Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synpunkter på ersättningen för personlig assistans"

Transkript

1 Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig assistans som sysselsätter cirka anställda. Associationsformerna är flera kooperativ, ägarledda aktiebolag och egna arbetsgivare. Gemensamt för KFOs medlemmar inom personlig assistans är att de är värderingsstyrda. KFO lämnar härmed synpunkter på uppräkningen av en för Sammanfattningsvis visar kostnadsläget för KFO medlemmar att det inte finns någon överkompensation i ersättningen. Schablonjusteringen bör därför matchas mot kollektivavtalade lönejusteringar. Beräkningsmodellen för den årliga uppräkningen av en KFO kan konstatera att modellen för den årliga uppräkningen av en inte tar hänsyn till det verkliga kostnadsläget. Det gäller framförallt: Variationer i arbetstidsmåttet: Hänsyn bör tas till att det förekommer variationer i arbetstidsmåttet mellan olika avtal. Branschrelaterad lönenivå: Det lönestatistiska underlaget bör i större utsträckning korrelera med branschen och personliga assistenter. Lönekostnad per förbrukad assistanstimme: Det måste finnas en förståelse för att det går mer än en lönetimme på en förbrukad assistanstimme. En beräkningsmodell för ersättningen i enlighet med Försäkringskassans Allmänna Råd (RAR 2002:6 till 51 kap 11 SFB) och fördelning 87 procent för lönekostnader och 13 procent för övriga kostnader förutsätter ett klargörande av vilka kostnader som hör hemma i vilket kostnadsslag. Alla lönekostnader för de personliga assistenterna bör hänföras till lönedelen och en uppräkning av ersättningen bör ske med hänsyn till typ av kostnadsslag som ingår i de olika delarna. Arbetsgivarföreningen KFO Box 16355, Stockholm Besöksadress: Klara södra kyrkogata 1 Athene Arbetsgivarservice AB Org.nr Telefon E post: Hemsida: Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

2 Kostnader för personlig assistans hos ett antal KFO medlemmar 2013 KFO har under våren 2014 genomfört en undersökning (Kostnader för personlig assistans En medlemsundersökning av 2013 års kostnader) av kostnader för personlig assistans hos ett antal medlemmar. Undersökningen omfattar 878 assistansanvändare, varav 39 egna arbetsgivare med ersättning enligt och 175 med förhöjt belopp. Bland dem som lämnat uppgifter finns kooperativ och aktiebolag i varierande storlek samt egna arbetsgivare representerade. Undersökningen visar att den genomsnittliga lönekostnaden för personliga assistenter hos assistansberättigade med ersättning enligt utgör 89 procent av ersättningen hos anordnare och 87 procent hos egna arbetsgivare. Resterande utrymme om 11 procent respektive 13 procent ska täcka assistansomkostnader, utbildningar, personal och arbetsmiljökostnader samt administrationskostnader hos anordnaren inkluderat tjänstemannalöner. Lönekostnaderna ligger med andra ord i linje med Försäkringskassans allmänna råd om hur ersättningen lämpligen kan fördelas, med reservation för något högre lönekostnader i undersökningsgruppen som helhet. I tabellen nedan jämförs medlemmarnas lönekostnader och till uppräknat utrymme för övriga kostnader med Försäkringskassans vägledning (2003:6 Assistansrättning version 12, s ) och beräkningar av ersättningens fördelning i betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9). Kronor per timme 2013 KFO egna arbetsgivare Försäkringskassans vägledning teoretisk modell förslag justerad ersättning Lön 245* 239* Övriga 30** 36** Summa * faktiska kostnader: lön och lönebikostnader, inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter (ej tjänstemannalöner) och däribland arbetsledarlön, introduktionslön, utbildningslön, uppsägningslön m m **= rest upp till 275 kronor (2013) Det finns ett par faktorer som tydligt påverkar lönekostnadsnivån i KFOs undersökning. Det är dels OB kostnaden och dels den del lönekostnad som tillkommer utöver lönekostnaden för arbetande personlig assistent per beviljad och utförd assistanstimme. 2

3 KFO medlemmarnas OB kostnader är väsentligen högre än beräkningarna i både Försäkringskassans vägledning och. Kronor per timme 2013 KFO egna arbetsgivare Försäkringskassans vägledning teoretisk modell förslag justerad ersättning OB * 24* *Uppgifterna från har här räknats upp med 38,48 procent i arbetsgivaravgifter, tjänstepension och avtalsförsäkringar (, s 107). Tabellen nedan visar den genomsnittliga lönekostnaden hos assistansberättigade med hos anordnare per kostnadspost, där OB ersättning och övrig lön noteras särskilt. De personliga assistenternas lönekostnader belastar, inklusive posten övrig lön, en utförd assistanstimme med motsvarande 1,09 lönetimme. Genomsnittlig lönekostnad anordnare Kronor per utförd assistanstimme 2013 Grundlön 128 Semesterlön 13 Ob ersättning 33 Övrig lön* 16 Sociala avgifter samt övriga lönebikostnader 56 Summa 245 *= introduktionslön, utbildningslön, arbetsledar /servicegarantarvoden, uppsägningslön mm Avtalade lönejusteringar Justeringen av lönedelen i en bör följa kollektivavtalade lönejusteringar. En justering med 1,4 procent innebär, med utgångspunkt i nuvarande kostnadsläge, att assistansanordnarna inte kompenseras för kommande kollektivavtalade löneökningar. Även tjänstemannalönerna utgör rimligen en betydande kostnad i en kvalitetsstyrd verksamhet. KFO har i den här undersökningen inte frågat efter det faktiska kostnadsläget för tjänstemannalöner utslaget på utförda assistanstimmar, men kan notera att det är otydligt hur tjänstemannalönerna ska beaktas vid uppräkning av ens övriga kostnader. Att inte fullt ut ta hänsyn till kollektivavtalade lönejusteringar även för tjänstemännen är problematiskt i ett lite längre tidsperspektiv. 3

4 Schablonen 2015 KFO anser att beräkningsmodellen för ersättningen bör ses över, men att dagens ersättning förhållandevis väl motsvarar det genomsnittliga kostnadsläget. Därför är det ytterst angeläget att regeringen även fortsättningsvis ger utförarna inom personlig assistans förutsättningar att hålla hög kvalitet i servicen till de assistansberättigade genom att attrahera lämpade personliga assistenter med bra avtalsvillkor, god personalpolitik, introduktionsprogram och kompetensutveckling. En uppräkning utifrån uppgifter för assistansberättigade med hos anordnare i KFOs kostnadsundersökning visar att en kompensatorisk justering av en för 2014 och en justering i enlighet med avtalade lönejusteringar 2015 motsvarar 288 kronor per timme. Egna arbetsgivare i undersökningen ligger något lägre i lönekostnad, men redovisar å andra sidan varje krona och kan inte spara eller behålla medel i mer än 6 månader. Uppräkning lönekostnader anord nare Lön * 257* Övriga 30 31** 31** Summa *Uppräkning med 2,5% i enlighet med kollektivavtal. ** Uppräkning med 1,18% för övriga kostnader. KFO efterlyser att justeringen 2015 möter kollektivavtalade lönejusteringar och övriga kostnadsökningar motsvarande 2,8 procent eller 8 kronor per timme. I beräkningen ovan har KPI, i brist på annat lämpligt index, tillämpats för övriga kostnader och ingen hänsyn har tagits till att övriga kostnader till en del består av tjänstemannalöner. Sjuklön Med anledning av att ersättning för kostnader för sjuklön kan komma att föras in i ersättningen efterfrågades KFO medlemmarnas kommunfakturerade sjuklönekostnader för Nedan jämförs uppgifterna med beräkningar i. Uppgifter saknas för gruppen egna arbetsgivare. Kronor per utförd assistanstimme 2013 förhöjt belopp Sjuklön 3,60 2,98 2,66 4

5 Skulle sjuklönekostnader komma att lyftas in i en för 2015 kan KFO konstatera att kostnadsläget tycks vara högre än vad som anges i. Sammanfattningsvis Arbetsgivarföreningen KFO samlar idag cirka 60 procent av alla registrerade utförare med tillstånd att bedriva personlig assistans. Majoriteten av dessa är medlemsstyrda eller ägarledda verksamheter med en tydlig ambition att bedriva personlig assistans utifrån en värdegrund som, i enlighet med assistanslagstiftningens intentioner, baserar sig på den assistansberättigades självbestämmande. KFOs kostnadsundersökning visar att den genomsnittliga lönekostnaden för personliga assistenter motsvarar 89 procent av ersättningen Många KFO medlemmar inom personlig assistans har inga, eller små, marginaler i resultatet oavsett storlek och driftsform. Med utgångspunkt i undersökningsresultaten, kollektivavtalade lönejusteringar och möjligheten för KFO medlemmarna att bedriva assistans med kvalitet i enlighet med regelverk och assistanslagstiftningens intentioner anser KFO att en för 2015 bör justeras med 8 kronor. Med vänlig hälsning Hanna Kauppi, branschpolitiskt ansvarig personlig assistans, Arbetsgivarföreningen KFO Björn Jidéus, avtalsansvarig personlig assistans, Arbetsgivarföreningen KFO 5

Kostnader för personlig assistans

Kostnader för personlig assistans Kostnader för personlig assistans En medlemsundersökning av 2013 års kostnader KFO 2014 06 09 För KFO, av Hanna Kauppi Arbetsgivarföreningen KFO Box 16355, 103 26 Stockholm Besöksadress: Klara södra kyrkogata

Läs mer

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) S2014/1703/FST Enheten för familj och socialtjänst Inger Laudon Socialdepartementet 103 33 Stockholm KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

Kommunernas kostnader för assistansverksamhet isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:23 Kommunernas kostnader för assistansverksamhet sf Rapport 2014:23 Kommunernas kostnader för assistansverksamhet En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. 5. Huvudmannaskap för stöd och service Förslaget att staten ska finansiera personlig

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB V Çrona Lön LSS Handbok Copyright DataVara AB Handbok Leif Davidson Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Morgan Klebom Hans Bäcklund, Thomas Palm Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson,

Läs mer

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg

Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg 1 Helsingborg Independent Living (HIL) YTTRANDE Södergatan 41 2009-01- 26 252 25 Helsingborg Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:77 Ny lag om stöd och service till vissa personer

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer

Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3. Statens jordbruksverks föreskrifter (2014:XX) om officiella veterinärer 2014-11-07 Diarienummer 5.7.16-4312/14 Ändringar i konsekvensutredning del B kapitel 2 och 3 Statens jordbruksverks er (2014:XX) om officiella veterinärer 2 Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer