Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015!"

Transkript

1

2 Välkommen till Öppna Svenska Mästerskapen i Mathantverk 2015! Tävlingen anordnas för 19:e året i rad och är öppen för mathantverk från hela Norden. Begreppet mathantverk är numera vedertaget och åtråvärt, mycket tack vare Eldrimners 20 år långa arbete med att utveckla näringen. För att utvecklingen även i framtiden ska handla om unika produkter med rik smak och tydlig identitet, där tillverkningen sker genom varsam förädling av främst lokala råvaror, har Eldrimner tillsammans med mathantverkarna utvecklat Certifierat Eldrimner Mathantverk. Certifieringen har som målsättning att värna om begreppet mathantverk och dess värde och att visa vägen för konsumenterna till det unika mathantverket. Reglerna för SM i Mathantverk är till största delen samstämmiga med kriterierna för Certifierat Eldrimner Mathantverk. Ambitionen är att de ska vara helt lika till SM i Mathantverk I år införs kriteriet att ett deltagande i tävlingen förutsätter att minst 50 % av företagets produkter (antingen i volym eller i antal produktartiklar) ska uppfylla tävlingens regelverk och/eller kriterierna för certifieringen. Nya tävlingsklasser för i år är Korvbröd, Fiskfärsprodukter, Matsås, Blodprodukter och övrig inälvsmat, Pastej/paté/leverkorv samt Sylta. Vi har också glädjen att välkomna klasserna Mjölksyrade grönsaker och Mjukt tunnbröd tillbaka till tävlingen. Klasserna Pastej/paté/ sylta/lever- & blodprodukter och Fiskpastej/paté får ny indelning och klasserna Nektar, Gelé, Kryddat smör och Sötebröd utgår i årets tävling. I år arrangeras tävlingen i samband med Eldrimners idé- och kunskapsmässa Særimner. För dig som tävlar innebär det att under tiden som dina produkter bedöms av juryn kan du stilla tävlingsnerverna med inspirerande och kunskapsspäckade seminarier, nätverkande med kollegor ifrån hela Norden och andra aktiviteter som anordnas under dagarna. Varmt välkommen till tävlingen och lycka till! 2

3 TÄVLINGSREGLER Öppna SM i Mathantverk är öppet för producenter i Sverige och övriga Norden som förädlar sina produkter småskaligt och hantverksmässigt. Endast produkter tillverkade av livsmedelsföretag och som finns ute till allmän försäljning får tävla. I de fall där flera företag medverkar i tillverkningen av produkten måste alla steg vara hantverksmässiga och produkten ska anmälas av företagen gemensamt. Reglerna för SM i Mathantverk är till största delen samstämmiga med kriterierna för Certifierat Eldrimner Mathantverk. Målsättningen är att de två regelverken ska vara helt enade till SM i Mathantverk För att delta i tävlingen ska minst 50 % av företagets produkter (antingen i volym eller i antal produktartiklar) uppfylla tävlingens regelverk och/eller kriterierna för certifieringen. Se eldrimner.com/certifiering. Den huvudsakliga eller karaktärsdanande råvaran ska vara lokal. Med lokal råvara menas råvara som odlas eller produceras så nära förädlingsplatsen som möjligt. Om tillgången på råvaran i närheten av förädlingsplatsen saknas eller är liten, accepteras inhemsk råvara. För fisk, se undantag från denna regel i informationen under branschrubriken. Det krävs minst sex anmälda bidrag per klass för att klassen ska genomföras i tävlingen. Klassen bedöms då även om antalet förändrats till tävlingsstart. Understiger antalet anmälda sex vid sista anmälningsdag ställs klassen in. Detta meddelas berörda företag när sista anmälningsdag passerat. Varje företag får tävla med ett eller två bidrag i varje klass, se information under respektive bransch. Maximalt 30 bidrag får tävla per klass. Skulle antalet anmälda produkter överstiga 30 tas de in utifrån anmälningsdatum. Tävlingsbidrag bedöms så som de lämnas in om inte annat anges i klassens definition. I de fall producenten i samband med anmälan framför mer specifika önskemål kring provsmakningen av produkten kommer dessa att förmedlas till juryn som i sin tur avgör om dessa önskemål tas i beaktande eller ej. Eldrimners grundläggande policy är att livsmedelstillsatser inte ska användas och dessa är inte tillåtna i tävlingen. Med tillsatser menas främst ämnen som tilldelats E-nummer och som finns i livsmedelsverkets E-nummerlista, se men även andra ämnen såsom vissa enzymer och alla syntetiskt framställda aromer. Observera! Vissa ingredienser kan i sig innehålla tillsatser, exempelvis kryddblandningar och mixer. För branschspecifika regler och undantag, läs mer under respektive branschrubrik samt på eldrimner.com. ELDRIMNERS DEFINITION AV MATHANTVERK Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter. TÄVLINGENS SYFTE - Att göra mathantverket känt och stimulera dess utveckling. - Att värna om begreppet mathantverk och bevara dess värde. - Att motivera mathantverkare i sitt arbete och inspirera till utveckling av såväl företag som produkter. Konsumenternas medvetenhet om mathantverket ökar genom tävlingen och vinnarprodukterna. I förlängningen leder detta till både ökad kunskap och försäljning. 3

4 ANMÄLAN Anmälan görs på eldrimner.com senast 25 augusti Har du inte möjligheten att göra anmälan via hemsidan, kontakta tävlingsledningen per e-post: eller telefon: Anmälan till SM i Mathantverk kostar 275 kr (exkl. moms) per tävlingsbidrag. Anmälan är bindande och avgiften faktureras för alla anmälda och godkända bidrag, även om dessa sedan inte lämnas in till tävlingen. Vi tar inte emot några oanmälda produkter på plats. För att vara med i tävlingen ska din anmälan ha kommit till Eldrimner inom anmälningstiden och vara komplett med ingrediensförteckningar samt namn på samtliga tävlingsbidrag. I anmälan ska alla kryddor som använts i produkten anges, även alla ingredienser i kryddblandningar. Skulle någon förändring i innehållet ske måste tävlingsledningen meddelas. Ingredienserna i den anmälda produkten måste vara identiska med innehållet i den produkt som finns ute i handeln och den som lämnas in till tävlingen. All kommunikation i samband med tävlingen sker på svenska. Tävlande produkter ska uppfylla svenska livsmedelsverkets föreskrifter. En startlista över alla deltagande företag kommer att publiceras på eldrimner.com två veckor före tävlingen. Bekräftelse på deltagande skickas ut med e-post efter sista anmälningsdag och senast två veckor innan tävlingen. Det är viktigt att du hör av dig till tävlingsledningen om du inte fått denna bekräftelse. Faktura skickas separat. INLÄMNING AV TÄVLINGSBIDRAG Tävlingsprodukterna lämnas in vid SM-bordet vid varuintaget på FRÖSÖ PARK HOTEL, måndagen den 5 oktober kl Kontakta tävlingsledningen i förväg om denna tid inte fungerar. Om du inte själv har möjlighet att komma till Östersund kan produkterna levereras till tävlingen. Kontakta i så fall tävlingsledningen för leveransadress. Märk kartongen med KYLA om det är kylvaror. Produkterna bedöms i det skick de anländer. Tänk på möjligheten att skicka tävlingsbidrag med andra från din region som ska resa till Særimner och tävlingen. Produkter som lämnas in till tävlingen får inte bära något märke, stansning eller annan indikation på vem som är producent. Varje produkt ska vara märkt med klassen den deltar i. Hela produkter ska lämnas in. Burkar respektive flaskor ska vara fulla och oöppnade. Om produkterna är mycket små eller få måste flera lämnas in för att bedömning skall kunna ske. Ett exemplar av produktens försäljningsetikett med ingrediensförteckning ska också medfölja tävlingsprodukten. Stoppa förslagsvis originaletiketten med ingrediensförteckning, namn på produkt och producent samt eventuell branschspecifik information löst tillsammans med produkten i en plastpåse märkt med tävlingsklass. Ett exemplar av produkten i originalförpackning och originaletikett skall även lämnas för att eventuellt ställas ut på vinnarutställningen. Detta gäller inte stora produkter, till exempel stora ostar. Observera att bekräftelse på deltagande måste åtfölja produkten vid inlämningen. Vi tar inte emot oanmälda produkter på plats. Kontakta tävlingsledningen, i god tid, om ni har frågor som rör inlämningen av produkter. Kontaktuppgifter finns längst bak i broschyren. 4

5 JURYBEDÖMNINGAR Bedömning av produkterna sker tisdagen den 6 oktober, kl Varje jurygrupp består av en branschkunnig juryordförande samt ytterligare minst tre medlemmar och dess beslut kan inte överklagas. Jurygruppernas medlemmar varierar år från till år och består av såväl mathantverksexperter som lekmän. En del har suttit i jury tidigare, andra inte. Juryn bedömer tävlingsprodukterna efter kriterier anpassade för varje klass. I huvudsak bedöms utseende, konsistens, doft och smak. Smakpoängen värderas högre än andra kriterier när två produkter hamnar på samma poäng. Den med högst smakpoäng vinner. Lika smakpoäng leder till en delad placering och nästkommande placering utgår. I klassen Innovativt mathantverk värderas innovationsgraden lika högt som utseende/konsistens och doft/smak tillsammans. Eftersom varje jurygrupp själv bestämmer hur bedömningen ska gå till kan poängbilden se olika ut för olika klasser och år. Direkta jämförelser mellan klasserna är därför inte möjliga. Bedömningskriterierna finns på eldrimner.com, under SM i Mathantverk. Vill du veta vilka som sitter i TÄVLINGSRÅDET tävlingsrådet? Gå in på eldrimner.com Tävlingsrådet består av tävlingsdeltagare och juryordförande, med alla under SM branscher i tävlingen representerade. Rådet sammanträder en gång i Mathantverk om året tillsammans med Eldrimners tävlingsledning. I rådet diskuteras, utvärderas och tas beslut om regler, utformning och riktlinjer för tävlingen. NYA OCH ÄNDRADE KLASSER FISKFÄRSPRODUKTER KORVBRÖD MJUKT TUNNBRÖD MJÖLKSYRADE GRÖNSAKER MATSÅS SYLTA PASTEJ/PATÉ/LEVERKORV BLODPRODUKTER OCH ÖVRIG INÄLVSMAT BEDÖMNINGS- RESULTAT Alla tävlingsdeltagare får den fullständiga bedömningen, med både poäng och skriftliga omdömen för varje tävlingsprodukt, skickad hem till sig inom tre veckor efter tävlingen. INNOVATIVT MATHANTVERK En klass för mathantverksprodukter oavsett bransch som är innovativa och nyskapande ur någon aspekt. Samma grundregler som för övriga klasser gäller. Produkten ska vara av sådan karaktär att den inte kan tävla i någon annan klass. Vid bedömningen väger innovationsgraden tyngst, men även utseende/ konsistens och smak/doft poängsätts. Bedömningsformulär finns på eldrimner.com. Vid anmälan ska den innovativa egenskapen anges. Max ett bidrag per företag. AVHÄMTNING AV BEDÖMDA PRODUKTER VÄLKOMNA ATT TÄVLA MED DINA INNOVATIVA MATHANTVERKS- PRODUKTER! Direkt efter seminariet Så bedömdes produkterna som genomförs den 8 oktober kl får du gärna hämta tillbaka dina bedömda produkter och utställningsexemplar som inte vunnit guld. Information om utlämning av produkter kommer att finnas i den bekräftelse på deltagande som skickas ut. 5

6 MEJERI Klasser & definitioner VIT CAPRIN: MESE: MJUK VITMÖGELOST: SYRAD OST: MJUK KITTOST: PRESSAD OST/HÅRDOST: BLÅMÖGELOST: OLJEMARINERAD OST: ÖVRIG OST: SMÖR: OSTKAKA: En halvmjuk, grynpipig getost med vitmögelyta, tegelstensformad. Består av inkokt get- eller kovassle och kan vara bredbar eller i block. Produkten får innehålla en mindre mängd mjölk (<3%) men ej grädde. En mjuk ost med vitmögelyta. Inkluderar även bredbar ost samt ost med kryddor. Observera att salladsost tävlar i klassen övrig ost. En mjuk till halvhård osttyp tvättad med saltlösning eller linenskultur. I de fall där även vitmögel används skall utseende och smak ha typisk kittkaraktär. Även ostar tvättade med öl eller sprit. Inkluderar alla typer av pressade ostar oavsett yta. Inkluderar alla typer av blåmögelost oavsett yta. Max ett bidrag per företag. Ost inlagd i olja och eventuellt kryddor. Exempelvis rökt ost, kryddost, osyrad färskost. Hit hör också ostar av mozzarella- och halloumityp samt salladsost (vakuumförpackad eller i saltlake). Av ko-, get- eller fårgrädde där endast salt får tillsättas. Grädden som används ska vara separerad i producentens företag eller på annat gårdsmejeri. Smör presenteras för juryn utan förpackning, upplagt på fat. En bakad produkt av ostmassa. Anmälan Ost och smör: ange om mjölken/grädden är obehandlad eller pastöriserad. Inlämning Ange lagringstiden för osten. Bedömning Mejeriprodukter bedöms tempererade. Tävlingsregler & undantag Genmodifierat ystningsenzym är inte tillåtet. Vax utan färgämnen får användas. INNOVATIVT MATHANTVERK Mathantverksprodukter oavsett bransch, som är innovativa och nyskapande ur någon aspekt. Samma grundregler som för övriga klasser. Produkten ska vara av sådan karaktär att den inte kan tävla i någon annan klass. Max ett bidrag per företag. 6

7 CHARKUTERI Klasser & definitioner FÄRSKKORV: En rå korv för stekning/grillning/kokning. Steks eller kokas vid bedömningen. VÄRMEBEHANDLAD KORV: Inklusive varmrökt. Bedöms kalla. VÄRMEBEHANDLAT KÖTT: Hela köttbitar som saltats före värmebehandlingen, som kan ske till exempel genom varmrökning, i vatten eller med ånga. ISTERBAND: LUFTTORKAD KORV: LUFTTORKAT KÖTT: SYLTA: Produkt där konservering sker genom olika kombinationer av syrning, varm/kallrökning och torkning. Värmebehandling inklusive stekning vid tillagning ses som den gemensamma nämnaren. Steks vid bedömningen. Kan vara med eller utan kallrökning. Kan vara med eller utan kallrökning. Produkt av fördelat kött och fett med bindning av naturligt hög bindevävsandel eller tillsatt gelatin. Rullsyltor och dylikt. gjorda av hela bitar tävlar i klassen värmebehandlat kött. PASTEJ/PATÉ/LEVERKORV: Värmebehandlad produkt med lever och för produkttypen karaktäristisk konsistens. Bredbar eller skivbar. Kan presenteras som korv, på burk, i form eller på annat sätt. BLODPRODUKTER OCH ÖVRIG INÄLVSMAT: Produkter med blod och övrig inälvsmat som inte passar i klasserna ovan. Exempelvis pölsa och hackekorv tävlar här. Tävlingsregler & undantag Tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök accepteras ej. Det ska finnas en glödrök på plats. Friktionsrök är tillåtet. Nitritsalt: Maximalt restvärde, alltså högsta tillåtna mängd i den färdiga produkten, är 50 mg/kg. Detta förutsätter max tillsatt 80 mg/kg råvara (i enlighet med bestämmelser för EU-ekologiskt) i klasserna Värmebehandlad korv, Värmebehandlat kött, Isterband, Lufttorkad korv och Lufttorkat kött. Nitritsalt är inte tillåtet i klassen Färskkorv. Tumregel: För att tillsätta nitritmängden 80 mg/kg tillsätts 13,3 g nitritsalt/kg råvara och resterande saltmängd enligt receptet tillsätts som vanligt salt. Grädde som används i Pastej/paté/leverkorv får ej innehålla karragenan. Tillsatt gelatin i klasserna Sylta samt Pastej/paté/leverkorv är tillåtet. EXTRA HANTVERKSSTEG ELLER SVÅRIGHETSGRAD VÄGS IN I BEDÖMNINGEN NÄR DET GÄLLER GROVLEK I KLASSEN LUFTTORKAD KORV 7

8 FISKFÖRÄDLING Klasser & definitioner NY klass KALLRÖKT FISK: VARMRÖKT FISK: GRAVAD FISK: INLAGD FISK: FISKFÄRSPRODUKTER: Salt- eller socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning. Salt- eller socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning. Socker- och saltbehandlad fisk med eventuell kryddning. En eventuellt förbehandlad fisk som lagts i en lag av exempelvis ättika eller olja, salt, socker och kryddor. Produkter av i huvudsak mald fisk så som exempelvis paté, pastej, burgare eller queneller. Inlämning Hela produkter ska lämnas in. Om fisken är filéad eller delad behövs dock bara en sida. Tävlingsregler & undantag Tillsatta rökaromer, rökarompreparat, kondenserad och återskapad rök accepteras ej. Det ska finnas en glödrök på plats. Friktionsrök är tillåten. Om tillgången på råvaran i närheten av förädlingsplatsen saknas eller är liten, accepteras inhemsk eller nordisk råvara som lokal råvara. Undantaget för nordisk fiskråvara istället för inhemsk gäller till och med Grädde som används i fiskfärsprodukter får ej innehålla karragenan. INNOVATIVT MATHANTVERK Mathantverksprodukter oavsett bransch, som är innovativa och nyskapande ur någon aspekt. Samma grundregler som för övriga klasser. Produkten ska vara av sådan karaktär att den inte kan tävla i någon annan klass. Max ett bidrag per företag. 8

9 BAGERI Klasser & definitioner NY klass NY klass RÅGSURDEGSBRÖD (ENBART SURDEG): RÅGSURDEGSBRÖD (ÄVEN JÄST): VETESURDEGSBRÖD (ENBART SURDEG): VETESURDEGSBRÖD (ÄVEN JÄST): HÅRT BRÖD: MJUKT TUNNBRÖD: KORVBRÖD: Inkluderar även bröd jäst med honungsaltmetoden, bakferment samt vildjäst. Bröd som förutom rågsurdeg eller någon av de ovan nämnda jästeknikerna också innehåller bagerijäst. Inkluderar även bröd jäst med honungsaltmetoden, bakferment samt vildjäst. Bröd som förutom vetesurdeg eller någon av de ovan nämnda jästeknikerna också innehåller bagerijäst. Knäcke-/spisbröd samt hårt tunnbröd. Max ett bidrag per företag. En tunn, mjuk, naggad brödkaka. Med jäst och/eller surdeg. Lämpligt för färskkorv/ stekkorv/kokkorv med diameter 1,5-5 cm. Anmälan Beskriv gärna din spannmålsråvara, som kultursort, malningssätt, kvarn med mera. Inlämning Ange bakdag. Utlämning Ingen utlämning av inlämnade bröd sker efter tävlingen om inte annat avtalats med tävlingsledningen på förhand. Tävlingsregler & undantag Inga undantag för tillsatser. Alfa-amylas och askorbinsyra i mjöl är inte tillåtet. Inga kemiska jäsmedel är tillåtna, till exempel bakpulver, bikarbonat, hjorthornssalt eller pottaska. Margarin är inte tillåtet. 9

10 BÄR-, FRUKT & GRÖNSAKSFÖRÄDLING NY klass NY klass 10 Klasser & definitioner SAFT: Pastöriserad/kokt produkt av råsaft eller utdrag från bär/frukt/blom/ blad/örtråvara, socker/honung samt eventuellt vatten. Även kryddade safter tävlar här. Späds med kallt vatten vid bedömningen. Max ett bidrag per företag. GLÖGG: Pastöriserad/kokt produkt med kryddning. Serveras varm vid bedömningen. ÖVRIG DRYCK: Pastöriserad juice eller annan drickfärdig produkt. Får ej innehålla alkohol. Serveras kyld vid bedömningen. Nektar tävlar i denna klass. KLASSISK SYLT: Kokt produkt av bär/frukt, socker/honung samt eventuellt vatten och pektin. Lösare konsistens än marmelad. KRYDDAD SYLT: Som klassisk sylt, men med kryddor, örter, nötter eller liknande. KLASSISK MARMELAD: KRYDDAD MARMELAD: CHUTNEY: GRÖNSAKS- INLÄGGNING: MJÖLKSYRADE GRÖNSAKER: SENAP: DESSERTSÅS: MATSÅS: Kokt produkt av bär/frukt, socker/honung samt eventuellt vatten och pektin. Fastare konsistens än sylt. Max ett bidrag per företag. Som klassisk marmelad, men där ingredienser som kryddor, örter, nötter eller liknande ingår. Max ett bidrag per företag. Kokt produkt av bär/frukt/grönsaker, socker/honung, ättika/vinäger och kryddor. Pastöriserad kokt produkt av grönsaker i lag bestående av ättika/ vinäger, socker och kryddor. Fermenterad produkt med hela/delade grönsaker i lag/eget spad. Produkt av huvudsakligen fin- eller grovmalt svenskt senapsfrö, med ättika/vinäger och eventuellt socker/honung, vatten eller olja. Får smaksättas med kryddor, örter, frukt och bär. Hällbar produkt av bär/frukt/grönsaker/örter med eventuellt socker/ honung, vatten, pektin och kryddor. Sirap tävlar i denna klass. Hällbar produkt huvudsakligen bestående av bär/frukt/grönsaker/ örter. Får även innehålla ättika/vinäger, socker/honung, olja, vatten, pektin och kryddor. Anmälan Ange om egentillverkat pektin använts. Ange om specifika sorter av bär eller frukter använts. Saft & Glögg: ange spädningsinstruktion. Om ingen instruktion medföljer späds produkten till 1:4. Tävlingsregler & undantag Observera att sylt, marmelad, nektar och juice är skyddade beteckningar och att tävlande produkter ska uppfylla svenska livsmedelsverkets föreskrifter. LIVSFS 2003:17 & LIVSFS 2003:18 Tillsatserna pektin, agar agar och ättiksyra får användas i produkterna. Tillsatt kolsyra är inte tillåtet. Förpackningen ska vara sådan att fyllnadsgraden kan bedömas. Extra hantverkssteg eller svårighetsgrad vägs in i bedömningen när det gäller egentillverkat pektin i syltoch marmeladklasserna

11 VINNARE OCH PRISUTDELNING Prisutdelning sker onsdagen 7 oktober i samband med SÆRIMNERS JUBILEUMSGALA i Frösö Convention Center mittemot Frösö Park Hotel. Vinnaren av varje klass tilldelas medalj, diplom och guldetiketter att fästa på vinnarprodukten. Andra- och tredjepristagare utses i klasser med minst sju respektive tio tävlingsbidrag. De får diplom samt silver- respektive bronsetiketter. Pristagarna får också tillgång till en digital bild av etiketterna som kan användas vid marknadsföring av vinnarprodukterna. Information om hur vinnaretiketterna får användas finns på eldrimner.com. Alla pristagare får en PR-guide med tips och råd om hur de själva kan arbeta för att få medial uppmärksamhet kring utmärkelsen. Vinnarprodukterna kommer att ställas ut i VINNARUTSTÄLLNINGEN på Frösö Park Hotel efter prisutdelningen. Vinnarna kommer också att presenteras på Eldrimners hemsida samt i Tidningen MATHANTVERK. SEMINARIET SÅ BEDÖMDES PRODUKTERNA Torsdag 8 oktober, kl hålls seminarierna Så bedömdes produkterna branschvis. Detta är ett utmärkt tillfälle att få reda på mer om hur juryn arbetat, hur tankegångarna gått och vad som gjort att vinnarprodukterna vann. Här får du som producent tillfälle att diskutera och få återkoppling kring dina produkter. 11

12 ÖPPNA SVENSKA MÄSTERSKAPEN I MATHANTVERK 2015 Inlämning av tävlingsbidrag sker MÅNDAG 5 OKTOBER, KL Om denna tid inte fungerar för dig, var vänlig kontakta tävlingsledningen i förväg. Anmäl dig via eldrimner.com Senast 25 augusti 2015 Har du inte möjlighet att anmäla dig elektroniskt, kontakta Catrin Heikefelt i tävlingsledningen. Kom ihåg att ta med din BEKRÄFTELSE PÅ DELTAGANDE till inlämningen! Bidragen lämnas vid SM-BORDET VID VARUINTAGET PÅ FRÖSÖ PARK HOTEL. Följ skyltningen för att hitta dit. Adress QUALITY HOTEL & RESORT FRÖSÖ PARK CRONSTADS VÄG 2, FRÖSÖN Prisutdelning ONSDAG 7 OKTOBER KL i samband med SÆRIMNERS JUBILEUMSGALA på Frösö Convention Center, mittemot hotellet. Vinnarutställning De vinnande produkterna i varje tävlingsklass kommer efter prisutdelningen att ställas ut på Frösö Park Hotel och finnas till beskådande till dess att Særimner stängs. Seminariet Så bedömdes produkterna TORSDAG 8 OKTOBER KL Kontakt ALEKSANDRA AHLGREN LIZA VIKSTRÖM CATRIN HEIKEFELT (anmälningar) FORM & FOTO Stéphane Lombard

Våra finaste delikatesser

Våra finaste delikatesser Våra finaste delikatesser Sortimentslista hos Martin Olsson Cashar April 2015 Våra finaste delikatesser heter nu MARTIN OLSSON KAFFE Kaffe kommer från ett träd som beskärs till en buske. Det är de två

Läs mer

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av 1(5) livsmedelsanläggning Anmälan för registrering av 1(5) Insänds till: Krokoms kommun Bygg- och miljönämnden 835 80 Krokom Tid som anmälan avser Från och med, datum Till och med, datum Tills vidare Sökande, verksamhetsutövare

Läs mer

Livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete MARIE SÖDERQVIST VD LIVSMEDELSFÖRETAGEN

Livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete MARIE SÖDERQVIST VD LIVSMEDELSFÖRETAGEN Livsmedelsföretagens hållbarhetsarbete MARIE SÖDERQVIST VD LIVSMEDELSFÖRETAGEN VILKA ÄR VI? Livsmedelsföretagen är branschoch arbetsgivarorganisationen för livsmedelsföretag i Sverige. 850 medlemsföretag

Läs mer

Laxrullar fyllda med kessella dill & gräslök:

Laxrullar fyllda med kessella dill & gräslök: Havets tartar med löjrom: glykossirap, enzym, jäst, socker), majonnäs (ÄGGULA, SENAP (senapsfrö, kryddor) syra (mjölksyra, ättika), stabiliseringsmedel (guar, xanthangum) konserveringsmedel (kaliumsorbat,

Läs mer

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke Sommarrecept till Viltboden Foto: Hannah Kompanik Recept: Elin Carleke Hej och Välkomna till Trolle Ljungby Viltbod. Vi har öppet varje tisdag och torsdag kl. 17-18 i sommarlokalen inne på gården. Nedan

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar!

OBS! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ delikatesser av högsta kvalitet! Sveriges mest köpta salami och världens godaste cheddar! OBS! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Boka DelikatessKungens

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port

Hjortfärsbiffar. Rödvinssås. 4 port Med hjort på menyn Hjortfärsbiffar 4 port 600g hjortfärs 100g smör 2 msk matolja 1 msk dijonsenap 2 äggulor 3 kokta potatisar utan skal 1 gul lök 1 dl grädde 2 cl cognac Skala och finhacka löken. Fräs

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den?

Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1. Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 1 Varför är ekologisk korv grå? Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? 2 Förädlad ekologisk mat hur vill vi ha den? Till dig som handlar ekologiskt Länge

Läs mer

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar

Fruktdrycker. Morotssoppa 25 port. Grönsaksbuljong till motsvarande 5 liter vätska Apelsinjuice, färskpressad Vispgrädde Salt och peppar Fruktdrycker Det finns många goda skäl att dricka juice och andra fruktdrycker varje dag. I vårt varierade sortiment hittar du naturliga drycker som är garanterat nyttiga och fyller många behov. Här finns

Läs mer

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544

Bakeri X 1234567 8 Sädersgränd 5 33333 Säd 040 987 6543 sad@sad.com www.sad.com FI12 3456 7890 1234 5678 Maria Säd Greta Säd, 040 987 6544 PRODUKTKORT Datum då produktkortet ifyllts Information om leverantören Företagets namn FO nummer Gatuadress Postanstalt Telefonnummer e post Nätplats Bankuppgifter Kontaktperson Kontaktperson för försäljning/logistik

Läs mer

NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS

NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS Sortimentslista höst/vinter 2015 NOGA UTVALDA DELIKATESSER KVALITETSKÖTT I SAMARBETE MED SKÖVDE SLAKTERI NORSK LAX ÄKTA MAJONNÄS 2 MARTIN & SERVERA PREMIUM Delikatesserna under varumärket Martin Olsson

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror!

29. 95 9. 95. Pizza en helt vanlig dag... 3 för 59: Njut av en god. Handla där Du bor billigare än Du tror! Gör en god hemlagad potatismos eller köp hem goda korvbröd! Tillbehör är viktigt tex Gurkmix Räksallad Lingonsylt Torkad Lök Smakrik Senap Ketchup mm. 29. 95 9. 95 Styck Njut av en god Varmkorv Ingemar

Läs mer

Miljömåltider i Göteborgs Stad

Miljömåltider i Göteborgs Stad Miljömåltider i Göteborgs Stad LAGA MAT EFTER SÄSONG! I Göteborgs Stad arbetar vi för att alla måltider som serveras ska vara miljömåltider. En miljömåltid är baserad på miljömärkta råvaror, är säsongsanpassad,

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning

Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Miljönämnden Blankett 2010-05-07 Sida 1(6) Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004, om livsmedelshygien, kapitel

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Vad betyder uppgifterna Flingor av ris och fullkornsvete, berikade med vitaminer (B1, B2, B3, B6, folsyra, B12, C) och järn Nettovikt: BÄST FÖRE-DAG Juni 2008 1 2 Kvantitet Produktens

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Potatis/ris/pasta pkt pasta Hej! Vi inleder denna aprilvecka med en riktigt snabb pastarätt med milda goda edamamebönor, även kallat sojabönor. Edamamebönan härstammar från Östasien och

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

DE BÄSTA BITARNA SKIVAD LAX GOURMET & PREMIUM NYHETER HÖSTEN 2012 BEGÄR FÄRSKT

DE BÄSTA BITARNA SKIVAD LAX GOURMET & PREMIUM NYHETER HÖSTEN 2012 BEGÄR FÄRSKT DE BÄSTA BITARNA SKIVAD LAX GOURMET & PREMIUM NYHETER HÖSTEN 2012 BEGÄR FÄRSKT DE BÄSTA BITARNA AV LAXFILÉN UTAN DEN BRUNA MUSKULATUREN! Chipsters skivade lax är benfri och bara de bästa bitarna finns

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

OBS! Beställ riktigt god salami av högsta kvalitet! Tack för att du stödjer:

OBS! Beställ riktigt god salami av högsta kvalitet! Tack för att du stödjer: ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ riktigt god salami av högsta kvalitet! OBS! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Boka DelikatessKungens säljpaket innan försäljning påbörjas. Endast

Läs mer

Béarnaise Klassisk. Ingredienser: Vatten, rapsolja, vinäger, ägg, kryddor, emulgeringsmedel. (E202, E211), arom, färgämne (E160a).

Béarnaise Klassisk. Ingredienser: Vatten, rapsolja, vinäger, ägg, kryddor, emulgeringsmedel. (E202, E211), arom, färgämne (E160a). Béarnaise Klassisk Biggans Béarnaise klassisk är en fyllig sås med välbalanserad kryddning. Smakar utmärkt till stekt eller grillat fläsk- och nötkött. Vatten, rapsolja, vinäger, ägg, kryddor, emulgeringsmedel

Läs mer

Kampanjvaror v. 44-52, 2010

Kampanjvaror v. 44-52, 2010 Kampanjvaror v. 44-52, 2010 174599 Rapsolja med apelsin & saffran, 2 liter 110,60/st * 136242 Rapsolja med citron, 2 liter 110,60/st 136192 Rapsolja med rosmarin, 2 liter 110,60/st 136135 Rapsolja med

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara

MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara MATSEDEL V.48 Måndag Husman 1 Pasta Carabonara Husman 2 Fiskpanetter m. remouladsås & kokt Potatis Vegetarisk Broccoligratäng serveras med kokt Potatis Soppa Spenatsoppa m. Ägghalva Tisdag Husman 1 Ugnsbakad

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis. FÄLTÖVERSTEN

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis. FÄLTÖVERSTEN CATERING För alla tillfällen och på vårt vis. FÄLTÖVERSTEN VÄLKOMMEN TILL SVERIGES MEST PRISBELÖNTA MATBUTIK! Vår butik har belönats med bl a Arlas Guldko för Bästa Matglädjebutik och med utmärkelsen Årets

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

Sveriges mest köpta salami! Prisbelönt cheddar! Belgiska praliner!

Sveriges mest köpta salami! Prisbelönt cheddar! Belgiska praliner! ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ goda delikatesser! OBS! Sveriges mest köpta salami! Prisbelönt cheddar! Belgiska praliner! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Boka DelikatessKungens

Läs mer

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Lund: Rebecka Persson/ Elisabet Johansson Ystad: Helena Pettersson Kristianstad: Therese Skog/ Carin Andersson Helsingborg: Angelica Arvidsson/ Jessica

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

Enkel Plockbricka med snacks och grönsaker 50:-/person - nachos, chips, nötter, grissini, morötter, gurka, salsa och dippsås

Enkel Plockbricka med snacks och grönsaker 50:-/person - nachos, chips, nötter, grissini, morötter, gurka, salsa och dippsås Vickning 2014 Enkel Plockbricka med snacks och grönsaker 50:-/person - nachos, chips, nötter, grissini, morötter, gurka, salsa och dippsås Smörgåsbuffé 95:-/person - mjukt och hårt bröd, smör, ost, marmelad

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER

Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Resource 2.0+fibre RECEPTFOLDER Information anpassad för patient NOURISHING PERSONAL HEALTH KRISTINAS FRUKOSTTIPS (2 PORTIONER) MILD VANILJ För dig som är i behov av extra näring kan Resource 2.0+fibre

Läs mer

Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Sveriges mest köpta salami! Världens godaste cheddar! Äkta belgiska praliner!

Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Sveriges mest köpta salami! Världens godaste cheddar! Äkta belgiska praliner! ÖVER 2 MILJONER NÖJDA KUNDER! Beställ goda delikatesser! OBS! Detta provexemplar får inte användas vid försäljning. Sveriges mest köpta salami! Världens godaste cheddar! Äkta belgiska praliner! Boka DelikatessKungens

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Äkta smakupplevelser!

Äkta smakupplevelser! Äkta smakupplevelser! Receptbroschyr för soliga vårdagar Ann-Louises Quinoasallad med passionsfrukt, torkad physalis och nötmix, 4 portioner Ann-Louises fantastiska Lemony-lime hummus, en stor sats Till

Läs mer

Miljövänliga menyer på Vann

Miljövänliga menyer på Vann Miljövänliga menyer på Vann Vann Spa Hotell och Konferens ligger i ett naturvårdsområde som är kulturmärkt. Inget av naturen får förstöras, därför är anläggningen byggd runt en stor bergsknalle. Byggnadens

Läs mer

Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål

Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål Förslag på frukost, mellanmål och kvällsmål Våra frukost-, mellanmåls- och kvällsmålsförslag som följer är riktlinjer för att tillgodose 50 procent av det dagliga energibehovet. Förslag finns till följande

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012

Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Recept på Matskolan i Ingå juni 2012 Innehåll Scones... 2 Grahamssemlor... 3 Potatismos... 4 Fisk i tomatsås... 5 Tomatsås... 5 Snabb strimmelkyckling... 6 Köttbullar... 7 Rabarberdryck... 8 Smoothie (ca

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING

KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING KRYDDA MED MER ENERGI OCH NÄRING Hej! Den här lilla receptsamlingen innehåller enkla inspirerande rätter gjorda med Nutrison Powder. Alla recept är beräknade på en portion om ej annat står angivet. Nutrison

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428

VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen. Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 VÄLKOMNA! Informationsmöte om nya informationsförordningen Livsmedelsteamet Miljöförvaltningen Karlstads kommun 20150428 Informationsförordningen (EU) nr 1169/2011 Nya regler för informationom livsmedel

Läs mer

Har du koll på dagarna?

Har du koll på dagarna? Har du koll på dagarna? Den här veckan hyllar vi kanelbullen och skickar ut en kasse fylld med godsaker för dig som älskar att baka. Och det passar dessutom perfekt eftersom det är Kanelbullens dag torsdagen

Läs mer

KostMedMera. www.kostmedmera.se

KostMedMera. www.kostmedmera.se Måndag: Thailändsk röd curry-kyckling 600 g kycklinglårfilé 10 cm purjolök eller kokosfett Röd currypasta (burk på hyllan med utländsk mat) 1 burk kokosmjölk Thailändsk fisksås Limesaft 400 g broccoli

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA

FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA FRUKT OCH GRÖNSAKSVECKA Till dig som arbetar i förskolan med barn 1-5 år! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka med frukt och grönsaker. Syftet är att alla barn ska äta tillräckligt mycket frukt

Läs mer

Får det vara en sängfösare?

Får det vara en sängfösare? Får det vara en sängfösare? energirika drinkar i mixerbägare Recept på näringsdrinkar Det är enkelt att göra hemmagjorda energirika drycker. Ofta blir de hyfsade näringsmässigt, men framför allt godare

Läs mer

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis.

CATERING. För alla tillfällen och på vårt vis. CATERING För alla tillfällen och på vårt vis. VÄLKOMMEN TILL SVERIGES MEST PRISBELÖNTA MATBUTIK! Vår butik har belönats med bl a Arlas Guldko för Bästa Matglädjebutik och med utmärkelsen Årets butik på

Läs mer

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden MATGLÄDJE FÖR ALLA Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning Findus Special Foods Upplev skillnaden Rätt och näringsriktig kost en rättighet Att få i sig näringsriktig och energirik

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Wontonknyten med chilidip

Wontonknyten med chilidip Thailändska smaker Thailand B J U D E R PÅ O Ä N D L I G A S M A K VA R I AT I O N E R Thailändsk matlagning bygger på tre viktiga hörnstenar: färska råvaror, balanserade smaker och snabb tillagning. Grönsaker

Läs mer

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll

Restauranger, pizzerior, gatukök och andra storhushåll Sida: 1(5) Miljö Livsmedelsföretagare i Aneby kommun Handläggare Torbjörn Aronsson Tfn. 0380-46 191 E-post tillsynsnamnden@aneby.se Underlag för beslut om årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningar

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / /

3. Livsstil. Vad dricker du? Vad äter du? Namn: Datum: / / Frågeformulär Konfidentiellt 3. Livsstil Namn: Datum: / / Adress: Telefon: Vänligen besvara följande frågor, addera gärna mer information vid behov för att kunna ge en så korrekt helhets bild av din livsstil

Läs mer

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se

Juicer & Smoothies. 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & Smoothies 031-780 27 00 www.hebe.se Juicer & smoothies Hälsosamma juicer, både med frukt & grönsaker är populärt! De passar som snabb påfyllning när du är på språng, som ett nyttigt mellanmål

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein.

Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Helt fria från soja, laktos och mjölkprotein. Vår havredryck är som mjölk. Fast för människor. Hela tanken med kossornas mjölk är ju att den ska drickas av kalvar, inte av oss. Havredryck däremot är fantastisk

Läs mer

Måltidspedagogik i vardagen

Måltidspedagogik i vardagen Hanna Sepp, FD Måltidspedagogik i vardagen Upplägg Folkhälsomål Miljökvalitetsmål Läroplan & allmänna råd för pedagogisk omsorg Känt Gott 1 Folkhälsomål 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska

Läs mer

Anmäl din förpackningslösning till ScanStar Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen som kombinerar kreativitet, teknik och material

Anmäl din förpackningslösning till ScanStar Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen som kombinerar kreativitet, teknik och material Anmäl din förpackningslösning till ScanStar Den gemensamma nordiska förpackningstävlingen som kombinerar kreativitet, teknik och material ScanStar är en gemensam nordisk förpackningstävling, som sedan

Läs mer

Smör. ALLT blir godare med

Smör. ALLT blir godare med Smör Folk har varit lite smör-rädda, men nu är fett hett igen och vår gula vän är tillbaka i köket. Ylva Porsklev berättar varför vi ska älska en av våra bästa smakförstärkare. ALLT blir godare med Av

Läs mer

Pankostekta kräftstjärtar med sweet chiliyoghurt. Falukorv caprese. Pasta med italiensk salami. Ljummen potatissallad med kallrökt lax

Pankostekta kräftstjärtar med sweet chiliyoghurt. Falukorv caprese. Pasta med italiensk salami. Ljummen potatissallad med kallrökt lax Vecka 26 Pankostekta kräftstjärtar med sweet chiliyoghurt Falukorv caprese Pasta med italiensk salami Ljummen potatissallad med kallrökt lax Familjekassen är för dig som känner precis som jag, att det

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1.

Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. CHECKLISTA Nivå 1 Underlag för dig som vill förbereda frågorna i Nivå 1. Dna checklista innehåller frågor som, berode på skolans förutsättningar, kan behövas förberedas innan skolan svarar på Nivå 1 på

Läs mer

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé

Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Grillat röksaltat innanlår med libbstickasky, potatis och mesostbrulé, ragu på skärbönor, rökt sidfläsk och kantareller samt kalops och rödbetsgelé Foto: Arne Adler 8 portioner 1 kg nötinnanlår 2 vitlöksklyftor,

Läs mer

Välkommen med i Sveriges Bästa Bord 2010 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI

Välkommen med i Sveriges Bästa Bord 2010 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI Välkommen med i Sveriges Bästa Bord 2010 2010 UTGES TILL FÖRMÅN FÖR SVENSK GASTRONOMI 1 En guide grundad av en stiftelse med målet att stödja och utveckla svensk gastronomi helt utan vinstsyfte. Alla ställen

Läs mer

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket

Förskolans mat Verksamhetsplan för köket Förskolans mat Verksamhetsplan för köket 2014-2015 Innehåll Förskolans visioner och arbete runt måltiderna... 3 Bra principer för maten... 4 Ekologiska råvaror... 4 Sockerpolicy... 4 Saltpolicy... 5 Kontinuerliga

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel Information till dig som märker färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel I den här broschyren finns information för dig som ansvarar för

Läs mer

Nu säljer OBS! vinn presentkort på resa, värde 40 000:-! Hög kvalitet Goda smaker Bra present

Nu säljer OBS! vinn presentkort på resa, värde 40 000:-! Hög kvalitet Goda smaker Bra present Tack för att du stödjer: Nu säljer Fyll i namnet på laget, klassen vi! eller föreningen Beställ Sveriges mest köpta salami! Se mer sidan 6. Hög kvalitet Goda smaker Bra present Köp 2 salami eller fler

Läs mer

Gårdsproducerade delikatessostar från Jämtland

Gårdsproducerade delikatessostar från Jämtland Produktsortiment Gårdsproducerade delikatessostar från Jämtland Oviken Ost drivs av Kristina och Robert Åkermo. Förutom mejeriet så bedrivs skogsbruk, lite körslor med gårdens maskiner samt veterinär och

Läs mer

Nu säljer OBS! Innehåll: Årets kock presenterar Köp salami - vinn priser Salami som företagsgåva Om salamin Beställningslista

Nu säljer OBS! Innehåll: Årets kock presenterar Köp salami - vinn priser Salami som företagsgåva Om salamin Beställningslista Tack för att du stödjer: Nu säljer Fyll i namnet på laget, klassen vi! eller föreningen Beställ Sveriges mest köpta salami! Se mer sidan 6. Köp 2 eller fler salami och vinn. Middag av Årets kock iphone

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Recept och måltidsförslag

Recept och måltidsförslag NLL Datum Gäller t.o.m. Ansvarig Reviderad 2015 01 27 2016 01 27 Anna Skogfält Dietistenheten Sunderby sjukhus Anna Skogfält EmmaMaria Wiklund Recept och måltidsförslag efter gastric bypass operation 1

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer