosethus, me Je. I övit fmtäde h och bdet e p åe i måde me oftst i kosetfom. På Fluss sce t h hjälp v Götebosbdet ki Tuckes E mycket b bd, beömme Je. H ill Hisie, Je Lucs, och hde si föst utomhusspeli på Wieselespltse i pil i å. St ä det ds fö de d. Beäelse om e u Je Lucs Je Lucs växte upp i Götebo med mmm, ppp och si fem å älde bo. Hde j ite hft e musiklisk mmm som lät e evis lite J på fy å, få lov spel på llt j kude hi e to i, såsom kstulle elle ls j fyllde med ve lls toe v e och kl, kske ite mi liv se ut som det ö. Jes bo Iv som v io å hde pecis böjt spel dspel och e d ä Iv ite v hemm så låde Je dspelet. Ppp h beät fö mi ä h öppde e skubb Je Lucs (J Pesso), född 3 oktobe 1947 i Götebo, ä e svesk piist och såe. H kom två med Växel hllå i Melodifesvle Ude fle å v h piist i fåespotpommet i femm. Je Lucs ä id bld t kölede fö Osl och Möllycke ospelkö. histoie åtefis på s j dä och spelde Kostevlse med höe hd. Med det, föstöde j Ivs itesse fö fotsä spel. Fölåt Iv, skoj Je. Efte de blev det e besök ll Hstöms musikffä i Götebo och dä v Klle Julbo. Nä j s dä i mi ee lill dömväld komme Klle Julbo fm ll mi och säe K e såd lite pojke spel dspel? Jh, s j. Skulle du ku spel lite fö mi udde h, och det jode j. Sed väde h si ll ppp och s: Det ä b köp pojke e dspel! Västkustes bäst läe! Allsås quiz i juli och uus med Hld Teue Uteill Öppede Mj: Osd 17.00, Tosd Fed 12.00, Löd 13.00, Söd I Jui-Auus h vi öppet ll d! Bok bod Me ifo på Selm LelöfsTo - Tel Steusto Tel

10 18 FLUNSÅSPARKEN 2011 JOHN KLUGE MED STARK ENSEMBLE 21:e jui Joh Klue ä åtekommde äst i Flus. Dä komme m äme publike, och k musikliskt skp både sk och tå. Smdit ä det e llsåskväll med e häli publik som vi hopps sk komm llbk ll de hä musikkväll å efte å. Givetvis hopps Joh Klue och hs sällskp på e fi sommkväll. Nåot å böjde det öse och ll i publike flydde i ude täde. Vädet k som bekt v llt få Sii i the i ll Let the sushie i ä m sjue utomhus, skämt Joh Klue. Exklusivt fö Flusåspke t Joh Klue med si å stk m få de svesk och iteoell scee. Divi Skyi, musiklst få Götebo, som spelt Mi Mdle i Jesus Cist Supest på Göteboope, huvudolle i Miss Sio i Stockholm med me. Dessutom sjue ho ledmovet i Diseys svesk vesio v filme Mul, och due med Joh på hs seste skiv. Fö de som vill vet hu e Abb-musike se ut så komme äve sxofoiste Studetb Pesioäsb häls ml & y kude välkom! Tel Tuve To Öppet: Vd 9-18, Löd 9-13 Kökotet Götebo AB Bil Mc Riskutbildi Tfikskol Det bli e kvlkd v häli musik, sx- och sålöd. Det bli istämt med chm, olit, be och åot fö ll. Joh Steåd, som bld t v med på Abbs pl Voulez vous. Det komme bli ik sxlöd i Flus. Joh h spelt med Michel Bolto och Di Ross. Det ä Sveies bsolut fämste sxofoist, tycke Joh Klue. NÅGOT FÖR ALLA Bed Mtki, piist på Götebosope, ä yelie e stkt m de hä kvälle. H komp oft Sveies stelit, säe Joh. Med e sådt stkt sttfält k ite t ä skö musik uppstå. Ude kvälle blds llt ifå Ade Bocellis bäst låt med populäklssisk pälo och käd viso. Det bli e kvlkd v häli musk, sx- och sålöd. Det bli fistämt med chm, olit, be och åot fö ll, lov Joh. Foto: Ades Bestedt (bilde på Joh Klue) DATAJOUREN I VÄST 15 ås dtov M ÖTESPLATSENS TRAFIKSKOLA Hdledkus Pketpise Itesivutbildi Divi Skyi TUVE BANGOLF Nu h vi öppt fö säsoe! Pov vå y filtb Dolly Pto VÄLKOMNA! Tuveväe, se emot Gåd-Joh L hos E, Må-Sö Pesioäs- & Udomsb Sälje äve ibytesdtoe Fst Pis Res iå Ri Joh Klue Joh Steåd Automeko 35 ås efehet på bilsevice! Repoe Dtfelsöki Däcksevice & Däckli Tvä & Rekodioei Tckjäst Götebo Fösälji v DIESEL, ELDNINGS- OLJA, BENSIN, SMÖRJOLJOR M.M. Tosld Miljöfest på Kykbytoet Löd 3 septembe klock På miljöfeste k du hdl ekoloiskt, secod hd, htvek med me. Det bli loeie, ifomo om miljö, häls och smhällsfåo. Må föet och föei delt. Tfikkotoet bjude på ekle cykelsevice! Kykbys bibliotek h tävli fö sto och små, bokpås, loei och fiskdmm. Bäcke Ehemsföei sälje kffe och våfflo. Musikudehålli få sce. Pommet pesetes see på: ll du bok e bod? Du k ll exempel sälj htvek, secod hd elle ifome om di föei. Kotkt Bbo Rohdi, Ludby stdsdelsfövlti Telefo: E-post: Aes i smbete med GötebosLokle, Kykbytoets föetföei, Bostdsbolet, Poseido och Fmiljebostäde. Olskokes Låekss No Gubbeo.32 må fe ( Wieselespltse Bedvid Node Hisie Wiee Nout 210 m Väjck, fleecefodd S-XXL 89: pck öl 3,3 %, få Tjeckie 20:- + pt Gevli By Mellost :- 15:- Tädådstofflo stl. f :- Öppet Må-fe Lö Sö T-shits 20:-/st Lösodis 3 90 h Sdi Bdick 10-pck, 4 sote 20: Öppet Må-fe Lö Sö städ

11 20 FLUNSÅSPARKEN 2011 HYLLNINGSKONSERT FÖR SONYA 9:e u I å skulle jzzsåesk och skådespelesk, de ötebosk såudi Soy Hedeb, fyllt 80 å. De h ed fits ude våe med e bejubld föeställi på Aftostjä. Nu komme e chs ll se och hö föeställie om Soy, ämlie i Flusåspke de 9 uus. Idé ll hylliskosete kom ä Tete Aftostjäs Lollo och Bel smt Bimo Bedsso, fö ået höde v si ll Sve-Eic Dhlbe, Soys piist och ckompjtö eom åe. Idé som v pllellt ö både e utställi och e föeställi, dä tete Aftostjä stod fö utställisdele. Och j fick i uppd sä ihop e koset, beä Sve-Eic. Det blev ll slut å föeställi på Aftostjä. Sist chse se Soy-showe bli i Flus, e v de scee dä Soy fmtädde flit ude see å. SÅNGERSKA SOM SJUNGIT SONYA Elit Sve Dhlbe fis det eetlie ite åo jzzsåesk i Sveie som sjue diekt likt Soy Hedeb. Fi midsomm i Kokäspke! På midsommfto, fede de 24 jui, smls vi i Kokäspke, Säteit 15. Det komme fis bkuselle, hoppbo, loeie, sevei och mycket t. Fidet påå kl Kl ese midsommståe. Kl Ds ki midsommståe med Bosse Clsso och Toms Sällstöm. Kl Spökli udehålle. Kl Tävli Kl Ds ki midsommståe med Bosse Clso och Toms Sällstöm. Kl Spökli udehålle. De som ä mest lik ä o A-Mi Bwe, säe Sve-Eic. Däfö ä A-Mi lädjde o med i de hä uppsäie. De Skåebsede såesk hde die jot e Soy-föeställi i Mlmö och v som klippt och skue fö det hä smmhet. Dessutom kotktdes duk jzzsåesk Jessic Wibe. Det mli islet i Soyföeställie stå Eik Gullbso fö. H ä också självkl i smmhet, tycke Sve-Eic. Lik självkl som Soy v fö Flusåspke kske. Åtmistoe om m få to e Sve-Eik, me käd som Swicky, me bkom Flusåspkes sto stutbud. Soy stöde Flus väldit mycket, i och med ho lld åteväde hit och sjö fö si to publik. Och j to ho tyckte mycket om v hä, beä Swicky Ktz som b h fi mie v Soy Hedeb. UNG ORKESTER Okeste bestå, utöve Sve själv, v två u musike; bsiste kto Tueåd, som ick ut musikhöskol så set som fö våe, och tumsle Ludwi Dhlbe. De ä så u så ä m säe Soffi Popp så vet de ite vd m tl om, säe Sve-Eic. Det kske ite ll u läse ö helle, me vi k vslöj Soffi Popp ä e Aö: Eiksbes IF i smbete med SDF Ludby Sve-Eic Dhlbe, Soys ckompjtö eom åe. Foto: Lisebe v Soys kädste och mest sväi låt, vs text, mist st, h e tydli öteboskktä öve si. LYCKAT RESULTAT I okeste iå lltså Sve-Eics so Ludwi som bld t spelt med bde Iteol Noise Cospicy, Teddybes och med de ite helt okäde öteboe Håk Hellstöm (som på si seste pl fkskt sjue om Ste-Åke Cedehök, Soys städie vpede på ötebosscee). Syftet med showe ä lyft fm Soy, och fmföllt ll de låt ho bukde sju, och vi tycke esulttet blev b, säe Sve-Eic. SLUT EFTER FLUNSAN Efte Flusåsspelie skis ste ie och åteå ll si övi musiklisk smmh. Ludwi bo i Pis ll vds och Sve-Eic ä ld öve h få se hoom me ä vlit ude e peiod. Lite ooli v Sve-Eic dock i böj efte h tit med si ee so i uppsäie. Me oj vd b h v, beömme Sve. Det fukde lltså som det jode mell Sve-Eic och Soy. käde vd så väl, så vi epetede säll, beä Sve om smbetet med jzzsåesk med de vm öste. M k lite skämtsmt sä ho kompde mi. J kude spel äst vd som helst och ho sjö ädå b. Det fs e väldit tyhet oss emell, beä Sve-Eic. EN RÖST SOM LEVER KVAR Soy, do de 5 pil 2001, b e måd efte si 70-åsd, me hees öst och äi komme föhoppisvis lld lev kv hos publike. Ni som så hee ä det bev si och i som ösk i jot det: Välkom ll Flus och upplev å v Soys bäst låt i sällskp med hees musikliske själsfäde Sve- Eic Dhlbe och mäde v musikväe, både på och fmfö scee. Jzzsåesk Soy Hedeb skulle fyllt 80 å i å. Foto: Pe Ge Hemsso SONYA HEDENBRATT Soy Hedeb föddes 4 ms 1931 på Fjällt 16 i Msthuet. Ho v e v de fämst svesk jzzsåesko. Ho spelde äve evy med de ä och v dessutom skådespelesk med e fletl seiös olle i bet. Bld t medvekde ho i Im Bems film Fy och Alexde (-82) och i fle TV-podukoe, bld t Jubel i buske och Låt hjätt v me llsmms med Ste-Åke Cedehök och Rulle Löve m fl. Soy fick dit jzze i blodet, fämst eom si älde bo, musike Öste Hedeb. Som 17-åi jode ho si föst scefmtädde på Kushll blev ho kod ll Götebos Dois Dy. Sed blev det Mlte Johsos okeste i Ae Doméus lockde hee ll Nle i Stockholm. Soy åteväde sed ll hemstde och föblev de toe ude este v si liv. Ho åtekom dock ll Stockholm fö ästspel. Bld t i Hsse och Tes evy Gö Hud på Gö Lud Ho medvekde bld t i TV-seie Mo ifte si. Ude 1980-tlet v ho pomväd fö TV-seie som Soy med Y och Jzzmomo. Soy ifte si 1957 med Iem Boli. På 1990-tlet tuede ho med Sve- Eic Dhlbe. Soy så si själv ldi v åo sto skivst, däfö blev det lest mell skivo. Hees föst LP kom 1968 och hees föst ik jzzpl kom ite föä spelde ho i lbumet My best fieds och 1992 kom pl Mmm Blå med texte v vec Sudvll. Ho do si llbk få mpljuset 1999 och vtckdes v väe och kolleo med e sto hyllisföeställi på Loesbestete. (Käll: JUBILEUMSSKIVA LOTTAS UT I FLUNSAN I smbd med 80-åsjubiléet vs ut e CD-box med Soys di ispeli få De komme los ut och säljs i Flus ude Soykvälle de 9 uus. TOLEREDS BLOMMOR & PRESENTER - Hisies bäst pesetbuk h pesete fö ll åld! Må käd mäke! Hos oss hi du äve blommo fö ll llfälle! h växte i kuk och lös blommo. Fi budbukee och ks. 10% b på llt hos Toleeds blommo & pesete Gälle mot uppvisde v kupo t.o.m. 31 mj 2011 sommde på ludbys bibliotek och medbokoto Hisies bibliotek Ludby stdsdelshus, Wieselest 11 Telefo: Öppet: måd ll tosd kl fed kl löd (septembe ll pil) kl sommde Veck h Hisies bibliotek följde öppetde: måd, osd kl sd, tosd, fed kl " Älvstdes bibliotek Diole 6 Telefo: Öppet: måd, osd, tosd kl sd 12-19, fed kl sommde Älvstdes bibliotek h stät veck Veck 26, 27 och 32 stäe biblioteket kl 17 på sd. KyKbys bibliotek Kykbytoet Telefo: Öppet: måd och tosd kl sd och osd kl sommde Kykbys bibliotek h stät veck Upplev Dlsld BRÅLANDA VANDRARHEm Kltu, illkväll, b boede, yeovet, f. 150:-, miibuss KROPPEFJÄLL HOTELL SPA, vdislede, moosspå, vedeldd bstu, kultus, jcuzzi, ym Dlslds kvitete Häsue, älsfi, pddli, ävetysbo, kläi, fiske, tuvdi medbokotoet hjälpe di hi ä! På Medbokotoet k du få kommul ifomo och sevice.till oss k du fmfö di sypukte, klomål och öskemål. Öppet: måd ll fed kl 10-16, luchstät kl sommde Öppet efte öveeskommelse veck 26, 31 och 32 smt stät veck Stdsdelshusets ecepo veck 26-32: måd, osd kl sd, tosd, fed kl Adess Ludby stdsdelshus Wieselest 11 Telefo BALDERSNÄS Uikt tessboede i de vck pke. God mt, häli pomede, htvek, kostutst. HÅVERUD Hälit boede vid Dlslds kl e stekst få kvedukte. Restu. SPA. VITA SANDAR Skö bd, båthm, cykeluthyi, miiolf, teis, kotuthyi BUSS - åk fed 1 & 7 juli få Götebo od e emesm buss som läm på esp. ställe, ves 7.30 Boks Rekå-eso e-post

12 22 FLUNSÅSPARKEN 2011 stöde Flu stöde Flusåspkes veksmhet: stödje Flusåspkes veksmhet stöde Flusåspkes veksmhet: FAMILJEKVÄLL I FLUNSÅSPARKEN 24:e mj BEKVÄMA stöde Flusåspkes stöde Flusåspkes veksmhet: SKOR veksmhet: stöde Flusåspkes veks BEKVÄMA SKOR De 24:e mj bli e kväll fö hel fmilje komm e ll Flusåspke. Då vät ste Eik Lihm, Sölve Belud, Jöe Olusso och Teese Olsso Dell. HISINGENS RÖR & VVS BUTIK AB Di blomstebuk i BEKVÄMA SKOR Tiumf Glss fäe Oe = PMS 151 Röd = PMS 186 Gul = PMS 102 t båd mell oe pl och ul båd ed skll lld v vit. d vädde v lootype mot mök bkud sk e vit m yjs ut hel lootype. BEWE Sävedle v Götebo Blommo Cetle BEKVÄMA SKOR bild b HISINGENS RÖR Blommo & VVS BUTIK AB Di blomstebuk i Eik Lihm Blommo Cetle Di blomstebuk i v Götebo v Götebo Blommo Cetle Cetle Jöe Olusso Tel Tel Stöd Flusåspke du också bli medlem i Flusåspkes väe Eik Lihm böjde jobb som musike på held ed Det föst bdet sttde h i si födelseot Mlu Skitoes. H v ude 20 å med i ki blev h vld ll Åets Keybodist på Guldklvel i Mlu. H h u ee okeste och såe hete Sölve Belud. Sölve jämfös oft med Chiste Sjöe eftesom h också h e djup vm fylli öst. På epetoe fis må v låt som Eik spelde med ki. Geom åe h Eik Lihm spelt med e fletl okest utöve ki, bld t Bellsts, Pelles, Spotliht, Foto: Clo Budoe NORDSTAN Sommfi v Götebo Tel Tel Sölve Belud Di blomstebuk i BEKVÄMA SKOR Di blomstebuk i v Götebo Blommo Cetle Tel Flusåspkes väe ä e stödoiso som llsmms med SDN Ludby dive Flusåspke och de em som ods dä. Föeie bet itesivt fö ku ebjud Ludbybo, och må d få hel Götebo med omejd, HISINGENS RÖRmed Sveies fämst udehålle. Pke bjude skö dsft och hödsstude också på pesioäsds, schcktuei, dsfesvl, filuftsudstjäst och mycket t. Hjälp Flusåspkes väe behåll de uik sce levde! Det ö du eom besök Flusåspke, kffeseveie, pöv lyck i loeiet, bli stödjde medlem elle sä i e bid på postio Om du vill bli stödmedlem elle om du h å fåo eme och som llsmms med SDN Ludby Flusåspkes väeom ä e stödoiso HISINGENS RÖR kvitete i Flusåspke k duflusåspke i Swicky Ktz, Ludby stds-som ods dä. Föeie bet itesivt dive och de em delsfövlti, telefo: & VVS BUTIK AB ebjud Ludbybo, och må d få hel Götebo med omejd, fö ku skö dsft och hödsstude med Sveies fämst udehålle. Pke bjude också på pesioäsds, schcktuei, dsfesvl, filuftsudstjäst och mycket t. Hjälp Flusåspkes väe behåll de uik sce levde! Det ö besök Flusåspke, kffeseveie, pöv lyck i loeiet, HISINGENS RÖRdu eom bli stödjde HISINGENS medlem elle sä i e bid på postio Om RÖR & VVS BUTIK AB du vill bli stödmedlem elle om du h å fåo om eme och & VVS BUTIK AB kvitete i Flusåspke k du i Swicky Ktz, Ludby stdsflusåspkes väe delsfövlti, telefo: Stöd Flusåspke du också bli medlem i Flusåspkes väe HISINGENS RÖR & VVS BUTIK AB HISINGENS RÖR & VVS BUTIK AB Stöd Flusåspke du också bli medlem i HISINGENS RÖR Stöd Flusåspke du också bli medlem i Flusåspkes väe & VVS BUTIK AB Kotolled Bilvekstd Flusåspkes väe ä e stödoiso som llsmms med SDN Ludby dive Flusåspke och de em som ods dä. Föeie bet itesivt fö ku ebjud Ludbybo, och må d få hel Götebo med omejd, Flusåspkes väe ä e stödoiso som llsmms med SDN Ludby skö dsft och hödsstude med Sveies fämst udehålle. Pke bjude dive Flusåspke och de em som ods dä. Föeie bet itesivt också på pesioäsds, schcktuei, dsfesvl, filuftsudstjäst och mycket fö ku ebjud Ludbybo, och må d få hel Götebo med omejd, t. Hjälp Flusåspkes väe behåll de uik sce levde! Det ö skö dsft och hödsstude med Sveies fämst udehålle. Pke bjude du eom besök Flusåspke, kffeseveie, pöv lyck i loeiet, också på pesioäsds, schcktuei, dsfesvl, filuftsudstjäst och mycket bli stödjde medlem elle sä i e bid på postio Om t. Hjälp Flusåspkes väe behåll de uik sce levde! Det ö du vill bli stödmedlem elle om du h å fåo om eme och kvitete i Flusåspke k du i Swicky Ktz, Ludby stdsdu eom besök Flusåspke, kffeseveie, pöv lyck i loeiet, Flusåspkes väe ä e stödoiso som llsmms med SDN Ludby delsfövlti, telefo: bli stödjde medlem elle sä i e bid på postio Om Stöd Flusåspke du också bli medlem i Flusåspkes väe Stöd Flusåspke du också bli medlem i Flusåspkes väei Flusåsp Stöd Flusåspke du också bli medlem Sveies ledde ffäscetum Götebo City 200 buke, vuhus, estue och kfée P-hus Nodst lld öppet, lld plts Öppet må fe 10 20, lö 10 18, sö Livs må-fe 08 21, lö 10 20, sö Gs pkei sö (j ov) m.odst.se Avvikelse k föekomm dive Flusåspke och de em som ods dä. Föeie bet itesivt Flusåspkesdu väe e stödoiso som med SDN Ludby och som llsm vill bliästödmedlem elle om Flusåspkes du hllsmms å fåo om ä eme väe e stödoiso fö ku ebjud Ludbybo, och må d få hel Götebo med omejd, kvitete Flusåspkesom k du i Swicky Ktz, Ludby stds- som ods dä dive Flusåspke och dei em ods dä. Föeie bet itesivt dive Flusåspke och de em skö dsft och hödsstude med Sveies fämst udehålle. Pke bjude delsfövlti, telefo:och d 90.ku fö ku ebjud Ludbybo, må få ebjud hel Götebo med omejd, fö Ludbybo, och må d få också på pesioäsds, schcktuei, dsfesvl, filuftsudstjäst och mycket skö dsft udehålle. Pke bjude sköfämst dsft och hödsstude med Sveies fämst t. Hjälp Flusåspkes väe behåll de uik sce levde! Det ö och hödsstude med Sveies ocksåi på pesioäsds, schcktuei, dsfesvl, filuftsudstjäst och mycket dsfesvl, också på pesioäsds, schcktuei, du eom besök Flusåspke, kffeseveie, pöv lyck loeiet, Hjälp Flusåspkes behåll de u t. Hjälp Flusåspkes väe behållt. de uik sce levde!väe Det ö Stöd Flusåspke du

13 FLUNSÅSPARKEN FLUNSÅSPARKEN 2011 PREMIÄRBESÖK FÖR SANNA PÅ FLUNSAN Bosse Clso ä kofeecie de 23 uus ä S Nielse komme ll Flusåspke. Ite helt otjmt. Det v i Bosse Clsos pom Elvkffet som S Nielse jode si ll föst TV-fmtädde vid io ås ålde. vit e lä plcei fö e som ill pt med publike. J hde e mikofo ståede bedvid tummo, som tu v. Me see släppte j musike och äde mi ykesliv åt de e stålfim som j jobbde med i 40 å, beä Bosse, med e leede. På 90-tlet, efte e läe uppehåll, do Toicsmedlemm iå si ml udomsbd ie. 23:e u Det v ä TV21 skulle lses i Helsibo Bld äste då mäktes bld t fotbollsspele Heik Lsso. lyssde på Ss ljudksse, och vi ide hees mmm fö det lät väldit b. J fstde fö öste, m höde diekt det v poffsit, säe Bosse. Sed dess h Bosse ite kut udå följ S ä ho fmtä i olik smmh. J mis mycket väl ä ho b v elv å och sjö Som e fåel på Svesktoppe. Bosse h fösökt övetl S å åe ho sk komm ll Flusåspke, e ställe som lld let Bosse vmt om hjätt. Ho h veklie velt ö de, och u ä det lltså ätlie ds, säe Bosse. Bosse böjde ite som kofeecie. Det v musike som föde upp hoom på scee. Pecis som Je Lucs (som också itevjus i de di) så v Bosse Sveies Rdios popbdstävli. Ået v 1965 och bdet hee Toics ået efte Toics, v Bjö Skifs upp Slmceepes smm tävli. Bosse v tummis i Toics. K ite GILLAR FLUNSAN OCH MOTORER Ude åes lopp h Bosse vit kofeecie på otli em, och spelt med Toics på lik må festlihete. Dessutom ä Bosse motoitessed och h jobbt som kofeecie ude å å fö speedwyklubbe Lejoe få Gislved. Klubbe som på see å tit fle SM-tecke. De mest miesväd stude i Bosses liv som kofeecie utspel si dock på e ite helt obekt plts. Flusåspke h e speciell plts fö mi. Nä A-Lis Eicso och Sick Klsso v hä, det v e misk kväll. J v impoed v de kude komm ihå ll texte. De v ju ml ed då. Och Lill-Bbs! Ho v med på e jippo utomhus. Det v svikllt, me ho köde jäet ädå, mis Bosse. E sto st som Bosse hde som äst, i Elvkffet, v S Jäel i och Oss hi du på KVILLE-TORGET Målis RmSmöåsbuke Blck & White Kosthdel Ldåe Kvlitet ll ä pis! Siw Eicks. Äve Sivd Bedoe och hs fu Mie hide ll Elvkffetstudio. Och Lo Sjöli, vå just u bäst kvili fotbollspele, sjö. Ho s då skulle e bli såesk elle fotbollsspele, beä Bosse. LYSSNA PÅ SVAREN E v Bosses specilitet ä h lld fösöke få ste beä. Lite fkt t j fm i, me ite llt fö mycket. J tycke m k tpp det yfik då. M epesete de som sie i publike och m sk ite själv beä llt i fövä. Det bli me liv i itevju på det viset, säe Bosse. E t åd ll de som sk itevju åo ä lyss på sve m få. Om m ed i bestämt si fö äst få så k m miss e b följdfå, säe Bosse. Och bekt si med itevjupesoe i m sk i på sce. M bye upp e litet fötoede på kot d som m sed h y v på scee, me Bosse Clso. Foto: Colie Roosmk A-Lis Eicso som äms i texte, do ude betet med de di. Ho blev 97 å (14 sep p 2011) Välkomme i! NIKLAS ANDERSSON GÖR KÄRT ÅTERBESÖK Nikls Adesso fylle Flusåspke så o som vje å. Seste ået h h tit det sk lut, ädå få m o sä h h få e del jot. te, mist 50 pesoe. E hyfst kompbd som få de sy eme lyft. K äst ite föstå det st, få yp mi i me, säe Nikls. Mlmösymfoike ä med på å v spåe. ö å låt med b å få istumet också fö få lite vio; Då ä det b jzzpiiste Jokim Klsso och j, och Toe Noum och Chloe Peelli, mi dueptes. J h bld t spelt mi ee föeställi i fojé på Götebosope. Och så h j medvekt på Dlhlls fyvekeikoset och jot e y skiv, som komme i mj. Det ä låt j vuxit upp med, e bldi v 80-tlslåt; Rickd Mx, Michel Jckso med fle, bldt med klssike som Smile och Moo ive i em v Sve Fidolfsso, D Ewmk och Ades Belud. Ulf Wkeius, e v Sveies bäst itiste, v med i okeste. Pl spelde Nikls i med od hjälp v Lsse Nilsso få Nileto studio i Kålleed som pckde i si utusti och åkte ll Mlmö dä Nikls y skiv Feeli speldes i llsmms med Mlmösymfoike. Det v ftsskt! Full symfoiokes- Gjode som Shiley Nikls h dessutom skfft si e y fidsitesse. J köpte huset i juli och h pecis böjt iv e plstfsde, och e äst mitöt hus kom fm. Riv ut llt med e å, s kompis ll mi. Sed bli det ite v, och det v e b åd. J ä ju få ldet, Bollebyd, och vill ä bo lite äme tue. J h tivts väldit b äve i Stockholms iestd, me mi kompis och kolle Shiley Clmp bo också hä i Eskede, så j flyde hit och det käs helä. Det komme käs helä ä Nikls ive v å låt på Flusåspkes sce också, v så säk. 30:e u Foto: Ki Töblom HÄR HAR NI KUNNAT SE NIKLAS GENOM ÅREN Nikls Adesso utbilddes vid musikteteskol i Bjäum och Blekdemies teåi musiklstutbildi i Götebo. H ä bl.. käd få musikle West Side Stoy (Mlmö -97), Miss Sio (Stockholm -98), Kis få Duvemål i Stockholm -99, Miss Sio i Lodo -99, Les Misébles, Lodo , The Phtom Of The Ope i Lodo -03 smt Miss Sio på GötebosOpe -05, Cts på Götebosope My Fi Ldy på Götebosope Smm å släppte h si debutpl. Nikls h bld t medvekt i TV-pom som Allså på Skse, Så sk det låt, Diiloo, Si-A-Lo, Doobidoo.. och Slo Blck & White Vå specilitet: Sydd bete Imi med syfi kto Alld od kost i le! Klipp u ose och få 10% b! ETABLERAD SEDAN 1938 Hisist Götebo Kvilletoet 18 Tel: Öppetde: Måd - fed 9-18 Löd 9-13 Sommde ude v Måd-Tosd 9-18 Fed 9-13 Löd Stät Välkom! Smöås Smöåståto Si Ldå Sllde Buffée Ptytllik Jultllik Bämet 9, Götebo (vid Kvilletoet) Tel el Hekulest Götebo Tel s.se e ww isi w.h Ny symskie få 1345:- Bämet Kvilletoet 12 Tel: Mob: % på e vlfi v Ej blomstebideie och beställi. Gälle tom HISINGENS RÖR Bäme.13, Semestestä v Slo Bellkikis Symskie fö ll! Sevice & ep v ll fbikt. Sto sotei v y och bet. Öppetde må-to 11:00-18:00 Fe 11:00-15:00 Löd 11:00-14:00 T med ose så e vi på Ludby Bevi Ludby på på ume... Ludby Bevi Bevi hete hete hete ume... ume... sed 1943 Hisies Bevisbyå Hel Väe Hem! Pesete & Blommo Fjällms Fjällms Bevi Bevi Hisist 25. Tel Hisist 25. Tel Hisist 25. Tel LUNDBY HÖGSBO VÄSTRA HÄRLANDA ÖSTRA LUNDBY LUNDBY HÖGSBO HÖGSBO VÄSTRA VÄSTRA HÄRLANDA HÄRLANDA ÖSTRA ÖSTRA No Deltväe 3, Tel Vd 7-18 Löd h llt du behöve iom väme & ve, bd & dusch, to & tväställ smt kök & tvästu.

14 26 FLUNSÅSPARKEN 2011 FLUNSÅSPARKEN TRION SOM SLOG FLUNSANS PUBLIKREKORD Bbo Svesso, Siw Mlmqvist och A-Louise Hsso äst Flusåspke de 30:e uus. E fmtädde som b måste ses! A det ä åot speciellt med Flusåspke tycke de flest som åo å vit dä och lysst på si fvoitst. Me äve ste själv ill Flus, ll och med de mest uede sceäv vi h i Sveie. Det ä lld väldit tivsmt i Flusåspke och det ä ju helt ftsskt så må mäisko komme ll Flus, och det ä s, säe Siw Mlmkvist som komme ll pke i sällskp med A-Louise Hsso och Bbo Lill- Bbs Svesso. Flusåspke h veklie e lldeles säskild plts i de hä supeuppes liv. De h besökt i stot se ved folkpk i hel Sveie, me de lummi due i Ludby, vek v må stes fvoställe. h ju publikekodet dä, så Flus ä veklie speciell fö oss. Fst fke vet om publike komme fö se oss de hä åe också, fude Siw. TRE AKTIVA MOGNA, TJEJER Me Siw behöve o ite v oolit fö de ske. Det ä väl se isk fö, elle äe st, chs det bli y publikekod i Flusåspke äve de hä åe. Det ä ju ite pecis åot iost ä dme som dyke upp. Det ä te välbevde dme och öste som fotfde h e mist st kv kiä. E de hålle de iå med e koshow i lide lokle och äst d stå de utomhus i ösk och d si de v hits, som i de hä showe döpt ll Te tjeje. Det ä ju två skild väld, ll det ye. Det bli kske lite me lössläppt och impoviset utomhus. Det ä lite läe ä det ä som på Flus, det bli lite ledie. Och de h lld e b okeste dä också, beömme Siw. TREVLIG PUBLIK ÖVERALLT ll m vet åot om de svesk publike så ä det åo v de hä dme m sk pt med. Ä publike möjlitvis me eseved i Nold och me fytli i Skåe? J tycke publike ä lik tevli övellt, säe Siw, me lläe: Fst det ä åt speciellt med öteboe. Och det ä på ikt j säe de. Det ä mysit v i Götebo. v på Loesbestete u i vå och publike v helt udeb, säe Siw. Su åt e v beömmet ll öteboe. Och de som Siw v på Loesbestete med, ä föstås A-Louise och Bbo. Te älskde ste som lyckts med koststycket äve bli e älskd tio. Nj, säe Siw lite vväjde, me sed ö ho e fösök fökl des populitet. Svet ä o vi eetlie ite ä h ju publikekodet dä, så Flus ä veklie speciell fö oss. Fst fke vet om publike komme fö se oss de hä åe också. så lik. Me vi komplee vd b, tycke j. pss b ihop helt ekelt, och så h vi ju så b låt llesmms, me Siw. Det h ho föstås ä i. De supetiss i dme k llsmms d upp otli svesktoppsfmå och listeo, både hä hemm och utomlds. Hu ö m då ä m välje låt ll e såd toppkväll? Kö exkt lik må låt v? Siw få dilemmt låt ekelt. välje de låt som vi vill h. h ju e säck ös u, och våt potpui på äst 25 (!) miute ä e mix v kob låt få oss ll te. BIG IN GERMANY Fö de som hädelsevis ite käde ll det så v Siw Mlmkvist e stot m i Tyskld. Pllellt med si svesk kiä påick de tysk dä ho v om möjlit äu stöe ä hä hemm. Och ä fotfde! Fö å å sed hde Siw e show i Tyskld llsmms med Povel Rmels ml kolle, osk Weche Myhe och de dsk såesk Gie Hæi, som äve ho ä e mml Sveiekädis. skulle v e måd i Beli. Det blev äst fy å! jode e solik succé, ity Siw. De ll föst åe Siw sjö i Tyskld v Det v i smbd med hees mostehit Auus. Ho sjö de på klocke tysk, ut ku spåket i ho åkte e. J kude väl sä te fse; Gute t, Ich liebe dich och Auf wiedesehe. Nä j lyssde på låt i eftehd iså j j sjö på äst felfi tysk ed få böj, beä Siw. Me Siw Mlmkvist to ite ödväditvis det h med hees musiklitet ö. All musiklisk mäisko j käe k ite häm spåk och dilekte. Så det k ite ebt beo på musiklitete, me Siw. Så det h väl med tl ö, det också. E v som Siw Mlmkvist besie i mäde, och ä del med si v. De som komme ll Flusåspke de 30 uus få ä v med och del på ll de lädje som Siw Mlmkvist fömedl. Tillsmms med Bbo och A- Louise, och ll de d tusetls mäisko som ä i Flusåspke de de. Bbo, Siw & A-Louise: HBC EN AV SVERIGES MEST UNDERBARA PARKER 30:e u Bbo Svesso, Siw Mlmqvist och A-Louise Hsso v ude våe på Fildstué. I de sveskspåki del v Fild ä svesk TV och svesk kultu i llmähet välbevkt v publike som häe med på det mest som säds på svesk TV. Nåot som Bbo, Siw och A-Louise mäkte v. Det v utsåld hus och ståede ovoe vt vi kom. Det kude ite v bäe, beä Bbo Lill-Bbs Svesso om tios seste succéfmtädde. Lik uppskde som Bbo, Siw och A-Louise ä i Fild, och Sveie föstås. Lik mycket vek såesko ill Flusåspke. Flus ä väldit speciell. Det ä e v de mest udeb pke vi h. De ä lummi och ibäddd. Det ä så vmt komm i dä. Det ä e udeb sce dä m få b kotkt med publike, som komme så ä, tycke Bbo och beskive Flusåspke så väl m skulle ku to ho v på plts just då. I TV 4-pommet Så mycket bäe jode Bbo, Pee, Plu, Septembe, Di Lev, Chiste Sdeli och Lsse Behe y vesioe v vds låt. De så ut h oföskämt olit ut det dä middsbodet och på sce. Det v lik kul som det så ut, och lik ot. J mlde och slo i äs och fick si med sollsöoe på. Det ö j ldi s, säe Bbo, om skd som sk v läkt ä det bli ds fö Flusåsspeli. Pommet dä Bbo sjue Så klt, e v Pees låt, v smdit A-Louise Hsos medvek i uppe vil pecis som fö Siw Mlmkvist och Bbo Lill-Bbs Svesso, på e d svesktoppsfmå, ll flest fö övit, med si 44 låt på list. Dessutom bid ho med si uppskde imitoe v käd kvio, vilket e showe e mist st omväxlde pom. Vå bedd ö vi komplee vd b. h så olik ske bjud på. J stå fö imitoe och Lill-Bbs e y publik. Nume komme b fm och op Så klt! ä de se mi. De spel de hä låt på discoteke. J fick just ed på Så mycket bäe-pl sålt te åe pl, lltså me ä exempl, och det ä ju jäekul, säe Bbo. Bbo och hees kolleo, Siw och A-Louise, h ll lyckts på ee hd och u äve llsmms. Bbo äk upp e del v oske ll fmå eom åe. mi ml hits, fle v dem ä fistämd viso, med Bbo och Siw h de sbbe låt. Så j tycke vi e publike så mycket iom fle olik omåde, säe A-Louise. De som ä ill A-Louises imitoe få jut äve de kväll. Showe ä uppdeld i två vdeli och A- Louise ö mist e umme i vje vdeli. Och ho h välj mell. J imite bld t Billy Holidy, Lis Ekdhl, Sh Lede, Mlee Dietich, Eth Ki, Biit Nilsso och Le Nym, säe A-Louise. Gemesmt fö dess dme ä de ll ä såesko. E del äve skådespele me ll h dessutom sjuit. h jot så må olik eje. All texte, musikle och tet vi jobbt med och ll tuff och mide tuff de vi å ieom, h lät oss msso, liksom ll ödmjukhet och espekt vi käe fö det hä jobbet. h också omivit oss med b textföfe, b eissöe och lld vit o med vlet v musikte, säe Bbo, som ofbt o vit i showbiz sed 1950-tlet, och vet vd ho pt om. Foto: Bet Pesso Vå bedd ö vi komplee vd b A-Louise h hft så må ummo (hete det ubb ä mä imite, så hete det väl ummo hä?). ss ö j ite läe, me j h väl hft uppemot 30 imitoe på list eom åe, to A-Lousie, som pecis som kolle Bbo v impoed v filäds sveiekuskpe. De käde ll llt om oss svesk. De käde fkskt ll me om svesk ste och polike ä vd de flest svesk ö. De h koll, lov A-Lousie. Och det ä pecis vd vi vå lov A-Lousie, Siw och Bbo h. Kom ll Flusåspke de 30 uus så få i se, och hö! Kotolled Bilvekstd

15 Fömedl Blommo öve hel välde Gmlestdsväe 40 tel Itoduospis 16995:- Fiebod 10 m2 Buk 250 m2 Gde 1750 m2 Pltjod 5 säck 100:- k! s lst e i e Sve i ud t s täll v vä E öbeluts t m s ö t s Göfb Nydl Alumiiumupp. Bod och 6 fåtölje :- Kesito Kostot Soff, 2 fåtölje, bod och fotpll :- Solsä Nydl Fis i svt, vit och silve od.pis 1.490:- 990:- h llt få klssisk svesk tämöble ll kostot v väldsklss Vleci :- od pis: :Modulsoff i bumeled kostot. K bys som du vill! Fåtölj, soff, div/pll,bod och dyo. Bubbelpool med sp Potbelt fmilje SPA fö sex pesoe. Kyp e i e vmt bubblde bd. SPA:et blåse upp si själv och ä lä istlle :- Muci Kostot Gå hösoff ikl. dyo och bod :Gmlestdsv. 40 Tel Leum Adesväe 74 Tel Öppet: vd löd söd

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Följ planeringen på Facebook! www.skmf.nu

Följ planeringen på Facebook! www.skmf.nu K t P o m I b j u d Sveies Kt- & Mätistekisk Föei Följ pleie på Fcebook! www.skmf.u JÄNSTER RIKSTÄCKANDE KVALITÉ TILLGÄNGLIGHET KUN- SUPPORT SERVICE e v o R e m K 0 V1 e l b m i T E-HANDEL UTHYRNING PRODUKTER

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

TEMA Välkommen till Linköping GULDKORN GYMGUIDE. Vi har testat de bästa gymmen. ipikuré visar dig Linköpings smultronställen

TEMA Välkommen till Linköping GULDKORN GYMGUIDE. Vi har testat de bästa gymmen. ipikuré visar dig Linköpings smultronställen N 1 oktobe 2008 i d u s t i e l l e k o o m i TEMA Välkomme till Liköpi GYMGUIDE Vi h testt de bäst ymme GULDKORN ipikué vis di Liköpis smultoställe ipikué 1 lumiutskottet boktips bösuppe föei i-s schem

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB Potöljtyig Pleig Kot om På Gudt 1997 ~30 tlld 3 omåde Pm 3 Pm 3 - Pm 3 -olie 4 ote Stockholm Götebog Lud Öteud/Sudvll Tjte, utbildig, licee och kukppodukte Äge och övlt pm3, decto tdd ö övltigtyig pm 3

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen.

Ditt nya drömboende finns här. I Nykvarn. 72 toppmoderna hyresrätter 1-4 rum och kök i kv. Karaffen. Ditt nya dömboende finns hä. I Nykvan. 72 toppmodena hyesätte 1-4 um och kök i kv. Kaaffen. Fötätning i centalt läge. Kaaffen bestå av två punkthus om sex våninga samt två tevånings vinkelhus, samtliga

Läs mer

FOTBOLLSCUP 2015. Ilanda IP 1-2 augusti 2015

FOTBOLLSCUP 2015. Ilanda IP 1-2 augusti 2015 OTBOLLSCUP 015 Ilanda IP 1- augusti 015 LEDARE 35:e upplagan av 10-åringarnas Cup Välkomna till Ilanda IP och Hertzöga BKs 35:e upplaga av 10-åringarnas Cup, en av Sveriges största cuper för 10-åringar.

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Programblad hösten 2013

Programblad hösten 2013 Sffnsops Teeföenin - En del v Rikseen - Pombld hösen 2013 4 sepembe Kick off med Minne Möck och Musikskoln 28 sepembe Tunévesionen v L vi 19 okobe Sponsoe: 16 sepembe Föeläsnin L vi 24 novembe Bob Dyln

Läs mer

Romeo och Julia. en musikör. Föräldrars dårskap. œ œ œ œ œ œ. œ œ nœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ# # œ. # œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. # œ. j œ.

Romeo och Julia. en musikör. Föräldrars dårskap. œ œ œ œ œ œ. œ œ nœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ# # œ. # œ œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ. # œ. j œ. Romeo och ulia e musikör Mäktigt q = 60 8 6 (istr) 8 6 / öräldrars dårskap 3 m Text och musik: Lasse ahlerg fritt efter William Shakespeare 7 S T B m ör - äld - rars dår -skap, mord och ve - der - gäll

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

DIAGONALISERING AV EN MATRIS

DIAGONALISERING AV EN MATRIS Armi Hlilovic: ETRA ÖVNINGAR Digoliserig v e mtris DIAGONALISERING AV EN MATRIS Defiitio ( Digoliserbr mtris ) Låt A vr e vdrtis mtris dvs e mtris v typ. Mtrise A är digoliserbr om det fis e iverterbr

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som

Geometriska summor. Aritmetiska summor. Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som. Geometriska talföljder kallar vi talföljder som Aritmetiska summor Aritmetiska talföljder kallar vi talföljder som, 4, 6, 8, 10, 1, 14, 000, 1996, 199, 1988, 0.1, 0., 0.3, 0.4, för vilka differese mella på varadra följade tal kostat. Aritmetiska summor

Läs mer

Scener ur Mozarts liv

Scener ur Mozarts liv Alet Lotzng Scene u Mozats lv Aangemang Chstan Lunggen SATB + Pano calluna musk h Soan Alt Bas.. Scene u Mozats lv N 5 Scene u Mozats lv Vän - ska Vän - ska Vän - ska.. n kä - lek kan # kä - lek kan kä

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25

Linköping University Tentamen TEN1 vt 2011 Kurs TMMV09 Johan Hedbrant 2011-05-25 Liköpig Uiversity etame EN vt 0 Joha edbrat 0-05-5 eoridel. I kg helt torr ved fis eligt e valig formel 9. MJ eergi. Om dea mägd ved ligger i fukt lagom läge väger de kg, där hälfte av vikte är fukt. Om

Läs mer

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer!

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer! ÖPPETTIDE UNDE JUBILEUMSVECKAN BILFÖSÄLNING: MÅN-FE 09.00-18.00, LÖ 10.00-15.00, SÖN 11.00-15.00. VEKSTAD: MÅN-FE 07.00-17.00. T K O 9 1 13- A K C E V S M JUBILEU Å 0 5 A T O Y TO IGE. I S VE FI A VI MED.

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

Gisledagarna 2009. 29-31 maj

Gisledagarna 2009. 29-31 maj 29-31 maj Caroline af Ugglas Jessica Andersson Johan Becker från star pilots Mats Ronander Micke Rickfors Simon Norrsveden Zillah & Totte Molly Sandén - Full fart i Gislaved - Alla är hemma Snart är det

Läs mer

===================================================

=================================================== min Halilovic: EXTR ÖVNINGR 1 av 8 vstånsbeäkning VSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERT KOORDINTSYSTEM ) vstånet mellan två punkte Låt = ( x1, och B = ( x, y, z) vaa två punkte i ummet

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

En ovanligt fantastisk adress.

En ovanligt fantastisk adress. S a n n e g å r d e n residens - En ovanligt fantastisk adress. Som på Manhattan fast hemma i Göteborg. Bilden är en illustration. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. En vacker fasad på en

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver

Hur månfa indianer...? och andra gåtor Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Att arbeta med gåtor. Lek med ord och bokstäver Lärarmaterial sida 1 Författare: Keld Peterse Vad hadlar boke om? Här får ma täka till! Ka du lösa gåtora? Mål frå Lgr 11: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att apassa läsige efter

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor

Nyheter 2015. Organisation. Hur vi tränar. Rekrytering. Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning. Tävlingar. Ekonomi/Övriga frågor Välkom mna till juniorsäson ngen 2015! UNDERRUBRIK Agenda föräldramöte Nyheter 2015 Organisation Hur vi tränar Rekrytering Rekrytering föräldrar/ledare. Kiosklista! Utbildning Tävlingar Ekonomi/Övriga

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

Prästkragen. 8 kyrkor och mer. Läsvärda blad från Klippans Pastorat Nr 2, 2014. Vår vägkyrka är öppen för alla. Vill du konfirmera dig?

Prästkragen. 8 kyrkor och mer. Läsvärda blad från Klippans Pastorat Nr 2, 2014. Vår vägkyrka är öppen för alla. Vill du konfirmera dig? Pästkage Läsväda blad få Klippas Pastoat N 2, 2014 Vå väg ä öppe fö alla Det ya amet på våt pastoatblad bli Pästkage - läsväda blad få Klippas pastoat. Läs me i Peillas bubbla.. Vill du kofimea dig? bjude

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer!

KAMPANJRÄNTA TAKBOX 50% RABATT MOTORVÄRMARKIT 20% RABATT KAMPANJPRIS PÅ VINTERDÄCK 1 ÅRS FRI FÖRSÄKRING. Här kan du läsa om... ...plus mycket mer! ÖPPETTIDE UNDE JUBILEUMSVECKAN BILFÖSÄLNING: MÅN-FE 09.00-18.00, LÖ 10.00-14.00, SÖN 11.00-15.00. VEKSTAD: MÅN-FE 07.00-16. 30 T K O 9 1 13- A K C E V S M JUBILEU Å 0 5 A T O Y TO IGE. I S VE FI A VI MED.

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer