Framgångsrik undervisning i helklass En specialanpassad föreläsning för LR på 1,5 timme. I mina tidigare föreläsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-03-25. Framgångsrik undervisning i helklass En specialanpassad föreläsning för LR på 1,5 timme. I mina tidigare föreläsningar"

Transkript

1 Framgångsrik undervisning i helklass En specialanpassad föreläsning för LR på 1,5 timme I mina tidigare föreläsningar Att handskas med besvärliga klasser och grupper Konstruktivt ledarskap i klassrummet utgå ifrån dina styrkor har jag talat om hur man skapar struktur och om ledarskap Boken Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan Fokus idag är att ta avstamp i struktur och ledarskap och gå in på vad man gör när man har strukturen och hur man kan situationsanpassa sitt ledarskap, samt hur man får eleverna att hänga med i under lektionerna. Föreläsningens upplägg och delar Del 1 - Framgångsfaktorer i undervisningen - Det viktiga ledarskapet - Elevunderlaget - Anpassa undervisningen efter elevunderlaget - Metoder för arbete i helklass Del 2 Den nya läroplanen ställer nya krav på både lärare och elever Del 3. Med bilder som stöd i undervisningen. För att få tillgång till åhörarkopior: för LR-medlemmar Gå in på föreläsningstiteln Framgångsrik undervisning i helklass och ange lösenordet: LR2014 1

2 Framgångsfaktorer i undervisningen Hattie med flera Formativ bedömning - Läraren ger feedback under processen, reflekterar även över sin egen roll, prövar och omprövar Trygg miljö i klassrummet och arbetsro Synligt ledarskap från rektor Synligt ledarskap från lärare Tydliga mål och förväntningar Lärarens tro på elevernas potential för lärande Läraren fokuserar på det väsentliga i undervisningen Läraren är relationsskapande Läraren har olika undervisningsstrategier och modeller för att nå elevernas lärarande. Lärare samarbetar med andra lärare Eleverna utvärderar sitt eget lärarande och får återkoppling. Det viktiga ledarskapet Några perspektiv Några begrepp: Tre olika fokus kring ansvar och ledarskap My business Your business : God s business Det är jag som måste vara en del av förändringen och ta mitt ansvar. Det är någon annans fel, problem eller ansvar. Om inte. Det ligger helt utanför min, vår eller andras makt/påverkan. Till exempel vädret, sjukdomar, diagnoser, m.m. Så är det!, jag har en så otur jämt! Hur ser det ut för dig? Var lägger du oftast fokus? 2

3 Två perspektiv Failure at school Fokus på eleven/föräldrar. Om de skärper till sig så Om jag inte hade så många som Eventuellt misslyckande är inte mitt/vårt ansvar. Passiv handling. Your business God s business Går inte att påverka Failure by school Fokus på skolan och vad skolan kan göra för att skapa förändring Eventuellt misslyckande är mitt/vårt ansvar. Aktiv handling. My business Går att påverka Fyra fack för framgång Kjell Enhager Metod Vi kan använda olika metoder. Det går att lära sig metoder/vägar Vi kan nå eleverna med olika metoder. Träna eleverna i dem. Mitt ansvar Mål Det behöver betyda någonting för mig/den som ska skapa förändringen. Om inte jag eller eleven har ett tydligt mål skapas ingen förändring. Möjligt Avgörande komponent. Om det egna ansvaret inte finns där så finns det ingen drivkraft. Ansvaret för resultatet ligger då på någon annan. Gäller både lärare och elever. Det gäller att skapa bilder av att det är möjligt att förändra. Det är vårt ansvar. Om det inte finns en bild/tanke om att det är möjligt går det inte att skapa förändring. Ansvaret för förändringen ligger då på Your/God s business. Vi lärare ska utöva ett pedagogiskt ledarskap Innefattar bland annat detta. Skapa struktur och trygghet för både individ och grupp Jobba med individ och grupp samtidigt Skapa en tro hos eleverna att de kan Möjliggöra utveckling Motivera eleverna Hjälpa dem att nå så långt som möjligt i skolans mål 3

4 Utgångsläget: Vanlig bild i många klasser och skolor: Många elever har en låg tilltro till sina egna förmågor Många elever har skolan som en social arena Stora klasser Låg arbetsro stökig miljö Elever med olika behov och diagnoser Bristande stöd från föräldrarna Mer och mer av undervisningen kommer framöver att bedrivas i helklass där läraren kommer få hantera fler elever som har stora individuella behov Det ställer krav på metoder både för individ och grupporienterad undervisning samt ett pedagogiskt ledarskap. Hur skapar man förutsättningar för undervisning i helklass? Utgångsläget är att ha en lektionsstruktur (Se mina tidigare föreläsningar och boken) Träna in att klassrummet är ett rum för lärande Eleverna ska uppleva att de tjänar på att följa det du säger, bestämmer. Inled lektioner med ritualer(start och avslutning) och rubriker som anger lektionens innehåll: Ha förtryckta rubriker som stödjer strukturen Exempel på förtryckta rubriker: Lektionstid: Lektionsinnehåll: Mål: Arbetssätt: Genomgång Enskilt arbete Grupparbete Avslutning 4

5 Olika modeller för undervisning i helklass Det finns för och nackdelar med alla modeller men man måste hitta modeller att organisera undervisningen efter. Skapa variation i undervisningen Individualiserad undervisning Grupporienterad undervisning Tematisk undervisning Eleverna arbetar självständigt med uppgifter Läraren har genomgångar sedan individuellt eller grupporienterat arbete. Organisera för undervisning i helklass Det är svårt att organisera undervisningen i en klass på 25 enskilda individer Undervisningen behöver både vara kollektiv- och individinriktad Analys av elevunderlaget behövs för att kunna undervisa i helklass Ledarskapet behöver riktas efter situation och behov Vad behöver olika elever i klassen för ledarskap och hjälp från mig som pedagog utifrån vad de hitintills visat? Kan och vill Kan men vill inte Kan inte men vill Kan inte och vill inte 5

6 Hitta eventuella bakomliggande orsakerna till de olika elevkategorierna Ofta handlar det om tidigare erfarenheter av liknande situationer Vi ser våra möjligheter efter vår erfarenheter. Den blir vår valda sanning. Det påverkar motivationen i klassrummet (Efter en tankemodell av Kjell Enhager) Våra erfarenheter av liknande situationer Hur vi betraktar våra möjligheter Vårt fokus Det vi säger till oss själva I det här fallet. Det går nog. Det har ju gått bra förut Vi ser våra möjligheter efter vår erfarenheter. Den blir vår valda sanning Det påverkar motivationen i klassrummet (Efter en tankemodell av Kjell Enhager) Våra erfarenheter av liknande situationer Hur vi betraktar våra möjligheter Vårt fokus Elever som tappar tron på sig själva som lärande elever får det ofta svårt med skolans ämnen. Skolan blir då lätt en social arena. Det vi säger till oss själva I det här fallet. Det kommer aldrig att gå. Det är ingen idé. 6

7 Hjälp eleverna att ändra sin valda sanning Träna dem i att sätta fokus på sina positiva erfarenheter i stället för de negativa. Hjälp eleverna att lyckas Skapa en tro på att det finns möjligheter. Det skapar en tro på att de kan. Du måste visa vägen som ledare i klassrummet och på skolan Undervisningen måste anpassas efter behov och situation Situationsanpassat ledarskap och ledarstrategi Kan och vill - Ett coachande ledarskap Kan inte men vill - Ett tränande ledarskap Kan men vill inte - Ett inspirations och motiverande ledarskap Kan inte och vill inte - Ett styrande ledarskap Tänk dina elever i färger Gröna elever: Gula elever: Röda elever: Elever som samarbetar med dig/ kan arbeta självständigt Elever som ännu inte har bestämt sig om de ska samarbeta/ kan delvis och med stöd arbeta självständigt Elever som har svårt att samarbeta både med dig och andra. Kommer oftast inte igång med självständigt arbete. Identifiera vilka du har i klassrummet (Ur föreläsningen Att handskas med besvärliga klasser och grupper ) 7

8 Skapa pedagogisk tid för de som behöver dig bäst Låt de gröna eleverna sitta tillsammans. Låt de gula eleverna sitta tillsammans. Låt de röda eleverna sitta tillsammans. De skapar ett mönster i klassen. De ser hur de gröna arbetar. De behöver din tid och hjälp för att lyckas i skolarbetet. Gula Gula Gröna Gula Röda (Ur föreläsningen Att handskas med besvärliga klasser och grupper ) Individ och grupporienterad undervisning samtidigt 1) Genomgång i helgrupp. 2) Styr sedan över till individnivå med stöd av gruppen eller av dig. 3) Rikta din energi på de som behöver dig mest. Den röda gruppen. Placeringen är inte efter kunskapsnivå utan efter hitintills uppvisad förmåga att kunna arbeta självständigt med angivna uppgifter. Det är en pedagogisk placering efter hur du som lärare behöver hjälpa eleverna i skolarbetet. Träna eleverna i att utvärdera sig själva Arbetsinsats Min Koncentration Max Min Max Klarade jag målet för lektionen Ja Nej Det här ska jag göra nästa gång 8

9 Låt eleverna beskriva och utvärdera lektionen Var den grön? Beskriv Var den gul? Beskriv Var den röd? Beskriv Hur bidrog du till lektionen som helhet? Hur tog du ditt ansvar för din och de andras rätt till undervisning? Samtalsmodeller Transaktionsanalys Under uppväxten skapas 3 olika JAG tillstånd i personligheten. F V B Föräldrajaget (Kritiska eller omhändertagande) Vuxenjaget (Tar eget ansvar) Barnjaget (Anpassade eller det spontana barnet) Den som i vuxen ålder använder för mycket av sitt föräldrajag kan ibland hamna i denna situation i sin roll som lärare Lärare Elev Har du inte jobbat klart med frågorna än? Det är inte första gången du pratar bort tiden! F V B F V B Men det är så svårt! Jag har dessutom ont i handen. Kan inte du skriva åt mig? Jo det kan jag väl göra! Då börjar vi med uppgift 1! Du är den bästa läraren jag har! 9

10 Använder man för mycket av sitt föräldrajag kan man ibland hamna i denna situation på sin arbetsplats gentemot kollegor och skolledning Kollega 1 Kollega 2 Rektorn är inte klok. Vet du vad han/hon gjorde nu? Någon borde säga ifrån! F V B F V B Nej men vad säger du? Jag ska omedelbart ta upp det med rektorn och med facket! Vad bra att du gör det. Du är så vältalig och bra på att argumentera! Ingen ska behöva må dåligt och få skäll! Den som i vuxen ålder använder för mycket av sitt föräldrajag kan ibland hamna i denna situation i sin roll i sitt förhållande Partner 1 Partner 2 Varför måste jag göra allt? Du bara latar dig hela tiden! Kan inte du laga maten någon gång? F V B F V B Men du vet ju att jag inte kan laga mat. Kommer du ihåg när jag lagade det där? Det är väl lika bra att jag lagar maten då! Du lagar så god mat. Säger du till när det är dags att äta? Ett sätt att få den andra att ta sitt eget ansvar 10

11 Minska konflikter med Giraffspråket (NVC) Mycket effektivt vid konflikthantering Bygger på 4 punkter 1) Vad du observerar ( Måste vara fritt från värderingar eller tolkningar) 2) Vilka behov som du har. 3) Vilka känslor du har eller fick. 4) Vad du önskar ska hända. Vad du vill att den andre ska göra, tänka på i framtiden. Viktigt att försöka identifiera den andres behov, känslor och önskningar för att nå framgång. Viktigt att lägga fram punkt 4 som en önskan och inte ett krav. Mkt användbart vid föräldrasamtal: Konkret beskrivning och ett önskemål Ur föreläsningen (Att handskas med besvärliga klasser och grupper ) Det räcker inte med struktur! Eleverna måste känna att de lyckas i skolarbetet för att strukturen ska hålla. Strukturen är inget självändamål utan finns där för att skapa förutsättningar för lärande. Din uppgift som lärare och ledare är att skapa en tro hos eleverna att de kan. De elever som tror att de inte kan ska få nya, positiva erfarenheter. Det kräver varierande metoder och att flera sinnen aktiveras. LPO 94 Kunskapskvaliteter fanns i olika nivåer i en hierarki. I betyg G-VG-MVG Till exempel Förstå Minnas Värdera Använda Tillämpa Skapa nytt Blooms taxamoni 11

12 LRG11/LGY11 Eleverna ska visa upp förmågor på alla nivåer i alla arbetsområden Minnas Förstå Tillämpa Använda Värdera Skapa nytt Den nya läroplanen beskriver förmågor som eleverna ska bedömas efter. Bedömningen ska baseras på hur väl eleven använder och visar upp sina förmågor. Eleven måste alltså visa upp förmågan. Läroplanens förmågor The Big 5 (Ett sätt att beskriva förmågorna på) Förmågor som finns beskrivna i alla ämnenas långsiktiga mål Eleverna har förmågorna och ska visa upp dem för att nå målen Rubriker enligt Big Five Analysförmåga Kommunikativ förmåga Metakognitiv förmåga Förmåga att hantera information Begreppslig förmåga (Göran Swanelid) Tips: Video på UR.se 12

13 Nivåer i tänkandet Abstrakt nivå Konkret nivå Konkret nivå Den nya läroplanen ställer krav på både elevernas tänkande och förmåga att uttrycka tänkandet A A E-nivån K K K K A-nivån 13

14 Bilder som stöd i undervisningen Hjälper eleverna att gå från konkret till abstrakt nivå Hjälper eleverna att hänga med i genomgångarna Hjälper eleverna att förstå begreppen Hjälper eleverna med stödstrukturer för tänkandet Tidsbesparande för dig som pedagog Planeringar i tankebilder. Spar planeringstid. Om man inte kan förklara något enkelt så har man inte heller riktigt förstått det på djupet Albert Einstein Bilder som stöd för tänkandet och för att föra fram budskap Undersökningar har visat att: Bilder skapar ökad minnesförmåga Är tidsbesparande Effektiv kommunikation. Ex. utrymningstavlor, exitskyltar. Skapar en visuell bild av begrepp: Ex. Tallriksmodellen. Skapar systematik. Ex. Tunnelbanekartor. Tar fram det osynliga Det som finns mellan raderna. Skapar en översiktsbild av till exempel ett skeende. 3 av 4 tänker i inre bilder (visuellt) En bild uppfattas gånger snabbare av hjärnan än text Vi lever i en allt mer visuell värld. En kombination av text och bild är en mycket effektiv kommunikation Eleverna möter oftast endast textbaserade läromedel Exempel historia Vad är feodalism? Feodalism innebär, enkelt utryckt, att samhället är format som en pyramid där alla styrs av ett tjänster- och gentjänsterförhållande. Det hela bygger på att någon (en kung) kontrollerar ett stort stycke jord, men inte har nog med män för att försvara det och inte nog med pengar för att avlöna soldater. Då förläner (lånar ut, egentligen) han en bit av området till en annan man som har en stridshäst, kanske flera, men ingen jord. Man nummer två kallas då vasall och har skyldighet att hjälpa man ett om det blir krig. I gengäld får vasallen alla inkomster från jorden och bönderna betalar sina skatter till honom. Vasallen kan sedan skaffa undervasaller så att det blir som ett enda pussel. I botten står bönderna som bör upp hela systemet ekonomiskt. För att de inte skall kunna försvinna är de livegna, d v s de är enligt lag tvungna att stanna på det gods där de är födda. Den klassiska feodalismen hör hemma i Frankrike, men feodala drag har funnits både här och där. Feodalväsendet i Europa överlevde sig självt. Det blev så många som hade lojaliteter än hit och än dit så det fungerade inte i tider när centralmakter etablerades. Det krävdes att det fanns en makt - kung eller annan - som kontrollerade hela området och tog in skatter. Dessutom var ju de livegna så missnöjda att de flera gånger gjorde uppror. 14

15 Elever behöver ofta stöd i bilder som förklarar skeenden och begrepp. Det behöver inte vara avancerade bilder utan bilder som stärker budskapet. Hjälper eleverna att se samband och visa eleverna hur du tänker. Visa upp din kunskapsresa. Kan man som lärare skriva ordet SOL kan man rita bilder på tavlan. Det är enkla former av ritande som hjälper eleverna att ta det kognitiva språnget. Från det konkreta till det abstrakta. Exempel Singular = 1 person eller sak Plural = 2 eller flera personer eller saker Förstärkningen med bilder skapar en koppling mellan det skrivna ordet och underlättar att göra det till ett begrepp, ett verktyg i tänkandet. Skapa bilder av begreppen i undervisningen. Utgå ifrån ditt ämne och de begrepp som finns där. Gör om dem till enkla bilder. Hur tänker du kring begreppet i ditt ämne? Hur ser din visuella minnesbild ut? Exempel på visuella grundsymboler Cirklar Visar helheter, harmoni, det som är innanför cirkeln hör ihop. Tillhör oss. Kan kombineras med flera cirklar för att hitta sambandspunkter Kan också användas för att avgränsa mot det som inte tillhör sammanhanget/ställs utanför Exempel Exempel nationalismen insamlande och utåtagerande Vi Dom Steg 1 Steg 2 15

16 Exempel på visuella grundsymboler Fyrkanter/block Visar avgränsningar och att det som tillhör lådan är ett block. Bra att använda vid förklaring och befästande av begrepp. Exempel Ordklasser Substantiv Adjektiv Verb Adverb Kan också användas för att visa hur saker/företeelser påverkar varandra, leder till någonting annat. Förstärk med pilar Exempel på visuella grundsymboler Pilar Hur någonting påverkar varandra Hänger ihop/leder till Kan även sättas ihop med ord. Exempel 1. Utflykt: Skola Busshållplats Museum Äta Uppgift i grupp Buss Skola Lektion Gå hem Exempel 2: 2:a världskriget: 1/ Tyskland Polen Kan leda till/utvecklas åt två håll. Betyda olika saker Andra symboler Någon säger något Tankar Hierarkisk bild Samt hur någonting påverkar/samverkar Gemensamma tankar i vår grupp/klass Tidslinje 16

17 Anpassa ljudnivån efter avståndet 100 meter En halvmeter Symboliska bilder för att förstärka ditt budskap Lite mer avancerat Med bilder som stöd i genomgången Exempel historia. Det feodala systemet och dess upplösning. Ett område i Europa e.kr. Borg Kyrka Åker Bönderna betalar skyddet med arbete och säd från sin egen åker. Skyddar byn By Åker Bönderna betalar 1/10 av sin skörd till kyrkan. Tionde Byteshandel Havet Med bilder som stöd i genomgången Samma by 1100 talet till 1352 Nytt element. En stad växer fram och en handelsplats. Borg kyrka Pengar By Stad med handel Åker Åker Byteshandel Bönderna får pengar för varor. Köper sig loss från skyldigheten att jobba på feodalherrens åker. Betalar skatt i stället. År 1352 Råttor med pestsmitta lämnar fartyget. Den stora döden kommer. Digerdöden. 17

18 Vad tror eleverna händer nu? Bilderna förstärker texter. Eleverna kan fundera själva, fundera i grupp, läsa i texten. Bilderna har skapat struktur i texten. Skapat intresse för det som står i texten. De kan anteckna vidare enligt samma metod. Hjälpa varandra i grupp. I början av lektioner - Ta gärna fram elever till tavlan och be de rita upp och ge en repetition till klassen innan ni går vidare. Utmärkt som anteckningsmetod för elever som har svårt att skriva. Passar alla årskurser! Undervisningsstrategier Analysmodeller hjälper till att strukturera tänkandet Orsaker Nuläge Konsekvenser Åtgärder Problem/ nuvarande situation Hinder Väg till mål Mål önskad situation 18

19 Exempel HK Laga pannkakor. Skriv ned hur man lagar pannkakor och vad man behöver för det. Aktör Ingredienser Material/hjälpmedel Recept Tillagningsmetod Målbild Pannkaka Låt eleverna diskutera igenom hur man lagar pannkakor och ge förslag på de olika delarna. Behöver man alltid använda vedertagna metoder? Varför är vissa metoder mer använda än andra? Hur fördelar de uppgifterna i matlagningsgruppen? Planera hur du använder whiteboarden Använd whiteboarden systematiskt för att visa upp en struktur i tänkandet. Det hjälper eleverna att systematisera och komma ihåg. Exempel språk: Olika hörn av tavlan när man berättar om olika ord. Etablera vad varje ordklass står för med bilder. Adjektiv Substantiv Verb Adverb 19

2014-02-06. Framgångsrik undervisning i helklass En specialanpassad föreläsning för LR på 1,5 timme. I mina tidigare föreläsningar

2014-02-06. Framgångsrik undervisning i helklass En specialanpassad föreläsning för LR på 1,5 timme. I mina tidigare föreläsningar Framgångsrik undervisning i helklass En specialanpassad föreläsning för LR på 1,5 timme www.stefanhertz.se I mina tidigare föreläsningar Att handskas med besvärliga klasser och grupper Konstruktivt ledarskap

Läs mer

Provloggar och föreläsningar

Provloggar och föreläsningar Mathias Hillin Rörläggarvägen 12 16833 Bromma mathias.hillin@sjolinsgymnasium.se Provloggar och föreläsningar Om att aktivera elevernas kognitiva och metakognitiva tänkande före, under och efter en föreläsning

Läs mer

Ledarskap i klassrummet

Ledarskap i klassrummet Ledarskap i klassrummet Örebro 2010-12-01 Pernilla Starck pernilla.starck@telia.com 2010-12-02 1 Hörnsten 2 I klassrummet Ledarskap i klassrummet Att utveckla kunskaper om och erfarenheter av ett ledarskap

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Matematiklyftet 2013/2014

Matematiklyftet 2013/2014 Matematiklyftet 2013/2014 Didaktiskt kontrakt Ruc 140522 AnnaLena Åberg 79 Matematiklärare 9 skolor? Elever 10 Rektorer 1 Förvaltningschef 2 Skolområdschefer 5 Matematikhandledare Hur ser ni på det didaktiska

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra?

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Från förmedling till förståelse

Från förmedling till förståelse Specialpedagogen presenterar: Från förmedling till förståelse Elevhälsans uppdrag Twitter: @ardbegmum! Facebook: Specialpedagogen Gången från anpassning till åtgärd En korkad specialpedagog Kognitiva

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Sverige under Gustav Vasa

Sverige under Gustav Vasa Sverige under Gustav Vasa Detta lektionsupplägg är planerat och genomfört av Daniel Feltborg. Upplägget är ett resultat av en praktiskt tillämpad uppgift i kursen Historiedidaktik då, nu och sedan, Malmö

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap i praktiken

Pedagogiskt ledarskap i praktiken Pedagogiskt ledarskap i praktiken -En möjlighet att förbättra elevernas resultat och skolans kvalité Aronsborg 2013-10-25 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 43 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idri

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson

Lång handledning. Jag läser om resor. Eva Eriksson Lång handledning Jag läser om resor Eva Eriksson 1 Handledning till Jag läser om resor Bakgrund I mitten av 90-talet arbetade jag med läsinlärning på träningsskolan, ett mycket roligt och stimulerande

Läs mer

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Bedömning för lärande Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Förmågor - Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera

Läs mer

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5

Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S. störst chans att uppleva The Big 5 NYHET! Utökad lärarhandledning: 70 100 sidor bedömningsmodell och lösningsförslag! SO S störst chans att uppleva The Big 5 2 En säker väg till kunskapsmålen Med SO-serien får du ett material som fokuserat

Läs mer

Vad skall en matematiklärare kunna? Översikt. Styrdokument. Styrdokument. Problemlösning

Vad skall en matematiklärare kunna? Översikt. Styrdokument. Styrdokument. Problemlösning Vad skall en matematiklärare kunna? Andreas Ryve Stockholms universitet och Mälardalens Högskola. Översikt 1. Vad skall en elev kunna? 2. Matematik genom problemlösning ett exempel. 3. Skapa matematiska

Läs mer

Kan utan tvekan säga att jag hade svårt för det här pusslet själv men med tiden så knäcker man koden och vet hur man skall lägga pusslet.

Kan utan tvekan säga att jag hade svårt för det här pusslet själv men med tiden så knäcker man koden och vet hur man skall lägga pusslet. Skapande skola Enligt grundskolans läroplan ska skolans elever fostras till medborgare som har en fri och kritisk analysförmåga. Skolans uppgift lär vara att förse dem med de kunskaper som de kan behöva.

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Ekvationer på film ger motivation

Ekvationer på film ger motivation tema Nya arbetssätt Häggviksskolan, Sollentuna Ekvationer på film ger motivation När matteläraren Ove Engström fick en ny sjua förra hösten var han bekymrad över deras mattekunskaper. Det är han inte längre.

Läs mer

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Dokumentnamn Yttande Datum 2011-05-15 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Initialt fördes ett samtal mellan PwC och produktionschef Peter Björebo

Läs mer

SL, Lpo. Internationell nivå. Nationell nivå. Skolverket & Myndigheten. Kommunfullmäktige. Central kommunal nivå. Skolplanen.

SL, Lpo. Internationell nivå. Nationell nivå. Skolverket & Myndigheten. Kommunfullmäktige. Central kommunal nivå. Skolplanen. Internationell nivå Nationell nivå SL, Lpo KL Skolverket & Myndigheten Central kommunal nivå Kommunfullmäktige Styrelse/nämnd Skolplanen Lokal skolnivå Rektor Elever Föräldrar Personal Fackliga org Underström

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG?

EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? EN NY VERKLIGHET MED NYA UTMANINGAR - FÅR VI HJÄLP AV DIGITALA VERKTYG? Bildspel: www.steinberg.se www.facebook.com/ johnsteinberg1 www.kvartssamtal.se JOHN STEINBERG JOHN STEINBERG USA, bosatt i Sverige

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Boken om SO 1 3. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras. Boken om SO 1 3 Boken om SO 1 3 är elevernas första grundbok i geografi, samhällskunskap, historia och religion. Provlektion: Om demokrati och hur möten, till exempel klassråd, genomförs och organiseras.

Läs mer

Åhörarkopia till Eva Thors föreläsning ABC för vuxna

Åhörarkopia till Eva Thors föreläsning ABC för vuxna Åhörarkopia till Eva Thors föreläsning ABC för vuxna Här nedan följer några citat ur kurslitteratur i specialpedagogik kopplade till delar av den undervisningsmetod som presenteras i föreläsningen. Läsning

Läs mer

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg.

Det sitter inte i viljan. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. Det sitter inte i viljan Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och pedagogiska verktyg. För att kunna stödja personer med neuropsykiatriska funktionshinder i vardag, studier och yrkesliv behöver vi

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet.

Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket, lyft tänkandet. Genrearbete genom cirkelmodellen Tina Krantz Piret Gustavsson Rihvk Språk i alla ämnen Mdh 141202 Bakgrund Vi har deltagit i kommunens studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt utifrån Gibbons Lyft språket,

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu

Bosse Larsson, www.tankvidare.nu 2010-09-27 Framgångsrik skola! Bosse Lårsson Åhörarkopior Föreläsning /workshop 23/9 2010 Feedback (mindset) 16:16 (habits of mind) och kreativt tänkande Bosse Larsson Tänk vidare.nu tänkvidare.nu 1. Vem

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte

Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte Systematiskt förbättringsarbete mer konkret än så här blir det inte En mycket konkret modell för systematiskt förbättringsarbete i undervisningsprocessen. Modellen hjälper dig som rektor med det som ofta

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Kvantifierade resultatindikatorer Performance Indicators

Kvantifierade resultatindikatorer Performance Indicators Skollagen Varje skola ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Från kvalitetsredovisning till kvalitetsarbete som ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Anna Rosén Förstelärare 2013-2016. Lärande organisation för ökad måluppfyllelse i gröna miljöer

Anna Rosén Förstelärare 2013-2016. Lärande organisation för ökad måluppfyllelse i gröna miljöer Anna Rosén Förstelärare 2013-2016 Lärande organisation för ökad måluppfyllelse i gröna miljöer Gröna miljöer Grön miljö på Tenhults naturbruksgymnasium är en miljö som har anknytning till examensmål för

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=?

Hanna Melin Nilstein. Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Hanna Melin Nilstein Lokal pedagogisk plan för verklighetsbaserad och praktisk matematik Årskurs 3 1+1=? Lpp (Lokal pedagogisk plan) för verklighetsbaserad och praktisk matematik Bakgrund och beskrivning

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

Coachning. Utbildare/coach Michael Ostrelius. MindTools Håller vad du lovar

Coachning. Utbildare/coach Michael Ostrelius. MindTools Håller vad du lovar Coachning Utbildare/coach Michael Ostrelius MindTools Håller vad du lovar Innehåll Din personliga meritlista 3 Vad är Coaching 4 Coachning = att fråga sig fram 5 Övning GROW 6 Att forma en diskussion till

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA PRODUCERAD I SAMARBETE MED JANSSEN-CILAG AB. www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA Janssen-Cilag AB, Box 7073, SE-192 07 Sollentuna. Tel 08-626 50 00. Fax 08-626 51 00. www.janssen-cilag.se

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

BFL- lärträff den 23 september 2013

BFL- lärträff den 23 september 2013 BFL- lärträff den 23 september 2013 Grupp 1 Vad är formativ respektive summativ bedömning för dig? Vi går laget runt och berättar. Vi reflekterar över vad uppgiften gett oss. Vi konstaterar att alla har

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Lokal pedagogisk planering Matematik år 2 Syfte Undervisningen i matematikämnet ska syfta till att eleverna ska utveckla kunskaper om matematik och visa intresse och tilltro till sin förmåga att använda

Läs mer

Bedömning. Formativ bedömning - en väg till bättre lärande. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Visible teaching - visible learning

Bedömning. Formativ bedömning - en väg till bättre lärande. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Visible teaching - visible learning Formativ bedömning - en väg till bättre lärande Inger Ridderlind Stina Hallén www.prim-gruppen.se Bedömning Bedömning av kunskap - summativ Bedömning för kunskap - formativ Från att mäta kunskap till pedagogisk

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap

2013-06-17. Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap 2013-06-17 Aktionsforskning ur ett anglosaxiskt och ett nordiskt perspektiv med exempel på transformering från lärande till ledarskap Karin Rönnerman LiA, 30 maj, 2013 Aktionsforskning: Sker i samarbete

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

VÄLMÅENDE GER RESULTAT

VÄLMÅENDE GER RESULTAT VÄLMÅENDE GER RESULTAT BÄTTRE SKOLOR PÅ 1 MINUT Bättre skolor är ett projekt för att utveckla skolelever. Med kunskap från psykologi och forskning inom skolan vet vi vad som gör skillnad. Vi lär ut fungerande

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012

Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling. Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Statlig granskning ett instrument för lokal skolutveckling Skolledarkonferensen 27 28 september 2012 Skolinspektionens verksamhet Regelbunden tillsyn av alla huvudmän och skolor Ca 1 300 skolor per år

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Åk 1-3, Mellanhedsskolan & Dammfriskolan, Malmö Stad, Ht-13

Åk 1-3, Mellanhedsskolan & Dammfriskolan, Malmö Stad, Ht-13 Åk 1-3, Mellanhedsskolan & Dammfriskolan, Malmö Stad, Ht-13 Lärandeobjekt Kunna sätta punkt och stor bokstav när man skriver en löpande text Avgränsning av Lärandeobjektet Lärandeobjektet har avgränsat

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Fri lek, styrda aktiviteter, avkoppling, dataspel och TV Det finns många saker att fylla fritiden med. Hur ser våra barns fritid ut? Ska det vara styrda aktiviteter

Läs mer

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården Kunskap i skolan LÄRANDE genom Mål och bedömning Framtiden? Någon har sagt: Om 50 år finns inte 70% av dagens yrke! Skolans innehåll? Om vi inte vet så mycket om morgondagen kanske vi inte kan fokusera

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen

Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen 1 (6) Bilaga till ansökan om bidrag för utveckling av undervisningen i matematik Matematiksatsningen 2010 Uppgifter om skolhuvudmannen Kommunens namn (om huvudmannen är en kommun) Den fristående huvudmannens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola

Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola Challenging Learning Process Kompetensutveckling för er förskola Tack för alla kloka ord och för ett befriande sätt att beskriva det dagliga arbetet på förskolan, med de många möjligheter som finns för

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV

KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV KOMMUNIKATION ATT LÄRA AV VARANDRA Agenda Inledning och incheckning Kommunikation vad är det? Övning Dialogens principer Feedback när, hur och varför? Övning Avslutning Incheckning En saga Vad var Rabbinens

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer