I detta nummer: Ordföranden har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer: Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Nummer 3 Årgång I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 6 Laserterapi 6 Lymfödemvård i 8 Australien Remissfrihet 10 Lymfterapi i palliativ vård 11 Sprid kunskap 12 Europeisk träff 14 Diagnoskoder 14 Bröstcancer tema 15 Onkologisk operation huvud och hals 16 Benlymfödem tema 18 Frågespalt 18 Ansvarig Utgivare: Maria Wiklund-Karlsson Svenska Ödem Förbundet ISSN

2 SIDA 2 Tidningen Lymfan Prenumeration: 200 kr per år. Lymfan utkommer med 4 nummer per år. Preliminär utgivning: mars, juni, september och december. Annonspriser: 1/1 sida 1700:- kr (h265 b174 mm) Endast för medlemmar 1/2 sida 1100:- kr (h132 b174 mm) 1/4 sida 850:- kr (h 132 b 87 mm) Ansvarig utgivare: Redaktion: Svenska Ödem Förbundet Maria Wiklund-Karlsson Birgitta Dickson Barbro Olsson Eva Sundström Maria Wiklund-Karlsson Ylva Åberg Ann Charlott Ågren Redaktör: Layout: Ylva Åberg Maria Wiklund-Karlsson Manusstopp nr 4-06: 15 november 2006 För eftertryck och utdrag kontakta Maria Wiklund-Karlsson på redaktionen på telefon Enstaka nummer kan beställas från Eva Sundström på kansliet telefon Adressändringar anmäls till Eva Sundström på kansliet eller via hemsidan på E-postadress Redaktionen ansvarar ej för insänt material. Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultatet av publicerade studier innebär inget ställningstagande från SÖF. ISSN Artiklar publiceras även på vår hemsida ca ett år efter utgivandet.

3 NUMMER 3 ÅRGÅNG 8 SIDA 3 Ordföranden har ordet Semestertider stannar Sverige, inte helt kanske Sommaren är snart förbi. Det har ju varit en fantastisk sommar. Hoppas att också Du, som jag fått uppleva många varma sköna och soliga dagar. Tyvärr är det ju så att om man har ett fysisk handicap så kan det ju förvärras när värmen blir för intensiv. Det är ju ofta svårt att komma undan värmen. Problemet med värmen är ju att det inomhus i Sverige mestadels saknas luftkonditionering vilket gör det svårare för dem som har lymfödem när andra njuter av sol och bad. Önskar att du som lidit av detta nu ser fram emot hösten och en svalare period. Nog om värmen nu. I början av augusti var jag tillsammans med förra ordföranden Maria Wiklund-Karlsson och lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud på ett möte i riksdagskansliet. Mötet var med riksdagsmannen Erik Ullenhag (fp). Vår medarbetare i styrelsen, Margareta Haag, hade lagt grunden för detta möte. Tyvärr hade inte Margareta själv möjlighet att delta eftersom hon var inbokad på ett annat viktigt möte vid samma tidpunkt. Margareta hade emellertid gjort ett stort arbete med att få till detta möte. Under mötet presenterade vi från SÖF för Erik vårt förbund och vad vill åstadkomma och våra önskemål. Maria hade förberett med bildspel och presentationsmateriel. Erik, som hade gett oss en timme, lyssnade och antecknade. Fortsättningen på detta är att vi efter valet den 17 september åter kommer att ta kontakt med Erik och fortsätta vårt samarbete med honom, och det oavsett hur valresultat blir. Genom att upprätta denna direktkontakt med en av våra folkvalda hoppas vi på att få bättre gehör för våra önskemål i SÖF. Höstsäsongen är nu i full gång och vi kämpar vidare mot våra mål. Torbjörn Oliw Kontaktpersoner Vill du komma i kontakt med någon av våra kontaktpersoner. Ring då till: Birgitta Dickson tel: Lillemor Greborn tel: Maria Wiklund-Karlsson tel: Ann Charlott Ågren tel:

4 NUMMER 3 ÅRGÅNG 8 SIDA 4 Svenska Ödem Förbundets årsmöte Att leva upp till sin potential När man känner att kroppen kanske inte är så frisk och stark, så att man kan göra de saker man är van vid utan att få problem, vilket ju ofta är fallet för de som har lymfödem. Men detta får inte göra att vi ger upp att söka vår potential att vara den vi har förmåga att kunna vara. Det gjordes en gång ett experiment med loppor. Lopporna hoppade en viss höjd i sin bur. Man satte då in ett tak i buren på en höjd som var lägre än loppornas vanliga hopphöjd. Detta gjorde att lopporna var tvungna att hoppa lägre för att inte slå i taket. När man sedan tog bort taket fortsatte de flesta loppor att hoppa lågt endast ett fåtal utnyttjade chansen att hoppa så högt de kunde. Patricia gav fler liknelser som berörde oss till exempel den om sandkornet som är ett i massan och den enda snöflingan som har en avgörande betydelse för att snötäcket till slut blir så tungt att en gren brister. Är vi vårt sandkornsjag eller vårt snöflingejag? Flyter vi med eller försöker vi påverka vår situation? Vid Svenska Ödem Förbundets årsmöte den 22 mars 2006 hade vi förmånen att få lyssna till Patricia Tudor Sandahl, välkänd för många som författare till ett flertal böcker bland andra Den tredje åldern. Patricia föddes i England men har bott i Sverige sedan 1964 och varit yrkesverksam som psykoterapeut. Detta har gjort att hon samlat på sig mycket klokskap som hon nu delade med sig av till oss. Intresset för Patricias föredrag var så stort att vi blev tvungna att flytta från salongen till Röda Korsets lilla fina kapell. I kapellet, med sin fina akustik, fick hennes ord en än större genomslagskraft och vi satt trollbundna under 45 minuter. Det genomgående temat i Patricias föredrag var hur man hittar sin potential. Vi måste fråga oss om vi lever det liv vi vill leva. Finner jag meningen med mitt liv? Glöder jag för något speciellt? Dessa frågor kan ju vara särskilt utmanande när man har drabbats av en sjukdom. Lycka och glädje var ett annat ämne som Patricia tog upp. På frågan Är du lycklig? kan man då alltid svara Ja? Nej, lyckan är alltid styrd av händelser utanför oss som påverkar våra liv. Vi är inte alltid lyckliga sjukdom och sorg kommer förr eller senare in i våra liv. Glädjen då? Glädjen har en annan drivkraft den kommer från vårt inre och finns inom oss. Vi kan alltid välja att lösa våra problem med en positiv känsla av att försöka överlista problemet. De som förlorade anhöriga i tsunamin har naturligtvis svårt att känna sig lyckliga. Men många kände samtidigt en stor glädje över de människor som överlevde och bestämde sig att glömma världsligt groll och gamla oförrätter. Även det onda kan göra något gott för oss om vi väljer att se det. Inte så att man skulle välja det onda, men vi kan själva leta efter det goda när det onda drabbar oss. Kanske har vi fått en ny vän genom den patientförening vi tillhör när en sjukdom drabbat oss? Ett annat ämne som togs upp var att man kan vara personlig utan att vara privat. I dag när alla pratar högt och detaljerat om sitt liv i mobilen i tunnelbanan och deltar i dokusåpor där nästan inget beteende är otillåtet känner vi oss då nöjda med våra liv? Undersökningar säger att vi inte gör det. Även om vi avslöjar allt om oss själva för varandra så känner många att det fattas något - att vara personlig. Att vara personlig är att se och prata med varandra om saker som känns viktiga för båda parter. Ett sådant samtal kan visst innehålla privata detaljer med det är den

5 SIDA 5 Svenska Ödem Förbundets årsmöte personliga delen i vår samvaro som känns betydelsefull för oss, inte att den andra avslöjar allt om sitt liv. Patricia glöder verkligen för sitt kall att fundera på och förmedla sina funderingar kring existentiella frågor till oss andra. I sin senaste bok En given väg tar hon just upp detta med att hitta sitt kall. Vi får hoppas att det just var hennes senaste bok och inte hennes sista för Patricias ord är verkligen en lisa för själen. Tänkvärda ord för att vi ska kunna leva upp till vår potential, dvs den vi har möjlighet att vara. Helena Janlöv-Remnerud Avslutningsvis citerade Patricia Dag Hammarsköld och Tomas Tranströmer: "mognad: att icke dölja sin styrka, att icke av skygghet att visa den, leva under sitt bästa" (Dag Hammarsköld) "två sanningar närmar sig varann, en kommer inifrån, en kommer utifrån. Och där de möts har man en chans att se sig själv" (Tomas Tranströmer)

6 SIDA 6 Vårdgaranti för lymfödembehandling i Stockholm I Stockholms läns landsting gäller vårdgarantin för lymfödembehandling. Det innebär att du har rätt att komma till specialistvård inom 90 dagar efter det att läkare har beslutat att remiss ska skrivas. Exakt vad som gäller för intensivbehandling på Röda Korsets sjukhus resp. Mösseberg Rehabcenter är i skrivande stund inte klart. Om du har fått en remiss för behandling med lymfterapi (KFÖ = Komplex Fysikalisk Ödemterapi) så ska du också ha påbörjat behandlingen inom 90 dagar. Svenska Ödem Förbundet tillhandahåller via sin hemsida adresser till lymfterapeuter. Om vårdgarantin inte fungerar är det viktigt att landstinget får information om detta. Du kan ringa dem på telefonnummer välj knappval 1. Stockholms läns landsting har idag inga uppgifter om att det finns kö till lymfödembehandling vilket tyder på att vi är för dåliga på att rapportera när vi inte får vård i tid. Om du inte tycker att den vård du fått fungerat eller om du har synpunkter eller klagomål ska du i första hand vända dig till den klinik eller mottagning där du behandlats. Du kan också vända dig till Patientnämnden. Svenska Ödem Förbundet Har du ICE inlagd i din mobil? Om inte, lägg in det nu. Med vad är det då? ICE betyder: In Case of Emergency. Om du lägger in din närmaste anhörig under ICE så kan polis/vårdpersonal snabbt och lätt nå anhörig om du råkar ut för något. Redaktionen Low Level Laser Therapy Andra metoder för behandling av lymfödem Experimentell och klinisk evidens visar att Laser av typ LLLT (Low Level Laser Therapy) har en mångfasetterad betydelse vid behandling av kroniskt lymfödem. Laserbehandlingen görs över hela det lymfödemdrabbade området (armen/benet). LLLT är särskilt effektivt när det finns specifik och lokal ärrvävnad som uppstått i samband med kirurgi, sårinfektion eller strålningsbehandling samt vid den diffusa fibrosiska förtätning av vävnaderna som ofta förekommer vid lymfödem. Resultatet blir ännu bättre om man mellan laserbehandlingarna utför självmassage eller kan få hjälp med lymfmassage från någon närstående. Av JR Casley-Smith & Judith Casley Smith, Australia (hämtat från hemsidan ) Generellt kan sägas att antalet laserbehandlingar som erfordras varierar från fall till fall beroende på hur stort område som är fibrotiserat eller ärromvandlat. 2-5 behandlingar över en 2-3 veckors period är det mest vanliga. För att öka effekten av laserbehandlingen görs den ofta i samband med lymfmassage. Varje laserbehandling tar ungefär en timme. Kliniska studier har visat att denna behandling minskar volymen på den lymfödemdrabbade armen/benet, men lika viktigt är också att denna behandling även minskar känslan av tyngd, spänning, värk och smärta samt andra obehag. Effekten av behandlingen varar generellt cirka 6 månader varefter en uppföljning med ytterligare 1-2 behandlingar rekommenderas för att upprätthålla resultatet.

7 NUMMER 3 ÅRGÅNG 8 SIDA 7

8 SIDA 8 Lymfödemvård i Australien Ytliga och djupa lymfbanor Lymfödemsvullnad uppstår i mellanrummet mellan huden och musklerna. Ett bindvävslager, muskelfascian, hindrar svullnaden att sprida sig till muskeln. Lymfsystemet har ett ytligt kärlsystem och ett djupare. Dessa system står i kontakt med varandra och kan ersätta varandra. Är det stopp i det ena systemet kan lymfvätskan ta sig runt stoppet genom att använda det andra. Ett exempel: Om man opererats i ett hudområde kan lymfvätskan ta sig ner i djupare kärl, och har man skadat större djupare kärl kan lymfvätskan ta sig förbi genom att ta de ytliga banor förbi det skadade området. (Detta har säkert alla som har lymfödem i en arm efter operation av bröstcancer märkt av lymfvätskan försöker då ta vägen från armen och över skulderbladsområdet som får en tjockare vävnadskonsistens än på den friska sidan.) Professor Neil Piller från Flinders universitetsklinik i Adelaide, Australien gästade Röda Korsets sjukhus den 16 juni i år för att berätta om lymfödemvård i allmänhet och om hur lymfödemvården ser ut i Australien. Han har varit i Sverige flera gånger och också gjort studier tillsammans med docent Iwona Swedborg, som startade och byggde upp lymfödemverksamheten på Röda Korsets sjukhus i början av 1990-talet. Tryckväxling påverkar lymfsystemet att arbeta effektivare Med stöd av databilder gjorde professor Piller det möjligt för oss att se och förstå hur lymfsystemet arbetar. Han poängterade vikten av att fylla lymfkärlen med lymfvätska för att få systemet att börja jobba. Genom upprepade tryckförändringar i vävnaderna stimuleras lymföppningarna att släppa in mer vätska och de större lymfkärlen stimuleras att pumpa lymfan framåt i en snabbare takt. Tryckväxlingen i vävnaderna åstadkommer man med hudstrykningar i kärlens riktning och de pulserande långsamma kärlsstimulerande massagegrepp som ingår i manuellt lymfdränage samt med långsamma rörelseövningar av typ tai-chi eller qigong. Genom att stimulera lymfsystemet stimulerar man även inväxningen av nya lymfbanor i de skadade områdena, vilket innebär att man så småningom kan minska på antalet behandlingar med manuellt lymfdränage. Vem har ansvar för vad? Lymfterapeuten har ansvar för att minska lymfmängden i vävnaderna genom att aktivera lymfsystemet samt att ge information till patienten om hur lymfsystemet fungerar och hur patienten kan påverka lymfsystemet själv. Patienten har ansvar för att minska själva uppkomsten av lymfmängden genom att göra rätt sorts rörelseövningar, göra egenbehandling, ha rätt mathållning (se nedan). Det är av stor betydelse för behandlingsresultatet att patienten får undervisning i helhetstänkandet för att undvika att utveckla lymfödem. Helhetstänkande Ett måste när man jobbar med lymfödem är helhetstänkandet. Var är stoppet? Man måste skilja på lymfödem och ödem. Har patienten andra orsaker till svullnad ödem? Finns det andra faktorer som kan åtgärdas för att hålla svullnaden på ett minimum? Vilka andra yrkesgrupper kan tänkas hjälpa till med sina kunskaper? Äter patienten rätt? Vilka läkemedel tar patienten som ökar lymfödemet genom att ha biverkningen vätskeretention? Hur fungerar tarmarna? Är det stopp i tarmen eller är tarmarna irriterade och svullna blir passagen av lymfvätska förbi tarmområdet försämrad. Ett dåligt fungerande lymfsystem orsakar fetma och viktuppgång. Kanske har patienten ett ärftligt sämre fungerande lymfsystem. Lymfsystemet måste aktiveras i hela sin längd Man måste också tänka på att lymfsystemet måste arbeta i hela sin längd för att få ett bra resultat. Har man en svullen hand räcker det alltså inte att arbeta med bara handen. De centrala lymfbanorna i bröstkorgen måste alltid först påverkas att arbeta mer effektivt och sedan arbetar man sig ut mot mer avlägsna

9 Lymfödemvård i Australien SIDA 9 områden på kroppen. För att undvika att lymfödem utvecklas och ökar i omfång måste man hela tiden upprätthålla balansen mellan tillflödet av vätska till vävnaderna och avflödet av vätska från vävnaderna. Matens påverkan på svullnad Det är viktigt att tänka på vad man äter för att undvika onödig extra svullnad. Alltför salt eller söt mat binder vatten i kroppen. Långa fettkedjor påfrestar lymftransporten eftersom de måste transporteras med lymfsystemet. Det är också viktigt att inte äta sig alltför proppmätt särskilt om man har benlymfödem eftersom lymfflödet från benen skall passera bukområdet. Ät hellre ofta och lite mindre portioner. Viktigt är också att äta det största målet först på dagen och att äta ett mindre mål på kvällen för att underlätta för lymfsystemet att jobba på natten. Skillnaden mellan ödem och lymfödem Ödem uppstår när man har ett normalt fungerande lymfsystem men vätsketillflödet överstiger kapaciteten i lymfkärlen. Lymfödem uppstår när man har normalt vätskeflöde men ett skadat eller dåligt fungerande lymfsystem. Lymfödem uppstår i tre steg: Vätska, fettväv/vätska, fibros/fettväv. Fibrotiserad vävnad uppstår med tiden då lymfödem med sina näringsämnen och slaggprodukter får vara kvar för länge i vävnaderna och till slut bildar vävnadsförtätningar. Lymfödembehandling med laser Den största fienden för en bra lymftransport är fibrotiserad vävnad. I Australien använder man laserljus för att behandla dessa områden. Lasern ökar pumpförmågan i lymfsystemet, mjukar upp vävnaderna och har även en antibakteriell effekt eftersom den stimulerar makrofagernas arbete. Laserljus används även för att påskynda sårläkning. Cirka tiotusen patienter har fått denna behandling i Australien sedan man började behandla med laser Beroende av situationen använder man sig av två olika sorters laserljus av en typ som kallas Low Level Laser Therapy: GaAs eller HeNe. Laserbehandlingen görs två till tre gånger i veckan. Patienter kan få en liten laserapparat som de själva kan använda på fibroser. Professor Piller poängterar att det är viktigt att behandlingen är riktad så kallat target treatment att man vet vad det är man har för mål med behandlingen. Förhindra uppkomsten av lymfödem Professor Piller underströk att det viktigaste är att förhindra uppkomsten av lymfödem. Vid minsta lilla antydan till lymfödem måste man sätta in alla insatser man kan för att stärka upp lymftransporten. Han skämtade om att ju mer han och hans medhjälpare kan förhindra uppkomsten av lymfödem desto mer tid kan de få över att fiska och vara ute i naturen. I Australien har man utvecklat mycket förfinade mätmetoder för en tidig upptäckt av lymfödem. Dessa metoder ger en mycket tidigare upptäckt av lymfödem än de vi använder oss av i Sverige. Här mäter vi med måttband eller i vatten enligt Archimedes princip. Man gör också i Australien en screening för lymfödem, d v s en allmän undersökning av alla som opereras för att så tidigt som möjligt kunna förhindra att lymfödem uppstår. Patientens upplevelse viktig Man tar också i Australien fasta på patientens egen upplevelse. Känns armen det minsta tung, eller smärtar sätts alla resurser in för att utbilda patienten i hur lymfsystemet fungerar och i egenbehandling. Till sin hjälp har patienterna i Australien möjlighet att köpa en CD-romskiva, som innehåller all tänkbar information om lymfsystemet och behandlingsmetoder samt en interaktiv del där man kan skriva in sina egna resultat. Utbildning av kirurger Att utbilda de läkare som utför operationer är också ett viktigt led i att förhindra uppkomst av lymfödem. Bröstsnittet vid en bröstcanceroperation kan läggas längs lymfbanorna i stället för tvärsöver. Användandet av sentinel-node-metoden (att begränsa borttagande av lymfkörtlar portvaktskörteln) har också betydelse. Strålningen bör helst inte göras i överlappande strålfält eftersom det förstör lymfcirkulationen, men är nödvändigt i det överlappande området. Kompression Kompression kan vara både vän och fiende! En kompression får aldrig stänga av lymfflödet. En kompressionsstrumpa kan inte i sig själv öka lymfflödet. För att en kompression ska öka lymfkärlens pumpförmåga måste man arbeta med den kroppsdelen. Diuretika Urindrivande mediciner (diuretika) har inte någon verkan annat än tillfällig för att minska vätskemängden i vävnaderna, och bör alltså inte användas om man har lymfödem. Orsaken är att diuretika endast för bort mer vatten ur blodet genom njurarna. Den stora mängd proteiner som då blir kvar i ute i vävnaderna har en så kallad osmotisk effekt d v s proteinerna drar till sig vatten och då svullnar man på nytt. Endast en aktivering av lymfsystemet kan få proteinmolekylerna att försvinna från vävnaderna så att vätskemängden där kan minskas mer permanent. Fortsättning sid 10

10 Lymfödemvård i Australien forts. SIDA 10 Djupandning aktiverar lymftransporten Djupandning påverkar lymfsystemets allra största kärl (de som går genom bröstkorgen) på så sätt att vätska sugs upp från avlägsnare lymfkärl. I Australien har man funnit att djupandning i sig kan minska lymfvätskemängden med 9 procent. Vi fick alla ställa oss upp och gå igenom djupandningsövningen. Först håller man fingertopparna mot bröstbenet sedan andas man in djupt och fäller armarna bakåt så långt det går håller andan och för sedan tillbaka armarna till ursprungspositionen samtidigt som man andas ut. Professor Pillers uppmaning till alla är att göra denna djupandning fem gånger och några mjuka benalternativt armrörelser innan man somnar. Detta förbereder en ökning av lymfflödet inför natten då lymfsystemet arbetar som bäst. Hopp för bra behandlingsmetoder Vi var ett femtiotal läkare, terapeuter och patienter som efter den här dagen gick hem med kunskapen om att lymfödem är ett sjukdomstillstånd som man, med hjälp av kunskap om lymfsystemet och helhetssyn, kan påverka. I Australien sker stora framsteg i utvecklandet av behandlingsmetoder för lymfödem. Lymfödem är en progredierande sjukdom d v s obehandlat ökar volymen. Professor Piller sa avslutningsvis att Ett bra behandlingsresultat är att få stopp på denna volymökning. Ju tidigare man kan göra detta desto mer normalt kan man leva trots att man alltid måste leva med risken för lymfödem. Remissfrihet - för patientens skull! Från VLT den Ibland händer det att patienter hör av sig och berättar att deras familjeläkare vägrar att remittera till annan sjukgymnast än den som läkaren har avtal med. För de flesta patienter torde det inte spela någon roll vilken sjukgymnast de får bara sjukgymnasten har rätt kompetens för patientens behov men vad händer när så inte är fallet? En man med lymfödem i ben och fötter har av läkare som är specialist på kärl- och lymfsystemet fått veta att inget mer finns att göra än att mannen får måttsydda kompressionsstrumpor samt också någon gång per år behandling av sjukgymnast med kompetens i manuellt lymfdränage. Så har också skett men detta måste upprepas livet ut. När det är dags för ny behandling blir det problem! Den nye familjeläkaren vägrar att remittera till annan sjukgymnast än läkarcentralens egen men lovar att höra med kollegorna. Efter påstötningar från mannen får han i brev veta att svaret är nej! Man kan undra om man måste vara frisk för att orka vara sjuk! Dagens remisstvång innebär slöseri med resurser - såväl individens som landstingets - och innebär också att köerna till familjeläkare och sjukgymnast ökar! Mannen tvingas avsätta tid och pengar för att gå till en sjukgymnast som inte har kompetens att hjälpa honom. Därefter måste han få ny tid hos sin familjeläkare. Kommer han då att få den remiss som han behöver? Systemet är inhumant, byråkratiskt och kostar pengar. Vi kristdemokrater vill avskaffa remisskravet till sjukgymnast, naprapat och kiropraktor. Vårdens insatser ska enligt hälso- och sjukvårdslagen styras av patientens behov och inte av stelbenta regler. Med vårt förslag ökar möjligheterna att så sker! Ingvar Nordén Oppositionsråd (kd)

11 Lymfterapi i palliativ vård SIDA 11 Vid NLN-konferensen i Reno år 2004 berättade Nicole L. Gergisch att KFÖ med fördel kan användas i palliativ vård, men måste ofta modifieras med hänsyn till patientens tillstånd. KFÖ kan då bidra till att: minska obehagskänslorna av att ha en värkande tung extremitet (arm/ben) öka rörelseförmågan och funktionen förebygga infektioner öka livskvaliteten öka det psykologiska välbefinnandet förhindra komplikationer I palliativ vård är det viktigt att underlätta för patienten genom att lindra smärta och obehag och förebygga försämring av tillståndet. Man måste vara realistisk i sin målsättning. MLD (manuellt lymfdränage) bidrar till ökat välbefinnande och minskad smärta genom den lätta massagen och djupandningen och ger: minskad svullnad ökad rörlighet minskad tyngdkänsla minskning av hudbesvär ökad syresättning i vävnaderna eliminering av retande slaggprodukter i vävnaderna minskad smärta genom grindeffekten Kompression bör anpassas efter patientens tillstånd. Hänsyn måste tas till: ödemets storlek och placering om patienten kan klara ev bandagering eller kompression själv eller få hjälp av vårdgivare neurologiska besvär i form av polyneuropati eller hudkänslighet eventuella sår Rörelseövningar är viktiga för livskvaliteten i samband med cancerbehandling. Dessa gör att patienten: bibehåller rörligheten bättre blir mindre deprimerad klarar av ADL (aktiviteter i dagliga livet) bättre ger ökad självkänsla upplever minskad trötthetskänsla Hudvård mycket viktig för att undvika sårbildning. Man kan använda: milda icke uttorkande rengöringsmedel tvål med lågt ph-värde. (5,5) lanolinbaserade fuktighetskrämer antibiotika-salvor i de fall där det behövs Studie: 301 inneliggande patienter deltog i hur lättare rörelseövningar påverkar trötthetsgraden samt ADL. 47 av dessa kunde oväntat skrivas ut från sjukhuset till hemmet. Bedömning enligt Barthel Index gav en förbättring på 27 procent. Som avslutning citerade Nicole L. Gergisch en vers skriven av en patient: VERKLIG TERAPI Du är det glittrande ljuset under min dag, i mitt liv allteftersom mörkret närmar sig framför mig. Handen som helar mig, handen som lindrar när ingen annan är villig att komma nära. Leendet av hopp, inte medlidande. Orden av uppmuntran, inte sorg. Min kropp, min fysiska styrka, avlägsna minnen av det förflutna men min självkänsla, min självtillit i denna kamp kvarstår lika bergfast och stadigt som i mina ljusaste stunder Din Vård Din Vård är Sveriges enda tidning för vårdkonsumenter och finns både på nätet och som papperstidning. De bedriver konsumentjournalistik med inriktning på sjukvården. Detta innebär information och handfasta tips avsedda att stärka och hjälpa vårdkonsumenter i deras kontakter med vården. Jämförelser och rankinglistor där olika alternativ ställs mot varandra är vanligt i Din Vård. På hemsidan finns ett verktyg där vårdkonsumenterna själva kan betygsätta sitt senaste besök på en vårdcentral eller ett sjukhus. På så vis vill vi själva bidra till att ta fram jämförbar information om svensk sjukvård. Mer info på

12 Hjälp oss att sprida kunskap om lymfödem SIDA 12 Tillsammans med det här numret av Lymfan får du en broschyr från Smith & Nephew AB, som bland annat levererar kompressionsmaterial. Broschyren som kommer med detta nummer är Lymfödem - orsak och behandling och vi ber dig lämna den på din husläkarmottagning med uppmaning att de läser igenom broschyren och låter den cirkulera på mottagningen. Detta för att sprida information om lymfödem inom sjukvården. Broschyrerna är tänkta att användas på följande sätt: Lymfödem orsak och behandling förklarar hur lymfödem uppstår och hur det kan behandlas. Denna broschyr ber vi dig distribuera till din husläkarmottagning. Broschyren kommer med detta nummer av Lymfan. Skräddarsydd befrielse handlar om hur du behandlar ditt lymfödem på bästa möjliga sätt. Detta är en broschyr med tips till dig som patient. Broschyren skickades ut med förra numret av Lymfan. Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt att sprida informationen om lymfödem på detta sätt. På så sätt kommer vi på sikt att kunna få bättre förståelse för vår sjukdom. Ta därför med dig broschyren Lymfödem orsak och behandling till din husläkarmottagning och be dem låta broschyren cirkulera till all vårdpersonal. Fler broschyrer kan även beställas direkt från Smith & Nephew AB. Styrelsen i Svenska Ödem Förbundet SÖF:s fonder Svenska Ödem Förbundet förvaltar två olika fonder. Bidrag till dessa fonder mottas tacksamt. De två fonderna är: Ivar Johanssons lymfödemfond för barn och ungdomar med lymfödem. Dicksonfonden som är en allmän lymfödemfond. Diagnoskoder lymfödem Se till att diagnosen för lymfödem finns i din journal. De vanligaste diagnoskoderna är: I 97.2 Lymfödem efter mastektomi (bröstcanceroperation) Q 82.0 Hereditärt lymfödem (ärftligt, medfött lymfödem) I 89.0 Lymfödem som ej klassificeras annorstädes Utbetalningar har under 2004 gjorts från Dicksonfonden för att finansiera medlemsmötet på Mösseberg. Om du önskar ge bidrag till våra fonder ber vi dig uppge namn, adress, postadress, telefonnummer samt vilken av fonderna som avses. PG BG Svenska Ödem Förbundet

13 SIDA 13

14 Europeisk träff för ungdomar med lymfödem SIDA 14 Europeisk träff för ungdomar med lymfödem i Spanien Den spanska lymfödemorganisationen ADELPRISE, arrangerar den första europeiska konferensen för ungdomar med lymfödem. Upphovet till konferensen är att dessa unga människor ska kunna träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Konferensen vänder sig till ungdomar i åldrarna år. Deltagandet i konferensen är gratis. Varje deltagare bekostar själv sin resa och uppehälle i Spanien. Olika grupper, baserat på ålder, kommer att arrangeras om deltagarna så önskar. Patientföreningen ADELPRISE firar samtidigt sitt 10-årsjubileum och rekommenderas varmt till föräldrar som har barn med lymfödem. Plats: Palaciao de Villo Suso, C/Plaxa matxete No 1, Vitoria Datum: oktober 2006 Åldersgrupp: år Vilka kan delta: Barn och ungdomar med lymfödem från alla länder Avgift: Ingen avgift för konferensen Kortfattat programinnehåll: Mottagning och utdelande av dokumentation Samtal om lymfödem. Historia, nuläge och framtid. Medicinska aspekter på lymfödem Terapier och behandling av lymfödem Funktionell återhämtning Workshop med övningar i egenvård Workshop med övningar i behandling med manuellt lymfdränage Workshop med övningar i bandagering Senaste anmälningsdatum: 1oktober 2006 Språk: spanska och engelska. Ytterligare information: Program kan beställas hos Svenska Ödem Förbundets kansli, tel: I programmet finns även förslag på olika hotell under konferensen. Programmet finns även på vår hemsida med adress: Information lämnas även av arrangören: ADELPRISE, FEDERATION VICENTE ABREU, C / Painting Vicente Abreu, 7, Vitoria, SPAIN, Tel (Zuriñe), , E-post: Två patienter kom till två olika kliniker med samma problem. Båda hade problem med att gå och behövde göra en höftledsoperation. Den första patienten undersöktes inom en timme, röntgades samma dag och tid bokades för operation följande vecka. Den andra patienten uppsökte husläkaren och fick vänta en vecka innan han fick en tid. Där fick han en remiss till en specialist för att blir röntgad och det tog ytterligare 18 veckor innan han fick tid för röntgen. Därefter fick han vänta ytterligare en månad på svaret. När det väl kom såg man att man behövde göra en höftledsoperation. Tyvärr var det lång kö för dessa operationer och väntetiden är cirka ett år. Vad är det som skiljer dessa två patienter och varför är väntetiden så olika? Jo den första patienten är en Golden Retriever (hundras) och den andra patienten är en äldre person. Måste vi verkligen acceptera dessa skillnader?? Redaktionen

15 NUMMER 3 ÅRGÅNG 8 SIDA 15 Lymfödem bröstcancer - temakväll Datum: Tid: Plats: Föreläsare: Måndagen den 18 september 2006 Kl Brygghuset, Hamburgersalen, Norrtullsgatan 12N i Stockholm Kirsten Rosenlund Törsleff sjukgymnast från Danmark Åsa Gruwsved lymfterapeut och arbetsterapeut från Röda Korsets sjukhus, Stockholm Program Kirsten Rosenlund Törsleff berättar om sin behandlingsmetod som innebär mindre smärta, färre lymfödem och förhöjd livskvalitet efter bröstcancer. Du får en introduktion i hur du själv på ett enkelt sätt kan förbättra smidigheten runt ärret efter operationen. Åsa Gruwsved berättar om praktiska vardagstips när man drabbats av lymfödem. Frågestund där man kan ställa frågor till föreläsarna. Patienter, närstående, behandlare - alla hälsas varmt välkomna! Leverantörer inom lymfödem och bröstcancervård kommer att finnas på plats för att visa sina produkter. Kvällen sker i samarbete med bröstcancerföreningen (BCF) amazona i Stockholm

16 SIDA 16 Behandling av patienter som opererats i huvud och hals När man drabbas av cancer i huvud och i halsregionen har detta förödande konsekvenser som kommer att påverka livskvaliteten, utseendet och det psykologiska välbefinnandet. I USA återfinns 3,4 procent av cancerfallen i huvud och halsregionen. Män drabbas något oftare än kvinnor och de flesta är över 40 år. Riskfaktorer är alkohol och rökning samt arbeten inom snickeri-, läder-, metall-, asbest- och textilnäringarna. Symptomen är rodnad med hudförändring, heshet, smärta över örat och svårighet att svälja och äta samt att man ofta biter sig i tungan, blöder inne i munnen och har svullna lymfknutor i nackregionen. Det gäller att behandla så tidigt som möjligt medan tumören ännu är liten för största chans till överlevnad. Ett team av olika yrkesgrupper behövs för att hjälpa dessa patienter: Kirurg specialiserad på cancer i huvud/ halsregionen, radiolog, medicinsk onkolog, plastikkirurg, tandläkare, specialistutbildad sjuksköterska, talpedagog, dietist, lymfterapeut samt patientens egna insatser. Hur påverkas vävnaderna av de behandlingar som patienten måste genomgå? Operationen ger upphov till ärrvävnad och svullnad. Strålningen ger upphov till inflammatoriska hudbesvär, svullnad, hudförhårdnader, hudfärg och pigmentering förändras, flagning, klåda, spänningar i vävnaderna. Vad är det som åstadkommer svullnaden? Kirurgin: Avlägsnandet av lymfknutor, avskurna lymfbanor, ärrvävnader och sammanväxningar Strålningen: Lymfbanornas antal och storlek påverkas, fibrotisering ger oelastiska vävnader, sammanväxningar försämrar lymftransport genom anastomoser. Hur påverkas patienten av svullnaden? Smärta Svårigheter att svälja Svårighet att röra nacken och ansiktet Man vrider hela kroppen istället för huvudet Bilkörning försvåras p g a svårighet att vrida huvudet Svårighet att tugga och svälja tuggmusklerna blir stela Psykologiskt: Förändringar i utseendet Förändrad självkänsla Depression Svårighet att återgå till arbete/arbetslöshet Behandling av svullnaden Högläge vid sömn Manuellt lymfdränage som bidrar till att: stimulera lymfkapillärernas återinväxning samt kontraktionsförmågan hos djupare kärl genom lugna rytmiska hudsträckningar. underlätta och dirigera flödet av interstitiell vätska genom anastomoser löser upp fibroser Behandling av ärrvävnaden mjuk ärrmassage kompression, elsatomer, gel Rörelseövningar förebygga komplikationen frozen shoulder stärka romboideus och serrator musklerna öka rörelseomfånget av huvudet, rotation, lateralflexion, extension. Heidi visade oss på en storbildsskärm hur hon behandlar ett lymfödem i nack- och halsregionen. Som avslutning fick vi också se bilder på fallbeskrivningar. Patienter med groteska svullnader och djupt liggande ärr i huvudregionen har hjälpts till ett liv med klart bättre livskvalitet och ett utseende nära nog det normala. Två veckor efter operationen kan man påbörja behandling med manuellt lymfdränage (MLD), som bidrar till sårläkningen. Ärrbehandlingen påbörjas något senare. Man visade också ett nytt instrument Therabite som används för rehabilitering och stärkning av tuggmuskulaturen. Kombinerad effekt av lymfdränage och neuromuskulär stimulering Vid strålning mot halsområdet efter eppiglottis- och faryngeal cancer uppstår ofta komplikationer av svullnad i halsen vilket gör att patienten har svårt att svälja och ofta får ned mat och vätska i luftrören, vilket i sin tur leder till lunginflammation. Studien visar att man med en kombination av MLD och NMES (Neuromuscular electric stimulation 50 Hz) kan få svullnaden att gå tillbaka vilket gör att patientens sväljbesvär minskas. Föredragshållare: Karen Gilbert Referat : M. Wiklund-Karlsson och H. Janlöv-Remnerud

17 SIDA 17 FJÄRILSBROSCHEN Ökar medvetenheten om lymfödem Pris: 150:-/st + porto Fjärilen påstås vara en symbol för hopp och är numera en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Fjärilen, som vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, symboliserar här kunskapen och medvetenheten om den förbisedda och även gömda sjukdomen lymfödem som måste ut i ljuset och bli sedd och känd. Nu har en ny fjärilsbrosch lanserats! Två kvinnor, den ena verksam inom National Lymphedema Network (NLN) i USA och den andra, en f d bröstcancerpatient med lymfödem, har designat den. Broschen, s k pin, är gjord i en silverliknande metall (silver-steel), 3 cm hög och knappt 2 cm över vingarna. Den är liten och nätt, blank och attraktiv. Genom att köpa och bära broschen kan du skapa uppmärksamhet, öka kunskapen och medvetenheten om att det finns en kronisk sjukdom som heter lymfödem och att många människor lider av den. Vår dolda sjukdom ska ut i ljuset och vi ska våga tala om den. Beställes från: Svenska Ödem Förbundet c/o Sundström Rådjursvägen Nacka Tel: PG: BG: E-post:

18 SIDA 18 Benlymfödem - temakväll Datum: Måndagen den 23 oktober 2006 Tid: Kl Plats: Östermalms föreningsråd, kvarteret Fältöversten, Valhallavägen 148, Stockholm Buss 1 samt 4 stannar vid hållplats Fältöversten, Tunnelbana Karlaplan Program Lymfsystemets funktion. Egenbehandling Helena Janlöv-Remnerud, lymfterapeut, Lymphcenter Sverige AB, Stockholm Orsaker till benlymfödem efter gynekologisk cancer Karin Bergmark, gynekolog, biträdande överläkare Radiumhemmet, Karolinska, Stockholm Att leva med benlymfödem Marianne Sandsjö och Mona Ström-Bjelke, benlymfödempatienter, Stockholm Människan bakom diagnosen Björn Ogéus, överläkare, Mösseberg Rehabcenter, Falköping Ingrid Remback, sjukgymnast, Mösseberg Rehabcenter, Falköping Patienter, närstående, behandlare - alla hälsas varmt välkomna! Leverantörer inom lymfödemvård kommer att finnas på plats för att visa sina produkter. Kvällen sker i samarbete med gyncancerföreningen (GCF) i Stockholm Bild: Ann-Sofi Marminge FRÅGESPALT Nedan följer några frågor som medlemmar lämnat. Svaren har lämnats av lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud. Medlemmar uppmanas att skicka in frågor. Fler frågor och svar finns på vår hemsida med underrubrik Fråga terapeuten. Fråga: Jag har en whiplash-skada och har ett tryck i huvudet. Kan man få lymfvätska i huvudet efter det? Jag är röntgad, men man har inte hittat något fel. Är det farligt? Kan man få bort vätskan genom lymfdränage? Siw Helena svarar: Vid en whiplash-skada uppstår en svullnad precis som vid alla andra skador på kroppen. Whiplash-skadan består i att huvudet som är ganska tungt kastas framåt varvid det uppstår sträckningar och bristningar i muskelvävnaden i halsen. Problemet är att svullnaden sitter på halsen. Halsen är egentligen ganska liten och trång med tanke på alla funktioner den innehåller. Matstrupe, luftstrupe, blodcirkulation till och från huvudet, lymfkärl som ska transportera slaggprodukter och överskottsvätska från huvudet, ryggraden varifrån nerver går ut till huvud, nacke axlar, armar muskler så att vi kan böja och vrida på huvudet. Om man genom en skada får en svullnad i detta område blir det lätt problem. Framförallt med att svullnaden kan trycka på känsliga nerver i området och att lymfflödet från huvudet minskar så att man får vätska kvar i huvudet. Detta ger upphov till ett tryck som kan upplevas som huvudvärk och ibland kan detta också yttra sig som tinnitus - öronsus. Lymfdränage är ett bra sätt att minska på svullnaden på halsen. I Tyskland gjorde man för några år sedan en studie på whiplash-skadade. Där kunde man konstatera att halsmåttet minskade 1-2 cm på dem som fick lymfdränage efter sin whiplash-skada. Mycket få av dessa utvecklade de vanliga följdproblem som ofta kan uppstå efter en whiplash-skada. Utan behandling är det dessvärre inte ovanligt att besvären förvärras och sprider sig, vilket har gjort att många med whiplash-

19 skada riskerar lång sjukskrivning och i värsta fall till och med sjukpension. Fråga: Hej! Jag opererades för bröstcancer år 2003 varvid hela bröstet togs bort. Efter det har jag fått lymfödem i vänster arm. Jag undrar: 1. Kan man få värk av lymfödemet? Jag har fått ont i handleden. 2. Finns det någon annan behandling än kompressionsstrumpa och handske? Jag har stora problem med att använda dem, får skavsår i armvecket efter cirka en halvtimmes användning. Jag har provat med diverse olika lösningar men hittar inga som fungerar. Med vänliga hälsningar och hopp om svar I S Helena svarar: 1. Ja, man kan få värk av lymfödem. När vätska stannar kvar i vävnaderna retar alla slaggprodukter vävnaderna. Alla får inte ont, men det är inte ovanligt att man får det. 2. Att prova ut en kompressionsstrumpa som sitter rätt och gör nytta är svårt. Ibland får man försöka med olika märken eller måttbeställa eller kanske klippa och sy själv för att det ska bli bra. En del patienter klarar inte någon kompression alls. Blir man inte bättre av kompressionsstrumpan ska man inte ha den! Bandagering kanske fungerar - men det är jobbigt i längden. Det finns handskar med blixtlås så att man kan dra upp blixtlåset till den nivå där man märker att kompressionen fungerar utan att stänga av flödet vid handleden. FRÅGESPALT SIDA 19 Helena svarar: En svullnad innebär att döda celler och andra slaggprodukter, som kroppen måste göra sig av med för att hålla sig frisk, blir kvar i vävnaderna. Det uppstår då en irritation och också en inflammatorisk reaktion (rodnad, smärta, mer svullnad). Finns det dessutom bakterier i slaggprodukterna så börjar dessa föröka sig och ger en infektion som yttrar sig likadant. Av största vikt för att kroppens vävnader skall hålla sig friska är att man har ett bra fungerande lymfsystem. Det är det enda sättet för kroppen att bli av med skadliga slaggprodukter och bakterier. En kompressionsstrumpa pressar in mer vatten från vävnaderna in i blodbanan på vensidan, men ökar inte lymfmotoriken. Armen ser smalare ut till en början men risken finns att slaggprodukter och bakterier blir kvar i vävnaderna och så småningom ställer till problem av det slag som du nämner. Pröva i första hand att göra mer egenbehandling enligt det program som finns på hemsidan Uppsök annars en lymfterapeut som kan ge dig behandlingar med manuellt lymfdränage Fråga: Hej! Min man, som idag är 31 år, fick för cirka åtta år sedan en blodpropp i höger ben. Detta orsakade att nya blodkärl bildades i benet, som svullnade upp och det är nu dubbelt så stort som det vänstra benet. Det visade sig att blodproppen orsakat att inte heller klaffarna fungerar i benet och därmed cirkulerar inte blodet som det ska. Min man har en stödstrumpa som han bär varje dag. Läkare i Tyskland har rekommenderat honom att göra en ordentlig lymdränageterapi. Nu letar vi efter kunniga terapeuter som kan hjälpa honom med detta. Vet du vart han kan vända sig? Vad rekommenderar du för behandling? Tack på förhand! Mvh Ingrid Det viktigaste är dock att öka lymfmotoriken, det vill säga att få de kvarvarande lymfkärlen att jobba bättre med att öka vätsketransporten från armen. (Se egenbehandlingsinstruktionerna på hemsidan Ökar man vätskeflödet så mycket att all vätska som blodet tillför armen förs bort igen genom lymfkärl och vener behöver man kanske inte kompressionsstrumpan. Detta måste dock avgöras från fall till fall. Fråga: Hej! Jag har fått lymfödem i höger arm och hand efter bröstoperation (radikal) i november lymfkörtlar togs bort i höger armhåla. Höger tumme och pekfinger är nu mycket svullna och jag har fått ömmande, röda kulor (storlek som en halv ärta) på insidan av pekfingret och i tumvecket. Läkarna är frågande. Kan detta ha med min lymfsvullnad att göra? Använder arm-, hand-, och hel- och fingerstrumpa. Jag är 51 år. MVH Helena E Helena svarar: En blodpropp sätter sig vanligen i ett venöst blodkärl. Det betyder att venerna får sämre transportkapacitet. Dessa ska ju ta upp cirka 80 procent av kroppens vätska och föra tillbaka till hjärtat. Resten måste lymfsystemet ta hand om. Lymfsystemet orkar dock inte med alltför stor överbelastning, t ex om en av de större venerna helt slutat fungera p g a en blodpropp. När blodproppen är under kontroll och har behandlats medicinskt kan man öka lymfmotoriken med lymfdränagemassage och på så sätt hjälpa lymfsystemet att transportera bort vätskan och få ner svullnaden. På Lymfans hemsida ( ) finns en förteckning på lymfterapeuter där jag hoppas att du kan hitta en lymfterapeut som kan hjälpa din man. Man kan också lära sig egenbehandling - egenbehandlingsschema finns också på hemsidan.

20 SVENSKA ÖDEM FÖRBUNDET c/o Sundström Rådjursvägen NACKA Tel: E-post: Postgiro: Bankgiro: Vi finns på Internet KOMMANDE AKTIVITETER sep Föreläsning om lymfödem efter bröstcancer med Kirsten Törsleff och Åsa Gruwsved (sid 15) sep Kurs för lymfterapeuter med Kirsten Törsleff 23 okt Temakväll om benlymfödem (sid 18) 27-29okt Europeisk konferens för ungdomar med lymfödem 1-5 nov NLN Conference: Nashville, TN, USA (sid 14) 23 nov Svensk Förening för lymfologi årsmöte, Stockholm Våra styrelsemöten är numera ej öppna för våra medlemmar.

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut

Lymfsystemet - Funktion och behandlingar. Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Lymfsystemet - Funktion och behandlingar Bertil Brogeland - Massageterapeut, Lymfflödesmassör, Andningsterapeut Vad är lymfsystemet och vad gör det? Alla vet att ett blåmärke försvinner men få vet hur!

Läs mer

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt

Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Lymfödem kräver holistiskt förhållningssätt Vi behöver ha ett holistiskt förhållningsätt som tar hänsyn till hela patientens situation, sade Professor Neil Piller på SÖFs medlemskonferens i september.

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 5 Symposium 7. Förhindra lymfödem 8 Lymfkörtelutrymning 8

I detta nummer: Ordföranden har ordet. SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 5 Symposium 7. Förhindra lymfödem 8 Lymfkörtelutrymning 8 Nummer 2 Årgång 8 2006 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 SÖF:s årsmöte 4 Vårdgaranti 5 Symposium 7 Förhindra lymfödem 8 Lymfkörtelutrymning 8 Sprid kunskap 9 Genitala lymfödem 10 Venös insufficiens

Läs mer

Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan.

Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan. Vad händer i min arm? Kan jag leva som förut? Information från fysioterapeuten till Dig som opererat bort lymfkörtlar i armhålan. Målet är att du ska kunna använda armen som innan operationen. Daglig rörelseträning

Läs mer

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM

Svensk förening för lymfologi 2013-04-05 INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM INFORMATION TILL DIG SOM HAR LYMFÖDEM Lymfsystemet Anatomi Det finns två kärlsystem i kroppen, blodsystemet och lymfsystemet. Lymfsystemet består av lymfkärl och lymfatisk vävnad. Lymfatisk vävnad innefattar

Läs mer

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi

Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Cancerrehabilitering Arbetsterapi och Lymfterapi Ulrika Ehn Leg arbetsterapeut/ dipl lymfterapeut Arbetsterapi Specialistvård Gävle Sjukhus 026-154773 ulrika.ehn@ Arbetar i slutenvården inom Arbetsterapi

Läs mer

Att vara närstående vid livets slut

Att vara närstående vid livets slut Att vara närstående vid livets slut Kvinnosjukvården / Sunderby sjukhus Gynekologisk cancer Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 7 Den sista tiden. När livet går mot sitt slut blir den sjuka tröttare och sover

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem

Till dig som vill veta mer om. Lymfödem Till dig som vill veta mer om Lymfödem Fjärilen är en internationell symbol för lymfödemsjukdom. Symbolen representerar att fjärilen vaknar upp från mörkret i sin kokong och kommer ut i ljuset, det vill

Läs mer

Venös insufficiens 2010

Venös insufficiens 2010 Venös insufficiens 2010 Anna Holm Sieppi Produktchef/ leg sjuksköterska 1 Program Cirkulationsuppbyggnaden Vad är venös insufficiens? Definition Symptom Riskfaktorer Prevalens Prevention Behandling Utprovning

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som ej har erhållit strålbehandling Information för dig som ej erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar

Läs mer

BIOFEEDBACK/ ANDNINGSTRÄNING

BIOFEEDBACK/ ANDNINGSTRÄNING BIOFEEDBACK/ ANDNINGSTRÄNING Psykofysiologi är vetenskapen om samspelet mellan miljö, tankar, känslor och beteenden å ena sidan och fysiologiska reaktioner å andra sidan. Biofeedback är den praktiska behandlingstillämpningen

Läs mer

Lymfan. I detta nummer: Ordförandeordet, sid 3 Internationell kongress om lymfödem, sid 4 Vad är det egentligen som gör ont?, sid 6 Ur askan i elden,

Lymfan. I detta nummer: Ordförandeordet, sid 3 Internationell kongress om lymfödem, sid 4 Vad är det egentligen som gör ont?, sid 6 Ur askan i elden, Lymfan Medlemsblad för Svenska Ödem Förbundet ISSN 1404 7489 NR 3 SEP/OKT 2003 ÅRGÅNG 5 Lena Granefelt/Vårdguiden 01:2003 Lisbeth Jonsson vann över bröstcancern, men hennes svullna arm och hand gör sig

Läs mer

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund

Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund Verksamhetsområdena Neurologi och Onkologi Universitetssjukhuset i Lund VANLIGA FRÅGOR INFÖR STRÅLBEHANDLINGEN Detta häfte är till för dig som får eller ska få strålbehandling mot en hjärntumör. Hur och

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

I detta nummer: Ordföranden har ordet. RehabCenter Mösseberg. SÖF:s årsmöte 6 Presentation 7 Naglarna en del av foten

I detta nummer: Ordföranden har ordet. RehabCenter Mösseberg. SÖF:s årsmöte 6 Presentation 7 Naglarna en del av foten Nummer 2 Årgång 9 2007 I detta nummer: Ordföranden har ordet 3 RehabCenter Mösseberg 4 SÖF:s årsmöte 6 Presentation 7 Naglarna en del av foten 8 Lymflyftet 8 Nagelsvamp 8 Kirsten Törsleff 10 Övning ger

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL

1. ta STÖD. 2. träna 3. HÅLL KOLL Efter operationen Efter operationen svullnar knät och musklerna däromkring. Hur länge svullnaden varar varierar från person till person. För att motverka svullnaden är det väldigt viktigt att du rör på

Läs mer

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet?

Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? Har du någonsin stannat för att tänka på vad som händer under halsbandet? För människor vet vi att bara 1 whiplash olycka kan orsaka långvarig smärta och lidande. Hundens anatomi är i princip samma som

Läs mer

Till dig som har knäledsartros

Till dig som har knäledsartros Till dig som har knäledsartros Undrar vad hon tänker skylla på nu när knäet blivit bra? DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i knäet påverkar din livssituation på

Läs mer

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling

Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Kvinnors hälsa och välbefinnande efter strålbehandling Dagmar Anders Zorn 1 2 En undersökning om kvinnors välbefinnande efter strålbehandling Undersökningen utförs vid Klinisk Cancerepidemiologi, Sahlgrenska

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Massage. Fördjupningsarbete Amatörtränare steg 3 ht-2015 Lotta Möller

Massage. Fördjupningsarbete Amatörtränare steg 3 ht-2015 Lotta Möller Massage Fördjupningsarbete Amatörtränare steg 3 ht-2015 Lotta Möller Inledning Jag är diplomerad massör på häst och hund. Jag gick på Axelsons Animal massage school och blev färdig 1996 på häst. Jag har

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

Till dig som har höftledsartros

Till dig som har höftledsartros Till dig som har höftledsartros Nu kan han inte skylla på sin höft i alla fall DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Tillbaka till ett mer aktivt liv. Att ha ont i höften påverkar din livssituation på många sätt.

Läs mer

PATIENTINFORMATION BOTOX vid behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis)

PATIENTINFORMATION BOTOX vid behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis) PATIENTINFORMATION BOTOX vid behandling av cervikal dystoni (spastisk torticollis) Egna anteckningar BOTOX-behandling kan lindra symtomen vid cervikal dystoni Din läkare har konstaterat att du lider av

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

LYMFSYSTEMETS ANATOMI OCH FUNKTION

LYMFSYSTEMETS ANATOMI OCH FUNKTION LYMFSYSTEMETS ANATOMI OCH FUNKTION Ann-Christin Olsson Specialist i allmän internmedicin och hematologi Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov, JÖNKÖPING 2016-05-23 ACO 1 LYMFSYSTEMET KLINISK ÖVERSIKT 2016-05-23

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Mastektomi med direktrekonstruktion

Mastektomi med direktrekonstruktion Patientinformation Mastektomi med direktrekonstruktion Borttagande av bröstkörtel med samtidig bröstrekonstruktion Den här informationen vänder sig till Dig som har en ökad risk för bröstcancer efter genetisk

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Handledsbrott. - Patientinformation ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Handledsbrott - Patientinformation Information till dig som fått ett handledsbrott Allmän information Handledsbrott uppkommer när man ramlar och tar emot sig med

Läs mer

Nu är det jul igen...

Nu är det jul igen... Nu är det jul igen... Hur är det med julkänslan? Är du klar med julkorten, satt glöggen, handlat och slagit in samtliga julklappar och bakat lussekatter, pepparkakor och diverse julgodis? Inte? Då är du

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10-30.000 personer av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer då man själv sitter i en bil och blir

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 020 Sidan 1 av 5 Sjukvårdstolkning Ordlista ryggskott invalidiserad sjukgymnast behandling slappna av muskler smärtstillande röntgenbild spondylit infektion tumör utsliten botemedel invalid

Läs mer

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som kunde leva på land att utvecklas. Många tror att människan utvecklats från aporna.

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus.

Det finns inte många ställen i Sverige med samlad lymfödembehandling. De två mest kända är Mössebergs Kurort och Röda Korsets sjukhus. Nummer 2 Årgång 3 2001 Ordförandeordet I detta nummer: Ordförandeordet 1 Årsmöte svensk Förening för lymfologi Lymfödem i ben efter gyncaner Egenbehandling ben 3 Frågespalt 3 Årsmöte 4 Samtal med Kerstin

Läs mer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer

Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Det är viktigt att röra på sig när man har cancer regiongavleborg.se Det är viktigt att röra på sig när man har cancer Dagens forskning visar att de flesta patienter som behandlas för cancer har mycket

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Egenvård vid hjärtsvikt

Egenvård vid hjärtsvikt Egenvård vid hjärtsvikt Enkla råd till dig med hjärtsvikt Kontrollera din vikt två till tre gånger per vecka. Väg dig vid samma tidpunkt på dagen, lämpligast på morgonen. Observera! Om du ökar mer än två

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad?

Överviktsoperationer. Vad krävs för att bli opererad? Överviktsoperationer En överviktsoperation är en operation som syftar till att få patienter att gå ner i vikt och därmed minska sin risk att utveckla och dö en förtidig död i överviktsrelaterade sjukdomar,

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation

Aktinisk keratos /solkeratos. Patientinformation Aktinisk keratos /solkeratos Patientinformation Vad betyder aktinisk keratos? Aktinisk betyder orsakad av solen. Keratos kommer av ordet keratin, som betyder horn. Det rör sig alltså om en förtjockning

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans Mitt namn : Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans För den som vårdas på grund av cancer är det mycket att hålla reda på, ta till sig och försöka förstå. Vilken cancerform är det?

Läs mer

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus

Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Sara Magnusson Leg. Sjuksköterska Neuro - Strokeenheten Östersundssjukhus Neuro-Strokeenheten Stroke / Hjärntumörer / Neurologiska sjukdomar 20 vårdplatser 45 Dödsfall på Neuro-Strokeenheten år 2012 Du

Läs mer

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1

Till dig som undervisar barn som har reumatism. Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Till dig som undervisar barn som har reumatism Till dig som undervisar barn som har reumatism 1 Inledning Den här foldern ger en kort introduktion till vad barnreumatism är och hur du som lärare kan agera

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar?

Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Kärlsjuka och sår vad gör vi när kärlen inte fungerar? Lena Blomgren Överläkare, med dr Kärlkirurgiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Ben- och fotsår behöver först och främst en diagnos

Läs mer

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona

Ärrbråck. Ärrbråck. Information inför operation av ärrbråck. Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona Ärrbråck Ärrbråck Information inför operation av ärrbråck Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery Utformning, PatientForum

Läs mer

Information och träningsprogram efter bröstoperation

Information och träningsprogram efter bröstoperation Information och träningsprogram efter bröstoperation Information från fysioterapeuten/sjukgymnasten efter bröstoperation med axillutrymning, med eller utan rekonstruktion med protes. Första dagen efter

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Bröstcancer. strålreaktioner på huden

Bröstcancer. strålreaktioner på huden Bröstcancer strålreaktioner på huden Strålbehandling ges till i stort sett alla bröstcancerpatienter efter operation, dels för att försäkra sig om att inga tumörceller blir kvar, dels för att minska risken

Läs mer

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet"

Information till dig som har haft. blodpropp i benet. Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal blodpropp i benet Information till dig som har haft blodpropp i benet Du har behandlats för djup ventrombos (DVT) - i dagligt tal "blodpropp i benet" Det finns flera orsaker till att blodproppar bildas. Tala med din läkare

Läs mer

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE

FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL ART NO SR09A 24h HEALING PROCESS Stimulates the bodys own healing powers naturally Stimulerar kroppens egen läkningskraft på ett naturligt sätt. FOR ACNE MOT AKNE AKNEN HOITOON IMOD AKNE MANUAL

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling

Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling. Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Hudreaktioner vid Nexavar (sorafenib) behandling Riktlinjer för identifiering och hantering av hudrelaterade biverkningar under din behandling Så här använder du denna broschyr Cancerbehandlingar kan orsaka

Läs mer

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling

Patientinformation. Bröstrekonstruktion. Information till dig som har erhållit strålbehandling Patientinformation Bröstrekonstruktion Information till dig som har erhållit strålbehandling Information för dig som erhållit strålbehandling Den här informationen vänder sig till Dig som funderar på att

Läs mer

Triggerfinger/-tumme

Triggerfinger/-tumme till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Senknuta Senskida Sena Senknuta Till dig som ska opereras för Triggerfinger/-tumme Triggerfinger/-tumme är en vanlig åkomma. Orsaken är oklar men kan

Läs mer

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp

NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Program för självhjälp Britt W. Bragée NÄR KROPPEN SÄGER IFRÅN Copyright 2012, Britt W. Bragée Ansvarig utgivare: Britt W. Bragée Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1769-7

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer

Till dig som patient. Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Till dig som patient Inför operation vid misstänkt eller konstaterad vulvacancer Med ett besked om misstänkt eller konstaterad cancer kommer oftast en rad olika frågor, tankar och känslor. I denna folder

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete

Träningsvärk - belöningen för hårt muskelarbete Syns inte bilderna? Klicka här... Gott nytt år! Nytt år, nya utmaningar! Förra året bjöd på såväl medgångar som motgångar men vi väljer att blicka framåt och minnas det bästa av året. Helena har slagit

Läs mer

Om stress och hämtningsstrategier

Om stress och hämtningsstrategier Om stress och åter erhämtningsstrat hämtningsstrategier Av Christina Halfor ord Specialistläkare vid CEOS Att tala inför en grupp personer man inte känner är något som kan kännas obehagligt för de allra

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

till dig som har en Överarmsfraktur

till dig som har en Överarmsfraktur till dig som har en Överarmsfraktur Överarmsfraktur Fraktur (benbrott) på överarmen. Behandlingsmetod bestäms utifrån frakturens läge och utseende. Behandlingsmetod Armen i mitella eller slynga. Axellås

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp till patienter med psykiska besvär eller långvarig

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP

Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP Människokroppen BLODET AV KARL HALLERUP KAPITEL 1 BLODET Alla delar av blodet har olika uppgifter. Röda blodkroppar är de som gör blodet rött. Det finns väldigt många röda blodkroppar i vårt blod, många

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Akut hjälp vid personskada.

Akut hjälp vid personskada. Akut hjälp vid personskada. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Marianne Danell-Kindberg 1 (8) Akut hjälp vid personskador. -En kort teoretisk översikt- Andningsapparaten

Läs mer