Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015!"

Transkript

1

2 Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015! Tävlingen anordnas för 19:e året i rad och är öppen för mathantverk från hela Norden. Begreppet mathantverk är numera vedertaget och åtråvärt, mycket tack vare Eldrimners 20 år långa arbete med att utveckla näringen. För att utvecklingen även i framtiden ska handla om unika produkter med rik smak och tydlig identitet, där tillverkningen sker genom varsam förädling av främst lokala råvaror, har Eldrimner tillsammans med mathantverkarna utvecklat Certifierat Eldrimner Mathantverk. Certifieringen har som målsättning att värna om begreppet mathantverk och dess värde och att visa vägen för konsumenterna till det unika mathantverket. Reglerna för SM i Mathantverk är till största delen samstämmiga med kriterierna för Certifierat Eldrimner Mathantverk. Ambitionen är att de ska vara helt lika till SM i Mathantverk I år införs kriteriet att ett deltagande i tävlingen förutsätter att minst 50 % av företagets produkter (antingen i volym eller i antal produktartiklar) ska uppfylla tävlingens regelverk och/eller kriterierna för certifieringen. Nya tävlingsklasser för i år är Korvbröd, Fiskfärsprodukter, Matsås, Blodprodukter och övrig inälvsmat, Pastej/paté/leverkorv samt Sylta. Vi har också glädjen att välkomna klasserna Mjölksyrade grönsaker och Mjukt tunnbröd tillbaka till tävlingen. Klasserna Pastej/paté/ sylta/lever- & blodprodukter och Fiskpastej/paté får ny indelning och klasserna Nektar, Gelé, Kryddat smör och Sötebröd utgår i årets tävling. I år arrangeras tävlingen i samband med Eldrimners idé- och kunskapsmässa Særimner. För dig som tävlar innebär det att under tiden som dina produkter bedöms av juryn kan du stilla tävlingsnerverna med inspirerande och kunskapsspäckade seminarier, nätverkande med kollegor ifrån hela Norden och andra aktiviteter som anordnas under dagarna. Varmt välkommen till tävlingen och lycka till! 2

3 TÄVLINGSREGLER Öppna SM i Mathantverk är öppet för producenter i Sverige och övriga Norden som förädlar sina produkter småskaligt och hantverksmässigt. Endast produkter tillverkade av livsmedelsföretag och som finns ute till allmän försäljning får tävla. I de fall där flera företag medverkar i tillverkningen av produkten måste alla steg vara hantverksmässiga och produkten ska anmälas av företagen gemensamt. Reglerna för SM i Mathantverk är till största delen samstämmiga med kriterierna för Certifierat Eldrimner Mathantverk. Målsättningen är att de två regelverken ska vara helt enade till SM i Mathantverk För att delta i tävlingen ska minst 50 % av företagets produkter (antingen i volym eller i antal produktartiklar) uppfylla tävlingens regelverk och/eller kriterierna för certifieringen. Se eldrimner.com/certifiering. Den huvudsakliga eller karaktärsdanande råvaran ska vara lokal. Med lokal råvara menas råvara som odlas eller produceras så nära förädlingsplatsen som möjligt. Om tillgången på råvaran i närheten av förädlingsplatsen saknas eller är liten, accepteras inhemsk råvara. För fisk, se undantag från denna regel i informationen under branschrubriken. Det krävs minst sex anmälda bidrag per klass för att klassen ska genomföras i tävlingen. Klassen bedöms då även om antalet förändrats till tävlingsstart. Understiger antalet anmälda sex vid sista anmälningsdag ställs klassen in. Detta meddelas berörda företag när sista anmälningsdag passerat. Varje företag får tävla med ett eller två bidrag i varje klass, se information under respektive bransch. Maximalt 30 bidrag får tävla per klass. Skulle antalet anmälda produkter överstiga 30 tas de in utifrån anmälningsdatum. Tävlingsbidrag bedöms så som de lämnas in om inte annat anges i klassens definition. I de fall producenten i samband med anmälan framför mer specifika önskemål kring provsmakningen av produkten kommer dessa att förmedlas till juryn som i sin tur avgör om dessa önskemål tas i beaktande eller ej. Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser inte ska användas och dessa är inte tillåtna i tävlingen. Med tillsatser menas främst ämnen som tilldelats E-nummer och som finns i livsmedelsverkets E-nummerlista, se men även andra ämnen såsom vissa enzymer och alla syntetiskt framställda aromer. Observera! Vissa ingredienser kan i sig innehålla tillsatser, exempelvis kryddblandningar och mixer. För branschspecifika regler och undantag, läs mer under respektive branschrubrik samt på eldrimner.com. ELDRIMNERS DEFINITION AV MATHANTVERK Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter. TÄVLINGENS SYFTE - Att göra mathantverket känt och stimulera dess utveckling. - Att värna om begreppet mathantverk och bevara dess värde. - Att motivera mathantverkare i sitt arbete och inspirera till utveckling av såväl företag som produkter. Konsumenternas medvetenhet om mathantverket ökar genom tävlingen och vinnarprodukterna. I förlängningen leder detta till både ökad kunskap och försäljning. 3

4 ANMÄLAN Anmälan görs på eldrimner.com senast 25 augusti Har du inte möjligheten att göra anmälan via hemsidan, kontakta tävlingsledningen per e-post: eller telefon: Anmälan till SM i Mathantverk kostar 275 kr (exkl. moms) per tävlingsbidrag. Anmälan är bindande och avgiften faktureras för alla anmälda och godkända bidrag, även om dessa sedan inte lämnas in till tävlingen. Vi tar inte emot några oanmälda produkter på plats. För att vara med i tävlingen ska din anmälan ha kommit till Eldrimner inom anmälningstiden och vara komplett med ingrediensförteckningar samt namn på samtliga tävlingsbidrag. I anmälan ska alla kryddor som använts i produkten anges, även alla ingredienser i kryddblandningar. Skulle någon förändring i innehållet ske måste tävlingsledningen meddelas. Ingredienserna i den anmälda produkten måste vara identiska med innehållet i den produkt som finns ute i handeln och den som lämnas in till tävlingen. All kommunikation i samband med tävlingen sker på svenska. Tävlande produkter ska uppfylla svenska livsmedelsverkets föreskrifter. En startlista över alla deltagande företag kommer att publiceras på eldrimner.com två veckor före tävlingen. Bekräftelse på deltagande skickas ut med e-post efter sista anmälningsdag och senast två veckor innan tävlingen. Det är viktigt att du hör av dig till tävlingsledningen om du inte fått denna bekräftelse. Faktura skickas separat. INLÄMNING AV TÄVLINGSBIDRAG Tävlingsprodukterna lämnas in vid SM-bordet vid varuintaget på FRÖSÖ PARK HOTEL, måndagen den 5 oktober kl Kontakta tävlingsledningen i förväg om denna tid inte fungerar. Om du inte själv har möjlighet att komma till Östersund kan produkterna levereras till tävlingen. Kontakta i så fall tävlingsledningen för leveransadress. Märk kartongen med KYLA om det är kylvaror. Produkterna bedöms i det skick de anländer. Tänk på möjligheten att skicka tävlingsbidrag med andra från din region som ska resa till Særimner och tävlingen. Produkter som lämnas in till tävlingen får inte bära något märke, stansning eller annan indikation på vem som är producent. Varje produkt ska vara märkt med klassen den deltar i. Hela produkter ska lämnas in. Burkar respektive flaskor ska vara fulla och oöppnade. Om produkterna är mycket små eller få måste flera lämnas in för att bedömning skall kunna ske. Ett exemplar av produktens försäljningsetikett med ingrediensförteckning ska också medfölja tävlingsprodukten. Stoppa förslagsvis originaletiketten med ingrediensförteckning, namn på produkt och producent samt eventuell branschspecifik information löst tillsammans med produkten i en plastpåse märkt med tävlingsklass. Ett exemplar av produkten i originalförpackning och originaletikett skall även lämnas för att eventuellt ställas ut på vinnarutställningen. Detta gäller inte stora produkter, till exempel stora ostar. Observera att bekräftelse på deltagande måste åtfölja produkten vid inlämningen. Vi tar inte emot oanmälda produkter på plats. Kontakta tävlingsledningen, i god tid, om ni har frågor som rör inlämningen av produkter. Kontaktuppgifter finns längst bak i broschyren. 4

5 JURYBEDÖMNINGAR Bedömning av produkterna sker tisdagen den 6 oktober, kl Varje jurygrupp består av en branschkunnig juryordförande samt ytterligare minst tre medlemmar och dess beslut kan inte överklagas. Jurygruppernas medlemmar varierar år från till år och består av såväl mathantverksexperter som lekmän. En del har suttit i jury tidigare, andra inte. Juryn bedömer tävlingsprodukterna efter kriterier anpassade för varje klass. I huvudsak bedöms utseende, konsistens, doft och smak. Smakpoängen värderas högre än andra kriterier när två produkter hamnar på samma poäng. Den med högst smakpoäng vinner. Lika smakpoäng leder till en delad placering och nästkommande placering utgår. I klassen Innovativt mathantverk värderas innovationsgraden lika högt som utseende/konsistens och doft/smak tillsammans. Eftersom varje jurygrupp själv bestämmer hur bedömningen ska gå till kan poängbilden se olika ut för olika klasser och år. Direkta jämförelser mellan klasserna är därför inte möjliga. Bedömningskriterierna finns på eldrimner.com, under SM i Mathantverk. Vill du veta vilka som sitter i TÄVLINGSRÅDET tävlingsrådet? Gå in på eldrimner.com Tävlingsrådet består av tävlingsdeltagare och juryordförande, med alla under SM branscher i tävlingen representerade. Rådet sammanträder en gång i Mathantverk om året tillsammans med Eldrimners tävlingsledning. I rådet diskuteras, utvärderas och tas beslut om regler, utformning och riktlinjer för tävlingen. NYA OCH ÄNDRADE KLASSER FISKFÄRSPRODUKTER KORVBRÖD MJUKT TUNNBRÖD MJÖLKSYRADE GRÖNSAKER MATSÅS SYLTA PASTEJ/PATÉ/LEVERKORV BLODPRODUKTER OCH ÖVRIG INÄLVSMAT BEDÖMNINGS- RESULTAT Alla tävlingsdeltagare får den fullständiga bedömningen, med både poäng och skriftliga omdömen för varje tävlingsprodukt, skickad hem till sig inom tre veckor efter tävlingen. INNOVATIVT MATHANTVERK En klass för mathantverksprodukter oavsett bransch som är innovativa och nyskapande ur någon aspekt. Samma grundregler som för övriga klasser gäller. Produkten ska vara av sådan karaktär att den inte kan tävla i någon annan klass. Vid bedömningen väger innovationsgraden tyngst, men även utseende/ konsistens och smak/doft poängsätts. Bedömningsformulär finns på eldrimner.com. Vid anmälan ska den innovativa egenskapen anges. Max ett bidrag per företag. AVHÄMTNING AV BEDÖMDA PRODUKTER VÄLKOMNA ATT TÄVLA MED DINA INNOVATIVA MATHANTVERKS- PRODUKTER! Direkt efter seminariet Så bedömdes produkterna som genomförs den 8 oktober kl får du gärna hämta tillbaka dina bedömda produkter och utställningsexemplar som inte vunnit guld. Information om utlämning av produkter kommer att finnas i den bekräftelse på deltagande som skickas ut. 5

6 MEJERI Klasser & definitioner VIT CAPRIN: MESE: MJUK VITMÖGELOST: SYRAD OST: MJUK KITTOST: PRESSAD OST/HÅRDOST: BLÅMÖGELOST: OLJEMARINERAD OST: ÖVRIG OST: SMÖR: OSTKAKA: En halvmjuk, grynpipig getost med vitmögelyta, tegelstensformad. Består av inkokt get- eller kovassle och kan vara bredbar eller i block. Produkten får innehålla en mindre mängd mjölk (<3%) men ej grädde. En mjuk ost med vitmögelyta. Inkluderar även bredbar ost samt ost med kryddor. Observera att salladsost tävlar i klassen övrig ost. En mjuk till halvhård osttyp tvättad med saltlösning eller linenskultur. I de fall där även vitmögel används skall utseende och smak ha typisk kittkaraktär. Även ostar tvättade med öl eller sprit. Inkluderar alla typer av pressade ostar oavsett yta. Inkluderar alla typer av blåmögelost oavsett yta. Max ett bidrag per företag. Ost inlagd i olja och eventuellt kryddor. Exempelvis rökt ost, kryddost, osyrad färskost. Hit hör också ostar av mozzarella- och halloumityp samt salladsost (vakuumförpackad eller i saltlake). Av ko-, get- eller fårgrädde där endast salt får tillsättas. Grädden som används ska vara separerad i producentens företag eller på annat gårdsmejeri. Smör presenteras för juryn utan förpackning, upplagt på fat. En bakad produkt av ostmassa. Anmälan Ost och smör: ange om mjölken/grädden är obehandlad eller pastöriserad. Inlämning Ange lagringstiden för osten. Bedömning Mejeriprodukter bedöms tempererade. Tävlingsregler & undantag Genmodifierat ystningsenzym är inte tillåtet. Vax utan färgämnen får användas. INNOVATIVT MATHANTVERK Mathantverksprodukter oavsett bransch, som är innovativa och nyskapande ur någon aspekt. Samma grundregler som för övriga klasser. Produkten ska vara av sådan karaktär att den inte kan tävla i någon annan klass. Max ett bidrag per företag. 6

7 CHARKUTERI Klasser & definitioner FÄRSKKORV: En rå korv för stekning/grillning/kokning. Steks eller kokas vid bedömningen. VÄRMEBEHANDLAD KORV: Inklusive varmrökt. Bedöms kalla. VÄRMEBEHANDLAT KÖTT: Hela köttbitar som saltats före värmebehandlingen, som kan ske till exempel genom varmrökning, i vatten eller med ånga. ISTERBAND: LUFTTORKAD KORV: LUFTTORKAT KÖTT: SYLTA: Produkt där konservering sker genom olika kombinationer av syrning, varm/kallrökning och torkning. Värmebehandling inklusive stekning vid tillagning ses som den gemensamma nämnaren. Steks vid bedömningen. Kan vara med eller utan kallrökning. Kan vara med eller utan kallrökning. Produkt av fördelat kött och fett med bindning av naturligt hög bindevävsandel eller tillsatt gelatin. Rullsyltor och dylikt. gjorda av hela bitar tävlar i klassen värmebehandlat kött. PASTEJ/PATÉ/LEVERKORV: Värmebehandlad produkt med lever och för produkttypen karaktäristisk konsistens. Bredbar eller skivbar. Kan presenteras som korv, på burk, i form eller på annat sätt. BLODPRODUKTER OCH ÖVRIG INÄLVSMAT: Produkter med blod och övrig inälvsmat som inte passar i klasserna ovan. Exempelvis pölsa och hackekorv tävlar här. Tävlingsregler & undantag Tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök accepteras ej. Det ska finnas en glödrök på plats. Friktionsrök är tillåtet. Nitritsalt: Maximalt restvärde, alltså högsta tillåtna mängd i den färdiga produkten, är 50 mg/kg. Detta förutsätter max tillsatt 80 mg/kg råvara (i enlighet med bestämmelser för EU-ekologiskt) i klasserna Värmebehandlad korv, Värmebehandlat kött, Isterband, Lufttorkad korv och Lufttorkat kött. Nitritsalt är inte tillåtet i klassen Färskkorv. Tumregel: För att tillsätta nitritmängden 80 mg/kg tillsätts 13,3 g nitritsalt/kg råvara och resterande saltmängd enligt receptet tillsätts som vanligt salt. Grädde som används i Pastej/paté/leverkorv får ej innehålla karragenan. Tillsatt gelatin i klasserna Sylta samt Pastej/paté/leverkorv är tillåtet. EXTRA HANTVERKSSTEG ELLER SVÅRIGHETSGRAD VÄGS IN I BEDÖMNINGEN NÄR DET GÄLLER GROVLEK I KLASSEN LUFTTORKAD KORV 7

8 FISKFÖRÄDLING Klasser & definitioner NY klass KALLRÖKT FISK: VARMRÖKT FISK: GRAVAD FISK: INLAGD FISK: FISKFÄRSPRODUKTER: Salt- eller socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning. Salt- eller socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning. Socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning. En eventuellt förbehandlad fisk som lagts i en lag av exempelvis ättika eller olja, salt, socker och kryddor. Produkter av i huvudsak mald fisk så som exempelvis paté, pastej, burgare eller queneller. Inlämning Hela produkter ska lämnas in. Om fisken är filéad eller delad behövs dock bara en sida. Tävlingsregler & undantag Tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök accepteras ej. Det ska finnas en glödrök på plats. Friktionsrök är tillåten. Om tillgången på råvaran i närheten av förädlingsplatsen saknas eller är liten, accepteras inhemsk eller nordisk råvara som lokal råvara. Undantaget för nordisk fiskråvara istället för inhemsk gäller till och med Grädde som används i fiskfärsprodukter får ej innehålla karragenan. INNOVATIVT MATHANTVERK Mathantverksprodukter oavsett bransch, som är innovativa och nyskapande ur någon aspekt. Samma grundregler som för övriga klasser. Produkten ska vara av sådan karaktär att den inte kan tävla i någon annan klass. Max ett bidrag per företag. 8

9 BAGERI Klasser & definitioner NY klass NY klass RÅGSURDEGSBRÖD (ENBART SURDEG): RÅGSURDEGSBRÖD (ÄVEN JÄST): VETESURDEGSBRÖD (ENBART SURDEG): VETESURDEGSBRÖD (ÄVEN JÄST): HÅRT BRÖD: MJUKT TUNNBRÖD: KORVBRÖD: Inkluderar även bröd jäst med honungsaltmetoden, bakferment samt vildjäst. Bröd som förutom rågsurdeg eller någon av de ovan nämnda jästeknikerna också innehåller bagerijäst. Inkluderar även bröd jäst med honungsaltmetoden, bakferment samt vildjäst. Bröd som förutom vetesurdeg eller någon av de ovan nämnda jästeknikerna också innehåller bagerijäst. Knäcke-/spisbröd samt hårt tunnbröd. Max ett bidrag per företag. En tunn, mjuk, naggad brödkaka. Med jäst och/eller surdeg. Lämpligt för färskkorv/ stekkorv/kokkorv med diameter 1,5-5 cm. Anmälan Beskriv gärna din spannmålsråvara, som kultursort, malningssätt, kvarn med mera. Inlämning Ange bakdag. Utlämning Ingen utlämning av inlämnade bröd sker efter tävlingen om inte annat avtalats med tävlingsledningen på förhand. Tävlingsregler & undantag Inga undantag för tillsatser. Alfa-amylas och askorbinsyra i mjöl är inte tillåtet. Inga kemiska jäsmedel är tillåtna, till exempel bakpulver, bikarbonat, hjorthornssalt eller pottaska. Margarin är inte tillåtet. 9

10 BÄR-, FRUKT & GRÖNSAKSFÖRÄDLING NY klass NY klass 10 Klasser & definitioner SAFT: Pastöriserad/kokt produkt av råsaft eller utdrag från bär/frukt/blom/ blad/örtråvara, socker/honung samt eventuellt vatten. Även kryddade safter tävlar här. Späds med kallt vatten vid bedömningen. Max ett bidrag per företag. GLÖGG: Pastöriserad/kokt produkt med kryddning. Serveras varm vid bedömningen. ÖVRIG DRYCK: Pastöriserad juice eller annan drickfärdig produkt. Får ej innehålla alkohol. Serveras kyld vid bedömningen. Nektar tävlar i denna klass. KLASSISK SYLT: Kokt produkt av bär/frukt, socker/honung samt eventuellt vatten och pektin. Lösare konsistens än marmelad. KRYDDAD SYLT: Som klassisk sylt, men med kryddor, örter, nötter eller liknande. KLASSISK MARMELAD: KRYDDAD MARMELAD: CHUTNEY: GRÖNSAKS- INLÄGGNING: MJÖLKSYRADE GRÖNSAKER: SENAP: DESSERTSÅS: MATSÅS: Kokt produkt av bär/frukt, socker/honung samt eventuellt vatten och pektin. Fastare konsistens än sylt. Max ett bidrag per företag. Som klassisk marmelad, men där ingredienser som kryddor, örter, nötter eller liknande ingår. Max ett bidrag per företag. Kokt produkt av bär/frukt/grönsaker, socker/honung, ättika/vinäger och kryddor. Pastöriserad kokt produkt av grönsaker i lag bestående av ättika/ vinäger, socker och kryddor. Fermenterad produkt med hela/delade grönsaker i lag/eget spad. Produkt av huvudsakligen fin- eller grovmalt svenskt senapsfrö, med ättika/vinäger och eventuellt socker/honung, vatten eller olja. Får smaksättas med kryddor, örter, frukt och bär. Hällbar produkt av bär/frukt/grönsaker/örter med eventuellt socker/ honung, vatten, pektin och kryddor. Sirap tävlar i denna klass. Hällbar produkt huvudsakligen bestående av bär/frukt/grönsaker/ örter. Får även innehålla ättika/vinäger, socker/honung, olja, vatten, pektin och kryddor. Anmälan Ange om egentillverkat pektin använts. Ange om specifika sorter av bär eller frukter använts. Saft & Glögg: ange spädningsinstruktion. Om ingen instruktion medföljer späds produkten till 1:4. Tävlingsregler & undantag Observera att sylt, marmelad, nektar och juice är skyddade beteckningar och att tävlande produkter ska uppfylla svenska livsmedelsverkets föreskrifter. LIVSFS 2003:17 & LIVSFS 2003:18 Tillsatserna pektin, agar agar och ättiksyra får användas i produkterna. Tillsatt kolsyra är inte tillåtet. Förpackningen ska vara sådan att fyllnadsgraden kan bedömas. Extra hantverkssteg eller svårighetsgrad vägs in i bedömningen när det gäller egentillverkat pektin i syltoch marmeladklasserna

11 VINNARE OCH PRISUTDELNING Prisutdelning sker onsdagen 7 oktober i samband med SÆRIMNERS JUBILEUMSGALA i Frösö Convention Center mittemot Frösö Park Hotel. Vinnaren av varje klass tilldelas medalj, diplom och guldetiketter att fästa på vinnarprodukten. Andra- och tredjepristagare utses i klasser med minst sju respektive tio tävlingsbidrag. De får diplom samt silver- respektive bronsetiketter. Pristagarna får också tillgång till en digital bild av etiketterna som kan användas vid marknadsföring av vinnarprodukterna. Information om hur vinnaretiketterna får användas finns på eldrimner.com. Alla pristagare får en PR-guide med tips och råd om hur de själva kan arbeta för att få medial uppmärksamhet kring utmärkelsen. Vinnarprodukterna kommer att ställas ut i VINNARUTSTÄLLNINGEN på Frösö Park Hotel efter prisutdelningen. Vinnarna kommer också att presenteras på Eldrimners hemsida samt i Tidningen MATHANTVERK. SEMINARIET SÅ BEDÖMDES PRODUKTERNA Torsdag 8 oktober, kl hålls seminarierna Så bedömdes produkterna branschvis. Detta är ett utmärkt tillfälle att få reda på mer om hur juryn arbetat, hur tankegångarna gått och vad som gjort att vinnarprodukterna vann. Här får du som producent tillfälle att diskutera och få återkoppling kring dina produkter. 11

12 ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN I MATHANTVERK 2015 Inlämning av tävlingsbidrag sker MÅNDAG 5 OKTOBER, KL Om denna tid inte fungerar för dig, var vänlig kontakta tävlingsledningen i förväg. Anmäl dig via eldrimner.com Senast 25 augusti 2015 Har du inte möjlighet att anmäla dig elektroniskt, kontakta Catrin Heikefelt i tävlingsledningen. Kom ihåg att ta med din BEKRÄFTELSE PÅ DELTAGANDE till inlämningen! Bidragen lämnas vid SM-BORDET VID VARUINTAGET PÅ FRÖSÖ PARK HOTEL. Följ skyltningen för att hitta dit. Adress QUALITY HOTEL & RESORT FRÖSÖ PARK CRONSTADS VÄG 2, FRÖSÖN Prisutdelning ONSDAG 7 OKTOBER KL i samband med SÆRIMNERS JUBILEUMSGALA på Frösö Convention Center, mittemot hotellet. Vinnarutställning De vinnande produkterna i varje tävlingsklass kommer efter prisutdelningen att ställas ut på Frösö Park Hotel och finnas till beskådande till dess att Særimner stängs. Seminariet Så bedömdes produkterna TORSDAG 8 OKTOBER KL Kontakt ALEKSANDRA AHLGREN LIZA VIKSTRÖM CATRIN HEIKEFELT (anmälningar) FORM & FOTO Stéphane Lombard

Guidestart. Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete

Guidestart. Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete 1:a versionen mars 2009 Guidestart Guide till god hygienisk praxis vid hantverksmässig tillverkning av ost och andra mjölkprodukter och vägledning i eget haccp-arbete Innehåll INLEDNING 3 VEM VÄNDER SIG

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons

Annons Hela denna bilaga är en annons i Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen Ångermanland den 19 oktober 2013 Annons Välkommen till Smaka på Västernorrland i Höga Kusten! RES KOLLEKTIVT OCH GRATIS till Höstfesten i Kramfors! TICKET TICKET TORSDAG 24 OKTOBER 2013 Erbjudandet gäller inom länet på Norrtåg från Sundsvall,

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Utkast till kontrollhandbok för storhushåll och restaurang 1 Inledning: I Livsmedelsverkets vägledningar 1 ges råd och stöd till den som planerar och utför

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Meny och mat kostchefer kökspersonal Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar inom kostverksamhet med exempelvis menyplanering eller matlagning.

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel beteckning ingrediens förteckning märkning av allergener mängd av ingredienser nettokvantitet bäst före-dag sista förbrukningsdag Handbok Märkning av färdigförpackade livsmedel nedfrysnings datum företagets

Läs mer

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG

KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG KLUBBPÄRM FÖR 4H FÖRETAG Klubbföretagspärmen flik 1a Rev. Hallands 4H 2012 01 13 VAD ÄR ETT 4H FÖRETAG? DEFINITIONEN AV ETT 4H FÖRETAG Ett 4H företag är en praktisk uppgift inom 4H:s profilområde Hushåll,

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning...

Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 4 Metod... 4 Bakgrund och teori... 4 Myndighetskrav, lagstiftning... Marknadsplan för att starta upp gårdsbutik Matilda Hansson Ascard Linda Östberg Mia Ehnring Erik Andersson Kurs: Marknadsföring 723G04 Kurspoäng: 7.5 Termin och år: VT 2011 1 Sammanfattning Syftet med

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel; (H 125) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Kontrollhandbok för storhushåll Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Information om riskvärdering, kontrollmetoder och kontrollområden finns i handbokens del 2. En sammanvägning

Läs mer

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN

ATT TÄVLA I GULDNYCKELN ATT TÄVLA I GULDNYCKELN Här hittar du all information du behöver för att tävla i Guldnyckeln 2013. Svårare än så är det inte. 1 INNEHÅLL 1. DETTA ÄR GULDNYCKELN.... 3 2. VAD ÄR DM?... 3 3. VARFÖR SKA DU

Läs mer

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena

UF-MÄSSAN2014. 24 mars l conventum arena UF-MÄSSAN2014 24 mars l conventum arena viktig Information och inbjudan till UF-företag www.ungforetagsamhet.se/orebro VÄLKOMNA! INNEHÅLL VÄLKOMNA ANMÄLAN & AVGIFTER TIDER MONTERN REGLER TÄVLINGAR VILLKOR

Läs mer

Glutenfri! Goda tips och råd för dig som lever med celiaki. 1

Glutenfri! Goda tips och råd för dig som lever med celiaki. 1 Glutenfri! Goda tips och råd för dig som lever med celiaki. 1 Välkommen till ett nytt och friskare liv! Den här broschyren vänder sig till dig som fått veta att du själv, ditt barn eller en annan anhörig,

Läs mer

Visitas branschriktlinjer för restauranger

Visitas branschriktlinjer för restauranger Visitas branschriktlinjer för restauranger En beskrivning av hur livsmedelslagstiftningens krav på restaurang kan uppfyllas Grafisk design: Katarina Viberg www.expedition46.se Innehåll VISITAS BRANSCHRIKTLINJER

Läs mer

Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2012

Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2012 Konsumentverkets vägledning om prisinformation 2012 Vägledning prisinformation Konsumentverket 2012 2 (20) 3 (20) Konsumentverkets vägledning om prisinformation Bra prisinformation är nödvändigt för att

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

TILLAGNING AV FISK OCH SKALDJUR

TILLAGNING AV FISK OCH SKALDJUR TILLAGNING AV FISK OCH SKALDJUR Fisk och skaldjur har kort tillagningstid. Vi pratar minuter för filéer och små skaldjur. För att lyckas är det därför helt avgörande att fisken hanteras varsamt och under

Läs mer

Snål skjutsen. perspektiv

Snål skjutsen. perspektiv perspektiv Mikrobryggerier, g årdsproducerade varor och ambitiösa surdegsbagerier har fått svenskarna s o reserverade kärlek under de senaste åren. Trenden har fått storindustrins u lvar att ta på sig

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Spelledarens administrativa guide (SLAG)

Spelledarens administrativa guide (SLAG) Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf Spelledarens administrativa guide (SLAG) En hjälpreda för ordnandet av lajv i Elorias regi Senast uppdaterad: 16.6.2014 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR-FÖRORD...

Läs mer

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842

Kungälvsmat. Slutrapport. Jornalnummer: 2010-7842 Kungälvsmat Slutrapport Jornalnummer: 2010-7842 Slutrapport Kungälvsmat Innehållsförteckning Slutrapport Kungälvsmat 2 1. Redovisning av projektet Kungälvsmat 3 1.1 Journalnummer 3 1.2 Stödmottagare 3

Läs mer

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Registrering och godkännande Ersätter: 2013-11-29 Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Syftet med vägledningen... 4 2 Livsmedelsföretag... 5 2.1 Begreppet livsmedelsföretag...

Läs mer

INFOBANK Våga Vara Egen 2014 regional mässa i UF-företagande

INFOBANK Våga Vara Egen 2014 regional mässa i UF-företagande INFOBANK Våga Vara Egen 2014 regional mässa i UF-företagande Grattis till beslutet att ställa ut på Uppsala läns häftigaste mötesplats Våga Vara Egen 2014. Mässan är en av höjdpunkterna på läsåret för

Läs mer

Innehåll. 2 futurecity.nu

Innehåll. 2 futurecity.nu Handbok 13/1 Innehåll VI SAMHÄLLSBYGGARE... 3 VAD ÄR DÅ EN SAMHÄLLSBYGGARE?... 3 EN SAMHÄLLSBYGGARE JOBBAR I TEAM OCH ÄR MÅLFOKUSERAD... 3 EN STAD I BALANS ÄR EN HÅLLBAR STAD... ARKITEKTUR... ENERGI...

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Våga Vara Egen entreprenörskap på riktigt

Våga Vara Egen entreprenörskap på riktigt INFOBANK Våga Vara Egen entreprenörskap på riktigt Grattis till beslutet att ställa ut på Uppsala läns häftigaste mötesplats Våga Vara Egen 2015. Mässan är en av höjdpunkterna på läsåret för många UF-företagare

Läs mer

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet

Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet Arrangörshandbok Svenska Cheerleadingförbundet 1 Förord Detta dokument, arrangörshandboken, är till för de föreningar som ska arrangera en av SCF:s tävlingar. För att arrangera en av SCF:s tävlingar måste

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer