Han är KFOs nye förbundsdirektör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Han är KFOs nye förbundsdirektör"

Transkript

1 Nytt från KFO NUMMER 4 JUNI 2013 / Han är KFOs nye förbundsdirektör Det bästa jobb jag kan tänka mig. Det säger Petter Skogar, som efterträder Arne Mårtensson som förbundsdirektör på KFO. Foto: SKL Petter Skogar har lång erfarenhet av arbetsgivar- och förhandlarvärlden. De senaste två åren har han arbetat som förhandlings- och sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Tidigare har han varit förhandlingschef på Almega inom IT & Telekomföretagen och Svenska Teknik & Designföretagen, samt rådgivare på Vårdföretagarna. Han har också arbetat på flera fackförbund, och har alltså en god bild av hur arbetet fungerar både på arbetsgivarsidan och i de fackliga organisationerna. Efter många år i förhandlar- och organisationsvärlden har han ett stort kontaktnät. KFO känner han väl, både genom de professionella kontakterna och som medlem, från den tid då han var personalansvarig för den kooperativa förskolan Tårtan. KFO har gott renommé, konstaterar han. Jag har själv sett att det arbete som görs här är av hög kvalitet. Det gäller både i förhandlingssammanhang och i annan verksamhet, till exempel olika seminarier som jag också har deltagit i. Framför allt är jag imponerad av den nära och professionella medlemsservicen, att det är så lätt för medlemmarna att få kontakt och ta del av den kunskap som finns här. Dessutom är organisationen tillräckligt stor för att kunna driva opinion på ett effektivt sätt och att påverka. Här finns en stark grund för att man ska kunna göra skillnad. Petter Skogar känner också starkt för de kooperativa och värderingsstyrda företag som är KFOs medlemmar. De affärsidéerna ger ett starkt mervärde, säger han. Och jag är övertygad om att behoven av den här sortens företag kommer att öka i samhället. Det gäller inom många sektorer, men framför allt kanske inom välfärdssektorn. Familjelivet hemma i Farsta, i ett hus som tidigare rymde en barnuppfostringsanstalt, tar en stor del av Petter Skogars fritid. Så har han också en stor familj, med hustru och sex barn mellan fyra och tjugotre år, varav han fick fyra av dem som bonus på köpet. När det blir tid över är det frilufts- och kulturliv i alla dess former som gäller. Långfärdsskridskor är en favorit. Nu ser han alltså fram emot att ta plats i chefsrummet på Klara södra kyrkogata i Stockholm och det gör han den 19 augusti.

2 Avtalsrörelsen 2013 pågår för fullt Hallå där, Anita Fink Knudsen! Vad händer på avtalsfronten? Det pågår förhandlingar på en lång rad av våra områden med Unionen och Akademikerförbundet bland annat för ideella organisationer och tjänsteföretag och under juni månad med Kommunal för bland annat skola/ förskola, hälsa/vård/omsorg, personlig assistans, arbetskooperativ med flera områden. Förhoppningsvis blir vi färdiga med samtliga avtal före semesterperioden, säger Anita Fink Knudsen men betonar att det viktigaste är att få till stånd välfungerande och välanpassade avtal för KFOs alla olika typer av medlemmar. Hon tillägger att också att det senaste om avtalsrörelsen alltid finns på KFOs hemsida. Mer information och utskrivbart schema hittar du på Hälsa, vård och omsorg Kommunal 10 och 11 juni Förskola och skola Kommunal 12 juni Tjänsteföretag Unionen och Akademikerförbunden 13, 14 och 28 juni Personlig assistans Kommunal 17 och 18 juni Konferensanläggningar Kommunal 19 juni Turism och fritid Kommunal 24 juni Hushållsnära tjänster Kommunal 26 juni Arbetskooperativ Kommunal 27 juni KFO och kooperationen i Almedalen! Är du på väg till Almedalen i sommar? Hitta alla spännande seminarier som ordnas av KFO och övriga kooperationen i Sverige på Jakten på Ostartat Tid: 4 juli kl Plats: Donnerska huset i Visby. Unga säger att de vill starta företag och gärna tillsammans. Men varför gör de inte det, då? Vad är det som hindrar? Paneldiskussion med rådgivare från Coompanion, Ekobanken och några unga kooperatörer. Moderatorer är Eva Nordström från KFO och Janna Olzon från Coompanion Sverige. Handelns jobbpakt öppnar dörren för unga vill resten av arbetsmarknaden följa efter? Tid: 4 juli kl Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby. KFO arrangerar tillsammans med Svensk Handel och Handels ett seminarium om yrkespraktik. I år tar ca gymnasieelever studenten inom handels- och administrationsprogrammet. De har chans att få en unik inträdesbiljett till arbetsmarknaden genom ett års yrkespraktik. Handelns parter berättar om satsningen och frågar sig om resten av arbetsmarknaden är villig att ta efter. Panelen består av Bettina Kashefi, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, Nils Karlsson, vd för forskningsinstitutet Ratio, Jytte Guteland, programansvarig på Global utmaning med fokus på ungdomsarbetslöshet, Lena Widman, chefsjurist på KFO, Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel och Susanna Gideonsson, 1a vice ordförande i Handelsanställdas föbund. Samtalet leds av moderatorn Angeli Sjöström Hederberg. Lena Widman, KFO

3 Stort intresse för karriärtjänster Intresset för att inrätta karriärtjänster, som syftar till att få skickliga lärare att stanna kvar i skolan, är stort. Det visar antalet ansökningar om statligt bidrag för att finansiera de högre lönerna som förstelärare eller lektor, som regeringen har fattat beslut om. Ansökningstiden har nu gått ut för i år, och beslut om vilka skolor som har beviljats bidrag har nyligen fattats, eller kommer att göra det inom kort. Sammanlagt har ansökningarna under 2013 rört ungefär förstelärare och 100 särskilt yrkesskickliga lärare med forskarutbildning (lektorer). Enskilda huvudmän står för mer än hälften av ansökningarna. Det är huvudmännen som skapar, tillsätter och utformar tjänsterna, konstaterar Sonja Lagergren, KFOs ansvariga för skolområdet. Och enligt reglerna kan de använda bidragen både till att nyanställa och att ge tjänsten till någon som redan är anställd i verksamheten. Hela statsbidraget ska användas till löneökning för lärare med karriärtjänster. Mer information på skolverket.se Senaste nytt från VO-College Under våren kom den idéella föreningen Vård- och omsorgscollege, VO-College, ut med sitt första nyhetsbrev, som kommer att ges ut med sex nummer om året, utifrån syftet att ge värdefull information om vad som händer inom området. Organisationens syfte är att främja regionala och lokala satsningar som leder till att behovet av personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg tillgodoses. Samverkan sker såväl på nationell som på regional och lokal nivå, och arbetet sker i samverkan mellan berörda arbetsgivarorganisationer Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna och KFO och fackförbundet Kommunal. KFO representeras i den nationella ledningen av chefsförhandlare Anita Fink Knudsen. På regional nivå ska VO-College fungera som en gemensam resurs och säkra samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Ett regionalt VO-College kan till exempel satsa på specialinriktningar av utbildningen. Inom ett lokalt college samverkar en eller flera utbildningsanordnare med arbetslivet för att utveckla och genomföra grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå. Mer information på På gång inom personlig assistans Det är mycket nytt på gång inom personlig assistansområdet. Flera nya lagar träder i kraft 1 juli, som bland annat innebär att arbetsgivare som låter sina anställda arbeta i strid med kollektivavtal eller arbetstidslagen kommer att bli utan ersättning för arbete utfört på förbjuden tid. Det är också beslutat att assistansersättning inte betalas ut om assistansen utförts av någon som inte fyllt 18 år eller om man på grund av ålderdom, sjukdom eller liknande saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent. Det är viktigt att anordnare tydliggör reglerna om sekretess och tystnadsplikt för de personliga assistenterna. Det kan vara en fördel med ett särskilt utskick om detta innan de nya lagarna träder i kraft. KFO har en särskild broschyr som beskriver gällande regler. Broschyren finns att ladda ner på KFOs hemsida. Regeringen har även beslutat att nuvarande ersättning för personlig assistans ska ses över. Utredaren ska analysera hur de verkliga kostnaderna för assistansen bättre kan överensstämma med ersättningens storlek, utan att de totala kostnaderna ökar. KFO kommer att kontakta utredaren och även informera sina medlemmar om hur utredningen fortskrider. Enighet om förslag för friskolor Efter två års arbete var representanterna för allianspartierna. Miljöparitet och Socialdemokraterna i friskolekommittén överens, och i slutet av maj presenterade de sina förslag. Bland annat föreslår de en ägarprövning, som de menar behövs för att garantera att verksamheterna är seriösa och långsiktiga. Enligt förslaget ska alla friskolor registreras i en databas, där man utifrån gemensamma kriterier ska få insyn i skolornas ekonomi och kvalitet. Dessutom ska offentlighetsprincipen gälla också för friskolor, och både kommunala skolor och friskolor ska kunna tvingas att anställa fler lärare om det visar sig att brister i kvalitén hör samman med för låg lärartäthet. Nyetablering av friskolor ska enligt förslaget ske i samråd med kommunen. Det är också kommitténs uppfattning att meddelarskydd ska gälla för lärare i friskolor. Det är viktigt att poängtera att några beslut inte är fattade, utan att detta är kommitténs förslag, säger KFOs rådgivare Sonja Lagergren, som ansvarar för området skola/förskola. KFO kommer att lämna ett yttrande när det är dags för remiss.

4 Lyckat 70-årsfirande! Medlemmar och samarbetspartners bjöds på kortseminarier, utställningar och kaffe med prinsesstårta i profilfärgen lila när sjuttioårsfirandet av KFO gick av stapeln den 31 maj. Högtidlighållandet ägde rum i Sensus lokaler i centrala Stockholm, bara våningen ovanför KFO-kansliet. För dagen var de smyckade med ballonger och i taket hängde olika skyltar med medlemscitat utifrån temat viktigt på riktigt. Närmare tjugo utställare, som representerade de största av KFOs avtalsområden, fanns på plats för att presentera sina verksamheter. Tillsammans visade de den mångfald av verksamheter, som KFOs medlemmar representerar samtidigt som de blev utgångspunkt för samtal i aktuella och angelägna frågor. Det blev också de nio kortseminarierna, där medlemmar, styrelseledamöter och experter från KFO delade med sig av sina erfarenheter. Det blev både tillbakablickar och framtidsvisioner, utifrån den röda tråden om KFOs och de idéburna organisationernas viktiga roll i samhället. Det var en framgångsrik sjuttioåring som firades denna strålande försommardag. Det visade inte minst den grafiska bild över vad som hänt sedan starten, som prydde en av väggarna. Under den här tiden har KFO, som ursprungligen var en förkortning av Kooperationens förhandlingsorganisation, utvecklats från en arbetsgivarorganisation enbart för den traditionella kooperationen till en organisation också för andra idéburna företag och organisationer. Vid starten hade KFO 514 medlemmar, idag uppgår antalet medlemsföretag till närmare 4 000, som tillsammans har ungefär anställda. Därmed är KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation. Och fortsättning lär följa, särskilt med tanke på 70-åringens vitalitet. Isabella Torregiani, ombudsman från Akademikerförbundet SSR och Daniel Riddez, vd på Magelungen samtalar. Cecilia Blanck, styrelseordförande för Brukarkooperativet JAG, talade om viktiga frågor för området personlig assistans. En tidslinje visade KFOs utveckling under 70 år. KFO om statligt stöd till yrkesintroduktion Fackförbund och arbetsgivare med gemensamma yrkesintroduktionsavtal ska, föreslår regeringen, få ekonomiskt stöd för att sprida information om detta till sina medlemmar. KFO anser i sitt remissvar att stödet ska koncentreras till handledarstöd, vilket bör uppgå till kronor per månad och anställd inte som regeringen föreslår. Stödet bör bara beviljas den som är medlem i en arbetsgivarorganisation, omfattas av kollektivavtal och har avtal om yrkesintroduktion, påpekar KFO också och hänvisar till partsgemensamma Handelns yrkesnämnd som nyligen bildats.

5 2012 var kooperationens år KFOs årsredovisning 2012 är klar och finns att ladda ner på Här nedan kan du läsa ett kort sammandrag av året som gick. FN utsåg 2012 till Kooperationens år. KFO fick uppdraget att planera och genomföra aktiviteter för landets samlade kooperation. Bland annat togs en antologi fram som heter Du äger, du bestämmer, du vinner. Tio seminarier ordnades runt om i landet, en högskoleturné gick till fem städer och en tävling Jakten på ostartade företag korade den bästa kooperativa affärsidén. Lyckad räddningsaktion för föräldrakooperativa förskolor Håbo kommun beslutade under 2012 att hindra Vikingens Kooperativa Daghem att använda ett joursystem där föräldrarna vid enstaka tillfällen deltar i den löpande verksamheten. KFO och förskolan överklagade Håbo kommuns beslut till förvaltningsrätten, eftersom det skulle vara ett hårt slag mot mångfalden inom förskolan om beslutet skulle verkställas. För att skapa ett större tryck i frågan opinionsbildade KFO aktivt genom ett stort antal mediakontakter, pressmeddelanden, debattartiklar, politikerkontakter, uppvaktning av Håbo kommun och så vidare. Räddningsaktionen blev lyckad. Förvaltningsrätten gick på KFOs och Vikingens Kooperativa Daghems linje och dömde till vår fördel på alla punkter. Ordning på lönebildningen KFO förhandlar och sluter kollektivavtal för våra medlemmar. Vi har branschanpassade kollektivavtal för cirka 35 olika områden års lönerörelse präglades av industrins lönenorm på 2.6 procent. Många avtal blev ettåriga och för KFOs räkning så anslöt samtliga löneavtal till industrinormens tak för löneökningskostnaden. Medlemsutvecklingen KFO har en stark medlemsutveckling. Under 2012 ökade antalet medlemmar till företag, en ökning med 147 stycken. I dessa verksamheter arbetade drygt anställda (31 december 2012). Gemensamt servicebolag KFO och Arbetsgivaralliansen har under året bildat Athene Arbetsgivarservice AB. Bolaget ger service åt båda organisationernas medlemsföretag. Så gott som all personal har flyttats över till bolaget. Syftet med detta är att lägga grunden till en effektiv intern administration och en teknisk infrastruktur som kan möta framtidens krav. Resultatet Under 2012 tog KFO ett planerat resultatmässigt underskott för att finansiera den gemensamma kooperationens aktiviteter kring Kooperationens år. Som en följd av detta minskades KFOs eget kapital i motsvarande omfattning. I maj 2013 vann KFO brons för PR-insatsen kring de föräldrakooperativa förskolorna i Clio Awards, en av världens mest erkända internationella tävlingar inom kommunikation. h

6 Nu går vi över till digital information! Från och med hösten kommer KFOs nyhetsbrev att skickas digitalt till din mejladress. Det betyder att det tryckta nyhetsbrevet Nytt från KFO försvinner. Ungefär en tredjedel av KFOs medlemmar har under flera år fått information huvudsakligen per mejl. Cirka två tredjedelar har fått tryckt information i brevlådan. Från och med hösten blir det tvärtom då mer information kommer att skickas ut digitalt. Det handlar både om att värna om miljön och att förbättra kommunikationen med våra medlemmar, säger Helen Ala-Kojola, kommunikationsansvarig på KFO. Tryckt information innebär alltid en längre pressläggning, vilket gör att informationen ibland är inaktuell när den väl når medlemmarna. Digitala nyhetsbrev kan komma ut oftare, vilket ger medlemmarna mer aktuell information. Dessutom kan vi selektera informationen per avtalsområde, så att du som medlem får tillgång till det som berör just dig. Alla som har en mejladress registrerad hos KFO kommer att få det digitala nyhetsbrevet. Har man inte tillgång till mejl, kommer informationen även fortsättningsvis att printas och skickas med post. Det handlar om en stegvis övergång till digital information. Först ut är nyhetsbrevet. Nästa år siktar vi på att även låta cirkulären övergå i digital form, säger Helen Ala-Kojola Anmäl/avanmäl dig till nyhetsbrevet! 1. Alla som har en mejladress registrerad hos KFO får det digitala nyhetsbrevet. 2. Ta kontakt med KFO-administratören på din arbetsplats för att lägga till eller ta bort epostadresser som är kopplade till er verksamhet. 3. KFO-adminstratören loggar in på och klickar på Hantera organisationens användare. 4. Lägg till eller ta bort e-postadresser. Vet du inte vem som är KFO-adminstratör på din arbetsplats kan du mejla eller ringa Det går även att prenumerera på det digitala nyhetsbrevet om du inte är medlem. Då får du dock bara tillgång till den information som ligger öppen för alla.

7 Aktuella kurser Gå en kurs i höst! Du hittar det aktuella kursprogrammet och anmäler dig på Graviditetspeng till företagare Från nästa årsskifte ska också en gravid egenföretagare som utsätts för risker i sin arbetsmiljö ha rätt till graviditetspenning. Den ska lämnas för varje dag som kvinnan avstår från att utföra förvärvsarbetet. Det beslutade regeringen i slutet av maj. Därmed rättar man till en skevhet som har funnits mellan anställda och företagare. Ny förening för fria förskolan Den 15 maj bildade KFO och Almega Sveriges Fristående Förskolor, tillsammans med medlemmar som driver förskolor och branschorganisationer. Föreningen ska vara en nationell röst för landets fristående förskolor och ha fokus på kvalitetsfrågor och lika villkor mellan förskolor, oavsett huvudman. Föräldrars och barns rätt att fritt kunna välja är av avgörande betydelse för föreningen som även ska verka för att främja forskning inom området. Anita Fink Knudsen är KFOs representant i styrelsen, som innehåller flera KFO-medlemmar. Samordning för arbetsmiljön Att kunskap om arbetsmiljöfrågor måste bli bättre är alla eniga om. Regeringen har gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att föreslå en nationell kunskapsfunktion. Men det räcker inte, anser arbetsgivare och fack, som i en gemensam skrivelse till regeringen förordar ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljön. Det behövs också samordning mellan departementen, och finansieringen föreslås ske genom omfördelning av bidraget till företagshälsovården. Undertecknarna kommer från KFO, Svenskt Näringsliv, SKL (Sveriges kommuner och landsting), TCO, Saco och LO. Foto: sergio Joselovsky kursprogram Hösten 2013 Ny generaldirektör för Ungdomsstyrelsen Alice Bah Kuhnke är utsedd till statliga Ungdomsstyrelsens nya generaldirektör. Hon har bred erfarenhet från ledande roller i det civila samhället, bland annat var hon med och grundade Sektor 3. Det civila samhället i stort och ungdomars livsvillkor specifikt är fundamentala områden att utforska, stimulera och samverka kring, säger Alice Bah Kuhnke som tillträder 1 september. Varmt välkomna till KFO! Accresco Assistans AB, Västerås Anwic Vård och Bemanning, Tullinge Attention KFV-regionen, Flen Awake Project, Västerås Claes Carnbring, Kolbäck Dialogkraft AB, Norberg E.L.S.A. ek för, Vänersborg EvMa AB, Tomelillas Fastighetsbolaget Broholm AB, Lidköping Föreningen Fyrisbiografen, Uppsala Gotlands skog & miljö ek för, Hemse Hällekisfröjden AB, Hällekis Högtrycksservice Öresund AB, Svedala Jomarie hälsokonsult AB, Sundbyberg Karriär-Kraft Service ek för, Götebrog Kidz education Uppsala AB, Uppsala Kullavägens förskola, Malmö Lars Svärdhagen LSS, Uppsala Miljöverkstaden Merkurius ek för, Visby Pelles assistans, Motala Per Jakobsson, Västerås Qjouren, Stockholm RFHL Oberoende Syd, Malmö Semesterhemmet Nygård, Täby Sensus Personlig Assistans, Ljusdal Textilmakarna i Södertörn ek för, Stockholm Trea assistans Stockholm AB, Stockholm Uppvidinge Arbetarekommun, Lenhovda Yusuf Ali Abdi assistans, Haninge Åke Johansson, Värnamo

8 Förbundsdirektören blickar tillbaka Efter 25 år i KFO, varav tio år som vice vd och de senaste sju åren som vd och förbundsdirektör, är det nu dags för Arne Mårtensson att gå i pension. Vad minns du bäst från dina 25 år på KFO? Jag minns att ledningsgruppen för några år sedan satte målet att nå medlemsföretag och anställda. Då hade vi cirka anställda i medlemsföretagen, så det var ett ambitiöst mål. I dag har vi knappt medlemsföretag och vi har precis passerat gränsen för anställda! Vad har varit den största utmaningen? Utan tvekan den traditionella kooperationens omstrukturering, där industrier lades ner och storleken på konsumentkooperationen minskade. För oss som arbetsgivarorganisation innebar det att hitta nya marknader eller dö sotdöden. Samtidigt ville vi inte växa till vilket pris som helst. Vi har riktat in oss på nykooperationen inom skola, vård och omsorg samt områden som delar vår värdegrund. Det har inneburit att vi medvetet har närmat oss civilsamhället, till exempel genom ett starkt engagemang i intresseorganisationer som Överenskommelsen och Civos. mål. Vi har aldrig tappat bort vår idé och vår värdegrund. Jag tror att en platt organisation, med en hög grad av självständighet, föder det här entreprenörskapet och viljan att ge våra medlemmar bästa tänkbara stöd. Hur blir livet som pensionär? Framförallt ska jag ägna tiden åt hustrun, barnen och mina sex barnbarn. Ett par styrelseuppdrag kan vara lagom att ha vid sidan om, så att man håller sig lite à jour med händelseutvecklingen. Vi tycker om att resa och har dessutom ett lantställe i Färila, Hälsingland, så jag kommer inte att ha tråkigt. Det finns många undertryckta intressen som jag ser fram emot att kunna syssla med nu! Hur har synen på arbetsgivarskapet förändrats under dessa år? Från början var KFO en organisation som enbart hanterade frågor kring arbetsrätt, avtal och pensioner. Idag har det skett en stor breddning. Våra medlemmar har helt andra krav på servicen, till exempel att få stöd inom upphandling och HR-området. Ett annat exempel är att vi numera tar ställning i branschfrågor och driver frågor som är viktiga för våra medlemmar på ett politiskt och strategiskt plan. Arne Mårtensson i växthuset i Färila, Hälsingland. Vad har du för råd att ge till din efterträdare? KFO har oerhört kunniga och självständiga medarbetare med ett inbyggt planmässigt entreprenörskap. Det betyder att de har stor frihet att utveckla nya idéer och affärsområden, samtidigt som alla jobbar mot samma Redaktion Ansvarig utgivare: Arne Mårtensson Redaktion: Nina Enström, Birgitta Jakobsson och Helen Ala-Kojola. Produktion: DesignAd Stockholm AB Tryck: Realtryck Arbetsgivarföreningen KFO, Box 16355, Stockholm Tfn , Fax ,

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se

Följ Avtal 2012 på kfo.se! Årets Kooperativ blev två. EU-stöd till Äldreåret 2012. NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 10 december 2011 / www.kfo.se Följ Avtal 2012 på kfo.se! Nu händer något i stort sett varje dag i avtalsrörelsen. När detta skrivs återstår bara timmar innan gällande avtal på industrisidan

Läs mer

Nu drar avtalsrörelsen i gång

Nu drar avtalsrörelsen i gång Nytt från KFO NUMMER 9 november 2011 / www.kfo.se Nu drar avtalsrörelsen i gång Fredagen 21 oktober genomförde Arbetsgivarföreningen KFO en avtalskonferens för sina verksamhetskommittéer. Träffen var en

Läs mer

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se

Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda. Satsa på idéburet företagande. NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Nytt från KFO NUMMER 2 februari 2011 / www.kfo.se Kostnadsfri försäkring för volontärer och förtroendevalda De som arbetar som volontärer i idéburna företag har tidigare varit oförsäkrade när de utför

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se

NYTT FRÅN KFO. KFO först ut om likabehandling. Stärk meddelarfriheten! Just nu i avtalsrörelsen. NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se NYTT FRÅN KFO NUMMER 3 MARS 2012 / www.kfo.se KFO först ut om likabehandling Foto: istockphoto KFO och Unionen har kommit överens om riktlinjer för likabehandling i arbetslivet. Jan-Eric Rönngren, rådgivare

Läs mer

Arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer

Arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer Arbetsgivarföreningen för kooperativa och idéburna företag och organisationer friskolan där eleverna står i fokus sid 8 kooperativ assistansverksamhet gav flexibilitet sid 4 Folkets Hus och Parker digitaliserar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16

KFS 25 ÅR KFS verksamhetsidé 16 INNEHÅLL Förord Carl Cederschiöld, ordförande KFS 4 Förord Monica Ericsson, VD 5 Varför finns KFS? 6 25 år med KFS 7 5 nyttor med att vara medlem i KFS 12 KFS branschråd och arbetsgivarråd 15 KFS 25 ÅR

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter?

FRA. Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? l l l Nr 5 december 2013 FRA Hur är det att arbeta på en av Sveriges hemligaste myndigheter? God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla medlemmar och läsare TV-serien Bron blev ett annorlunda uppdrag för

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året

NYTT FRÅN KFO. Inget utrymme utöver 2,6 procent. Samarbetet för fler heltider fortsätter. 153 avtal inga varsel under förra året NYTT FRÅN KFO NUMMER 2 FEBRUARI 2012 / www.kfo.se Inget utrymme utöver 2,6 procent Alla branscher måste hålla sig inom det märke på 2,6 procent i årlig löneutveckling som Industriavtalet satt. Det finns

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Kooperation. en del av

Kooperation. en del av Kooperation en del av Januari 2015 innehåll 02 05 05 Svensk Kooperation har initierats och drivs av Arbetsgivarföreningen KFO. Syftet är att skapa Kooperation inom välfärden. Varför inte? Vad är speciellt

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer