Näringsministern och förhållandet till facket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Näringsministern och förhållandet till facket"

Transkript

1 Näringsministern och förhållandet till facket Sammanställning gjord av Sverker Lindström,

2 Annie Lööf, tidigare Annie Johansson, 28, utsågs till näringsminister i regeringen Reinfeldt den 29 september Den 23 september 2011 vid Centerpartiets stämma i Åre valdes hon till partiets ordförande. Annie Lööf invaldes i riksdagen i valet 2006 med personröster, 13,28 procent, och tog centerpartiets riksdagsplats i sin valkrets i Småland i stället för Margareta Andersson som stod först på valsedeln. Lööf omvaldes När riksdagsarbetet inleddes hösten 2006 var hon 23 år. Redan från början samverkade hon ofta med Fredrick Federley. De samverkade i Centerns ungdomsförbund till Han var ordförande och hon första vice ordförande. De hade deltagit i tankesmedjan Timbros kurser och verksamhet samt var nära knutna till den av Timbro finansierade tankesmedjan Captus. Hon uppmanar sina vänner att söka till Timbros utbildning Stureakademin. De startade en liberal grupp i riksdagen. I riksdagen från 2006 och till september 2011 var hennes huvudfrågor i motioner förändringar av arbetsmarknaden, införandet av platt skatt och åtgärder för bättre stöd till framförallt unga företagare. Hon krävde också att Sverige skulle söka medlemskap i Nato. Motionsinitiativ i riksdagen i huvudfrågorna Inlämnade motioner under allmänna motionstiden med nya rubriker och i sammanfattning. I källangivelsen finns motionens rubrik. F-skattsedel vid födseln Sverige behöver fler företag och flera växande företag. Det ska vara lika naturligt att vara anställd som företagare. För att visa på en välvilja till företagare bör en F-skattsedel erhållas vid födseln. Pekar i motionen på att Ung förtagsamhet fyller en viktig funktion i dagens skola. Motion 2006/07: N245 Ungt företagande Platt skatt - (tillsammans med Federley) Bort med den progressiva inkomstskatten. Inför ett system med samma skattesatts för alla, sk platt skatt. Ta bort värnskatten. Inför en enda momssats. Sänk bolagsskatten och ta bort särreglerna för småföretagare. Motion 2006/07: Sk288 Privata socialförsäkringar för företagare Föreslår bättre villkor i socialförsäkringarna för företagare. Och att: De företagare som så önskar ska ges möjlighet till en så kallad opt-out-lösning, vilket ger företagare möjlighet att välja bort socialförsäkringarna (föräldra- arbetslöshets- och sjukförsäkring) och i stället välja privata lösningar. Motion 2007/98: Sf239 Företagare och trygghetssystemen 2

3 Arbetsrätt Motion : A401 (tillsammans med Federley) Här följer motioner om arbetsmarknaden och arbetsrätten. Med motionernas rubrik och källangivelse i rubrikraden. Ge arbetsmarknadens parter det fulla ansvaret för den svenska arbetsrätten. Avskaffa lagen om anställningsskydd, LAS. Erkänn den negativa föreningsrätten. Den svenska modellen med stor maktförskjutning till LO-förbunden har gått överstyr. Idag tappar fackförbunden allt fler medlemmar och kritiken mot tvångsanslutningar till kollektivavtalen hårdnar. Väljer man att inte vara fackligt ansluten utan tecknar ett eget avtal med sin arbetsgivare med bättre villkor, där både arbetsgivare och arbetstagare är nöjda, är det inte rätt att ett fackförbund utsätter min arbetsplats för blockad. Den svenska modellen Motion 2009/10: A219 Återupprätta den svenska modellen. Avskaffa lagen om anställningsskydd (LAS). I ett första steg avskaffa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd. Med att återupprätta den svenska modellen avses att lagarna på arbetsmarknaden inte ska finnas kvar utan att t ex anställningsreglerna i LAS ska bort och ska ersättas av starka och goda avtal mellan arbetsmarknadens parter. Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd är både föråldrade, diskriminerande och tillväxthämmande. Turordningsreglerna måste avskaffas. Ett borttagande av turordningsreglerna skulle göra att Sverige får en ungdomsarbetslöshet som motsvarar andra länders. Idag får en ung människa per automatik ett rött utvisningskort vid uppsägningar. Den svenska arbetsrätten Motion 2010/11: A259 (lämnad ) Avskaffa lagen om anställningsskydd I ett första steg avskaffa turordningsreglerna. Ett borttagande av turordningsreglerna skulle göra att Sverige blir mer rättvist. 3

4 Centerpartiets politik från och med centerstämman i Åre, september 2011 Källa: Informationsmaterial byggt på stämmobeslut. centerpartiet.se Konkreta förslag som berör förhållandet på arbetsmarknaden Turordningsreglerna i LAS ska ha kompetens som bedömningsgrund, inte anställningstid. Ekonomiska frizoner ska införas, så kallade nystartszoner. Arbetsrätten ska decentraliseras. I ökad utsträckning behöver företaget kunna komma överens direkt med medarbetarna, utan hinder av lagstiftning och centrala kollektivavtal. Det är stora fördelar med politiskt obundna fackföreningar med lokal förankring. Den höga ungdomsarbetslösheten är ett strukturellt problem. Flexiblare arbetsrätt turordningsreglerna bevarar gamla strukturer och leder till svårigheter för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Turordningsreglerna ska ha kompetens som bedömningsgrund inte anställningstid. Lägre lönekostnader. Om kostnaden för att anställa minskar kommer fler företag ha råd att anställa en till person. Centerpartiet vill därför sänka arbetsgivaravgifterna och att det ska bli möjligt med lägre ingångslöner. LAS ska ge möjlighet för personer under 26 år att ingå frivilliga ungdomsavtal med arbetsgivare under maximalt två år. Kommentar Lägger man ihop Annie Lööfs olika artiklar och uttalanden med partiets fastställda politik framträder några tydliga mönster. Med turordningsreglerna avses att de ska bort ur LAS helt eller möjligen ändras. Annie Lööf vill ta bort LAS helt. Parterna ska ta hand om frågorna. Ekonomiska frizoner ska finnas i bostadsområden med hög arbetslöshet och ska tillåta andra regler än i övriga landet. Centerpartiet vill ha bort de centrala fackens rätt, läs LOs att teckna kollektivavtal, de ska bara tillåtas på lokal nivå. Arbetsmarknadslagstiftningen ska också bort. Lägre ingångslöner ska införas. Hur det ska ske mörkas, kanske tänker man sig lagstiftning. Ungdomar ska ges möjlighet att träffa egna avtal med arbetsgivare vilket betyder att kollektivavtal om ungdomslöner och anställningsvillkor måste förbjudas i lag. 4

5 Annie Lööfs, tidigare Annie Johanssons uttalanden, På sin blogg skrev hon den 21 juni 2005: CUF vill avskaffa de centrala kollektivavtalen Attacken var riktad mot LO-facken. Förslaget innebar att avskaffa centrala kollektivavtal, att endast tillåta lokala fackföreningar och starkt lokala avtal. Normen på den svenska arbetamarknaden ska vara starka, lokala, organiserade fackföreningar där avtalsfrihet råder. Dagen innan, den 20 juni skrev hon om en aktion på Centerpartiets pågående partistämma. Hon hade yrkat på en text med innehållet: Centerpartiet vill därför avskaffa kollektivavtalen och införa en mer kraftull arbetsrättslig lagstiftning. Hon skrev också: Det är dags att med nya ögon se på hur man kan skapa goda arbetsvillkor för arbetstagare och arbetsgivare utan centrala omfattande avtal Newsmill Några år senare 2009 uttalade hon kravet på sänkta ingångslöner med 25 procent i en artikel på Newsmill, daterad Hon presenterade sig som ungdomspolitisk talesperson för Centerpartiet och ordförande i processgruppen för Jobb och Utanförskap. Annie Lööfs skrev att nya lösningar behövs på grund av att ungdomsarbetslösheten är högre i Sverige än i de flesta jämförbara länder. Hon hävdade att det finns strukturella problem på svensk arbetsmarknad. Hon pekade på en mer liberal och flexiblare arbetsrätt och inga diskriminerande turordningsregler och om sänkta ingångslöner. I Centerpartiet vill vi därför införa en ny sorts avstampsjobb som gör det möjligt för dem som nyligen avslutat en utbildning att jobba för minst två tredjedelar av lönen under ett år. Luckra upp LAS så sjunker ungdomsarbetslösheten - Newsmill Det är helt uppenbart att vi måste se till att riva murarna för att unga ska komma in på arbetsmarknaden. I ett första steg vill Centerpartiet omarbeta LAS så att företag med 1-9 anställda helt undantas från reglerna om turordning. Vi vill på sikt helt överföra arbetsrätten till arbetsmarknadens parter och enskilda arbetstagare. Strukturer handlar om kostnader för att anställa. Med lägre ingångslöner kan unga också bättre hävda sig på arbetsmarknaden. 5

6 Jämförelse med krav före och efter statsrådsutnämningen UNT Las är uttjänt och ska bort När det gäller arbetsrätten vill vi se följande reformer: - stegvisa förändringar av LAS genom att proportonalitet införs i turordningsreglerna och att hela ansvaret för dem på sikt överförs till parterna. - företag med mellan en och nio anställda ska helt undantas från reglerna om turordning. - en möjlighet i LAS för personer under 26 år att ingå frivilliga ungdomsavtal med arbetsgivare under maximalt två år. UNT Arbetsrätten hinder för unga Ett problem är den föråldrade arbetsrätten, som motarbetar de unga. Höga kostander att anställa gör att den som behöver mer personal avstår. Mina första hundra dagar som näringsminister har gett några inspel som jag kommer att ta upp med mina kollegor i regeringen. Det är dags att vi samlas kring frågan och lyfter på alla stenar. Näringsministern lägger sig i avtalsrörelsen och lönebildningen I ett Eko-inslag i SR , kl rapporterades om ny statistik angående långtidsarbetslösheten Näringsminister Annie Lööf uttalade sig om frågar som rörde den pågående avtalsrörelsen. Näringsministern sade att hon i regeringens höstbudgetbehandling skulle agera för åtgärder mot långtidsarbetslösheten. Arbetsrätten ska ändras och ingångslönerna sänkas, var hennes budskap. Hon krävde att regeringen skulle lyssna mer på dessa förslag från Centerpartiet. Nytt krav på lönesänkning i TV-debatt SvT Aktuellt Ett nytt utspel från Centerpartiet gjordes den 22 mars. I en artikel på Newsmill skrev partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson Annika Qarlsson, riksdagsledamot och partistyrelseledamot och en högt betrodd person i partiledningen, att sänkt lön skapar fler jobb. Hon slog fast: En av orsakerna till den höga arbetslösheten är att ingångslönerna är höga. Jag tror att det behöver ner procent och i vissa branscher kan det handla om ännu lägre ingångslöner, sade hon senare i Ekot i SR. Näringsminister Annie Lööf gav sig på nytt in i den pågående avtalsrörelsen och fyllde i Aktuellt på och gav stöd till sänkningsförslaget i en debatt med Mikael Damberg, (s) samma dag. Hon sade att de lägre lönerna ger till resultat att det skapas flera jobb. Hon hänvisade till 6

7 sunt förnuft, internationella erfarenheter och statliga utredningar. I en artikel i Expressen dagen därpå, den 23 mars kommenterade Ella Niia, ordförande i Hotell- och restaurangfacket näringsministerns påståenden. Det finns ingen forskning eller empiri som stöder det här. Och vi har redan låga löner för ungdomar i vårt avtal, det har vi haft länge. En 18-åring tjänar kr på heltid. Så jag frågor mig hur långt man vill gå. Politikerna ska hålla sig borta från lönebildningen. Annie Lööf använde i debatten IF Metalls utbildningsavtal för unga som grund för sitt kav på sänkt lön med 25 procent. IF Metall till attack mot näringsministern Anders Ferbe, ordförande i IF Metall säger: Vi är motståndare till sänkta löner för unga. Lööf försöker krypa bakom vår rygg för att försvara en misslyckad politik. IF Metalls avtal innebär att det ska vara lön som vanligt när du arbetar. Sedan kan det vara en viss tid, när det krävs utbildning, där man går ner till 75 procent. Tilläggsfakta Förslaget från näringsministern och centerpartiet och fp att sänka ingångslönerna för unga riktar sig i första hand mot LO-förbund. På tjänstemannasidan har ingångslönerna inte alls samma normerande roll. I en utredning från Handelsanställdas förbund gjord av Stefan Carlén 2011 finns uppgifter om de låga lönerna för de yngsta i Hotell- och restaurangavtalet och i Detaljhandelsavtalet. Jusek, (Annie Lööfs fackförbund) rapporterade i Förbundsinfo nr 2: 2011 att ingångslönerna ökade under Ingångslönerna ökade med 800 kr motsvarande 3,5 procent. Ingångslönerna varierar mellan och för nyutexaminerade medlemmar. Dagens arbete på nätet, da.se har en artikel daterad 22 mars2012 med reaktioner från moderaterna och Svenskt Näringsliv m fl om lönesänkningsförslaget från näringsministern. 7

MÖDAN. Medlingsinstitutet

MÖDAN. Medlingsinstitutet R Ö F N Ö L MÖDAN g n n d i d e n l h r a l ära Medlingsinstitutet lön för mödan kapitelx 1 INLEDNING Om materialet Med häftet Lön för mödan vill Medlingsinstitutet ge gymnasieungdomar i alla utbildningsprogram

Läs mer

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner

Allians mot facket. Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner Allians mot facket Om högeralliansens nya strategi för svagare fack och sänkta löner - De som lever på bidrag eller är ovilliga att acceptera erbjudna arbeten ska göra detta väl medvetna om att ingen standard

Läs mer

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv Shadé Jalali Rapport November 2013 Ett anständigt liv Publicerat i december 2013 www.arenagruppen.se Saltmätargatan 22 113 59 Stockholm Telefon 08-52 25 74 41 info@arenagruppen.se FÖRORD För två, tre decennier

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Toppen på en isbergssallad

Toppen på en isbergssallad Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING...3 BAKGRUND...4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN...4 DEN SVENSKA

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, 2009 2 Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

johannes hylander: Släpp facket fritt! Då kan den svenska modellen räddas

johannes hylander: Släpp facket fritt! Då kan den svenska modellen räddas b e r t i l o h l i n i n s t i t u t e t s s k r i f t s e r i e # 1 8 johannes hylander: Släpp facket fritt! Då kan den svenska modellen räddas w w w. o h l i n i n s t i t u t e t. o r g bertil ohlininstitutet

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Januari 2015 Erik O. Thyselius 1. Inledning s. 3 1.2 Syfte s. 3 1.3 Metod och material s. 3 1.4 Avgränsning s. 3 2. Resultat

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf)

Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Sven Wimnell 060921: Alliansen vann valet 2006. Epoken Göran Persson är slut. (http://web.telia.com/~u86119283/omr36-39o.pdf) Innehåll 5 Strukturomvandlingar, arbetslöshet och ny politik. 5 I Sverige pågår

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Union busting i Sverige

Union busting i Sverige Union busting i Sverige Försvaga facket En rapport skriven på uppdrag av Elektrikerförbundet av: Sverker Lindström Försvaga facket ett mål även i Sverige? Union busting är ett begrepp hämtat från USA.

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer