Han är KFOs nye förbundsdirektör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Han är KFOs nye förbundsdirektör"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 4 JUNI 2013 / Han är KFOs nye förbundsdirektör Det bästa jobb jag kan tänka mig. Det säger Petter Skogar, som efterträder Arne Mårtensson som förbundsdirektör på KFO. Foto: SKL Petter Skogar har lång erfarenhet av arbetsgivar- och förhandlarvärlden. De senaste två åren har han arbetat som förhandlings- och sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Tidigare har han varit förhandlingschef på Almega inom IT & Telekomföretagen och Svenska Teknik & Designföretagen, samt rådgivare på Vårdföretagarna. Han har också arbetat på flera fackförbund, och har alltså en god bild av hur arbetet fungerar både på arbetsgivarsidan och i de fackliga organisationerna. Efter många år i förhandlar- och organisationsvärlden har han ett stort kontaktnät. KFO känner han väl, både genom de professionella kontakterna och som medlem, från den tid då han var personalansvarig för den kooperativa förskolan Tårtan. KFO har gott renommé, konstaterar han. Jag har själv sett att det arbete som görs här är av hög kvalitet. Det gäller både i förhandlingssammanhang och i annan verksamhet, till exempel olika seminarier som jag också har deltagit i. Framför allt är jag imponerad av den nära och professionella medlemsservicen, att det är så lätt för medlemmarna att få kontakt och ta del av den kunskap som finns här. Dessutom är organisationen tillräckligt stor för att kunna driva opinion på ett effektivt sätt och att påverka. Här finns en stark grund för att man ska kunna göra skillnad. Petter Skogar känner också starkt för de kooperativa och värderingsstyrda företag som är KFOs medlemmar. De affärsidéerna ger ett starkt mervärde, säger han. Och jag är övertygad om att behoven av den här sortens företag kommer att öka i samhället. Det gäller inom många sektorer, men framför allt kanske inom välfärdssektorn. Familjelivet hemma i Farsta, i ett hus som tidigare rymde en barnuppfostringsanstalt, tar en stor del av Petter Skogars fritid. Så har han också en stor familj, med hustru och sex barn mellan fyra och tjugotre år, varav han fick fyra av dem som bonus på köpet. När det blir tid över är det frilufts- och kulturliv i alla dess former som gäller. Långfärdsskridskor är en favorit. Nu ser han alltså fram emot att ta plats i chefsrummet på Klara södra kyrkogata i Stockholm och det gör han den 19 augusti.

2 Avtalsrörelsen 2013 pågår för fullt Hallå där, Anita Fink Knudsen! Vad händer på avtalsfronten? Det pågår förhandlingar på en lång rad av våra områden med Unionen och Akademikerförbundet bland annat för ideella organisationer och tjänsteföretag och under juni månad med Kommunal för bland annat skola/ förskola, hälsa/vård/omsorg, personlig assistans, arbetskooperativ med flera områden. Förhoppningsvis blir vi färdiga med samtliga avtal före semesterperioden, säger Anita Fink Knudsen men betonar att det viktigaste är att få till stånd välfungerande och välanpassade avtal för KFOs alla olika typer av medlemmar. Hon tillägger att också att det senaste om avtalsrörelsen alltid finns på KFOs hemsida. Mer information och utskrivbart schema hittar du på Hälsa, vård och omsorg Kommunal 10 och 11 juni Förskola och skola Kommunal 12 juni Tjänsteföretag Unionen och Akademikerförbunden 13, 14 och 28 juni Personlig assistans Kommunal 17 och 18 juni Konferensanläggningar Kommunal 19 juni Turism och fritid Kommunal 24 juni Hushållsnära tjänster Kommunal 26 juni Arbetskooperativ Kommunal 27 juni KFO och kooperationen i Almedalen! Är du på väg till Almedalen i sommar? Hitta alla spännande seminarier som ordnas av KFO och övriga kooperationen i Sverige på Jakten på Ostartat Tid: 4 juli kl Plats: Donnerska huset i Visby. Unga säger att de vill starta företag och gärna tillsammans. Men varför gör de inte det, då? Vad är det som hindrar? Paneldiskussion med rådgivare från Coompanion, Ekobanken och några unga kooperatörer. Moderatorer är Eva Nordström från KFO och Janna Olzon från Coompanion Sverige. Handelns jobbpakt öppnar dörren för unga vill resten av arbetsmarknaden följa efter? Tid: 4 juli kl Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby. KFO arrangerar tillsammans med Svensk Handel och Handels ett seminarium om yrkespraktik. I år tar ca gymnasieelever studenten inom handels- och administrationsprogrammet. De har chans att få en unik inträdesbiljett till arbetsmarknaden genom ett års yrkespraktik. Handelns parter berättar om satsningen och frågar sig om resten av arbetsmarknaden är villig att ta efter. Panelen består av Bettina Kashefi, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, Nils Karlsson, vd för forskningsinstitutet Ratio, Jytte Guteland, programansvarig på Global utmaning med fokus på ungdomsarbetslöshet, Lena Widman, chefsjurist på KFO, Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel och Susanna Gideonsson, 1a vice ordförande i Handelsanställdas föbund. Samtalet leds av moderatorn Angeli Sjöström Hederberg. Lena Widman, KFO

3 Stort intresse för karriärtjänster Intresset för att inrätta karriärtjänster, som syftar till att få skickliga lärare att stanna kvar i skolan, är stort. Det visar antalet ansökningar om statligt bidrag för att finansiera de högre lönerna som förstelärare eller lektor, som regeringen har fattat beslut om. Ansökningstiden har nu gått ut för i år, och beslut om vilka skolor som har beviljats bidrag har nyligen fattats, eller kommer att göra det inom kort. Sammanlagt har ansökningarna under 2013 rört ungefär förstelärare och 100 särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning (lektorer). Enskilda huvudmän står för mer än hälften av ansökningarna. Det är huvudmännen som skapar, tillsätter och utformar tjänsterna, konstaterar Sonja Lagergren, KFOs ansvariga för skolområdet. Och enligt reglerna kan de använda bidragen både till att nyanställa och att ge tjänsten till någon som redan är anställd i verksamheten. Hela statsbidraget ska användas till löneökning för lärare med karriärtjänster. Mer information på skolverket.se Senaste nytt från VO-College Under våren kom den idéella föreningen Vård- och omsorgscollege, VO-College, ut med sitt första nyhetsbrev, som kommer att ges ut med sex nummer om året, utifrån syftet att ge värdefull information om vad som händer inom området. Organisationens syfte är att främja regionala och lokala satsningar som leder till att behovet av personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg tillgodoses. Samverkan sker såväl på nationell som på regional och lokal nivå, och arbetet sker i samverkan mellan berörda arbetsgivarorganisationer Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och KFO och fackförbundet Kommunal. KFO representeras i den nationella ledningen av chefsförhandlare Anita Fink Knudsen. På regional nivå ska VO-College fungera som en gemensam resurs och säkra samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Ett regionalt VO-College kan till exempel satsa på specialinriktningar av utbildningen. Inom ett lokalt college samverkar en eller flera utbildningsanordnare med arbetslivet för att utveckla och genomföra grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Mer information på På gång inom personlig assistans Det är mycket nytt på gång inom personlig assistansområdet. Flera nya lagar träder i kraft 1 juli, som bland annat innebär att arbetsgivare som låter sina anställda arbeta i strid med kollektivavtal eller arbetstidslagen kommer att bli utan ersättning för arbete utfört på förbjuden tid. Det är också beslutat att assistansersättning inte betalas ut om assistansen utförts av någon som inte fyllt 18 år eller om man på grund av ålderdom, sjukdom eller liknande saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent. Det är viktigt att anordnare tydliggör reglerna om sekretess och tystnadsplikt för de personliga assistenterna. Det kan vara en fördel med ett särskilt utskick om detta innan de nya lagarna träder i kraft. KFO har en särskild broschyr som beskriver gällande regler. Broschyren finns att ladda ner på KFOs hemsida. Regeringen har även beslutat att nuvarande ersättning för personlig assistans ska ses över. Utredaren ska analysera hur de verkliga kostnaderna för assistansen bättre kan överensstämma med ersättningens storlek, utan att de totala kostnaderna ökar. KFO kommer att kontakta utredaren och även informera sina medlemmar om hur utredningen fortskrider. Enighet om förslag för friskolor Efter två års arbete var representanterna för allianspartierna. Miljöparitet och Socialdemokraterna i friskolekommittén överens, och i slutet av maj presenterade de sina förslag. Bland annat föreslår de en ägarprövning, som de menar behövs för att garantera att verksamheterna är seriösa och långsiktiga. Enligt förslaget ska alla friskolor registreras i en databas, där man utifrån gemensamma kriterier ska få insyn i skolornas ekonomi och kvalitet. Dessutom ska offentlighetsprincipen gälla också för friskolor, och både kommunala skolor och friskolor ska kunna tvingas att anställa fler lärare om det visar sig att brister i kvalitén hör samman med för låg lärartäthet. Nyetablering av friskolor ska enligt förslaget ske i samråd med kommunen. Det är också kommitténs uppfattning att meddelarskydd ska gälla för lärare i friskolor. Det är viktigt att poängtera att några beslut inte är fattade, utan att detta är kommitténs förslag, säger KFOs rådgivare Sonja Lagergren, som ansvarar för området skola/förskola. KFO kommer att lämna ett yttrande när det är dags för remiss.

4 Lyckat 70-årsfirande! Medlemmar och samarbetspartners bjöds på kortseminarier, utställningar och kaffe med prinsesstårta i profilfärgen lila när sjuttioårsfirandet av KFO gick av stapeln den 31 maj. Högtidlighållandet ägde rum i Sensus lokaler i centrala Stockholm, bara våningen ovanför KFO-kansliet. För dagen var de smyckade med ballonger och i taket hängde olika skyltar med medlemscitat utifrån temat viktigt på riktigt. Närmare tjugo utställare, som representerade de största av KFOs avtalsområden, fanns på plats för att presentera sina verksamheter. Tillsammans visade de den mångfald av verksamheter, som KFOs medlemmar representerar samtidigt som de blev utgångspunkt för samtal i aktuella och angelägna frågor. Det blev också de nio kortseminarierna, där medlemmar, styrelseledamöter och experter från KFO delade med sig av sina erfarenheter. Det blev både tillbakablickar och framtidsvisioner, utifrån den röda tråden om KFOs och de idéburna organisationernas viktiga roll i samhället. Det var en framgångsrik sjuttioåring som firades denna strålande försommardag. Det visade inte minst den grafiska bild över vad som hänt sedan starten, som prydde en av väggarna. Under den här tiden har KFO, som ursprungligen var en förkortning av Kooperationens förhandlingsorganisation, utvecklats från en arbetsgivarorganisation enbart för den traditionella kooperationen till en organisation också för andra idéburna företag och organisationer. Vid starten hade KFO 514 medlemmar, idag uppgår antalet medlemsföretag till närmare 4 000, som tillsammans har ungefär anställda. Därmed är KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Och fortsättning lär följa, särskilt med tanke på 70-åringens vitalitet. Isabella Torregiani, ombudsman från Akademikerförbundet SSR och Daniel Riddez, vd på Magelungen samtalar. Cecilia Blanck, styrelseordförande för Brukarkooperativet JAG, talade om viktiga frågor för området personlig assistans. En tidslinje visade KFOs utveckling under 70 år. KFO om statligt stöd till yrkesintroduktion Fackförbund och arbetsgivare med gemensamma yrkesintroduktionsavtal ska, föreslår regeringen, få ekonomiskt stöd för att sprida information om detta till sina medlemmar. KFO anser i sitt remissvar att stödet ska koncentreras till handledarstöd, vilket bör uppgå till kronor per månad och anställd inte som regeringen föreslår. Stödet bör bara beviljas den som är medlem i en arbetsgivarorganisation, omfattas av kollektivavtal och har avtal om yrkesintroduktion, påpekar KFO också och hänvisar till partsgemensamma Handelns yrkesnämnd som nyligen bildats.

5 2012 var kooperationens år KFOs årsredovisning 2012 är klar och finns att ladda ner på Här nedan kan du läsa ett kort sammandrag av året som gick. FN utsåg 2012 till Kooperationens år. KFO fick uppdraget att planera och genomföra aktiviteter för landets samlade kooperation. Bland annat togs en antologi fram som heter Du äger, du bestämmer, du vinner. Tio seminarier ordnades runt om i landet, en högskoleturné gick till fem städer och en tävling Jakten på ostartade företag korade den bästa kooperativa affärsidén. Lyckad räddningsaktion för föräldrakooperativa förskolor Håbo kommun beslutade under 2012 att hindra Vikingens Kooperativa Daghem att använda ett joursystem där föräldrarna vid enstaka tillfällen deltar i den löpande verksamheten. KFO och förskolan överklagade Håbo kommuns beslut till förvaltningsrätten, eftersom det skulle vara ett hårt slag mot mångfalden inom förskolan om beslutet skulle verkställas. För att skapa ett större tryck i frågan opinionsbildade KFO aktivt genom ett stort antal mediakontakter, pressmeddelanden, debattartiklar, politikerkontakter, uppvaktning av Håbo kommun och så vidare. Räddningsaktionen blev lyckad. Förvaltningsrätten gick på KFOs och Vikingens Kooperativa Daghems linje och dömde till vår fördel på alla punkter. Ordning på lönebildningen KFO förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi har branschanpassade kollektivavtal för cirka 35 olika områden års lönerörelse präglades av industrins lönenorm på 2.6 procent. Många avtal blev ettåriga och för KFOs räkning så anslöt samtliga löneavtal till industrinormens tak för löneökningskostnaden. Medlemsutvecklingen KFO har en stark medlemsutveckling. Under 2012 ökade antalet medlemmar till företag, en ökning med 147 stycken. I dessa verksamheter arbetade drygt anställda (31 december 2012). Gemensamt servicebolag KFO och Arbetsgivaralliansen har under året bildat Athene Arbetsgivarservice AB. Bolaget ger service åt båda organisationernas medlemsföretag. Så gott som all personal har flyttats över till bolaget. Syftet med detta är att lägga grunden till en effektiv intern administration och en teknisk infrastruktur som kan möta framtidens krav. Resultatet Under 2012 tog KFO ett planerat resultatmässigt underskott för att finansiera den gemensamma kooperationens aktiviteter kring Kooperationens år. Som en följd av detta minskades KFOs eget kapital i motsvarande omfattning. I maj 2013 vann KFO brons för PR-insatsen kring de föräldrakooperativa förskolorna i Clio Awards, en av världens mest erkända internationella tävlingar inom kommunikation. h

6 Nu går vi över till digital information! Från och med hösten kommer KFOs nyhetsbrev att skickas digitalt till din mejladress. Det betyder att det tryckta nyhetsbrevet Nytt från KFO försvinner. Ungefär en tredjedel av KFOs medlemmar har under flera år fått information huvudsakligen per mejl. Cirka två tredjedelar har fått tryckt information i brevlådan. Från och med hösten blir det tvärtom då mer information kommer att skickas ut digitalt. Det handlar både om att värna om miljön och att förbättra kommunikationen med våra medlemmar, säger Helen Ala-Kojola, kommunikationsansvarig på KFO. Tryckt information innebär alltid en längre pressläggning, vilket gör att informationen ibland är inaktuell när den väl når medlemmarna. Digitala nyhetsbrev kan komma ut oftare, vilket ger medlemmarna mer aktuell information. Dessutom kan vi selektera informationen per avtalsområde, så att du som medlem får tillgång till det som berör just dig. Alla som har en mejladress registrerad hos KFO kommer att få det digitala nyhetsbrevet. Har man inte tillgång till mejl, kommer informationen även fortsättningsvis att printas och skickas med post. Det handlar om en stegvis övergång till digital information. Först ut är nyhetsbrevet. Nästa år siktar vi på att även låta cirkulären övergå i digital form, säger Helen Ala-Kojola Anmäl/avanmäl dig till nyhetsbrevet! 1. Alla som har en mejladress registrerad hos KFO får det digitala nyhetsbrevet. 2. Ta kontakt med KFO-administratören på din arbetsplats för att lägga till eller ta bort epostadresser som är kopplade till er verksamhet. 3. KFO-adminstratören loggar in på och klickar på Hantera organisationens användare. 4. Lägg till eller ta bort e-postadresser. Vet du inte vem som är KFO-adminstratör på din arbetsplats kan du mejla eller ringa Det går även att prenumerera på det digitala nyhetsbrevet om du inte är medlem. Då får du dock bara tillgång till den information som ligger öppen för alla.

7 Aktuella kurser Gå en kurs i höst! Du hittar det aktuella kursprogrammet och anmäler dig på Graviditetspeng till företagare Från nästa årsskifte ska också en gravid egenföretagare som utsätts för risker i sin arbetsmiljö ha rätt till graviditetspenning. Den ska lämnas för varje dag som kvinnan avstår från att utföra förvärvsarbetet. Det beslutade regeringen i slutet av maj. Därmed rättar man till en skevhet som har funnits mellan anställda och företagare. Ny förening för fria förskolan Den 15 maj bildade KFO och Almega Sveriges Fristående Förskolor, tillsammans med medlemmar som driver förskolor och branschorganisationer. Föreningen ska vara en nationell röst för landets fristående förskolor och ha fokus på kvalitetsfrågor och lika villkor mellan förskolor, oavsett huvudman. Föräldrars och barns rätt att fritt kunna välja är av avgörande betydelse för föreningen som även ska verka för att främja forskning inom området. Anita Fink Knudsen är KFOs representant i styrelsen, som innehåller flera KFO-medlemmar. Samordning för arbetsmiljön Att kunskap om arbetsmiljöfrågor måste bli bättre är alla eniga om. Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att föreslå en nationell kunskapsfunktion. Men det räcker inte, anser arbetsgivare och fack, som i en gemensam skrivelse till regeringen förordar ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljön. Det behövs också samordning mellan departementen, och finansieringen föreslås ske genom omfördelning av bidraget till företagshälsovården. Undertecknarna kommer från KFO, Svenskt Näringsliv, SKL (Sveriges kommuner och landsting), TCO, Saco och LO. Foto: sergio Joselovsky kursprogram Hösten 2013 Ny generaldirektör för Ungdomsstyrelsen Alice Bah Kuhnke är utsedd till statliga Ungdomsstyrelsens nya generaldirektör. Hon har bred erfarenhet från ledande roller i det civila samhället, bland annat var hon med och grundade Sektor 3. Det civila samhället i stort och ungdomars livsvillkor specifikt är fundamentala områden att utforska, stimulera och samverka kring, säger Alice Bah Kuhnke som tillträder 1 september. Varmt välkomna till KFO! Accresco Assistans AB, Västerås Anwic Vård och Bemanning, Tullinge Attention KFV-regionen, Flen Awake Project, Västerås Claes Carnbring, Kolbäck Dialogkraft AB, Norberg E.L.S.A. ek för, Vänersborg EvMa AB, Tomelillas Fastighetsbolaget Broholm AB, Lidköping Föreningen Fyrisbiografen, Uppsala Gotlands skog & miljö ek för, Hemse Hällekisfröjden AB, Hällekis Högtrycksservice Öresund AB, Svedala Jomarie hälsokonsult AB, Sundbyberg Karriär-Kraft Service ek för, Götebrog Kidz education Uppsala AB, Uppsala Kullavägens förskola, Malmö Lars Svärdhagen LSS, Uppsala Miljöverkstaden Merkurius ek för, Visby Pelles assistans, Motala Per Jakobsson, Västerås Qjouren, Stockholm RFHL Oberoende Syd, Malmö Semesterhemmet Nygård, Täby Sensus Personlig Assistans, Ljusdal Textilmakarna i Södertörn ek för, Stockholm Trea assistans Stockholm AB, Stockholm Uppvidinge Arbetarekommun, Lenhovda Yusuf Ali Abdi assistans, Haninge Åke Johansson, Värnamo

8 Förbundsdirektören blickar tillbaka Efter 25 år i KFO, varav tio år som vice vd och de senaste sju åren som vd och förbundsdirektör, är det nu dags för Arne Mårtensson att gå i pension. Vad minns du bäst från dina 25 år på KFO? Jag minns att ledningsgruppen för några år sedan satte målet att nå medlemsföretag och anställda. Då hade vi cirka anställda i medlemsföretagen, så det var ett ambitiöst mål. I dag har vi knappt medlemsföretag och vi har precis passerat gränsen för anställda! Vad har varit den största utmaningen? Utan tvekan den traditionella kooperationens omstrukturering, där industrier lades ner och storleken på konsumentkooperationen minskade. För oss som arbetsgivarorganisation innebar det att hitta nya marknader eller dö sotdöden. Samtidigt ville vi inte växa till vilket pris som helst. Vi har riktat in oss på nykooperationen inom skola, vård och omsorg samt områden som delar vår värdegrund. Det har inneburit att vi medvetet har närmat oss civilsamhället, till exempel genom ett starkt engagemang i intresseorganisationer som Överenskommelsen och Civos. mål. Vi har aldrig tappat bort vår idé och vår värdegrund. Jag tror att en platt organisation, med en hög grad av självständighet, föder det här entreprenörskapet och viljan att ge våra medlemmar bästa tänkbara stöd. Hur blir livet som pensionär? Framförallt ska jag ägna tiden åt hustrun, barnen och mina sex barnbarn. Ett par styrelseuppdrag kan vara lagom att ha vid sidan om, så att man håller sig lite à jour med händelseutvecklingen. Vi tycker om att resa och har dessutom ett lantställe i Färila, Hälsingland, så jag kommer inte att ha tråkigt. Det finns många undertryckta intressen som jag ser fram emot att kunna syssla med nu! Hur har synen på arbetsgivarskapet förändrats under dessa år? Från början var KFO en organisation som enbart hanterade frågor kring arbetsrätt, avtal och pensioner. Idag har det skett en stor breddning. Våra medlemmar har helt andra krav på servicen, till exempel att få stöd inom upphandling och HR-området. Ett annat exempel är att vi numera tar ställning i branschfrågor och driver frågor som är viktiga för våra medlemmar på ett politiskt och strategiskt plan. Arne Mårtensson i växthuset i Färila, Hälsingland. Vad har du för råd att ge till din efterträdare? KFO har oerhört kunniga och självständiga medarbetare med ett inbyggt planmässigt entreprenörskap. Det betyder att de har stor frihet att utveckla nya idéer och affärsområden, samtidigt som alla jobbar mot samma Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Helen Ala-Kojola. Produktion: DesignAd Stockholm AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9, S2017/01743/SF Sida 1 (5) Socialdepartementet S2017/01743/SF s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Stockholm den 17 maj 2017 Remissyttrande Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9,

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24

Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU 2017:24 Sida 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet A2017/00714/ARM a.remissvar@regeringskansliet.se Stockholm den 7 juli 2017 Remissyttrande Ett arbetsliv i förändring hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?, SOU

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

En liten broschyr om SHR. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare En liten broschyr om SHR Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare SHR en organisation under tillväxt och utveckling SHR är en växande organisation i en växande näring. Vi företräder över 4 000 företag

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt

Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Nytt från KFO N U M M E R 2 FE B R UAR I 2013 / w w w.k f o.s e Inför kommande avtalsrörelse Lönerna bör sättas lokalt och individuellt Det börjar dra ihop sig till ny avtalsrörelse. För KFOs del inleds

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar

Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammantrades datum 2015-12-08 Blad 16 Ksau 213 Dnr 42/2014-101 Svar på motion om att satsa på yrkesintroduktion för ungdomar I en motion inkommen till

Läs mer

2013-09-23. Överenskommelsen har träffats mellan

2013-09-23. Överenskommelsen har träffats mellan Överenskommelse om en Etisk Plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering 2013-09-23 1 2013-09-23 Överenskommelse om

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer

Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Bilaga 284 INTERPELLATIONSSVAR 2007-11-26 Interpellation om upphandlingsregler för kommunens entreprenörer Ledamoten Tommy Gardell (s) har i en interpellation till mig ställt frågor om upphandlingsregler

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss 2012-01-20 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:37)Svar på remiss Akademikerförbundet SSR har av Saco beretts möjlighet att yttra sig över Upphandlingsutredningen 2010s delbetänkande På jakt efter

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 31 mars 2015 Avser perioden 2014-12-29 2015-01-31 Sida: 2 av 16 Sida: 3 av 16 Dnr: Af-2014/016118 Datum: 31 mars 2015 Regeringen beslutade den 9 januari 2014 att

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. Planera i tid för nya skollagen! Föräldrakooperativ fick rätt mot kommun. NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 5 MAJ 2011 / www.kfo.se Planera i tid för nya skollagen! Vid halvårsskiftet träder den nya skollagen i kraft. Lagen omfattar all utbildning från förskola till skola, och innehåller

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Datum 1 (5) FRÅGOR FRÅN KOMMUNAL I HÖGANÄS ANGÅENDE BOLAGISERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET INOM SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Vad kostar det att starta ett bolag? Att starta själva bolaget kostar cirka

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

OFR ett modernt samverkansorgan

OFR ett modernt samverkansorgan förbund i samverkan M ERVÄ R D EN OFR ett modernt samverkansorgan Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för fackliga organisationer inom den

Läs mer

Personlig assistans är självbestämmande

Personlig assistans är självbestämmande DET HÄR ÄR STIL Personlig assistans är självbestämmande STIL bildades 1984 och var först med personlig assistans i Sverige. Det är tack vare STIL som vi har rätt till personlig assistans. STILs modell

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar

förebygger stress Inbjudan att inkomma med nomineringar Friska arbetsplatser Europeiska priset för goda praktiska lösningar Arbetsmiljö angår alla. Bra för både dig och din verksamhet. Friska arbetsplatser #EUManageStress förebygger stress www.healthy-workplaces.eu Inbjudan att inkomma med nomineringar Europeiska priset för

Läs mer

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk

Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2011-10-11 2011-10-13 Yrke och villkor 1 Oskar Falk Avtalskonstruktioner Vad är lön? Kvitto på arbetsinsats Kvitto

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Ny som företrädare 1

Ny som företrädare 1 Ny som företrädare 1 2 Välkommen som företrädare i Ledarna! Du som är företrädare i Ledarna har ett mycket viktigt uppdrag. Det är du som är Ledarnas förlängda arm ute på arbetsplatsen och har fått förtroendet

Läs mer